LAMPIRAN 8A SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR : DJ.

I / 312 / 2010 DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN - TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Qur'an Hadits Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Qur'an Hadits Guru Kelas Guru Kelas PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Bahasa Arab Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Aqidah Akhlak Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas MI Tarbiyatul Islam MI Nurul Fatah MI Tarbiyatus Shibyan MI Nasrul Umam MTs YKUI Sekargadung MI NU Banat MI Nurul Falah MI Masyhudiyah Giri MI YKUI Sekargadung MTs Nurul Huda MI NU Trate Putri MIS Nurul Islam SMPS YP Sunan Dalem MI YIMI Puteri MI Futuhatul Ulum MI Miftahul Ulum Gresik MI Al Khoiriyah 1 MI Nurul Ulum MI Al Furqon RAM NU 15 Ihyaul Ulum MI Futuhatul Ulum MI Roudlotul Mutaallimin MI Miftahul Ulum MI At-Taufiq MI Nasrul Umam MI NU Tratee Putera Gresik MI NU Trate Putri MI Sabilul Mubtadiin MI Tarbiyatul Muta'allimin MTs Masyhudiyah MI NU Banat MI Miftahul Ulum MI Hidayatul Mubtadiin SMAS Nahdatul Ulama 2 Gresik MI Tarbiyatus Shibyan MI Tarbiyatus Shibyan MI Al Asyhar Sungonlegowo MI NU Tratee Putera Gresik MI Al-Karimi MI NU Banat RAM Al-Fatah 1 MI Hidayatul Mubtadiin MI Muhammadiyah 3 MI Islamiyah MI Al Khoiriyah 2 MI Nurul Fatah MA Masyhudiyah MIS Nurul Islam MI Nurul Huda MI Pembangunan

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Nama Guru Mahfudh Malikan Ali Afandi Rochman Mahin Abdullah Nur Hasanah Muslih, S.Pd.I Maftuhah, A.Ma Fauzan Ach. Muhaimin H, S.Pd.I Mustamah, A.Ma Musallamah, A.Ma Asyifah, S.Ag Tinoerrahmah Musyarofah, S.Pd.I Maria Ulfah, A.Ma Abd. Manaf Abdul Majid Shohibun Nur, Drs., M.Si Sa'idah Siti Aminah Moh. Ahnan Mohammad Khotib Sartamat Tin Afifah Muhammad Adnan Maria Ulfah Bakhri A.R, A.Ma Maimunah Aunur Rohim Shofiyanah, BA Bukhori, A.Ma Masyhari Chakimah, S.Pd.I Mas'ud M. Yusuf M. Kuntari Sachiyah, S.Pd.I Hidayah, A.Ma Syamsiyah Fatayah Masykur Abdul Malik Mutmainah Moh. Nawawi A. Syaikhu, BA Hasanuddin, A.Ma Abdul Mukhit, A.Ma M. Bashori Muhammad Rosyad

Nomor Peserta 10050102720001 10050102720002 10050102720003 10050102720004 10050171120005 10050102720006 10050102720007 10050102720008 10050102720009 10050171120010 10050102720011 10050102720012 10050112720013 10050102720014 10050102720015 10050102720016 10050102720017 10050102720018 10050102720019 10050102020020 10050102720021 10050102720022 10050102720023 10050102720024 10050102720025 10050102720026 10050102720027 10050102720028 10050102720029 10050116720030 10050102720031 10050102720032 10050102720033 10050112720034 10050102720035 10050102720036 10050102720037 10050102720038 10050102720039 10050102720040 10050102020041 10050102720042 10050102720043 10050102720044 10050102720045 10050102720046 10050171220047 10050102720048 10050102720049 10050102720050

Kabupaten/Kota Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik

Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

Halaman : 1 dari 128

DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN - TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Aqidah Akhlak Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI Guru Kelas Bahasa Arab PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI Guru Kelas Guru Kelas Aqidah Akhlak Fiqih Guru Kelas Qur'an Hadits Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Bahasa Arab Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Fiqih Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas SKI Guru Kelas Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SMAS Assa'adah Bungah MI Nasrul Umam MI Darunnajah MI Poemusgri MTs Masyhudiyah MI Tarbiyatul Akhlaq MI Mathlabul Ulum MI Mathlabul Ulum MI Muhammadiyah 4 MI Al Muniroh 4 MI Al Muniroh 4 MI Sunan Ampel SMPS Mu'allimat MI Hayatul Afkar MTs Darussalam Kml SDN Kedungrukem SMPS YPI Darussalam I SMAN 1 Menganti SDN Sukarame I SDN Sumput I SDN Kesambenkulon 02 SDN Tanjung I MI Al Mathlabatul Khoiriyah MI Masyhudiyah Giri MI Masyhudiyah Giri SMPS NU 1 Gresik MI NU Tratee Putera Gresik MI Muhammadiyah 3 MA Assa'idiyah MTs Muhammadiyah 1 MI NU 24 Darussalam MTs Darussalam Kml MI Al Furqon MI Roudlotus MI NU Tratee Putera Gresik MTs Darul Ulum MI Al Hidayat SMPS Muhammadiyah 1 Gresik SDN Banyuurip II SDN Suwari II SDN Roomo SDN Randuboto I SDN Banyuurip I SDN Campurejo I SDN Sembayat I SDN Ambeng-Ambeng Watangrejo MI Mathlabul Huda II MA Al Khoiriyah MI Salafiyyah MI Roudlotul Ulum MI Roudlotut Tholibin MTs Masyhudiyah MI Al-Islam

No. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

Nama Guru Drs. Moh. Husnan Sholeh Ach. Qusyairi Dewi Mariyah Sri Hidayati, A.Ma Siti Zuhroh, S.Pd.I Moh. Noor Said Muslihan Abdullah Fatah Sarmi'an Chusnul Chotimah, S.Pd.I Ainul Fuluq Kasnadi, S.Pd.I Hj. Ashifah, S.Pd.I Abd. Rohim, A.Ma Fauzan Syarofah, S.Pd.I Abdul Rohman Drs. Mulyanto Indasah, A.Ma.Ag Sri Nurani, S.Pd.I Amin, A.Ma Atim, S.Pd.I Dewi Hindasah Aminus Sholihah Nurhayati, A.Ma Drs. H. Shohibul Miftachur Rochman Farhany Ah. Nadjamuddin, S.Pd Rifa'i Suhamdi Thohirin Abd. Haris Ummul Hidayah Imam Hanafi Balia Usman Mustadjib, BA Siti Fathimah Drs. Soetrisno Abdullah Syoeja Adjhuri, A.Ma Siti Djumariyah, S.Pd.I M. Syahri, A.Ma Utomo, A.Ma Abdul Wahib, A.Ma H. Abdul Mu'in, S.Pd.I Mutamimah, A.Ma Mu'minah, S.Pd.I Misbahul Munir M. Is'ad Tasrifan Siti Wardah, S.Pd.I Kumala, S.Pd.I Masnifah Maspakah, S.Pd.I Moh. Amarun

Nomor Peserta 10050112720051 10050102720052 10050102720053 10050102720054 10050171220055 10050102720056 10050102720057 10050102720058 10050102720059 10050102720060 10050102720061 10050102720062 10050112720063 10050102720064 10050116720065 10050112720066 10050112720067 10050112720068 10050112720069 10050112720070 10050112720071 10050112720072 10050102720073 10050102720074 10050102720075 10050112720076 10050102720077 10050102720078 10050171220079 10050171320080 10050102720081 10050171120082 10050102720083 10050102720084 10050102720085 10050116720086 10050102720087 10050112720088 10050112720089 10050112720090 10050112720091 10050112720092 10050112720093 10050112720094 10050112720095 10050112720096 10050102720097 10050171320098 10050102720099 10050102720100 10050102720101 10050171420102 10050102720103

Kabupaten/Kota Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik

Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

Halaman : 2 dari 128

DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN - TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Qur'an Hadits PAI Guru Kelas Fiqih Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Fiqih Bahasa Arab Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Bahasa Arab Guru Kelas Qur'an Hadits Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Aqidah Akhlak Guru Kelas Bahasa Arab Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas MI Nurul Ulum MI YKUI Putra MI Roudlotul Ulum MTs Tasywirul Afkar SDS Muhammadiyah 3 Gresik MI Poemusgri MTs Ihyaul Ulum MI Al Falah MI YKUI Putri MI Miftahul Huda MI Asmaiyah MI Nurul Ulum MI Miftahul Huda MI Tarbiyatul Falahiyah MI Miftahul Ulum MI Ihyaul Ulum RAM NU 15 Ihyaul Ulum RAM NU 035 Al Hidayah MI Nurul Hidayah MTs Al Hidayat MTs Wali Songo MI Al Muniroh 2 MI Al Asyhar Sungonlegowo RAM NU 40 Tarbiyatul Islam MTs YKUI Maskumambang MI Al Khoiriyah MA Kanjeng Sepuh MI NU Tratee Putera Gresik MI Al-Islam MI Nurul Ulum MI Al Falah MI NU 25 Kumalasa III MI Al-Falahiyah MI Ma'arif Sidomukti MI Al Muniroh 2 MTs Raden Paku RAM 034 Tashwirul Afkar MA Al Muniroh MI Ma`Arif Tanwirul Qulub MI Al-Huda MI Manbaul Ulum SDN Mojopurogede SDN Leran SDN Tirem SDN Tulung SDN Ngampel SDN Boting MI Roudlotul Ulum SDN Tebuwung SDN Randegansari II SDN Menunggal I SDN Wedoroanom SDN Cerme Lor I

No. 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

Nama Guru M. Chosin, A.Ma M. Anas, A.Ma Muanam, S.Pd.I M. Ahyar, Drs. Fais Subagio K.R Siti Zulaichah, A.Ma Sholihuddin, A.Ma Nailil Ula, S.Pd.I Nurkawi Syarofah, S.Pd.I M. Faishol, A.Ma Awalah Abd Charis, S.Pd.I Mushlihan Ma'shum, S.Pd.I M. Sulthoni, S.Pd Salbiyah Norma Nur Alifah Moh. Zuhdi, S.Pd.I Lilik Faridah, S.Ag Moh. Sholihan Muzakky Syiarotul Hilmah, S.Pd.I Dewi Halimah, A.Ma H. Moch. Khoiri Selamet M. Ali Asykuri Ismail Mar'atul Muslimah Masrifah Syaiun, A.Ma Muh. Husnadi, A.Ma Rida'i Bashori, S.Pd.I Nur Qomariyah, S.Pd Futuhah, A.Ma Mu'afah Maisaroh Musyadat Khambali Suja'i Mahfudl, A.Ma Mohammad Chulalan, A.Ma Sariman, A.Ma Juharti, A.Ma Achwan, S.Pd.I Muslimin, BA Al Qona'ah, S.Pd.I Juminah, A.Ma Moh. Fadllan, A.Ma Fathoni, S.Pd.I M. Tamim, A.Ma Djahirul Qomar, S.Pd.I Faridah, S.Pd.I

Nomor Peserta 10050102720104 10050102720105 10050102720106 10050171120107 10050112720108 10050102720109 10050171320110 10050102720111 10050102720112 10050102720113 10050102720114 10050102720115 10050102720116 10050102720117 10050102720118 10050102720119 10050102020120 10050102020121 10050102720122 10050171320123 10050116720124 10050102720125 10050102720126 10050102020127 10050116720128 10050102720129 10050171120130 10050102720131 10050102720132 10050102720133 10050102720134 10050102720135 10050102720136 10050102720137 10050102720138 10050171220139 10050102020140 10050116720141 10050102720142 10050102720143 10050102720144 10050112720145 10050112720146 10050112720147 10050112720148 10050112720149 10050112720150 10050102720151 10050112720152 10050112720153 10050112720154 10050112720155 10050112720156

Kabupaten/Kota Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik

Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

Halaman : 3 dari 128

Shodiq. Ahzam.I Achwan. S. A. S. A. M.Pd. S. Abd.Ma Hj. Irfan Thohir. Akhiyat.Pd Muhsinin. Drs. S.Pd. Hamdi. S.Pd.Ma Cholil Rahman.Pd.Pd.Ma Salim.Ma Kirom Zumrotul Ainy. S. S. Moh.Pd. S.Pd. S. BA M.I Ahmad Fuad.Pd.Ma Bashori Alwi.Pd.I Syahrani Yadi. A.I Mariatun Ainun. A. A. A. A.Ma Afifah.I Hanik Maisyaroh.Ma Farhan.I Nomor Peserta 10050112720157 10050112720158 10050112720159 10050112720160 10050112720161 10050112720162 10050112720163 10050102720164 10050116720165 10050102720166 10050102720167 10050102720168 10050102720169 10050102720170 10050102720171 10050102720172 10050102720173 10050171120174 10050112720175 10050102720176 10050112720177 10050102720178 10050102720179 10050102720180 10050102720181 10050102720182 10050102720183 10050102720184 10050102720185 10050102720186 10050102720187 10050112720188 10050112720189 10050112720190 10050112720191 10050112720192 10050112720193 10050112720194 10050112720195 10050112720196 10050112720197 10050112720198 10050112720199 10050112720200 10050112720201 10050112720202 10050112720203 10050112720204 10050112720205 10050112720206 10050112720207 10050112720208 10050112720209 Kabupaten/Kota Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 4 dari 128 . A.Pd Nduk Maftukhah.Pd. Syarif. S. Nur Marli'ah.Ma Abdul Majid.I H.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .I Muhammad Syafi'. Drs. A. Nizar Rokhman Abd. S.Ma Moch.Ma Muslimah.Pd. S. S.Ma H. A. A. A.Pd. A.I Ulyanah.I Moh. S. BA Moh. A. S.Ma Saifullah.Ma Fadlilah Mulyanah.I Sholikhan. A. A.I Rokhimah.Ma Moh. Subhan Haslan.Pd. Rohim Siti Ruqoiyah. S.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Bahasa Arab Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Qur'an Hadits PAI Guru Kelas PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Jombangdelik SDN Sooko SDN Kepuh Klagen 2 SDN Babaksari SDN Semabayat II SDN Kedunganyar II Wringinanom SDN Cerme Kidul I MI Miftahul Ulum MA Al Muniroh MI NU Tratee Putera Gresik MI Al Asyhar Sungonlegowo MI Al Asyhar Sungonlegowo MIN Kadamean MI Tarbiyatus Sa'adah MI Tarbiyatul Aulad MI Al-Ma'arif MIS Nurul Islam MTs Raden Fatah Driyorejo SMAS Assa'adah Bungah MI Al-Falahiyah SMKS Maskumambang 1 MI Al-Falahiyah MI Islamiyah MI NU Banat MI NU Al-Islamiyah MI Hidayatul Ulum MI Nurul Huda MI Roudlotus MI Infarul Ghoyyi MI Manbaul Ulum MI Mamba'ud Da'wah SDN Balongpanggang II SDN Karangturi II Gresik SDN Lebaniwaras I SDN Kertasono No.I H. 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 Nama Guru Ngateman. S.Pd.Pd. BA Mudrikah. A. S.I Djunaidi. Drs.Pd.Ma Bakir Ya'qub.Ma Siti Zainab. Drs. Zuhriyah. Muslihan Moh.I Khairul Huda.I Masfiyah.Pd. A. Ansor.I Sofmiatun. Muntadi.I Moh.Pd. S.I Husnul Khuluq. S. Rifa'i M.Ma Masriatun. S.I Riafah.Pd.Ma Habib Bashori.Pd. S.347 SDN Sidomukti SDN Hendrosari SDN Karang Rejo Manyar SDN Sidogedungbatu II SDN Cermen Lerek SDN Sidomoro IV SDN Petiyintunggal SDN Pongangan I SDN Datar Selamet III SDN Karangrejo SDN Sidorejo SDN Kawisanyar I SDN Karangandong 2 SDN Sidokumpul SDN Tlogopatut 2 SDN Dahanrejo SDN Prupuh SDN Munggugianti 2 No. Kholil Karim Muhanip.

Ma Lisminah.Pd. S.I Rohmat Moh.Pd.Ag Nurul Qomariyah.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .Pd.I H. S.Ma M. S. BA Fauziyah Muafatun Ni'mah. A.Pd Nur Jannah. S. S. A.Ma Maslihah. S. A.I Hj. MM Cicik Aisyah. S. Maziyun Sufilah.I Siti Fahmi. A.Ma Asfiyah.Ma Drs.Ma Ma'rufah.Pd.Pd Ahmad Sayiid.I Abdul Mujib Masfiyah.Ma Sumiyati.I Drs.Pd. S. M. 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 Nama Guru Supardi Arif.I Akhmad Basuki. A. S.Pd Aruchah M. S. A. A. S.Ma Moch. Chaerun. A.Pd. A. A. S.Ag Salimah.Pd. S.Ma Djaelan.Pd.I Drs. Muhtar Ali . Machfudh.Pd Affan Achwan Hakim.Pd Nur Qona'ah Nur Rofiq.Ma Syafa'atun. S.I Mushthofa Usman Sholeh. Ali Mustofa Suniah Ramlah. H.Pd.Pd. A. S.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI Guru Kelas Bahasa Arab Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas SKI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Sekarputih SDN Sember Waru 2 SDN Sidokumpul 6 SDN Klampok I SDN Ganggang SDN Banyutengah SDN Gadung SDN Indro SDN Sidokumpul 2 SDN Pandu SDN Guranganyar SDN Wedani SDN Melirang SDN Watuagung SDN Kesambenwetan MI Al-Ma'arif MI Roudlotul Ulum SMPS Walisongo MI Sunan Giri Sidomoro MI Masyhudiyah Giri MI Al Mathlabatul Khoiriyah MI Al Mathlabatul Khoiriyah MI Poemusgri MI Tarbiyatul Islam MI Hidayatul Ulum SMAS Assa'adah Bungah MI Mamba'ul Ulum MA Assaadah MI Al Muniroh 2 MI Muhammadiyah 4 MI Al Muniroh 1 MTs Al-Ikhwan RAM Mambaus Sholihin RAM NU 202 Assa'adah MI Nurul Huda MI Miftahul Ulum MI Muhammadiay I SMAS Semen Gresik MI Al Huda MI Nurul Athfal MI Nurul Athfal MI Tsamrotul Ulum RAM NU 10 Banin-Banat MI Nurul Falah SMAN 1 Sidayu SMKS Semen Gresik SMAN 1 Manyar SDN Kepuh Klagen I SMKS Semen Gresik SDN Sidokumpul VII SDN Slempit IV SDN Menganti IV SDN Wahas No.Pd. A. A.Ma M. M.I Afifah. S. Wasid.Pd Abdur Rohman. M.Pd Achsan Rois Chuzaimah Anwar Alim. S. S. S.Ma Nomor Peserta 10050112720210 10050112720211 10050112720212 10050112720213 10050112720214 10050112720215 10050112720216 10050112720217 10050112720218 10050112720219 10050112720220 10050112720221 10050112720222 10050112720223 10050112720224 10050102720225 10050102720226 10050112720227 10050102720228 10050102720229 10050102720230 10050102720231 10050102720232 10050102720233 10050102720234 10050112720235 10050102720236 10050116720237 10050102720238 10050102720239 10050102720240 10050171420241 10050102020242 10050102020243 10050102720244 10050102720245 10050102720246 10050112720247 10050102720248 10050102720249 10050102720250 10050102720251 10050102020252 10050102720253 10050112720254 10050112720255 10050112720256 10050112720257 10050112720258 10050112720259 10050112720260 10050112720261 10050112720262 Kabupaten/Kota Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 5 dari 128 . S.Ma Moh.Ag Sutarno. A.Pd.Pd. Farrokah. Rifa'i.Pd. A. A. Usman.Ma Kusmadi. Ahmad Muhdi Adwiyat.I Asmuri Muslih. S. S.I Fauziyah.Ma Sri Rahayuningsih.I Muslimah.I Mustaqim. Taman Hakim.

I Mukhlishin Drs.I Nomor Peserta 10050112720263 10050112720264 10050112720265 10050112720266 10050116720267 10050102720268 10050102720269 10050102720270 10050102720271 10050102720272 10050112720273 10050102720274 10050112720275 10050102720276 10050102720277 10050112720278 10050112720279 10050112720280 10050112720281 10050112720282 10050171220283 10050102720284 10050112720285 10050102720286 10050102020287 10050102020288 10050171420289 10050171420290 10050102720291 10050102020292 10050112720293 10050102720294 10050112720295 10050112720296 10050112720297 10050112720298 10050102720299 10050102720300 10050102020301 10050102720302 10050102720303 10050102720304 10050102720305 10050171120306 10050102720307 10050171220308 10050102720309 10050102720310 10050102720311 10050102720312 10050102720313 10050171120314 10050102720315 Kabupaten/Kota Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 6 dari 128 . Ikhsan M. Masykuri Moh. Ah. Ma'sum.I Ainiroh. S. S.Pd.Pd.I Drs.I Drs.Pd. S. Abd. Amin Manan Ah. S. S. Hj.I Rif'atun. S.Pd.I Nin'adi Ainul Arif.I Siti Marwiyah Munir. S.Pd. Thohir. BA Masjhudi Juharmaniyah. Rochman.Pd.I Badriyatun Ni'mah. S. Lies Rachmawati Mas'udah. Mujib. Chafidz Asma'iyah. Hilalludin Ch. Abdul Ghofur Arti. Maschun Buchori Drs. S.I Ernaning Suharti.I Zuhdi.Pd.Pd. Arifin Nur Sholeh H.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI Bahasa Arab Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI Guru Kelas PAI Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI Aqidah Akhlak Guru Kelas PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas SKI SKI Guru Kelas Guru Kelas PAI Guru Kelas PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Qur'an Hadits Guru Kelas Aqidah Akhlak Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Qur'an Hadits Guru Kelas Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Gempol Kurung I SDN Banter SMAN 1 Menganti SDS Muhammadiyah 2 Balongpanggang MA YKUI Maskumambang MI Miftahul Huda MI Ihyaul Ulum MI Nurul Huda MI NU 22 Al .Ag Choiruddin Ali Afandi. M.I Drs.Pd.I Rodliyah.I Husnun.I Alfiyah.I Abdul Choliq. Drs.I Suhailah.Ag.I Nafik. Moh.Pd. S. 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 Nama Guru Drs.Pd.Pd. S.Pd. S.I Drs.Pd. Anam.Pd.Pd. Abdul Majid . S.I Haniyati.Pd.Pd.Ag Lilik Rosyidah Zakiyah. S. S.. H. Jazuli. S.Pd. Drs.Pd.Pd Moh. S.Pd.Ma Sholihul Ummah. S.Pd. S. M. S. S. A.I Drs. S. Suwandi.Falah MI Mamba'ul Ulum SMAS Muhammadiyah 3 Bungah MI Ma'arif NU Assa'adah SMPS Nusantara Bungah MI Bustanul Ulum MI Al Khoiriyah 1 SMAS Islam SMAS Yasmu SMPS Walisongo SMPS Walisongo SMAS Assa'adah Bungah MTs Mambaus Sholihin MI Tarbiyatus Shibyan SMPS YPM 5 MI Nurul Huda RAM NU 131 Roudlotut Tholibin RAM NU 73 Miftahul Ulum III MTs N MA Miftahul Ulum MI Al-Huda RAM NU 67 Wali Songo SMAS NU 1 Gresik MI Assa'adah Bungah SMPS YPI Darussalam I SMAS YPI Darussalam Cerme SMAS Darul Islam SDN Manyar Sidomukti MI Hidayatul Mubtadi'in MI Islamiyah RAM NU 034 Tashwirul Afkar MI Al Asyhar Sungonlegowo MI Al Asyhar Sungonlegowo MI NU 06 Balik Terus I MI Tarbiyatul Islam MA Islamiyah MI Islamiyah MTs Kanjeng Sepuh MI Nurul Huda MI Al Hikmah MI Al Fattah 2 MI Roudlotul Ulum MI NU 18 Lebak I MTs Manbaul Ulum MI Tarbiyatul Islam No. S.I H. S.Pd. S. S.I M.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN . Ghufron Muhaimin.I Horsiyah Fathimah Drs.Pd.I Hamim. Munir Abdul Basyir. SH Anikah Dra. Moh. M. S.Pd.

. A.Pd Mas'ud. A.Ma Sholich. A. S.I A.I Hisbulloh. A. M.Ag Moch. S. A.Pd.Ma H. A. Zainuri Aslikan.Ma Munasik Imron.Ma Moh.Ma Mashindah Zainal. S.Ag. A.Ma Ahmad Hasan.Ma Lilik Hadayati. Arifin Hj. S. A.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .Ma Im Syafa'at. S. A.Ma Basuki. A.Ma Chuzaimah.Pd. Yahya. Umu Haniah. S. Anisatul Ida.Pd. S. S. A. Zaidun.I Istiqomatul Laila.Pd. S.I Mahmudin. S. M.Ma Zaini. A. A. Hanan.Ma Nurali.Pd.Pd Zuhdiyah.Ma Aunus Sa'adah.Pd.Pd.Ma Chusniyah.Ma Moh.I R.I Ilyas Rouf.Ma Abdul Jali. Razaq.I Moh.Pd.Ag Abdur Rohim Drs.I Moh. S. S.Pd.I Mas'ud.Pd Roikhanah Miriyati.Pd.I Mundzir. S. Nur Fatah Junaidi Nur Sabbahah. S.I Qusyairi.Ma. S. Moh.Pd. S.Pd. A.Ma Drs.Pd. Z. 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 Nama Guru Mudhowamah. A. Nuryan. A. Chusnan. Munir M.I Farikhah.Pd. A. BA Ilman Abdul Ghofur Siti Fatimah Marlan. S. A.Pd. A. S. Tholiba Nomor Peserta 10050102720316 10050171320317 10050116720318 10050171120319 10050102720320 10050116720321 10050102720322 10050102720323 10050102720324 10050102720325 10050102720326 10050102720327 10050102720328 10050102720329 10050112720330 10050112720331 10050112720332 10050112720333 10050112720334 10050112720335 10050112720336 10050112720337 10050112720338 10050112720339 10050112720340 10050112720341 10050112720342 10050112720343 10050112720344 10050112720345 10050112720346 10050112720347 10050112720348 10050112720349 10050112720350 10050112720351 10050112720352 10050112720353 10050112720354 10050112720355 10050112720356 10050112720357 10050112720358 10050112720359 10050112720360 10050112720361 10050112720362 10050112720363 10050112720364 10050112720365 10050112720366 10050112720367 10050112720368 Kabupaten/Kota Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 7 dari 128 .I Sueb M. A. A.Md Hj.Pd.Ma Mohamad Syafi'i. S. Muhammad As.I Ma'shumah.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi Guru Kelas Fiqih Bahasa Arab Qur'an Hadits Guru Kelas Bahasa Arab Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas MI Ma'arif Sidomukti MTs Wali Songo MTs Islamiyah MTs Mambaus Sholihin MI Al Husna MTs Manbaul Ulum MI Nurul Ulum MI Darul Hikmah MI Masyhudiyah Giri MI NU Banat MI Roudlotul Ulum MI Al-Firdaus MI Ritadlatul MI NU Lumpur SDN Wotan SDN Domas II SDN Gulomantung SDN Lebak II SDN Tlogopojok I SDN Kisik SDN Pengalangan SDN Dohoagung SDN Indro SDN Kedanyang SDN Pinggir SDN Laban I SDN Golokan II SDN Mojogede SDN Kedunganyar 01 SDN Desa Munggugebang SDN Slempit 1 SDN Sungai Rajing I SDN Karangturi I SDN Raci Kulon SMPN 1 Dukun SDN Gedangan SDN Dadap Kuning SDN Sidowungu SDN Boboh SDN Petung SDN Sidorukun 2 Gresik SDN Randuagung II SDN Randu Agung IV SDN Baron SDN Siwalan SDN Kumalasa SDN Glindah I SDN Sumurber SDN Karangan Kidul II SDN Ketanen SDN Gending SDN Bringkang I SDN Sembunganyar No. Shodiq.I H. S.Ma Farhan.I Arifin.

I Drs. S. A. S. A. S.Pd. Zainuddin.Pd.Pd. M. A. S.Pd.I Ahmad Rofi'.Ag Ilyas. Nur Aini. Munir.I Akhson Drs. S.Pd Rasmawati.I Asrori.Pd.Ma Nomor Peserta 10050112720369 10050112720370 10050112720371 10050112720372 10050112720373 10050112720374 10050112720375 10050112720376 10050112720377 10050112720378 10050112720379 10050112720380 10050102720381 10050112720382 10050171320383 10050102720384 10050116720385 10050102720386 10050102720387 10050102720388 10050102720389 10050102720390 10050102720391 10050112720392 10050102720393 10050171220394 10050102720395 10050102720396 10050112720397 10050116720398 10050102720399 10050102720400 10050102720401 10050102720402 10050171120403 10050171420404 10050102720405 10050102720406 10050102720407 10050112720408 10050102720409 10050112720410 10050102020411 10050102720412 10050112720413 10050102720414 10050102720415 10050102720416 10050102720417 10050102720418 10050112720419 10050102720420 10050112720421 Kabupaten/Kota Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 8 dari 128 . S. S.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas PAI Fiqih Guru Kelas Bahasa Arab Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI Guru Kelas Aqidah Akhlak Guru Kelas Guru Kelas PAI Bahasa Arab Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Qur'an Hadits SKI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI Guru Kelas PAI Guru Kelas Guru Kelas PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI Guru Kelas PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Wates Tanjung II SDN Gumeno SDN Pongangan 2 Manyar Gresik SDN Balongmojo SDN Kedamean II SDN Putatlor I SMAN 1 Manyar SDN Mojopuro Wetan SDN 1 Paromaan SDN Wonorejo SDN Hulaan SDN Mangr Sidomukti MI Tuhfatussibyan SMPS Semen Gresik MA Mambaus Sholihin MI Al Hidayah MTs Muhammadiyah 8 MI Salafiyyah MI Tarbiyatul Athfal MI Hidayatul Mubtadi'in MI Roudlotut Tholibin MI Al Muniroh 3 MI Al Hidayah SMKS NU Gresik MI Thoriqul Huda MA Al Madany MI Miftahul Ulum II MI Mambaul Ulum SMPS Muhammadiyah 7 MTs Raden Paku MIM 2 Karangrejo MI Miftahul Huda MI NU 22 Al . S.Pd. Kholiq.Pd Nur Syamsi. Kurrotul Ainani Samari.Ma M.I Syu'aib.Ag Madekur. S. S. H.I Niswan. S. A. S. S. Yusuf.Ag Naimah Siti Hajar.Ma Marrotin. Abd. S.Pd.I Abd. S. S. Sholeh. S. S. S.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN . Fathoni. S.Pd. Moh.I Ach.Pd.Pd.Ma Muafiyah Imam Chusairi.Pd Humaidi Hidayat Nur Amin Idul Bashori. Dra. S. S.I Lilik Sri Hartatik.I Siti Aminah. Dra.Pd Mujab Parmi.Pd.Pd. Dhofir Lihwatin. Munif. 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 Nama Guru Moh. Ronli Dra. S. Rusni Khasanah.I Ilhafa Nur Daulati Kisom Fuddin.Pd.I Zaini Hafidz.I Drs.Pd Masfulik. A.I Rachiman.Pd Endang Spriatin.Pd Romli Muqorrabin. SE Rofi'uddin. S. S. S.Ag Mahmudah.Pd Subhan. S.Ma Anik Rakhmawati.Ag Moh.Falah MI NU Banat MTs Bahrul Ulum MTs Ihyaul Ulum MI Fathimiyah MI Assa'adah MI Nurul Ulum SMAS Assaadah MI Nurul Huda SMPS Walisongo RA YKUI MI Miftahurrohman SMPS YPI Darussalam 2 Cerme MI Hidayatul Ulum 1 MI Darul Ulum MI Al Fattah I MI Nurul Fatah MI Mishbahul Ulum SDN Glindah II MI Muhammadiyah I SDN Tumapel No.Pd Kumaiyah.Ag Faridah. S.Ag Rokhmatul Umah.Pd. S.Ag Moh. S.

A. S.Ma Zainuddin.Ma Shokheh.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN . Baidlowi.Ma Abd. Nizar M. Ainur Rofiq. Ro'uf. A. MM Masdaenuri. Qodir Mukminin. A.Pd.Ma Munasir.R Mahmud Ahwan.Ma Zaenal Arifin. Achmad Syafii.I Dewi Maslichah.S.Ag Umi Chanifah Siti Ma'rifah H. Cholik.Ma Abd.Pd.Ma Mohamad Thoyib.Ma H. Rochim. A. A. A.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI Aqidah Akhlak Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Qur'an Hadits Guru Kelas Guru Kelas PAI Guru Kelas Guru Kelas SKI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Samirdalapan SDN Bedilan II Gresik SMPS NU Karang Rejo SDS Muhammadiyah I Gresik SMAS YPM 4 SDS Muhammadiyah 2 MTs Al Mu'awanah MI Nurul Islam MI Nahdlotul Ulama MI Nurul Huda MI Islamiyah MTs Maarif NU Ngaban MI Darul Muta'allimin RA Sunan Kalijaga SMAS Wachid Hasyim 2 Taman MI Sunan Ampel 1 RA Miftahul Jannah MTs Darul Hikmah SDN Janti I SDN 1glagaharum SDN Sruni I SDN Gamping 2 SDN Kedungrawan I SDN Kramat I SDN Panggreh I SDN Sebani 02 SDN Sarirogo SDN Tambakoso SDN Kedungkendo SDN Bogempinggir SDN Sukorejo SDN Masangan Wetan I SDN Urang Agung SDN Kebonsari SDN Jemirahan SDN Glagaharum II SDN Karangtengguli SDN Cangkringsari I SDN Ngaresrejo SDN Wonomlati II SDN Jogosaru SDN Simogirang II SDN Trosobo I SDN Kalimati 03 SDN Watugolong 1 SDN Becirongengor SDN Gampang MI Wali Songo MI Ma'arif SDN Ketapang SDN Kedungbocok 1 SDN Pepe SDN Kedungkendo No.Ma Djumadi.Ma Darmadji. S. A. M.Ma. M. S. A. A. S.Pd. Thoyib. Abu Hamid Chazin. Taqwim Suji Rochilah. A. A. A. A. S.Ma Muh.Pd. Ahmad Tamjir Karjaly M. A.Ag Drs. SH. A.Ma H. Muthi.I Isnadi Misbahul Munir Abdul Hadi Chumaiyah Moh. A. S. A. Mukhid. A. A. Hasan Adzro'i.I Karjaly Ms.I Nomor Peserta 10050112720422 10050112720423 10050112720424 10050112720425 10050112720426 10050212720001 10050271220002 10050202720003 10050202720004 10050202720005 10050202720006 10050271120007 10050202720008 10050202020009 10050212720010 10050202720011 10050202020012 10050271420013 10050212720014 10050212720015 10050212720016 10050212720017 10050212720018 10050212720019 10050212720020 10050212720021 10050212720022 10050212720023 10050212720024 10050212720025 10050212720026 10050212720027 10050212720028 10050212720029 10050212720030 10050212720031 10050212720032 10050212720033 10050212720034 10050212720035 10050212720036 10050212720037 10050212720038 10050212720039 10050212720040 10050212720041 10050212720042 10050202720043 10050202720044 10050212720045 10050212720046 10050212720047 10050212720048 Kabupaten/Kota Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 9 dari 128 . A.Ma Chaidaroh Sholichatin H.Ma Abd. S. A.Pd.Ma Abd.Pd.I Sarikal.Pd Pateman M.Ma Sufadlil.Ma Mulyono.I Ahmad Majid Zumaroh Saiful Ghufron Arbainah Sudirman Damawijah Kapidi.Ma Musdi.Ma Sriwibowo H. Kholil.Ma Moh.Ma Abd. A. 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 Nama Guru Mokh. A. Nurul Huda. S.Ma Abd.

Pd.. Siti Masrifah. A.I Siti Khodijah. S.Ma Ulil Amri.Pd.Ma Zulaichah Tatik Susianti. A. S. S. A.Ma Nuryati.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN . A.Pd Satibi. S. A.Ma Nur Arifah Chusaini. A.I Nurul Hidayati.I Nurul Lailah. A.I Hj.Ma Moh.Pd.Ma Umi Muslichah. A. A. Umar S. Basyir Umami. S.Pd Abd. A.Ma Mahsusin.Ma Syamsul Huda. A.Ma Mu'anisah Achmad Rofi'i.Ma Maniyati.I Sya'roni. A.I Nomor Peserta 10050212720049 10050212720050 10050212720051 10050212720052 10050212720053 10050212720054 10050212720055 10050212720056 10050212720057 10050212720058 10050212720059 10050212720060 10050212720061 10050212720062 10050212720063 10050212720064 10050212720065 10050212720066 10050212720067 10050202020068 10050212720069 10050212720070 10050212720071 10050212720072 10050212720073 10050202020074 10050212720075 10050212720076 10050202720077 10050202720078 10050202720079 10050202720080 10050202720081 10050202720082 10050202720083 10050212720084 10050212720085 10050212720086 10050212720087 10050212720088 10050212720089 10050212720090 10050212720091 10050212720092 10050212720093 10050212720094 10050212720095 10050212720096 10050212720097 10050212720098 10050212720099 10050212720100 10050212720101 Kabupaten/Kota Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 10 dari 128 .Pd. BA Cholil Arifin.Bakalan II MI Nahdlotul Ulama MI Manbaul Ulum MI Salafiyah MI Miftahul Huda MIS Darul Hikmah MI Muhammadiyah 2 MI NU Kedungrejo SDN Lajuk SDN Bluru Kidul I SDN Ketegan SDN Ganggang Panjang SDN Mulyodadi SDN Kedungbanteng SDN Lemujut SDN Klantingsari 01 SDN Lebo SDN Wadungasih I SDN Lebo SDN Kebonagung I SDN Tropodo SDN Pagerwojo SDN Watesari SDN Sekardangan SDN Keboguyang SDN Gempolsari 1 No. S.I Sri Zuhriah Kusaini.I Syamsul Maarif. S. Muhaimin.Ma Aman Santoso Ach.Pd. Usman.Ma Siti Aminah.Ma Sunani Ma'an. A.Pd. S.Ma M.Pd. S.Pd.Ma Abd.Ma Hj. A. Tamyisz Nur Yahya Sholikhin. Zainuri.Pd.Ma Hj.Ma Nur Iffah Mawardi.I Sringah. BA Chusnul Cholifah. S. A.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Trosobo 1 SDN Simoketawang SDN Waru I SDN Waung SDN Barengkrajan 02 SDN Urangagung Sidoarjo SDN Simoangin-Angin SDN Terungwetan SDN Jatikalang 01 SDN Kemuning I SDN Bendotretek II SDN Pucang 2 Sidoarjo SDN Bluru Kidul II SDN Klantingsari SDN Keret II SDN Tanjungsari I SDN Singogalih SDN Juwet Kenongo II SDN Plumbungan BA Aissyiyah 4 SDS Muhammadiyah Taman SDN Gempolsari 2 SDN Pucang II SDN Juwet Kenongo SDN Keboansikep I RA R. 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 Nama Guru Abdul Qodir H. A.I Imam. Halim R. S.Ma M.Pd. A.I Hj.Ma Moh.I Ghufron Effendi. Choiriyah. Muanisah.Pd. Hasan.Ma. Salim. S. A. S. Muta'alimin I SDS Muhammadiyah 1 SDN Cm.I Mulyono S.Ma H.Pd. S. A.Ma Siti Hindun. A. A. A.Pd. Umiyah Hj. Nurul Hidayati Siti Zulaichah Tahmimah Fatchiyah. A..

K Syafiatun. Nutahat. A. Sholihah.Pd.Ma Lukman Hakim. A. M. A.Ma Rukiyati.I Dra.Pd.Ma Umi Hanik. Farchan. A. A.Ma H. A. A. S.Pd.Ma Suli Adnan.Pd. A.I Nur Sa'adah Resmini Abdul Mujib Moch. S. A.Ma Zainab. BA Moch. S.I Salisrochmah.Ma Maisyaroh.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN . S.Pd. A.I Kartini. S. S. Misniah. Muin. A.I H. A. S. A.Ma Budiono.Ma Soebekti.Pd .I Munir Hj. 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 Nama Guru Churiyah Sri Fadilah.Ma Mufidu. S.Ma Sami'an. Suwarno S.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Tsalih SDN Wadungsari SDN Ketapang 1 SDN Waru II SDN Sudimoro SDN Pulungan SDN Kedinding 02 SDN Sumput SDN Jemundo 1 SDN Kalipecabean SDN Singopadu SDN Balonggarut SDN Wonokasian II SDN Kenongo II SDN Kebaron SDN Sidokumpul SDN Bebekan SDN Kedungkembar SDN Keper I SDN Singopadu SDN Sukorejo SDN Pilang I SDN Tebel III SDN Buncitan SDS Darul Ulum SDS Darul Ulum MI Bahrul Ulum RA Perwanida SDS Darul Ulum SDS Ma'arif YPM Wonocolo MI Hasyim Asyari MI DU Tambak Oso SDN Pangkemiri I SDN Kemantren I SDN Plaosan I SDN Ganting SDN Sukorejo SDN Tebel III MI Darussalam SDN Bakung Pringgodani SDN Gelang I SDN Mojoruntut I SDN Keper II SDN Boro SDN Kramattemenggung 02 SDN Kesambi SDN Jati Alun-Alun SDN Gempolklutuk SDN Sambungrejo SDN Tarik 01 SDN Balongmacekan SDN Kepadangan II SDN Kwangsan No.Pd. A.I Nisful Laili. A. A. A. Moh.Ma H.Pd.Pd.I Supardi Abd.Ma Masitho Chamid A.Pd. Choliq Kharis.Ma Tri Astutik Agustini. S. Qodir.Ma Munasiyah Siti Churiyah Munir Cholifah.I Cholifah Idatul Fauziyah.Pd Habib.Ma Ach.Ma Samdi.S.Ma Hj. Nizar Nur Nazilah.Ma Abd. Mutmainnah Abd.I Nur Ajijah. Ridlwan Nomor Peserta 10050212720102 10050212720103 10050212720104 10050212720105 10050212720106 10050212720107 10050212720108 10050212720109 10050212720110 10050212720111 10050212720112 10050212720113 10050212720114 10050212720115 10050212720116 10050212720117 10050212720118 10050212720119 10050212720120 10050212720121 10050212720122 10050212720123 10050212720124 10050212720125 10050212720126 10050212720127 10050202720128 10050202020129 10050212720130 10050212720131 10050202720132 10050202720133 10050212720134 10050212720135 10050212720136 10050212720137 10050212720138 10050212720139 10050202720140 10050212720141 10050212720142 10050212720143 10050212720144 10050212720145 10050212720146 10050212720147 10050212720148 10050212720149 10050212720150 10050212720151 10050212720152 10050212720153 10050212720154 Kabupaten/Kota Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 11 dari 128 . Kirom. S. A.Ma Nurhayati. S. Fauzan M. S. A. Thojib.I Shoidah Nur. A.Pd. Fadhilah Alfiyah. A.Ma H. A.I Aschah. Abdul Mujib Hj.Pd.Ma Masyhuri.

Ma Samai.Ma Chasanah. Umar S.I Fauziyah. Hasan Asy'ari Achmad Ansor.Pd. A. Ilyas. A.Pd. S. A. A.I H. S. Azizun. S.Ma Imron Rosyadi.Pd.Ma Maskunah.Ma Hj.Ma Faizah. A.Pd. S. S. S. S.I Faizah. A.I Sudarti.Pd. Aminiyah. 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 Nama Guru Misdar.I Syaichur Robi'i Achwan H.Pd.I Hj. A.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .I Mufidatun.I Mustadjidah Abdul Wachid.Pd.Pd.Pd.Ma M. Musdar. S. S.Ma Chomsah Ni'ayah.Pd. Machfudz.Ag Kasiyati. A. S. A.I Thoha Machsoen. S. S.I H. S. S. S.Pd. A.Ma Sanipan Moh. Aminiyah Ismiatiningsih.I Ismiatiningsih Mustadjidah.I M.Ma Abd. S.I Sami'an.Pd. A. S.Ma Abd. A. S. A.Pd. A.I Nomor Peserta 10050212720155 10050212720156 10050212720157 10050212720158 10050212720159 10050212720160 10050212720161 10050212720162 10050212720163 10050212720164 10050212720165 10050212720166 10050212720167 10050212720168 10050212720169 10050212720170 10050212720171 10050212720172 10050212720173 10050212720174 10050212720175 10050212720176 10050212720177 10050212720178 10050212720179 10050212720180 10050212720181 10050212720182 10050212720183 10050212720184 10050212720185 10050212720186 10050212720187 10050212720188 10050212720189 10050212720190 10050212720191 10050212720192 10050212720193 10050212720194 10050212720195 10050212720196 10050212720197 10050212720198 10050212720199 10050212720200 10050212720201 10050212720202 10050212720203 10050212720204 10050212720205 10050212720206 10050212720207 Kabupaten/Kota Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 12 dari 128 .Ma Noer Ashiyah.I Notosari. S.Pd. Achwan. A.Pd.Pd.Ma Kosim Hudi.Ma Moh. A.Pd.Pd. A. Sahri.I H.I Mas'adah.Pd.I Hj.Pd. Choliq. A.Ma Afifah Thohir. Srifah Sunarsih. Wachid. S. A. S.I H.Ma Akuwat Ismail.Ma Cholisah Zahro.Ma Midjiati Siti Zaenab. Tiadji Moch. S. A.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SMPN 2 Tamau SDN Kenongo I SDN Kedondong I SDN Ngelom SDN Sumokembangsri 3 SDN Jimbaran Wetan SDN Klososepuluh I SDN Trompoasri 1 SDN Kendalsewo SDN Pagerwojo SDN Ploso SDN Mojoruntut III SDN Tarik 02 SDN Janti 02 SDN Seruni II SDN Lemahputro I SDN Tebel I SDN Pucang IV SDN Plumbon II SDN Pucanganom SDN Tropodo SDN Pamotan II SDN Sumoreme SDN Lemah Putro I SDN Tebel I SDN Tebel 2 SDN Renokenongo II SDN Kedungwonokerto SDN Geluran II SDN Pagerngumbuk 2 SDN Pucang IV SDN Sidokare I SDN Dukuhsari II SDN Randegan SDN Wangkal SDN Krembangan SDN Panggreh II SDN Tulangan II SDN Bligo SDN Dukuhsari I SDN Pademonegoro I SDN Krembungi SDN Mindi I SDN Kepadangan I SDN Sepande SDN Kandangan SDN Ponokawan SDN Kedensari 1 SDN Sidokerto I SDN Kedungpandan 1 SDN Tambak Kalisogo II SDN Mindi II SDN Siwalanpanji No.Ma Mokhammad Lazim. Moh. Malik.I Chairuddin.Ma Aminah.I Achmad Sulem.Pd.

I Nur Cholifah.Pd.Ma Abd.Pd.I Umi Kulsum Moh.I Mudjarroh. A. A. A. A. Munawaroh. S.I Husaiin M.Ma Kosim Mianah.I Nur Yahya Zainal Arifin. S. S.Pd.Pd.Ma Ruqionoh. S. S.Ma Sulastri.Pd.Pd. A.I Amalah.Pd.Ma H.Ma Zahriyah.I Masitho Chamid. A.Pd.I Hj. Puji Hariono Pudji Harijono. Rachman. S. S. S. M.Pd. A. Nur Kholis Nur Zulaicha. A. A. Is Umiyatin.Ma Sriasih.Ma Ruqianah Naimah.Ma Samah Siti Marchamah.Basori.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Anggaswangi I SDN Gagangpanjang SDN Pejangkungan SDN Prambon II SDN Kenongo II SDN Mindugading SDN Gilang II SDN Suko SDN B O R O SDN Rangkah Kidul SDN Sumokembangsri 01 SDN Gagangkepuhsari SDN Sebani 01 SDN Sidokepung II SDN Trompoasri II SDN Rangka Kidul SDN Gading SDN Bangah I SDN Kedungrejo III SDN Temu I SDN Tropodo I SDN Jumputrejo I SDN Sumorame SDN Pasawahan SDN Sawocangkring SDN Ketimang SDN Karangtanjung SDN Siring SDN Entalsewu SDN Sidodadi I SDN Sidokumpul SDN Bendotretek I SDN Krian 3 SDN Kalanganyar SDN Entalsewu SDN Pamotan II SDN Pesawahan SDN Modong SDN Larangan Candi SDN Sidodadi I SDN Jemundo II SDN Pilang 1 Wonoayu SDN Pilang I SDN Wonoayu I SDN Ketajen II SDN Entalsewu SDN Sugiwaras SDN Tambak Kemeraan SDN Kebonsari SDN Pilang II SDN Glagah Arum SDN Sidomojo SDN Lambangan No. 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 Nama Guru Siti Murni Senari.Pd.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .Ma.Pd. A. S.Pd. S.Pd.I Mardliyah.Pd.Ma Sadjari. A.Ag. Chusnul Yaqin. A.Ma Naimah Moh. S. Bashori Asykar Najib.Pd Nur Tatik.Pd. S.Ma Andi Anik Basuni.I Sur'ah Budiwati.I Nur Yahya.I H.Ma Pratikno. A.Ma Umi Kulsum Umi Hanik. S. S.I Sumiarni Nomor Peserta 10050212720208 10050212720209 10050212720210 10050212720211 10050212720212 10050212720213 10050212720214 10050212720215 10050212720216 10050212720217 10050212720218 10050212720219 10050212720220 10050212720221 10050212720222 10050212720223 10050212720224 10050212720225 10050212720226 10050212720227 10050212720228 10050212720229 10050212720230 10050212720231 10050212720232 10050212720233 10050212720234 10050212720235 10050212720236 10050212720237 10050212720238 10050212720239 10050212720240 10050212720241 10050212720242 10050212720243 10050212720244 10050212720245 10050212720246 10050212720247 10050212720248 10050212720249 10050212720250 10050212720251 10050212720252 10050212720253 10050212720254 10050212720255 10050212720256 10050212720257 10050212720258 10050212720259 10050212720260 Kabupaten/Kota Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 13 dari 128 .Ma Asmuni. S. A.Pd. S.I Sulastri.I Hj.Ma Drs. S.Pd.I Nur Sa'adah. S. A.I Misbachul Munir Sholihah.I Tauchid Makhsun Qusyairi.Pd. S.I Dewi Wardah.I Makhsun. A.Pd.Pd. S. A.

I Sri Junaidah. S. S. Shobirin Sya'roni Ermina Purwanti.I Nuril Huda.Pd.I Chusnul Rifa'i M.I Artidjah.I Zaenal Mustofa Ainul Yaqin.Ma Syafiatun Dliyauddin Rodliyah Tarikah Paining Asminah Abu Bakar Luthfiyati Chozin.Pd.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .I Chusniyati. S.I M.I Thoijibah.I Nur Qomariyah.Md Kholisoh Zahro Abd. A.Ma Moch.Pd.Pd.I Nur Maftuchah. BA Kosim.Pd. A.Pd. Imron.I H.Pd. Chumaidi. Auful Sochi. S.Pd.Pd. S.Pd. S. A. S.Pd.Ma Umi Hiswatin. A. A. S.Ma Asna Luthfah.I Chodidjah. Wahib. S. A. S. S. A. S.Pd.I Nomor Peserta 10050212720261 10050212720262 10050212720263 10050212720264 10050212720265 10050212720266 10050212720267 10050212720268 10050212720269 10050212720270 10050202720271 10050202020272 10050212720273 10050202720274 10050202720275 10050202720276 10050202720277 10050212720278 10050212720279 10050212720280 10050212720281 10050212720282 10050212720283 10050212720284 10050212720285 10050212720286 10050212720287 10050212720288 10050212720289 10050212720290 10050212720291 10050212720292 10050212720293 10050212720294 10050212720295 10050212720296 10050212720297 10050212720298 10050212720299 10050212720300 10050212720301 10050212720302 10050202720303 10050202720304 10050202720305 10050202020306 10050212720307 10050212720308 10050212720309 10050212720310 10050212720311 10050212720312 10050212720313 Kabupaten/Kota Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 14 dari 128 .I Isman.Ma Sumarsih.Ma Fauzatur Rohillah. H.Pd.I Siti Siami Nur Mafillah. A.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Sidomojo SDN Kedondong 2 SDN Candipari II SDN Cangkringsari II SDN Mindi II SMKS TPI Porong SDS Hang Tuah 11 SMAS YPM 2 Sukodono SDN Kenongo II SDN Kebonagung II MI Ma'arif RA Sunan Kalijaga SDN Pucang V MI Roudlotul Mustaslihin MI Darun Najah MI Raudlatul Mutaalimin I MI DU Gedongan SMKS YPM 1 Taman SDN Sidokepung II SMKN 1 Sidoarjo SMAN 2 Sidoarjo SDN Grogol SDN Kragan SDN Wedoro Klurak SDN Masangan Kulon SDN Sidoklumpuk I SDN Kenongo I SDN Kepuhkiriman II SDN Tambakrejo 1 SDN Jambangan SDN Sidokumpul SDN Wonokalang SDN Prasung SDN Sidodadi SDN Sepanjang 1 SDN Banjarkemantren I SDN Keboansikep IV SDN Sawotratap II SDN Simoangin-Angin SDN Gedangrowo SDN Gelam II SDN Jerukgamping MIS Banat Nurul Huda MI Darun Najah MI Ma'arif RA Al-Ma'arif SDN Banjarsari SDN Wonokalang SDN Kureksari SDN Banjar Asri SDN Larangan SDN Kalitengah 2 SDN Cangkring I No.I Nur Zulaichah Drs. S.Ma Suliati. A.Pd. A.Ma Irsyad Hj.Pd.Ma Zulaichah.Ma Sumarsih.Pd. BA Khusnuddin.I Mufarrichah. A.Pd. S. S. 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 Nama Guru Amalah. Urifah Khoirul Musthofa. S.Ma Asihati. S. S. Abd. A. Muin Mahmudah Sukarlin.Pd.I Ahcmad Ansori Astutik Mas'amah Asihati lrsyad.

Pd. Muin. A. S. S.I Nur Djannatin. Moh.Pd. Achmad Rowi Akhmad Syafi'i.I Suratmi Muslimah.Pd.Pd. Nadjih Ihsan Nur Badriyah. S. A. S. S. A. S. A. 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 Nama Guru Sumarsih H.Pd Umi Maslihah. S. S. S.I Binti Rosida.Pd.Pd Khoirul Anas. Yunus Nur Aini. S.Pd.Ma Sholichan. S.Ma Samawati. Khodir.Ma. S. BA Sudarminah Cholifah Ulfah Nomor Peserta 10050212720314 10050212720315 10050212720316 10050212720317 10050212720318 10050212720319 10050212720320 10050212720321 10050202720322 10050212720323 10050212720324 10050202720325 10050202720326 10050212720327 10050212720328 10050202720329 10050202020330 10050202720331 10050202720332 10050202720333 10050202720334 10050271320335 10050202720336 10050216720337 10050202720338 10050202720339 10050271220340 10050212720341 10050212720342 10050212720343 10050212720344 10050212720345 10050212720346 10050212720347 10050212720348 10050212720349 10050212720350 10050212720351 10050212720352 10050212720353 10050212720354 10050212720355 10050212720356 10050212720357 10050212720358 10050212720359 10050212720360 10050212720361 10050212720362 10050212720363 10050212720364 10050212720365 10050212720366 Kabupaten/Kota Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 15 dari 128 .S. Drs.Pd.Pd.Pd. A.I Moch. Cholil. S.Pd Sirojuddin Nur Fadlilah.I Asmaul Chusnah. Amari. S. A.I Farihah.Ma Mulyadi.Pd. A.Sos Sutik Handayani. BA Sunarti.Pd. A.Pd.I Nuroniyah.I Hasan Bisri.I Elvy Sukesi Nuhin.Pd.I Urifah.I H. S.I Dewi Mutawasithoh. S. S. S.Ma Mahfudz.I Khoirul Musthofah.Ma Drs.Ag Muhammad. S.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .I Abdul Djamil Bukhori.Kalamullah. S. Abd. Dardiri.Ag Fauziyati Jawahir. S. S.Pd.Pd. S. Zaenal Abidin Umi Badiah.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Fiqih Guru Kelas Bahasa Arab Guru Kelas Guru Kelas Aqidah Akhlak PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Kenongo I SDN Krembung II SDN Jambangan SDN Kemantren 2 SDN Banjarsari SDN Sidodadi II SDN Sidomulyo SDN Sumberejo 2 MI Darun Najah SDN Kupang III SMKS Muhammadiyah 2 MI Miftahul Huda MIS Banin Nurul Huda SMPS Ypm 1 Taman SDN Wedoro II MIS Banin Nurul Huda RA Miftahul Ulum MI Wali Songo MI Muhammadiyah 2 MI Darun Najah MI Nurul Ulum MTs Ma'arif Pamotan MI Miftahul Huda MTs Darun Najah MI Ma'arif Sentul MI Al Huda MTs Darul Hikmah SMPN 4 Sidoarjo SDN Gampingrowo 01 SDN Jatikalang SDN Sukodono II SDN Tulangan I SDN Sentul SDN Mliriprowo 02 SDN Sumokembangsri 02 SDN Tanjungsari II SDN Grabagan SDN Ketegan I SDN Wonoplintahan I SDN Krian 01 SDN Grabagan SDN Bohar SDN Ental Sewu SMPN 3 Waru SDN Suko II SDN Kedung Rejo II SDN Kebaron SDN Gebang I SDN Kepunten SDN Singkalan SDN Wedoro I SDN Bligo SDN Pabean I No.Ma Mahidin Suprapti.I Sholichin.Pd M. S.Pd.I Moh. S.I Mahmudah.I H.Pd.I Amim Noer Hasanah. Jum'anah.Ma Abd.I Khoiruman .Ma H.Pd. A. A.Ma Khusnul Khotimah H.Pd.Pd.

Pd.Pd. A. S.I Thohari Fauziyati.I H.Pd.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Besuki SDN Medalem Tulangan SDN Siring I SDN Kalisampurno 1 SDN Kedung Wonokerto SDN Suko I SDN Kepatihan II SDN Rejeni SDN Sidekerto II SDN Sawohan II SDN Ploso SDN Cemengkalang SDN Simogirang I SDN Kebonagung IV SDN Kloposepuluh II SDN Gelam I SMPN 1 Krembung SDN Tanggul SMPN 1 Gedangan SDN Cm.Ma Siti Romlah H.I Nurul Aini. S. A.I Sulchan. Alim.Pd.Pd. Samawati.I Khusnul Khotimah. S.I Arifin. S. S.Sos.Pd.Pd.Ag Nur Halimah Arifan.I Hj.Pd. Khoir. S. A. A. Kasmudi Zuhroh. S.Ag H.I Selamet Rahayu. M.Ma H.Ma Siti Umroh. S. S.Pd.I Miftahur Rochman.Pd.I Dewi Mariyam.I Sukaryo.Ma Syamsul Ma'arif Moh.I Kasroni Retno Budiningsih.I Lilik Mafianah.Pd.Pd. Abd. S.Ma H.I Susmiati. S. S.Pd.I Dewi Mariyam Aliman. Achmad Hasan Djuwari Tutik Maslikah.Ma Sunarti Sunarti.Bakalan SDN Majorangagung SDN Sambibulu SDN Temu II SDN Lambangan SDN Kramatjegu I SDN Kendal Pecabean SDN Karangbong I SDN Randegan SDN Punggul 2 SDN Ganggang Panjang SDN Cangkringturi SDN Dukuhtengah SDN Dukuh Tengah SDN Sukodono 2 SDN Penatar Sewu SDN Keboan Anom SDN Tanjungsari II SDN Keboan Anom SDN Entalsewu SDN Janti 1 SDN Gebang I SDN Kalisampurno 1 SDN Sawohan 2 SDN Kepatihan 2 SDN Karangbong 1 SDN Sidokerto SDN Suko I SDN Sekardangan SDN Kloposepouluh II SDN Gelam SDN Wonoayu 1 SDN Kedungcangkring SDN Tambak Kalisogo 2 No.Pd.Pd.I Mahidin. S.Pd.I Abd Cholil. S. S.I Mujarrodah Nomor Peserta 10050212720367 10050212720368 10050212720369 10050212720370 10050212720371 10050212720372 10050212720373 10050212720374 10050212720375 10050212720376 10050212720377 10050212720378 10050212720379 10050212720380 10050212720381 10050212720382 10050212720383 10050212720384 10050212720385 10050212720386 10050212720387 10050212720388 10050212720389 10050212720390 10050212720391 10050212720392 10050212720393 10050212720394 10050212720395 10050212720396 10050212720397 10050212720398 10050212720399 10050212720400 10050212720401 10050212720402 10050212720403 10050212720404 10050212720405 10050212720406 10050212720407 10050212720408 10050212720409 10050212720410 10050212720411 10050212720412 10050212720413 10050212720414 10050212720415 10050212720416 10050212720417 10050212720418 10050212720419 Kabupaten/Kota Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 16 dari 128 . Abd. S.I Muryani. A.Ma Aliman Slamet Rahayu H.Pd.Pd. S.Si Syamsul Huda B. Miftahur Rohman Siti Qomariyah. Muin Nurul Aini Lilik Mafi'anah.Pd. A. S.Pd. S. S. S.Pd. A.Ma Sukaryo Abd. Khalim Khulalah. S. Nurcholis.Pd.I Chusniyah Binti Rosidah.I Nur Halima Siti Romlah. Kasroni.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN . 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 Nama Guru Maimunah. S. S. S. A.I Mukhammad Khamami.

S. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab.Ma Musyarofah. BA Sri Hartatik. Mojokerto Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 17 dari 128 . Halim Sochib Lilik Mahmudah Umi Hanum.Ma Zumrotul Azizah.Ag Misdi.Ma Suhadi. Mojokerto Kab.Pd Sunhaji. Tidjam Khoirul Anam. S. S. Syueb Moh.Pd. Mu'id Ps.Pd Drs. S. Muta'alimin I MTs Plus Burhanul Hidayah SDS Ma'arif YPM Wonocolo MI Roudlotul Mustaslihin MI Walisongo MIS Darul Hikmah MI Alfalah MI Al Khozini MI Nurul Islam MI Raudlatul Mutaalimin I MI Nurul Huda MI Wachid Hasjim MAN Sidoarjo SDN Sidomulyo 02 SDN Kedungturi 1 RA Nurul Falah MI Ma'arif SDN Gedangan II Gg.Pd M.I Laili Rohmulyati Malichatin.I Abd. M.Ma Drs.Pd Siti Muslichah Ischaq Dewi Khusniyah. Mojokerto Kab.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Bahasa Arab PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Bahasa Arab PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Cemengbakalan I SDN Durungbanjar SDN Lemah Putro III SDN Wonocolo I RA R.I Syaiful Hadi Supadar Sugito.Pd. M. S. Abd. S. Badri.Ma Drs.Ag Ansor Umi Ruwaichah Lutfiyah Hanim.I Nur Chabibah. S.Ma. A. A. S. S. A.Ma Karsono Solichah M.Pd.Pd.I Badi'atur Rif'ah. A. A. H. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab.Pd. S.Pd. Thosim Napsihah M. A.Ma Moh.Pd Achmad Yani Abdul Rosyid Lisyaris Samirah. A.Pd. Manshur.68 SDN Keboharan SDN Jiken SMAN 2 Sidoarjo SDN Sidoklumpuk SDN Rejeni SDN Wedi SDN Kedungsumur I SMAN 1 SDN Jati SMPN 3 Sidoarjo SDN Ngampelsari SDN Trosobo 3 SDN Kemasan SDN Kedungpeluk I SDN Kedungbendo II SMPS YPM 3 Taman MI Tanwirul Afkar MI Muhammadiyah MI Miftahun Najah MI Manbaul Ulum MI Miksyaful Ulum MI Nurul Huda MI Darul Ulum MI Darunniyah MI Fathul Ulum MI Miftahul Ulum MI Mambaul Ulum SDN Wonorejo II SDN Pacing III SDN Wonokusumo II SDN Candiharjo I No.I Siti Lianah. A. Burhanuddin Prihastuti. S. S.Pd. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab.Pd Sumarning.Pd.Ma Drs. A. 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 Nama Guru Kasmudi. Zainal Abidin Sumanyu.I Nur Cholifah. A.I Muchtar Sholeh. S. Mojokerto Kab. Muntholib Muslim Bachri Noer Chafifah.Ma Sutrisno. A.I Abd. Machin. Mojokerto Kab. S. S.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .Ma Nomor Peserta 10050212720420 10050212720421 10050212720422 10050212720423 10050202020424 10050216720425 10050212720426 10050202720427 10050202720428 10050202720429 10050202720430 10050202720431 10050202720432 10050202720433 10050202720434 10050202720435 10050216720436 10050212720437 10050212720438 10050202020439 10050202720440 10050212720441 10050212720442 10050212720443 10050212720444 10050212720445 10050212720446 10050212720447 10050212720448 10050212720449 10050212720450 10050212720451 10050212720452 10050212720453 10050212720454 10050212720455 10050212720456 10050212720457 10050302720001 10050302720002 10050302720003 10050302720004 10050302720005 10050302720006 10050302720007 10050302720008 10050302720009 10050302720010 10050302720011 10050312720012 10050312720013 10050312720014 10050312720015 Kabupaten/Kota Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Kab.Ma Kasroh.I Muhaimin. Mojokerto Kab. S.Pd.Ag Marumi. Mojokerto Kab. S. Mojokerto Kab. A. H. Mojokerto Kab.

Ma Imam Ahmadi. A.Ma Mohammad Thoha S.Ma Namun. Mojokerto Kab.Pd. Mojokerto Kab.Ma M.I Masanam.Ag Machmud.Pd.I Suwandi.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN . BA Sanuri. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab.I Suparno. S.Ma Dawam. A. S. Mojokerto Kab. A.Ma Sholeh. S. Mojokerto Kab.Ma Naswan. Sardi. Muhammad Suna'i. Mojokerto Kab.Pd. Mojokerto Kab. S.Ma Jamal. Mojokerto Kab.Ma Zainab.Ma Abdullah.Ma Abu Dardak Shofiyatun Shoghirin. Mojokerto Kab. S. A. Mojokerto Kab. S. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab.Ma A. 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 Nama Guru Munari. A. A. S.Ma Sularman. Mojokerto Kab.Pd. M.Pd. S.Pd.Pd. Mojokerto Kab. A.Ag M. Mojokerto Kab.Ma H. A. A. A. S. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab.Ma Suryadi. Rochim. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab.Pd. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab. M. A. Mojokerto Kab.I Hamadis Mislan Sholeh.I Abd.Pd.Ma Suwardi. Sikin. Hasan H. Mojokerto Kab. A.I Abd. S.W. A. A.. A. Mojokerto Kab.Pd. A. Mojokerto Kab.Ma Khoirul Mukhtar. Sukadi.I Suparman. Mojokerto Kab.I Rokhmat. BA Darmi.I Fathimah. S. Shaleh. A.Ma M. A.I Romlan. Mojokerto Kab.Ma Sandono. Mojokerto Kab.I Zainab Nomor Peserta 10050312720016 10050312720017 10050312720018 10050312720019 10050312720020 10050312720021 10050312720022 10050312720023 10050312720024 10050312720025 10050312720026 10050312720027 10050312720028 10050312720029 10050312720030 10050312720031 10050312720032 10050312720033 10050312720034 10050312720035 10050312720036 10050312720037 10050312720038 10050312720039 10050302720040 10050312720041 10050302720042 10050302720043 10050302720044 10050302720045 10050312720046 10050312720047 10050312720048 10050312720049 10050312720050 10050312720051 10050312720052 10050312720053 10050312720054 10050312720055 10050312720056 10050312720057 10050312720058 10050312720059 10050312720060 10050312720061 10050312720062 10050312720063 10050302720064 10050302720065 10050302720066 10050302020067 10050302720068 Kabupaten/Kota Kab. Mojokerto Kab. Majid. Kahfi. S.Ma H. Mojokerto Kab. A. S. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab. S. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab. S.Pd. A. A. Mojokerto Kab. Hidayat.I M. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab. Abd. Mojokerto Kab. A. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab. A. Mojokerto Kab.Ma Abdul Chamid.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Lakardowo SDN Watukenongo SDN Beloh III SDN Sadartengah SDN Sumberjati SDN Jerukseger I SDN Jabon II SDN Jambuwok I SDN Pakis I SDN Pucuk II SDN Modongan I SDN Terusan III SDN Ngembeh II SDN Punggul II SDN Pagerejo II SDN Kweden Kembar SDN Gebangsari SDN Puri II SDN Mojowiryo SDN Simonggrak II SDN Kembangbelor I SDN Kebondalem SDN Paringan II SDN Kintelan II MI Bahrul Ulum SDN Plososari MI Al Huda MI Darul Ulum MI Roudlotul Ulum MI Bahrul Ulum SDN Mojokusumo II SDN Beratwetan SDN Kemasantani SDN Mojolebak II SDN Japanan III SDN Sekargadung II SDN Tampungtrejo SDN Sukorame SDN Kepuhpandak II SDN Ngimbangan I SDN Manduro II SDN Sawo SDN Lolawang SDN Payungrejo Kutorejo SDS Darul Hidayah SDN Modopuro II SDN Jatirowo I SDN Penompo II MI Bahrul Ulum MI Bahrul Ulum MI Darul Hidayah RA Raudhatul Huda MI Miftahul Ulum No. Zainuri A.Pd.Ma Iman Buari. Mojokerto Kab. A.Pd. S. Mojokerto Kab. A. A.Pd. Rohman Abdul Rokhim Masyhuri. Fanani. Syafii. Mojokerto Kab. Mojokerto Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 18 dari 128 .Ma H. Mojokerto Kab.I Jama'ali Asnan. S.Ma Moch.Ma H.Ma Siti Rahmawati.I Mukhiyar.I Abd. Mojokerto Kab. Mokh. Mojokerto Kab.Pd. Mojokerto Kab.

DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN . Mojokerto Kab.I M. Ridwan.Pd.Ma Mad Sahal.Ma H.Pd. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab.Ma Hari.I Muarofah. S. Mojokerto Kab.Pd.Pd. S. Mojokerto Kab. S.Ma Hamidah. Mojokerto Kab.Ma Lilik Sudjiati. A.Ma Ikhwan. A. Mojokerto Kab.Pd.I Syaiful Anwar. S.Pd. Dja'far. A. Mojokerto Kab.Pd Sholihah.I M. Abd.I M.I Syaiful Anwar. Hasan Abd.I Sukriyaji.Ma Supaji. Mojokerto Kab.Th. S.I Misni. Hariyati.I Hj. A. Mojokerto Kab.Ma Moh. S. A. S.Ma Sukisno. S. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab. Tarwudi.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Bahasa Arab Guru Kelas PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas RA Miftahun Najah MI Tri Bhakti MI Mambaul Ulum MI Bustanul Ulum MI Roudlotus Salam SDN Mojokarang SDN Plososari SDN Sumengko SDN Jembul SDN Ngoro III SDN Bendung 01 SDN Salen II SDN Sumolawang SDN Beratkulon I SDN Bejijong I SDN Kumitir II SDN Pacet III SDN Sumbergirang I SDN Sampang Agung 2 SDN Karangjeruk II SDN Banjaragung II SDN Kutoporong I SDN Mojosari II SDN Jerukseger II SDN Mojogebang SDN Gempolkerep I SDN Gedangan II SDN Temon II SDN Bandarasri II SDN Mojosulur II SDN Sooko I SDN Purwojati II SDN Padusan SDN Kepuharum SDN Bandung I SDN Bejijong II SMAN 1 Pacet SDN Sumbergirang II SDN Kepuhpandak SDN Dilem SDN Sentonorejo SDN Kutorejo SDN Kedunggede II SDN Centong I SDN Pakis II SDN Balongwono SDN Mojojajar SDN Karang Kedawang MI Roudlotul Hikmah MTs Karya Bhakti MI Hidayatul Muflihin SDN Sumberwono SDN Wringinrejo I No. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab. A. S.Ma Sumaji.I Lilik Masroiyah.Pd. Mojokerto Kab.Ag Solichin.Pd.Pd.I Qomari. Mojokerto Kab.Ma Thonadi.Ag Suwoto. 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1.I Moh. Mojokerto Kab.I Ibrahim. S. Mojokerto Kab.Pd. Sab'in.I Abdul Muid. S. Mojokerto Kab. S. Ahmad Suradi. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab. S. S. S. S.Ma Abu Khoir.Pd. A. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab.Pd. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab. A. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab.Pd. Makhsun. Mojokerto Kab. A. Mojokerto Kab.Ma Syamsul Huda.003 1. S.Pd Rumadi. Mojokerto Kab.001 1. S.Ma Sulastri. A.Pd. A. S. Mojokerto Kab.S. S. S. Mojokerto Kab.. S. S. Mojokerto Kab. Qodir M. A. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab. Sholeh.I Hj.Pd. Mojokerto Kab. Li'ah.Pd.I Mustofa Mustajib.Ma Nomor Peserta 10050302020069 10050302720070 10050302720071 10050302720072 10050302720073 10050312720074 10050312720075 10050312720076 10050312720077 10050312720078 10050312720079 10050312720080 10050312720081 10050312720082 10050312720083 10050312720084 10050312720085 10050312720086 10050312720087 10050312720088 10050312720089 10050312720090 10050312720091 10050312720092 10050312720093 10050312720094 10050312720095 10050312720096 10050312720097 10050312720098 10050312720099 10050312720100 10050312720101 10050312720102 10050312720103 10050312720104 10050312720105 10050312720106 10050312720107 10050312720108 10050312720109 10050312720110 10050312720111 10050312720112 10050312720113 10050312720114 10050312720115 10050312720116 10050302720117 10050316720118 10050302720119 10050312720120 10050312720121 Kabupaten/Kota Kab. A. BA Umi Kulsum.Ma H.002 1. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab. Mashum Tamyit.I Abdulloh Qodim.Pd Hj. BA Mas'ud S. A. A. Mojokerto Kab.Ma Mahmudi. Mojokerto Kab.I Sutrisno. S.Pd. Mojokerto Kab. S. Rifatun.004 Nama Guru Masyruhah Khoiriyah Umi Ana Rochmi. Mojokerto Kab.Ma Chusen.Pd.Ma Sami'an. Mojokerto Kab.I M. Mojokerto Kab.000 1. Mojokerto Kab. A. A.Ma Hanifah. A. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab. A. Mojokerto Kab.I Mu'adi Warokaf. Mojokerto Kab. Sulchan M. A.Ma H.Pd. Mojokerto Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 19 dari 128 . A. Mojokerto Kab.

005 1.Ma H. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab.Pd. Mojokerto Kab.Ma Akhmad.042 1.I Masduqi.015 1. Syafudi. A.Ma Mansyur.047 1. S.Ma M.I Mahmud Syarif. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab.Pd.045 1.050 1. Mojokerto Kab.028 1.Ma Siti Djuwariyah.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN . Yusuf A. A.I H.Pd Z. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab.025 1.052 1.030 1.Ma Muzayyin. Mojokerto Kab.Ma Muslimah.Ma.Ma Tasman. Ahmad Hasyim. Muchamad Imam Musthofa.026 1.044 1. S.051 1.036 1.034 1. Mojokerto Kab. S.024 1.I Siti Aisyah.022 1. Sholihuddin. Mojokerto Kab.057 Nama Guru M.010 1.046 1.032 1.Pd.I Drs. S. A.011 1. Mojokerto Kab. A. Mojokerto Kab. A. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab.I Qoriah.Ma Masidah. A.Ma Iryanah. Fatah. 1.013 1.031 1. S. Mojokerto Kab.I Zainul Arifin.033 1. A. A. A.I Sulhan. A. Mojokerto Kab.049 1. S. S. Mojokerto Kab.S.Ma H. S. Mojokerto Kab.Ma Nuryati.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Kutoporong II SDN Sambilawang II SDN Ngingasrembyong II SDN Sumberjati II SDN Gunungan II SDN Tamiajeng SDN Mlirip 03 SDN Ngimbangan II SDN Jotangan I SDN Tempuran III SDN Watesumpak III SDN Blimbingsari SDN Bicak SDN Sumbergirang II SDN Perning II SDN Gempolkerep II SDN Gn.048 1. A. A.012 1.008 1. Mojokerto Kab. S.054 1. Mojokerto Kab.Ma Imam Suparto.039 1.038 1. A.Ma Sakhar.Pd. Mojokerto Kab.Ma H.Ag Mislik. A. A. Jamilah. A. Abbas M. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab.Pd. Ma'ruf.I M.I Masrukhah M. Mojokerto Kab. A.018 1. Suparman.Ma. Mojokerto Kab.Pd Akh.I Siti Maslichah. S. Mojokerto Kab.Pd.017 1.029 1. S.Pd. S.I M.016 1. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab. H. Mojokerto Kab.I H. S. A.Pd.Ma Djannati. A. A.Ma Cholifah.027 1. Mojokerto Kab.I Syamsudin. A. A.Pd. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab. S.I Mudzakkir.056 1. Zainal Machmud.Pd.Pd. S. Arifin. Hasyim. Mojokerto Kab. Munasir.Ma Muthiah.Lengkong I SDN Sawo I SDN Kauman SDN Ketapanrame II SDN Sampang Agung I SDN Sawo I SDN Puri I SDN Kebontunggul SDN Tanjungan II SDN Mojokumpul I SDN Wunut II SDN Kumitir I SDN Ketidur II SDN Curahmojo SDN Terusan II SDN Sawo III SDN Wonodadi II SDN Madongan II SDN Wonorejo III SDN Penompo II SDN Sidorejo I SDN Beloh III SDN Rejosari SDN Karangdieng 02 SDN Jiyu II SDN Mojosarirejo SDN Tempuran No. S.Pd.Pd.I Muhlasin Karim.Pd.019 1. Somad. Mojokerto Kab.I Chusnul Chotimah.009 1. S. A.Pd. S. Mojokerto Kab.006 1.Ma Fajiah.Ma Seniwati.007 1. Mojokerto Kab.Ma Munadjat. Mojokerto Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 20 dari 128 .040 1.Pd. Mojokerto Kab. A. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab.Ma Mu'minin.014 1.035 1. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab..Pd.Ma Zaenal Arifin. A.037 1. A.Pd.020 1.055 1.Sari I SDN Kutogirang SDN Temon I SDN Kemiri I SDN Sumberkarang SDN Seduri III SDN Mlirip I SDN Jotangan II SDN Tinggarbuntut SDN Jabon I SDN Kd. A.Ma Abd. Mojokerto Kab.041 1. S. A.021 1.043 1.I Hj.Ma Supartin.053 1.Pd. BA Siti Maryam. A.023 1.Ma M.W.Ma Nomor Peserta 10050312720122 10050312720123 10050312720124 10050312720125 10050312720126 10050312720127 10050312720128 10050312720129 10050312720130 10050312720131 10050312720132 10050312720133 10050312720134 10050312720135 10050312720136 10050312720137 10050312720138 10050312720139 10050312720140 10050312720141 10050312720142 10050312720143 10050312720144 10050312720145 10050312720146 10050312720147 10050312720148 10050312720149 10050312720150 10050312720151 10050312720152 10050312720153 10050312720154 10050312720155 10050312720156 10050312720157 10050312720158 10050312720159 10050312720160 10050312720161 10050312720162 10050312720163 10050312720164 10050312720165 10050312720166 10050312720167 10050312720168 10050312720169 10050312720170 10050312720171 10050312720172 10050312720173 10050312720174 Kabupaten/Kota Kab. Mojokerto Kab. A. S. Mojokerto Kab. Abdullah Abd.I Djumadi. S.Ma Basuki.I Sundono.Pd. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab.

Pd Kastiah.Ma Suharti.Ag Siti Muhayah.I H.078 1.074 1. S. Mojokerto Kab.Ma Moh. Mojokerto Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 21 dari 128 .104 1. 1. A. Sundusin.061 1.Pd. Mojokerto Kab. S.Ma Sukiman. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab.Pd.084 1.I Shoheh. Mojokerto Kab. Amin. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab.Pd.Pd.I Siti Chodijah.Ag Drs.082 1. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab. A.Ma Ahmadun. Mojokerto Kab.Ma Umi Sa'diyah. S.I H.Ag Zuniati. S. A. Mojokerto Kab.073 1.072 1. Mojokerto Kab.Pd.I Mustaqim. Mojokerto Kab.I Abdul Fakih.Pd.I Supa'at Syaifuddin Khoirul Anwar.Pd. Mohammad Ichjak Maftuhatin. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab.093 1. A. S. Mojokerto Kab.I Nasron. S. S. Mojokerto Kab.088 1.Pd.I Pujiono Drs. S.I Arokit.I Siti Muni'ah. S. S.Pd.081 1. S.Pd.058 1. A. Mojokerto Kab. S.091 1.Pd. Hasyim Asy'ari.077 1.095 1.101 1.090 1. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab.Hk Siti Muarofah.097 1. S.Pd. Mojokerto Kab.Pd. Mojokerto Kab.108 1. Mojokerto Kab. S.070 1.065 1. S.109 1. Mojokerto Kab. S.Ma Tulas Pujiono.110 Nama Guru Masrur. S.Pd.Pd.Ma Supinah.Ma Mustofa Ahmad Zubaidah Husnan. Mojokerto Kab.105 1.I Isri Nasifah.085 1.080 1. Mojokerto Kab. A.Pd. Anas.059 1. S.106 1.Pd.Pd. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab.068 1. Bc.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN . Mojokerto Kab.107 1.I Ikhwan Sholikin. S. Mojokerto Kab. A. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab.I Khoirin Najiah. S. S. Mojokerto Kab. A. S.076 1. Mojokerto Kab. S. Mojokerto Kab.Pd. Mojokerto Kab. S. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab.I Suwarsih. A.I Uswatun Hasanah.I Pujiono.Ag Ach. S.Ma Sungariyadi.071 1.I Abdullah Muzaini.I Juanah.096 1. A. A.062 1.069 1. S.086 1.I Laily Sukesi. S.089 1. Mojokerto Kab. Ibnu Masykur Uzbi Arifin. A. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab.067 1.Pd.Pd Sri Muzaini. Mojokerto Kab.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI Guru Kelas Aqidah Akhlak SKI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Segunung II SDN Windurejo I SDN Balongwono SDN Sidorejo 2 SDN Jetis IV SDN Perning I SDN Bandarasri I MI Nailussyukri MI Ainul Ulum RA Bustanul Ulum MI Miftahul Ulum MI Tanwirul Afkar MI Darussalam MI Miftahul Ulum SMAN 1 Gondang SMAN 1 Sooko SMPN 1 Kutorejo SMAN 1 Puri SDN Pekuwon 1 SDN Pacet I SDN Ngrame SDN Tanjungkenongo I SDN Wonorejo II SDN Kwatu No. S.100 1. Rifai Lilik Suryani. Paiman.083 1. Mojokerto Kab.098 1.092 1.Pd.103 1.064 1.I Amanu.Pd.Ma Sumariyah.Ma H.094 1.060 1. Mojokerto Kab.Ma Mubasyir.I Endah Sulistiyowati. Mojokerto Kab.Pd Nomor Peserta 10050312720175 10050312720176 10050312720177 10050312720178 10050312720179 10050312720180 10050312720181 10050302720182 10050302720183 10050302020184 10050302720185 10050302720186 10050302720187 10050302720188 10050312720189 10050312720190 10050312720191 10050312720192 10050312720193 10050312720194 10050312720195 10050312720196 10050312720197 10050312720198 10050312720199 10050312720200 10050312720201 10050312720202 10050312720203 10050312720204 10050312720205 10050312720206 10050312720207 10050312720208 10050312720209 10050312720210 10050312720211 10050312720212 10050312720213 10050312720214 10050312720215 10050312720216 10050302720217 10050302720218 10050302720219 10050312720220 10050302720221 10050371220222 10050371420223 10050302720224 10050302720225 10050302720226 10050302720227 Kabupaten/Kota Kab. Mojokerto Kab.087 1. Mojokerto Kab.099 1.I Romlah Amin.I Khoirul Anam. Mojokerto Kab. S.82 SDN Sooko II SDN Kupang II SDN Japanan II SDN Seduri I SMPN 2 Sooko SDN Kembangringgit III SDN Berat Wetan II SDN Mlirip II SDN Sugeng SDN Baureno SDN Ngares SDN Puloniti SDN Kedung Maling III SDN Sugeng SMPN 2 Kutorejo SDN Lengkong III SDN Wonosari SMAN 1 Puri MI Bahrul Ulum MI Hasyim Asy'ari MI Sunan Ampel SDN Pugeran MI Mujahidin MTs Bahrul Ulum MTs Karya Bhakti MI Tanwirul Afkar MI Roudlotun Nasyiin 1 MI Nurul Huda MI Al Ichsan No. S.102 1.063 1. Mojokerto Kab.Pd.075 1.066 1. S.Ma Moh.Pd.079 1. A.

Ma Supa'at.Ma Uma Hanik. Mojokerto Kab.Ag Suyadi.112 1. Hj.I Mukhith.Ma Warnyoto. Mojokerto Kab.Ag Aminatun.152 1. A. Mojokerto Kab.I Yuni Mariatin. Mojokerto Kab.126 1.Pd. A. Mojokerto Kab.Ma Moh.Pd. Mojokerto Kab.150 1.162 1. S. Imron Rosyadi. A.148 1. Mojokerto Kab.Ma Ma'rifah.Ma H.Pd. S.I Siti Aisyah. Mojokerto Kab. S. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab. S.I H. S.161 1. A.Pd. Suparwi. S.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .Pd. S. S.113 1. Mojokerto Kab. S. A. A.I Nomor Peserta 10050302720228 10050302020229 10050302720230 10050312720231 10050312720232 10050312720233 10050312720234 10050312720235 10050312720236 10050312720237 10050312720238 10050312720239 10050312720240 10050312720241 10050312720242 10050312720243 10050312720244 10050312720245 10050312720246 10050312720247 10050312720248 10050312720249 10050312720250 10050312720251 10050312720252 10050312720253 10050312720254 10050312720255 10050312720256 10050312720257 10050312720258 10050312720259 10050312720260 10050312720261 10050312720262 10050312720263 10050312720264 10050312720265 10050312720266 10050312720267 10050312720268 10050312720269 10050312720270 10050312720271 10050312720272 10050312720273 10050312720274 10050312720275 10050312720276 10050312720277 10050312720278 10050312720279 10050312720280 Kabupaten/Kota Kab.I Baidlowi. S.125 1. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab.Pd.129 1.131 1. A. Mojokerto Kab.133 1..154 1. Mojokerto Kab.Pd. Mojokerto Kab.111 1.156 1.Ma M. Mojokerto Kab.I Ayomi Barokah. S.143 1.119 1. S.I Roichan A.I Nasir. A. Mojokerto Kab.128 1.Pd. Mojokerto Kab.I Siti Mahmudah. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab.151 1.120 1. Atim.Ma Nurkholis.I Ikhwan.137 1.I Zainal Abidin.124 1.116 1.121 1. H. Taukhid.Pd. A. S.Pd. S.Ag Abd. Mojokerto Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 22 dari 128 .117 1. Mojokerto Kab.I Moch.Pd. Mojokerto Kab.Pd.Pd.R.158 1. S.144 1. Mojokerto Kab. A. S.Ma Asyhadi. Ismy Latifah Zainul Arifin.149 1. S. Mojokerto Kab.153 1. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab.130 1. S.Ma Muhammad Ilham.Ma Halimah. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab.Ma Dra.160 1. S. S. S. Alifan.114 1.Pd.141 1.I Syamsul Huda Moh.I Nur Hayati. A.Pd. S.132 1. Mojokerto Kab.I Mustamin. S. S. S. S. Mojokerto Kab.Pd. Shodiq Ummu Shofia.I Sholihin.Pd.118 1. S. Hamid. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab. 1. Mojokerto Kab. A.I Usman S. Asmu'in Rusdiono.146 1. Mojokerto Kab. Latif.Ma Salim. Mojokerto Kab.I Akhmad Dimyathy Has.Ma Agus Asrori. Mojokerto Kab.I Karwiyanah.Ag H. A. Mojokerto Kab. S.115 1.142 1.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas MI Miftahul Ulum RA Sabilurrosyad MI Hasyim Asy'ari SDN Mojokerto SDN Duyung SDN Mojokusumo I SDN Segunung I SDN Balongsari SDN Balongmasin I SDN Banjarsari 2 SDN Sajen I SDN Sawo II SDN Ketemasdungus SMPN 1 Dawarblandong SMPN 1 Dawarblandong SDN Kebonagung SDN Mlaten II SDN Suru SDN Kepuhanyar I SDN Gedeg I SDN Bendung II SDN Wotanmas Jedong I SDN Jabon SDN Wonodadi I SDN Kaligoro SDN Tambakagung I SDN Trawas I SDN Gondang SDN Kweden Kembar SDN Watukenongo II SDN Kepuhanyar II SDN Sumber Agung SDN Bendunganjati SDN Leminggir II SDN Tumapel SDN Dlanggu I SDN Pacing III SDN Mojogeneng SDN Mojotamping I SDN Gembongan I SDN Kembangringgit I SDN Bening I SDN Mojowatesrejo SDN Kepuhpandak III SDN Wrangin Rejo II SDN Warugunung I SDN Wonokusumo I SDN Gayam SDN Kedunguneng SDN Purworejo SDN Sawahan SDN Panggih SDN Brangkal I No. S. Mojokerto Kab.I Winarti. Mojokerto Kab. Ridwan.Pd. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab. A. Rokhman. Mojokerto Kab.123 1.Pd.Pd. S.Ag Mardliyah.136 1.I Umi Narsih. Mojokerto Kab.138 1.I Abd.Pd.Ma Machfudz.147 1. S.134 1.Pd.I Siti Aminah.Pd.Pd.140 1. Mojokerto Kab.I M.Ag Drs. Mojokerto Kab.Ma Adrianah. A.159 1.163 Nama Guru Ashari. Mojokerto Kab.Pd. Shohib. S. Mojokerto Kab. A.127 1. S.139 1. Mojokerto Kab.Pd. Mojokerto Kab.122 1.145 1.Pd Abd.I Arifin Syaiful Huda.157 1.135 1. Mojokerto Kab.155 1.

Mojokerto Kab.189 1.171 1. S. S. Mojokerto Kab.I Hj. Mojokerto Kab.Ag Sujono.207 1.Pd. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab.I Parlan.Ag Subaidah. S.Ag Kusnadi.Pd.Pd. S.196 1. S.200 1.216 Nama Guru Sholihin. Mojokerto Kab. S.173 1. S.Pd.202 1.I Sholihan.190 1.Pd. Mojokerto Kab.Pd.Pd. S. S.I Maftukhah.I Eni Maslukhah.I Tampi. Mojokerto Kab. Djannatin.191 1. Mojokerto Kab.I Nur Kholifah. Mojokerto Kab.I Mukhamad Su'udi.Ag Lukito. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab.Pd.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Aqidah Akhlak Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Sukosari SMPN 1 Dlangu SDN Bleberan II SDN Kejagan II SDN Randegan II SMPN 1 Kemlagi SDN Beloh II SDN Ngembeh I SDN Plososari SDN Modongan II SDN Jumeneng II SMPN 2 Gondang SDN Brayung III SDN Kenanten SDN Jatirejo II SDN Dukuhngarjo SDN Kebonagung SDN Sidoharjo I SDN Pulorejo I SDN Cinandang SDN Gedangan III SDN Sadartengah SDN Ngrowo II SDN Tawangrejo SDN Menanggal II SDN Dlanggu II SDN Paringan I SDN Sumengko SDN Bleberan I SDN Pungging I SDN Gemekan SMPS Islam Al Islah SMPN 1 Trowulan SMPS Islam Roudlotun Nasyiin MI Addiniyah MA Bidayatul Hidayah MI Bustanul Ulum MIN Seduri MI Miftahul Karim MI Al Hikmah MI Darul Hidayah SDN Jolotundo II SDN Nogosari SDN Padi SDN Lengkung I SDN Ngembeh III SDN Candiwatu SDN Sekargadung 3 SDN Belik I SDN Canggu 02 SDN Pagerluyung I SDN Mojodowo SDN Ngingasrembyong I No.Pd.I Basyirotul Fuadah.172 1.178 1.Ag Nomor Peserta 10050312720281 10050312720282 10050312720283 10050312720284 10050312720285 10050312720286 10050312720287 10050312720288 10050312720289 10050312720290 10050312720291 10050312720292 10050312720293 10050312720294 10050312720295 10050312720296 10050312720297 10050312720298 10050312720299 10050312720300 10050312720301 10050312720302 10050312720303 10050312720304 10050312720305 10050312720306 10050312720307 10050312720308 10050312720309 10050312720310 10050312720311 10050312720312 10050312720313 10050312720314 10050302720315 10050371220316 10050302720317 10050302720318 10050302720319 10050302720320 10050302720321 10050312720322 10050312720323 10050312720324 10050312720325 10050312720326 10050312720327 10050312720328 10050312720329 10050312720330 10050312720331 10050312720332 10050312720333 Kabupaten/Kota Kab. Supo Kunarko Pungkasto. Mojokerto Kab.193 1. Mojokerto Kab.I Ning Faridah Sugiono.198 1.Pd. Dawam.I Sholikin. Mojokerto Kab.165 1.Ag Ma'rifatin. Mojokerto Kab. S.Pd. S.168 1. S. Mojokerto Kab.I Arifin. Mojokerto Kab.Pd.Ag Ridwan.Pd.166 1.Ag Siti Ma'rifah. S.I Lilis Surya.Ma Ruwiyah. Mojokerto Kab.I Khalimatuz Zuhroh. Mojokerto Kab. S.Pd. S. S.I Nurul Khusniyah. S.211 1.206 1.179 1.174 1. Mojokerto Kab.177 1.Ag Khuderi Hj. S. Tubi.214 1. S. S.I Wasi. Mojokerto Kab.187 1. A.170 1. Mojokerto Kab.Pd.182 1.208 1.I Arip Setyoadi.Ag Siti Halimah.Pd. S.167 1.I Drs.Pd.176 1.Pd.164 1.195 1.I Hj. Mojokerto Kab.I Sri Muzaini.186 1. Mojokerto Kab. Winulyo Wartini.I Puspha Sukmawati. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab.Pd.210 1. Mojokerto Kab.188 1. S.Pd.I Badri.I Hj.Pd. S.215 1. A. Mojokerto Kab. Rohman. Mojokerto Kab.203 1. S. Mojokerto Kab.212 1. S.199 1. Mojokerto Kab.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .I Tasbiroh. S.183 1.205 1. S. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab. Mojokerto Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 23 dari 128 . S. 1. A. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab.I A.I Ponaji.Pd.Pd. S.213 1. S. Mojokerto Kab.I Khoirul Huda.181 1. Mojokerto Kab.Pd. Mojokerto Kab.Pd.I Abd. S.I Nurhadi. S. S.I Khoiriyah.169 1.184 1.Pd. S.197 1.Pd. S. S.Pd. S.Ag Drs.Pd. S. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab. S.201 1. Mojokerto Kab. S.194 1.175 1. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab.I Syaifuddin.185 1. S. N.Pd. Umi Khomsiatun. S.Pd. Mojokerto Kab.204 1.Pd.Ma Parnoto Al-Imam. Romaasah.Ma Rojanah. Mojokerto Kab. S.I Sa'diyah.Pd. S.180 1.I Rusmiati. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab.Ag Abd.192 1. Mojokerto Kab. Mojokerto Kab.Pd. S. Mojokerto Kab. Purweny. Mojokerto Kab.209 1. S.I Mufarida.

222 1.267 1. A.I Ponari. S.221 1. S.I Adjma'in Syaiful Fu'adi. S.Z.239 1.I Syamsul Huda.I H.250 1.I Siti Aminah.I Hj.Pd.I Sunhadi.Hi Amri. S.Ma Masriah.249 1.Ma Sutiyar. Suparmi.Md Miftahuddin.253 1. S.Ma Drs. Mojokerto Kab. A.246 1.I Jatimah.Ag Masyhudi Cholil.Pd.269 Nama Guru Budiarjo.266 1. S.225 1. Mahmudah. A.Ma Kustiyah. Ishlahuddin.Ma Musawwamah Maghfur Yarozib. A.219 1.Ma Zainal Arifin.Ma Shofiyah. S.I Abdul Manaf R.217 1.262 1.Ma Syamsul Bahri.238 1. Mojokerto Kab. Chusniyah Maimunah. S. A.I Suharti. S. A. S. A. M.265 1.261 1. S. Mojokerto Kab.I Sulastri. Nurcholis. BA Imam Munawar Chusnan.Ma Achmad Basyar.Pd.Pd.I St.Ag.224 1. A.Pd.229 1.220 1.256 1.Pd.Ma Habibah.Pd.Pd. S.I Muyassaroh M.Ma Suja'in. S. Nurudin.Mujianto Nardjul Ghufron.259 1.Pd.I Slamet. S.243 1.258 1.I Nomor Peserta 10050312720334 10050312720335 10050312720336 10050312720337 10050312720338 10050312720339 10050312720340 10050312720341 10050312720342 10050312720343 10050402720001 10050412720002 10050402720003 10050402720004 10050402720005 10050402720006 10050402720007 10050471120008 10050412720009 10050412720010 10050412720011 10050412720012 10050412720013 10050412720014 10050412720015 10050412720016 10050412720017 10050412720018 10050412720019 10050412720020 10050412720021 10050412720022 10050402020023 10050412720024 10050412720025 10050412720026 10050412720027 10050412720028 10050412720029 10050412720030 10050412720031 10050402720032 10050471120033 10050412720034 10050412720035 10050412720036 10050412720037 10050412720038 10050412720039 10050412720040 10050412720041 10050412720042 10050412720043 Kabupaten/Kota Kab.Ma Nurul Mahya A. Mojokerto Kab.232 1.260 1.223 1. A. S.Pd.234 1.236 1. Mojokerto Kab.218 1. Mojokerto Kab.I Ma'sum.240 1.247 1. A.Ma UMI MAISAROH.252 1. 1. S.257 1.268 1.263 1. Miftahuddin.Ag Mahfudz. Al Mujiati.Pd. H.Ma Hj.Pd.231 1.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN . Mojokerto Kab.I Fadlil. A. S.Ma Hamim Hamdani.Ma Lindri Astutik.264 1.228 1. A. MM Sriati. S.Pd. S.241 1.Ma Drs.Pd.I Zainul Arifin. S. Mojokerto Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 24 dari 128 . A.Ma Chudlori.Pd. A.Pd.255 1. S. A.I H.Pd. A.254 1.Pd. Mojokerto Kab. A.227 1.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Qur'an Hadits PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Qur'an Hadits PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Sumberwuluh I SDN Madureso SDN Bangsal I SDN Penompo III Jetis Mojokerto SDN Pekukuhan SDN Pekuwon II SDN Pagerejo I SDN Banjaragung I SDN Japan Sooko Mojokerto SDN Jatidukuh I MIN Rejoso SMPN 2 Jombang MI Nidhomiyah MI Islamiyah MI Darul Ulum Tapen MI Islamiyah MI Islamiyah Kwaringan MA Nurul Qur'an SDN Mundusewu III SDN Ngampungan I SDN Sukorjo I SDN Sumberagung SDN Mojoduwur 2 SDN Mojoduwur I SDN Blimbing 02 SDN Sidokerto II SDN Bendungan I SDN Karangwinongan SDN Pagerwojo SDN Kedungbetik SDN Ngoro 2 SDN Genukwatu 1 RA Muawanah SDN Kwaron 02 SDN Kedung Papar SDN Balongbesuk 01 SDN Banjarsari II SDN Pandanwangi 01 SDN Gondang Manis II SDN Tinggar SDN Kromong MI Al-Hikmah Balongrejo MA Perguruan Mu'allimat SDN Brodot I SDN Budugsidorejo SDN Bareng V SDN Plosogenuk I SDN Jombatan 03 SDN Kedung Pari I SDN Tampingmojo 2 SDN Perak I SDN Tejo III SDN Johowinong I No.244 1. BA Nur Ali.237 1.226 1.230 1.235 1.242 1. S.248 1. A. A. S.Pd. Mojokerto Kab.251 1.245 1.233 1.Pd.I Khoirul Anam.

I Mahmudi.Ma Salfiyah Siti Rohmah.Pd.283 1.281 1.312 1. A. S. S.304 1.I Siti Alimah.322 Nama Guru Ali Ghufron.I Ila Maisyaroh.287 1.308 1.I Dra.285 1.Pd.Pd.Pd. S.I Choirul Anam.I Ulyah. S. Zubaidah Mustho'inah. S. A.I Mundlori.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Aqidah Akhlak Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Selorejo SDN Kademangan I SDN Janti SDN Mlaras 1 SDN Brodot II SDN Ceweng 02 SDN Curahmalang 3 SDN Bulurejo 03 SDN Ngudirejo 02 SDN Sebani MIN Rejoso SDN Carangwulung III MI Al Falah MI Madinatul Ulum MI Miftahul Ulum MTsN Mojoagung MI Sunan Kalijogo I MI "Bustanul Ulum" SDN Plosogenuk I SDN Panglungan 1 SDN Pucangsimo II SDN Gebang Bunder SDN Kepuhkajang II SDN Kedawong SDN Senden SDN Bongkot SDN Pulosari I SDN Dukuhmojo I SDN Tanjunggunung SDN Sukoiber I SDN Asemgedhe SDN Kaliwungu II SDN Kedungbetik SDN Sengon I SDN Denanyar II SDN Weringin SDN Tengaran II SDN Wuluh 02 SDN Daditunggal SDN GELARAN II SDN Jombatan 03 SDN Jombang III SDN Badas SDN Mojokambang II MIS Ar-Rohman MIN Rejoso Peterongan SDN Bakalan SDN Kepuhdoko SDN Kayangan 01 SDN Nglele SDN Pandanwangi 01 SDN Pandanwangi 02 SDN Brangkal I No.295 1. S.I A.314 1.I Mustofa.I Sarmin.315 1.I Khosiyati Nomor Peserta 10050412720044 10050412720045 10050412720046 10050412720047 10050412720048 10050412720049 10050412720050 10050412720051 10050412720052 10050412720053 10050402720054 10050412720055 10050402720056 10050402720057 10050402720058 10050471220059 10050402720060 10050402720061 10050412720062 10050412720063 10050412720064 10050412720065 10050412720066 10050412720067 10050412720068 10050412720069 10050412720070 10050412720071 10050412720072 10050412720073 10050412720074 10050412720075 10050412720076 10050412720077 10050412720078 10050412720079 10050412720080 10050412720081 10050412720082 10050412720083 10050412720084 10050412720085 10050412720086 10050412720087 10050402720088 10050402720089 10050412720090 10050412720091 10050412720092 10050412720093 10050412720094 10050412720095 10050412720096 Kabupaten/Kota Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 25 dari 128 . S.Pd.Pd.276 1. M.Ma M. A.I Mas'adah.Pd. Muslimin.288 1.299 1.321 1.293 1.Ma H.310 1. BA Nurul Cholisoh . A.I Muktakifah S. A. S.297 1.Pd.I Riyatin. A.I Syamsuri. A. A. S.Pd.296 1.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN . S.Ma Syamsul Huda.294 1. A.279 1.313 1.I Ahmad Ghozi. A.284 1. Dra.Pd.Syafi'i Arif.Pd.282 1.270 1.I Anwar Muhsin.I Lutfi.Pd.I St.275 1.272 1.I Sutiani As.305 1.I Masruroh. S. S.271 1.Ma Mujiyati. S.309 1.290 1.Ma Romahudin.Pd.278 1. Imam Muslim.318 1. A.280 1. S. Machfudz.Pd. A. Fatoni.Ma Munawaroh.273 1.Ma Muliani.306 1.I SYUKADI.307 1. A.311 1.I Suliatiningsih.298 1. S.Pd.Pd.Ma Salamat.I Nuryati.301 1.Pd.I Musyarofah.316 1.Pd. S.289 1. S. A. 1.300 1.Pd.Pd.Pd. S. S.Ma Sukar.I M.I Sukamto.319 1.Pd.Pd. S. S.291 1.Ma Syamsul Huda.274 1. A.I Shohib.303 1.Ma Ishomuddin.Pd.Ma Chabibah. S.Ag. Arifin. S.292 1.Pd. Aliyah. S. S. S.320 1.Ma Tahlihatun. BA Nur Ali Nur Hayati Roazah.Ma M.317 1.I Afifah.Ag Zumaroh.Pd. S.Pd.286 1. S.Pd.277 1.Pd. S.302 1.

Ma Muhadi.Pd.Ma Sali. S.330 1.359 1. S. A.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .348 1.I Nurhadi.I Ichwan Zakaria. S. S.I Alfi Laila.337 1. S. Jalil.373 1.Pd.I Shohib.369 1.I Ali Rosyad.352 1.327 1.Ma Abd.Pd.Ma Sumali.341 1. A.Pd. Arief Nurhadi. S.Pd. S.Pd.362 1.Pd.347 1.Pd.363 1.I Mursan.338 1. S.I Shoim. S.349 1. S. S.I Sunarko Harjo.Pd.Pd. A. S.I Massunah. S.331 1.326 1.Pd.360 1.I Ahmad Iksan. A.Pd.I Abd.I Mustahal.374 1.328 1.Pd. S.I Suyono M.Pd.I Syamsul Ma'arif.329 1. A.I Mustaghfiroh.I Siti Fatimah.Ma Fatimah.Kholiq.I Churratin.350 1. S.372 1.353 1. 1.345 1.I Husnul Hotimah.Ma Qomariyah. A.I Sholihan. S.370 1.364 1. S. S.336 1.323 1.Pd.344 1.Sofwan.Pd.Pd.Pd.340 1. A. A.Ma Nomor Peserta 10050412720097 10050412720098 10050412720099 10050412720100 10050412720101 10050412720102 10050412720103 10050412720104 10050412720105 10050412720106 10050412720107 10050412720108 10050412720109 10050412720110 10050412720111 10050412720112 10050412720113 10050412720114 10050412720115 10050412720116 10050412720117 10050412720118 10050412720119 10050412720120 10050412720121 10050412720122 10050412720123 10050412720124 10050412720125 10050412720126 10050412720127 10050412720128 10050412720129 10050412720130 10050412720131 10050412720132 10050412720133 10050412720134 10050412720135 10050412720136 10050412720137 10050412720138 10050412720139 10050412720140 10050412720141 10050412720142 10050412720143 10050412720144 10050412720145 10050412720146 10050412720147 10050412720148 10050412720149 Kabupaten/Kota Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 26 dari 128 . S. S.I Drs.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Plemahan II SDN Grogol 01 SDN Japanan II SDN Betek I SDN Losari 1 SDN Japanan 3 SDN Bandarkedungmulyo III SDN Kesamben 2 SDN Kedung Pari I SDN Sidokerto 2 SDN Gajah 2 SDN Sukorjo V SDN Mancar III SDN Plumbon Gambang I SDN Sugihwaras 1 SDN Jatiwates 2 SDN Manduro I SDN Nglebak SDN Menganto SDN Mayangan SDN Sembung SDN Japanan I SDN Tanjung Wadung II SDN Sentul 2 SDN Mlaras SDN Menganto SDN Menganto SDN Seketi SDN Jogoroto SDN Plosogenuk II SDN Mojotengah II SDN Blimbing 01 SDN Sukodadi I SDN Bandarkedungmulyo I SDN Cangkring I SDN Ngrandulor I SDN Curahmalang 2 SDN Temuwulan I SDN Tejo II SDN Banjaragung III SDN Kalangsemanding I SDN Sumberaji I SDN Penggaron SDN Alang-Alang Caruban 2 SDLBN Balongsari SDN Madyopuro SDN Denanyar I SDN Sumobito 3 SDN Perak I SDN Genukwatu 4 SDN Kepuhkajang I SDN Jatiwates 1 SDN Jombok 1 No. A. S.346 1.Pd.333 1.Pd.371 1. S. S.I Khusnul Khotimah. A.365 1.351 1.I Sumarlik Abdul Wahib.Ma Moekh.366 1. A. A. S.I Niazah.I Sholihati.Pd.Ma Syafawi.339 1.I Hj.Ma Siti Sholikhah Fathur Rozi Fathoni. S.335 1. S. A. A.354 1.357 1.I Supiyati.324 1.I Sururin.Ma Asfiyah. A.Pd.Pd.367 1.356 1.332 1.Pd.325 1.Pd.361 1. Sumihar M.342 1.Ma Imam Syafi'i Umi Kulsum. A.Ma Abdul Wahid.Ma Siti Masrifatin.Ma Masluhah. S. Zaini.Ma Abdullah Machfudi.358 1.343 1.Pd.334 1.Ma Siti Khofsoh. A.368 1. Siti Zulaikhah.Pd.375 Nama Guru Imam Suhadi. S.355 1.I Sulton.Pd. A.Ma Mudzakir.

402 1.383 1.418 1. MA Choirul Hadi.414 1.413 1.Ma Nor Azizah.Pd Suwasis.390 1. S.420 1.377 1.I Siti Masfufah. Rozaq Yunaidi.384 1.I Muhaimin. S.I Sriwayati.Pd Suyono S.I Ma'ruf.I Ilil Maidah.399 1.419 1.Pd.380 1.Pd.Ma Karsono. S.Pd.389 1.401 1.395 1.Pd.Pd.Ma Subandi.412 1.Ma H.Ma Lilik Jamilah.I Sekarwati.393 1.394 1. S.421 1.Pd.406 1. S.I Zulchiyah.Pd.388 1.Ma Umi Anifah.I Hasan Bisri.Pd.426 1.Ma Nomor Peserta 10050412720150 10050412720151 10050471120152 10050402720153 10050402020154 10050402720155 10050471420156 10050402720157 10050402020158 10050471120159 10050412720160 10050412720161 10050412720162 10050402020163 10050412720164 10050412720165 10050412720166 10050412720167 10050412720168 10050412720169 10050412720170 10050412720171 10050412720172 10050412720173 10050412720174 10050412720175 10050412720176 10050412720177 10050402720178 10050402020179 10050402720180 10050412720181 10050471220182 10050402720183 10050402720184 10050412720185 10050412720186 10050412720187 10050402720188 10050402720189 10050412720190 10050471220191 10050471220192 10050471320193 10050402720194 10050471420195 10050471220196 10050402020197 10050412720198 10050412720199 10050412720200 10050412720201 10050412720202 Kabupaten/Kota Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 27 dari 128 .408 1.Pd.Pd.Pd. A.I Rodliyah.I Imam Mursyid.I Sho'im Nurul Huda Sahadatin Udin Zamahsari.Ma Sholicatun Watini.391 1. S.376 1.381 1.397 1. A.I Mu'arrika Masruhin Nur Kholiq.I H.400 1.396 1.Pd.392 1. S. A. S.I Supai Muniroh.I Ali Akhsin.382 1.I Fadlatin Badi'ah Basyaruddin Sukardi.I Rumiyatin. 1. A.403 1.Pd.404 1. S. S.I Mushthofa.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI Qur'an Hadits Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas SKI Guru Kelas Guru Kelas Qur'an Hadits PAI PAI PAI Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI Aqidah Akhlak Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas PAI Aqidah Akhlak Aqidah Akhlak Fiqih Guru Kelas SKI Aqidah Akhlak Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Sepanyul SMPN 2 Mojoagung MTsN Tambakberas MI Nurul Islam RA Al Anwar MI Sabilul Huda MTs Umar Zahid Perak MI Islamiyah RA Perwanida Jombatan MTsN Jogoroto SDN Wonosalam III SDN Pulorejo I SDN Tugukepatihan I RA Muslimat SDN Tanggalrejo SDN Sukodadi II SDN Gadingmangu II SDN Kebontemu I SDN Dukuharum SDN Mojotrisno II SDN Jombok 02 SDN Kalangsemanding I SDN Turipinggir 2 SDN Rejoslamet I SDN Kepuhdoko SDN Kebontemu II SDN Bandung 01 SMPN 1 Perak Jombang MI Nurul Iman Dempok RA Alkhodija MI Mamba'ul Ma'arif SMPS Muhammadiyah 1 Jombang MA Midanutta'lim MI Muawwanah Al-Hasyimiyyah MI Islamiyah SDN Brangkal II SDN Madiopuro SDN Ceweng 02 MI Sunan Ampel MIN Pojok Klitih SMPN 2 Kesamben MTsN Keras Diwek Jombang MA Al-Asy'ari MTsN Tambak Beras MI Darussalam MTs Raden Rahmat MTs Darul Ulm Bandung RA Bustanul Ulum SDN Jombatan VII SDN Candimulyo IV SDN Kauman 1 SDN Mojongapit II SDN Plandi I No. A. A. SH Aminatus Surur. Rahim.385 1. S.398 1. S.I Lasta'innah.I Dawiyah.386 1.378 1. A.417 1.427 1. S. S.416 1.Pd.422 1.405 1.I Abd. S. S.423 1.387 1. S.Ag Amin Suprayogi. S.Pd. Nur Wahid. S.Pd.I Suwarno.Pd. S. A.425 1. BA Mustamar Siti Muchlisoh.407 1.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .411 1. BA Drs.Pd.I Abd.424 1.Pd. Ahmadi.379 1.415 1.410 1.409 1.I Muslimin Husnul Fadlilah. S. A. S.Pd. S.Pd. MM Jauhar F. S. Syaikhur Rodli.Pd.Pd.428 Nama Guru Husnin.Pd. S. S.

441 1.Ag Rukhanah.435 1.Pd.451 1.463 1. S. A.I Choirul Anam Hj.Pd.Pd.Pd. S.436 1.Pd.465 1. S.Pd.I Chusairi.Pd. S. S.I Syaiful Anam Masruroh.448 1. S.Pd.Pd. S.431 1.Ma Marzuqi.470 1. S.Ma Ngatmini.469 1.Pd.I Abd.I Abu Yazid. S.474 1. S.Ma Rifa'i.I Sri Kustiatun. S.Pd.433 1.Pd.481 Nama Guru Ambari.440 1.Pd.462 1. Thoyib.456 1. S.432 1.478 1.I Shodiqin. S.Pd.429 1.477 1. S.I Mahsun Sulhan Thohir.444 1.I Inlianah.Pd.I Nursaid. S.Ma Sholihin.Pd.I Sumadi.Ma Khuliyah.468 1. Satar. S. S.430 1. S.Pd.Pd. S.434 1. S.476 1. Moh.439 1.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .I Shodiqin.I Khoiriyawati.Pd. S.473 1.Pd.I Mustofa.Pd. A.Ag Mukminin.I Nur Hasan.I Nurul Anwar.445 1. S.I Sri Purwati.I Nur Hasanah.Pd. S.I Masykur.I Umi Asih.Pd.I Lilik Lathifah.I Siti Aminah. A.446 1.I Suwaji.Pd.Pd. S.450 1.Pd.454 1.471 1.480 1.461 1.Pd.Ag Munthoha. Mariyam.I Nomor Peserta 10050412720203 10050412720204 10050412720205 10050412720206 10050412720207 10050412720208 10050412720209 10050412720210 10050412720211 10050412720212 10050412720213 10050412720214 10050412720215 10050412720216 10050412720217 10050412720218 10050412720219 10050412720220 10050412720221 10050412720222 10050412720223 10050412720224 10050412720225 10050412720226 10050412720227 10050412720228 10050412720229 10050412720230 10050412720231 10050412720232 10050412720233 10050412720234 10050412720235 10050412720236 10050412720237 10050412720238 10050412720239 10050412720240 10050412720241 10050412720242 10050412720243 10050412720244 10050412720245 10050412720246 10050412720247 10050412720248 10050412720249 10050412720250 10050412720251 10050412720252 10050412720253 10050412720254 10050412720255 Kabupaten/Kota Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 28 dari 128 .Ma Agus Siswanto.438 1.Ma Umi Sesulih.I M.I Nur Hayati.472 1.Pd.452 1. S. A.443 1. S.442 1. 1.464 1. A.Pd.I Maswah.Ag Thohir. S.Pd.Ma Anwar Shodiq.Pd.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Jombang II SDN Mojongapit III SDN Tambakrejo I SDN Jelak I SDN Candimulyo I SDN Jombatan VI SDN Sengon II SDN Kademangan II SDN Banjardowo II SDN Denanyar III SDN Mojowarno I SDN Plumbon Gambang II SDN Pulorejo 4 SDN Bawangan I SDN Marmoyo SDN Krembangan II SDN Pulolor III SDN Sudimoro 2 SDN Penggaron SDN Plabuhan I SDN Sambongdukuh I SDN Pulolor I SDN Jombatan I SDN Pulogedang 2 SDN Mancilan III SDN Morosunggingan SDN Tembelang SDN Pengampon II SDN Dapurkejambon III SDN Mojojejer I SDN Pulosari II SDN Mejoyolosari SDN Kepanjen I SDN Jantiganggong I SDN Pulolor II SDN Rejoagung SDN Tebel II SDN Jombatan V SDN Sukoiber II SDN Pulogedang 1 SDN Johowinong II SDN Jombang IV SDN Cangkring II SDN Pladi II SDN Keplaksari SDN Perak II SDN Pulorejo 2 SDN Kepanjen I SDN Gelaran I SDN Kepuhkajang II SDN Bareng IV SDN Bandung 02 SDN Tampingmojo I No. A.455 1.I Juminah.Pd.Pd. S.Pd.437 1.Chariri.467 1. S.Ma Nurdiana.Pd. A.466 1.I Sumiati.475 1. S. S. S. S.458 1.447 1.Pd.I Siti Parni. S. S. Saad Saiful Amiq.I Purnomo.459 1. S.I Sutiasih.I H. S.I M. A.449 1. S.460 1.I Chutsiyah. S. S.I Amik Subandrio.453 1.457 1.479 1. A.

S.I Azizah.Pd.Pd.508 1. S. S.519 1. S.Pd.492 1. S.Pd.510 1.Ag Hj. S.Pd.502 1.482 1. S.I Choirul Amnah.523 1.Pd.521 1. S.Pd.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .Pd Tri Utami Kusmiarti. Lukman Aziz Miftakhu Rohmah. S.488 1.I Tutik Kadarwati.Pd.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Bugasurkedaleman I SDN Jarak I SDN Manungkerep II SDN Tunggorono I SDN Sumberjo I SDN Pengampon I SDN Bedahlawak SDN Kalangsemanding II SDN Kebonagung SDN Mancar I SDN Tambakrejo II SDN Kedung Melati 02 SDN Kabuh II SDN Gudo SDN Sidokerto 2 SDN Kwaron 01 SDN Podoroto I SDN Miagan SDN Sidokerto I SDN Gadingmangu I SDN Kebondalem I SDN Krembangan I SDN Krembangan II SDN Dapurkejambon I SDN Ngrimbi II SDN Catak Gayam I SDN Jombatan III SDN Karang Mojo II SDN Sukorjo IV SDN Mojokrapak II SDN Glagahan II SDN Jatiduwur SDN Sudiomoro 1 SDN Pagertanjung 2 SDN Tunggorono II SDN Tanggungkramat SDN Jelak II SDN Tugukepatihan II SDN Gedangan SDN Kebondalem II SDN Grogol 02 SDN Ngrimbi I SDN Glagahan II SDN Kedungmelati 02 SDN Gadingmangu II SDN Grobogan No 1 SDN Ngogri 1 SDN Banjar Dowo I SDN Mentaos SDN Mojokrapak I SDN Kaliwungu I SDN Bendet SDN Plumbon Gambang II No.I Siti Romlah.I Miftahul Khoir.Pd. Ali Syamsun.495 1. 1.528 1. S.484 1.Pd.I Syamsul Huda. Mualim.I Muslikhah.Pd. S.534 Nama Guru Hj.506 1.493 1. S.487 1.I Mu'arofah.I Hariyono.518 1.Pd.524 1. S. S. S.501 1.516 1. S.I Lilik Rubaiyah. S.I Suistilah. S. S.514 1.498 1.490 1.485 1.Pd. S.Pd.Pd.509 1. S.496 1. Ainin.503 1.Ag Drs.494 1.489 1.513 1. S.529 1.Pd.I Siti Romlah.I Umi Aslihah. S.I Ismail. S.I Wiwik Suwarni Asrofi.I Moh.I Yayuk Khoiro Ummah.I Khumaiyah.I Dzuriyah.507 1.Ag Suwandi..525 1.I Kasmanu S.Pd.Pd.I Nomor Peserta 10050412720256 10050412720257 10050412720258 10050412720259 10050412720260 10050412720261 10050412720262 10050412720263 10050412720264 10050412720265 10050412720266 10050412720267 10050412720268 10050412720269 10050412720270 10050412720271 10050412720272 10050412720273 10050412720274 10050412720275 10050412720276 10050412720277 10050412720278 10050412720279 10050412720280 10050412720281 10050412720282 10050412720283 10050412720284 10050412720285 10050412720286 10050412720287 10050412720288 10050412720289 10050412720290 10050412720291 10050412720292 10050412720293 10050412720294 10050412720295 10050412720296 10050412720297 10050412720298 10050412720299 10050412720300 10050412720301 10050412720302 10050412720303 10050412720304 10050412720305 10050412720306 10050412720307 10050412720308 Kabupaten/Kota Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 29 dari 128 . M. S. S.504 1.I H.522 1.Ag Mashuri. S.I Siti Qomaroh.Pd. S.530 1. S.Pd.Pd. S. S. S.Pd.I Drs.Pd. S.497 1.527 1.512 1.499 1.Pd.Pd.Pd.I Lilik Rahayu.Ag Susmiati.Pd.I Suwarno.500 1.I Mahmudah.Pd.I Ismaysaroh.515 1. Cholifah. S.I Sofyan Djahairi. S.I Sumial Janah. Ma'sum.I Suparman. Muhammad soleh Sunarni. S.531 1.533 1.Pd.I Musyarofah.Pd. S.Siti Zubaidah.Pd.Pd.Pd. S. S. S.Ag Naimunah.486 1. S.517 1.Pd. S.505 1.526 1.Pd.Pd. S.I Ramanto.Pd. S.Ag Khoiruddin.520 1. S.I M.511 1.I Supi'i.I Masyrifah. S.I Chumairoh.Pd.483 1.I Purwanti Eko Siwi Ibnu Mundir.Pd.491 1.532 1.I Susilowati.I Siti Khoiriyah.Pd.

Zainuri.543 1.Pd.Pd. A.I Samsul.Ma M.550 1.573 1.Pd.I Sumini.Pd.553 1.552 1.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .I Syaironi. S. S.I Suryati.556 1. S.Pd. S.I Siti Romlah Fadlilatin.Pd.579 1.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI Guru Kelas PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Karangan I SDN Kebondalem III SDN Sumberjo I SDN Kepuhkembeng III SDN Sumberjo II SDN Godong SDN Turiupinggir 1 SDN Sambongdukuh I SDN Pesanggrahan SDN Sepanyul SDN Wangkal Kepuh SDN Kauman 2 SDN Murukan SDN Miagan SDN Darurejo II SDN Kademangan 03 SDN Karangdagangan SDN Galeng Dowo II SDN Keras 01 SDN Sawiji SDN Brudu SDN Jatipelem 02 SDN Kayen I SDN Diwek 02 SDN Sawiji SDN Dk.Pd.I Istiqomah.I Zahroh.535 1. 1. S.Pd.I Lilik Maslikhah.I Samiadi. S.567 1. S.565 1.Pd. S.Pd. S.575 1. Wachid.Pd. S. S.566 1.Pd.586 1.I Warji. S.545 1. S.Ma Imam Mustofa.583 1.555 1.557 1.Anwar. S. A.554 1.Pd. S.I Choirul Anam S.Pd. S. S.Pd.I Sawilah.I Khoirul Anam.Pd.Ma Makhsun Hasan.I Abd.Pd. A.585 1.Pd. Muadz.I Abdul Salam. S.Pd.576 1.Pd.539 1.562 1.Pd.Pd.Pd.560 1.580 1.587 Nama Guru Musthofa.581 1.Ag Chosiatun. Muchariroh Mohamad Rongen. S. S.I Moh.Pd. S. S.572 1. S. S.I Abd.547 1.Pd.Ma M.I Supeno.551 1.Ag Mukhoiyaroh.Pd.578 1.546 1.I H.584 1.I Abd.I Mutholi'ah.I Dra.I Insiyanti.541 1. S.537 1.571 1.I Suhartutik Shofianah.574 1.I Nomor Peserta 10050412720309 10050412720310 10050412720311 10050412720312 10050412720313 10050412720314 10050412720315 10050412720316 10050412720317 10050412720318 10050412720319 10050412720320 10050412720321 10050412720322 10050412720323 10050412720324 10050412720325 10050412720326 10050412720327 10050412720328 10050412720329 10050412720330 10050412720331 10050412720332 10050412720333 10050412720334 10050412720335 10050412720336 10050412720337 10050412720338 10050412720339 10050412720340 10050412720341 10050412720342 10050412720343 10050412720344 10050412720345 10050412720346 10050412720347 10050412720348 10050412720349 10050402720350 10050402020351 10050402720352 10050402720353 10050402720354 10050402720355 10050402720356 10050402720357 10050402720358 10050412720359 10050402020360 10050412720361 Kabupaten/Kota Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 30 dari 128 .582 1.I Nurhadi S. Pundong 01 SDN Barongsawahan II SDN Kayangan 01 SDN Bulurejo 03 SDN Talunkidul 2 SDN Sukosari SDN Sumobito I SDN Curahmalang I SDN Ngumpul SDN Brudu SDN Sumbermulyo 3 SDN Kayen II SDN Sambirejo SDN Gondangmanis I SDN Mojokambang I SMPN 1 Tembelang MI Darussalam Ngrembang RA Al-Azhar MI Al-Hikmah MIS Alkaramah MIS Alkaramah MI Wali Aminah MI Mifahul Ulum Kedawong MI Muhammadiyah 7 MI Sulamuddiniyah SDN Wonomerto II RA Baitul Amin SDN Tampingmojo 2 No. S.I Ah Djunaidi Saifulloh.558 1.540 1. S. S.I Nurul Adib.Pd. S. S.Pd.570 1.Pd. S.Pd.548 1.564 1.Pd.Pd.Pd. S.536 1.I Ali Syaifuddin.559 1.Ag Nur Fatinnikmah. S.I Kusnan S. BA Kasni. S.Pd Baidlowi A.I Lukman Chakim.577 1. Nawawi.Ma Wahyuningsih. S.I Djuwariyah. A. S.Pd. S.I Sulhan. S.563 1. S. S.I Sit Muthrotin.I Wiwik Akhnafiyah.544 1.I Dewi Syafa'ah. Ghalib.549 1.Pd.Pd. S.Pd.Ag Umar.I Mariono.Pd.Pd.542 1.569 1.I Sri Utami.561 1.568 1.I Fatimah Zahroh. Qodim Mustofa.538 1.

Ma Noor Zaman. A.Ag Masni.599 1.622 1. S. A.619 1.I Siti Mahmudah.Ma Sujono.617 1.621 1.I Nur Mashudah. A.597 1.Pd.608 1. Siti Aminah.Pd.605 1. S. A.629 1.Ma Siti Hindasah.Ag Abd. A. 110 SDN Siwalan I SDN Sambiroto II SDN Katur I SDN Sidomulyo 1 No. A.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Bahasa Arab PAI Qur'an Hadits Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Banjar Dowo II SDN Genukwatu 3 SDN Pucangro II SDN Darurejo I SMPN 1 Perak Jombang SDN Kertorejo 2 SDN Carangrejo 01 SDN Gedongombo SDN Catak Gayam II SDN Jatiduwur SDN Palrejo SDN Pucangsimo I SDN Japanan I SDN Plosogeneng I SDN Plosokerep MI Sunan Kalijaga MI Sururiyah MI Miftahul Ulum MI Miftahul Huda MTs Miftahul Huda SDN Tumbrasanom MA Islamiyah Attanwir MI Dararul Ulum SDN Kemamang SDN Ngadiluwih SDN Kedungbondo III SDN Penganten II SDN Bayemgede SDN Sidobandung II SDN Sidomukti SDN Malo II SDN Tondomulo III SDN Malingmati II SDN Kalitidu II SDN Trenggulunan II SDN Batokan 02 SDN Balongrejo I SDN Banjarjo II SDN Ngadiluhur II SDN Wotanngare II SDN Bendo SDN Purwosari 1 SDN Banjarsari I SDN Sidomukti I SDN Temu II SDN Klepek SDN Karangmangu II SDN Mejuwet I SDN Sugihwaras III No.627 1.Pd Imam Tamami Drs.I A.600 1. S. A.590 1.612 1. S.604 1.620 1.588 1.Pd. S. S.Pd.624 1. A. Yusuf. A.Ma Abdul Djalal.593 1.594 1.601 1.I Hj.I Bahroji Safinatun Nadjah. S.602 1.633 1. A.589 1.596 1.598 1. A.625 1.Pd.Ag Rochman. S. A. A.Pd. S.Ma Suchairi.Ma Masduri. S.611 1.623 1.Pd.634 1.Ma Muchid. Maulan Siti Niswatin Kasmari. A.618 1.Ma M.I Nuril Anwar.Ma.636 1.Pd.638 1. S. S. S.Ma Sudja'i.Pd.616 1.Pd.Ma Fauzan.610 1.I Sjai'in.595 1.631 1. Abd Malik Nur Saidah Fitriah.Ma Mahmud.Pd. Fadlil.Ag Tasmi'an Umar Said.Pd. Dja'far Matkasan Suyuti Kasiyami. 1. As'ad.Ma Yatmo. A.640 Nama Guru Suryanto. S.Pd.615 1. A.626 1. Majid.591 1.628 1. A.I Mohamad Khasbi. S.637 1.Pd.Pd.639 1.I Duradjak.I Nomor Peserta 10050412720362 10050412720363 10050412720364 10050412720365 10050412720366 10050412720367 10050412720368 10050412720369 10050412720370 10050412720371 10050412720372 10050412720373 10050412720374 10050412720375 10050412720376 10050402720377 10050502720001 10050502720002 10050502720003 10050516720004 10050512720005 10050571120006 10050502720007 10050512720008 10050512720009 10050512720010 10050512720011 10050512720012 10050512720013 10050512720014 10050512720015 10050512720016 10050512720017 10050512720018 10050512720019 10050512720020 10050512720021 10050512720022 10050512720023 10050512720024 10050512720025 10050512720026 10050512720027 10050512720028 10050512720029 10050512720030 10050512720031 10050512720032 10050512720033 10050512720034 10050512720035 10050512720036 10050512720037 Kabupaten/Kota Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 31 dari 128 .Ma Sudirno Munadi. S. S.614 1. S.I Hamim M.606 1. A.592 1. S.I Shofwan.613 1.Md Shidiq Amin.I Wiwik Qomariyah.632 1.635 1.I Aminatul Qibtiyah.630 1.603 1.Ma Karno.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .Ma Surat. BA Tukimin Ah.Ag Samiadji.Ma Sukindar.I Imam Tauhid. A.607 1.609 1.Ma Moh. S.Ma Sutiono. A.

659 1.676 1.I Mulyono. S.I Fatenik.Ma Ninik Sukartini.658 1.688 1.645 1. A.647 1.I Mudjib Agoes Chamzah An.I Suryadi.Ma M.680 1.646 1.672 1.Ma Mustadji.644 1.Ma Suparlan. Thoha.674 1. Hamid.Ma Supardi.667 1.668 1.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI SKI Bahasa Arab Qur'an Hadits Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Fiqih Aqidah Akhlak Aqidah Akhlak Bahasa Arab Fiqih Bahasa Arab Qur'an Hadits PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Sendangrejo MA Islamiyah Attanwir MTs Miftahul Ulum MTs Ma'arif Bojonegoro MI Mambaul Huda SDN Tlogohaji II SDN Sedeng 3 SDN Sumberejo II SDN Kuncen 02 SDN Sumberharjo II SDN Prayungan 2 SDN Tondomulyo II SDN Plesungan No.Ma. S.Ma Katriyati.Ma Abdul Hadi. 1.641 1.671 1.Ma Moh.Ma Sudjak.692 1.681 1.Ma Sukardi.691 1. A.655 1. Yaedjan.Pd.Ma Suwito Basuki. BA Sujitno. A. A.Pd Tasrip. Thoha.Ma Rubaiah.652 1.Ma Abd.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .Pd. A. A.Ma Widji.Ma Murlan.683 1.654 1.642 1. Mustain Zainuddin Siti Fatimah. S.I Budiyani.689 1.Ma Srijatun.687 1.653 1.Ma Kasihanuddin. S. A.665 1. A. Munif Masluchan M.Ma M.Pd.Ma Wachid. A. A. A. Nashir Muslikhin Sutrisno.693 Nama Guru Munsriati. A.Ma Sukiran. A. A. S. A.Ma Chatim. S. A.651 1. A. A.Pd.Pd.669 1. A.663 1.595 SDN Bakalan I SDN Lengkong SDN Pejor II SDN Ngumpakdalem V SDN Jamberejo I SDN Temayang I SDN Kalisumber II SDN Pekuwon 1 SDN Ledukkuoln 2 SDN Duwel SDN Pasinan SDN Kauman IV SDN Kendung I SDN Kauman I SDN Panjang II SDN Mojoranu II SDN Bungur II SDN Sitiaji SDN Hargomulyo 1 SDN Pacul II SDN Besah I SDN Kacangan II SDN Pejok III SDN Nglarangan I SDN Wedi SDN Margomulyo II SDN Bulu I SDN Napis II MA Al-Rosyid MTs Tanwiriyah MTs Abu Darrin MA Abu Darrin MA Abu Darrin MTs Abu Darrin MTs Abu Darrin SDN Kedaton II SDN Nglarangan II SDN Ngadiluhur I SDN Margoagung I MI Sholbiyah No. A.685 1.I Rokhmat M. A. A.I Dalinah.682 1. A.Ma Marwan Sujak.684 1. S. A. A.657 1.649 1.I Munawar.678 1. A.677 1.Ma Kiswari. A.Pd. A. Mudjiati. A.648 1. A.679 1. S.666 1.Ma Lasuri Masduqi M.656 1.Ma Hj.Ma Danang.675 1. A.Pd.660 1.662 1.650 1.664 1. A.673 1.Ma Muridan.661 1.Ma Ramelan Nomor Peserta 10050512720038 10050571420039 10050516720040 10050571120041 10050502720042 10050512720043 10050512720044 10050512720045 10050512720046 10050512720047 10050512720048 10050512720049 10050512720050 10050512720051 10050512720052 10050512720053 10050512720054 10050512720055 10050512720056 10050512720057 10050512720058 10050512720059 10050512720060 10050512720061 10050512720062 10050512720063 10050512720064 10050512720065 10050512720066 10050512720067 10050512720068 10050512720069 10050512720070 10050512720071 10050512720072 10050512720073 10050512720074 10050512720075 10050512720076 10050512720077 10050512720078 10050571320079 10050571220080 10050571220081 10050516720082 10050571320083 10050516720084 10050571120085 10050512720086 10050512720087 10050512720088 10050512720089 10050502720090 Kabupaten/Kota Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 32 dari 128 .670 1.Pd.686 1.Ma Djuwariyah.Ma Chusnul Chotimah.643 1.Ma Nurhayati.690 1.

I Sumarlan.I Masrianik M.706 1. S. A.741 1.746 Nama Guru Shodiq. Syafiq. A.I Karno.Pd.731 1.Ma Djazuli.723 1.722 1.Ma Sartono Sitin Iro'ah Ismail Madjid M.734 1. Rosyad.701 1.Ma Adnan.Ma Mat Sulaiman.Ma Amin Mudzakir.716 1.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi Bahasa Arab PAI Guru Kelas Guru Kelas Bahasa Arab Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Fiqih PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas MTsN Kepohbaru SDN Glagahwangi I MI Miftahul Ulum MI Al-Ulum MTs Muhammadiyah 3 MI NU Miftahul Ulum MI Falahiyyah MI Mafatihul Huda MI Islamiyah SDN Glagahwangi 2 SDN Blimbinggede I SDN Jatigede SDN Turii I SDN Plesungan SDN Pejok II SDN Pejok I SDN Bubulan I SDN Jumok 02 SDN Bangilan SDN Kepatihan SDN Ngumpakdalem I SDN Lebaksari SDN Banjarjo I SDN Pejok II SDN Panjang 1 SDN Sugihwaras II SDN Donan III SDN Tapelan SDN Jelu II SDN Kedungdowo II MI Muhammadiyah 1 MA Abu Darrin SDN Blongsong I SDN Gamongan I No.702 1.Ma Chanafi. A.743 1.733 1.Ag Musyarofah. A.Ma M.I H.Ma Mushollin.Ma Siti Asmah. A. A.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN . A.I Ismad.726 1.705 1.719 1. A. A. S.Ma Marwah. A.699 1.I Umu Chumaijah. S.732 1. A.Ma Munawir. A. 496 SDN Sumberjo II SDN Sumberagung I SDN Jumok III SDN Temu I SDN Kanten II SDN Dander II SDN Napis IV No. BA Suti'ah.739 1.729 1.745 1.703 1.700 1.710 1. A. Rusjdi.Ma Muntomo.Pd. A.738 1. A.Ma Sri Nasipah. A.I Uslimah.Pd. S.730 1. A. S.Pd.Ma Ngadinah.Ma Darkasi.Ma Moh.Ma Ichwan Is.Ma Salbani Ahmad. A. A. A.I Muhamad Suparkan.742 1.720 1.736 1.698 1.Pd.Pd. A. S. Sa'di As'ad M. A.735 1.Ma Muntamah.Ma Anisah.I Abdul Djalal.725 1. S.744 1. Charis Sujono.Ma Mu'allif.Ma Ismad. A. A.694 1. A.709 1.Ma Nomor Peserta 10050516720091 10050512720092 10050502720093 10050502720094 10050516720095 10050502720096 10050502720097 10050502720098 10050502720099 10050512720100 10050512720101 10050512720102 10050512720103 10050512720104 10050512720105 10050512720106 10050512720107 10050512720108 10050512720109 10050512720110 10050512720111 10050512720112 10050512720113 10050512720114 10050512720115 10050512720116 10050512720117 10050512720118 10050512720119 10050512720120 10050502720121 10050571320122 10050512720123 10050512720124 10050512720125 10050512720126 10050512720127 10050512720128 10050512720129 10050512720130 10050512720131 10050512720132 10050512720133 10050512720134 10050512720135 10050512720136 10050512720137 10050512720138 10050512720139 10050512720140 10050512720141 10050512720142 10050512720143 Kabupaten/Kota Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 33 dari 128 . 1.695 1.712 1.Ma Muchlisah. S.Pd M. A.Ma.Ma Sumining. Tarmudji. S. A.Pd.Ma Moh. 729 SDN Sambongrejo I SDN Tambahrejo I SDN Jatiblimbing 1 SDN Sumberharjo SDN Kedaton I SDN Kedung Adem 2 SDN Banjaranyar I SDN Tulungrejo SDN Sambongrejo III SDN Jatigede SDN Papringan II SDN Woro No. A.Pd.Ma Achmad Misbah. Agus Salim.Pd.727 1.Ma Latifah.Ma Kiswari.Pd. A.707 1.715 1.737 1.724 1. S.Ma. A.717 1. A. A. BA Insijah. A.696 1.I Isrom.740 1.711 1.708 1.714 1.Ma Sumiatun. S.718 1.697 1. Dijar.Ma Sugiyanti.704 1.728 1.I Khadam.721 1.Pd.713 1.

A.766 1. A.I Supadi.Ma Kasiyati. A. 076 SDN Pragelan 3 SDN Kalirejo SDN Trenggulunan 1 SDN Talok SDN Ngampal I SDN Sedahkidul SDN Pilang SDN Tlogoagung II SDN Kalianyar SDN Napis V SDN Wedoro I SDN Soko I SDN Ledukkulon III SDN Pagerwesi I SDN Kesongo 1 SDN Sambiroto I SDN Ledokkulon I SDN Kebonagung SDN Pohbogo SDN Wotan SDN Prayungan I SDN Kadungrejo I SDN Jatiblimbing 1 SDN Jatiblimbing III SDN Mulyoagung II SDN Tanggungan II SDN Dolokgede SDN Penganten III SDN Ngumpakdalem II SDN Cancung II SDN Banjaranyar II SDN Leran IV SDN Sumbangtimun SDN Semenkidul SDN Soko II SDN Kedungprimpen I SDN Mori II SDN Panemon SDN Bakung SDN Mojosari SDN Tulungrejo SDN Nglarangan I SDN Ngringinrejo I SDN Belun SDN Mlinjeng SDN Mulyorejo I SDN Sumberjo III SDN Ngrancang II No. A.Ma Sapawi.Ma Misbahun. A.Ma Sumarno.Ma Nunuk Nahwaniningsih. S.786 1.747 1.Pd.Pd. A.Ma Sholehah.767 1.798 1.Ma Mohamad Tamyis. A.793 1.Ma Moch.Ma Sudarko.764 1.752 1.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .791 1. A.772 1.Ag Yatminah. A.Pd.I Siti Amiroh.Ma Soehali.750 1. S.Ma H.799 Nama Guru Mahmud.774 1.758 1.Ma Hasyim.796 1.751 1.Pd.Pd.763 1. A.Pd. A.773 1.755 1. A.Ma Suwandi. A.776 1.783 1.759 1.756 1.Ma Sukomarto.Ma Yusuf.Ma Samidjan. Fatah.Ma Yazid.753 1.790 1. Alfiyah.Ma Muslikah.Ma Ach.Ma Drs.Ma Abd.748 1. A.754 1.749 1.781 1.Ma Mashar Sukran. S.Ma Sujatmi.779 1. A. S.I H.794 1. A. A. Suhadak Drs. A.770 1.Ma Supianah. Kusjadi.760 1. A.765 1. A.778 1. A.Ma Tartisih.Ma Haryuti. S.Ma Mudrikah. A. A. A. S. Muridan.792 1. Zaenuri. Safari. Hanik Masrifah.780 1.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Mojo SDN Dayokidul I SDN Krangk0ng II SDN Sugihwaras I SDN Tegalkodo II No. A.Ma H.Ma Mizan.I Hj.757 1. S. Shofwan.I Djuwariyah. Abdul Sjahad Sudono. A. A.788 1.797 1. A.Pd. A. S. A. A.789 1. A.782 1. A.787 1.Ma Ruqoiyah.769 1. A.Ma Moh. Subakir Ashari. A. A.Ma Siti Chosjiatillah.Ma Hj.785 1.Ma H.Pd.I Djami'atun.Pd. S. A. A.I Nomor Peserta 10050512720144 10050512720145 10050512720146 10050512720147 10050512720148 10050512720149 10050512720150 10050512720151 10050512720152 10050512720153 10050512720154 10050512720155 10050512720156 10050512720157 10050512720158 10050512720159 10050512720160 10050512720161 10050512720162 10050512720163 10050512720164 10050512720165 10050512720166 10050512720167 10050512720168 10050512720169 10050512720170 10050512720171 10050512720172 10050512720173 10050512720174 10050512720175 10050512720176 10050512720177 10050512720178 10050512720179 10050512720180 10050512720181 10050512720182 10050512720183 10050512720184 10050512720185 10050512720186 10050512720187 10050512720188 10050512720189 10050512720190 10050512720191 10050512720192 10050512720193 10050512720194 10050512720195 10050512720196 Kabupaten/Kota Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 34 dari 128 .Pd. Mudloffar.771 1.762 1.Ma Marmini.Ma Qomari.768 1.Ma Asjhari.I Tardji.795 1. A.I Ichsan.761 1.Ma Masduki. 1.775 1.777 1. S. S.784 1.I Abdul Quhar.

A.Ma Lukman. A.810 1.839 1.Pd.Ma Sutrisno. S.802 1.843 1.822 1. S. A. Wintunsining.Ma Siti Mudrikah.832 1.Pd.Pd.Pd.I Suparno. S.Ma Siti Munawarah. S. A..803 1.804 1.I Ngasiono.Ma. 1.Ma Muslih.Ma.I M.852 Nama Guru Siti Martiyah.Pd.Pd.I Ahmad Sholeh. S.Ma Mudrikah.812 1. A. A.851 1.Ma Sunarsih.835 1. A.830 1.805 1.Pd M.Ma M. A.841 1.826 1.811 1.Pd.829 1.813 1.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .808 1.I Wagimin.824 1. Nurwadji.I Nomor Peserta 10050512720197 10050512720198 10050512720199 10050512720200 10050512720201 10050512720202 10050512720203 10050512720204 10050512720205 10050512720206 10050512720207 10050512720208 10050512720209 10050512720210 10050512720211 10050512720212 10050512720213 10050512720214 10050512720215 10050512720216 10050512720217 10050512720218 10050512720219 10050512720220 10050512720221 10050512720222 10050512720223 10050512720224 10050512720225 10050512720226 10050516720227 10050502020228 10050512720229 10050512720230 10050512720231 10050512720232 10050512720233 10050512720234 10050512720235 10050512720236 10050512720237 10050512720238 10050512720239 10050512720240 10050512720241 10050512720242 10050512720243 10050512720244 10050512720245 10050512720246 10050512720247 10050512720248 10050512720249 Kabupaten/Kota Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 35 dari 128 . S.Pd.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Bahasa Arab Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Sudu I SDN Bubulan II SDN Ngulanan II SDN Nglumber II SDN Gayam 1 SDN Bakulan II SDN Krondonan II SDN Kepohkidul 1 SDN Mayangkasis 2 SDN Bulu SDN Padang II SDN Ngampal I SDN Pucangarum I No.Pd.800 1. A. S.Ma Moch.Ma Sulchan Masinah Mudjiati.Ma Sutikno. Muslih. Chamid.820 1. S. A.833 1. A.Ma Rumiyati.I Djahuri.847 1.807 1. A. A.827 1.Ma Ali Madhan. S.838 1. A.Pd.845 1.Pd.849 1.809 1.819 1. A. A. Dimyati.846 1. A.Ma Subechi. Sugeng. A.I Mundir. S. A. A.834 1.Pd. A. A.I Djulaikah.836 1.828 1.Pd.I Isdarwati.848 1.Ma Hikmah Z.840 1. S. S.I Kuri.816 1.801 1.Ag Arif Sujudi.817 1.844 1.I Siti Qoidah.I Minhad Sardji.Ma Sumidi. S. Syahir Umi Hartatik.815 1.818 1.Ma Sutrisno.Ma Suparti.Ma Sumardji. A. S. S.Pd.Ma Hj.Ma Moch.Ma Muqorib. A.Ma Suhardi. A. S. Nursalim Da'im.Pd.825 1.I A.850 1. A.Ma M. A. A.806 1.I Maimunah.842 1.814 1. A.Ma Marliyah.Pd.821 1. 191 SDN Growok II SDN Caruban SDN Sidorejo II SDN Kedungprimpen SDN Semanding SDN Soko IV SDN Sumbergede SDN Senganten I SDN Banaran SDN Bogo SDN Sedeng 02 SDN Sumberbendo II/420 SDN Deling IV SDN Bulaklo SDN Banjaro I SDN Begadon SDN Jipo II MA Darul Ulum RA Bustanul Salatin SDN Brangkal II SMPN 1 Balen SDN Ngradin 01 SDN Sumberarum 02 SDN Tapelan 03 SDN Wotan SDN Sumberarum 03 SDN Padangan 01 SDN Manukan SDN Balongdowo SDN Dukohlor SDN Pacing I SDN Sukorejo I SDN Sukorejo III SDN Sukorejo II Bojonegoro SDN Sambeng 01 SDN Sumberjo 02 SDN Kumpulrejo SDN Dengok 03 SDN Sonorejo I SDN Mulyorejo III No.I Kasduri.Ma A.Ma Siti Asiyah.Pd.I Yayuk Istiqomah.831 1.I Hartofi'ah. Hanan. S.823 1.Ma Fahmad Basuki.837 1. A. S.Pd.

899 1. A.I Sutadji.Pd.Pd.Pd.876 1.882 1.859 1.I H. A. A.895 1.I Chasanah.Pd.875 1. A.889 1.867 1.I Qosim. A. A.I Ismiyati.I Siti Asiyah.902 1.Pd.Pd.Pd. Kapas SDN Sukorejo III SDN Prambatan II SDN Gedongarum SDN Mejuwet II SDN Tejo SDN Kesongo 2 SDN Buntalan II SDN Tejo SDN Prangi SDN Penganten I SDN Tegalkodo I SDN Deru No.Pd. S.888 1. Kec. S.Pd.Pd. S. S.864 1. S.870 1. Djufri Fauzi Muhyar.Ag Praharudin.874 1. S.863 1. S. S.Ma Kasmidjan.872 1.Pd.Ma Bachrun. Nursyirwan.905 Nama Guru Sumarin.856 1.868 1.853 1.Ma Sudarto. A. Nur Syamsiati.871 1.Ma Suwarno. S.891 1.I Suhadak.I Yuda Rimbawati Dasuki. S.Ma Tarsyahat.Pd. A. A.I Rumini.Ma Drs.857 1.893 1.Ma Djahuri.Ma Suwartun.860 1.I Sukamti.I Tri Pamekas.866 1.894 1.855 1.Pd.Ag Rosidah.885 1.898 1.Pd. M.I Sukardi.900 1. A.Pd.Ma Yadi. A.I Sukarno Alm.Pd.887 1.904 1.861 1.862 1.Pd.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .I Warsito. S. S.858 1.I Kardjan.Ma Suwito.Pd.Pd.890 1.883 1.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Mayangkawis I SDN Gading II SDN Kedungdowo SDN Sumbertlaseh I SDN Margomulyo 02 SDN Drajat SDN Meduri IV SDN Kuniran I SDN Kedungsumber I SDN Meduri 5 SDN Drokilo 2 SDN Bakalan II SDN Kalangan 03 SDN Kanor I SDN Sidobandung I SDN Padang I SDN Rendeng SDN Pengkol SDN Bulu II SDN Geger SDN Meduri III SDN Sidorejo 02 SDN Pelam II SDN Sidodadi 2 SDN Bakulan III SDN Purworejo 02 SDN Cengkir II SDN Prambatan I SDN Panjang III SDN Kenep II SDN Semawot SDN Kalirejo II SDN Sidomulyo I SDN Geneng I SDN Siwalan II SDN Pejor 1 SDN Tambahrejo I SDN Kunci 03 SDN Geneng II SDN Kedung III SDN Sukowati. S.878 1. S. A.I Ahmadi.Pd.I Supramto.I W.I Umirohmah.892 1.Pd. A. A.880 1. S.901 1.I Surihadi.I Dzakiyatun.Pd. 1.Ma Sutikno. S. BA Suwandi.I Kustin.Pd. S.886 1. S.881 1.Pd.Pd Jumi. S. S. S.Pd. S.I Sulasih.Ma Anshori.897 1.879 1. Idris. S. S.Pd.Pd Nursyam Hadi.Pd.Pd Siti Partimah.854 1.869 1.Ma Siti Aminah.I Achmadi.I Siti Choiriyati.873 1.896 1.903 1. S. Suwarno. A. S. S. S. A.I Kashari.Ma Rusmanto. S.I Nomor Peserta 10050512720250 10050512720251 10050512720252 10050512720253 10050512720254 10050512720255 10050512720256 10050512720257 10050512720258 10050512720259 10050512720260 10050512720261 10050512720262 10050512720263 10050512720264 10050512720265 10050512720266 10050512720267 10050512720268 10050512720269 10050512720270 10050512720271 10050512720272 10050512720273 10050512720274 10050512720275 10050512720276 10050512720277 10050512720278 10050512720279 10050512720280 10050512720281 10050512720282 10050512720283 10050512720284 10050512720285 10050512720286 10050512720287 10050512720288 10050512720289 10050512720290 10050512720291 10050512720292 10050512720293 10050512720294 10050512720295 10050512720296 10050512720297 10050512720298 10050512720299 10050512720300 10050512720301 10050512720302 Kabupaten/Kota Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 36 dari 128 . S.Ma Hamami.Ma Sri Wiyati.884 1. S.I Kastur. S. S.Ma Moh. A.865 1.877 1.Pd.

Pd Moh.921 1.948 1.945 1.Pd. Yakun.Pd.I Ma.I Hj. S. A.954 1. Muhayatun.917 1. S.I Nomor Peserta 10050512720303 10050512720304 10050512720305 10050512720306 10050512720307 10050512720308 10050512720309 10050512720310 10050512720311 10050512720312 10050512720313 10050512720314 10050512720315 10050512720316 10050512720317 10050512720318 10050512720319 10050571120320 10050502720321 10050571220322 10050502720323 10050571320324 10050502720325 10050502720326 10050512720327 10050512720328 10050502720329 10050512720330 10050571320331 10050502020332 10050502720333 10050502720334 10050502720335 10050502720336 10050502720337 10050502720338 10050502720339 10050502720340 10050512720341 10050512720342 10050512720343 10050512720344 10050512720345 10050512720346 10050512720347 10050512720348 10050512720349 10050512720350 10050512720351 10050512720352 10050512720353 10050512720354 10050512720355 Kabupaten/Kota Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 37 dari 128 .Ma Masti'ani. S. Thoyib. S.Pd. S.Pd Rohmat.Pd.Pd Suciono.946 1.949 1. S. S. S.958 Nama Guru Dawudi.951 1.I Siti Masrifah.916 1. A. S. S.944 1.I Widjiyanto.933 1. S. A.Pd.907 1.930 1. S.Pd Hambali Muhlisin. S.Pd Nurul Anwariyan.Pd. Ali Mansur.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .Ma Siti Djuwarijah.906 1.I Djaelan Athifah Suratmi.925 1.I Zuhriyah.I Supardi. S.I Siti Badriyah. S.913 1. S. S.Pd.941 1.909 1.Pd.Pd.952 1. Muntholib.Pd.Ag Nizar.Pd.957 1. 1.912 1. S.927 1. S.Ma Danuri. S. S.Ag Nurin Niswatin.I M. S. S.Pd.I Supardi.924 1. A. S. M.I Margono. S.942 1.Pd.915 1.956 1.935 1.Ag Sadirin. S.I Sarman.Ag Drs. S.934 1.Munir. S.922 1. A.I Tis Atin.928 1. S. A.Pd Purwadi Utomo.955 1.950 1.Pd.I Syahidul Qohar Mohammad Anwar Sukamdani Hasyim. Drs.Ma Mustiono.Ma Moh.Pd.Pd.Pd.918 1.Pd.I Sudirman.Ma Muzayanah. Yusuf.908 1.I Kartini.I M.Pd.I Hj.947 1.Ag Sunfiati.938 1. S.Falah MI Matholiul Falah MA Muh-3 Kanor MI Hidayatuttholibin MTs Al Rosyid MI Manbaul Huda MI Manbaul Huda SDN Panjunan I SDN Meduri 01 MI Fathul Ulum SDN Mojorejo 01 MTs Salafiyah Syafi'iyah RA Muslimat Nurul Ummah MI Islamiyah MI Mafatihul Huda MI Abu Darrin MI Abu Darrin MI Miftahul Hidayah MI Tarbiyatul Islamiyah MI Mambaul Ulum MI Islamiyah SMPS Ahmad Yani 1 SMPS Ahmad Yani I SMPN 6 Bojonegoro SDN Tembeling 01 SDN Sumberagung 02 SDN Megale III SDN Bakulan I SDN Semambung II SDN Penganten III SDN 2 Pucangarum SDN Turigede I SDN Ngujung SDN Pacul III SDN Babad 4 SDN Clebung III No. S.I Juwari.932 1. Djumali Solichun.Pd. Nabhan Slamet Riyanto.I Insiyati.931 1. S. Arif.919 1.I Sri Suharnanik. A. Suhari. A. BA Mariyadi. Dra.920 1.923 1.Pd.Pd.Ma Moh. S.940 1.943 1.911 1.I Suhardi.929 1.926 1.937 1.939 1.914 1.910 1.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Qur'an Hadits Guru Kelas Aqidah Akhlak Guru Kelas Fiqih Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI Guru Kelas PAI Fiqih Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Jatiblimbing SDN Jawik SDN Kauman 2 SDN Ngunut I SDN Sumberoto SDN Sumengko I SDN Sukoharjo SDN Kedungdowo I SDN Sugihwaras II SDN Papringan III SDN Sumberjo I SDN Tinawun II SDN Tambakmerak II SDN Jono II SDN Pejambon SDN Trembes SDN Sambeng 02 MTs Al .953 1. S.Pd. Sunarsih.936 1.Ag H. S.

Pd.969 1. A.I Siti Patimah.I Mustai'n. S.Pd. S.Pd. Fatah Chudhoifah Sri Eko P.977 1.960 1. S.I Djono.964 1.Ma Noorhayati.I Sugiyo.965 1.I Sri Eko Aminarti.996 1.985 1. S. A.Pd. Djufri. S. S. A.Pd.I Drs.000 2.Ma Musrifah.I Moh.986 1. A.I Munarji.997 1.Pd.Pd.I Sukandar. S.I Tompo.989 1.988 1.Ma Marfu'ah. S.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Dander I No.I Masngud. A.010 2.972 1.990 1.Pd. S.970 1.I Tahar.Pd.980 1.Pd. Chambali. Djali K.992 1. S.Pd.Ma Hj. S. S.I Siti Kasiyati.966 1.974 1. S.007 2.I Hartini.I Yuniatin. S.993 1.003 2. S. A.001 2.995 1.002 2. 075 SDN Betet SDN Mojosari SDN Bareng II SDN Ngaglik II SDN Pilangsari I SDN Wedoro 2 SDN Pomahan III No.Pd.975 1. S. S.I Rochmulyati.I H.981 1. A.Ma M.971 1. Achmad Yaqin Drs.Ag Moch.Pd.Pd.991 1.I Ismiyati. S. S.I Isnatin. A.963 1.Pd.I Drs. S.005 2. S. A.Pd.994 1. S.959 1.Ma Salrusda.Pd.982 1.S. S.987 1.Pd. S.Ma Achmad Supiyati.984 1.Ma Hartini. A. M.I Kasnawi.Pd.Pd.Ag Muzaeni. S.Pd. Siti Aminah. Nasirin.Ma Siti Anisah.979 1.I Abd.I Purwaning.I Nursyam. A. S.I M.Pd.968 1.962 1. S. S. Natsir.Ma Samirun.Pd. Achmad Ghozali Munafisah.983 1. S.006 2. S. S. Ruslan.009 2.I Siti Rahayu. S.Pd. A. Ghonin.999 2.976 1. A.973 1.Pd.Pd.Pd.967 1.I Nurjanah. 1. S.I Musyarofah.Ma Suwito.Pd.I Nomor Peserta 10050512720356 10050512720357 10050512720358 10050512720359 10050512720360 10050512720361 10050512720362 10050512720363 10050512720364 10050512720365 10050512720366 10050512720367 10050512720368 10050512720369 10050512720370 10050512720371 10050512720372 10050512720373 10050512720374 10050512720375 10050512720376 10050512720377 10050512720378 10050512720379 10050512720380 10050512720381 10050512720382 10050512720383 10050512720384 10050512720385 10050512720386 10050512720387 10050512720388 10050512720389 10050512720390 10050512720391 10050512720392 10050512720393 10050512720394 10050512720395 10050512720396 10050512720397 10050512720398 10050512720399 10050512720400 10050512720401 10050512720402 10050512720403 10050512720404 10050512720405 10050512720406 10050512720407 10050512720408 Kabupaten/Kota Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 38 dari 128 .011 Nama Guru Sarmini.Pd.998 1.143 SDN Sumberarum II SDN Dukohkidul SDN Wedi SDN Sidomukti II SDN Ngrancang I SDN Kedungsari SDN Margoagung II SDN Sedeng I SDN Kedewan I SDN Beged SDN Papringan I SDN Sidorejo I SDN Ngrandu 1 SDN Kabalan SDN Kedewan II SDN Sambongrejo II SDN Jampet II SDN Mayangrejo II SDN Banjarjo III SDN Kabalan SDN Samberan SDN Trucuk I SDLB N Sugihwaras SDN Trojalu SDN Ngablak I SDN Babad III SDN Sroyo SDN Tlogoagung 1 SDN Butoh II SDN Tengger SDN Trate SDN Drenges SDN Purworejo 01 SDN Pucangarum II SDN Padangan IV SDN Jono 3 SDN Suwaloh SDN Blongsong II SDN Pandan II SDN Mlaten II SDN Jono I SDN Ketileng 2 SDN Kliteh SDN Sumberjokidul SDN Tegalkodo I No. A.Ma Dayin.004 2.I Tri Wulandari.Ma Ahmad Syahri. S.008 2.961 1.978 1.I Wiwik Nurdwiyati.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .Ag Moh.I Djuwayatimah. S.Pd.Pd.Pd.Ma Musyarofah. Abd.

Pd.047 2. S.Ma Basjir.I Drs.Pd.058 2. Adnan Drs.029 2. S.Pd.Ma Ali Asjhar.Pd. S.037 2.I Mudjiati.015 2. S. S.049 2.Pd.I Drs.Ag Drs. Muntholib Siti Nuhayah. S.050 2.Pd. S. S. S. Fadlil.018 2. S.012 2.034 2.Pd Partini.035 2.Pd.Pd. Ichsan Kaswi.028 2.030 2.Pd. S.021 2.I Drs.I Ratmin. Noor Azizah Drs.052 2.I Nuriyati.I Muhaimin.027 2. S. Wadiran Munifatul Munawaroh.I Kusrin Y.Pd.655 SDN Kalitidu I SDN Sembung SDN Sumberagung SDN Tanggir II SDN Mojodeso II SDN Leran II SDN Semambung I SDN Tikusan SDN Dander III SDN Nglampin 3 SDN Tulungagung I SDN Babad 1 SDN Pungarum I SDN Semanding SDN Batokan 05 SDN Kadipaten I SDN Kunci I SDN Gayam 2 MAM 4 Balen MI Islamiyah MTs Al Rosyid RA Riyaddus Syubban MI Tarbiyatul Islamiyah MI Islamiyah RA Islamiyah RA Cenderawasih SDN Ngampel SDN Tebon SDN Cancung I No.020 2.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Bahasa Arab Guru Kelas Bahasa Arab Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Tambakrejo II SDN Sugihwaras I SDN Sidomukti I SDN Sumuragung II SDN Buntalan I SDN Tanggir I SDN Mulyorejo I SDN Sambiroto II SDN Nguken SDN Turi III SDN Banjarjo SDN Sekaran 2 SDN Pesen SDN 1 Jelu SDN Pungpungan I SDN Bareng III SDN Bayemgede I SDN Balong Cabe SDN Nganti 01 SDN Sumberharjo I SDN Sukorejo I SDN Bareng I SDN Brenggolo SDN Betet No.I Lilik Mahfudhoh.013 2.040 2.I Ach.I Fatimah.044 2.059 2.Pd.Pd.Pd.I Sampurno.I Kholil Rohman.S.I Drs. Lauri. Muslimin Wahyudi.036 2.Pd. S.Pd.060 2. A.042 2.Pd.033 2. S. S. S.022 2.016 2. S.I Hari.057 2.024 2. Suparno Drs.063 2.014 2.I Hidayat.I Ismatin.061 2.I Drs.I Dra. S.Pd. S.Ma Amin Sugoto. A.Pd. Rochimin Subchi.Pd.Pd. S. S.I Sholichin.I Drs.026 2.048 2. Qomari Karmini.017 2.064 Nama Guru Sumarti.019 2. M. S.Pd.043 2.051 2.Ag Supi'i.I Sandlili. S.032 2. S. S.Pd. S. S. A. Suparji Hartono.Pd. 2.055 2.053 2.031 2. S.039 2.062 2.025 2. A.Pd.I Drs.I Muin. S.Ag Qonitin.054 2.I Saputi'ah.041 2.023 2. Pamuji Sukaeni. S.Ma M.I Subaikhul Mufid Siti Qomariyah. S. S.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .I Siti Mucholifah. S.Pd.038 2.Pd.Ma Fathurrahman.046 2.I Nomor Peserta 10050512720409 10050512720410 10050512720411 10050512720412 10050512720413 10050512720414 10050512720415 10050512720416 10050512720417 10050512720418 10050512720419 10050512720420 10050512720421 10050512720422 10050512720423 10050512720424 10050512720425 10050512720426 10050512720427 10050512720428 10050512720429 10050512720430 10050512720431 10050512720432 10050512720433 10050512720434 10050512720435 10050512720436 10050512720437 10050512720438 10050512720439 10050512720440 10050512720441 10050512720442 10050512720443 10050512720444 10050512720445 10050512720446 10050512720447 10050512720448 10050512720449 10050512720450 10050516720451 10050502720452 10050516720453 10050502020454 10050502720455 10050502720456 10050502020457 10050502020458 10050512720459 10050512720460 10050512720461 Kabupaten/Kota Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 39 dari 128 .Pd.I Miswatin.Pd. Su'udi. M.Pd. S.Pd.I Sri Utami Marfuatin.056 2.Pd Suharman.045 2. A.Pd. S.I Syuhadak.

590 SDN Leran Kulon 03 No.Ma Kusdi.Ma M. Chusairi.Ag Mahbub.I M.074 2. 103 SDN Wangi 2 SDN Pucangan 01 No.094 2. A.079 2.106 2.Ma Soleh. 2.Ma Nomor Peserta 10050512720462 10050512720463 10050512720464 10050512720465 10050512720466 10050512720467 10050512720468 10050512720469 10050512720470 10050512720471 10050512720472 10050512720473 10050602720001 10050602720002 10050616720003 10050612720004 10050671120005 10050612720006 10050612720007 10050612720008 10050612720009 10050612720010 10050612720011 10050612720012 10050612720013 10050612720014 10050612720015 10050612720016 10050612720017 10050612720018 10050612720019 10050612720020 10050612720021 10050612720022 10050612720023 10050612720024 10050612720025 10050671120026 10050612720027 10050612720028 10050612720029 10050612720030 10050612720031 10050612720032 10050612720033 10050612720034 10050612720035 10050612720036 10050612720037 10050612720038 10050612720039 10050612720040 10050612720041 Kabupaten/Kota Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 40 dari 128 .082 2.096 2.102 2. A.084 2.Ag Mustahal. Muridan.Ma Mungid Abdul Mukti.Ma Abdul Rahman Kismijati.Ma A.112 2. Syakir Ali.Ma Suwarni Satokah.072 2. M. Abd.085 2. A.Ma Mudhopar Hamidah.095 2. Matin M.076 2. S.103 2.Ma Masduki. SH Munsjahid.110 2.089 2.077 2. 75 SDN Tunah 03 SDN Kedung Mulyo SDN Kanorejo 2 SDN Suwalan No. Yahya Romli. S. S. A. 441 SDN Talun SDN Sumurcinde I SDN Kebonharjo 2 SDN Tunggul Rejo No.Ma Siti Safarumlah. A.073 2.091 2.078 2. Rochim.Ma Sirman. Choiruman Noer.071 2.Ma Maksum.104 2.067 2. A.114 2. Zubair.Ma Siti Alfiah.108 2.070 2. A.099 2. S. A.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas Bahasa Arab PAI Qur'an Hadits PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Qur'an Hadits PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Ngelo I SDN Ngraseh SDN Penganten II SDN Klino V SDN Panjeng I No. S. A. A. A. A. A.Ma Abd. A.100 2.083 2.087 2.107 2.098 2.Ma H.Ma H.069 2.113 2. A.092 2. A.066 2.116 2.Ma Muti'ah.Ma H.Ma Nurhadi.097 2.081 2.088 2.Ma Nafiah Ali Imron Masyhuri Drs.I Abu Jazid Asjhuri. A.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .Ma Masrifah.Pd Salamun.075 2. A.086 2. Santomo. A.090 2.Ma Muljono.Ag Fatchun.093 2.117 Nama Guru M. BA Miftah Sofwa. Kasturi.Ma Mohammad Syafii. Tanggir SDN Nguruhan I SDN Prambonwetan 1 SDN Sokosari 02 SDN Ngrejeng 02 SDN Laju Kidul 01 SDN Leran Kulon II No.Ma Siti Munjaenah.105 2. S. A.Ma Mustarom. S. A.Pd.080 2.Ma Rifain.111 2. 255 MI Muhammadiyah III Panyuran MI Manbail Futuh MTs Islamiyah Banat SMPS Islam Sunan Bejagung MTs Yanbu'ul Ulum SDN Tengger Kulon SDN Jatiklabang 2 SDN Rengel 3 SDN Medalem 2 SDN G. A. A. 98 SDN Margomulyo 1 SDN Sekardadi No. S. A.Ma Suharti.I Abd.Pd.Ma Istidiyah. A.Ma Lilip Cholifah.I M. A.Ma Ma'sum. Salam. A. Muhtadi.101 2.Ma Darmani.068 2. A.109 2. A.Ma Zudirman.Pd. A.Pd.416 SDN Kedungrejo SDN Clebung II/422 SDN Luwihaji II SDN Kedungsumber III SDN Tanjungharjo II SDN Kadungrejo II SDN Duwel No.065 2. A. A. 104 SDN Lajulor 02 SDN Gununganyar SDN Wotsogo 4 SDN Bader MTs Syi'ar Islam Maibit SDN Kedungrejo 1 SDN Punggulrejo 2 SDN Pakis No.115 2. A. A. 480 SDN Karangtinoto 2 SDN Sumuragung SDN Sidomulyo 363 SDN Bancar 01 No.Ma Suharto.

A.Ma Fathur Rozi.118 2. Wahab Moch. Djamal.121 2.Ma Pudjiman. A. A.Ma Djaswadi. A.Ma Mariman.Ma Mudjiono.Ma H. A.I Mu'alim.Ma Murniati.132 2. A.146 2.Pd Marwan Masduqi Suwardi.152 2. A.163 2. Zaenuri.149 2.Pd. 303 MI Muhammadiyah 2 MI Hidayatul Ulum MI Manbail Futuh RA Muslimat Al-Musthofawiyah Palang MTs Syi'ar Islam Maibit MTs Islamiyah Banat MI Darut Tauhit Tambakboyo MI Islamiyah Banat MI Salafiyah Kholidiyah MI Dahlaniyah MI Hidayatul Ulum SDN Plumpang 03 SDN Sidomulyo SDN Tegalbang 02 SDN Sendanghaji SDN Prungguhan 02 SDN Gedongombo 04 No. A.Ma Mariyati.Ma A.143 2.147 2. A.162 2.126 2.Ma Ishak.133 2. A. A. A.159 2.Ma Paedjan.155 2. A.168 2.Ma Siti Asiyah.156 2.Ma Abdul Azis.Ma Bachrun. A. 427 SDN Kalangan SDN Jatimulyo II SDN Penidon 02 SDN Nguruhan II SDN Sukoharja 432 SDN Plumpang 04 SDN Jadi 04 SDS Islam SDN Gedongombo 03 SDN Gesikan 03 SDN Tambakrejo 2 SDN Jatisari 2 SDN Kedungrojo SDN Kutorejo 111 MI Islamiyah Karangasem RA Perwanida MI Mambaul Ulum No.160 2. Badri Abd.145 2.Ma Kustadji. A.Ma Sopyan. A. A. S. 50 SDN Sambongrejo II SDN Tegalbang 02 SDN Pandanwangi 01 SDN Kutorejo 3 MI Nahdlatul Mubtadiin MI Hidayatul Ulum SDN Prambontergayang 02 SDN Sumberan SDN Banyuurip 1 SDN Tegal Rejo 3 SDN Kemlaten 1 SDN Sugihan 3 SDN Bulurejo 1 SDN Ngawun 02 SDN Guwoterus II SDN Kendal Rejo SDN Ngujuran 1 No. A.Ma Warsintun. A.Ma Suparlan.122 2.166 2.153 2.Ma Suwarno. A. A.138 2.Ma Sutadji.169 2.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas SKI Aqidah Akhlak Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Penambangan III SDN Talang Kembar II No.120 2. A.131 2.Ma Maghfuri Soenardi Nuruddin Amari Rasyatun. Abd. Wahab.167 2.136 2.139 2. A. 2.Ma Abdul Mu'in Achwani. A. Rohman.Ma Nur Chasanah Masruh Moh.137 2. S.Ma Warpin. A.148 2.Ma Qomari.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .Ma Lasmuri Nomor Peserta 10050612720042 10050612720043 10050602720044 10050602720045 10050602720046 10050602020047 10050671420048 10050671220049 10050602720050 10050602720051 10050602720052 10050602720053 10050602720054 10050612720055 10050612720056 10050612720057 10050612720058 10050612720059 10050612720060 10050612720061 10050612720062 10050612720063 10050612720064 10050602720065 10050602720066 10050612720067 10050612720068 10050612720069 10050612720070 10050612720071 10050612720072 10050612720073 10050612720074 10050612720075 10050612720076 10050612720077 10050612720078 10050612720079 10050612720080 10050612720081 10050612720082 10050612720083 10050612720084 10050612720085 10050612720086 10050612720087 10050612720088 10050612720089 10050612720090 10050612720091 10050602720092 10050602020093 10050602720094 Kabupaten/Kota Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 41 dari 128 .Ma Tarsimah.161 2. A.Ma Sri Astutik. A.134 2.157 2. A.150 2.144 2.Ma Ahmad Rofi`I.140 2.141 2.165 2. A.158 2.154 2.Ma Satin.164 2. Rifa'i.119 2.127 2.130 2.151 2.Ma Ngusman. A.142 2.129 2. SH Shohibul Bahri M.Ma M.123 2. Ilyas Sholihun Abd.128 2. A. A. BA Mastur.170 Nama Guru Siti Hindun.Ma Tarwiyanto.125 2.135 2. A.124 2.Ma Fathimah. A.

171 2.200 2.223 Nama Guru Sholihin. S.220 2. S.218 2.Pd. 207 SDN Bangilan 03 SDN Jegolo 03 SDN Tergambang No.196 2.I Kasturi.S.Pd.217 2.189 2.I M. Khoiron Siti Amidah. S.Pd.I Muzayyin.I Isto. A. S.Pd.I Tom Badawi.Ag H.I Mu'allim.I Arifin.193 2. S.Pd Drs.Ag Atiek Maratus Sholikah.184 2.Ma Samsahuri.Pd. S. S. Khotim.I Sri Rahayu. Dipl. Noer Khan. S. S.Pd Munasir Khabibah. A.219 2. 2.Pd.I Nomor Peserta 10050602720095 10050602720096 10050671120097 10050602720098 10050602720099 10050612720100 10050612720101 10050612720102 10050612720103 10050612720104 10050612720105 10050612720106 10050612720107 10050612720108 10050612720109 10050612720110 10050612720111 10050612720112 10050612720113 10050612720114 10050612720115 10050612720116 10050612720117 10050612720118 10050612720119 10050612720120 10050612720121 10050612720122 10050612720123 10050612720124 10050612720125 10050612720126 10050612720127 10050602720128 10050602720129 10050612720130 10050671120131 10050602720132 10050612720133 10050612720134 10050612720135 10050612720136 10050612720137 10050612720138 10050612720139 10050612720140 10050612720141 10050612720142 10050612720143 10050612720144 10050612720145 10050612720146 10050612720147 Kabupaten/Kota Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 42 dari 128 .Ma Imam Akhyar. S.Ma H. S.Pd.I Siti Djuarni.Pd. S.I Moh.I Himmatul Alawiyah.Pd.178 2.Ma M.Pd. Mukhayat.209 2.Pd Jumiatin.212 2. S. S. Muhammad. Rosyidi.181 2.Pd.Pd. A.174 2.Ag Drs. Wahib.Pd.Pd.Ag Masfiyatun.192 2. G.I Nurkhafid.201 2.I Moch.Ma H.211 2.I Wajihan.Pd. S. S.I Masruri.195 2. Masjhad. A. A.208 2. S. Muhadi. 404 SDN Kembangbilo 1 SDN Rengel 05 SDN Sawahan SDN Demit SDN Genaharjo I SDN Cepokorejo 01 SDN Banjaragung 1 SDN Kedungharjo SDN Pandanagung No. Ma'sum Ahmad Sholeh Fachur Rozi. A.Pd.191 2.173 2.I M.Ma Muchafid. A.175 2. S. A.204 2. S. S.187 2. S.194 2. BA Achmadi. A. Warsito.202 2.199 2. S.214 2.Pd. Makmum.I Kaswin.Pd.206 2.190 2.222 2.Ma Samadi.Ma Asyhad.198 2.Pd.215 2.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi Guru Kelas Guru Kelas Qur'an Hadits Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas PAI Qur'an Hadits Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas MI Tarbiyatul Banin Banat MI Tarbiyatul Banin Banat MA Assalam MI Dahlaniyah MI Roudlotut Tholibin Ash Shodiqin SDN Sidomulyo 1 SDN Bringin No. S.I Siti Masamah.I Nur Fatimah. S.Pd.Ag Fathur Rohman H. A.Ma Sulaiman. S. S. 334 SDN Palajan No. Muslich. A.179 2. S.172 2.185 2. A. Marsudi Maskuri.182 2. S. A. 308 SDN Ketambul SDN Palang SDN Mergoasri SDN Sembungin 2 SDN Sidodadi 1 SDN Siding SDN Ngujuran 2 SDN Leran Kulon I SDN Dawung 01 SDN Wanglu Wetan No.203 2.210 2.207 2.188 2. S.180 2.186 2.Pd.183 2. 445 SDN Tlogoagung 01 SDN Klumpit 02 SDN Penambangan I MI Mifatahul Huda Rawasan MI Roudlotut Tholabah SMAS Mu'allimin Tuban MTs Tarbiyatul Banin Banat MI Nurul Ulum SDN Sumberejo SDN Sumurcinde 02 SDN Kaligede 1 SDN Klumpit 01 SDN Sumurgeneng 01 SDN Bektiharjo 03 SDN Gesikan 02 SDN Kayen 01 SDN Karanglo 03 SDN Doromukti 7 SDN Rahayu I SDN Simorejo 2 SDN Bektiharjo II No.221 2.Ma Nasdi.Pd. 63 SDN Compreng 2 SDN Kutorejo 6 No. S.213 2.Ag Harsumi.I Thohari.197 2.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .216 2.205 2.I M. S.Pd.Ma Munir.176 2.Ma Asyhuri Rohmat M.I Drs. S.I Masyhad.Ma.177 2.Pd.

I Abd. S.Pd.I Sutadji. S.Pd.Pd Ah. A.Pd. S.233 2.Pd.I Mustaghfir.I Masyhadi.Pd. S.241 2.249 2. 2.Pd. Achsin.Ma M.I Dra.Pd. Taslim. S.246 2. S. Sunaryo. S.Pd. S.I Sami'an. 150 SDN Klakeh SDN Wangun II SDN Wadung SDN Karangagung 1 SDN Kedungjambe 02 SDN Tasikharjo SDN Waleran 01 SDN Rengel 4 SDN Kedungharjo SDN Sembung 1 No. S.244 2.230 2. Buntoro.264 2.I Nurhidayat. S. S.Pd.240 2.I Siti Asyiyah.237 2.Pd.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Sambongrejo 01 SDN Jenggolo No.I M.239 2.263 2.I Sukri.I Munawar.258 2. S. S.275 2.276 Nama Guru Indriyati.242 2. S.Pd.. H.Pd. 133 SDN Mulyoagung 01 No. S.I Moh. 416 SDN Baturetno 2 SDN Dagangan 1 SDN Temaji 03 SDN Sidorejo IV /Sdlb SDN Cokrowati 1 No.Pd. S. S.I Ahmad Luthfi. S.251 2.Pd. S.Pd.I Hj.I Suwarsono. S.Pd. S. S.I M.248 2. Zuhri.262 2.I Choiriyah.I Drs. Fauzi.I Musyarofah.272 2.259 2. 346 SDN Gadon No.255 2.Pd. S. 44 Tuban SDN Perbon 2 SDN Kedungrejo 2 SDN Saringembat SDN Minohorejo 2 SDN Sugiharjo 3 SDN Hargoretno 2 SDN Sumberejo 1 SDN Dahor SDN Ngadipuro SDN Ronggomulyo 3 SDN Menilo SDN Jombok No.Pd. S.224 2.269 2.Pd. S.Pd. Ismail Sholeh.I Muqoyyum. S.I Dra.226 2. S.Pd. S.I Ach. Siti Marchamah.256 2.I Moh.Pd.I Marchama Trisnowati.I Kismiati.Pd. Muyasarah Sofwanin. S. S.225 2.I Abdul Malik.274 2. S.Pd.243 2. Nanik Rodhiyah. M.238 2.260 2.Pd.I Chusnul Chotimah. Rochmatulloh Sri Afinah.265 2.Pd.Pd. S.247 2.I Muh.273 2.250 2.I Qodriyah. S.231 2.235 2.252 2.Pd.234 2.Pd.I Taqrib. S.Pd.253 2.I Ali Adji.229 2.Pd. S. S.257 2. Agus Ibrohim.Ag Sholekhun B.Ag Sriani.266 2. 264 SDN Mabut 02 No. 481 SDN Mojomalang 2 SDN Latsari 2 SDN Montong Sekar III SDN Sidorejo 1 SDN Karangagung 01 SDN Kebonsari 3 SDN Kebonsari 1 SDN Sumberejo 2 SDN Karang SDN Kedungjambangan SDN Brangkal 2 SDN Sumurgungo 2 No. S.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN . S. 402 SDN Kowang 01 SDN Sendang 01 SDN Sukolilo 1 SDN Sumberjo 2 SDN Tunah 02 SDN Beji 01 SDN Tobo No.Pd.271 2. A.Pd.Pd.268 2.228 2.Pd. S.I Sri Monah.I Chusnaini.I Nomor Peserta 10050612720148 10050612720149 10050612720150 10050612720151 10050612720152 10050612720153 10050612720154 10050612720155 10050612720156 10050612720157 10050612720158 10050612720159 10050612720160 10050612720161 10050612720162 10050612720163 10050612720164 10050612720165 10050612720166 10050612720167 10050612720168 10050612720169 10050612720170 10050612720171 10050612720172 10050612720173 10050612720174 10050612720175 10050612720176 10050612720177 10050612720178 10050612720179 10050612720180 10050612720181 10050612720182 10050612720183 10050612720184 10050612720185 10050612720186 10050612720187 10050612720188 10050612720189 10050612720190 10050612720191 10050612720192 10050612720193 10050612720194 10050612720195 10050612720196 10050612720197 10050612720198 10050612720199 10050612720200 Kabupaten/Kota Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 43 dari 128 . Fauzi. S.Pd.254 2. S.Pd.I Ach.I Djauhari.245 2.I Masruh.Pd.Pd.I Abdul Kharis.236 2.261 2. S.I Suwito. S. Sholeh.Pd.I Sri Munarti.Ag Siti Zulaichah. S. Qodim.Ma Ah.Pd.Ag Zakaria.Pd.I Chottul Muttaqin.I Mulyadi. S. S.I Abdur Rokim.Pd.267 2.232 2. S. S.227 2.Pd. 118 SDN Genaharjo 02 SDN Tahulu 01 No.I Eti Badriyatun.270 2. S.

S.I Chundhori.I Moh.Pd. S.298 2.I Rasmani.Pd.Pd. S.I Ali Mahmud. S.283 2.I Rumtingah.I Widi Hartini.316 2.278 2. S.I Usman Effendi.I Drs.I Sutini.299 2. S. S.I Muh.Pd.Ag Darsono.289 2.315 2.Pd.317 2.295 2.Ag H.301 2. Hadi Sutikno M. 444 SDN Sumberagung 02 SDN Kemlaten 02 SDN Sumurjalak 02 SDN Ngmapel No. S.I Drs.I Widji. S.Ag Sri Hayati. S. S. Mukhlas M.314 2. S. Shulhan. S.I Siti Rochmatun. Zubairi Syamsuri M.Pd.293 2.I Mawahib Suyuthi N.322 2. Suprapto Muhimmah Ahmad Fadholin Mardhijah.318 2. S. S.288 2.294 2.326 2.I Ni'mah.325 2. Ali.306 2.Pd. 2.I Moh.Pd.290 2.Pd.Ag Kasan.302 2. Nashori Askan M.307 2. S.Pd.I Dono.I Parnoto. S. S.Pd.Pd.I Kasminto.277 2. 553 SDN Sendangharjo 4 SDN Kepohagung 01 SDN Megasari 01 SDN Socorejo SDN Sidonganti 02 SDN Rayung 4 SDN Jegulo 01 SDN Tingkis 01 SDN Rawasan No.I Masnuri.300 2.304 2. S. S.I Khusnul Khotim. S.312 2.309 2. Faridah M.Pd. S.Pd.I Amin.297 2. S.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .I Djamiran. S.324 2.323 2. . 434 MTs Islamiyah Banat RA Muslimat NU MI Al-Hikmah Magersari SDN Waleran 02 SDN Cepokorejo 02 SDN Sugihan 01 No.287 2.285 2. S.303 2.Pd.Ag Drs. 235 SDN Latsari 04 SDN Margosuko No.Pd.296 2.328 2.320 2. S.292 2.I Abd.Pd.286 2. S. Munir. SW.Pd.291 2.281 2. 135 SDN Sumber No. Pd.I Sutarjo.I Choiru Niswatim.Ag Juwain.308 2. .Pd. 514 SDN Plumpang 01 SDN Kebonagung MTs Hidayatul Ummah Pringgoboyo MI Al-Bashor MI Ma'arif NU Sekaran MI Muhammadiyah 01 MI Nurul Huda MI Ma'arif Barul Ulum MA Al Ishlah Sendangagung SDN Tanbak Menjangan I No. S.327 2.305 2.Ag Thoifur.284 2. S. S. Nasik.Pd.I Roudlotul Naimah.Pd.I Heryanto.Pd.311 2.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Fiqih Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI Fiqih Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Fiqih PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Sumberejo 1 SDN Tahulu 02 SDN Parangbatu 1 SDN Gaji 01 SDN Sendangharjo 3 SDN Ngino 01 SDN Semanding I SDN Margorejo 1 SDN Tegalrejo SDN Sidorejo 2 SDN Dasin II SDN Karangtengah 1 SDN Sembung 3 SDN Margorejo 2 SDN Kablukan 1 SDN Saringembat 02 SDN Sokosari 03 SDN Sumberagung 04 No. S.Ag Mustofa. S. Pd.Pd.I Hambali.Pd.Pd.Pd. Syuhari. Pd.319 2.Pd.313 2. 483 SDN Prunggahan 04 SDN Kedungsoko 03 SDN Bunut No. S. Abdul Manan.Pd. S. Kasim Muslih. A.I Fatimah.310 2.282 2.279 2. Ghoni.I A.321 2.I Marfu'atun. S. S.Pd.Ma Nomor Peserta 10050612720201 10050612720202 10050612720203 10050612720204 10050612720205 10050612720206 10050612720207 10050612720208 10050612720209 10050612720210 10050612720211 10050612720212 10050612720213 10050612720214 10050612720215 10050612720216 10050612720217 10050612720218 10050612720219 10050612720220 10050612720221 10050612720222 10050612720223 10050612720224 10050612720225 10050612720226 10050612720227 10050612720228 10050612720229 10050612720230 10050612720231 10050612720232 10050612720233 10050612720234 10050612720235 10050612720236 10050671320237 10050602020238 10050602720239 10050612720240 10050612720241 10050612720242 10050612720243 10050612720244 10050612720245 10050771320001 10050702720002 10050702720003 10050702720004 10050702720005 10050702720006 10050771320007 10050712720008 Kabupaten/Kota Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Tuban Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 44 dari 128 . S.329 Nama Guru Sholikhah.280 2. Hasan.

353 2. A.I Muqsin. BA Parijadi.352 2.349 2. Mohammad Choiri.Pd.Pd.Pd. 2.343 2.364 2.378 2.I Fathoni. Aisyah M.Ma H.362 2.Ma Husodo.Pd. Mashuri.Ma Asiah Tohari Ngatmuri. Shofwan Zainal Arifin. Mudlikan.346 2.Pd.375 2.348 2.I Moh.Ma Rohadi.380 2.351 2. Achmad Moebin.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .340 2.Ma. A.377 2.368 2. Mohammad Mochtar. Wahyudi Imam Munthaha. S. BA M. S. S.Pd.I Abu Bakar.355 2.347 2.Pd.335 2. Nasirul Huda.Pd.363 2.I Drs. A. BA Abdul Mu'id Masyhadi Drs.Ma.372 2.379 2.356 2.I H.374 2.Ag Mucholifah.I Ummi Sa'adah Drs.Pd Maimunah A.344 2.Pd. S.I Supiyah. Drs.369 2.339 2.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas SKI Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI PAI Bahasa Arab Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas MI Ma'arif NU Sekaran MI Islamiyah MI Sabilunnaja Kuripan Babat MI Irsyaduth Tholibin MI Tarbiyatul Huda MTs Darul Rohmah Laren MI Darul Ma'arif Solokuro RA Aisyiyah SDN Guci SDN Srirande II SDN Songo II MTs Ihyaul Ulum Manyar MI Al-Azhariyah MI Mambaul Huda SDN Jegreg III SDN Paji SDN Kalen I SDN Sekar Bagus I SDN Sidorejo II SDN Moropelang SDN Sukomalo SDN Lopang I SDN Tlanak II SDN Kradenanrejo SDN Ketemas SDN Sidobinangun SDN Sidorejo I SDN Rejotengah II SDN Karangtinggil SDN Kedungdadi 2 SDN Kepoh Bulumargi SDN Kedungwaras I SDN Wangunrejo SDN Botoputih I SDN Bedingin II SDN Kuwurejo I MI Darul Ma'arif Solokuro MI Assa'diyah MI Muhammadiyah 04 MI Nurul Hidayah MI Ma'arif NU Islamiyah SDN Sedayulawas I SDN Kedungwaras I SDN Plosowahyu II SDN Bedahan SDN Nogojatisari I SDN Gempoltukmloko SDN Jetis VI SDN Medang SDN Kedung Kumpul II SDN Kedungwangi I SDN Sumurgayam SDN Babat III No.Ma Misrin. Sun Anam.366 2. S.336 2.Ma R.371 2.Ma Misbahul Munir. Masyuri. Ilham.M.I Cholilah. A.I Hj.338 2. A.337 2.Pd Sunarsih.Ma. S. BA Mu'aziz H.I Machrus A. A.358 2.361 2.350 2.332 2.I H. A. A.Ma Sudjito.R.Ma Nomor Peserta 10050702720009 10050702720010 10050702720011 10050702720012 10050702720013 10050771420014 10050702720015 10050702020016 10050712720017 10050712720018 10050712720019 10050716720020 10050702720021 10050702720022 10050712720023 10050712720024 10050712720025 10050712720026 10050712720027 10050712720028 10050712720029 10050712720030 10050712720031 10050712720032 10050712720033 10050712720034 10050712720035 10050712720036 10050712720037 10050712720038 10050712720039 10050712720040 10050712720041 10050712720042 10050712720043 10050712720044 10050702720045 10050702720046 10050702720047 10050702720048 10050702720049 10050712720050 10050712720051 10050712720052 10050712720053 10050712720054 10050712720055 10050712720056 10050712720057 10050712720058 10050712720059 10050712720060 10050712720061 Kabupaten/Kota Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 45 dari 128 . Afandi.354 2.Pd Moh. S.M. A.Ma Murtomo A. A. S.376 2.342 2.S. S. S.334 2. S. Hambali Nur Rakhmi Ma'ruf.Pd Umamah Sumarning Fadholi. A. A. A.341 2.357 2.Ma Zumaroh. A.Ma Aschabul Anam.Pd. A. BA Mudjijanah. S.Ma A. Syamsuri.I Sunadji.373 2.Ma Suhardjinah.Pd.365 2. A.333 2. A.Pd.370 2.345 2.Pd.330 2.331 2.382 Nama Guru Moh.M.Ma Muqofi Uddin Nd. S. Ichsan H. A.Pd Sunanik.359 2. S.381 2. A.Ma.360 2. S.367 2.

Ma Mukin. Ahmad Hafidzien. A.I Kunandar.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Fiqih Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Simbatan SDN Selorejo II SDN Pangkatrejo I SDN Menganti II SDN Blimbing IV SDN Datinawong SDN Siwalanrejo SDN Rayunggumur SDN Pengangsalan I SDN Tritunggal I SDN Mojodadi SDN Pelang II SDN Sumber Agung SDN Medalem SDN Girik II SDN Sumberejo II SDN Bedingin III RA Perwanida MI Muhammadiyah 05 MI Muhammadiyah 12 MI Al Azhar MI Sirojul Ulum SDN Cerme SDN Deket Wetan II SDLBN Kec.414 2.431 2. A. Solokuro SDN Sumberejo SDN Jubelkidul I SDN Kanugrahan SDN Duri Kedungrejo No. Soepii. A.410 2.Pd.I H. S.417 2.Ma Muin Nurhasan.I S.Pd.Ma Imam.434 2. Ihsan.388 2.420 2.Ma Abdul Wahab.Pd. S.I Muqodas Malichah.418 2.413 2.393 2.409 2.Pd Hamam Umar Moedlofar. Ma'sum Roziqin.407 2. A. A.395 2.Ma Nur Hasanah.412 2.403 2.Pd Qodari.Pd. S.401 2.Ma Moh.Ma Umi Fadhilah Thohir.415 2. A. S. S.Pd.390 2. A.I Kasmari Sumedi. A. 2.424 2.435 Nama Guru Said.421 2.394 2.398 2. A.Ma Suparto.I Umi Sholihah.389 2. Roichan Khoslah.408 2. S. S. S.I Kumpul. Lamongan SDN Kebalanpelang MI Aitam Al Azhar MI Al-Huda MI Ishlahiyah MI Muhammadiyah 02 MTs Ta'sisut Taqwa Sukoanyar MI Malihatul Hikam MI Mathlabul Ulum Jatipandak Sambeng MI Muhammadiyah 04 MI Tarbiyatus Shibyan MI Inhadlut Tholibin SDN Bluri SDN Candi Tunggal SDN Kacangan I SDN Balun I SDN Gembong I SDN Sambangrejo SDN Watang Panjang SDN Putatkumpul II SDN Kedungrejo I SDN Pataan I SDN Yungyang II SDN Munungrejo II SDN Solokuro Kec. A.Ma. S.Pd.411 2.Ma Supadi.383 2.423 2.384 2. S. S.I Taqrib.Pd Sulchan.433 2. A. A.Ag Chusairi.432 2.430 2.425 2.Ma Nomor Peserta 10050712720062 10050712720063 10050712720064 10050712720065 10050712720066 10050712720067 10050712720068 10050712720069 10050712720070 10050712720071 10050712720072 10050712720073 10050712720074 10050712720075 10050712720076 10050712720077 10050712720078 10050702020079 10050702720080 10050702720081 10050702720082 10050702720083 10050712720084 10050712720085 10050712720086 10050712720087 10050702720088 10050702720089 10050702720090 10050702720091 10050771320092 10050702720093 10050702720094 10050702720095 10050702720096 10050702720097 10050712720098 10050712720099 10050712720100 10050712720101 10050712720102 10050712720103 10050712720104 10050712720105 10050712720106 10050712720107 10050712720108 10050712720109 10050712720110 10050712720111 10050712720112 10050712720113 10050712720114 Kabupaten/Kota Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 46 dari 128 . A. Sholihin.391 2.397 2.Pd. S.I Siti Aisyah.Ma Asiyah.422 2. S. S. S. A.Pd.Ma Hj.426 2. Amin Zainani.400 2.416 2.Pd.406 2.I Suliyono. A.404 2. Siti Maimunah. S.Pd Fathoni. A.Ma Munjariyah.Pd. S. A. A. S.Ma Drs. S.399 2.396 2.Ag Sumarno.385 2.Pd.402 2.Pd.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .429 2.Ag Siti Fatimah.Pd Jufri Effendi.I Moch. A.Ma Siti Asiyah. Sahrodji.405 2.I H.Ma Suwadji. S.Ma Sumowardi.428 2.392 2. A.Ma M. S.386 2.Pd.Ma.387 2.Pd Munasir M. A.I Ulwah Asmiyatun Nurmiyati Zainuddin.419 2.Ma Matadji.427 2.Ag Asya'ri.

486 2. S.470 2. Zahiroh.Pd. S.Ma. A. M.468 2.I Drs.Pd. S. Nasir. S.I Sumadji. Qodir.Pd. A.Pd. S. S.Pd.461 2.I Slamet Bagio. Mansur.477 2. Nur Salam Drs. S.I Hidayatul Mar'ah.I Atmo Zuhri. S.436 2.479 2.Pd. Bukhori. A.451 2.I Masyudi. A.453 2.Pd. A.Ma Asmu'i. S. A.464 2.I A.Ag Safi'iddin. S.Pd.Pd.480 2. 2.487 2. Sulchan.488 Nama Guru Siti Sulfah. A. Abd. S.456 2. S. A.Ma Samiasih. Farchan Kadim.483 2.445 2.Pd. Ali Muchyar.452 2. A.Ma Drs.444 2.478 2. S.472 2.439 2.I Nasikhun.485 2.I Supandi.I Sri Hartatik.484 2.Ma Mumayizah. S.Ma Mohammad.442 2. S. S.473 2.Ma Moh. S.455 2.441 2.448 2. S.I Ummy Hanifah.Ag Ma'aruf. A.449 2.Pd.446 2. S.458 2. S.Ma H. A.Ma Ilyas.Pd.I Zulaichah.I Dra.438 2.454 2.I Mawarno.Pd. A.Ma Moh.Pd. M.Pd.Pd.459 2.I Drs.466 2.443 2.Pd.460 2. SE Suntari.I Alfan.I Asiyah. S. A.Ma Abu Bakar.Ag Komariyah.481 2.I Akh.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI Bahasa Arab Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Paji SDN Banjarejo I SDN Wedoro SDN Pelangwot II SDN Dibee SDN Ngimbang II SDN Kreteranggon I SDN Banteng Putih SDN Baturono SDN Lopang II SDN Paciran I SDN German SDN Sugihan SDN Tambakrigading II SDN Paciran III SDN Blimbing III SDN Badurame I SDN Puter II SDN Jatipandak SDN Pengumbulanadi II SDN Kedung Kumpul II SDN Dagan SDN Tumenggungan I SDN Tambak Ploso SDN Banjarejo II RA Muslimat NU 2 Al Bashor MI Tarbiyatul Athfal MI Al-Muttaqin SMPS Muhammadiyah 8 Laren MTs Assa'adah Gempoltukmloko MI Muhammadiyah 04 SDN Pelangwot I SDN Turi SDN Trepan SDN Sukolilo I SDN Sidokumpul I SDN Madulegi II SDN Panggang SDN Durikulon SDN Sembung Sukorame SDN Candisari I SDN Sumber Agung I SDN Gempol Pading SDN Sekarbagus 2 SDN Kranji III SDN Tiwet SDN Balun 2 SDN Cungkup SDN Dagan SDN Sidorejo II SDN Pandan Pancur II SDN Pangkat Rejo I SDN Tuk Kerto No.450 2.I Drs.I Aisyah.Ma Endang Pujayati. A. S.467 2. Thohir Chotimah. A.Ma Tohir.437 2.Ma Abd. Ridwan. Kholiq Muntafi'ah. Nafi. Muh.474 2.Pd. A.457 2.Pd.447 2.Ma Kaimo.Ma Drs. S.463 2.471 2. A.482 2.469 2.462 2. A.Pd.I Abdul Malik.Pd.I Taufiq.476 2. A.Ma Na'im.Ma Rubadi.440 2.Ma Abu Hasan K.475 2.465 2. M. Asma'un.Pd Nomor Peserta 10050712720115 10050712720116 10050712720117 10050712720118 10050712720119 10050712720120 10050712720121 10050712720122 10050712720123 10050712720124 10050712720125 10050712720126 10050712720127 10050712720128 10050712720129 10050712720130 10050712720131 10050712720132 10050712720133 10050712720134 10050712720135 10050712720136 10050712720137 10050712720138 10050712720139 10050702020140 10050702720141 10050702720142 10050712720143 10050716720144 10050702720145 10050712720146 10050712720147 10050712720148 10050712720149 10050712720150 10050712720151 10050712720152 10050712720153 10050712720154 10050712720155 10050712720156 10050712720157 10050712720158 10050712720159 10050712720160 10050712720161 10050712720162 10050712720163 10050712720164 10050712720165 10050712720166 10050712720167 Kabupaten/Kota Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 47 dari 128 . H. A.Pd.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .Ma Waqi'ah Darmaji.

Pd.526 2.I Zumaroh.Pd.Ma Abd. S.Pd. S. S. S.Pd.I Cholifah.Pd.Pd.Ma Khusnan. Masyhari.Ma Abu Khoiri.495 2. 2.534 2. S.Pd.506 2. Siti Munawaroh.Pd.Pd.500 2.Pd.Pd. A.I Muslim.I Chusnur Rosyidah.533 2.513 2. A.Pd.Pd.Ma Umar.531 2. Rohman.I Mulyono.527 2.501 2.519 2.Ma Ali Zubaidi.524 2.I Zaenal Arifin.I Abd.515 2.539 2. Manan. S. A.Ag A.Pd. A.528 2.499 2.521 2. S.I Dhuha. S.Pd.530 2.Ag Nomor Peserta 10050712720168 10050712720169 10050712720170 10050712720171 10050712720172 10050712720173 10050712720174 10050712720175 10050712720176 10050712720177 10050712720178 10050712720179 10050712720180 10050712720181 10050712720182 10050712720183 10050712720184 10050712720185 10050712720186 10050712720187 10050712720188 10050712720189 10050712720190 10050712720191 10050712720192 10050712720193 10050712720194 10050712720195 10050712720196 10050712720197 10050712720198 10050712720199 10050712720200 10050712720201 10050712720202 10050712720203 10050712720204 10050712720205 10050712720206 10050771120207 10050702720208 10050702720209 10050702720210 10050702720211 10050702720212 10050702720213 10050702720214 10050702720215 10050702720216 10050702720217 10050771120218 10050702720219 10050702720220 Kabupaten/Kota Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 48 dari 128 . S. Chozin.505 2.Pd.Pd. A.I Sahlan Yahya.510 2.Pd.I Nurfadilah.I Mumayizun. BA Sukanan.516 2.I Sudjak.I M Ali Ma'shum Yasir Abd Ro'uf Is.504 2. S.536 2.507 2.Pd Su'eb. Kastar.Ma Nashiroh.532 2.Pd.Pd. S.Ag Yadi. S.540 2.498 2.I Lathifah.497 2.493 2.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Qur'an Hadits Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Qur'an Hadits Guru Kelas Guru Kelas Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Tanggungan SDN Sidobogem SDN Sidokelar SDN Sugihrejo II SDN Kebet SDN Sumberejo SDN Warukulon SDN Sukorame II SDN Pucakwangi SDN Sidoharjo II SDN Kadungrembug SDN Blimbing I SDN Sumberaji II SDN Jebelkidul II SDN Candisari II SDN Sidokumpul SDN Kedungmentawar SDN Made I SDN Ngarum SDN Sumurgenuk II SDN Karangwungu SDN Klagensrampat SDN Karangkembang SDN Ngasemlemahbang SDN Banggle I SDN Balong Tawun SDN Geger I SDN Banaran II SDN Balun 3 SDN Kacangan 2 SDN Jetis IV SDN Unggulan Made IV SDN Tenggulum SDN Pangeran SDN Bronjong SDS Muhammadiyah SDN Sukorejo I SDN Sendangagung I SDN Banaran I MAN Lamongan MI As Sa'adah MI Khoirul Huda MI Islamiyah Laren MI Sabilul Huda MI Al Hikmah Gempolmanis Sambeng MI Muhammadiyah 02 MI Tarbiyatus Sa'adah MI Tarbiyatus Sa'adah MI Mambaul Ulum MI Ittihadil Ikhwan MTs Muhammadiyah 06 Sugihan MI Al Hidayah Kradenan Sarirejo MI Al-Qudsiyah No.529 2.I H. S.Ma Masykur. S. S.537 2.Pd.494 2.I Ummi Fadlilah.520 2. S.I Widji Asih Wigati.I M.Ma.I Wardji.Pd.518 2.491 2.Ma Muh. Rohim.Pd.I Masruchhiyah. S.Pd Munjidan.525 2.503 2.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN . S. S. S. S. A. S.523 2. SH Sutiyo.Ma Umi Hanik. S. S.I M.538 2. S.I Edy Wigyanto.Pd.517 2. S.522 2.I Nurl Yaqin.Pd.I Hadliri Abdulloh.492 2. A.Pd Nurhasyim.496 2.489 2.I Kanan. Munari. A.Pd. S.Ag Mustakfi.490 2.Ag Hj.508 2.I Nursalim. A.514 2.502 2. S. S. SE Akhwan. Manan.Pd.541 Nama Guru Nursalim. S.509 2.I Abd. S. A. S.512 2. Wardji. A.511 2. A.Ma Fauziatul Iffah. S.535 2. S.Ma Sholik.

I Khoirunnisa.544 2.I Abdul Madjid Munir Al Alamin Umia.Pd. Fakies.554 2. S.557 2. S. Khoirul Huda. A.I Suwardi.Ag H.593 2. A.Pd. A. S.Ag Hj.571 2.594 Nama Guru Moh.Pd. Thohari.578 2. S.Ma Muni'ah. S.552 2.588 2. S.I Supiyan.586 2.I Drs.546 2.Pd.583 2.556 2. M. S. S. BA Musanah Mujtahid.Ag Drs. S. S.Ma Tajam..I Nurul Badiah.564 2.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN . A.Ma Minarrochman.I Maskun.590 2.568 2. S.Ma Hj.579 2. S.I Mustain Muflih.580 2.581 2.573 2.548 2.570 2.Pd. Ikram.558 2.Pd. S. S. S. A. A.Ag Drs. Fadli G.Ma Drs.572 2. Abdul Hamid.Pd.585 2.543 2. S. S.I Rahmad B. S.565 2. M.Ag Liestyo Dyah Rahayu.I Asim.Pd.549 2.545 2.589 2. Umar Anshori Supenah.I Turmudzi.Pd Sudiono.577 2.Pd Ekaling Susilo Martiani.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Aqidah Akhlak Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Qur'an Hadits Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas MI Assa'adah Wonorejo Glagah SDN Plumpang SDN Kedung Wangin II SDN Ngunjung Rejo SDN Ganggangtingan SDN Taman Prijek SDN Banyubang SDN Gintungan II SDN Sidomulyo I SDN Tebluru I SDN Sidokumpul II SDN Barurejo I SDN Kemlagilor SDN Sumurgenuk I SDN Kemlagigede SDN Dumpi Agung II SDN Plumpang SDN Banjarmendalan SDN Jetis III SDN Sukolilo II SDN Truni Kec. Abdul Wahab Drs.555 2. S.566 2. A. Abdul Wahab.575 2. S.Pd.Ag H. S. 01 Pondok Modern Paciran MI Muhammadiyah 01 MI Manbaul Ulum MI Nurul Ulum Plabuhanrejo MI Muhammadiyah 08 MI Muh.I Achsin.Pd. Rufa'iyah.Pd.Pd. S.Pd. S. Suwito Drs.587 2.576 2.Ma Siti Wuryaningsih Ali Fauzi Mukthi. SH Nomor Peserta 10050702720221 10050712720222 10050712720223 10050712720224 10050712720225 10050712720226 10050712720227 10050712720228 10050712720229 10050712720230 10050712720231 10050712720232 10050712720233 10050712720234 10050712720235 10050712720236 10050712720237 10050712720238 10050712720239 10050712720240 10050712720241 10050712720242 10050712720243 10050712720244 10050712720245 10050712720246 10050712720247 10050712720248 10050712720249 10050712720250 10050712720251 10050712720252 10050712720253 10050712720254 10050712720255 10050712720256 10050712720257 10050712720258 10050771220259 10050702720260 10050702720261 10050702720262 10050771120263 10050702720264 10050702720265 10050702720266 10050702720267 10050702720268 10050702720269 10050702720270 10050702720271 10050702720272 10050702720273 Kabupaten/Kota Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 49 dari 128 .582 2.Pd. Yusuf Mohammad Kaswan. 04 Moropelang Babat MI Al Muhajirin I MIS Miftahul Ulum MI Darussalam Tulung Sarirejo MI Nurul Huda MI Tanwirul Ma'arif Takerharjo Solokuro No.591 2.I Ainur Faridah.562 2.584 2.Pd Moh.Ma Agus Salim Abd.574 2. S. Babat SDN Sendangrejo I Ngimbang SDN Rancang Kencono II SDN Sukoanyar II SDN Yungyang I SDN Kandang Semangkon SDN Dlanggu II SDN Kemantren SDN Siwuran SDN Tambak Menjangan I SDN Kedungbanjar 2 SDN Bluluk II SDN Sekidang I SDN Madulegi I SDN Babat VI SDN Gebangangkrik II SDN Dukuh Agung II SDN Kemala Bhayangkari V MTs Muhammadiyah 5 Payaman MI Miftahul Ulum MIN Model Blawirejo Kedungpring MI Darul Ulum MTs Muh.I Drs. SE Kacung.559 2.553 2.569 2. A.542 2. 2.550 2. S. Supi'i.Ma Moh.Ma Kistiniyah. S. Mulyono.I Sukadi.551 2.567 2. Sumartini.Pd.Ma Nasihin.Ag Masrul Hadi.Ag H.Pd.563 2.I Drs. Istiadzah.I Ali Munif. A.592 2. Rochman.Ag Khalimi. A. A. Musta'in.547 2.Ag Fadlul Manan.Pd. S.561 2.560 2. S.

Pd Fauzan Adhim. S. A.642 2.Pd Khusnan. SE Asrep.Pd. Sumariyah. S.596 2.646 2.Pd.Pd Chunatin.618 2. A.I Arumi.I A.641 2. A.620 2. S. S.Pd Maimun.599 2. S.I Azizah.626 2.Ag Ni'matul Lailah.Ma Nurul Hidayat.Ma. A.Ma Chusnan.Ag Masyhud. BA Misbahul Munir. S.629 2. S.Pd. S. A. S.635 2.631 2.Ma M.Pd. Mun'im Matdji.638 2. S.I H. S. Irfan.I Moh.600 2. Adiwinarto Muslih.Ma Hj.625 2. A.608 2. Kuswatin. S.Ma Mujiono.607 2.644 2.Pd.643 2.I Yahya. Lamongan SDN Plaosan SDN Blimbing I SDN Kranji I SDN Supenuh SDN Sendangharjo I SDN Kedungbanjar II SDN Windu I SDN Sidomukti SDN Pandan Pancur III SDN Sidogembul SDN Tenggerejo I SDN Pendowokumpul SDN Soko I SDN Kedungbanjar I SDN Tlogoagung SDN Ketapangtelu I SDN Brondong VI SDN Pute I No.647 Nama Guru Drs. A.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Qur'an Hadits Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SMAS Wachid Hasjim Maduran RA Perwanida III Sukoanyar Turi MI Darul Ma'arif Solokuro MI Bustanul Ulum MI Al Muhajirin II MI Mamba'ul Ulum MI Tahdzibiyah MI Miftahul Ulum MI Banin Banat MI Mazra'atul Ulum 02 Paciran MIM 10 MTs Khozainul Ulum Bojo Asri MI Khozainul Ulum I MI Tarbiyatul Ulum MI Miftahul Fuad Dermolemabang Sarirejo MI Nurul Huda MI Al Hidayah Kradenan Sarirejo SMA M 3 Parengan MI Muhammadiyah 04 MI Darul Hikam Karanggeneng MI Mu'awanah Banjarwati SDN Canggah SDN Babat I SDN Banjarejo SDN Taker Harjo II SDN Sewor II SDN Karanggeneng SDN Kelolarum II SDN Sukorejo II SDN Kaleh SDN Bakalan Pule 2 SDN Mertani I SDN Rejosari II SDN Bandungsari SDN Sidomukti Kec.601 2. S. Ibnu Sudirman.610 2.609 2. 2.612 2.634 2.Pd.Ma Muslim. A.I Bibit.Ma Marhamah F. Rofian.Pd Sukadi.Pd.622 2. S.Pd. S.Pd Sholihan.606 2.621 2.603 2.617 2.639 2.I M. S.598 2. S. A.Pd. Nurhadi.602 2.637 2.595 2. A.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN . Azizah Siti Marwiyah. Abu Bakar Lailatul Muniroh. Moh.Pd Syamsul Anam. M.604 2.I Al Baidlowi.Ma Abd. S.I Drs.I Sulaiman.Pd.614 2.I Muhammad Zahry.Ma Ilyas.I Na'im. S.Ma M. Qodar.Ma Drs. A.640 2.I Safwan.613 2.623 2.Ma H. Muzaim.Pd.630 2.Ma Warnab.Pd Muttaqin Darianto.605 2.624 2. S. A.597 2. SE Nikmatus Sholihah. BA Sholihin.I Nomor Peserta 10050712720274 10050702020275 10050702720276 10050702720277 10050702720278 10050702720279 10050702720280 10050702720281 10050702720282 10050702720283 10050702720284 10050771120285 10050702720286 10050702720287 10050702720288 10050702720289 10050702720290 10050712720291 10050702720292 10050702720293 10050702720294 10050712720295 10050712720296 10050712720297 10050712720298 10050712720299 10050712720300 10050712720301 10050712720302 10050712720303 10050712720304 10050712720305 10050712720306 10050712720307 10050712720308 10050712720309 10050712720310 10050712720311 10050712720312 10050712720313 10050712720314 10050712720315 10050712720316 10050712720317 10050712720318 10050712720319 10050712720320 10050712720321 10050712720322 10050712720323 10050712720324 10050712720325 10050712720326 Kabupaten/Kota Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 50 dari 128 . Muchdlor.633 2. S.Pd.I Muchlis. S.645 2.619 2.Ma Dra.Pd. A.Pd. S.611 2. M.632 2.Pd Basyari. A. S. S.Ma Qomari.Ag Hj.Pd. Rofiq. A..Pd.628 2.616 2.627 2.Pd Miftahurrohman. M.636 2.615 2. S. A.

S. S.Pd. Munakib Abdul Rahman. Bakri Masdar.I Khoirul Amin.I Drs.Pd.657 2.Ma Istiqomah. Sholihin Zumaroh F. S.664 2.692 2. S. S.683 2.Pd.672 2.682 2.Pd.I Siful Munib. S. S.696 2. Kasbullah Ah.I Drs.I Miftahul Huda.Pd. S.670 2. S. Aminah.I Lilik Khususiyah.Pd.Ag Slamet Riyadi.I Muchlich Tohari. S.684 2.I H.Ma Munasih.Pd. S. S.678 2.676 2. BA Munasan. S.Ma Drs. Abd.Ag Isman. Achmad Djali Drs.654 2.689 2.668 2.666 2.Ag Nur Syamsiyah.688 2. M. Moh.I Drs.Pd. S.681 2.Pd. Nurul Aini.Ag H.677 2.685 2.I Sholihin.Ag Drs.691 2.660 2. S.658 2.662 2.I Khulashah.698 2.Pd.I Drs.694 2. M.I Sa'diyah. A. S.Ag Multazam. S.673 2.655 2.Pd. S.Ma Ngasman.Pd. A.I Dra.Pd. S. S.I Pasan. S. Arifin Drs. Hasan.I Nomor Peserta 10050712720327 10050712720328 10050712720329 10050712720330 10050712720331 10050712720332 10050712720333 10050712720334 10050712720335 10050712720336 10050712720337 10050712720338 10050712720339 10050712720340 10050712720341 10050712720342 10050712720343 10050712720344 10050712720345 10050712720346 10050712720347 10050712720348 10050712720349 10050712720350 10050712720351 10050712720352 10050712720353 10050712720354 10050712720355 10050712720356 10050712720357 10050712720358 10050712720359 10050712720360 10050712720361 10050712720362 10050712720363 10050712720364 10050712720365 10050712720366 10050712720367 10050712720368 10050712720369 10050712720370 10050712720371 10050712720372 10050712720373 10050712720374 10050712720375 10050712720376 10050712720377 10050712720378 10050712720379 Kabupaten/Kota Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 51 dari 128 .669 2. Asnawi Chusnul Mubin. S.659 2. S.667 2.Pd.I Fadlan.699 2.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Pendowolimo SDN Kendalkemlagi SDN Pucangro SDN Bluluk III SDN Mantup I SDN Jelakcatur I SDN Banjarwati SDN Barurejo II SDN Sidoharjo I SMKN 1 Kalitengah SDN Sekaran I SDN Sendangrejo IV SDN Gempolmanis SDN Rejo Tengah I SDN Tunggul I SDN Ngayung SDN Waru Wetan II SDN Jatipayak I SDN Kuluran SDN Ardirejo I SDN Wanar SDN Mekanderejo I SDN Bakalrejo II SDN Gelap Laren SDN Trepan SDN Jubellor II SDN Tritunggal I SDN Sugio III SDN Pasarlegi SDN Jetis V SDN Babat I SDN Kandangrejo SDN Gawerejo SDN Tumenggung II SDN Gumantuk SDN Padenganploso II SDN Gendongkulon SDN Brengkok III SDN Weru I SDN Jotosanur I SDN Sedayulawas II SDN Kedungwangi II SDN Payaman SDN Sendangrejo II SDN Jatirejo SDN Pasi I SDN Banjarwati SDN Purwokerto SDN Purwokweto SDN Kebalandodo SDN Tambakrigadung I SDN Sidomukti SDN Karanggeneng III No.671 2.690 2.Ma. Aminuddin.I Drs. Jaelani. Kasbullah Syuhadak.I Hasan Bisri.663 2.650 2.Ma Na'imatin.Ag H. A.Pd.661 2.Pd.Pd.665 2.I H.652 2.Pd. Mukhtar Mukarromah.695 2.Pd.Pd.Pd. S.693 2. Martho.I Drs.700 Nama Guru Muslik.679 2. S.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .Ma Sartaji.648 2. A.Pd.. S. Ghofar.Pd. A.651 2.Pd.680 2. Nur Hasyim Moh.Ma Drs.656 2.I Riyanto. S.686 2. Shidiqun. A. S.Ag Drs.697 2. M.653 2.I Nur Faqih.649 2.I Drs. Hasan Ahmadi Hj. Anwar Halimah.674 2. S.675 2. S. A.I Isman.687 2. 2. S. A. Khozin.Pd.

I Supa'at.I Moh.Ag Qosim. S.I A.707 2.712 2. Huda. Dul Muin Amat.723 2.737 2.736 2.I Drs.750 2.708 2.740 2. A.I H.704 2.Ag Fatkhur Rokhman. Chakim Marlikan. S.I A. S. S. Khoero Ummatun Drs.I Muhartatin.709 2.Ag Hj. S. S.I Matadji.I Aslikah. S.I Khoirumbi.748 2.Pd.751 2.Pd.Pd. S. Kasani Maskunatin.Pd.I Drs.729 2.I Mastik.I Umi Kulsum. S.746 2.Ag Kiswati.731 2. S.I Sukami.Ag Nomor Peserta 10050712720380 10050712720381 10050712720382 10050712720383 10050712720384 10050712720385 10050712720386 10050712720387 10050712720388 10050712720389 10050712720390 10050712720391 10050712720392 10050712720393 10050712720394 10050712720395 10050712720396 10050712720397 10050712720398 10050712720399 10050712720400 10050712720401 10050712720402 10050712720403 10050712720404 10050712720405 10050712720406 10050712720407 10050712720408 10050712720409 10050712720410 10050712720411 10050712720412 10050712720413 10050712720414 10050712720415 10050712720416 10050712720417 10050712720418 10050712720419 10050712720420 10050712720421 10050712720422 10050712720423 10050712720424 10050712720425 10050712720426 10050712720427 10050712720428 10050712720429 10050712720430 10050712720431 10050712720432 Kabupaten/Kota Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 52 dari 128 .747 2. S. S.Pd.720 2.Pd.722 2.753 Nama Guru Tamijan.713 2.I Khoirul Huda.I Sugiati.725 2.I Drs. S. Muntaha.Pd. S.705 2.743 2. Ahmad. Nafiq.721 2. S.Pd.718 2.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .I H. Hasyim Nurhadi. Noor A. M.Ma H. S.I Tatik Ruqoiyah.738 2.Pd.711 2.Ag Kusman.752 2. S. S. S.Pd.Pd. Muchammadu. S.I Drs.703 2. Moch. 2.Pd.I Ashabul Maimanah.Pd.Ma Ahmad Zaenuri.I Makful.I Abd. S.Pd.Pd. Thoib.Pd. S.Pd.Ag Dra. Abd.Pd Drs.Pd. S. S. S. Ghorib. Moh.Pd.Pd. S. Isnafiyah.710 2.Pd.I Drs.Ag H. M.Pd.I Atkan.734 2.724 2.715 2. S.730 2.749 2.706 2.732 2.745 2.741 2.742 2.Ag Muhsin.Ag Kasmanan. S. S.S Nafi.Ag Muhaimin. Nur Makhin Umi Rochani. S.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Tebluru I SDN Sidokumpul SDN Kudikan SDN Banjarejo II SDN Lukrejo I SDN Dinoyo II SDN Buguharjo SDN Tunjung Mekar SDN Sudangan SDN Mendogo SDN Selorejo I SDN Sudangan SDN Bulumargi SDN Padenganploso I SDN Sugihrejo I SDN Kranji II SDN Jegreg II SDN Banjarejo I SDN Sugihwaras SDN Tenggiring SDN Kreteranggon II SDN Rumpuk SDN Made III SDN Kedungdadi I SDN Sumengko SDN Lebak Adi I SDN Pengangsalan I SDN Sumurgenuk I SDN Sukomulyo I SDN Gebangangkrik I SDN Ngambeg SDN Sumber Dadi II SDN Plaosan SDN Menganti I SDN Kebonsari SDN Pangkatrejo SDN Tritunggal II SDN Slaharwotan 3 SDN Dradah Blumbang I SDN Surabayan SDN Gempol Pding SDN Badurame II SDN Wonokromo I SDN Sidogembul SMAN I Ngimbang SDN Sukosongo SDN Dukuh Tunggal SDN Sumberagung I SDN Siman SDN Bakalanpule I SDN Maor SDN Lawangan Agung SDN Lopang 3 No.Pd.Ag Moh.I Su'udi. S.733 2.728 2.I Mustofa.744 2. S.735 2.726 2.701 2.719 2. S. S. S.Pd.702 2.Pd. Ghufron.I Mukhtar.Pd.Pd.716 2.739 2. Hadi Anwar Muzayanah Siti Zunaidiyah. Hasan Hariri.714 2.Pd. S.Pd. A.I Siti Abdillah Nuem. S.I Sundariwati. M. S.717 2.727 2. S.Pd. S.

793 2. S.Ag Moh.Pd. Sucipto Darsono.Pd. S.I Siti Ruqaiyah.Pd Quna'ah.786 2.762 2. S.Pd Khozin Muqoyyimah.783 2.Pd.803 2.780 2.802 2.Pd Masrukhin. Naryoso. BA Syamsuri.Pd Kasiyadi. S. S.779 2.Pd Masulikah. Afnan.Pd.Ma Siti Fatimah Muhammad Yahaya. A. 2. S.769 2. S. S.782 2. S.S.Ma Umi Kulsum.764 2. BA Zaenab. A.773 2.797 2. S.790 2. Aham Langgeng Prianto.I Masluhah. S.767 2. S.776 2.795 2.771 2.801 2.Pd Mat Zaini. Dra.I Suharni.I Fatchur Rochman.Pd. S.Pd. S. Amin. S.I Rodlinah.799 2. S.I Zainuri.Pd.Pd.788 2.Pd. S.Pd.787 2.755 2.760 2. S.Ag Drs.Pd Muntaham Katipah Isti'anah.772 2.I Hariyati.I Masruhamka.Ag Nomor Peserta 10050712720433 10050712720434 10050712720435 10050712720436 10050712720437 10050712720438 10050712720439 10050702720440 10050702020441 10050702720442 10050702720443 10050702720444 10050702720445 10050702720446 10050702720447 10050702720448 10050702720449 10050702720450 10050712720451 10050712720452 10050702720453 10050712720454 10050702020455 10050702720456 10050702720457 10050702720458 10050702720459 10050702720460 10050702720461 10050702720462 10050702720463 10050702720464 10050702720465 10050712720466 10050771320467 10050702720468 10050712720469 10050712720470 10050712720471 10050712720472 10050712720473 10050712720474 10050712720475 10050712720476 10050712720477 10050712720478 10050712720479 10050712720480 10050712720481 10050712720482 10050712720483 10050712720484 10050712720485 Kabupaten/Kota Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 53 dari 128 .759 2. S.804 2.789 2.I Kastik. Abd.794 2.800 2.758 2.792 2.761 2. A.I Mohammad Achiyat.Pd.Rahayu.777 2.765 2.770 2. A.Pd. S.766 2. Djalal.Pd.785 2.Ma Misbahul Munir.Pd Moh.Pd. S. S.796 2. S.775 2. Nafi.I Titik Sunaryati Chaqul Yaqin.798 2. Zubairi.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .774 2. S.768 2.Ag Abd.781 2.Pd Titin Syamsiah Tri.Pd. S. Sujito. A.P Shodiqin.784 2.763 2.I Siti Rochimah.Pd Suaji.I H. S.757 2.Pd Asnan Maulid.806 Nama Guru Sahuri.Ma Samiran H. BA Masrufah. Binangun MI Muhammadiyah Mojorejo MI Al Azhariyah MI Tarbiyatus Shibyan SMPS Sunan Giri MTs Muhammadiyah 1 Pondok Modern MI Ma'arif Al Muhtadi Paciran SDN Kedungpengaron II SDN Banaran I SDN Karangwedoro SDN Semampirejo I SDN Sonoadi SDN Mayong SDN Keting SMPN 1 Bluluk SDN Tanjung SDN Keben SDN Songo I SDN Sendangrejo I SDN Gunungrejo II SDN Kebonagung SDN Bugel SDN Geger II SDN Pelang I No. S. A. S.Ma M. S.I Drs.791 2.I Moh. Sulaiman Mat Chazin.Ma Maskur Masyhadi M.Ag Sugeng Hariadi. S.778 2.805 2.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI Guru Kelas PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI Fiqih Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Kedungasri SDN Guminingrejo SDN Wateswinangun II SDN Siser SDN Deket Kulon II SDN Sukodadi II SDN Kalitengah II MI Muhammadiyah Resik Sambeng RA Assa'adah Karangwedoro Turi MI Muhammadiyah 6 MI Muhammadiyah MI Muhammadiyah 16 MI Assa'diyah MI Darul Ulum MI Muhyidin Sumberjo Sarirejo MI Tahdzibiyah MI Ma'arif NU Plumpang Sukodadi MI Irsyadiyah Dermolemabang Sarirejo SMA Wachid Hasyim SMAS Muhammadiyah 8 Sukodadi MI Inya'ul Ulum SMPS NU Karanggeneng RA Al Azhar Kreteranggon Sambeng MIN Model Kawistolegi MI Muhammadiyah 12 MIM 08 Bango MI Tahdizibiyah MI Wasilatut Taqwa Wangen Glagah MI Infarul Ghoy MI Miftahul Huda Sukorejo Kr. A. Anim Fa'atin H. S.754 2. S.Ma Thihari Ah.756 2.

Ma Katmiyatun.Ma R. Slamet.833 2.852 2.I Nomor Peserta 10050712720486 10050712720487 10050712720488 10050771420489 10050712720490 10050771120491 10050716720492 10050712720493 10050702720494 10051402020001 10051402720002 10051402020003 10051412720004 10051412720005 10051412720006 10051412720007 10051412720008 10051412720009 10051412720010 10051412720011 10051412720012 10051412720013 10051412720014 10051412720015 10051412720016 10051412720017 10051412720018 10051412720019 10051412720020 10051412720021 10051412720022 10051412720023 10051412720024 10051412720025 10051412720026 10051412720027 10051412720028 10051412720029 10051412720030 10051412720031 10051412720032 10051412720033 10051412720034 10051412720035 10051412720036 10051412720037 10051412720038 10051412720039 10051412720040 10051412720041 10051412720042 10051412720043 10051412720044 Kabupaten/Kota Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 54 dari 128 .850 2. A. S.Ag Moh.832 2.Ma Kodis Shodiqi.Ma Suhardi. A.Ma Moh. S.856 2.Ma Kunut.Ma Asfiatun Syamsuddin. S.848 2. A.Ma Kabit.Ma Achmad Zainuddin.Ma Masjuhuri.Pd.Pd. S. Ghofar.831 2. Rochman M.225 SDN Watudandang III SDN Ngrongot 3 SDN Jekek III SDN Jatikalen III SDN Jampes I SDN Kutorejo I SDN Tekenglagahan II SDN Jintel I SDN Jogomerto II SDN Begadung II SDN Kedungmlaten SDN Klurahan IV SDN Pecuk II SDN Mojokendil I SDN 5 Ngronggot SDN Berbek 3 SDN Ketandan III SDN Warujayeng II SDN Tembarak I SDN Kemaduh II SDN Tiripan I SDN Balong Pacul SDN Kelutan III SDN Watudandang I SDN Kauman II SDN Jatipunggur I SDN Mojoduwur I SDN Ngumpul II SDN Ngudikan III SDN Gondangwetan SDN Klagen II SDN Ganung Kidul II SDN Baron II SDN Bagor Kulon II SDN Salarejo 1 No. S.I H. A.844 2.839 2.Ma Sungkono.810 2. Sa'i. Thohir.I Ismail.I Fatimah Shofawan Mustari.843 2.Pd. S.Ma Abdullah Zen. A. A.Pd.823 2.Pd.836 2. S.Ag Ispandi.813 2. S.Ma Djumadi. A. Ruba'i.826 2.I Moh. Achsobandi Kirom Abd. A. Lachis Fatah Yasin.807 2. Djupri. A. S. A.808 2. A.I Nawawi.I Kasno Pardi.825 2.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI SKI PAI Qur'an Hadits Bahasa Arab PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Tawangrejo 1 SDN Kembangbahu II SDN Tambakmenjangan III MA Al Ishlah Sendangagung SDN Jangkungsemo MA Ma'arif 07 Banjarwati MA Ma'arif 07 Banjarwati SMKS NU Lamongan MI Ihyaul Ulum RA Perwanida Patianrowo MI Sunan Ampel RA Perwanida SDN Banjaranyar SDN Cangkring II SDN Ngadirejo II SDN Palem Tiga SDN Tanjunganom V SDN Bajulan I No.Ag Musriono.I Suprapti Rahayu.851 2.815 2. A. S.829 2.828 2.811 2.819 2.817 2.822 2. H.Pd.812 2.Ma Imam Muhadi. A.838 2.I Suratmiati.854 2. BA H.840 2.821 2.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .830 2.Ag Hasyim.858 2. A.Pd. S. S.Pd. S. A.I M.Ma Rochmad.Pd. S.842 2. S. A. S.809 2. Ghofar Drs. S. S.820 2.Pd.Pd.I Budiono. A.857 2.I Amanah.Ma Sumadi. BA Djami'an.845 2.I Salamun.814 2.Ag Shidiq.837 2. Nurhadi.Ag Fatimah Zuhroh.859 Nama Guru Drs.846 2.Ma Masyhudi.Ag Drs. S.841 2.818 2. A.816 2.Pd. Tasripan Hambali.834 2.849 2.Ma Shobiri. 2.Ma Moh. BA Umi Habibah. A. Maghfur Rozi Abd. A.827 2.835 2.855 2.Pd.Ma Ali Ridlo. S.853 2. Jumrodi.824 2.847 2.

Ma Moh.Pd. A.863 2.I Kasmudi.Ma Mat Saderi.I Tutik Sumarni.Ma Muji Utomo.911 2.Ag Djainuri.Ma Abd. A.875 2. S.Ma Suyitno Sujali.880 2.868 2.Ma Nur Rohmah Komari.Ma Sholichin Salam.I Subandi.897 2.891 2. A. S. A.864 2. S.872 2.Pd.893 2.907 2.Ma Misni.873 2. Imron. A. S.Pd.908 2.882 2. A.901 2. S.I Muflihah.886 2.892 2. A. A.Pd.I Wakidjan.Pd. A.Ag Komari.887 2.879 2.I Nomor Peserta 10051412720045 10051412720046 10051412720047 10051412720048 10051412720049 10051412720050 10051402020051 10051412720052 10051402720053 10051412720054 10051412720055 10051412720056 10051412720057 10051412720058 10051412720059 10051412720060 10051412720061 10051412720062 10051412720063 10051412720064 10051412720065 10051412720066 10051412720067 10051412720068 10051412720069 10051412720070 10051412720071 10051412720072 10051412720073 10051412720074 10051412720075 10051412720076 10051412720077 10051412720078 10051412720079 10051412720080 10051412720081 10051412720082 10051412720083 10051412720084 10051412720085 10051412720086 10051412720087 10051412720088 10051412720089 10051412720090 10051412720091 10051412720092 10051412720093 10051412720094 10051412720095 10051402720096 10051402720097 Kabupaten/Kota Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 55 dari 128 .902 2.Ma Moh.Pd.865 2. S. S. S.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas PAI Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Demangan I SDN Gondang Legi I SDN Mojorembun I SDN Lengkong I SDN Sukorejo II SDN Ngepung I RA Perwanida Patianrowo SDN Singkalanyar II MI Roudlotut Tholabiyah SDN Ngetos III SDN Cengkok I SDN Sambirejo III SDN Sumberkepuh VI SDN Mojo Agung 1 SDN Rowomarto II SDN Malangsari II SDN Drenges I SDN Ngepung IV SDN Banaran I SDN Ngadibyo I SDN Jatirejo II SDN Kedungdowo II SDN Lambang Kuning I SDN Kerep Kidul I SDN Bukur II SDN Kwagean 1 SDN Getas III SDN Mlandangan 1 SDN Trayang II SDN Girirejo I SDN Mojoremban II SDN Kedunggombo I SMPN 6 Nganjuk SDN Mung I SDN Nglundo SDN Ganung Kidul III SDN Sumber Ragung I SDN Jatikalen I SDN Mojokendil III SDN Balongrejo II SDN Babadan III SDN Sidokare II SDN Sonobekel IV SDN Nglundo I SDN Tanjunganom II SDN Ngrawan II SDN Jaam III SDN Pisang III SDN Kemaduh III SDN Pecuk I SDN Klagen I MI Sabilillah MIN Tanjungtani No. A.Ma Supardi. S.I Masrofin. A.Ma Mustamid. Majid.903 2.874 2. A.889 2.869 2.896 2. A. A. Umi Mudawamah.I Chamim.Pd. A. A.861 2.Ma Nuril Aqso. A.Ma Nur Rofi'ah.I Adi Nurcahyo.Ma Sholehah.I Masyhari.I Darsono.Ma Susanti. S. A. A.Ag Waras. A. Fatkurochman.871 2.Ma M.Ag Sutoyo. A.888 2.Ma.883 2. Ilham.Pd.904 2. Sri Susiloningtyas S. S.Pd.890 2.Pd Moh. A.870 2. S.Pd.Pd.I Sadikun. Misbah.867 2.Pd. S.Pd.Pd.I M. S. S. S.Ma Mubin.I Hj.881 2.I Romadlon.Ma Budi Rahayu. S.Ma Siti Aminah.905 2.866 2. S. S.I Rumdliyah. S. Shofwan.Ma Ahsin Ma'arif.I Imam Habib.Pd.900 2.910 2.906 2. A.Pd. A.Ma Dardiri.878 2.Ma Sitti Huli Hulis.Ag Moh.Pd. Yusuf S. A.894 2.912 Nama Guru Hj.Ma Ridwan Yusuf.Ma Siti Aminah Rusbani. S. A.895 2. Sumini.Ma Sringatin.877 2.899 2.876 2.Pd. 2.I Hj.885 2. S.860 2.Pd. S.862 2.898 2.909 2.I Moh.I Mudrikah.884 2. Ridwan.Pd.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .

956 2. S.934 2. S.961 2.927 2.Pd. A.I Endah Wati.Pd.Ma Intimah.I Mashudiono. S. A.924 2.Pd.Ma Sofyan Basyaruddin. A.Ma Mustadji.Pd. S.Ma Syarofah. A.964 2.929 2. A. S. S.937 2. A.I Nomor Peserta 10051471320098 10051412720099 10051412720100 10051412720101 10051412720102 10051412720103 10051412720104 10051412720105 10051412720106 10051412720107 10051412720108 10051412720109 10051412720110 10051412720111 10051412720112 10051412720113 10051412720114 10051412720115 10051412720116 10051412720117 10051412720118 10051412720119 10051412720120 10051412720121 10051412720122 10051412720123 10051412720124 10051412720125 10051412720126 10051412720127 10051412720128 10051412720129 10051412720130 10051412720131 10051412720132 10051412720133 10051412720134 10051412720135 10051412720136 10051412720137 10051412720138 10051412720139 10051412720140 10051412720141 10051412720142 10051412720143 10051412720144 10051412720145 10051412720146 10051412720147 10051412720148 10051412720149 10051412720150 Kabupaten/Kota Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 56 dari 128 . S. A. S.914 2. S.959 2.949 2. S.942 2. S. S.Ma Sukirman Nur Aliyah.251 SDN Mojokendil II SDN Ngrepeh III SDN Berbek I SDN Kapas IV SDN Ngepung III SDN Cangkringan I SDN Gempeng 1 SDN Nglinggo II SDN Kedungrejo IV SDN Tekenglagahan II SDN Ngrengket I SMAN 1 Nganjuk SDN Munung II SDN Margopatut I SDN Kepel II SDN Jatirejo SDN Jogomerto III SDN Perning I SDN Ngrawan I SDN Betet I SDN Mlilir II SDN Kampungbaru 5 SDN Mangundikaran II SDN Lambangkuning II SDN Prayungan 1 SDN Ganung Kidul I SDN Sukoharjo I SDN Gemenggeng II SDN Jatipunggur II SDN Sendang Bumen II SDN Sumber Kepuh SDN Margopatut V SDN Drenges IV SDN Nglundo II SDN Mungkung I SDN Candirejo I SDN Sengkut SDN Macon I SDN Selorejo I SDN Ganung Kidul IV SDN Kwagean II SDN Sonopatik SDN Sidoharjo IV No.Ag Mukroni.I Musman.Pd.Md Ali Imron.Pd. Manafzen.919 2.I Moh.958 2.913 2.922 2. S.Pd.Pd.933 2.943 2.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi Fiqih PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas MTs Miftahul Huda SDN Tanjung SDN Sidoharjo VI SDN Ngudikan II SDN Jatikalen II SDN Betet I SDN Tanjung Kalang III SDN Sukorejo I SDN Kramat II SDN Margopatut IV No.I M.I Marzulin.926 2. S.Pd. A.I Abd. S.Pd. S. Muhadi.Pd. A.Ma Isro'ati.938 2.939 2.955 2.950 2. A.Ma Moesmatin.963 2.Pd.940 2.Ag Mustofa Kamali Sudarti.I Siti Chomsatun. S. S. Zaini.Ma Solikin.Ag Nahrowi. S.952 2.Pd Dra. A. A.Ma.Pd.Pd. S. A. Saerodji Sukari.936 2. Thoha.Ma Muthommimah.965 Nama Guru Asfiyatun.Ma Thoyib.932 2. S. S.954 2. S.I Subandi.925 2.917 2.948 2.945 2. S.Pd. S.962 2.916 2.Ma Sutini.Pd.957 2.953 2.I Siti Djamilatun.941 2.951 2. A. A.I Dewi Yatin.Pd.I Supo.I Siti Romlah.Pd.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .923 2. 2.946 2.I Drs.I Imam Chumaidi.920 2. Arif Sanuri Muntaha.931 2. S.Ma M.935 2. Siti Saudah Nahrawi.Ma Siti Romlah.I Slamet. A.Ma Siti Atmiati.930 2.Ma Sudarmo.960 2.Pd.Ag Binti Mahmudah. A.I Siti Zubaidah. S.918 2.I Drs. S.Ma Umi Sartin.915 2.Ma Mucharom.Pd.928 2. A.Ag Indartiwi.921 2.Ag Tidjan Durori.I Fatichah.Pd.Pd.I Suwarno.I Sjuhadak. S.944 2.I Imam Suhud.947 2. A.Pd.

Ma Suyanto.Ag Djaini.Ma Djazuli. A. A.980 2.Ma Sudjono. A. S.996 2.Pd. S.967 2.994 2.Ma Zen Suprapto. Nachrowi.004 3.997 2.Ag Muhaimin.992 2. A. Syamsu.011 3. S.013 3.I Kusno.Ma Indi Mardiyah.012 3.Ag Muhtar Sanusi.Ag Umi Maslamatin.Pd.Pd.Ma Mulyono. S.I Sunhadi. A.Pd.978 2.I Miqyanto Moch.995 2.I Sobiri.968 2.Pd.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi Aqidah Akhlak PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas MTs Darul Hikam SDN Ploso IV SDN Begadung IV SDN Ngrombot SDN Jatirejo SDN Suru II SDN Putren I SDN Jampes II SDN Tanjung Kalang VI SDN Jambi 1 SDN Bendolo SDN Patihan II SDN Jati Greges III SDN Sambikerep I SDN Petak SDN Pace Kulon III SDN Tegaron 2 SDN Bangsri II SDN Putukrejo II SDN Werungotok II SDN Duren I SDN Bagor Wetan II SDN Banjaranyar IV SDN Ngadipiro I SDN Sumberejo I SDN Kedungdowo I SDN Kutorejo 3 SDN Sumberkepuh V SDN Duren III No. S.Pd.975 2.007 3.Ma Mas'ud.Ma Sayuti.I Syarifuddin.I M.009 3. S.003 3.991 2.005 3.Pd.981 2.000 3.Ma Majid. S.Pd.966 2. 2. A.Ag Nomor Peserta 10051471220151 10051412720152 10051412720153 10051412720154 10051412720155 10051412720156 10051412720157 10051412720158 10051412720159 10051412720160 10051412720161 10051412720162 10051412720163 10051412720164 10051412720165 10051412720166 10051412720167 10051412720168 10051412720169 10051412720170 10051412720171 10051412720172 10051412720173 10051412720174 10051412720175 10051412720176 10051412720177 10051412720178 10051412720179 10051412720180 10051412720181 10051412720182 10051412720183 10051412720184 10051412720185 10051412720186 10051412720187 10051412720188 10051412720189 10051412720190 10051412720191 10051412720192 10051412720193 10051412720194 10051412720195 10051412720196 10051412720197 10051412720198 10051412720199 10051412720200 10051412720201 10051412720202 10051412720203 Kabupaten/Kota Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 57 dari 128 .Pd. A.Ma Kaelan Komari Habib. S.Ma Irwan Ali.982 2.I Sahri Mulyati. S.989 2.015 3.988 2.969 2.014 3.006 3. A.I Ridwan. S.973 2.010 3. A. Dewi Saudah Halimah. A. S.Ma Muanam.Ma Imam Marsudi.002 3.972 2. A. S. A.008 3.Pd.986 2.Pd. Djainuri.987 2.Ma Siti Masithoh.Ag Jadeni.I Danuri.Ag Muhadjir Sutrisno.017 3.001 3.Ma Qomari. S.976 2.Ma Harsono.Ma Sumarlanmiqyanto Moch. A. A. S.018 Nama Guru Fathul Mubin Dra.Ma Siti Fatimah. S. S. A. A. S.016 3.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .985 2. S.971 2. A.Ma Sarni.983 2. A.990 2.I Amiril.977 2.Ma Sokeh Arifin. S. A. A.998 2.Ma Istadi.999 3.979 2.974 2.Ma Diman. S.970 2.I Kasturi Sukemi.242 SDN Embatembat 1 SDN Kwedan SDN Karangsemi I SDN Senjayan SDN Bungur III SDN Kauman III SDN Ploso III SDN Rejoso I SDN Sono Ageng VI SDN Sidorejo II SDN Tekenglagahan I SDN Baranan Kulon I SDN Jogomerto I SDN Kapas II SDN Setren SDN Musir Lor II SDN Ngrengket II SDN Jogomerto I SDN Balonggebang III SDN Tanjung Tani III SDN Suru I SDN Ngasem I SDN Bulu 1 SDN Baron III No.Pd. A.I Soetrisno. A. A. A.993 2.Ma Supiyan.Ma Sarno. S.I Sufaat.Pd.984 2.Ag Tarmudji.

Ma Murdani.I Siti Chotijah.I Salam. S. A. S.057 3.050 3. A.041 3.I M. A.033 3.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .Pd.022 3.Ag Santoso.I Yusmiati.063 3.026 3. Kusnan. BA Drs.Pd.Ag Nomor Peserta 10051412720204 10051412720205 10051412720206 10051412720207 10051412720208 10051412720209 10051412720210 10051412720211 10051412720212 10051412720213 10051402720214 10051412720215 10051412720216 10051412720217 10051412720218 10051412720219 10051412720220 10051412720221 10051402720222 10051412720223 10051412720224 10051412720225 10051412720226 10051412720227 10051412720228 10051412720229 10051412720230 10051412720231 10051412720232 10051412720233 10051412720234 10051412720235 10051412720236 10051412720237 10051402720238 10051412720239 10051412720240 10051412720241 10051412720242 10051412720243 10051412720244 10051412720245 10051412720246 10051412720247 10051412720248 10051412720249 10051412720250 10051412720251 10051412720252 10051412720253 10051412720254 10051412720255 10051412720256 Kabupaten/Kota Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 58 dari 128 .I Marfuatin. S.031 3. S.070 3.Ma Shodiq.I Sulhan.Pd.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Sambikerep III SDN Sumberejo II SDN Ploso II SDN Mlorah I SDN Ringin Anom SDN Pehserut II SMPN 1 Baron SDN Sukomoro 1 SDN Genjeng II SDN Balongrejo III MI Thoriqotul Huda Ngronggot SDN Kutorejo II SDN Warujayeng VII SDN Payaman II SDN Watudandang II SDN Banaran Kulon III SDN Siwalan I No.Ag Hj. A. A.Pd. S.027 3. S. S.Ma Siti Qoni'ah.058 3.I M.I Muh.044 3.064 3.054 3.037 3.023 3. S.046 3.I Sri Ubudiyah.025 3.030 3.Pd.065 3. 3.Ma Kaulan.I Angsori.035 3.Ag Wakhid Su'udi. S. S.Ma Sudiro. BA Eny Sriharti. Mustamar Nuryadi. S. S.Pd.036 3. BA Malikuddin.Ma Imam Sutrisno. Yasin. Sudarmi Jaimin. Mansyur.Pd.038 3.Ag Suparti.024 3.021 3.Pd. S.Ma Moh. A.Pd.Pd.I Mariyati.062 3.Pd.049 3. A.Ma Nur Malik.020 3.256 SDN Nglawak II MI Miftahul Huda SDN Kendalrejo SDN Wilangan IV SDN Jati Greges SDN Mabung II SDN Ngadiboyo III SDN Grojogan II SDN Kurung Rejo III SDN Pisang I SDN Blitaran III SDN Sambiroto I SDN Sumberkepuh I SDN Campur I SDN Kedungsoko I SDN Juwono I SMKS Muhammadiyah 1 Nganjuk MIN Sumberkepuh SMAN 1 Tanjunnganom SDN Drenges I SDN Ketandan 1 SDN Kuncir I SDN Sekaran II SDN Babadan IV SDN Kurung Rejo II SDN Godean II SDN Sanan 1 SDN Sumengko IV SDN Lestari I SDN Sumengko III SDN Kali Anyar II SDN Macanan IV SDN Kacangan SDN Sumber Urip III SDN Sumber Windu II SDN Godean I No.067 3.Ma Sumadi.Ma Sarbini.071 Nama Guru Siti Fathonah.069 3.Pd.066 3.Ma Sundari.Pd. A. S.055 3.Ma Amin Sutrisno. Yasin. A.Pd. S. A.Pd.056 3.Ag Dra.Pd.045 3. A.Ag Qomari.Ma Malikuddin. S.068 3. S.Pd. A. S. A. Hanik Muyasaroh. S. A.I Supardi.I Sholikah.042 3.I Subandi.Ma Shodiqul Anam.Ma Slamet.I Murdianto.052 3. A. S.Ma Syamsuddin.051 3.060 3. S.I Mustajid.Pd.Pd.034 3. A. S. S. S.048 3.059 3.Ma Muksim.047 3.040 3. A. S. S.Ma Sjamsuri. A.Pd.028 3. A.043 3.I Musalamatun.Ma Imam Sayuti.I Abdul Kholiq.029 3. S.I Chusnul Chotimah.019 3.032 3.039 3.Ma Sumarni.053 3. S.061 3.I Kuryadi. A.Ag Musthofa.

Ag Fatktur Rokhman Misidjan.119 3. A.Pd.Pd. S.109 3. BA Hamiatun Istiqomah.085 3. S.I Sugihartini.I Nur Syahid.I Ali Sudarmanto.Ma Djumain. A.105 3. A. S. A.113 3.072 3.Ma Sarno.116 3. A. S. S.I Siti Irhamah. Tisatul Muawanah Sa'diyah.112 3.I Marmijati.I Sulati.Ma Siti Suwarni. A.I Prihatin Is.Pd.115 3.108 3.I Nurul Aini. A.122 3.Pd.Pd.Pd. A.I Mashudi.I H. Yasin. S. S. A.Ma Zaenuri.081 3.089 3.Pd.Ma Mudjijo. S.090 3.083 3.Ma Siti Zunariyah.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN . A. S.I Badrudin. S.098 3. S. S.Ma Surachmad. BA Budijono.107 3. S. Syamsuddin.086 3. S. A.092 3. S.080 3.Ma Muharom.100 3.074 3.I Nur Kholish.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas SKI SKI Guru Kelas Guru Kelas PAI Bahasa Arab PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Siwalan 2 SDN Kramat III SDN Banjaranyar II SDN Sawahan II SDN Rejoso II SDN Tembarak II SDN Warujayeng VI SDN Kenep II SDN Sonobekel II SDN Jati Greges IV SDN Waung II SDN Patian Rowo II SDN Kebonagung IV SDN Tanjung Tani II SDN Sumengko III RA Perwanida Rejoso MTs Psm Pace MTsN Termas MI Maidanuttullab RA Al Falah Prambon SMPN 7 Nganjuk MA Darul Hikam SDN Dadapan I SDN Wilangan I SDN 2 Ngronggot SDN Baleturi III SDN Ploso Harjo 3 SDN Mlorah 4 SDN Ngrami II SDN Mlandangan II SDN Jegreg SDN Sukomoro III SDN Warujayeng IV SDN Nglaban SDN Loceret II SDN Margopatut VIII SDN Pule I SDN Ngepung V SDN K.097 3. A.Pd.Ma M.076 3.Pd.111 3. A.082 3. S. S.094 3.103 3.Ma Nomor Peserta 10051412720257 10051412720258 10051412720259 10051412720260 10051412720261 10051412720262 10051412720263 10051412720264 10051412720265 10051412720266 10051412720267 10051412720268 10051412720269 10051412720270 10051412720271 10051402020272 10051471420273 10051471420274 10051402720275 10051402020276 10051412720277 10051416720278 10051412720279 10051412720280 10051412720281 10051412720282 10051412720283 10051412720284 10051412720285 10051412720286 10051412720287 10051412720288 10051412720289 10051412720290 10051412720291 10051412720292 10051412720293 10051412720294 10051412720295 10051412720296 10051412720297 10051412720298 10051412720299 10051412720300 10051412720301 10051412720302 10051412720303 10051412720304 10051412720305 10051412720306 10051412720307 10051412720308 10051412720309 Kabupaten/Kota Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 59 dari 128 .088 3. S.Ma Suwarto.091 3.I Siti Badriyah. Shofwan.Pd.Pd.123 3.106 3. S.101 3.Pd.096 3.I Mu'sitin.I Bahrun. S.087 3.Pd.095 3. S.Pd.Pd. A.I Sugeng Trenggono S.110 3.I Jauhari.I Dul Karim Siti Rukanah. A.079 3.I Sri Suharti.121 3.102 3.I Hani Rochman.073 3.I Dra.099 3. A.Ag M.Ag Patmiatun.Pd. 3.Ma Sjakur.120 3. S..Ma Bawadi M.117 3.Pd.I Misyan. S.Pd.Ma Suratin.I Moh.Pd. A.104 3.Ma Hari Mei Tanto.Pd.075 3. S.Pd.Ma Sardiwiyono. A.077 3.Pd. S. Sutono.114 3.Agen 3 SDN Selorejo SDN Tanjung Kalang I SDN Macanan II SDN Ngetos II SDN Wilangan III No.124 SDN Sawahan 4 SDN Grojogan 1 SDN Kutorejo SDN Talun SDN Godean I SDN Ngedeh IV SDN Mungkung II SDN Trayang I SDN Kepel I No. Mubarakun.084 3.Pd.Ma Imam Roni.Ma Dainem.124 Nama Guru Kamami.078 3. S.093 3. A.Pd.118 3.Ma Fatchurrahman.I Sukkar Wijaya.

A.155 3.Ma Nomor Peserta 10051412720310 10051412720311 10051412720312 10051412720313 10051412720314 10051412720315 10051412720316 10051412720317 10051412720318 10051412720319 10051412720320 10051412720321 10051412720322 10051412720323 10051412720324 10051412720325 10051412720326 10051412720327 10051412720328 10051412720329 10051412720330 10051412720331 10051412720332 10051412720333 10051412720334 10051412720335 10051412720336 10051412720337 10051412720338 10051412720339 10051412720340 10051412720341 10051412720342 10051412720343 10051412720344 10051412720345 10051412720346 10051412720347 10051412720348 10051412720349 10051412720350 10051412720351 10051412720352 10051412720353 10051412720354 10051412720355 10051412720356 10051412720357 10051412720358 10051412720359 10051412720360 10051412720361 10051412720362 Kabupaten/Kota Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 60 dari 128 .Ma Ahsani Taqwim.135 3.I Anik Arwati.136 3.I Drs.Pd.167 3.I Suyitno. A. S.Ma Khomsatun. 3. Ashari. Rahayu. S. S.I Kasan Muhammad.Pd.132 3. A. S.675 SDN Tanjunganom I SDN Kerep Kidul II SDN Putren III No. S.165 3.166 3. S.130 3.I Soirin. A. S.143 3. S. S.Ma Nur Helmi.134 3. S.I Rofiah.Ma Mulyadi.I St.152 3.I Supiyani.133 3. A. S.I Syafi'i.I Masfufah. Romli.145 3.I Moh.144 3. A. A. Ibrahim Samsuri.Pd.Ag Ismono.Ag Nurhayati.I Mujiati.Ma Atmanuddin. A. A.Ma Umi Barokah.Ma Surat.Pd.I Siti Ely Aminah.I Janimin. S.I Hanik Rahmawati. A. S.138 3.131 3.160 3. S.158 3. A.Ma Kusaeri. A.Ma S.Pd.Ma Gutomo. S. A.I Sukandar.142 3. S. A.127 3.Pd.4343 SDN Gemenggeng 1 SDN Kelutan I SDN Jintel I SDN Dadapan I SDN Ja'an II SDN Nglaban II SDN Sukomoro III SDN Joho V SDN Gemenggeng SDN Ja'an II No 679 SDN Cengkok III SDN Macon II SDN Ngrombot II SDN Ketandan II SDN Kepanjen II SDN Rowo Harjo III SDN Kudu I SDN Kedungrejo II SDN Ngrami I SDN Waung I SDN Musir Lor I SDN Tempel Wetan SDN Bajang I SDN Ngetos I SMKN 1 Kertosono SDN Sidoharjo I SDN Nglawak III SDN Sambirejo II SDN Gondang II SDN Pandantoyo II SDN Kdungrejo III SDN Kalorah I SDN Berbek II SDN Karto Harjo III SDN Karangsemi III No. A.162 3.171 3. S.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Sugih Waras VI SDN Kedungglugu SDN Tempuran 1 SDN Bungur II SDN Klurahan I SDN Kaloran 1 SDN Rejoso I SDN Bagor Kulon III SDN Jati Greges 1 SDN Rowomarto III SDN Bajulan IV SDN Banjarsari II SDN Kapas I SDN Talang SDN Kalianyar I No.177 Nama Guru Syaifudin.Ma Nurhadi.168 3.164 3. S.I St.Ma Markaban. S.Ma Isrom.149 3.172 3.Pd.169 3.163 3.141 3.174 3. A.153 3.Pd.139 3.Ma Khomsatun.173 3.Ma Zaenal Arifin. S. BA Choiri Katwanuddin Rahmanu. Nashoihul Fawaid. S.Ma Bambang Lahuri.176 3.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .126 3.Pd.Ma Munir Mohammad Jalal. A.170 3.157 3.161 3.Pd.Ag Aswardi.146 3.I Kaderi.Ma Siti Markanah. M. Sundari.I Karyanto. Istiqamatin.159 3.I Siti Choiriyah.151 3. S.Ma Jazuli.Pd. A.Pd.Pd.Pd.Ag Moh.128 3. S.150 3.Pd.140 3.Ag Siti Rukanan.129 3.125 3.Ma Rohmad. S. A. A.Pd.Ma A.Ma Suwarni.Ag Siti Qodriyah.137 3.Pd.Pd.156 3. A.175 3.147 3. S. A.Pd. A.154 3.Pd. S.148 3.

S.I Abdul Syukur.Pd.I Edy Sugrianto.186 3. S.I Siti Muslatifah.I Hartutik.Pd.Ag Samidi. Tohari Thohir.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN . S. S.Pd.214 3.I Drs.203 3.182 3. S.Pd.Pd.184 3. S.193 3. S.219 3. S.Pd.Ag Taufiqurrohman.I Drs.211 3.Pd. S. S.Pd.I Hj.Ag Miftahul Kirom.227 3.218 3.197 3.I Nomor Peserta 10051412720363 10051412720364 10051412720365 10051412720366 10051412720367 10051412720368 10051412720369 10051412720370 10051412720371 10051412720372 10051412720373 10051412720374 10051412720375 10051412720376 10051412720377 10051412720378 10051412720379 10051412720380 10051412720381 10051412720382 10051412720383 10051412720384 10051412720385 10051412720386 10051412720387 10051412720388 10051412720389 10051412720390 10051412720391 10051412720392 10051412720393 10051412720394 10051412720395 10051412720396 10051412720397 10051412720398 10051412720399 10051412720400 10051412720401 10051412720402 10051412720403 10051412720404 10051412720405 10051412720406 10051412720407 10051412720408 10051412720409 10051412720410 10051412720411 10051412720412 10051412720413 10051412720414 10051412720415 Kabupaten/Kota Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 61 dari 128 . S.Ag Drs.I Sardji.Ag Nurhayati.188 3. S.210 3.I Siti Rifa'ah.202 3.225 3. S.I Roihatul Jannah.224 3.I Syamsiyah.I Khotimudin.189 3.207 3.Pd. S.Pd.I Sri Supatmi.I Fatkurahman. S.181 3.Pd.I M.Pd. 3.192 3.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Nglinggo I SDN Margopatut VII SDN Joho I SDN Sugih Waras I SDN Bagor Kulon I SDN Karangsono SDN Margopatut II SDN Katerban II SDN Sambiroto II SDN Jekek I SDN Ngadipiro II SDN Klurahan II SDN Tanjung Tani 1 SDN Ploso Harjo 1 SDN Jambi II SDN Karang Tengah SDN Ngepeh I SDN Tirtobinangun III SDN Drenges III SDN Mlilir 1 SDN Joho III SDN Sugih Waras IV SDN Duren II SDN Karto Harjo 2 SDN Kudi II SDN Kepanjen 1 SDN Tirtobinangun II SDN Balongrejo I SDN Babadan VI SDN Sono Ageng 1 SDN Banjarsari I SDN Kepuh SDN Pace Kulon 1 SDN Rowo Harjo II SDN Tirtobinangun IV SDN Sawahan I SDN Putren 2 SDN Duren II SDN Garu I SDN Tembarak I SDN Musir Kidul SDN Putukrejo I SDN Warujayeng III SDN Gejangan I SDN Mabung 1 SDN Tanjungrejo I SDN Sugih Waras VII SDN Ngepeh II SDN Sonoageng III SDN Gejangan II SDN Kemlokolegi I SDN Ngepung II SDN Kemaduh I No.195 3.191 3. S.I Suryono. S. Firdaus.Pd.Pd.208 3.201 3. S.Pd.209 3.194 3.178 3.I Pintarti Shofin.Ag Muh.I Siti Kholifatin. S.221 3. S.198 3.Pd. S. S. S. Suparman Nurhayatin.Pd.Pd.I Musirin.Ag Drs.Pd. S.Ag Mulyoto.Ag Sumali.179 3.Pd.I Siti Alfiah.Pd. S.222 3. S.Pd.I Hj.Pd. S.Ag Umiati.230 Nama Guru Supangat.206 3.Pd. S.Pd.I Eddy Slamet Riyanto. Siti Aminah.217 3.190 3. S.Ag Istimroh.Pd.Pd. S. S. S. S. S. S.Pd. S. S.205 3. S.Pd. Syahri.Ag Sujono.212 3.I Binti Mariatul Qibtiyah.I Karni.Pd. Chayatun.Pd.Pd.229 3.I Agus Winarto. S. S.I Siti Istiyah.226 3.Ag Sugito.204 3.Ag Siti Muninggar. S.I Tri Indiyah.I Suradi.223 3.199 3. S.Pd.183 3.I Marsuana.I Raminten. S. S.I Hj. Ma'ruf Tamam.213 3.180 3.200 3.Pd. S. Saifulah Tri Afiat.185 3.187 3.215 3.I Alfiyah.Pd.228 3. S.196 3.220 3. S. S. Siti Fatimah. S.I Adilan.I Maslikah.216 3.

267 3.Pd.278 3.Pd.A.280 3.I Imam Bukhori. Pasuruan Kab.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .264 3. Pasuruan Kab.Ma Imam Mukarom.Ag Drs.I Umi Hani'in. A. S.240 3. BA Imam Subakir.239 3. A. Pasuruan Kab.276 3.Ma M. Tamam A. Sukri.241 3.Ag Ali Busro.Ma Ismaji.270 3. Pasuruan Kab.Ag Imam Lestari. S. Imron Rosadi Ali Hafidz. A.Ag M. S. Pasuruan Kab. S. A. A.272 3. Bashori.258 3.I Sri Yatun.246 3.274 3. Latif. A.243 3.281 3.Pd.Md Zainal Fajri.275 3.247 3.Ma M. Pasuruan Kab.231 3.I Muhalal Zuhdi.Ma Moh. Pasuruan Kab.259 3. S. Pasuruan Kab.Ag Mahfudatul Faridah.273 3.Pd. S.Ag Boimin. Mundzir.262 3.256 3.279 3.Ag Subur Suyata.249 3. S.Pd Siti Juwariyah M. Pasuruan Kab.245 3.Pd. Imron. S. S. A.Ma.238 3.Pd Yunus. Sukahar.Ma Drs.242 3.I Hj.265 3. S. BA Abdul Latif. BA Sutopo.251 3. Pasuruan Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 62 dari 128 .Ma M.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Fiqih Guru Kelas Bahasa Arab Qur'an Hadits Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas PAI Guru Kelas Guru Kelas Qur'an Hadits Aqidah Akhlak Guru Kelas Bahasa Arab PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Cerme I SDN Sukorejo I SDN Begendeng 3 SDN Sidoharjo V SDN Semare I SDN Begendeng II SDN Sumberkepuh III SDN Banjaranyar I SDN Sonobekel III SDN Mlorah III SDN Sumber Urip II SDN Candirejo 2 MA Da'watul Khoir MIN Cengkok MTs Al Huda Gondanglegi MA Da'watul Khoir RA Perwanida Pace SDN Gondang Legi II SDN Demangan IV SMKN 2 Nganjuk SMPN 1 Kertosono SDN Nglaban I SDN Ploso I SDN Kecubung I SMKN 1 Nganjuk SDN Bulu II SDN Lumpang Kuwik SDN Bagor Wetan 1 SMPN 1 Pace SDN Kampungbaru IV SDN Bukur III SDN Ngujung III SDN Kepel III SDN Sukoharjo IV SDN Sugih Waras I RA Psm MI Nurul Ulum SDN Jeruk Purut 1 MI Ta'limatusshibyan MI Darul Huda MTs Ma'arif Sukorejo MA Persis 2 MI Bahjatusshibyan MTs Ma'arif Bangil SDN III Ngembal SDN Purwosari 02 SDN Baledono 1 SDN Pasrepan 3 SDN Rejosalam I SDN Mangkalwetan SDN Lemahbang SDN Tambakrejo SDN Manaruwi I No. Jaib Wakhid.250 3.235 3. S.255 3.237 3. H.260 3.Pd. S.244 3. S.283 Nama Guru Moh. A. S. Sahal Ghufron Drs.282 3.Ag Suhadi Wijianto Moh.277 3.233 3. A.I H. Shodiq. S.257 3.Ma Basori. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab. S.248 3. Pasuruan Kab.261 3.253 3.263 3. BA Moh. M. S.271 3.Pd. Pasuruan Kab. A.Pd.I Mashud.266 3. Sri Jamilatun.Ag Nomor Peserta 10051412720416 10051412720417 10051412720418 10051412720419 10051412720420 10051412720421 10051412720422 10051412720423 10051412720424 10051412720425 10051412720426 10051412720427 10051471320428 10051402720429 10051416720430 10051471120431 10051402020432 10051412720433 10051412720434 10051412720435 10051412720436 10051412720437 10051412720438 10051412720439 10051412720440 10051412720441 10051412720442 10051412720443 10051412720444 10051412720445 10051412720446 10051412720447 10051412720448 10051412720449 10051412720450 10051402020451 10051902720001 10051912720002 10051902720003 10051902720004 10051971120005 10051971220006 10051902720007 10051916720008 10051912720009 10051912720010 10051912720011 10051912720012 10051912720013 10051912720014 10051912720015 10051912720016 10051912720017 Kabupaten/Kota Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Kab.236 3.I Saiful Zuhri Abidin. Pasuruan Kab. A. Djamali. 3. A.Ma Abdul Wahab.254 3. Imam Sukardi Sarmin. S.Ag Nurakim. Pasuruan Kab. M. Azam.Ma Djuwariyah. Sofwan Hadi M.Pd. BA Sumarin Abd. Dasuqi.269 3. Katimin.I Moh. S.Ma Supa'at. Khotib M.234 3. Lc Ainun Churrotin.252 3. S.268 3. Pasuruan Kab. Sidik Drs. SE Mudjtaba Ammar Utsman Karwalip. A.232 3.

Pasuruan Kab. Pasuruan Kab.Pd.Ag Tutik Hari.315 3.Ag Abd.311 3. Pasuruan Kab.Ma Nomor Peserta 10051912720018 10051912720019 10051912720020 10051912720021 10051912720022 10051912720023 10051912720024 10051912720025 10051912720026 10051912720027 10051912720028 10051902720029 10051912720030 10051912720031 10051912720032 10051912720033 10051912720034 10051912720035 10051912720036 10051912720037 10051912720038 10051912720039 10051912720040 10051912720041 10051912720042 10051912720043 10051912720044 10051912720045 10051912720046 10051912720047 10051912720048 10051912720049 10051912720050 10051912720051 10051912720052 10051912720053 10051912720054 10051912720055 10051912720056 10051912720057 10051912720058 10051971420059 10051902720060 10051902720061 10051912720062 10051912720063 10051912720064 10051912720065 10051902720066 10051916720067 10051912720068 10051912720069 10051912720070 Kabupaten/Kota Kab.325 3. Pasuruan Kab. A.Pd.284 3. Choliq Ismail.312 3. A. S.335 3. Pasuruan Kab. Pasuruan Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 63 dari 128 . Kamiluddin. Pasuruan Kab. A. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab.285 3. S.Ag Sutikno. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab.Ma Saifuddin. S. Pasuruan Kab.294 3.I Zamrotin.317 3.304 3. S. Ichsan. S. Pasuruan Kab. A. A.306 3. A.330 3. Moh.308 3.299 3. S.Ag Hj. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab. Wahib. A. S.320 3. S. Pasuruan Kab.303 3.Ma Nur Achmad.287 3.Ma Nuryati. S.300 3.Pd. Rochim. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab.Pd Patah.Pd.333 3.301 3. A.I Sa'yani Rahmawati.Ma Dra. A. Pasuruan Kab. S.327 3. SH Misriyah.Ma Rusminik.Ma H. Pasuruan Kab.286 3.Ma Parmi. Pasuruan Kab.334 3. A. Tholib.I Abd.292 3. Pasuruan Kab.Pd. Pasuruan Kab.Ag Abd Sykur. A. A. A.316 3.314 3. A. Pasuruan Kab. Rodi.321 3.310 3.Ma Ahmadar Roffi'i. Hj.Ag Abd.Ag Zainal Arifin. A.I Alfiyah. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab.331 3. Pasuruan Kab.322 3.296 3.I Ismini.Ma Abd. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab.Ma M. Pasuruan Kab.291 3.Ag Nuhadi. Pasuruan Kab.313 3. Luqman Tutik Hari.Ma Halimatus Sa'diyah.Ma Yunus.324 3.298 3. Pasuruan Kab.Ag Moh. Shomad Moh.Ma Fahimah Karoman.326 3.Ma Dam'i. BA Sumarlan Yazid Busthomi. A.293 3.Ma Abd. Pasuruan Kab. A. Anas. Hayyi.309 3. Pasuruan Kab.Pd.328 3. Pasuruan Kab.290 3. A. S.Ma Yadji. A. A.Pd.Ma Moh Fadil.307 3. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab. S.319 3.305 3. Masruroh Djabir Jamilah Djoko Nurchalis. Pasuruan Kab. BA M.323 3. Sholichah.288 3. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab. S.332 3.Ma M.Ma Dra. Shomad. Hamid. Pasuruan Kab. S. Rahman.Pd. A.297 3. S.295 3. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab.Ma Ibnu Hadjar.Ma Abd.I M.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN . A. S. A.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI SKI Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Bahasa Arab PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Kanigoro SDN Jatiarjo 1 SDN Kersikan II SDN Wonosari II SDN Karangrejo 3 SDN Genengwaru SDN Sengon I SDN Warung Dowo II SDN Sentul 02 SDN Sumberanyar 3 SDN Klairejo III Sukorejo MI Hidayatul Mubtadi'in SMP Muhammadiyah bangil SDN Sadengrejo SDN Latek SDN Bajangan SDN Purwodadi II SDN Pucangsari I SDN Karang Pandan SDN Dhompo I SDN Rejosolor II SDN Kejapanan 2 SDN Kedawung Wetan III SDN Dermo II SDN Wonosunyo 1 SDN Karangasem I SDN Kenduruhan 2 SDN Sumber Dawesari 2 SDN Ramuk Lindungan II SDN Randupitu SDN Glagahsari III SDN Suwayuwo 1 SDN Kalirejo SDN Karangjati Anyar 3 SDN Dayurejo 4 SDN Coban Blimbing 2 SDN Bendomunggal I SDN Logowok II SDN Karanganyar I SDN Candibinangun 1 SDN Sambisirah II MTs Peris 2 Bangil MI Islamiyah MI Sunan Ampel SDN Kenduruan II SDN Tambakan SDN Candibingun I SDN Sladi MI Miftahul Huda MA At-Taqwa SDN Klampisrejo SDN Oro-oro kulon I SDN Jimbaran III No. Pasuruan Kab.Pd.I Siti Muawanah. 3.289 3. S.Ag M. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab.302 3. S.336 Nama Guru Imam Asngari. S.I Moch. Pasuruan Kab.Ma Syamsuddin.329 3. Mahmud. Pasuruan Kab. Syarofah Abd. Syukur.I Syafa'ah Achyar. Pasuruan Kab. S. Pasuruan Kab.318 3.

Ma Pribadi.363 3.Ma Badriyah.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .379 3. S. S. S.Ma Mesadji.I Djumaiyah Sholichan. A.I Sachib. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab.354 3.370 3. S. Pasuruan Kab.Ag Hj.I Sumilastri. Sutikno. Pasuruan Kab.343 3. A.Ag Ahmad Ali Husni. S. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab. A. A.357 3. Pasuruan Kab.Ma Payuti. Mualifah.358 3. Pasuruan Kab.Pd.Pd.372 3. Pasuruan Kab.Ma Sumarni. Pasuruan Kab.337 3. A. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab.Ma Masyitah. S. S. Pasuruan Kab. A.Pd. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab.Ag M.339 3.388 3. S. Pasuruan Kab. Sulchan. Said Moch.342 3. A. 3. Moh.375 3.360 3. Pasuruan Kab. S.350 3.345 3.Ma Asnan.Ag Nurul Mawasif. Pasuruan Kab.Pd.I M.I Choiron Nur Hadi.347 3. A.Ma Munawaroh.352 3.Ma Moch Urief.369 3. Pasuruan Kab. S. Pasuruan Kab. S. A.I Sariman. S. A.386 3.Pd.Ma Nur Djannah Fadholi. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab.Ma Juswanto.373 3. Pasuruan Kab. S. A.387 3. Buadi. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab.367 3. Pasuruan Kab. A. S. A. Pasuruan Kab.Ag Nomor Peserta 10051912720071 10051912720072 10051912720073 10051912720074 10051912720075 10051912720076 10051912720077 10051912720078 10051912720079 10051912720080 10051912720081 10051912720082 10051912720083 10051912720084 10051912720085 10051912720086 10051912720087 10051912720088 10051912720089 10051912720090 10051912720091 10051912720092 10051912720093 10051912720094 10051912720095 10051912720096 10051912720097 10051912720098 10051912720099 10051912720100 10051912720101 10051912720102 10051912720103 10051912720104 10051912720105 10051912720106 10051912720107 10051902720108 10051912720109 10051912720110 10051912720111 10051912720112 10051912720113 10051912720114 10051912720115 10051912720116 10051912720117 10051912720118 10051912720119 10051912720120 10051912720121 10051912720122 10051912720123 Kabupaten/Kota Kab. Pasuruan Kab.Ag Moch.Ag Sobirin. Fadil. S. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab.Ma Hj.Pd Thoiri Kasnifah.Ma Mukhtarom.340 3. Hudi.389 Nama Guru M.355 3.365 3.Ag Satuah.376 3. Sholeh Dardiri.380 3.Ma R. Pasuruan Kab. A. BA Tholib B Abd Rahman. Pasuruan Kab.Ma Lutfi.Ma Zuhri.371 3.361 3.Ag Mahfud Sidiq. A. A.346 3. A.374 3.348 3.366 3.I Sri Ningsih Srimulyani. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab.338 3. Pasuruan Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 64 dari 128 . A. Pasuruan Kab.Pd.Ma Moch. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab.362 3.381 3. Pasuruan Kab.Ma Chusnan.Ma M.Ma M.368 3. S.341 3. Pasuruan Kab. Damanhuri.383 3. A.377 3. S. Pasuruan Kab. A.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Pekangkungan SDN Patebon SDN Tampung II SDN Ngembal I SDN Menyarik SDN Wonorejo 5 SDN Kejapanan I SDN Kersikan 1 SDN Jeruk Purut 1 SDN Masangan SDN Banjarsari SDN Rebalas I SDN Sukorejo I SDN Sumberejo 3 SDN Kedungringi II SDN Ngempit SDN Mojotengah 2 SDN Sukorejo 17 SDN Karang Kliwon SDN Selotambak SDN Watestani 4 SDN Wrati I SDN Minggir SDN Pogar 3 SDN Curah Dukuh I SDN Alastlogo SDN Sumber Dawesari I SDN Wates 2 SDN Kersikan 1 SDN Karang Sentul I SDN Patebon SDN Sungi Kulon SDN Sukolilo 2 SDN Gerongan SDN Bendungan SDN Kidul Dalem 3 SDN Kejapanan 3 MI Thohiriyah SDN Sekarmojo SDN Raci 01 SDN Tambakrejo SDN Purwodadi III SDN Arjosari II SDN Wonosari I SDN Sibon II SDN Umbulan SDN Mangguan I SDN Kedawung Wetan II SDN Kauman SDN Gayam I SDN Bulu Kandang II SDN Gejugjati I SDN Petung 2 No.385 3. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab. S. Ngafwan. Busin. A. Pasuruan Kab.364 3. A. S.378 3.344 3.I H. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab. A.Pd. Pasuruan Kab.Ma Rofiah.Ma Drs. Pasuruan Kab. Wiyana Abdulloh.Ma Nadjijah. Pasuruan Kab.Pd.Pd.359 3.384 3.382 3. Nuyazimah.Ma Mutini.351 3.353 3.Ag Slamet. A. Pasuruan Kab.349 3.I Abdul Hadi. Pasuruan Kab. S. Pasuruan Kab.356 3.

Samudji Choironi. Yasin.392 3. Pasuruan Kab.432 3.427 3. BA Aminah.406 3. Pasuruan Kab.I Abdul Rokhim K. A.413 3.Pd.422 3. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab. Sriyamah.Pd. Pasuruan Kab.I Siti Zulaichah. S. S. A.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN . Pasuruan Kab. S.Ag Sri Asfani. Pasuruan Kab.Ma M. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab. A.420 3. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab.Ma H. Pasuruan Kab.401 3. Pasuruan Kab.S.Ma Siti Aminah. S.Ma Imam Turmudzi. Pasuruan Kab.418 3. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab.Pd.405 3. Ahsin.Pd.I Muhammad. SH Lilik Mastho'anah Muchoiriyah Nyugianto.Pd. Mar'atus Sholihah.Ma Fatimah. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab. S. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Sidepan SDN Brambang SDN Gerbo I SDN Dermo I SDN Tamansari SDN Orobolu SDN Kolursari SDN Gerbo SDN Sumbergedang SDN Kidul Dalem III SDN Sebandung I SDN Dayurejo 1 SDN Martopuro 3 SDN Pasrepan I SDN Raci 2 SDN Gerbo 05 SDN Ketegan SDN Sambirejo II SDN Kalirejo I SDN Kidul Dalem I SDN Jatirejo I SDN Jarangan I SDN Kenduruan II SDN Kali Anyar II SDN Kepulungan SDN Prodo SDN Ketegan Cabdin SDN Jogosari II SDN Tutr I MI Miftahul Huda SMPN Rejoso SDN Parerejo 3 SMKN 1 Purwosari SMPN 2 Pandaan SDN Oro Oro Ombo Kulon 2 SDN Pohgading SDN Oro Oro Ombo Wetan I SDN Rejoso Lor I SDN Ranuk Lindungan I SDN Glagahsari I SDN Gununggangsir II SDN Martopuro 2 SDN Branang SDN Branang I SDN Wonokerto SDN Ngadirejo 01 SDN Glagahsari I SDN Pulokerto SDN Sukolilo 1 SDN Pasinan I SDN Karang Jati 1 SDN Cangkring Malang 3 SDN Keboncandi No.Pd. Pasuruan Kab. S.442 Nama Guru Zaemuri Moch Jasim. Djufri. S. Pasuruan Kab.Ma Uskuriah. Pasuruan Kab. Shonak. Pasuruan Kab.398 3. Pasuruan Kab.Pd. Pasuruan Kab.403 3.Ma Asiyah. Pasuruan Kab.394 3.395 3. Pasuruan Kab.428 3.441 3. A. Pasuruan Kab.421 3.415 3. Misbahul Munir.404 3.412 3.407 3.399 3. A. A.437 3. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab. S.Ma Ahmad Chuliq. BA Masruhan Mukri.423 3.I Muhassonah Moh.390 3.434 3. A.411 3.Pd.391 3. Pasuruan Kab.425 3. Chamim.Pd.Ag Sutichat. Pasuruan Kab. A. A.436 3.439 3. A. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab.429 3. A.I Zaenab H.433 3.393 3.400 3. Pasuruan Kab. Hanafi. Pasuruan Kab. BA Drs.I Safa'atun.Ma Suharno. Pasuruan Kab.431 3. Pasuruan Kab. S.430 3.Pd.Ma Mohammad Qosyim. S. Pasuruan Kab. S.Ag Niswatin Hidayati Umi Salamah Syaiful Rizal Siti Asma.396 3.Pd.Ma Nomor Peserta 10051912720124 10051912720125 10051912720126 10051912720127 10051912720128 10051912720129 10051912720130 10051912720131 10051912720132 10051912720133 10051912720134 10051912720135 10051912720136 10051912720137 10051912720138 10051912720139 10051912720140 10051912720141 10051912720142 10051912720143 10051912720144 10051912720145 10051912720146 10051912720147 10051912720148 10051912720149 10051912720150 10051912720151 10051912720152 10051902720153 10051912720154 10051912720155 10051912720156 10051912720157 10051912720158 10051912720159 10051912720160 10051912720161 10051912720162 10051912720163 10051912720164 10051912720165 10051912720166 10051912720167 10051912720168 10051912720169 10051912720170 10051912720171 10051912720172 10051912720173 10051912720174 10051912720175 10051912720176 Kabupaten/Kota Kab. S. Pasuruan Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 65 dari 128 .419 3.402 3.I Ahmad Djunaisi.426 3. Pasuruan Kab.Ma Muchoiriyah Musafar Utin Farida.397 3. Pasuruan Kab. S. A. Pasuruan Kab. A. Pasuruan Kab. Slamet Riyadi Mufidah. Pasuruan Kab.Ag. S.417 3.416 3. S. Moh. A.Ma Hj.424 3. A.I Drs. S.440 3. S.410 3.I Faizah.Ag Misbahul Munir.I Moh.Ma Turpawati Hj.435 3. Pasuruan Kab. S. Pasuruan Kab.438 3. S.414 3. 3.I Moch.Ag Suharto. S.Ag Mujiaono. A.408 3.409 3. Pasuruan Kab.Ma Shofiyah Badar.Ag Zainuddin.I Munawaroh. Pasuruan Kab.Ma Drs.Pd.

Musyarofan Umi Saroh.I Supar. A.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI Guru Kelas PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Fiqih Guru Kelas Fiqih Guru Kelas PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Sumber Glanggah SDN Beji II SDN Kepulungan 02 SDN Klinter SDN Grati I SMPN 2 Sukorejo SDN Karangjati 1 SDN Mendalan SDN Winong II SDN Kayoman SDN Gempol 3 SDN Ngerong 1 SDN Kalirejo I SDN Nguling 2 SDN Toyaning I SDN Kedung Banteng II SMPN 1 Sukorejo SDN Manaruwi 2 SDN Suwayuwo SDN Watestani I SDN Lajuk SDN Pejangkungan II SDN Kalirejo SDN Candiwates 1 SDN Tambaksari SDN Candiwates 2 SDN Penataan SDN Semut SDN Tawangrejo 1 SDN Nguling I SDN Tambak Lekok I SMKN 1 Beji SDN Tambaksari 3 SDN Banjarsari SDN Gerbo II SDN Sekar Putih SMPN 1 Purwosari MIN Bulusari MI Darun Najah MI Al Faqih SMPS Islam Suwayuwo SDN Curahrejo Sukorejo MI Miftahul Ulum 02 SDN Penataan SDN Ngadimulyo I SDN Sumberbanteng SDN Sruwi MI Miftahul Ulum MTs Miftahul Ulum MIN Bulusari MTs Abdussalam MI Ma'arif SDN Bulukandang II No. Pasuruan Kab. S. A. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab. Yunus. Pasuruan Kab.487 3.454 3. S.Pd.486 3. Nur Aspali. Pasuruan Kab.I Tutik Abidah. Pasuruan Kab. As'ari Abd. Pasuruan Kab.Ag Abd. Pasuruan Kab.Pd.Pd.Pd.I M. Moch.458 3. Pasuruan Kab. Muhammad Faizin M. Ghoffar. Romli.448 3.468 3.485 3. Pasuruan Kab. A.Ma Baidlowi Syamsul Anam. Pasuruan Kab. A.Pd. A. Pasuruan Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 66 dari 128 .481 3.474 3.Pd.I Gandi Yuswadi. S. M. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab. Jamilatus Nadliyah. Pasuruan Kab.480 3.Pd.452 3.478 3.Pd. S. M.Pd. Pasuruan Kab. S.Pd.495 Nama Guru Sunarti.475 3.Pd. S. A.I Ma'sun S.Pd. S.Ag Zainul Mustachim. M. Pasuruan Kab.Ma H.Ma Drs. Akhmad Khobir. S. Abdulloh Sholadi Imam Turmudzi.Ma Drs.Pd. A.489 3.Pd..Pd. Pasuruan Kab.455 3.I Cholifah Mu'allimin.I Surotin.479 3.Pd.I Nomor Peserta 10051912720177 10051912720178 10051912720179 10051912720180 10051912720181 10051912720182 10051912720183 10051912720184 10051912720185 10051912720186 10051912720187 10051912720188 10051912720189 10051912720190 10051912720191 10051912720192 10051912720193 10051912720194 10051912720195 10051912720196 10051912720197 10051912720198 10051912720199 10051912720200 10051912720201 10051912720202 10051912720203 10051912720204 10051912720205 10051912720206 10051912720207 10051912720208 10051912720209 10051912720210 10051912720211 10051912720212 10051912720213 10051902720214 10051902720215 10051902720216 10051912720217 10051912720218 10051902720219 10051912720220 10051912720221 10051912720222 10051912720223 10051902720224 10051971320225 10051902720226 10051971320227 10051902720228 10051912720229 Kabupaten/Kota Kab. S.I Nurul Huda. A. Pasuruan Kab. S.463 3. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab.451 3. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab.462 3.I Drs.I Moh. S. S.Pd. Ghozi.I Abdul Choir. H.I Fatimatul Uyun Endang Zuhriyah. Pasuruan Kab.Pd.459 3. S. Pasuruan Kab.Pd Maulud. Pasuruan Kab.S.476 3.493 3. Pasuruan Kab.450 3. Pasuruan Kab.Pd Rokhman.447 3. Pasuruan Kab.Pd.I Hj.443 3. Fatah. S.I Tutik Maisaroh. Pasuruan Kab.I Khusnul Fuad.449 3. Pasuruan Kab.494 3. Pasuruan Kab.Pd.I Chusniyah. Pasuruan Kab.472 3. S.466 3.461 3. Pasuruan Kab.453 3. S. S. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab. S.Pd. Karsahud Lilik Mutomimah.484 3.Pd A.492 3. A. Munif M.I Drs. S.Pd Solikan. H. A.Ma Darminto. Abdul Kirom. Pasuruan Kab.477 3.Ag Luluk Zuliyah. S.Ma Djalil Salam.491 3. Pasuruan Kab.I Supar.482 3.I Syaiful Bahri.Pd.473 3. S. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab. S.Ma Zakariatul Ansori.471 3. S.Pd.446 3.Ma Muzaiyin.I Suhartiyah.464 3.470 3.456 3.Pd.Ma H.457 3. S.465 3.469 3. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab. Sul'am Mustari.460 3. Pasuruan Kab.Pd Drs.I Drs.490 3. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab.I Khomsiatun. S. S.483 3.M. Pasuruan Kab.I Sutrisno.445 3. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab.467 3. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab. S. H. 3. S.Pd.488 3.444 3. S. S.Ma Nur Cholis M.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .

Pasuruan Kab. S.I Nur Cholis. Pasuruan Kab. Hj.Ma Solichati. Pasuruan Kab.Pd. Pasuruan Kab. A.541 3.501 3. Pasuruan Kab. Cangkring Malang II SDN Sumberejo 1 SDN Curahrejo 2 SDN Wotgalih I SDN Prigen 2 SDN Pohgedeng SDN Sukoreno 3 SDN Kebonrejo I SDN Gunung Sari I SDN Dahdang Gendis SDN Cangkring Malang I SDN Ngabar SDN Bendungan I SDN Carat I SDN Karangsono SDN Bulukandang 1 SDN Bulukandang I SDN Patuguran II SDN Slambrit SDN Wedoro III 02 SDN Tamblak Lekok 2 SDN Puspo 3 SDN Arjosari I SDN Pejangkungan I SDN Candi Binangun SDN Winongan Kidul SDN Jatiarjo 2 No.I Choirun Nisa. Pasuruan Kab. Nursijam.Ag Umi Hayatun Mahfud. S. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab.503 3. A.524 3.547 3.518 3. S. A.536 3.531 3.513 3.Ag Supiyah.I Siti Kholifah. Pasuruan Kab. S.Pd. Salim. Pasuruan Kab.496 3. Pasuruan Kab. S. Pasuruan Kab.497 3. A.525 3.533 3. A.Ma Sugiyanto. A.Pd.Ma Dra. A.Pd. Ishaq. Pasuruan Kab. S. Turchan. A. S.Ma Moch.I Amini. Pasuruan Kab.Ma Drs. Pasuruan Kab. Choliq. S. Pasuruan Kab.Ma Abd.I Abd Ro'ub Djakfar.Pd. A. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab.548 Nama Guru Djuma'in. S.I Aliman. S. Pasuruan Kab. A. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab.I Dulhalim.544 3. Pasuruan Kab.532 3. Pasuruan Kab.545 3. 3. Pasuruan Kab. S. Pasuruan Kab.Pd.Ma Milatul Aminin.Ma Sukari. Pasuruan Kab.I Ninik Dauwamah. Elok Musruroh Aslihah. Pasuruan Kab. S.I Ali.499 3.526 3. Kartono Mustam Munadji.530 3.507 3. A. Muksinin.Pd. S.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Parerejo 2 SDN Bendomungal II SDN Kedemungan I SDN Paras Rejo I SDN Sumberjo 2 SDN Pucangsari II SDN Sukorejo 03 SDN Rowogempol SDN Kidul Dalem I SDN Pandaan I SDN Karanglo I SDN Kejayan I SDN Pacarkeling 2 Kejayan SDN Suberanyar I SDN Curahrejo I SDN Kutorejo 01 SDN Gempol II SDN Karangjati II SDN Pekoren 3 SDN Pakijangan I SDN 3 Gempol SDN Petungasri SDN Sedarum II SDN Wnosari SDN Sumber Agung 2 SDN Pancur 02 SDN G. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab.I Nasifah.Pd. A.Ma Dra.512 3.I Syaechul.I Suharyati.Pd. Pasuruan Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 67 dari 128 . Pasuruan Kab.Ma Drs.Ma Moh Basir.Pd.521 3. S. A.534 3.Ma Sufaatin.Pd. S.Pd.516 3.519 3. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab. S.514 3. S. Pasuruan Kab. A.Ma Asmungi.Ag Siti Hanifah.517 3. Pasuruan Kab.528 3. Sukadi Puji Astutik Abd. Pasuruan Kab.540 3.Ma Suaibah.Ag Nuril Anwar. S. Pasuruan Kab.Ma Aisyah.498 3.Pd.520 3. Pasuruan Kab. BA Saifullah. Siti Umroh Muslimah Nur Aini.Pd.I Moh.515 3. Pasuruan Kab.Pd.I H. S. A.505 3. S.Ma Hj.523 3.506 3. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab. A.508 3. A.500 3. Pasuruan Kab.Pd.546 3. A.537 3.543 3. Pasuruan Kab. S. Pasuruan Kab.Ag H.Ag H.511 3.529 3.Turchan. Pasuruan Kab.542 3.535 3.Ma Rabi'aziz. Pasuruan Kab.504 3.502 3.538 3. Pasuruan Kab.Ma Nasib. S.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .I Machfudz.522 3.Ma Nomor Peserta 10051912720230 10051912720231 10051912720232 10051912720233 10051912720234 10051912720235 10051912720236 10051912720237 10051912720238 10051912720239 10051912720240 10051912720241 10051912720242 10051912720243 10051912720244 10051912720245 10051912720246 10051912720247 10051912720248 10051912720249 10051912720250 10051912720251 10051912720252 10051912720253 10051912720254 10051912720255 10051912720256 10051912720257 10051912720258 10051912720259 10051912720260 10051912720261 10051912720262 10051912720263 10051912720264 10051912720265 10051912720266 10051912720267 10051912720268 10051912720269 10051912720270 10051912720271 10051912720272 10051912720273 10051912720274 10051912720275 10051912720276 10051912720277 10051912720278 10051912720279 10051912720280 10051912720281 10051912720282 Kabupaten/Kota Kab. Pasuruan Kab. Chilmy.Ma Kasir.509 3. Sjakur. Pasuruan Kab.510 3.Ag Siti Muainawaroh.I Sri Hastuti Ah. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab. A. H. A. Pasuruan Kab.539 3. Pasuruan Kab. S.527 3.

I Redjo Utomo Achmad A. S. Pasuruan Kab.I Dra. S.Pd. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab. S.Pd. S. S.Ag Sukiono.I Tomo.601 Nama Guru Nurminah.I Moch Salim Aliman.Pd.553 3.Ag Imam Hanafi.Ag Khoirun Nisak.592 3. Pasuruan Kab. A. Pasuruan Kab.I Dra. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab. S.Pd. S.584 3. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab. S.559 3. S. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab.I Mohari. S.Pd.581 3.Pd.Pd.587 3.I Nur Mujiati. Pasuruan Kab. S. S. Pasuruan Kab. S. Pasuruan Kab.595 3. S.598 3.Pd.574 3. 3. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab.563 3. Nawawi. Pasuruan Kab.Ag Sunaini. Pasuruan Kab. S.I Siti Khotijah.I Djuariyah.I Kanafi.Pd. Pasuruan Kab.I Achadiyah.578 3. S. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab.567 3.569 3. Misbah.576 3. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab. S.589 3. Pasuruan Kab. Pasuruan Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 68 dari 128 .Pd. Pasuruan Kab.Ag Enam.Ag Suyitno. S.554 3. S. Pasuruan Kab.593 3.580 3.I Nomor Peserta 10051912720283 10051912720284 10051912720285 10051912720286 10051912720287 10051912720288 10051912720289 10051912720290 10051912720291 10051912720292 10051912720293 10051912720294 10051912720295 10051912720296 10051912720297 10051912720298 10051912720299 10051912720300 10051912720301 10051912720302 10051912720303 10051912720304 10051912720305 10051912720306 10051912720307 10051912720308 10051912720309 10051912720310 10051912720311 10051912720312 10051912720313 10051912720314 10051912720315 10051912720316 10051912720317 10051912720318 10051912720319 10051912720320 10051912720321 10051912720322 10051912720323 10051912720324 10051912720325 10051912720326 10051912720327 10051912720328 10051912720329 10051902720330 10051912720331 10051912720332 10051912720333 10051912720334 10051912720335 Kabupaten/Kota Kab.Pd.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Kemantren Rejo SDN Gambirkuning SDN Glanggang I SDN Tenggilisrejo SDN pandaan I SDN Karangjati 3 SDN Tunggul Wulung I SDN Pukul SDN Carat I SDN Sekarjoho 2 SDN Branang II SDN Pandaan 2 SDN Kolur Sari II SDN Gempeng I SDN Lumbangrejo 2 SDN Beji I SDN Gading SDN Gejugjati 2 SDN Kawisrejo SDN Wonorejo I SDN Kutorejo 2 SDN Petungasri I SDN Pogar I Bangil SDN Cukurguling I SDN Kedung Banteng I SDN Kraton SDN Baujeng I SDN Warung Dowo III SDN Duren Sewu 2 SDN Lemahbang I SDN Lebaksari SDN Watestani I SDN Bandara II SDN Kalipang II SDN Banjarejo II SDN Tampung I SDN Balunganyar SDN Sudimulyo SDN Rebalas 2 SDN Kedawang I SDN Parerejo I SDN Gondang Wetan II SDN Pecalukan 1 SDN Karang Jatianyar II SDN Sukoreno 4 SDN jogosari 01 SDN Sukorejo 3 MI Darul Ulum II SDN Kurung 02 SDN Nguling III SDN Tundoroso SDN Sumberrejo 1 SDN Benerwojo No. Mastin. Pasuruan Kab. S.I Hj. Pasuruan Kab.582 3. S.I H.586 3.Pd Madani.I Mutamimah.599 3. S.591 3. S.583 3. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab.572 3. Pasuruan Kab.I Mislikhah. Pasuruan Kab.590 3. Pasuruan Kab.594 3. Pasuruan Kab. S.562 3. Pasuruan Kab.Pd. S. Pasuruan Kab.Pd.Pd.Ma Tholi'ah. Barokah Sri Utami Lestariningsih.Ag Lilik Nadhiroh.579 3.Pd. S. S.Ag Moh.I Muwachidah.Ma Sholichatin.575 3. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab.573 3. Yunani. Pasuruan Kab.552 3.Pd. A. S. Binafsih Makhmudi.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .600 3. S.I Akhmad Kusaeri. S.Pd.Pd. Pasuruan Kab.558 3. Pasuruan Kab.I M.Ma Siti Aminah Warsono. S.551 3.Pd.Ag Jundiyah. Pasuruan Kab.555 3.588 3. Pasuruan Kab.I Chusaeri.585 3.568 3.I Nur Ikhwan Alifah. Pasuruan Kab.I Siti Nurul Khoiriyah Rufi'atun. S.564 3. Sunarso. S. A.566 3.596 3.Pd.I Faizah.Ag Syamsul Romeli.557 3. S.Pd Busumi Asmuni.Ma Humaidi.Pd.I Hj. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab. S.570 3.565 3. S.597 3.577 3.550 3.561 3.Pd.Ma Hanum Mufidah. S. Pasuruan Kab.556 3.I Mushoffah. Pasuruan Kab.Pd. A.I Fatimah.571 3.549 3. S. Pasuruan Kab. S.Pd.Pd. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab.Ag Buari.Pd.I Siti Zubaidah. S.Pd.560 3.Ag Patmini. S. Pasuruan Kab.

A. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab.610 3.638 3.642 3.629 3. S.621 3. A.Ag.623 3. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab. S.640 3.Ma Tutik Hartilah. Pasuruan Kab.Pd. A.637 3. A.603 3.Ma Dajuhari.649 3.Ma Subriati. Pasuruan Kab.I Halimah. Drs. A.Ma M. Amin.646 3.654 Nama Guru Sunaini Holifah. Soleh.616 3.613 3. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab. S.618 3.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI Bahasa Arab PAI Guru Kelas Qur'an Hadits Qur'an Hadits PAI Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Bahasa Arab PAI SKI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Watestani I SDN Karangtengah I SDN Watulumbung 2 SMPS Al-Asy'ary Al Khoziny MI Mambaul Ulum MTs Maarif Bangil MTs Rodhotul Islam SDN Jogorepuh MI Ta'limatusshibyan SMAN 1 Purwosari SDN Puspo IV SDN Pecalukan 4 SDN Sumber Agung 1 SMPN 2 Gempol SDN Beji 4 SDN Tlogobodosari 2 SDN Lemahbang I SDN Gunung Gangsir I SDN Ngerong 1 SDN Kalianyar SDN Mojotengah II SDN Pajaran 2 SDN Sentul I SDN Kedawung Kulon I SDN Kepulungan 03 SDN Pecalukan 1 MA Kha Wahid Hasyim SMPN 3 Bangil MA Al-Irsyad SDN Sumber Gading 3 SDN Penangguhan 01 SDN Mrawan 02 SDN Pejaten 02 SDN Kotakulon 03 SDN Tlogosari 02 SDN Pujerbaru 02 SDN Jetis 01 SDN Taman 02 SDN Taman 01 SDN Manglinetan 01 SDN Kalianyar 03 SDN Suco Lor 2 SDN Bendoarum 01 SDN Penambangan SDN Pakuniran 2 SDN Cangkring 01 SDN Kapuran SDN Pekalangan 03 SDN Wonosari 02 SDN Sumberpakem 2 SDN Sukorejo 01 SDN Wonosari 01 No.Ma Sri Sumarsitah.631 3.633 3. A. Pasuruan Kab. Ahmad Hilmi Natho Winaryati.608 3.644 3. Pasuruan Kab.647 3.Pd. Pasuruan Kab. S. Pasuruan Kab. Djalil Fathimah M.Ma Abdul Munif. H.627 3. Abd.Ma Siti Ruqo'iyah Ach. A. S. A. A.I Drs. M. A. S. A. A.605 3. S.622 3. M.Ag Zulaihah.Ma Mudawamah Drs.Ma Nomor Peserta 10051912720336 10051912720337 10051912720338 10051916720339 10051912720340 10051902720341 10051971120342 10051971120343 10051912720344 10051902720345 10051912720346 10051912720347 10051912720348 10051912720349 10051912720350 10051912720351 10051912720352 10051912720353 10051912720354 10051912720355 10051912720356 10051912720357 10051912720358 10051912720359 10051912720360 10051912720361 10051912720362 10051916720363 10051912720364 10052271420001 10052212720002 10052212720003 10052212720004 10052212720005 10052212720006 10052212720007 10052212720008 10052212720009 10052212720010 10052212720011 10052212720012 10052212720013 10052212720014 10052212720015 10052212720016 10052212720017 10052212720018 10052212720019 10052212720020 10052212720021 10052212720022 10052212720023 10052212720024 Kabupaten/Kota Kab. Pasuruan Kab.Ma Muyasaroh Lailil. A. 3. A. Pasuruan Kab.Pd.619 3. Majid.628 3.630 3.645 3. Iqbal. Pasuruan Kab.Pd. Pasuruan Kab.. Pasuruan Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 69 dari 128 . A.I Mujaeni.Ma Amam.I Moh. Hadi Suparjo Alwi. Sholih Suaidy. A.Ma Kusnadi Erfanto Drs.643 3.I Wurniati Mukh Ilmi. Pasuruan Kab.Pd.651 3.I Moh. Pasuruan Kab.Pd.614 3. Pasuruan Kab.648 3. S. S.612 3. A. Syamsun Alfatah Khoiri. Pasuruan Kab.607 3.625 3.Ma Syamsul Arifin. Pasuruan Kab.652 3. Pasuruan Kab. Pasuruan Kab.626 3.620 3. A. A. Syifa'.609 3.653 3.Ma Supardi. A.Pd.Pd.Ma Sunarto. A.636 3.604 3.Ma Juhaeni.Ma Drs.624 3.Pd Cholili M.611 3.Ma Abidah. Pasuruan Kab. S.I M.Ag Nur Hajati.Ma H. A.I Bahrudin Drs. Masruchin Imam Kurdi.Pd.Ma Ahmad. Pasuruan Kab.639 3. Mushoddaq.Ma Hj. Pasuruan Kab. Zaenal Arifin.Ma Sunardjo.606 3.632 3.617 3.634 3. A. S. Usman Hadi. A.602 3. Pasuruan Kab. S.Pd.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .I Abd. Ismiyati.641 3.615 3. Pasuruan Kab. Karmawi.Ma Sunardi. S. Rofi'i.I Abd.Pd.635 3.Ma Marham.Ma Ibnu Aufin Akhmad Baidowi.650 3. A.I M.

A. A.Ma Drs.Pd Salamun. Nahdliyatus Syubbaniah.Ma Machfudz.699 3.I Kustowo.Ma Saham.658 3. S. A.Ma Syahid.Ma Muntianah. S.655 3.687 3.Ma Nursiyah.Ma Drs.676 3.668 3.Pd.674 3. A.Ma Nawawi.Ma Suhairi.707 Nama Guru Dra.Ma. S.693 3.696 3.680 3.Ma Ach.656 3.Ag Sri Mulyatin. Agus Amin S.657 3.Pd. A.Pd Fathurrazi.660 3.669 3.688 3.706 3.Ma Sunanto. Hafid Yatim Riyanto.Ma Dartingah.695 3. Agustinus Zaman Drs.I Senen.689 3. Hasibno Astilah.664 3. 3.701 3. A.Ma Abd. Badjuri. A.Ma Sutipso P. A. A. Razaq B. S.Ma Hj. Drs. Sunarsih.705 3.Ma Nomor Peserta 10052212720025 10052212720026 10052212720027 10052212720028 10052212720029 10052212720030 10052212720031 10052212720032 10052212720033 10052212720034 10052212720035 10052212720036 10052212720037 10052212720038 10052212720039 10052212720040 10052212720041 10052212720042 10052212720043 10052212720044 10052212720045 10052212720046 10052212720047 10052212720048 10052271120049 10052212720050 10052212720051 10052212720052 10052212720053 10052212720054 10052212720055 10052202720056 10052212720057 10052212720058 10052212720059 10052212720060 10052212720061 10052212720062 10052212720063 10052212720064 10052212720065 10052212720066 10052212720067 10052212720068 10052212720069 10052212720070 10052212720071 10052212720072 10052212720073 10052212720074 10052212720075 10052212720076 10052212720077 Kabupaten/Kota Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 70 dari 128 .Pd.697 3.673 3.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .Ma Salam. A.661 3.Ma Muzanni.Ma Budiarto. Sriyani Yuri Hariyanto. A.683 3.675 3. Hadi Suprapto. A.671 3. A.Ma Tamari.Pd. A.Ma Sukarni.Ma. A. S.663 3. Sunaryan Amsito.Pd Agus Wahid.691 3.Ma Sulastri. A.Pd Drs.Ma Drs.694 3.Imam SDN Jambesari 02 SDN Tegalampel SDN Kerang SDN Bataan 1 SDN Ramban Wetan 03 SDN Tanah Wulan 01 SDN Sukosari 04 SDN Cermee 06 SDN Pasrejo 02 SDN Koncer 02 SDN Dabasah 06 SDN Kejayan 1 SDN Prajekan Lor 01 SDN Dabasah SDN Gebang SDN Sumbersuko 01 SDN Sumber Kokap 01 SDN Pengarang 01 SDN Wringin 01 SDN Kembang 02 SDN Kasemek 03 No. Adnan.700 3.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Qur'an Hadits PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Pancuran 01 SDN Jambeanom 01 SDN Tangsil Wetan 01 SDN Taal 01 SDN Wonosari SDN Sukosari 02 SDN Bendoarum 02 SDN Dawuhan SDN Sekarputih 02 SDN Mengok 2 SDN Dabasah 04 SDN Sumbersuko 01 SDN Kasemek 01 SDN Jurangsapi 01 SDN Taal 01 SDN Grujugan Lor 02 SDN Dabasah 02 SDN Jurangsapi 01 SDN Sumberanyar 2 SDN Locare 03 SDN Kemirian 01 SDN Wonosuko 02 SDN Traktakan 01 SDN 01 Kalianyar MAN Bondowoso SDN Tenggarang 01 SDN Amplean 01 SDN Sumber Kalong SDN Pateman 01 SDN Jumpong SDN Badean MI Al. A.. A. A. A. A. S. A.685 3. A. A.Ma Kustiningsih. A. A.681 3. S. A.684 3.667 3.Ma Wahid.677 3. S.686 3.Ma Juri. A.I Suyitno.Pd Imam Barmawi Burhan .Ma H. A.702 3.Ma Titik Riwayati Ningsih.Pd.670 3.Ma Sugito. A.Ma.Ma Faridatul Jannah.692 3.690 3. A.665 3.662 3. Rozaq. A.704 3. Sholehuddin.672 3. A.Pd. A. Abd.678 3.659 3.666 3.I Nurahmad. A. H. Mathar. S.679 3.Ma Abdul Syukur.Ma Ali Janawi.698 3. A.Ma H.682 3.I Hj.I Tutik Hasanah.703 3.

737 3. S. BA Rokhami.Ma Raujan. Mursyid.759 3. A.Pd. A.Ma M.Ag Suwarni.Pd Umi Syafaatin.746 3.Ma H.Ma Muyoto.Ag H.Ma Burati. S. Imron Supardi.I Tarmuji.718 3. Mutholib.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .Ma Musyarofah.Ma Nomor Peserta 10052212720078 10052212720079 10052212720080 10052212720081 10052212720082 10052212720083 10052212720084 10052212720085 10052212720086 10052212720087 10052212720088 10052212720089 10052212720090 10052212720091 10052212720092 10052212720093 10052212720094 10052212720095 10052212720096 10052212720097 10052212720098 10052212720099 10052212720100 10052212720101 10052212720102 10052212720103 10052212720104 10052212720105 10052212720106 10052212720107 10052212720108 10052212720109 10052212720110 10052212720111 10052212720112 10052212720113 10052212720114 10052212720115 10052212720116 10052212720117 10052212720118 10052212720119 10052212720120 10052212720121 10052212720122 10052212720123 10052212720124 10052212720125 10052212720126 10052212720127 10052212720128 10052212720129 10052212720130 Kabupaten/Kota Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 71 dari 128 .710 3. S. A.I Kojizun.Ma. Choir Bukhari.Ag Abd.Ma Dja'far.Pd. S.Pd Tukino. A. Ah. A. Khusnan.Pd Siti Maro'ah. Madjid. S. A. S.Ma Imam Syafii. Hasan Basri.739 3.Ma Siti Atin. Fadil. A. H.Ma Mahsun.734 3.755 3.Ma Drs. A.756 3. A. A.736 3.Ma Nur Ali.Ag Sunaryo Iskandar.Pd. 3.751 3. BA Suroso Imam.Ma Umi Mahmudah. M.714 3.Md H. Alfin.Ma Badjuri.709 3.I Hj. M. A.I Siti Nurjanah.747 3. 260 SDN Prajekan Idul 02 SDN Mangliwetan 01 SDN Karangsengon SDN Gambangan 1 SDN Badean 03 SMPN 7 Bondowoso SMAN 2 Bondowoso SMAN 1 Tenggarang SMPN 1 Grujugab SMPN 2 Grujugan SDN Sumber Pandan 2 SDN Kemuningan 01 SDN Poncogati 01 SDN Sukosari 01 SDN Randulima 1 SDN Pucanganom 01 SDN Tumpeng 03 SDN Klabang 01 SDN Sumber Malang SDN Bendoarum 04 SDN Nogosari 03 No.Ma Muchtar Rosyidi.743 3.721 3.Ag Supriyadi.726 3.Ma Ramlan.753 3.Ma Drs.Ma Ukhrowiyah.I Djumari Syahud.731 3.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Cindogo 02 SDN Kembang Sari 01 SDN Lombok Wetan 01 SDN Sukowiryo 01 SDN Tangsil Wetan 02 SDN Tanggulangin 03 SDN Tamanan 02 SDN Trotosari 02 SDN Paguan 02 SDN Traktakan 02 SDN Jatisari SDN Gayam 05 SDN Kotakulon 02 SDN Karangayar 02 SDN Rejo Agung 2 SDN Pancuran 3 SDN Wonosari 01 SDN Klianyar 02 SDN Padasan 1 SDN Tamanan 01 SDN Sumber Salam 01 SDN Mandiro 03 SDN Tanah Wulan 01 SDN Sumbersuko 02 SDN Tenggarang 02 SDN Binakal SDN Wonosari 02 SDN Pekalangan 01 SDN Prajekan Kidul 01 SDN Jeruk Soksok 02 SDN Sumber Pandan 01 SDN Prajekan Kidul 02 No.732 3.730 3.719 3.745 3. Agil Sholichin Daim. A.Ma. SE Kamdi.Ma Drs. Hasan Basri.Pd.Ma Moh. S. M.749 3.I Amam. Hidayat. Isman Sukardi.729 3.738 3. M.757 3.712 3. A. A. A. A. Sajid Drs.I M.708 3.748 3. A.740 3.Pd.716 3.735 3.722 3. S.720 3. A.Ag Drs.728 3.I Drs.Pd Drs.Pd.760 Nama Guru Kasiyah. S. A.727 3.715 3.742 3.Ma.758 3.750 3. Siti Rochmah. A. A. A.Pd. S. A.754 3. A.723 3.724 3. BA Sudarsono. A.752 3. A.Ma Ahmad Isli'lah. A. A. S.Ma Abd.717 3. S.711 3. Isfahah Lutfiyah.713 3.733 3. S.Pd. A. A.744 3.Ma Thoifatin.725 3. S.741 3.

Ma Suhairiyah. A.Ma Sumaryanto. S.803 3. A.797 3. Sawiyah.I Titik Nurhayati.Ma. Aziz Nomor Peserta 10052212720131 10052212720132 10052212720133 10052212720134 10052212720135 10052212720136 10052212720137 10052212720138 10052212720139 10052212720140 10052212720141 10052212720142 10052212720143 10052212720144 10052212720145 10052212720146 10052212720147 10052212720148 10052212720149 10052212720150 10052212720151 10052212720152 10052212720153 10052212720154 10052212720155 10052212720156 10052212720157 10052212720158 10052212720159 10052212720160 10052212720161 10052212720162 10052212720163 10052212720164 10052212720165 10052212720166 10052212720167 10052212720168 10052212720169 10052212720170 10052212720171 10052212720172 10052212720173 10052212720174 10052212720175 10052212720176 10052212720177 10052212720178 10052212720179 10052212720180 10052212720181 10052212720182 10052212720183 Kabupaten/Kota Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 72 dari 128 .Pd.778 3. Rois Asyari. Abd. S. Rois Noer. A.807 3. A. 3.I Tarjuniati. S.I Drs.788 3.Ag.Pd.I Usman.772 3.I Drs.Pd.Pd. S.I Suhada. S.Pd Chuzaimah.I Moh. S.Ma M.I Abd.Pd. Hasim.Ma. S.Pd.785 3. Adha Agus Iriyanto.779 3.Pd.784 3. S. A. S.Pd.767 3.793 3.783 3.Pd Asiyah.Ma Mualis.Ma Umar Faruq.804 3.809 3.Pd Suwardi.I Abd. A. A.798 3. Darsono.I Munairi Ikhsan.Pd.790 3.I Satiwan.768 3.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN . Sujono Drs.Ma Mansur. Nawir.763 3.Ma Fathiyah. A.762 3. A.766 3.795 3.I Sasriati. S.780 3. S. A. Wahid.771 3.Pd. A. Jari Antoyoso. S. Gani.Pd Drs.764 3.Pd Hanafie.794 3.Pd. S. S.I Jerman.791 3.Ag Kustiyarin. Ali Murtado Sunaryo A.I Siswo Martono.Ma Muzakki. A.Ma Syahriyatun. S.801 3.Ma Samsuri B.Pd.777 3. H.I M. S.Ma Edy Sujibno.808 3. A.I Wisnu.Ma Sudiyono. A. S.786 3. A.Pd.810 3.781 3.I Zainuddin.Ag Drs. 2 SDN Tegal Pasir SDN Karangmelok 02 SDN 02 Cermee SDN Sumber Salam 02 SDN Randulima I SDN Bercak 04 SDN Bendelan 01 SDN Sumber Kokap 02 SDN Jetis 04 SDN Besuk SDN Sucolor 01 SDN Karanganyar 03 SDN Badean 02 SDN Dabasah SDN Kabuaran 01 SDN Jambewungu 01 SDN Tamansari 01 SDN Sumbersuko 02 SDN Grujugan Kidul 02 SDN Kembangsari 05 SDN Blimbing 02 SDN Blindungan 04 SDN Ambulu 01 SDN Kotakulon 01 SDN Trebungan SDN Walidono 04 SDN Poncogati 02 SDN Kladi 01 SDN Pekauman SDN Pandak 01 SDN Kalitapen 01 SDN Taal 02 SDN Petung 01 SDN Leprak 01 SDN Grujukan 02 SDN Maskuning Kulon 2 SDN Trotosari 02 SDN Cermee 01 SDN Tlogosari 01 SDN Sumberanyar 1 SDN Sukosari SDN Sumber Gading 1 SDN Dawuhan SDN Cermee 01 SDN Botolinggo 01 SDN Curahdami 02 SDN Trotosari 02 SDN Sukosari Lor 05 SDN Kalipaten 03 SDN Koncer 01 SDN Klabang 1 SDN Gambanga 2 No.I Munawar..789 3. Arip Drs.805 3.765 3.813 Nama Guru Drs.787 3.Pd.Pd.774 3. Rachman. A.Ma Hj. S. S.773 3. A.M.Pd Kistiwaningsih. M.Pd.799 3.770 3.782 3. H. S. S. Suharsono.I Diana Indriani.769 3. S.I Abd.Ma Sriyono. S.812 3.Ma H.Ma M.806 3. Suha. Sahedar Sringatin. BA Drs. Djunaidi M.811 3.Pd.802 3. A. S. S.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Jambea No.800 3.Pd.776 3.Pd.775 3.761 3.796 3.792 3. S.Pd. A.Ma Abd.

Pd.837 3.Pd. S.862 3. S. Sa'dullah Sudari Hasan.I Marsiyah.851 3.816 3.I Didin Hariyanto.I Ja'far.865 3.Pd. Suryadi Moh. S. A. S.853 3.Pd Drs.Pd.Pd.856 3.850 3.836 3.832 3.Ma.839 3.838 3.Pd Sanhaji.830 3.I Drs.Ma Rusnaini.I Hidayat. Bashori Nachrowi.826 3.Ma Syamsul Hadi.Ma Nomor Peserta 10052212720184 10052212720185 10052212720186 10052212720187 10052212720188 10052212720189 10052212720190 10052212720191 10052212720192 10052212720193 10052212720194 10052212720195 10052212720196 10052212720197 10052212720198 10052212720199 10052212720200 10052212720201 10052212720202 10052212720203 10052212720204 10052212720205 10052212720206 10052212720207 10052212720208 10052212720209 10052212720210 10052212720211 10052212720212 10052212720213 10052212720214 10052212720215 10052212720216 10052212720217 10052212720218 10052212720219 10052212720220 10052212720221 10052212720222 10052212720223 10052212720224 10052212720225 10052212720226 10052212720227 10052212720228 10052212720229 10052212720230 10052212720231 10052212720232 10052202720233 10052212720234 10052212720235 10052212720236 Kabupaten/Kota Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 73 dari 128 .Ma Sumarno.Pd.843 3. Yazid Albusthami.Pd.Pd.I Sumarto. Bahri.I Sawuk. Dja'far. S.I Mukhlisotun Muawanah.822 3. S.852 3.Ag Thohir. S. S. Sholeh H. S. A. Ahmad Subqi Drs.Pd. S.821 3.866 Nama Guru Hj.Pd Sutrisno.Ag H.842 3. S.Pd. A.I Sarbini.I Wike Nurillah Darwiningsih. A.Ag Moh. Rahman H.Pd.824 3.834 3.I Abd. S.845 3.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN . S.I Samsul Arifin. S.Pd. S.Pd.I Suharto.844 3. S. S.Ag Surahmad.Ag Kamari.849 3.819 3.I Moh.828 3.835 3.855 3.I Sutikno.860 3. S.Pd. A. S. Sufiati.Pd.Pd. S.861 3. S.Pd.Ma Niwatun.S.820 3. S. A.817 3.I Mulyono. S. S.833 3.I Abd.I Sukri. H.840 3. S.I Hosen. S.Pd.Pd M.Ag Nurhasan.Ag Moh.Ma Muhammad Soleh. A.Ma Endang Handayani.Pd.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Dabasah 08 SDN Kretek 01 SDN Sukosari Kidul 2 SDN Kademangan 01 SDN Walidono 03 SDN Ramban Wetan 01 SDN Karanganyar 01 SDN Bandilan 02 SDN Maskuning Kulon 1 SDN Lumutan 02 SMPN 01 Tegalampel SDN Cindogo 03 SDN Cermee 03 SDN Tarum 01 SDN Cangkring SDN Ramban Kulon 03 SDN Pakuniran 03 SDN Grujukan 01 SDN Prajekan Kidul 01 SDN Sukodono 3 SDN Jeruk Sok-Sok 01 SDN Pakisan 07 SMPN 2 Tapen SMPN 1 Maesan SMPN 2 Bondowoso SDN Jetis 03 SPPN Bondowoso SDN Wonosari 03 SDN Blindungan 01 SDN Dabasah 01 SDN Dabasah 5 SDN Prajekan Lor 02 SDN Tapen 01 SDN Badean 04 SDN Mengen 02 SDN Kejayan 3 SDN Sukosari Kidul 1 SDN Tenggarang 03 SDN Sumber Kemuning 01 SDN Wonoboyo 01 SDN Suling Wetan 02 SDN Sukowiryo 02 SDN Sempol 04 SDN Besuk SDN Curahpoh 02 SDN Tumpeng 01 SDN Lombok Kulon 01 SDN Tumpeng 01 SDN Sumber Kemuning 02 MI Nurul Huda Jebung Lor SDN Grujugan Kidul 03 SDN Kabuaran 02 SDN Suger Lor 1 No. S.829 3. 3.I Rahmatillah. A.Pd.823 3.818 3. S.I H.Pd.Pd.Pd.848 3.815 3. S.827 3.Pd.I Sunarmi. Murakabah Karyono.847 3.825 3.Ag Taufiq Hidayat M.858 3.863 3.Pd. S. A. S. S.S. S. BA Drs. Ilyas. S.Pd Mulyono.854 3. Sawiyanto.841 3. S.846 3.I Anik Ridowati. A. S. Asmoto.I Siti Farida. Azis.Ma Rifa'i.Pd.814 3.864 3.I Mustafa. S.859 3.831 3.I Mahfud.857 3. S.

A. Syamsul Arifin Hosniyah.870 3.Ma Nomor Peserta 10052212720237 10052212720238 10052212720239 10052212720240 10052212720241 10052212720242 10052212720243 10052212720244 10052212720245 10052302720001 10052312720002 10052312720003 10052312720004 10052312720005 10052312720006 10052312720007 10052312720008 10052312720009 10052312720010 10052312720011 10052312720012 10052312720013 10052312720014 10052312720015 10052312720016 10052312720017 10052312720018 10052312720019 10052312720020 10052312720021 10052312720022 10052312720023 10052312720024 10052312720025 10052312720026 10052312720027 10052312720028 10052312720029 10052312720030 10052312720031 10052312720032 10052312720033 10052312720034 10052312720035 10052312720036 10052312720037 10052312720038 10052312720039 10052312720040 10052312720041 10052312720042 10052312720043 10052312720044 Kabupaten/Kota Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 74 dari 128 .Pd. A.877 3.I Ach.895 3.Ma Moch.908 3.885 3. A.879 3. S.I Mudarsono.912 3.Pd.Ma Abd. A. BA Ernawiyati.Ma M.869 3.Ag Abd. 3.Glugur SDN 2 Mangaran SDN 2 Tokelan SDN 1 Tg.893 3.I Sanusi.888 3. Kusno Komari Yoto.Ma Suhanto.Ma Budiarto.Ma Ahmad Ghozali.884 3.881 3. Moh.917 3.Ma. S.919 Nama Guru Kiwa Warman. A. A.Ma.918 3.Ma Parman. Miftah. A.873 3.871 3.Pd Sarijo Pardjo.Pd Akhmad Zuhdi Sumarmi. A.Ma H. Umi Salamah. A.Ma Abd. Abdur Rohim Akhmad Khambali. A.Ma Siti Mariyam. A.Pd.898 3.I Mawardi.I Mulyadi.Pd Siti Rohmah. A. A.Malang SDN 9 Besuki SDN 2 Kapongan SDN 6 Dawuhan SDN 2 Kedunglo SDN 2 Pasirputih SDN 2 Olean SDN 5 Olean SDN 7 Patokan SDN 1 Selomukti SDN 2 Gelung SDN 5 Wonorejo SDN 1 Panji Lor SDN 3 Tanjung Kamal SDN 1 Kedungdowo No. BA Hj.880 3.889 3.I Ponari Ahmadun. S.Pecinan SDN 5 Curah Tatal SDN 2 Juglangan SDN 1 Dawuan SDN 3 Ketah SDN 2 Panji Lor SDN 3 Sopet SDN 4 Kendit SDN Dawuhan 2 SDN 10 Mimbaan SDN 2 Ketah SDN 2 Gn.Pd.Kamal SDN 1 Mojosari SDN 2 Balung SDN 6 Sumberanyar SDN 6 Sumberwaru SDS Muhammadiyah SDN 3 Balung SDN 2 Rajekwesi SDN 7 Curah Tatal SDN 1 Bayeman SDN 1 Tg.Ma H.867 3.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Botolilnggo 02 SMAN 1 Bondowoso SDN Banyu Putih SDN Tanggulangin 01 SDN Kembang 01 SDN Sumbersari 02 SDN Pakisan 3 SDN Pucanganom 02 SDN Sumber Canting 02 MI NU Al Khairiyah SDN I Wringin Anom SDN 3 Besuki SDN 2 Mimbaan SDN 2 Buduan SDN 1 Tg.911 3.902 3. Kahar.Ma Suyitno.906 3.Ma.876 3.913 3. A.Pd. A. Jauhari.Ma Slamet Riadi.916 3.Ma Mudji Santosa.910 3.Pd. A.Ma Tijani Hafi Bustani.Pd. A.892 3.874 3.Ma Mulyono.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .872 3.883 3. S.886 3.Ma Titik Sutitah.I Uwi Mansur.900 3.896 3.899 3. S.I Sofyan.887 3.Ma Drs.891 3.Ma Marhawi Abd.904 3. A. Rachim.914 3.Pd. S.915 3.897 3.903 3.I Sukarsis.890 3.Pd. A.Ma Nur Aini Hasanah Hasbullah Karsono H. A. A. A.907 3.868 3. Malik. S. S. Sawi Riyadi.Pd Darsono. A.Ma Ponidjan.894 3. S. Simin. A. Sholeh.909 3. A.Pd.878 3.Ma Masnuriyatil Wathoniyah.I Drs. S.875 3. Kifli Mudawam. A.882 3.901 3. S.905 3. S.

I Dja'far. A.939 3.946 3. A.Ma Suharsono.Ma Ayulinurti.966 3.940 3.Ma Sunarbiantoro.Ma Astutik.Ma Sahiruddin. S.964 3. A.945 3.I Abd.Pd.Glugur SDN 2 Klatakan SDN 5 Patokan SDN 3 Tambak Ukir SDN 1 Buduan SDN 2 Bantal SDN 3 Paowan SDN 8 Mimbaan SDN 1 Klatakan SDN 1 Selobanteng SDN 2 Seliwung SDN 1 Jatisari SDN 4 Klatakan SDN I Talkandang SDN 5 Besuki SDN 2 Smber Kolak SDN 3 Wonokoyo SDN 7 Besuki SMPN 1 Besuki SDN 3 Klatakan SDN 6 Besuki SDN Wringinanom 1 SDN 3 Wonorejo SDN 1 Panji Lor SDN 2 Sumberanyar SDN 1 Banyuglugur SDN 2 Seletreng SDN 1 Sumberanyar SDN 7 Dawuan SDN 7 Dawuhan No.948 3.954 3.937 3.959 3. S. S.Kamal SDN 2 Curah Jeru SDN 7 Besuki SDN 2 Trebungan SDN 1 Mojosari SDN 3 Patokan SDN 2 Tg.I Marsiyam A.I Supandi. Tin Nurhayati. Istamsini.Ma Sumiati.Ma Ayulinurti.Pd.Ma Kacung. A.Ma Arjoso. A.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .931 3.Ma Sayapno Huri.Ma H.962 3.Pd.Pd. Azis Suswadi.Pd.968 3.949 3. Qowi.Pd. Sugito Sumali.I Sahiruddin Taufiq Efendi.Ma Siti Waroh Miluddin.928 3.S.967 3. A.Pd.Ma Fathor Rasyid.947 3. A. A.Ma Muji Yatim. S. A.924 3.Ma Soekandar Sutinah.927 3.971 3. A. A.I Sutinah Nomor Peserta 10052312720045 10052312720046 10052312720047 10052312720048 10052312720049 10052312720050 10052312720051 10052312720052 10052312720053 10052312720054 10052312720055 10052312720056 10052312720057 10052312720058 10052312720059 10052312720060 10052312720061 10052312720062 10052312720063 10052312720064 10052312720065 10052312720066 10052312720067 10052312720068 10052312720069 10052312720070 10052312720071 10052312720072 10052312720073 10052312720074 10052312720075 10052312720076 10052312720077 10052312720078 10052312720079 10052312720080 10052312720081 10052312720082 10052312720083 10052312720084 10052312720085 10052312720086 10052312720087 10052312720088 10052312720089 10052312720090 10052312720091 10052312720092 10052312720093 10052312720094 10052312720095 10052312720096 10052312720097 Kabupaten/Kota Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 75 dari 128 .Pd.951 3.Ma Hamidah.Ma Miskan.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN 2 Pleyan SDN 1 Bugeman SDN 4 Klatakan SDN 1 Peleyan SDN 8 Dawuhan SDN 3 Kotakan SDN 2 Kendit SDN 1 Pasir Putih SDN 1 Lamongan SDN 2 Curah Cottok SDN 3 Olean SDN 1 Agel SDN 1 Kotakan SDN 5 Besuki SDN 3 Sumberpinang SDN 8 Kilensari SDN 2 Sumberkolak SDN 1 Tg.950 3. S.923 3. A.921 3.936 3.I Sutayam Lathif.Ma Hj.I Umar Su'ud.941 3.956 3.Ma Sunarto.929 3.I Pagiyanto.953 3. S.926 3. A.944 3.965 3.Ma Moh.I Sumiyati. A. A.933 3.925 3. A. A. A.Ma Moh. A. S. Kahar. S.942 3.Ma Siti Aisyah Abd.Ma Ali Nurjais. A.Ma Abd. S.960 3.930 3.Ma Siti Romliyah Muhfar Hasit. A. S.922 3.961 3. 3.Pd. Jalal. Mawardi.Pd.I Drs. A.970 3.955 3. A.I Sudarman. S.Ma Hj.920 3.Ma Hamidah. S.958 3. S. A.957 3. Muthalib.Pd.Ma Misa'un. A. A.943 3. A.938 3.969 3. Ilyas.934 3. A.952 3. S.Ma Suhrawi.935 3. A. A.Pd.I Agus Raharjo.963 3.Ma Jatim.Pd Munimah.Ma Marsuki.932 3. A.972 Nama Guru Abd.Pd.

S.005 4.Ma Laziz Sumarni. Sunardi. S.023 4.Ma Umi Darwiyah.Ma Agus Yanto.Ma Sanom. A.991 3.975 3.009 4. A.003 4. S.I H.Pd. A.019 4.017 4.976 3.018 4. Abdus.I Siti Aisyah Layyinat Siti Latifah Sadnan.973 3.013 4. A.Pd. A.978 3.Pd. S.983 3. Surapto. Sumardy Imron. BA Sahabudin. A. Supriyadi. A. BA Zayyadi M.002 4.I Suharsono Abd.Ma Moh.992 3. Emman Rosyodi Suwito. S.982 3.Ma Sukarto.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .980 3. A.014 4.981 3.988 3. Ahmadi Purnomo.I Hainur Rasyid. A. Husni Susanto Sri Utami Mariyakun.979 3. A. S. 3. S. Rahwiniyanto Mokh.Pd. BA M.007 4.974 3. A. S.995 3. Junaidi. Djunaidi. Amsin Muhasin H.I H. Adra'i.024 4.022 4.021 4. A.Pd.I Drs. Khatib.I H.994 3.010 4. Hamid.996 3.012 4.Ma Moh.977 3. Halim.I Ach.999 4.998 3.I Musthafa Sudjono Bakri. A. A.Ma Muhaini.000 4.Ma Abd.Pd.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Bahasa Arab PAI Fiqih PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN 1 Palangan SDN 3 Sumberanyar SDN 5 Kedunglo SDN 1 Curah Jeru SDN 2 Pesisir SDN Bletok SDN 1 Wonorejo SDN 3 Buduan SDN 5 Kalianget SDN 1 Seletreng SDN 3 Demung SDN 3 Panji Kidul SDN 1 Trebungan SDN 3 Widoropayung SDN 3 Jangkar SDN 3 Battal SDN 3 Trebungan SDN 3 Trigonco SDN 3 Balung SDN 4 Pleyan SDN 1 Olean SDN 3 Patokan SDN 2 Talkandang SDN 1 Besuki SDN 3 Kendit SDN 7 Pesisir SDN 2 Banyuputih SDN 3 Wonokoyo SDN 1 Duwet SDN 1 Gebangan SDN 3 Juglangan MTs Darul Ulum Bugeman SMPS I Ibrahimy MTs Nurul Huda SMAN 2 Situbondo SMPN 2 Situbondo SDN 1 Gn.985 3. A.Pd.008 4. S. S.Pd. BA Mardiyana.Ma Syamsiadi.001 4.Ag Murniyah Muhdlar. S.I H.Ma Imran Rasyidi Soetrisno.984 3.004 4.020 4.Ma Jupri.Malang SDN 1 Kilensari SDN 1 Patemon SDN 2 Landangan SDN 2 Banyuputih SDN 2 Selomukti SDN 2 Kalibagor SDN 2 Baderan SDN 5 Klatakan SDN 1 Kayuputih SDN 3 Kedunglo SDN Tambak Ukir 1 SDN 2 Bungatan SDN 4 Mimbaan SDN 4 Mimbaan SDN 1 Kertosari SDN 1 Landangan No.986 3.987 3.015 4.Ma Sukarto. A.I Sutikno Suprapto.990 3.Pd.Ma Suryadi Nomor Peserta 10052312720098 10052312720099 10052312720100 10052312720101 10052312720102 10052312720103 10052312720104 10052312720105 10052312720106 10052312720107 10052312720108 10052312720109 10052312720110 10052312720111 10052312720112 10052312720113 10052312720114 10052312720115 10052312720116 10052312720117 10052312720118 10052312720119 10052312720120 10052312720121 10052312720122 10052312720123 10052312720124 10052312720125 10052312720126 10052312720127 10052312720128 10052316720129 10052312720130 10052371320131 10052312720132 10052312720133 10052312720134 10052312720135 10052312720136 10052312720137 10052312720138 10052312720139 10052312720140 10052312720141 10052312720142 10052312720143 10052312720144 10052312720145 10052312720146 10052312720147 10052312720148 10052312720149 10052312720150 Kabupaten/Kota Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 76 dari 128 .016 4.025 Nama Guru Fatuhah Syafi'i.Pd.Pd.Ma Drs.997 3.Ma Titiek Sumaryati S.993 3.006 4.Ag Suhali Mukhlish .989 3. S. S.011 4.

S. S.Pd Supeno.039 4.067 4. S.Pd.I Kadar Usman. S.Pd. SH Indawati Mistutik. S.049 4.I Umy Saadah.I Rodiyah Abdurrahman.Md Baihaqi Rahmat.043 4.I H. A. Zainal Arifin. A. Latifah. S.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .. S.I Syamsul Arifin Djunaidi. S.045 4.Ma. S.Ma Sukardi M. Ziyadi.I Kusni.Pd. S.Pd. A.038 4.057 4. A. S. A.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas Fiqih Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN 4 Balung SDN 2 Arjasa SDN 2 Pokaan SDN 1 Tamansari SDN 1 Pokaan SDN 1 Tlogosari SDN 1 Pesanggrahan SDN 2 Semiring SDN Gadingan SDN 1 Mangaran SDN 4 Tg.077 4. Siti Khotijah. S. Mihadin.026 4.Pd.Ma Sukandar.Pd. S.Kamal SDN 1 Semiring SDN 10 Patokan SDN 3 Blimbing SDN 2 Ketowan SDN 1 Lubawang SDN 5 Banyuputih SD Islam Al Abror SDN I Ardirejo SDN 6 Curah Tatal SDN 2 Plalangan SDN I Blimbing SDN 6 Mimbaan SDN I Gudang MI Thariqun Najah MI Raudlatus Shibyah MA Nurul Huda RA Fathus Salafi MI Nurussalam Bungatan MI Islamiyah Nuriyah SDN 1 Alasmalang SDN 4 Besuki SDN 1 Balung SDN 2 Lubawang SDN 1 Perante SDN 2 Kesambirampak SDN 5 Arjasa SDN 2 Bloro SDN 2 Trigonco SDN 1 Kapongan SDN 3 Palangan SDN 2 Sopet SDN 3 Gelung SDN 1 Wonokoyo SDN 2 Kumbang Sari SDN 6 Tambak Ukir SDN 2 Bugeman SDN 4 Sumberejo SDN 5 Jangkar SDN 3 Seliwung SDN 5 Dawuhan SDN 2 Asembagus SDN 4 Pesisir No.I Wiwik Srimindartik.064 4. Burawi. S. S.I Turino Juaidi. A.031 4.Pd. S.Pd. S.048 4.Pd.Ma Tri Wahyuni.040 4.059 4. S.I Sri Sulami. S.036 4. A.068 4.Pd Edy Sudiono. A.Pd.054 4.Ma Ali Kasim.027 4.Ma H.Pd.Ma Ridawi. S.I Hj. Shodiq.I St. S.Pd.I Suraji.030 4.044 4. Syukur.050 4.I H. S.Pd.073 4. S.Pd.Pd.Pd.041 4.Pd Toto Laksono. S. Mudzakkir.062 4.I Ahmad Zaini.Pd.066 4.Pd.070 4.052 4.037 4.069 4.078 Nama Guru Fathor Rasyid.065 4.I M.Pd.072 4.Pd.I Sutra Ratna N. S. S.Pd.I Bambang Hariyanto.Pd.074 4. A. A.Pd.Pd. S.046 4.I Moch Anwar.061 4. Saiful Mu'min.063 4.I Totok Darmadji.042 4.Pd.Pd Mulyadi.Pd. S.I Mistutik.I Soedarsono. Suryanto H.I Umar.028 4.029 4.Pd. 4. Rasyid. BA Dasuki Nur Kristiyanto.I Ahmadi Fauzi. S.Ma Nomor Peserta 10052312720151 10052312720152 10052312720153 10052312720154 10052312720155 10052312720156 10052312720157 10052312720158 10052312720159 10052312720160 10052312720161 10052312720162 10052312720163 10052312720164 10052312720165 10052312720166 10052312720167 10052312720168 10052312720169 10052312720170 10052312720171 10052312720172 10052312720173 10052312720174 10052302720175 10052302720176 10052371320177 10052302020178 10052302720179 10052302720180 10052312720181 10052312720182 10052312720183 10052312720184 10052312720185 10052312720186 10052312720187 10052312720188 10052312720189 10052312720190 10052312720191 10052312720192 10052312720193 10052312720194 10052312720195 10052312720196 10052312720197 10052312720198 10052312720199 10052312720200 10052312720201 10052312720202 10052312720203 Kabupaten/Kota Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 77 dari 128 .071 4.060 4. A.051 4. S..Ma Niyatim.047 4.I Alimun.075 4. A. S. S.Pd. S. S.I Marsuto.058 4.076 4.055 4.I Khusniati.Ma Modawir.056 4.035 4.053 4.I Abd.034 4.Pd.Pd.Ma Ach.I Moh.033 4.I Suyitno.Pd.032 4.I Abd.I H.

S. S. S.094 4.Pd. Mustaqim Abd.Pd.087 4.115 4. Multazam.113 4. S.114 4.Pd. S. S.Pd. S. S. A.095 4.104 4.I Kamijo. 4.I A.Kamal SDN 4 Wringin Anom SDN 3 Jangkar SDN 6 Patokan SDN 3 Suboh SDN 1 Sopet SDN 2 Duwet SDN 1 Jetis SDN 4 Sumberanyar SDN 1 Dawuhan SDN 5 Paowan SDN 2 Sumberejo SDN 2 Jatibanteng SDN 5 Mimbaan SDN 1 Kukusan SDN 9 Kilensari SDN 2 Ardirejo SDN 3 Palangan MI Nurul Fatah SDN 3 Currah Cotok SDN 2 Lamogan SMPN 2 Kendit SDN 2 Patemon SDN 3 Pesisir MI Islamiyah MTs Arromli SDN 5 Blimbing MI Salafiyah Syfiiyah Putra SDN 1 Sumberejo SDN 2 Mojosari SDN 2 Sumberkolak SMPN 2 Asem Bagus SDN 4 Tlogosari SDN Demung 5 SDN 6 Jatisari SDN Kencong III MI Wahid Hasyim MTs Baitul Arqom SDN Sabrang 1 No.I Jurianto. S.108 4.Pd.I Muchlis. S.Pd.I H.106 4. Drs.Pd.091 4.110 4.Pd.120 4.I Nanik Zahro. Asis.I Suryadi.111 4.126 4.103 4.102 4.I Juharyo.I Mohammad Iksan.Putri SDN 2 Kendit SDN 2 Lamongan SDN 6 Kedunglo SDN 2 Mlandingan SDN 2 Wonokoyo SDN 2 Wringin Anom SDN 4 Patokan SDN 3 Kandang SDN 3 Jatisari SDN 4 Jetis SDN 4 Jatisari SDN 5 Tg.100 4.Pd.107 4.Pd.Pd. S. S.Pd.Pd.I Muadi Noor Shodiq Ahmad Sholihan Y. S.I Jamsuri .Pd.I Riwahnan.Ma H. Rosyid. S.Pd.081 4.128 4. S.127 4.I Noersa'adah.I Sutipyo.083 4.098 4. S.084 4. Abd. S.093 4.090 4.S.I Moh.I Sugiono. S.Pd.I M.I Ramli.I Abd. A.123 4.Pd.121 4.082 4.097 4.086 4.124 4. S.118 4.I H.I Samiyanto.Pd.I Sukandar.117 4.Pd.109 4. S.Pd Abd.Pd. S. S. S.Pd.099 4.I H.Pd. Lahwir. S.125 4.Pd.129 4.Pd Nomor Peserta 10052312720204 10052312720205 10052312720206 10052312720207 10052312720208 10052312720209 10052312720210 10052312720211 10052312720212 10052312720213 10052312720214 10052312720215 10052312720216 10052312720217 10052312720218 10052312720219 10052312720220 10052312720221 10052312720222 10052312720223 10052312720224 10052312720225 10052312720226 10052312720227 10052312720228 10052312720229 10052312720230 10052312720231 10052312720232 10052312720233 10052312720234 10052312720235 10052302720236 10052312720237 10052312720238 10052312720239 10052312720240 10052312720241 10052302720242 10052371220243 10052312720244 10052302720245 10052312720246 10052312720247 10052312720248 10052312720249 10052312720250 10052312720251 10052312720252 10052412720001 10052402720002 10052416720003 10052412720004 Kabupaten/Kota Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Jember Jember Jember Jember Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 78 dari 128 .Pd. SH Abu Bakar.122 4.I Fathor Razi.Pd.130 4.I Sutidjo.Pd.Pd.131 Nama Guru Miftachur Rohman. Mohammad Yasin.I Santono. S. Azis.080 4. S.Pd. Mohammad Ramli.088 4. Anwar.I Soetoyono.I Hikmah. Makruf. S. S. S.I Sabri.101 4.I Sumaroto. Nasir.119 4.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .105 4.Ma Zahma.I Mahrus. Rosiq.Pd. S.096 4.116 4.I Drs.I Jumad.112 4. S. Ilyas. S.Ag Abd.Pd. S.085 4.Pd.I Emar Sucipto.Pd. S. Aziz.Pd.Pd.Pd Moh.092 4. S.Pd.I Ridlowi Marzuki.089 4. S. S. S.I M.Pd.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Aqidah Akhlak PAI Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Bahasa Arab PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN 1 Paowan SDN 3 Kapongan SDN 2 Gn.I Marliyani. Purwidihardjo. S.Pd.Pd. S. S. S.I H.Pd. S. Jumairi.Pd.I Rahmaniyatul Badriyah.079 4.I Sunarto Rasyidi. S.

140 4. S. A.182 4.180 4.I S. A. S.S Burhan.Pd.136 4. S. Markamah Hadi.146 4. Hadi Santoso Drs.F.Ag Siswoyo E.Ma Sukarman.Ma Drs.171 4.. S. S.I Drs.165 4.164 4.Ma Martiah. A.181 4. Halim S. S. Masykur.137 4.143 4. S.Ma Sirodjudin A.Pd. Sajuri.Ma Fahimin Aryadi.141 4. Hj. 4.157 4. Siti Maryam Zaini Husni. A.174 4.Pd. A.162 4.Pd M.144 4.155 4. A. A.Ma Mardjuki M.Ma Moeh. A. Syamsu.I Demi Fatimah.151 4.177 4.179 4. Abd. A. S.I Rudy.Pd Idhar Mudin. M.135 4. S. Muklis Imron.Pd. A.159 4.132 4.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN . A.Pd Abdul Ghofur Hindun.176 4.178 4.Ma Syamsul Hadi H.Ma Achmad Rifa'i.175 4. Rohzinah. S. M.161 4.Pd. A.Ag Muhaimin. Manshur. A. Ghoni. A.I Faruq.138 4.Pd Drs. S.Ma Drs. S. Iskandar Karniadi. Isma'il.Pd.134 4.154 4.158 4. Santoso. A. Muzakki.139 4.168 4.Ma Drs.153 4. Suradji Syahri Chatim. S. S.145 4. M.184 Nama Guru Khalil.I Sito Efendi.Ma Suwito Al Farichi.Ma Drs.142 4.148 4. Rois H.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDS Al Hidayah SDN Sumber Sari IV SDN Mrawang 4 SDN Sumberrejo 09 SDN Gelang 06 SDN Tegalwangi 02 SDN Lojejer 4 SDN Kaliwates 01 SDN Puger Kulon 02 SDN Umbulsari 2 SDN Mojomulyo 02 SDN Tegalwangi 01 SDN Kaliwates 02 SDN Kebonagung 2 SDN Dukuhdempok 02 SDN Jember Lor 2 SDN Jatiroto 05 SMPN 1 Arjasa SDN Cakru 01 SDN Karang Rejo 04 SDN Keting 04 SDN Arjasa IV SDN Tembokrejo 04 SDN Umbulsari 1 SDN Jatian I SDN Karangsono 03 SDN Kamal 02 SDN Rowotantu 3 SDN Jenggawah 06 SDN Baratan 3 SDN Baratang II SDN Pakis 04 SDN Kepanjen 2 SDN Bagon 03 SDN Bintoro 01 SDN Slawu II SDN Tanggul Kulon 05 SDN Gebang I SDN Karangharjo 02 SDN Sidomulyo 01 SDN Umbulrejo 01 SDN Karang Semanding 01 SDN Jatisari 02 SDN Wonosari 03 SDN Tegalsari 4 SDN Karang Rejo 01 SDN Kesilir 01 SDN Manampu II SDN Jelbuk 1 SDN Purwoasari 2 SDN Klatakan 02 SDN Dukuhmencek 4 SDN Sumber Jambe 4 No. Djahar. Wiroi Al Chusniyah.Ma Nurul Djannah.149 4. S.I Masjhuri.167 4.Si Moh.Ag Surasmo.Pd Drs. Drajat.Ma Nomor Peserta 10052412720005 10052412720006 10052412720007 10052412720008 10052412720009 10052412720010 10052412720011 10052412720012 10052412720013 10052412720014 10052412720015 10052412720016 10052412720017 10052412720018 10052412720019 10052412720020 10052412720021 10052412720022 10052412720023 10052412720024 10052412720025 10052412720026 10052412720027 10052412720028 10052412720029 10052412720030 10052412720031 10052412720032 10052412720033 10052412720034 10052412720035 10052412720036 10052412720037 10052412720038 10052412720039 10052412720040 10052412720041 10052412720042 10052412720043 10052412720044 10052412720045 10052412720046 10052412720047 10052412720048 10052412720049 10052412720050 10052412720051 10052412720052 10052412720053 10052412720054 10052412720055 10052412720056 10052412720057 Kabupaten/Kota Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 79 dari 128 .Pd.160 4. Sholihin Moh.Ma Imam Suja'i Tarmijan Syamsuddin.166 4. S. H. S.173 4.Ag Abd.Ma Moh.133 4.Pd.Ma Dra.172 4. A.I Kusnu Umar.152 4.156 4.147 4.170 4.Ag Muh. A. S. Syamsi H.163 4. A. A.Pd Ach.150 4.Ma Mushonif. A.Ma Abd.169 4. Hasyim.183 4.

Ma Zaenal.237 Nama Guru Nur Chalis.189 4.Ma Moh. A. Shidiq.215 4.Pd M. BA Slamet Hardjo.213 4.227 4. A. A.222 4. S.194 4.Ma Zainuddin.204 4.Ag H.I Ilham. Baidhowi.210 4.193 4.Ma Adib Fauzi.195 4. A.205 4. S.Ma M. S. S.Ma Chotamah.Ma.235 4.Ma M.186 4.Ma M.I Umiyati. Djufri. A. A.Pd M.209 4. S.226 4. Tamhid.225 4.Ma Mujasri.Ma M.230 4.208 4.Ma Tolhah.Pd Samian Anwar.Pd. A.192 4. A. A.Ma Abu Samin.216 4. S.197 4.212 4. Kholil. A. A. Amin. S. Hasan.Ma Suhariyono. A. A. S.191 4.218 4.Ma Jauhari.Pd Agus Santoso.190 4.229 4. Sunardi Bachri Tukidjo. A.203 4. Hadits.202 4. Sutris. S.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN . A.Pd Amin. A.Pd Syofan Mansur.Pd Hasyim Abdullah.187 4. A.196 4.Ma Asmul.Pd Sholihin Bahri.228 4.Ag Zainal Abidin.Ma Moh.Ma Shohib Husein. Rowi. BA Mislan.188 4. Moh.I Dra.Ma Tamam Hidayat. Sumardiyah Moh.Ma Moh. A.Pd. Sutrisno. S.232 4.185 4. A.Ma Drs. Hasan Basri Moh. S.220 4.224 4. Saturi.223 4. A.236 4. A. A.Ma Nurifah.Pd. 4.233 4.F. S. A.207 4.Ag H.Pd Sugiatur. S. S.Ma Moh.200 4.Ma Hartatik.234 4.211 4. A.206 4.Pd.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Kemuning Sari Kidul 02 SDN Kebon Sari 07 SDN Kemuning Sarilor 1 SDN Gambirono 04 SDN Yosorati 03 SDN Kertonegoro 04 SDN Balung Lor 4 SDN Kertonegoro 4 SDN Sumber Bulus 02 SDN Gambiran 02 SDN Lembengan 3 SDN Grenden 04 SDN Sumberjo 3 SDN Bangsalsari 03 SDN Jatimulyo 02 SDN Plalangan 02 SDN Lembengan 2 SDN Kertosari 05 SDN Klompangan 2 SDN Sumber Jeruk 01 SDN 01 Jelbuk SDN Padomasan 07 SDN Gebang V SDN Biting III SDN Balung Kulon 02 SDN Kalisat 1 SDN Umbulsari 04 SDN Sidodadi 06 SDN Kranjingan 04 SDN Gebang 04 SDN Wonosari 01 SDN Wonojati 02 SDN Mojogemi I SDN 01 Grenden SDN Glundengan 02 SDN Mundurejo 02 SDN Mangli IV SDN Ampel 4 SDN Dukuh Mencek 01 SDN Pondok Rejo II SDN Manggisan 03 SDN Wonorejo 06 SDN Sidomekar 05 SDN Kraton 4 SDN Curah Nongko 06 SDN Gumelar 01 SDN Karang Pring 01 SDN Balung Lor 05 SDN Dukuh Dempok 4 SDN Sabrang 04 SDN Gumelar 03 SDN Karang Semanding 02 SDN Tegal Besar 04 No.231 4.Ma Nomor Peserta 10052412720058 10052412720059 10052412720060 10052412720061 10052412720062 10052412720063 10052412720064 10052412720065 10052412720066 10052412720067 10052412720068 10052412720069 10052412720070 10052412720071 10052412720072 10052412720073 10052412720074 10052412720075 10052412720076 10052412720077 10052412720078 10052412720079 10052412720080 10052412720081 10052412720082 10052412720083 10052412720084 10052412720085 10052412720086 10052412720087 10052412720088 10052412720089 10052412720090 10052412720091 10052412720092 10052412720093 10052412720094 10052412720095 10052412720096 10052412720097 10052412720098 10052412720099 10052412720100 10052412720101 10052412720102 10052412720103 10052412720104 10052412720105 10052412720106 10052412720107 10052412720108 10052412720109 10052412720110 Kabupaten/Kota Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 80 dari 128 .Ag Tamam Hidayat.221 4. A.Pd Imam Sudja'i.Ma Senewar. S.Ma Suroso.Ma Dra.198 4.217 4. Qohar A.214 4. S. A. A. S.201 4.199 4. Tamyis S.I Chotijah.219 4. A. A. Sholihin. Thohir Huda Abd.Ma Jamhari Edy.

A.Pd.266 4.Ma Asruri.I H.265 4.260 4.287 4.Pd.264 4.286 4.284 4.Ma Sucipto.238 4.Ag Misnali.Pd.289 4. A.241 4. Farida Suhartatik. S. A. S. S.Ma Imam Maliki.I Ridho. S. A.Ma Drs.Pd.277 4.246 4.Ma Saiman A.Ma H.Ma Khoirul Anam.240 4.Ma Kastini. A.R.280 4.258 4.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Kesilir 01 SDN Balung Lor 03 SDN Karang Rejo 05 SDN Bagorejo I SDN Puger Kulon 04 SDN Sumberejo 2 SDN Kencong 03 SDN 04 Grenden SDN Mayangan 06 SMPS Pgri Ambulu SDN Banjarsengon II SDN Mlokorejo 03 SDN Sukorejo 2 Kalisat SDN Andongsari 5 SDN Gadingrejo 3 SDN Bangsalsari 02 SDN Suren 03 SDN Rowotamtu 03 SDN Mlokorejo 02 SDN Banjarsengon I SDN Karang Rejo 01 SDN Sukorejo 02 SMKS PGRI 3 SDN Pancakarya 01 SDN Sumber Pakem II SDN Balung Lor 03 SDN Paseban 02 SDN Wringintelu 02 SDN Jember Lor IV SDN Kencong 07 SDN Karanganyar 03 SDN Lengkong 02 SDN Yosorati 04 SDN Kepatihan I SDN Tembokrejo 3 SDN Tempurejo 01 SDN Suco I SDN Menampu 05 SDN Panti 03 SDN Sidodadi 01 SDN Kaliglagah 04 SDN Mojosari 03 SDN Panca Karya 03 SDN Kepatihan 08 SDN BIting 1 SDN Sempolan 01 SDN Sukokerto I SDN Tempurejo V SDN Tempurejo 05 SDN Pecoro 3 SDN Rambipuji 03 SDN Sumber Wringin 02 SDN Sumberejo 7 No.244 4. A. S. Subari.268 4. H.288 4. S.Ag Hadi Wiyoto.271 4.Ma Ahmad Baihari. S.281 4.261 4. Yasin.Pd. Akhmad Munifh Suprihatin.Pd.I Suyitno.245 4.278 4.Pd M.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN . A. Ichsan. S.Pd Mucholifah.Ma Suroso. S.Ag Musaadah.Pd Siti Sumaril.285 4.283 4.248 4.Ma Sudjilah.Pd Sukiman.Ma Mutmainah. A.274 4.Ma Sulaiman.239 4. A.270 4. A.257 4. S.Ma Nuriyati. H. S.Pd Supiyati.I Mokh. S. A.Ma Siti Indriyah.Ag M.253 4..262 4.247 4.Pd Khotimah. S.249 4. S.275 4. S. Nur Halim Miyoko Muchtar.243 4.Pd Hj. S. A. S. Sugianto Syaifudin.Ag Isticharoh. S.272 4. S. A.I Drs. A. A.Ma Sri Sunarsih. Burhanuddin.Ma Siti Aisyah.Pd Nomor Peserta 10052412720111 10052412720112 10052412720113 10052412720114 10052412720115 10052412720116 10052412720117 10052412720118 10052412720119 10052412720120 10052412720121 10052412720122 10052412720123 10052412720124 10052412720125 10052412720126 10052412720127 10052412720128 10052412720129 10052412720130 10052412720131 10052412720132 10052412720133 10052412720134 10052412720135 10052412720136 10052412720137 10052412720138 10052412720139 10052412720140 10052412720141 10052412720142 10052412720143 10052412720144 10052412720145 10052412720146 10052412720147 10052412720148 10052412720149 10052412720150 10052412720151 10052412720152 10052412720153 10052412720154 10052412720155 10052412720156 10052412720157 10052412720158 10052412720159 10052412720160 10052412720161 10052412720162 10052412720163 Kabupaten/Kota Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 81 dari 128 .251 4.259 4. A.Pd Sudjono Hambali. S.242 4. S.Pd Abdul Kholiq. A.Pd Alwan.250 4.263 4.Pd. S. S. Syahroni Asyari. A.273 4.276 4.269 4. S.Pd Sujud.282 4.I Mathoha. A.Pd Suratman Drs. A. A.Ma Sujilah.I Misturi. 4. S. S.290 Nama Guru Tughino. A.256 4.254 4.255 4.Ma Halimah S.Ma Mudjiono.Ma Abd. Cholil.279 4.252 4.Ma Moch.267 4. Rosyid.Pd Sofwan Arif.

339 4.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN . A.I Nurowi. Karfu'ah. S.I Imron Hariri Badrul Kamil Sama'in. Abdul Muchid.Ma Nasuchah.Ma Nomor Peserta 10052412720164 10052412720165 10052412720166 10052412720167 10052412720168 10052412720169 10052412720170 10052412720171 10052412720172 10052412720173 10052412720174 10052412720175 10052412720176 10052412720177 10052412720178 10052412720179 10052412720180 10052412720181 10052412720182 10052412720183 10052412720184 10052412720185 10052412720186 10052412720187 10052412720188 10052412720189 10052412720190 10052412720191 10052412720192 10052412720193 10052412720194 10052412720195 10052412720196 10052471320197 10052402720198 10052412720199 10052412720200 10052412720201 10052412720202 10052412720203 10052412720204 10052412720205 10052412720206 10052412720207 10052412720208 10052412720209 10052412720210 10052412720211 10052412720212 10052412720213 10052412720214 10052412720215 10052412720216 Kabupaten/Kota Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 82 dari 128 .310 4. Sa'roni.Ma Ah.296 4. Halim Sumardjo Khotimah.340 4.337 4. S. A. S.292 4.N. S.294 4. S. Rukiyana.302 4.Ag Hj.Ma Kholil H. S.Pd.336 4. 4.314 4.317 4. A.I H.Ma Sholihin. H.Ma Drs.304 4. A.Pd.342 4. S.Pd. Yuaini.299 4.Pd.326 4.Pd Moh.328 4. A. A. Hasyim.Ag Nuso Ilyas.327 4. M.307 4. Burhanuddin Abd.312 4.Ma Moh.297 4.Pd Sucipto.298 4.306 4. S.303 4.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Fiqih Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Jatisari 01 SDN Tempurejo IV SDN Tempurejo 04 SDN Banjarsari II SDN Nogosari 03 SDN Suco 02 SDN Seruni 03 SDN Nogosari 04 SDN Plalangan 04 SDN Sumber Kejayan 04 SDN Sidomukti 2 SDN Balung Lor 02 SDN Arjasa 01 SDN Serut 03 SDN Rempuji 1 SDN Plerean 1 SDN Sukamakmur I SDN Kraton 01 SBR Kejayan 01 SDN Tamansari 02 SDN Tempurejo 01 SDN Sumberejo 9 SDN Arjasa IV SDN Suger Kidul 2 SDN Sumberpinang 3 SDN Sumberejo 10 SDN Bidadung 01 SDN Kepatihan 6 SDN Kranjingan 05 SDN Glagahwero 01 SDN Kepatihan 13 SDN Kaliwining 05 SMPN 1 Jember MTs Miftahul Ulum MI Hid Mubtadiin SDN Sabrang 1 SDN Karang Pring 03 SDN Jember Lor 2 SDN Kepatihan 05 SDN Umbulsari 1 SDN Tg.320 4. BA Subandi Kuntariyah. A.319 4.331 4.I Cicik Suciati Sawar Hadi Suhairi. A.Ag Syamsudin Ikhsan.301 4. S. Isro'i. A.338 4.293 4. S.Pd Imam Bashari.Pd. Basit.Ma Muhith A. S.330 4.I Dra. A.343 Nama Guru Moh.Ma Ihsan Al Mahmud.Ma Munawaroh.322 4. S.329 4.I Muhammad Amiruddin.311 4.Pd.Pd Dra.I Sutrisno.Pd Achmad Ali Mansyur.Pd Ita Wasilah.Pd Muhaimin.325 4. A.295 4.R.315 4. Umi Salaman. S.300 4.Pd. Syafi'i Sufyan M.332 4.333 4. Mokh. S. S. Sudjiati Aswijanto. S.I Drs.Pd. S. S.Pd Hj. Kholil.Ma Sukardi.341 4.308 4. A.321 4. Yuaini. S. A.Pd Moh. S.Ma Ismail Shahib.Pd. Fuadah H.305 4. Sholihin Ahyaul Husna. Samariyanto Ridwan A.324 4.Pd.I Drs.Ma H. Karyono.318 4. Rejo 05 SDN Curah Nongko 08 SDN Gunungsari 1 SDN Puger Kulon 03 SDN Suger Kidul I SDN Tegalsari 1 SDN Guguto I SDN Ajung 04 SDN Tamansari 03 SDN Sukorejo 04 SDN Tanggul Wetan 02 SDN Kraton III SDN Sidorejo 01 No.313 4.Ma Ah.Ag Drs. A. Murtam Chalik.291 4.I Hj.309 4.316 4. S. A.M.323 4. S.Ma Rohadi. A.Pd Lamidjo.334 4. S. S.Ma Paino Syamsi.335 4.

01 SDN Ampel 03 SDN Keting 01 SDN Jenggawah 10 SDN Jenggawah 05 SDN Wonoasri 01 SDN Sumberejo 07 SDN Pontang 1 SDN Gunungsari 1 SDN Sukoreno 4 SDN Baratan I SDN Paleran 04 SDN Tegalsari 2 SDN Silo 05 SDN Karang Rejo 03 SMPN 4 Jember SDN Jatian 02 SDN Jubung 03 SDN Cumedak 2 SDN Kencong 4 SMKN 4 SDN Karang Kedawung 02 SDN Bintoro 02 SDN Bintoro 04 SDN Kasiyan 03 SDN Ampel 01 SDN Arjasa 02 SDN Sidodadi 2 SDN Kranjingan 02 SDN Curah Nongko 03 SDN Sidodadi 04 SDN Karang Rejo 02 SDN Silo 01 SDN Tg.350 4.Pd Achmad Basuni.Pd.Ag M. S.394 4.366 4.353 4.347 4. S.382 4.363 4. S. Rejo 06 No.349 4. S.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .Pd.Pd. S.Pd.396 Nama Guru Siswayanti. M..392 4.I Moh.I Nomor Peserta 10052412720217 10052412720218 10052412720219 10052412720220 10052412720221 10052412720222 10052412720223 10052412720224 10052412720225 10052412720226 10052412720227 10052412720228 10052412720229 10052412720230 10052412720231 10052412720232 10052412720233 10052412720234 10052412720235 10052412720236 10052412720237 10052412720238 10052412720239 10052412720240 10052412720241 10052412720242 10052412720243 10052412720244 10052412720245 10052412720246 10052412720247 10052412720248 10052412720249 10052412720250 10052412720251 10052412720252 10052412720253 10052412720254 10052412720255 10052412720256 10052412720257 10052412720258 10052412720259 10052412720260 10052412720261 10052412720262 10052412720263 10052412720264 10052412720265 10052412720266 10052412720267 10052412720268 10052412720269 Kabupaten/Kota Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 83 dari 128 . H. S.362 4.I Toyib.Pd. H.Pd.I Lu'ayyi.Ag Hamim Is. S. S. S.357 4.Pd Mashudi Akhmad.389 4.Pd Chodidjah. S.Pd.Pd Abd.355 4. Nuryanto Samingan. S. S.379 4.344 4.374 4. Muslimin.370 4. S. S. A. Des Tukirin Muhtid.352 4. S.Pd. S.359 4. S.Ag Hartatik.367 4. S.369 4.Pd Drs.360 4.I Noor Rachman.Pd Surani. S. A. Rodli.I Lasmi.I Sutarmi.346 4. Suparto Imam Muslim. S.Pd Marsa'id.387 4. A. M.386 4.Pd Syaifuddin.383 4. S. S.Pd Drs.I Siti Muqoddamah. A.395 4. S.Pd Abu Hasyim. S.I Suwardi.354 4.348 4.377 4. Robbani Mu'awanah. Yasin.375 4. Kholil.390 4. S.Pd Drs.381 4.Pd Siti Sumiati. A.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Suci 03 SMPN 2 Kencong SDN Glundengan 6 SDN Garahan 02 SDN Rowotengah I SDN Ambulu I SDN Sumberagung 2 SDN Karanganyar 04 SDN Lampeji 01 SDN Banjarsengon II SDN Slawu I SDS Muhammadiyah SDN Bangsalsari 4 SMKS Pgri 3 Tanggul SDN Jatian I SDN Jember Lor 08 SDN Karang Duren 04 SDN Kesilir 03 SDN Tanggul Kulon 01 SDN Gn.Ma Suwarno.Pd. S.Ma Mutik Kotayah.Pd Mamik Fauziah. Rusdi Indra Mulyadi.Ag Rohanah. S. S.356 4. A.371 4. S. S.358 4.372 4.376 4. S.Pd.384 4.393 4.373 4.Pd Nurkhofi. A.Ag Taufik Sholihin.365 4.Ma Drs.361 4.391 4.Pd H.345 4. S.364 4. Salim.351 4.Pd Fahrurrozi.Ma Hamidah.Pd Nasichah.Ma Utiyah Amin. A. S.Ag Basuki.Ag Drs. Roji.Pd Drs. S.Pd Khoiri.388 4.Pd Sutimah. A.368 4.I Moh. S.380 4.385 4.Ma Sofwan Hadi. S. S.I Sudarso.Ma Sumiyati. Bahri. S.Md Moh.Ma H. 4. Subandi Saringatun.378 4.Pd.

Ma Idrus. S.Pd. A.Ma M. A.399 4.421 4.Pd.434 4.418 4. S.407 4.Ma Ahmad Kholid Abdul Karim. Suhud.409 4.446 4. S.444 4.Pd Sri Nurjiati.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Jatiroto 4 SDN Kertonegoro 03 SDN Glagahwero 03 SDN Gebang III SDN Sumberejo 10 SDN Sumberejo 04 SDN Sukoharjo 3 SDN Tembok Rejo III SDN Gumuksari 01 SDN Jatisari IV SDN Sumberlesung II SDN Pakis 03 SDN Bagorejo 04 SDN Karang Rejo 03 SDN Sukokerto 2 SDN 3 Keling SDN Sempusari 2 SDN Gumelar 1 SDN Kasiyan Timur 02 SDN Tegal Gede III SDN Dukuhdempok 07 SDN Jember Kidul 04 SDN Antirogo II SDN Bagon 04 SDN Kemuning Sari Kidul 01 SDN Tegalrejo 1 SDN Ajung I SDN Tutul 01 SDN Mrawan 3 SDN Mrawan 2 SDN Balung Kidul 01 SDN Jambearum 03 SDN Mrawan 04 SDN Bagon 02 SDN Paleran 04 SDN Balung Kidul 02 SDN Tamansari 03 SDN Tugusari 02 SMAN Rambipuji SDN Cangkring 04 SDN Pakusari I SDN Sumberagung 03 SMPS Plus Darus Sholah SDN Jenggawah 07 SDN Balung Lor 03 SDN Rambipuji 07 SDN Mangli 03 SDN Nogosari 06 SDN Bangsalsari 06 SDN Dukuhmencek 04 SDN Sumberdanti 01 SDN Kaliwates 01 SDN Balung Kulon Lor 05 No.412 4. S.428 4.414 4.413 4.Ma Abd. A.Ag. S.Ma Suwarno. Moh. Mulyadi Rifa'i.Pd Kusno Hadi. M. S. A. M. Djalil Mudji.425 4.I H.I H.I Sri Rahayu.Ag Umi Saroh. A.436 4. S. A.405 4. MM Drs.Pd.402 4.Pd. S. Manaf.Si Yasminah. A. Sofwan.Ma.Ag. Zainal Fanani Hafidz.Ma Latifah.419 4. Slamet Musthofa. A.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .442 4. Moh. S.Ag Umi Fadilah Hasan.Ag Syamsul Hadi Umar.429 4.445 4.I Mujiono.439 4. S.440 4.Ma Cholis Ibana.441 4.Pd Siti Muntamah. Ismail Marzuqi.404 4.401 4. S.Ma Rohadi.Pd Siti Marhamah.Pd.435 4. S. S. Rodjai Chasan Bisri. S.I Rohani Sholeh. S.Ma.Pd. A. S.Pd Suwandi. 4.Pd.400 4. Dimyati.Ag Slamet Susanto.Pd Suparto. A.408 4. S.Pd Riyati Hayati.Ag Drs.I Mursid.I Nurhayani.420 4.437 4.447 4.427 4.433 4.Ma Syaikhun.Si Sudarno.Ma Muariyono. A. Hasyim. S.Ag Juhairiyah.Pd.417 4.Ag Abd.Pd Lailiyah. S.426 4. Kholil. A.Ma Narwiyati. S. S.438 4.I Drs.406 4. S. M.431 4.449 Nama Guru Moh.Ag Siti Astutik. S.Pd. S. S.Ag Wahyudi. S.Pd.448 4.430 4.Pd.423 4.Ag Nomor Peserta 10052412720270 10052412720271 10052412720272 10052412720273 10052412720274 10052412720275 10052412720276 10052412720277 10052412720278 10052412720279 10052412720280 10052412720281 10052412720282 10052412720283 10052412720284 10052412720285 10052412720286 10052412720287 10052412720288 10052412720289 10052412720290 10052412720291 10052412720292 10052412720293 10052412720294 10052412720295 10052412720296 10052412720297 10052412720298 10052412720299 10052412720300 10052412720301 10052412720302 10052412720303 10052412720304 10052412720305 10052412720306 10052412720307 10052412720308 10052412720309 10052412720310 10052412720311 10052412720312 10052412720313 10052412720314 10052412720315 10052412720316 10052412720317 10052412720318 10052412720319 10052412720320 10052412720321 10052412720322 Kabupaten/Kota Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 84 dari 128 . S. S. A.Ag Syamsuddin.403 4. S. H.398 4. M.443 4.397 4.I Suparhadi. A.424 4. S.411 4.Ma Drs. Slamet Syamsuddin Sriyatno.Si Drs. A.Ag Sayifullah.Ma Moh.I Imam Syafi'i.415 4.I Hanifah.432 4.422 4.Ma H.410 4. S. A.416 4.

S. S. A.490 4. A. Shochib.Ma Sarno.Ma Cholil.I Sinto.460 4.457 4.484 4.494 4.Ag Ismail.499 4. S.I Thiib.488 4.Pd. S.472 4. A.Pd.Pd Hj. A. S.452 4.455 4. A.Pd Susiyah. S. A.I Manab. S. Djuwani. S.454 4. S.Ma Suwito. Kus Asiyati.I Djumali.493 4. S. Murdiati. S.451 4.Ma Muhalim.479 4. A. S. S. A.Si Sardi. S. S.I Kasmuri.487 4. Bc.Ag Buyadi. A.461 4.498 4.502 Nama Guru Mukalim.470 4.462 4. S.489 4.492 4.500 4.459 4. A. S.I Ismiyati.480 4.466 4.481 4.496 4.Pd.474 4.501 4.485 4.Pd.Ag Paelan.Pd. M.Ma Rochani.467 4.I Hj. S. S.Ag.I Marzuki.465 4. S. A. S.450 4. S.Pd Wardiyanto.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN . S.486 4.491 4. M.I Hj.Pd Siti Hawa.Pd.I Nuryani.Pd. S. S.Ag Syamsiah. S.Pd M.Ma H.495 4. S.497 4.Ma Suyitno.Pd.Ag Bomin.Pd.Pd Nomor Peserta 10052412720323 10052412720324 10052412720325 10052412720326 10052412720327 10052412720328 10052412720329 10052412720330 10052412720331 10052412720332 10052412720333 10052412720334 10052412720335 10052412720336 10052412720337 10052471220338 10052402720339 10052471420340 10052412720341 10052412720342 10052412720343 10052412720344 10052412720345 10052412720346 10052412720347 10052412720348 10052412720349 10052412720350 10052412720351 10052412720352 10052412720353 10052412720354 10052412720355 10052412720356 10052412720357 10052412720358 10052412720359 10052412720360 10052412720361 10052412720362 10052412720363 10052412720364 10052412720365 10052412720366 10052412720367 10052412720368 10052412720369 10052412720370 10052412720371 10052412720372 10052412720373 10052412720374 10052412720375 Kabupaten/Kota Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 85 dari 128 . 4.463 4.I Zainuri. Suwardi. Husin. A.Ag Kasmanan.Ma A.Pd Romlah. Kholiqul Huda.I Ngadinem.Pd.469 4.Ma Taslim. Slamet.453 4.476 4.477 4. S.Ag Jamiatik. S. A. S.Pd Muhajirin.I Saniyah. S.482 4.Pd Sjamsudin.473 4.Pd. S.Ag Sarni. A. S. S.Ma Syafi'i M.Pd Samsudin.464 4.475 4.Ma Bulkin.I Toha.Pd.468 4.Ag Drs.483 4.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Aqidah Akhlak Guru Kelas SKI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Gambiran 03 SDN Wirolegi 04 SDN Kencong 08 SDN Mumbulsari 01 SDN Karangsono 1 SDN Tutul 02 SDN Tanggul Wetan 03 SDN Sumber Jati 04 SDN Tegalsari 4 SDN Mojosari 01 SDN Pecoro 03 SDN Kepatihan I SDN Tamansari 2 SDN Rambipuji 05 SDN Panti 03 MA Ma'arif Ambulu MI Bustanul Ulum Silo Sanen MTs Walisongo SDN Sumber Jati II SDN Arjasa III SDN Jambesari I SDN Kaliwining 02 SDN Baletbaru I SMPN 1 Kencong SDN Karang Rejo 01 SDN Andongrejo 01 SDN Kertosari 03 SDN Sukorambi 06 SDN Mangaran 04 SDN Jenggawah 04 SDN Sabrang 5 SMPN 3 Bangsalsari SDN Tegalsari 3 SMPN 2 Ambulu SDN Semboro 02 SDN Kramat Sukoharjo 04 SDN Ajung 1 SDN Bagon 04 SDN Sumber Bulus 3 SDN Tegal Gede II SDN Cakru 04 SDN Garahan 01 SDN Sbr Salak 03 SMAN Plus SDN Ngampelrejo 1 SDN Selodakon 03 SDN Tegalwaru 02 SDN Sumber Pinang 01 SDN Gambiran 02 SDN Kalisat 1 SDN Tegal Gede 04 SDN Sumber Lesung 06 SDN Slateng 01 No. S.456 4. S.458 4.Pd.Pd Siti Chotimah.Pd H.Ma M.Pd Suwarno. S.Hk Suryati Shodiq Wiyono.Ma Mulyadi.478 4.Ma H.Pd.471 4. Siti Insiyah. A. Hafid.

DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN - TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Gumukmas 01 SDN Karang Pring 02 SMPN 2 Wuluhan SDN Glagahweo I SDN Karang Rejo 07 SDN Patemon 03 SDN Wirolegi III SDN Mojogemi I SDN Jombang 03 SDN Sidomulyo 03 SDN Andingsari 4 SDN Sidomulyo 03 SDN Karangsono 02 SDN Curahkalong 02 SDN Jember Kidul 02 SDN Karang Kedawung 02 SDN Mundurejo 1 SDN Keting 02 SDN Curah Takir I SDN Kranjingan III SDN Tugusari 03 SDN Kemuning Lor 02 SDN Sidomulyo 04 SDN Tg. Rejo 03 SDN Kepatihan 6 SDN Kepanjen 01 SDN Cumedak 1 SDN Silo 03 SDN Ambulu 3 SDN Kaliwining 03 SDN Jombang I SDN Mayang 04 SDN Pakusari 02 SDN Curahlele 01 SDN Pringgowirawan 03 SDN Sukosari 02 SDN Gambirono 01 SDN Glundengan 03 SDN Andongsari 1 SDN Karang Duren 03 SDN Sumber Jeruk II SDN Silo 05 SDN Rowotengah 04 SDN Tegalsari 2 SDN Sukoreno 1 SDN Pringgowirawan 03 SDN Bintoro III SDN Kasiyah 02 SDN Candijati 02 SDN Rowotamtu 2 SDN Wringintelu 01 SDN Wringinagung 05 SDN Kebonsari 02

No. 4.503 4.504 4.505 4.506 4.507 4.508 4.509 4.510 4.511 4.512 4.513 4.514 4.515 4.516 4.517 4.518 4.519 4.520 4.521 4.522 4.523 4.524 4.525 4.526 4.527 4.528 4.529 4.530 4.531 4.532 4.533 4.534 4.535 4.536 4.537 4.538 4.539 4.540 4.541 4.542 4.543 4.544 4.545 4.546 4.547 4.548 4.549 4.550 4.551 4.552 4.553 4.554 4.555

Nama Guru Hj. Siti Muslikah, S.Ag Soleh, S.Pd.I Ismail, S.Ag H. Supardi, A.Ma Sujas, A.Ma Abd. Halim, A.Ma Siti Qotinah, S.Pd Suyatno, S.Pd Siti Rodiyah, S.Pd Nursalim, A.Ma Moh. Jaelani, S.Pd.I Nursalim, S.Pd.I Abdurozak, S.Pd Senoaji, A.Ma Munifah, BA Salimin, A.Ma Khoirul Amal, A.Ma Mulichati, S.Pd.I Sudarno, S.Pd Mastinah, S.Pd.I Pailan Al Nuramin, A.Ma Musti'ah, S.Ag Jateni, A.Ma Abd. Rahman, A.Ma Sumarni, A.Ma M. Nurkholis, S.Pd.I Achmad, S.Ag Siti Ruminah, S.Pd.I Ramidi, S.Pd Abu Amar, A.Ma Zainul Arifin, A.Ma Imam Mameni, S.Pd Suwarno, S.Ag H. Abd. Wahab, A.Ma Edy Suyatno, S.Ag Sumardji, S.Pd Drs. Moh. Hasyim Sabaruddin, S.Pd Surono, S.Pd.I Abd. Bakir, S.Ag Susiatin, S.Pd Djaenuri, S.Pd Tinariani, A.Ma Ngatiman, A.Ma Muisyarofah, S.Pd.I Moh. Dawam, A.Ma Abdus Salam, A.Ma Saminten Maimunah A., A.Ma Suwito, BA Masrum Irsyad Basyir, S.Pd.I Jumadi, S.Ag Nuryati, BA

Nomor Peserta 10052412720376 10052412720377 10052412720378 10052412720379 10052412720380 10052412720381 10052412720382 10052412720383 10052412720384 10052412720385 10052412720386 10052412720387 10052412720388 10052412720389 10052412720390 10052412720391 10052412720392 10052412720393 10052412720394 10052412720395 10052412720396 10052412720397 10052412720398 10052412720399 10052412720400 10052412720401 10052412720402 10052412720403 10052412720404 10052412720405 10052412720406 10052412720407 10052412720408 10052412720409 10052412720410 10052412720411 10052412720412 10052412720413 10052412720414 10052412720415 10052412720416 10052412720417 10052412720418 10052412720419 10052412720420 10052412720421 10052412720422 10052412720423 10052412720424 10052412720425 10052412720426 10052412720427 10052412720428

Kabupaten/Kota Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember

Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

Halaman : 86 dari 128

DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN - TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas PAI PAI Aqidah Akhlak Qur'an Hadits SKI Guru Kelas PAI PAI SKI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Sanenrejo V SDN Kraton III SDN Kaliwining 4 SDN Tutul 1 SDN Karang Duren 01 SDN Arjasa 02 SDN Menampu 01 SDN Tanggul Kulon 02 SDN Andongsari 2 SDN Mundurejo 01 SDN Sukoreno 02 SDN Mulyorejo 02 SDN Puger Wetan 01 SDN Jember Lor 3 SMPN 3 Kencung SDN Gumukmas 04 SDN Kemuning Sari Lor 01 SDN Lojejer 05 SDN Banjarsari 2 SDN Sidomulyo I SDN Karang Duren II SDN Mlokorejo 05 SDN Sanenrejo 01 SDN Wirolegi I SDN Sidodadi 03 SDN Kencong SDN Glundengan 04 SDN Rowotengah III SDN Patrang 02 SDN Sabrang 4 SDN 04 Grenden SDN Karang Kedawung 04 SDN Bagon 02 SDN Karang Bayat 04 SDN Tembokrejo 02 SDN Banjarsengong 2 SDN Kaliwining 08 SDN Tembokrejo 01 SDN Tg. Rejo 07 MI Bustanul Ulum SDN Karangsono 04 SMAN Kencong MTsN Jember III MA Ma'arif Ambulu MTs Al Kawtsar MI MA 1 Al Amin SMPN 1 Ambulu SMKN 1 Jember MA Ma'arif Kencong SDN Tanggul Wetan 07 SMKN 1 Jember SMAN 5 Jember SMKN 1 Sukorambi

No. 4.556 4.557 4.558 4.559 4.560 4.561 4.562 4.563 4.564 4.565 4.566 4.567 4.568 4.569 4.570 4.571 4.572 4.573 4.574 4.575 4.576 4.577 4.578 4.579 4.580 4.581 4.582 4.583 4.584 4.585 4.586 4.587 4.588 4.589 4.590 4.591 4.592 4.593 4.594 4.595 4.596 4.597 4.598 4.599 4.600 4.601 4.602 4.603 4.604 4.605 4.606 4.607 4.608

Nama Guru Slamet, A.Ma Abd. Majid, S.Pd Masrum Eror, A.Ma Moh. Khozin Umar, S.Ag, M.Si Sumartik, S.Ag Mardjuki, S.Pd Hj. Mudhayah Sutrisno, S.Pd.I Qomariyah, S.Pd.I Syaifudin Zuhri, S.Pd Semana, S.Pd Sugito, S.Pd.I Masyhur, S.Pd Misnadin, A.Ma Masduqi A.S, S.Ag Ahmad, S.Pd.I Sumarno, S.Ag Sutomo, S.Pd Ali Syafi'i Siti Aminah, A.Ma Drs. Akhmad Shodiq Maykur B, S.Pd.I Basirun, A.Ma Abd. Rahman, S.Pd Drs. Shoiman Syamsul Arifin, S.Pd.I Mokh. Thoha, S.Ag, M.Pd.I Sunariyah, A.Ma Sulaiman, S.Pd.I Suwono, S.Pd.I Hamami, A.Ma Moh. Rofiq Ismail, S.Pd.I Drs. Shohib Hanafi H. Hasyim Asy'ari, S.Pd Ungidatun, S.Pd.I Sulthon Lukito, S.Ag Siti Rohani, A.Ma Susmiyati, A.Ma Abd. Ghofur, S.Ag, M.Si Nur Aini, S.Pd.I Abdul Halim, S.Pd.I Drs. H. M. Sya'roni H. M. Ali Hasan, S.Ag Khozin Mu'tamar, BA Moh. Holil, S.Pd Nazilah, BA Dra. Masrukah M. Misran, S.Pd S. Ahmad Saifuddin, M.Pd.I Wagiyo Syaifudin, S.Ag, M.Pd Dra. Eny Kunanti, M.Pd Drs. Umar Sya'ni, M.Pd Siti Mahmudah

Nomor Peserta 10052412720429 10052412720430 10052412720431 10052412720432 10052412720433 10052412720434 10052412720435 10052412720436 10052412720437 10052412720438 10052412720439 10052412720440 10052412720441 10052412720442 10052412720443 10052412720444 10052412720445 10052412720446 10052412720447 10052412720448 10052412720449 10052412720450 10052412720451 10052412720452 10052412720453 10052412720454 10052412720455 10052412720456 10052412720457 10052412720458 10052412720459 10052412720460 10052412720461 10052412720462 10052412720463 10052412720464 10052412720465 10052412720466 10052412720467 10052402720468 10052412720469 10052412720470 10052471220471 10052471120472 10052471420473 10052402720474 10052412720475 10052412720476 10052471420477 10052412720478 10052412720479 10052412720480 10052412720481

Kabupaten/Kota Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember

Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

Halaman : 87 dari 128

DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN - TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Curahlele 02 SDN Gugut 02 SDN Rambigundam 04 SDN Kalisat 07 SDN Mlokorejo 01 SDN 04 Mojosari SMPN 1 Pakusari SDN Kepatihan3 SDN Nogosari 07 SDN Jambearum 01 SDN Jatiroto II SDN Kencong IX SDN Kebon Sari 04 SDN Sukowiryo 2 SDN Mayang 1 SDN Jatiroto 02 SDN Arjasa 03 SDN Ajung 02 SDN Wonorejo 03 SDN Sumber Baru 01 SDN Kencong 01 SDN Paleran SDN Tamansari I SDN Kertosari I SDN Kertonegoro 02 SDN Sumber Ketempa IV SDN Mojosari 02 SDN Jomerto I SDN Lengkong 02 SDN Cakru 03 SDN Keting 02 SDN Curahkalong 03 SDN Cakru 02 SDN Tegal Besar 03 SDN Kali Glagah I SDN Sempursari 02 SDN Kemuning Lor 04 SDN Sidomekar 03 SDN Puger Kulon 04 SDN Mumbulsari 02 SDN Sumber Ketempa 04 SDN Ajung I SDN Mulyorejo 4 SDN Langkap 02 SDN Gelang 05 SDN Ajung 04 SDN Andongrejo 01 SDN Sukowiryo 11 SDN Paleran 01 SDN Darungan 02 SDN Umbulsari 03 SDN Bagorejo 02 SDN Kebon Agung I

No. 4.609 4.610 4.611 4.612 4.613 4.614 4.615 4.616 4.617 4.618 4.619 4.620 4.621 4.622 4.623 4.624 4.625 4.626 4.627 4.628 4.629 4.630 4.631 4.632 4.633 4.634 4.635 4.636 4.637 4.638 4.639 4.640 4.641 4.642 4.643 4.644 4.645 4.646 4.647 4.648 4.649 4.650 4.651 4.652 4.653 4.654 4.655 4.656 4.657 4.658 4.659 4.660 4.661

Nama Guru Suhainiyah, S.Pd Fuad Farida, S.Pd Imam Syafi'i Sartono, S.Pd.I Samijan, A.Ma Anfari, A.Ma Heru Ibnu Suhail, S.Ag Suhartatik, A.Ma Djuwariyah H. M. Rusin, S.Ag Sutari, A.Ma Muawanah, S.Pd Juma'i Ahmad, A.Ma Asy'ari Masyikur, A.Ma Drs. H. Ach. Malawi Rosidi Abdil Jamil, A.Ma Abdul Basith, A.Ma Imam Syafi'i, S.Pd Ach. Muzakki, S.Pd.I Asi Utami, S.Ag Nur Kholis, A.Ma Jemiran, S.Pd.I Mahtufah, S.Pd Djasuki, BA H. Syamsul Arifin, A.Ma Khoiri, S.Pd Zainal Ahbino, S.Pd.I Sujaid, S.Ag Abdul Ghafar, S.Pd Drs. Sujono Minardi, S.Ag Moh. Toha, A.Ma Abd. Adhim, A.Ma Drs. H. Nasuhi Sugiartini, S.Pd Abdul Halim, S.Pd.I Abd. Rohman, S.Pd.I Drs. Sarqoni Umar Sartono, S.Pd.I Anwar, S.Pd Drs. Lukman H. Siroj, S.Pd Ngatemir, S.Pd.I A. Mursyid, S.Pd Sungkono, S.Pd.I Jupartono, A.Ma Riyadlotul Jannah, A.Ma Drs. Abd. Djalil Drs. Yusuf Mustofa Suayati, S.Pd Layli Makkiah, A.Ma

Nomor Peserta 10052412720482 10052412720483 10052412720484 10052412720485 10052412720486 10052412720487 10052412720488 10052412720489 10052412720490 10052412720491 10052412720492 10052412720493 10052412720494 10052412720495 10052412720496 10052412720497 10052412720498 10052412720499 10052412720500 10052412720501 10052412720502 10052412720503 10052412720504 10052412720505 10052412720506 10052412720507 10052412720508 10052412720509 10052412720510 10052412720511 10052412720512 10052412720513 10052412720514 10052412720515 10052412720516 10052412720517 10052412720518 10052412720519 10052412720520 10052412720521 10052412720522 10052412720523 10052412720524 10052412720525 10052412720526 10052412720527 10052412720528 10052412720529 10052412720530 10052412720531 10052412720532 10052412720533 10052412720534

Kabupaten/Kota Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember

Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

Halaman : 88 dari 128

DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN - TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Jember Lor 03 SDN Sumber Jambe 4 SDN Ampel 03 SDN Patempuran 02 SDN Petempuran II SDN Glundengan 01 SDN Gunungsar 1 SDN Kesilir 5 SDN Wirolegi 05 SDN Pondok Dalem 01 SDN Kraton 02 SDN Curahlele 03 SDN Pontang 2 SDN Wringintelu 01 SDN Jambearum 01 SDN Pecoro 01 SDN Jatisari 01 SDN Karang Bayat 03 SDN Keting 02 SDN Pondokdalem 01 SDN Pondok Dalem 02 SDN Arjasa 3 SDN Sukoreno 3 SDN Dukuh Mencek 02 SDN Curahnongko 02 SDN Sukorambi 04 SDN Banjarsari 01 SDN Jambesari 03 SDN Candijati 01 SDN Pakusari 02 SDN Umbulrejo 1 SDN Pakis II SMAN 1 Arjasa SDN Wirowongso 1 SDN Bangsalsari 01 SDN Klungkung 3 SDN Tamansari 01 SDN Darungan 04 SDN Lengkong 03 SDN Dukuhdempok 04 SDN Balung Kulon 01 SMAN Rambipuji SDN Semboro I SDN Jenggawah 09 SDN Wonosari 01 SDN Yosorati 07 SDN Glagahwero 02 SDN Seruni IV SDN Sumber Sari IV SDN Tegalwangi 02 SDN Paleran 02 SDN Balung Kulon Lor 05 SDN Gumuksari 03

No. 4.662 4.663 4.664 4.665 4.666 4.667 4.668 4.669 4.670 4.671 4.672 4.673 4.674 4.675 4.676 4.677 4.678 4.679 4.680 4.681 4.682 4.683 4.684 4.685 4.686 4.687 4.688 4.689 4.690 4.691 4.692 4.693 4.694 4.695 4.696 4.697 4.698 4.699 4.700 4.701 4.702 4.703 4.704 4.705 4.706 4.707 4.708 4.709 4.710 4.711 4.712 4.713 4.714

Nama Guru Siti Maimunah, S.Pd Ahmad Salim, A.Ma Seger Efendi, S.Ag H. Thoha, S.Pd.I Thoha, A.Ma Katinem, S.Pd Drs. H. Abdur Rohim Masrun, S.Pd.I Moh. Misra, S.Pd Abd. Aziz, A.Ma Siti Maimunah, S.Pd.I Nurhayati, A.Ma Nurhasan, S.Pd.I Syamsi, S.Ag Tutik Murtiasih, A.Ma Kusman, S.Ag Drs. Moh. Shoid A. Thohari, A.Ma Mustaqim, S.Ag Abdul Azis, S.Pd.I Syamsul Arifin, S.Pd Mas'udiono, S.Pd Syaiful Bahri, A.Ma Mohammad Idris Juma'ati, S.Pd.I Jazuli, S.Pd.I Musyair, A.Ma Mujianto, A.Ma Dra. Lilis Suinah Sugiyanto, S.Pd Akhmat Kholil, S.Pd.I Slamet Riyadi, S.Pd Drs. Moh. Iksan Safari, A.Ma H. Abd. Shomad, S.Pd.I Misnari, S.Pd.I Imam Bashori, S.Pd Eko Suyoko, S.Pd.I Sri Sunarti, A.Ma Kasiyati, A.Ma Moh. Zaenuri, S.Pd.I Drs. Sudarso Sukiyanto Diana Kholidah, S.Pd.I H. Kasmuji, S.Pd.I, M.Si Syaiful Munir, A.Ma Mustaqim, A.Ma Khasani, A.Ma Qurratul Aini, A.Ma Sahlan, S.Pd Saiful Fatah, S.Pd Sudarmun, S.Pd Moh. Tamim, S.Pd.I

Nomor Peserta 10052412720535 10052412720536 10052412720537 10052412720538 10052412720539 10052412720540 10052412720541 10052412720542 10052412720543 10052412720544 10052412720545 10052412720546 10052412720547 10052412720548 10052412720549 10052412720550 10052412720551 10052412720552 10052412720553 10052412720554 10052412720555 10052412720556 10052412720557 10052412720558 10052412720559 10052412720560 10052412720561 10052412720562 10052412720563 10052412720564 10052412720565 10052412720566 10052412720567 10052412720568 10052412720569 10052412720570 10052412720571 10052412720572 10052412720573 10052412720574 10052412720575 10052412720576 10052412720577 10052412720578 10052412720579 10052412720580 10052412720581 10052412720582 10052412720583 10052412720584 10052412720585 10052412720586 10052412720587

Kabupaten/Kota Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember

Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

Halaman : 89 dari 128

S. S. Markatib. Yuyuk Yuhana Musyarofah.Pd M.Pd H. S. S. S. S.762 4. Sodiq. S.745 4.744 4.733 4. S.Pd Ali Mukhsin.753 4. A.Pd.738 4.767 Nama Guru Ahmad Ghozali. S.Pd Nur Solehah.I Sumardiono.Ag Drs.742 4.719 4.Pd. Rohman.Ag Siti Zubaidah.Pd.I Mulyadi.Pd. S.Ma Kholis.Pd Siti Asmanah.Pd Sapardi. S.Pd.I Nomor Peserta 10052412720588 10052412720589 10052412720590 10052412720591 10052412720592 10052412720593 10052412720594 10052412720595 10052412720596 10052412720597 10052412720598 10052412720599 10052412720600 10052412720601 10052412720602 10052412720603 10052412720604 10052412720605 10052412720606 10052412720607 10052412720608 10052412720609 10052412720610 10052412720611 10052412720612 10052412720613 10052412720614 10052412720615 10052412720616 10052412720617 10052412720618 10052412720619 10052412720620 10052412720621 10052412720622 10052412720623 10052412720624 10052412720625 10052412720626 10052412720627 10052412720628 10052412720629 10052412720630 10052412720631 10052412720632 10052412720633 10052412720634 10052412720635 10052412720636 10052412720637 10052412720638 10052412720639 10052412720640 Kabupaten/Kota Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 90 dari 128 .I Muh. S.Pd.I Djuma'. S.Ma Guntur. S.Pd. S. A.736 4. A.Pd Indayani. S.763 4.Ma Zaenal Arifin.Pd. S. S.Pd.764 4.Si Umi Hariyatik.739 4.Ag Achmad Sy.756 4.Ma Sutomo Hadi.Ag. A. Sadik.729 4.734 4. Sudi A. S. S.737 4. M.Pd Lilik Handariyah.740 4.761 4. S.743 4. Ahwan. S.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Kemiri 02 SDN Grendem 5 SDN Gambirowo 2 SDN Jenggawah 01 SDN Rambipuji 4 SDN Jenggawah 10 SDN Sumber Kalong I SDN Jember Lor 03 SDN Kaliwining 06 SDN Pondok Rejo IV SDN Paleran 3 SDN Bagon 03 SDN Nogosari 09 SDN Suco Jember 2 SDN Greden 03 SDN Padomasan 02 SDN Jebuko 2 SDN Rambigundam 01 SDN Mayang 02 SDN Pontang III SDN Randuagung I SDN Antirogo IV SMPN 7 Jember SDN Wonorejo 01 SDN Lojejer 03 SDN Dawuhan Mangli 1 SDN Patemon SDN Gebang 3 SDN Tg. S.757 4.759 4.720 4.Ag Isrof. S.I Ida Listi Yorimi. S. S.726 4.Pd Akh.I Siti Khodijah. S.715 4. S.Ma Hasan Al Haris. Hafidz.Pd Siti Aminah. A. S.Ag Mahmudah.727 4.748 4.Pd. S.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .722 4.749 4.718 4.I Kusnun. Fadholi.717 4.Ag Abd.Pd Sumarto.Pd Absul Bashor.746 4.760 4.Pd M.I H.Pd.752 4.I Agus Supriyanto.730 4. A.754 4.728 4.Ma Purwanti. S.Pd Drs. S. Bonawi.723 4.I Fathonah.751 4.755 4. A. S.I H.Ag Suprihatin.731 4.. S. Masra'i Arifin. M.Sari 1 SDN Sidodadi V SDN Mundurejo 02 SDN Darsono 1 SDN Gelang 08 SDN Wirowongso 02 SDN Gadingrejo 1 SDN Sumber Agung I SDN Karang Rejo 02 SMAN 1 Tanggul SDN Paleran 5 SDN Jombang 04 SMPN 1 Tempurejo SDN Nogosari II SDN Jambearum 3 SDN Pakusari 03 SDN Gambirono 01 SDN Purwoasri 01 SDN Sumbersari I SDN Mangaran 3 SDN Pringgowirawan 1 SDN Ambulu 06 SDN Ajung III SDN Lampeji 02 SDN Jember Kidul 01 No.Pd Ritanti Herwan.Pd Maimunah.721 4.Pd.732 4.Ag Ruhaminah.Pd.735 4. S.Pd.765 4.Pd Sudartik. H. Dusu. S. S. S.Pd Sucipto. 4.725 4.I Drs.766 4. Abdullah Husen Habawi. S. S.Hum Fauzan.724 4.Ag.716 4.747 4.758 4.741 4. S. S.750 4.Pd Dra.I Dalilah. S.

S.I Syam Kholis. S. S. S.779 4.783 4. S.I Sukarso H F.804 4. S.Pd.794 4.800 4.Pd. S. S.Ag Siti Fatehah.Pd. S.Pd Safari.810 4.Pd.I Drs. S. S. Sahlan.777 4. S.Pd Umi Nurul Wahdah. S.792 4.818 4.Pd Umi Kulsum. S. S. S.793 4.Pd Mustari. S. S. S. S.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Seruni IV SDN Tanggul Kulon 06 SDN Tugusari 02 SDN Andongsari SDN Kesilir 5 SDN Wringagung 02 SMPN 3 Tanggul SDN Sukorejo 01 SDN Karang Semanding 02 SDN Mayang 4 SDN Gadingrejo 02 SDN Tutul 01 SDN Wonorejo 02 SDN Sumber Pakem IV SDN Sukorambi 02 SDN Serut 3 SDN Pringgowirawan I SDN Gelang 02 SDN Lojejer 02 SDN Kaliwining 02 SDN Sumber Jeruk 03 SDN Soco III SDN Sidomekar 04 SDN Mumbulsari 04 SDN Klungkung 02 SDN Kepatihan 01 SDN Menampu 04 SDN Jember Lor 1 SDN Sumbersari 02 SDN Sidomulyo 05 SDN Biting 02 SDN Semboro 04 SDN Pecoro 2 SDN Sumber Sari 03 SDN Kemiri 03 SDN Jember Kidul 04 SDN Manggisan 01 SDN Jambearum 02 SDN Gebang 3 SDN Panca Karya 03 SMPN 6 Jember SDN Sukamakmur 02 SDN Jember Kidul 03 SDN Sukorambi MIN Sumbersari SMAS Islam Al Hidayah MI Darul Ulum Mojosari MIN Garahan MI Darut Tauhid SDN Sumberjo 5 SDN Sumberejo 06 SDN Klungkung 01 SDN Jember Lor I No.Pd. S.Pd. S.I Nurhayati.799 4.Ma H.813 4.I Siti Maimunah.Ag B.798 4.797 4.782 4. Hadi.805 4.Pd.769 4.Pd Nomor Peserta 10052412720641 10052412720642 10052412720643 10052412720644 10052412720645 10052412720646 10052412720647 10052412720648 10052412720649 10052412720650 10052412720651 10052412720652 10052412720653 10052412720654 10052412720655 10052412720656 10052412720657 10052412720658 10052412720659 10052412720660 10052412720661 10052412720662 10052412720663 10052412720664 10052412720665 10052412720666 10052412720667 10052412720668 10052412720669 10052412720670 10052412720671 10052412720672 10052412720673 10052412720674 10052412720675 10052412720676 10052412720677 10052412720678 10052412720679 10052412720680 10052412720681 10052412720682 10052412720683 10052412720684 10052402720685 10052412720686 10052402720687 10052402720688 10052402720689 10052412720690 10052412720691 10052412720692 10052412720693 Kabupaten/Kota Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 91 dari 128 . S.Pd. A.Pd Hamidah.807 4.Pd Miasri.Pd Imam Rohman.I Maria Prihatiningsih.811 4.806 4.781 4.787 4.Pd Drs.Pd Drs.Pd Mu'alfa. Siti Indasah Hj.812 4.Pd.803 4.786 4.Pd Hj.816 4.Pd Slamet Santoso. S. S. S. S.Ag Alilik.774 4.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN . H. Hasyim. Muabdah Mariyanti.780 4.790 4.Pd.Pd. S.814 4.789 4. S.Pd Dra.Pd Ismail. Mat Sujoko Erik Khusami.Pd.775 4.Pd Nahrawi.776 4.785 4.I Endang Surjuningsih. S.I Zaini.819 4.771 4.Ag Birsono. Mahmud M.796 4.Ag Hairul Jumali.817 4.768 4.788 4.I Siti Jumaidah.Pd M. A.Ag Mutmainah. S.808 4. S.Pd Mulyasmin. S. S.795 4.770 4.784 4.773 4.820 Nama Guru Drs.791 4.Ag Hamidah.Pd. Ahmad Sukardi.Pd Mubaidi. A. Guncoro Emi Farida.I Nuril Ibadillah. S. Dahliyati. S. S.Pd. S. S.772 4.778 4.I Kurniati Ningsih.802 4. S.809 4. 4.Pd Umar. Munawaroh. S. Ali Imron.801 4.Ma Drs.I Rasrif Arifin.815 4.Pd Munimah. S. S.Ma Edi Kusnanto.I Ariman Harun.I Abd.Pd Jamilatun. Rohim Z. Huriyati.

S. Rejo 01 SDN Tanggul Wetan 07 SDN Kencong 05 SDN Sumber Ketempa I SDN Langkap 02 SDN Puger Wetan 01 SDN Karanganyar 5 No.Pd Safiudin Zuhri. Sunarko Ahmad Wibawa.860 4.822 4. S.843 4. S.832 4.830 4. S.I Musthofa H.859 4.837 4.Pd.I Suparman. S.840 4.Pd Abdur Rahman.Ma Drs. S. Anis.856 4.827 4. S.831 4.823 4.Ma. S.846 4. A.Pd.I Ahmad Mudzakir. S. Dimo Syamsudin.833 4.858 4.Ma Suparno. H.Pd. A. Shohibullah Drs. A.Ag Siti Arifah. 4.Pd Amir. S.Pd Hj.869 4.841 4. Basyir. Shohib Mukholifah.824 4.I Suwandi. S.I Tatik Hariyati.870 4.861 4. S.821 4. Kastholani Drs. A.R Dra. S.853 4. S.Pd.839 4.I Ahmad Zubairi. S.873 Nama Guru H. S.842 4.Pd.825 4. Samsul Arifin.835 4. S.Ma Sumari. A. Rejo 06 SDN Kencong 6 SDN Gandingrejo I SDN Ampel 02 SDN Gumelar II SDN Puger Kulon 02 SDN Karang Pring 2 SDN Lojejer 01 SDN Gumukmas 03 SDN Mangli I SDN Bintoro 01 SDN Tg.I Ngadiman.I Moh.I Baderu. S. Soewono A.Ag Suyik. A.851 4.I Bambang Supriyadi. H. S. Hamid.847 4.826 4. MM Drs.834 4.Pd.Ma Achmad.I Astro. S.Pd. S. A.871 4.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .865 4.855 4.836 4.Pd Kastiyani.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI Bahasa Arab PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Bahasa Arab Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Kepanjen 03 MTs Baitul Hikmah SMKN 1 Sukorambi SMPN 1 Wuluhan SMKN 4 SMPN 11 Jember SMPN 2 Balung SMPN 2 Puger SMAN 3 Jember SMAN 1 Balung SMPN 1 Arjasa MI Bustanul Ulum MI Nurul Islam 1 MI Riyadlatul Afkar MI Darut Tauhid MTs Ma'arif Ambulu MI MA 02 Darul Ulum SDN Ajung 03 SDN Mangli 02 SDN Pecoro 01 SDN Kencong 01 SDN Bangsalsari 03 SDN Subo I SDN Baratan I SDN Yosorati V SDN Rowotengah 05 SDN Yosorati II SDLBN Nul 588 SDN Lengkong 01 SDN Sumberwaru II SDN Kaliglagah 02 SDN Mundurejo 02 SDN Silo 02 SDN Sidomekar 07 SDN Suco 02 SDN Tg.Pd Drs.Pd.Ag Drs.854 4.I Nomor Peserta 10052412720694 10052416720695 10052412720696 10052412720697 10052412720698 10052412720699 10052412720700 10052412720701 10052412720702 10052412720703 10052412720704 10052402720705 10052402720706 10052402720707 10052402720708 10052416720709 10052402720710 10052412720711 10052412720712 10052412720713 10052412720714 10052412720715 10052412720716 10052412720717 10052412720718 10052412720719 10052412720720 10052412720721 10052412720722 10052412720723 10052412720724 10052412720725 10052412720726 10052412720727 10052412720728 10052412720729 10052412720730 10052412720731 10052412720732 10052412720733 10052412720734 10052412720735 10052412720736 10052412720737 10052412720738 10052412720739 10052412720740 10052412720741 10052412720742 10052412720743 10052412720744 10052412720745 10052412720746 Kabupaten/Kota Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 92 dari 128 . A. A.S.Ma H.Pd. S. Imam M. S. S. Muhlis Mahmudah.Ma Bhakti Saptawati Tampilang.848 4.872 4.863 4.Pd.Pd.862 4. Setiyohadi.Pd Drs. BA Drs.829 4. S.Pd. S.I Sugito.828 4.Ma Imam Supandi. S.866 4. S.Pd Bukhori Toha. S.868 4.Pd. S.Pd. Hasanan.Pd.Pd Moh.Ma M.852 4.864 4. S.Pd Ponari. Ach.857 4.I Nurul Hidayati Naimah.850 4. Sukarsih Drs.I Rofiyah. S.Ag Ahmad Shaleh.I Moh. Zaini Muharram.849 4. A.Pd Abd.845 4. Nurhidayah.Pd.867 4.838 4. Makhin Nur Cholis.844 4. Muchtar.Ag Khoti Jatus Sakdiyah.Ma Harjono.

Ag Ali Mashar.Pd.882 4.Ma Tasroni. S.Pd. S.894 4.I Siti Rodliyah. S.915 4.I Dra. S.879 4.Ag Suyono.Pd Al Muzamil.919 4. S. S.I Ahyak. A.I Marfuah. S. Siti Khoridah Nomor Peserta 10052412720747 10052412720748 10052412720749 10052412720750 10052412720751 10052412720752 10052412720753 10052412720754 10052412720755 10052412720756 10052412720757 10052412720758 10052412720759 10052412720760 10052412720761 10052412720762 10052412720763 10052412720764 10052412720765 10052412720766 10052412720767 10052412720768 10052412720769 10052412720770 10052412720771 10052412720772 10052412720773 10052412720774 10052412720775 10052412720776 10052412720777 10052412720778 10052412720779 10052412720780 10052412720781 10052412720782 10052412720783 10052412720784 10052412720785 10052412720786 10052412720787 10052412720788 10052412720789 10052412720790 10052412720791 10052412720792 10052412720793 10052412720794 10052412720795 10052412720796 10052412720797 10052412720798 10052412720799 Kabupaten/Kota Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 93 dari 128 . Siti Lutfiah Nur Shodiq M.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Sukorambi 05 SDN Kepatihan 03 SDN Wonoasri 02 SDN Kencong 2 SDN Tanggul Wetan 06 SDN Sidomekar 01 SDN Bagorejo 04 SDN Sumbersalak 4 SDN Tugusari 06 SDN Sidomekar 04 SDN Jombang 02 SDN Arjasa 01 SDN Mangaran 5 SDN Kaliwining 02 SDN Karang Semanding 03 SDN Sumberwaru 02 SDN Kebon Agung 2 SDN Balung Kulon 02 SDN Tisnogambar 02 SDN Wirolegi 02 SDN Tegalsari 3 SDN Karnjingan 2 SDN Lembengan 01 SDN Kemuning Sari Lor 02 SDN Tamansari 03 SDN 02 Grenden SDN Paseban 01 SDN Silo 02 SDN Sumberkajayan 3 SBR Kejayan 03 SDN Glagahwero 02 SDN Mojosari 01 SDN Gebang I SDN Tamansari 01 SDN Tegalwangi 05 SDN Sukowono 02 SDN Rambipuji 02 SDN Kawangrejo 01 SDN Wonorejo 06 SDN Gn.Ag Murtinah.Ma Joko Susilo. S. S.926 Nama Guru Siti Khunsiani.Pd.916 4.891 4.884 4. A. Sudarmi.Ma Siti Romlah.924 4.Ag Imam Subaweh Sukarsi. S. S. S. S. A.886 4. Hafidz.A.878 4.892 4. S.913 4.Pd. A. S.Pd. S.904 4.908 4.I.Sari 2 SDN Glundengan 04 SDN Menampu 06 SDN Kencong 06 SDN Wringinagung 05 SDN Gunung Malang 4 SDN Andongrejo 04 SDN 2 Harjomulyo SDN Sabrang 6 SDN Baletbaru 02 SDN Sukorejo III SDN Potang 4 SDN Langkap 01 SDN Kaliwining 01 No.I Mujiyem. S. 4. S.I Muamanah. S.901 4.I Hanifah.I Supari Masrifah.912 4.896 4.874 4.Pd.897 4.Ma Misbahul Munir.Pd. Sucipto A.Pd.914 4. S.880 4..Pd.I Ali Mustaqim. Setiyohadi. S. S.923 4.907 4.Pd. S.I Sanuri. S. A.Pd.Pd Drs. M.910 4. A.905 4.Ag Akhmad Muqid.Ag Dra.888 4.920 4. S.I Muhaimin.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN . S.875 4. S.Pd.895 4.I Hj.Ag Imam Ghazali.898 4.Pd.Pd.885 4.I Titik Sri Hidayati.877 4.925 4.909 4.881 4.I Imam Subaweh.Ma M.906 4. M.918 4.887 4.Pd H.Ma Fatimah. S. S.889 4.Pd.Ag Rohyati. A. Aziz. A. S.922 4.Pd.883 4.911 4.Pd Zakarial Anshori.Pd.893 4.Pd Syaiful Anwar.902 4.I Sutikno.Pd.I Ahmad Bukhori.Ma Syahid Anshori.Si Wiwik Setiyowati.Pd.I Makhfudz Fauzi. Ahmad Bukhori Marwah. A. S.Pd.900 4.917 4. S.Ma Marsudi. A. S. S.Ag Nur Rochim.Ma Hadi Sasmito.. S.Ma Drs. S.Pd.Pd Abd.899 4.Pd Musthofa.Ma Ghozali F.I Kamali.876 4.921 4.890 4.903 4.I Mukhtar Fauzi.I Muhtar. A.

Si Siti Solehah.S.943 4. S.Pd.Ag Siti Mursidah.928 4. S. Syamsul Supriati.Pd Siswandi.947 4. Kholilah Boiran. S.I Nomor Peserta 10052412720800 10052412720801 10052412720802 10052412720803 10052412720804 10052412720805 10052412720806 10052412720807 10052412720808 10052412720809 10052412720810 10052412720811 10052412720812 10052412720813 10052412720814 10052412720815 10052412720816 10052412720817 10052412720818 10052412720819 10052412720820 10052412720821 10052412720822 10052412720823 10052412720824 10052412720825 10052412720826 10052412720827 10052412720828 10052412720829 10052412720830 10052412720831 10052412720832 10052412720833 10052412720834 10052412720835 10052412720836 10052412720837 10052412720838 10052412720839 10052412720840 10052412720841 10052412720842 10052412720843 10052412720844 10052412720845 10052412720846 10052412720847 10052412720848 10052416720849 10052412720850 10052412720851 10052412720852 Kabupaten/Kota Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 94 dari 128 .Pd.970 4. S. S. S. S.955 4.Pd Ulfatur Rohmah.Pd Drs. Syaifur Rokhman Siswanto.934 4. S.974 4.952 4.Pd Hariyanto.961 4.948 4. BA Drs. S.I Drs.Pd Hj. S. S. S. Moh. Kadri.965 4.Pd Drs.Pd.Pd Atminah. Turidi. M.Ag Sarkhani.Pd Sahuri. S.963 4.933 4.Ma Nur Achmad.975 4.I Dra.Pd Zajimul Wahyuni.Pd Syarifah. Esin.Ag Endang Sulistiyowati. S.932 4.957 4.I Supandi.954 4. Rejo 04 MTsN Jember II SMPN 1 Puger SDN Bagorejo 03 SDN Sidomulyo 02 No.Ag Endang Sri Wahyuningsih.Ag Drs.Pd. S. S. S.962 4.Pd.I Hairul Hanik.946 4. M. Zainul Ulum Budiyono.I Bahrudin Amrullah. Slamet Riyadi Shaleh. Hasyin A. Purwaningsih.973 4. S.938 4.949 4. Hayadi Siti Lailik.Pd. A. Nasiruddin M.Pd Tri Wahyuni.Pd.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .Ag Sri Isnafiatin Fadilah.967 4. S.958 4.Pd Farida.Pd.978 4.941 4.937 4. S.I Nur Rochim.Pd.I Siti Alfiyah. S.Pd. S.944 4.929 4. S. S.I H.927 4.I Drs.Ag H. S.Ag Mulyata.945 4.I Mukson. S.968 4. Syaifullah.960 4.966 4.969 4. A.Ag Nahwiyatun.964 4. S. Shofyan.953 4.931 4. S.I Latifah. S.935 4. H.940 4. S.Pd Drs. S.977 4. 4.951 4.979 Nama Guru Herman.Ag Sri Wulan. S.939 4.Pd Drs.976 4. S.956 4.959 4.Pd.Pd.942 4. S. S. S. S.Pd Hani'ah Badrun.Pd. S.Pd.I Muh. S.Pd.Ag Moh. Mohammad Hanif Djazilah.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Bahasa Arab PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Klatakan 05 SDN Kemuning Lor I SDN 03 Puger Wetan SDN Tamansari 2 SDN Kamal 03 SDN Semboro 03 SDN Sumbersari 02 SDN Pace 3 SDN Paleran 06 SDN Biting IV SDN Gumelar 2 SDN Kamal 01 SDN Kepatihan 5 SDN Mayang 03 SDN Pugerkulon 01 SDN Kebonsari 03 SDN Kepatihan 5 SDN Gambirono 03 SDN Sidomekar 08 SDN Semboro 01 SDN Selodakon 1 SDN Suco IV SDN Gebang 3 SDN Keting 01 SDN Karang Bayat 05 SDN Kepanjen 2 SDN Ambulu 3 SDN Pringgodani 1 SDN Petung 03 SDN Klungkung 01 SDN Kepatihan 1 SDN Menampu 02 SDN Gunung Malang 3 SDN Darsono 02 SDN Jember Lor V SDN Slawu III SDN Kemuning 03 SDN Kasiyan 4 SDN Bangsalsari 01 SDN Karanganyar 1 SDN Panca Karya 02 SDN Kepatihan 03 SDN Jenggawah 03 SDN Kesilir 03 SMPN 5 Jember SDN Padomasan 2 SDN Tembokrejo 05 SDN Tegal Besar 1 SDN Tg.Ag Siti Khomariah.930 4. S. S.936 4. S.Pd Musirat.971 4.950 4.I Sri Puji Rahayu.I.972 4.

I Muhdori. BA Muslimin.018 5.027 5.Pd. S.002 5. S. S.Pd.015 5.I Sapraun. S.Pd.019 5. S. S.006 5.008 5. S.984 4.982 4.Pd.I Imam Subaweh.I Muslihanah. Shanhaji Syamsudin.I Siti Rosa Asih.986 4.I Fathul Mujib.Pd.Pd.Pd Titik Sri Hidayati.998 4.I Endang. S.Ma Anis Muslihah.032 Nama Guru Hadis.029 5. A.I Zainul Arifin Sholihin.017 5. S.Ma Nor Fathoni. S. S. Saiful Farid Drs.Pd.995 4.010 5.I Djunaidi Wasyim.990 4. S. A.011 5. S. S. S.981 4.Pd. Khoiri.Pd Mu'ipah.014 5.013 5.I Sumardiyah Sudarman Suyanto.I Musthofa.997 4.Ag Siti Khotijah.003 5.Pd M.Md Nomor Peserta 10052412720853 10052412720854 10052412720855 10052412720856 10052412720857 10052412720858 10052412720859 10052412720860 10052412720861 10052402720862 10052402720863 10052402720864 10052471320865 10052412720866 10052402720867 10052412720868 10052412720869 10052412720870 10052412720871 10052412720872 10052412720873 10052412720874 10052412720875 10052412720876 10052412720877 10052412720878 10052412720879 10052412720880 10052412720881 10052412720882 10052412720883 10052412720884 10052412720885 10052412720886 10052412720887 10052412720888 10052412720889 10052412720890 10052412720891 10052412720892 10052412720893 10052412720894 10052412720895 10052412720896 10052412720897 10052412720898 10052412720899 10052412720900 10052412720901 10052412720902 10052402720903 10052412720904 10052571220001 Kabupaten/Kota Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 95 dari 128 .Ma R. A. Syaifuddin Halimah. S.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Fiqih PAI Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas PAI Aqidah Akhlak Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Suren 1 SDN Nogosari 01 SDLBN Nul 588 SDN Gumukmas 03 SDN Balung Kulon 02 SDN Gebang 01 SDN Menampu 06 SDN Jubung 02 SMAKS 2 Diponegoro MI MA 24 Miftahul Ulum MI MA Wringinsari MI Miftahul Huda MA Muhammadiyah SDN Tegalwangi 03 MI Ma'arif 09 SMAN Rambipuji SDN Antirogo III SDN Karang Pring 03 SDN Padomasan 1 SDN Paseban 02 SDN Grenden 04 SDN Karang Kedawung 01 SDN Sukosari 01 SDN Sempolan 01 SDN Kebon Sari 07 SDN Grenden 04 SMAN SDN Selodakon 02 SDN Klatakan V SDN Kalisat 01 SDN Jambearum 02 SDN Lojejer 01 SMPN 1 Umbulsari SDN Tisnogambar 01 SDN Ambulu I SDN Sempusari I SDN Sumber Jati I SDN Jember Lor 6 SDN Kasiyah Timur 03 SDN Sumber Sari 05 SDN Dukuhmencek 03 SDN Karang Rejo 08 SDN Wringin Agung 4 SDN Tempurejo VIII SDN Paseban 03 SMPN 1 Sumber Jambe SMPN 1 Jember SDN Tamansari 04 SDN 01 Mojomulyo SMPS Daerah MI Hasyim Asy'ari SMKS 3 Pancasila MTsN Sambirejo No.Pd.987 4.Pd Fathimah. S. A.992 4.Ma Moh. S.I Ali Mashar.Pd.025 5. S. S.012 5. Husnan. Muzanni Suhardi.Pd.Ma Hanafi. S. A.Pd.022 5. S. A.I Nuril Huda.007 5.I Siti Kholifah.I M.Pd.004 5. BA Masturi.Pd.I Drs.988 4.991 4.Pd.024 5. S.026 5.Pd. A.Ma Ahmad Tamam Drs.I Malik Saleh.999 5.Pd.Pd Mu'alim. A. S.985 4.Pd.Ag Khotijatus Sakdiyah.023 5. S. S.Pd.016 5.I Drs.Pd.Ma Nur Mukit.Pd.028 5.030 5. Darsum. Mukhlis. S.996 4.031 5.001 5.000 5.Pd.Ma Burhani.020 5.989 4.983 4.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .I Ahmad Dahri Sayidi Ali.I Abdurahman.Ag Andri.994 4.Pd. 4.980 4.I Fatchur Rozi.I Rofiatul Chusna.I Abdul Aziz.005 5.Pd Insiyah. S.993 4. S.009 5. S. S.021 5. S. A.

A.039 5.Pd.I H.047 5.Ma Sami'un.Pd. S.I Abd Masjid.054 5.037 5.075 5. 5.I M .I Zubaidah.035 5.059 5.Pd. A.042 5.I Jazuli.041 5.Pd Sukartam.053 5.078 5.Ma Nur Warsito Zainal Abidin Samsudin.I Ngaidjo Tafqirul Anam.Pd.Ma Abdullah Husin M.063 5. S. Ridwan ZA Supanto.046 5.071 5.077 5.I Syahdan Efendi.069 5.067 5.Ma Katiman Hadi.Ma Sutowo.Ma Siswati. A.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .056 5.Ma Slamet Susanto Untung Sudiadi Abd.050 5.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI Aqidah Akhlak Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN 1 Bimorejo SDN 5 Kaliagung SDS Al Irsyad Banyuwangi MTs Miftahul Mubtadiin MI Darul Huda Kesilir SDN 5 Wringinputih SDN 2 Sumbersewu Muncar SDN 1 Karangrejo SDN 05 Benculuk SDN 1 Giri SDN 1 Lateng SDN 3 Bagorejo SDN 2 Seneporejo SDN 9 Tembokrejo SDN 4 Setail SDN 2 Licin SDN 1 Sraten SDN 1 Temuasri SDN 8 Kembiritan SDN Kepatihan SDN 5 Ketapang SDN 5 Macanputih SDN 3 Genteng SDN 4 Sarimulyo SDN 2 Bulurejo SDN 1 Wongsorejo SDN 6 Kaligondo SDN 4 Bayu SDN 2 Kedungwungu SDN 4 Tegalrejo SDN 6 Dasri SDN 7 Kedunggebang SDN 4 Karangsari SDN 3 Kembiritan SDN 3 Parijatah Kulon SDN 4 Buluagung SDN 2 Kedungasri SDN 3 Gambiran SDN 2 Karangrejo SDN 2 Singotrunan SDN IV Bagorejo SDN 1 Tembokrejo SDN 1 Tegalsari SDN 1 Blambangan SDN 4 Purwoharjo SDN 1 Karetan SDN 4 Sambirejo Bangorejo SDN 3 Sarimulyo SDN 4 Plampangrejo SMK 17 Agustus 1945 SDN 6 Kesilir SDN 1 Glagahagung SDN 3 Sukonatar No. A.Pd.Wahid.Ma Nur Hasyim.074 5. H. BA Tasmiroh.Ma Said Hanafi.Pd.062 5.Pd.I Ali Mukmin Hanik Djaelani H.040 5.Md Nuridin.I Moh.060 5.I Istiqomah Suryani.044 5. Drs Kibtiyah Kariyono Hadi.Pd. S. S.Ma Nomor Peserta 10052512720002 10052512720003 10052512720004 10052571220005 10052502720006 10052512720007 10052512720008 10052512720009 10052512720010 10052512720011 10052512720012 10052512720013 10052512720014 10052512720015 10052512720016 10052512720017 10052512720018 10052512720019 10052512720020 10052512720021 10052512720022 10052512720023 10052512720024 10052512720025 10052512720026 10052512720027 10052512720028 10052512720029 10052512720030 10052512720031 10052512720032 10052512720033 10052512720034 10052512720035 10052512720036 10052512720037 10052512720038 10052512720039 10052512720040 10052512720041 10052512720042 10052512720043 10052512720044 10052512720045 10052512720046 10052512720047 10052512720048 10052512720049 10052512720050 10052512720051 10052512720052 10052512720053 10052512720054 Kabupaten/Kota Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 96 dari 128 .066 5.057 5.Pd. A.Ma Hartono Samidjo.Ag Moh. S.Ma Bajuri Abd. A. Sholeh Imam Masturi.I Un Insrikanah.051 5. S.079 5. A.Ma Marsun Al Maksum As. A.Pd. S.Ma Umariyah Ma'ruf.068 5.033 5.080 5. A.Pd. A.085 Nama Guru Rasuki.Ma Istianah. S.052 5. Kahar Arifin.084 5.076 5.Pd. S.Shofwan Hr. A. S.I Mulyati.I Muhammad Muslih. S. A.038 5.Pd.Ma M Gimin Nawawi.082 5. A. S.072 5. Dardiri Abas. A.083 5.045 5. A.034 5.Wahid.Pd. Karim Nafiah Huda.Ma Masyhuri. A. A.Ma Abd.065 5.048 5.Pd.049 5.036 5.061 5. A.073 5.058 5. S. S.064 5. A.Ma Muhdlori. S.081 5. S.070 5.043 5. S. A.I Muhyidin.I Mathlubi.055 5.

S.Ma Hasan Bisri. S.102 5. Drs Bahrul Ulum. S.Ag Suparmo Umar Abdad. Kurdi.Pd.I Moh.Pd. A.112 5.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas PAI Guru Kelas Aqidah Akhlak Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN 3 Karangrejo SDN 2 Tukang Kayu SD Muhammadiyah 17 SDN 4 Dasri SDN 8 Gambiran SMPN 2 Songgon SDN 3 Singotrunan SDN 1 Grogol SDN 1Cluring SDN 3 Kendalrejo SDN 4 Plampangrejo SDN 1 Sumberasri SDN 03 Wringinrejo SDN 2 Karangbendo SDN 3 Bubuk SDN 5 Karangharjo SDN 2 Banjar SDN 3 Buluagung SDN 1 Plampangrejo SDN 1 Kradenan SDN 1 Kembiritan SMPS Muhammadiyah 1 Genteng SMPN 3 Banyuwangi SMPS Walisongo SMPS Walisongo MI An Nidhom SDN 2 Panderejo SDN 3 Rejoagung SDN 5 Karangsari SDN 2 Tampo SDN 1 Seneporejo SDN 03 Pakel SDN 1 Genteng SDN 1 Klatak SDN 5 Tambakrejo SMAN Darussholah SDN 2 Jambesari SDN 8 Kalibaru Wetan SDN 1 Kluncing SDN 8 Sumberberas MI Al Ma'arif SDN II Kedungwungu MIMIN Sobo MTs Al-Mujahidin Padang MI Darun Najah I MI Nahdlatul Ummah SDN Benelan Lor SDN 4 Tegalsari SDN 1 Tamansari SDN 1 Kaliploso SDN 2 Telemung SDN 1 Singotrunan SDN 4 Singotrunan No.I Maslahah.I. M.128 5.Ma Ismani.I Sri Sulami. A. H.103 5. A.120 5.129 5. S. BA Sandariyanto Nurhayati.136 5.Pd.Ag Ah. S.I Waris Hayati. 5.Ag Imam Hanafi.Pd. Burhadi Djasman Mansuri.Ma Rohbiyah. A. S.132 5.090 5. S. S.106 5.105 5.Pd.098 5. A.099 5. A.Pd Nur Hariri.Pd.Pd.Ma Munfa'atun Drs.138 Nama Guru Basri Kasyadi.I Dimyati.137 5. Ahmadi Tafsirul Anam.121 5. S.I Rahmat Hanafi.Pd.122 5. A.Pd. A.Pd.130 5.096 5. S.I Suherman K.089 5.Ma Edy Purnomo.Ma Sarman.I Teguh Widodo.119 5.101 5.108 5. S. A. Hj.127 5. A.Ma Tugino.100 5. S.086 5.Pd.124 5.Pd Jarnuji Nur.Ma Abdul Wahid.123 5. A.113 5. Ikhsan Mariyam Zunariyah. A.Pd.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .109 5.I Masyhadi Efendi M.I Miyono. S.I Saman Hudi.133 5.Pd. A.111 5.Pd.116 5. S.Ma Ichwanuddin Bachrozi.Ma Musthofa Wagimin Muchrowi.088 5. S.Ma Siti Nurul Janah. S.110 5.095 5.I Khoirison.115 5. A.I Masduqi. Thoyib.094 5. Fadhil. S.131 5. Ridwan Sudiyani.134 5.091 5.Pd.087 5.Ma Sabaruddin.I Busyari.093 5.117 5.097 5.118 5.Ma Nomor Peserta 10052512720055 10052512720056 10052512720057 10052512720058 10052512720059 10052512720060 10052512720061 10052512720062 10052512720063 10052512720064 10052512720065 10052512720066 10052512720067 10052512720068 10052512720069 10052512720070 10052512720071 10052512720072 10052512720073 10052512720074 10052512720075 10052512720076 10052512720077 10052512720078 10052512720079 10052502720080 10052512720081 10052512720082 10052512720083 10052512720084 10052512720085 10052512720086 10052512720087 10052512720088 10052512720089 10052512720090 10052512720091 10052512720092 10052512720093 10052512720094 10052502720095 10052512720096 10052502720097 10052571220098 10052502720099 10052502720100 10052512720101 10052512720102 10052512720103 10052512720104 10052512720105 10052512720106 10052512720107 Kabupaten/Kota Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 97 dari 128 .Pd.Pd.125 5. S. S.107 5.126 5.I Faesholi.I Mansuri.092 5. S.Pd.Ma Masduqi. S.104 5.135 5.Pd. A.I Muh. S.Ma Abd Mutallib Hayatun. Drs Moh. S.I Siti Rochani.114 5.

5.Pd.154 5.151 5. S. S. Masduqi.160 5.186 5.Ma Asmuni Irfan.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN 3 Tamanagung SDN 6 Setail SDN 8 Pesanggaran SDN 5 Cluring SDN 7 Tamanagung SDN 5 Kembiritan SDN 6 Sembulung SDN 2 Kalirejo SDN 4 Watukebo SDN 2 Kebaman SDN 2 Bulurejo SDN 5 Bulurejo SDN 7 Ketapang SDN 2 Sumbersewu SDN 2 Plampangrejo SDN 5 Bagorejo SDN 1 Bagorejo SMA Sultan Agung SDN 8 Tegalharjo SDN 8 Jambewangi SDN 3 Bulurejo SDN 1 Jambewangi SDN 2 Plampangrejo SDN 1 Kaligondo SDN 2 Rejosari 85 SDN 3 Cluring SDN 5 Tegalharjo SDN 5 Tamanagung SDN 6 Wringinpitu SDN Tambong Kabat SDN 4 Wringinagung SDN 4 Rogojampi SDN 1 Kalipuro SDN 6 Jajag SDN 1 Bengkak SDN 1 Tegaldlimo SDN 2 Sarimulyo SDN 1 Buluagung SDN 4 Temuasri SDN 4 Temurejo Bangorejo SDN 5 Benculuk SDN 3 Sepanjang SDN 3 Lateng SDN 1 Ketapang SDN 1 Purwoagung SDN 9 Wonosobo SDN 1 Tegalrejo SDN 3 Sumberasri SDN 09 Kalibaru Wetan SDN 2 Temurejo SDN 3 Dadapan SDN 2 Karangmulyo SDN 3 Sempu No. S.Pd.184 5.Pd. H.I Achmad Sayuti.146 5.166 5.159 5.I H.Pd. A.181 5. S.173 5.Pd.177 5.140 5.168 5.Ma Dimyati.I Misran.156 5.144 5.145 5.I Shoiman Muchlis.Pd.Ma Abdullah.157 5.Ma Munafi Sutrimo.141 5. A.Ma Imam Tauhid.Ma A. S. S. MM Sutikno.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN . Isyanto Ef Masykur Nomor Peserta 10052512720108 10052512720109 10052512720110 10052512720111 10052512720112 10052512720113 10052512720114 10052512720115 10052512720116 10052512720117 10052512720118 10052512720119 10052512720120 10052512720121 10052512720122 10052512720123 10052512720124 10052512720125 10052512720126 10052512720127 10052512720128 10052512720129 10052512720130 10052512720131 10052512720132 10052512720133 10052512720134 10052512720135 10052512720136 10052512720137 10052512720138 10052512720139 10052512720140 10052512720141 10052512720142 10052512720143 10052512720144 10052512720145 10052512720146 10052512720147 10052512720148 10052512720149 10052512720150 10052512720151 10052512720152 10052512720153 10052512720154 10052512720155 10052512720156 10052512720157 10052512720158 10052512720159 10052512720160 Kabupaten/Kota Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 98 dari 128 .Pd.Ma Imam Chudlari Haeroni.Pd.Pd. S.169 5. Siti Barokah. S. A. A.179 5.Ma M.Pd Supriatno.Pd.Pd.Pd. A.Pd.I Sumardi. Nursalim Imam Sukemi Ach. S.143 5.150 5.165 5.175 5.180 5.187 5. S.I Mu'ari.147 5. Kaeni Sudirman.I Tumino Lilik Suyatmi.Ma Suwardjati Ar Munadjat.178 5.149 5.161 5.I Suhaimi. A.152 5.Pd.190 5.I Umi I'anah.Ma Djarkasi. S.Pd.142 5.I Mulyono Misrin.I Zaenuri.170 5. Ahmad Choirudin Suwari.I H.185 5.Ma Djumangin.I M. S.189 5.I Latif Suratman Tungasir.163 5.Ag.191 Nama Guru Nur Salim.Pd. Hasyim Suyadi.I Shodiq Anwar Abd. A. S.182 5.Ma Ihwan Anwar.176 5.172 5. Hadi S.Ag Istifarliyah.183 5. S. A. A.162 5.164 5. S.158 5. A. S.I Wagiran. A.Pd. A.I M. Wahid.I Sukardianto.I Shobiri. A. S.139 5.Ma Abd.Pd.Pd. S.188 5.167 5.155 5. S. Sumahra Isbari. S. S.174 5.148 5. S.153 5.171 5.

234 5.Pd. A.193 5.I Djamiati.Pd. BA Abdul Rohim.Pd.195 5.239 5.I Imam Tauhid.Ag Abu Mas'ud.I Sutadi Jumiati. S. S. Dra. A. Mariyono Atiqoh. S. A.201 5.194 5.216 5.Pd.Ma M.I M.200 5.I Chuzaimah. S. M.I Ma'ruf.228 5.226 5.243 5.192 5. A. Zainy M.197 5. S.I Siti Ruqayyah Mariyono.241 5.222 5.221 5.Pd.Pd Sugiyono Syamroto Abd Mukti Mughni Labib. S.Pd.Pd.Ma Suwarno.213 5.Pd. A. S.I Sukatni Jamalah Slamet Mudjono.208 5.202 5. S. S.209 5.Ma Maskuri Abd Rachman Bosiran. S.Ma Suhaimi Thoyib. A.Ma Habib Ihwan.198 5.227 5. A.Ma Kibtiyah.Pd. S.I Fuadi.211 5. S.242 5. S.Pd.207 5.Pd. A.225 5.199 5.204 5.238 5.I Ahmad Abdullah. S.220 5.Pd.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .Ag Sitiklah Juari Khusairi Ma'sun Siti Hayati Ali Susanto Nomor Peserta 10052512720161 10052512720162 10052512720163 10052512720164 10052512720165 10052512720166 10052512720167 10052512720168 10052512720169 10052512720170 10052512720171 10052512720172 10052512720173 10052512720174 10052512720175 10052512720176 10052512720177 10052512720178 10052512720179 10052512720180 10052512720181 10052512720182 10052512720183 10052512720184 10052512720185 10052512720186 10052512720187 10052512720188 10052512720189 10052512720190 10052512720191 10052512720192 10052512720193 10052512720194 10052502720195 10052516720196 10052516720197 10052502720198 10052502720199 10052512720200 10052571220201 10052502720202 10052512720203 10052512720204 10052512720205 10052512720206 10052512720207 10052512720208 10052512720209 10052512720210 10052512720211 10052512720212 10052512720213 Kabupaten/Kota Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 99 dari 128 . S.215 5.205 5.196 5.Hairuddin Susiyanto.217 5.Pd. S. BA Mursidi.Pd.I Zaenudin. S.Pd.219 5.I Tamyis Zuliyanto.214 5.231 5.232 5.Ma Suyatno Hadi.237 5. S. S.Ma A.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Bahasa Arab Bahasa Arab Guru Kelas Guru Kelas PAI Aqidah Akhlak Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN 7 Macanputih SDN 4 Macan Putih SDN 3 Kebondalem Bangorejo SDN 2 Sraten SDN 1 Bulusari SDN 3 Glagahagung SDN 1 Bayu SDN 5 Genteng SDN 1 Watukebo SDN 3 Watukebo SDN 4 Tampo SDN 03 Tegalharjo SDN 1 Kalipait SDN 2 Purwoharjo SDN 2 Paspan SDN 1 Jajag SDN 4 Bajulmati SDN 2 Cluring SDN 3 Gumuk SDN 4 Grajagan SDN 2 Kelir SDN 1 Cluring SDN 3 Wongsorejo SDN 2 Kedunggebang SDN Tamansuruh SDN 2 Bagorejo SDN 2 Dasri SDN 8 Tulungrejo SDN 1 Sembulung SDN 1 Sidodadi SDN 3 Kaliploso SDN 3 Purwodadi SMKN Darul Ulum Muncar SMPN 1 Purwoharjo MIMIN Songgon MTs Genteng MTs Genteng MI Miftahul Ulum MI Mazroatul Huda SDN 5 Sarimulyo MTsN Wongsorejo MI Al-Hidayatul Islamiyah Sukojati SDN 5 Cluring SDN 1 Sarongan SDN 2 Tamanagung SDN 2 Tamanagung SDN 4 Blambangan SDN 4 Cluring SDN 6 Kandangan SDN 1 Bangorejo SDN 2 Gladag SDN 1 Klbaru Wtn SDN 1 Pengantigan No.Ag Misriyanto Kholid Mawardi.212 5.240 5.Pd. Hirman Asrifa. H.I Suratman. Marimullah Tugino Ihsan Thohari .I Sukarman.229 5. S.230 5.233 5.210 5.223 5.224 5.236 5.I Ponijo. S.244 Nama Guru Nasuhin.Ag Nur Kholis.203 5.Pd H.235 5. Makrufin.I Supratno.206 5. 5.218 5.

Dimyati.I Suwono.Pd Suratman.291 5.Pd. S.I Tegosiyo. S.253 5. S.Pd.I Markasi.249 5.294 5. S.I Suparmi Istiklah.Pd. MM Muadhin.263 5. S.264 5.I Tri Hidayati M. S.I Sukip.246 5.I Misradianto.251 5.295 5.282 5. S.Pd.245 5.283 5.255 5. S. Mukti.254 5.296 5.I Muklas.289 5. S.I Nomor Peserta 10052512720214 10052512720215 10052512720216 10052512720217 10052512720218 10052512720219 10052512720220 10052512720221 10052512720222 10052512720223 10052512720224 10052512720225 10052512720226 10052512720227 10052512720228 10052512720229 10052512720230 10052512720231 10052512720232 10052502720233 10052571220234 10052502720235 10052571120236 10052512720237 10052512720238 10052512720239 10052512720240 10052512720241 10052512720242 10052512720243 10052512720244 10052512720245 10052512720246 10052512720247 10052512720248 10052512720249 10052512720250 10052512720251 10052512720252 10052512720253 10052512720254 10052512720255 10052512720256 10052512720257 10052512720258 10052512720259 10052512720260 10052512720261 10052512720262 10052512720263 10052512720264 10052512720265 10052512720266 Kabupaten/Kota Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 100 dari 128 .267 5.Pd.260 5. S.262 5.Pd.287 5. S.Ag.Pd.Pd.I Subardi.I Mujahid Imam Hamami Masroni. M.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Aqidah Akhlak Guru Kelas Qur'an Hadits PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN 3 Genteng SDN 2 Kepatihan SDN 2 Lemahbang Dewo SDN 4 Tamansuruh SDN 2 Bomo SDN 7 Kaligondo SDN 2 Sukorejo Bangorejo SDN 2 Sumberanyar SDN 5 Kaligondo Genteng SDN 1 Sumberberas SDN 2 Genteng SDN 1 Kebondalem Bangorejo SDN 3 Ketapang SDN 4 Karangbendo Rogojampi SDN 2 Genteng SDN 6 Sambirejo Bangorejo SDN 4 Tegalrejo SDN 2 Sukomaju SDN 2 Tembokrejo Muncar MIMIM Sempu MTs Pesanggaran MI Diponegoro MA Genteng Banyuwangi SDN 4 Tamansuruh SDN 8 Wonosobo SDN 2 Purwodadi SDN 3 Sembulung SDN 5 Purwoharjo SDN Kampung Mandar SDN 4 Sembulung SDN 4 Lateng SDN 3 Alasrejo SDN 1 Karangharjo SDN 3 Plampangrejo SDN 2 Benelan Kdl SDN 2 Kepatihan SDN 3 Grajagan SDN 5 Sarimulyo SDN 1 Tukangkayu SDN 5 Tulungrejo SDN 1 Kradenan SDN 4 Barurejo SDN 3 Karangmulyo SDN 4 Cluring SDN 3 Singotrunan SDN 4 Cluring SDN 13 Tulungrejo SMPN 4 Rogojampi Satu Atap SDN 1 Tampo SDN 1 Margomulyo SDN 2 Siliragung SDN Glagah SDN 5 Kebaman No.I Maediono H.258 5.Pd.268 5.I Abdul Halim Junaidi.292 5.I Rachmat Husein. S. S. S. S.I Drs.I Ahmad Zaini H. A. S.Pd.250 5. 5.I Khairul Anam.I Siswadi.I Mujtahid.Pd.I Slamet Hariyadi Nurhariri. S. S.277 5.293 5. BA Mualim.Ma Kardiyan. Dra Mansyur Abdul Ghofur.265 5.290 5. Asmawi Nur Hariri Muhaimin Abdul Majid Imam Syafi'i. Jalil Dimyati.297 Nama Guru Moh. Leo Fauzi Moh.Pd.I Drs. Drs. S.273 5.Pd.284 5.Ag Mahsun. S.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .270 5.259 5.271 5.Pd.286 5.256 5. Suradi. S.280 5.I Abdul Basir. BA Atiyah.279 5.Ag Abd.261 5. Qosim.278 5. S. Majid.Pd. S. BA Abd. S. S.Pd.252 5. S.Pd.I Cicik Istanti.Pd. Hasyim.248 5.247 5. Zainuri.Pd.274 5.Ag Imam Mukromin Nursalim.Pd M. S. S.Pd.275 5. Sy.Pd. S.272 5.266 5.Ag Qoyyimah. M.Pd.285 5.I Abd. S.Pd.I Masyhuri.269 5.Pd. S.276 5.Pd.Ma Joto.257 5. A.281 5.288 5.

Drs Abd.335 5. Nuryaqin.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN . Dra Asirin. S.298 5.333 5. S.308 5.Pd.323 5.334 5. S.307 5.325 5.Pd.I Moh.I St.331 5.336 5.326 5.349 5. Hanan H. M.320 5.322 5.Pd.I Ahmad Nuril Huda Bashori.300 5.327 5.344 5.316 5. H.341 5.Pd Setyo Budi Mulyono. 5. Drs.Pd.321 5.I Lastriyo.342 5.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Aqidah Akhlak Bahasa Arab Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SMAN 1 Wongsorejo MI Miftahul Hidayah SDN 4 Purwoharjo SMAN 1 Purwoharjo SMAN 1 Glenmore SMKN 1 Glagah SMK Muhammadiyah 6 Rogojampi MI Tarbiyatus Shibyan MTs Al Hidayah MTs Al Hidayah MI Salafiyah MI Muhammadiyah SMAN 2 Genteng SMAN 1 Giri SDN 1 Kembiritan Genteng SDN 1 Gendoh SDN 1 Kalibaru Kulon SDN 2 Bangun Sari SDN 6 Yosomulyo Gambiran SDN 4 Bulurejo SDN 6 Karangsari SDN 1 Karangbendo SDN 2 Margo Mulyo SDN 5 Watukebo SDN 2 Setail SDN 1 Parangharjo SDN 3 Kesilir SDN 2 Tamansari Licin SDN 1 Singolatren SDN 3 Jambewangi Sempu SDN 2 Gendoh SDN 2 Kebondalem SDN 1 Sumberkencono SDN 5 Tapanrejo SDN 1 Tamansuruh SDN 2 Ketapang SDN 4 Genteng Wetan SDN 6 Bayu SDN 1 Bulusan Kalipuro SDN 1 Tegalarum SDN 1 Sumbersari SDN 9 Sumberagung SDN 2 Singojuruh SDN 6 Temurejo Bangorejo SDN 7 Kembiritan SDN 4 Sukorejo SDN 5 Bayu SDN 1 Sarimulyo SDN 2 Karangsari SDN 5 Gentengwetan Genteng SDN 4 Kebondalem SDN 2 Kaotan SDN 4 Penganjuran No.337 5.324 5.Pd. Maksum M.309 5.Pd.317 5.345 5.314 5.I Ridwan.Drs Kasmadi.Pd A.Ma Dardiri Abd.299 5. S. S. Choliq.318 5.315 5.I Asdadin Hasan Bardi Syuhada Nur Shodiq Maisyaroh Aziz.I Munfa'at. Muntadzirah Suroto.347 5. S.Pd.350 Nama Guru Kuntohadi. S.311 5. S. S. Nafisah Noer Hadi M. Samidi Masudah Ikhwanto Muqoddar Suraji.I Sunariyah. S.330 5.329 5.I Thamrin Hidayat St. Mudzofir. S. S.Ag Imam Turmudhi Salimi Jamsari Agus Burhanuddin Asnawi Mujiono Kamsuri. S.338 5.I Sholihin.304 5.340 5.301 5.310 5. S. S. S. S.302 5.Pd.306 5.305 5. A. Hanan Suparno.Ag Hasanuddin.Pd.303 5.Pd.I Masrur.312 5. S.I Abd.319 5.332 5.Pd.313 5.346 5.Pd.328 5.I Tsuwaibatul Aslamiyah Mutma'inah Ummu Qoyyimah Abdul Karim.348 5.I Selamet. S.339 5.343 5.Ag Mubayyinah Bawani.Pd.Pd. Muqoddim Afandi Musyafa'.Pd.I Sumarsono Sholehah Muthamimah Nomor Peserta 10052512720267 10052502720268 10052512720269 10052512720270 10052512720271 10052512720272 10052512720273 10052502720274 10052571220275 10052516720276 10052502720277 10052502720278 10052512720279 10052512720280 10052512720281 10052512720282 10052512720283 10052512720284 10052512720285 10052512720286 10052512720287 10052512720288 10052512720289 10052512720290 10052512720291 10052512720292 10052512720293 10052512720294 10052512720295 10052512720296 10052512720297 10052512720298 10052512720299 10052512720300 10052512720301 10052512720302 10052512720303 10052512720304 10052512720305 10052512720306 10052512720307 10052512720308 10052512720309 10052512720310 10052512720311 10052512720312 10052512720313 10052512720314 10052512720315 10052512720316 10052512720317 10052512720318 10052512720319 Kabupaten/Kota Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 101 dari 128 .

369 5.I Pandit Sudarso.Pd.Pd.Pd. S.364 5.Ma Marjanah Abdillah.Pd.361 5.Pd.389 5.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN 4 Sumbersewu SDN 6 Wonosobo Srono SDN 9 Karang Harjo SDN 1 Kebaman SDN 1 Sambirejo SDN 1 Ringin Telu SDN 2 Ringintelu Bangorejo SDN 6 Yosomulyo SDN 3 Bangorejo SDN 1 Dasri SDN 5 Kebondalem SMAN 1 Tegaldlimo SDN Barurejo SDN 2 Lemahbang Kulon Singojuruh SDN 3 Bengkak SDN 3 Sambirejo SDN 5 Dasri SDN 4 Gendoh SDN 1 Bangrejo SDN 1 Gendoh SDN 1 Tapanrejo SDN 2 Sempu SDN 2 Jambewangi SMKS 17-8-1945 SDN 3 Temurejo MI Miftahul Khoirot SMPN 1 Gambiran SMPN 1 Wongsorejo SDN 3 Grajagan SDN 3 Kradenan SDN 3 Bajulmati SDN 3 Benelan Kidul SDN 2 Gumirih SDN 1 Parijatah Wetan SDN 4 Wonosobo SDN 9 Fambewangi SDN 3 Songgon SDN 1 Mojopanggung SDN 4 Sumbergondo SDN 3 Sidorejo SDN 1 Boyolangu SDN 3 Karangdoro SDN 4 Kedunggebang SDN I Wringinpitu SDN 3 Sumbermulyo SDN 7 Ketapang SDN 4 Kradenan SDN Penataban SDN 6 Ketapang SDN Purwoagung SDN 4 Alasbuluh SDN 1 Gambiran SDN 1 Rejosari No. S. Rohman.Pd.372 5.382 5.Pd.Ag Munawaroh. S.Pd.Pd.I Samijo.Pd.I Mu'i Zudaillah.Pd.391 5.368 5.Pd.I Moh.356 5. S.387 5.I Supiono.370 5.I Salbiyah. S. M.362 5.Pd.384 5.Ag Slamet.I Ponidjem.353 5. S.395 5.398 5.377 5.378 5. S.I Faridah AR.402 5.351 5.359 5.360 5. MM.I Mardiyah Suyanto Rijati An.I Ponidjo.I Moh.357 5.I Sarimin Siti Maryam. S. A.383 5. S.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .I Abd. A.394 5.390 5. A.379 5. S.I Ali Mansur. S. S.388 5.Pd.401 5. S.Pd.I Kustur.400 5. S. S.393 5.Pd.Ma Bisri Izuddin. S.I Makmun.Ma Rahmad.Ma Haidor Aly.355 5. M.375 5.I Masykur. S.374 5.363 5.366 5.Pd.380 5. A.Ag. S.Pd.I Sasasuddin.I Zaenal Aripin Sunardi AS Noer Cholis Yun Sangadah.I Mashuri Khanipan. 5.Pd Sairazi Ismail.354 5.Pd.I Surtiyah.365 5.I Syarif Anwar. H.Ag Ismanto. S.I Istriyani.397 5. S. Drs Zainun Al-Qadri. S.Ag Haris Mahasibi Nur Latifah.376 5. Sungeb Sumarno. S.I Nomor Peserta 10052512720320 10052512720321 10052512720322 10052512720323 10052512720324 10052512720325 10052512720326 10052512720327 10052512720328 10052512720329 10052512720330 10052512720331 10052512720332 10052512720333 10052512720334 10052512720335 10052512720336 10052512720337 10052512720338 10052512720339 10052512720340 10052512720341 10052512720342 10052512720343 10052512720344 10052502720345 10052512720346 10052512720347 10052512720348 10052512720349 10052512720350 10052512720351 10052512720352 10052512720353 10052512720354 10052512720355 10052512720356 10052512720357 10052512720358 10052512720359 10052512720360 10052512720361 10052512720362 10052512720363 10052512720364 10052512720365 10052512720366 10052512720367 10052512720368 10052512720369 10052512720370 10052512720371 10052512720372 Kabupaten/Kota Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 102 dari 128 . S.Ma Sugianto.Pd.Pd.Pd. Nuri Muhadi Mulyono.396 5. S.Pd.392 5.352 5.Pd. S.Pd.Hj.371 5.358 5.403 Nama Guru Suyono Kodlori.385 5. A.367 5.I Sukarni Hadi.I Masmutik.399 5. Hj Asmudi. A. S.Pd.386 5.381 5. S. Drs Zamroji. S.373 5. S. S.Ma Ainijah.

439 5. S.Pd.Pd.Pd.Pd. S.454 5. S.Pd. Ahmad Nuril Huda Siti Nurhasanah.I Husen. S.I Suhawi Maryono Dalhari. S.Pd.Ag Sunarko.Pd. S. S.Pd.Pd.I Moh.428 5. Syafi'i.I Umi Zuhriyah.M Saekhoni Siti Hasanah.I Nastutik Qomariyah.413 5.I Rahmat.426 5.Pd.427 5. S.410 5. S.I Tumini. Thoha. S.456 Nama Guru Slamet.444 5.412 5.453 5. S.409 5.431 5.I Hilda Maria Ulfa.433 5. S.I Mirwanto. Rusuli Imam Hanafi.I Umi Rohmatin.I Winarsi.I Moh Nuri Wakidi.Pd.I Ihwanuddin.434 5.Pd.420 5.429 5.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .Pd.Pd.417 5.I Sholeh.I Moh.I Jumali.424 5.Pd.425 5.422 5. S. S.Pd.Pd.404 5.446 5.442 5. S.I Supoyo Suwarno M.Pd. M.435 5. Drs.Pd.Pd. Hj.430 5.449 5. Maksum. S. S. S.438 5.421 5.419 5.Pd.Ag Musaddad. S. S.416 5.406 5.441 5.Pd.I Nomor Peserta 10052512720373 10052512720374 10052512720375 10052512720376 10052512720377 10052512720378 10052512720379 10052512720380 10052512720381 10052512720382 10052512720383 10052512720384 10052512720385 10052512720386 10052512720387 10052512720388 10052512720389 10052512720390 10052512720391 10052512720392 10052512720393 10052512720394 10052512720395 10052512720396 10052512720397 10052512720398 10052512720399 10052512720400 10052512720401 10052512720402 10052512720403 10052512720404 10052512720405 10052512720406 10052512720407 10052512720408 10052512720409 10052512720410 10052512720411 10052512720412 10052512720413 10052512720414 10052512720415 10052512720416 10052512720417 10052512720418 10052512720419 10052512720420 10052512720421 10052512720422 10052512720423 10052512720424 10052512720425 Kabupaten/Kota Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 103 dari 128 .414 5.I Drs.451 5. S.I Jauhari. S.I M.Pd.445 5. A.I Drs.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN 4 Bulurejo SDN 1 Telemung SDN 1 Mangir SDN 3 Bangsring SDN 2 Jambesari SDN 1 Kebaman SDN 4 Kendalrejo SDN 4 Sumberagung SDN 2 Tegalarum SDN 2 Banjar SDN 2 Sidorejo SDN 03 Temuguruh SDN 1 Kampunganyar SDN 5 Balak SDN 2 Padang SDN 4 Tegaldlimo SDN 4 Tamansari SDN 5 Bajulmati SDN 4 Temuguruh SDN 5 Purwoharjo SDN 2 Purwoagung SDN 1 Kajarharjo SDN 7 Kajarharjo SDN 2 Wringinrejo SDN 3 Telemung SDN 8 Grajagan SMAN 1 Purwoharjo SDN 4 Karangrejo SDN Parijatah Kulon SDN 1 Sumberasri SDN 3 Sraten SDN 1 Grajagan SDN 3 Gumuk SDN 1 Gumuk SDN 4 Karangdoro SDN 9 Karangharjo SDN 2 Labanasem SMAN 1 Muncar SDN 4 Kaligondo SDN 3 Parangharjo SDN 3 Karangsari SDN 2 Gambiran SDN 1 Mojopanggung SDN 5 Kebaman SDN 3 Jambewangi SDN 3 Kedungrejo SDN 2 Tegalharjo SDN 1 Mojopanggung SDN 1 Karangmulyo SDN 1 Sumbergondo SDN 1 Sukonatar SDN 1 Kelir SDN 4 Yosomulyo No.436 5.Pd.I Junaini.447 5. Shohih.I Samsun. M. S.Ag Afif Basiriah Marhamah Saifuddin Zuhri.Pd.452 5. S.Pd.I Mudrikah Hariyanti.Pd.408 5.450 5.432 5.I Nur Khusnan. S.Ag Ahmad Suudi. S.Pd. S. S.418 5.I Khomsiyah Imam Muhadi.Pd. S.437 5.448 5.I Abd. S.Pd.I Asmiatik. S. S.I Lihwan.440 5. Hayyi. S.Pd. S.405 5.443 5.Pd. 5. S.411 5.423 5.455 5.I Nurul Huda.Pd.Pd.407 5. S.415 5. S.Pd.I Mu'idah.Ma Sutrisno Katiman.I Ahmad Asrori. S.I Indriyani.I Hilmi.Ag Moh.

488 5. S. A. A.Ma Musrifah. S.Md Drs.484 5.I Ulfiyah.485 5.Ma H. S.Ma Srini. A.490 5.491 5. A.I Umi Nikmah.206 Bulangan Haji SDN Pademawu Timur V SDN Batukalangan II SDN Larangan Luar III No.Pd. S.509 Nama Guru Masykur.I Nur Wakit. S. S.465 5.Pd.478 5.I M.504 5. S. Hj. A. H.Ma Abd.458 5. S.505 5.I Karomah.482 5.Ma Nomor Peserta 10052502720426 10052512720427 10052512720428 10052512720429 10052512720430 10052512720431 10052512720432 10052512720433 10052512720434 10052512720435 10052512720436 10052512720437 10052512720438 10052512720439 10052512720440 10052512720441 10052512720442 10052512720443 10052512720444 10052516720445 10052502720446 10052502720447 10052502720448 10052502720449 10052502720450 10052512720451 10052512720452 10052512720453 10052502720454 10052502720455 10052512720456 10052512720457 10052512720458 10052512720459 10052512720460 10052512720461 10052512720462 10052512720463 10052512720464 10052512720465 10052512720466 10052612720001 10052612720002 10052612720003 10052612720004 10052612720005 10052612720006 10052612720007 10052612720008 10052612720009 10052612720010 10052612720011 10052612720012 Kabupaten/Kota Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 104 dari 128 .481 5.Th Subardi.I Jarkesi.469 5.Ma Waki'ah. S.Pd. A. S.Ag Susriani.Ma Moh.I Jamzuri S.I Aripin.Pd.508 5.476 5.Pd.Pd.499 5.466 5.Pd.496 5.501 5.500 5.475 5.467 5. S. S. A.I Anshori Suyudi. S. Shidiq Shohibul Amin.I M.I Sokiman.Pd.502 5.487 5.464 5.Pd Jami'atun. S.Pd.493 5.489 5.I Arifin.486 5. 5.474 5.I Anwar.I Sugiyanto.506 5.Pd.Pd Suratno.472 5.480 5.498 5.Ma M.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Bahasa Arab Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas MI Al Muawanah I SDN 6 Kajarharjo SDN 1 Parijatah Wetan SDN 5 Tegalsari SDN 5 Gambiran SDN 1 Singojuruh SDN 4 Kalipait SDN 2 Pakel SDN 1 Kepundungan SDN 8 Kalibaru Manis SDN 2 Kradenan SDN 2 Kedungwungu SDN 3 Sumbergondo SDN 2 Barurejo SDN 1 Tulungrejo SDN 1 Bumiharjo SDN 2 Tegalrejo SDN 3 Dasri SDN 1 Kaliploso MTs Nurul Huda MI Tarbiyatul Athfal II MI Tarbiyatul Athfal MI Miftahul Huda MI An Nidhom MI NU Bulurejo SDN 4 Kedungrejo SMPN 1 Kabat SMPS Al-Kautsar Muncar MIS Al Hidayah MI Nurul Islam SDN 5 Kedungasri SDN 1 Jajag SDN 3 Tegalrejo SDN 3 Aliyan SDN 4 Kesilir SDN 06 Tulungrejo SMPN 1 Giri SDN 3 Sumbersewu Muncar SDN 5 Sumberagung Pesanggaran SDN 04 Tambakrejo SDN 4 Plampangrejo SDN Bugih 2 SDN Larangan Luar I SDN Nyalabu Daya II SDN Murtajih I SDN Montok I SDN Tlagah I SDN Rangperang Daya III SDN Teja Barat III SDN No. Karim. S.Pd.I Moh. Syaifuddin Zuhri Sariyati.Pd Zurqoni Mu'alim Zuhriyah.Pd. Sulaimi Kurniati. S. S.495 5.483 5.Pd.494 5.Ma Siti Zainab.Pd.477 5.I Syafi'i Arifin. A. S.Ag Mujiyono. A.Ma Karimullah. S.Pd.Pd Syahrawi.459 5. A. Buhri.461 5.I AMALATUL MAQBULLAH Isminah.I Drs.462 5.Ma Zainal.503 5.Ma M. A. S. A.497 5.471 5. A.Pd. S.507 5. S.Pd. Muhammad Sukardi.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .473 5.457 5. S.I Drs.463 5. Amin. A. Syafii. S.I Nurkholis. S. Lc Musripan.Pd.Pd.468 5.460 5.G Yasaroh. Sirojudin Sudarto.492 5. Ramli. Wahid Wadjid.I Yustinus Suwarto. S. Khosim.Pd.470 5.Pd. S. S. Moh.Ma Abd.479 5.

DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN - TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Barurambat Kota I SDN Murtajih II SDN Bugih 3 SDN Murtajih III SDN Baddurih SDN Gladak Anyar III SDN Pademawu Timur II SDN Kertagena Tengah II No. 13 SDN Larangan Badung 4 SDN No.30 Patemon I SDN Barurambat Timur I SDN Panempan II No. 16 SDN Teja Barat II SDN Pamoroh I SDN Ponteh II SDN Toket I SDN Sotabar I SDN Sumedangan III SDN Pademawu Timur II SDN Nyalabu Daya I SDN Lemper I SDN Barurambat 4 SDN Potoan Daya II SDN Jarin IV SDN Durbuk I SDN Larangan Slampar II SDN Pagagan I SDN Blumbungan III SDN Dasok I SDN Ceguk I SDN Panglemah SDN Plakpak I SDN Rangperang Laok SDN Tobungan II SDN Bulay I SDN Lawangan Daya III SDN Kaduara Barat III No.339 SDN Laden 3 SDN Tanjung IV SDN Baddurih SDN Dasok III SDN Palengaan Laok IV SDN Klompang Timur I SDN Palalang III SDN Lawangan Daya III SMPS Al-Qud's Pamekasan SDN Lawangan Daya I SDN Seddur I SDN Jalmak II SDN Candi Burung I SDN Grujugan SDN Bugih VII SDN Kowel I No. 20

No. 5.510 5.511 5.512 5.513 5.514 5.515 5.516 5.517 5.518 5.519 5.520 5.521 5.522 5.523 5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 5.529 5.530 5.531 5.532 5.533 5.534 5.535 5.536 5.537 5.538 5.539 5.540 5.541 5.542 5.543 5.544 5.545 5.546 5.547 5.548 5.549 5.550 5.551 5.552 5.553 5.554 5.555 5.556 5.557 5.558 5.559 5.560 5.561 5.562

Nama Guru Rukiyani, A.Ma Samiyatun, A.Ma Ach. Baidawi Absar, BA Siti Eryani, A.Ma Moh. Hatam, A.Ma Siyamah, BA Saniyatun, A.Ma M. Nadjib, A.Ma Misdin, A.Ma Fathol Qorieb R. Hj. Kamariyah, S.Pd.I Hanifah Kerto, A.Ma Djumiah, A.Ma H. Moh. Sayyadi, A.Ma Abd. Mukiyan, A.Ma M. Turi, A.Ma Rifai, A.Ma Hj. Saodah Hidayati, A.Ma Haripin, A.Ma Asmaniyah, A.Ma.Pd Moh. Amirudin, A.Ma Moch. Badrut Tamam, A.Ma Kuswadi, S.Ag Moh. Hasan, A.Ma Moh. Wardi, A.Ma Abd. Halik, A.Ma Asmadjar, A.Ma Moh. Ridjak, S.Pd.I H. A. Muzaini, A.Ma Abd. Djamal, A.Ma Hasbullah, A.Ma Syamhari, A.Ma Hanafi, BA Bahrah, A.Ma Hairal Masduki, A.Ma Munasid, A.Ma Sunarto Salehoddin, A.Ma Marta'ie, A.Ma Abdul Qodir Djaelani, A.Ma Suradji, A.Ma Herman Efendi, A.Ma Moh. Sirad, A.Ma M. Zidni Munir, A.Ma Bahrawi, S.Pd.I Munasid, S.Pd.I Achmad Busiri, H., S.Pd.I Rukmani Dahlia, A.Ma Anwari, A.Ma Hj. Ratmiyati, A.Ma Abd. Hafi, A.Ma Rahmiatun, A.Ma Sumiatun, A.Ma Moh. Sya'ie, A.Ma

Nomor Peserta 10052612720013 10052612720014 10052612720015 10052612720016 10052612720017 10052612720018 10052612720019 10052612720020 10052612720021 10052612720022 10052612720023 10052612720024 10052612720025 10052612720026 10052612720027 10052612720028 10052612720029 10052612720030 10052612720031 10052612720032 10052612720033 10052612720034 10052612720035 10052612720036 10052612720037 10052612720038 10052612720039 10052612720040 10052612720041 10052612720042 10052612720043 10052612720044 10052612720045 10052612720046 10052612720047 10052612720048 10052612720049 10052612720050 10052612720051 10052612720052 10052612720053 10052612720054 10052612720055 10052612720056 10052612720057 10052612720058 10052612720059 10052612720060 10052612720061 10052612720062 10052612720063 10052612720064 10052612720065

Kabupaten/Kota Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan

Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

Halaman : 105 dari 128

DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN - TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Aqidah Akhlak PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Qur'an Hadits Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas

No. 5.563 5.564 5.565 5.566 5.567 5.568 5.569 5.570 5.571 5.572 5.573 5.574 5.575 5.576 5.577 5.578 5.579 5.580 5.581 5.582 5.583 5.584 5.585 5.586 5.587 5.588 5.589 5.590 5.591 5.592 5.593 5.594 5.595 5.596 5.597 5.598 5.599 5.600 5.601 5.602 5.603 5.604 5.605 5.606 5.607 5.608 5.609 5.610 5.611 5.612 5.613 5.614 5.615

Nama Guru M. Djaisuli, A.Ma H. Busra'i, A.Ma Halima, A.Ma Djuhairiyah, A.Ma Moch. Hafid, A.Ma Abd. Salam, A.Ma Hj. Mukarramatun, A.Ma Syahrawi, S.Pd.I Said Ghufron, A.Ma M. Anwar, A.Ma Abd. Wasik, A.Ma Suparmi, A.Ma Ach. Dailami, A.Ma M. Hasanuddin, A.Ma Supardjo, A.Ma Slamet Syafuddin, A.Ma Mastuki, A.Ma Sri Nurhayati, A.Ma Hj. Siti Faridatul Hasanah, S.Pd.I Moh. Djailani, A.Ma M. Ramli, A.Ma Sudahri, A.Ma Fatilah, A.Ma Siti Zainiyah, A.Ma Djahra, A.Ma Moh. Atrah Adianto, A.Ma Akh. Subakir, A.Ma Hj. Sri Sumekar Budiasih, BA Hj. Enny Suhartini, A.Ma Sutjati, A.Ma M. Syaiful Ghaffar, S.Pd.I M. Miftahol, A.Ma M. Dafir, M.Pd.I Moh. Djailani, S.Pd.I M. Ramli, S.Pd.I Siti Zainiyah, S.Pd.I Mattangsar, A.Ma.Pd Hj. Ermaningsih, A.Ma Syafik Buhari, A.Ma Abd. Aziz, A.Ma M. Ali Husnan, Drs., M.Pd.I M. Musthofa, Drs., M.Ag M. Hatib, S.Pd.I Rustin, A.Ma Moch. Bahri, A.Ma Raji, A.Ma M. Djufri, A.Ma Hj. Sufiah A.S, A.Ma Abd. Latief A.S, A.Ma Sri Nirul Hidayati, A.Ma Suparman, A.Ma Moh. Arif, A.Ma Aliyah, A.Ma

Nomor Peserta 10052612720066 10052612720067 10052612720068 10052612720069 10052612720070 10052612720071 10052612720072 10052612720073 10052612720074 10052612720075 10052612720076 10052612720077 10052612720078 10052612720079 10052612720080 10052612720081 10052612720082 10052612720083 10052612720084 10052612720085 10052612720086 10052612720087 10052612720088 10052612720089 10052612720090 10052612720091 10052612720092 10052612720093 10052612720094 10052612720095 10052612720096 10052612720097 10052671220098 10052612720099 10052612720100 10052612720101 10052612720102 10052612720103 10052612720104 10052612720105 10052671120106 10052602720107 10052602720108 10052612720109 10052612720110 10052612720111 10052612720112 10052612720113 10052612720114 10052612720115 10052612720116 10052612720117 10052612720118

Kabupaten/Kota

Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

SDN Dabuan I Pamekasan SDN No.128 Taraban Pamekasan SDN Larangan Badung 2 Pamekasan SDN Larangan Badung 3 Pamekasan SDN Polagan I Pamekasan SDN Tattangoh Pamekasan SDN Tagangser Laok I Pamekasan SDN Bugih V No. 297 Pamekasan Pamekasan SDN Murtajih III Pamekasan SDN Pasanggar I Pamekasan SDN Lawangan Daya II Pamekasan SDN Patemon I Pamekasan SDN Murtajih II Pamekasan SDN Peltong Pamekasan SDN Tobungan I Pamekasan SDN Kramat II Pamekasan SDN Blumbungan IV Pamekasan SDN Waru Barat IV Pamekasan SDN Pangorayan 1 Pamekasan SDN Palengaan Laok 1 Pamekasan SDN Bangkes III Pamekasan SDN Pangbatok I Pamekasan SDN Mangar I Pamekasan SDN Polagan 2 Pamekasan SDN Plakpak IV Pamekasan SDN Toronan I Pamekasan SDN Taro'an Pamekasan SDN Patemon II Pamekasan SDN Pademawu Barat III Pamekasan SDN Bulay II Pamekasan SDN Tlangoh Pamekasan SDN Palengaan Daya II Pamekasan MA Az-Zubair Pamekasan SDN Palengaan Laok I Pamekasan SDN Bangkes III Pamekasan SDN Konang II Pamekasan SDN Konang II Pamekasan SDN Bettet II Pamekasan SDN Klampar 3 Pamekasan SDN Samatan Pamekasan MTsN Model Sumber Bungur Pamekasan 3Pamekasan MI Sabilul Muttaqien Pamekasan MI Tuhfatul Thullab Pamekasan SDN Jambiringin III Pamekasan SDN Panaguan II Pamekasan SDN Pakong 5 Pamekasan SDN Kolpajung I Pamekasan SDN Klampar I Pamekasan SDN Jalmak I Pamekasan SDN Kowel II Pamekasan SDN Kodik Pamekasan SDN Billaan Pamekasan SDN Gugul I Pamekasan

Halaman : 106 dari 128

DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN - TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Branta Pesisir II SDN Bujur Timur III SDN Kaduara Barat I SDN Batubintang 4 SDN Polagan 3 SDN Toket 2 SDN Panaguan II SDN Majungan No.51 SDN Dempo Timur I SDN Banyupelle 2 SDN Gugul III SDN Larangan Tokol 3 SDN Tanjung 3 SDN Sumberwaru I SDN Barurambat Kota II SDN Bangkes IV SDN Sumedangan III SDN Mapper II SDN Larangan Slampar III SDN Branta Pesisir I SDN Ambender II SDN Bandaran 2 SDN Bandaran II SDN Peltong SDN Teja Timur IV SDN Galis I SDLBN Bugih Pamekasan SDN Ceguk II SDN Pademawu Barat I SDN Tebul Timur II SDN Pamaroh II No.24 SDN Lemper II SDN Angsanh I SDN Banyubulu 3 SDN Jambringin I SDN Kaduara Barat II SDN Pagagan 02 SDN Lawangan Daya I SDN Larangan Badung 2 SDN Sentol II SDN Barurambat Timur II SDN Bandaran IV SDN Branta Tinggi I No.20 SDN Blumbungan V SDN Jungcangcang I SDN Kolpajung II SDN Ambat II MIN Sana Daya SDN Sentol II SDN Tobungan 2 SDN Pangtonggal 2 SDN Bindang 3 SDN Blumbungan VI No. 480

No. 5.616 5.617 5.618 5.619 5.620 5.621 5.622 5.623 5.624 5.625 5.626 5.627 5.628 5.629 5.630 5.631 5.632 5.633 5.634 5.635 5.636 5.637 5.638 5.639 5.640 5.641 5.642 5.643 5.644 5.645 5.646 5.647 5.648 5.649 5.650 5.651 5.652 5.653 5.654 5.655 5.656 5.657 5.658 5.659 5.660 5.661 5.662 5.663 5.664 5.665 5.666 5.667 5.668

Nama Guru Haniyah, A.Ma Abd. Wahab Sakimah, A.Ma.Pd Moch. Nawawi, A.Ma H. M. Sadik, A.Ma Sumartini, A.Ma Abd. Rahman, A.Ma Ismail, A.Ma M. Munir, A.Ma Rifai Saladin, A.Ma Moh. Senah, A.Ma Hj. Djuma'ati, BA M. Ramli, A.Ma Syamsul Arifin, A.Ma Sami'an, S.Pd.I H. Mas'un Norofik, S.Pd.I Anwar, S.Pd.I Domiri Mosleh, A.Ma Anwar, A.Ma M. Nahrawi, A.Ma Muhammad, A.Ma Sunarjo, A.Md Sunarjo, S.Pd.I M. Da'i, A.Ma Kustini, A.Ma Sadrai, A.Ma Masluhah, A.Ma Akh. Suhardi, A.Ma Rifai Mai, A.Ma Ach. Bahwi Hanafi, A.Ma H. Abdir Rahman, A.Ma Susmiyati, A.Ma Syaiful Bahri M. Pahri, A.Ma Amin Jakfar, S.Pd.I Abd. Karim, S.Ag Surodiyono, BA Akh. Bukhari, A.Ma Hambali, A.Ma Hj. Sufiah M.S, A.Md Moh. Bukhari, A.Ma Mukarramah, A.Ma Djuhairiyah, A.Ma Rosidah S., A.Ma Hj. Sittina, A.Ma Hasan Basri, A.Ma Samsudin, S.Pd.I Hambali, A.Ma Abd. Mukti, A.Ma A. Azis, A.Ma Moh. Zainudin, A.Ma H. Maisun, A.Ma

Nomor Peserta 10052612720119 10052612720120 10052612720121 10052612720122 10052612720123 10052612720124 10052612720125 10052612720126 10052612720127 10052612720128 10052612720129 10052612720130 10052612720131 10052612720132 10052612720133 10052612720134 10052612720135 10052612720136 10052612720137 10052612720138 10052612720139 10052612720140 10052612720141 10052612720142 10052612720143 10052612720144 10052612720145 10052612720146 10052612720147 10052612720148 10052612720149 10052612720150 10052612720151 10052612720152 10052612720153 10052612720154 10052612720155 10052612720156 10052612720157 10052612720158 10052612720159 10052612720160 10052612720161 10052612720162 10052612720163 10052612720164 10052612720165 10052602720166 10052612720167 10052612720168 10052612720169 10052612720170 10052612720171

Kabupaten/Kota Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan

Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

Halaman : 107 dari 128

Muni Hosnol Hotimah. A. A. A. Djufri.Ma M.707 5.715 5.718 5.686 5. A.Ma Slamet.Ma Mulyadi.671 5.Ma Maihasanah. A. No. Rasul.Ma Hermin Kustianingsih. Zahri.680 5. A. A.Ma Yunus.710 5.Ma Moh.Ma Fatmawati.Ma Lutfandi.676 5. Zainuddin Ach.682 5.Ma M. A. Rahim.675 5.Ag Abd.Ma Ishaq.673 5. Rifai. A. A. A. A. A.712 5. A. Zaini.702 5.699 5.713 5. Juma'iyah A. BA Busiri. A.719 5. Rahman. A. Syamsiyah.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Qur'an Hadits PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Durbuk II SDN Bicorong 2 SDN Pademawu Timur III SDN Dasok I SDN Bangkes II SDN Tambung I SDN Tanjung IV SDN Potoan Laok II SDN Proppo I SDN Sumedangan 2 SDN Bunder I SDN Branta Pesisir 3 SDN Ponteh I SDN Kangenan I SDN Pagendingan I SDN Blumbungan III SDN Durbuk II SDN Bukek SDN Panaguan I No. A. A.691 5.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .Ma Ali Makki.678 5.Ma Adam.28 SDN Teja Timur II SDN Sana Daya I SDN Barurambat Kota VII SDN Larangan Badung IV SDN Ambat I SDN No. Hasyim. A. BA Rukmiati.703 5.681 5.683 5. Khalil. A.Ma Mariyatul Kiptiyah.679 5.Ma Moh.Ma Moh.Ma Hayati. 143 Proppo 2 SDN Blumbungan I SDN Palengaan Laok VII SDN Panglegur III SDN Waru Barat V SDN Jungcangcang I SDN Palesanggar V SDN Konang III SDN Plakpak III SDN Trasak II SDN 02 Pamoroh SDN Sopa'ah SDN Panaguan I SDN Dasok II MTs Parteker Pamekasan SMPN 4 Pamekasan SMKN 2 Pamekasan SDN Blumbungan V SMKN 1 Pamekasan SDN Bulangan Branta No.Ma Ramli.714 5.670 5.721 Nama Guru Sadali.Ma Subairi.Ma Nurullah.706 5.708 5.Ma Ach. A.Ag Dailamin. A. Sujoto.Ma Hasan Busri.672 5.Ma Syaiful Ramadhan.Ma Abu Bakar.697 5.Ma Nomor Peserta 10052612720172 10052612720173 10052612720174 10052612720175 10052612720176 10052612720177 10052612720178 10052612720179 10052612720180 10052612720181 10052612720182 10052612720183 10052612720184 10052612720185 10052612720186 10052612720187 10052612720188 10052612720189 10052612720190 10052612720191 10052612720192 10052612720193 10052612720194 10052612720195 10052612720196 10052612720197 10052612720198 10052612720199 10052612720200 10052612720201 10052612720202 10052612720203 10052612720204 10052612720205 10052612720206 10052612720207 10052612720208 10052612720209 10052612720210 10052612720211 10052612720212 10052612720213 10052612720214 10052612720215 10052671120216 10052612720217 10052612720218 10052612720219 10052612720220 10052612720221 10052612720222 10052612720223 10052612720224 Kabupaten/Kota Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 108 dari 128 .Ma Abd. A.Ma Hj.689 5.701 5. A. A.685 5. Hannan. S.Ma Pagi.692 5.704 5.720 5. A. A.Ma Saheruddin.700 5. BA M.Ma Zainal Arifin. A.674 5. A. A. A. S.Ag H. A. A.Ma Hj. Moh.687 5.693 5.Ma Moh.716 5.698 5. Hasan.711 5. S. Suri.Ma M.669 5. A. 113 SDN Pagendingan II SDN Pamaroh II SDN Sopa'ah SDN Samiran II SDN No.210 Waru Barat I SDN Pamaroh III. A.688 5. 359 SDN Bukek SDN Campor 3 SDN Palengaan Laok 3 No.Ma Sunarto.709 5.Ma H. Suto.Ma Tuti Khususijah.705 5. A.Ma Abd.690 5. A.696 5.694 5. A.Ma H. A.Ma Abd. Kidfir.717 5.695 5. Hasin. A.Ma M.Ma Fahrurrazi.Ma Munadji Abdullah. Fadli.677 5. 5. A. A. A.684 5. A.Ma Hanifah.

TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Qur'an Hadits Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Kowel IV SDN Tanjung I SDN Blumbungan II SDN Kertagena Daja I SDN Plapak V SDN Banyubulu 2 SDN Dempo Timur 3 SDN Panaguan II SDN Toket 3 SDN Bindang I SDN Bulangan Haji 2 SDN Kertagena Laok I No.748 5.Ma M. Hasan.Ma Arief Huzaini Kusnifatun.764 5.755 5.747 5. A.736 5.Ma Abd.Ma M.734 5.742 5.Pd Sumrati.743 5.773 5. Thaha.765 5. Ruknaini. 18 SDN Badung SDN Larangan Tokol 4 SDN Panglegur III SDN Ponjanan Barat 3 SDN Polagan 1 SDN No.Ma M. S.735 5.770 5. A. Sahur Rahman.745 5.762 5. S. A. Akh. A. A.Ma Munajaya. Syakir. A.724 5.740 5.Pd.757 5. A.737 5.Ma Abd.756 5. Syafii.722 5.Ma H. Nasiruddin. A. BA M.771 5.749 5.Ma H. Toyan. Danial Al Karamat Mahmudah. S.753 5.768 5.Ma Mahmud.Ma M. A.739 5..Ma Sukarman Suparman Hadi.Ma Ernawati.Ma Mt.Ma Supandi Sutarso.Ma M.741 5. A. A. Salam. A. A.Ma Sumardi.Ma Hatidja. Jufri. A.761 5.Ma Misnahati. Nomor Peserta 10052612720225 10052612720226 10052612720227 10052612720228 10052612720229 10052612720230 10052612720231 10052612720232 10052612720233 10052612720234 10052612720235 10052612720236 10052612720237 10052612720238 10052612720239 10052612720240 10052612720241 10052612720242 10052612720243 10052612720244 10052612720245 10052612720246 10052612720247 10052612720248 10052612720249 10052612720250 10052612720251 10052612720252 10052612720253 10052612720254 10052612720255 10052612720256 10052612720257 10052612720258 10052612720259 10052612720260 10052612720261 10052612720262 10052612720263 10052612720264 10052612720265 10052612720266 10052612720267 10052612720268 10052612720269 10052612720270 10052612720271 10052612720272 10052612720273 10052612720274 10052612720275 10052612720276 10052671120277 Kabupaten/Kota Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 109 dari 128 .Ma Aliyah.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .Ma Mursyid.I Drs. 5.728 5. A.772 5.729 5.Ma M.759 5. A.726 5. Saha.738 5.Ma Halimatussa'diyah Kunyadi Sunarto.752 5.Ma Nurhayati.Ma Djumaiyah. A.Ma Fidul. A.Ma Miskiyah. A.208 Tebul Barat SDN Padelegan II SDN Bandaran III SDN Pademawu Timur IV SDN Karang Anyar I SDN Konang 4 SDN Larangan Luar I SMPN 2 Pademawu MA Miftahul Ulum No. A.328 Pademawu Timur IV SDN Srambah SDN Tagangser Daya I SDN Rangperang Daya I SDN Lawangan Daya III SDN Waru Barat III SDN Bugih IV SDN Lesong Laok II SDN Bujur Timur 1 SDN Ambender I SDN Larangan Dalem I SDN Larangan Luar IV SDN Sana Laok I SDN Tanjung 06 SDN Montok I SDN Laden I No.I Djamaludin.32 SDN Rekkerrek I SDN Bangkes VI SDN Dempo Barat I SDN Panglegur I SDN Tlagah II SDN Palesanggar I SDN Larangan Luar II SDN Rekkerrek 4 SDN Tanjung II SDN Palesanggar IV SDN Larangan Tokol 4 SDN No.731 5. Halili. A.Ma M.774 Nama Guru H.Ma Hadari Rasuji. A. A.Pd. A.751 5.723 5.Ma Hj. A.Ma Sa'adah.730 5.766 5. A.Ma Mahfud. Karim. A.Ma M.727 5.Ma Farida. As'ad.Ma Ummi. A. Drs. A. Syamsuri.746 5.763 5. A.754 5. A.733 5. A.750 5. A.760 5.Ma Sri Rahmurni.744 5.Ma Suhartini R.Ma Martini.Ma Mulifah.732 5. A. A.767 5. A. BA Hafiluddin. A.Ma Junaidi. A.725 5. Adim.758 5.Ma Farida. A. A. A. Abd.769 5.

I Tibyan. BA Muyassaroh.Ma Sri Maryatun.Pd A. S. A.Ma Rahemah. S. S.783 5.804 5.Ma Siti Sutiana.Pd. A. Hariri.827 Nama Guru Su'adah.I Saruji.Pd. H.Pd. A. Drs. M.801 5.Ma Supatmo. Masduki Ahmad Syarqawi.791 5.Pd.789 5.787 5.Ma Nomor Peserta 10052671120278 10052671220279 10052671420280 10052612720281 10052612720282 10052612720283 10052612720284 10052612720285 10052612720286 10052612720287 10052612720288 10052612720289 10052612720290 10052612720291 10052612720292 10052612720293 10052612720294 10052612720295 10052612720296 10052612720297 10052612720298 10052612720299 10052612720300 10052612720301 10052612720302 10052602720303 10052602720304 10052671320305 10052612720306 10052612720307 10052612720308 10052612720309 10052612720310 10052612720311 10052612720312 10052612720313 10052612720314 10052612720315 10052612720316 10052612720317 10052612720318 10052612720319 10052612720320 10052612720321 10052612720322 10052612720323 10052612720324 10052612720325 10052612720326 10052612720327 10052612720328 10052612720329 10052612720330 Kabupaten/Kota Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 110 dari 128 . 5. Kurni.786 5.Pd H.792 5. S. Sutjipto.796 5.798 5. BA Drs.776 5. H.I Drs. A. 109 SDN Konang III SDN Polagan III SDN Ambender IV SDN Lembung SDN Pegantenan II SDN Bulay II SDN Rangperang Daya III SDN Palesanggar IV SDN Klampar II SDN Gro'om SDN Inpres Lawangan Daya II SMPN 4 Pamekasan SMAN 4 Pamekasan SMPN 1 Larangan SMPN 3 Pamekasan SMPN 5 Pamekasan SMPN 1 Pademawu SMKN 2 Pamekasan SMPN 1 Waru Pamekasan MI Riyadul Mubtadiin MI Darul Akhlaq MTs Mabdaul Falah SMPN 1 Pamekasan SMPN 6 Pamekasan SMPN 1 Galis SMPN 1 Tlanakan SDN Lesong Laok I SMAN 1 Galis SMPN 6 Pamekasan SMPN 6 Pamekasan SMPN 1 Pademawu SDN Kangenan II SDN Gladak Anyar I SDN Dempo Barat II SDN Larangan Dalem II SDN Bunder I SDN Bandaran IV SDN Rangperang Daya II SDN Kacok II SDN Lemper II SDN Tlontoraja I SDN Gro'om SDN Dabuan II SDN Tambung I SDN Rekkerrek II SDN Lemper I SDN Gladak Anyar II No.803 5.805 5.I Ahmad Fauzi.Ma Marsuto.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi Qur'an Hadits Aqidah Akhlak SKI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas Fiqih PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas MTsN Parteker Pamekasan MTsN Pademawu MA Al-Falah SDN Rombuh I SDN Banyupelle 01 SDN Duko Timur II No.781 5.Pd.806 5. Karim.812 5.817 5. Supardi. Muzakki Zainah Zain M. Hamdani M. BA H.Ma.777 5. Mu'in.Pd. A. Gundek Sahuri. Sukandar. A. A.Ma Mustar.I Hasan Busri.Ma M.I Drs.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN . Drs.Ma Malehah.807 5.823 5. M. Siti Salamah. Subairi M. A.Ma Akh.815 5.809 5.Ma Drs.Pd.Ma Kutsiyah. Abd.802 5. Ach. BA M.775 5.Ma Chairunnisyak.Pd.813 5. A.784 5. A. Zaini.I Watiatul Munawarah.819 5.778 5.Ma Drs.780 5. BA Abd. A.Pd. A.795 5. BA Samiati. A.810 5. Abd.826 5. Ghafir H.779 5. S. Kadir. Wafi. S. A.821 5.794 5. Syarkawi Drs. Zuhdi.808 5.824 5.Ma Drs.I Hasinah.Ma Samaniyah. S. Ach.811 5. S. Musraie Sukarman. Monir.782 5.790 5.Ma Abd. Tallib.793 5.816 5.Ma Juma'i.Pd. A. A.788 5.785 5.825 5. A. A. A. S. Sa'i.820 5. Majid Zainullah. Akh.800 5.822 5. Mawardi. A. S.Ma Drs.Ma Drs.799 5. A.I Ach. A.818 5. Fathollah Muzayyin.814 5. A.797 5.Ma Moh. A.I Abd.Ma Bani.Ma Hj.

A. BA Maisunnah M.Pd.829 5.876 5.832 5.878 5.Ma Nomor Peserta 10052612720331 10052612720332 10052612720333 10052612720334 10052612720335 10052612720336 10052612720337 10052612720338 10052612720339 10052612720340 10052612720341 10052612720342 10052612720343 10052612720344 10052612720345 10052612720346 10052612720347 10052612720348 10052612720349 10052612720350 10052612720351 10052612720352 10052612720353 10052612720354 10052612720355 10052612720356 10052612720357 10052612720358 10052612720359 10052602020360 10052671320361 10052612720362 10052602720363 10052612720364 10052612720365 10052671320366 10052612720367 10052612720368 10052612720369 10052612720370 10052712720001 10052712720002 10052712720003 10052712720004 10052712720005 10052712720006 10052712720007 10052712720008 10052712720009 10052712720010 10052712720011 10052712720012 10052712720013 Kabupaten/Kota Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Pamekasan Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 111 dari 128 .830 5.843 5.Ma Mu'tiyah. A.872 5. S.866 5. A.850 5. Farisi Rahman Moh. A.837 5.860 5. Hidayat.Ag Muhayyanah.I Drs. S.849 5. A.858 5.844 5. S. S.Pd. A.Ma Syakur.864 5.Pd M. Hosni. A.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN . Hatidjah Sunarto Tangsar.846 5.874 5.Ma Maisun Musyrifah. Syukur Drs.Ma Titin Sumarni.831 5.Pd.854 5.855 5.840 5. Suwarno. A. 5. A.Ma M. S.833 5.868 5.Ma Achmad Zaini.I Ach.I Bambang Sutrisno.Ma M.I Junaidi.Pd.847 5.I Saifullah Syaifullah St.Ag Sudi. Zainullah. Halik.845 5.Ma Huzainiyah.Ag Abd.S.842 5. 103 No. Nur. Bakri. Sama'. Abd.Ma Drs. A.Ma M.838 5.828 5. BA Abd. BA Sjaifuddin Zuhri. A. S.871 5. S.870 5. S. Zaini.Pd. A.859 5. A.Ma.863 5.875 5.Pd.873 5. A. Buchari.Ma Moh. Imam. Rudji. Ismail H.865 5. Syafii Moh. S.I Juma'i.861 5.852 5.841 5. A.Pd.848 5. A. Baihaki.856 5.Ma Mursidi. Supardi Hadiyah. S.Ma Moh.853 5. A. A.835 5. Saleh. A.Pd. BA Zahrah Susmiyati.Pd.Ma Moh.Ma M.Ma Aminatussa'diyah H.I M. S.Ag A.879 5.839 5.I Halimatus Sakdiyah. A.Ma Rumsiyah. S.I M.851 5.Ma M.Ma Moh. A. A. Jamali.I Moh. Hosen.Pd. Masyhud. S.Ma H.Pd. Moh. Hafi.834 5. S. A. BA Nasiruddin. A.836 5. S.880 Nama Guru M.857 5.I H.Ma Nasiruddin.867 5. Amli.877 5.869 5.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Fiqih PAI Guru Kelas PAI PAI Fiqih PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Banban SDN Jungcangcang VIII SDN Klompang Timur 2 SDN Panaguan 3 SDN Candi Burung II SDN Bugih I SDN Pasanggar V SDN Larangan Tokol I SDN Ambender III SDN Larangan Badung VI SDN Bangkes IV SDN Pakong 7 SDN Kertagena Daya II SDN Trasak II SDN Artodung SDN Barurambat Timur I SDN Larangan Luar II SDN Kapong 1 SDN Rombuh II SDN Plakpak VII SDN Larangan Luar IV SMPN 1 Pakong SDN Bettet I SDN Mapper I SDN Montok II SDN Branta Tinggi II SDN Rek-Kerrek SDN Pademawu Barat IV SDN Sana Laok II RA Al Kautsar MTs An-Najah SMPN 1 Waru Pamekasan MI Darul Hikmah SDN Palesanggar II SDN Larangan Badung 6 MTsN Parteker SMPN 2 Pademawu SDN Samatan SDN Plakpak III SDN Kaduara Barat I SDN Dharma Tanjung I SDN Pangerangan II SDN Pacanggaan I SDN Dharma Camplong II SDN Patarongan II SDN Gunung Sekar I SDN Dharma Tanjung IV SDN Sejati IV SDN Margantoko II SDN Dharma Camplong V SDN Baruh III SDN Krampon I SDN Pamolaan I No. Djalil. Wardi. Habibullah.862 5.

881 5. Rokib.Ma H.Ma Mahbubah.Ma Ratifah.887 5. A. Hasimah.891 5. BA Hj.Ma Moh. Awi.893 5.929 5. A. A.921 5.911 5. A.Ma Sri Rasdiyawatie.894 5.910 5.922 5.883 5.928 5.Ma Moh.927 5.Ma Sulihah Syarif.925 5.892 5.I Affandi. A. Siradj. Fadil.Hamid.I Syamsiati.Ma Fatihah.Ma R.Ma Abd. A. A.Ma Hasaniyah.Ma Rofi'i.919 5.920 5.895 5.896 5.I Abd. A.Ma R. A. Sumiati. Zahid.Ma Moh.Ma Hj. A.Ma Ach. Hafid. Rahman. A. A. 53 SDN Ketapang Barat V SDN Sogiyan 1 SDN Banyuanyar III SDN Paseyan I SDN Kodak II SDN Gunungmaddah II SDN Banyuanyar V SDN Gunungmaddah 3 SDN Patapan I SDN Karang Dalem 4 SDN Omben I SDN Polagan 1 SDN Astapah II SDN Buker 2 SDN Gersempal 2 SDLBN Dalpenang VI SDN Rongdalem 1 SDN Plampaan II/48 SDN Komis II SDN Karang Dalem 3 No.907 5.Pd Djumalijah. A.916 5.889 5.Ma Siti Wasilah.902 5.Pd. A.905 5. A. Syaifuddin.Ma Siti Amina.886 5. A.931 5.909 5.885 5.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .903 5.930 5. BA Hindun. Dayumi. A. BA Heri Susiati.Ma Maisudah.933 Nama Guru Hosiyah. 5. Ach.Ma Hj.Ma Hasanah.Ma Saminten. Zaini. Muri. Mutari Ismail. A.912 5.Ma Sj. A. A. A. S.908 5. A.917 5. A.918 5.Ma. A.Ma Hanafi. A.932 5. Munif.Ma Abd.Ma Munajjah.899 5. A. A.Ma Titik Syamsiyah.Pd.Ma Ahm. Abut.901 5.913 5. A.914 5.Ma Hj.923 5.Ma Siti Rahmah.Ma Nomor Peserta 10052712720014 10052712720015 10052712720016 10052712720017 10052712720018 10052712720019 10052712720020 10052712720021 10052712720022 10052712720023 10052712720024 10052712720025 10052712720026 10052712720027 10052712720028 10052712720029 10052712720030 10052712720031 10052712720032 10052712720033 10052712720034 10052712720035 10052712720036 10052712720037 10052712720038 10052712720039 10052712720040 10052712720041 10052712720042 10052712720043 10052712720044 10052712720045 10052712720046 10052712720047 10052712720048 10052712720049 10052712720050 10052712720051 10052712720052 10052712720053 10052712720054 10052712720055 10052712720056 10052712720057 10052712720058 10052712720059 10052712720060 10052712720061 10052712720062 10052712720063 10052712720064 10052712720065 10052712720066 Kabupaten/Kota Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 112 dari 128 . A.900 5. A. A. A. Ghafur. Muksin.898 5. Moh. A.Ma Sulihah. Saminuddin.Ma Moh.Ma Moh. Siti Naimah. Maryam H.Ma Hj.Ma Abd.Ma Abd. S.897 5. A. Sudjud.Ma Moh.Ma.890 5. BA Moh. Sri Nurhayati. A.915 5.882 5.888 5. S. A. A.Ma Suid. A. A. A.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Gunung Sekar II SDN Krampon II SDN Dalpenang I SDN Ragung I SDN Kamuning I SDN Tanamera I SDN Banyumas SDN Gulbung II SDN Pangerangan I SDN Pamolaan III SDN Margantoko 3 SDN Dharma Tanjung II SDN Dulang II SDN Taman II SDN Gunung Maddah 4 SDN Bancelok 2 SDN Karangdalem I 24 A SDN Baruh I SDN Pangerangan I SDN Dalpenang II SDN Polagan II SDN Jungkarang SDN Robatal II SDN Rongtengah V SDN Sawah Tengah 3 SDN Kamuning I SDN 1 Bajra Sokah I SDN Banyuanyar I SDN Dulang I SDN Madulang 1 SDN Kebunsareh 2 SDN Rabasan I SDN Taman Sareh I No. A.884 5.Pd M.906 5.Ma Maimanah.Ma Moh. A.Pd.924 5.Ma Mashudi. Hadlori.926 5.904 5. A. Gazali. A.

Mukari.955 5. Hafid.964 5. Soleh. A. A.Ma St.Ma Siti Muslihah.950 5.Pd Maisunah. A. Murakim. A.Ma Ach.960 5. A.Ma R.951 5.970 5. BA Mohammad Djamil.937 5. A. A. A.Ag Fahriyah.983 5. A.946 5.965 5.938 5.982 5.Ma Nuraini.Ma Siti Romlah. Taubat.Ma Sudarsih.Ma Makmur.962 5. A.Ma Halimatus Sa'diyah. Muhimiyati St.969 5.949 5. A. A. A.Ma Mariyatul Kiptiyah.Ma Satrini.Ma H.Ma Maliyah.967 5.Ma.Ma Marwiyah.Ma Sitti Sudarsih.979 5.Ma Maftuhah. 5.939 5.I H.Ma Moh.Ma Nurul Hasanah.Ma M.942 5. A. A.Ma M. A. Baidori. B. A. A. A.952 5. St. Mudhar. S.Ma Mahfud.959 5. A.Ma Hadori. Hafsah. A.977 5. Aminah Slamet.Ma Yumna. A.961 5. A.975 5. A.Ma Misyani Yus. Halil.986 Nama Guru Siti Fadilah.971 5.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .944 5.Ma Abdullah.I S. A.Ma Moch.957 5. A.Ma Hastutik Noor Hayati.Pd Mishanah. BA Siti Suhriyah. A. A.Ag Nomor Peserta 10052712720067 10052712720068 10052712720069 10052712720070 10052712720071 10052712720072 10052712720073 10052712720074 10052712720075 10052712720076 10052712720077 10052712720078 10052712720079 10052712720080 10052712720081 10052712720082 10052712720083 10052712720084 10052712720085 10052712720086 10052712720087 10052712720088 10052712720089 10052712720090 10052712720091 10052712720092 10052712720093 10052712720094 10052712720095 10052712720096 10052712720097 10052712720098 10052712720099 10052712720100 10052712720101 10052712720102 10052712720103 10052712720104 10052712720105 10052712720106 10052712720107 10052712720108 10052712720109 10052712720110 10052712720111 10052712720112 10052712720113 10052712720114 10052712720115 10052712720116 10052712720117 10052712720118 10052712720119 Kabupaten/Kota Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 113 dari 128 . A.Ma Moh.947 5.936 5.Ma Moh.Ma Mohammad Badri.935 5.941 5.Ma Siti Sufiyah.Pd.956 5. Aziz.Ma Salma.948 5.976 5.Ma Moh.966 5.Ma Moh.Pd. S.Ma Abd. A.940 5. A. A.953 5. A. A. S. A.973 5.968 5.974 5.954 5. A.Ma Sutifah.978 5. Hasan.972 5.963 5.981 5. A. Maryam. S.958 5.985 5. A. A.984 5.Ma Sukri. A.Ma Moh.980 5.945 5. Syafi'i Aminatus Zuhriyah.Ma Su'adah.Ma.934 5. A. A. Adi. BA Sri Suliyah. Aminah.Ma Bardan.943 5. A.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Karang Dalam III SDN Kedungdung 3 SDN Pakalongan II SDN Sukobanah Daya II SDN Plakaran II SDN Bundah SDN Krampon III SDN Tanamera III SDN Taddan I SDN Banyuanyar IV/21 SDN Margantoko I SDN Banyuates I SDN Dalpenang III SDN Torjun I SDN Karang Dalam I SDN Pakalongan III SDN Tanggumung I SDN Jrengik 4 SDN Klobur SDN Labuhan 5 SDN Tanggumong I SDN Polagan 1 SDN Pangongsayen II SDN Batorasang II SDN Gulbung III SDN Marparan SDN Ragung I SDN Ragung III SDN Panggung II SDN Torjun I SDN Panyerangan III SDN Temoran 2 Omben SDN Gunungmaddah 3 SDN Rabasan III SDN Gulbung II SDN Pangerangan I SDN Omben 2 SDN Dharma Tanjung III SDN Ketapang Daya II SDN Kamondung 3 SDN Pacanggaan II SDN Baruh II SDN Sejati II SDN Labuhan 2 SDN Sejati VI SDN Tambak 3 SDN Ketapang Daya IV SDN Tebanan I SDN Tamberu Daya III SDN Tanmbaan IV SDN Ketapang Daya V SDN Jungkarang 2 SDN Labuhan 2 No.Ma R. Kusyairi.

A. A.016 6.015 6.Ma Musleh. S.P. A.038 6. Halim. Darussalam. 5. Djamal.013 6. A.019 6.Ma R. Nur Ali. Cholil.014 6.I St.991 5.Ma Umi Salamah. Dilam.034 6. Nahwadju.017 6.Ma Syafiyah Hasanah. Cholifah. A. S.998 5. A. A.988 5.990 5. A. Syahrawi. A.018 6.Pd. A.I Moh.I Asyari Noer Shohib.Ma Bashari Alwi.Ma Bahrur Rosjid.008 6. Ripin.006 6. Djunaidi Marwiyah.996 5.Ma Moh. Fadlillah.Ma H. A. A. A.022 6.037 6.I Moh. A. A. S.Ma Nurul Chotimah.003 6.000 6. A.Pd. A.Ma Hanafi.Ma Mas'ud.Ma Moh. A. A. A.Ma Zainabun.028 6.Ma Hj.Ma Sadin. A. A.005 6.Ma Syafi'i. A. Kuswatul Hasanah. A. A. A. Damhuri. A.035 6. A.025 6.Ma Moh. S. S.Pd.036 6.Ma Moh.994 5.989 5.Ma M.023 6.Ma Siti Maryam.Ma Hasanijah.Ma Tsa'rojjah.Ma Moh.033 6.032 6.995 5. A. S.024 6.999 6.Pd.Ma Siti Fauziah. BA Moh.002 6.I Abd.Pd Moh.009 6.Pd.Ma Maisun A. Nahrudji.012 6.Ma Matuhah.Ma Hayatun. A.Ma A.004 6. Supriadi.020 6.Ma M.Pd.039 Nama Guru Siti Mu'awanah.. A.010 6.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Karang Dalam VI SDN Malakah I SDN Tlagah I SDN Asemraja 1 SDN Rongtengah III SDN Plakaran II SDN Sokobanan Daya I SDN Kotah 3 SDN Madupat V SDN Tanamera III SDN Kalangan Prao II SDN Taddan II SDN Anggersek I SDN Jungkarang I SDN Rongtengah V SDN Sejati I SDN Rongtengah I SDN Plampaan III SDN Baruh I SDN Madupat III SDN Madupat 3 SDN Karang Dalam I SDN Patapan I SDN Paseyan II SDN Pangilen 2 SMAN 1 Sampang SDN Sejati 4 SMPN 1 Omben SDN Gunungmaddah I SDN Banjartabulu I SDN Tanamera 1 SDN Patapan II SDN Tanggumong II SDN Rapadaya 1 SDN Kanjar II SDN Dulang II SDN Gunungmaddah I SDN Taman Sareh II/55 SDN Pangarengan I SDN Gunung Maddah 4 SDN Rongtengah IV SDN Pangarengan III SDN Sejati V SDN Temoran 1 SDN Noreh III SDN Kamuning 3 SDN Bringin I SDN Taman I SDN Astapah 1 SDN Kotah II SDN Karang Dalem 5 SDN Sogiyan 2 SDN Gunungmaddah II No.Ma Ahmad.001 6.031 6. A.Ma.Ma Musyarrofah. Syafii.I Muhammad.030 6. A.027 6. A. S. Qomariyah.Ma Drs.Ma H.Pd.029 6. A. St.026 6. A.Ma Suidi.I St. A. BA Nomor Peserta 10052712720120 10052712720121 10052712720122 10052712720123 10052712720124 10052712720125 10052712720126 10052712720127 10052712720128 10052712720129 10052712720130 10052712720131 10052712720132 10052712720133 10052712720134 10052712720135 10052712720136 10052712720137 10052712720138 10052712720139 10052712720140 10052712720141 10052712720142 10052712720143 10052712720144 10052712720145 10052712720146 10052712720147 10052712720148 10052712720149 10052712720150 10052712720151 10052712720152 10052712720153 10052712720154 10052712720155 10052712720156 10052712720157 10052712720158 10052712720159 10052712720160 10052712720161 10052712720162 10052712720163 10052712720164 10052712720165 10052712720166 10052712720167 10052712720168 10052712720169 10052712720170 10052712720171 10052712720172 Kabupaten/Kota Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 114 dari 128 .Ma Sukarni.987 5.Ma Abdul Karim. Djalil. Ridwan.Ma Hj.Ma Hamsijah.997 5. A.011 6.Ma Abd. A.992 5.993 5. A.Ma Ahmad Faridi. A.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN . Fadlillah. Sumbri.007 6.021 6.

058 6. S.078 6.041 6. Saleh Atmawi Tawi Siyamo Kadir Eksan M.063 6.072 6.043 6.066 6.087 6.Ma Rofiah.061 6. A. A.075 6.051 6.Pd.Ma Moh.Ag Rukmini. Sabar Soeharto Hasyim M.I As'at.062 6.055 6. Sujono Moh. Murahwi.Pd.050 6.054 6.073 6.056 6. Mulyadi Moenir Mastur M. Ramli Abdul Ghafur.049 6.074 6. BA Moh.Ma Moh.I Arifin Amaniyah Siti Aisyah Ainiyah Abd. A. Djuwaini. Maksum S.060 6. Suhdi Mansur Ach.042 6. Ismail. S.084 6.083 6.077 6. S.Ag Mahfud Hekam Afiatin Siti Aisyah A.069 6. 6.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Qur'an Hadits Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Bahasa Arab Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI Bahasa Arab Aqidah Akhlak PAI Guru Kelas Guru Kelas Aqidah Akhlak PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Aqidah Akhlak Guru Kelas Qur'an Hadits PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Pangilen I SDN Karanganyar 1 SDN Rapalaok 1 SDN Bancelok I/231 SDN Panggung II SDN Torjunan 3 SDN Torjunan 1 SDN Tambak 3 MI Nurul Hidayah MTsN Sumenep MI At-Taufiqiyah SDN Karduluk II SDN Pakondang II SDN Bakeyong I SDN Billapora Rebba II SDN Tanjung SDN Parsangan I SDN Kambingan Barat SDN Kaduara Timur SDN Sergang II MI Sya'airun Najah SDN Mantajun II SDN Karduluk II SDN Bantelan SDN Paberasan II SDN Lenteng Barat IV SDN Kebunan II SDN Pananggungan SDN Batuan I MTs Sayyid Yusuf MI Al-Furqan MI Al-Amien SDN Campaka III SDN Pangarangan V MTs Al-Furqan MTs Nurul Yaqin UPT SMPN 4 Batuan MI Nurul Islam MI Makarimal Akhlaq MTs At-Taufiqiyah SDN Daramista II SDN Lapa Laok II SDN Manding Timur I SDN Karangnangka II SDN Gayam III SDN Guluk-Guluk II SDN Dungkek I SDN Kecer II SDN Billapora Barat I MTs Al-Furqan MI An Nawari MA 1 Annuqayah Putri SDN Kalikatak I No. Ahmad Mundzir. S. Hamid Sukkri A. Sahri Sahwi Pandi Suaidi Habir. Drs.090 6.080 6. S. Rakib Marjuddin Abd. A.059 6.Ma Muhammad Muhsin.067 6.064 6. Alwi. Rasyad Asmar Abd.092 Nama Guru Misturi. BA Muzawwir.070 6.076 6.081 6.047 6.045 6.Pd Lissudaryati.A M.079 6. Zubairi Moh.085 6.044 6.089 6.088 6.065 6.057 6. Nuruddin Nomor Peserta 10052712720173 10052712720174 10052712720175 10052712720176 10052712720177 10052712720178 10052712720179 10052712720180 10052802720001 10052871120002 10052802720003 10052812720004 10052812720005 10052812720006 10052812720007 10052812720008 10052812720009 10052812720010 10052812720011 10052812720012 10052802720013 10052812720014 10052812720015 10052812720016 10052812720017 10052812720018 10052812720019 10052812720020 10052812720021 10052816720022 10052802720023 10052802720024 10052812720025 10052812720026 10052816720027 10052871220028 10052812720029 10052802720030 10052802720031 10052871220032 10052812720033 10052812720034 10052812720035 10052812720036 10052812720037 10052812720038 10052812720039 10052812720040 10052812720041 10052871220042 10052802720043 10052871120044 10052812720045 Kabupaten/Kota Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 115 dari 128 .DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN . Hosen Zainal Abidin Moh.086 6.048 6.082 6.Pd Moh.091 6.071 6.046 6.Ma Adiraksan H.040 6.068 6. A.053 6. Dafir Abd.052 6. S.

Ma Suhartatik. A.129 6.130 6.112 6.101 6.094 6. Nuriyah. 6. A.103 6. A. S. S.126 6. A. Djazuli Yusuf.127 6.Ma Siti Sumairah Mahmud Imron. Hasan Aziz.121 6.I Abd.Pd.I M.140 6.Ma Abd.Pd.104 6.096 6.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .118 6. Hasan Ach.109 6. A.113 6. A.134 6.Ma Mulyati.137 6. A.131 6. A. A.144 6. A.Ma Abd.098 6.108 6.145 Nama Guru Mawarnam Masduki Moh.117 6. A.Ma M.Ma M.133 6.Ma M. Salamah.107 6. Junaidi.Ma Sunariyah.114 6. H. Hudi Siti Sumilah.110 6.136 6. A. A. Sarwini. A.125 6. Amirudin Rafi'i Abd. BA M.Ma Siti Afiyah.119 6.Ma M.Pd. S. A. Madjid.I Siti Hatidjah Moh. S.I S. A.106 6. A.Ma Moh. Gaffar Majuddin Moh.116 6.Ma Rohiyat Hardani. Jalil Hasan. A.142 6.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas Fiqih PAI PAI Guru Kelas PAI PAI Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Karduluk II SDN Gayam V SDN Duko III SDN Guwa-Guwa II SDN Semaan I SDN Billapora Barat I SDN Kalikatak I SDN Pragaan Laok III SDN Larangan I SDN Gapurana IV SDN Aeng Merah II MI Al-Karimiyyah MI Nurul Ihsan SMPN 1 Pragaan SDN Karduluk IV SMPN 1 Modung RA Perwanida SDN Demangan 01 SDN Pataonan 3 MIN Sukolilo SDN Banangka 01 SDN Lombang Laok 01 SDN Langkap 2 SDN Klapayan 2 SDN Demangan 04 SDN Blega 1 SDN Kemayoran 2 SDN Lajing 05 SDN Banyubesseh SDN Kolla SDN Jaddih 06 SDN Kemayoran 3 SDN Serabi Barat 02 SDN Duwak Buter I SDN Basanah SDN Socah 2 SDN Banangka 2 SDN Demangan 2 SDN Kramat 2 SDN Ketetang 2 SDN Mlajah 2 Bangkalan SDN Burneh 2 SDN Morkoneng 2 SDN Nyormanis 01 SDN Gigir 3 SDN Pernajuh SDN Keleyan 2 SDN Gebang 1 SDN Pejagan 3 SDN Pangeranan 2 SDN Tunjung 4 SDN Tanah Merah Dajah 1 SDN Sukolilo Timur 1 No. A.097 6. A.Ma Choiruddin. Nali. A. A.Pd.128 6. Musa.120 6.100 6. A.Ma Dja'far. Latif Saiful Arif.Ma Hj.Ma H. Aziz. S.141 6.Pd M.Pd. Anshori. Rasyid. A. A. Zaini.135 6. A.123 6.Ma Nur Aini. Umar.I M. Cholil.132 6.138 6.Ma Moh.Ma Nomor Peserta 10052812720046 10052812720047 10052812720048 10052812720049 10052812720050 10052812720051 10052812720052 10052812720053 10052812720054 10052812720055 10052812720056 10052802720057 10052802720058 10052871320059 10052812720060 10052912720001 10052902020002 10052912720003 10052912720004 10052902720005 10052912720006 10052912720007 10052912720008 10052912720009 10052912720010 10052912720011 10052912720012 10052912720013 10052912720014 10052912720015 10052912720016 10052912720017 10052912720018 10052912720019 10052912720020 10052912720021 10052912720022 10052912720023 10052912720024 10052912720025 10052912720026 10052912720027 10052912720028 10052912720029 10052912720030 10052912720031 10052912720032 10052912720033 10052912720034 10052912720035 10052912720036 10052912720037 10052912720038 Kabupaten/Kota Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 116 dari 128 .102 6. A. Yusuf.115 6.124 6.Ag Masduki.Ma.099 6.122 6.Pd Halimah.Ma Suhartono.Ma Moh.Ma Siti Aminah.111 6.Ma Arsiyah.Ma Mustofa.Ma Abd.095 6. Zaini Abd. Hafi Harijanto. M.Ma Sunardi.Ma Setiawati.093 6.143 6. A.139 6. A. S. Halik Salamet. Mawardi.105 6. H.

A.I Darojah. S.180 6. A.182 6. Sajjadi. BA Hj.I Slamet.162 6.154 6.Ma Munirah.179 6.Ma Maisijah.Ma Alirido.198 Nama Guru Hj.Ma Syafiuddin.181 6.Pd.I Dewi Djuhariyah. A.174 6.185 6.Pd. A.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Pejagan 1 SDN Kateleng SDN Bunajih 2 SDN Pangeranan 4 SDN Pejagan 2 SDN Gili Anyar SDN Arosbaya 02 SDN Bancaran 04 SDN Patengteng 1 SDN Tragah SDN Kapor SDN Neroh 1 SDN Ra'as SDN Serabi Barat 02 SDN Pataonan 1 SDN Karangpanasan SDN Petrah 2 SDN Keleyan 1 SDN Lombang Dajah 4 SDN Bungsereh 02 SDN Tebul 01 SDN Bilaporah 3 Socah SDN Langkap I SDN Lajing 02 SDN Lajing 04 SDN Pejagan 7 SDN Jaddih 03 SDN Burneh 04 SDN Suwa'an 03 SDN Kamal 03 SDN Dlambah Laok 1 SDN Pangeranan 1 SDN Trogan 1 SDN Bancaran 01 SDN Keleyan 3 SDN Kolla 2 SDN Langkap 4 SDN Bancaran 02 SMPN 1 Tanah Merah SDN Padurungan 1 SDN Bates 1 SDN Dabung 2 SDN Karang Nangka 2 SDN Kesek I SDN Daleman 2 SDN Alas Rajah 3 SDN Karpote 01 SDN Jaddih 04 SDN Kajjan 2 SDN Modung 1 SDN Larangan Glintong 1 SDN Pesanggrahan 1 SDN Karpote 03 No.Pd. Jufri. A.Pd.Ma Suhairijah. Sunarti.189 6.I Aminatus Zuhriyah.169 6.173 6.Ma Kamariyah.Ma Fatmawati.Ma A. Maria.Ma Salehoddin.172 6.I Kurniyah. S. Syamsuri.186 6.I Siti Halilah. Hafidz.Pd M. S.197 6.Pd M.I Syamsul Bahri.Ma A. S.Ma M.Pd M.191 6. Radjeman.Pd. S.157 6.Ma Muslihatun. A.166 6.I Fatimatus Zahroh.Ma Hisman Asmani.183 6. A.148 6.192 6. A.Ma R.Ma M.188 6.178 6.Ma Siti Munawaroh. S.I Hj. A.167 6. S. A.Ma Siti Badiroh. A.Ma Nomor Peserta 10052912720039 10052912720040 10052912720041 10052912720042 10052912720043 10052912720044 10052912720045 10052912720046 10052912720047 10052912720048 10052912720049 10052912720050 10052912720051 10052912720052 10052912720053 10052912720054 10052912720055 10052912720056 10052912720057 10052912720058 10052912720059 10052912720060 10052912720061 10052912720062 10052912720063 10052912720064 10052912720065 10052912720066 10052912720067 10052912720068 10052912720069 10052912720070 10052912720071 10052912720072 10052912720073 10052912720074 10052912720075 10052912720076 10052912720077 10052912720078 10052912720079 10052912720080 10052912720081 10052912720082 10052912720083 10052912720084 10052912720085 10052912720086 10052912720087 10052912720088 10052912720089 10052912720090 10052912720091 Kabupaten/Kota Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 117 dari 128 . S. A.Ma M.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN . Cholilah.155 6. A.Pd Sulihan.Ma Mas'udi.195 6.176 6.Ma Suparman. S.Ma Sri Hayati. Setiawati. A.165 6. S. Shodiq. S.Pd.175 6.Ma Munari.Pd. A.194 6. Hasan.193 6.156 6.151 6.184 6.I S.163 6. Siti Masturiyah.Ma M. A.Ma Djuhairijah.177 6. A.159 6.Ma M. A.190 6. Naula.168 6. Syarifah. 6.I A.Pd Kayari.146 6. A.Pd. A. S.150 6.Ma Pardjito. S. Syaifuddin.149 6. A.153 6. A.I Miskandar. Zahdi.I M. Mas'ud.147 6.Ma Rumdiyah.171 6. A. Musni.164 6. S.Pd. A.Pd. A. S.170 6. Mustajab.196 6. A.Pd. S. A.152 6. A.Ma H.158 6.Pd. Mahmud Sidiq. S.Ma Rodijah.Ma M. A. S. Sya'i.Pd M. A. S.160 6. A.161 6.Pd.187 6.

Pd M.233 6.Ma Siti Mafruchah. S. Rida Halili M.Ma Moh.201 6.Md Hj.Ma Rahayu.251 Nama Guru Djamali.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN . A.Ma Moh. A.241 6.I M.Ma Ichsan. A. S.213 6.237 6.I Muzakki. Toha. BA Abd.203 6.Ma Abdul Rokim.205 6. S. Muhammad Abusiri.Ma Djunaidi.Ma Zawawi. Hayat.226 6.Pd Masrukhah.242 6. S.Ma M. S.F. Qusyairi.243 6.Pd.219 6.Ma Sumiyati. A.199 6. A. A.Ma Ach.222 6.211 6.210 6.214 6.Pd Moh.Pd Liyama. M. A. A. A.208 6. Ishak. S.230 6.Ma Nomor Peserta 10052912720092 10052912720093 10052912720094 10052912720095 10052912720096 10052912720097 10052912720098 10052912720099 10052912720100 10052912720101 10052912720102 10052912720103 10052912720104 10052912720105 10052912720106 10052912720107 10052912720108 10052912720109 10052912720110 10052912720111 10052912720112 10052912720113 10052912720114 10052912720115 10052912720116 10052912720117 10052912720118 10052912720119 10052912720120 10052912720121 10052912720122 10052912720123 10052912720124 10052912720125 10052912720126 10052912720127 10052912720128 10052912720129 10052912720130 10052912720131 10052912720132 10052912720133 10052912720134 10052912720135 10052912720136 10052912720137 10052912720138 10052912720139 10052912720140 10052912720141 10052912720142 10052912720143 10052912720144 Kabupaten/Kota Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 118 dari 128 . A.215 6.Pd. Azizah Sriwiyati Asmiyati.I Hasan Qomari. A.202 6.246 6.234 6.Ma Nur Chozin.244 6.Ma Abu Habsin.224 6. BA Moh.207 6. A. Hamid.Ma M.239 6.Ma Muchamad Achsan. A. A. S.Ma Moh. S. A.Pd Miskan. S.200 6.Ma Moh.Pd.Ma M.Pd Kiptiyah.Pd Drs.218 6.206 6. 6. Sholeh.Ma Muhammad. Buchari Zainudy.209 6.Pd. S. A. S.Ma Misriyah.235 6. A. Maksum. A. A. A.Ma M. A.217 6.Pd. A.220 6.229 6. Djufriadi. Moh.I Rahmaniyah. Jatim. A.236 6. S. Yahya.223 6. Syafi'e.250 6.I Fatchur Rohman.Pd.249 6.216 6. Romli E.Ma Saniatun. A. A.245 6.204 6.231 6.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Bandung 3 SDN Separah 2 SDN Lombang Dajah 3 SDN Campor 1 SDN Bumianyar 1 SDN Pangpajung 01 SDN Blega 02 SDN Modung 1 SDN Burneh 5 SDN Brakas Daja 1 SDN Landak 1 SDN Batah Timur 3 SDN Pajagan 9 SDN Sukolilo Timur 02 SDN Da'iring 1 SDN Arosbaya 01 SDN Macajah 2 SDN Kemayoran I SDN Maneron 1 SDN 4 Konang SDN Demangan 3 SDN Pejagan 04 SDN Ko'ol SDN Serabi Timur 1 SDN Tengket 1 SDN Petapan 01 SDN Karang Gayam 1 SDN Nyormanis 02 SDN Alasrajah 01 SDN Perreng 2 SDN Genteng 4 SDN Geger 1 SDN Gili Timur 2 SDN Kranggan Barat 03 SDN Campor 1 SDN Cangkarman 02 SDN Bandung 03 SDN Junganyar 02 SDN Sambiyan 05 SDN Paeng SDN Tengket 2 SDN Pakong 2 SDN Buluk Agung I SDN Durin Barat SDN Separah 01 SDN Telang I SDN Kompol 2 SDN Parseh 4 SDN Batokaban 1 SDN Morkoneng 3 SDN Konang 2 SMPN 07 Bangkalan SDN Sambiyan I No.240 6.Ma Abd.Pd.Pd. A. S.221 6. A.Ma M. Toha. A.Ma M. S. A.238 6. S.Ma Chotijah.232 6.Ma Mu'zi.225 6.Pd Abdul Malik.I Rasmiyati. A.Ma H. S. Romli.I Sirwantini. Bahri.227 6.Pd.228 6.212 6.Ma Maisyaroh. Shohib. A.248 6. Rofik. Syafi'i.I Moh.I Bahrowi Bakri Ady.Ma Sahudi.247 6. A.

I M.Pd. A..Pd Hidayat.Ma Syafik Hatimah.Ma Sri Hartatik. S.Pd M. Nur Ainiyah.294 6.265 6.Ma Syamsul Hidayat. S. S.Ma Jupri.293 6.Pd Subariyah.282 6.302 6. Kadir.Pd. A.290 6.274 6. S.271 6.280 6.266 6.Pd. Hasan Hayatin.300 6. A.Pd. A.Pd.I Suhaniyah.I Junaini.289 6.Pd. S.304 Nama Guru Moh.I Moh. S.Ma Taufik.298 6.I Sufiatun. A.Pd. A.297 6. A. A.279 6.Ma St.Ma St.267 6. S.285 6. S.283 6. S.257 6.269 6. Rofik. A. Hamidah. A.Ma Masykur.301 6.Ma Siti Fatimah.253 6. S.284 6.I A.Pd.278 6. S.260 6.262 6. A.Pd. A.Ma Siti Mariyam. Fatin Hasanah.I Murtosijah. S.Ma Siti Marjam.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Qur'an Hadits PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Sobih 02 SDN Baipajung 02 SDN Tambakpocok 1 SDN Dlemer SDN Poter 1 SDN Bangpendah 02 SDN Batah Timur 02 SDN Banyuajuh 07 SDN Langpanggang 2 SDN Banyusangka 2 SDN Konang 04 SDN Mrecah 2 SDN Ketetang 3 SDN Kolla 2 SDN Alas Kembang 03 SDN Kombangan 4 SDN Bates 02 SDN Blega Oloh SDN Kranggan Barat 01 SDN Mano'an 3 SDN Brakas Daja 1 SDN Da'iring 2 SDN Kranggan Barat 02 SDN Labuhan SDN Telang 02 SDN Nyormanis 03 SDN Gunelap 01 SDN Tunjung I SDN Mrandung SDN Sukolilo Barat I SDN Serabi Barat 1 SDN Dlambah Dajah 3 SDN Paseseh 2 SDN Patereman 2 MAN Bangkalan SDN Tunjung 3 SDN Klampis timur SDN Buluh 1 SDN Kranggan Timur 1 SDN Tambak Pocok 3 SDN Kelenyan 4 SDN Jaah SDN Poter 2 SDN Arosbaya 07 SDN Banangka 3 SDN Dlambah Laok 2 SDN Kesek 2 SDN Arosbaya 03 SDN Amparaan 2 SDN Labang SDN Petrah 3 SDN Tanjung Bumi 01 SDN Kraton 5 No. Siti Aminah. S.I Hotimah.I Hj.Ma Nomor Peserta 10052912720145 10052912720146 10052912720147 10052912720148 10052912720149 10052912720150 10052912720151 10052912720152 10052912720153 10052912720154 10052912720155 10052912720156 10052912720157 10052912720158 10052912720159 10052912720160 10052912720161 10052912720162 10052912720163 10052912720164 10052912720165 10052912720166 10052912720167 10052912720168 10052912720169 10052912720170 10052912720171 10052912720172 10052912720173 10052912720174 10052912720175 10052912720176 10052912720177 10052912720178 10052971120179 10052912720180 10052912720181 10052912720182 10052912720183 10052912720184 10052912720185 10052912720186 10052912720187 10052912720188 10052912720189 10052912720190 10052912720191 10052912720192 10052912720193 10052912720194 10052912720195 10052912720196 10052912720197 Kabupaten/Kota Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 119 dari 128 .Ag.296 6.I Tadjul Anwar. A. A. S.Ma Misbahul Anwar.275 6.273 6. Kamariya. S. A. Djunaidi.Ma Hosnol Hotimah.Pd.255 6.I Chosijah.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN . A. S.Pd.Pd Murtiningsih. S.Ma Mukrianto.261 6. Ridwan.Pd Bunawi Salamon Thaha. Jufri.Pd. Amran. S. S.Pd.Ma M.276 6.288 6.270 6. Sufyan. s.Ma M.I Hasan.Ma Anisah.Ma Nurullah.264 6. S.272 6. S.Ma Sundari. A. A. A.252 6. 6.256 6. A.Pd. Rusdianto. Husnul Hotimah.286 6. A.Pd.281 6. S.258 6. M. Moh.Pd.259 6.I Hj.254 6.299 6.Ma Mashuri B.Ma St.pd Amsija. S.277 6. A.Pd.I St. S.303 6. A.I Djamaluddin.268 6.263 6.Ma Sukiman.292 6. BA Masrifin.I Suaib Arsyad. Fadilah.295 6. A.I Abd. A.Ma St.291 6.I H.Pd.287 6.Ma Pitoyo.Pd Suhadiyah.

353 6. A. A. S.Ma Ach.329 6. Zahri. S.I Abd.Pd.355 6.I Ah.305 6. Zainab Siti Aminah Noor Rochmah. A. Sutomo IX-331 SDN Kaliasin VI MI Kh.357 Nama Guru Siswanto.Pd Hj.317 6.Pd.Ma.315 6.Ma.322 6. Syifak Dra.Ma H. Zainab Nailiyah Achmad Sudibyo Msupono Rosyid Thoifah H. S. Gholib. Moch.337 6. S.Pd Drs.Pd Abdul Halim. S.308 6.339 6.351 6.Pd Su'adi. Sugianto Iksan Afifah Nomor Peserta 10052912720198 10052912720199 10052912720200 10052912720201 10052912720202 10052912720203 10052912720204 10052912720205 10052912720206 10052912720207 10052912720208 10052912720209 10052912720210 10052912720211 10052912720212 10052912720213 10052912720214 10052912720215 10052912720216 10052912720217 10052912720218 10052912720219 10056002020001 10056012720002 10056012720003 10056012720004 10056012720005 10056012720006 10056012720007 10056012720008 10056012720009 10056012720010 10056012720011 10056012720012 10056012720013 10056012720014 10056002720015 10056012720016 10056071320017 10056002720018 10056012720019 10056012720020 10056012720021 10056002720022 10056002720023 10056012720024 10056071320025 10056012720026 10056002720027 10056012720028 10056012720029 10056012720030 10056012720031 Kabupaten/Kota Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 120 dari 128 .Pd. S. Dimyati Utsman Hj.352 6.Pd. S.312 6.333 6.Pd.I Sakdiyah.335 6.331 6. H. Ach.I Rukiyati. A.325 6.345 6.356 6. S. Zainullah.Ma M. A.Ma Halimatus Sakdiyah.Pd. A.316 6. A.Romly Tamim SMAS Ta'miriyah Surabaya MA Al-Fatah MI Muhammadiyah 23 SDN Tambak Sari I 157 SDN Kedangsari I/276 SDN Wono Kusumo X No. A. Munif Mansyarif.311 6. BA Sri Hastuti. Mudaffar.I Nasihun Ridjuwati Istiqomatul Himmah.Ma Siti Cholifah. M.I H. Masnunah.324 6.354 6.313 6.Ma H.326 6. BA Sunardi. S.Ma M.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas PAI Fiqih Guru Kelas PAI PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas PAI Fiqih PAI Guru Kelas PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Gili Barat SDN Batangan 1 SDN Berbeluk 2 SDN Langkap 3 SDN Neroh 1 SDN Tanah Merah Laok 04 SDN Bangpendah 01 SDN Patereman 2 SDN Patereman 03 SDN Soket Dajah 2 SDN Banyuajuh 1 SDN Jangkar 3 SDN Pakong 1 SDN Pejagan 6 SDN Kraton 4 SDN Alaskembang 1 SDN Buddan 2 SDN Patengteng 5 SDN Sobih 1 SDN Blega 6 SDN Pejagan 10 SDN Bancaran 3 RA Nurul Yaqin Bulak SDS Yamastho SDS Al Khoiriyah SDN Perak Utara II 59 SDN Simokerto VII No. Semedi Afwan Ali. A. A.Ag Haulah Drs. S.327 6.I M.323 6. S. 6.328 6.314 6. Syukur.Pd M.338 6. BA Siti Sholihah.Ma.Pd.Ag Drs.336 6. S.321 6.349 6.Ma Harwati. A.341 6.Pd. Siti Hakimah. 140 SDN Manukan Wetan 616 SDN Kalirungkut 3/561 SDN Kali Sari II/513 SDN Bubutan IX/77 SDN Putat Jaya II/378 SMPS Al Islah SMPS Muhammadiyah 1 SDN Dr. A.344 6.342 6. S. S.309 6.320 6.I Musrifatul Jannah. A. A.350 6.310 6.330 6. S. A. 596 MI Miftahul Ulum MI Raden Rahmat SDS Kyai Amin MTs Nurusalam SDS Islam Maryam MI Taman Jaya SDS Khadijah SDN Tambaksari III/159 SMKN 5 Surabaya SDS Muhammadiyah 4 No.347 6.Ma Abu Bakar.Pd Kusmani.I Rismijati.Pd.306 6.Ma Basuni.340 6. A.Ma A.318 6.348 6. Fadli. Mukaffi. Subaidi.Pd Mundir Masrury. S.I Suroh.I Hamidi.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .307 6.Ma A. A.334 6.Pd.343 6. Anshori. Bahrawi. Zahri.Ma St.I Siti Mudawwamah.Pd.332 6. S.Ma Fudianto.Pd. M.346 6.319 6.

A.395 6.Ma Siti Kunainah. Taufiqur Roziq Siti Zainab. Aminulloh.383 6.Ma Marsinah.Pd. S.Ma Eko Setiono Siti Fatonah.389 6.367 6. 10 SDN Ngagel II/395 SDN Airlangga I Gubeng SDN Babat Jerawat II SDN Krembangan Utara II 57 SDN Pacar Keling 185 SDN Alun-Alun Contong I/87 SDN Pradah Kali Kendal II/483 SDN Dukuh Kupang IV/491 SDN Dupak II/07 Surabaya SDS Al Muttaqien SDN Bubutan V-73 SDN Karah I-411 SDS Dewi Sartika MI Nurul Qomar MI Muhammadiyah 25 SDS KH. A. A.409 6.374 6. A. A. 266 SDN Ujung Xv 593 SDN Asem Rowo III . A.Ma Saman Huda.Ma. A. Mas'alwi SDS Margorukun RA Baiturrohman Wonokromo MI Tarbiyatus Shibyan MI Tri Sakti SDN Menanggal 601 MI Al Ghozali II No.Ma Asrofi Zarnudji. S.386 6. S. A.Ma Fatimah.Ma Ach Zainuddin Siti Zahroh Gunung Isandar.Pd. Hasanuddin.. S.399 6.Pd. S. Ridwan.400 6.Pd.363 6.358 6. A.Ma Hj.382 6.379 6. A.377 6.405 6. Falich Ch. A. 6. S.394 6.392 6.I Moh.381 6.Ma Alfiyah.406 6.Ma Siti Juariyah.Pd Siti Aisyah. A.410 Nama Guru Nurjannah.368 6.I Miskirah.408 6.384 6.Ma Chusnul Chotimah.Ma Hanto Rohadi. A.Pd.370 6.362 6. A. A.375 6.Ma Ning Sri Ana.I Sri Puji Wismarini.404 6.Ma Musyarofah. A.369 6.Ma Sumijati.Md Rochimah.Pd Drs.I Sokip.64 MI Nurul Yaqin SDS Wali Idris MI Darul Hijrah SDS RW X Demak Jaya RA Mambaul Ulum MTs Ittaqu SDN Sukolilo No.397 6.387 6.Ma Sofiyah.391 6.I M.371 6.376 6. S. Saikhu.385 6.Ma Kholifah. S.388 6.403 6.372 6. S.373 6.365 6.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN . A. 250 SDN Wiyung III 455 SDN Banjar Sugihan I/116 SDN Kedurus I 428 SDN Suko Manunggali 105 SDN Lakar Santri II SDN Asem Rowo VIII . Ali Syamsuri. S.361 6.359 6. Kusnari Siti Maimunah Nomor Peserta 10056012720032 10056012720033 10056012720034 10056002720035 10056012720036 10056002720037 10056012720038 10056002020039 10056071420040 10056012720041 10056012720042 10056012720043 10056012720044 10056012720045 10056012720046 10056012720047 10056012720048 10056012720049 10056012720050 10056012720051 10056012720052 10056012720053 10056012720054 10056012720055 10056012720056 10056012720057 10056012720058 10056012720059 10056012720060 10056012720061 10056012720062 10056012720063 10056012720064 10056012720065 10056012720066 10056012720067 10056012720068 10056012720069 10056012720070 10056012720071 10056012720072 10056012720073 10056012720074 10056012720075 10056002720076 10056002720077 10056012720078 10056012720079 10056002020080 10056002720081 10056002720082 10056012720083 10056002720084 Kabupaten/Kota Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 121 dari 128 . Sidik Wijono Moh.Ma Nafsijah.Ma Moch.Ag Mudrikah. A.Ma Sumantri. A.380 6.401 6. A.407 6.396 6. A. A.398 6.I Muhammad Hadist.I Siti Maemunah.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI Guru Kelas PAI Guru Kelas PAI Guru Kelas SKI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI Guru Kelas Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Panjang Jiwo I No. A.627 SDN Wonorejo 274 SDN Kerta Jaya VII-213 SDN Menur Pumpungan IV 236 SDN Bubutan IV-72 SDN Kendang Sari IV/279 SDN Lidah Wetan IV/566 SDN Kedung Doro VI/518 SDN Simo Mulyo I 198 SDN Putat Jaya IV/380 SDN Moro Krembangan I 22 SDN Krembangan Selatan SDN Pradah Kali Kendal III/530 SDN Asem Rowo IV .Ma Maisyaroh.Ag Artantib. BA Arifatul Hidayah.Pd.I Umi Bisriyah Lilik Hidayati.Pd.Ag Masriah.Ma Jatmiko.402 6. A. Mutiyah.Ma M. S.366 6. S.378 6.360 6. S.390 6.Ag Mulyati Endang Rusilawati M .364 6.393 6. A.65 SDN Sidodadi I 153 SDN Dupak V No. A. A.Ma Nur Ali. S.Pd.Ma M.Pd Abu Hasbullah Madjid Drs.

A.419 6.421 6.Ma Nurul Hasanah. Hj. Sumiyatun Suyatinah. Ichwan Drs.Pd Drs.418 6.Ma Abbas Masiruddin.Pd.420 6.429 6. Moch.415 6.433 6.I Sulatien.460 6.414 6.Amin SDS Muhammadiyah 6 SDN Kendangsari V/562 SDN Karan III SDN Makmur Kulon VI SDN Kendang Sari SDN Keputran IV 335 SDN Sumur Welut I 438 SDN Menanggal 601 SDN Jagir SDN Banjar Sugihan MI Ky Tambak Deres MI Ky Tambak Deres MI Roudlotul Ulum SDS Miftahul Ulum MI Darul Hijrah MI Al-Ikhsan MI Miftahul Ulum MI Ky Tambak Deres MI Al.441 6. A.427 6.445 6.I Sani.Pd.Pd. 495 SDN Krembangan SDN Petemon IX 357 SMAN 17 Surabaya SMAS Maryam Surabaya SDS Muhammadiyah 3 SMPN 31 Surabaya MI Mambaul Ulum SMPS tanwir MIN Medokan Ayu MI At-Tauhid MI Roudlotul Ulum MI Tahsinul Akhlaq MI Sabilal Muttaqin MI Diponegoro MIN Medokan Ayu MI Hasanah RA Al.Pd Alimatus Sofiyah Nurul Janah.422 6.411 6.450 6.416 6.435 6.Ma Kasmari AF.Pd Wiwik Armayanti Sutrinah Dra. Shobirin A.Ag Siti Rika Umaiyah Endang Puji Astutik.439 6. S. S.444 6.Ma Siti As'adah. S.Pd. S. 6.Pd. SE Marini.I Dra. A.Ma Sarni. S.440 6.423 6.432 6.Ma Masykuri Hatimah Sumaiyah.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN . Muslimin Imam Sumali. S.I Ach. Malik.413 6.Ag Ahsan. Ismail M.Pd.449 6.447 6.Pd Arif Suhardi. S.I Drs.Pd Sariyati Abd. A.425 6.I Hindun.456 6. S.442 6.448 6.461 6. S. Uswan Hadi.I Nurul Aini.454 6. Drs. S. Saim Efendi. S.437 6.446 6.Ghozali SDS Bahrul Ulum SDS Khadijah MI Islamiyah MI Noor Musholla MI Al-Karimah SDN Pegirihan 2 No. M.463 Nama Guru Subekti Syaiful Anwar.Pd Nomor Peserta 10056012720085 10056002720086 10056002720087 10056002720088 10056012720089 10056012720090 10056012720091 10056012720092 10056012720093 10056012720094 10056012720095 10056012720096 10056012720097 10056012720098 10056002720099 10056002720100 10056002720101 10056012720102 10056002720103 10056002720104 10056002720105 10056002720106 10056002720107 10056012720108 10056012720109 10056002720110 10056002720111 10056002720112 10056012720113 10056012720114 10056012720115 10056012720116 10056012720117 10056012720118 10056012720119 10056002720120 10056012720121 10056002720122 10056002720123 10056002720124 10056002720125 10056002720126 10056002720127 10056002720128 10056002720129 10056002020130 10056012720131 10056002720132 10056012720133 10056012720134 10056012720135 10056012720136 10056012720137 Kabupaten/Kota Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 122 dari 128 .Pd. A.424 6.458 6.Pd. S. S. S. S.417 6. H.Amin Kenjeran SDN Simomulyo VII MI Ittaqu SDS Khadijah SDS Muhammadiyah 9 SDN Manukan Kulon 3/540 SMPN 10 SDS Kemala Bhayangkari 1 No. S. S. Mudrikah Drs.434 6.I Siti Saidah.459 6.I Etty Susilowati Zuhriyah Nur Isnaini.Pd Nurul Mufidah. BA Drs. Sujono Harto.453 6. Rofiq Muchid.I Dra.443 6.Pd.Pd.Pd.430 6.452 6.428 6.412 6.431 6.I Tutik Hariyani. Mas'ulah Umi Khariroh.457 6. A. Mahfud Effendi Moch.Pd. A.D Ngatminah.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDS Al Hikmah MI Kh Abu Mansur MI Nurul Hidayah MI Al . S.451 6. S. S.438 6.462 6. Syaiin. S.Ma Abu Kholis.436 6.426 6.I Husain. S.455 6.Ag Drs.

Ma Sulaihah.487 6.479 6. Delianti. S.I Sri Harnanik.Ag Nur Hanasah.Ag Sun'an Arifin Ruhana Drs.492 6.Pd. 6.Ag Daniyah.468 6. Laily Fauzia Dra. 126 SDN Bulak Rukem I 258 SDN Pakal 2 120 SDN Mergorejo SDN Dr Sutomo III SDN Siwalan Kerto SMAN 17 Surabaya SMPS Yapita SDS Muhammadiyah 14 SDN Rejo VII 402 SDN Perak Barat IV SDN Wonorejo V/816 SDN Babatan IV 459 MI Al Ghozali II SDS Muhammadiyah 12 SMPS Muhammadiyah 11 MIN Jambangan MI Al-Choiriyah MI Nurul Islam No. S.I Drs.472 6. S. S.509 6.I Sumarlik. M.488 6.498 6.476 6.I Hj.514 6.485 6.Pd.Pd.501 6.I Siti Zuhroh.Pd. 244 SDN Wonorejo V/316 SDN Krembangan Selatan VII SDN Tandes Lor SDN Mojo III No.507 6.I Munarjati.496 6. S.Pd. S. A.478 6.466 6.Pd.I Hj.511 6.505 6. Mizan Satuni.I Asrofil. S.I H.I Dra. S. Munif.497 6.467 6. St. Abd. Imron Rosyadi Rochimah.493 6.484 6. A. Imam Thohari H. 328 SDN Bibis 113 SDN Wonorejo VII 318 SDN Benowo III No.Pd.504 6.Pd.494 6. S.508 6.I Sujito. Nuriyati. S. S.465 6.471 6.Ma Mudhofan.I Hj. A.Ag Mochammad Shodiqin.I Wiwik Handayani.470 6.Ma Somardi.I Umiyatun.I Moh.Ag Siti Alimah. S. Enik Rusmiati Dra.Ma Sapurah. S. S.474 6.Pd.I Wasiati. S. Nur Hasanah Duladi.Pd.Pd.500 6.510 6.I Masruroh. S.Pd.491 6.513 6.Ma Nur Aini.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .255 SDN Kaliasin II/1281 SDN Tambak Sari II SDN Tanah Kali Kedinding I/251 SDN Margorejo IV/406 SDN Tanah Kali Kedinding IV SDN Putat Jaya V 381 SDN Balongsari II/535 SDN Kedungooro III 308 SDN Ujung XII/37 SDN Medokan Ayu I No.489 6.Ma Muarifin AS.Ag Umar Said. S.Pd.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Sidotopo Wetan I No.Pd.Pd. S. Nut Hasibah. Hedir Zaini.I Hamidah. A. 270 SDN Kapasari V-295 SDN Krembangan Selatan IX 20 SDN Kedung Cowek II/254 SDN Keputran SDN Manyar Sabrangan I / 229 SDN Mojo X/503 SDN Sukonunggal IV 108 SDN Kejawen Putih II No. A.Pd.477 6.482 6. Moh. Puryanto Dra.222 SDN Krembangan Utara III/606 SDN Gunung Anyar 273 SDN Madei 475 SDN Perak Barat SDN Klampis Ngasem V /230 SDS Kedingding VIII SDN Babatan II No.Pd. A. 457 SDN Rendung Doro V SDN Dr Sutomo VI No.Ag Drs.464 6. A.515 6.Pd.490 6.516 Nama Guru Sunarsih. S. S.469 6.I Umi Ichwati.Ma Nomor Peserta 10056012720138 10056012720139 10056012720140 10056012720141 10056012720142 10056012720143 10056012720144 10056012720145 10056012720146 10056012720147 10056012720148 10056012720149 10056012720150 10056012720151 10056012720152 10056012720153 10056012720154 10056012720155 10056012720156 10056012720157 10056012720158 10056012720159 10056012720160 10056012720161 10056012720162 10056012720163 10056012720164 10056012720165 10056012720166 10056012720167 10056012720168 10056012720169 10056012720170 10056012720171 10056012720172 10056012720173 10056012720174 10056012720175 10056012720176 10056012720177 10056012720178 10056012720179 10056012720180 10056012720181 10056012720182 10056012720183 10056012720184 10056002720185 10056012720186 10056012720187 10056002720188 10056002720189 10056002720190 Kabupaten/Kota Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 123 dari 128 . Mufarrochah Drs. Aziz Mundjiah. S.506 6. S. S.Pd. S.A.I Suwidji.473 6.Pd.I N. Al-Anis.503 6. Kaumin Fatkhur Rokhman. A. S. Mu'ayatim.481 6.Ag Siti Khoiriyah.Pd.480 6. S.495 6.483 6.Pd.Pd. S. S.I Drs. A. S.Ma Emy Susiati.512 6.486 6. S.499 6. A.I Churiyatun Nisa.Ma Hj.Ma Suparno.475 6.502 6.

S.554 6.520 6. A. S.555 6. S. Suhadi.553 6.Pd. Abdul Mutholib A.Pd. Ashfiyah RA Al-Karim Wonocolo SDN Al Khoiriyah SDN Al Khoiriyah RA Baitul Muttaqien MI Muhammadiyah 25 MI Al.Pd Siti Kunainah. M.569 Nama Guru Muslichah.550 6.538 6.I Rochanah. S.565 6.Pd Drs. S. Fikriyati. A.541 6.536 6.531 6.187 SDN Klampis Ngasem I 246 SMKS Wachid Hasyim SMPS Rahmat Surabaya SMPS Ta'miriyah SMAS Tanwir SMPS Prajamukti SMAS Ta'miriyah Surabaya SMPS Taruna Nusa Harapan SMPS Muhammadiyah MI Al Muhsinun SDN Jagalan SDN Kedundung III SDN Blooto I SDN Pulorejo I SDN Kranggan III SDN Gedongan III SDN Mentikan IV RA Hidaytullah I SDN Miji III SDN Gn. S.546 6.Ag Drs.551 6.559 6.517 6. S.I Drs. Fakhrur Rozi Hj.Md Siti Mariyam.547 6. S. A. S. BA Siti Murthosiyah. Nifian Drs.561 6.Pd.Ma H. S. Siti Munirah.534 6.549 6.525 6. 118 MI Ittaqu MI Al-Amin RA Sabilillah Tandes SDN Klakah Rejo I/578 SMAS Muhammadiyah 2 SDS Hang Tuah 7 Surabaya SDN Semolowaru II -262 Surabaya SDN Sawahan VI/345 SDN Siwalan Kerto III/420 SDN Dp. SH Suwarno.562 6.521 6.567 6.Pd.Pd. M.Pd.Pd.Pd.I Afida Luluk Churriyah. BA Iftachul Hidayati.545 6. S.Pd.Pd. S.Pd.568 6.Pd.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI Guru Kelas PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas MI Hasanah MI Raden Rahmat MI Nyai H.I Fatimah. M. Nur Jannah.548 6.519 6.565 SDN Babat Jerawat I-118 SDN Manukan Wetan II/555 SDN Pacarkeling VI No.I Nurul Hidayati. S. S. S.Ag Masjuwita.Pd. Ustur. S.I Siti Rufiah Istiaroh.543 6.533 6.M. Fuady S. A. Zainal Arif Masrifah.530 6.Pd. 326 SDN Kebraon IV. S.Ag Hj. Romli. Djalal. H.I Siti Khadijah Abdul Manaf.Pd. Masfufah.M Mursini. S.I Sriyati. S.564 6.Md Surti Nastiti. 6.Pd.I Drs.I Mu'minin. H.566 6. H.523 6.I H..I Binti Istiqomah. S.Ag Hj.Ghozali RA Madlabul Huda MI Nurul Huda SDS Dahlanuddin SDS An-Najiah MI Noor Musholla SDN Dupak No.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN . S.544 6. S.I Supa'at.558 6.I Sri Sundari.518 6.Pd.527 6.539 6.Ma Sakdiyah. S.Pd Citaruroh Drs.I Hj.Pd Sun'ah Arifin Sri Retno Eko Yuni Astutik Nur Zulaichah.537 6. Kasir Utsman.Pd.I Siti Chaniyah.524 6. Basir Yatim. S. Lilik Fadjar Wati Suprapti.529 6.528 6. S.526 6.Pd.Pd.552 6. Sutomo IV No. S. S.I H.Ma Machmud Sidiq.I Abd. Mahfudl.I Drs. Ichwan Dalil Wasyib Mukidi. A. S. Saiful Hadi Dra.Pd.560 6.556 6.563 6. S.Ag Drs. Siti Koeswidha H.522 6.542 6.I Hj.Gedangan I SDN Mentikan I SDN Miji I SDN Balongsari VII SDN Kranggan II No.532 6. A.I Nomor Peserta 10056002720191 10056002720192 10056002720193 10056002020194 10056012720195 10056012720196 10056002020197 10056002720198 10056002720199 10056002020200 10056002720201 10056012720202 10056012720203 10056002720204 10056012720205 10056002720206 10056002720207 10056002020208 10056012720209 10056012720210 10056012720211 10056012720212 10056012720213 10056012720214 10056012720215 10056012720216 10056012720217 10056012720218 10056012720219 10056012720220 10056012720221 10056012720222 10056012720223 10056012720224 10056012720225 10056012720226 10056412720001 10056412720002 10056402720003 10056412720004 10056412720005 10056412720006 10056412720007 10056412720008 10056412720009 10056412720010 10056402020011 10056412720012 10056412720013 10056412720014 10056412720015 10056412720016 10056412720017 Kabupaten/Kota Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 124 dari 128 .535 6.540 6. H. H. S.I Abd.Pd.557 6.

Sutiyo. A.Ma Abdul Karim. H. S. A. A.593 6.Pd.I Dra.Ag Sri Nurhidayati.596 6.606 6.Ma Nahwah. S.Ma Moch.618 6.Pd.Ma Masmudi.574 6. S.607 6. S.603 6.591 6.Pd.620 6.578 6. A.585 6. Rosjid. Hafatkhul Barry Robikan. S. S.572 6. S.575 6. S. Ma'shum Achmad.Pd. Istikah.I Muniah. 6. Jazid. A.Ma Hamidah.I Amiek Roikhan.621 6. S.Pd Musrichin. S.611 6.I Maidah.Ag Supaham.Ma Latifah. Khaiyuni.Ma Siti Fathonah. A.I Tasrifin.Pd. S. Abd. S.616 6.I Hj. S. A.617 6.Pd.Pd. S.Pd Sulasi.Ma. Jasin.589 6.I M. Musammah. S.I Sariah.570 6. S. S.I Hamimah. S.Pd.I Mey Koestiya Anik Pujiastutik. S.573 6.Pd. Muslikh. S.597 6.Ma Suprapto.Pd.Ma Fauzan.Ag Hj.Pd.I M.586 6. S.601 6. Enny Fitriyah Tawarti.584 6.Pd.I H.Pd.588 6.610 6. Nomor Peserta 10056412720018 10056412720019 10056412720020 10056412720021 10056412720022 10056412720023 10056412720024 10056412720025 10056412720026 10056412720027 10056412720028 10056412720029 10056402720030 10056412720031 10056412720032 10056412720033 10056412720034 10056412720035 10056412720036 10056412720037 10056412720038 10056412720039 10056412720040 10056402720041 10056402720042 10056402720043 10056412720044 10056412720045 10056671420001 10056671420002 10056602720003 10056671220004 10056612720005 10056612720006 10056612720007 10056612720008 10056612720009 10056612720010 10056612720011 10056612720012 10056612720013 10056612720014 10056612720015 10056612720016 10056612720017 10056612720018 10056612720019 10056612720020 10056612720021 10056612720022 10056612720023 10056671120024 10056616720025 Kabupaten/Kota Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halaman : 125 dari 128 .Ma Syafiah Sulthon Anam.I Abdus Salam Amrulloh.I Choiril Hidayati.577 6.Ma Supandi. S.I Masnunah. A.614 6.Pd.Pd.I Ngaderi.600 6.579 6.615 6. Drs.609 6.Pd. A.590 6.I Siti Aisyah.608 6. A.Pd. A.613 6.Pd.592 6.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI SKI SKI Guru Kelas Aqidah Akhlak PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Qur'an Hadits Bahasa Arab Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN Prajurit Kulon II SDN Kranggan 4 SDN Kranggan I SDN Kauman II SDN Balongsari X SDN Blooto II SDN Sentanan SDN Prajurit Kulon I SMPN 5 Kota Mojokerto SDN Magersari I SDN Mentikan II SDN Gedongan II MI Darul Huda SDN Gedongan I SDN Miji II SDN Miji III SMPN 8 Kota Mojokerto SMPN 6 Kota Mojokerto SDN Purwotengah II SDN Pulorejo II SDN Kauman I SDN Mentikan VI SDN Meri II MI Nurul Huda 2 MI Nurul Huda 2 MI Nurul Huda 2 SDN Balongsari VIII SDN Prajurit Kulon III MTs Sunan Giri MTs Darul Ulum Blandongan MI Al Masyhur MI Nidhomiyah SDN Pekuncen SMPS Muhammadiyah 1 Kota Pasuruan SDN Petamanan SDN Kebon Agung SDN Pekuncen SDN Gadingrejo 1 SMPN 4 Pasuruan SMKS Muhammadiyah 1 SDN Bangilan SDN Bakalan SDN Pohjentrek II SDN Kebonsari SDN Kandang Sapi 2 SDN Sebani SDN Karang Ketug II SDN Petahuanan SDN Kebonsari SDN Krampyangan SDS Muhammadiyah 1 MI Nidhomiyah MAN Pasuruan No. S. A. A.Ma Wahyuningsih.582 6.I Sugiyamto. BA Sri Ningsih.Pd. A.I Syafaah. A.581 6.583 6.595 6. S.Pd Mudiyati.Ma Ikhwan.Ma Moch.Ma Drs.602 6.I Aminah. A.576 6.Pd.Pd. S.622 Nama Guru Hj. S. A. S.Pd.I Siti Kumiyati.599 6.Md Sulipah.580 6. A.604 6.I Ngatmirah.619 6.Ma Ruslan.571 6.612 6.I Mahfud Effendi.598 6.Pd.587 6.594 6.Ma M. S.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .605 6. A.

A.Ma Ummi Kulsum. A. Nurhawi. A.Ma Djumiati.I Drs.Ma Sriyani.658 6.637 6. A.Ma Nomor Peserta 10056602720026 10056612720027 10056612720028 10056612720029 10056612720030 10056612720031 10056612720032 10056612720033 10056612720034 10056612720035 10056612720036 10056612720037 10056612720038 10056612720039 10056602720040 10056612720041 10056612720042 10056612720043 10056612720044 10056612720045 10056612720046 10056612720047 10056612720048 10056612720049 10056602720050 10056602720051 10056612720052 10056671220053 10056612720054 10056612720055 10056612720056 10056612720057 10056612720058 10056612720059 10056671220060 10056612720061 10056612720062 10056612720063 10056612720064 10056612720065 10056612720066 10056612720067 10056612720068 10056602720069 10220102720001 10220112720002 10220112720003 10220112720004 10220112720005 10220112720006 10220112720007 10220112720008 10220112720009 Kabupaten/Kota Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Kota Pasuruan Buleleng Buleleng Buleleng Buleleng Buleleng Buleleng Buleleng Buleleng Buleleng Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Halaman : 126 dari 128 .663 6.Ma A. S.652 6. Arifah Sri Umami. S. A.I Muta'am.I Zaenal Fanani. Syarnali Fanani. S.630 6. Sakoiyah Abdul Malik.Pd Drs.Pd Supriyono.Ma Saifudin Zuhri.Pd.Pd Siti Zubaidah.Ma Hj. Mifyach.624 6. A.644 6.664 6.667 6. S.Pd. S.666 6.Ma Sofi'i.665 6. S. Syafiuddin.Pd.Ma. S.Ma M. S.655 6. S.657 6. Nasrun.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas PAI Aqidah Akhlak PAI PAI PAI PAI PAI PAI Aqidah Akhlak PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas MI Muhammadiyah SDN Trajeng I SDN 1 Purworejo SDN Wirogunan SDN Gentong SDN Karang Ketug III SDN Bukir SDN Purutrejo II SDN Pohjentrek I SDN Kebon Agung SDN Trajeng I SDN Sebani SDN Kepel SDN Kebonsari MI Nurul Islam SMPN 1 Pasuruan SMPN 8 Pasuruan SDLBN Purworejo 2 SDN Bukir SDN Trajeng I SDN Bukir SDN Gentong SDN Purutrejo II SDN Randusari MI Darul Ulum Blandongan MI Nurul Islam SMAN 2 Pasuruan MTs Darul Ulum Ngemplak Pasuruan SDN Trajeng I SDN Randusari SDN Panggung Rejo SDN Pekuncen SDN Bangilan SDN Blandongan MAN Pasuruan SMPN 4 Pasuruan SDN Trajeng II SDN Krampyangan SDN Petamanan SDN Petahuanan SMAN 1 Pasuruan SMPN 1 Pasuruan SDN Karanganyar MI Darul Ulum Mancilan MIN Singaraja SDN 2 Pegayaman SDN 2 Pegayaman SDN 2 Banyuasri SDN 1 Kaliuntu SDN 1 Kp.Ag Kustinah.632 6.640 6.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN . S.I Sam'iyah. 2 Kaliuntu SDN 5 Kp. H Ninik Lanjari.627 6. S. S.675 Nama Guru Nahwah. Khodijah.656 6.Ma Mariyam.639 6.I Hj.Baru SDN 5 Pemuteran No. S.631 6. S.638 6.669 6.Ag Abdullah Faqih.653 6.Ma Zubaidah. Qusyairi. A.Kajanan SDN No. S.634 6. S.Ma Dewi Aminah.662 6.I Anisah.I Hidayatur Rachman. Retno Sasongkowati.Pd Surotun Aini.Pd.647 6. A.Ag Rumikah.Ma Moch.635 6.674 6.Ma Nur Rochmah.660 6. S.Pd Sanik. A.Ma M. A.Ag Slamet Darwaini. A.643 6. A.Pd. M.Ag Musyanef. A. A.Ag Salmah. S. A.Pd.Pd.I Fatin Khotijah.Ma Munadjat.Pd.648 6. Ripai'i.645 6. A.Pd Umi Kulsum. S.626 6. A.Ma.Pd Moh. Moh. S.Pd Dra. 6. H.Pd.659 6.Pd.654 6.Pd Maksum. S.641 6. Anas.623 6. A.I Al Mustafidah.628 6.649 6.642 6.I H.625 6.673 6. A.Pd Hj.646 6.672 6.Ag Moch.629 6. A.Ma Syafrudin.670 6.651 6.661 6. S. S.671 6. Yayah Juhaeriyah.Ma Umi Kalsum.650 6. Holili.Ma Muslimin. S.668 6. S.Pd. S.633 6.636 6. A.Pd FM.I Jumari Sugiono. S.

Ag Iliyin.682 6.Pd.699 6.Pd. S. S.694 6.I A..Pd.I Bahruddin.I Halimi. S.I Sukarman.725 6.726 6.3 Patas SDN 6 Pejarakan SDN 1 Kp.723 6. S.I Yasib Muslim.698 6.Pd. S.Pd. S.Ma M.I Ali Munandar.I Fatayani.Pd.I Malnuah. S. S.678 6. H Jafar.705 6.693 6. A.677 6.Pd.Pd.704 6.695 6.710 6.Pd.I Samsuri. S.Pd. S.Pd.Pd.702 6.Pd.I Usman Ali.Pd.Pd.722 6.I Khairudi. A.I Junaiyah Dimyati.724 6.Baru SDN 2 Banyupoh SDN 3 Pengulon SDN 2 Banyuning SDN 1 Banjar SDN 2 Banjar Bali SDN 2 Wanagiri SDN 2 Patas SDN 2 Gerokgak SDN 2 Tegallinggah SDN 3 Banyupoh SDN 4 Pemuteran SDN 4 Temukus SDN 1 Paket Agung SDN 2 Kaliasem SDN 3 Pengulon SDN 1 Banjar Jawa MTs Al Khairiyah SDN 2 Pengambengan SDN 1 Banyubiru SDN 2 Cupel SDN 1 Pengambengan SDN 1 Cupel SDN 4 Melaya SDN 5 Pekutatan SDN 5 Baler Bale Agung SDN 2 Lelateng SDN 3 Banjar Tengah SDN 3 Pengambengan SDN 3 Pengambengan SDN 1 Tukadaya SDN 2 Cupel SDN 4 Banyubiru SDN 2 Banyubiru SDN 1 Pulukan SDN 1 Melaya SDN 2 Gilimanuk SDN 1 Yehsumbul SDN 2 Cupel SDN 3 Pekutatan SDN 3 Pengambengan SDN 2 Pulukan SDN 2 Lobar SDN 1 Medewi SDN 2 Pengambengan SDN 1 Lobar SDN 2 Lobar SDN 2 Medewi SDN 1 Cupel No.Ag Mujani. S.688 6.Pd. S. S. S.701 6. Riyanto. A.Pd.I.I Sukarni.716 6.719 6. S.Pd.I Amiruddin.700 6.I Zainal Arifin Sholikan. S. A.Pd.713 6. S. S. S.720 6.Pd.Pd. S.I Qamaruddin.690 6. S.Pd.Pd.I Humaidi. S.683 6. S.715 6. Nor.686 6.691 6.687 6.Pd. A.I Jumaisah.I Tukining. Makhrus Ali Salmi. S.Ma Luqman Sholeh Shodiq.703 6.Pd.I Tasrifan.718 6.697 6.I Hanafi. S. S.Ma Asmat.Pd.684 6. 6.721 6.I Khotib.714 6.692 6.Pd.Ag Siti Munawaroh. H Bukri. S.696 6. S. S.Ma Darmawi.Ag Nomor Peserta 10220112720010 10220112720011 10220112720012 10220112720013 10220112720014 10220112720015 10220112720016 10220112720017 10220112720018 10220112720019 10220112720020 10220112720021 10220112720022 10220112720023 10220112720024 10220112720025 10220112720026 10220112720027 10220112720028 10220112720029 10220112720030 10220171320031 10220212720001 10220212720002 10220212720003 10220212720004 10220212720005 10220212720006 10220212720007 10220212720008 10220212720009 10220212720010 10220212720011 10220212720012 10220212720013 10220212720014 10220212720015 10220212720016 10220212720017 10220212720018 10220212720019 10220212720020 10220212720021 10220212720022 10220212720023 10220212720024 10220212720025 10220212720026 10220212720027 10220212720028 10220212720029 10220212720030 10220212720031 Kabupaten/Kota Buleleng Buleleng Buleleng Buleleng Buleleng Buleleng Buleleng Buleleng Buleleng Buleleng Buleleng Buleleng Buleleng Buleleng Buleleng Buleleng Buleleng Buleleng Buleleng Buleleng Buleleng Buleleng Jembrana Jembrana Jembrana Jembrana Jembrana Jembrana Jembrana Jembrana Jembrana Jembrana Jembrana Jembrana Jembrana Jembrana Jembrana Jembrana Jembrana Jembrana Jembrana Jembrana Jembrana Jembrana Jembrana Jembrana Jembrana Jembrana Jembrana Jembrana Jembrana Jembrana Jembrana Provinsi Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Halaman : 127 dari 128 .Ag Masturah Sur Ali. S.709 6.I Kom Asrifah.707 6. S.679 6.708 6.I Munsyifah. S.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .727 6.I.Pd.I Ahirin.Ag Syaifuddin.685 6.717 6. S.Ma Aliyah. Drs Hunanah. S.689 6. S.I Suhaiman.I Siti Hajar.Ma Saiful Anwar Dasuki. A.712 6. A.Ag Muslim.711 6.I Tuhairi.Ma Yusuf S.Pd.681 6.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Fiqih PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas SDN 4 Banjar Jawa SDN No.Bugis SDN 1 Kp.706 6. S.728 Nama Guru Masduqi Ah.Pd.680 6.Pd.I Tamrinah. S.676 6. S.

Mahfuzh Muharom. 195306031979031002 Halaman : 128 dari 128 . S. S.Pd. S.Ma Aminuddin. S.741 6.I Syawal. Kudus.Pd.Pd. Mohammad Ali.Ma Bunaji. S. 6.742 6. A. Maad. A. MA NIP. Syafi'i.763 6.I Puriadi Salehuddin. S.I Heri Fatah Yasin.Pd.735 6.758 6.737 6.Pd.Pd. A.Ma Marjuni.Ag Husaini. S. Karim.Ag Nomor Peserta 10220202720032 10220202720033 10220212720034 10220212720035 10220212720036 10220212720037 10220212720038 10220212720039 10220212720040 10220212720041 10220212720042 10220212720043 10220312720001 10220612720001 10220712720001 10220812720001 10220812720002 10220812720003 10220812720004 10220812720005 10220812720006 10220871120007 10226002720001 10226002020002 10226012720003 10226002720004 10226012720005 10226012720006 10226012720007 10226012720008 10226012720009 10226012720010 10226012720011 10226012720012 10226012720013 10226012720014 Kabupaten/Kota Jembrana Jembrana Jembrana Jembrana Jembrana Jembrana Jembrana Jembrana Jembrana Jembrana Jembrana Jembrana Tabanan Klungkung Bangli Karangasem Karangasem Karangasem Karangasem Karangasem Karangasem Karangasem Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Provinsi Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Jakarta.Pd.Ma M.I Hasbullah Sir'aini.730 6.Ma Nazirah. S.754 6. S.Ag Nahrawi Akhmad.743 6. S.760 6.744 6.Ag. A. S. A.746 6. H.732 6. S.755 6. A.738 6.756 6.Pd.I Sutini Ambarwati. 27 Mei 2010 Direktur Jenderal. A.I Safar Fauzan.762 6.TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA Mata Pelajaran Sertifikasi Guru Kelas Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Qur'an Hadits Guru Kelas Guru Kelas PAI Guru Kelas PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI Nama RA/Madrasah/Sekolah Tempat Bertugas MIN Banyubiru MIN Gilimanuk SDN 3 Banyubiru SDN 4 Pekutatan SDN 2 Baluk SDN 6 Dauh Waru SDN 3 Pendem SDN 3 Tuwed SDN 4 Gilimanuk SDN 2 Airkuning SDN Delodbrawah SDN 3 Melaya SDN 4 Dauh Peken SDN 3 Ped Nusa Penida SDN 3 Batur SDN 3 Tegallinggah SDN 3 Karangasem SDN 7 Subagan SDN 3 Tegallinggah SDN 4 Bukit SDN 2 Tumbu MAN Amlapura MI Al-Miftah RA Al-Amin SD No.Pd Asmuni. S.736 6.745 6.752 6.Pd. A.Ma Abdul Manan Saliman. S.Ma Johar.Pd. Prof.I Moh.749 6. S. A.759 6. S.I Bashori.740 6.733 6.748 6.I Mochammad Mawardi.739 6.I Nur Baiti Arfa. S.I Maryam.751 6.Ma Siti Jamilah. A.761 6.757 6.Ma Marjanah. A.I Asiyah.Ag. S. A.747 6.Pd. S. Dr.Ma Farida S.764 Nama Guru Nelly Herawati.731 6.DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN .Ag Rusnah Ahmad. H Nahuri Amrullah.750 6.Pd.9 Pedungan MI Al-Miftah SDN 2 Pemecutan SDN 18 Dangin Puri SDN 27 Dangin Puri SDN 1 Sesetan SDN 32 Pemecutan SDN 5 Ubung SDN 26 Pemecutan SDN 8 Sumerta SDS Kartika VII-2 SDS Muhammadiyah 1 Denpasar No.753 6.734 6.729 6.Ma Husin Thohir. H A.Ma Abd.