Anda di halaman 1dari 3

1. Apakah Model Pengajaran Ekspositari?

Ekspositari bermaksud penerangan yang jelas serta terperinci.


Pengajaran ekspositari merupakan penyampaian maklumat/isi kandungan
pelajaran secara langsung kepada murid di dalam kelas.
Contoh bercerita, menerang, mendemonstrasi dan menghurai idea.

2. Langkah-langkah pengajaran Model Pengajaran Ekspositari?


3. Kebaikan dan keburukan Model Pengajaran Ekspositari.

KEBAIKAN KEBURUKAN
Sesuai digunakan untuk mengajar Kurang berkesan jika digunakan untuk
konsep dan kemahiran sesuatu keseluruhan waktu mengajar.
pelajaran dalam peringkat
perkembangan.
Guru dapat menjimatkan masa. Tidak sesuai untuk aktiviti P&P sekolah
rendah.
Berkesan untuk menyampaikan
kemahiran, konsep dan prinsip
matematik dan sains.
1. Apakah Model Model Pengajaran Pemprosesan Maklumat
Robert M.Gagne dalam bukunya Essentials of Learning for instruction
(1975) mengemukakan teori mengenai bagaimana manusia menempuhi
Mengikut teorinya, rangsangan-rangsangan dari persekitaran luar akan
diterima dalam saraf melalui deria- deria manusia.
Maklumat in akan ditafsirkan dalam stor ingatan, kemudian dihantar
kepada stor ingatan jangka ingatan jangka panjang, dan akhirnya kepada
penggerak tindak balas melalui sistem saraf.
Pengalaman disimpan di dalam stor ingatan jangka panjang adalah
penting untuk dikaitkan dengan pengalaman baru – memudahkan
pembelajaran baru berlaku.

2. Langkah-langkah Model Pengajaran Pemprosesan Maklumat