Anda di halaman 1dari 3

Rancangan Pengajaran Harian 1

Mata pelajaran Pendidikan Islam

Kelas : Tahun 2

Tarikh :
Tunjang : Adab dan Akhlak Islamiyyah

Bidang : Adab Berpakaian


Pembelajaran
Hasil : 1. Dapat menyatakan hukum menutup aurat
Pembelajaran 2. Dapat menyebut ciri-ciri pakaian beradab dan tidak
beradab menurut Islam
3. Dapat menyatakan adab-adab berpakaian menurut
Islam.

Masa : 60 minit

Pengetahuan : Murid pernah melihat pakaian yang bersopan dan tidak


Sedia Ada bersopan.

Penerapan Nilai : Sentiasa berpakaian sopan dan menutup aurat

BBM : MP3 lagu Kain Pelikat oleh Anuar dan Elina, perisian
.Microsoft Powerpoint, perisian Hot Potatoes

Pendekatan Pembelajaran Berpusatkan Murid.


Pembelajaran Berbantukan teknologi.
Pembelajaran Berasaskan otak.
Pembelajaran Berfikrah.

Langkah Kandungan Aktiviti P&P Elemen Bestari


Induksi Pengenalan  Guru memainkan lagu
Set kepada Kain Pelikat oleh Anuar dan
(5 minit) kegunaan Elina.
pakaian melalui  Murid mendengar lagu yang CP: Muzikal
lagu ’Kain dimainkan oleh guru dengan
Pelikat’. teliti.
 Guru meminta murid
menyatakan tajuk lagu
tersebut.
Langkah Kandungan Aktiviti P&P Elemen Bestari
 Guru mengedarkan lirik lagu
Kain Pelikat.

 Murid dan guru bersama-sama


membaca lirik sambil mengikut
rentak lagu Kain Pelikat.

 Murid diminta menyatakan


kegunaan kain pelikat
berdasarkan lagu.
-Contoh : Sebagai Pakaian

Langkah 1 Adab berpakaian  Guru menayangkan


(20 minit) CP: MI- Visual
persembahan powerpoint
1)Membaca pakaian yang beradab dan
Bismilah tidak beradab. KG: KBF
 Guru dan murid berbincang
2) Dahulukan tentang pakaian yang beradab
Sebelah Kanan dan tidak beradab. KG: TMK
 Guru mempamerkan slaid
3) Pakaian yang powerpoint mengandungi
bersih adab-adab berpakaian dan
ciri-ciri pakaian beradab serta
4)Dibuka dari doa ketika memakai pakaian.
sebelah kiri  Murid mengklasifikasikan
pakaian-pakaian yang
5) Pakaian beradab dan tidak beradab
menutup aurat berdasarkan gambar

ADAB-ADAB BERPAKAIAN

1.Membaca bismillah. Guru merumuskan tentang


adab berpakaian serta
2.Dahulukan sebelah kanan.

3.Pakaian yang bersih.


4.Dibuka dari sebelah kiri.

5.Pakaian menutup aurat.


dikaitkan dengan hukum
menutup aurat.
LATIHAN

Hukum menutup
aurat

Langkah 2 Berpakaian  Murid dibahagikan kepada 4


(20 minit) sopan kumpulan.
Langkah Kandungan Aktiviti P&P Elemen Bestari
berdasarkan  Setiap kumpulan SP: Koperatif
situasi yang membincangkan satu daripada
KG: KBF
ditentukan situasi yang diberikan.
- Bersiar-siar  Murid melayari internet untuk
- Di Masjid mencari gambar-gambar yang
- Bersukan sesuai dan bersopan
- Di Majlis berdasarkan situasi yang
diberikan.
 Murid mewarna poster gambar
pakaian bersiar-siar, di masjid, KG: TMK
bersukan dan di majlis yang
disediakan oleh guru.
 Setiap kumpulan akan
mempamerkan hasil kerja
poster yang telah diwarnakan
KG: KMM
 Guru dan murid kumpulan lain
akan menilai hasil
persembahan melalui borang
rubrik poster

Langkah 3 Teka Kata adab  Guru mengarahkan murid


(10 minit) berpakaian PP: Berbantukan
membuka fail bertajuk ”teka
Teknologi
kata adab berpakaian” pada
desktop komputer murid.

 Secara berkumpulan murid SP: Koperatif


hanya melaksanakan aktiviti- KG: TMK
aktiviti di dalam folder yang
terdapat di atas desktop
murid.

 Pencapaian murid dinilai


daripada sejauh mana murid
dapat menjawab dengan betul
dalam masa yang ditetapkan.

Penutup Rumusan P&P  Murid menyemak hasil kerja


(5 minit) KG: KMM
bersama guru.
 Guru mengarahkan murid KG:TMK
menyimpan hasil kerja di
dalam folder bertajuk ’Adab
Berpakaian.’ di desktop
komputer murid.

Anda mungkin juga menyukai