Anda di halaman 1dari 13

Transformasi Geometri

No

Date

- ... --.-----.----------8-e~LXJg:.t'-lIe-J~ lc___ _

1. f\eri el>'.si (pehcer minoO)

a) ~ rel"lcerrn1n 00 thd sombv ,x:

A r o.b) A C CJ,-b)

------b------J- .... -_-_ .... III CQ,b)

_________________ L __ ~ _

_ _- - 'r"ij."""-~ --

, ." '

--------------

b) PellCermi()On -l-hd -St)rnbv ,'::l

___fj____r:_ P, q )""T~ A I C _:£~ ~

::O/~....,__.-

--+..:........:~+-~+--~.~ ~ .. --=-=-~ - ~ )C.-- - -.--- .. ------ -.--

_ :f__ p _! _

-;--·········r-"""""·,--

c) Pe"c:~t-rn\1"I 0('1 AC(,d)

-_···········_··__···············_-1-··········__····· -.-

r '

fhd Surobv j = X __ A' c _,.t, ~)-

• '11;>( .

( c , d }--

--------

---_._._------ -----------------

"

._----------_ .. _- ---_._--- ---------

VOSHL-102B 6",I)d6l1'

No

- - - -- ----- - - -- --_ - - - - -- --- - - - - ----- __./

Daie

. .

SOA L'!

___ --/ ,r.·.___ ..... _ _ __ .-

b ABC ,---X ( I) ABC) . ~ ( (J A 8 C ) ,\ ~')( c n A8 c)'"

_ _...... -_ - --- _- - - --- ~.-.-- - .

• A ~-II=?:?L~(~_'~? I ~ C?-,_ 5 )

S • A' (-1, 2) B I ( 3. 0) ,ei C.2" -5 ) -

----r----:l __ --+-~ __ -··-tf~ ---j --------.---.-- --- --.

3 • A" ( I , 2.) e,. (- 3. 0) . c" ( -2 - 5 )

____ .__ I.

10' ( IU ," r. 5 )

__ - A 21_!L~_o ~'3), C ~_=--~-2. _

::.... • _..... _~..!t_ .

d)l!n c t'( \"1 i I...,Qr' ~g_ S~_l::,b u ~ ~ -x

A Co.6") ::1' -x I (-b -0)

I

-Q

.. - -.er'

--------

- '*--------_:__

vas HL-102B 6"'-'), 36h

No

Date

* COrito\--':

~ . ::J ':;)(--1~~--\1-9-'~3- J)IO,CJ ~-~~--.;t--------~------ ~

U _.8 (_~f 7- ]_ • A ~ A __ ______!_12 =: f-1 ~_~~ . _

$ A I ~ - 1- - ~ ) @ , A "": ('a 2. K ·-b)

.............. ~ ~[~~

• A~'o(.2. h - : It :2.. - 3 - ~ - E, )

,(1·)-(-7-)·-6) '(11,0)

"" .l _ .. "'""",_ ~_ _._ _ _ _ ...

___ ~_t !I_~~_(; )___ __ ~'_\.f_: C -11,0 )

@ A":(..2h-O 2)<-0)

_ ~ ... y~~ .... ~._ •• _~,"_ .. __ "~"_"' ,~o ~""_,.~_._,,. ~_~~_~~~

__ ~ __ . - (~~+:~ ( __ :§_ ·~_<:)L ~___ __ ..

7 CiS -b)

_ _-"",.,_._._----""",.,--_ _-""".,-_ " _._.,."._-_._.,!..-._.",._-_. __ ."""",. __ ._ -_._.,. _._ _-""""",-_ _-

l.)H~ht0Kor' bOJ ail 901'1

2Clr" is_~,

901';$ 5 x 1- i.j:;!: -::t- . J,'v-,o dir€fleK SJr\on +hcl

- -------

.. ~"""""'-.- --

o. 'J;-x

c. 0,0

...... _""""""._ _-

------- ----

JA'NAB

. _·O~_._~~_

q,,,,=-:x.. b,~'X.

_"" "'_~_"" ""_,_,, ,, """ """"""_ ••••••••• _._0000 00 _

-- -------- ------

j, AVCX,'o:l) ~ A' (;l,X)

Ac Q:~ ) ... 0 -_=,- -- x~- A i ~ ..... - b '-.:~C?_ ) _ ... ~ - - - -~- 0; -- - ~________ _

(_)(,~) (-~,~;«.)

~ , )(

y:_--~ :, 5")('r4;;l~::j.

------

. ~_'_-_)( 5 C\:l)1- '-I (!<) ., ~

S x +'-I"j ~ 1 5'::! t q X c- 7-

______ ~ o • • ~ _

S (-t) +- <.j \..-~) .1-

_=-5 ':} _ ... : q ~,_=t___ __

_ _5';1 r '-j)l , -

c . o. 0

_1:l_c;2S_ •. _j_)__:~. --7- A' (- '" I - ~ ) y> -)I,

:. ?)l,~ 4~ 01- 5(-X)+'-I (,-'j) o::}

-5)<. -Lj~:1

---

--- -

._-------------

No

Date

..2., TrCll: S I a,::, ;

(pergl'5'S e('on")

-'t ()(, ~ )L~l~[~q~~ ]~. - A~~ '4_:b) ] ..":

contoh

_._ _ _ _--

\)_A «("l) dit-ronSlasl Kon ~~!)l~~:?"'" _!?C1~~~_i' 9 0P

tTOW 0.,.&,.-.

____c__l -) ~__ .

\.- f. '

,/:" (G.1'":>:' f-T})

____________ I _

!~\ ( 9.i"i)

A (~(:" i :

~~~

---~~~ _-

A' , A -+ T

1::.1: .: }~~[ 3-1-

"l- I Y. X .: )< I -5
, -\' ---0>
~ " - j »> \) '-\\- 3-
-t-l_, ~ , ./ 'j I_.J ' 3 ( >'- I - :;) -\-.2

~~~~~~~--

~'" 3)('-15 +-.} +5

-- --_. __ .. _---_. ---

~' ~. 3'><: I -to

.~o Hasil \-r-(lr>S\q si

----~--

I "--

-~-------

vas HL-102B 6~I)x36h

No

HALo 99 ~

Date

\) 0,-5)

. .

Po ~_~~_.=? t- ~_) A'(' 2)

. .. ---4. •. . __

._-_ ... _. __ ._._-_ .. _ .. _.-

.2.) A' A j - T

·············~t-~-l=T~~ r-·---··

Y) AtT=A _

=til +El J~_- _---==--=-_. -_-_.- -._--- --_-

-1. ~~_:3_!9_ .. _.__ __ _ _ ..

-~O..,_Q:3

- ~a . .3

a < -I

~ sb ""I.~~a,-b) = (-2 , I )

-------

A ',c b ,0)

__. . . __ _.:._l=_~_!_"!J_.

:r) y. 0 - \~. 0 ( ~ h -9.1 b ~ .

:(-2+~ 3)

................... - - _ _ _ ~ _L

.: C 1 3)

_ .•......... _ __ -1- _ _._ - - - - - -

~_2_.?<~_~~ - 3 ~ 0 _ _ _ __

TO[~i--

~ :x -3 ~ ..2. ~

_ .. _._. -rrJ~--·-'-----"'-'--···

------------ ... _.- ... __ ._ .. _ .. _---

A 1" A + T .2. ~ x - 3

- ",:: .. - -c .- _;.- - - _ .:~ .. _ __ c _ -.;--~.-- - - -...- -.- --- - .

_ El:bJ:ITI~ ~(: .. :~~',,~~~-:)3-3

z s ', .x '-5 -k

1 ,

2.'1 =)( -11

-_ __ ._-"."""_._"",.",,,_ .. _._-,--,-_ _._

,

o _;)< - 2 ~ -II

vas HL-102B 6"C')x 36h

No

Dale

10) 3 X -~ -l.J 0

-~ ------_ .. --- -- ---- --

, ,/

'tr> 3 ')( -~ -ti '" 0

---- ---_

3( -'i :?<- ') ~=.~_' -'1 : 0

-12. -3')C,.1 _~'-l.J ;; 0

-i {, - 3 )<' -~ • .. 0 ':J '" -3)(' '-16

.------------~

-;»

--_. -------_.

-----_._-------_._------

.------_ ..... _-----

vas HL-102B 6",'h 36fT

No Date

. .

3 . Roto'si

'" JiK a r-orosi melolu_i _titi ~ _ _i_(),Sat __ ~O/O)

o

¥ co.s~.o ,Q

_.2Qo,l 00,. .1

,sin 0° 00

---_ ---_._.

I'\b' I. jiKO rolQS', seorox jorvyY'l ,jam tnQKO' of bernilai -

._-,=.;1,--- .)iKCI r-O'tO.s1 't-dK £ eQroh -ioruro. __ Jom, mOHO c;( b€tr"'liICl_i _+:___ _

?<. I" X CO.s e - ~ sIn e ~ I ~ )( sin e + ~ cos e

Sin cos

coN TOH ~

............. _ .. ,_ -- _ ..

\) PC 3,.1.) diro:toSh.., on 900 s earoh J01"Vm

--_ __ .

terll'u K al\ p '?

JOfY'" . 'f'1"\~lQILJj (0,0)

- -_ -- - _ -_ ...

eJa.wak cora 1_ PC,3,.l)

-----_-

.. )< I , X coS e - ~ sin (7

_. __ _."""""", .. ,-_ __ . . ---_ _ .. _ ----

: ~- 0 '-.l. (-I)

'.2

'" ~I, )('Sln(7 + XCOS€}

__ ..... __ . __ ."",,_ -------_.- ' __ ..... _

~ 3.-1

'-3

+ .2 ·0

............... _- _ _-"""""",.- _ .. _.,,', .. ,',"_ ..

",G() p' (2, -~)

-_. __ -- - __ -----._---

.2.

--- - -1· .. · .... ···/

-) - _d-I

P

._------------

_ __!_~_~bC __ : __ ~ -s ,.3..) .; .. __ b S_I~l.L__S:_S t>, 5 )~~ 0 _titiK posol, _t~ntvl-')Q('

a ~~~!~~L 1). abc 't 50 ber\ OWOf) 0" Jarv m jon"

b. h n

mel o~ vi,

E> 00 S" 01' Cl h_ j()!:'~~_~~~_____ 1'500 b erlaw anon :tJrlJfYl Jam J

JQvvob ! I.

---_. __ .. _-- -_-------

-~,--.---

cjr.o -4 x' -- - 5 ~ - i/;), fi ) .- ..2 (' - l/..l fi) 'j I , - 5 (- '/:J .[:L) . + .l. C - '/.2._1G_2--=) _

, ~2 JJ. • ..fi

----.-- .... - -.2,. --

vas HL-1'02B 62.1~:~6~li {i .

:: -5}.l. (i -.[i

--_ ...... _--

=. ':3/.2.. fj .

a(-2 Vi -1. (i)

..2 .2

No

Date

: 41/.l....J3. ~ (-3 - do '/.l_ Vl )

-----_._"""" .. _ .. _-- -_. __ . __ ."".", .. __ .. " .... _. __ .-

~ ." 1.J....j2 + I9Jo !J I J.. f2

-=-------

: ~ :1..h.

~ I , '/~_tJ._il=_~~ ih. t~) .1_{3._~ (-3}.;. v:~)

: -.,["i

--

b C -n/":2. , - \G )

_ .. _._. __ .. _", ,------"""",-_ -

t-- c. ~ 7< I ,.x COSG - ~ Sir'\ e

_ _ -----------

: ~ ( '/ .z fi) - 5 ( \)-2 r: ')

~ '::~_L'/~L~) + '3 ~_:~ ~ f?) ,!.n ~J..Vi

-:2- -- 2--

b) +. 0 ~ J-.'; X c 0 s e - ~ 51 n e

- ---,_, .. __ .... _--

! - 5 (- '/l.) - 2 ~'h f3 )

~ '; X Si n e 1- ~ SO s e

----"",.,,_ _- -"" _._ .

; -? (- 'J _J_ V"3) -\- .2 (. '/ .1. )

-

! ~5/ ~ . +..fi___ __ ~ -5/2 .6 __ !_1 __

____ ~ Sf _1. .. + V3__; 5/-1, "1 =_ t __ 2_ __ _

__l. __ L ~ }(' 1 _ i/ J. -_l_: 3_'_-:_ lJ,;a f1 ) ~' r _'J.1 {"; +- (-3 - - \) _)_ )

, _IJ_J_ - l>/.}. {3 , -1/J..V3 ... 3/J..

___ ( -t~ i -n; - ± 0 1- 3/.J. )

1· ( ~~ '_.3 (_1[;1, ) -:_ .... :> .. ~ - '1.2. fi ) I ~. 3 C - '/.1. (1) ~2_~-=-_'(~) __ _

, - 3/.J.Y 5/ :!::D___ ~ - }./-1, V1 - __ ~l2 .. __ ...

____ _ ... (~3/.2. =1 VA......... ; - 31~_'() =~/..1. J _

Co) t- a ""i_ x' <__:S_ (- ILJ -rb ) ~c._~/.1 ) ~ ~~ __ - 5 _i_ '/ J.) + ::2. ( -'1.1 f3 )

__ .. ' 5/-!: ~ =_1__ ; - 5/.l - V1

(51.), V3 -I 0 - 51 J. - {3 )

- 1- _ _ _

t. b ~ )<. I , -) h {?, - (- 3 . II _J_ ) #?f?!7G ; "'=~

, - i J J..g + 3/ J ---9~-li~-:: ."( - ~ ::-1)-: '(3j-- -" - .-

, ~ii:J. V5 + 3/.; ~ '/~ . .,. 3/.2 -{.j.-------

(_I/J_{3 +2. ", ill. +-3/2 fl) -, .

----- --- .... -- --.-.-.--- ..... -- _ .. -- ---.2. / -...... ----- -----

+. ( ~ )(. 'i :: 3 C - II:>. r~) - 5 C 1'.2 ') ~ ': 3 Ch) - 5 (- 'l :l (3)

~ - 3/-:'-0 - 5/2 ---- ···--~"""j7~-~ Vj ----

-----

____________ C-3/~~ -5/.l.. ; 3/.J to 51'}' {3)

"---

vas HL-102B 6",-'Jx36iT

No

Date

. ..

Itt ~oto'S i me.lalui titl ~____fvs9+ M (h K)

CONTOH ~ . __ _._ .. _ .. _. __ _. ._._ -------!I,; 0_0 _

o _:titi~ P (4,_?_l__dipv·t-or_ct~pv.sO·~ t'otos. i __ fVI C t, 1. ) .terYt\)KOi"'l bo~oI\9a"

titiK P JiRCI __ dipvfOI'_§eJouh el) IT Rael searan Jarvm j~rn_. . . __

.:l.

!?)_II !QsI__~~r19~9f)_Q~ _._ ?~Cih: __

a-oWob

~)_ J<. I ="'" ~.' - h ..... ~ C l( _=~?C C:_~ __ OI _=_~~_=~?_~j'~0':_ _

¥. ', I • (~- j) co s (-90') - (3 -,2) .s in .. gO 0

-_._ .. "'.- """._ .. __ __ ."""._ - -._

X'~i ~ 3'0 -1("--1)

---_ _--

"]('-j ;. 1

/-----------

x ", .2.

--- - -- ---- -------- ----

\j' ~ ~'-k "C)(.-~) 5i" 90Q + C~-f()CO.s 90°

..... - --,_,-",,-

~-l 11 -t (3'·,2)'0

(x', ~I) (2,1 )

- .1

b) X. I ~ )<.'-_h -=-_C)( -h) (-(,05 0°) - C'J '-~) sin o_° __ --+ _

- J·O

'" • c' ._ -_J.._ __ ( >< 't !:I ' )

__j1_l_ ....... 'j' -K,._(~-::b2~it'\ ~c> + (~ -k) (- co s 0:')_' c.__:_~ I 2_ _

,

';;t <l • 3. c> + i .. -)

-_._-",-_._-"----,,,_ ~- -~-~-~ _ _-----_ _

y'<~ ::. -1

I

............ j ~ - I _

,

'd ~ -I +l

- -~ _

----- ---------------------_ .. _--_.-_._-- .-~

vas HL-102B 6,,-l)x 36h

No

Date

OD iH fb A~ C ~ _ _t~ C -~, 1 )_l: eo (=.~. ~.)_; cc -:~L!I ) -'-. j i I'll Q_ ~_~? b _.dirOi9$ i M_Q_B

t!'Ielalvi (9.8~_bero·ta~l· seol'oh Jrm Jam JL rod. H':__L.b~9 .6 ABC .

Al.-:l) )(i_i'\ = (x-h) c.osd-(~-y.,) Sil')ot

~-.~----.- -"'--_._- _ ..

)(.'-9 ~ (-.l-.9)co.s~300-(1-8) Sjh-~O<)

---- -._-_ _ .. _ .. _----- __ .. ---_. --

;<.1_ 9 ~ - l l > -1. f3 - (-:1-) - . .!..

--_ .2.- _-. .2 ..

. __ ~_: .I_i_ J?,' .: .1_ -+ .9

..1 ..2.

)(. . _' !.!. fi ..tr .. ~

2- ""',4"-----

. ,_/'

';31 -:::.. 8 i.. - i}_: -:..!. _. __ + 2.

~I _' __ H _ _± 7 {?, .. ±8-.--.... _ .. _ ..... _

:l. .1

- _ -

~ I ~ d:.l- +-l-~ _ __

~ .2.

-_.""",",_ _._."""""._ --"",.,., .. ,_ .

E>~ -tX '-h ~ _~x -h> CO!; 0( - (~~"o sin 0( ._

x · -_9 ' _(-f, - 92_ ('0 ~_:? 0_:- (.l -8) ~.i.~ -? 0 I) X '_ 9 .s -15 . ._ J.~ .~ (-" ) .. - I

. . - -2 - .. - .. ----- _.- 'Z

)('-9 ' .!.2 V1 - b

- -~~ .2.-- 'J -

_J<. I .15 G _ ~+ 9 .2

4 'j '-1-\ ~ Cx -J...) $11) Of 4- (j - k.) co s qI

-_ ..... _." .. _. __ ., .. " ..... __ ... __ . . . -

~-S· -15 --~6A + t~b)(-lfj)

-- - ~ ~---_ .... -

vas HL-102B 6'::;:'Jx36h

No

Date

G '-) )<.',_h " (X-h) case{ ,- C.1-k) Sil)o( .

)('-9 ,,(9 -3-9) --'h.D - (i,-B) -(- 'h)

-- -

}( '_ 9 ~ ~ 11. " -_!_ V1 - ( - Lt") <. -.2. )

-.- -- -- - .l.. -.------ ----- -- -.:2,----- - .. -. --- -_ - _ .

)(.' .. bVj -.1 t"9

---- ~-".- -~-- -_

"{,F; +r ~

----_ .. _-

-~---L~--J- . +_ ..2. vl__ _

_____ __ ~ , I L.j + ~_ (} _

." OJ lotosi

- -------- -- H- -- -- -- ---

. / - S. ,sl"lolo ~ -f.:

J01? ? b --= __ -- -_.- .... _

Q

b

-----------

(;()NfOH' PJ 9~~_l__~1 dilo·to.sIK.CI" __ \_~ -:2 )tet'ltv K on 'P ' J.b~

Pe9lb) G",-.l .. PI(-iS,-I~)

• .)iliCJ P c,(.~n didiIO"o.s-IKQl"\ SI'ldIQ "". m€lol,.ii

Pl)sot M (a,b). rno .... a pi?

-_ ... _------- ~ --,,"", __ .- _ .....

--

(;01'1 TO I-t ~ P ~~f~ ) me lai v OJ _~_~~~? __ . MIIfI/IfI_' _

__ (ll.(~ _:_~)___ _ b)cM,-l)

0) ----- \1't1--e1,~),1-) - --0, --,-

t>_ C 1(,_':t) __ - __ - I> - ~ '-f )C ~__:__ r 1_+ __ 1 ( -o

~ + ~

---- - - .... _

~ ~

------ ---

--_._._ _---- -

:1',2. +-(·J){·n (X',,;:J'J

--1--

,~;"l C3.~)

---r--------

-_ ...... __ .... _--

vas HL-102B 6",l)x36ff

I

No

Date

• • 0 (mtl lJ .y", 0 •••• 0 0 • 0 • 0 •• 0 •

b) _PS }\_L ~ ~ . -- --~ '- - 91_ P' l X ~; 1- ! (-:_~_l (~_2__ - ~': 2 o~ (_-i) ~ ~ 1--- I 1 - ---

~-1 - ~-I p<,'3)

-~ - - - - -- ----- ----

e , (-1 j)

--- --- -_ --,-'---

2. OAB c A_~~I,- 3 to_l?> (3,E,) . (0, .-.3)_"1~\~~_1.) 0 p' D AS ~!__ _

_ b) M_C_?I';) ~ ~~.~)_~ P' !)_~8~!,__

~?-~ ~~I (_:~.~)

~ ---&'(",12.)

-- -----

_ .. _ .. _-------

( -=- c.' c o , o. {; 1 _

_ c ~ [ x • :: .; + .~ ( 0 - 3)

.... "" 3t C-::~J) _

7 - b

----------

f

_._--_ ..... _ .. -

._ /

------ ------- -- --

-- __ ._---- .... -

-_- --

vas HL·102B 6"")x361J