Ekonomi Asas Tingkatan 4 -----Bab 4 Firma Sebagai Pengeluar Bab 4:FIRMA SEBAGAI PENGELUAR 4.

1 Firma dan Pengeluaran Konsep firma Firma ialah unit organisasi yang mengendali dan menguruskan faktor pengeluaran seperti tanah, buruh dan modal untuk menghasilkan barang dan perhidmatan. Matlamat firma ialah  Memaksimumkan keuntungan  Memaksimumkan jualan  Memaksimumkan kebajikan masyarakat

1

Konsep pengeluaran Pengeluaran ialah proses menggunakan sumber,ekonomi(input) untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan(output)

Konsep jangka pendek dan jangka panjang Tempoh pengeluaran terdiri daripada jangka pendek dan jangka panjang.Ianya berkaitan dengan input pengeluaran. Input pengeluaran terbahagi kepada input tetap dan input berubah.

Input Tetap  Tidak boleh diubah dalam jangka masa pendek  Tidak berubah mengikut tingkat pengeluaran  Contoh:bangunan kilang,mesin/jentera

Input Berubah  Boleh ditambah atau dikurangkan dengan mudah dalam tempoh pendek  Perlu diubah dengan perubahan tingkat pengeluran  Contoh:buruh,bahan mentah

http://keezan.blogspot.com/

Fungsi pengeluaran jangka pendek menunjukkan hubungan antara kuantiti input yang digunakan dengan kuantiti output dalam jangka masa pendek.Maka. maka Keluaran Sut = 32-24 4-3 =8 http://keezan.com/ .blogspot. Keluaran purata= 32 4 =8 Keluaran sut = Perubahan Jumlah Output Perubahan Input Berubah Contoh pengiraan: Apabila jumlah buruh berubah daripada 3 kepada 4 orang maka keluaran berubah daripada 24 kepada 32 unit. jumlah output ialah 32 . Keluaran purata = Jumlah Output Jumlah input berubah Contoh pengiraan: Pada penggunaan buruh yang ke-4 .Ekonomi Asas Tingkatan 4 -----Bab 4 Firma Sebagai Pengeluar 2 Perbezaan konsep jangka pendek dan jangka panjang Jangka pendek  Suatu jangka masa yang pengeluar tidak berupaya mengubah input tetap  Firma hanya boleh mengubah input berubah sahaja Jangka panjang  Suatu jangka masa pengeluar berupaya mengubah input tetap dan input berubah  Input tetap tidak lagi wujudSemua input pengeluaran menjadi input berubah Fungsi pengeluaran jangka pendek Fungsi pengeluaran ialah hubungan antara input dengan output iaitu kuantiti barang yang boleh dikeluarkan daripada kombinasi penggunaan input.

modal.com/ . tanah dan usahawan) dalam proses pengeluaran.blogspot. Jumlah Kos tetap = Harga seunit input tetap x unit input tetap yang dugunakan Jumlah Kos berubah=Harga seunit input berubah x bilangan input berubah yang digunakan http://keezan.Ekonomi Asas Tingkatan 4 -----Bab 4 Firma Sebagai Pengeluar 3 Kos Pengeluaran Kos pengeluran merupakan jumlah perbelanjaan yang dibuat oleh firma kerana penggunaan faktor . pengeluaran (buruh. Kos Pengeluaran Jangka Pendek Jangka Panjang Kos Berubah Kos Tetap  Jumlah kos  Kos purata  Kos Sut Kos Berubah Perbezaan antara kos tetap dan kos berubah     Kos Tetap Merupakan pembayaran kepada penggunaan input tetap Tidak berubah walaupun output berubah dalam jangka pendek Kos yang perlu ditanggung walaupun output sifar Contoh:Sewa kilang     Kos Berubah Merupakan pembayaran kepada penggunaan input berubah Berubah secara langsung dengan perubahan output dalam jangka pendek Kos yang tidak perlu dibayar apabila output sifar Contoh:upah buruh Dalam jangka pendek terdapat juga jenis-jenis kos berikut yang berasal daripada kos tetap dan kos berubah.

Ekonomi Asas Tingkatan 4 -----Bab 4 Firma Sebagai Pengeluar Jumlah Kos=Jumlah kos tetap + Jumlah kos berubah Kos Purata = Jumlah Kos Jumlah Keluaran Kos Sut = Perubahan Jumlah Kos Perubahan jumlah output 4 .

Ekonomi Asas Tingkatan 4 -----Bab 4 Firma Sebagai Pengeluar 5 4.2 Penawaran Penawaran: Kuantiti sesuatu barang yang sanggup ditawarkan oleh sebuah firma pada satu tingkat harga dalam tempoh masa tertentu Hukum penawaran: Apabila harga sesuatu barang meningkat. apabila harga barang itu turun . kuantiti penawaran terhadap barang itu akan bertambah. Keluk penawaran individu: Graf yang menunjukkan hubungan antara harga dan kuantiti sesuatu barang yang ditawarkan oleh firma tertentu dalam tempoh tertentu. Jadual penawaran: Digunakan untuk menunjukkan hubungan antara harga dan kuantiti sesuatu barang yang ditawarkan. Perubahan penawaran: .Sebaliknya. kuantiti penawaran terhadap barang itu akan berkurangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran:         Harga barang itu sendiri Harga barang lain Harga faktor pengeluaran Tingkat teknologi Jangkaan harga masa depan Cuaca Matlamat pengeluar Dasar kerajaan Perubahan dalam kuantiti ditawar: Perubahan kuantiti yang ditawar bagi sesuatu barang akibat perubahan harga barang itu sendiri.

6 Keanjalan harga penawaran= Peratus perubahan kuantiti ditawar peratus perubahan harga % Q E= % P Petunjuk: % = Peratus Q = Perubahan kuantiti ditawar P = Perubahan harga Pekali keanjalan harga penawaran(E): Nisbah peratus perubahan kuantiti ditawar bagi sesuatu barang kepada peratus perubahan harga barang itu. Keanjalan harga penawaran Penawaran anjal (E>1) Penawaran anjal satu(uniti) (E=1) Penawarn tidak anjal (E<1) E>1  Pekali keanjalan harga penawarn lebih besar daripada satu  Penawaran anjal harga .Ekonomi Asas Tingkatan 4 -----Bab 4 Firma Sebagai Pengeluar Perubahan kuantiti penawaran sesuatu barang yang bukan disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Keanjalan harga penawaran: Tindak balas kuantiti sesuatu barang yang ditawar akibat perubahan harga barang itu.

com .blogspot.Ekonomi Asas Tingkatan 4 -----Bab 4 Firma Sebagai Pengeluar 7 E<1  Pekali keanjalan harga penawaran kurang daripada satu  Penawaran tidak anjal harga E=1  Pekali keanjalan harga penawaran sama dengan satu  Penawaran anjal satu(uniti) http://keezan.

andaian faktor lain tidak berubah (ceteris paribus) mesti dibuat Darjah tindak balas perubahan kuantiti sesuatu barang yang ditawarkan akibat perubahan harga barang itu Keanjalan harga penawaran Penawaran anjal apabila E>1 Rumus: Penawaran tidak anjal apabila E<1 % Penawaran berkeanjalan satu(uniti) apabila E=1 E= Q .Ekonomi Asas Tingkatan 4 -----Bab 4 Firma Sebagai Pengeluar 8 Konsep Kuantiti barang tertentu yang sanggup ditawarkan oleh firma pada harga yang tertentu dan dalam tempoh yang tertentu Harga barang Kuantiti Kuantiti Hukum Harga barang Untuk menunjukkan kuantiti sesuatu barang yang ditawarkan pada pelbagai harga Jadual Berbentuk cerun ke atas dari kiri ke kanan untuk menunjukkan kenaikan harga sesuatu barang itu meningkatkan kuantiti penawaran barang itu dan sebaliknya P E N A W A R A N Keluk  Harga barang itu sendiri        Harga barang lain Harga faktor pengeluaran Tingkat teknologi Jangkaan harga masa hadapan Cuaca Matlamat pengeluar Dasar kerajaan Pergerakan di sepanjang keluk penawaran yang sama Peralihan keluk penawaran ke kiri atau ke kanan Faktor penentu Perubahan Penawaran Peralihan keluk penawaran ke kanan menunjukkan peningkatan penawaran Peralihan keluk penawaran ke kiri menunjukkan penurunan penawaran Peralihan analisis perubahan penawaran.

E=% P % Q = Q1-Q0 x 100 dan Q0 Petunjuk: % =Peratus Q=Perubahan kuantiti P= Perubahan harga Q0=Kuantiti awal Q1=Kuantiti baru P0=Harga awal P1=Harga baru % P=P1-P0 x 100 P0 http://keezan.Ekonomi Asas Tingkatan 4 -----Bab 4 Firma Sebagai Pengeluar 9 E= Peratus perubahan kuantiti ditawar peratus perubahan harga atau ringkasnya.com . % Q yang mana.blogspot.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.