SURAT

TAWARAN
Bahagian Pengambilan Pelajar
Universiti Teknologi Mara
40450, Shah Alam Selangor, Malaysia
Tel: (603)5544 3164, 3165, 3166, 3174, 3175
Faks: (603) 5544 3170
e-mel: bpp@salam.uitm.edu.myNUR QAMALIAH BINTI DAUD
NO 12, JALAN JAMBU AIR 4/3B
SEKSYEN 4
40000, SHAH ALAM
Selangor
No Pelajar: 2010265448
No Kad Pengenalan: 920403105918


Sukacita dimaklumkan bahawa anda ditawarkan tempat untuk mengikuti program di UiTM:
Program: (CS110) Sepenuh Masa
DIPLOMA SAINS KOMPUTER

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK


Kampus: R - UiTM Kampus Arau Semester: JULAI 2010Sila datang mendaftar di tempat yang ditetapkan.
Tempat: UITM KAMPUS ARAU

02600 ARAU, PERLIS


Tarikh: 26/6/2010

Masa: 8:30AM - 4:30PMKemudahan dan Bayaran
Anda dikenakan bayaran yuran pengajian satu semester, SILA RUJUK BIL BAYARAN untuk membiayai pengajian anda di
UiTM
Kemudahan kolej kediaman : DISEDIAKAN
PENTING
1. Program dan kampus yang ditawarkan adalah muktamad. Sebarang permohonan pertukaran tidak akan dilayan.
2. Anda dikehendaki mematuhi syarat-syarat tawaran seperti berikut. (Klik disini)
3. Sila bawa sijil-sijil asal dan salinan SEMASA MENDAFTAR. [Senarai Semakan & Borang-borang Pelajar Baru]
4. Anda dikehendaki membuat pengesahan penerimaan / penolakan tawaran dengan segera dalam tempoh yang
ditetapkan melalui laman web di http://istudent.uitm.edu.my/intake .
5. Calon hanya diterima sebagai pelajar UiTM setelah datang mendaftar, membayar yuran pengajian serta memenuhi
syarat kemasukan yang ditetapkan oleh UiTM.
KETUA
BAHAGIAN PENGAMBILAN PELAJAR
NO.
DOKUMEN: 2010265448501
BIL PELA1AR Tarikh : 2/5/2010
Nama Penerima:BENDAHARI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
Nama Pelajar:NUR QAMALIAH BINTI DAUD
Amaun Perlu Dibayar: RM 558.00
Nota:
1. SILA CETAK BIL INI.(Pastikan No. Dokumen yang dicetak adalah 13 digit)
2. Bayaran boleh dibuat di mana-mana cawangan Bank Islam Malaysia Berhad
(BIMB)
3. Pastikan Nama anda dicetak di slip bayaran bank.
4. Kaedah bayaran boleh iuga dibuat melalui
4.1 ATM(Automatic Teller Machine)
4.2 Internet Banking (pemegang akaun Bank Islam sahaia)
4.3 Financial Payment eXchange(FPX)
5. 1ANGAN BAYAR MELALUI CASH DEPOSIT MACHINE(CDM). IBG dan Maybank2u.
Bayaran ienis ini tidak dikenalpasti dan anda akan dianggap tidak membayar.
6. Sila semak web atau leier bagi memastikan status bayaran anda telah
dikemaskinikan selepas 2
hari urusniaga bank.
7 . Sebarang masalah, sila emel kepada marwan(salam.uitm.edu.my dan
wan515(salam.uitm.edu.my.
7.1 Pelaiar e-PJJ sila email kepada zaitun1512(salam.uitm.edu.my dan
ahmadIaisal(salam.uitm.edu.my.
7.2 Pelaiar INTEC(Seksyen 17) sila email kepada
aziza772(salam.uitm.edu.my


PERINGATAN

SEMUA PELAJAR
Pelaiar Baru perlu menielaskan bayaran Yuran Pengaiian Sebelum MendaItar.
Sila bayar bil pengaiian anda di Cawangan BIMB berhampiran dengan tempat anda
tinggal/bekeria. Bayar awal bagi mengelakkan kesulitan semasa hari pendaItaran.

SEMUA PELAJAR MESTI MEMPUNYAI AKAUN BIMB BAGI SEMUA
BAYARAN BIASISWA/PINJAMAN SEPERTI PTPTN, KWSP dsb.

9:39:203:95747.:2.7/9025.5.3/909.9 &%!&$#& #& !#$ .3-.19./2.39025.3 %025.9..3/.347  4!0.2 $ $0503:.9..7. ! $$ !&%# &%$$ !&%#%%     ../.2/&% !747.. $$ $ $0.../!0303..3203/.25:87.7 4.25:8 # &%.3      $:.8./9.: $0208907 &   $.9.

.

/ $0-.9:8.3!0.7  .$02.7:( 3/.2..3$$%# $03.202-:.8.7.8 8..7.38.3 47.3 $    !%     !747.9:80208907 $#&&#:39:202-.3:7..3 -47..3  3/.3.7..38..35072443..2/..3/..3805079-07:9 /83 $..3.  !  02:/.3/.99.2.35079:..3./.7.3 3/.3400/.202./03./003/..-./.3.3-.7..7.3/./ &% 02:/..25:8.39/.3/9..3.3.503.7.7./003/..9 8.3503072.8..     %.2:9.7.950308.3503.7...

2.320./...7.:.290254..38007.3 /909.39.5.3/03.5034.30-/995.

.

89:/039 :92 0/: 2.

3/909.0  ./9072.50.7.3.7:7.7 202-.3.43.7&%8090.340&%   %& !!#      .902.8:.3503..19..20203: 8..38079./.80-.5.39.3203/.9..

7.7&#"%& %.!03072.   &     !# .2.!0.#&'#$%% # .2..

.

920.7% $0803 8.3  .38005.. 2.09.8....3..-../9  .!.39025.3.9:8-./  !.2..3-07.202.:007-..3/03./-:.3.8.90.05.257..3/.3./03.: % :942.02.  2.7.3..2 :92 0/: 2/.02005.8.%007. 93../.7 49.3..3!03.3/.3$0-0:203/.3. 8.3/./.8 .59/.3-40:.7./.3.3.2.9:38.09.7.:3.2 :92 0/: 2  !0.0/.-.7.2.:3!07:-..7:507:2030..38.07.......3.3/.9.0-...3/.7.303839/.3.30  3907309...2 :92 0/: 2  !0..7  $./.32.7.  3..38.9/2.8.5.3-..34 4:203./.89/..02.30 !  #&$! $% /.83..8..7.7.19.7 $.2 :92 0/: 2  !#% $&!# !0.3  $0-.7-503.. /02.3: . #  $% !.2.-.7.38.9.70 !8./1.202-.3 ./.33 5020.9.2 :92 0/: 2/.20390.389..3/.05.3-.3:7.7:7:83.89.-.89.89.3/.802......8.3.28.3-40/-:.../85-.3 ..38. .3.

308:9.2030. .7.-007..3802.19.-.7...7503/.3  $&!#$%!&&$& #$$.8..

!$!#%!%!% $!/8- .

 .