The image cannot be displayed.

Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.

KEBERKESANAN PENGGUNAAN

ERA DIGITAL
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.

Konsep PUSAT SUMBER SEKOLAH
dalam ERA DIGITAL
1.Menyediakan perkhidmatan dan kemudahan dalam pelbagai sumber. 2.Satu punca pergerakan dan aktiviti. 3.CD - ROM dan perkhidmatan internet.

Matlamat PUSAT SUMBER SEKOLAH Era Digital

Memupuk budaya kerja dan budaya pendidikan yang berilmu dan berteknologi tinggi

Tujuan Penubuhan
PUSAT SUMBER SEKOLAH

Era Digital
‡ ‡ ‡ ‡ Mewujudkan satu rangkaian maklumat Menggalakkan penggunaan teknologi komputer Sistem pengurusan bersepadu secara ³on-line´ ³onMemperolehi teknologi maklumat dari seluruh dunia melalui internet ‡ Menghasilkan bahan sumber berasaskan komputer

ROM Meningkatkan pengetahuan dan maklumat Menggalakkan automasi Menyediakan alternatif pengajaran dan pembelajaran ‡ Mewujudkan ³networking´ antara pusat sumber ‡ Meningkatkan budaya membaca sepanjang hayat .Tujuan Penubuhan PUSAT SUMBER SEKOLAH Era Digital ‡ ‡ ‡ ‡ Menghasilkan CD .

Rasional Penubuhan PUSAT SUMBER DIGITAL Konsep PUSAT SUMBER ERA DIGITAL ³Pusat Sumber Sekolah Era Digital adalah merupakan Pusat Sumber elektronik yang mempunyai suatu koleksi yang diuruskan dengan bantuan sistem automasi Pusat Sumber dan menekankan akses kepada pelbagai maklumat secara berangkaian´ .

Rasional Penubuhan PUSAT SUMBER DIGITAL ‡ Menawarkan pelbagai jenis perkhidmatan tradisional dan baru ‡ Memenuhi matlamat pembangunan Sistem Pendidikan Negara menghadapi alaf baru menjelang Tahun 2000 .

Menjadikan Malaysia sebagai Pusat Kecemerlangan Pendidikan .Matlamat Pembangunan SISTEM PENDIDIKAN NEGARA Menjelang Era Digital Menzahirkan Sistem Pendidikan berkualiti dunia.

.

Memperluaskan pembinaan bahan-bahan pengajaran 3. Meningkatkan penggunaan Pusat Sumber Sekolah (PSS) . Meningkatkan penggunaan pengkomputeran dalam bilik darjah 2.TINDAKAN-TINDAKAN UNTUK MENINGKATKAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P & P) 1.

PUSAT SUMBER ELEKTRONIK/DIGITAL .

KRITERIA SEKOLAH BESTARI ‡ Sekolah yang memberikan peluang teknologi maklumat interaktif ‡ Anak didik yang kreatif dan berupaya menjana maklumnat baru ‡ Memberi penekanan pada perkembangan individu ‡ Konsep inovatif kelas melangkau maya .

‡ Pembelajaran disesuaikan ‡ Pengajaran dan pembelajaran menggunakan pelbagai kaedah . ‡ Belajar dengan cara ³bekerja´.CIRICIRI-CIRI SEKOLAH BESTARI ‡ Penjaringan komputer melalui jaringan kawasan tempatan. ‡ Hubungan melalui jaringan kawasan luas. ‡ Penyesuaian persekitaran dan peralatan sekolah.

ibu bapa dan guru sama-sama terlibat.CIRICIRI-CIRI SEKOLAH BESTARI ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Pelajar maju mengikut kadar diri sendiri. Penglibatan masyarakat. . Guru sebagai fasilitator. Pendemokrasian dalam pendidikan. Pentadbir berfungsi baru. Pelajar.

PELAJAR sebagai PEMBELAJAR AKTIF ‡ Sekolah akan memupuk kemahiran penyelesaian masalah yang kreatif ‡ Membuat pengembaraan maklumat mengelilingi dunia untuk mencari dan mengumpul data ‡ Membolehkan pelajar yang tidak dapat menghadiri sekolah untuk membuat kerja sekolah dari rumah ‡ Ketrampilan menggunakan bahasa antarabangsa .

PERANAN GURU ‡ PEMBIMBING DI SISI ‡ MEMANDU KEMAJUAN PELAJAR KE ARAH MENCAPAI MATLAMAT ‡ MEMBERI SOKONGAN PSIKOLOGI DAN GALAKAN ‡ DALAM SEKOLAH BESTARI KOMPUTER AKAN MEMBEBASKAN GURU DARIPADA TUGASAN PENTADBIRAN YANG REMEH .

PERANAN PENTADBIR ‡ MENYUSUN SEMULA PENTADBIRAN SEKOLAH MENGGUNAKAN TEKNOLOGI ‡ MEMUDAHKAN PENGLIBATAN IBU BAPA DAN KOMUNITI DALAM RANCANGAN SEKOLAH MELALUI PENJARINGAN ‡ MENGGALAKKAN PELAJAR MENDAPATKAN MAKLUMAT DENGAN USAHA SENDIRI .

FUNGSI DALAM ERA DIGITAL ‡ Membina satu persekitaran pembelajaran yang positif ‡ Melibatkan diri secara aktif dalam proses P&P ‡ Menjadi pusat akses kepada sumber dan maklumat dalam pelbagai format ‡ Menjadi Pusat Teknologi Maklumat di sekolah .

FUNGSI DALAM ERA DIGITAL ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Menjadi Pusat Penerbitan Menggalakkan tabiat membaca Menjadi Pusat Maklumat Menjadi Pusat Pembelajaran Kendiri Menjadi Pusat Rekreasi .

FUNGSI DALAM ERA DIGITAL ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Menjadi Tempat Belajar Menjadi Akrib Sekolah Menjadi Pusat Penerbitan Maklumat Menjadi Pusat Perhubungan Membina Asas kepada penggunaan Pusat Sumber Sekolah .

Latihan Mengajar SAC .‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ OS .Self-Access Center JUL .Juvenile Literature Majalah dan Akhbar Perisian Multimedia Kaset Video dan Audio .Open Shelf R .Reference RS .Red Spot LM .

Rangkaian dan Pelan PENGHASIL ILMU (Knowledge Producer) PEMBEKAL ILMU (Knowledge Provider) PENGGUNA ILMU (Knowledge Consumer) .

Rangkaian dan Pelan KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERI PUSAT KEGIATAN GURU PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH .

Rangkaian dan Pelan MENCAPAI STATUS PSS TANPA SEMPADAN .

4. 2.STRATEGI PELAKSANAAN Era DIGITAL FASA KAJIAN KEPERLUAN 1. Kajian keperluan pengguna Keperluan Kurikulum Keperluan Kokurikulum Kajian keperluan pengurus Kajian kemungkinan-kemungkinan kemungkinan- . 5. 3.

Kaji kekuatan. kemampuan dan kelemahan kemudahan fizikal. kemampuan dan kelemahan sumber kewangan sekolah 3. Kaji jumlah sasaran kerja dan beban tugas AJK Induk dan AJK Kerja Pusat Sekolah 5. keistimewaan dan kelemahan budaya dan iklim sekolah 2. perkakasan dan peralatan .STRATEGI PELAKSANAAN Era DIGITAL FASA KAJIAN KEBOLEHLAKSANAAN 1. Kaji kekuatan. kemahiran dan kelemahan sumber manusia 4. Kaji kekuatan. Kaji kekuatan. status.

6. 4.STRATEGI PELAKSANAAN Era DIGITAL FASA PERANCANGAN 1. 5. Perancangan matlamat dan misi Perancangan sumber manusia Perancangan jangkamasa Perancangan kemudahan fizikal Perancangan perkakasan dan alatan Perancangan rangkaian . 3. 2.

STRATEGI PELAKSANAAN Era DIGITAL FASA PERSEDIAAN 1. Penilaian dan persediaan perkakasan Persediaan pelan dan rangkaian 5. Penilaian dan persediaan perisian 3. 4. Latihan dan pembudayaan sumber manusia 2. Persediaan kemudahan fizikal dan ³working site´ .

5.STRATEGI PELAKSANAAN Era DIGITAL FASA PELAKSANAAN 1. 4. Fasa pre-implementasi preFasa pemantauan projek Fasa penilaian projek Fasa modifikasi perancangan Fasa pos-implementasi perancangan pos- . 3. 2.

Latihan dan orientasi pengguna 2. Aktiviti mencari maklumat dan galakguna koleksi Pusat Sumber Digital 4. Persediaan pengguna 3.STRATEGI PELAKSANAAN Era DIGITAL FASA APLIKASI SISTEM PUSAT SUMBER DIGITAL 1. Penilaian . Aktiviti pengurusan dan khidmat pengguna menggunakan sistem Pusat Sumber Berkomputer 5.

and then open the file again. Your computer may not have enough memory to open the image. Restart your computer. or the image may have been corrupted. Your computer may not have enough memory to open the image. If the red x still appears. . you may have to delete the image and then insert it again. The image cannot be displayed.AKTIVITI GALAKGUNA The image cannot be displayed. If the red x still appears. and then open the file again. you may have to delete the image and then insert it again. or the image may have been corrupted. If the red x still appears. you may have to delete the image and then insert it again. or the image may have been corrupted. Your computer may not have enough memory to open the image. Restart your computer. The image cannot be displayed. and then open the file again. Restart your computer.

PROGRAM KASIH DAN PROGRAM NILAM. AKTIVITI PROMOSI BAHAN-BAHAN BERCETAK. .PEMINJAMAN DAN PEMULANGAN. PROGRAM BANCI BACAAN . 3.Aktiviti Galakguna KOLEKSI BAHAN BERCETAK 1. AKTIVITI HARIAN . 2.

BERCERITA MENGGUNAKAN BONEKA 5.Aktiviti Galakguna BAHAN BERCETAK MERENTAS AKTIVITI KOKURIKULUM 1. BERCERITA BERDASARKAN GAMBAR BERSIRI 3 BERCERITA MENGGUNAKAN BAHAN MAUJUD 4. 2. MENUKARKAN BAHAN YANG DIBACA KE DALAM BENTUK GRAFIK . BERCERITA.

Aktiviti Galakguna BAHAN BERCETAK MERENTAS AKTIVITI KOKURIKULUM 6. MEMBUAT BONEKA. 9. 8. 10. MENCIPTA LAGU DAN PUISI AKADEMIK. 7. MELUKIS SIMBOL ATAU BENTUK. KUIZ. TOPENG ATAU KOSTIUM. AKTIVITI HARIAN .

AKTIVITI YANG BOLEH MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGGUNAKAN BAHAN-BAHAN BAHANBERCETAK ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Bengkel Kemahiran Membaca Bengkel Kemahiran Rujukan Bengkel Kemahiran Perpustakaan Bengkel Kemahiran Mencari Maklumat Bengkel Kemahiran Berfikir .

Penghasilan Filem Slaid. Penghasilan Carta.AKTIVITI GALAKGUNA KOLEKSI DAN PERKAKASAN MEDIA PENDIDIKAN ‡ ‡ ‡ ‡ Penghasilan Lutsinar. . Penghasilan Model.

AKTIVITI PENGGUNAAN RTV PENDIDIKAN SECARA TERANCANG ‡ Aktiviti rakam salin RTV Pendidikan ‡ Aktiviti tayangan Video Pendidikan ‡ Aktiviti kuiz RTV .

Aktiviti Galakguna Koleksi Bahan Bercetak Aktiviti penggunaan bahan-bahan media pendidikan .

AKTIVITI LATIHAN DAN KURSUS PERKEMBANGAN STAF ‡ Kursus Asas Media Pendidikan ‡ Kursus Kemahiran Penghasilan Lutsinar ‡ Kursus Kemahiran Penghasilan Filem Slaid .

ROM ‡ Penghasilan Fail-Fail Sumber Grafik. Restart your computer. Audio dan Video . or the image may have been corrupted. ‡ Penghasilan Disket ‡ Penghasilan CD . you may have to delete the image and then insert it again.AKTIVITI GALAKGUNA KOLEKSI DAN PERKAKASAN TEKNOLOGI The image cannot be displayed. and then open the file again. Your computer may not have enough memory to open the image. If the red x still appears.

AKTIVITI KEMAHIRAN MENCARI MAKLUMAT MENERUSI ³INTERNET´ KUIZ INTERNET MENCARI MAKLUMAT MELALUI INTERNET .

AKTIVITI PERTANDINGAN DAN APLIKASI PERISIAN KOMPUTER SECARA KREATIF ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Buletin Persatuan Rekacipta Kad Elektronik Folio Bercetak Folio Elektronik Helaian Berita Brosur .

AKTIVITI PEMBINAAN HALAMAN WEB DAN ³HOMEPAGES´ SEKOLAH .

AKTIVITI LATIHAN DAN KURSUS PERKEMBANGAN STAF ‡Kursus asas Teknologi Maklumat ‡Kursus asas literasi komputer ‡Kursus asas. lain‡Kursus asas perisian grafik dan animasi ‡Kursus asas perisian suntingan audio-video audio‡Kursus kemahiran penggunaan peralatan . Dbase dan lain-lain. pertengahan dan lanjutan perisian ³MS³MS-Office WORDS´ ‡Kursus asas pertengahan dan lanjutan perisian seperti ³Access.

KE ARAH PEMBENTUKAN KOMUNITI GLOBAL .PENUTUP 1. PERLU BERANGKAIAN SECARA GLOBAL 2.

Restart your computer. Your computer may not have enough memory to open the image. and then open the file again. If the red x still appears. . or the image may have been corrupted.The image cannot be displayed. you may have to delete the image and then insert it again.