P. 1
PROSTAT KANSERİ

PROSTAT KANSERİ

|Views: 603|Likes:
Dipublikasikan oleh Pedro Arzita

More info:

Published by: Pedro Arzita on Sep 14, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2012

pdf

text

original

PROSTAT KANSERİ Prof.Dr.

Yücel PAK-GATA Radyasyon Onkolojisi Prostat kanseri 50 yaşın üzerinde cilt kanseri hariç erkeklerde en sık rastlanan kanserdir. Lezyon lokalize ise cerrahi veya radyoterapi iyi bir kür şansı sağlar.Ancak tedaviye karar vermeden önce en uygun evreleme ve evrelere göre optimal tedaviyi seçmek gerekir(1).Şikayeti olmıyan hastalarda digital rektal muayene,PSA,ve/veya ultrason tetkiki tartışmalıdır(2,3). Hastanın sürvisi tümörün yaygınlığı ile ilişkilidir.Sürviyi etkiliyen diğer faktörler histolojik grade,yaş,diğer hastalıkları ve PSA seviyesine göre karar verilmesidir(4-8). Radyoterapi ile tedavi edilen hastalarda klinik T evresi,Gleoson skoru, ve tedavi öncesi PSA seviyesi nüks riskini doğru tahminde kullanılır (9).DNA ploidi de prognostik tetkiktir. Diploid tümörler tetraploid veya aneploid olanlara göre daha iyi prognozludur(10-14).Gençlerde daha definitif yöntem seçilir.Serum asit fosfataz yükselmesi kötü prognoz belirtisidir.PSA yüksek sensitivite ve spesifitesi nedeniyle çok sık kullanılır(6,7,14-19).Biyokimyasal nüks ile klinik metastaz arası 8 yıldır.Metastazdan ölüme kadar geçen süre ek 5 yıldır(20).Küratif amaçlı radyoterapiden sonra PSA yükselmesi prognostik olabilir (21).Lenf nodu yayılımı ve yüksek alkelen fosfataz prognozu kötüleştirir. Palyatif tedavide hormon faydalıdır. Hastanın takibi uzun süre yapılmalıdır, çünkü geç rekürrens ve metastaz sıktır.
Kaynaklar: 1. Garnick MB: Prostate cancer: screening, diagnosis, and management. Annals of Internal Medicine 118(10): 804-818, 1993.

2. Krahn MD, Mahoney JE, Eckman MH, et al.: Screening for prostate cancer: a decision analytic 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
view. JAMA: Journal of the American Medical Association 272(10): 773-780, 1994. Kramer BS, Brown ML, Prorok PC, et al.: Prostate cancer screening: what we know and what we need to know. Annals of Internal Medicine 119(9): 914-923, 1993. Gittes RF: Carcinoma of the prostate. New England Journal of Medicine 324(4): 236-245, 1991. Paulson DF, Moul JW, Walther PJ: Radical prostatectomy for clinical stage T1-2N0M0 prostatic adenocarcinoma: long-term results. Journal of Urology 144: 1180-1184, 1990. Matzkin H, Eber P, Todd B, et al.: Prognostic significance of changes in prostate-specific markers after endocrine treatment of stage D2 prostatic cancer. Cancer 70(9): 2302-2309, 1992. Pisansky TM, Cha SS, Earle JD, et al.: Prostate-specific antigen as a pretherapy prognostic factor in patients treated with radiation therapy for clinically localized prostate cancer. Journal of Clinical Oncology 11(11): 2158-2166, 1993. Chodak GW, Thisted RA, Gerber GS, et al.: Results of conservative management of clinically localized prostate cancer. New England Journal of Medicine 330(4): 242-248, 1994. Pisansky TM, Kahn MJ, Rasp GM, et al.: A multiple prognostic index predictive of disease outcome after irradiation for clinically localized prostate carcinoma. Cancer 79(2): 337-344, 1997. Nativ O, Winkler HZ, Raz Y, et al.: Stage C prostatic adenocarcinoma: flow cytometric nuclear DNA ploidy analysis. Mayo Clinic Proceedings 64(8): 911-919, 1989. Lee SE, Currin SM, Paulson DF, et al.: Flow cytometric determination of ploidy in prostatic adenocarcinoma: a comparison with seminal vesicle involvement and histopathological grading as a predictor of clinical recurrence. Journal of Urology 140(4): 769-774, 1988. Ritchie AW, Dorey F, Layfield LJ, et al.: Relationship of DNA content to conventional prognostic factors in clinically localised carcinoma of the prostate. British Journal of Urology 62(3): 254-260, 1988. Lieber MM: Pathological stage C (pT3) prostate cancer treated by radical prostatectomy: clinical implications of DNA ploidy analysis. Seminars in Urology 8(4): 219-224, 1990.

14. Carlton JC, Zagars GK, Oswald MJ: The role of serum prostatic acid phosphatase in the 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
management of adenocarcinoma of the prostate with radiotherapy. International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics 19(6): 1383-1388, 1990. Stamey TA, Yang N, Hay AR, et al.: Prostate-specific antigen as a serum marker for adenocarcinoma of the prostate. New England Journal of Medicine 317(15): 909-916, 1987. Stamey TA, Kabalin JN: Prostate specific antigen in the diagnosis and treatment of adenocarcinoma of the prostate. I. Untreated patients. Journal of Urology 141(5): 1070-1075, 1989. Stamey TA, Kabalin JN, McNeal JE, et al.: Prostate specific antigen in the diagnosis and treatment of adenocarcinoma of the prostate. II. Radical prostatectomy treated patients. Journal of Urology 141(5): 1076-1083, 1989. Stamey TA, Kabalin JN, Ferrari M: Prostate specific antigen in the diagnosis and treatment of adenocarcinoma of the prostate. III. Radiation treated patients. Journal of Urology 141(5): 10841087, 1989. Andriole GL: Serum prostate-specific antigen: the most useful tumor marker. Journal of Clinical Oncology 10(8): 1205-1207, 1992. Pound CR, Partin AW, Eisenberger MA, et al.: Natural history of progression after PSA elevation following radical prostatectomy. JAMA: Journal of the American Medical Association 281(17): 1591-1597, 1999. American Society for Therapeutic Radiology and Oncology Consensus Panel: Consensus statement: guidelines for PSA following radiation therapy. International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics 37(5): 1035-1041, 1997.

PATOLOJİ Adult prostat kanserleri daima sadece adenokarsinomadır(% 95 in üzerinde).Tümör diferansiasyonunun derecesi ve histolojik büyüme paterni metastaz ve ölüm ile direkt ilişkilidir.İki histolojik grade’leme kullanılır. Mostofi hücre yapısı ve histolojiye göre 3 grup tarif etmiştir. 1) İyi 2) Orta 3)Kötü difransiye anaplastik. Gleoson’un sistemi histolojik yapıya göredir. Bu numara özellikle sürvi ve nodal yayılım insidensiyle ilişkili olarak 2 den 10’a kadar uzar(Gleson skoru). Gleason katagorisinde (1,2) klinik stage’le ilgili olarak histolojik yapı prognozla ilişkili olarak stage ile histolojiyi birlikte yansıtır.İnce iğne aspirasyon biyopsisi “core” iğne biyopsisi ile eşit doğrulukta tanı verebilir(3).
Kaynaklar: 1. Gleason DF, Mellinger GT: Prediction of prognosis for prostatic adenocarcinoma by combined histological grading and clinical staging. Journal of Urology 111(1): 58-64, 1974.

2. Gleason DF: Histologic grading and clinical staging of prostatic carcinoma. In: Tannenbaum M:
Urologic Pathology: The Prostate. Philadelphia: Lea and Febiger, 1977, pp 171-197.

3. Ljung BM, Cherrie R, Kaufman JJ: Fine needle aspiration biopsy of the prostate gland: a study of
103 cases with histological follow-up. Journal of Urology 135(5): 955-958, 1986.

KLİNİK GİDİŞ: Stage A lezyon tesadüfen bulunur.(%10) Bunlarda rectal muayenede prostat normal bulunur ve sadece hastada obstriksiyon şikayeti vardır. Hastalık ancak transurtral prostat rezeksiyon materyalinde histolojik olarak tespit edilir.A2 de de durum aynıdır, ancak tümör 5 den fazla odak halindedir ve bu lezyonlar genellikle kötü difransiye adeno kanser olup pelvik nodlara yayılma oranı %25’tir. B1 lezyonlarında ise (%5-10) şikayeti olmadan da prostata abnormalite vardır.

Lezyon intra kapsüllerdir.<1.5-B1—>1.5 B2 dir. C lezyonlar da extra kapsüllerdir.D lezyonlarda yakın nod (D1) ve uzak metastaz vardır.(D2) ilerlemiş hastalık hastaların çoğunda tespit edilir.Stage C %45, Stage D %40 olguyu teşkil eder. Bunlarda bazen obstiriksiyon ve kemik ağrısına rastlanır. Prostat kanserin çoğu (%85) posterior lobu tutar.Geri kalan ön lobdadır ve palpasyonda bulunması zordur. Bölgesel lenf nodlu yayılımı lezyonun hacim ve diferansiyonuyla ilişki gösterir. Stage A1 lezyonlarının %10’undan azında ,Stage B de %20 ve Stage C de %65 oranında lenf nod yayılımı görülür. Gleason’un skorunda 2-5 arasında %14 yayılım varken ,9-10 arasındaki hemen tüm olgularda vardır. EVRELEME: Prostat kanserinin evrelemesinde genelde kullanılan iki sistem sistemi”(evreA’ dan D’ye), Diğeri AJCC’nin TNM sistemidir(1,2).
Kaynaklar:

vardır.Biri

“Jewett

1. Jewett HJ: The present status of radical prostatectomy for stages A and B prostatic cancer.
Urologic Clinics of North America 2(1): 105-124, 1975.

2. Prostate. In: American Joint Committee on Cancer: AJCC Cancer Staging Manual. Philadelphia,
Pa: Lippincott-Raven Publishers, 5th ed., 1997, pp 219-224.

TANI VE EVRELEME ÇALIŞMASI Dikkatli rektal fizik muayene esastır. Asid fosfataz,prostatik asid fosfataz rektal muayeneden önce bilgi verebilir. Alkalen fosfataz başta olmak üzere karaciğer enzim testleri,biopsi,kemik sintigrafisi,tam kan,IVP, ve akciğer grafisi evreleme ve lezyonu tanımlama ve yaygınlığını saptamada başlıca yöntemlerdir.Lenf nod yayılımını saptamada lenfranjiyografi,lenf nodlarının cerrahi biopsi araştırması ortaya koyar.Komputerize tomografi hem lezyonu ve yaygınlığını göstermede hem de radyoterapi tedavi planlamasında faydalı yöntemdir. TEDAVİ SEÇENEKLERİ ve SONUÇLARI: CERRAHİ:Radikal Prostatektomi prostatın kapsülünün üretra ve seminuler vesikülleri ile birlikte çıkarılmasıdır. Nodal yayılım %8-21 civarında olan lokalize B1 tümörlerde bu yöntem etkin tedavi şeklidir. Bu girişimde hastaların tama yakın bölümünde (%90-100) empotans ve %5-10 oranında üriner inkontines görülür. RADYOTERAPİ :Sıklıkla kullanılan radyoterapi dozu Stage A1(T1a) için 64 Gy, Stage A,B(T1b,c) için 68-70 Gy,ve C lezyonlarda 70-72 Gy eksternal radyoterapi lokal lezyonu etkin şekilde kontrol edebilir.Stage C hastalıkta veya nodal hastalık bulunduğunda tedavi alanı tüm pelvise yönelik ve 4500 rad veya daha fazla dozla radyoterapi gerektirir.Lenfademoktamiyle birlikte radyoterapi (tüm pelvis), %25 den daha fazla hastada peniste,skrotum ve bacakta ödeme neden olduğundan tavsiye edilmez. Aslında proflaktik ve tedavi edici nodal ışınlamanın yeri kesin belirlenmemiştir. Yüksek doz radyoterapi sonrası hastaların %30-50 ‘sinde impotans, %510’unda inkontinens görülür.Klinik olarak tedavi sonrası kontrolde inaktif hastalık bulunmasına rağmen 18 ay sonra alınan biopside hastalık gözlenmektedir.

No. M0.) özenle seçilmiş T1 veya T2A tümörlü hastalarda ultrason yada CT eşliğinde transperineal teknikle uygulanır.Evre I kanserlerin çoğu iyi diferansiye ve glandı sadece fokal olarak tutmuştur(T1a.Klinik araştırmalar devam etmektedir. .rektal ülserasyon riski %12 dir(22).yaşla artış gösteren metastaz yapmamış prostat kanseri görülme oranı % 50-60 tır. B evrede 5 yıl sürvi %70.Evre D de hormon veya eksternal radyoterapi tavsiye edilir.iridyum v.eksternal radyoterapide %40-60 tır.Bunun bir avantajı ayaktan tedavi niteliğidir.(Stage B1.Prostat kanserleride radyoaktif implant ile (I-125. İnterstisyel radyoizotop implantasyonu (I-125.Eğer TUR yapılmışsa definitif radyoterapi oluşacak darlığı önlemek için 4-6 hafta geciktirilir(11). ve hastanın tercihine göre saptanır(3).eksternal radyoterapi (6-10).Prostata radyoaktif madde implantasyonundan sonra impotans %10-25 oranında görülmektedir.2 yıl genitoüriner grade 2 komplikasyon %10.sıkışma ve daha az da üriner retansiyon çoğu hastada görülür ki zamanla azalır.b.Daha az diferansiye kanserlerde rezeke edilen dokuda birden çok parçada görülür (T1b. Bu teknik pelvik nodal olmayanlarda uygulanır.Bu oran radikal prostetektomide % 10-40.Verilecek karar hastanın yaşı. EVRELERE GÖRE TEDAVİ : Evre I de Tedavi T1a.Au196 vs) yapılan interstisyel radyoterapi özellikle lokalize kanserde kullanılmaktadır.Kapsul penetrasyonu veya prostetektomi sırasında seminal vezikül invazyonu varsa veya cerrahiden sonraki 3 haftadan sonra saptanabilir seviyede PSA varsa postoperatif radyoterapi düşünülür(1520).No. medikal hastalık bulunuşu.İmplant uygulanan hastalarda lokal kontrol oranı %80-90 civarındadır.10 yıl %45 C evrede ise %30-40 civarındadır. ve bekliyerek gözleme(2-5) benzer sürvi verir.D1 lezyonda palyasyon hedeflendiğinde morbiditeyi azaltmak için 60-65 Gy eksternal radyoterapi verilir.idrar sıklığı. Tedavi edilen hastalarda Stage A1 de sürvi 5-10 yılda %95-100 civarındadır. Ya da potensi korumak için sinir koruyucu teknikle ya da olmaksızın uygulanır(12-14).Morbiditeden kaçınmak için dikkatli bir tedavi planı gerekir(15-20).Seksüel potens devamlılığı % 86-92 dir(22-24).Bunlarda radikal prostetektomi.Orkiektomi de bir tedavi yöntemidir. Eksternal radyoterapinin normal dokuları korumak amacıyla CT bazlı 3-Boyutlu konformal tedavi planlaması ve Yoğunlaşmış Modüler Radyoterapi klinik çalışma halindedir(27). Kombine tedavilerde morbidite artmaktadır.Retropubik I-125 in elle implantasyonunda lokal başarısızlık ve komplikasyon artar(25-26).B2 ve küçük C) bu metodun etkinliği küçük volüm implantı ve homojen yerleştirme ile artar hem de 1500-1800 rad dozu prostata verebilme imkanı sağlar.Mo).Postoperatif radyoterapi lokal nüksü azaltır(21).Çok kulanılmamaktadır. iyi-differansiye (stage A1): Post mortem çalışmalarda 90 yaş ve üzeri kişilerde . N0.palladium. Lenf nod yayılımında lenfoadenoktomi veya eksternal radyoterapiye ilaveten intersisyel radyoterapi uygulaması’da kullanılan yöntemdir.Rektal ülserasyon da görülebilir.Radikal prostetektomi veya eksternal radyoterapi ile alınan sonuçlar benzerdir (22-24). brakiterapi. Mo) ve biyolojik olarak daha agressivdir.Ancak. Bunların çoğunda tedavi gerekmez ve dikkatli takip yapılır(1). Radikal prostetektomi genellikle lenfadenektomi ile birlikte.yada olmaksızın yapılır. Daha genç hastalarda (50-60 yaş) beklenen sürvi uzun olduğundan tedavi gerekir(3).

Journal of Urology 136(4): 837-839. International Journal of Radiation Oncology. Gerber GS.: Pathological factors that influence prognosis in stage A prostatic cancer: the influence of extent versus grade. Chodak GW. 1985. 1984. et al.143 patients from a single institution. Journal of Urology 149(5): 1029-1034. Asbell SO. 14. Physics 13(5): 659-663. 17.: Comparison of whole pelvis versus small-field radiation therapy for carcinoma of prostate. et al. . et al. Biology. 10. Physics 12(9): 1597-1600. Journal of Urology 125(4): 516-520. Catalona WJ. El-Mahdi AM.: The effect of overall treatment time on local control in patients with adenocarcinoma of the prostate treated with radiation therapy. Cantrell BB. Basler JW: Return of erections and urinary continence following nerve sparing radical retropubic prostatectomy. 1986. Biology. 1986. 1990. Aron BS. Eggleston JC. Journal of Urology 143(3): 538-544. International Journal of Radiation Oncology. Biology. et al. 1981.: Results of conservative management of clinically localized prostate cancer. Journal of Urology 142(5): 1266-1271. International Journal of Radiation Oncology. 5. Freeman JA. 1994. Cook DW. et al. Zinreich E.: Radical prostatectomy versus expectant primary treatment in stages I and II prostatic cancer: a fifteen-year follow-up. Stamey TA.: Definitive radiotherapy in resectable (stage A2 and B) carcinoma of the prostate: results of a nationwide overview. Hay AR. New England Journal of Medicine 317(15): 909-916. Epstein JI. Seymore CH. Journal of the National Cancer Institute Monographs 7: 141-149. Graversen PH. Ploysongsang S. Zincke H.: Improving the therapeutic ratio of external beam irradiation for carcinoma of the prostate. 13. 1993. 1990.: Results of local and/or systemic adjuvant therapy in the management of pathological stage C or D1 prostate cancer following radical prostatectomy. 9. Reddy PK. Medini E. et al. 1987. Schellhammer PF: The effect of prior transurethral resection of the prostate on post radiation urethral strictures and bladder neck contractures. 2. JAMA: Journal of the American Medical Association 258(19): 2727-2730.: Radical retropubic prostatectomy and postoperative adjuvant radiation for pathological stage C (PCN0) prostate cancer from 1976 to 1989: intermediate findings. Bagshaw MA. Paull G. 1994. Physics 19(6): 1377-1382. Parsons JT. Cancer 45(7): 1912-1921.Kaynaklar: 1. Shehata WM. Journal of Urology 150(3): 905-907. International Journal of Radiation Oncology. 19. Gasser TC. Carter GE. 3. 6. Pilepich MV.: Radical prostatectomy for clinically localized prostate cancer: long-term results of 1. et al. et al. Eggleston JC. Bigg SW: Nerve-sparing radical prostatectomy: evaluation of results after 250 patients. Blute ML. 1993. et al. 1990. New England Journal of Medicine 330(4): 242-248.: Prognosis of untreated stage A1 prostatic carcinoma: a 4.: Prostate-specific antigen as a serum marker for adenocarcinoma of the prostate. Skinner DG. Forman JD. 1989. Biology. study of 94 cases with extended follow-up. DeKlerk DP. 16. 12. Yang N. Nielsen KT. Lieskovsky G. National Institutes of Health: National Institute of Health Consensus Development Conference statement: the management of clinically localized prostate cancer. Lange PH. Bagshaw MA: External radiation therapy of carcinoma of prostate. 11. Journal of Clinical Oncology 12(11): 2254-2263. Amdur RJ. Urology 36(6): 493-498. Thisted RA. 7. et al. Physics 11(12): 2073-2080. Journal of Urology 132(5): 926-930. et al. Ray GR. Freiha F: External beam radiation salvage for residual or recurrent local tumor following radical prostatectomy. et al. Lee DJ. 18. Urology 27(1): 10-16. Catalona WJ. 1987. et al. 1986. Bagshaw MA. Bergstralh EJ. 1987. 1980. Lieskovsky G. 8. 15. Fitzgerald LT. 1988.: Radiation therapy as adjuvant treatment after radical prostatectomy.

2).No. Wallner KE.(1. . et al. 26. Coleman CN: Role of interstitial radiotherapy in the management of clinically organ-confined prostate cancer: the jury is still out. M0 T1b. 23. Journal of Urology 144: 1180-1184. Journal of Clinical Oncology 14(1): 304-315. International Journal of Radiation Oncology. 22.: Interstitial iodine-125 radiation without adjuvant therapy in the treatment of clinically localized prostate carcinoma. Blasko JC. Paulson DF.Bu risk hekimin hüneri ve uygulama tekniği ile değişir(20).daha az da retansiyon çoğu hastada görülür. N0.iridyum ile) ultrason veya CT eşliğinde dikkatli seçilmiş T1 T2 tümörlü hastalarda transperineal teknikle uygulanır. 1989. D'Amico AV. Schellhammer PF: I-125 interstitial implantation for prostate cancer.Bu risk % 12.Radyoterapi TUR dan 4-6 hafta sonra yapılır(9). Schultheiss TE. 1989. Harrison L: Tumor control and morbidity following transperineal iodine 125 implantation for stage T1/T2 prostatic carcinoma. Ancak sonradan düzelebilir. M0 veya T1. M0. Hudson MA. 1996.Mo hastalar için standart tedavi seçenekleri uygun hastalarda sadece sıkı gözlem yapılmasıdır.Kapsül penetrasyonu. prostate cancer. M0 or T1c. eksternal radyoterapi ile % 40-60 tır. 1991. Avantajı hastaları yatırmadan yapılmasıdır.: Dose escalation with 3D conformal treatment: five year outcomes. What have we learned 10 years later? Cancer 63(12): 2415-2420. Fuks Z. Hanks GE. Physics 41(3): 501-510. Moul JW. N0. idrar tutamama. Biology.Dejavantajı ise sık idrara çıkma. et al. 1997. Bahnson RR. 1996.palladium.Dikkatli bir radyoterapi planı morbiditeyi azaltır(13-18). Ragde H.Bunun sonuçları radikal prostetektomi veya eksternal radyoterapininkine benzer(20-22). et al.20. 27.Mo veya T1c. Cancer 80(3): 442-453. Wallner K. İnterstisyel brakiterapi (I-125.Nadiren uygulanan retropubik. or un differansiye veya T1b.: The effect of local control on metastatic dissemination in carcinoma of the prostate: long-term results in patients treated with 125I implantation. 1998.Diğer alternatif eksternal radyoterapidir(3-7). Eksternal radyoterapi bu evrede kullanılır ve normal dokuları korumak için 3 boyutlu konformal tedavi veya yoğun moduler tedavi(Intese Modulated) klinik araştırma durumundadır(25).Lokal rekürensi azaltır(19). Biology. International Journal of Radiation Oncology. N0. 24. Grimm PD. kötü differansiye. Catalona WJ: Clinical use of prostate specific antigen in patients with 21. Journal of Urology 142(4): 1011-1017.Radikal prostetektomi TURp tan sonra güçleşebilir. 1990. orta differansiye. Walther PJ: Radical prostatectomy for clinical stage T1-2N0M0 prostatic adenocarcinoma: long-term results.Klinik yada patolojik tutulmamış pelvik lenf nodlarının proflaktik ışınlanmasının spesifik sürviyi artırdığı görülmemiştir(8). Radikal prostetektomi genellikle pelvik lenfadenektomi ile birlikte potensi koruyan sinir koruyucu teknikle ya da olmaksızın uygulanır(10-12). Roy J. N0. Kuban DA. radikal prostektomide %10-40. N0. and future directions. Leibel SA. 25. M0 veya T2.No. El-Mahdi AM. seminal vezikül invazyonu prostetektmi sırasında ya da cerrahide 3 hafta geçmesine rağmen belirgin PSA artışında postoperatif radyoterapi gerekir(1318).Seksüel potensin korunması oranı bu yöntemde %86-92.elle I-125 implantasyonunda lokal nüks ve komplikasyon artar(23-24). Hanlon AL. Evre II Prostat Kanseri T1a. grade 2 üriner komplikasyon 2 yılda % 10 dur. Physics 21(3): 537-547. Journal of Clinical Oncology 14(2): 449-453.Ayrıca rektal ülserasyon görülebilir. treatment optimization.

Bu uygulama lokal rekürrensi azaltır ama sürviyi uzattığı gösterilmemiştir(19). et al.idrar sıklığı.Mo) .b.23.Radyoterapi ile devamlı verilen hormon tedavisinde sonuç. 1994.Preoperatif hormon tedavisinin rolü henüz gösterilmemiştir(29.Bunun bir avantajı ayaktan tedavi niteliğidir.Rektal ülserasyon da görülebilir.) özenle seçilmiş T1 veya T2A tümörlü hastalarda ultrason yada CT eşliğinde transperineal teknikle uygulanır.No.sıkışma ve daha az da üriner retansiyon çoğu hastada görülür ki zamanla azalır.eksternal radyoterapide %40-60 tır.Eğer tümörün yayılımı müsaade ederse impotansı ereksiyon için gerekli sinirler korunur(12.Retropubik I-125 in elle implantasyonunda ve cerrahın kalifikasyonuna göre lokal başarısızlık ve komplikasyon artar(20.Seksüel potens devamlılığı % 86-92 dir(20-33).Çok kulanılmamaktadır.iridyum v.Klinik veya patolojik olarak tutulmamış pelvik lenf nodlarının profilaktik ışınlamasının sürviye katkısı isbatlanmamıştır(8).Lenfadenektomi yapılanda. Kaynaklar: 1.30). İnterstisyel radyoizotop implantasyonu (I-125.Hem de cerrahi sınır ve kapsul invazyonunu değiştirdiğinden değerlendirmeyi güçleştirir(31).Tedavi kararı hastanın yaşı.36).27).Küçük palpabl kanserli hastalarda(T2a. ve hastanın tercihine göre verilir.32). Chodak GW.No.Mo) hastalara göre daha iyi gidiş vardır.sadece radyoterapiye göre daha iyidir(26). N0. Ultrason eşliğinde perkutenöz kriocerrahi de klinik çalışma şeklinde uygulanmaktadır(34). Eksternal radyoterapi diğer seçenektir(3-7. Başlangıçta konservatif kalınan daha sonra hormon verilen lokalize prostat kanserlilerde grade’i 1 veya 2 olanlarda hastalık spesifik yaşam 10 yılda % 87 olup overall sürvi aynı yaştaki populasyona benzemektedir(1).Tedavi seçeneklerinin başında pelvik lenfadenektomi ile yapılan Radikal prostatektomidir(10. .Bu oran radikal prostatektomide %10-40. Bu alternatif tedavi seçimlerinde impotans. New England Journal of Medicine 330(4): 242-248.İyi bir planlama morbiditeyi azaltır(13-18).Tanıdan sonra radikal prostetektomi yapılanlarla gözlenenler arasında Evre III hastalarda sürvi farkı yoktur(2). M0 (stage A2 veya B1 veya B2) Bu evrede de aynı yöntemler kullanılır ve benzer sürvi elde edilir(1).Kapsuler yayılım veya seminal vezikül tutulumu var veya operasyondan 3 hafta sonra PSA yüksekse postoperatif radyoterapi düşünülür.11. ve barsak yaralanması gibi yan etkiler dikkate alınmalıdır. Gerber GS.her iki gland lobunu tutan(T2b.: Results of conservative management of clinically localized prostate cancer. Thisted RA.28).27.T2.Radikal prostetektomi veya eksternal radyoterapi ile alınan sonuçlar benzerdir (20-22).24). tıbbi hastalığı.Definitif radyoterapi TURp’tan 4-6 hafta sonra yapılmalıdır. Diğer klinik çalışma ise radikal prostatektomiden önce hormon tedavisidir(35.2). metastaz saptanan hastaların prognozu yapılmıyanlardan daha iyidir. Ancak.inkontinens.palladium.strüktürü azaltır(9). Eksternal radyoterapinin normal dokuları korumak amacıyla CT bazlı 3-Boyutlu konformal tedavi planlaması ve Yoğunlaşmış Modüler RT klinik çalışma halindedir(25). Diğer bir seçenek dikkatli izlemedir(1.2 yıl genitoüriner grade 2 komplikasyon %10.Büyük T2b tümörlerde adjuvan hormon tedavisi düşünülmelidir(26).rektal ülserasyon riski %12 dir(22).

Physics 11(12): 2073-2080. et al.: Definitive radiotherapy in resectable (stage A2 and B) carcinoma of the prostate: results of a nationwide overview. et al.: Radical prostatectomy for clinically localized prostate cancer: long-term results of 1. New England Journal of Medicine 317(15): 909-916. 1996. Roy J. 1998. 7. Asbell SO. Bigg SW: Nerve-sparing radical prostatectomy: evaluation of results after 250 patients. 1990.: Improving the therapeutic ratio of external beam irradiation for carcinoma of the prostate. Asbell SO. Wallner K. Harrison L: Tumor control and morbidity following transperineal iodine 125 implantation for stage T1/T2 prostatic carcinoma. Freiha F: External beam radiation salvage for residual or recurrent local tumor following radical prostatectomy. Medini E.: The effect of overall treatment time on local control in patients with adenocarcinoma of the prostate treated with radiation therapy. Bagshaw MA: External radiation therapy of carcinoma of prostate. Zincke H. Journal of Urology 132(5): 926-930. 1988. 16. Reddy PK. Hudson MA. Journal of Urology 149(5): 1029-1034.143 patients from a single institution. Moul JW. et al. 1990. 1985. et al. et al. 9. Journal of Clinical Oncology 12(11): 2254-2263. Physics 40(4): 769782. 6. Parsons JT. Journal of Urology 144: 1180-1184. a phase III study for T1BN0M0 (A2) and T2N0M0 (B) prostate carcinoma. Journal of Urology 150(3): 905-907. treatment in stages I and II prostatic cancer: a fifteen-year follow-up. 1994. Journal of Urology 143(3): 538-544. Bagshaw MA. Biology. 13. et al. Ray GR. Shin KH. Freeman JA. Biology.: Radiation therapy as adjuvant treatment after radical prostatectomy. 1986. 14. Bahnson RR. Lee DJ. Shehata WM. 1987. Biology. et al. 10. Lieskovsky G. 1993.2. 15. Catalona WJ: Clinical use of prostate specific antigen in patients with prostate cancer. Cancer 45(7): 1912-1921. 1993. Paulson DF. 21. Biology. . 1996. Catalona WJ. Journal of Urology 142(5): 1266-1271. Lieskovsky G. 1989. 12. Gasser TC. Urology 27(1): 10-16. Catalona WJ. International Journal of Radiation Oncology. Basler JW: Return of erections and urinary continence following nerve sparing radical retropubic prostatectomy. Martz KL. Zinreich E. Aron BS. Physics 19(6): 1377-1382. Walther PJ: Radical prostatectomy for clinical stage T1-2N0M0 prostatic adenocarcinoma: long-term results. et al. Physics 13(5): 659-663. 8. Amdur RJ. Carter GE. 19. Blute ML. 1984. Seymore CH. Journal of Clinical Oncology 14(1): 304-315. Pilepich MV. 1987.: Radical retropubic prostatectomy and postoperative adjuvant radiation for pathological stage C (PCN0) prostate cancer from 1976 to 1989: intermediate findings. et al. 18. El-Mahdi AM. Cook DW. 4.: Impact of surgical staging in evaluating the radiotherapeutic outcome in RTOG #77-06. Journal of Urology 142(4): 1011-1017. Stamey TA. International Journal of Radiation Oncology. 1990. 1980. Bagshaw MA. D'Amico AV. 5. Urology 36(6): 493-498. 1989. Journal of Clinical Oncology 14(2): 449-453.: Prostate-specific antigen as a serum marker for adenocarcinoma of the prostate. Forman JD. Ploysongsang S. Schellhammer PF: The effect of prior transurethral resection of the prostate on post radiation urethral strictures and bladder neck contractures.: Radical prostatectomy versus expectant primary 3. 1986. International Journal of Radiation Oncology. 20. et al. et al. Nielsen KT. Coleman CN: Role of interstitial radiotherapy in the management of clinically organ-confined prostate cancer: the jury is still out. International Journal of Radiation Oncology. Physics 12(9): 1597-1600. Lange PH. Biology. Graversen PH. Bergstralh EJ. 11. 17. Hay AR.: Comparison of whole pelvis versus small-field radiation therapy for carcinoma of prostate. Journal of the National Cancer Institute Monographs 7: 141-149. Skinner DG. Fitzgerald LT. 1990. Yang N. International Journal of Radiation Oncology.: Results of local and/or systemic adjuvant therapy in the management of pathological stage C or D1 prostate cancer following radical prostatectomy.

Grimm PD. Hanlon AL. Urology 49(Suppl 3A): 65-69. Evidence Report/Technology Assessment: Number 4. Journal of Urology 154(3): 1096-1099.gov/clinic/prossumm. N0. et al. Urology 49(5): 721-725. Connolly JA.: Randomized prospective study: radical prostatectomy alone vs radical prostatectomy preceded by androgen blockade in cT2b prostate cancer . 1996. Fuks Z. eds. 24. Kuban DA.: Dose escalation with 3D conformal treatment: five year outcomes. Summary. Grimm PD. Hanks GE. 1991. et al. Rockville.. Soloway MS. 1997. Simpson JR. 1998.22. What have we learned 10 years later? Cancer 63(12): 2415-2420. 667A. 555A. et al. International Journal of Radiation Oncology. Fair WR. Physics 21(3): 537-547. in the treatment of clinically localized prostate carcinoma. et al. interstisyel implantatasyon. Vaughan ED. ve radikal prostatektomi kullanılır. 1989.: Factors influencing outcome of definitive radiotherapy for localized carcinoma of the prostate.: Prostate specific antigen based disease control following ultrasound guided iodine-125 implantation for stage T1/T2 prostatic carcinoma. 1997. Proceedings of the American Urological Association 155(Suppl): A-976. 1998. 1997. M0 (stage C) Esternal radyperapi. et al. 35.: The indications. et al. Blasko JC. Lin GH. 1996. Shinohara K. 32. pp 2574-2564. Schulman CC. et al. Physics 41(3): 501-510. Blasko JC. Journal of Urology 156(1): 115-121. Cancer 80(3): 442-453. Hinshaw W. Debruyne FM: Preliminary results of a prospective randomized study comparing radical prostatectomy versus radical prostatectomy associated with neoadjuvant hormonal combination therapy in T2-3 N0 M0 prostatic carcinoma. Stroumbakis N. Agency for Health Care Policy and Research. 25. Presti JC. Schellhammer PF: I-125 interstitial implantation for prostate cancer. 29. and results of neoadjuvant androgen deprivation in the treatment of prostatic cancer: Memorial Sloan-Kettering Cancer Center results.ahcpr. Eastham JA. In: Walsh PC. Evre III Prostat Kanseri T3. 7th ed. 34. Biology. Relative effectiveness and cost-effectiveness of methods of androgen suppression in the treatment of advanced prostatic cancer. Perez CA. Accessed 6/14/99. treatment optimization. 1995. Garcia D. 30.1 Radikal prostatektomi sonuçları evre II dekilerden daha kötüdür. et al.htm. Proceedings of the American Urological Association 155(Suppl): A-1426. Sharifi R. 26. 28. 1982. Fair WR. Begin LR. Available at: http://www. International Journal of Radiation Oncology. Biology.: The effect of local control on metastatic dissemination in carcinoma of the prostate: long-term results in patients treated with 125I implantation. 1996.: Radical surgery versus radiotherapy for adenocarcinoma of the prostate. Wallner KE. Paulson DF. Saunders. 27. Wallner K. Leibel SA. Cookson MS.: Campbell's Urology. and future directions. et al. Urology 49(Suppl 3A): 46-55.Büyük tümörlerde interstisyel brakiterapi teknik açıdan zordur. El-Mahdi AM. January 1999. Witjes WP. 1989.3). 31. Scardino PT: Radical prostatectomy.: Interstitial iodine-125 radiation without adjuvant therapy 23. et al.: Morphologic changes induced by neoadjuvant androgen ablation may result in underdetection of positive surgical margins and capsular involvement by prostatic adenocarcinoma. Stroumbakis N. rationale. 36.: Update on neoadjuvant androgen deprivation therapy (ADT) and radical prostatectomy in localized prostate cancer. et al. et al. Schultheiss TE.B. Journal of Urology 128(3): 502-504. Wajsman Z.initial results. 1997. Retik AB. Bazinet M. MD.: Cryosurgical treatment of localized prostate cancer (stages T1 to T4): preliminary results. Ragde H.Prognoz büyük ölçüde . Zheng W.. 33. Philadelphia: W.Eksternal radyoterapi ile uygulandığında en uygun tedavi yöntemi olup lokal kontrol ve hastalıksız sürviyi artırmada başarılıdır (2. Radiotherapy and Oncology 16(1): 1-21. Cookson MS.

In: deKernion JB. 1990.Bu konuda yapılan diğer çalışmalar EORTC (5. Kapsul penetrasyonu veya seminal vezikül tutulumu saptanan veya cerrahiden 3 hafta sonra PSA sı yüksek olanlarda postoperatif radyoterapi düşünülmelidir(13.yada artmış sürvi. Zagars GK.leuprolide veya LHRH agonisti. seçenek genellikle pelvik lenfadenektomiyle beraber yapılan (çok uygun olgularda) radikal prostatektomidir(16).24) kullanılmıştır.18). 1997.AHCRP (8).Eksternal radyoterapi(2.bir grubuna rölapsta goserelin verilmiştir. Biology.spinal kord kompresyonu ve ureter obstrüksiyonu daha azdı(10).bölgesel lenf nod durumuyla ilgilidir. Eds.: Phase III trial of androgen suppression using goserelin in unfavorable-prognosis carcinoma of the prostate treated with definitive radiotherapy: report of Radiation Therapy Oncology Group protocol 85-31.12). Physics 26(2): 197-201. 3. Paulson DF: Management of prostate malignancy. Radyoterapi’nin alternatif şekilleriyle(mikst ışın(nötron/proton).20).11-13).veya hormonal maniplasyonla olur. International Journal of Radiation Oncology. 1987. 2.9).RTOG çalışmasında T3 No vra T3 N1 Mo prostata ve pelvise radyoterapi alan hastaların bir grubuna hemen adjuvan goserelin. uygun T3 olgularda eksternal radyoterapi ile birlikte interstisyel brakiterapi(23. Babaian RJ.Palyatif cerrahi(TURp). Philadelphia: Lea and Febiger.11.Hemen tedavi kolunda patolojik fraktür.14. del Regato JA.7). Semptomatik tedaviler:Birçok evre III hastanın üriner semptomları olduğundan bunların kontrolu gerekir. pp 107-160. . Pittman DD: Twenty years follow-up of patients with inoperable 4. et al.: Genitourinary Cancer Management. seçenek tedaviye hemen başlanmayıp dikkatli izlemedir(22).Bu ise radyoterapi(2. Tedavi seçenekleri:1. Journal of Clinical Oncology 15(3): 1013-1021.8.3.26) lokal kontrolde artış .multilif kollimatörlü foton tedavi (25. Seminars in Urology 8(4): 225-231. Kaynaklar: 1. Paulson DF. yada azalmış komplikasyon elde edilmektedir (26. 1993.Radyoterapi ile tedavi edilen ve 20 yıl izlenen hastalardan % 47 si prostat kanserinden ölürken. non-steroid eantiandrojen veya steroid antiandrojen kullanılabilir. 1987.Ultrason eşliğinde perkutenöz kriocerrahi de klinik çalışma şeklinde uygulanmaktadır(29).TURp.3.RTOG (9) dir. Hormonal tedaviye hemen başlamak(orkiektomi veya LHRH) ya da gözleyip progresyon olunca hormon tedavisi vermek lokal ileri ve asemptomatik metastazlı prostat kanserlerinde daha iyi sürvi sağlarken hemen tedavi edilenlerde prostat kanseri spesifik sürvi gösterdi.3.Küratif radyoterapi TURp dan 4-6 hafta sonra(15) yapılmalı ve konformal radyoterapi (15) uygulaması gelişmektedir. Pilepich MV. cancer of the prostate (stage C) treated by radiotherapy: report of a national cooperative study.Hormonal tedavi orkiektomi.5. Hormonal tedavi radyoterapi ile birlikte verilebilir.buna hormon eklenmesi(4. 4. Ayala AG: Radiation therapy of stage C prostate cancer: significance of Gleason grade to survival.27). Trailins AH.nötron. Caplan R.estrojen (DES).6.radikal cerrahi. % 44 ü başka hastalıktan ölmektedir(3).Neoadjuvan hormon tedavisinin rolü belli değildir(19. Seçenek hormon maniplasyonu(orkiektomi veya LHRH agonisti)dur (10). 2.17. İkisi arasında 5 yıl sürvide fark gözlenmemiştir(4).Hem de bunun yaptığı morfolojik değişiklikler cerrahi sınır ve kapsul invazyonunun değerlendirilmesini güçleştirir(21). Byhardt RW.

Radiotherapy and Oncology 16(1): 1-21. Johnson RJ. The Medical Research Council Prostate Cancer Working Party Investigators Group. 1995. Urology 49(5): 721-725. Urology 49(Suppl 3A): 46-55. Seymore CH. 22. 1984. rationale. et al. Urology 45(4): 616-623. Granfors T. et al. 1997. Fair WR. Stroumbakis N. Medini E. Available at: http://www.: Radiation therapy as adjuvant treatment after radical prostatectomy. 9. Reddy PK. Johnson DE. Al-Sarraf M. 16. Ray GR. Cook DW. 17. 1987. Cookson MS.: The indications. Summary. Biology. Norman AR. Zagars GK. 1986. 12. and results of neoadjuvant androgen deprivation in the treatment of prostatic cancer: Memorial Sloan-Kettering Cancer Center results. Schellhammer PF: The effect of prior transurethral resection of the prostate on post radiation urethral strictures and bladder neck contractures. 18. 14. Pilepich MV. et al. 1980. 1988.: Adjuvant estrogen following radiation therapy for stage C adenocarcinoma of the prostate: long-term results of a prospective randomized study.5. 7. Walsh PC. et al. et al. Jewett HJ: Radical surgery for prostatic cancer.: Comparison of radiation side-effects of conformal and conventional radiotherapy in prostate cancer: a randomised trial. Freeman JA. Bazinet M. 1997. et al. MD. Journal of Urology 149(2): 326-329. 1988. Evidence Report/Technology Assessment: Number 4. New England Journal of Medicine 337(5): 295-300. Biology. Journal of Urology 159(6): 2030-2034. 8. 1997. British Journal of Urology 79(2): 235-246. Warde P. Krall JM. Bagshaw MA. 11. 10. Lange PH. et al. Schulman CC. Witjes WP. International Journal of Radiation Oncology. Lancet 353(9149): 267-272. 19. 15.: Factors influencing outcome of definitive radiotherapy for localized carcinoma of the prostate. Urology 30(6): 535-540. 1998. von Eschenbach AC. Rockville.: Combined orchiectomy and external radiotherapy versus radiotherapy alone for nonmetastatic prostate cancer with or without pelvic lymph node involvement: a prospective randomized study. Freiha F: External beam radiation salvage for residual or recurrent local tumor following radical prostatectomy.htm.: Prognostic significance of nodal involvement in locally advanced (stage C) carcinoma of prostate: RTOG experience. Lieskovsky G. 21. 1989. Dearnaley DP. 13. Zheng W. 1993.ahcpr. International Journal of Radiation Oncology.: Radical retropubic prostatectomy and postoperative adjuvant radiation for pathological stage C (PCN0) prostate cancer from 1976 to 1989: intermediate findings. Agency for Health Care Policy and Research. Simpson JR. Urology 49(Suppl 3A): 65-69. 1997. Damber JE. Relative effectiveness and cost-effectiveness of methods of androgen suppression in the treatment of advanced prostatic cancer. Modig H. Immediate versus deferred treatment for advanced prostatic cancer: initial results of the Medical Research Council Trial. El-Mahdi AM. Physics 12(9): 1597-1600. et al. Pilepich MV. 1993. Physics 14(6): 1085-1091. . et al. Journal of the National Cancer Institute Monographs 7: 141-149. Bolla M. January 1999. 20. Begin LR. et al.: Improved survival in patients with locally advanced 6. Debruyne FM: Preliminary results of a prospective randomized study comparing radical prostatectomy versus radical prostatectomy associated with neoadjuvant hormonal combination therapy in T2-3 N0 M0 prostatic carcinoma. Gonzalez D. Perez CA.: Morphologic changes induced by neoadjuvant androgen ablation may result in underdetection of positive surgical margins and capsular involvement by prostatic adenocarcinoma. 1999. Garcia D. Adolfsson J: Deferred treatment of low grade stage T3 prostate cancer without distant metastases. Cancer 45(7 Suppl):1906-1911. Khoo VS. Journal of Urology 132(5): 926-930.gov/clinic/prossumm. et al. Perez CA. 1997. prostate cancer treated with radiotherapy and goserelin. Journal of Urology 149(5): 1029-1034.: Androgen deprivation with radiation therapy compared with radiation therapy alone for locally advanced prostatic carcinoma: a randomized comparative trial of the Radiation Therapy Oncology Group.

6.3). T4. et al. Southwest Oncology Group: Phase III Randomized Evaluation of Adjuvant Radiotherapy vs No Adjuvant Therapy Following Radical Prostatectomy and Pelvic Lymphadenectomy in Surgical Stage C Adenocarcinoma of the Prostate (Summary Last Modified 05/98). 1993. Journal of Urology 156(1): 115-121. Hasselblad V. Blasko JC. fakat hastaların çoğunda şaşırtıcı subjektif veya objektif cevaplar vardır. Biology. 1993. Thomas FJ. Presti JC. Physics 32(1): 3-12.Patolojik fraktür . advanced prostate cancer: a systematic review and meta-analysis. 28. Shipley WU. et al. Thompson IM. 01/01/1997. Connolly JA. Samson DJ. M0.11.Hormonal maniplasyon (5. Verhey LJ. 1996.9.7.: Cryosurgical treatment of localized prostate cancer (stages T1 to T4): preliminary results. clinical trial. American Journal of Clinical Oncology 16(2): 164-167. 26. M1 hastalarda. Bu evrede tedavi seçenekleri : 1. 2000. 29. Herhangibi T . Ragde H: Brachytherapy and organ preservation in the management of carcinoma of the prostate.10.ya da herhangibir T. . Physics 28(1): 47-54. yada herhangibir T. N0. vee uzak metastaz olup olmaması.: Advanced prostate cancer: the results of a randomized comparative trial of high dose irradiation boosting with conformal protons compared with conventional dose irradiation using photons alone. closed.8. M0. Önce yapılan TUR veya radyoterapi ve sora yapılan radyoterapi veya hormon tedavisi bu hastalarda önem kazanır. et al. 1995. Russell KJ. Kür nadirdir. Laramore GE.ya da sadece lenf nodu tutulumu olmasına bağlı olarak yapılır. herhangibir N.: Single-therapy androgen suppression in men with 24. SWOG-8794. N1-3.En sık semptom üriner sistem ve kemik metastazından olur. et al. Biology. Seminars in Radiation Oncology 3(4): 240-249.Hemen başlanan hormon tedavisinde (orkiektomi veya LHRH analoğu) daha iyi sürvi sağlanmaktadır .herhangi N. Seidenfeld J.: Fast neutron radiotherapy for locally advanced prostate cancer: final report of a Radiation Therapy Oncology Group randomized clinical trial. 25.hormon tedavi uzak metastazlı hastaların başlıca tedavisidir. 1993. Diğer bir çalışmada hemen verilen hormon tedavisi daha uzun sürvi sağlamada üstün bulunmuştur (2.Elde edilen tüm ölümlerin azalmasınnda adjuvan androjen süpresyonunun radyoterapiyle birlikte başlanması ve uzun yıllar devam ettirilmesine bağlanmıştır.12). International Journal of Radiation Oncology. Shinohara K. Munzenrider JE. International Journal of Radiation Oncology. et al. Laramore GE. M1 (stage D1 veya D2) AHPCR araştırmasında(1) büyük T2 tümörlü hastalarda radyoterapiye eklenen sürekli androjen supresyonu sadece radyoterapiyle karşılaştırılmıştır. Evre IV Prostat Kanseri Tedavi seçimi yaş.spinal kord basısı ve üreter obstrüksiyonu daha azdır(4). semptomlar. Caplan RJ. birlikteki medikal hastalık.23.: Photon versus fast neutron external beam radiotherapy in the treatment of locally advanced prostate cancer: results of a randomized prospective trial. 27. Krall JM. Annals of Internal Medicine 132(7): 556-577. Grimm PD.

2. Relative effectiveness and cost-effectiveness of methods of androgen suppression in the treatment of advanced prostatic cancer. observation after radical prostatectomy and pelvic lymphadenectomy in men with node-positive prostate cancer. 1997. 1980. 1980. New England Journal of Medicine 341(24): 1781-1788. Sarosdy M. 13. Soloway M: Clinical study of leuprolide depot formulation in the treatment of advanced prostate cancer. 1999. 12. Menon M. Bagshaw MA: External radiation therapy of carcinoma of prostate. Sharifi R. Scott WW. Prostate Cancer Trialists' Collaborative Group: Maximum androgen blockade in advanced prostate cancer: an overview of the randomised trials.Palyatif cerrahi. Accessed 6/14/99.Orkiektomi ile birlikte radikal prostatektomi ( çalışma halinde)(16) 7. Agency for Health Care Policy and Research. Urology 33(5. 1989. Rockville. Lancet 355(9214): 1491-1498. Southwest Oncology Group: Phase III Comparison of Flutamide vs Placebo Following Bilateral Orchiectomy in Patients with Stage D2 Adenocarcinoma of the Prostate (Summary Last Modified 12/92). Peeling WB: Phase III studies to compare goserelin (Zoladex) with orchiectomy and with diethylstilbestrol in treatment of prostatic carcinoma.18) uygulanabilir. clinical trial. Eisenberger MA.: A controlled trial of leuprolide with and without flutamide in prostatic carcinoma. 7. et al. 1984. 10. Available at: http://www.gov/clinic/prossumm.44).Palyatif radyoterapi. Phillips RH. Eisenberger MA. Walsh PC: Hormonal therapy of prostatic cancer. Suppl): 45-52. 09/15/1994. 1990. 3. New England Journal of Medicine 311(20): 1281-1286. 1987.Eksternal radyoterapi (çok uygun Mo hastalarda) küratif yaklaşılabilir (13. Cancer 45(7): 1912-1921. 5.2.htm. British Journal of Urology 59(3): 248-254. Edwards L.Hormon refrakter hastalarda sistemik kemoterapi(çalışma devam ediyor) (17.: Immediate hormonal therapy compared with 3. Evidence Report/Technology Assessment: Number 4. closed. Cancer 45(7): 1929-1936. SWOG-8894. 4. 6. 6. 5. Walsh PC: Early androgen deprivation for prostate cancer? New England Journal of Medicine 341(24): 1837-1838. .: Orchiectomy versus long-acting D-Trp-6-LHRH in advanced prostatic cancer. 9. New England Journal of Medicine 321(7): 419-424. The Leuprolide Study Group: Leuprolide versus diethylstilbestrol for metastatic prostate cancer. Kaynaklar: 1. Manola J. 1999. MD. Parmar H. 1989. January 1999.Eksternal radyoterapiye hormonal tedavi eklenebilir(1). 8. Eisenberger MA.ahcpr.TURp’tan 4-6 hafta sonra yapılmalıdır(15). Crawford ED. The Medical Research Council Prostate Cancer Working Party Investigators Group. British Journal of Urology 79(2): 235-246. McLeod DG. 4. 11. et al. Immediate versus deferred treatment for advanced prostatic cancer: initial results of the Medical Research Council Trial. Summary. Messing EM. Journal of Urology 143(1): 68-71.Uygun hastalarda dikkatli izleme. et al. 2000.

Lieskovsky G. Journal of Clinical Oncology 10(11): 1754-1761.: Radical retropubic prostatectomy and postoperative adjuvant radiation for pathological stage C (PCN0) prostate cancer from 1976 to 1989: intermediate findings. Lange PH.Bunlar radyoterapi dışında kortikosteroidler(23. Cook DW. 1992. Hudes GR. Ray GR. Seymore CH. Urology 27(1): 10-16. in hormone-refractory prostate cancer.Hormon tedavi sonrası nüks olgularında kemoterapi ve biyolojik ajanlar araştırılmaktadır(8). 1994. Physics 12(9): 1597-1600. El-Mahdi AM: Treatment of clinical local failure after radiation therapy for prostate carcinoma. Freeman JA.: Phase II evaluation of oral estramustine and oral etoposide in hormone-refractory adenocarcinoma of the prostate.Ancak günümüzde standart bir kemoterapi rejimi yoktur. Ploysongsang S.gallium nitrat ve radyonüklidler( stronsyum-89). 16. Pienta KJ. Shehata WM. Journal of Urology 33(5. Sadece eksternal radyoterapiye göre buna ilave stronsyum-89 verilende hastalık gidişi daha yavaş. Freiha F: External beam radiation salvage for residual or recurrent local tumor following radical prostatectomy. et al. 5. two microtubule inhibitors. 18. analjezik ihtiyacı daha az görülmüştür(12). tedavi seçimi daha önce yapılan tedavilere. et al. Biology.diğer medikal hastalıklara. Journal of Urology 149(5): 1029-1034.Sadece radyoterapi yapılan bu hastalarda uzun süreli hastalık kontrolü hormon tedavisiyle sağlanır ve sağlanan kanser spesifik ortalama sürvi 6 yıldır(6).Kemik ağrılarında palyatif radyoterapi faydalıdır. 1993. . Suppl): 27-36. Schellhammer PF: The effect of prior transurethral resection of the prostate on post radiation urethral strictures and bladder neck contractures. et al.Radyoterapi sonrası nükste kriyocerrahi araştırılmaktadır(7). Lieskovsky G.ve bifosfanatlardır(9). Redman B.ve hastanın durumuna göre yapılır. et al.: Radiation therapy as adjuvant treatment after radical prostatectomy. 1984. et al. the management of pathological stage C or D1 prostate cancer following radical prostatectomy. et al. Bagshaw MA. 1988. Journal of the National Cancer Institute Monographs 7: 141-149.Benzer cevap lokal radyoterapi veya yarımvücut radyoterapisi ile de sağlanır(11). Schellhammer PF. Cancer 68(6): 1265-1271. Journal of Clinical Oncology 12(10): 2005-2012. Journal of Urology 132(5): 926-930. Medini E. El-Mahdi AM. 1986. Stronsyum-89 verilende % 80 olguda ağrı palyasyonu sağlanır(10). 2. Reddy PK. 3. Radyoterapi sonrası lokal nükste bir hastada kurtarma prostetektomisi sağlanabilir(5).Prostatektmi sonrası sadece lokal nüks olanlarda definitif radyoterapi verilir(1-4).: Comparison of whole pelvis versus small-field 15.Dissemine nüksü olan hastalar hormonla tedavi edilir.14. Zincke H: Extended experience with surgical treatment of stage D1 adenocarcinoma of prostate: significant influences of immediate adjuvant hormonal treatment (orchiectomy) on outcome. 1986. 1989. Greenberg R. Hormon refrakter hastalıkta kemoterapinin palyatif faydası olduğu bildirilmiştir ve bu konuda çalışmalar vardır(13-15). 17. Aron BS. Hussain M. Paulson DF: The role of radical surgery in the management of radiation recurrent and large volume prostate cancer.Ağrılı kemik metastazlarında birçok yaklaşım vardır. 1993. radiation therapy for carcinoma of prostate. Kuban DA.nüks bölgesine.: Phase II study of estramustine and vinblastine. Journal of Urology 142(5): 1266-1271. Journal of Urology 150(6): 1851-1855. International Journal of Radiation Oncology.: Results of local and/or systemic adjuvant therapy in 4.27). Carter GE. 6. Moul JW. 1991. Krigel RL. NÜKS PROSTAT KANSERİ: Nükste . Kaynaklar: 1. Skinner DG. 1989.

Journal of Clinical Oncology 10(6): 881-889. Yapılan tedaviye göre değişmek üzere komplikasyon olarak impotans görülür. Amato RJ.Dengan materi penatalaksanaan traktus urinarius dengan berbagai modalitas. 1998.: Treatment of metastatic prostatic cancer with low-dose prednisone: evaluation of pain and quality of life as pragmatic indices of response. Kronik: Prostat radyasyona oldukça dayanıklıdır. Bolger JJ. RADYOTERAPİYE BAĞLI YAN ETKİLER VE MORBİDİTE Akut: Radyoterapi süreside diyare ve dizüri sık görülür ve genellikle lomotil ile nisbeten kontrole alınır. 1994. Biology. Cooper M. 1993. International Journal of Radiation Oncology. Suppl): 3433-3435. et al.: Strontium-89 (Metastron) versus external beam radiotherapy in patients with painful bone metastases secondary to prostatic cancer: preliminary report of a multicenter trial. Debruyne FJ. 1992.: Liarozole: a novel treatment approach for advanced prostate cancer: results of a large randomized trial versus cyproterone acetate. Meakin W. Cancer 72(11.MRI. Journal of Urology 147(3 pt 2): 935-937.: Suramin: a novel growth factor antagonist with activity in hormone-refractory metastatic prostate cancer. McEwan AJ. et al. 10. 11. 1989. 1993. 9. Suppl 2): 32-33. Nah kebetulan saya diberi kesempatan untuk berbagi mengisi modalitas MRI. et al. 12. Tannock I. Logothetis CJ. et al. 1995. Scher HI.Kebetulan tema ini sangat menarik dan kebetulan juga ada banyak kasus yang kita tangani di rumah sakit kami so apa lgi kalo nggak kita sheringkan betul gakkkkkk. et al. Hallinan R. Chung LW: Bone metastases: improving the therapeutic index. Murray R. et al. Sebelum kita mulai menginjak injak isinya mari kita tengok parameter yang kita gunakan ϖ 3D VISTA . 15. 14.dan radioterapi. Urology 52(1): 7281. Nah inti dari materi saya yang paling inti adalah bagaimana kita sebagai radiographer bisa melakukan atau membuat teknik spectroscopy yang tepat agar grafik rasio colin dan creatinin Nampak bagus. prostate in men with recurrent prostate carcinoma following radiation therapy.: Results of a randomized phase-III trial to evaluate the efficacy of strontium-89 adjuvant to local field external beam irradiation in the management of endocrine resistant metastatic prostate cancer. Stein C. Journal of Clinical Oncology 7(5): 590-597. Williams MJ.Baik konvensional. Hastaların %10’unda Proktit ve sistit görülür. Gospodarowicz M. Powe JE. Dearnaley DP.Saya mengambil tema PERANAN MRI DAN MR SPECTROSCOPY DALAM MENENTUKAN STAGING CA PROSTAT.: Short-term outcomes after cryosurgical ablation of the 8. 1992. Seminars in Oncology 20(3.(%25-50) Hari yang menyenangkan 3 hari kita radiographer melaksanakan workshop ilmiah yang bertempat di Bali pulau eksotis tanggal 13-15 November 2009. Urology 46(5): 676-680. et al. Porter AT. 13. Robinson RG: Strontium-89: precursor targeted therapy for pain relief of blastic metastatic disease. Kirk D.: Chemotherapy for small cell carcinoma of prostatic origin. Seminars in Oncology 21(5): 630-656. Sinner M. Physics 25(5): 805-813. Bales GT.CT scan.7. Myers C. Fradet Y. 1993.

Itu harapan saya. Lo mas kok gak dibuat setelah kontras dulu?”Kalo nunggu lama2 isi buli nanti penuh”.Apa pentingnya ????? yah .Habis gitu buat irisan axial T2 W_TSE langsung buat spectroscopy di daerah prostat.Maka dari itu pasien harus kencing dulu.Apa boleh kalo sudah semua sequence diambil dulu baru pasien dikeluarkan trus suruh pipis di pispot habis gitu di masukkan lagi habis gitu di spectroscopy ?”boleh boleh aja”yang penting hasilnya jadi.he heh ehhheehheheheheh Yang pasti spectroscopi gak mau tuh kalo ada cairan yang dekat2 voxel.Nah gitu maksudnya.4mm) ϖ FOV : 200-250mm ϖ TR=500-700 TE=12-20 ϖ Two saturation slabs TEKNIK PENTING Pasien harus kencing dulu kenapa? Biar buli kosong donggggggg.4mm) ϖ FOV : 150-200mm ϖ TR=2500-4500 TE=100-300 ϖ Two saturation slabs T1-Weighted ϖ Slice thikness : 3mm ϖ Slice gap : 0-20% of slice thickness (0-0.penting lahhh?la iya apa? Yang pasti biar gak kebelet pipis.ϖ T1 Weighted_TSE ϖ T2 Weighted_TSE ϖ T2 Fat Sat ϖ DWIBS ϖ THRIVE_SPAIR ϖ SV PRESS_120 T2-Weighted ϖ Slice thikness : 3mm ϖ Slice gap : 0-20% of slice thickness (0-0.. Nggak apa2 deh yang penting isi buli kosong.Dan saya yakin setelah membaca ini Anda pasti bisa mengerjakannya.Apa nggak repot bu…. . Ok teman2 radiografer kita sudah belajar MRI prostat.Dan yang paling penting voxel dibuat tepat di prostat.

Suçlanan ana unsurlar şunlardır: Aile hikayesi Yaşlanma Zenci ırkında beyazlara nazaran daha sık rastlanmaktadır. örneğin 100 yaşına kadar yaşanabildiği takdirde. bazı erkeklerde çok daha erken yaşlarda prostat kanseri gelişebilir. rektumun önünde yerleşmiş ceviz büyüklüğünde bir bezdir. Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanser türüdür. Hiç bir yakınmaya da yol açmayabilir. gerekmediği halde çoğalmasıdır. vücutta dolaşarak yeni yerleştikleri yerlerde de çoğalabilirler. Ancak. YAŞLANMA ve TESTOSTERON'dur. İçinde bulunan bazı enzimler erkekleri hem enfeksiyonlara karşı korur hem de çocuk sahibi olmaları için gereken bazı koşulları ayarlarlar. Kanserli hücreler bu yol ile kısa zamanda akciğere. Prostat kanserlerinin %85'i 65 yaşın üzerindeki erkeklerde saptanır. Bütün vücut dokularında hücreler kendilerini belirli bir kontrol mekanizması içerisinde yenilerler. karaciğer ve kemiklere yayılır. Erkeklerde akciğer kanserlerinden sonra 2. Aşağıda sayılan şikayetlerden herhangi biri olduğunda mutlaka bir doktora başvurulması gereklidir. PROSTAT KANSERİ BELİRTİLERİ: Maalesef bir çok hastada GEÇ DÖNEMLERE KADAR HİÇ BELİRTİ VERMEYEBİLİR.PROSTAT KANSERİ: PROSTAT CA: Prostat mesanenin altında. Testosteron (erkeklik hormonu): Puberteden önce kısırlaştırılmış erkeklerde prostat kanseri (ca) görülmemektedir. KİM RİSK ALTINDADIR? Erkek. Genellikle 70 yaşından sonra görülür ve yaş ilerledikçe sıklığı artar. Kanser hücreleri köken aldıkları tümörden kan ve lenf yolu ile ayrılabilir. Prostat kanseri. Prostatta geliştikten sonra çevre dokulara komşuluk yoluyla yayılabilir. Kontrol dışı çoğalan hücreler tümör adı verilen hücre topluluklarını oluşturur. Prostat bezi ikincil bir cinsel organdır. Yaş arttıkça prostat kanseri gelişme riski artar. Belirtiler ancak idrar yolunu tıkadıktan sonra ortaya çıkar. Lenf damarlarıyla da bölgesel lenfatiklere yayılır. Cinsel boşalma anında gelen meninin sıvı kısmının yaklaşık 1/ 3 ‘ünü oluşturur. Bu şekilde köken aldıkları organ dışına sıçramış ve oralarda büyümekte olan tümörlere metastaz denir. Östrojen hormonunun (kadınlık hormonu) izafi olarak arttığı kronik karaciğer hastalarında prostat ca ‘ya rastlanmamaktadır. sırada ölüme neden olan kanserdir. hemen hemen tüm erkeklerde prostat kanseri gelişir. PROSTAT KANSERİNİN NEDENLERİ: Prostat kanserinin sebebi henüz bilinmemektedir. yenilenir. eğer yeterince uzun yaşarsa. 50 yaşın altında çok nadirdir. Bu nedenle sizin ya da 50 yaş üzeri aile üyesi diğer erkeklerin bu hastalık için doktora başvurması ve izleyen yıllarda da düzenli kontrolden “check up’tan“ geçmeleri çok önemlidir. prostatı oluşturan hücrelerin kontrolsüz bir şekilde. Böylece zedelenen doku tamir edilir. Bir diğer yayılma yolu kan yoluyladır. Yağlı gıdaların fazla tüketimi gibi çevresel faktörler * Prostat kanseri için olmazsa olmaz 2 unsur. Sık idrara çıkma (özellikle geceleri) .

Üretral sonda takılması 5. PSA yüksekliği değerli bir tanı metodu ise de tek başına kanser tanısı koymada yetersiz kalabilir ve diğer tanı metodları ile koordine edilmelidir. 7. PSA (Prostat Spesifik Antijeni) adlı kan tetkiki ile BPH ile prostat kanseri teşhisi arasında ayırım yapmaya çalışılır.prostat enfarktüsü . Sistoskopi: Travmatik işlem yoksa anlamlı artış olmaz . Gerek check-up’ta veya gerekse şüphelenilen durumlarda yapılması gereken birçok ortak aşama vardır. DRM (Digital Rektal Muayene): Anlamlı yükselme olmaz .her halükarda TR’ den 24 saat sonra kesinlikle normale iner. Akut bakteriel prostatit 6. PSA'yı yükselten veya değiştirdiği iddia edilen iyi huylu (benign) patolojiler: 1. . prostat kanserine özgün bir madde değildir. 3. Kanserle karışabilen tanıların (BPH .prostatit .İdrar yaparken zorlanma İnce ve kesintili idrar yapma İdrar yaparken acı veya ağrı duyma İdrarda kan görme Sırt.5 ‘a kadar indirenler de vardır. İlaçlar : BPH ‘nın medikal tedavisinde kullanılan . * kontrolü hem BPH hem Prostat Ca açısından genişletecek olursak ilaveten Üroflowmetri denilen özel bir işeme ( miksiyon ) testi de yapılabilir. kıvamı. PROSTAT KANSERİ TANISI: GENELLİKLE GEÇ BULGU VERDİĞİNDEN. hareketliliği. Proscar ( Finasterid = 5 alfa redüktaz inhibitörü ) PSA ‘ yı 6 ay sonra yarıya indirir. Prostat biopsisi: En erken 6 hafta sonra bakılmalıdır. 2. Normal şartlarda total PSA 4 ng / ml değerinin altında olmalıdır. kişinin prostat kanseri olma olasılığı da o denli yüksektir.tüberküloz prostatit (tbc) ve biopsi sonrası oluşan sertliklerin (endürasyonların) ayırımı açısından. Bu tetkik hem teşhis koyucu hem de prostat kanseri tedavisinin seyri hakında bilgi verir. Prostatik infarktlar ve akut retansiyon 4. Rutin Kontrollerde: Hikaye dinlenir PSA testi yapılır Genel amaçlı TÜM BATIN ULTRASONOGRAFİSİ yapılır Gerekiyorsa TR ile prostat muayenesi yapılır. prostatın büyüklüğü. Başka patolojilerde de PSA artabillir. TARAMA VEYA CHECK-UP'ların ÖNEMİ BÜYÜKTÜR. PSA. ısısı. Ancak kan PSA düzeyi ne kadar yüksekse. Transüretral prostat rezeksiyonu : TURP : En erken 6 hafta sonra 8. kalça ve bel ağrısı idrarda kan ya da iltihap olması Menide kan ve ağrı gibi belirtiler olabilir. prostat bezi hücreleri tarafından üretilen bir proteindir ve meninin sıvılaşmasını sağlar. Hatta bazen bu değeri 2.prostat taşları . ağrılı olup olmaması gibi unsurların mutlaka dikkate alınması gerekmektedir. DİJİTAL REKTAL MUAYENE (TUŞE REKTAL): Parmakla prostatın makattan muayenesi anlamına gelir ve belki de ürolojideki eskimeyen ender muayene yöntemlerinden biridir. PSA.ancak 1 hafta sonra bakılması veya öncesinden bakılmasında fayda vardır. Her ne kadar yanılma payı yüksekse de yine de muayenenin vazgeçilmezidir.

Free / total PSA < 0.stress . PSA Velocity: Artış Hızı : 6 ay arayla 3 kez alınan PSA ölçümlerinde yıllık PSA artışı < 0.75 ng / ml / yıl olmalı Burada şüpheli hastalarda senelik PSA artışları kontrol edilmiş ve senelik artış hiçbir zaman total PSA için 0.5 ng / ml 4. Eksersiz . 1.10 arasında ise BİOPSİ (TRUS eşliğinde) yapılmalıdır. 60 – 69 yaş : 0 – 4.ejekülasyon / masturbasyon: PSA'yı etkilemez. PSA < 4 mg ise kanserin % 80 organ sınırlı olma olasılığı vardır.5 .5) [ kemik sintigrafisine gerek yok ] Radikal prostatektomi sonrasında 3 hafta içinde PSA ölçülemeyecek düzeye = 0. TRUS ayrıca görerek biyopsi almada da kullanılır. (% 0. PSAD: PSA density: Serum PSA değeri / TRUS ile saptanan prostat volümü < 0. Ultrason probundan sokulan otomatik iğneler yardımı ile kanserli alandan kontrollü bir şekilde değişik sayıda ( 8-12 kadrandan ) parça almak mümkündür. 50 – 59 yaş : 0 – 3. PSA > 10 ise % 50 organ sınırlı.15 ise benign Burada PSA değeri trans rektal ultrasonografide saptanan prostat hacmine bölünmüş ve bu değer % 15 in üzerinde çıktığında iyi huylu olma olasılığı yüksek kabul edilmiş 2. 40 – 49 yaş : 0 – 2. Prostat kanserine özgün olmadığından. aksi durum yani. Prostat kanserinden şüphelenildiği zaman iğne ile prostattan parça alınıp patolojide incelenilir. PSA < 10 iken .5 . Free / Total PSA: > 0. BPH / Prostat Ca ayırımı açısından daha etkin ve değerli olabilmesi için çeşitli parametreler araştırılmıştır.25 Bu oran genelde PSA nın 4 – 10 ng / ml arasında olan gri (gray) zon denilen riskli bölgedeki şahıslara uygulanmalı ve oranı 0. Ultrason: Hem prostat kanserini gösterme hem de yayılma derecesini anlamada önemli bir tetkiktir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi PSA. Oysa.25 ise ve PSA 4 . Ultrason karından yapılabileceği gibi aşağıdaki resimde görüldüğü gibi makattan yapılabilmekte “trans rektal ultrasonografi TRUS“ ve prostat kanseri ve kanserin prostat dışına yayılımı net olarak görülmektedir.fiziksel aktivite . PIN : Yüksek grade li PIN kendisi yükseltmez ancak genellikle Prostat ca ile birlikte olduğundan yüksek PSA ya rastlanır 10.1 inmelidir !!! İnmeme durumunda rest doku veya metastaz var demektir !!! Radyoterapi sonrası PSA: 1 yıl içinde 1 ng/ ml nin civarına inmelidir !!! Androjen Deprivasyonu (hormonal tedavi ) sonrasında : 6 ay içinde normal sınırlar içine düşmelidir !!! Herhangi bir tedavi esnasında veya sonrasında PSA daki artış klinik veya radyolojik nüks bulgusundan 6 – 12 ay öncesini yansıtır. BPH: 11.9. Bilgisayarlı Tomografi ve MR: Ultrasonografi gibi prostat kanserini gösterme ve .5 . kemik metastazı yok gibidir. Yaşa bağlı PSA: Burada hastaların yaş dilimlerine göre en fazla çıkabilecek PSA değerleri saptanmış.artmış cinsel ilişki . 70 yaş ve üstü : 0 – 6.25 den fazlaysa benign olma ihtimali fazla olduğundan biopsiye gerek yoktur. Prostat Ca evrelemesinde ve tedavi sonrası durumun değerlendirmesinde yardımcı rol alır.8 in üzerinde olmaması gerektiği kabul edilmiş 3.!!! * PSA. PSA > 50 iken büyük oranda lenf metatstazı vardır. Fakat PSA’ sı normalken de % 15 lenf metastazının olabileceği de unutulmamalıdır.

Bu şekilde henüz belirti vermemiş. TRUS Biopsi işleminden sonra yan etkisi olarak her 200 hastadan 1 tanesinde biyopsi sonrası prostat enfeksiyonu gelişebilir. Ayrıca rektum içinden yapılan ultrason tetkiki (transrektal ultrasonografi TRUS) ile de prostat hakkında fikir elde edilebilir. Anestezi gerektirmez. TEŞHİS NASIL KONUR? Yukarıda sayılan şikayetlerle başvuran hastalarda öncelikle PSA değerleri incelenir ve hastaların parmakla muayenesinde “tuşe rektal = dijital rektal muayene“ rektumun hemen önünde bulunan prostat bezi hissedilerek büyüklüğü ve kıvamı hakkında bilgi sahibi olunur. Yüksek grade’li olanı ise çok önemli olup kanser odaklarıyla yandaşlık gösterir. Eğer biyopsi negatif gelirse bu hastalar 6 ila 12 ay aralarla muayene ve PSA testi ile izlenirler. Bu bakımdan bu tip hastaları daha yakın aralıklarla takip etmeli ve daha sık biopsi yapılmalıdır. Eğer doktor yaptığı muayene ve istediği tetkikleri şüpheli bulursa. Eğer doktor muayenesinde şüpheli bir bulguya rastlar veya PSA değeri hastanın yaşından beklenenden yüksekse veya kabaca 4 ng/ml'nin üzerinde olursa ileri tetkikler istenir. PROSTAT KANSERİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR Erken teşhis mümkün müdür ? EVET! 50 yaştan başlamak üzere her erkek her yıl bir ÜROLOG’a muayene olmalı ve kanda PSA baktırmalıdır. Bu hastalarda yüksek ateş ve idrar yaparken sancılanma. Kemik Sintigrafisi: Kanserin kemiklere yayılıp yayılmadığının anlaşılmasında kullanılan çok faydalı bir tetkiktir. PSA değeri > 20 ng/ml olan hastalarda yaptırılması tavsiye edilmektedir. Bu işleme “tru-cut prostat biyopsisi“ denir. İdrarda ve büyük tuvalette kan görülmesi işlemden sonraki 2-3 gün devam edebilir. Gleason Skoru Nedir? Biopside kanser teşhis edildikten sonra. prostattan iğne ile parça alarak “TRUS BİOPSİ” mikroskop altında incelenmesini isteyebilir. PSA değeri > 10 ng/ml olan hastalarda yaptırılması tavsiye edilmektedir. Düşük ve yüksek dereceli “grade” li PIN vardır. PIN ( PROSTATİK İNTRAEPİTELİAL NEOPLAZİ ) dir. Eğer biyopside prostat kanseri teşhis edilirse.özellikle lenf bezlerine olan yayılma derecesini anlamada kullanılırlar. Bu olasılığı en aza indirebilmek için TRUS Biopsi öncesinde hastalara koruyucu “profilaktik” antibiotik başlanmaktadır. hastada şikayete yol açmamış erken evredeki prostat kanseri yakalanabilmektedir. kanlı idrar yapma şikayetleri görülebilir. içindeki çekirdeklerin büyüklüğü ve şekline bakarak üreme ve yayılım hızı . biopsi örneklerindeki kanser hücrelerinin görünümü . Biopsilerde dikkat edilmesi gerek önemli bir tanı da. Düz ve ilaçlı rontgen filmleri: Kanserin kemiklere veya akcigerlere yayılıp yayılmadığını anlamak için çekilir. İşlemden sonraki ilk 2-3 haftada meni kanlı “hemospermi” gelebilir. Düşük grade’li olanı iyi huylu kabul edilip önemsenmez ve hatta patolog raporunda bile belitmemesi gerektiği önerilmektedir.

den büyük olmayacak şekilde birçok lenf bezinde tümör var N3 Bölgesel lenf bezlerinde>5 cm boyutunda lenf bezinde tümör var Mx Uzak organlara tümör yayılımı konusunda değerlendirilemiş M1 Uzak organ metastazı var M1a Uzak lenf bezlerinde tümör var M1b Kemiklere atlamış tümör yayılımı var M1c Diğer organlarda tümör yaylımı var En çok kullanılan T1-T4 evrelemesinde basitleştirecek olursak: . yüksek PSA nedeniyle yapılan prostat biopsisinde tespit edilmiş tümör T2 Tümör prostat içinde sınırlı ve muayenede hissedilebiliyor T2a Prostatın bir yanının (lobunun) yarısından azında tümör var T2b Prostatın bir yanının yarısından fazlasında tümör var T2c Prostatın her iki lobunda da tümör var T3 Tümör prostat kapsülünü aşmış T3a Tümör bir yanda prostat kapsülünü aşmış T3b Tümör iki yanda da prostat kapsülünü aşmış T3c Tümör seminal vezikülleri (meni kanalını) tutmuş T4 Tümör seminal vezikül dışındaki diğer komşu organları da tutmuş T4a Tümör mesane boynunu da tutmuş T4b Tümör prostat altındaki kaslara ve pelvik tabanı tutmuş Nx Bölgesel lenf bezlerinde örnekleme yapılmamış N1 Bölgesel lenf bezlerinde <2 cm tek bir adet lenf bezinde tümör var N2 Bölgesel lenf bezlerinde 2-5 cm arasında ya da 5 cm. Düşük “Gleason Skoru”nda daha yavaş ilerleyen ve daha iyi prognoz söz konusudur. “2” yavaş ilerleme potansiyeline sahip kanser hücrelerini ifade ederken. Gleason Skor 2-4: İyi differansiye (iyi nitelikte farklışama gösteren) kanser hücreleri Gleason Skor 5-6: Orta differansiye kanser hücreleri Gleason Skor 7-10: Kötü differansiye kanser hücreleri Yüksek “Gleason Skoru” aşırı hızlı çoğalma kapasitesine sahip tümörleri ifade eder ve teşhis edildiğinde. “10” aşırı hızlı ilerleme ve çoğalma kapasitesine sahip tümör anlamını taşır. Bu tip hastalarda prognoz kötü kabul edilir.hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlayan ve GLEASON SKORU olarak belirlenen bir derecelendirmeye tabii tutulur. PROSTAT KANSERİ EVRELEMESİ Tx Tümör varlığı değerlendirilmemiştir T0 Tümör yok T1 Klinik olarak parmakla ve görüntü ile tespit edilemeyen tümör T1a Diğer bir nedenle yapılan prostat ameliyatı sırasında bulunmuş ve örneklerin %5’inden azında saptanmış tümör T1b Diğer bir nedenle yapılan prostat ameliyatı sırasında bulunmuş ve örneklerin %5’inden fazlasında saptanmış tümör T1c Prostat muayenesi normal olupta. Gleason Skor’u 2 ile 10 arasında değişen bir skordur. prostat dışına yayılım ihtimalinin yüksek olduğu bilinmektedir.

Lenf Nodüllerine Metastazlı Prostat Kanserlerinde (T4) Tedavi: 10 yıllık sürvi % 30 civarındadır. PROSTAT KANSERİNDE TEDAVİ SEÇENEKLERİ: radikal prostatektomi: retropubik . Radikal Cerrahi + Geç Hormonal tedavi. Geç endokrin tedavi. T3 de yakın dokulara da metastaz (yayılım) yapmıştır. Hastanın genel durumu.T1-T2 de kanser prostat bezinde sınırlı kalmıştır. yakın takip .organa sınırlı . Medikal onkolog ve Radyasyon onkologu ekip anlayışıyla hastaya yaklaşmalı ve pek çok faktörü göz önüne alarak tedavi planını belirlemelidir.Radyoterapi (RT) (10 yıllık yaşam süresi = Radikal cerrahi % 80) .brakiterapi hormonal tedavi: cerrahi kastrasyon .T2: ERKEN EVRE TEDAVİSİ Erken evrelerde birinci amaç. Biopsideki hücre özelliği (Gleason skoru) ve Kanserin Evresi (stage) dir. .Bekleme . Erken hormonal tedavi (androjen ablasyonu). Evre D de ise kemik gibi uzak organlara da metastaz yapmıştır. Radikal Cerrahi. kanser hücreleri tamamen temizlenmeyecek ya da öldürülemeyecek kadar çoğalmış demektir. Tek başına veya ilaveten Hormonal tedavi uygulanabilecek tedavi alternatiflerindendir! Amaç: Hastalığın ilerlemesinin kontrol altına alınması ve hayat kalitesinin bozulmasını önlemek. PSA'nın yüksekliği. Brakiterapi. T4 de ise uzak organlara da yayılım vardır. RT. Eski ancak hala kullanılan bir sistem de ise: Evre A ve B'de kanser prostat bezinde sınırlı kalmıştır. External RT.medikal kastrasyon kemoterapi kriyoterapi Tedavi seçeneğinin belirlenmesinde en önemli kriterler. kanseri vücuttan tamamen çıkarmak ya da kanser hücrelerini öldürmektir. Evre C'de yakın dokulara da metastaz (yayılım) yapmıştır. Lokalize Prostat Kanserinde: T1 . Ürolog. Radikal Cerrahi + Aynı Anda Hormonal Tedavi.perineal laparoskopik radyoterapi: external . PSA takibi ve progresyon durumunda uygun tedavi ** Grade’ i orta derecede (Gleason Skor 4-7) ise. Lokal Yayılım Gösteren Prostat Kanserinde (T3) Tedavi: Bekle gör. .Radikal cerrahi uygundur. METASTATİK PROSTAT KANSERLERİNDE HORMONAL TEDAVİ: Eğer kanser ileri evrelere ulaşmış ise. Radikal Cerrahi + (cerrahi sonrasında) Adjuvan KT denenebilir .RADİKAL CERRAHİ (15 yıllık yaşam süresi anlamlı) • Grade’ i düşük (Gleason Skor 1-4) .lokalize prostat Ca larda beklenen yaşam 10 yıldan az ise. *** Grade’ i yüksek (Gleason Skor 7-10) ise Radikal Cerrahi uygundur. Bu durumda kanserin büyümesini yavaşlatmayı veya durdurmağı amaçlayan tedavi seçenekleri ön plana çıkar.RT . RT + hormon.

Cerrahi kastrasyon = BİLATERAL ORŞİEKTOMİ: En kolay ve ucuz yöntemdir . Testosteronun prostat hücresiyle etkileşimi engellendiğinde kanser gelişim de durdurulmuş olur. erkeklik hormonlarının kanser hücrelerini beslemesini engellemek ile mümkün olabilir. Miyocard infartüsüne neden olduğu için bugün kullanılmamaktadır. Östrojenle aynı etkiyi gösterir ancak kardiovasküler sisteme (CVS) yan etkileri daha azdır. İlerlemiş prostat kanserinin tedavisi . Serum testosteronu normal veya yüksektir.buserelin triptorelin vs. Ömür boyu uygulanımı gerektiği için oldukça pahalıdır. Östrojen Tedavisi: Negatif feedback mekanizma ile LHRH ve dolayısiyle Testosteron üretiminin azalmasına neden olur. İmpotans – sıcak basması – libido kaybına neden olur. alfa agonist olan Clonidin veya ciproteron asetat verilebilir. Böbrek üstü bezleri de çok az oranda da olsa bir miktar testosteron etkisi gösteren hormon sentezlerler. gibi ilaçları aylık veya 3 aylık depo dozlarıyla karın cildinden uygulayarak cerrahi kastrasyona eşdeğer tablo elde edilebilir. vücuttaki tüm testosteron etkisini tam olarak engellemezler. LH seviyesi normal olup. Steroidal Antiandrojenler: CPA : Ciproteron asetat. Bu nedenle. Sıcak basması orşiektomiden fazladır bu sebeple. LHRH analogları = medikal kastrasyon: leuprorelin . % 5'i sürrenallerden (böbrek üstü bezi) salınır.goserelin . Dolaşımdaki testosteronun % 95’i testisler. Bu ilaçlara "antiandrojenler" denir. Megestrol acetate. Biculamid. Ancak. Komplet Hormonal Tedavi: Hem cerrahi kastrasyon (orşiektomi). ANTİANDROJENLER: steroidal ve nonsteroidal tipleri vardır. LHRH agonistlerinin verilmesi . hem de medikal kastrasyon (LHRH analogları enjeksiyonu) testis kaynaklı testosteron etkisini ortadan kaldırırlar. Flutamid – . Antiandrojenler).Prostat kanseri temelde testosteron gibi erkelik hormonlarının etkisi ile büyür. cerrahi olarak testislerin alınmasıyla ulaşılmaya çalışıldığında CERRAHİ KASTRASYON ( bilateral orşiektomi ) olarak adlandırılır. LHRH kullanımında ilk 15 gün süresince Testosteronda artma olacaktır. Saf Antiandrojen: Nonsteroidal Antiandrojen: Flutamid. Bu sebeple metastazlı hastalarda flare effect adı verilen spontan (kendiliğinden) kırıklara neden olabileceği için bu dönemde antiandrojenlerle birlikte kullanılması uygundur. bu hormonların etkisini ortadan kaldırmak için ek ilaçların kullanılmasına gerek vardır. Diffüze olan bu testosteron prostatta 5 alfa reduktaz enzimi ile dihidro testosterona (DHT) dönüşür bu da nukleustaki (çekirdek) androjen reseptörlerine bağlanır ve nukleus içine girer orada m RNA yı aktive eder ve protein sentezi ve hücre gelişimi sağlanır. Medroxyprogesterone acetate Hem antiandrojenik (prostattaki hücre duvarındaki andojen reseptörlerine bağlanarak androjenlerin etki etmesini önleme ) hemde progestatsyonel etki ( LH sekresyonunu önleme ) vardır. Nilutamide. Ancak testosteronun % 3'ü serbest halde olup prostat hücrelerine diffüze olur. Potens ve libido devam eder. Hormonal temelli bu amaca ilaçlarla ulaşıldığında MEDİKAL KASTRASYON (Östrojen tedavisi .

Etoposid . Ketokonazol de hem androjen yapımını bozar hemde sitotoksik etkilidir. Total androjen blokajı altındaki hastaların % 50 sinde androjen reseptörlerinde mutasyon olur ve PSA artar. 2 ay kadar sürmekte. amaç aynıdır. Amaç: “Kanserden korunma (prostatın çıkarılması ile vücuttan kanser hücrelerini tam olarak temizlemek) + idrar kontinansının sağlanması ve cinsel yaşamın sürdürülebilmesi“ dir. Tamoksifen de kemik met. Bu durumda antiandrojenin kesilmesi bazen düzelmeye neden olur. yani PSA seviyeleri artmaya başlar. Komplet hormonal tedavi vücuttaki erkeklik hormonu etkisini tam olarak ortadan kaldırır ve tümörün büyümesini yavaşlatır. .Mitoxantrone kullanılmaktadır. Kemik kırıklarını engellemek için ise tedaviye Zoedronate eklenmesi artık rutine alınmıştır.Sanarium 153 veya Radyoterapi (ışın tedavisi) kullanılabilmektedir.LAPAROSKOPİK yapılabilir. RADİKAL PROSTATEKTOMİ: Prostatın ve seminal bezlerin ameliyat ile komple çıkartılmasıdır.PERİNEAL .Paclitaxel Docataxel . Medikal veya cerrahi kastrasyonun antiandrojen ilaçlar ile kombine edilmesine komplet hormonal tedavi denir.5 sene gibi bir süre sonra hormona refrakter hale geçerler. Kullanılan metoda göre değişik oranlarda kanama ve ameliyat sonrası gelişebilecek İktidarsızlık ( empotans ) ve idrar tutmada zaafiyet ( inkontinans ) gibi yan etkileri olabilir. Günümüzde gelişen cerrahi teknikler sayesinde özellikle sinir koruyucu teknikler (nerve sparing ) ile yukarıda sayılan komplikasyonlar çok düşük oranlara indirilmiş vaziyettedir. idrar kesesi ve kalın barsağı da etkileyerek bazı idrar veya dışkılama sorunlarına yol açmaktadır. Buna antiandrojen withdrawal sendrom (yoksunluk sendromu) denir. RADYOTERAPİ: a) EXTERNAL BEAM RADYOTERAPİ: Radyasyon ışınlarının vücut dışından prostat bezine doğrudan uygulanması ile yapılan bir tedavi şeklidir. Bu ilaçlar kan dolaşımındaki testosteronun prostat hücrelerine ulaşmalarını engellerler. HORMON TEDAVİSİNE DİRENÇLİ (REFRAKTER) PROSTAT KANSER TEDAVİSİ: Bütün hastalar toplan 1. Kemik ağrıları için Stronstium-89 .Biculamid – Ciproteron Asetat bu grup ilaçlardır. Bu durumda İKİNCİL (sekonder) hormono terapi veya KEMOTERAPİ yapmak gerekir. Kemoterapötik ajan olarak da: Estramustin fosfat . Cevap yoksa Kortikosteroidler denenebilir. RETROPUBİK . Ancak tüm tedaviler paliyatif olmaktan ileriye gidemezler. b) BRAKİTERAPİ (IŞINLI ÇEKİRDEK TEDAVİSİ): PROSTAT KANSERİNDE MODERN TEDAVİ: Prostat bezi içerisine küçük radyoaktif tohumları ekerek uygulanan bir tedavidir. Vücut dışından şua tedavisi. lerinde gerilemeye neden olabilmektedir.

Brakiterapi. mengalami pembengkakan yang kadang-kadang disertai pendarahan. BRAKİTERAPİ UYGULANIŞ YÖNTEMİ Hasta anestezi altında ve jinekolojik pozisyonda tutulup TRUS eşliğinde radyoaktif çekirdekler yerleştirilmekte. genel anestezi altında yapılır ve hasta en çok bir gün sonra taburcu edilir. makat bölgesinden sokulan iğneler aracılığıyla prostat bezi içine yerleştirilir. son zamanların çığır açan gelişmesi ise “BRAKİTERAPİ” dir. Dolayısıyle ancak % 15 kadar hasta gerçek tedavi şansını yakalayabilecektir. adına çekirdek (seed) denilen pirinç tanesine benzer ışın kaynakları. kanseri yokedici ışınları veren radyasyon kaynağının direkt olarak kanserli organın içine yerleştirilmesiyle yapılan bir çeşit şua tedavisidir. Soru: Erken teşhis gerekli midir? Genç. makatta rahatsızlık ve idrar yapmakta zorluklar gibi yan etkilere neden olabilir. Dalam beberapa kasus.B. ışınlarını sadece birkaç milimetre uzağa yaydıklarından. grade’i yüksek anöplöid kanserlerde ilerleme hızlı olduğundan EVET.% 30’unun extraprostatik yayılmış kanseri olduğu ve % 10’ununda BPH nedeniyle yapılan prostatektomi biopsi numunesinde (spesimeninde) şans eseri (insidental) olarak kanser saptanarak tanı konduğu anlaşılmaktadır. çevre damar ve sinirler gibi komşu organlara herhangi bir zarar vermezler. yüzyılın başlarından itibaren denenmeye başlayan ve zaman zaman terk edilen bu yöntem. Aslında 20. Yalnız bazı hastalarda geçici olarak idrar yapma zorluğu gelişebilir ve bir süre sonda konulabilir. Bu çekirdeklerden yayılan ışınlar (radyasyon). Bunların yarısı kadarı da en uygun olarak kabul edilen radikal cerrahi sonrası daha yüksek evrelerde olduğu saptanmaktadır. Aksi durumda yavaş ilerleme olduğundan gerekliliği sorgulanabilir !!! Wasir. atau sering disebut ambeien (dalam bahasa Inggris atau Latin disebut Hemorrhoid dan dalam bahasa kedokteran disebut Piles) adalah penyakit atau gangguan pada anus dimana Sphinchter Ani atau bibir anus. teknolojinin de gelişmesiyle son yıllarda adeta yeniden dirilmiş ve şu anda A. Yani hastaların ancak % 30 luk bir bölümünde tam anlamıyla (küratif) tedavi yapılabilecektir. Prostat brakiterapisi için prostat bezi içine yerleştirilen çekirdekler. ishal. Prostat brakiterapisinde. Amerika'da prostat kanserli hastaların ilk başvurularında % 30’unun yaygın metastazlı (dissemine) .!!! Bu durumun Türkiye'de çok daha aşağı oranlarda olduğu tahmin edilmektedir! Bu grupta da Radyoterapi veya Radikal cerrahinin morbiditesi göz önüne alındığında ve 10 yıl sonraki nüks oranları dikkate alındığında erken evrede yakalansa dahi tedavinin gerekliliği tartışılmaktadır. barsaklar. prostat kanser hücrelerini yavaş yavaş öldürerek hastalığı tedavi eder. wasir atau ambeien disebabkan oleh kesalahan dalam melakukan gerakan pada .İşte prostat kanseri tedavisindeki bütün bu risk ve istenmeyen etkilerin en aza indiği. Çekirdek yerleştirme işlemi. Radyasyon tedavisi de iktidarsızlık.D ve Avrupa’da gittikçe artan oranda uygulanmaya başlamıştır. açık ameliyatlarda görülen kanama. karın ağrıları. idrar torbası. Ayrıca. ameliyathane ortamında. yara iltihaplanması veya açılması gibi istenmeyen durumlarla karşılaşılmaz.

Wasir yang menonjol keluar mungkin harus dimasukkan kembali dengan tangan perlahan-lahan atau bisa juga masuk dengan sendirinya. Gejala Wasir bisa mengeluarkan darah. sehingga tinja mengandung darah atau terdapat bercak darah di handuk/tisu kamar mandi. Tetapi umumnya. juga lebih rawan terjadi pada wanita daripada pria. Gatal pada daerah anus (pruritus ani) bisa menjadi gejala dari wasir. terutama setelah buang air besar. Diagnosis Diagnosis wasir yang membengkak dan terasa nyeri ditegakkan berdasarkan hasil pemeriksaan di daerah anus dan rektum. . bisa dibantu dengan pemeriksaan anoskopi dan sigmoidoskopi Pengobatan Biasanya.dapat menyebabkan partikel-partikel kecil dari feses menumpuk pada kulit perianal dan bekerja sebagai iritan. pembuluh vena digantikan oleh jaringan parut. Wasir dapat membengkak dan menjadi nyeri bila permukaannya terkena gesekan atau jika di dalamnya terbentuknya pembekuan darah.olahraga tertentu misalnya pada olahraga angkat beban atau olahraga pernapasan. penyebabnya adalah karena mengejan terlalu keras saat buang air besar dan terlalu banyak duduk atau berdiri. Itu disebabkan karena wanita lebih sering mengalami pelebaran pembuluh balik atau pembuluh vena (misalnya saat menstruasi atau hamil) dibandingkan pria. Untuk keadaan yang lebih serius. Kadang wasir bisa mengeluarkan lendir dan menimbulkan perasaan bahwa masih ada isi rektum yang belum dikeluarkan. Suntikan skleroterapi diberikan kepada penderita wasir yang mengalami perdarahan. Tetapi jumlah darah biasanya sedikit dan wasir jarang menyebabkan kehilangan darah yang berat atau anemia. terlalu banyak duduk atau berdiri. Iritan ini dapat berpotensi menjadi kanker bila tidak segera ditangani. mengejan terlalu keras saat buang air besar (biasanya akibat konstipasi) dan dapat terjadi juga pada wanita hamil. wasir tidak membutuhkan pengobatan kecuali bila menyebabkan gejala. Rasa gatal ini terjadi karena keadaan wasir yang terkeluar itu menghambat pembersihan anus secara efisien. Obat pelunak tinja atau psilium bisa mengurangi konstipasi dan peregangan yang menyertainya. Darahnya bisa membuat air di kakus menjadi merah. misalnya tumor atau kanker. Dengan suntikan ini. faktor genetika (keturunan).

Paksaan ini menyebabkan feses masuk ke saluran anus. yang merupakan fungsi utama anus. maka bisa diobati dengan cara: • • • duduk berendam dalam air hangat mengoleskan salep obat bius lokal pengompresan dengan kemiri. Otot ini membantu menahan feses saat defekasi. Struktur Anus manusia terletak di bagian tengah bokong. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphinkter. Wasir juga bisa dihancurkan dengan menggunakan laser (perusakan laser). Pengobatan ini dilakukan dengan selang waktu 2 minggu atau lebih. anus.BAB). sinar infra merah (fotokoagulasi infra merah) atau dengan arus listrik (elektrokoagulasi). Anus Dalam anatomi. yang dengan segera akan mengurangi nyeri. dan bekuan menghilang setelah 4-6 minggu. meyebabkan wasir menjadi layu dan putus tanpa rasa sakit. disebut ligasi pita karet. Peran pada defekasi Ketika rektum penuh akan terjadi peningkatan tekanan di dalamnya dan memaksa dinding dari saluran anus. diikat dengan pita karet. bagian posterior dari peritoneum. Anus sering dianggap sebagai bagian yang tabu oleh berbagai kelompok masyarakat. Salah satu dari otot sphinkter merupakan otot polos yang bekerja tanpa perintah. Terdapat dua otot sphinkter anal (di sebelah dalam dan luar). Pengeluaran feses diatur oleh otot sphinkter. . Pembedahan mungkin digunakan bila pengobatan lain gagal. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi (buang air besar . dubur. Bila wasir dengan bekuan darah menyebabkan nyeri.Wasir dalam yang besar dan tidak bereaksi terhadap suntikan skleroterapi. Pilihan lainnya adalah memotong vena dan mengeluarkan bekuan. Cara ini. sedangkan lainnya merupakan otot rangka. Nyeri dan pembengkakan biasanya akan berkurang beberapa saat kemudian. Mungkin diperlukan 3-6 kali pengobatan. atau lubang bokong (Latin: ānus) adalah sebuah bukaan dari rektum ke lingkungan luar tubuh.

Kesehatan Kebersihan adalah faktor yang penting untuk kesehatan di sekitar anus. Membasuhnya dengan sabun dan air akan membuat anus tetap dalam keadaan bersih. menyebutkan tingkat anal sebagai salah satu tingkatan perkembangan. manusia selalu membersihkan anus setelah defekasi. Patologi . Freud menyebutkan hipotesisnya bahwa anak balita dapat merasakan kenikmatan seksual saat membuang feses. Hal ini dapat dicegah dengan lubrikasi. Bagi wanita. Peran pada seksualitas Anus memiliki banyak badan akhir saraf dan merupakan daerah yang peka. seperti tumbuhnya rambut pubis di sekitar anus. rambut pubis akan tumbuh mengelilingi anus pada remaja berusia 18 tahun. Pubertas Selama masa pubertas. Seks anal. Di Indonesia. Beberapa hewan juga melakukan seks anal. Biasanya anus dibersihkan dengan membilasnya dengan air atau kertas tisu toilet.Untuk mencegah penyakit pada anus dan dalam rangka hidup sehat. Bagi pria. kadang-kadang disebut sodomi. daya cengkeram dari anus disebutkan sebagai salah satu faktor kenikmatan seks anal. Seks anal dapat saja memberikan rangsangan bagi pasangan yang saling berhubungan (mengingat banyak badan akhir saraf di anus). perlakuan sodomi merupakan perbuatan kriminal dan dikenai sanksi hukum. Teori Sigmund Freud mengenai perkembangan psikoseksual. adalah aktivitas seksual yang ditabukan oleh sebagian masyarakat. kenikmatan seks anal diperkirakan berasal dari hubungan rektum dan vagina yang dekat secara anatomis. Cedera pada otot sphinkter dapat mengganggu kontrol terhadap defekasi. Penetrasi anus dengan penis atau benda lainnya dapat membuat iritasi di bagian dalam anus. hormon testosteron memberikan dampaknya pada beberapa bagian tubuh pria (sekitar 13-14 tahun). Sabun yang keras atau membersihkan dengan kertas tisu toilet yang kasar dapat membuat iritasi kulit di sekitar atus dan dapat membuat rasa gatal.

tinja berbentuk cair. Pengobatan dan peredaan konstipasi secara alami dapat dilakukan dengan pengubahan pola makan menjadi lebih sehat. atau bahkan ketergantungan obat pencahar). meminum minuman prebiotik dan probiotik.5 juta orang pergi ke dokter karena masalah konstipasi. akibat kelainan kongenital (kelainan yang terjadi saat bayi dalam masa kandungan). maka penderita dilarang: • • • • Menahan buang air besar Mengkonsumsi makanan siap saji dan bersifat panas Makan dalam porsi yang banyak Meminum minuman yang berkafein dan soft drink Penyebab .Kanker dan wasir adalah penyakit pada anus yang sering terjadi. penghisapan tinja atau feses dengan alat khusus. Pada bayi dapat terjadi stenosis (tidak adanya saluran) anus. Konstipasi atau sering disebut sembelit adalah kelainan pada sistem pencernaan di mana seorang manusia (atau mungkin juga pada hewan) mengalami pengerasan feses atau tinja yang berlebihan sehingga sulit untuk dibuang atau dikeluarkan dan dapat menyebabkan kesakitan yang hebat pada penderitanya. dan pembedahan (walaupun pilihan ini cukup jarang dilakukan). rajin berolahraga. engobatan Foto hasil sinar-x seseorang yang sedang mengalami konstipasi atau sembelit. yaitu dengan mengkonsumsi obat pencahar disebut laksatif (yang kadang-kadang menyebabkan perut terasa melilit berlebihan. atau membiasakan diri untuk buang air besar setiap hari dengan membuat jadwal buang air besar yang disebut bowel training. Dan obstipasi yang cukup parah dapat menyebabkan kanker usus yang berakibat fatal bagi penderitanya. terapi serat. memijat perut. Anus juga merupakan tempat penularan penyakit seks menular (PMS). Setiap tahunnya kira-kira lebih dari 2. minum air putih sebanyaknya. Konstipasi yang cukup hebat disebut juga dengan obstipasi. Sedangkan dengan cara sedikit dipaksa yang biasanya untuk penderita obstipasi. Agar penderita konstipasi dapat cepat sembuh.

Tanda dan gejala Gejala dan tanda akan berbeda antara seseorang dengan seseorang yang lain. . Sering berdebar-debar sehingga cepat emosi yang mengakibatkan stres sehingga rentan sakit kepala atau bahkan demam. menahan rangsangan untuk buang air besar dalam jangka waktu yang lama dan seharusnya segera dikeluarkan dan dibuang. lesu. kelainan anatomis pada sistem pencernaan. dan tubuh terasa terbebani yang mengakibatkan kualitas dan produktivitas kerja menurun. Penyebab umum konstipasi atau sembelit yang berada disekitar kita antara lain karena sedang menjalankan ibadah puasa.gaya hidup dan bentuk usus besar setiap orang berbeda-beda. Lebih sering buang angin yang berbau lebih busuk daripada biasanya. kekurangan asupan vitamin C. tubuh berkeringat dingin. Bahkan diperkirakan sekitar 80% manusia pernah mengalami konstipasi atau sembelit. karena pola makan. 2 (konstipasi sedang) dan 3 (konstipasi ringan) dari Bristol Stool Chart yang menunjukkan tingkat konstipasi atau sembelit. Konstipasi atau sembelit adalah keluhan pada sistem pencernaan yang paling umum dan banyak ditemui di masyarakat luas termasuk di sekitar kita. pengaruh hormon dalam tubuh. terasa seperti ada yang mengganjal. tidak bersemangat. dan gerakannya lebih lambat daripada biasanya. karena usia lanjut. tidak nyaman. Aktivitas sehari-hari terganggu karena menjadi kurang percaya diri. stres dalam pekerjaan. Tinja atau feses lebih keras. hormon. analgesik. tetapi biasanya gejala dan tanda yang umum ditemukan pada sebagian besar atau kadangkadang beberapa penderitanya adalah sebagai berikut: • • • • • • • • • • Perut terasa begah. Tubuh tidak fit. penuh. kekurangan makanan berserat. menderita panas dalam. sedang dalam masa kehamilan. aktivitas yang padat. cepat lelah. dan berwarna lebih gelap daripada biasanya. Pada saat buang air besar feses atau tinja sulit dikeluarkan atau dibuang. berbunyi saat air diserap usus. efek samping akibat meminum obat tertentu (misalnya obat antidiare. Bagian anus atau dubur terasa penuh. kekurangan cairan tubuh atau dehidrasi. dan terasa berat sehingga malas mengerjakan sesuatu bahkan kadang-kadang sering mengantuk. dan meningkatnya waktu buang air besar (biasanya buang air besar menjadi 3 hari sekali atau lebih). Menurunnya frekwensi buang air besar. gaya hidup yang buruk. dan masih banyak lainnya. dan antasida). lebih panas. disebakan oleh penyakit. dan bahkan terasa kaku. dan terganjal sesuatu disertai sakit akibat bergesekan dengan tinja atau feses yang kering dan keras atau karena mengalami ambeien atau wasir sehingga pada saat duduk terasa tidak nyaman. dan kadang-kadang harus mengejan ataupun menekan-nekan perut terlebih dahulu supaya dapat mengeluarkan dan membuang tinja (bahkan sampai mengalami ambeien). dan lebih sedikit daripada biasanya. Usus kurang elastis (biasanya karena mengalami kehamilan atau usia lanjut).Model tinja atau feses 1 (konstipasi kronis). tidak plong.

Tetap merasa lapar tapi ketika makan akan lebih cepat kenyang (apalagi ketika hamil perut akan terasa mulas) karena ruang dalam perut berkurang. Yang lainnya Munculnya rasa mulas dan nyeri pada perut bukan suatu tanda dan gejala. dan sebagainya. Tinja sangat keras dan berbentuk bulat-bulat kecil. Biasanya gangguan-gangguan ini hanya dapat hilang bila si penderita sudah sembuh dari konstipasi atau obstipasi. gejala pada penderitanya tidak terlalu berbeda hanya saja sedikit lebih parah yaitu: • • • • • • • Perut terlihat seperti sedang hamil dan terasa sangat mulas. eksim. Tetapi bahkan dapat mengalami gangguan yaitu hingga hanya beberapa kali saja dalam satu minggu atau dapat berkali-kali dalam satu hari. jerawat. [1] Buang air besar (biasanya disingkat menjadi BAB) atau defekasi adalah suatu tindakan atau proses makhluk hidup untuk membuang kotoran atau tinja yang padat atau setengahpadat yang berasal dari sistem pencernaan mahkluk hidup. dan lebih banyak terjadi pada wanita dibandingkan dengan pria. Gejala akibat penyebaran toksin inilah yang dapat langsung terlihat pada kulit penderita. Tubuh sering terasa panas. Sering kurang percaya diri dan kadang-kadang ingin menyendiri. Karena kinerja hati terbebani. maka toksin itu menyebar ke seluruh tubuh. Penyebabnya karena racun atau toksin yang berasal dari tinja menumpuk di usus besar dan membebani kinerja hati. lemas dan berat. begitupula mulas dan nyeri yang tak tentu juga tidak menuju ke suatu gejala penyakit. flek hitam. Gangguan yang dapat terjadi misalnya kulit kusam.Sedangkan untuk konstipasi yang kronis atau obstipasi. Gangguan kulit Gangguan kulit biasanya jarang ditemukan pada penderita konstipasi biasa dan lebih rentan menyerang penderita obstipasi. Manusia dapat melakukan buang air besar beberapa kali dalam satu hari atau satu kali dalam beberapa hari. Frekwensi buang air besar dapat mencapai berminggu-minggu. Apabila si penderita memilliki daya tahan tubuh yang lemah maka gangguan tersebut akan semakin tampak. Pada anak-anak. konstipasi dapat mengarah kepada soiling (enuresis dan encopresis). Konstipasi atau sembelit lebih sering terjadi pada anak-anak (karena sistem pencernaan pada anakanak belum terlalu sempurna) dan orang tua (karena kinerja sistem pencernaan pada orang tua menurun). Mengalami mual bahkan muntah. biasanya gangguan-gangguan tersebut .

dan tinja menjadi sangat padat. otot dinding abdomen. tinja menjadi lebih encer sehingga perut terasa mulas dan dapat terjadi pembuangan secara tanpa diduga. Tekanan darah meningkat dan darah yang dipompa menuju jantung meninggi. Selama buang air besar. Pada rektum terdapat bagian yang membesar (disebut ampulla) yang menjadi tempat penampungan tinja sementara. otot dada. Otot-otot pada dinding rektum yang dipengaruhi oleh sistem saraf sekitarnya dapat membuat suatu rangsangan untuk mengeluarkan tinja keluar tubuh. Ketika rektum telah penuh. Pernapasan juga akan terhenti sementara ketika paru-paru menekan diafragma dada ke bawah untuk memberi tekanan.diakibatkan oleh gaya hidup yang tidak benar dan jika dibiarkan dapat menjadi masalah yang lebih besar. Otot sphinkter pada anus akan membuka lubang anus untuk mengeluarkan tinja. diafragma. Mekanisme Gerakan peristaltis dari otot-otot dinding usus besar menggerakkan tinja dari saluran pencernaan menuju ke rektum. bila ada infeksi bakteri atau virus di usus maka secara refleks usus akan mempercepat laju tinja sehingga penyerapan air sedikit. dan diafragma pelvis menekan saluran cerna. Akibatnya. Tinja akan didorong menuju ke saluran anus. tekanan di dalam rektum akan terus meningkat dan menyebabkan rangsangan untuk buang air besar. Keadaan demikian disebut dengan diare. konstipasi dapat terjadi. Sementara. Jika tindakan pembuangan terus ditahan atau dihambat maka tinja dapat kembali ke usus besar yang menyebabkan air pada tinja kembali diserap. . Jika buang air besar tidak dapat dilakukan untuk masa yang agak lama dan tinja terus mengeras.

Pengaturan buang air besar Buang air besar dapat terjadi secara sadar dan tak sadar. radang. kematian. dan faktor faal dan saraf) . penyerapan air pada usus besar yang kurang (menyebabkan diare. Kehilangan kontrol dapat terjadi karena cedera fisik (seperti cedera pada otot sphinkter anus).

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->