Anda di halaman 1dari 26

Interaksi Kepentinga

berkesan? n interaksi

INTERAKSI DALAM
BILIK DARJAH

Jenis
interaksi

Analisis Interaksi Flanders Jenis-jenis interaksi


mergaulan
antara manusia
yg saling
mempengaruhi

mengaruh / a si 2 hala

Individu lain

Obje di dlm perse itaran


Komunikasi ialah
interaksi tetapi konsep
interaksi adalah
berbeza dgn
komunikasi komunikasi

interaksi

Boleh berlaku di antara objek dgn


organisma yg tidak bertindak balas
Interaksi dlm
kalangan
individu :-

° percakapan
guru
° percakapan
murid Jenis-jenis
° interaksi
secara
interaksi
senyap
Interaksi di antara individu
dgn persekitaran :-

° interaksi dgn media


berstruktur
° interaksi dgn media tidak
berstruktur
mercakapan mercakapa Interaksi
guru n murid senyap

Murid-murid
langsung berkomunikasi secara
°Murid**guru
introspektif
Melalui arahan, pertanyaan
pengajaran ilmu, penglibatan dlm
Murid-murid kurang
pemberian maklumat & aktiviti bersama guru
faham/keliru sesuatu
pengawalan interaksi topik
dlm kalangan murid °Murid**murid
 perbincangan

Tidak
langsung
Sampaikan perasaan, melayani
perasaan murid, berikan
motivasi, terima maklum balas,
berinteraksi dgn hasil kerja
murid
Interaksi individu dgn persekitaran

Media Media tidak


berstruktur berstruktur

hmenyediaan beberapa hDirancang oleh


jenis ABM guru/berlaku secara
kebetulan
hMurid berinteraksi dgn
media utk meningkatkan hMedia yg wujud/sedia ada
ilmu & kemahiran di persekitaran
Instrumen pendidikan yg dicipta oleh
Ned A Flanders pd tahun 1963
= =
=
aktiviti perbualan

asa pengajaran di dl kelas

enunjukkan guru
 guru engawal keadaan dl
kelas

Ju lah percakapan di dl kelas

Tidak Digunakan secara


langsung langsung

mercakapan guru
°Pola ditentukan oleh uru
°Komunikasi efektif
°Arahan dari uru
°Aktiviti y pel a ai
°Tidak ada interaksi dlm
°Wujud per incan an
kalan an murid
antara uru & murid
°Murid-pasif

hala D n
Sehala Pel a a
* G-M peralata
i hala
* M-M n

°Aktiviti p&p aktif Ȃ pen li atan murid


°Interaksi d n inovasi ter aru
°Komunikasi ter uka Ȃ interaksi kerap
°Berlaku pd setiap masa
°Guru wujudkan persekitaran aman
°Guru-fasilitator
Inovasi
mENTING
!!!
Kendali
Keberkesana sendiri
n m&m

mersekitaran mergaulan meranan


pembelajaran guru
sosial

menerimaa
n pembelajaran
Guru galakkan
interaksi hala

Strategi Guru guna alat


pengajaran- Bagaimana?? berteknologi
sesuai moden

Guru-demokratik
 
 
 Õ 
 
 
 

 
Õ

 
 
Ê 

 Ê 
    

 

  
 

  

·  

· 

·Ê 


  
|   
 

‰ |  
  
 
‰ |  
‰ |  
‰ |   
  
Ê

 

|     

|   

 
  Ê  Ê|


|  
    


  
 Ê 
 


  
 

|  


|  
 
 
  

 

 
 
 


Õ 
Õ| Õ
u uu Ê  u 
| 

Õ

 
 ÊÕÊ 
 ÊÕ
Õ |
ÕÊ

Õ  ÊÕ Õ


| Ê


Õ 
 |u  u Ê |
| 
 Õ 
Ê 

 Õ
Ê
| Õ
Õ
|

Õ  
Ê Ê
| Ê 

 

| Ê
 |Ê | 
 
HUBUNGAN BAIK GURU-MURID mENGAJARAN YANG MENARIK

 
! |   

| 
 ! |  

|   
  

 

  
 !