%

%
AIaran
Mengukur
AIaran
LaIn
AIaran
Mendrat
AIaran
Menanda
AIaran
MenggunrIng
AIaran
Menekan
AIaran
MenjabIr
AIaran
Mengukur
AIaran
Mendrat
AIaran
Menanda
AIaran
MenggunrIng
AIaran
Menekan
AIaran
MenjabIr
AIaran
LaIn

9.3 03::7 ..

3 03/7.1 ..9.

.9.3/.3 03..

9.3 03:393 ..

.9.3 .3 030.

9.9 .3 03..

.3 .3 .9.