Anda di halaman 1dari 9
SEJARAH KURSUS BENGKEL PEMBINAAN MODUL KBKK SEJARAH BAB 5 (Pangkor Bay View Beach Resort, Pulau
SEJARAH
KURSUS BENGKEL PEMBINAAN
MODUL KBKK SEJARAH
BAB 5
(Pangkor Bay View Beach Resort, Pulau Pangkor)
TINGKATAN 4
Bab
17 - 20 April 2007
5
KERAJAAN ISLAM DI MADINAH
Teks m/s: 117 - 138
SEJARAH KURSUS BENGKEL PEMBINAAN MODUL KBKK SEJARAH BAB 5 (Pangkor Bay View Beach Resort, Pulau
SEJARAH
KURSUS BENGKEL PEMBINAAN
MODUL KBKK SEJARAH
BAB 5
(Pangkor Bay View Beach Resort, Pulau Pangkor)
TINGKATAN 4
Bab
17 - 20 April 2007
5
ISI KANDUNGAN
Perjanjian Aqabah
Hijrah
Piagam Madinah
Penyebaran Islam
Perjanjian Hudaibiyah
Teks m/s: 117 - 138

Ms 118 -119

Ms 118 -119

Perjanjian Aqabah Aqabah 1 1. Aus dan Khazraj beriman kepada Allah 2. Membantu perjuangan nabi
Perjanjian Aqabah
Aqabah 1
1. Aus dan Khazraj beriman
kepada Allah
2. Membantu perjuangan
nabi
3. Tidak melakukan amalan
jahiliah.
Kepentingan
1. Mendorong penghijrahan
orang Islam dari Makkah
ke Madinah
2. Penyebaran Islam
3. Secara aman
Aqabah 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. Aus dan Khazraj peluk Islam Akui taat
Aqabah 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Aus dan Khazraj peluk Islam
Akui taat setia kepada Nabi
Jemput Nabi dan Orang Islam
Makkah ke Madinah
Sukarela menyediakan
tempat tinggal
Menjanjikan keselamatan
Bersedia pertahan Islam

Ms 119 - 124

Ms 119 - 124 Hijrah Sebab -Perintah Allah -Niat dan pakatan Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad

Hijrah

Ms 119 - 124 Hijrah Sebab -Perintah Allah -Niat dan pakatan Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad

Sebab

-Perintah Allah -Niat dan pakatan Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad s.a.w -Tentangan dan ancaman Quraisy -Keamanan memudahkan dakwah Islamiah

Konsep

-Pindah -Strategi sebar Islam -Bejuang tegakkan Islam -Mengubah keadaan ( sikap, berfikir, tingkah laku)

Kepentingan

-Dakwah Islamiah dilakukan dengan aman -Mendamaikan Aus dan Khazraj -Mempersaudarakan Islam Makkah dan Madinah -Pembinaan masjid Al-Nabawi -- takwim Hijrah -- Yathrib ke Madinah -Wanita penggerak kemajuan -Menunjukkan kebijaksanaan Nabi

Piagam Madinah

Ms 125 - 129

Piagam Madinah Ms 125 - 129 Kandungan -47 fasal – 23 hubungan kalangan orang Islam dan
Kandungan -47 fasal – 23 hubungan kalangan orang Islam dan tanggungjawab mereka terhadap Madinah -

Kandungan

Kandungan -47 fasal – 23 hubungan kalangan orang Islam dan tanggungjawab mereka terhadap Madinah - 24
-47 fasal – 23 hubungan kalangan orang Islam dan tanggungjawab mereka terhadap Madinah - 24

-47 fasal – 23 hubungan kalangan orang Islam dan tanggungjawab mereka terhadap Madinah - 24 tanggungjawab orang bukan Islam dan Yahudi terhadap Madinah -Nabi Muhammad pemimpin kerajaan -Nabi sebagai hakim -Kebebasabn beragama -Bebas amalkan adat yang tidak bercanggah dengan Islam -Masyarakat Madinah dianggap sebagai ummah hidup bersatu padu, tolong menolong dan bekerjasama untuk menjaga keharmonian -undang-undang Islam diguna pakai -Peraturan kekeluargaan bersesuaian dengan Islam sekiranyan tidak bercanggah -Tiada diskriminasi ekonomi -Riba dan penindasan dilarang -Wajib pertahan Madinah dari serangan -Keselamatan orang Islam dan Yahudi terjamin, punya hak yang sama

dilarang -Wajib pertahan Madinah dari serangan -Keselamatan orang Islam dan Yahudi terjamin, punya hak yang sama
dilarang -Wajib pertahan Madinah dari serangan -Keselamatan orang Islam dan Yahudi terjamin, punya hak yang sama
dilarang -Wajib pertahan Madinah dari serangan -Keselamatan orang Islam dan Yahudi terjamin, punya hak yang sama
dilarang -Wajib pertahan Madinah dari serangan -Keselamatan orang Islam dan Yahudi terjamin, punya hak yang sama
dilarang -Wajib pertahan Madinah dari serangan -Keselamatan orang Islam dan Yahudi terjamin, punya hak yang sama
dilarang -Wajib pertahan Madinah dari serangan -Keselamatan orang Islam dan Yahudi terjamin, punya hak yang sama
orang Islam dan Yahudi terjamin, punya hak yang sama Kepentingan -Panduan pemerintahan negara -Diterima pakai
Kepentingan -Panduan pemerintahan negara -Diterima pakai oleh semua masyarakat -Undang-undang Islam dipraktikkan -Sebuah

Kepentingan

Kepentingan -Panduan pemerintahan negara -Diterima pakai oleh semua masyarakat -Undang-undang Islam dipraktikkan -Sebuah
-Panduan pemerintahan negara -Diterima pakai oleh semua masyarakat -Undang-undang Islam dipraktikkan -Sebuah pemerintahan

-Panduan pemerintahan negara -Diterima pakai oleh semua masyarakat -Undang-undang Islam dipraktikkan -Sebuah pemerintahan yang lengkap -Riba, penipuan, rasuah dan penindasan tidak dibenarkan -Bertimbang rasa dan sedekah digalakkan -Pentingkan keadilan dan ketelusan dalam perniagaan -Bentuk masyarakat berasaskan ummah -Tiada perbezaan taraf -Undang-undang yang adil, lengkap dan sempurna -Susun perlembagaanm dahulu sebelum bentuk kerajaan -Allah kuasa tertinggi -Masyarakat yang sistematik -Keselamatan negara

-Susun perlembagaanm dahulu sebelum bentuk kerajaan -Allah kuasa tertinggi -Masyarakat yang sistematik -Keselamatan negara
Ms 129 - 130 Hantar utusan Menggunakan diplomasi Perang Tabuk Penyebaran Islam Perang Uhud warkah
Ms 129 - 130
Hantar utusan
Menggunakan
diplomasi
Perang Tabuk
Penyebaran Islam
Perang
Uhud
warkah
Perang
Khandak
Perang
Persefahaman
dengan wilayah
luar
Badar

Ms 133 -137

Perjanjian Hudaibiyah Sebab Kepentingan
Perjanjian Hudaibiyah
Sebab
Kepentingan
- Orang Islam mengutuskan Uthman bin Affan untuk menerangkan tujuan kedatangan orang Islam - kedatangan
- Orang Islam mengutuskan Uthman
bin Affan untuk menerangkan
tujuan kedatangan orang Islam
- kedatangan orang Islam telah
disekat oleh orang Arab Quraisy
di Hudaibiyah
- hal ini kerana mereka rasa tercabar
dan bimbang akan kekuatan umat
Islam
- Orang Islam dengar khabar angin
kematian Uthman bin Affan lalu
bersumpah setia untuk menuntut
bela
-Quraisy berasa gentar dengan ikrar
dan sumpah setia (baiah al-Ridwan)
lalu hantar Suhail bin Amru
berunding dengan Nabi Muhammad
-peluang orang Islam enunakan haji -bebas memasuki Makkah -bebas beribadat -Nabi boleh merangka program dakwah
-peluang orang Islam enunakan
haji
-bebas memasuki Makkah
-bebas beribadat
-Nabi boleh merangka program
dakwah Islamiah
-bilangan penganut Islam
bertambah
-menguntungkan Islam dalam
tempoh jangka panjang
-lambang ketokohan nabi
-pengiktirafan kerajaan Islam
Madinah
-perintis pembukaan kota
Makkah

Ms 133 - 137

Pembukaan semula kota Makkan

Sebab -Quraisy langgar Perjanjian Hudaibiyah -Quraisy tidak menghormati hak kebebasan yang telah dipersetujui bersama
Sebab
-Quraisy langgar Perjanjian
Hudaibiyah
-Quraisy tidak menghormati
hak kebebasan yang telah
dipersetujui bersama
-Quraisy membunuh orang
Bani Khuza’ah yang berpihak
kepada Islam
-Strategi jangka panjang jika
Islam Makkah dikuasai
Kepentingan -Kaabah terpelihara daripada unsur jahiliah -Kota Makkah kota suci umat Islam -Pembukaan jalan le
Kepentingan
-Kaabah terpelihara daripada
unsur jahiliah
-Kota Makkah kota suci umat
Islam
-Pembukaan jalan le arah
penyebaran Islam ke seluruh
Tanah Arab
-Pusat pemerintahan Islam
yang kuat.