Anda di halaman 1dari 2

DOAKAN KAMI

Do=Bes, 4/4 Cipt: Onggo Lukito


Adagio 9-1-03

_____ ____ ____ _____ ____ ____ ____ _____ ____


SlAlto 3 4 5 1 . 3 4 5 5 . . 3 2 1 4 . 2 3 1 2 . . 3 4 5 3 6 5 4 5 1 . 2 3
_____ ____ ____ _____ ____ ____ ____ _____ ____
SlBas 3 4 5 1 . 3 4 5 5 . . 1> 7 6 6 . 7 1> 6 5 . . 1> 7 1> 5 4 3 2 3 5 . 4 5
Di depanmu kami sujud dan memohon doa restu, karena kami akan pergi menem-

____ _____ ____ ____ _____ ____ ___ ____ ____ ____
SlAlto 4 . 5 3 291 2 . . 3 4 5 1 . 4 6 7 5 . . 3 2 1 6 . 5 4/ 5 5 . . 6 7 1> 5 6 7 1>
____ _____ ____ ____ _____ ____ ___ ____ ____ ____
SlBas 6 . 7 1> 6 5 . . 1> 7 1> 5 . 6 5 4 3 . . 5 5 6 1> . 1> 1> 1> 1> . 7 6 5 5 3 4 5 6
puh hidup ba- ru. Doakanlah cinta kami ‘kan a- ba-di selamanya doakanlah senanti-

____ _____ ____ _____


SlAlto 5 2> . 1> 6 5 1> 5 . 7 1> 2> 1> . . .
____ _____ ____ _____
SlBas 595/ 6 6 1> 1> 1> 1> . 5 5 5 1> . . .
asa (sa) hidup kami ‘kan bahagi- a.

____ _____ _____ ____ ____ ______ ______ ____ _____ _____ ____ ____ _____
S 6 6 6 7 1> 6 6 5 6 5 3 5 . 6 6 6 7 1> . 6 7 1> 2> 3> 2> 3> 4> 5> 1> 1> . 2> 3>
Terima kasih atas kerelaanmu menghantar kami ke gerbang keluarga. Doakan kami sela-
____ _____ _____ ____ ____ ______ ______ ____ _____ _____ ____ _____
A 3 3 3 5 6 4 4 3 4 3 1 3 . 3 3 3 5 6 . 4 5 6 7 1> 7 56 5 7 6 55
Terima kasih atas kerelaanmu menghantar kami ke gerbang keluarga. Doa- kan kami sela-
____ _____ _____ ____ ____ ______ ____ _____ _____ ____ ____ _____
T 1> 1> 1> 7 1> 1> 1> 1> 1> 1> 1> 1> 7 1> 1> 2> 4> . 1> 2> 2> 5> 5> 5> 3> 2> 3> 4> 3> . 2> 1>
Terima kasih atas kerelaanmu menghan-tar kami ke gerbang keluarga. Doakan kami sela-
____ _____ _____ ____ ____ ______ ____ _____ _____ ____ _____
B 666 5 4 4 4 1111 1 5 6 6 5 4 .6 5 5 5 5 5 32 1 5 6 43
Terima kasih atas kerelaanmu menghantar kami ke gerbang keluarga. Doa- kan kami sela-

_____ ____ ____ _____ _____ ____ _____ _____ _____


S 4> . . 3> 4> 5> 1> 1> . 1> 2>93> 2> . .’ 3> 4> 5> 1> . 7 1> 4> . . 3> 2> 3> 5> 4>93> 2>91>
lu kepada Bapa di sur- ga. Agar kami berpi-jak pada sabda ka- sih-
___ _____ _____ ____ _____ ___ _____ _____ _____ _____
A 6 . 1> 7 7 6 5 594 3 3 495 6 7 1> 7’ 6 7 1> 5 4/ 4 4 6 7’ 1> 7 1> 1> 695 695
lu kepada Ba- pa di sur- ga. Agar kami ber-pi- jak pada sabda ka- sih-
____ _____ ____ ____ _____ _____ _____
T 2> 3> 4> 2> 5> 4> 3> 3> 3> . 1> 2>93> 4> . .’ 3> 2> 3> 3> 2/> 2> 2> . . 3> 4> 5> 5> 2> 4>
lu kepada Bapa di sur- ga. Agar kami ber-pi-jak pada sabda ka- sih-
_____ _____ ____ _____ _____ _____
B 2 . 5 3 2 1 1>97 6 6 791> 2> 6 5’ 3 4 5 5 6 6 2 4 5’ 3 2 1 3 4 5
lu kepada Ba- pa di sur- ga. Agar kami ber-pi- jak pada sabda ka- sih-

S 1> . . 0
A 5 . . 0
T 3> . . 0
B 1 . . 0
Nya.

Paduan Suara ARCHANGELI


Paroki St. Robertus Bellarminus
Cililitan – Jakarta Timur