Anda di halaman 1dari 43

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS TUN HUSSEIN ONN, BATU PAHAT

RBT 3112 PENGURUSAN


KESELAMATAN BENGKEL

Disediakan oleh :
Akmal Bin Mat Kesumin (880726-10-5169)
Ali Salihin Bin Alias (880927-05-5663)

PISMP Ambilan Januari 08 (Sem 6)


Prepared by : AkmaL & ALi
ORGANISASI &
PENGURUSAN BENGKEL

Prepared by : AkmaL & ALi


PENGERTIAN & TUJUAN
ORGANISASI BENGKEL

Prepared by : AkmaL & ALi


PENGERTIAN ORGANISASI
KAMUS DEWAN :

Merupakan kesatuan/ gabungan yang merangkumi


manusia, alatan,, kemudahan & bahan yang diselaras atau
disusun secara sistematik untuk mencapai sesuatu
matlamat yang ditetapkan.

Prepared by : AkmaL & ALi


PENGERTIAN ORGANISASI
Secara umumnya, dibahagikan kepada 2 bentuk :
ORGANISASI FORMAL ORGANISASI TIDAK FORMAL

Prepared by : AkmaL & ALi


TUJUAN ORGANISASI BENGKEL
1
Mewujudkan suasana pengurusan bengkel yang lebih teratur &
tersusun. Kerjasama antara guru-guru menjamin kesempurnaan
pengurusan bengkel.

2
Menyusun pembahagian/ agihan tugas dalam bengkel.
(penyelenggaraan, stor, inventori, dll dapat dilaksanakan dengan
sempurna)

Prepared by : AkmaL & ALi


TUJUAN ORGANISASI BENGKEL

3Untuk mencapai objektif pengajaran & pembelajaran yang lebih


berkesan dalam bengkel.

4Organisasi bengkel yang berkesan boleh menghasilkan produk


yang lebih bermutu, menjimatkan bahan & masa yang
diperlukan untuk melaksanakan kerja amali seperti yang
dirancangkan.

Prepared by : AkmaL & ALi


PENGERTIAN & TUJUAN
PENGURUSAN BENGKEL

Prepared by : AkmaL & ALi


PENGERTIAN PENGURUSAN
KAMUS DEWAN :

Pengurusan ditakrifkan sebagai perihal kerja & sebagainya.

( Cth : menyediakan sesuatu program, merancang


pembahagian sumber, mengagihkan tugas, mengatur alat &
kelengkapan serta penyelarasan kewangan.)

Prepared by : AkmaL & ALi


PENGERTIAN PENGURUSAN
Brech (1957) :

• Mentakrifkan pengurusan sebagai proses sosial yang


merangkumi perancangan, kawalan, penyelarasan &
dorongan.
• Merupakan usaha koperatif untuk mencapai objektif &
matlamat yang telah ditentukan.
• Juga merupakan proses pengintegrasian input organisasi
iaitu MANUSIA + BAHAN + ALAT.

Prepared by : AkmaL & ALi


TUJUAN PENGURUSAN BENGKEL
Mengelakkan pembaziran masa & tenaga serta

menjimatkan wang;
Mewujudkan keselamatan bengkel, alatan & bahan;

Mewujudkan suasana pengajaran & pembelajaran yang

berkesan, sekaligus mewujudkan suasana bengkel yang


kondisuif;
Menghasilkan produk yang lebih berkualiti;

Prepared by : AkmaL & ALi


TUJUAN PENGURUSAN BENGKEL
Mengelakkan daripada berlakunya kemalangan;

Mengurangkan kos pengeluaran & pembaziran;

Menjimatkan masa bekerja;

Boleh dijadikan kebanggaan guru kerana indah

dipandang.

Prepared by : AkmaL & ALi


SKOP ORGANISASI &
PENGURUSAN BENGKEL

Prepared by : AkmaL & ALi


ELEMEN PROSES
PENGURUSAN BENGKEL
ELEMEN PERANCANGAN
Perancangan Perancangan bangunan, kurikulum,
kelengkapan, peralatan & pelajar sebagai
kump. sasaran
Mengelola Menyusun, mengatur, menyediakan peralatan

Mengarah Melibatkan peraturan-peraturan yang telah


ditetapkan
Menyelaras Menyelaras menuntut kerjasama setiap ahli
yang terlibat dalam pelbagai aktiviti bengkel
supaya matlamat dicapai.

Mengawal Prepared by : AkmaL & ALi


Terdapat 7 aspek yang perlu ditekankan bagi merancang

& mengurus sesebuah bengkel yang afektif;

[ George Storm : Managing the Occupational


Education Laboratory ]

Prepared by : AkmaL & ALi


1) Pemilihan bekalan & peralatan :
 Kurikulum

 Aspek perlindungan keselamatan

1) Merancang kemudahan

2) Mengawal bahan

3) Penyelenggraan & rekod

4) Keselamatan :
 Aspek fizikal

 Peraturan/ panduan sedia ada

1) Pengurusan kakitangan

2) Agihan peruntukan kewangan


Prepared by : AkmaL & ALi
PRINSIP-PRINSIP
ORGANISASI DALAM
PENGURUSAN BENGKEL
SEKOLAH

Menurut Henri Fayol, terdapat 14 prinsip umum dalam


sesebuah organisasi.

Prepared by : AkmaL & ALi


PRINSIP-PRINSIP ORGANISASI
1. Pengkhususan/ pembahagian kerja.

2. Kuasa & tanggungjawab.

3. Disiplin.

4. Kesepakatan dalam perintah (unity of command).

5. Kesepakatan dalam arahan (unity of direction).

6. Kepentingan peribadi kepada kepentingan keseluruhan.

7. Penghargaan .
Prepared by : AkmaL & ALi
PRINSIP-PRINSIP ORGANISASI
1. Pemusatan (centralisation).
2. Rangkaian scalar (scalar scalar chain/ line of authority).
3. Tersusun (order).
4. Persamaan (equity).
5. Kestabilan dalam pemegangan jawatan (tenure of stability).
6. Inisiatif.
7. Esprit de corps.

Prepared by : AkmaL & ALi


SUSUN ATUR BENGKEL

Prepared by : AkmaL & ALi


SUSUN ATUR BENGKEL :
Strategi organisasi & pengurusan;

Keperluan keselamatan dalam organisasi & pengurusan;

Petunjuk pertancangan;

Prinsip organisasi & pengurusan bengkel mengikut

keperluan keselamatan;
Pemeriksaan keselamatan bengkel;

Prepared by : AkmaL & ALi


STRATEGI-STRATEGI
ORGANISASI BENGKEL
PENYATUAN MANUSIA :

Prepared by : AkmaL & ALi


STRATEGI-STRATEGI
ORGANISASI BENGKEL
TEMPAT MENEROKAI ILMU :

Prepared by : AkmaL & ALi


STRATEGI-STRATEGI
ORGANISASI BENGKEL
MEWUJUDKAN PENGALAMAN KERJAYA YANG
BARU :

Prepared by : AkmaL & ALi


KEPERLUAN KESELAMATAN
DALAM ORGANISASI &
PENGURUSAN

Prepared by : AkmaL & ALi


PETUNJUK MERANCANG
BENGKEL

Prepared by : AkmaL & ALi


PRINSIP ORGANISASI &
PENGURUSAN BENGKEL
MENGIKUT KEPERLUAN
KESELAMATAN

Prepared by : AkmaL & ALi


Berikut adalah keperluan keselamatan yang patut
diterapkan dalam pengurusan bengkel

Ruang & Kawasan Kerja Pintu & Tanda Keluar


 Saiz sesuai dengan bidang  2 pintu (keluar-masuk)
kursus m/p yang dijalankan.  Bengkel : saiz pintu 1 ½ kali
 Kawasan kerja : kemampuan lebih lebar daripada saiz
ruang bengkel untuk piawai pintu rumah.
menempatkan stesen kerja  Memudahkan keluar masuk
individu, kawasan untuk bahan & mesin yang panjang
mesin, kawasan pameran, & besar saiznya.
laluan kerja dll…….

Prepared by : AkmaL & ALi


Berikut adalah keperluan keselamatan yang patut
diterapkan dalam pengurusan bengkel
Kawalan Kesihatan &
Persekitaran Peralatan Perlindungan Diri
Ia dapat dilakukan melalui : Peralatan perlindungan
seperti :
 Kawalan cahaya;
 Kawalan pengedaran udara;
 Apron
 Kawalan bunyi;
 Penutup hidung,
 Kawalan bahan pelupusan.
 gogle, dll …..

Prepared by : AkmaL & ALi


Berikut adalah keperluan keselamatan yang patut
diterapkan dalam pengurusan bengkel
Perubatan & Pertolongan
Cemas Pencegahan Kebakaran
 Peti ubat -
 Perli ditempatkan berdekatan
dengan stesyen guru &
mudah dilihat
 Kawasan mencuci tangan
juga perlu disediakan.

Prepared by : AkmaL & ALi


Berikut adalah keperluan keselamatan yang patut
diterapkan dalam pengurusan bengkel

Peralatan Pemampat Udara Penstoran Bahan

Prepared by : AkmaL & ALi


Berikut adalah keperluan keselamatan yang patut
diterapkan dalam pengurusan bengkel
Mesin & Perlindungan
Mesin Mesin Berkuasa Mudah Alih

Prepared by : AkmaL & ALi


PEMERIKSAAN
KESELAMATAN BENGKEL

Prepared by : AkmaL & ALi


TUJUAN PEMERIKSAAN BENGKEL
Mengurangkan/ menghindarkan kemalangan;

Menyelidik kemalangan serius; dan

Menyelidik keadaan persekitaran yang kurang selamat.

Prepared by : AkmaL & ALi


Pemerhatian dalam Pemeriksaan Keselamatan Bengkel :

Dalam usaha untuk memantau & melakukan pemeriksaan


keselamatan bengkel, beberapa aspek perlu diberikan perhatian;
seperti yang berikut :

 Keadaan bangunan & kemudahan


 Susun atur tempat kerja
 Pergerakan pekerja
 Pergerakan bahan termasuk pembuangan sisa
 Penggunaan bahan bahaya
 Kawalan bahan merbahaya serta prosesnya
 Keselamatan kebakaran
 Keselamatan persekitaran
 Amalan keselamatan & perlindungan diri.

Prepared by : AkmaL & ALi


ORGANISASI PEMERIKSAAN
KESELAMATAN BENGKEL

 Guru bengkel;

 Jawatankuasa pemeriksaan sekolah;

 Staf penyelenggaraan sekolah;

 Jawatankuasa keselamatan pelajar; dan

 Pemeriksa luar

Prepared by : AkmaL & ALi


JENIS PEMERIKSAAN
KESELAMATAN BENGKEL
Pemeriksaan keselamatan bengkel mempunyai banyak
jenis mengikut keperluan & tujuan pemeriksaan yang
dijalankan :-

Pemeriksaan berjadual;
Pemeriksaan tergempar;
Pemeriksaan berterusan; dan
Pemeriksaan khas.

Prepared by : AkmaL & ALi


PROSEDUR TINDAKAN
KESELAMATAN BENGKEL
Setiap guru bengkel digalakkan untuk mendapatkan sijil
dalam pertolongan cemas;
Berikut merupakan prosedur umum tindakan yang perlu
diambil oleh guru dalam keadaan berlakunya
kemalangan :-
i. Tindakan pertama diberikan bantuan serta
merta.
ii. Tindakan ke-2 merekodkan sebab kemalangan; dan
iii. Tindakan ke-3 mendapatkan bantuan spt hantar ke
hospital

Prepared by : AkmaL & ALi


KEBAIKAN/ TUJUAN MENYIMPAN
REKOD KESELAMATAN
Membantu guru menyediakan laporan yang lengkap &

tepat;
Panduan keberkesanan sebagai langkah pencegahan;

Asas penilaian keberkesanan program keselamatan

bengkel;
Melindungi guru daripada tindakan saman berkaitan

dengan kecederaan pelajar;


Prepared by : AkmaL & ALi
KEBAIKAN/ TUJUAN MENYIMPAN
REKOD KESELAMATAN
Menghalang kemungkinan berlakunya kemalangan yang

serupa pada masa hadapan;


Menjadi sumber fakta bagi menjalankan analisis yang

berkaitan;
Cadangan perubahan susunan bengkel;

Menjelaskan keadaan merbahaya & amalan tidak selamat.

Prepared by : AkmaL & ALi


KEBAIKAN/ TUJUAN MENYIMPAN
REKOD KESELAMATAN

Mencadangkan perubahan kepada kandungan kurikulum;

dan
Membolehkan pertandingan dibuat dengan bengkel atau

sekolah.

Prepared by : AkmaL & ALi


Kesimpulan :-
TUJUAN UTAMA organisasi & pengurusan bengkel ialag
untuk :

Mengelakkan kemalangan,

Meningkatkan produktiviti,

Mengurangkan kos pengeluaran,

Mengurangkan pembaziran bahan,

Menjimatkan masa bekerja,

Memudahkan semasa bekerja; &

Mengindahkan pemandangan.
Prepared by : AkmaL & ALi
Kesimpulan :-
Susun atur bengkel yang dirancang mestilah menepati :

Ruang bengkel sedia ada,

Keperluan kawasan bagi sesuatu aktiviti,

Bilangan pelajar,

Keselamatan & kemudahan yang dimiliki.

Prepared by : AkmaL & ALi