Anda di halaman 1dari 22

UJIAN

DIAGNOSTIK

BAHASA MELAYU

BERTULIS

NAMA :

TARIKH :

MASA :

KELAS :

100
Ujian Diagnostik Bahasa Melayu Bertulis (SKEMA)
KEMAHIRAN 1 : Nama huruf kecil
ARAHAN GURU : Tulis huruf yang disebut oleh guru.

b c d f g

h j k l m

n p q r S

t v w y z

Ujian 2
10
Arahan :Tulis huruf yang disebut oleh guru.

10
Ujian Diagnostik Bahasa Melayu Bertulis
KEMAHIRAN 1 : Nama huruf kecil
ARAHAN GURU : Tulis huruf yang disebut oleh guru.

10
Ujian Diagnostik Bahasa Melayu Bertulis (SKEMA)
KEMAHIRAN 1 : Nama huruf besar
ARAHAN GURU : Tulis huruf yang disebut oleh guru.

B C D F G

H J K L M

N P Q R S

T V W Y Z

Ujian 3

10
Arahan: Tulis huruf berdasarkan contoh yang diberikan.

a e i o u

A E I O U

10
Ujian Diagnostik Bahasa Melayu Bertulis
KEMAHIRAN 1 : Membentuk huruf
ARAHAN GURU : Sambung titik-titik dibawah untuk
membentuk huruf dan warnakan.

10
Ujian Diagnostik Bahasa Melayu Bertulis
KEMAHIRAN 1 : Suku kata KV KV
ARAHAN GURU : Tulis semula suku kata KV KV
berdasarkan contoh yang diberikan.

1) buku

2) susu

3) bola

4) kaki

5) labu

10
Ujian Diagnostik Bahasa Melayu Bertulis
KEMAHIRAN 1 : Persedian pra menulis
ARAHAN GURU : Sila sambung titik-titik bagi bentuk
berikut.
Ujian Diagnostik Bahasa Melayu Bertulis (SKEMA) 10
KEMAHIRAN 1 : Suku kata KV KV
ARAHAN GURU : Tulis semula suku kata KV KV
berdasarkan contoh yang diberi

5) buku

buku

6) susu

susu

7) bola

bola

8) kaki

kaki

5) labu
labu

Ujian Diagnostik Bahasa Melayu Bertulis (SKEMA)


KEMAHIRAN 1 : Nama huruf kecil
ARAHAN GURU : Tulis huruf berdasarkan contoh yang
diberikan
a e i o u

o
a e i u

A E I O U

A E I O U

Ujian Diagnostik Bahasa Melayu Bertulis (SKEMA)


KEMAHIRAN 1 : Mengisi tempat kosong
ARAHAN GURU : Isi tempat kosong dibawah kemudian
warnakan gambar

ayam
ikan
gajah

lembu

Ujian Diagnostik Bahasa Melayu Bertulis


KEMAHIRAN 1 : Mengisi tempat kosong
ARAHAN GURU : Isi tempat kosong dibawah kemudian
warnakan gambar
_ _ _ _

_ _ _ _
_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

BORANG SKOR INDIVIDU


(BSI)
Nama murid: .........................................................................................
Nama sekolah: ......................................................................................

(KEMAHIRAN MENULIS)

Aras Tinggi

BIL. PERKARA ITEM SKOR CATATAN

1 Menulis 20 huruf konsonan 20 huruf konsonan


kecil yang disebut oleh kecil.
guru.

2 Menulis 20 huruf konsonan 20 huruf konsonan


besar yang disebut oleh besar.
guru.
i. ayam
3 Menulis perkataan bagi ii. ikan
iii. gajah
gambar yang diberikan.
iv. lembu

Perakuan Guru Pendidikan Khas:

Pengesahan Guru Besar:

(Cop Rasmi Sekolah)


SKEMA
JAWAPAN
BORANG
SKOR
INDIVIDU
CONTOH
SOALAN
INSTITUT PERGURUAN PEREMPUAN
MELAYU MELAKA

JABATAN PENDIDIKAN KHAS

“CONTOH UJIAN DIAGNOSTIK BAHASA


MELAYU BERTULIS
(KEMAHIRAN MENULIS)”

NAMA : FIFI AFIZA BT ISMAIL


(870113-29-5052)
NUR ASILAH BT ABDULLAH
(880228-03-5284)
AMIRATUL KHALIESAH BT JUNOR
(871105-03-5036)
UNIT : PISMP PENDIDIKAN KHAS 2
NAMA PENSYARAH : EN. MUSTAFA B. JANTAN