RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Mata Pelajaran Tajuk Sub Tajuk Tarikh Masa Tahun Bilangan Murid Objektif Pengajaran

: Pendidikan Seni Visual : Mengenal Kraf Tardisional : Menghasilkan Anyaman Tikar : 20 Mac 2010 : 10.30 ± 11.30 pagi (60 Minit) : Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran : 5 orang : Kognitif : 1) Mengenal kraftangan tradisional Melayu. 2) Meningkatkan daya kreativiti dalam penghasilan anyaman.
Afektif

: 1) Menghargai hasil seni kraftangan tradisional 2) Bekerjasama dan bantu-membantu antara satu sama lain.

Hasil Pembelajaran

: Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1) Menghasilkan Anyaman Tikar dengan kaedah dan teknik yang betul. 2) Murid berasa gembira dan seronok dengan hasil kerja yang telah dijalankan melalui aktiviti seni, muzik dan pendidikan jasmani..

Pengalaman Sedia Ada : Anyaman tikar mengkuang di rumah. Penerapan Nilai Bahan Bantu Mengajar

: Bekerjasama, ketelitian, cintakan alam sekitar dan kekemasan. : 1) Contoh - Anyaman Tikar 2) Bahan dan Alatan -Kertas Lukisan, Kertas Warna, Gunting dan Gam 5) Rujukan - Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual (KBSR)

Kemahiran

: 1) Murid dapat menyanyi bersama guru. 2) Murid dapat mengunakn teknik gam dan tampal.

Gabungan kemahiran

: Kemahiran motor halus, melihat, mengingat dan bertutur.

Pendekatan dan Strategi : Induktif Pengabungjalinan Mata Pelajaran :

1) Pendidikan Seni Visual 2) Pendidikan Jasmani 3) Muzik
Unsur Terapi

: 1) Terapi peruturan
2) Terapi motor halus

Langkah-langkah :

BAHAGIAN/ MASA

AKTIVITI

FOKUS PEMBELAJARAN

KETERANGAN

STRATEGI DAN P&P/ ABM

Set Induksi ( 5 minit)

Pengenalan kepada anyaman.

y Guru

menunjukkan y

Guru memulakan pelajaran dengan menyanyi lagu rakyat bersama membuat

y

Tikar mengkuang

kepada murid contohcontoh anyaman dari tikar mengkuang.

murid-murid

sambil

y

Penerapan nilai- cintakan kraftangan melayu lama dan hargai

pergerakan tubuh badan dengan irama muzik. (Lengang Kangkung).
y

Guru memberi penerangan ringkas akan asal-usul mengkuang dan mengaitkan dengan lagu rakyat.

alam sekitar.
y

y

Guru menerapkan nilai cintakan dan pelihara alam sekitar kepada murid.

Pengabungjal inan Matapelajara n: -Pendidikan Jasmani, Seni dan Muzik

P

m

M t

i t m t il

y

M i l t .

m

i

y

M i l t m

m t . m i i ti t w tt l i m. ti tm t i t l i i . . m i t : t t l i i m l i m il

y

P il i B j t liti l m t . m ,

mi it m

y

M m l

t

i t t

y

S ti t m

m

.

w l i .

y Bahan dan alatan

t i.

m m K t l

ii.

G t

Gambar tapak anyaman

BA AGIA / MASA

AKTIVITI

FOK S PEMBE A A A

KETE A GA

ST ATEGI A P&P/ ABM

P mi it m

l

y

G t

m t m i t l

j

y l i

M i m l i l t l i

i : t i

m

i m

t

t t l

P il i K t liti

.

lit t w il.

i

m.

t

il

Kertas yang siap dipotong

Gambar contoh anyaman.

P mi it m l . il

y

G

m l t m t. imi t m m m i m m t i t.

y

G m i t

m m m t. m ti iti

t i

m il m m m

t

y

P il i B i j m .

m i m l

y

M i

i i i. il :

m

,

t y M i m l

y

t

Gambar contoh anyaman.

m P il i mi it

S

i

fl

i.

y

G i

m m i m t l .

t l

y

G m t t

m il i j im imi t m j t l P&P i l m l i . m i il i m i m m m

m i . t l

y

P il i B t w , m m j it . , l m j

y

G m i

m m li

ji t l

y

S m m

ft l i m t y G t m m

t m li

i i t

.

il K j Y

T l

Si

m i ti j it i ti i li . l m ji