RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (SLOT

)

Nama Guru

: Samsiah binti Abd Samat Norlela binti Tinggal Hadija Habib Abu Bakar

Tadika Umur Masa

: Kemas Kg Kalabakan : 6 Tahun : 8.00-9.00 pagi

Nama Kelas Bilangan Murid Tarikh Komponen Aktiviti Tema Subtema Fokus MI KBKK

: Bistari : 28 orang : 27 hb Mei 2010 : Bahasa dan Komunikasi : Individu, Kumpulan dan Kelas : Pakaian : Jenis Pakaian : Kecerdasan : (pertuturan,visual,kinestetik) : Menjana Idea

Hasil Pembelajaran

: 2.1.2 Berinkteraksi secara sopan dan bertatatusila : b. mengikut situasi 3.5.2 Bercerita tentang gambar yang dilihat atau hasil kerja 4.1.1 Melakukan koordinasi mata-tangan

Objektif di akhir pengajaran : a. Murid dapat dan mengecam sekurang-kurangnya 4 daripada 6 jenis pakaian tradisional

b. Murid dapat berbual dan menyatakan pendapat tentang pakaian tradisional c. Meningkatkan psikomotor halus murid iaitu koordinasi mata-tangan

Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah tahu tentang beberapa jenis pakaian seperti pakaian seragam, pakaian asas, dan pakaian sukan Nilai/ Penerapan Nilai Bahan : Kerajinan dan Bekerjasama : Carta pakaian tradisional orang Melayu, Cina dan India iaitu Baju

Kurung,Cheongsam,Samfu,Sari dan Dhoti beserta kad perkataan juga kad gambar,lembaran kerja,ang pau Hari Raya dan Tahun Baru Cina,lembaran kerja,warna Penggabungjalinan Hubung Kait : Bahasa dan Komunikasi,sosioemosi,fizikal,kreativiti & estetika : Perkembangan seni dalam pendidikan

Rancangan Perancangan Harian (Slot)

Langkah 1 Set Induksi (+ - 2 minit)

Isi Kandungan  Ang pau  Hari Raya  Tahun Baru Cina

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran

Catatan Nilai : Kerajinan Kaedah & Teknik : Kelas, Individu dan Sumbangsaran Kesepaduan : Bahasa dan komunikasi, sosioemosi dan kognitif

*Guru membawa beberapa keping ang pau dan menunjukkan kepada murid, kemudian bersoaljawab bersama murid tentangnya Soalan Guru : Cuba beritahu apakah benda yang guru pegang? Murid : Ang pau Hari Raya«ang pau Tahun Baru Cina

KBKK :Menjana Idea Bahan : Ang pau Hari Raya dan

*Murid dimaklumkan bahawa guru akan memberi angpau kepada anak murid yang belajar dengan bersungguh-sungguh pada hari ini

Tahun Baru Cina

Langkah 2 (+ - 5 minit)

*Pakaian Tradisional orang Melayu, Cina dan India

y

Guru meletakkan carta kad gambar pakaian tradisional 3 suku kaum terbesar Malaysia dan bersoal jawab dengan murid tentang gambar-gambar bagi setiap suku kaum tersebut iaitu Melayu,Cina dan India

Nilai : Kerajinan Kaedah & Teknik :Kelas, Kumpulan, Individu, Soal jawab Kesepaduan :Bahasa dan Komunikasi,Sosioekonomi,Fizikal & Kognitif KBKK : Membuat kesimpulan Bahan: Carta pakaian Tradisional orang Melayu,Cina dan India Baju Melayu,Baju Kurung,Cheongsam,Samfu,Sari dan Dhoti

y

Murid ditunjukkan kad gambar pakaian tradisional kepada murid satu persatu iaitu a.Baju Melayu b.Baju Kurung c.Cheongsam d.Samfu e.Sari f.Dhoti

y

Guru dan murid bersoal jawab tentang setiap had gambar tersebut

y

Dengan memberikan murid jenis kad gambar yang sama,wakil murid disoal apakah nama pakaian tradisional bagi kad gambar yang diberikan kepada murid tersebut dan memadamkan dengan kad

gambar pada carta pakaian tradisional

Soalan Guru : Ini gambar apa? Siapa ada Baju Kurung? Baju Melayu? Warna apa?

Murid : Baju Melayu,Hijau«saya cikgu...

Langkah 3 (+ - 4 minit)

y

Menyebut kad perkataan y

Guru menunjukkan dan menyebut kad perkataan bagi setiap pakaian tradisional kepada murid satu persatu dan diikuti oleh murid

Nilai : Kerajinan dan Bekerjasama Kaedah & Teknik :Individu Kesepaduan :

y

Murid menyebut setiap kad perkataan

Sosioekonomi,Fizikal & Kognitif KBKK : Membuat kesimpulan

y

Guru mengeja setiap kad perkataan dan diikuti oleh murid

Bahan: Carta pakaian Tradisional orang Melayu,Cina dan India Baju Melayu,Baju

y

Murid menyebut setiap huruf pada kad perkataan serta mengeja dan menyebut perkataan tersebut dengan bimbingan guru

Kurung,Cheongsam,Samfu,Sari dan Dhoti

y

Selepas setiap satu perkataan dieja dan disebut oleh murid , guru meminta murid secara rawak untuk memberitahu cikgu dan rakan-rakan apakah nama baju yang ditunjukkan oleh guru di hadapan

Langkah 4 (+ - 5 minit)

y

Ucapan mengikut situasi y

Nilai : Kerajinan dan Murid dimaklumkan dan diterangkan bahawa mereka akan belajar tentang ucapan bagi setiap perayaan y Dengan memberikan contoh guru sebagai orang Melayu sedang menyambut Hari Raya, maka murid perlu mengucapkan ³Selamat Hari Raya cikgu´ diikuti perayaan Tahun Baru Cina dan India Kaedah & Teknik : Individu Kesepaduan : Sosioekonomi,Fizikal & Kognitif KBKK : Membuat kesimpulan Bahan: Carta pakaian Tradisional orang Melayu,Cina dan India Baju Melayu,Baju Kurung,Cheongsam,Samfu,Sari y Kemudian 2 orang wakil murid diminta kehadapan dan diberikan watak sebagai orang Cina dan India. Murid dibimbing bagi dan Dhoti Bekerjasama

memberi ucapan ³Selamat Tahun Baru Cina A´ kemudian murid A mengucapkan ³ Happy Deepavali´ kepada murid B.

y

Murid diminta mencari pasangan dan memberikan ucapan perayaan kepada rakan mereka. Nilai : Kerajinan dan

Langkah 5 (+ - 30 minit)

y

Lembaran kerja y

Murid dimaklumkan tentang aktiviti seterusnya adalah membuat lembaran kerja

Bekerjasama Kaedah & Teknik : Individu

y

Guru menerangkan cara membuat lembaran kerja tersebut dengan memberikan contoh

Kesepaduan : Sosioekonomi,Fizikal & Kognitif KBKK : Membuat kesimpulan Bahan: Carta pakaian

y

Lembaran kerja tersebut adalah tentang nama-nama serta gambar 6 pakaian tradisional; µsambungkan titik-titik perkataan dan warnakan gambar¶

Tradisional orang Melayu,Cina dan India Baju Melayu,Baju Kurung,Cheongsam,Samfu,Sari dan Dhoti

y

Murid membuat lembaran kerja sambil

diperhatikan oleh guru dan pembantu

Penutup (+ - 2 minit)

y

Pengukuhan y

Nilai : Kerajinan dan Guru bertanya semula kepada murid setiap pakaian yang telah diterangkan Kaedah & Teknik : Individu Soalan Kesepaduan : Sosioekonomi,Fizikal & Kognitif Guru : Siapa boleh beritahu ini baju apa? Murid : Baju Kurung«.. KBKK : Membuat kesimpulan Bahan: Carta pakaian Tradisional orang Melayu,Cina y Murid menyebut semula pakaian tradisional satu persatu dan India Baju Melayu,Baju Kurung,Cheongsam,Samfu,Sari dan Dhoti y Guru memberi ang pau yang sebenar dengan kanak-kanak supaya gembira Bekerjasama

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SLOT)
Nama Guru Nama Kelas Bilangan Murid Tarikh Komponen Aktiviti Tema
: Laila binti Tinggal : Bistari : 28 orang : 27 hb Mei 2010 : Bahasa dan Komunikasi : Individu, Kumpulan dan Kelas : Pakaian

Tadika Umur Masa

: Kemas Kg Kalabakan : 6 Tahun : 8.00-9.00 pagi

Subtema

: Jenis Pakaian

Langkah
Fokus MI KBKK Hasil Pembelajaran

Isi Kandungan
: Menjana Idea

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran

Catatan

: Kecerdasan : (pertuturan,visual,kinestetik)

: 2.1.2 Berinkteraksi secara sopan dan bertatatusila : b. mengikut situasi 3.5.2 Bercerita tentang gambar yang dilihat atau hasil kerja 4.1.1 Melakukan koordinasi mata-tangan

Objektif di akhir pengajaran :
a. Murid dapat dan mengecam sekurang-kurangnya 4 daripada 6 jenis pakaian tradisional b. Murid dapat berbual dan menyatakan pendapat tentang pakaian tradisional c. Meningkatkan psikomotor halus murid iaitu koordinasi mata-tangan

Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah tahu tentang beberapa jenis pakaian seperti pakaian seragam, pakaian asas, dan pakaian sukan Nilai/ Penerapan Nilai Bahan Penggabungjalinan Hubung Kait : Kerajinan dan Bekerjasama : Carta pakaian tradisional orang Melayu, Cina dan India iaitu Baju Kurung, Cheongsam,Samfu,Sari,
dan Dhoti beserta kad perkataan juga kad gambar,lembaran kerja,ang pau Hari Raya dan Tahun Baru Cina,lembaran kerja,warna

: Bahasa dan Komunikasi,sosioemosi,fizikal,kreativiti & estetika
: Perkembangan seni dalam pendidikan

RANCANGAN PENGAJARAN (SLOT)

Set Induksi (+ - 2 minit) 

Ang pau  Hari Raya  Tahun Baru Cina

*Guru membawa beberapa keping ang pau dan menunjukkan Nilai : Kerajinan
kepada murid, kemudian bersoal-jawab bersama murid tentangnya Soalan Guru : Cuba beritahu apakah benda yang guru pegang?

Kaedah & Teknik : Kelas, Individu
dan Sumbangsaran

Murid : Ang pau Hari Raya ang pau Tahun Baru Cina
*Murid dimaklumkan bahawa guru akan memberi angpau

Kesepaduan : Bahasa dan
komunikasi, sosioemosi dan kognitif

kepada anak murid yang belajar dengan bersungguh-sungguh pada hari ini

KBKK :Menjana Idea Bahan : Ang pau Hari Raya dan
Tahun Baru Cina

y

Langkah 2 (+ - 5 minit)

*Pakaian Tradisional orang Melayu, Cina dan India
y

y

Guru meletakkan carta kad gambar pakaian tradisional 3 suku kaum terbesar Malaysia dan bersoal jawab dengan murid tentang gambar-gambar bagi setiap suku kaum tersebut iaitu Melayu,Cina dan India Murid ditunjukkan kad gambar pakaian tradisional kepada murid satu persatu iaitu a.Baju Melayu b.Baju Kurung c.Cheongsam d.Samfu e.Sari f.Dhoti Guru dan murid bersoal jawab tentang setiap had gambar tersebut Dengan memberikan murid jenis kad gambar yang sama,wakil murid disoal apakah nama pakaian tradisional bagi kad gambar yang diberikan kepada murid tersebut dan memadamkan dengan kad

Nilai : Kerajinan Kaedah & Teknik :Kelas, Kumpulan,
Individu, Soal jawab

Kesepaduan :Bahasa dan
Komunikasi,Sosioekonomi,Fizikal & Kognitif

KBKK : Membuat kesimpulan Bahan: Carta pakaian Tradisional
orang Melayu,Cina dan India Baju Melayu,Baju Kurung,Cheongsam,Samfu,Sari dan Dhoti

y

gambar pada carta pakaian tradisional Soalan Guru : Ini gambar apa? Siapa ada Baju Kurung? Baju Melayu? Warna apa? Murid : Baju Melayu,Hijau saya cikgu...

Langkah 3 (+ - 4 minit)

y

Menyebut kad perkataan

y

Guru menunjukkan dan menyebut kad perkataan bagi setiap pakaian tradisional kepada murid satu persatu dan diikuti oleh murid Murid menyebut setiap kad perkataan

Nilai : Kerajinan dan Bekerjasama Kaedah & Teknik :Individu Kesepaduan : Sosioekonomi,Fizikal
& Kognitif

y

y

Guru mengeja setiap kad perkataan dan diikuti oleh murid Murid menyebut setiap huruf pada kad perkataan serta mengeja dan menyebut perkataan tersebut dengan bimbingan guru

KBKK : Membuat kesimpulan Bahan: Carta pakaian Tradisional
orang Melayu,Cina dan India Baju Melayu,Baju Kurung,Cheongsam,Samfu,Sari dan Dhoti

y

y

Selepas setiap satu perkataan dieja dan disebut oleh murid , guru meminta murid secara rawak untuk memberitahu cikgu dan rakan-rakan apakah nama baju yang ditunjukkan oleh guru di hadapan

Langkah 4 (+ - 5 minit)

y

Ucapan mengikut situasi

y y

Murid dimaklumkan dan diterangkan bahawa mereka akan belajar tentang ucapan bagi setiap perayaan Dengan memberikan contoh guru sebagai orang Melayu sedang menyambut Hari Raya, maka murid perlu mengucapkan Selamat Hari Raya cikgu diikuti perayaan Tahun Baru Cina dan India

Nilai : Kerajinan dan Bekerjasama Kaedah & Teknik : Individu Kesepaduan : Sosioekonomi,Fizikal
& Kognitif

KBKK : Membuat kesimpulan Bahan: Carta pakaian Tradisional
orang Melayu,Cina dan India Baju Melayu,Baju Kurung,Cheongsam,Samfu,Sari dan Dhoti

y

Kemudian 2 orang wakil murid diminta kehadapan dan diberikan watak sebagai orang Cina dan India. Murid dibimbing bagi member ucapan Selamat Tahun Baru Cina A kemudian murid A mengucapkan Happy Deepavali kepada murid B. Murid diminta mencari pasangan dan memberikan ucapan perayaan kepada rakan mereka. Murid dimaklumkan tentang aktiviti seterusnya adalah membuat lembaran kerja Guru menerangkan cara membuat lembaran kerja tersebut dengan memberikan contoh

y

Langkah 5 (+ - 30 minit)

y

Lembaran kerja

Nilai : Kerajinan dan Bekerjasama Kaedah & Teknik : Individu Kesepaduan : Sosioekonomi,Fizikal
& Kognitif

y

y

KBKK : Membuat kesimpulan
y Lembaran kerja tersebut adalah tentang nama-nama serta gambar 6 pakaian tradisional; sambungkan titiktitik perkataan dan warnakan gambar Murid membuat lembaran kerja sambil diperhatikan oleh guru dan pembantu

Bahan: Carta pakaian Tradisional
orang Melayu,Cina dan India Baju Melayu,Baju Kurung,Cheongsam,Samfu,Sari dan Dhoti

y

Penutup (+ - 2 minit)

y

Pengukuhan

y

Guru bertanya semula kepada murid setiap pakaian yang telah diterangkan

Nilai : Kerajinan dan Bekerjasama Kaedah & Teknik : Individu Kesepaduan : Sosioekonomi,Fizikal
& Kognitif

Soalan Guru : Siapa boleh beritahu ini baju apa? Murid : Baju Kurung .. y y Murid menyebut semula pakaian tradisional satu persatu Guru member ang pau yang sebenar dengan kanak-kanak supaya gembira

KBKK : Membuat kesimpulan Bahan: Carta pakaian Tradisional
orang Melayu,Cina dan India Baju Melayu,Baju Kurung,Cheongsam,Samfu,Sari dan Dhoti

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(SLOT)
Nama Guru Nama Kelas Bilangan Murid Tarikh Komponen Aktiviti Tema Subtema Fokus MI KBKK Hasil Pembelajaran
: Hadijah Habib Abu Bakar : Bistari : 28 orang : 27 hb Mei 2010 : Bahasa dan Komunikasi : Individu, Kumpulan dan Kelas : Pakaian : Jenis Pakaian : Kecerdasan : (pertuturan,visual,kinestetik) : Menjana Idea : 2.1.2 Berinkteraksi secara sopan dan bertatatusila : b. mengikut situasi 3.5.2 Bercerita tentang gambar yang dilihat atau hasil kerja 4.1.1 Melakukan koordinasi mata-tangan

Tadika Umur Masa

: Kemas Kg Kalabakan : 6 Tahun : 8.00-9.00 pagi

Objektif di akhir pengajaran :
a. Murid dapat dan mengecam sekurang-kurangnya 4 daripada 6 jenis pakaian tradisional b. Murid dapat berbual dan menyatakan pendapat tentang pakaian tradisional c. Meningkatkan psikomotor halus murid iaitu koordinasi mata-tangan

Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah tahu tentang beberapa jenis pakaian seperti pakaian seragam, pakaian asas, dan pakaian sukan Nilai/ Penerapan Nilai Bahan Penggabungjalinan Hubung Kait : Kerajinan dan Bekerjasama : Carta pakaian tradisional orang Melayu, Cina dan India iaitu Baju Kurung, Cheongsam,Samfu,Sari,
dan Dhoti beserta kad perkataan juga kad gambar,lembaran kerja,ang pau Hari Raya dan Tahun Baru Cina,lembaran kerja,warna

: Bahasa dan Komunikasi,sosioemosi,fizikal,kreativiti & estetika
: Perkembangan seni dalam pendidikan

RANCANGAN PENGAJARAN (SLOT) Langkah Set Induksi (+ - 2 minit) Isi Kandungan  Ang pau  Hari Raya  Tahun Baru Cina Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Catatan

*Guru membawa beberapa keping ang pau dan menunjukkan Nilai : Kerajinan
kepada murid, kemudian bersoal-jawab bersama murid tentangnya Soalan Guru : Cuba beritahu apakah benda yang guru pegang?

Kaedah & Teknik : Kelas, Individu
dan Sumbangsaran

Murid : Ang pau Hari Raya ang pau Tahun Baru Cina
*Murid dimaklumkan bahawa guru akan memberi angpau

Kesepaduan : Bahasa dan
komunikasi, sosioemosi dan kognitif

kepada anak murid yang belajar dengan bersungguh-sungguh pada hari ini

KBKK :Menjana Idea Bahan : Ang pau Hari Raya dan
Tahun Baru Cina

y

Langkah 2 (+ - 5 minit)

*Pakaian Tradisional orang Melayu, Cina dan India
y

y

Guru meletakkan carta kad gambar pakaian tradisional 3 suku kaum terbesar Malaysia dan bersoal jawab dengan murid tentang gambar-gambar bagi setiap suku kaum tersebut iaitu Melayu,Cina dan India Murid ditunjukkan kad gambar pakaian tradisional kepada murid satu persatu iaitu a.Baju Melayu b.Baju Kurung c.Cheongsam d.Samfu e.Sari f.Dhoti Guru dan murid bersoal jawab tentang setiap had gambar tersebut

Nilai : Kerajinan Kaedah & Teknik :Kelas, Kumpulan,
Individu, Soal jawab

Kesepaduan :Bahasa dan
Komunikasi,Sosioekonomi,Fizikal & Kognitif

KBKK : Membuat kesimpulan Bahan: Carta pakaian Tradisional
orang Melayu,Cina dan India Baju Melayu,Baju Kurung,Cheongsam,Samfu,Sari dan Dhoti

y

Dengan memberikan murid jenis kad gambar yang sama,wakil murid disoal apakah nama pakaian tradisional bagi kad gambar yang diberikan kepada murid tersebut dan memadamkan dengan kad gambar pada carta pakaian tradisional

Soalan Guru : Ini gambar apa? Siapa ada Baju Kurung? Baju Melayu? Warna apa? Murid : Baju Melayu,Hijau saya cikgu...

Langkah 3 (+ - 4 minit)

y

Menyebut kad perkataan

y

Guru menunjukkan dan menyebut kad perkataan bagi setiap pakaian tradisional kepada murid satu persatu dan diikuti oleh murid Murid menyebut setiap kad perkataan

Nilai : Kerajinan dan Bekerjasama Kaedah & Teknik :Individu Kesepaduan : Sosioekonomi,Fizikal
& Kognitif

y

y

Guru mengeja setiap kad perkataan dan diikuti oleh murid Murid menyebut setiap huruf pada kad perkataan serta mengeja dan menyebut perkataan tersebut dengan bimbingan guru

KBKK : Membuat kesimpulan Bahan: Carta pakaian Tradisional
orang Melayu,Cina dan India Baju Melayu,Baju Kurung,Cheongsam,Samfu,Sari dan Dhoti

y

y

Selepas setiap satu perkataan dieja dan disebut oleh murid , guru meminta murid secara rawak untuk memberitahu cikgu dan rakan-rakan apakah nama baju yang ditunjukkan oleh guru di hadapan

Langkah 4 (+ - 5 minit)

y

Ucapan mengikut situasi

y y

Murid dimaklumkan dan diterangkan bahawa mereka akan belajar tentang ucapan bagi setiap perayaan Dengan memberikan contoh guru sebagai orang Melayu sedang menyambut Hari Raya, maka murid perlu mengucapkan Selamat Hari Raya cikgu diikuti perayaan Tahun Baru Cina dan India

Nilai : Kerajinan dan Bekerjasama Kaedah & Teknik : Individu Kesepaduan : Sosioekonomi,Fizikal
& Kognitif

KBKK : Membuat kesimpulan Bahan: Carta pakaian Tradisional
orang Melayu,Cina dan India Baju Melayu,Baju Kurung,Cheongsam,Samfu,Sari dan Dhoti

y

Kemudian 2 orang wakil murid diminta kehadapan dan diberikan watak sebagai orang Cina dan India. Murid dibimbing bagi member ucapan Selamat Tahun Baru Cina A kemudian murid A mengucapkan Happy Deepavali kepada murid B. Murid diminta mencari pasangan dan memberikan ucapan perayaan kepada rakan mereka. Murid dimaklumkan tentang aktiviti seterusnya adalah membuat lembaran kerja Guru menerangkan cara membuat lembaran kerja tersebut dengan memberikan contoh

y

Langkah 5 (+ - 30 minit)

y

Lembaran kerja

Nilai : Kerajinan dan Bekerjasama Kaedah & Teknik : Individu Kesepaduan : Sosioekonomi,Fizikal
& Kognitif

y

y

KBKK : Membuat kesimpulan
y Lembaran kerja tersebut adalah tentang nama-nama serta gambar 6 pakaian tradisional; sambungkan titiktitik perkataan dan warnakan gambar Murid membuat lembaran kerja sambil diperhatikan oleh guru dan pembantu

Bahan: Carta pakaian Tradisional
orang Melayu,Cina dan India Baju Melayu,Baju Kurung,Cheongsam,Samfu,Sari dan Dhoti

y

Penutup (+ - 2 minit)

y

Pengukuhan

y

Guru bertanya semula kepada murid setiap pakaian yang telah diterangkan

Nilai : Kerajinan dan Bekerjasama Kaedah & Teknik : Individu Kesepaduan : Sosioekonomi,Fizikal
& Kognitif

Soalan Guru : Siapa boleh beritahu ini baju apa? Murid : Baju Kurung .. y y Murid menyebut semula pakaian tradisional satu persatu Guru member ang pau yang sebenar dengan kanak-kanak supaya gembira

KBKK : Membuat kesimpulan Bahan: Carta pakaian Tradisional
orang Melayu,Cina dan India Baju Melayu,Baju Kurung,Cheongsam,Samfu,Sari dan Dhoti