KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK) & KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR

)

1

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah

2

LATAR BELAKANG
Kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula untuk memastikan kurikulum yang holistik, tidak terlalu akademik dan membebankan selaras dengan pemantapan kurikulum sebagai fokus utama teras kedua PIPP 2006-2010

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah

3

LATAR BELAKANG
Gagasan ketiga Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006
yang menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan kepada:
Pembangunan modal insan Penghasilan pelajar celik minda Pembentukan warga yang menguasai ilmu, kemahiran dan maklumat Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan ulul al bab

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah

4 Penambahbaikan Program Prasekolah: 1986 ± 1993 ± Buku Panduan Prasekolah Malaysia Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK) 2003 ± 2010/2011 ± Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah .LATAR BELAKANG Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang dinamik dan berterusan.

LATAR BELAKANG Penambahbaikan Kurikulum Sekolah Rendah 1983 ± Kurikulum Baru Sekolah Rendah 1993 ± Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) 2003 ± KBSR (Semakan) 2010/2011 ± Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) 5 Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah .

6 PERUBAHAN KURIKULUM Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah .

pendidikan seumur hidup Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah .pendekatan bersepadu .peluang dan kualiti pendidikan yang sama untuk semua murid .perkembangan individu secara menyeluruh .7 7 Konsep Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan berlandaskan prinsip-prinsip KBSR .

transformasi membawa maksud proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik berdasarkan kurikulum persekolahan sedia ada dengan mengambil kira keperluan-keperluan perubahan kepada aspek asas kurikulum: struktur kandungan. bahan kurikulum dan pengurusan sekolah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah .8 8 Transformasi Dalam konteks transformasi kurikulum. pedagogi. peruntukan masa. kaedah pentaksiran.

9 9 Transformasi Kurikulum Perubahan dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dari aspek: Reka bentuk kurikulum Organisasi kurikulum Bahan kurikulum Pentaksiran Peruntukan masa Struktur persekolahan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah .

bahasa Inggeris. kepercayaan. bahasa Cina dan bahasa Tamil 10 Penguasaan pengetahuan sains. sikap dan nilai Insan seimbang Kemanusiaan Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat. kemahiran dan sikap saintifik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi Literasi Sains & Teknologi Kerohanian. kreativiti.Bentuk Kurikulum KSPK & KSSR Komunikasi Penggabungjalinan kemahiran berbahasa semasa berinteraksi secara verbal dan non verbal dalam bahasa Malaysia. bakat dan apresiasi Keterampilan Diri Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah . Sikap & Nilai Penghayatan amalan agama. negara dan global Penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan Fizikal & Estetika Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi.

Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan.Kurikulum Berasaskan Standard KSPK dan KSSR digubal dalam bentuk standard kandungan dan standard pembelajaran Standard Kandungan Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. kemahiran dan nilai. 11 Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah .

CONTOH STD KANDUNGAN & STD PEMBELAJARAN STD KANDUNGAN ‡ Bahasa Malaysia Mendengar dengan penuh perhatian 12 12 STD PEMBELAJARAN ‡ Bahasa Malaysia Mendengar pertuturan yang mudah ‡ English Language Able to form letters and words in clear legible print including cursive writing ‡ English Language Coordinate hand-eye movement Trace letters of the alphabet ‡ Mathematics Count objects in a given set and write the corresponding numeral ‡ Mathematics Count up to 100 objects. using the correct counting sequence to tell how many objects are in a set Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah .

kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning) Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah .Justifikasi Penggunaan Standard ‡ Akauntabiliti guru 13 13 Memastikan SEMUA murid melepasi piawai standard yang ditetapkan Mengatasi masalah murid keciciran ‡ Skema dan piawai pengukuran Penetapan ilmu.

Tahap & Jangkamasa Persekolahan KBSR ± sedia ada 11+ 10+ 9+ 8+ 7+ 6+ 5+ 4+ 6 5 14 14 Kurikulum transformasi 11+ 10+ 6 5 Tahap II 4 3 2 9+ 8+ 7+ 4 3 2 Tahap II Tahap I 1 6+ 5+ 1 Tahap I P P Prasekolah 4+ Prasekolah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah .

kognitif. fizikal. sikap dan nilai 15 Tahap l Sekolah Rendah (Tahun 1 ² 2) penguasaan 4M dan kemahiran asas ICT. kerohanian. perkembangan sosioemosi. persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan kemahiran 4M Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah . fizikal. perkembangan sosioemosi. dan nilai Prasekolah perkembangan sosioemosi.Tahap Persekolahan Tahap ll Sekolah Rendah (Tahun 3 ² 6) pengukuhan dan aplikasi 4M. fizikal. kerohanian. kognitif. sahsiah. sikap. kemahiran asas ICT. kerohanian.

16 16 KOMPOSISI KURIKULUM Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah .

kritis dan inovatif 17 Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah .Komposisi Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan MODUL TERAS ASAS Bahasa Malaysia 1 Bahasa Bahasa Inggeris Bahasa Cina (SJKC) Bahasa Tamil (SJKT) 2 3 4 5 Aktiviti fizikal/ Permainan luar Pendidikan Islam/Pendidikan moral Matematik Awal MODUL TERAS TEMA Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam 6 tunjang dan unsur kreatif.

Komposisi Kurikulum Standard Sekolah Rendah Tahap I MODUL TERAS ASAS Bahasa Malaysia 1 Bahasa Inggeris Bahasa Cina (SJKC) 18 Bahasa Bahasa Tamil (SJKT) 2 3 4 Matematik Pendidikan Jasmani Pendidikan Islam/Pendidikan Moral MODUL TERAS TEMA Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam 6 tunjang dan unsur kreatif. Tamil/ B. MODUL ELEKTIF B. kritis dan inovatif. Cina/B. Arab untuk SK Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah 5 6 .

Moral Sejarah Sains Sosial (Geografi. Inovasi. Sikap & Nilai Kemanusiaan Keterampilan Diri Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah . Sahsiah melalui aktiviti kokurikulum & sukan 3 4 5 6 Fizikal dan Estetika Kerohanian. Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Pend. dan Ekonomi) Aspek Kepimpinan. PSK. Kesenian (Seni Visual & Muzik) Pend.Komposisi Kurikulum Standard Sekolah Rendah Tahap II BIL TUNJANG Bahasa Malaysia 1 Komunikasi Bahasa Inggeris Bahasa Cina (SJKC) / Bahasa Tamil (SJKT) BCSK/BTSK / Bahasa Etnik / Bahasa Arab Sains 2 Literasi Sains & Teknologi Matematik MODUL 19 19 Reka bentuk & Teknologi (Keusahawanan. Kreativiti) dan ICT Pend. Islam / Pend.

20 Justifikasi Penggunaan Modul ‡ Bersifat dinamik Pertambahan dan pengurangan kandungan boleh dilakukan tanpa menjejaskan keseluruhan modul ‡ Pelaksanaan p&p yang fleksibel Guru ada pilihan menggunakan modul mengikut kesesuaian Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah .

perbualan pagi. refleksi) ELEKTIF BC/BT/BA (kecuali Prasekolah) - 2 1/2 jam seminggu Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah . makan. ISLAM / MORAL 21 Prasekolah Tahun 1 P1 P2 Tahun 2 P1 P2 TERAS ASAS Fleksibel (Awal tahun: 50 % Akhir tahun: 40%) 80% 80% 70% 70% TERAS TEMA MODUL BERSEPADU Fleksibel (Awal tahun: 20% Akhir tahun: 30%) 30% 20% 20% - 30% 30% AKTIVITI RUTIN (baca doa.Wajaran Masa bagi Prasekolah MODUL BM BAHASA BI BC/BT MATEMATIK PJ & PK PEND.

Peruntukan Masa Modul Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Mengikut Bahasa Pengantar Peruntukan masa (minit/seminggu) Bil Modul MODUL TERAS ASAS 1 2 3 4 5 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam / Moral Bahasa Cina / Bahasa Tamil (untuk SJK) Permainan luar/aktiviti fizikal 120 120 120 100 120 60 120 120 100 Bahasa Kebangsaan Bahasa Pengantar lain 22 6 Matematik MODUL TERAS TEMA 60 60 6 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam 6 tunjang dan unsur kreatif. Free Play) Refleksi Jumlah minit dalam seminggu 100 150 50 1050 100 150 50 1050 Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah . kritis dan inovatif AKTIVITI RUTIN 230 170 7 8 9 Perbualan pagi Rehat (Doa. makan. gosok gigi.

Bahasa Arab 2 ½ jam seminggu 300 1350 270 1350 270 1350 360 240 180 60 210 270 90 360 90 (+90 PI) 270 90 360 90 (+90 PI) 60 210 PERUNTUKAN MASA SEMINGGU/MINIT SJKC SJKT 23 60 210 Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah . Sikap dan Nilai Fizikal dan Estetika Literasi Sains & Teknologi Pendidikan Islam / Moral Pendidikan Jasmani Matematik MODUL TERAS TEMA 5 Kesepaduan semua tunjang Modul Bersepadu (Pendekatan bertema) Jumlah minit dalam seminggu MODUL ELEKTIF 6 Komunikasi BCSK.Peruntukan Masa Modul Kurikulum Standard Sekolah Rendah Tahap 1 BIL TUNJANG MODUL SK MODUL TERAS ASAS Bahasa Malaysia 1 Komunikasi Bahasa Inggeris Bahasa Cina / Bahasa Tamil 2 3 4 Kerohanian. BTSK .

Etnik MODUL SK 300 240 180 PERUNTUKAN MASA SEMINGGU/MINIT SJKC 180 120 300 150/120 210 150 90 120 60+30 90 30 1500 2 ½ jam seminggu SJKT 180 120 300 150/120 24 4 Fizikal dan Estetika 5 Kemanusiaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah . Kreativiti) dan ICT Pendidikan Kesenian(seni visual dan muzik) Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Sains Sosial (Geografi. Ekonomi) Sejarah Jumlah minit dalam seminggu 6 Komunikasi BCSK. B. Arab. B. BTSK. Inovasi. PSK.Peruntukan Masa Kurikulum Standard Sekolah Rendah Tahap II BIL TUNJANG Bahasa Malaysia 1 Komunikasi Bahasa Inggeris Bahasa Cina / Bahasa Tamil 2 Kerohanian. Sikap dan Nilai Pendidikan Islam / Moral Matematik 3 Literasi Sains & Teknologi Sains *Rekabentuk & Teknologi (Keusahawanan.

Contoh Modul Kurikulum Prasekolah Modul Teras Asas ‡ ‡ ‡ ‡ Bergembira Dengan Huruf Getting To Know The Letters of The Alphabets Akidah Mengenali Pola 25 Modul Teras Bertema Diri saya ‡ Anggota Badan Saya ‡ Sekolah Saya ‡ Keselamatan Diri Negara saya ‡ Perayaan Hari Raya ‡ Hari Kemerdekaan ‡ Pelbagai kebudayaan Alam Hidupan ‡ Haiwan ‡ Tumbuhtumbuhan Alam Fizikal ‡ Cahaya dan Bayangbayang ‡ Cuaca Alam Bahan ‡Air ‡Makanan ‡Pakaian ‡Peralatan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah .

‡ ‡ ‡ ‡ Kreativiti & Seni Visual Menggambar Mencorak Membentuk Kraf tradisional Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah ..? ‡ Do We Look The Same? ‡ Who Am I? ‡ Nice To Know You Plants! ‡ Wonderful Animals ‡ Similar But Not The Same 6. Diri Saya ‡ Kesihatan Diri ‡ Pemakanan ‡ Penyalahgunaan Bahan ‡ Pengurusan Emosi ‡ Kekeluargaan ‡ Perhubungan ‡ Penyakit ‡ Keselamatan 2. Dunia Teknologi Saya ‡ Dunia Warna ‡ Mata Oh Mata ‡ Saya Seorang Jurubina ‡ Bagaimana Saiznya? ‡ Jom Susun ‡ Emm« Wanginya ‡ Emm« Bau Apa Tu? ‡ Apa Rasanya? 5.. Perhubungan & Perpaduan ‡ Saya dan Keluarga ‡ Saya dan Masyarakat ‡ Saya dan Sekolah ‡ Malaysia Negaraku ‡ Warisan Kita ‡ Saya dan Persekitaran ‡ Saya dan Ekonomi 3. Living Things ‡ Alive or Not? ‡ How Do I Stay Alive? ‡ My Body Parts ‡ Why Do We Have. Kreativiti & Muzik ‡ Aku dan Muzik ‡ Mulanya Di Sini ‡ Dunia Muzik Ku ‡ Alunan Muzik Ku 26 4...Kurikulum Tahap I Contoh Modul Teras Tema 1.

27 Bahan Kurikulum 1. Modul Pembelajaran Bahan pembelajaran untuk murid Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah . Modul Pengajaran Panduan untuk guru melaksanakan p&p 3. Dokumen Standard ‡ Standard kandungan ‡ Standard pembelajaran 2.

Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran 1. Kurikulum standard menegaskan penggunaan pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran seperti: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ hands-on learning pembelajaran melalui bermain inkuiri penemuan pembelajaran berasaskan projek pembelajaran luar bilik darjah pembelajaran secara kontekstual pembelajaran secara konstruktivisme pembelajaran masteri peluang 28 2. Mengambilkira kepelbagaian kecerdasan murid Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah . Pendekatan yang digunakan mesti memberi pembelajaran yang tidak terhad kepada murid 3.

Pentaksiran ‡ Pentaksiran formatif berasaskan sekolah:  Dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran  Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai  Bersifat autentik dan holistik 29 ‡ Modul pengajaran dan pembelajaran mengandungi cadangan aktiviti pemulihan dan pengayaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah .

30 PELAKSANAAN KSPK & KSSR Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah .

31 Pelaksanaan Rintis KSPK dan KSSR 2009 JENIS SEKOLAH Bandar SK SJKC SJKT SRA Sek. Pend. Khas JUMLAH 159 48 24 4 14 249 Luar Bandar 189 37 25 0 0 251 Jumlah 348 85 49 4 14 500 Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah .

1 2 3 4 5 6 Tarikh 2 Mac 2009 4 ± 5 Mac 2009 10 ± 12 Mac 2009 Mac . Jemaah Nazir Negeri dan PPD Taklimat kepada Guru Besar dan Penolong Kanan 1 Kursus kepada guru Pelaksanaan rintis KSPK & KSSR Latihan kepada Jurulatih Utama Penyebaran KSPK & KSSR melalui kursus orientasi secara model µcascade¶ di semua negeri Pelaksanaan penuh KSPK & KSSR prasekolah dan Tahun 1 di seluruh negara 32 7 Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah . IPGM.Pelan Tindakan Pelaksanaan KSPK & KSSR Bil. JPN.Jun 2009 Julai 2009 Julai .September 2009 Januari 2010 Aktiviti Taklimat kepada Bahagian KPM.

Pelan Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah & Sekolah Rendah 33 2009 Prasekolah Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Rintis Rintis 2010 ¥ ¥ Rintis Rintis 2011 ¥ ¥ ¥ Rintis 2012 ¥ ¥ ¥ ¥ Rintis 2013 ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ Rintis 2014 ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 2015 ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah .

BPK menyerahkan dokumen standard KSSR kepada BBT Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah .Pelan Penyediaan Modul Pembelajaran Kurikulum Standard Prasekolah dan Sekolah Rendah 2009 Rintis BPK Rintis BPK 2010 ¥ ¥ *BPK *Rintis BPK *Rintis BPK Rintis BPK Rintis BPK Rintis BPK 2011 ¥ ¥ BPK ¥ BPK 2012 ¥ ¥ 2013 ¥ ¥ BBT ¥ BBT ¥ BBT ¥ 2014 ¥ ¥ BBT ¥ BBT ¥ BBT ¥ BBT ¥ 2015 ¥ ¥ BBT ¥ BBT ¥ BBT ¥ BBT ¥ BBT ¥ 34 Prasekolah Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 BBT ¥ BBT ¥ BBT BBT BBT BBT * 2010 .

3 2010 Menyediakan Modul Pembelajaran Tahun 1 ± 3 (untuk kegunaan mulai 2012) Latihan guru Pemantauan (Prasekolah & Tahun 1) Menyediakan Modul Pembelajaran (untuk kegunaan mulai 2012) 2011 Latihan guru Pemantauan (Prasekolah & Tahap I) Bahagian Pembangunan Kurikulum Bahagian Pembangunan Kurikulum Bahagian Pembangunan Kurikulum Bahagian Buku Teks Bahagian Pendidikan Guru Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Bahagian Buku Teks Bahagian Pendidikan Guru Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti 35 Pelaksana Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah .2010) Menyediakan Modul Pembelajaran Tahun 2 Penyerahan Standard Kandungan Tahun 1 .Penglibatan Bahagian KPM Tahun Tugas Menyediakan Modul Pembelajaran Tahun I 2009 Menyediakan standard Tahun 2 Latihan guru (rintis dan pelaksanaan Tahun 1 .

ibu bapa serta pihak berkepentingan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah . pengurus kurikulum. pelaksana.36 36 KESIMPULAN Meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah dan pendidikan rendah agar lebih relevan dengan cabaran masa kini dan cabaran abad ke-21 Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuk pembuat dasar.

37 Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan & KurikulumKurikulum Prasekolah Kebangsaan & Standard Standard Sekolah Rendah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah .