The image cannot be displayed.

Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.

KEBERKESANAN PENGGUNAAN

ERA DIGITAL
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.

Konsep PUSAT SUMBER SEKOLAH
dalam ERA DIGITAL
1.Menyediakan perkhidmatan dan kemudahan dalam pelbagai sumber. 2.Satu punca pergerakan dan aktiviti. 3.CD - ROM dan perkhidmatan internet.

Matlamat PUSAT SUMBER SEKOLAH Era Digital

Memupuk budaya kerja dan budaya pendidikan yang berilmu dan berteknologi tinggi

Tujuan Penubuhan
PUSAT SUMBER SEKOLAH

Era Digital
‡ ‡ ‡ ‡ Mewujudkan satu rangkaian maklumat Menggalakkan penggunaan teknologi komputer Sistem pengurusan bersepadu secara ³on-line´ ³onMemperolehi teknologi maklumat dari seluruh dunia melalui internet ‡ Menghasilkan bahan sumber berasaskan komputer

ROM Meningkatkan pengetahuan dan maklumat Menggalakkan automasi Menyediakan alternatif pengajaran dan pembelajaran ‡ Mewujudkan ³networking´ antara pusat sumber ‡ Meningkatkan budaya membaca sepanjang hayat .Tujuan Penubuhan PUSAT SUMBER SEKOLAH Era Digital ‡ ‡ ‡ ‡ Menghasilkan CD .

Rasional Penubuhan PUSAT SUMBER DIGITAL Konsep PUSAT SUMBER ERA DIGITAL ³Pusat Sumber Sekolah Era Digital adalah merupakan Pusat Sumber elektronik yang mempunyai suatu koleksi yang diuruskan dengan bantuan sistem automasi Pusat Sumber dan menekankan akses kepada pelbagai maklumat secara berangkaian´ .

Rasional Penubuhan PUSAT SUMBER DIGITAL ‡ Menawarkan pelbagai jenis perkhidmatan tradisional dan baru ‡ Memenuhi matlamat pembangunan Sistem Pendidikan Negara menghadapi alaf baru menjelang Tahun 2000 .

Menjadikan Malaysia sebagai Pusat Kecemerlangan Pendidikan .Matlamat Pembangunan SISTEM PENDIDIKAN NEGARA Menjelang Era Digital Menzahirkan Sistem Pendidikan berkualiti dunia.

.

TINDAKAN-TINDAKAN UNTUK MENINGKATKAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P & P) 1. Meningkatkan penggunaan pengkomputeran dalam bilik darjah 2. Meningkatkan penggunaan Pusat Sumber Sekolah (PSS) . Memperluaskan pembinaan bahan-bahan pengajaran 3.

PUSAT SUMBER ELEKTRONIK/DIGITAL .

KRITERIA SEKOLAH BESTARI ‡ Sekolah yang memberikan peluang teknologi maklumat interaktif ‡ Anak didik yang kreatif dan berupaya menjana maklumnat baru ‡ Memberi penekanan pada perkembangan individu ‡ Konsep inovatif kelas melangkau maya .

CIRICIRI-CIRI SEKOLAH BESTARI ‡ Penjaringan komputer melalui jaringan kawasan tempatan. ‡ Penyesuaian persekitaran dan peralatan sekolah. ‡ Hubungan melalui jaringan kawasan luas. ‡ Pembelajaran disesuaikan ‡ Pengajaran dan pembelajaran menggunakan pelbagai kaedah . ‡ Belajar dengan cara ³bekerja´.

Pelajar. Guru sebagai fasilitator. Pendemokrasian dalam pendidikan. ibu bapa dan guru sama-sama terlibat.CIRICIRI-CIRI SEKOLAH BESTARI ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Pelajar maju mengikut kadar diri sendiri. . Pentadbir berfungsi baru. Penglibatan masyarakat.

PELAJAR sebagai PEMBELAJAR AKTIF ‡ Sekolah akan memupuk kemahiran penyelesaian masalah yang kreatif ‡ Membuat pengembaraan maklumat mengelilingi dunia untuk mencari dan mengumpul data ‡ Membolehkan pelajar yang tidak dapat menghadiri sekolah untuk membuat kerja sekolah dari rumah ‡ Ketrampilan menggunakan bahasa antarabangsa .

PERANAN GURU ‡ PEMBIMBING DI SISI ‡ MEMANDU KEMAJUAN PELAJAR KE ARAH MENCAPAI MATLAMAT ‡ MEMBERI SOKONGAN PSIKOLOGI DAN GALAKAN ‡ DALAM SEKOLAH BESTARI KOMPUTER AKAN MEMBEBASKAN GURU DARIPADA TUGASAN PENTADBIRAN YANG REMEH .

PERANAN PENTADBIR ‡ MENYUSUN SEMULA PENTADBIRAN SEKOLAH MENGGUNAKAN TEKNOLOGI ‡ MEMUDAHKAN PENGLIBATAN IBU BAPA DAN KOMUNITI DALAM RANCANGAN SEKOLAH MELALUI PENJARINGAN ‡ MENGGALAKKAN PELAJAR MENDAPATKAN MAKLUMAT DENGAN USAHA SENDIRI .

FUNGSI DALAM ERA DIGITAL ‡ Membina satu persekitaran pembelajaran yang positif ‡ Melibatkan diri secara aktif dalam proses P&P ‡ Menjadi pusat akses kepada sumber dan maklumat dalam pelbagai format ‡ Menjadi Pusat Teknologi Maklumat di sekolah .

FUNGSI DALAM ERA DIGITAL ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Menjadi Pusat Penerbitan Menggalakkan tabiat membaca Menjadi Pusat Maklumat Menjadi Pusat Pembelajaran Kendiri Menjadi Pusat Rekreasi .

FUNGSI DALAM ERA DIGITAL ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Menjadi Tempat Belajar Menjadi Akrib Sekolah Menjadi Pusat Penerbitan Maklumat Menjadi Pusat Perhubungan Membina Asas kepada penggunaan Pusat Sumber Sekolah .

Juvenile Literature Majalah dan Akhbar Perisian Multimedia Kaset Video dan Audio .Red Spot LM .Self-Access Center JUL .‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ OS .Reference RS .Latihan Mengajar SAC .Open Shelf R .

Rangkaian dan Pelan PENGHASIL ILMU (Knowledge Producer) PEMBEKAL ILMU (Knowledge Provider) PENGGUNA ILMU (Knowledge Consumer) .

Rangkaian dan Pelan KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERI PUSAT KEGIATAN GURU PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH .

Rangkaian dan Pelan MENCAPAI STATUS PSS TANPA SEMPADAN .

Kajian keperluan pengguna Keperluan Kurikulum Keperluan Kokurikulum Kajian keperluan pengurus Kajian kemungkinan-kemungkinan kemungkinan- . 2. 5. 3.STRATEGI PELAKSANAAN Era DIGITAL FASA KAJIAN KEPERLUAN 1. 4.

Kaji kekuatan.STRATEGI PELAKSANAAN Era DIGITAL FASA KAJIAN KEBOLEHLAKSANAAN 1. Kaji kekuatan. keistimewaan dan kelemahan budaya dan iklim sekolah 2. kemahiran dan kelemahan sumber manusia 4. Kaji kekuatan. status. perkakasan dan peralatan . Kaji kekuatan. Kaji jumlah sasaran kerja dan beban tugas AJK Induk dan AJK Kerja Pusat Sekolah 5. kemampuan dan kelemahan sumber kewangan sekolah 3. kemampuan dan kelemahan kemudahan fizikal.

Perancangan matlamat dan misi Perancangan sumber manusia Perancangan jangkamasa Perancangan kemudahan fizikal Perancangan perkakasan dan alatan Perancangan rangkaian . 3. 6. 5. 4.STRATEGI PELAKSANAAN Era DIGITAL FASA PERANCANGAN 1. 2.

STRATEGI PELAKSANAAN Era DIGITAL FASA PERSEDIAAN 1. Latihan dan pembudayaan sumber manusia 2. Persediaan kemudahan fizikal dan ³working site´ . Penilaian dan persediaan perkakasan Persediaan pelan dan rangkaian 5. 4. Penilaian dan persediaan perisian 3.

4. 5. 2. Fasa pre-implementasi preFasa pemantauan projek Fasa penilaian projek Fasa modifikasi perancangan Fasa pos-implementasi perancangan pos- . 3.STRATEGI PELAKSANAAN Era DIGITAL FASA PELAKSANAAN 1.

Persediaan pengguna 3.STRATEGI PELAKSANAAN Era DIGITAL FASA APLIKASI SISTEM PUSAT SUMBER DIGITAL 1. Latihan dan orientasi pengguna 2. Aktiviti pengurusan dan khidmat pengguna menggunakan sistem Pusat Sumber Berkomputer 5. Aktiviti mencari maklumat dan galakguna koleksi Pusat Sumber Digital 4. Penilaian .

AKTIVITI GALAKGUNA The image cannot be displayed. . Your computer may not have enough memory to open the image. If the red x still appears. Your computer may not have enough memory to open the image. and then open the file again. Restart your computer. Your computer may not have enough memory to open the image. Restart your computer. The image cannot be displayed. and then open the file again. you may have to delete the image and then insert it again. you may have to delete the image and then insert it again. or the image may have been corrupted. or the image may have been corrupted. If the red x still appears. and then open the file again. Restart your computer. you may have to delete the image and then insert it again. The image cannot be displayed. If the red x still appears. or the image may have been corrupted.

PROGRAM KASIH DAN PROGRAM NILAM. . PROGRAM BANCI BACAAN . 3. AKTIVITI PROMOSI BAHAN-BAHAN BERCETAK.PEMINJAMAN DAN PEMULANGAN. AKTIVITI HARIAN . 2.Aktiviti Galakguna KOLEKSI BAHAN BERCETAK 1.

BERCERITA. 2. BERCERITA MENGGUNAKAN BONEKA 5. BERCERITA BERDASARKAN GAMBAR BERSIRI 3 BERCERITA MENGGUNAKAN BAHAN MAUJUD 4.Aktiviti Galakguna BAHAN BERCETAK MERENTAS AKTIVITI KOKURIKULUM 1. MENUKARKAN BAHAN YANG DIBACA KE DALAM BENTUK GRAFIK .

MENCIPTA LAGU DAN PUISI AKADEMIK. MELUKIS SIMBOL ATAU BENTUK. MEMBUAT BONEKA. 7. AKTIVITI HARIAN .Aktiviti Galakguna BAHAN BERCETAK MERENTAS AKTIVITI KOKURIKULUM 6. TOPENG ATAU KOSTIUM. 8. 9. 10. KUIZ.

AKTIVITI YANG BOLEH MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGGUNAKAN BAHAN-BAHAN BAHANBERCETAK ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Bengkel Kemahiran Membaca Bengkel Kemahiran Rujukan Bengkel Kemahiran Perpustakaan Bengkel Kemahiran Mencari Maklumat Bengkel Kemahiran Berfikir .

Penghasilan Carta. Penghasilan Model. .AKTIVITI GALAKGUNA KOLEKSI DAN PERKAKASAN MEDIA PENDIDIKAN ‡ ‡ ‡ ‡ Penghasilan Lutsinar. Penghasilan Filem Slaid.

AKTIVITI PENGGUNAAN RTV PENDIDIKAN SECARA TERANCANG ‡ Aktiviti rakam salin RTV Pendidikan ‡ Aktiviti tayangan Video Pendidikan ‡ Aktiviti kuiz RTV .

Aktiviti Galakguna Koleksi Bahan Bercetak Aktiviti penggunaan bahan-bahan media pendidikan .

AKTIVITI LATIHAN DAN KURSUS PERKEMBANGAN STAF ‡ Kursus Asas Media Pendidikan ‡ Kursus Kemahiran Penghasilan Lutsinar ‡ Kursus Kemahiran Penghasilan Filem Slaid .

‡ Penghasilan Disket ‡ Penghasilan CD .ROM ‡ Penghasilan Fail-Fail Sumber Grafik. or the image may have been corrupted. Restart your computer. Audio dan Video . and then open the file again. you may have to delete the image and then insert it again. Your computer may not have enough memory to open the image.AKTIVITI GALAKGUNA KOLEKSI DAN PERKAKASAN TEKNOLOGI The image cannot be displayed. If the red x still appears.

AKTIVITI KEMAHIRAN MENCARI MAKLUMAT MENERUSI ³INTERNET´ KUIZ INTERNET MENCARI MAKLUMAT MELALUI INTERNET .

AKTIVITI PERTANDINGAN DAN APLIKASI PERISIAN KOMPUTER SECARA KREATIF ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Buletin Persatuan Rekacipta Kad Elektronik Folio Bercetak Folio Elektronik Helaian Berita Brosur .

AKTIVITI PEMBINAAN HALAMAN WEB DAN ³HOMEPAGES´ SEKOLAH .

lain‡Kursus asas perisian grafik dan animasi ‡Kursus asas perisian suntingan audio-video audio‡Kursus kemahiran penggunaan peralatan .AKTIVITI LATIHAN DAN KURSUS PERKEMBANGAN STAF ‡Kursus asas Teknologi Maklumat ‡Kursus asas literasi komputer ‡Kursus asas. Dbase dan lain-lain. pertengahan dan lanjutan perisian ³MS³MS-Office WORDS´ ‡Kursus asas pertengahan dan lanjutan perisian seperti ³Access.

PENUTUP 1. PERLU BERANGKAIAN SECARA GLOBAL 2. KE ARAH PEMBENTUKAN KOMUNITI GLOBAL .

The image cannot be displayed. and then open the file again. Restart your computer. . or the image may have been corrupted. If the red x still appears. you may have to delete the image and then insert it again. Your computer may not have enough memory to open the image.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful