SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PISANG

TUGASAN PROJEK KERTAS 3756/3

NAMA CALON

: NORMAN BIN NAIM

ANGKA GILIRAN

:JEA1234567

NO KAD PENGENALAN :671124-01-5923

ISI KANDUNGAN Muka Surat I ii iii iv v vi vii viii ix x xi xii xiii Perakuan Calon Penghargaan Pengenalan Perniagaan Profil Perniagaan Perancangan Urusniaga Dokumen Perniagaan Buku Catatan Pertama Lejar Imbangan Duga Penilaian Stok Akhir Penyata Pendapatan Kunci Kira-kira Rumusan 1 2 3 3 4±6 10 ± 49 50 ± 55 56 ± 59 60 *7 ± 9 61 62 63 LAMPIRAN 2 .

PERAKUAN CALON TENTANG KETULENAN TUGASAN PROJEK KERTAS 3756/3 Saya memperakui bahawa Tugasan Projek yang dikemukakan untuk memenuhi syarat Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia 2011 bagi mata pelajaran Prinsip Perakaunan 3756/3 adalah tulen. Tandatangan Calon NAMA CALON : Norman : NORMAN BIN NAIM NO KAD PENGENALAN :671124-01-5923 ANGKA GILIRAN :JEA1234567 PENGHARGAAN (contoh) .

XXXXX kerana memberi peluang kepada saya membuat projek ini di samping memberi bimbingan dan panduan kepada saya.Tugasan projek ini dapat saya laksanakan dengan sempurna serta lancar dengan bantuan dan kerjasama daripada beberapa pihak. Penghargaan ini juga saya tujukan kepada pemilik Kedai/Syarikat XXXX kerana rela mengorbankan masa dalam memberi maklumat dan tunjuk ajar yang banyak membantu saya untuk menjayakan tugasan projek ini. PENGENALAN PERNIAGAAN (CONTOH) Saya Norman bin Naim telah menubuhkan perniagaan jenis milikan tunggal yang diberi nama Kedai Perabot Norman di Batu Pahat pada 1 Jun 2010 dengan modal sebanyak RM50. Saya juga ingin mengucapakan jutaan terima kasih kepada guru Prinsip Perakaunan saya. ingin saya rakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan jutaan terima kasih atas kerjasama pihakpihak yang telah memberi sumbangan yang sungguh bermakna ini kepada saya sehingga tugasan ini dapat disiapkan. Dengan mengambil kesempatan ini.000 . Sokongan penuh ibu bapa dalam penghasilan tugasan ini amat saya hargai.

Saya dibantu oleh seorang pekerja yang dibayar gaji sebanyak RM800 sebulan. PROFIL PERNIAGAAN . Saya memilih perniagaan menjual perabot kerana««««««««««« Kelebihan menjalankan perniagaan ini ialah«««««««« Risiko-risiko yang bakal perniagaan saya hadapi ialah««««««««.yang dimasukkan ke Bank Kita (M) Berhad.

000 Seorang Memulakan Perniagaan PERANCANGAN URUSNIAGA Senarai nama dan alamat pembekal .Maklumat Perniagaan i ii iii Nama Perniagaan Nama Pemilik Lokasi/Alamat iv v vi vii viii ix x xi Jenis Perniagaan Tempoh Perakaunan Tempoh Rekod Modal Perniagaan Jumlah Pekerja Status Perniagaan Nama dan alamat bank Nombor Akaun Milikan Tunggal 1 Tahun 1 Bulan RM50.

3. 5 Jalan Batu Pahat 84000 Kluang Johor Urus niaga secara tunai Pembekal 1 Pembekal 2 Pemborong Manis Enterprise No. 3. Wisma Pesaka Jalan Pasar 83000 Batu Pahat Johor Perniagaan Kasim No.Urus niaga secara kredit Pembekal 1 Pembekal 2 Ladang Buah Hamid Bt. Gerai Pasar Jalan Todi 83000 Batu Pahat Johor Senarai nama dan alamat pelanggan .

Urus niaga secara kredit Pelanggan 1 Pelanggan 1 Kedai Runcit Cantik Kampung Simpang 5 Jalan Muar 83000 Batu Pahat Johor Urus niaga secara tunai Pelanggan 1 Pelanggan 2 Kantin Kilang Sharp Batu 8 Jalan Kluang 83600 Batu Pahat Johor Kedai Runcit Cantik Kampung Simpang 5 Jalan Muar 83000 Batu Pahat Johor Senarai Keperluan Dokumen Berdasarkan Urus niaga ( sila buat pembetulan sendiri mengikut format yang sudah diedarkan) .

Bi l Elemen/Komp onen Urus niaga Dokumen Nombor Siri Dokumen Bilangan Salinan Asal Tarikh 1 Catatan permulaan 2 Komponen kos jualan i) Memasukkan tunai ke dalam bank ii) Pindahan tunai dari bank ke kedai i) Belian kredit ii) Belian kredit iii)Belian kredit iv)Belian tunai v) Belian tunai vi)Pulangan belian vii)Angkutan masuk i) Jualan kredit ii) Jualan kredit iii) Jualan tunai iv) Jualan tunai v) Pulangan jualan i) Bayaran kepada pemiutang ii) Bayaran kepada pemiutang iii)Bayaran kepada pemiutang iv) Bayaran kepada pemiutang v) Belanja vi)Belanja vii)Belanja viii)Belanja ix) Belanja Borang Tunai Masuk Memo Invois Invois Nota Debit Bil Tunai Bil Tunai Nota Kredit Baucer pembayaran Invois Nota Debit Bil Tunai Bil Tunai Nota Kredit Resit Rasmi Resit Rasmi Resit Rasmi Resit Rasmi Bil Tunai Bil Tunai Baucer pembayaran Baucer pembayaran Baucer pembayaran Resit Rasmi Resit Rasmi Resit Rasmi Resit Rasmi Memo Memo Memo Bil Tunai Bil Tunai 2321 1329 3325 1223 3433 1029 1001 1001 2001 1001 1002 1001 3020 3029 3032 3035 4005 7640 1002 1003 1004 3001 3002 3003 3004 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01/06/10 01/06/10 04/06/10 05/06/10 06/06/10 06/06/10 07/06/10 07/06/10 06/06/10 06/06/10 10/06/10 11/06/10 12/06/10 13/06/10 14/06/10 15/06/10 16/06/10 17/06/10 02/06/10 02/06/10 02/06/10 02/06/10 30/0610 24/06/10 25/06/10 03/06/10 04/06/10 10/06/10 16/06/10 29/06/10 02/06/10 03/06/10 3 Komponen jualan bersih 4 Komponen pembayaran 5 Komponen penerimaan 6 Perolehan aset i) Penerimaan dari penghutang ii) Penerimaan dari penghutang iii) Hasil iv) Hasil v) Hasil vi) Hasil vii)Hasil i) Tunai ii) Tunai 2010 1899 .

7 8 9 1 0 Catatan kontra Ambilan Pinjaman Stok akhir iii) Tunai iv) Kredit i) Pindahan tunai dari bank ke kedai i) Barang niaga ii) Tunai i) Menerima pinjaman dari bank i) Mengira stok Bil Tunai Invois Keratan Cek Memo Memo Memo Kad Stok 1904 1044 593847 1 1 1 1 1 1 6 04/06/10 02/06/10 10/06/10 17/06/10 20/06/10 18/06/10 30/06/10 SENARAI DOKUMEN DAN CATATAN URUSNIAGA SEHINGGA PENYATA KEWANGAN .

menganalisis. Saya juga dapat memahami dan menghayati proses kitaran perakaunan yang lengkap untuk satu tempoh perakaunan.Rumusan (CONTOH) Tugasan projek ini telah disempurnakan dalam tempoh masa sebulan. Semasa melaksanakan tugasan ini. (tambahkan rumusan anda dengan memasukkan sekurang-kurangnya 3 prinsip asas perakaunan yang bersesuaian) .. saya telah menguasai kemahiran seperti mengorganisasi. mentaksir dan mengaplikasi serta merekod urus niaga ke dalam buku catatan pertama dan akhirnya saya dapat menyediakan Imbangan Duda dan Penyata Kewangan dengan betul.