P. 1
PROSTAT KANSERİ

PROSTAT KANSERİ

|Views: 603|Likes:
Dipublikasikan oleh Pedro Arzita

More info:

Published by: Pedro Arzita on Sep 14, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2012

pdf

text

original

PROSTAT KANSERİ Prof.Dr.

Yücel PAK-GATA Radyasyon Onkolojisi Prostat kanseri 50 yaşın üzerinde cilt kanseri hariç erkeklerde en sık rastlanan kanserdir. Lezyon lokalize ise cerrahi veya radyoterapi iyi bir kür şansı sağlar.Ancak tedaviye karar vermeden önce en uygun evreleme ve evrelere göre optimal tedaviyi seçmek gerekir(1).Şikayeti olmıyan hastalarda digital rektal muayene,PSA,ve/veya ultrason tetkiki tartışmalıdır(2,3). Hastanın sürvisi tümörün yaygınlığı ile ilişkilidir.Sürviyi etkiliyen diğer faktörler histolojik grade,yaş,diğer hastalıkları ve PSA seviyesine göre karar verilmesidir(4-8). Radyoterapi ile tedavi edilen hastalarda klinik T evresi,Gleoson skoru, ve tedavi öncesi PSA seviyesi nüks riskini doğru tahminde kullanılır (9).DNA ploidi de prognostik tetkiktir. Diploid tümörler tetraploid veya aneploid olanlara göre daha iyi prognozludur(10-14).Gençlerde daha definitif yöntem seçilir.Serum asit fosfataz yükselmesi kötü prognoz belirtisidir.PSA yüksek sensitivite ve spesifitesi nedeniyle çok sık kullanılır(6,7,14-19).Biyokimyasal nüks ile klinik metastaz arası 8 yıldır.Metastazdan ölüme kadar geçen süre ek 5 yıldır(20).Küratif amaçlı radyoterapiden sonra PSA yükselmesi prognostik olabilir (21).Lenf nodu yayılımı ve yüksek alkelen fosfataz prognozu kötüleştirir. Palyatif tedavide hormon faydalıdır. Hastanın takibi uzun süre yapılmalıdır, çünkü geç rekürrens ve metastaz sıktır.
Kaynaklar: 1. Garnick MB: Prostate cancer: screening, diagnosis, and management. Annals of Internal Medicine 118(10): 804-818, 1993.

2. Krahn MD, Mahoney JE, Eckman MH, et al.: Screening for prostate cancer: a decision analytic 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
view. JAMA: Journal of the American Medical Association 272(10): 773-780, 1994. Kramer BS, Brown ML, Prorok PC, et al.: Prostate cancer screening: what we know and what we need to know. Annals of Internal Medicine 119(9): 914-923, 1993. Gittes RF: Carcinoma of the prostate. New England Journal of Medicine 324(4): 236-245, 1991. Paulson DF, Moul JW, Walther PJ: Radical prostatectomy for clinical stage T1-2N0M0 prostatic adenocarcinoma: long-term results. Journal of Urology 144: 1180-1184, 1990. Matzkin H, Eber P, Todd B, et al.: Prognostic significance of changes in prostate-specific markers after endocrine treatment of stage D2 prostatic cancer. Cancer 70(9): 2302-2309, 1992. Pisansky TM, Cha SS, Earle JD, et al.: Prostate-specific antigen as a pretherapy prognostic factor in patients treated with radiation therapy for clinically localized prostate cancer. Journal of Clinical Oncology 11(11): 2158-2166, 1993. Chodak GW, Thisted RA, Gerber GS, et al.: Results of conservative management of clinically localized prostate cancer. New England Journal of Medicine 330(4): 242-248, 1994. Pisansky TM, Kahn MJ, Rasp GM, et al.: A multiple prognostic index predictive of disease outcome after irradiation for clinically localized prostate carcinoma. Cancer 79(2): 337-344, 1997. Nativ O, Winkler HZ, Raz Y, et al.: Stage C prostatic adenocarcinoma: flow cytometric nuclear DNA ploidy analysis. Mayo Clinic Proceedings 64(8): 911-919, 1989. Lee SE, Currin SM, Paulson DF, et al.: Flow cytometric determination of ploidy in prostatic adenocarcinoma: a comparison with seminal vesicle involvement and histopathological grading as a predictor of clinical recurrence. Journal of Urology 140(4): 769-774, 1988. Ritchie AW, Dorey F, Layfield LJ, et al.: Relationship of DNA content to conventional prognostic factors in clinically localised carcinoma of the prostate. British Journal of Urology 62(3): 254-260, 1988. Lieber MM: Pathological stage C (pT3) prostate cancer treated by radical prostatectomy: clinical implications of DNA ploidy analysis. Seminars in Urology 8(4): 219-224, 1990.

14. Carlton JC, Zagars GK, Oswald MJ: The role of serum prostatic acid phosphatase in the 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
management of adenocarcinoma of the prostate with radiotherapy. International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics 19(6): 1383-1388, 1990. Stamey TA, Yang N, Hay AR, et al.: Prostate-specific antigen as a serum marker for adenocarcinoma of the prostate. New England Journal of Medicine 317(15): 909-916, 1987. Stamey TA, Kabalin JN: Prostate specific antigen in the diagnosis and treatment of adenocarcinoma of the prostate. I. Untreated patients. Journal of Urology 141(5): 1070-1075, 1989. Stamey TA, Kabalin JN, McNeal JE, et al.: Prostate specific antigen in the diagnosis and treatment of adenocarcinoma of the prostate. II. Radical prostatectomy treated patients. Journal of Urology 141(5): 1076-1083, 1989. Stamey TA, Kabalin JN, Ferrari M: Prostate specific antigen in the diagnosis and treatment of adenocarcinoma of the prostate. III. Radiation treated patients. Journal of Urology 141(5): 10841087, 1989. Andriole GL: Serum prostate-specific antigen: the most useful tumor marker. Journal of Clinical Oncology 10(8): 1205-1207, 1992. Pound CR, Partin AW, Eisenberger MA, et al.: Natural history of progression after PSA elevation following radical prostatectomy. JAMA: Journal of the American Medical Association 281(17): 1591-1597, 1999. American Society for Therapeutic Radiology and Oncology Consensus Panel: Consensus statement: guidelines for PSA following radiation therapy. International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics 37(5): 1035-1041, 1997.

PATOLOJİ Adult prostat kanserleri daima sadece adenokarsinomadır(% 95 in üzerinde).Tümör diferansiasyonunun derecesi ve histolojik büyüme paterni metastaz ve ölüm ile direkt ilişkilidir.İki histolojik grade’leme kullanılır. Mostofi hücre yapısı ve histolojiye göre 3 grup tarif etmiştir. 1) İyi 2) Orta 3)Kötü difransiye anaplastik. Gleoson’un sistemi histolojik yapıya göredir. Bu numara özellikle sürvi ve nodal yayılım insidensiyle ilişkili olarak 2 den 10’a kadar uzar(Gleson skoru). Gleason katagorisinde (1,2) klinik stage’le ilgili olarak histolojik yapı prognozla ilişkili olarak stage ile histolojiyi birlikte yansıtır.İnce iğne aspirasyon biyopsisi “core” iğne biyopsisi ile eşit doğrulukta tanı verebilir(3).
Kaynaklar: 1. Gleason DF, Mellinger GT: Prediction of prognosis for prostatic adenocarcinoma by combined histological grading and clinical staging. Journal of Urology 111(1): 58-64, 1974.

2. Gleason DF: Histologic grading and clinical staging of prostatic carcinoma. In: Tannenbaum M:
Urologic Pathology: The Prostate. Philadelphia: Lea and Febiger, 1977, pp 171-197.

3. Ljung BM, Cherrie R, Kaufman JJ: Fine needle aspiration biopsy of the prostate gland: a study of
103 cases with histological follow-up. Journal of Urology 135(5): 955-958, 1986.

KLİNİK GİDİŞ: Stage A lezyon tesadüfen bulunur.(%10) Bunlarda rectal muayenede prostat normal bulunur ve sadece hastada obstriksiyon şikayeti vardır. Hastalık ancak transurtral prostat rezeksiyon materyalinde histolojik olarak tespit edilir.A2 de de durum aynıdır, ancak tümör 5 den fazla odak halindedir ve bu lezyonlar genellikle kötü difransiye adeno kanser olup pelvik nodlara yayılma oranı %25’tir. B1 lezyonlarında ise (%5-10) şikayeti olmadan da prostata abnormalite vardır.

Lezyon intra kapsüllerdir.<1.5-B1—>1.5 B2 dir. C lezyonlar da extra kapsüllerdir.D lezyonlarda yakın nod (D1) ve uzak metastaz vardır.(D2) ilerlemiş hastalık hastaların çoğunda tespit edilir.Stage C %45, Stage D %40 olguyu teşkil eder. Bunlarda bazen obstiriksiyon ve kemik ağrısına rastlanır. Prostat kanserin çoğu (%85) posterior lobu tutar.Geri kalan ön lobdadır ve palpasyonda bulunması zordur. Bölgesel lenf nodlu yayılımı lezyonun hacim ve diferansiyonuyla ilişki gösterir. Stage A1 lezyonlarının %10’undan azında ,Stage B de %20 ve Stage C de %65 oranında lenf nod yayılımı görülür. Gleason’un skorunda 2-5 arasında %14 yayılım varken ,9-10 arasındaki hemen tüm olgularda vardır. EVRELEME: Prostat kanserinin evrelemesinde genelde kullanılan iki sistem sistemi”(evreA’ dan D’ye), Diğeri AJCC’nin TNM sistemidir(1,2).
Kaynaklar:

vardır.Biri

“Jewett

1. Jewett HJ: The present status of radical prostatectomy for stages A and B prostatic cancer.
Urologic Clinics of North America 2(1): 105-124, 1975.

2. Prostate. In: American Joint Committee on Cancer: AJCC Cancer Staging Manual. Philadelphia,
Pa: Lippincott-Raven Publishers, 5th ed., 1997, pp 219-224.

TANI VE EVRELEME ÇALIŞMASI Dikkatli rektal fizik muayene esastır. Asid fosfataz,prostatik asid fosfataz rektal muayeneden önce bilgi verebilir. Alkalen fosfataz başta olmak üzere karaciğer enzim testleri,biopsi,kemik sintigrafisi,tam kan,IVP, ve akciğer grafisi evreleme ve lezyonu tanımlama ve yaygınlığını saptamada başlıca yöntemlerdir.Lenf nod yayılımını saptamada lenfranjiyografi,lenf nodlarının cerrahi biopsi araştırması ortaya koyar.Komputerize tomografi hem lezyonu ve yaygınlığını göstermede hem de radyoterapi tedavi planlamasında faydalı yöntemdir. TEDAVİ SEÇENEKLERİ ve SONUÇLARI: CERRAHİ:Radikal Prostatektomi prostatın kapsülünün üretra ve seminuler vesikülleri ile birlikte çıkarılmasıdır. Nodal yayılım %8-21 civarında olan lokalize B1 tümörlerde bu yöntem etkin tedavi şeklidir. Bu girişimde hastaların tama yakın bölümünde (%90-100) empotans ve %5-10 oranında üriner inkontines görülür. RADYOTERAPİ :Sıklıkla kullanılan radyoterapi dozu Stage A1(T1a) için 64 Gy, Stage A,B(T1b,c) için 68-70 Gy,ve C lezyonlarda 70-72 Gy eksternal radyoterapi lokal lezyonu etkin şekilde kontrol edebilir.Stage C hastalıkta veya nodal hastalık bulunduğunda tedavi alanı tüm pelvise yönelik ve 4500 rad veya daha fazla dozla radyoterapi gerektirir.Lenfademoktamiyle birlikte radyoterapi (tüm pelvis), %25 den daha fazla hastada peniste,skrotum ve bacakta ödeme neden olduğundan tavsiye edilmez. Aslında proflaktik ve tedavi edici nodal ışınlamanın yeri kesin belirlenmemiştir. Yüksek doz radyoterapi sonrası hastaların %30-50 ‘sinde impotans, %510’unda inkontinens görülür.Klinik olarak tedavi sonrası kontrolde inaktif hastalık bulunmasına rağmen 18 ay sonra alınan biopside hastalık gözlenmektedir.

Postoperatif radyoterapi lokal nüksü azaltır(21).iridyum v. Mo) ve biyolojik olarak daha agressivdir. Lenf nod yayılımında lenfoadenoktomi veya eksternal radyoterapiye ilaveten intersisyel radyoterapi uygulaması’da kullanılan yöntemdir.Klinik araştırmalar devam etmektedir.Bunun bir avantajı ayaktan tedavi niteliğidir.Verilecek karar hastanın yaşı. B evrede 5 yıl sürvi %70.) özenle seçilmiş T1 veya T2A tümörlü hastalarda ultrason yada CT eşliğinde transperineal teknikle uygulanır.b. Tedavi edilen hastalarda Stage A1 de sürvi 5-10 yılda %95-100 civarındadır.Prostata radyoaktif madde implantasyonundan sonra impotans %10-25 oranında görülmektedir.No.Kapsul penetrasyonu veya prostetektomi sırasında seminal vezikül invazyonu varsa veya cerrahiden sonraki 3 haftadan sonra saptanabilir seviyede PSA varsa postoperatif radyoterapi düşünülür(1520).Retropubik I-125 in elle implantasyonunda lokal başarısızlık ve komplikasyon artar(25-26).palladium. ve bekliyerek gözleme(2-5) benzer sürvi verir.Morbiditeden kaçınmak için dikkatli bir tedavi planı gerekir(15-20). Radikal prostetektomi genellikle lenfadenektomi ile birlikte. EVRELERE GÖRE TEDAVİ : Evre I de Tedavi T1a.rektal ülserasyon riski %12 dir(22).Mo).Radikal prostetektomi veya eksternal radyoterapi ile alınan sonuçlar benzerdir (22-24).10 yıl %45 C evrede ise %30-40 civarındadır.Ancak.İmplant uygulanan hastalarda lokal kontrol oranı %80-90 civarındadır. .Evre D de hormon veya eksternal radyoterapi tavsiye edilir. Bu teknik pelvik nodal olmayanlarda uygulanır.(Stage B1.Prostat kanserleride radyoaktif implant ile (I-125. N0. Bunların çoğunda tedavi gerekmez ve dikkatli takip yapılır(1). Ya da potensi korumak için sinir koruyucu teknikle ya da olmaksızın uygulanır(12-14).2 yıl genitoüriner grade 2 komplikasyon %10. ve hastanın tercihine göre saptanır(3).sıkışma ve daha az da üriner retansiyon çoğu hastada görülür ki zamanla azalır. brakiterapi.yaşla artış gösteren metastaz yapmamış prostat kanseri görülme oranı % 50-60 tır. Kombine tedavilerde morbidite artmaktadır.eksternal radyoterapi (6-10).Rektal ülserasyon da görülebilir.Seksüel potens devamlılığı % 86-92 dir(22-24).D1 lezyonda palyasyon hedeflendiğinde morbiditeyi azaltmak için 60-65 Gy eksternal radyoterapi verilir. İnterstisyel radyoizotop implantasyonu (I-125.No.Bu oran radikal prostetektomide % 10-40.yada olmaksızın yapılır.Au196 vs) yapılan interstisyel radyoterapi özellikle lokalize kanserde kullanılmaktadır. M0. Daha genç hastalarda (50-60 yaş) beklenen sürvi uzun olduğundan tedavi gerekir(3).B2 ve küçük C) bu metodun etkinliği küçük volüm implantı ve homojen yerleştirme ile artar hem de 1500-1800 rad dozu prostata verebilme imkanı sağlar.Bunlarda radikal prostetektomi.Orkiektomi de bir tedavi yöntemidir.eksternal radyoterapide %40-60 tır.Eğer TUR yapılmışsa definitif radyoterapi oluşacak darlığı önlemek için 4-6 hafta geciktirilir(11).Daha az diferansiye kanserlerde rezeke edilen dokuda birden çok parçada görülür (T1b.idrar sıklığı. Eksternal radyoterapinin normal dokuları korumak amacıyla CT bazlı 3-Boyutlu konformal tedavi planlaması ve Yoğunlaşmış Modüler Radyoterapi klinik çalışma halindedir(27).Çok kulanılmamaktadır.Evre I kanserlerin çoğu iyi diferansiye ve glandı sadece fokal olarak tutmuştur(T1a. iyi-differansiye (stage A1): Post mortem çalışmalarda 90 yaş ve üzeri kişilerde . medikal hastalık bulunuşu.

Zinreich E. Freeman JA. International Journal of Radiation Oncology. Biology. Lieskovsky G. Stamey TA. Medini E. 1994. National Institutes of Health: National Institute of Health Consensus Development Conference statement: the management of clinically localized prostate cancer.Kaynaklar: 1.: Radical prostatectomy versus expectant primary treatment in stages I and II prostatic cancer: a fifteen-year follow-up. et al.143 patients from a single institution. Nielsen KT. Hay AR. International Journal of Radiation Oncology. 15. Journal of Urology 125(4): 516-520. et al. 1986. 2. Aron BS. International Journal of Radiation Oncology. 1990. Blute ML. 16. Amdur RJ. Chodak GW. Gerber GS. 7. Fitzgerald LT. JAMA: Journal of the American Medical Association 258(19): 2727-2730.: Comparison of whole pelvis versus small-field radiation therapy for carcinoma of prostate. International Journal of Radiation Oncology. et al. Journal of the National Cancer Institute Monographs 7: 141-149. 1985. 1986. Journal of Urology 150(3): 905-907. 1990. 1981. et al. New England Journal of Medicine 330(4): 242-248. 13. Lee DJ.: Pathological factors that influence prognosis in stage A prostatic cancer: the influence of extent versus grade. 1987. Bagshaw MA. 14. 3. Cantrell BB. Journal of Urology 136(4): 837-839. 1994. Biology. Journal of Urology 142(5): 1266-1271. Graversen PH. Bigg SW: Nerve-sparing radical prostatectomy: evaluation of results after 250 patients. Journal of Clinical Oncology 12(11): 2254-2263. Yang N. Thisted RA. et al. Paull G. 18.: Definitive radiotherapy in resectable (stage A2 and B) carcinoma of the prostate: results of a nationwide overview. Catalona WJ. et al. Eggleston JC. 1987.: Radical prostatectomy for clinically localized prostate cancer: long-term results of 1. Lange PH.: Prognosis of untreated stage A1 prostatic carcinoma: a 4. Carter GE. 11. Lieskovsky G. Cancer 45(7): 1912-1921.: Improving the therapeutic ratio of external beam irradiation for carcinoma of the prostate. et al. 12. Reddy PK. 9.: Results of conservative management of clinically localized prostate cancer. Catalona WJ. Bagshaw MA: External radiation therapy of carcinoma of prostate. Ploysongsang S. 1990. et al. Basler JW: Return of erections and urinary continence following nerve sparing radical retropubic prostatectomy. 1984. Asbell SO. Urology 27(1): 10-16. DeKlerk DP.: Radiation therapy as adjuvant treatment after radical prostatectomy. 1993. Biology. . 1989. Biology.: The effect of overall treatment time on local control in patients with adenocarcinoma of the prostate treated with radiation therapy. 17. Physics 19(6): 1377-1382. New England Journal of Medicine 317(15): 909-916. Gasser TC. Shehata WM. 10. 6. Freiha F: External beam radiation salvage for residual or recurrent local tumor following radical prostatectomy. Physics 11(12): 2073-2080. 1988. et al. Physics 13(5): 659-663. Journal of Urology 143(3): 538-544. El-Mahdi AM. Zincke H. 19. Eggleston JC. et al.: Results of local and/or systemic adjuvant therapy in the management of pathological stage C or D1 prostate cancer following radical prostatectomy. Forman JD. et al. 1980. et al. study of 94 cases with extended follow-up. 1986. Parsons JT. Pilepich MV.: Prostate-specific antigen as a serum marker for adenocarcinoma of the prostate. Ray GR. Physics 12(9): 1597-1600. Bagshaw MA. 5. 1987. Skinner DG.: Radical retropubic prostatectomy and postoperative adjuvant radiation for pathological stage C (PCN0) prostate cancer from 1976 to 1989: intermediate findings. Epstein JI. et al. Urology 36(6): 493-498. Bergstralh EJ. Schellhammer PF: The effect of prior transurethral resection of the prostate on post radiation urethral strictures and bladder neck contractures. Seymore CH. 1993. Journal of Urology 132(5): 926-930. 8. Journal of Urology 149(5): 1029-1034. Cook DW.

M0 veya T1.iridyum ile) ultrason veya CT eşliğinde dikkatli seçilmiş T1 T2 tümörlü hastalarda transperineal teknikle uygulanır. Moul JW. 25. Wallner K. Roy J.Bunun sonuçları radikal prostetektomi veya eksternal radyoterapininkine benzer(20-22). Radikal prostetektomi genellikle pelvik lenfadenektomi ile birlikte potensi koruyan sinir koruyucu teknikle ya da olmaksızın uygulanır(10-12). M0 or T1c. Journal of Clinical Oncology 14(1): 304-315.: The effect of local control on metastatic dissemination in carcinoma of the prostate: long-term results in patients treated with 125I implantation. International Journal of Radiation Oncology.: Dose escalation with 3D conformal treatment: five year outcomes. M0. Ragde H. Hanlon AL. International Journal of Radiation Oncology. N0. N0. grade 2 üriner komplikasyon 2 yılda % 10 dur.Diğer alternatif eksternal radyoterapidir(3-7).Radyoterapi TUR dan 4-6 hafta sonra yapılır(9). 23. seminal vezikül invazyonu prostetektmi sırasında ya da cerrahide 3 hafta geçmesine rağmen belirgin PSA artışında postoperatif radyoterapi gerekir(1318).No. treatment optimization.Mo veya T1c. Schellhammer PF: I-125 interstitial implantation for prostate cancer. 1989.Nadiren uygulanan retropubik. et al. Journal of Urology 144: 1180-1184. M0 T1b. 1991. orta differansiye. Journal of Clinical Oncology 14(2): 449-453. Journal of Urology 142(4): 1011-1017. Fuks Z.Bu risk % 12. N0. Blasko JC. Catalona WJ: Clinical use of prostate specific antigen in patients with 21. 1998. 1990. N0.: Interstitial iodine-125 radiation without adjuvant therapy in the treatment of clinically localized prostate carcinoma.Ayrıca rektal ülserasyon görülebilir.Lokal rekürensi azaltır(19). Physics 41(3): 501-510. et al. Walther PJ: Radical prostatectomy for clinical stage T1-2N0M0 prostatic adenocarcinoma: long-term results. kötü differansiye. Bahnson RR.daha az da retansiyon çoğu hastada görülür. prostate cancer.elle I-125 implantasyonunda lokal nüks ve komplikasyon artar(23-24).palladium. 1989. or un differansiye veya T1b. N0. Hanks GE. Evre II Prostat Kanseri T1a. Wallner KE. Avantajı hastaları yatırmadan yapılmasıdır. İnterstisyel brakiterapi (I-125. 22.(1.Bu risk hekimin hüneri ve uygulama tekniği ile değişir(20). idrar tutamama. 1997. 27.20. D'Amico AV. 26. M0 veya T2. Schultheiss TE. Cancer 80(3): 442-453. 1996. eksternal radyoterapi ile % 40-60 tır. Biology.Radikal prostetektomi TURp tan sonra güçleşebilir. Physics 21(3): 537-547. Biology. Hudson MA. Eksternal radyoterapi bu evrede kullanılır ve normal dokuları korumak için 3 boyutlu konformal tedavi veya yoğun moduler tedavi(Intese Modulated) klinik araştırma durumundadır(25).Mo hastalar için standart tedavi seçenekleri uygun hastalarda sadece sıkı gözlem yapılmasıdır.Kapsül penetrasyonu.Seksüel potensin korunması oranı bu yöntemde %86-92.Dejavantajı ise sık idrara çıkma.Klinik yada patolojik tutulmamış pelvik lenf nodlarının proflaktik ışınlanmasının spesifik sürviyi artırdığı görülmemiştir(8). .Dikkatli bir radyoterapi planı morbiditeyi azaltır(13-18). Leibel SA. 1996. Kuban DA. and future directions. et al.2). What have we learned 10 years later? Cancer 63(12): 2415-2420. radikal prostektomide %10-40. Grimm PD. Paulson DF. Ancak sonradan düzelebilir.No. Harrison L: Tumor control and morbidity following transperineal iodine 125 implantation for stage T1/T2 prostatic carcinoma. 24. El-Mahdi AM. Coleman CN: Role of interstitial radiotherapy in the management of clinically organ-confined prostate cancer: the jury is still out.

2). .11.İyi bir planlama morbiditeyi azaltır(13-18).Mo) hastalara göre daha iyi gidiş vardır. Bu alternatif tedavi seçimlerinde impotans.Kapsuler yayılım veya seminal vezikül tutulumu var veya operasyondan 3 hafta sonra PSA yüksekse postoperatif radyoterapi düşünülür.Bunun bir avantajı ayaktan tedavi niteliğidir.inkontinens.sıkışma ve daha az da üriner retansiyon çoğu hastada görülür ki zamanla azalır.Eğer tümörün yayılımı müsaade ederse impotansı ereksiyon için gerekli sinirler korunur(12. M0 (stage A2 veya B1 veya B2) Bu evrede de aynı yöntemler kullanılır ve benzer sürvi elde edilir(1).Radikal prostetektomi veya eksternal radyoterapi ile alınan sonuçlar benzerdir (20-22).27.Bu uygulama lokal rekürrensi azaltır ama sürviyi uzattığı gösterilmemiştir(19). Gerber GS.23.strüktürü azaltır(9).Seksüel potens devamlılığı % 86-92 dir(20-33).) özenle seçilmiş T1 veya T2A tümörlü hastalarda ultrason yada CT eşliğinde transperineal teknikle uygulanır. Thisted RA.sadece radyoterapiye göre daha iyidir(26).Tedavi seçeneklerinin başında pelvik lenfadenektomi ile yapılan Radikal prostatektomidir(10.her iki gland lobunu tutan(T2b.Küçük palpabl kanserli hastalarda(T2a. Diğer bir seçenek dikkatli izlemedir(1.Büyük T2b tümörlerde adjuvan hormon tedavisi düşünülmelidir(26). İnterstisyel radyoizotop implantasyonu (I-125.b. ve hastanın tercihine göre verilir.T2.palladium.30).No.Çok kulanılmamaktadır.rektal ülserasyon riski %12 dir(22).Retropubik I-125 in elle implantasyonunda ve cerrahın kalifikasyonuna göre lokal başarısızlık ve komplikasyon artar(20.27).Lenfadenektomi yapılanda.idrar sıklığı. tıbbi hastalığı. et al. Ultrason eşliğinde perkutenöz kriocerrahi de klinik çalışma şeklinde uygulanmaktadır(34).Bu oran radikal prostatektomide %10-40.2 yıl genitoüriner grade 2 komplikasyon %10.Preoperatif hormon tedavisinin rolü henüz gösterilmemiştir(29.32).Tedavi kararı hastanın yaşı.36).iridyum v.Tanıdan sonra radikal prostetektomi yapılanlarla gözlenenler arasında Evre III hastalarda sürvi farkı yoktur(2).Mo) .Radyoterapi ile devamlı verilen hormon tedavisinde sonuç. Ancak. Eksternal radyoterapinin normal dokuları korumak amacıyla CT bazlı 3-Boyutlu konformal tedavi planlaması ve Yoğunlaşmış Modüler RT klinik çalışma halindedir(25).: Results of conservative management of clinically localized prostate cancer. 1994. Başlangıçta konservatif kalınan daha sonra hormon verilen lokalize prostat kanserlilerde grade’i 1 veya 2 olanlarda hastalık spesifik yaşam 10 yılda % 87 olup overall sürvi aynı yaştaki populasyona benzemektedir(1). metastaz saptanan hastaların prognozu yapılmıyanlardan daha iyidir. Kaynaklar: 1. New England Journal of Medicine 330(4): 242-248. ve barsak yaralanması gibi yan etkiler dikkate alınmalıdır.Definitif radyoterapi TURp’tan 4-6 hafta sonra yapılmalıdır.Klinik veya patolojik olarak tutulmamış pelvik lenf nodlarının profilaktik ışınlamasının sürviye katkısı isbatlanmamıştır(8).Rektal ülserasyon da görülebilir.28). N0.Hem de cerrahi sınır ve kapsul invazyonunu değiştirdiğinden değerlendirmeyi güçleştirir(31). Diğer klinik çalışma ise radikal prostatektomiden önce hormon tedavisidir(35.24).No.eksternal radyoterapide %40-60 tır. Chodak GW. Eksternal radyoterapi diğer seçenektir(3-7.

4.2. Catalona WJ: Clinical use of prostate specific antigen in patients with prostate cancer. Seymore CH. et al. 10. Graversen PH.: Results of local and/or systemic adjuvant therapy in the management of pathological stage C or D1 prostate cancer following radical prostatectomy.: Improving the therapeutic ratio of external beam irradiation for carcinoma of the prostate. Freiha F: External beam radiation salvage for residual or recurrent local tumor following radical prostatectomy. Physics 12(9): 1597-1600. International Journal of Radiation Oncology. Hay AR. Bergstralh EJ. Journal of Clinical Oncology 14(2): 449-453. Bagshaw MA.: Comparison of whole pelvis versus small-field radiation therapy for carcinoma of prostate. 5. Martz KL. 21. Journal of Urology 144: 1180-1184.: Prostate-specific antigen as a serum marker for adenocarcinoma of the prostate.: Definitive radiotherapy in resectable (stage A2 and B) carcinoma of the prostate: results of a nationwide overview. Yang N. 1985. 1989. 11. Journal of Urology 143(3): 538-544. 1986. Physics 40(4): 769782.: Radiation therapy as adjuvant treatment after radical prostatectomy. Shehata WM. Asbell SO. 1994. International Journal of Radiation Oncology. Journal of Urology 132(5): 926-930. Roy J. et al. 7.: Radical prostatectomy versus expectant primary 3. 1988. Carter GE. 1996. Cook DW. Lange PH. Skinner DG. Coleman CN: Role of interstitial radiotherapy in the management of clinically organ-confined prostate cancer: the jury is still out. Journal of Clinical Oncology 14(1): 304-315. 1984. 12. 1986. 1993. 14. 1990. Lieskovsky G. Reddy PK. 1987. Ploysongsang S.: The effect of overall treatment time on local control in patients with adenocarcinoma of the prostate treated with radiation therapy. 19. 1990. El-Mahdi AM. Journal of Clinical Oncology 12(11): 2254-2263. Physics 19(6): 1377-1382. Fitzgerald LT. Lieskovsky G. Zincke H. New England Journal of Medicine 317(15): 909-916. Biology. Catalona WJ. International Journal of Radiation Oncology. Zinreich E. Shin KH. et al. Urology 27(1): 10-16. 1998. Hudson MA. 16.: Radical prostatectomy for clinically localized prostate cancer: long-term results of 1. Journal of Urology 142(5): 1266-1271. 20. 1989. Forman JD. Lee DJ. et al. et al. Nielsen KT. Biology. Bahnson RR. 13. Schellhammer PF: The effect of prior transurethral resection of the prostate on post radiation urethral strictures and bladder neck contractures. Freeman JA. International Journal of Radiation Oncology. Moul JW. 1993. 17. Physics 11(12): 2073-2080. 9. . Bagshaw MA. 8. 1980. Blute ML. 1996. Gasser TC. Journal of Urology 142(4): 1011-1017. Basler JW: Return of erections and urinary continence following nerve sparing radical retropubic prostatectomy. Medini E. Biology. Wallner K. et al. Amdur RJ. 18. et al. a phase III study for T1BN0M0 (A2) and T2N0M0 (B) prostate carcinoma. Urology 36(6): 493-498. Cancer 45(7): 1912-1921. Stamey TA. Biology. Pilepich MV. 15. 1987. D'Amico AV. Catalona WJ. Physics 13(5): 659-663. Bagshaw MA: External radiation therapy of carcinoma of prostate. et al. Journal of Urology 150(3): 905-907. et al. Asbell SO. Bigg SW: Nerve-sparing radical prostatectomy: evaluation of results after 250 patients. International Journal of Radiation Oncology. Walther PJ: Radical prostatectomy for clinical stage T1-2N0M0 prostatic adenocarcinoma: long-term results. Parsons JT. Paulson DF. 1990. treatment in stages I and II prostatic cancer: a fifteen-year follow-up.: Radical retropubic prostatectomy and postoperative adjuvant radiation for pathological stage C (PCN0) prostate cancer from 1976 to 1989: intermediate findings. 6. Harrison L: Tumor control and morbidity following transperineal iodine 125 implantation for stage T1/T2 prostatic carcinoma.: Impact of surgical staging in evaluating the radiotherapeutic outcome in RTOG #77-06. et al. Journal of the National Cancer Institute Monographs 7: 141-149. Ray GR. 1990. Aron BS.143 patients from a single institution. et al. Biology. Journal of Urology 149(5): 1029-1034.

34. International Journal of Radiation Oncology. El-Mahdi AM. Fuks Z.: Campbell's Urology. 1997. 7th ed. M0 (stage C) Esternal radyperapi. 1997. Stroumbakis N. Cookson MS.B. Proceedings of the American Urological Association 155(Suppl): A-976. Proceedings of the American Urological Association 155(Suppl): A-1426. 1996.: Prostate specific antigen based disease control following ultrasound guided iodine-125 implantation for stage T1/T2 prostatic carcinoma.: Update on neoadjuvant androgen deprivation therapy (ADT) and radical prostatectomy in localized prostate cancer. Wallner KE. Stroumbakis N. and results of neoadjuvant androgen deprivation in the treatment of prostatic cancer: Memorial Sloan-Kettering Cancer Center results. Journal of Urology 128(3): 502-504..: Randomized prospective study: radical prostatectomy alone vs radical prostatectomy preceded by androgen blockade in cT2b prostate cancer . 1989. 33. Vaughan ED. 31. 1997. Rockville.: Interstitial iodine-125 radiation without adjuvant therapy 23. et al. What have we learned 10 years later? Cancer 63(12): 2415-2420. 1995. and future directions. 555A. pp 2574-2564. 36. Wajsman Z. Fair WR.: Factors influencing outcome of definitive radiotherapy for localized carcinoma of the prostate. Schellhammer PF: I-125 interstitial implantation for prostate cancer. Hinshaw W. Physics 41(3): 501-510. Summary.: The effect of local control on metastatic dissemination in carcinoma of the prostate: long-term results in patients treated with 125I implantation. Grimm PD. Presti JC. et al. Eastham JA. Cookson MS. Urology 49(Suppl 3A): 65-69. International Journal of Radiation Oncology. Biology. Debruyne FM: Preliminary results of a prospective randomized study comparing radical prostatectomy versus radical prostatectomy associated with neoadjuvant hormonal combination therapy in T2-3 N0 M0 prostatic carcinoma.. Relative effectiveness and cost-effectiveness of methods of androgen suppression in the treatment of advanced prostatic cancer. Journal of Urology 156(1): 115-121. et al. Evidence Report/Technology Assessment: Number 4.: Radical surgery versus radiotherapy for adenocarcinoma of the prostate. 35. Schultheiss TE. interstisyel implantatasyon. 1996. Grimm PD.gov/clinic/prossumm. treatment optimization. Simpson JR. Shinohara K. Scardino PT: Radical prostatectomy. In: Walsh PC. 1998.Eksternal radyoterapi ile uygulandığında en uygun tedavi yöntemi olup lokal kontrol ve hastalıksız sürviyi artırmada başarılıdır (2. rationale. Schulman CC. et al. Hanks GE. Perez CA.: Dose escalation with 3D conformal treatment: five year outcomes. Urology 49(5): 721-725. N0. Bazinet M. 667A. Sharifi R. 1996. Kuban DA. 26. et al.: The indications. Available at: http://www. Wallner K.Prognoz büyük ölçüde . Garcia D. Retik AB. Saunders. Zheng W. Physics 21(3): 537-547. in the treatment of clinically localized prostate carcinoma.initial results. Evre III Prostat Kanseri T3. et al. 1989.: Morphologic changes induced by neoadjuvant androgen ablation may result in underdetection of positive surgical margins and capsular involvement by prostatic adenocarcinoma.3). Soloway MS.htm. Biology. Paulson DF. et al. Hanlon AL. 1998. Blasko JC.: Cryosurgical treatment of localized prostate cancer (stages T1 to T4): preliminary results. et al.22. 1997. January 1999. eds. Urology 49(Suppl 3A): 46-55. et al. 25.1 Radikal prostatektomi sonuçları evre II dekilerden daha kötüdür.ahcpr. 27. Journal of Urology 154(3): 1096-1099. 28. Connolly JA. Agency for Health Care Policy and Research. 24. Leibel SA. 32. 1991. et al. Blasko JC. MD. Witjes WP. Radiotherapy and Oncology 16(1): 1-21. Cancer 80(3): 442-453. et al. Ragde H. 30. et al. Fair WR. ve radikal prostatektomi kullanılır. Accessed 6/14/99.Büyük tümörlerde interstisyel brakiterapi teknik açıdan zordur. Begin LR. Philadelphia: W. 1982. 29. Lin GH.

AHCRP (8).nötron. 1993. Physics 26(2): 197-201.spinal kord kompresyonu ve ureter obstrüksiyonu daha azdı(10).Hemen tedavi kolunda patolojik fraktür.bir grubuna rölapsta goserelin verilmiştir. Trailins AH.9).yada artmış sürvi. Journal of Clinical Oncology 15(3): 1013-1021.Eksternal radyoterapi(2. seçenek genellikle pelvik lenfadenektomiyle beraber yapılan (çok uygun olgularda) radikal prostatektomidir(16). Tedavi seçenekleri:1. 2. International Journal of Radiation Oncology.multilif kollimatörlü foton tedavi (25.7).3. 1987.buna hormon eklenmesi(4.estrojen (DES). Byhardt RW. Zagars GK. .8.17. Radyoterapi’nin alternatif şekilleriyle(mikst ışın(nötron/proton).14.24) kullanılmıştır.11-13). Semptomatik tedaviler:Birçok evre III hastanın üriner semptomları olduğundan bunların kontrolu gerekir.Neoadjuvan hormon tedavisinin rolü belli değildir(19.: Phase III trial of androgen suppression using goserelin in unfavorable-prognosis carcinoma of the prostate treated with definitive radiotherapy: report of Radiation Therapy Oncology Group protocol 85-31. Paulson DF: Management of prostate malignancy.Hem de bunun yaptığı morfolojik değişiklikler cerrahi sınır ve kapsul invazyonunun değerlendirilmesini güçleştirir(21).Radyoterapi ile tedavi edilen ve 20 yıl izlenen hastalardan % 47 si prostat kanserinden ölürken. seçenek tedaviye hemen başlanmayıp dikkatli izlemedir(22).5. pp 107-160. et al. del Regato JA. Ayala AG: Radiation therapy of stage C prostate cancer: significance of Gleason grade to survival.TURp.Bu ise radyoterapi(2.3. Eds. Pittman DD: Twenty years follow-up of patients with inoperable 4.Ultrason eşliğinde perkutenöz kriocerrahi de klinik çalışma şeklinde uygulanmaktadır(29). % 44 ü başka hastalıktan ölmektedir(3). 3.leuprolide veya LHRH agonisti.11.: Genitourinary Cancer Management. cancer of the prostate (stage C) treated by radiotherapy: report of a national cooperative study. Kaynaklar: 1. Paulson DF. 2. İkisi arasında 5 yıl sürvide fark gözlenmemiştir(4).18). Seminars in Urology 8(4): 225-231.veya hormonal maniplasyonla olur.27).Küratif radyoterapi TURp dan 4-6 hafta sonra(15) yapılmalı ve konformal radyoterapi (15) uygulaması gelişmektedir.12). Biology.3.RTOG (9) dir. In: deKernion JB.26) lokal kontrolde artış . non-steroid eantiandrojen veya steroid antiandrojen kullanılabilir. 1987. Pilepich MV.Palyatif cerrahi(TURp). Hormonal tedaviye hemen başlamak(orkiektomi veya LHRH) ya da gözleyip progresyon olunca hormon tedavisi vermek lokal ileri ve asemptomatik metastazlı prostat kanserlerinde daha iyi sürvi sağlarken hemen tedavi edilenlerde prostat kanseri spesifik sürvi gösterdi.6. Philadelphia: Lea and Febiger. Hormonal tedavi radyoterapi ile birlikte verilebilir. yada azalmış komplikasyon elde edilmektedir (26. Caplan R.RTOG çalışmasında T3 No vra T3 N1 Mo prostata ve pelvise radyoterapi alan hastaların bir grubuna hemen adjuvan goserelin. 4.20). uygun T3 olgularda eksternal radyoterapi ile birlikte interstisyel brakiterapi(23. Seçenek hormon maniplasyonu(orkiektomi veya LHRH agonisti)dur (10). 1990. Babaian RJ.Bu konuda yapılan diğer çalışmalar EORTC (5. 1997.bölgesel lenf nod durumuyla ilgilidir.radikal cerrahi.Hormonal tedavi orkiektomi. Kapsul penetrasyonu veya seminal vezikül tutulumu saptanan veya cerrahiden 3 hafta sonra PSA sı yüksek olanlarda postoperatif radyoterapi düşünülmelidir(13.

7. New England Journal of Medicine 337(5): 295-300. 1988. 1997. 13. Relative effectiveness and cost-effectiveness of methods of androgen suppression in the treatment of advanced prostatic cancer.: Radiation therapy as adjuvant treatment after radical prostatectomy. Biology. et al. Journal of Urology 159(6): 2030-2034. January 1999. et al. Fair WR. Perez CA. International Journal of Radiation Oncology. 20. et al. and results of neoadjuvant androgen deprivation in the treatment of prostatic cancer: Memorial Sloan-Kettering Cancer Center results. Garcia D. Biology. Reddy PK. 1997. Stroumbakis N. Lancet 353(9149): 267-272. 19. 1984. Urology 30(6): 535-540. 1987. Khoo VS. Johnson RJ. Rockville.5. 1989. Journal of Urology 149(5): 1029-1034. Begin LR.: The indications. Summary. Freeman JA. Pilepich MV. Lange PH. 1995.: Combined orchiectomy and external radiotherapy versus radiotherapy alone for nonmetastatic prostate cancer with or without pelvic lymph node involvement: a prospective randomized study. Johnson DE. Walsh PC. Bagshaw MA. International Journal of Radiation Oncology. 15. Ray GR. Physics 14(6): 1085-1091. Cook DW. Schulman CC. Freiha F: External beam radiation salvage for residual or recurrent local tumor following radical prostatectomy. et al. rationale. Simpson JR.: Androgen deprivation with radiation therapy compared with radiation therapy alone for locally advanced prostatic carcinoma: a randomized comparative trial of the Radiation Therapy Oncology Group. 10. 22.: Factors influencing outcome of definitive radiotherapy for localized carcinoma of the prostate. Seymore CH. Damber JE.: Radical retropubic prostatectomy and postoperative adjuvant radiation for pathological stage C (PCN0) prostate cancer from 1976 to 1989: intermediate findings. Jewett HJ: Radical surgery for prostatic cancer. Perez CA. British Journal of Urology 79(2): 235-246. 1997. 1997. Urology 49(5): 721-725. et al. 1998. Witjes WP. Pilepich MV. Urology 49(Suppl 3A): 46-55.ahcpr.gov/clinic/prossumm. 11. Al-Sarraf M. von Eschenbach AC. Immediate versus deferred treatment for advanced prostatic cancer: initial results of the Medical Research Council Trial. Norman AR. The Medical Research Council Prostate Cancer Working Party Investigators Group. 1993. Evidence Report/Technology Assessment: Number 4. 1999.: Prognostic significance of nodal involvement in locally advanced (stage C) carcinoma of prostate: RTOG experience. 21. prostate cancer treated with radiotherapy and goserelin. 1988. et al. Adolfsson J: Deferred treatment of low grade stage T3 prostate cancer without distant metastases.: Comparison of radiation side-effects of conformal and conventional radiotherapy in prostate cancer: a randomised trial. Zheng W. et al. et al. Available at: http://www. Debruyne FM: Preliminary results of a prospective randomized study comparing radical prostatectomy versus radical prostatectomy associated with neoadjuvant hormonal combination therapy in T2-3 N0 M0 prostatic carcinoma.: Adjuvant estrogen following radiation therapy for stage C adenocarcinoma of the prostate: long-term results of a prospective randomized study. Cookson MS. 8.: Improved survival in patients with locally advanced 6. 18. et al. 12. Journal of the National Cancer Institute Monographs 7: 141-149. . Zagars GK. Modig H. 1993. Bolla M. Urology 49(Suppl 3A): 65-69. et al.htm. 14.: Morphologic changes induced by neoadjuvant androgen ablation may result in underdetection of positive surgical margins and capsular involvement by prostatic adenocarcinoma. 1980. et al. 16. Schellhammer PF: The effect of prior transurethral resection of the prostate on post radiation urethral strictures and bladder neck contractures. Medini E. 1997. Radiotherapy and Oncology 16(1): 1-21. Lieskovsky G. El-Mahdi AM. Journal of Urology 149(2): 326-329. 1986. MD. 9. Krall JM. Granfors T. Dearnaley DP. Urology 45(4): 616-623. Agency for Health Care Policy and Research. Bazinet M. Physics 12(9): 1597-1600. 17. Warde P. Gonzalez D. Cancer 45(7 Suppl):1906-1911. Journal of Urology 132(5): 926-930.

29.7.ya da herhangibir T. Biology. vee uzak metastaz olup olmaması.6. Seminars in Radiation Oncology 3(4): 240-249. Southwest Oncology Group: Phase III Randomized Evaluation of Adjuvant Radiotherapy vs No Adjuvant Therapy Following Radical Prostatectomy and Pelvic Lymphadenectomy in Surgical Stage C Adenocarcinoma of the Prostate (Summary Last Modified 05/98). et al. American Journal of Clinical Oncology 16(2): 164-167. et al. et al. Journal of Urology 156(1): 115-121. Krall JM. 1996. N0. T4.: Photon versus fast neutron external beam radiotherapy in the treatment of locally advanced prostate cancer: results of a randomized prospective trial. Ragde H: Brachytherapy and organ preservation in the management of carcinoma of the prostate.Hemen başlanan hormon tedavisinde (orkiektomi veya LHRH analoğu) daha iyi sürvi sağlanmaktadır . . 25. Diğer bir çalışmada hemen verilen hormon tedavisi daha uzun sürvi sağlamada üstün bulunmuştur (2. yada herhangibir T. et al.Patolojik fraktür . Thompson IM. 2000. 1993. 28. Shinohara K. 1993. Herhangibi T . 1993. Kür nadirdir.En sık semptom üriner sistem ve kemik metastazından olur. advanced prostate cancer: a systematic review and meta-analysis. SWOG-8794. Hasselblad V. Laramore GE. Connolly JA.ya da sadece lenf nodu tutulumu olmasına bağlı olarak yapılır. Physics 32(1): 3-12. Shipley WU. Samson DJ. Caplan RJ. herhangibir N. M0. M1 hastalarda. Önce yapılan TUR veya radyoterapi ve sora yapılan radyoterapi veya hormon tedavisi bu hastalarda önem kazanır. clinical trial. et al.hormon tedavi uzak metastazlı hastaların başlıca tedavisidir.: Advanced prostate cancer: the results of a randomized comparative trial of high dose irradiation boosting with conformal protons compared with conventional dose irradiation using photons alone. Grimm PD.10.9. M0. fakat hastaların çoğunda şaşırtıcı subjektif veya objektif cevaplar vardır. Physics 28(1): 47-54. 27.: Cryosurgical treatment of localized prostate cancer (stages T1 to T4): preliminary results.: Single-therapy androgen suppression in men with 24.Hormonal maniplasyon (5. M1 (stage D1 veya D2) AHPCR araştırmasında(1) büyük T2 tümörlü hastalarda radyoterapiye eklenen sürekli androjen supresyonu sadece radyoterapiyle karşılaştırılmıştır. Annals of Internal Medicine 132(7): 556-577. International Journal of Radiation Oncology.3). Blasko JC.spinal kord basısı ve üreter obstrüksiyonu daha azdır(4). Laramore GE. birlikteki medikal hastalık. N1-3. Biology.herhangi N.: Fast neutron radiotherapy for locally advanced prostate cancer: final report of a Radiation Therapy Oncology Group randomized clinical trial.8. Verhey LJ. closed. Russell KJ. 1995. semptomlar. 01/01/1997.12). Munzenrider JE.11. Thomas FJ.Elde edilen tüm ölümlerin azalmasınnda adjuvan androjen süpresyonunun radyoterapiyle birlikte başlanması ve uzun yıllar devam ettirilmesine bağlanmıştır.23. Bu evrede tedavi seçenekleri : 1. International Journal of Radiation Oncology. Presti JC. 26. Evre IV Prostat Kanseri Tedavi seçimi yaş. Seidenfeld J.

Eisenberger MA. 1990.: Immediate hormonal therapy compared with 3.: Orchiectomy versus long-acting D-Trp-6-LHRH in advanced prostatic cancer. Sarosdy M. New England Journal of Medicine 341(24): 1781-1788. Rockville. 4. 1999. Messing EM. Immediate versus deferred treatment for advanced prostatic cancer: initial results of the Medical Research Council Trial. Accessed 6/14/99.Palyatif cerrahi. The Medical Research Council Prostate Cancer Working Party Investigators Group. Suppl): 45-52. Bagshaw MA: External radiation therapy of carcinoma of prostate. Walsh PC: Hormonal therapy of prostatic cancer. Evidence Report/Technology Assessment: Number 4.2.Uygun hastalarda dikkatli izleme. The Leuprolide Study Group: Leuprolide versus diethylstilbestrol for metastatic prostate cancer. 1980. 1984. Southwest Oncology Group: Phase III Comparison of Flutamide vs Placebo Following Bilateral Orchiectomy in Patients with Stage D2 Adenocarcinoma of the Prostate (Summary Last Modified 12/92). Soloway M: Clinical study of leuprolide depot formulation in the treatment of advanced prostate cancer. Peeling WB: Phase III studies to compare goserelin (Zoladex) with orchiectomy and with diethylstilbestrol in treatment of prostatic carcinoma. New England Journal of Medicine 311(20): 1281-1286. MD. Crawford ED. et al. New England Journal of Medicine 321(7): 419-424. Available at: http://www. Journal of Urology 143(1): 68-71.18) uygulanabilir. Kaynaklar: 1. 1980. 1989. 2. Eisenberger MA. 4. 13.Orkiektomi ile birlikte radikal prostatektomi ( çalışma halinde)(16) 7. January 1999. et al. 8. 12. 11. Cancer 45(7): 1912-1921. Edwards L.Hormon refrakter hastalarda sistemik kemoterapi(çalışma devam ediyor) (17. Prostate Cancer Trialists' Collaborative Group: Maximum androgen blockade in advanced prostate cancer: an overview of the randomised trials. 1987. Sharifi R. 7. Lancet 355(9214): 1491-1498.TURp’tan 4-6 hafta sonra yapılmalıdır(15). 5. 10. Agency for Health Care Policy and Research. McLeod DG. . 09/15/1994. 5.: A controlled trial of leuprolide with and without flutamide in prostatic carcinoma. British Journal of Urology 59(3): 248-254. observation after radical prostatectomy and pelvic lymphadenectomy in men with node-positive prostate cancer. 1989. 6. Scott WW. Phillips RH.Eksternal radyoterapiye hormonal tedavi eklenebilir(1). Eisenberger MA. 1999. closed. Parmar H. 2000.gov/clinic/prossumm. Walsh PC: Early androgen deprivation for prostate cancer? New England Journal of Medicine 341(24): 1837-1838. 6. Cancer 45(7): 1929-1936. 3. Summary. 1997. Urology 33(5.Eksternal radyoterapi (çok uygun Mo hastalarda) küratif yaklaşılabilir (13. SWOG-8894. 9. Manola J. et al.htm. clinical trial.44).Palyatif radyoterapi. Relative effectiveness and cost-effectiveness of methods of androgen suppression in the treatment of advanced prostatic cancer.ahcpr. British Journal of Urology 79(2): 235-246. Menon M.

1986. tedavi seçimi daha önce yapılan tedavilere. Kuban DA. Lieskovsky G. radiation therapy for carcinoma of prostate. the management of pathological stage C or D1 prostate cancer following radical prostatectomy. Aron BS. analjezik ihtiyacı daha az görülmüştür(12). et al. 18. 1988. Sadece eksternal radyoterapiye göre buna ilave stronsyum-89 verilende hastalık gidişi daha yavaş.Bunlar radyoterapi dışında kortikosteroidler(23. . two microtubule inhibitors.diğer medikal hastalıklara. Pienta KJ. Radyoterapi sonrası lokal nükste bir hastada kurtarma prostetektomisi sağlanabilir(5). Kaynaklar: 1. Urology 27(1): 10-16. Physics 12(9): 1597-1600. Journal of Urology 142(5): 1266-1271.Dissemine nüksü olan hastalar hormonla tedavi edilir. Krigel RL. Freiha F: External beam radiation salvage for residual or recurrent local tumor following radical prostatectomy. Journal of Urology 149(5): 1029-1034. Suppl): 27-36. Moul JW.: Results of local and/or systemic adjuvant therapy in 4. Ray GR. 1989. 1986.Hormon tedavi sonrası nüks olgularında kemoterapi ve biyolojik ajanlar araştırılmaktadır(8).Prostatektmi sonrası sadece lokal nüks olanlarda definitif radyoterapi verilir(1-4). 1991. Biology. Reddy PK.: Comparison of whole pelvis versus small-field 15. Shehata WM. El-Mahdi AM: Treatment of clinical local failure after radiation therapy for prostate carcinoma. Medini E.nüks bölgesine. Ploysongsang S. 17. Zincke H: Extended experience with surgical treatment of stage D1 adenocarcinoma of prostate: significant influences of immediate adjuvant hormonal treatment (orchiectomy) on outcome. Journal of Clinical Oncology 10(11): 1754-1761. 1992. Skinner DG. 1984. Lieskovsky G.Radyoterapi sonrası nükste kriyocerrahi araştırılmaktadır(7).Ancak günümüzde standart bir kemoterapi rejimi yoktur. International Journal of Radiation Oncology. 16.27). Hormon refrakter hastalıkta kemoterapinin palyatif faydası olduğu bildirilmiştir ve bu konuda çalışmalar vardır(13-15). 5. Cancer 68(6): 1265-1271.14. Carter GE.Benzer cevap lokal radyoterapi veya yarımvücut radyoterapisi ile de sağlanır(11).: Radiation therapy as adjuvant treatment after radical prostatectomy. 3. Cook DW.gallium nitrat ve radyonüklidler( stronsyum-89).Ağrılı kemik metastazlarında birçok yaklaşım vardır. et al. Seymore CH. Journal of the National Cancer Institute Monographs 7: 141-149. 1993.Sadece radyoterapi yapılan bu hastalarda uzun süreli hastalık kontrolü hormon tedavisiyle sağlanır ve sağlanan kanser spesifik ortalama sürvi 6 yıldır(6).: Phase II study of estramustine and vinblastine. Journal of Clinical Oncology 12(10): 2005-2012. 2. Freeman JA. Journal of Urology 132(5): 926-930.: Radical retropubic prostatectomy and postoperative adjuvant radiation for pathological stage C (PCN0) prostate cancer from 1976 to 1989: intermediate findings. et al. Hussain M. Schellhammer PF. Bagshaw MA. Lange PH. 1994.ve hastanın durumuna göre yapılır. Greenberg R. Hudes GR. et al. 1989. El-Mahdi AM. Schellhammer PF: The effect of prior transurethral resection of the prostate on post radiation urethral strictures and bladder neck contractures.Kemik ağrılarında palyatif radyoterapi faydalıdır. Paulson DF: The role of radical surgery in the management of radiation recurrent and large volume prostate cancer. 1993. in hormone-refractory prostate cancer. et al. Journal of Urology 150(6): 1851-1855.: Phase II evaluation of oral estramustine and oral etoposide in hormone-refractory adenocarcinoma of the prostate. Journal of Urology 33(5. NÜKS PROSTAT KANSERİ: Nükste .ve bifosfanatlardır(9). Stronsyum-89 verilende % 80 olguda ağrı palyasyonu sağlanır(10). Redman B. 6. et al.

Chung LW: Bone metastases: improving the therapeutic index. Sebelum kita mulai menginjak injak isinya mari kita tengok parameter yang kita gunakan ϖ 3D VISTA . Biology. Kirk D. Nah inti dari materi saya yang paling inti adalah bagaimana kita sebagai radiographer bisa melakukan atau membuat teknik spectroscopy yang tepat agar grafik rasio colin dan creatinin Nampak bagus.(%25-50) Hari yang menyenangkan 3 hari kita radiographer melaksanakan workshop ilmiah yang bertempat di Bali pulau eksotis tanggal 13-15 November 2009. Hastaların %10’unda Proktit ve sistit görülür. Suppl): 3433-3435.: Short-term outcomes after cryosurgical ablation of the 8. et al. 10. 1993. Fradet Y. Williams MJ. 1995. 1992. et al. Journal of Clinical Oncology 7(5): 590-597. 15. Debruyne FJ. Logothetis CJ.Baik konvensional. 1993. International Journal of Radiation Oncology.7.: Results of a randomized phase-III trial to evaluate the efficacy of strontium-89 adjuvant to local field external beam irradiation in the management of endocrine resistant metastatic prostate cancer. Journal of Urology 147(3 pt 2): 935-937. Amato RJ. prostate in men with recurrent prostate carcinoma following radiation therapy.: Chemotherapy for small cell carcinoma of prostatic origin. Urology 46(5): 676-680. Powe JE. Urology 52(1): 7281. Porter AT. 9. Sinner M.: Strontium-89 (Metastron) versus external beam radiotherapy in patients with painful bone metastases secondary to prostatic cancer: preliminary report of a multicenter trial. Seminars in Oncology 21(5): 630-656.: Treatment of metastatic prostatic cancer with low-dose prednisone: evaluation of pain and quality of life as pragmatic indices of response.dan radioterapi. et al. Stein C. Physics 25(5): 805-813. Suppl 2): 32-33. 1993. 1998. Nah kebetulan saya diberi kesempatan untuk berbagi mengisi modalitas MRI.: Liarozole: a novel treatment approach for advanced prostate cancer: results of a large randomized trial versus cyproterone acetate. Murray R. RADYOTERAPİYE BAĞLI YAN ETKİLER VE MORBİDİTE Akut: Radyoterapi süreside diyare ve dizüri sık görülür ve genellikle lomotil ile nisbeten kontrole alınır. Hallinan R. Cancer 72(11. Journal of Clinical Oncology 10(6): 881-889.Saya mengambil tema PERANAN MRI DAN MR SPECTROSCOPY DALAM MENENTUKAN STAGING CA PROSTAT. Myers C.: Suramin: a novel growth factor antagonist with activity in hormone-refractory metastatic prostate cancer. Dearnaley DP. Scher HI. Yapılan tedaviye göre değişmek üzere komplikasyon olarak impotans görülür. et al. McEwan AJ. 13. 12.CT scan. 14. Seminars in Oncology 20(3. et al. Meakin W. et al. 1989. Bales GT.Dengan materi penatalaksanaan traktus urinarius dengan berbagai modalitas. Bolger JJ. Gospodarowicz M. et al. Kronik: Prostat radyasyona oldukça dayanıklıdır.MRI. 1994. Cooper M. 1992. Tannock I.Kebetulan tema ini sangat menarik dan kebetulan juga ada banyak kasus yang kita tangani di rumah sakit kami so apa lgi kalo nggak kita sheringkan betul gakkkkkk. 11. Robinson RG: Strontium-89: precursor targeted therapy for pain relief of blastic metastatic disease.

Itu harapan saya.Dan saya yakin setelah membaca ini Anda pasti bisa mengerjakannya.4mm) ϖ FOV : 150-200mm ϖ TR=2500-4500 TE=100-300 ϖ Two saturation slabs T1-Weighted ϖ Slice thikness : 3mm ϖ Slice gap : 0-20% of slice thickness (0-0.he heh ehhheehheheheheh Yang pasti spectroscopi gak mau tuh kalo ada cairan yang dekat2 voxel.ϖ T1 Weighted_TSE ϖ T2 Weighted_TSE ϖ T2 Fat Sat ϖ DWIBS ϖ THRIVE_SPAIR ϖ SV PRESS_120 T2-Weighted ϖ Slice thikness : 3mm ϖ Slice gap : 0-20% of slice thickness (0-0. Ok teman2 radiografer kita sudah belajar MRI prostat.4mm) ϖ FOV : 200-250mm ϖ TR=500-700 TE=12-20 ϖ Two saturation slabs TEKNIK PENTING Pasien harus kencing dulu kenapa? Biar buli kosong donggggggg.Apa boleh kalo sudah semua sequence diambil dulu baru pasien dikeluarkan trus suruh pipis di pispot habis gitu di masukkan lagi habis gitu di spectroscopy ?”boleh boleh aja”yang penting hasilnya jadi.Dan yang paling penting voxel dibuat tepat di prostat.Apa pentingnya ????? yah .Nah gitu maksudnya.Maka dari itu pasien harus kencing dulu.Apa nggak repot bu…. .Habis gitu buat irisan axial T2 W_TSE langsung buat spectroscopy di daerah prostat. Lo mas kok gak dibuat setelah kontras dulu?”Kalo nunggu lama2 isi buli nanti penuh”..penting lahhh?la iya apa? Yang pasti biar gak kebelet pipis. Nggak apa2 deh yang penting isi buli kosong.

sırada ölüme neden olan kanserdir. Bütün vücut dokularında hücreler kendilerini belirli bir kontrol mekanizması içerisinde yenilerler. Testosteron (erkeklik hormonu): Puberteden önce kısırlaştırılmış erkeklerde prostat kanseri (ca) görülmemektedir. vücutta dolaşarak yeni yerleştikleri yerlerde de çoğalabilirler. Yağlı gıdaların fazla tüketimi gibi çevresel faktörler * Prostat kanseri için olmazsa olmaz 2 unsur. bazı erkeklerde çok daha erken yaşlarda prostat kanseri gelişebilir. Aşağıda sayılan şikayetlerden herhangi biri olduğunda mutlaka bir doktora başvurulması gereklidir. rektumun önünde yerleşmiş ceviz büyüklüğünde bir bezdir. 50 yaşın altında çok nadirdir. Prostat bezi ikincil bir cinsel organdır. Ancak. Böylece zedelenen doku tamir edilir. Prostat kanseri. PROSTAT KANSERİ BELİRTİLERİ: Maalesef bir çok hastada GEÇ DÖNEMLERE KADAR HİÇ BELİRTİ VERMEYEBİLİR. Genellikle 70 yaşından sonra görülür ve yaş ilerledikçe sıklığı artar. prostatı oluşturan hücrelerin kontrolsüz bir şekilde. yenilenir. eğer yeterince uzun yaşarsa. Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanser türüdür. Kanser hücreleri köken aldıkları tümörden kan ve lenf yolu ile ayrılabilir. Bir diğer yayılma yolu kan yoluyladır. Kanserli hücreler bu yol ile kısa zamanda akciğere. PROSTAT KANSERİNİN NEDENLERİ: Prostat kanserinin sebebi henüz bilinmemektedir. Suçlanan ana unsurlar şunlardır: Aile hikayesi Yaşlanma Zenci ırkında beyazlara nazaran daha sık rastlanmaktadır. Cinsel boşalma anında gelen meninin sıvı kısmının yaklaşık 1/ 3 ‘ünü oluşturur. Östrojen hormonunun (kadınlık hormonu) izafi olarak arttığı kronik karaciğer hastalarında prostat ca ‘ya rastlanmamaktadır. Prostat kanserlerinin %85'i 65 yaşın üzerindeki erkeklerde saptanır. gerekmediği halde çoğalmasıdır. Hiç bir yakınmaya da yol açmayabilir. Prostatta geliştikten sonra çevre dokulara komşuluk yoluyla yayılabilir. karaciğer ve kemiklere yayılır. KİM RİSK ALTINDADIR? Erkek. Lenf damarlarıyla da bölgesel lenfatiklere yayılır. Sık idrara çıkma (özellikle geceleri) . YAŞLANMA ve TESTOSTERON'dur. hemen hemen tüm erkeklerde prostat kanseri gelişir. Bu şekilde köken aldıkları organ dışına sıçramış ve oralarda büyümekte olan tümörlere metastaz denir. Kontrol dışı çoğalan hücreler tümör adı verilen hücre topluluklarını oluşturur. örneğin 100 yaşına kadar yaşanabildiği takdirde. Yaş arttıkça prostat kanseri gelişme riski artar. Belirtiler ancak idrar yolunu tıkadıktan sonra ortaya çıkar.PROSTAT KANSERİ: PROSTAT CA: Prostat mesanenin altında. Bu nedenle sizin ya da 50 yaş üzeri aile üyesi diğer erkeklerin bu hastalık için doktora başvurması ve izleyen yıllarda da düzenli kontrolden “check up’tan“ geçmeleri çok önemlidir. Erkeklerde akciğer kanserlerinden sonra 2. İçinde bulunan bazı enzimler erkekleri hem enfeksiyonlara karşı korur hem de çocuk sahibi olmaları için gereken bazı koşulları ayarlarlar.

Gerek check-up’ta veya gerekse şüphelenilen durumlarda yapılması gereken birçok ortak aşama vardır.prostat taşları .her halükarda TR’ den 24 saat sonra kesinlikle normale iner. Bu tetkik hem teşhis koyucu hem de prostat kanseri tedavisinin seyri hakında bilgi verir. hareketliliği. Prostat biopsisi: En erken 6 hafta sonra bakılmalıdır. Kanserle karışabilen tanıların (BPH . * kontrolü hem BPH hem Prostat Ca açısından genişletecek olursak ilaveten Üroflowmetri denilen özel bir işeme ( miksiyon ) testi de yapılabilir. Akut bakteriel prostatit 6. Ancak kan PSA düzeyi ne kadar yüksekse. Sistoskopi: Travmatik işlem yoksa anlamlı artış olmaz . ısısı. kıvamı. DRM (Digital Rektal Muayene): Anlamlı yükselme olmaz . Transüretral prostat rezeksiyonu : TURP : En erken 6 hafta sonra 8. Rutin Kontrollerde: Hikaye dinlenir PSA testi yapılır Genel amaçlı TÜM BATIN ULTRASONOGRAFİSİ yapılır Gerekiyorsa TR ile prostat muayenesi yapılır. prostat bezi hücreleri tarafından üretilen bir proteindir ve meninin sıvılaşmasını sağlar. prostatın büyüklüğü. PSA'yı yükselten veya değiştirdiği iddia edilen iyi huylu (benign) patolojiler: 1. Hatta bazen bu değeri 2. Prostatik infarktlar ve akut retansiyon 4. Proscar ( Finasterid = 5 alfa redüktaz inhibitörü ) PSA ‘ yı 6 ay sonra yarıya indirir.prostatit . . prostat kanserine özgün bir madde değildir. Her ne kadar yanılma payı yüksekse de yine de muayenenin vazgeçilmezidir. PROSTAT KANSERİ TANISI: GENELLİKLE GEÇ BULGU VERDİĞİNDEN. DİJİTAL REKTAL MUAYENE (TUŞE REKTAL): Parmakla prostatın makattan muayenesi anlamına gelir ve belki de ürolojideki eskimeyen ender muayene yöntemlerinden biridir. PSA.İdrar yaparken zorlanma İnce ve kesintili idrar yapma İdrar yaparken acı veya ağrı duyma İdrarda kan görme Sırt. 7. İlaçlar : BPH ‘nın medikal tedavisinde kullanılan . PSA. kalça ve bel ağrısı idrarda kan ya da iltihap olması Menide kan ve ağrı gibi belirtiler olabilir.tüberküloz prostatit (tbc) ve biopsi sonrası oluşan sertliklerin (endürasyonların) ayırımı açısından. PSA yüksekliği değerli bir tanı metodu ise de tek başına kanser tanısı koymada yetersiz kalabilir ve diğer tanı metodları ile koordine edilmelidir.5 ‘a kadar indirenler de vardır.ancak 1 hafta sonra bakılması veya öncesinden bakılmasında fayda vardır. ağrılı olup olmaması gibi unsurların mutlaka dikkate alınması gerekmektedir. PSA (Prostat Spesifik Antijeni) adlı kan tetkiki ile BPH ile prostat kanseri teşhisi arasında ayırım yapmaya çalışılır. Normal şartlarda total PSA 4 ng / ml değerinin altında olmalıdır.prostat enfarktüsü . 3. TARAMA VEYA CHECK-UP'ların ÖNEMİ BÜYÜKTÜR. 2. kişinin prostat kanseri olma olasılığı da o denli yüksektir. Üretral sonda takılması 5. Başka patolojilerde de PSA artabillir.

8 in üzerinde olmaması gerektiği kabul edilmiş 3.ejekülasyon / masturbasyon: PSA'yı etkilemez. PSAD: PSA density: Serum PSA değeri / TRUS ile saptanan prostat volümü < 0.25 Bu oran genelde PSA nın 4 – 10 ng / ml arasında olan gri (gray) zon denilen riskli bölgedeki şahıslara uygulanmalı ve oranı 0. PIN : Yüksek grade li PIN kendisi yükseltmez ancak genellikle Prostat ca ile birlikte olduğundan yüksek PSA ya rastlanır 10. BPH / Prostat Ca ayırımı açısından daha etkin ve değerli olabilmesi için çeşitli parametreler araştırılmıştır.75 ng / ml / yıl olmalı Burada şüpheli hastalarda senelik PSA artışları kontrol edilmiş ve senelik artış hiçbir zaman total PSA için 0. Ultrason probundan sokulan otomatik iğneler yardımı ile kanserli alandan kontrollü bir şekilde değişik sayıda ( 8-12 kadrandan ) parça almak mümkündür. Prostat kanserine özgün olmadığından.5) [ kemik sintigrafisine gerek yok ] Radikal prostatektomi sonrasında 3 hafta içinde PSA ölçülemeyecek düzeye = 0. 40 – 49 yaş : 0 – 2.artmış cinsel ilişki .15 ise benign Burada PSA değeri trans rektal ultrasonografide saptanan prostat hacmine bölünmüş ve bu değer % 15 in üzerinde çıktığında iyi huylu olma olasılığı yüksek kabul edilmiş 2. PSA > 50 iken büyük oranda lenf metatstazı vardır. Bilgisayarlı Tomografi ve MR: Ultrasonografi gibi prostat kanserini gösterme ve . 60 – 69 yaş : 0 – 4. Fakat PSA’ sı normalken de % 15 lenf metastazının olabileceği de unutulmamalıdır. PSA < 4 mg ise kanserin % 80 organ sınırlı olma olasılığı vardır.1 inmelidir !!! İnmeme durumunda rest doku veya metastaz var demektir !!! Radyoterapi sonrası PSA: 1 yıl içinde 1 ng/ ml nin civarına inmelidir !!! Androjen Deprivasyonu (hormonal tedavi ) sonrasında : 6 ay içinde normal sınırlar içine düşmelidir !!! Herhangi bir tedavi esnasında veya sonrasında PSA daki artış klinik veya radyolojik nüks bulgusundan 6 – 12 ay öncesini yansıtır. Prostat Ca evrelemesinde ve tedavi sonrası durumun değerlendirmesinde yardımcı rol alır. 70 yaş ve üstü : 0 – 6. (% 0. PSA > 10 ise % 50 organ sınırlı. PSA Velocity: Artış Hızı : 6 ay arayla 3 kez alınan PSA ölçümlerinde yıllık PSA artışı < 0.10 arasında ise BİOPSİ (TRUS eşliğinde) yapılmalıdır. PSA < 10 iken . Oysa. Yaşa bağlı PSA: Burada hastaların yaş dilimlerine göre en fazla çıkabilecek PSA değerleri saptanmış. Prostat kanserinden şüphelenildiği zaman iğne ile prostattan parça alınıp patolojide incelenilir.5 . Yukarıda da belirttiğimiz gibi PSA.25 den fazlaysa benign olma ihtimali fazla olduğundan biopsiye gerek yoktur.9.5 . Ultrason: Hem prostat kanserini gösterme hem de yayılma derecesini anlamada önemli bir tetkiktir. 1.5 ng / ml 4. Ultrason karından yapılabileceği gibi aşağıdaki resimde görüldüğü gibi makattan yapılabilmekte “trans rektal ultrasonografi TRUS“ ve prostat kanseri ve kanserin prostat dışına yayılımı net olarak görülmektedir. kemik metastazı yok gibidir. aksi durum yani. Eksersiz . BPH: 11.5 .stress . 50 – 59 yaş : 0 – 3.fiziksel aktivite . TRUS ayrıca görerek biyopsi almada da kullanılır. Free / Total PSA: > 0.25 ise ve PSA 4 . Free / total PSA < 0.!!! * PSA.

PSA değeri > 20 ng/ml olan hastalarda yaptırılması tavsiye edilmektedir. Bu bakımdan bu tip hastaları daha yakın aralıklarla takip etmeli ve daha sık biopsi yapılmalıdır. prostattan iğne ile parça alarak “TRUS BİOPSİ” mikroskop altında incelenmesini isteyebilir. Bu olasılığı en aza indirebilmek için TRUS Biopsi öncesinde hastalara koruyucu “profilaktik” antibiotik başlanmaktadır. Eğer biyopside prostat kanseri teşhis edilirse. Gleason Skoru Nedir? Biopside kanser teşhis edildikten sonra. İdrarda ve büyük tuvalette kan görülmesi işlemden sonraki 2-3 gün devam edebilir. PROSTAT KANSERİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR Erken teşhis mümkün müdür ? EVET! 50 yaştan başlamak üzere her erkek her yıl bir ÜROLOG’a muayene olmalı ve kanda PSA baktırmalıdır. kanlı idrar yapma şikayetleri görülebilir. Düşük grade’li olanı iyi huylu kabul edilip önemsenmez ve hatta patolog raporunda bile belitmemesi gerektiği önerilmektedir. içindeki çekirdeklerin büyüklüğü ve şekline bakarak üreme ve yayılım hızı . Bu şekilde henüz belirti vermemiş. Yüksek grade’li olanı ise çok önemli olup kanser odaklarıyla yandaşlık gösterir. PIN ( PROSTATİK İNTRAEPİTELİAL NEOPLAZİ ) dir. İşlemden sonraki ilk 2-3 haftada meni kanlı “hemospermi” gelebilir. Düşük ve yüksek dereceli “grade” li PIN vardır. Ayrıca rektum içinden yapılan ultrason tetkiki (transrektal ultrasonografi TRUS) ile de prostat hakkında fikir elde edilebilir. Kemik Sintigrafisi: Kanserin kemiklere yayılıp yayılmadığının anlaşılmasında kullanılan çok faydalı bir tetkiktir. Eğer doktor muayenesinde şüpheli bir bulguya rastlar veya PSA değeri hastanın yaşından beklenenden yüksekse veya kabaca 4 ng/ml'nin üzerinde olursa ileri tetkikler istenir.özellikle lenf bezlerine olan yayılma derecesini anlamada kullanılırlar. biopsi örneklerindeki kanser hücrelerinin görünümü . PSA değeri > 10 ng/ml olan hastalarda yaptırılması tavsiye edilmektedir. Anestezi gerektirmez. TEŞHİS NASIL KONUR? Yukarıda sayılan şikayetlerle başvuran hastalarda öncelikle PSA değerleri incelenir ve hastaların parmakla muayenesinde “tuşe rektal = dijital rektal muayene“ rektumun hemen önünde bulunan prostat bezi hissedilerek büyüklüğü ve kıvamı hakkında bilgi sahibi olunur. Eğer doktor yaptığı muayene ve istediği tetkikleri şüpheli bulursa. Bu işleme “tru-cut prostat biyopsisi“ denir. Biopsilerde dikkat edilmesi gerek önemli bir tanı da. Bu hastalarda yüksek ateş ve idrar yaparken sancılanma. hastada şikayete yol açmamış erken evredeki prostat kanseri yakalanabilmektedir. Düz ve ilaçlı rontgen filmleri: Kanserin kemiklere veya akcigerlere yayılıp yayılmadığını anlamak için çekilir. Eğer biyopsi negatif gelirse bu hastalar 6 ila 12 ay aralarla muayene ve PSA testi ile izlenirler. TRUS Biopsi işleminden sonra yan etkisi olarak her 200 hastadan 1 tanesinde biyopsi sonrası prostat enfeksiyonu gelişebilir.

Bu tip hastalarda prognoz kötü kabul edilir. PROSTAT KANSERİ EVRELEMESİ Tx Tümör varlığı değerlendirilmemiştir T0 Tümör yok T1 Klinik olarak parmakla ve görüntü ile tespit edilemeyen tümör T1a Diğer bir nedenle yapılan prostat ameliyatı sırasında bulunmuş ve örneklerin %5’inden azında saptanmış tümör T1b Diğer bir nedenle yapılan prostat ameliyatı sırasında bulunmuş ve örneklerin %5’inden fazlasında saptanmış tümör T1c Prostat muayenesi normal olupta. Gleason Skor 2-4: İyi differansiye (iyi nitelikte farklışama gösteren) kanser hücreleri Gleason Skor 5-6: Orta differansiye kanser hücreleri Gleason Skor 7-10: Kötü differansiye kanser hücreleri Yüksek “Gleason Skoru” aşırı hızlı çoğalma kapasitesine sahip tümörleri ifade eder ve teşhis edildiğinde. yüksek PSA nedeniyle yapılan prostat biopsisinde tespit edilmiş tümör T2 Tümör prostat içinde sınırlı ve muayenede hissedilebiliyor T2a Prostatın bir yanının (lobunun) yarısından azında tümör var T2b Prostatın bir yanının yarısından fazlasında tümör var T2c Prostatın her iki lobunda da tümör var T3 Tümör prostat kapsülünü aşmış T3a Tümör bir yanda prostat kapsülünü aşmış T3b Tümör iki yanda da prostat kapsülünü aşmış T3c Tümör seminal vezikülleri (meni kanalını) tutmuş T4 Tümör seminal vezikül dışındaki diğer komşu organları da tutmuş T4a Tümör mesane boynunu da tutmuş T4b Tümör prostat altındaki kaslara ve pelvik tabanı tutmuş Nx Bölgesel lenf bezlerinde örnekleme yapılmamış N1 Bölgesel lenf bezlerinde <2 cm tek bir adet lenf bezinde tümör var N2 Bölgesel lenf bezlerinde 2-5 cm arasında ya da 5 cm.den büyük olmayacak şekilde birçok lenf bezinde tümör var N3 Bölgesel lenf bezlerinde>5 cm boyutunda lenf bezinde tümör var Mx Uzak organlara tümör yayılımı konusunda değerlendirilemiş M1 Uzak organ metastazı var M1a Uzak lenf bezlerinde tümör var M1b Kemiklere atlamış tümör yayılımı var M1c Diğer organlarda tümör yaylımı var En çok kullanılan T1-T4 evrelemesinde basitleştirecek olursak: . “2” yavaş ilerleme potansiyeline sahip kanser hücrelerini ifade ederken. Düşük “Gleason Skoru”nda daha yavaş ilerleyen ve daha iyi prognoz söz konusudur. prostat dışına yayılım ihtimalinin yüksek olduğu bilinmektedir.hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlayan ve GLEASON SKORU olarak belirlenen bir derecelendirmeye tabii tutulur. Gleason Skor’u 2 ile 10 arasında değişen bir skordur. “10” aşırı hızlı ilerleme ve çoğalma kapasitesine sahip tümör anlamını taşır.

Bekleme . PSA takibi ve progresyon durumunda uygun tedavi ** Grade’ i orta derecede (Gleason Skor 4-7) ise. RT. Geç endokrin tedavi. Evre D de ise kemik gibi uzak organlara da metastaz yapmıştır. Hastanın genel durumu. Brakiterapi.RT .T2: ERKEN EVRE TEDAVİSİ Erken evrelerde birinci amaç. T4 de ise uzak organlara da yayılım vardır. Bu durumda kanserin büyümesini yavaşlatmayı veya durdurmağı amaçlayan tedavi seçenekleri ön plana çıkar. kanser hücreleri tamamen temizlenmeyecek ya da öldürülemeyecek kadar çoğalmış demektir. METASTATİK PROSTAT KANSERLERİNDE HORMONAL TEDAVİ: Eğer kanser ileri evrelere ulaşmış ise. Lenf Nodüllerine Metastazlı Prostat Kanserlerinde (T4) Tedavi: 10 yıllık sürvi % 30 civarındadır. Eski ancak hala kullanılan bir sistem de ise: Evre A ve B'de kanser prostat bezinde sınırlı kalmıştır. Radikal Cerrahi. *** Grade’ i yüksek (Gleason Skor 7-10) ise Radikal Cerrahi uygundur. Lokal Yayılım Gösteren Prostat Kanserinde (T3) Tedavi: Bekle gör.medikal kastrasyon kemoterapi kriyoterapi Tedavi seçeneğinin belirlenmesinde en önemli kriterler. Tek başına veya ilaveten Hormonal tedavi uygulanabilecek tedavi alternatiflerindendir! Amaç: Hastalığın ilerlemesinin kontrol altına alınması ve hayat kalitesinin bozulmasını önlemek.T1-T2 de kanser prostat bezinde sınırlı kalmıştır.organa sınırlı . T3 de yakın dokulara da metastaz (yayılım) yapmıştır.Radyoterapi (RT) (10 yıllık yaşam süresi = Radikal cerrahi % 80) . External RT.perineal laparoskopik radyoterapi: external . Radikal Cerrahi + Geç Hormonal tedavi. Biopsideki hücre özelliği (Gleason skoru) ve Kanserin Evresi (stage) dir. Radikal Cerrahi + Aynı Anda Hormonal Tedavi. RT + hormon. kanseri vücuttan tamamen çıkarmak ya da kanser hücrelerini öldürmektir.RADİKAL CERRAHİ (15 yıllık yaşam süresi anlamlı) • Grade’ i düşük (Gleason Skor 1-4) . Radikal Cerrahi + (cerrahi sonrasında) Adjuvan KT denenebilir . PROSTAT KANSERİNDE TEDAVİ SEÇENEKLERİ: radikal prostatektomi: retropubik . yakın takip . PSA'nın yüksekliği. Lokalize Prostat Kanserinde: T1 . Medikal onkolog ve Radyasyon onkologu ekip anlayışıyla hastaya yaklaşmalı ve pek çok faktörü göz önüne alarak tedavi planını belirlemelidir. . . Erken hormonal tedavi (androjen ablasyonu).brakiterapi hormonal tedavi: cerrahi kastrasyon . Ürolog. Evre C'de yakın dokulara da metastaz (yayılım) yapmıştır.Radikal cerrahi uygundur.lokalize prostat Ca larda beklenen yaşam 10 yıldan az ise.

Sıcak basması orşiektomiden fazladır bu sebeple. LHRH analogları = medikal kastrasyon: leuprorelin . Miyocard infartüsüne neden olduğu için bugün kullanılmamaktadır. Serum testosteronu normal veya yüksektir. Testosteronun prostat hücresiyle etkileşimi engellendiğinde kanser gelişim de durdurulmuş olur. Bu sebeple metastazlı hastalarda flare effect adı verilen spontan (kendiliğinden) kırıklara neden olabileceği için bu dönemde antiandrojenlerle birlikte kullanılması uygundur. Flutamid – . Dolaşımdaki testosteronun % 95’i testisler. Bu nedenle. Potens ve libido devam eder. İmpotans – sıcak basması – libido kaybına neden olur. % 5'i sürrenallerden (böbrek üstü bezi) salınır. Biculamid. Cerrahi kastrasyon = BİLATERAL ORŞİEKTOMİ: En kolay ve ucuz yöntemdir . LHRH kullanımında ilk 15 gün süresince Testosteronda artma olacaktır. Megestrol acetate. Steroidal Antiandrojenler: CPA : Ciproteron asetat.Prostat kanseri temelde testosteron gibi erkelik hormonlarının etkisi ile büyür. Ömür boyu uygulanımı gerektiği için oldukça pahalıdır. Saf Antiandrojen: Nonsteroidal Antiandrojen: Flutamid. bu hormonların etkisini ortadan kaldırmak için ek ilaçların kullanılmasına gerek vardır. vücuttaki tüm testosteron etkisini tam olarak engellemezler. Ancak testosteronun % 3'ü serbest halde olup prostat hücrelerine diffüze olur. ANTİANDROJENLER: steroidal ve nonsteroidal tipleri vardır. Östrojenle aynı etkiyi gösterir ancak kardiovasküler sisteme (CVS) yan etkileri daha azdır. Diffüze olan bu testosteron prostatta 5 alfa reduktaz enzimi ile dihidro testosterona (DHT) dönüşür bu da nukleustaki (çekirdek) androjen reseptörlerine bağlanır ve nukleus içine girer orada m RNA yı aktive eder ve protein sentezi ve hücre gelişimi sağlanır. erkeklik hormonlarının kanser hücrelerini beslemesini engellemek ile mümkün olabilir. hem de medikal kastrasyon (LHRH analogları enjeksiyonu) testis kaynaklı testosteron etkisini ortadan kaldırırlar. LH seviyesi normal olup. Antiandrojenler). Hormonal temelli bu amaca ilaçlarla ulaşıldığında MEDİKAL KASTRASYON (Östrojen tedavisi .goserelin .buserelin triptorelin vs. İlerlemiş prostat kanserinin tedavisi . Medroxyprogesterone acetate Hem antiandrojenik (prostattaki hücre duvarındaki andojen reseptörlerine bağlanarak androjenlerin etki etmesini önleme ) hemde progestatsyonel etki ( LH sekresyonunu önleme ) vardır. Ancak. cerrahi olarak testislerin alınmasıyla ulaşılmaya çalışıldığında CERRAHİ KASTRASYON ( bilateral orşiektomi ) olarak adlandırılır. alfa agonist olan Clonidin veya ciproteron asetat verilebilir. Nilutamide. gibi ilaçları aylık veya 3 aylık depo dozlarıyla karın cildinden uygulayarak cerrahi kastrasyona eşdeğer tablo elde edilebilir. Böbrek üstü bezleri de çok az oranda da olsa bir miktar testosteron etkisi gösteren hormon sentezlerler. Komplet Hormonal Tedavi: Hem cerrahi kastrasyon (orşiektomi). Bu ilaçlara "antiandrojenler" denir. Östrojen Tedavisi: Negatif feedback mekanizma ile LHRH ve dolayısiyle Testosteron üretiminin azalmasına neden olur. LHRH agonistlerinin verilmesi .

amaç aynıdır. yani PSA seviyeleri artmaya başlar. Komplet hormonal tedavi vücuttaki erkeklik hormonu etkisini tam olarak ortadan kaldırır ve tümörün büyümesini yavaşlatır.5 sene gibi bir süre sonra hormona refrakter hale geçerler. Kemik ağrıları için Stronstium-89 .Biculamid – Ciproteron Asetat bu grup ilaçlardır. Bu durumda İKİNCİL (sekonder) hormono terapi veya KEMOTERAPİ yapmak gerekir.PERİNEAL . HORMON TEDAVİSİNE DİRENÇLİ (REFRAKTER) PROSTAT KANSER TEDAVİSİ: Bütün hastalar toplan 1.LAPAROSKOPİK yapılabilir. Tamoksifen de kemik met. Ancak tüm tedaviler paliyatif olmaktan ileriye gidemezler. Medikal veya cerrahi kastrasyonun antiandrojen ilaçlar ile kombine edilmesine komplet hormonal tedavi denir. lerinde gerilemeye neden olabilmektedir. Kemoterapötik ajan olarak da: Estramustin fosfat .Etoposid . idrar kesesi ve kalın barsağı da etkileyerek bazı idrar veya dışkılama sorunlarına yol açmaktadır. . RETROPUBİK . Ketokonazol de hem androjen yapımını bozar hemde sitotoksik etkilidir. Amaç: “Kanserden korunma (prostatın çıkarılması ile vücuttan kanser hücrelerini tam olarak temizlemek) + idrar kontinansının sağlanması ve cinsel yaşamın sürdürülebilmesi“ dir.Paclitaxel Docataxel . Bu durumda antiandrojenin kesilmesi bazen düzelmeye neden olur.Sanarium 153 veya Radyoterapi (ışın tedavisi) kullanılabilmektedir. Buna antiandrojen withdrawal sendrom (yoksunluk sendromu) denir. RADİKAL PROSTATEKTOMİ: Prostatın ve seminal bezlerin ameliyat ile komple çıkartılmasıdır. Kullanılan metoda göre değişik oranlarda kanama ve ameliyat sonrası gelişebilecek İktidarsızlık ( empotans ) ve idrar tutmada zaafiyet ( inkontinans ) gibi yan etkileri olabilir.Mitoxantrone kullanılmaktadır. Günümüzde gelişen cerrahi teknikler sayesinde özellikle sinir koruyucu teknikler (nerve sparing ) ile yukarıda sayılan komplikasyonlar çok düşük oranlara indirilmiş vaziyettedir. 2 ay kadar sürmekte. Total androjen blokajı altındaki hastaların % 50 sinde androjen reseptörlerinde mutasyon olur ve PSA artar. Cevap yoksa Kortikosteroidler denenebilir. Bu ilaçlar kan dolaşımındaki testosteronun prostat hücrelerine ulaşmalarını engellerler. b) BRAKİTERAPİ (IŞINLI ÇEKİRDEK TEDAVİSİ): PROSTAT KANSERİNDE MODERN TEDAVİ: Prostat bezi içerisine küçük radyoaktif tohumları ekerek uygulanan bir tedavidir. Kemik kırıklarını engellemek için ise tedaviye Zoedronate eklenmesi artık rutine alınmıştır. Vücut dışından şua tedavisi. RADYOTERAPİ: a) EXTERNAL BEAM RADYOTERAPİ: Radyasyon ışınlarının vücut dışından prostat bezine doğrudan uygulanması ile yapılan bir tedavi şeklidir.

barsaklar. çevre damar ve sinirler gibi komşu organlara herhangi bir zarar vermezler. makat bölgesinden sokulan iğneler aracılığıyla prostat bezi içine yerleştirilir. Bu çekirdeklerden yayılan ışınlar (radyasyon). makatta rahatsızlık ve idrar yapmakta zorluklar gibi yan etkilere neden olabilir. BRAKİTERAPİ UYGULANIŞ YÖNTEMİ Hasta anestezi altında ve jinekolojik pozisyonda tutulup TRUS eşliğinde radyoaktif çekirdekler yerleştirilmekte. adına çekirdek (seed) denilen pirinç tanesine benzer ışın kaynakları.!!! Bu durumun Türkiye'de çok daha aşağı oranlarda olduğu tahmin edilmektedir! Bu grupta da Radyoterapi veya Radikal cerrahinin morbiditesi göz önüne alındığında ve 10 yıl sonraki nüks oranları dikkate alındığında erken evrede yakalansa dahi tedavinin gerekliliği tartışılmaktadır.İşte prostat kanseri tedavisindeki bütün bu risk ve istenmeyen etkilerin en aza indiği. Aksi durumda yavaş ilerleme olduğundan gerekliliği sorgulanabilir !!! Wasir.% 30’unun extraprostatik yayılmış kanseri olduğu ve % 10’ununda BPH nedeniyle yapılan prostatektomi biopsi numunesinde (spesimeninde) şans eseri (insidental) olarak kanser saptanarak tanı konduğu anlaşılmaktadır. wasir atau ambeien disebabkan oleh kesalahan dalam melakukan gerakan pada . Dalam beberapa kasus. ışınlarını sadece birkaç milimetre uzağa yaydıklarından. prostat kanser hücrelerini yavaş yavaş öldürerek hastalığı tedavi eder. Yani hastaların ancak % 30 luk bir bölümünde tam anlamıyla (küratif) tedavi yapılabilecektir. Çekirdek yerleştirme işlemi. Aslında 20. son zamanların çığır açan gelişmesi ise “BRAKİTERAPİ” dir. Dolayısıyle ancak % 15 kadar hasta gerçek tedavi şansını yakalayabilecektir. genel anestezi altında yapılır ve hasta en çok bir gün sonra taburcu edilir. ameliyathane ortamında. idrar torbası. Amerika'da prostat kanserli hastaların ilk başvurularında % 30’unun yaygın metastazlı (dissemine) . yüzyılın başlarından itibaren denenmeye başlayan ve zaman zaman terk edilen bu yöntem. karın ağrıları. ishal. Prostat brakiterapisinde.B. grade’i yüksek anöplöid kanserlerde ilerleme hızlı olduğundan EVET. Yalnız bazı hastalarda geçici olarak idrar yapma zorluğu gelişebilir ve bir süre sonda konulabilir. Bunların yarısı kadarı da en uygun olarak kabul edilen radikal cerrahi sonrası daha yüksek evrelerde olduğu saptanmaktadır. Brakiterapi. yara iltihaplanması veya açılması gibi istenmeyen durumlarla karşılaşılmaz. Radyasyon tedavisi de iktidarsızlık. Ayrıca. Prostat brakiterapisi için prostat bezi içine yerleştirilen çekirdekler. Soru: Erken teşhis gerekli midir? Genç. açık ameliyatlarda görülen kanama. kanseri yokedici ışınları veren radyasyon kaynağının direkt olarak kanserli organın içine yerleştirilmesiyle yapılan bir çeşit şua tedavisidir. mengalami pembengkakan yang kadang-kadang disertai pendarahan. atau sering disebut ambeien (dalam bahasa Inggris atau Latin disebut Hemorrhoid dan dalam bahasa kedokteran disebut Piles) adalah penyakit atau gangguan pada anus dimana Sphinchter Ani atau bibir anus. teknolojinin de gelişmesiyle son yıllarda adeta yeniden dirilmiş ve şu anda A.D ve Avrupa’da gittikçe artan oranda uygulanmaya başlamıştır.

olahraga tertentu misalnya pada olahraga angkat beban atau olahraga pernapasan.dapat menyebabkan partikel-partikel kecil dari feses menumpuk pada kulit perianal dan bekerja sebagai iritan. Darahnya bisa membuat air di kakus menjadi merah. Tetapi umumnya. misalnya tumor atau kanker. Iritan ini dapat berpotensi menjadi kanker bila tidak segera ditangani. Gejala Wasir bisa mengeluarkan darah. Wasir yang menonjol keluar mungkin harus dimasukkan kembali dengan tangan perlahan-lahan atau bisa juga masuk dengan sendirinya. juga lebih rawan terjadi pada wanita daripada pria. mengejan terlalu keras saat buang air besar (biasanya akibat konstipasi) dan dapat terjadi juga pada wanita hamil. wasir tidak membutuhkan pengobatan kecuali bila menyebabkan gejala. Suntikan skleroterapi diberikan kepada penderita wasir yang mengalami perdarahan. Itu disebabkan karena wanita lebih sering mengalami pelebaran pembuluh balik atau pembuluh vena (misalnya saat menstruasi atau hamil) dibandingkan pria. pembuluh vena digantikan oleh jaringan parut. Rasa gatal ini terjadi karena keadaan wasir yang terkeluar itu menghambat pembersihan anus secara efisien. Untuk keadaan yang lebih serius. penyebabnya adalah karena mengejan terlalu keras saat buang air besar dan terlalu banyak duduk atau berdiri. Gatal pada daerah anus (pruritus ani) bisa menjadi gejala dari wasir. bisa dibantu dengan pemeriksaan anoskopi dan sigmoidoskopi Pengobatan Biasanya. Diagnosis Diagnosis wasir yang membengkak dan terasa nyeri ditegakkan berdasarkan hasil pemeriksaan di daerah anus dan rektum. Dengan suntikan ini. Tetapi jumlah darah biasanya sedikit dan wasir jarang menyebabkan kehilangan darah yang berat atau anemia. . terlalu banyak duduk atau berdiri. sehingga tinja mengandung darah atau terdapat bercak darah di handuk/tisu kamar mandi. Wasir dapat membengkak dan menjadi nyeri bila permukaannya terkena gesekan atau jika di dalamnya terbentuknya pembekuan darah. terutama setelah buang air besar. Obat pelunak tinja atau psilium bisa mengurangi konstipasi dan peregangan yang menyertainya. faktor genetika (keturunan). Kadang wasir bisa mengeluarkan lendir dan menimbulkan perasaan bahwa masih ada isi rektum yang belum dikeluarkan.

dubur. Pilihan lainnya adalah memotong vena dan mengeluarkan bekuan. diikat dengan pita karet. dan bekuan menghilang setelah 4-6 minggu. atau lubang bokong (Latin: ānus) adalah sebuah bukaan dari rektum ke lingkungan luar tubuh. sedangkan lainnya merupakan otot rangka. Peran pada defekasi Ketika rektum penuh akan terjadi peningkatan tekanan di dalamnya dan memaksa dinding dari saluran anus. Pengobatan ini dilakukan dengan selang waktu 2 minggu atau lebih. Pengeluaran feses diatur oleh otot sphinkter. . Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi (buang air besar . Anus Dalam anatomi. Salah satu dari otot sphinkter merupakan otot polos yang bekerja tanpa perintah. Anus sering dianggap sebagai bagian yang tabu oleh berbagai kelompok masyarakat. Nyeri dan pembengkakan biasanya akan berkurang beberapa saat kemudian.Wasir dalam yang besar dan tidak bereaksi terhadap suntikan skleroterapi. Bila wasir dengan bekuan darah menyebabkan nyeri.BAB). Otot ini membantu menahan feses saat defekasi. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphinkter. disebut ligasi pita karet. meyebabkan wasir menjadi layu dan putus tanpa rasa sakit. Terdapat dua otot sphinkter anal (di sebelah dalam dan luar). Cara ini. yang dengan segera akan mengurangi nyeri. maka bisa diobati dengan cara: • • • duduk berendam dalam air hangat mengoleskan salep obat bius lokal pengompresan dengan kemiri. anus. Wasir juga bisa dihancurkan dengan menggunakan laser (perusakan laser). Mungkin diperlukan 3-6 kali pengobatan. bagian posterior dari peritoneum. sinar infra merah (fotokoagulasi infra merah) atau dengan arus listrik (elektrokoagulasi). yang merupakan fungsi utama anus. Pembedahan mungkin digunakan bila pengobatan lain gagal. Struktur Anus manusia terletak di bagian tengah bokong. Paksaan ini menyebabkan feses masuk ke saluran anus.

Sabun yang keras atau membersihkan dengan kertas tisu toilet yang kasar dapat membuat iritasi kulit di sekitar atus dan dapat membuat rasa gatal. Cedera pada otot sphinkter dapat mengganggu kontrol terhadap defekasi. hormon testosteron memberikan dampaknya pada beberapa bagian tubuh pria (sekitar 13-14 tahun). Hal ini dapat dicegah dengan lubrikasi. manusia selalu membersihkan anus setelah defekasi. kadang-kadang disebut sodomi. daya cengkeram dari anus disebutkan sebagai salah satu faktor kenikmatan seks anal. Biasanya anus dibersihkan dengan membilasnya dengan air atau kertas tisu toilet. Bagi pria. kenikmatan seks anal diperkirakan berasal dari hubungan rektum dan vagina yang dekat secara anatomis. Beberapa hewan juga melakukan seks anal.Untuk mencegah penyakit pada anus dan dalam rangka hidup sehat. Bagi wanita. Kesehatan Kebersihan adalah faktor yang penting untuk kesehatan di sekitar anus. menyebutkan tingkat anal sebagai salah satu tingkatan perkembangan. Teori Sigmund Freud mengenai perkembangan psikoseksual. Pubertas Selama masa pubertas. Di Indonesia. rambut pubis akan tumbuh mengelilingi anus pada remaja berusia 18 tahun. Seks anal. Seks anal dapat saja memberikan rangsangan bagi pasangan yang saling berhubungan (mengingat banyak badan akhir saraf di anus). Freud menyebutkan hipotesisnya bahwa anak balita dapat merasakan kenikmatan seksual saat membuang feses. seperti tumbuhnya rambut pubis di sekitar anus. Membasuhnya dengan sabun dan air akan membuat anus tetap dalam keadaan bersih. Penetrasi anus dengan penis atau benda lainnya dapat membuat iritasi di bagian dalam anus. adalah aktivitas seksual yang ditabukan oleh sebagian masyarakat. Peran pada seksualitas Anus memiliki banyak badan akhir saraf dan merupakan daerah yang peka. perlakuan sodomi merupakan perbuatan kriminal dan dikenai sanksi hukum. Patologi .

Anus juga merupakan tempat penularan penyakit seks menular (PMS). yaitu dengan mengkonsumsi obat pencahar disebut laksatif (yang kadang-kadang menyebabkan perut terasa melilit berlebihan. maka penderita dilarang: • • • • Menahan buang air besar Mengkonsumsi makanan siap saji dan bersifat panas Makan dalam porsi yang banyak Meminum minuman yang berkafein dan soft drink Penyebab . Konstipasi yang cukup hebat disebut juga dengan obstipasi. dan pembedahan (walaupun pilihan ini cukup jarang dilakukan). akibat kelainan kongenital (kelainan yang terjadi saat bayi dalam masa kandungan). Setiap tahunnya kira-kira lebih dari 2. atau bahkan ketergantungan obat pencahar). atau membiasakan diri untuk buang air besar setiap hari dengan membuat jadwal buang air besar yang disebut bowel training. minum air putih sebanyaknya. Dan obstipasi yang cukup parah dapat menyebabkan kanker usus yang berakibat fatal bagi penderitanya. meminum minuman prebiotik dan probiotik. Sedangkan dengan cara sedikit dipaksa yang biasanya untuk penderita obstipasi. tinja berbentuk cair.5 juta orang pergi ke dokter karena masalah konstipasi.Kanker dan wasir adalah penyakit pada anus yang sering terjadi. Pada bayi dapat terjadi stenosis (tidak adanya saluran) anus. Konstipasi atau sering disebut sembelit adalah kelainan pada sistem pencernaan di mana seorang manusia (atau mungkin juga pada hewan) mengalami pengerasan feses atau tinja yang berlebihan sehingga sulit untuk dibuang atau dikeluarkan dan dapat menyebabkan kesakitan yang hebat pada penderitanya. terapi serat. rajin berolahraga. engobatan Foto hasil sinar-x seseorang yang sedang mengalami konstipasi atau sembelit. Pengobatan dan peredaan konstipasi secara alami dapat dilakukan dengan pengubahan pola makan menjadi lebih sehat. penghisapan tinja atau feses dengan alat khusus. Agar penderita konstipasi dapat cepat sembuh. memijat perut.

tetapi biasanya gejala dan tanda yang umum ditemukan pada sebagian besar atau kadangkadang beberapa penderitanya adalah sebagai berikut: • • • • • • • • • • Perut terasa begah. aktivitas yang padat. dan berwarna lebih gelap daripada biasanya. tubuh berkeringat dingin.gaya hidup dan bentuk usus besar setiap orang berbeda-beda. dan meningkatnya waktu buang air besar (biasanya buang air besar menjadi 3 hari sekali atau lebih). dan terasa berat sehingga malas mengerjakan sesuatu bahkan kadang-kadang sering mengantuk. Konstipasi atau sembelit adalah keluhan pada sistem pencernaan yang paling umum dan banyak ditemui di masyarakat luas termasuk di sekitar kita. Usus kurang elastis (biasanya karena mengalami kehamilan atau usia lanjut). 2 (konstipasi sedang) dan 3 (konstipasi ringan) dari Bristol Stool Chart yang menunjukkan tingkat konstipasi atau sembelit. dan bahkan terasa kaku. Tinja atau feses lebih keras. dan terganjal sesuatu disertai sakit akibat bergesekan dengan tinja atau feses yang kering dan keras atau karena mengalami ambeien atau wasir sehingga pada saat duduk terasa tidak nyaman. Aktivitas sehari-hari terganggu karena menjadi kurang percaya diri. tidak bersemangat. tidak nyaman. dan antasida). cepat lelah. Pada saat buang air besar feses atau tinja sulit dikeluarkan atau dibuang. hormon. dan masih banyak lainnya. Bagian anus atau dubur terasa penuh. disebakan oleh penyakit. dan kadang-kadang harus mengejan ataupun menekan-nekan perut terlebih dahulu supaya dapat mengeluarkan dan membuang tinja (bahkan sampai mengalami ambeien). pengaruh hormon dalam tubuh. lesu. . Tanda dan gejala Gejala dan tanda akan berbeda antara seseorang dengan seseorang yang lain. dan gerakannya lebih lambat daripada biasanya. Menurunnya frekwensi buang air besar. terasa seperti ada yang mengganjal. analgesik. Penyebab umum konstipasi atau sembelit yang berada disekitar kita antara lain karena sedang menjalankan ibadah puasa. penuh. stres dalam pekerjaan. menderita panas dalam. karena pola makan. efek samping akibat meminum obat tertentu (misalnya obat antidiare. menahan rangsangan untuk buang air besar dalam jangka waktu yang lama dan seharusnya segera dikeluarkan dan dibuang.Model tinja atau feses 1 (konstipasi kronis). Bahkan diperkirakan sekitar 80% manusia pernah mengalami konstipasi atau sembelit. berbunyi saat air diserap usus. dan lebih sedikit daripada biasanya. sedang dalam masa kehamilan. lebih panas. Sering berdebar-debar sehingga cepat emosi yang mengakibatkan stres sehingga rentan sakit kepala atau bahkan demam. kekurangan asupan vitamin C. kelainan anatomis pada sistem pencernaan. Lebih sering buang angin yang berbau lebih busuk daripada biasanya. kekurangan cairan tubuh atau dehidrasi. kekurangan makanan berserat. gaya hidup yang buruk. Tubuh tidak fit. karena usia lanjut. dan tubuh terasa terbebani yang mengakibatkan kualitas dan produktivitas kerja menurun. tidak plong.

lemas dan berat. flek hitam. begitupula mulas dan nyeri yang tak tentu juga tidak menuju ke suatu gejala penyakit. Penyebabnya karena racun atau toksin yang berasal dari tinja menumpuk di usus besar dan membebani kinerja hati. Mengalami mual bahkan muntah. Gejala akibat penyebaran toksin inilah yang dapat langsung terlihat pada kulit penderita. Tetap merasa lapar tapi ketika makan akan lebih cepat kenyang (apalagi ketika hamil perut akan terasa mulas) karena ruang dalam perut berkurang. Yang lainnya Munculnya rasa mulas dan nyeri pada perut bukan suatu tanda dan gejala. Karena kinerja hati terbebani. konstipasi dapat mengarah kepada soiling (enuresis dan encopresis). Tetapi bahkan dapat mengalami gangguan yaitu hingga hanya beberapa kali saja dalam satu minggu atau dapat berkali-kali dalam satu hari. dan sebagainya. Biasanya gangguan-gangguan ini hanya dapat hilang bila si penderita sudah sembuh dari konstipasi atau obstipasi. Sering kurang percaya diri dan kadang-kadang ingin menyendiri. gejala pada penderitanya tidak terlalu berbeda hanya saja sedikit lebih parah yaitu: • • • • • • • Perut terlihat seperti sedang hamil dan terasa sangat mulas. Pada anak-anak. Gangguan yang dapat terjadi misalnya kulit kusam. Manusia dapat melakukan buang air besar beberapa kali dalam satu hari atau satu kali dalam beberapa hari. Apabila si penderita memilliki daya tahan tubuh yang lemah maka gangguan tersebut akan semakin tampak. [1] Buang air besar (biasanya disingkat menjadi BAB) atau defekasi adalah suatu tindakan atau proses makhluk hidup untuk membuang kotoran atau tinja yang padat atau setengahpadat yang berasal dari sistem pencernaan mahkluk hidup. Frekwensi buang air besar dapat mencapai berminggu-minggu. Tinja sangat keras dan berbentuk bulat-bulat kecil. dan lebih banyak terjadi pada wanita dibandingkan dengan pria.Sedangkan untuk konstipasi yang kronis atau obstipasi. maka toksin itu menyebar ke seluruh tubuh. jerawat. Konstipasi atau sembelit lebih sering terjadi pada anak-anak (karena sistem pencernaan pada anakanak belum terlalu sempurna) dan orang tua (karena kinerja sistem pencernaan pada orang tua menurun). eksim. Tubuh sering terasa panas. biasanya gangguan-gangguan tersebut . Gangguan kulit Gangguan kulit biasanya jarang ditemukan pada penderita konstipasi biasa dan lebih rentan menyerang penderita obstipasi.

Sementara.diakibatkan oleh gaya hidup yang tidak benar dan jika dibiarkan dapat menjadi masalah yang lebih besar. Pada rektum terdapat bagian yang membesar (disebut ampulla) yang menjadi tempat penampungan tinja sementara. Ketika rektum telah penuh. Mekanisme Gerakan peristaltis dari otot-otot dinding usus besar menggerakkan tinja dari saluran pencernaan menuju ke rektum. dan tinja menjadi sangat padat. Akibatnya. konstipasi dapat terjadi. tekanan di dalam rektum akan terus meningkat dan menyebabkan rangsangan untuk buang air besar. otot dinding abdomen. dan diafragma pelvis menekan saluran cerna. bila ada infeksi bakteri atau virus di usus maka secara refleks usus akan mempercepat laju tinja sehingga penyerapan air sedikit. Jika buang air besar tidak dapat dilakukan untuk masa yang agak lama dan tinja terus mengeras. diafragma. Jika tindakan pembuangan terus ditahan atau dihambat maka tinja dapat kembali ke usus besar yang menyebabkan air pada tinja kembali diserap. Pernapasan juga akan terhenti sementara ketika paru-paru menekan diafragma dada ke bawah untuk memberi tekanan. Keadaan demikian disebut dengan diare. Otot sphinkter pada anus akan membuka lubang anus untuk mengeluarkan tinja. . Tekanan darah meningkat dan darah yang dipompa menuju jantung meninggi. Selama buang air besar. Tinja akan didorong menuju ke saluran anus. Otot-otot pada dinding rektum yang dipengaruhi oleh sistem saraf sekitarnya dapat membuat suatu rangsangan untuk mengeluarkan tinja keluar tubuh. otot dada. tinja menjadi lebih encer sehingga perut terasa mulas dan dapat terjadi pembuangan secara tanpa diduga.

dan faktor faal dan saraf) .Pengaturan buang air besar Buang air besar dapat terjadi secara sadar dan tak sadar. kematian. Kehilangan kontrol dapat terjadi karena cedera fisik (seperti cedera pada otot sphinkter anus). radang. penyerapan air pada usus besar yang kurang (menyebabkan diare.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->