Anda di halaman 1dari 7

Pendidikan Seks Di Sekolah

Wajar Tidak Wajar


1.kerajaan mewujudkan modul khas 1.Cadangan dan gesaan pelaksanaan
berkaitan pendidikan seks di sekolah pendidikan seks dikemukakan Menteri
yang boleh digunakan mengikut Pembangunan Wanita, Keluarga dan
kesesuaian peringkat umur pelajar.ik Masyarakat, Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil
kelmarin dilihat sangat tidak wajar dan
2 2.Pendidikan seks formal di sekolah seolah-olah terburu-buru dalam tindakan.
dapat membantu pelajar memahami Cadangan itu sebenarnya bukan penyelesaian
isu itu memandangkan ada di kalangan kepada masalah sosial di kalangan remaja,
ibu bapa segan untuk membincangkan sebaliknya hanya penyelesaian jangka
isu seks secara terbuka dengan anak pendek dan tidak memfokuskan kepada
masing-masing. persoalan utama masalah yang berlaku.

3.Ilmu agama yang diperoleh jika 2.Selain itu, ia pastinya akan menambahkan
hanya singgah sebagai fakta tidak lagi beban pengajaran guru yang jelas
mampu mengekang manusia daripada memikul pelbagai tugasan pengajaran harian
melakukan perkara bertentangan nilai dan aktiviti pelajar di sekolah. Pihak
moral. Oleh itu, sangat wajar kementerian berkenaan sepatutnya
pendidikan sosial diterapkan di sekolah berbincang terlebih dulu serta berusaha
terutama membabitkan seks, alkohol mendapatkan pandangan semua pihak
dan dadah. sebelum merangka mekanisme
pelaksanaannya.
4. Setiap ibu bapa perlu memainkan
peranan mengajar dan berbincang 3.Gesaan melulu tanpa mekanisme jitu dan
dengan anak-anak mengenai kesediaan pihak guru pasti menimbulkan
pendidikan seks bagi memberi permasalahan baru. Sekiranya subjek
pemahaman mengenai sebab dan pendidikan kesihatan reproduktif atau
akibat perbuatan itu. pendidikan seks ini dilaksanakan tetapi tidak
mencapai objektif digariskan, maka guru
5. Kekurangan penerapan latihan pula yang akan dipersalahkan.
latihan akhlak yang baik menyebabkan Cadangan penyelesaian akan datang pula
gejala salah laku seks berlaku di pastinya melatih guru supaya memiliki
kalangan remaja, rentetan daripada kemahiran khusus dalam bidang pendidikan
300 remaja Melayu di bandar dan luar seks ini. Justeru, banyak pula kos yang akan
bandar terdedah seks bebas sehingga dihabiskan bagi menyediakan latihan ini.
ada yang menggugurkan janin melalui
6.Pihak kaunseling sekolah perlu
kajian enam bulan oleh Universiti Putra
diperkasakan peranannya supaya dapat
Malaysia (UPM) bertajuk ‘Keterlibatan
lebih memantau dan membimbing para
Remaja Dalam Salah Laku Seksual’.
pelajar yang bermasalah dengan lebih
efektif. Pelajar yang bermasalah perlu
diberikan perhatian yang lebih
termasuk curahan kasih sayang supaya
mereka rasa dihargai dan diadili.
7.Pihak Kementerian Pendidikan pula,
. Bagi mereka yang bersikap pro dalam isu ini lebih
penyebaran maklumat tentang perkara
berpegang dengan hujjah; perlaksanaan pendidikan ini perlulah meluas. Dalam isu yang
seks di peringkat sekolah rendah adalah penting kerana sesensitif ini, para ibubapa mahu tahu
murid-murid diperingkat ini wajar dimaklumkan apakah sebenarnya kandungan
pendidikan seks itu tidak kiralah di
kepada mereka tentang seks..
mana sahaja ia diselitkan : sebagai satu
matapelajaran atau diselitkan dalam
Sehubungan ini juga, pihak kerajaan turut
mata pelajaran yang lain. Dengan
mengumumkan bahwa matapelajaran pendidikan seks mengetahui kandungan keseluruhan
di peringkat tersebut tidak akan diwujudkan. Bahkan subjek ini, maka barulah ibubapa dapat
apa sahaja berkaitan dengan seks hanyalah memadai membuat penilaian yang lebih bijak
berkaitan isu ini. Ini juga dapat
diterapkan dalam beberapa matapelajaran tertentu
mengelakkan mereka dari melatah
yang akan disediakan oleh pihak Kementerian
setiap kali anak menceritakan bahawa
Pendidikan. guru mengajar mereka cara untuk
melakukan hubungan seks.
Disamping itu juga pihak kementerian Pendidikan
8 Modul Fiqh Munakahat (Perkahwinan)
turut sanggup melatih para guru untuk mengajar
dapat diterjemahkan lebih awal
matapelajaran berkenaan. Bagi saya, pendirian
diperingkat sekolah rendah dan
Kementerian Pendidikan itu adalah satu stand yang menengah mengikut kesesuaian dan
amat tidak wajar dalam situasi Negara sekarang yang taraf pemikiran mereka. Meskipun,
begitu amat berkecamuk dengan bala seks luar nikah
subjek ini secara formal diajar
diperingkat pengajian tinggi, namun
dan budaya pembuangan bayi.
ada beberapa topik atau intipati-intipati
penting untuk disampaikan
Jika diamati dengan teliti segala hujjah-hujjjah di atas
memandangkan keperluan pada hari ini
ini, jelas sekali masih ramai yang berhujjah dengan lebih mendesak.
hujjah sedemikian masih lagi keliru apakah sebenarnya
9.Tenaga-tenaga pakar atau kumpulan-
pendidikan seks. Malah masih ramai juga yang tidak
kumpulan konsultansi yang
mampu membezakan antara pendidikan seks dan juga memberikan fokus kepada motivasi,
pendidikan hubungan seks. bimbingan dan latihan agar lebih
agresif membantu pihak sekolah dalam
Mungkin pihak yang kontra dengan pendidikan seks itu mendidik para pelajar
skop pemikiran mereka lebih tertumpu kepada
10.Subjek Pendidikan Islam perlu
hubungan seks dan cara-cara berkesan untuk sentiasa diperkemaskan dan
menikmati seks ketika mengadakan hubungan seks. disampaikan dalam bentuk yang
Oleh itu, soal seks adalah suatu perkara yang mudah difahami dan menarik supaya
para pelajar tidak menganggapnya
mengaibkan dan hanya wajar dilalui secara sembunyi-
sebagai subjek yang remeh dan kurang
sembunyi oleh mereka yang sudah halal untuk bersama bernilai. Pihak kami menggalakkan agar
selepas proses ijab qabul. aktiviti-aktiviti praktikal dapat
diperbanyakkan supaya ia lebih mudah
dihayati.

Manakala bagi golongan yang kontra pula berpendapat;


pendidikan seks diperingkat sekolah rendah adalah
Lagipun, kebanyakkan orang tua-tua dahulu kala tidak amat tidak wajar kerana seks itu adalah suatu perkara
pernah mengajar anak-anak mereka tentang seks. yang amat sensatif dan tidak wajar diperbincangkan
secara terbuka
Malah ramai dikalangan ibubapa yang menganggap

persoalan seks amat sukar dijawab oleh mereka jika

ada dikalangan anak-anak yang mengajukan soalan-

soalan cepu emas berkaitan dengan seks.

Manakala bagi golongan ibubapa yang begitu khuatir

dengan penularan wabak pembuangan bayi dan seks

luar nikah, pendidikan seks adalah amat perlu

dilaksanakan di peringkat tersebut. Secara jujur

dinyatakan, saya juga amat bersetuju jika pendidikan

seks diajar bermula dari peringkat sekolah rendah lagi.

Lantaran ini, persoalan utama yang perlu diurus dan

diselaraskan ialah kurikulum sahaja agar semua pihak

mampu membezakan antara pendidikan seks dan juga

pendidikan hubungan seks. Semua pihak juga perlu

peka dan tahu perbezaan antara istilah pendidikan

seks dan juga hubungan seks. Umumnya, pendidikan

seks bererti pendidikan jantina. Adapun pendidikan

hubungan seks pula bermaksud pendidikan hubungan

seks yang lazim dinyatakan dalam buku-buku

pengetahuan am berkaitan dengan seks seperti buku

Permata yang Hilang dan sebagainya. Pinggirkan

seketika pendidikan hubungan seks dan tumpukanlah

focus kepada pendidikan seks. Dalam masalah

pendidikan seks (pendidikan jantina), para pelajar

yang beragama Islam perlu didedahkan dengan

beberapa persoalan berkaitan dengan proses kejadian

manusia. Persoalan-persoalan tersebut seperti;

Mengapa manusia dicipta? Mengapa manusia bernafsu

syahwat? Mengapa hanya manusia perlukan system

pembiakan yang berlandaskan syarak? Mengapa

pendidikan seks berhubungkait dengan dosa pahala

serta juga syurga dan neraka? Apakah kaitan

pendidikan seks dengan pegangan aqidah umat Islam?

Manakala bagi para pelajar non-muslim, pendidikan

seks bolehlah disandarkan berpaksi pendidikan moral


dan juga kesedaran sivik. Jangan kelirukan diri kita

semua dengan menyama dan menganggapkan

pendidikan seks itu adalah pendidikan hubungan seks.

Ini kerana pendidikan seks itu adalah lebih umum dan

lebih meluaskan jika dibandingkan dengan pendidikan

hubungan seks yang hanya merupakan salah satu

cabang kecil berkaitan dengan hal ehwal jantina. Dari

segi kurikulum bagi pendidikan seks, penyusunan

topik-topik utama iaitu kaitan seks (jantina) dengan

kehidupan harian seperti; keperluan sekurang-kurang

3 buah bilik bagi setiap buah rumah, pengasingan dan

pembatasan pergaulan antara adik beradik perempuan

dan lelaki setelah mereka meningkat dewasa,

penutupan aurat dan berpakaian sopan ketika keluar

rumah perlu diberi keutamaan. Adapun pendidikan

hubungan seks, ia juga wajar diperkatakan dalam

situasi ilmiah dengan penuh keinsafan dan sikap ingin

tahu demi menambah ilmu pengetahuan mengenainya

disamping meminggirkan nafsu ammarah yang

sentiasa merosakkan otak dan syahwat manusia.

Tujuan utama pendidikan seks adalah untuk


menyedarkan remaja tentang implikasi hubungan
seks sebelum berkahwin dan supaya mereka berkata
'TIDAK' kepada seks sebelum berkahwin. Kajian
yang dilaporkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa
Bersatu (PBB) pada 1997 membuktikan bahawa
pendidikan seks telah melambatkan usia remaja
untuk melakukan hubungan seks sekali gus
menurunkan kadar perlakuan seks, kehamilan luar
nikah di kalangan remaja, pengguguran bayi, selain
meningkatkan penggunaan kondom. Kajian yang
dilakukan oleh penulis bersama rakan penyelidik lain
dari Pusat Pengajian Sains Perubatan, Universiti
Sains Malaysia pada 2007, melibatkan pelajar
sekolah menengah di Kelantan, mendapati bahawa
tahap pengetahuan mereka tentang seks dan
kesihatan reproduktif terutama sekali tentang

kehamilan dan penyakit jangkitan kelamin adalah


amat tidak memuaskan. Misalnya, masih ramai
pelajar beranggapan kehamilan boleh dicegah jika
membasuh faraj selepas melakukan hubungan seks.
Saya berpendapat fakta itu sedikit sebanyak
menyokong keperluan pendidikan seks.

Selain itu, elemen pendidikan seks yang sedia ada


harus disesuaikan dengan budaya dan agama kita.
Jika di negara barat, mereka 'menghalalkan'
hubungan seks tanpa nikah dan menekankan
kepentingan penggunaan kaedah pencegahan
seperti kondom, kita seharusnya meyakinkan remaja
kita bahawa mereka patut berbangga jika memilih
untuk tidak langsung melakukan hubungan seks
sebagai kaedah mencegah kehamilan kerana hanya
kaedah tersebut yang boleh memberi seratus peratus
perlindungan daripada hamil, mendapat jangkitan
HIV dan penyakit kelamin. Langkah pencegahan
yang telah diajar oleh agama untuk mengawal nafsu
agar tidak terangsang dan terdorong untuk berzina
seperti tidak menonton bahan lucah, berpakaian
sopan dan tidak berdua-duaan di tempat sunyi juga
harus ditekankan sebagai elemen penting dalam
pendidikan seks. Di samping itu, kesedaran tentang
kepentingan memelihara maruah diri, menghargai
masa remaja yang singkat dan penuh bermakna
serta menerbitkan rasa hormat remaja lelaki terhadap
gadis remaja juga memainkan peranan yang penting.

Apakah umur yang sesuai untuk remaja menerima


pendidikan seks? Persekutuan Pertubuhan
Perancang Keluarga Malaysia telah melaporkan
pada tahun 2002, remaja Malaysia terlibat dengan
hubungan seks seawal usia sembilan tahun termasuk
menjadi mangsa rogol. Pendidikan seks tidak
seharusnya hanya tertumpu kepada usaha untuk
membanteras hubungan seks 'suka sama suka'.
Meneliti buku teks Kementerian Pendidikan, pelajar
sekolah di Malaysia telah didedahkan tentang
anatomi tubuh badan seawal usia tujuh tahun (darjah
satu). Unsur pendidikan seks boleh diterapkan di sini,
misalnya dengan menerangkan tentang anggota
badan yang sulit (private parts) tidak boleh disentuh
oleh orang lain termasuk ahli keluarga sesuka hati.
Walaupun sebahagian besar masa remaja
dihabiskan di sekolah, ibu bapa juga memainkan
peranan yang amat penting. Di samping memantau
tingkah laku anak-anak, ibu bapa juga disarankan
untuk melengkapkan diri dengan ilmu dan
pengetahuan pendidikan seks. Paling penting,
masyarakat harus sedar pendidikan seks jangan
disalah tafsir sebagai mendidik anak tentang kaedah
melakukan hubungan seks tetapi pendidikan seks
menekankan kaedah agar mereka menjauhi
hubungan seks sebelum berkahwin.

2.22222

pendidikan seks ini diteruskan juga,


dapatkah dijam Jika pendidikan seks
ini diteruskan juga, dapatkah dimin
bahawa pemikiran pelajar-pelajar ini
tidak akan melencong ke tempat lain?
Saya pasti matapejaran ini akan
menjadi matapelajaran kegemaran
dan sentiasa dinanti-nantikan oleh
pelajar. Telah diketahui lumrah
remaja itu yang memang suka
mencuba. Bahan-bahan pengajaran
matapelajaran tersebut hanya akan
menjadi ransangan dan galakan untuk
remaja ini mencuba sesuatu yang
baru dalam hidup mereka. Mereka ini
terlalu kreatif dan inovatif, kalau kita
mengajar mengenai mengenai kesan-
kesan hubungan luar nikah sekalipun
seperti mengandung anak luar nikah,
mereka akan cuba mencari ilmu-ilmu
yang baru mengenai bagaimana
hendak mengelakkan risiko kehamilan
selepas melakukan hubungan seks.
Sekali lagi ditegaskan bahawa
pendedahan agama adalah amat
berguna disini.
in bahawa pemikiran pelajar-pelajar
ini tidak akan melencong ke tempat
lain? Saya pasti matapejaran ini akan
menjadi matapelajaran kegemaran
dan sentiasa dinanti-nantikan oleh
pelajar. Telah diketahui lumrah
remaja itu yang memang suka
mencuba. Bahan-bahan pengajaran
matapelajaran tersebut hanya akan
menjadi ransangan dan galakan untuk
remaja ini mencuba sesuatu yang
baru dalam hidup mereka. Mereka ini
terlalu kreatif dan inovatif, kalau kita
mengajar mengenai mengenai kesan-
kesan hubungan luar nikah sekalipun
seperti mengandung anak luar nikah,
mereka akan cuba mencari ilmu-ilmu
yang baru mengenai bagaimana
hendak mengelakkan risiko kehamilan
selepas melakukan hubungan seks.
Sekali lagi ditegaskan bahawa
pendedahan agama adalah amat
berguna disini.