Anda di halaman 1dari 166

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BUKU PANDUAN BACAAN UNTUK SJK(T)

Bahagian Pembangunan Kurikulum

!!"
! " #

$ % & ' " '(

) *+ " '*'

'**" ',(

# $% & '
KATA PENGANTAR

Saya mengucapkan syabas dan tahniah di atas usaha gigih Unit


Bahasa Tamil, BPK yang telah berjaya menghasilkan Buku Panduan Bacaan
Untuk SJK(T). Saya berharap modul ini akan membantu murid-murid di
SJK(T) menguasai kemahiran bacaan dengan bantuan pendekatan-
pendekatan yang diterangkan.

Buku Panduan Bacaan Untuk SJK(T) ini juga akan menjadi bahan
bacaan dan latihan tambahan kepada murid-murid SJK(T). Guru-guru Bahasa
Tamil di SJK(T) boleh menggunakan buku ini dalam menjalankan proses
pengajaran dan pembelajaran. Buku Panduan ini juga merangkumi
penerangan tentang kaedah ’Scanning’ dan ’Skimming’ secara jelas. Ini akan
membantu dan memberi keyakinan kepada murid-murid dalam menguasai
kemahiran-kemahiran bacaan yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran
Bahasa Tamil.

Guru-guru yang berpengalaman luas telah terlibat dalam proses


penghasilan Buku Panduan Bacaan KBSR ini. Saya mengambil kesempatan
ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih
kepada semua pihak yang telah membantu sehingga terhasilnya buku ini.

i
# $% & '
()*

+ , - . / +) 0 1 '
) # / 23 ) 4 ( 53 / # 6 7
' ' 8, - - 1 + 9: ; '2 < -
= ' ) >? ; 7 8, @ /1

0 < ; '2 6 : 9- A <?


; & BC ? ; B53 ; 7( 2 D - E >?
; 7 , 5)2/1 # 6 7
' ' 3: ; '2) 0 <
6 : 9 - F9 2 E >? G E 9; 6 1
>? 7 G 8 E 9; 0 < ; '2H
'2 9 - 8 D3 >, - .): 6 % / = 5) 2)1 B;% 3<
>? - 2E 92 9$ = - 3) '
6 1

>? ;2 ( 2E 6 I B ( J (
= 53 >? K - / L M53 '
) >3 -=< + < - & ' ) 8 D
>3 -=< ',1-0 N ) O $ 4 3 + < - +) =)P 3
6 %D / 6 5 2)1 + / ) >? ;2 6 I , 9 - 8 D3
D + Q;) +' % - & R D > # 6 7 8 D
>3 -=< - & B;% 3< D D% 3 < - &
B;% 3< - . / ( ? =)PE 6 %D / 6 5 2)1

= ) = 6 '
<&
<&
# &
'
ii

# $% & '
!

JAWATANKUASA BUKU PANDUAN BAHAN BACAAN SJKT


Penaung
Haji Ali Bin Ab. Ghani AMN
Pengarah Arjunan Patan
Bahagian Pembangunan Kurikulum Pejabat Pelajaran Daerah
Kuala Muda/Yan, Kedah
Ketua Penasihat
Dr.Lee Boon Hua K.Perumal Krishnan
Ketua Penolong Pengarah SMK Seremban Jaya
Bahagian Pembangunan Kurikulum Seremban, Negeri Sembilan

Ghandimathy Nadeson
Penasihat Guru Besar SJK(T) Sungai Choh
Ramanathan Nagarathinam. Hulu Selangor, Selangor
Ketua Unit Bahasa Tamil
Bahagian Pembangunan Kurikulum Varalethimy Govindaraju
Guru Besar SJK(T) Midlands
Pengurus Projek Shah Alam, Selangor
Kunaseelan Subramaniam
Penolong Pengarah Sellamuthu Kuppoo
Bahagian Pembangunan Kurikulum SJK(T) Kulim
Kulim, Kedah.
AJK
Tamil Selvan Perumal Nagendran Subramaniam
Penolong Pengarah SJK(T) Kalaivani
Bahagian Buku Teks Gurun, Kedah

Kanagarajaan Maruthan Malarkoddy Palaniappan


Jemaah Nazir Sekolah SJK(T) Permatang Tinggi
Pulau Pinang Simpang Ampat, Pulau Pinang

Poobalan Manickam Muniandy Chellan Achari


Penolong Pengarah SJK(T) Ladang Sungai wangi
JPN Pahang Setiawan, Perak

Valarmathi Jakaran
Paramasivam Vadivelu SJK(T) Tg. Rambutan
Institut Perguruan Raja Melewar Tg. Rambutan, Perak
Seremban, Negeri Sembilan
Sri Murugan Kumaresan
Palani Krishnasamy SJK(T) Sungkai
Institut Perguruan Raja Melewar Sungkai, Perak
Seremban, Negeri Sembilan
Logeswari Arumugam
Gunasegaran Kandasamy SJK(T) St. Philomena
Institut Perguruan T. Ampuan Afzan Ipoh, Perak.
Kuala Lipis, Pahang
iii

# $% & '
Sasitharan Muniandi Vasugi Chakkara Kunki Raman
SJK(T) Nadesa Pilly SJK(T) Ladang Repah
Teluk Intan, Perak Tampin, Negeri Sembilan

Vimala Devi Kumaran Nowmani Munusamy


SJK(T) Tambusamy Pillai SJK(T) Ladang Labu Bhg.1
Sentul, Kuala Lumpur Labu, Negeri Sembilan

Muthu Lecthumy Maruthu Sarvey Yogentaran Murugaiyah


SJK(T) Bandar Indera Mahkota SJK(T) Port Dickson
Kuantan, Pahang Port Dickson, Negeri Sembilan

Perumal Raman Vasanthe Selyaraj


SJK(T) Kuala Kubu Baru SJK(T) Tampin
Kuala Kubu Baru, Selangor Tampin, Negeri Sembilan

Chanderan Ratanam Sarasa Vengkata Raman


SJK(T) Saraswathy SJK(T) Masai
Sungai Buloh, Selangor Masai, Johor

Yogeswaran Samivelloo Punithavathy Arjunan


SJK(T) Ladang Kemuning SJK(T) Desa Cemerlang
Kemuning, Melaka Ulu Tiram, Johor

Jayanthiammal Sanjivi Nageswary Haridas


SJK(T) Jasin SJK(T) Tun Aminah
Jasin, Melaka Skudai, Johor

Thulasi Parasuraman Seetha Lecthumy Vyapuri


SJK(T) Sungai Baru SJK(T) Pasir Gudang
Masjid Tanah, Melaka Pasir Gudang, Johor

Gandimathy Kanan Nahendhran Perumal


SJK(T) Sg. Reggam SJK(T) Ladang Tebrau
Shah Alam, Selangor Johor Bahru, Johor

Santhi Vayahan Ananthan Darman


SJK(T) Vageesar SJK(T) Ladang Sua Betong
Kuala Selangor, Selangor Port Dickson, Negeri Sembilan

Saratha Devi Narayanan S. Sasitharan


SJK(T) Convent Wawasan SJK(T) Jalan Meru
Seremban, Negeri sembilan Klang, Selangor

iv

# $% & '
# $% & '
6
2) & QO & & .S / B 3 9 2
2) >)2 3 3 - 1 2 0 <
3 8Q * C +2 ? / 6 <1 K :
8 3 @ BC Q ? L ) / , /0 6 ?/
6 <1 + /C + 3*
3 6 <1

Q 6 3 Q 6 C 9- 8
3 )2 1 +T 3 A <?
( 3 , )2 1 0 < >T , 8 )
+2 ? / 6 / + 3 3 - 1 +T 3 >?
>T @ 8 923 6 @ /1

A <? UVWXYYZY[\
UVWXYYZY[\
, / + 3 0 -2
- 32 3 = ( 2 3 A <?
3) / 2 1 >? A <? +] -( 23 ) =
3 /1 >? +] -( 23 ) 6 3 8 ^,
= ) 6 .@ 0 @ 23 ( L 1

K & + ( 3) M & ) )H 0 &


+ 0 & -2 & )2 9 2 K
@ 23 A <? +] -( 2 3
3) / 2 1 & +2 B 3 92 -
@ 23 A <? +] -( 2 8 2/1

. / _
` ] 6 9- 3 8 a )b .)2 6 + 3
@ 1
O e
<
B ? )
)
( )
+

a )b .)2 6 3 + 3 0 6 9- 3 8 + /
6 3< L `< c > d F6 & 8M - 3
6 3< a )b 1 > 6 3< ( 3 1 > 3
A <? . + ) 2 1

# $% & ' 1
- 3 A <? / - -(
+] - ( 2

• = +2 3 , / 3 6 ?/ 6 @ = /
? 3 - = @ 1
• 6 C L , / L + 3 0 ^T 6 , )
9 - 3 6 L / 0
L 3) 1
• ^T 6 , 6 L =: < @ 1
@ = < 3 0 ( 3
,Q6 9 + 3 ] 2 3 <
@ 1

. / _

+1 ( ) .@ ) / 0 3 )* 3 `
@ 23 ( 2 <1 + , 3 - ) 3
` 6 /1 + < + 3 0 , 3 .@ fghfijhj1

.@ .@ k QO .S / 6
j!l !l j!l m!
j fgm!jnm! i1i g1! f1!
fgm!jni" g1! j 1! n1i "
h ngin fi" "1i jm1i "1! hj
m fgm!jnf m1i g1i "1!
i fghfij m f1i j 1i i1! i
n fgh""mmm m1h g1! i1i jg
f fghfijhj i1i f1! i1i j"
" fgm!jf ! f1! g1! "1! m
g fgh""mng n1! g1i n1!
j! fgm!jfmi f1! jj1i f1! n
jj fgh""mfn n1i jj1! i1i h
j fgm!jfi m1i j!1i n1! j
jh fghfmfnm n1! jj1i "1! n
jm fgm!jfff m1! g1! "1! j
ji fghhn!fj n1i j!1! i1i
jn fgm!jf"m i1! j!1! i1i j
jf fgh""mg! i1! jj1! n1i h
j" fgm!mf"h n1! g1i n1i
jg fghihiin n1i jj1i "1! n
! fgh""ijf i1! "1i m1i j"

• fghf . B - .@ 0 + 3 0 ( )
A <? / = - 2 <1
• + (39 3 ,? / S̀ - = < / 2 <1

# $% & ' 2
• o? / 3 + ? ) + = )- .@ 89 :
= - 2 <1 +T 6 @ 6 ,? 1
• ) < F 3 < 2 <1 >T 6 @ 6 ,? / )2 1
> 6 S / )* 3 M 89 : = - 2 <1

B1 )-2 ) ^, - ` 6 /1 +
2 6 < .* =M̀ + 3 0
, 2`< 1

@ p m!

@ p i

3< 6 p g!

) p g!

0 p gn

3 p f"

0 p "f

< p g" q j!!

2 6 < p gj

p ji q jn

6 ,M 3 p i

6 / = - p nm

p f!

)-2 + ( 23 6 1 @ 0
,? / ` = < a b .* .S B - 6 9
+ 3 @ 2 1 ) <& + 9 2 r a 2 6 < b .*
6 89 : = - 2 1

# $% & ' 3
39 j
9 3
/ =: & f
s ) > t _ "p
"pip !!f
j"!!! O M 0 = _ 0 j!1!!

.@0 -2 3` 6 , ^)2 ) 6
Uu XvWwxy\
jg jj!! z jh1mi n1g!
j g jin" @0 6 ) "1f! "1f!
j "f m"ni 3 "1"! "1"!
ff fi " { s .@60 C i1!! j!1!!
j ihhig"m = j 1g! j 1g!
j jm imn" 6 ) h1f! h1f!
j im hi"gn 9 n1gi n1gi
j "f fi @0 jh1gi jh1gi
j gni "fim J/ n1i! n1i!
j "f fih" z h1"g h1"g
j nm" f"g hn1gg hn1gg
j m" if"n + jg1g! jg1g!
j i"i "f"f h!1gg h!1gg
j "f fif" ( {QO jm1g! jm1g!
j i ni"f 3 .@60 C jh1g! jh1g!

6 6 , jn 6 K @ 3 0 j"1gf
6 !1!f
` j1j!
6 K 3 6 j"1gf

8M ) , - .M ) =)2 d

6 2 3 89 : = 1 1 2-&
89 : = 3 6 @ 3 1

Z1 + 6 @ 6 , ./c

ZZ1 6 K @ 3 6 6 .T c

ZZZ1 . 6 S / >? 6 , M c

Z|1 . 6 , ! M - 9 c

|1 . 6 , nm" f"g .* -2 3` = 2/c

# $% & ' 4
39

- 3 A <? / /& ) , - + 1

+ ( 6 C/ <1 + < Q > 3 , :


( 3 /1 + ) >? ( . - 6 } MA 8 ) 1
B & .) 6 C /c ) (3K - ~ ): .) 2
+ < >, - 3 = * 8 ) B @ 1

= 6=,M 6=,M .) 8 ^, 6 : 0 <Q L


) L z 6 M 3/1 + ) (
3 ,? /1 `@ 6 ,( 2 .) .@0 >, ( () )1

•+ & >T 6 @0 > =M̀ = ) ] €c


+ .) ^,( 2 F2 >2M < <1 + < < 3 + 3(
+ ( 6 ? /1

• C 1111 ^ - O >,1 6 @0 2/
= )1 8 - .) e c =` 8@ d 8) 8@ * >,?
/ 1 . L = M 6 @ , < / - 1 >/ =`
>,? 1€

>)* : .) @ L / . -c .) , /
. 6 S/ : - + - () = ) ^T 6 , ( 2L A
-: ) 2)1

> & + + B . < < / /


6 @ ,? +? ,= ?/ /1 M ` `
3 < 1 3 & 82 < )
3 ,? /1 Q 6 , 2 6 @ ,? /1

•+ 11111111 ` ) 6 @] M 0
2 = ,1 ? ) ) 6 @] M / - / - ^,
6 ,1 * ) ~ * 6 z < 1€

+1 - ( 6 C < 3 <c

B1 6 - 2 .@0 3/ 3 <c

>1 >/ .) c

•1 >? = .M- = 6 9 2/c

81 3 , - / - / = 6 9 2/c

# $% & ' 5
39 h

3 LM 1 ) <& A <? / / 3
3 @ 2 1

j1 8 L: / 3 /c

1 = - - 3 /c

h1 > ^9 : 3 <Q . +2 : / 3 /c

m1 ) 83< - 8: 3 L: / @0 3
+ 3 @ 1

i1 = C > ?/ . A : @0 3 /c

n1 a= - =9 -0 M + 3 ‚ 0 + 3 b& .
@0 3 .S / 1

+\
Z\ + ƒC? K
>39 -)2 K
6 2? K
+ 3 / =

ZZ\ = -
> 3
= - -0
0 3

ZZZ\ ^, <&
@0 `< ?/ / =
92 6 : / =
z9 2 2 / =
= 3 = d

# $% & ' 6
B\
Z\ 8 83<? < < p + K
ƒM <? < <d
8 83< / 8: p =`
8 C 83< , d

ZZ\ 8: 3 ,?
8@ =< 8 ,?
< + ?
83< 8)

>\
Z\ 6 : / / p =`
6 M .S ? / d
>,? . > ? / =`
>, / 3 c

ZZ\ . / 2 K = - p +):
>,? C Q
.M„ ` `@ p ?
.S ? / ] `

ZZZ\ ^9 : = - @ p
^)2 C > 0 ? @ d
9: >)2 ? p =
C d1

# $% & ' 7
39 m

6 > @ -2 A <? / = ) ,
- 3 1

ý ,e 0 =: ) < M ) 9 !!!p
!!!p !!m

700000
600000
\

500000
<
U

400000
300000
9

200000
100000
0
2000 2001 2002 2003 2004
B@

!!m& !!i B 3 B@ 6 = Q O 9: -Q 6 )2

3< ) .@0

90.000 45.000
o 3 o
+6

135.000
90.000 `
M {<

# $% & ' 8
6 -2 A <? / = - & ) < 6 <? /
, - 3 1

j1 .? B@ m!!&!!! M 9 3 c
…………………………………………………………………1

1 + M 9 3 B@ ./c
…………………………………………………………………1

h1 +T @ 9 3 M ) .@0 3 /c
…………………………………………………………………1

m1 - 2 M 9 3 B@ ./c
…………………………………………………………………1

i1 +T @ 9 3 M ) .@0 3 /c
…………………………………………………………………1

n1 + 3< O 9: 6 K = ./c
…………………………………………………………………1

f1 - 2? 3< O 9: 6 K = ./c
…………………………………………………………………1

# $% & ' 9
UV† ‡ˆ ˆ ‡‰ Š \
+] -( 23 ) 3 = - 3
/ 6 / , L ( 3 A : L 6
>3K 1 ) / ^T 6 , 6 L 3 1
( 3 , 6 ?/ 6 @ / /1
. / = I ; -P $ 1

( 2 3 3

• 1
• ^T 6 , 3) ( 3 1
• 3) > 3K < 1
• >: 3 1 6 , K .S < >M-
, / Q O, 6 - / A 23, <1

. / _

+\1 ` ] - 3 6 9 1 >, *
- = .S ( L 1 . & /
-Q 3 3 .S 1

80
80 ) 6 S Q / + 0 2/1
80 6 , 2 } O 1 + & +/ +s` 0
9 2 8, Q ……………………………………1 . &
80 =` - = C …………………………………………1

)2 ^, ) + ………………………
…………………… ……………………………… A )1 ………………………………
………………………………… = C - 2? / 1 = 3
………………………………………………… ………………………………………… ………………………… ( 3 +:
……………………………………………………… =: <1 + ) 2-
…………………………………… ^, ( 1 ………………………… …………………………………………
g! 3/ ……………………………………1

…………… ………………………………… ……………………………………. Q / 6 ,


80 ………………………………………1 …………………………… ……………………………… ………………… F)
8@ 8 6 / …………………………………… …………………………………1

…………………………… ……………………………… = C …………………………… - 2 1 ? K


……………………………… -0 / / O 1 ……………………… = 9 -Q 80
……………………………………… ………………………………1

# $% & ' 10
Z1 80 ) =) 3 /c
+1 ) - 2L 1
B1 =`@ BL 1
>1 ,/ 6 2 1

j1 , / ^,M 0 ) 1

ƒ < .S < ) 6 - , / .T 3 ^,M 0 / <


.) ^, +2 -2 6 9 ) UVZ[YX‹ Œ wvx•\ / 0 6 @
. +2 ? / 6 ( L 1 B & >? () +2 -2 6 9
/ / /1 > , / ^,M 0 = )-
3 1

, / ^,M 0 ) m 1

+1 UŽ Z• y wvxyv\
B1 ^9 : p 9: U• w• ‘XvZ•wY q • wY’vX•’\
>1 0 p U• X“•y q ” ••yW’\
•1 UVy–“yYWy\

. / _

+1 p B@
B1 ^9 : p 9: p a>, * b q a+/ )2 b
>1 0 q p a> ) b
•1 p a( b& a+ /b& a6 <? /b&
p a+ ) 2-b

Z1 .T : , /
^,M 0 , )2 .) ` ] . / )
6 ?/ 6 1

— UB@ \

, +*s jgnipB
jgni B@ 2? <1 + < jg""
jg""pB B@
3 , / / 23 6 9 2 <1 jgg"
jgg"pp
B B@ )& /M- + ) t , / 3
, / 6 : 9 2 <1

# $% & ' 11
ZZ1 ^9 : 9: .T : , / ^,M 0
, )2 .) ` ] . / ) 6 ?/
6 1

— ^9 : p 9:

*
B ? * 0 + • 8 < 1 +
3 ƒ 3 - 9 -Q 6 6 )2 >, , - 6
B 1 >, * & ) 9 ?/ 3 83 , - 83
)1 B & B ? t 3 9
83 A 6 3M )1

ZZZ1 0 .T : , / ^,M 0
, )2 .) ` ] . / ) 6 ?/
6 1

— 0 q

+ 6 C 6 F9 /1

|1 .T : , / ^,M 0
, )2 .) ` ] . / ) 6 ?/
6 1

( M Q O S 6 1 > @
+ 9 2Q : : /@ 6 6 1 +
3K =` 2 8 Q < / 6 1
>: 3 : : /@ 6 3 M 3 &
~ 1

# $% & ' 12
1 .S < ? 3 +2 1

^, * - / + 8 ( 3Q 6 9
6 @ .S ) ? 3 +2 3 ( L 1 +? ( 3Q
6 9 .S ) ? 3 6 / 2/ .)
` ] . / ) +2 3 1

. / j

3 + 3 + Q 2 ( 23
6 , / 2/1 = ( 3 3 M
6 , / - ) = (2 3
6 , 6 92 @ .) / : ( 3 8@ 1

> - 3) .S ) .@0 .) .) +2 ? /
6 1 3 M .S < F9 :
6 2 c +M ` 2 c .): 6 ? / 6 1
U 6 9 .S ) B 6 / )2 .) /
6 6 )2/1\

. /

9 + - < M
- ? ) 8 = )2 1 6 ,
- < M 0 + + M 3 9 2L
: - L 6 / = 2/1

.S < : < - < M , -


B 1
U+ + M 6 / .S 3/
.S ) 6 ? , 6 / )2 1\

# $% & ' 13
h1 & 8 6 @ , / +2 1

.S < () , / +2 ? / 6
8 = - / 0 L .) ` ]
. / ) +2 ? / 6 1

. / _

> 0 3
> 0 3 = .T
+* + / 6 2 .) 92
>): 6 ?/ 6 1
Q 6 3 @ 1 ˜
=QO = Q < / > 0 3 8
2 < 1 ,() / = c
B 3 ‰ wv’wY ™ Y’Z š Zv“• p 8 3 /
0 p ( 3 1 ‰ wv’wY ™ Y’Z š Zv“•
> 63 & ›• • Z‹‹‹ZY& ˆ WX••y .):
3 = >, )2 1 + 9 2L
3) 1
8 ) +}
>): ) +} ~
+* / 1 . /
=@ , - 8M ) ` ^ 3QO
6 C / +* , 2`< . /
6 1 + 9- ) +} 8
™ ’’XWœ• yY’ .* 3 3)
+* 1 + 6 S/ +*
6 : 6 S/ =
>, @ 1 = - 6 ?
=@ < >,?
6 9: 6 M 1 > 3
@ 1 F6 )2 > ) =QO
= )2 1

M
> = 3 3
= > 0 3 M ,? /
2 6 C3 @ 1 . / p
- > 0 3 M 8 1
+ M ,? / 2
6 C/ SM 1

# $% & ' 14
39 j1

=` ) zC

83 M ) + =,̀ ^):1 83 M 3
M - < - M- - •< 2/1 =` )2
83 M 1 B & >) 23 ž = 3 < ) :
= 3 =`< zC F9 2/1

+ 6 9 ,? / 6 3 - 6 , L
=QO ) C? 6 , L B: 6 K 39 2
6 , Ò K =`< zC F9 )2/1

30 6 CL 6 .@60 3 K
=`< zC F9 2/1 > 3 6 : 92 6 3 =` )
zC + / ) - +/ + . < L
F9 / )2/1 ) 6 : 92 = 3 K
6 9 ,? / 6 3 - 6 , K =`< =
=`< 83 M + . < = - )2 1 + & +{< =` M
+ / -(2 8@ - 2/1

+/ - 6 , )& : = C
F9 )2 1 > & : /) M - B 5)2 <1 =` )
zC + M 3 2/1 + 9 2
=` ) ( 3 / 80 < 3 •B: = € .)2
Q 6 M /1 =`< =
6 , - @ M- @ 1 > 9- 6 / )
^ / + 3 1 >: 3 & = =`<=
/ . < Q ? 3 < + 9 P) 3 +*
>3 / .) / 6 3 - 1

3 / + 1

j1 =`< zC .* .S < < 6 C3


0 3 /c
1 =`< zC F9 9- ( 3 0 .) c
h1 8)* 3 , ) .S ) = 3 -2 -
6 9 3 c
m1 >) 23 < ) 0 < + 3 1 >?
A 9 2 .S < F9 : 6 2 c

# $% & ' 15
39
=`<~

‡1 =`<~ 92 8M - 6
L 1 B & +Ÿ /
. 6 S/ ( ) ( 3) / .): 8M -
6 3 >, 1 ( =`<~ jn !pB B@
>M ? - +2 3 B C Q 3 a ) 6 b
.) 3 /1 >? ( 3 K
@0 `< 8 >, 9 ^, 3
/0 3 O 92 Q 6 C3 /1 >? ( / >?
92 @ 8 = ` 6 C3 1
>? 9 2 @ =`<~ 8
6 C3 )2 1

‡‡1 >? =`<~ jffj ( jf"h +6


) / 3) /1 >? ) /
a 6 b .* 0 <& ^, < 30 6 CL 3
=`<( Q 6 C <1 >? ) /
.) 6 92 >3 - 9 - > 9 -
>3? 1 > >3 - 9- 92 3 3
O 92 / /1

‡‡‡1 j""!pB B@ ) 8 6 C3 (
=`<~ +6 Q <? a 6 < 8 )b
3 <1 > ) =` n1m ` < B- 1 j"g"pB B@
6 K ) 6 @ 3) / jn ` < =`
6 @ +6 Q <? a s ) 1 t ) b
3 <1 > +6 9 3 < a¡ 1 . 1 . 1
t ) b . 6 3 3) <1 jg!"pB B@
¢ ~ 3 0 6 CL +6
3) /1 >/ jgi! 3) /1

‡š 1 =`<~ M >, - 1 >?


@0 ,̀ - 6 )2 ) 92 6 3 1
=`<~ K - ji a† Yw’b ( ! a† Yw’b Q
6 A 3 B9 2K /1 = ` =`<~ g!!
` < B 9 -Q 6 A 3/1 = 9 - h! ` <
B 9- K - 6 A 3 K 8@ 1 .
=`<~ F2 - 23 ^ 3 ) 6 3 1

š1 =`<~ , < 9
M ) B CQ - 32
3) 2/1 =`<~ = 23 3) 8@ 1
> 9 2 =)( 23 3) 6 @ 1

# $% & ' 16
_

j1 9 ] - . 9 2 3/c

1 .S < ) , / .? ( 23 6 - / <c
™1
u1 0 q
•1
£1 ^9 : p 9:

h1 8 - F9 2 3 ) .@ 0 -2 1

Z1 =`<( ) _ ………………………………………………

ZZ1 =`<( ) B9 2 _ ……………………………………………………

m1 ` ] =`<~ 8, B@ -2 1

Z1 >M ? ) ) 6 ) =`<~ _
………………………………………………………1

ZZ1 +6 ) 6 < 8 3 ) =`<( _


……………………………………………1

ZZZ1 +6 ) s ) 1t ) ) =`<~ _
…………………………………………………… 1

Z|1 +6 ) ¢ =`<~ _
……………………………………………………1

# $% & ' 17
39 h
) 8 Q O,

1 ) <& 6 - 3
/ + 1

_ < 0 - _ : <
B 3< _ -0 1
B 3< _ 0
8 _ j!! 3
0 - 6 @ /1 8 _ : <
0 < ) ? 3 z@ 3 =` 6 @
? - - 1 - 6 @ /1
_ ji! _ fi

_ 3 < _ 3 ) +
B 3< _ 3 < B 3< _ B 3< -S

8 _ 6 @] & ~ 8 _ 6 9
.S Q & O ? & 6 , L 3M L
? B 3 9 2 6 @ ^ + ( 1
3 6 @ _ g!!
6 - - 1
_ i!!

_ o
3 +6 - _
B: 83 < = 1 B 3< _ s s
B 3< _ 6 e )
8 _ @ < ¤/
8 _ = .T 3 6 > 6 < )
- / - ) + < Q 6 3 ^ - 9
89 - `) 9- 2? + ,˜ ,e 0
Q ) • L }
- 9- 3) 3 L
2 M 92L 6 6 - ^,
.) 6 6 1
- ^, 1 _ mi!
_ i!

# $% & ' 18
j1 a6 , M 3 + b1 .* 39 3Q
6 CL / =` 9 3) A 3 ./ c

1 a= b .* ^, .S , 2 C1 9
.? < 6 C C c

h1 +2 3 p 0 3 0 < 3 =
8 /1 + 3 M-6 : =` . B ?/
C c

m1 a < 6 K b .* =` ƒ < 8 3 92 C 1 .?
8 - / 0 6 CL c

# $% & ' 19
6 7 2)_ 1j p ) , * Q 3 8Q ) 1

M + / < @ 3 = 2
.)62 , 8@ 1 +? 3L +? 3Q <? ()r :
J< L 6 @ 2 = .* 9 ¥ < ^)2 .* -:=
) < B@ ? <1

> -0 ( 6 ) L 6 @ + <& < .*


+ + < Q 2 Q 6 C <1 =
, < -Q 6 > 63 / M- -0
6 @ < + <1

^,= 3 ) & < /̀ F2 0 Q6 )2 <1


+ 6 S/ 3 ( 6 ^)2 @ <1 + 6
> M6 3 0 /1 O 3 / + M 3/1
( { 6 / 6 { Q 6 C /& 0
6 G ) ? /1 B3 * & +/ = < 9- 3 9:
F/ > & > ? 6 )2 92 2 6 @ ,? /1

.T 3 , /) : < Q & (
6 63 ): 6 S 6 B @ <1 a= ) < 9-
6 S6 6 ): ¢< cb . ) = + <
80 <? <1

8 & / + ) +, 6 @ C =: <1 +
( 6 3 6 . / <1 + * - + / /
> =: c .)2 .@0 )2 1 6 3 ) /̀
+ < 6 @ + < .@0 (S / >,? /1 /
6 3 + ? <1 +M ,? / = ? + @ 3 + ? <1

( - < •? >? 6 Q 6 C = 6 M-
3/1 + <‚ < + ? <1

+1 +,} 6 9 - ,

Z1 p
ZZ1 / p
ZZZ1 0 p
Z|1 6 p
|1 •? p

# $% & ' 20
B1 . <Q6 ,

Z1 ¦
ZZ1 +, ¦
ZZZ1 = ¦
Z|1 O ¦
|1 ? < ¦

>1 3M / .S / 1

> 80 < 6 ) L 6 @ & < .*


+ + < Q 2 Q 6 C <1

Z\ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZ\ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZZ\ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Z|\ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.T 3 , /) : < Q & (
6 63 ): 6 S 6 B @ <1

Z\1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZ\1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

•1 6 , 53 + _

Z\ _

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZ\ _

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

# $% & ' 21
ZZZ\ _

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Z|\ _

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

|\ ( _

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

|Z\ ( _

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

81 3 0 =9 @ .S / 1

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

J1 = 2 39 _ ) , 6 9 62 < Q 3 8Q )
1

Z1 0 Q 6 )2 <1
ZZ1 / + M 3/1
ZZZ1 6 S6 1
Z|1 ( - < •? 1
|1 < ? <1

# $% & ' 22
6 7 2)_
2)_ 1j

, 63M- 0 3d

{M-)2) _ +, & .) + 0 L 0 3 9 -Q
6 ): 4 H 3 92 6 ?/ 6 c

+, _ & {M-)2 d . - 0 3 9P 6 %?/


6 @ .): =`@ = B 1
U>, , {M-)2 ) + 0 L 0
3 + )2 <\

{M-)2) _ + 1

` _ & {M-)2 1 & +, 1

+, _ {M-)2 d + <d a b 1 + &


> >T 6 3 ? / 3 <c

` _ > 0 ) ? /1

+, _ + & +? 0 3 < @ d

` _ + 3 d 8 ,M 1 < 1

+, _ .) + d >? + 2 (S / ) Q )
6 6 = 23 8 1

` _ +, d > 6 6 + 1
> 0 1 > & >/ ) 0 3) a b
U <\1 >/ QO + + ?
U ` < \1 >/ a+QO 6 2 U @ <\1 >/
1 1L 1 . A 2 a 3Q 6 3 b1 >/ )
0 3) ~ )2 - 1 >? +
<? / ) a 0 b1

+, _ ƒ d >/ ) 0 3 c >/ @
9 2 6 } A :M + 1

` _ 1 1 j"hm > >M ? Q <? a < §b


0 Q 6 3 Q 6 C 3 ^, 3 , 3
<1 >/ 0 8, 0
+ ? /1 + & > a 0 3) ? b .
9 : <1 a6s1 < . b .) , as )
b .) , > 0 ? / jgmnp> ( ) ]
0 3 @ <1

# $% & ' 23
{M-)2) _ + & a 0 , @0 ‚ 0 -
) b& .)2 / >, ) 2)1
+ 63)2 0 0 - ) c

` _ {M-)2 & 0 ( 0 - )
3) /1 B & >): 6 2 3 3 &
, / & 0 & M & @ & & 3
)2 / 2 + 3 ? Q 6 3 Q
6 C )2/1

+, _ + & 0 + .) ? 3 6 3 Q
6 C 2/c

` _ & r < & F 0 & 6 )2


M 0 >3 - 2/1 ,
6 39 / / >3 - /
>/ 1 >3? ) U \ A 0 3
>3M- 2/1 6 )2 3
8 * - ) @ 9- 0 8 2/1

{M-)2) _ + & >): = 3` 9- ? , 0


+ )1 + a 0 +Q b
.): +Q ,? /1 +QO 6 K 0
3) 2 c

` _ B & + >): 6 C
6 3` K M +Q K + ) M-
+ 3/1 +QO & & @0 92
)2 0 L 0 +9 Q 6 C 2/1
+ / ) >
+Q , 2/1

+, _ + & 0 3) 6 3 >)* F *
8 c

` _ +, & >): <? / , 8 = 0 3)


M- + ‚ 6 <Q 3
2/‚ 6 9 >3? M >3
8 2/1 , / / 23 = C
+2 BC ¨ Q 6 C / , 2/‚ a+:
Q b 6 C3 8 2/1

+, _ + & +2 3 @ 0 ) Q
2 c

# $% & ' 24
` _ B & d +2 3 ) 8
) - < 1 B & >? 9 2 @ )
@ 0 3 ~ - K©
? - , 3 - 1 ? o / B@
> / 23 F9 () 9 2 : .?
/ 23 K F9 1 >T 3* 0 3
3) >): ( 9: 6 1

{M-)2) _ =)2 & + 1

~ _
=

+1 +,} 6 9 - ,

Z1 @ p
ZZ1 ? p
ZZZ1 p

B1 6 9 , /

Z1 0 0 p
ZZ1 6 33 p
ZZZ1 ª < p
Z|1 6 39 p
|1 6 9 p

>1 BM Q 6 K - > 0 3 Q 6 .S / 1

Z1 < _ …………………………………………………
ZZ1 ` < _ …………………………………………………
ZZZ1 @ < _ …………………………………………………
Z|1 _ …………………………………………………
|1 >@ <6= _ …………………………………………………

# $% & ' 25
•1 +39 A 9 : 3 9: 1

+, _ « 0 @ 9 2 6 }
A :M + 1«
Z1 ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

+, _ «+ d 0 + .) ? 3
6 3 Q 6 C 2/1«
ZZ1 ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

81 9 @ 8 3 K ( 3 , / + 3 M @
3 1

j1 pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

1 pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
0 pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

h1 pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

m1 pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

J1 0 - QO 6 2 - 8 ^9 : 9: 3 92
/ A : 1

# $% & ' 26
6 7 2)_ 1j

t ˜ p B n& jgmi

"1jn t ˜ = ) 3 - 3 jg!! + 83
) @ ) L +] 6 -@ 6 /1 +?
= (S / 6= 6 S /1 +? 0 & 3
0 . ?/ :@ =O M L >2? <1

>)* 3 ^T 6 , 3K 3 &
3 = 3 >,? <1 = ) 3 -
3 9 :1 = ) ^T 6 , - L /1 -@ S?
> ,? / i z ,? ~M M ) + @
A , 3 1 ^) 2 ( z 9 - >,? M
& C ?/ 1 S 6 ,? ) 8 ? 1
6 + 0 = 9- 2-& + / K M > ?/
S K 8, ` 6=, 3 @6 S ? / B: 0 =
` 3/1 -@ F9 : g 0 (
= ) 9- - 6 ? / 6 @ ,? /1 6 ,? /
3 >? - 6 @ ?/ < /
6 @ ,? /1 6 8@ 3 F9
) 3 ž 2 9: = ( = )- 0 = = K
3/1 8 3 Q 6 < 3M + ~ ): M
>2? / < ^, / ( 3 <1 = ,? 9 2
+: 6 S M (9 2 K + ? & 6
>3 + -Q ? 3 1 K M )
> +M- M- 2 ? 1

-@ 6 = M & S M L
= & >,@ /1 (S = ( ^, 6= 3 S ?/ + )
> - 8 L + 3K 6 @ <1 >) (
83 ,? < 6 , < 3 ,? <1 3
- 3 ,? / ^) 2 ( 6 - >,? < . ? &
=O M 3 +] 3 9- B 3 ,? <1 < 0 + 3
+ 80 < ? = 3 ,? / + / + <Q 3 ,? / `@ 6 S /
^, + 3 = >,? > > / > ) - 3K &
0 M & 3 ? 3 ? A >,
@ <11111

=)2 _ @ !!f

# $% & ' 27
+1 +,} 6 9 - 6 , , 1

Z1 6= 6 S p
ZZ1 3 - p
ZZZ1 p
Z|1 ) 3 p
|1 6 p

B1 . <Q6
Z1 +M- ¬
ZZ1 ( ¬
ZZZ1 >2? ¬
Z|1 ¬
|1 < ¬

>1 6 , 53 + _

Z\ + _……………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZ\ + 2 _……………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZZ\ - _……………………………………………………………………………………………………………………………………

Z|\ -2 _……………………………………………………………………………………………………………………………………

|\ _……………………………………………………………………………………………………………………………………

|Z\ 2 _……………………………………………………………………………………………………………………………………

•1 3M .S / 1

-@ 6 = M & S M L
= & >,@ & (S = ( ^, 6= 3 S ?/
+ ) > - 8 L + 3K 6 @ <1
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

81 F9 .S / 1

# $% & ' 28
6 7 2) _ 1 : - 6 , M- 3
=: -2 9 1

•-, d .) 6 2 c€ .): + ) 9 : 96 , 3
)1 + 3 + ) ) < ) -,= < +
A <? / <1

•3 <& .) / 6 @ 6 )2 0 c .
>, 2 C c .): } -? 6 3 < -,= <1 •=)2
>, 2)1 8M ) + - 6 3 B
8 )€& .): >: ) + ) )1

•+ 3 d Q 1 d ?/ 8 <€& .): -,= <


+ 9 2 <1 •8 , / >, & = ) 6 ) / >):
8M 8M 6 ?/ )1 .)
8M ( L c€ .): + ) B0 -,
< / )1 -,= < 6 Q / 6 @ <1

•8M ? ) < = ) 62 , -,
)1 + ? o? / , M +, ^,
3 9: ?/ )1 = ) 6 C / =M̀ 6 C3 @ 1
> 3 3 ^ 6 @ €& .): + ) B / )
A 2 )1 > 9 3 -, - `* - = - -
< < A <1 •.) -, d .)
8M ( L c€ .): F ? - + ) )1

•B@ ) +/6 )2 = ) : ( L c€ .):


+ 3 -,= < A 2 <1 • & >/ ) 1 >? B9 : =` )
/̀ = ? B9 2 ?/ )1€ + ) 6 ): =` )
= ? / B9 2 ? )1 •.M =M̀ >? B9 2 ?/ ,M &€
.): + ) + 3 = ): 6 @ )1

-,= < 2 / = 3 <1 ) < +M ,? -


•.) + 3 < / €& .)2 <1 - * + < 6 ) 3
6 C )1 -,= < = M B9 2 ?/ + 3
+ ? <1 > @ ` )& •.) B9 : =` ) /̀ = ? /
+ B9 2 @ c =M̀ F2 c€ .):
/ ) )1

•B9 2 F2 ?/ B@ )
- / /& F) o? / , M 0̀ @ c ?/
`@ , c = < > ) @ -
M = - 2 < &€ .): @0 A 2 Q 6 )2 <&
-,= <1 ` ) ) +2 3 3 .@0 ,? )1

# $% & ' 29
+1 +,} 6 9 - 6 , , 1

Z1 } p
ZZ1 >: p
ZZZ1 p
Z|1 p
|1 +2 3 p

B1 +39 A 9 : 3 9: 1

Z1 •.) -, d .) 8M ( L c€ .):
`) )1
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZ1 - •.) + 3 < / €& .)2 <


-,= <1
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

>1 ` 6 3 F9 2 = : -2 > 1

Z1 3 < .) / 6 @ 6 )2 0

ZZ1 + 3 Q ?/ 8 <

ZZZ1 >/ ) >? B9 : =` ) /̀ = ? B9 2


?/ )

Z|1 B9 2 F2 ?/ B@ )
- / / F) o? / , M 0̀ @
?/ `@ , = < > )
@ - M = - 2 <

•\ 9 @ - 3 ] =: -2 / 1

.1 _ (9 : I

j1 ……………………………………………………………………………
1 ……………………………………………………………………………
h1 ……………………………………………………………………………
m1 ……………………………………………………………………………

•1 > 3 A 2 =` 3 /c

# $% & ' 30
6 7 2) _ 1
Q 6 ) <
U ^ 1 1 @( \
_ j

- ^, 9 ¥ <1 J 3 / M + <? 1 3
>, < 6 @ , )2 <1 >, , 6 ,} 6 <1 ^, )
6 3< + 3 <1 9 2 < B . <®

+ _ F 3 ^ 3 < = ( 3 J, - ? , 2 c
1111111111 8 - 111111111111

B _ B & = * )1

+ _ + < B ? 8 3 < .): & 6 C ` 3 3 <


.): 6 6 2 < d 8@ 3 3 , - c

B _ B 1 + ) +2 3 < 6
6 @ < 1

+ _ +? ^ 3 < 3 6 : / = 2
.): . , + 2 < d +/ 111111

B _ 6 C C3 1 ^ 3 < . . L ?/
> 3 1

+ _ UF \ Bd +Ÿ 6 6 : 3 >, - C3 1
3 / >3 d
= - 6 3 .) d 6 , - <& >?
{ 8@ c ^, 6 9 O 6 2?
8 2 2 <1

B _ 6 C )‚ 6 C )1 . - + < 3 6 2
@ 6 B )1 F6 )2 & ^ 3
2 < ‚ ^ 3 < = ? = /
83, ,M d

+ _ 8@ )1 > 9 Q 2/ 6 , 6 6 C3 3M
@ 3 1 6 , 3 / = - 1

B _ U. < 2 = \ >? 3 ) ^ 3 < , Q


6 ) < 1 ) < 1 = 6 -
6 9 O - c

+ _ U6 , - ) \ & 1 < d
< / 6 1

# $% & ' 31
_

-^ 3 < 6 ? /6 @ , 2 <®

B _ U+ < (/ \ + < C3 + 1

+ _ U89 : = \ 3 <c

B _ 6 3 3 c + , 2 3 ¯ )2 3
@0 1111111

+ _ U89 : = & F Q )\ {d > < ° 3 <c


= ) .) F 6 ): .@0 )1 >? ~ ):
~ 3 & 3 c

B _ >, C 3 1 J< 6 QO 2 1

_ h

-^ 3 < +, , 2 <1 >, , + Q ) A


0 M- )2 <1®

>, , _ ,M ‚ 0 ‚ M , 3 ) . < < /


6 @ =9 2 1

^ _ U+) )\ + 3 c

+ _ B

^ _ >? 3 8M - B @ / .) c

B _ ^): 1111 > < .)* 3 =@ <‚ >? J


6 3 6 <1

+ _ U> 2 /\ > , >? J -? 6 -


8 < 1 J & > , 3/ .): /
6 M )1

B _ > ?/ M , 3 ^,
@ 6 ): B 2 <1

^ _ U-:= L )\ c

+ _ B 1 + , - >? B 8@ 1 ?/ +?
S - F9 2 & 6 9 O , 1

# $% & ' 32
^ _ . 92 /c

B _ .M 3 = L & 8 L 92
? /& > @ M )d

+ _ ^ >, L > 0 / K )‚
.) =@ d = - ) . K : > 3d U @
2 <\

B _ +/ )‚ + 3 1 6 >, ,
M- 6 / 2 1

^ _ M 6 3< .) c

B _ B 1

+ _ .) 6 3< + 3 <1

^ _ U ?/ 6 @ < \ ƒd M >, L 92 J
)1

+ _ U6 , / )\ ¢< d >? - 3
= 92 6 3 < > 31

B _ +Ÿ 6 >, ( L c = / = 2? c
U^ 3 = \ .M 6 M-M 1

^ _ U(:
(: )2\ > 2)1 9- 3 6 ,
@ c + )11111

+ _ U > ,? / ^, ( . /\ >
6 , 1 ( / 6 9: 6 M 1 U>, ,
6 92 ) @ 6 )2 <\1

^ _ U+ L )\ =` < >, ,̀ A < M <


= ):& . < / 6 9 2 @ /@ c

B _ c

+ _ + = M @0 A @ 31

B _ 0 (3)2/ > 1

^ _ 1 = @] ) 0 < > - 3 )
> 3 ^ 33 / ? /@ c

# $% & ' 33
B _ U6 : )\ > 3 . - = F c

^ _ U6 / \ =@ d 3 .) / .) c

B _ U6 / \ 6 ? < O 3 1

+ _ ƒ 111111 3 c + 96 = - ƒC /c ^ /c

^ _ U> / )\ + d > 6 > d >


¨ 6 - .) > d & >, 1
. 3 = 3 > 3 . /Q 6 K < -
F / 6 , M 3, 2` c

-6 < >, , ^, ^, < < )2 <®

B _ U+ Q )\ < 3 , .M
, 3 1

+ _ + ? K= M 6 ‚ .M ?/
F / 6 ( L c `& &
& .): > 3 ^ - F
< - .M .) c

^ _ U )\ o 3 d S - > M 8 & A < 3


d >) ¨ 6 d `? S - > M
8 M d

>, _ + .) c

^ _ U-:= )2\ + .) c 3 ‚
> QO 3 ‚ QO 3 ‚ > 1
>? = 3 8M 92 = ) @ .):
)2`< d

B _ ./ > .) c 6 , >, 2 > 3


.M c 8M - @ / +/ c .) =@ &
, 2`<c

+ _ 8M - .T @ K 6 , , 2 d
M 1

^ _ 9 - =M̀ 6 , 1 9- 3 6 ,
+ . - @ 1 +Ÿ / 8 ,? /
3d

# $% & ' 34
B _ > 6 , ‚ : 6 9 O d M 1

+ _ > 6 , ‚ B3 6 9 O d . /
6 M 1

^ _ UF Q /\ 6 , >, 2/1 B & +/


92 < - 3) 3d +) < d 8M = )
. )c 3 L =M̀ @0 K M
@ ‚ K ( A ? /,- > 3 3 )
> 3) =` < ¨ <? ‚ < ) K -
> M 3 1 QO 6 3 8 - 80 )
O ) 6 L 1 .) 6 C /c B 6 ,
>, 2/‚ B ‚ 6= ? 6 8 =`@ 6 ,
. , - . 8Q 6 =)2
S / 6 M- 2/ ^, 1 + 3 , - .) 3)c
U>, , 2 < \ +) < & ( 6 , ? < 3
@ 3 92 ? C p
3 C p +2 6 3 , - + M- ? / 3 Cp
>? 3 ^): - 8 8 L c

• ~ < L ~ M L
3 .)2) * 3
• . L d € .)2 <‚ ¨ 3 M-
.M„ ) 3 c 6 M @
: 6 M @0 0 `<‚
6 : = 3 , <‚
< C Q6 K M `<‚
+ QO + / QO 6 , `<‚
8¢ ><& 8@0 `><& 6 ¢ ><& 6 `><‚
^T / 83< S
/T 63 )2 3 =` d€

- 6 @ ° 3 < 2 <1 6 < >, , 3 C&


= 9 )2 <<®®

~ _ 3 6 ? &
) 0 6 3` & Ujgfh\
Ujgfh\

# $% & ' 35
+1 +,} 6 9 - 6 , .S / 1

Z1 p
ZZ1 (: p
ZZZ1 p
Z|1 p
|1 ¨ p

B1 6 = - 3 ,? / i =< A 9 : 3M
. 6 S/ 1

Z1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZ1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZZ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Z|1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

>1 6 - 3 - 1

Z1 =` < >, ,̀ A < M <


= ):& . < / 6 9 2 @ /@ c
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZ1 > 6 > d


> ¨ 6 - .) > d
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZZ1 3 L =M̀ @0 K M @
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# $% & ' 36
•1 , /0 < - 3 1

Z1 ^ 3 < 3 <c
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZ1 6 < ^ 3 .) <c


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZZ1 6 < . @ 3 < c


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Z|1 F) ^ 3 < 6 < ?/ : <c


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|1 ^ 3 < ?/ : / 3 c F)c
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

81 = _

^ 3 %) @ 3G 1

# $% & ' 37
6 7 2) _ 1

j1 _ !1jj1 !!f U± 39 : \
= _ 0 "1h! 6 0 i1h!
> _ 6s3 + / @ 3

& +2 3 & 6 ¨ 6 <


9: < >M- - 1

il 8@ d

6 < - _ + = 3 & )

1 = 3 80 ( 2
SM + 3 >,? / 6 M- 2/1

8M - < 11d

6 < -_
+ 0 U!j phmi ng"f\

h1 M
M M 3
= M d
gjn M 9- 8 ? > 1

3 @ < M 9 92 92 / )
= M = -Q 2? >
M M d

"™ & /) ? ) & {<

+1 +,} 6 9 - 6 , , 1

Z1 3 p
ZZ1 p
ZZZ1 ( 2 p
Z|1 8 ? p
|1 @ < p

# $% & ' 38
B1 6 M 3 > 6 @ c

Z1 ( _ …………………………………………………………………………………………………

ZZ1 > @ _ …………………………………………………………………………………………………

ZZZ1 ~ )2 _ …………………………………………………………………………………………………

>1 / .S / 1

Z1 6 9¨ p
ZZ1 ± 39: p
ZZZ1 = 3 p
Z|1 @ < p
|1 M p

•1 ^)
^) 2 3 1

81 - Q 3 & 8Q B 3 9: ) /
1

p 6 +2 < 6 C3 1

# $% & ' 39
6 7 2)_ 1h - 3) ( 3 , +2 <1

) 2 < 3 = 1

B . ) 8 6 92 } ± 1 )-
@ / 8 ^ 3 3 + <1 : 3 ,?
} ± ) 6 @ + < M <1 . L
B CQ @ 6 @ < - -0 + >,? /1 o? / 3/
: >, - )* 3 3
=Q <1

B . ) _ •( ) /̀ F
8 <? , 2/c€1

+ _ •( + 2/€1

B . ) _ •F) + @ c€

+ _ + -/ + * 3
8e 0 ( 3K , <? /
-} O 2 ( 3 8 /
6 @ 6 3 , €1

3 < 6 ) >? . * - BQ 3 >,? /1


+ 3 A <? / / 6 @ ,? <1 3 <
3K ; ( M ? ,? <1 + , - 6 3
. ) +? ( + / + <? <1 = ˜M
/ .S ? / < <1 ( + 3 >,? 1 -} O
6 1 ) 6 6 / > . .@0 3
. ) ( /̀ )* 3 3 / 8 <? <1
( . 8 ?/ 3 1 -} O ./ 6 1
( 8 / . * - =)2 8 /1

> / . * - . 3 /1 B CQ -0
1 L ¯ + ¯ ) 2? /
6 K .): ^, <1 L .M - c
>)6 , / + 9 + , - /1

^, -2 8 L >)6 , -2 + L
^)2 Q < L - .): <1 +? > @
6 , L @ / 3 / 6 @ <1

) 3 , ^, : 3 / - + /
<1 +? 8 + SM Q 6 + L - Q
6 ) <1 + * +T 2 6 C )1

# $% & ' 40
2-&
+ 3 < / 6 @ = )2 <1 •=` F)
2 € .): <1 + ) )1 9 2 6 + )
2 / + & 3 + ?/ ` S ?/ )1
. * - =)2 8 S ? / .): 6 @ 3 1 +?
3) , / - z Q 6 -0 + 3 =
B3 9 :1 : 3 3 . ,? B CQ ) - >? Q
M . / 1 >? . ) ) 9 =
> z )2 )- @ / + . 3
6 92 @ <1 Ÿ @ <1 >):
8 6 M- Q 3 B 6 @ , -
@ , B . ) )1 L 3< ( 3 3
6 ? /1

+1 +,} 6 9 - , 1

Z1
ZZ1 3 /
ZZZ1 L
Z|1 +
|1 )

B1 ` @ , /0 < .S /1

Z1 B . ) . @ < c

ZZ1 ) 3 ? : B . ) .)
6 C < c
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZZ1 L 3< ( 3 3 6 L .)2 6 3) 6 ,


.) c
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Z|1 B . ) B CQ 3 6 9 2 6 2 .)
0 c
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

# $% & ' 41
>1 . <Q6 .S / 1

Z1 ^ ¬ …………………………………………
ZZ1 S ?/ ¬ …………………………………………
ZZZ1 6 ¬ …………………………………………
Z|1 >): ¬ …………………………………………
|1 ¬ …………………………………………

•1 9 @ 8 = - 3 0 6 .S /
6 @ 6 9 3 1

Z1 …………………………………………………… ZZ1 …………………………………………………


ZZZ1 …………………………………………………… Z|1 …………………………………………………
|1 …………………………………………………… |Z1 …………………………………………………
|ZZ1 …………………………………………………… |ZZZ1 …………………………………………………
Z¬1 …………………………………………………… ¬ …………………………………………………

81 +2 ± < B . ) + < 92 : -2 .S / 1

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

J1 +2 3 8 .* : -2 .S / 1

# $% & ' 42
6 7 2) _ 1h

6 )2 ,1 1 3 0 O? <1

, ² , ( 3 < .) ) 2? <
2± < ,1 1 3 0 O? <1 > < j""h pB B@ 2? <1
, ²< , ( 3 < 3 0 O? .) ) O , ,1
1 1 .) /1 > < S - = - +3 / 0 6 C <1
a.) ) 0 6 C/ b .) / + < -1 > 9 - F9 2 3
6 <Q > ) >: 6 @
B9 2 3 < ,1 1 1

? 3 ) 6 6 / • 6 @ < ,1 1 1
. & L ? 3 .)2 + 3 / <1
- ? 3 . 2 < . >
/1 3 6 / • 6 @ < ,1 1 1
3 6 . 3 2 - + 3
> < .S L <1 (, ) + / + -& > 3 + /
3 & ) & = 3) < : B 3 3 >
.S 6 92 1

>± < = = 6 @ ,1 1 1 .S 3
b `< , + / > ,? /b .) - 1 +/ & 6 @
() 9 2 6 2 @ .)2 = b6 @0 ) 6 , + /
/ 0 b .)2 L .S L <1 >T , ,1
1 1 ) B ? +2 L ? 2 L 6 / )2 1
6 < 6 2 @ .)2 = 6 9
M M > < F9 : 0 Q 6 C/ <1 >? 3
= ) M- 6 9 : + 9
6 , L > , - 8@ 1

,1 1 1 2? B 3 M <1 b )b&
b= b .) > < B 3 >,? / 0 6 C - 1
~ 3 80 < L 6 9 2L 6 <
L < 2? 0 6 C/ <1 > <
>: 6 3) 8 / <1

,1 1 1 .S ) ~ ( Q ) ~ ( Q ( 3
+ 3 0 B9 2 L <1 .S / 3/ ?
>? +2 ± < jgihpB B@ >39 .C ' <1<

# $% & ' 43
+1 +,} 6 9 - , 1

Z1 6 p
ZZ1 = p
ZZZ1 p
Z|1 +2 ± < p
|1 >39 .C < p

B1 9 @ * 0 6 @
,1 1 3 0 O? < 923 -2 .S / 1

Z1 >39 6 3< p

ZZ1 ? 6 3< p

ZZZ1 6 p

Z|1 .S 3 p

|1 M U \ p

|Z1 >2 p

>1 3M 6 < 3 - 1

Z1 ,1 1 1 j""hB B@ 2? <1
> < jgihB B@ >39 .C <1
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZ1 ,1 1 1 >? 3 = ) M-
6 9 2 <1
+ < 2? B 3 M <1
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# $% & ' 44
•1 - 3 9: 8, F9 : 6 9
3 1

Z1 …………………………………………………… ZZ1 …………………………………………………


ZZZ1 …………………………………………………… Z|1 …………………………………………………
|1 …………………………………………………… |Z1 …………………………………………………
|ZZ1 …………………………………………………… |ZZZ1 …………………………………………………
¬|1 …………………………………………………… ¬ …………………………………………………

81 8 - 6 %? 2± < 9 2 ;: -P .S / 1

# $% & ' 45
6 7 2) _ 1h

OM =
6 < )2 3
M ) ? )
0 2? <d

? ) +,
± 6 92 <
>? 3< - C
>,? / 6 @ ? <d

- 2
/ 6 - ( 23
A 82 @ <
6 ( 6 C <d

aF . * 3 b
.): 6
=
6 92 @ <d

/ 6 ?
S = <d
9: / = < -
9: C = )2 <

6 @ 6 C <
6 C 6 @ ? <
M 6
@0 M 2? <d

, 0 ± ? )
Q 6 )2 3
^, / M
80 <? / = ,M d

U -3 36 , \

# $% & ' 46
+1 +,} 6 9 - , 1

Z1 0 p
ZZ1 ± p
ZZZ1 ( p
Z|1 p
|1 9: C p

B1 3 0 ? Q 6 9 + 3 @ .S / 1

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

>1 , /0 < 1

Z1 > 3 >39 2 3 < 3 < c


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZ > 3 92 < 3 <c


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZZ > 3 6 < 6 : 3 /c


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Z| 9 2 =` +2 / .) c
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

•1 6 , .S / 1

Z A 82 @ < p
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZ1 6 @ ? < p
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZZ1 ^, / M p
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

81 bF . * 3 b > A 9 2 92 8 / , .S / 1

# $% & ' 47
6 7 2) _ 1m + 3 3) Q 6 9 } 3
6 , - 1

+) Q 6 M d 0 d .) O 9 : (9 : < )2`< d
8M () ?/ ?/ - .) 6 3 3 c @0 `<d
@0 `<d @0 `<d = ) )111 1 .) aB b .): A : <1

8M ( < M 6
J)2 = K M ‚ ¨
{ + ?/ +
M 6 S ) 2)1 +) ) .)
()* 0 8 ,M 1 8M - =@
1 > • 9 : 8M - 1 = ) S
- 3 )d 6 C )d .) 8 M F d
3 `) d L 3<? ( / & M + L
8M d

.) /̀ ? / J} M ‚ ƒ 3 - ‚
+ z = 9 )2 ‚ + .) 82 < 1 + <
8 3 , 2`< c + d - , 2/‚ 8M F9 2 6 @
+ /Q 6 K ‚ F2 Q 6 K M 1

,M - ? d = ) ) 1 a b & a= Cb
.): .) + <1 /̀ 30 6 C 3 .) 8, < 1
ƒ & & & C & 30 & -
- F9 M .) 8, < 1

- ? d +M ,M d < G,? / 2? /
6 2/111 .) + -d >) 23 +2 3 <Q 3 =`<( &
M . <? / )1

6 & 6 & 6 & U ,


<\&
B / M 83 < 83 < - - .
.) 8 1 .) a - = b .): A : <1
+ + 3 C .S B L + ?/ B =
.) . =9 ( 2/c B & =MA ) 8 3 )1

+ d +M .) )2 =9 ,M d
+T ) a/ 2( b . 1 +M 6 ): / 2( A :
M M 1

# $% & ' 48
/ 2(

- ? +3 = ,? / d, 8 =
>M ) ?/ 6 )2 1 =`<~ K < K
A , )2 1 + - 3 . 6 , & - =`<& ,? /
)2 + / 6 , L >M- ) = 6 )2 1 : :
S/ 6 C3 )2 1 . - 8 M >,
> @ 1 ^): M & 9 62 ): z 5 >3? 1

+ d 83<? / = 9 - d B & +/ )
M 1 > ^ ` -
a M -b1

K - +, & 6 ) A 3 M & C ? / = 9 )2
6 )2 c + 6 3 6 3 - 6 M A .
F9 2 >2 = < 8 )2 1 + 9 2 a z 5
>3? b U )\ .) <1

= = 9- 3 6 , & >M- ) >2 -


6 C )2 <1 F9 : 6 , L .) ~ ) +* 2 < 1
>M- B3 9- 9 6 < ` ):
8 2 < 1 6 , & 3 & ž2 & 6 ? F9
M a .Q 6 b .) , F9 2 1

- .) B 8 Q 6 C 6 , 3
,/ 2)1 =M̀ 8M B 8 Q 6 C/ 6 ,
+ LM )d

+1 +,} 6 9 - , 1

Z1 p
ZZ1 = p
ZZZ1 =MA p
Z|1 / 2( p
|1 . 6 , p
|Z1 z p

B1 + 3 6 @ 6 , .S / 1

Z1 p ……………………………………& ………………………………………
ZZ1 6 p ……………………………………& ………………………………………
ZZZ1 p ……………………………………& ………………………………………
Z|1 ¨ p ……………………………………& ………………………………………
| p ……………………………………& ………………………………………

# $% & ' 49
>1 & 9: / 2( B 3 92) 3) .S / 1

Z1 p
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZ1 p
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZZ1 / 2( p
…………………………………………………………………………………………………………………………………

•1 / .S / 1

Z1 3 ) ³ ………………………………………………… ´ ……………………………………………
ZZ1 • 9: ³ ………………………………………………… ´ ……………………………………………
ZZZ1 z 5 ³ ………………………………………………… ´ ……………………………………………
Z|1 < ³ ………………………………………………… ´ ……………………………………………
|1 ³ ………………………………………………… ´ ……………………………………………

81 - 3 0 ,0 3M . 6 S/ 1
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

J1 a= M b .* 0 , M
O ƒ < .S / 3 % 1

# $% & ' 50
6 7 2) _ 1m

- ~ 3 >,? ) = )1 1. 1B<1 <


+ ? ) <& - ^, = - .)2
= (S 3 +9 : 3 ,? )1 3 3 )2
>, - 6 9 2 @ 11d

- ` >, - o? / ) . < -2 3
A .)2 3 K 6 : 0 <Q 3 K <
` @ 3 3 9- / )11d

«o3 & 3 . 3 / ()* - @ 1 K


8M ( 3 ^, = ? ` @ ‚ + 9 - =M̀
. - 8 @ « .)2 )1 = ) +S QO
8: + ^, 0 2Q 6 C /1 ( )( 23 ^, 3)
> + 3/ 3 >,? /1

& «
=` .) ( 3 B ] 3
8 * & 6 : 3 6 / * b + 9- 8 - :
@ « .)2 <1 «o3 & = ) + )1 = Q 3 . - =
& = 1 8M 83<?
)& > .) 3 >,@ 3 1 6 3 O QO
. - ^, ? < 6 =Q 3 = ) ()* - ? )1«
.)2 ) = )1

o? @ 3 8 ) = )1 ( 3)
= - = ? / 6 @ )1 ( + * - 6
3M Q 6 ? <1 6 /̀ + ) 6 @ & =< &
+ 83< 3/1 + / , - 2-&
( 3) 6 6 , <Q 6 9: = , ( 6 , 3/1

+ < = ( 3 - (39 3 >2M <1 2


( ` 6 C/ 6 ? 6 6 M 8 <1 «( & =M̀
>? F -Q 6 C 8 3 .)62): 2 )1« .)2 /
+ ) @ M5 1 + / @0 ` / C 11b = )d = )
6 C >? 3 & 8 . =` 6 % C = A /1 = )
8 - 8 )1« .)2 <1

€ 3 83<? < + , 6 , / /
83 3 / - 8) ) 2 , - 8 6 C /&
z 83< = / ( 3 > L + Q ( 3
>, /111d€ .): ( A 23 /& Q 3 + /
9 2 @0 ^9 2 6 @ ) = )1
9 2M )&
3 1 1+<
1+<QO
+<QO 0 )&
)1

# $% & ' 51
+1 6 , - 6 9 - F9 2 6 ,
, 1

Z1 +9 : 3 ,? ) ³
ZZ1 : ³
ZZZ1 ³
Z|1 ? < ³
|1 3 ³
|Z1 83< ³
|ZZ1 M5 ³
|ZZZ1 ( 3 ³

B1 Q 6 9 - F9 2 62 , 6 .S / 1

Z1 - ^, = - .)2 =
(S 3 +9 : 3 ,? )1
……………………………………………………………
ZZ1 ^, 3) > + 3/ 3
>,? /1
……………………………………………………………
ZZZ1 6 3 / / . - ^, ? < 6
=Q 3 = ) ()* - ? )1
……………………………………………………………
Z|1 o? @ 3 8 ) = )1
……………………………………………………………
|1 Q 3 + / 92 @ ^9 2
6 @ )1
……………………………………………………………

>1 ) 3 9: 1

b 1111=` .) ( 3 B ] 3
8 * & 6 : 3 6 / * b + 9- 8 -
8: @ b .)2 <1
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# $% & ' 52
•1 6 - - F9 2 6 30 .S / 1
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

81 3 6 92 6 2 = 96 @ 3 =
3 c

# $% & ' 53
6 7 2) _ 1m

aa>, , @ ‚ = ) 6sE & • 8) I 3


>S / ~ D @ 1 • 6sE & = ) 6 G 6
R: ' 6 5 2)1 .) & K - 3 cbb .): 6 % <
-MŸ {D 6 9 2 B;% 3 M s 6 )1

+6 % D) B ?/ = % ' 9
9: , I 3 '2? ',? ² µ& .T D 3 ( >)P&
K -Q ' <1 @ - ? /& 6= E D 3
SD < M 1 ^ = I & +6 % 9: N D µE )
¶ D3/1

aa.) %3 ' + , ) ^ 6 @¢ <cbb .):


R, < 9 -& aa= ) / ', 5 2)1
C /& = ) 8, @ .) +P )1
+ 3 6 9 P& D 9P >)P& = * .) L
6 2 >? C 8, 5 6 @ )bb .)2 < ² µ1 >, /
o? / 3/ ^, 0 6 ; = >,? / ?
² µ& 8 6 9 2/ + ) $2 d

² µ& )$ ); D ^, N '3% ) & jgm!p


> $2? <1 - N ', $3/ & - ? = '
= M I = <1 $) <& -MŸ { I E <? / 9
3L aQ Q b . = L 9: 6 6 M5 <1
'6 / 3' 3 · M $3)¸ E ž <1
² µ + 6 ,Q @ I >2M5& µ $ Q F9
6 9 2 < + Q )$ ); +* $ <1

+M ƒ < 80 ' -' = < 3& 83<R


( ² µ& ¸ M ) ' / <1
A & N 9 3 92 < - 9: 6 M5 <1
ƒ % , 6= E 3 6 9 P6 : µE ) a¹ ¡) b .)2 '3 @
( 2 -Q N D 6 , 9 5 /1 > E & a;H D
= 3 >, 5 2)b . +PD < ² µ1 3 2? /&
;H D = + 52 < . D < M .S ? 1 aa C
/& = ) 8, @ 1 ;H ~ >? >)*
6 , L bb .): 8:'L ) 6 ) < µ1

jgfjp a' $ b 6 I 3 5& 8 6 M- /1


+ )$) < 6 I 3 aŸ $ BŸ Ÿ ¡ % b& a% <) BŸ )b&
a.) < ' )b . M žG 1 + /
a BŸ 6 b> = / 6 @ ,? /& <
( 2E >2? / < ² µ1

# $% & ' 54
+ < . / 6 @ G ,? / ^T 3 5& + / 8E
P /D .): < 6 ) K & ( / ()2 / 3'
+ , - F9 0 ') < >): D > 1

C , .): ', < .): 6 9P 3 6


( 3 /‚ C 8, - < 3 < .) /
² µE ) 6 K ?' d

. 1 )&& D
1 (, ) )

+1 +,} 6 9 - 6 , , 1

Z1 p
ZZ1 6= p
ZZZ1 C p
Z|1 < p
|1 ? p

B1 6 , .S / 1

Z1 @ p ……………………………………& ………………………………………
ZZ1 p ……………………………………& ………………………………………
ZZZ1 + p ……………………………………& ………………………………………
Z|1 - p ……………………………………& ………………………………………
|1 8, p ……………………………………& ………………………………………

>1 - 363 3 - 3 1

Z1 3 9 2 3/c
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZ1 3 , = 3 ) . / 2 3Q <? <c


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZZ1 + < 2? J< ./c


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Z|1 + ) 0 . 3/c
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|1 > - 80 < / , / 3 /c
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# $% & ' 55
•1 3 ( / 1

Z1 ² / i 3/ …………………………………………………………………………… 1

ZZ1 ² ) ) ………………………………………………………………………… 1

ZZZ1 ² …………………………………………………………………………………………………… 1

81 9: 8, F9 : 6 9 + 3 M @
1

² µ&
)$ ); D ^, N '3% ) &
jgm!p> $2?
<1 - N ', $3/ & - ? = '
= = M I<1 $) <& -MŸ { IE <? / 9
3L aQ Q b . = L 9: 6
6 M5 <1 '6 / 3' 3 · M $3)¸
E ž <1 ² µ + 6 ,Q @ I
>2M5& µ $ Q F9 6 9 2 < + Q
)$ ); +* $ <1

J1 3 F9 =) -2 / 3G 1

# $% & ' 56
6 7 2) _ 1i : J M ,? / 9 )
M Q <1

? j!!! B@ ( 3 . @

+Q - >3?

+QO / 2 6 C 9- & > 3 & + 3 )2 9 P)


<Q - >)2 3 3 M B9 2 L /1 jmihpB B@
6s 6s) U ) > < - ) < +Q
> , - - ) < .)2 6 3< ? / \ 8, 3 8 6 @
.S / +QO 8@ <1 jmfnp> 3 6 ) ( /
+Q 6 5 <1

6 < / 2

j"fnp> +6 @ < 6 6
= ( 2 - 6 @ /1 6 < / 23 ) B jfgjp>
.)2 } O 83 M ) =`@ z Q
6 C +* ( 2 @ 1 ) 6 j"hfp
> @ 3) /1 +6 ( <
6 @ 6 3 8@ <1
> 3 / ^ . =`@ z 9 - +* / .)2 BC -
+ 3 3 1

) @ jfpB 9 2 @ -Q 6 2/1 ( / )
3 8@ 3 < + @ ^ 1 U•ƒ € .) / > /
6 3 ) = /\1 j"h!pB B@ ( /
8, /1 j"fgp> ) - +
. ) @ <1 j""!pB B@ ) 3)
6 M <1

¢ 3 ) U¨
U¨ @] E % \ <Q

+6 @ < # M& jg "pB B@ / `) 923


B C Q 3 & +S 6 @ , - ^, ` ) ^, -
=)2 3 ,? /1 +? > ^, 3 ¨ @] E % <? ,? /1
+? ¨ @] E % - + < º6 )º . 6 3 <1 6 <Q 3
t < & .<) 6 3) ) 2 < BC 6 C <1 jgmipB
B@ >? ~ , - = O M /1 >): ¢ 3
<Q ,? / º+@ 3 º .)2 6 ,
= 3 8 /1

# $% & ' 57
0

>3? 0 6 2 3Q < § .) < j"h!p


8, <1 > < 3 1 jgmhp> e 0
+ ) 6 < M ) 0 6 2 3 6s< 3< ) > 3Q
6 C 6 6 3< 3) <1 6 .)2
>? 0 3 6 @ ) ( / º t s)º -@
@ A 2 2/1

+] -@

+] -@ ) + / 9- 0 < . o) )1
^, 6 , ) . & +/ 6 K 6 : / +] )
. 3 92 = S / + 8@ - 3) &
0 . 3 ^ + 96 ,
- .)2 ž +2 ( <1 < ^ ) 6t C <&
jgm!p ( / +] -@ @ <1 jn s» jgmip>
( / +] -@ 6 8 +
6 /1

< & jg!hp> ( ) ( 2 - >3? @ 3


+2 ( <1 + ) 2- .)2 6 2 3 3 < ( /
6s >3? jgh!p> @ <1

@6

m + < jgifp> > e 3 +* 3 a jb .)2@6


9 2 /1 j F jgnjp> ( / ¡ )
@6 3 ? <1 ? * -Q 6 K 3 +6 <
6 )2 <1 ! s» jgng >T ) = 3 =`
B M ) = ? /1
U> 0 3 \

+1 +,} 6 9 - 6 , , 1

Z1 8 p
ZZ1 ^ p
ZZZ1 ¨ @] E % p
Z|1 = S p
|1 6 2 p

# $% & ' 58
B1 > = 2 6 C 1

i. 6 C 9- & > 3 & + 3 )2 9 P)


<Q - …………………………………………………… 8:/ 0 3 >, 2/1
ii. …………………………………………………………… 83 M ) =`@
z Q 6 C +* ( 2 3 @ <1
iii. ) …………………………………………………… 3)
6 M <1
iv. ( / º t s)º -@ …………………………………………………………
.)2 0 3 6 @ @ <1
v. >T ) = 3 ………………………………………………
jgngpB B@ 3 = <1

>1 @ < ) 6 3 .S 1

Z1 6 p ………………………………………………
ZZ1 ) - p ………………………………………………
ZZZ1 6 ) p ………………………………………………
Z|1 p ………………………………………………
|1 +] -@ p ………………………………………………

•1 92 3 .S 1

Z1 6s 6s) 8, 3 8 6 @
.S / +QO 8@ <1
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZ1 ) 6 j"hfp> @ 3) /1
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZZ1 >3? 0 6 2 3Q < § .) <


j"h!p 8, <1
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

81 6 3 3 9: 1

Z1jmfnp> 3 6 ) ( / +Q
8@ <1
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ZZ1 .)2 6 2 3 3 < ( / 6s
>3? jgh!p> @ <1
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
J1 8) <? @ ./cc
./ 0 3 / .): ;: -P
.S / 1

# $% & ' 59
6 7 2) _ 1i1

B ) @ 3 ? / M `
8 8 L 8@0 80 F9 6 C/ 6 6 3
, + ?/ ? / + ) +2 ? / ƒ 31

6 - 8, ] () +) 23 ) 6 C 2 3 &
> )2 & ƒ 2 =` & M ) + & 2 )
^ 3 & , M ) - .S ? ƒ 3 @ )1 >T :
ƒ 3 + ) <Q 3 > 3 8, 6 /1
+ )2 ~ M @ / / ) 3 9:
- / .S ? >39 3 > ^ 3 ) 6 (
> .) / BC < ) ( 1 9 2 < - /
8 3 ( ) ( > ): 9 - +?
~M - ) + 3 >,? /1

+? ( > , a M- b B- 1 ~ M 3Q
<? / .) / >) 23 3 +2 ± < ) ( 1 B & +?
+2 3 @ < - 6 ? , 2/1 . )
~M 8, > , 3 3 - B - .)2
, a M- b .): + <1

9 2 < 2 / @ < > 3


923 : . , ( 3 1 )
( 2 < )2 / 8 : .? > 9- >
> LP 9- 8 / 6 6 2/1

~ _ 3 - < +2 3 U jh \

+1 +,} 6 9 - 6 , , 1

Z1 @
ZZ1 8,
ZZZ1 /
Z|1 BC <
|1 @

# $% & ' 60
B1 8 = 3 0 & & k & 0 & = k & 2
6 9 3 1

& & & 0 & = & 2

>1 - 3 1

Z1 B ) ( +2 ? / .) c
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZ1 6 - 8, ] () +) 23 ) . ,? /
> 3 8, 6 @ )c
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZZ1 > ): 9 - + 3 >,? /


./c
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Z|1 ~M .? > Q <? /c


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|1 9 - >)23 3 / ./c
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

•1 / .S / 1

Z1 B ³
ZZ1 8, ³
ZZZ1 9: ³
Z|1 3 ³
|1 ³

81 + M ,? / M Q _

<

# $% & ' 61
6 7 2) _ 1i1
~ 3 zM D ¶< d
U ¼1D1 T \
6 / R 92 .) / + , - 6 , 1
R 92 O >, < A R 92 < / 6
~ ): ( 53 7( 2 $ @ 1 +
< & B< ( + 2L & ' Q ;? ' 1 >? ~ )P9 -
;2 E 9; 1 +? E 9; .? E 9; A '9 -
6 @ 3' 1 = - = E 9 ; +I / 6 1

^)PG,? / : .@] M 1 $2-& &m&n .): > @


> @ .@] M 1 $2- j!! G,? / ½ & j!!& g" gn& .):
> @ > @ - 2 / .@] M 1 $2-& = )- = )
- 2L M 1 > 3 i&n&f D D - 2 / .@] M 1 >
FS F - 2 / .@0 9 : 6 @¢ < .)2 & 8M 3
R '2) = + D <? ', 52/ .): +< 1

> / ƒ < BM5 3 . / 6 M 1 +'


^, 'E º.
. º1 .S 63 .@4 -P / 6 M 1
+ / > @ ~ ): ' I 8 ºF
Fº .S 63 .@4
-P / 6 M 1 > / ¤@ ^, ( 2 ', $ < ¶<
.)2 & . º.
. º + / ºFFº .@0 D , ¾< .):
6 %3 , 1 + / 8M R '2H) + •M 6 %?/
6 1

'3 ;? ~ R '2 6 - < /


6 1 6 ;E , D M ,M 1 +?
D 9P 6 } B C Q; @] M 1 : . '% >?
D >,? ',? & > D =)2 >,? ', - .): ;? ' /
,M 1 ;? ' ;? ' ~ E ) ;? ' - B9 2 <
R 9 2K 6 ,- 1

M /& E ` .S ? / +) 23
R Q; ' # /& , / % 92 6 C / > 6
A 8M ;? ' - '2 L & R '2 L < / 6 @
1 8 G) ^T 6 , 8: ƒ < >3? ' 1 +'K > 3(
~ L ƒCD >3? ' M 1 > 3 ƒC . / 6 @
R): D 1 ~ - ƒC 6 +/ /, $ / C
^): - 3 9: () 9 2 R): CD 1

B 3 .? = ( ~ - F *
6 / 6 @ >,M ‚ R 92 /M ‚
R Q 'L M 1
=)P_
=)P_ M 3< <

# $% & ' 62
+1 +,} 6 9 - 6 , , 1

Z1 R 92 p
ZZ1 7( 2 p
ZZZ1 ;? ' p
Z|1 p
|1 8: p

B1 = 92 < / 6 @ 3
39 -2 1

Z1 …………………………………………………………………………………………………………………………………
ZZ1 …………………………………………………………………………………………………………………………………
ZZZ1 …………………………………………………………………………………………………………………………………

>1 8 = - 3 0 6 9 9: 8, -
F9 / 1

8, > @ . /
o

B & ƒ & 8 )

> & >,? /& >)&

+/& 8 3& >)

> & >

•1 ) 6 9 - ^, .S /
Z1 8M 3 p
ZZ1 =M̀ p
ZZZ1 M p
Z|1 = Q p
|1 >3? M p

81 = 92 39 92 D - 1

# $% & ' 63
6 7 2) _ 2.6 + 0 & + & & -2 &
~ B 3 9 2 ?/ - <1

!!f

? j! B@ 3 )2 ) F9
2 ( 23 = ? 2 , >T , ( 2
= Q ) = 6 2 F9 6 C3 , )2 1 0 <
B . < < / , - 3 + • €
>T , fpj!p !!f +): = 6 : .) +2 ) 2 1

= _
=
= = = > 6 : <
6= g1!!p ) ,1 +,
6 ) !h1!g1!f =@ j1!!
g1!!p • ,1 0
j!1!g1!f =@ j1!!
g1!!p ) , <
MA < jf1!g1!f =@ j1!!
g1!!p ,1 )
s A < h1!g1!f =@ j1!!
g1!!p - ? ) ,1 )
t M h!1!g1!f =@ j1!!
g1!!p 2 , +
M- !j1j!1!f =@ j1!!
g1!!p ,1 M
! 1j!1!f =@ j1!!
g1!!p -² @ ,1 ? )
6 jm1j!1!f =@ j1!!
A O g1!!p M < ,1 - )
ji1j!1!f =@ j1!!
"1h!p / -S
>: QO 9 : f1j!1!f =@ j1h! B 3<

9 @ = M = 6 2 9
( 2 + / - +* / 1 B &
M- 6 2 , 0 < = 6 : <
6 < 6 @ M 6 2 ‚ ?/ 6 1

# $% & ' 64
+1 +,} 6 9 - 6 , , 1

Z1 )2 p
ZZ1 p
ZZZ1 ( 2 p
Z|1 6 : < p
|1 M p

B1 = Q 3) M .S / 1

Z11 + 0 .) = Q 3 92 - 2/c
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZ1 3 + .M- = 6 2 /c
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZZ1 >T M 9- 3 < 3 <c


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Z|1 = M ) 6 : < 3 <c


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|1 6 : < ) 0 3 /c
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

>1 s A <& = M = 6 : = Q 3) M
6 - / .S / 1
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# $% & ' 65
6 7 2) _ 1n

!!i B@ 3 9- , ? O 9: 30

6000

5000 5000
4500
4000 4000

3000
2500
2000 2000
1500
1200 1000
1000

0 6 M- MA < t M

-2 / 0 3 6 @ - 1

i. 9 ] -2 . 9 2 3/c
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ii. .? = 9- + O 9 : 30 , ?/ <c
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

iii. .? = 9- - 2 O 9 : 30 , ?/ <c
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

iv. !!ipB B@ 3 9- , ? O 9 : 30 )
6 .@0 3 /c
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

v. 8 / 0 ) F) MA < 9 : = M -
+ O 9 : 30 , ? <c 0 M J /
.S / 1
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# $% & ' 66
6 7 2) _ 1n

!!fB B@ ) 6 92 6 ) 9

(3 6
6 5%
4%
3% 20%
= C 6 ;M 6
8%
/ 6

10%
3 6

50%
{ 6

- 3 _

i. 9 ] -2 . 2/c
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ii. .? 6 # + 9 3 L /c
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

iii. ;M 6 3) 9 - { 6 3) 9 -
> 3 8 3 -2 1
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

iv. - 2 9 3 6 3 -2 1
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

v. =` ^, 6 3 >,? . 3
6 3 3 C c F)c
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# $% & ' 67
6 7 2) _ 1n

) {M ) { 89
U ) \

6 @

B<

0 200 400 600 3)

- 3 _

i. 6 -2 . - 2/c
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ii. + 89 6 C3 < 3 /c
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

iii. - 2 89 3 - { ./c
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

iv. s ) 9 + / 9 0 ./
>, - c
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

v. < ) 3) ~ )2 .S / 1

Z1 ………………………………………………………………
ZZ1 ………………………………………………………………
ZZZ1 ………………………………………………………………

vi. F) < - + 6 ) < )2 c


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# $% & ' 68
6 7 '2) _ 1f 0 3 A 9: +2 ? / + )
+* / A : <1

7.8.2007 = ^)2 ,? / 6 -
6 C d

/ 3
~ ): > ± < /̀ -

6 6 C3 ) <
8 .@ < /

+ 3 3 > ± <
=` )2 =: <

> 3 3 6 / 8 = /
-9 2Q6 3 +
6 / / 2 - ^ /

+ = 3 jh < /

0 < 3 $ -
=< =

+1 +,} 6 9 - 6 , .S / 1

Z1 3
ZZ1 +'
ZZZ1 /

# $% & ' 69
B1 6 6 C' 0 6 3 3 1

Z1 ………………………………………………………………………………………
ZZ1 ………………………………………………………………………………………
ZZZ1 ………………………………………………………………………………………
Z|1 ………………………………………………………………………………………

>1 9 @ 6 3 F9 9 0 3M .S / 1

Z1
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ZZ1
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ZZZ1
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Z|1
………………………………………………………………………………………………………………………………………

•1 = 6 C > 6 9: 9: 8, 6 @
6 9 + 3 M @ 1

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

81 6 / 8 Q / 6 3 )
+* / .S / 1

Z1
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ZZ1
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ZZZ1
………………………………………………………………………………………………………………………………………

# $% & ' 70
6 7 '2) _ 1f

+) = 2 6= 2* -&

0 1 >M- = ) = 1 8) = 2 3 B 1 +): =L̀ = * 8)


` 6 @ ,? / +M- ? 6 3 < ^, < 8)
= ): 6 @ 3/ & =` = 9 3 + <? 2 3/ . -
( 23 )2 1 =` + + Q 6 C/ >, 1
+ / =3̀ / .S ? / = ): 3, 1

.)* ) 6 @ ,? / Q .@0 Q
6 K 6 @ ,? .) =` + 6 K /
>,? / C 1 +2 ? +2 3 >? - 2 = ? , 1
+2 3 = S >/ )2 - 2 Q O /&
- 2 `@ = >, , 6
39 c

^, < @ .) + < 92 < 0 &


> 3 & . 3 = ?/ 6 6 @ )
. ) 2 1 > ,? / @ 9- + 0 )
.) 80 <? / 6 ( L 1 0 9 - . /1
B & +Ÿ / B9 2 /1

+ ) ? < 92 < ] /& . 3


) 3 b 0 b .): - / 0 M- ( 2 3 8,
>, )2 < 1 a 0 M-b .) / 2 0 = ?/ 6
.) 3 - 1

&
> 63 .S / / 8) ,? Q6 C 3 @
.) 9 +):1 +) 23 = ( 3 @ .@0
< Q 6 C /1 +? .@0 8) 6 @ - 3) .)
.S )1

> -&
+) 2 +@0 )1

~ _ 6 3 ?
+) M

+1 +,} 6 9 - 6 , , 1

Z1 ( 23 p
ZZ1 +2 3 p
ZZZ1 = p
Z|1 . p
|1 + p

# $% & ' 71
B1 8 = 3 0 -9 2 3K Q 6 9 3 1

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

>1 @ 6 / 6 3 3 c

Z1 …………………………………………………………………………………………
ZZ1 …………………………………………………………………………………………
ZZZ1 …………………………………………………………………………………………

•1 ; 0 < @ = 8, 5E ,
@ 2 1 > 9 0 3M -S /
D % / .S / 1

81 ^, 0 ) =9 @ + * - F9 A 3
+*A M () 1

Z\ - R E
ZZ\ +@ +3 % 3
ZZZ\ 89 2 < 82D %
Z|\ I E

# $% & ' 72
6 7 '2) _ 1f
Q 6

6 1 + 9: ^, 1 > & •• > Q


6 € .) <1 • S Q6 € .) / < -1 •
> 2? 6 € .) / > ) 6 , 1 2 6 M L
A .) / , /1 2 6 M =` K 6=, K
+ 3 A 3 1 B & Q 6 6 + 3 /‚
6 ? /‚ 6 3 ( 3 /‚ 6 K - 23 /1
>T K 6 M M M 6 ( 3 ^
6 > Q 6 - 1

^, = ) ) * - 2 = +T 2 > /1
B & 9 2 , -Q 6 )2 6 2 1 > ,? / 6 /
.) 6 & ^, ) K 6 M L D
92 / Q 6 ^) 2 83<? / 0 1 2 6 M
^, <? + = / = +
ƒ C 1 Q 6 ^, + ?/ & K
K K 8 ,? ¶, 1

6 , 6 + L + 8 3 = / )‚
Q 6 ^): ) 8 3 = / 1 2
6 M 3)6 9 : Q L2 @ & + ) Q
6 L 6 92, @ 1 >) 2 & .Q6
6 92, * + ) + 3)6 2 ) .) / 8@ 1

< = ( 2 ‚ > @ ^) 21 > 9 2


] < . , <1 > 9 2 3* . , - > 1 B >
>, / & + / ^): )2 1 @ 0 K - =`<
2? , < 8 +2 2? , )2/1
@ @ =`< O / 9 9 +2 O 2/1
2/ .?
+ 9- 95 2 +? + 9 - +2 = 0 1

+2 D 6 ): .M- . , > <1 B & + < /


^ ` Q 6 C / > @ 1 ^): ‚ 9 62 ): 2 1
+2 < B@ @ 1 B & 9 : +2
< Q = / 1 Q 6 ): ?/
? 6 , 6 ,} 6 1 ^, ) = (S / * D 3
(S 3 6 9: ( 3 /1 • 9 2/ @0 ‚ / 8 €&
. A : A : 2 1

B ‚ =)2 ‚ 9 ‚ 9 1
. 9 2L ‚ @ 3 9 2 ‚ /
+2 ? 9 2Q ? / 80 <‚ = 6 ‚ ) + ) = 1
+ / = - 1
U 1B16 1 O = \

# $% & ' 73
+1 +,} 6 9 - 6 , , 1

Z1 p
ZZ1 6 p
ZZZ1 O - p
Z| P p

B1 6 9 62 < - , 1

Z1 • > Q 6
ZZ1 S Q6
ZZZ1 6 ? /
Z|1 9 2 , -Q 6 )2 6 2
|1 9 2/ @0

>1 3 3 =: -2 > 1

2 6 M =` K 6=, K + 3 A 3 B Q
6 6 + 3 / 6 ? / 6 3
( 3 / 6 K - 23 /

•1 $% 6 S /

Z\ +2 ) ³
ZZ\ ³
ZZZ\ 6 ,} 6 ³
Z|\ 6 , < ³

81 9 2/ @0 ‚ / 8 º .* ° 3 %) A 9 2
- 1
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# $% & ' 74
6 7 '2) _ 1" - 3) ( 3 , / ^,
( - , <1

= / 6 = M

6 = M Q < 6 S/ 9
<
)2 <1 ` >, - 6 @ - = M < / =
6 S/ + )2/1 >, * & > < >3
> < F9 @A < ( )2/1

>) 23 ( >
6 3 2? = M & M = `
9 23 / = 9 )2 1 > 6 < = M
< - 6 @ + 92 6 9 :&
: + 9 2 6 <? / <
@ 3 9- 8 )2 <1 + 9 & M `
Q Q 6 C3 = M < M =
- 3 ^/ - )2 <1 > & - -
‚ 0 * - @ 3 0 Q 6 C ‚
` - , ,? , 3M @ ,? 3 )2 <1

= L: / , / 3M 9-
8 )2 1 0 )p +) 0 < & 6 3 < -
3 & - 8: < 3 0 +) 6 <
.'< 2 , / 6 @ 3 + =
8@ . - 6 @ = 5)2 <1 K
? 3 26 )2 <1 > & - 82 F9 )2/1

= M L: = , / L =9 ? L
@ A : L = ) 9: 2 1 2 & = ( 2 -
^T , / 6 @ = M < / = 6=2
2 A /1

6 S/ 9 ^ = M
6 S/ 9 6 @ + 8@ .
6 A /1 > >) 23 6 @ 80 @ 1 +,=`<
2 . =` ,? / & +,? / )2 & +/
): ` ^/ =) = @ 1

+1 +,} 6 9 - 6 , .S / 1

Z1 > < p
ZZ1 6 9: p
ZZZ1 0 p
Z|1 p
|1 6=2 p

# $% & ' 75
B1 - > M + 3 @ , / 1

6 < = M < - 6 @ + 92 6 9 :&


+ 9 2 6 <? / < @ 3 9- 8 )2 <1
+ 9 & M ` 6 C3 = M
< M = - 3 ^/ - )2 <1

>1 6 9 62 < ) 6 , 1

Z1 9 23 M / = 9 )2
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZ1 ,? , @ ,? 3 )2 <
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

•1 6 = M < L =) `
/ 1

=) _ j1 ……………………………………………………………………………………………………………………

1 ……………………………………………………………………………………………………………………

` _ j1 ……………………………………………………………………………………………………………………

1 ……………………………………………………………………………………………………………………

81 6 3 ^ 3: 3 = Q 3 ‚
/ 1

# $% & ' 76
6 7 '2) _ 1"

8) 3 • +P Cd

aa•M 9- 2 M & = ) D 6 :5 2)dbb .


•' ' < / ) / D & I { ,?
D M- ) ; 2 A / - = ? < ¢ 1 ; 2 4 3 < &
N < & D + , O 9 P R): D # +S ž GK
5 Q; - 23 =} O 3 M5 6 @ <1

aa=} ; > , @ 3' 1 9: = 7 /


, bb . ; 2 < +) ) 6 & aa / &
•M + , > ', 1 + >
- 5 2)bb .)2 & ^, 6 A #Q - / ( <1

aa8M >:'Q M- . + 3 @ cbb . ^, =@ <


& aa 0 / - $) .) 8M $ ( 3 /1 .) 8
.) 6 C K & + .? 3* > bb .): ;) ;% )
', $3 ¢ & 0 9 -: - 6= - C
= <1 D˜ + / 8 $ 5:5:6 ): D& ; D= I &
D 6 92 < ¢ d

5 = ƒ < F Q ;9 $E ) $2? ¢ &


] ' 4 3 92 <‚ ; / - 3 6 I 3P&
? E ) ;9 6 7K ', $ ? <1 ;? E 3
7 & ) = 9 / 3/ - $) & ) .@0 M
. % ( %3 & 6 I 3 6 M5 <1
8,@ 3 ~ -& $/M5 R)2 @ & - 3 8, &
C? = & + 0 9 2 111 >/ ) ¢ 1 B & + /
Q 9 > ± < ' @ ? < 1 º> ± <
6 < 52 <º <º .)2 -9 2Q ) .S / 3' > < ¤ /
O /1 )H 8E < $ . •' '
6 ) / & aa8E D .) , / 83<? bb .): A P
0 S D <1

¢· ) ?' .) 6 % L c a8M •M +P? /


6 M 1 +/ ) 8@ 3 +P 1 8) 3 • +P C d + )
$2 & 8) Q O 9P = +P3 ( L ‚ B 3 ( L ‚
6 ( L dbb
pB ? D )p
)p

# $% & ' 77
+1 ž K 92 6 , , 1

Z1 0 9 p
ZZ1 6 92 < p
ZZZ1 6 I 3 p
Z|1 $/M5 = )2 @ p
|1 6 < 52 < p

B1 , /0 <

Z1 ¢ 92 ' . <c
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZ1 ¢ > ± < - L: 3/ .) c

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

>1 / .S / 1

Z1 ) ³
ZZ1 + / ³
ZZZ1 0 3 92 ³
Z|1 ³
|1 +) ) ³

•1 8 = 3 0 3M .S / 1

Z1 6 C 3 _
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZ1 @ 3 _
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZZ1 3 _
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

81 •M +P? ^, / ± HE ) , / 3G 1

# $% & ' 78
6 7 '2) _ 1"
^, 6 )

6= ^, s 3 ‚ . 3 6 @ 3 3 ‚
^, 23 + ,? /1 . `<
^ $ E > % + >,? <1 8: 3 /1
2 <1

6= ^, 3K -Q 6 ): ) `<
< / A 2 <& •>? 3 6 ): ^, Q O@ & { p
3 < 1 S? = 6 92 6 : 1 {
S? = + € .)2 <1 `<
^ 6 @ <1 6= 3 G* 6 ): 3 /& { p
3 < <‚ ) S ? /1

< `< = L ) < ? <‚ 6 9 2 L


6 92 < 1 •. 3) ) = ? /€ .)2 ) ^, ` )1
6= ) { p 3 = 0 3 ) >, M L
<1 >, ( ) >,? /1 6= 6 ) <& «+/
8@ 3 1 = = 3) ) 6 9P /1 = 6 9 2
3 = <0 3 / = = 1 = .@0 M 3
= >,? / 6 92 - F/ c«

2 >3

ƒ < . 6 3 < ^, 6 ):& «. - { 3 @


3 >, 2/1 .) { 3 92 M € .): A P3/1
6 3 , + 3 9 2 <1 { 3 2 3 . & €= 3 <
3 >, 2/1 .) = 3 92 M € .)2/1

= 3 2 3 )& •> / . - 3 @ +Q
>, 2/& .) 3 92 M € .)2/1 3 23
0 = : L ? /& •. - @
3 >, 2/€ .)2/1

6 3 , - ? /& €=` . 2 K . 3 8)
3? -0 2 /1 =` `@ . 3 >,€ .): + 92
<1 3? / 3 >, / = > ‚ =
.@0 M ) >, 2/1

# $% & ' 79
>, ' ', '3

-,D ? ) 8 ) ^, )1 a-, & .) ? ˜


>, ( 3D 1 O . 3 5 >, -bb .)2 )
8 )1

aa+ 3 cbb

aB -, 1 B & .) / ¿ ) 6 ? ˜
>, )1 .? L# >, )1 . 6 % 3 1 .)
+ >, ( 3 1bb

-, 9: 3 ; <1 + H ^, 3 6 <1aa>'
^) / M O >, 5)2 1 > 9 2 8) / ¿ H)
G 1 + )$2- .) = 52/ .): 6 bb .)2 <1 -,
6 ) 3 6 C )& ? )1 ~ ): = 7 / -,D ? )1

aa-, & + ) R ' 3 QO 1bb

aa+ 3 & F)c + * - ) ^) / M O 5 ', - 111bb

aa+ ) 31 $ Q
D 39 E + ) ¿ G
O D )1 .S ? / ? + )& M O
< / Q + ? )1 B & ^) / O >,
< / & @ C / O .M / DS ? / 5 - .):
/ M5 )‚ ¿ )‚ 6 ,D )‚ 52
,52 < I 6 )‚ >)* 6 @
>, 52 )1bb

aa>, ' ', ' + 3 D & R ' C D & % 52 cbb


.)2 < -,1
p> 0 3
+1 +,} 6 9 - 6 , , 1

Z1 p
ZZ1 6 p
ZZZ1 p
Z|1 p
|1 , p

# $% & ' 80
B1 - 3 1

Z1 3) 92 9- 0 .) c
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZ1 6 92 3 = <0 3 / ./c


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZZ1 . F) { 3 2 .@0 3/c


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Z|1 6 3 < F) + ? <c
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|1 8 ) F) -, Q ? )c
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|Z1 8 ) . )c
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

>1 =M̀ =` ^)2 .S / 1


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

•1 + 3) / 0 6 @ 6 , : +2 1

Z1 p ……………………………………………………………& …………………………………………………………………

ZZ1 p ……………………………………………………………& …………………………………………………………………

ZZZ1 p ……………………………………………………………& …………………………………………………………………

Z|1 = 0 3 p……………………………………………………………& ………………………………………………………………

# $% & ' 81
81 6 - =` 3 c

j _
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

h _
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# $% & ' 82
6 7 '2) _ 1g 6 6 , 6 <1

>39 ^T < 83 9- ƒ < + / /1 >


80 & > 83 < & > . 6 , .): M 0
^T 6 , - + -2 + 0 & > . / =`
6 6 C/ 6 . 6 < 6 >/
+ ?/ /1 J < 8 8 0 . /
, )2 <1 ` ( >, >)* . = - M- 1 `<? /
`( = . / .)2 3 )2 >, 2/
- 1

O - + - Q O @ 6 @ 1 >) 23
) - +* + - i S >39
M 3) 6 @ )1 >? J • 6 C3
( 3 >39 2 6 @ , 52/1 >? J ? m!
B@ <? / , E !i!B B@ 5 >) 23
3) >/ j!! S + .): BC <
.Q )2 <1

>? - 6 , >39 M + L 1
83 M -2 - ) . < 1 +
3 & + - + `) & + & /
R + B 3 6 , ) 8@ - 1 8 )
K3 Q )= () . / > + 1

o 3 + - 3 O / M + ( L
+6 > @ / > L & 6 9: 1 >? + > 3
6 , & { 3) M ?/ 2? /
.) )2 < B C Q 3 < 1

>? {
>3M- 9 - 9: @ 8 83 < 3)
+ 0 1 8 ) 83 < - 2? 6
= ? / /1 h B@ - () 8 ) 6 3
83 M < 8 1 8 ) 83 < + j! (
jh S - 2? /1 + ) n B@ - ()
< (9 2 {@ 9 : 3 1

+ hn B@ - () (/6 K
M M 83 < - 2 (9 2 + ? 1 + `@ 8,
^)2 B@ 3 1 83 < 3 ) >, - 2 83 M )
>, L ( L = <0 3 2/1 83 < 3 ) >, - F9 8
/ O z .2 ? / = ? / 6 2/1

> {@ 9 : = / { - = 6 -
L >39 + Q 6 /Q )= 3 83 <

# $% & ' 83
8, - 2* 3 >, @ 1 392) /̀
= ? /6 @ , 2/ { 1 +* / .)2 6 3 = +
9 A /1

=)2 _ O 9 :Q ž 3 p s !!f

+1 +,} 6 9 - 6 , .S / 1

Z1 `<? / p
ZZ1 O - p
ZZZ1 O @ p
Z|1 J p
|1 - p
|Z1 + p
|ZZ1 ?/ p
|ZZZ1 p
Z|1 (9 2 p
|1 {@ 9 : p

B1 . <Q6 .S / 1

Z1 >39 ¬
ZZ1 - 2? ¬
ZZZ1 ¬
Z|1 () ¬
|1 - 3 O ¬

>1 , /0 <

Z1 8 = - . 92 - 2/c
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZ1 J .): 3 -2 2 < 3 <c

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZ1 hn B@ - () .) = ? /c
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# $% & ' 84
•1 6 , , 1

Z1 K3 Q )= p ………………………………………………………………………………
ZZ1 83 < p ………………………………………………………………………………
ZZZ1 56 < p ………………………………………………………………………………
Z|1 < p ………………………………………………………………………………

81 º>39 + º .* 3 1

# $% & ' 85
6 7 '2) _ 1g

.@0 > - > 3 M < 30

? 3): = * .) - , M <
9 -Q 6 )2 ,? 1 M < `& K ( >,? / FS
6 >, - ^, O 9 : ` B- 1 M Q 6 )2 3
( K( + 3 @ 1 K( + ? / . -
= @ - ,? / )2 1 K ( ) 3)
) M 92 + & / 3) / = >,
- / 9 / 9 - >) , )2/1 >, * & 3)
O 6 } ( > / K ( >, /
6=, 6 C )2/1

M < ` 9 -Q 6 K -& K ( - / 23
6 B B 9 / ^, 2 ‚ . =` K *
B< - + 3 ¶@ B ? = +9
: 2 ‚ 6 3 > 9: 8 6 , , 6 S
>) >)6 , 2 1 +? - / 23 >39 . 6 } O
+ - 6 6 / >3 1

8
S 6 3 6 )2
- < / 6 , ) 9: 8
= M /1 O < >, : < + A 3 + - (S /
@0 3 ~ = 3 = Q O ?/ ?/ 6 K
ƒ = = 2? / 2 1 . . 3 )
B ( + ) ƒ ( = / + 39 2 6 )2 1

K( ) 6 , = ( )>, = -
3 / 3* / ) = , 3 d
+ d . / 0 >) C > 2 111d . = / .@0 M =
2M
2 M )2 .)2 & .M ) > / 2 ] +
3 ) @ + /1 `M M 3
` + 3 9 3) ^ 92 ` L
= L 2 9: + ? /1

O < = 9 / = 30 9- 2- = M M < `
1 : ` >, * & ` ) (/6 K C =9- L
+? <? = ( ( 6 @ = C .M
+) + 0 / >,? /1

# $% & ' 86
+1 +,} 6 9 - , 1

Z1 ³ ………………………………………………………
ZZ1 . - ³ ………………………………………………………
ZZZ1 O ³ ………………………………………………………
Z|1 S ³ ………………………………………………………
|1 ?/ ³ ………………………………………………………
|Z1 2M ³ ………………………………………………………

B1 . <Q6 .S / 1

Z1 ¦ ………………………………………………………
ZZ1 6 G3 ¦ ………………………………………………………
ZZZ1 ~ ¦ ………………………………………………………
Z|1 L ¦ ………………………………………………………
|1 $) ¦ ………………………………………………………

>1 ^, 92 ) 3 .S /

Z1 ³ ……………………………………………………
ZZ1 ` ³ ……………………………………………………
ZZZ1 @ ³ ……………………………………………………
Z|1 8 ³ ……………………………………………………
|1 ³ ……………………………………………………

•1 * G 0 ,0 6 < 3G
3G 1

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# $% & ' 87
6 7 '2) _ 1g

0 ) @0 `<
= QO = / 23 3 0 < .)1
. 1 ,e 0 )& 8@ 3 ^, 6 , 6 3 3
? , 2 <1 . 0 .T >, 2/ .): A <
6 - ? , 2 <1 + / ^T 6 , + +
6 3 3 2/1

) >: - B <
0 <1 3 / M 3 0 <& ) =
92 < - F/ M ( 3 C .): .@0
6 M <1

B@ : -9 2 9 -Q 6 6 @ ,?
0 < +M- ^, ~ - ^T 6 , ( 2L 0 M- <1
( 2 : ² C M 3 0 <& - B
+? >: ^, ( 2 +M-Q 6 )2 / o / ² C
M <1 + ( 2 >, / ² C M <1

M- ) @ @0 `< 0 3/1 >


@ ~ & •F) o3 & M- 2`< c€ .): <1 + 9 -
0 <& • ( 2 8 - : ² C M- C 6 92 = )
>): >, / ² C M @ 3 = ?/ 1 + ( 2
8) Q ? - 6 S/ > .): 6 )2 = ?/ c
.): .@0 )1 .) @ @0 `< /&€ .):
A 2 <1

•o3 & 8M - +? = /&€ .): +? ~ >


A 2 <1 B & + 3 = 0 , - F9 1 0
0 < >? = 8 30 ( / 6 @ + /
6=} K > / <1

=)2 _ ( > s !!f

+1 +,} 6 9 - 6 , .S /

Z1 / 2 p
ZZ1 3 / p
ZZZ1 6 S/ p
Z|1 .@0 ) p
|1 > p

# $% & ' 88
B1 6 - F9 2 8, 1

Z1 0 < .)1. ,e 0 ) 6 3 3 ? , 2 <1

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ZZ1 0 < M ( 3 = ?/ .): .@0
<1

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ZZZ1 B@ : 0 < -9 2 9 -Q 6 <1

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Z|1 0 ) @ M 3 9 0 0 + ) F
= 33 - 1

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
|1 0 < 2? @ , 6 6=} , B <1

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

>1 0 ) @ = 3 1

Z1 …………………………………………………
ZZ1 …………………………………………………
ZZZ1 …………………………………………………

81 3 0 6 3 & 3 9: (9 :Q
6 9 3 1

6 3 3 (9 :

# $% & ' 89
6 7 '2) _ 1j! ; -'E , > 0 6 7& 6 7&
6 <&
<& 8 6 <&
<& > 5 D
)2 9 P) 6 , +P <

M <

= () 923 : ` /‚ @ 8 3/‚
S 9 2/1
2/ 6 3 & 3 & @ Q 2 3/1
) : +M- >M- 2? / >, 2/1 2) C?
) < 6 2) C? 2) C?
< & 6 92 ) 2 < =
+M- >M- ? <1

< 6 , 3 C ? ) 6= } )1 + )
> 3 3K 63 /Q 6 )2 )1 B 3 ) 6 ):
2 )1 > 3 / 96 3 F9 2 )1 + / ,
S 2= r 9 2 + -2Q /1

? < 9 ) 2) -? ` )1 ^, 3
= Q 3L @ 3 = L ^, < /
^, 9 )1 >T : F9 2(2 ? ~ ? <
6 6 ): 6 9 2 ( O 6 ? /1 ^, ( 2 - )*
? / -)2 ) - /1

^, = )&
s3) .)2 >, < ) ` F
= <1 + & < ` ` 3 C = /
>: ) <1 +Q6 C 3 +M ,? / ? <
3 ) 6 M- )& • ` A < < c€
. 6 M .S ? )‚ C ? )1 +T , L + / =
, ) . Q ž )1

~ _ /( 2 3

+1 6 6 9 ) 6 , .S / 1

Z1 () <
ZZ1 S 9 2/
ZZZ1
Z|1
|1 >:

# $% & ' 90
B1 - 3 8 6 30 3G
3 G 1
Z …………………………………………………………………………………………
ZZ …………………………………………………………………………………………
ZZZ …………………………………………………………………………………………
Z| …………………………………………………………………………………………
| …………………………………………………………………………………………
|Z …………………………………………………………………………………………
|ZZ …………………………………………………………………………………………
|ZZZ …………………………………………………………………………………………

>1 3M - 1

Z1 = () 923 : ` /‚ @ 8 3/‚
S 9 2/1
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZ1 6 3 & 3 & @ Q


2 3/1
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

•1 - 3 8 ~ ): 6 30 3M
3) .S / 1

Z1
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZ1
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZZ1
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

81 ) < ) ` & & 6 2 D % / .S / 1

# $% & ' 91
6 7 '2) _ 1j!

6 9 PE ) ;3

9- 3 + < + < & 6 , 9- 3


3 3< + < & B 3 B 3 & - 0 0 &
8M + , - ( 3) ( 9 @ 0 6 /
6 2)1

>? 6 S & a6 9 2 3 ) 3 b .)2


8 3 9 2 .) + - ( . / =)2 3 6 /
6 2)1

0 0 d

^, ) 6 92 - / 0 = 9 / 89 )1 -
6 92 - > 3 ^, 6 3 ) >, 2/1 >? 6 3
?/ 6 92 8M M .) / @0 1
+? @ = -Q 3 6 / 89 d

>? 89 .)2 8 = - > 63 & : >)


. < 8, - ?/ 1 + & 0 0 d >?
89 .)2 6 ˜ 8M 8 ? J)2 @ 1

. , 0 < d

= <6 ) )6 ) ` .)2 .S <& 89 3


^ - ,? /‚ +S 9 `< ‚ +/ +9 M
B9 2 / .)2 <1 >/ d >? 89 6 9: 3 3
^, -S 8 + L B {< 8 Q
6 C L .): A 2 L <1

> = 6 ,? • 3 B@ - ()
/ -2 6 6 . 3 L <1

• B + < CQ 6 K +
J ( 3 * •1

^, 6 3 & + > J 6 <? / 8 &


6 92 = ƒ , .): .T +, 3 ,
A 2 3 , 2 <1 >M 6 , ) J .): 6 /
89 ) .): = = A <? / < @ 1

# $% & ' 92
3 6 92 @ < ) 9 2 .)2 &
+ < ) 6 92 - 6 / = )2 , / 89 .)2 +/
3 d ? & 6= 3)& ` ) +6 @ <&
< & ¡ + 3 < )2 9 :Q 9 89
6 @ 8 ) 3 ( ? / .) =M̀ 80
@ 1

>: 3 = ) 8M - ^) 2Q 6 . / 3 (
.): = 2)1 = ( 3 8M = ) >, 2/1 =M̀
^T 6 , , 8M 8 89 .)2 3 /
< `< 6 )2 . < = ( 3 8,
( L 1 º6 9 2 8M º .): A 2 6 : 2)1

=)2 & 0 1

+1 +,} 6 9 - 6 , , 1

Z1 p
ZZ1 @0 p
ZZZ1 8 p
Z|1 B9 2 / p
|1 B p

B1 8 = - 3 / + K 6 CL L
6 30 3L + 3 M @ .S / 1

Z\ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZ\ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

>1 6 , .S / 1

Z\ •B
B + < CQ 6 K +
J ( 3 * €1
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# $% & ' 93
ZZ\ .@4 3 .@4 3 M- .C / .@4 3 <
'@4 3 6 P)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

•1 a89 b -2 / : -2 .S / 1
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# $% & ' 94
6 7 '2) _ 1j!

+ H) +P3

()6 , ƒ< J -3 ) ^, ) ?/ ? )1 + )
+ K K +, 8 / -Q 6 ): - @ 3
/ +,? L ) ` - , ,
6 @ ,? )1

^, = + , / ( 3 2 `
S ? )1 + ) 6=9 2 3 A < 3 ^): - / /1
= + ) 3 B2 /1 B K = / /1
+? 6 3 ^, 6 / + /1

2- = } F9 /1 . & + ) +T ©
6 32 )1 : ^, = 9 -Q 6 ): +M- <
^, Q <? )1 ^, = + ) < 3 < 3 /
+ ) 6=9 2 3 8 6 3 + ) 6=} <? /1 > ) 3
^, , S ` )1 .? = ) > & )
+ ? /& / > /
: = <? , 2 ) .): .@0 )1 >T 3
B2 .): + ) = )1 +)2 ,? / + Q
;2 - > 3 8 )1

> +2 ? + ) < •> * - F) `@ K c€


.): .@0 O <1 B3 * & + ) .@0 ƒ + )
) ¡ / +2 ? /6 @ 6 < 1 ^, = +
=, - =< 0 @ 3 =< ? F9 / -3 * -1 + /
+ )& -3 < /& •+) =` 3 <c 8)* 3 ./c
6=9 2 3 F9 3 .? Q @ 3) / 8@ /c € .):
)1

-3 ) >39 3 3 ƒ C .) L + )
8 3 K ) 3 < .): 3 . 8@ / .):
A 2 )1 > + ) º=2 =2º . / 6 @
) ( 6= ? /6 @ & •> L =` >? >
M d 8 = 6 3:1 > 3
3 + , =` = ? 6 / C1 B &
.) - < 8@ 3 6 ?/ 6 9 -() - - .):
, < ƒ d € .): .Q )1 -3 ) +M ,? / ƒ
)1

# $% & ' 95
+1 6 9 - 6 , , 1

Z1 p
ZZ1 2 p
ZZZ1 p
Z|1 K p
|1 -3 ) p

B1 , /0 <

Z1 -3 ) F) = ƒ )c
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZ1 + ) 6 C : .) c
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZZ1 -3 * - .T : 3 F9 /c
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Z|1 > 3 -3 H) @ = ) .S / 1
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

>1 - 3 > 6 9: 6 30 3 1

Z1 …………………………………………………………………………………………………………………………………
ZZ1 …………………………………………………………………………………………………………………………………
ZZZ1 …………………………………………………………………………………………………………………………………
Z|1 …………………………………………………………………………………………………………………………………
|1 …………………………………………………………………………………………………………………………………
|Z1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

•1 6 30 - 6 , .S / 1

Z1 ^, = -3 ) - E , / (
3 2 ` S ? )1
p…………………………………………………………………………………

ZZ1 > ) 3 ^, , S ` )1

p……………………………………………………………………………………

81 3 > 6 9: > Q 6 9 + 3 M @ .S / 1
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# $% & ' 96
J1 ž K 92 6 30 6 , / 1

() < < /) `< ( 3 = )


9 ) 3 +< 0 / 6 @ <1 ! !B B@ )
z = -Q ? 3 ) <1 = ^,
() 2 @ . 6 @ <1 3K
6 , K 6 ¨ <Q 3 K ) M >,
¯ 6 , +2 ( - 0 <
F9 3 <1 = 9: <& >): < 9: + 9-
? , )2 <1

6 30 _

-, 92 `<
+ , - O C >,? <1
+ , - @ 3 0 8 * - ) 6 C/ +
Q <1 + < ) O @ -,& .
L 9: 6 <1 `< & + L -,
>,? / 9: & > = + 3 K ( 3 / .
< 6 @ <1 ^,= & -, ) 3Q .@0
+ M 3 2 (9 <1 -, /
6 @ •8M - + / L = ) 9:
6 111d >)* ~ ): .} ;L € .)2 <1
`< - ? /& -, ) <1

6 30 _

# $% & ' 97
6 7 '2) _ 1j‹ & & 6 CL B 3 92) 6 , +2
+2 <1

1111 ƒ 1111 11d

^T 6 , { 6 2
6 )2 <
^T 6 , 3K 6 2
> ^): ?

= .) / @ =
3 = Q 3 6 K ^, =
ƒd =` 2
3 +/ 3 =`

+ 3
(39 .)2 ^) 2
~ QO O
> @ 0
> 3M 6=}
8) 6 3 , >
8: 3

1111 8) 2̀
-
+ 11
. 8 -
>)2 2
/ > .)
^, ( ,? + 6 ,?
+? -
ƒd =` 2
3 +/ 3 =` 111

=)P__
=)P 1 sC

+1 +,} 6 9 - 6 , , 1

Z1 < p
ZZ1 3 p
ZZZ1 6 K p
Z|1 8:' p
|1 / p

# $% & ' 98
B1 ) , 6 , .S / 1
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

>1 6 - 1
Z1 = .) / @ =
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZ1 3 +/ 3 =`
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZZ1 8) 6 3 , >
8: 3
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Z|1 1111 8) 2̀
-
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|1 ^, ( ,? + 6 ,?
+? -
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

•1 K ? Q 6 9 3 1
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

81 > ) , / 3G

# $% & ' 99
6 7 '2) _ 1jj

•' 6=P D

6 C , < = < @/} <


.T 6 < ` L 96 < p 6 T
+, L < + M 6 <
, @0 3 <1

+1 6 CL 6= , 6 C/ - ) () A : 1

B1 6 CL ) 8 6 , .S / 1

Z\ 6 C , < _ ……………………………………………………………………………
ZZ\ = < _ ……………………………………………………………………………
ZZZ\ @/} < _ ……………………………………………………………………………
Z|\ .T 6 < ` L 96 <_ ………………………………………………………………………………
|\ 6 T +, L < _ ……………………………………………………………………………
|Z\ + M 6 < _ ……………………………………………………………………………
|ZZ\ , _ ……………………………………………………………………………
|ZZZ\ @0 3 < _ ……………………………………………………………………………

# $% & ' 100


6 7 '2) _ 1jj

B 3<

( 3 -Q / C
<? , / B 3< A p +/
+( +? @0 {?
+2 = )2

-, .@60 C 3 = 3
, )2 < +2 6 3 = p >M
> 3 >, + 3
- .T S

F0 63 0 F9 2
` >, >/ ) 2 / p +?
= 3
{ 3 >, )2

B 3< 0 63 ) 2 +2 0 63) 2
+< 0 / 6 @ 6 S /p6 )2
` , 3 6 S
.* 3 +2 = 8S /

=)P _ ( /1

+1 6 9 62 < - 6 , .S / 1

Z1 ( 3 - p
ZZ1 +( p
ZZZ1 -, p
Z|1 = p
|1 +2 = 8S / p

B1 3 0 ./ & 3 / 1
./

# $% & ' 101


>1 3 0 > 3 6 < 3 1

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

•1 / .S / 1

Z1 {? p
ZZ1 +2 6 p
ZZZ1 F0 63 p
Z|1 >, p
|1 B 3< p

81 E) / 0 6 @ B 3< ) 2 .S / 1

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# $% & ' 102


6 7 '2) _ 1j & 8 3 & = B53 9 P) M )
@ - <1

+ = 9 / , <

)6 M / - () < ` = + .)* F
2- 6 ^, ) ? )1 + ) ^, 2-
6 6 @ , -M < - /̀ + <? / , @ )1
+ < ^, 6 , < 8 3 6 @ & 6 C/ 6 @
? <1 + < 3 + < 2 6 C < .)
80 <? / 6 @ )1 + ) ^, ) /̀ F2 ^, ,
+2 3 : 3 2? / 6 @ )1

< ,? 3 + + < )
.@0 = 9 / . 0 )1 6 )2 , < • € .):
= )2 <‚ - ,? / >2M <1 6 3< ) () = ?/
6 ): 23 ) 6 )1 +T : 6 6 S
• 2 6À € .): 8 - A )1 .) BQ 3 d 23 )
• ¢< € . 2? /1 - 6 ? + * + ,
¨ ? <1 ;P/ = ' - E G,? / 6 I 3P3 ', < 2E )
~ & +T D D + )2 <1

', < I ) 8 ' 3 3) ' - - ¨ ? +G 8


>,? 9 2 < / BQ 3 ~ )1 6 ) ~ & 6
~ ~ +M- - 3 - 3 ? 1 +
~ 6 3 6 0 <? )1
) + 3 ,? & 8 `
6 ): ^, S 3 6 @ ? )1 + ) /̀ + 9 2 F9 2 6 @
? /& 6 M . - 3 ) ^, ~ 3 ^, ,
+2 3 / )1

6 M 6 , 3 2- F 2- 6 + 6 ƒ<
+ @ 3 )1 3 < 0 - =3 )1
+T © ,? / + ) .T : > ¢< 0 ) B ) .):
BQ % 3 6 @ ,? <1

M - 2- 6 3< 6 ¡ ,? / M
- - , ? <1 - 3 * >,? 6 - 2? / >,?
6 ?/ 6 @ , < )& •. >M- ? , 2 )1 >M-
,M & = ( 3 > 3 3 6 ?/ 6 @ 3 , )2 )1
8 3 < > Q 6 C < .): @ / + < 6 )62
@ &€ .): / ) A 2 )1

# $% & ' 103


• + = ( 3 6 + )1 + 2/
? 1 + 6 )62 Q 3 ` @ &€ .)2
) ¢ 6 ): } Q ;% )& •. / .) /
. - 6 L 1 =M̀ 8 / -Q 6 ): = 9 / S L
= 9 / 6 3 ` C L M ,M 1 2- ^, ` C -
.@60 3 M ,M 1 ) <& ^, ` 3
.@60 3 = M 1 92 3 >, &€ .): 8 )1
+ < + * 3 8 0 M . 9 2L 6 C / ( <1

^,= 3 ` C F9 2 3 S + )
+ @ 3 = 30 3 1 ) S ƒ 3
+ @ 3 + ? )‚ ) ^, 3 .): & ƒ + @ 3
M- 9- > ? @ .): & - ^S M- 6 C3
@ 6 ): + ) + 6 @ )1 + +
+) ) 9 :& 8 / ` C = 23 - A 2 )1

+ 6 3< +) )1 +
- + /Q 6 )2 )1 +M- 8 3 3 3 >, , 80 ,?
6 @ ,? <1 + < 80 ,? / 3 3 <s 3
- - .@ 0 C . @ ` C >,? = 2 -
1

+ +M ,? ( ` 3) ~ 3 2? 1 8 &
• 3 = c€ .): 8 3 ,? / ^, - /1
<s 3 & 8 & • > & >)* > € .)2 3 + ~
9 62 , ` 3 2? 1 + = 23 .@60 C >,? /1 +
@ 3 + .@60 3 . / 6 @ & > F ž Q >, 2/
.): - 3 .@0 6 @ 1

<s 3 .@60 L ) + -Q 6 ): + +
CQ ‚ ) + ƒ ` C ,? > / -
6 @ ? ‚ ^T 6 , ~ 3 2? / 6 C Q 3 .@60 3
^T 6 , @ 3 ` 3 * J9 2 1

.) =<? , -6 = 2`< c .M- ^ A - d 3M


+ 2 11d ^T 6 , , ` 3* ,? / 6 3 - / A <1
+ ) 0 3 +M- ƒ ? <‚ 6 3<
+ L 3 : / <1 < -Q 6 ):
+ ,? 6 3< 3 / /
6 @ <1 = M + < 3 , 2Q -
6 @ 6 <1

# $% & ' 104


+ @] 9 2 + ? <‚ <s 3 ) ¨
? <1 2/ + * - 0 ( / ,
6 @ / )& @ 6 ^, - 3 + -
+ <1

~ _ 3 6 ?
) 0 & 1 K

+1 +,} 6 9 - , 1

Z1 p
ZZ1 3 p
ZZZ1 6 0 <? ) p
Z|1 6 M p
|1 6 )62 p
|Z1 = 2E p
|ZZ1 0 3 p
|ZZZ1 ¨ p

B1 . <Q6 .S / 1

Z1 () < ¬
ZZ1 F2 ¬
ZZZ1 8 ¬
Z|1 >M- ¬
|1 2/ ¬

>1 6 3 / M ) @ -
.S / 1

+ ³ pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

<s 3 ³ pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

# $% & ' 105


•1 / 3 1

•+ = ( 3 6 + )1 + 2/
? 1€ .)2 )1

>/ 3 < 3 A 2 3/c


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

•=M̀ 8 / -Q 6 ): = 9 / S L = 9 /
6 3 ` C L M ,M &º .)2 )1

>/ 3 < 3 A 2 3/c


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

81 3 ) =` 3 D 5 A : 1

# $% & ' 106


6 7 '2) _ 1j

M ) )
j

> _ 2 1
8: $ < _ < ` )& ž )& ) < ) 0
>, 6 21

ž ) _ ` d 3 < 3 d
= 3 / .) / > <
2 c
`) _ =)2 C 6 2/1 + = ) /̀ B
6 K = <‚ + 6 @ + 2 <1
ž ) _ 8@ 1111 ) 3 ) +:
@ 1
`) _ > / 3 1 =)2 6 C 2/1
B 1
ž ) _ ` d . - 6= = ^, ? 1
`) _ ? d >/ , 3d 8 )
, 2/c
ž ) _ ^): 111
) _ U6 3 - \ @0 `<d @0 `<dU^, , 3 /
@ 8 - \ < d - @0 `<
@ 1
ž ) _ .) + 111 111+6 +? 1
`) _ U ) 6 3/ 6 \
- @0 `< @ 1
ž ) _ , 2)d , 2)1 U @0 `< 6 @
?/ > 3 B / ) \
) _ +? 11116 M F? / M M 3
0 / >S / )1 <
>2? ,? 6 92, 1 o3 d .)
< > F9 /1 >2
< -1+T 2 )2 ` - 3 2? = )
23 + =)2 c 8@0 83 <
/0 ? = )& >T 9 Q 392) ž
0 3& @0 `< > ? d .) d .) >
= d111

U >? , / ^, 6 C L .S / @0 ` - 3 /&
3 (9 : ` C 2 < \

# $% & ' 107


> _ + @
_
8: < _ ) < ) 6 M 0 )& + Q <& <
6 C 3 <& <1

)j _ 8 6 , ? <d
) _ ) Q 6 M 0 )d
)j _ + 3 6 3 ) < , 2 <1
) _ , 2 <d
)jÁ _ , 2 <d

U + < B + < \

)j _ U 0 M \ ) <6 , d <
6 C 3 < M ~ 0
= ,? / ? / <1
6 M 0 ) _ + 3 d 8 + / , d

U < , \

< _ 6 * = 3
6 3 * -& . .S
6 , ? d 0 1
6 M 0 ) _ < 6 , d , d >T + < 1

U < + < \

< _ ) < 6 , d M >, 6 2L


6 , L ) < = 3 `Q
6 3 96 , ) = 9 /
>? K - = 9 / .)* 6 3,
ž L )1 >? M + 3
+ M 9 2 .@0 L )1
6 M 0 ) _ < 6 , d M , 3 6 2
= ) : 6 9: )1 +T 2
M 1

U < ( ? / \

# $% & ' 108


6 M 0 ) _ ? Q ) 2 C d 8M ,6 3
+, 3 @ )1 >)* 3 =)6 2
6 9 2)1 = ) M - 3 / 6 C3 )d
@ M 1
< _ ) d 6 ) 6 2 ¢< d
6 M 0 ) _ Q 6 M 0 ) .): 6 ) 6
23 1 @ 3 M 1
< _ 6 )* @ ‚ 6 , @ d
.) , 0 )& +,? 9 2& >,
6 23 ) 3 = ) , - 1
6 M 0 ) _ B111d ) < M 0 c
+? 11 2? + Q 2 /
Q 2 - 1 o3 d S -Q
23 )& 0 < - M )1
3 + )c 3 : 3)1 <
6 , d> 6 S >, 6 2 3
6 C 2) ,M 1

> _ 2
_
8: < _ 6 M 0 )& 6 C 3 <& >, 6 2& < 1

U 6 M 0 * 6 C 3 , 2 2? / 8 6 2 < 1
+M >, 6 2 >2? / 2 <1

6 C 3 <_ Bd M ) d M 83 <
3 d

6 M 0 ) _ >, 6 2 >2? / 1111111111111+? d = )


6 ) 2)‚ + < 6 )2 <1 = )
3 83<? )‚ + < @ 83<? <1
.) K + 3 1 < 6 , d
.) ) , @ 2)1

# $% & ' 109


6 C 3 <_ 6 3< 6 , d .) , 0 )
>, 6 2 >2 - / > 3
^) 2 L )1 > +
,M 1 = 3 8 = 6 92
= =: 83 < )1 >, 6 23 )
6 3 < ? < 6 , + - 1
> ) 0 ) < ƒ ,@ 3 80
@ 1 8M - L 6 2 L >)2 &
> >)2 & 83< >)2 &
^9 : 3 ,? / = 6 , /M 1

6 M 0 ) _ + 3 B- 6 , d
) j _ < 6 C 3 <d
) _ d d
) j _ ) <d
) _ d d

+1 +,} 6 9 - , 1

Z1 B p
ZZ1 + p
ZZZ1 > p
Z|1 B p
|1 p

B1 6 = / M ) @ .S / 1

Z <_
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZ1 )_
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZZ1 6 M 0 )_
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

# $% & ' 110


>1 6 = > 6 9: ? < )
6 3< 3 1

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

•1 < / .S / 1

Z1 = ´ > / ³
ZZ1 < ´ ³
ZZZ1 ´ 6 , )³
Z|1 ƒ< ´ 8@ 3 ³
|1 = ´ =: ³

81 = = 1

# $% & ' 111


6 7 '2) _ 1j

6 3K - F9 2 3)1

ƒ< J +2 ± < ^, < >,? <1 + < F 1 = : ƒ<


.K Q . / 6 @ + @ -Q 6 <1 + H
+? ? /& •=) 6 C =) L & ` 6 C ¶
L &€ .): 6 2 <1 ^, ( 2 A O 6 ,
@ .): / 3 /1

= : + < , / + 6 )6 3 A : /
/1 > + < .M- 3/1 + @
. , 6 M <1 +2 ± / 6 ,- @ + Q )
^, ) 6 2 6 @ )1 + ? + )& •+ d = :
>M- , +? +2 ± <& 8M 92 > 6 @
2 <&€ .)2 )1 •.) O 2 <c€ .): < + )1 •8M C
? 3< > - 2? < .): 6 6 @ 2 <&€
.)2 ) + Q )1

6 @ + )& •+ 3 6 2 <1 = + < 83 <


8 >, /&€ .)2 <1 + Q 3 +M ,? /
2 ) + Q )1 := & .K Q / )
? < +2 ± <1 6 @ + ) + < ? .K Q 6 9:
6 1 F 92 + ? +2 ± < .K Q / ) + @ 3
6 3 ? <1

)
`< + / + )& • 3 .K Q ',
6 ): M 1 3 >,? K > &€ .): > <1
+ 6 S / a= ž Q 6 9 2 6 9 2 , - ‚ + ) 9 - +? +2 ± <
B 3, <b .)2 .@0 + @ - ¨ ? ) + Q )1
. ( / ) ? +2 ± <& •=) 6 C =) L &
` 6 C ¶ L &€ .): 6 6 @ .K Q
+ Q ? <1

# $% & ' 112


= +2 3 + Q ) +? M 6 @
6 )2 )1 +M- ? `< + Q ) 3 @ / +
+M 3 6 ): <1 := 3 .K Q
/ ) + @ - ? < +2 ± <1 + @ + )
3 ? )1 `< < /& •=M̀ 3 6 )2`< c€ .):
<1 • M ) 3 + Q 6 ): 1€
.)2 < 1

.) = ? / .): +2 ± < + )1 = ? .
6 ) < +2 ± <1 +2 ± ) 6 )6 + 3 = 2 2 8@ 3
+2 ? ) + )1 + , - F O 6 / +* )1

+1 +,} 6 9 - , 1

Z1 +2 ± < p
ZZ1 6 )6 p
ZZZ1 > p
Z|1 p
|1 ž Q; p

B1 , /0 < 1

Z1 +2 ± < + @ - , ) = 3 /c
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZ1 + Q ) F) 6 2 6 @ )c
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZZ1 > 3) 80 < =` .) c


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

>1 ? < ) @ = ) .S / 1

+2 ± <_
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

# $% & ' 113


+ Q )_
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

+ )_
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

•1 ) 3 - 1

UZ\ ƒ < J +2 ± < ^, < >,? <1 + < F 1 = : ƒ<


.K Q . / 6 @ + @ -Q 6 <1
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
UZZ\ ^, 3 - 1
=M̀ 3 6 )2`< c
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
81 •=) 6 C =) L & ` 6 C ` L €
.)2 6 )6 3 A : 1

# $% & ' 114


1jh_ : .S / M / /C <1

+ 3 0

~
(/ 111
= A C
= < 111 = 1

8 / 30
.M c
@6 c
2 )
8) (/
> 6 3 ~ c

^, 111=`
^ 3 ,?
z - 3
6 92, C1

>? { )
3
6 3 c

,M p =
,M z@
?/ = 1

= 3 ) <
= ?/ 1

6 ):
-
- 32Q 6
32 K
+ 1

A 0
+ 0 3
>, @
+ 3 0 3 + 1
=)2 _ { ) + 6 -

# $% & ' 115


+1 +,} 6 9 - 6 , , 1

Z1 p
ZZ1 p
ZZZ1 6 p
Z|1 = ?/ p
|1 - 32 p

B1 6 9 62 < 3M 3) / 1

Z1 ,M z@ p
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZ1 = 3 ) < p
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

>1 >? 8 Q̀O 80 < / , / 3 c


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

•1 >T Q̀ > 6 9: 6 3<Q6 9 3 1


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

81 ) , 6 , / .S / 1

# $% & ' 116


6 7 '2) _ 1jh

` 6 /] / /C 1

<1 1 1>
1> )

<1 1 1> ) = O 6 92 ( / < B <1


>39 3 > < @ 2? } ± 8@ jgh!p>
> , - > O M /1 > 3 3 3 <
6 @ > <& / 2 + 3 3 >39 3 / 23
6 9 2 <1 > < ^ Q 2 ) + < :
@ 2 ? <1 >/ ~ A 2) 8 - :
: L =² <1 >/ 1 a> ) b .
+ 2/1 .T : L @ ^ Q 2 F9
=` 6 ) 2 + @0 `<
a ¡ b ž 3 ^ 3Q 2 )
=` @0 / - 0 3, @ 6 .@0 ^ Q 2
923 3 8@ @ 2 ? <1

+1 +,} 6 9 - 6 , , 1

Z1 < p
ZZ1 + p
ZZZ1 ^ Q 2 p
Z|1 L p

B1 , /0 < - .S / 1

Z1 <1;1 1> ) .) O 6 9 2 <c

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZ1 + < • / 2 3 /c

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZZ1 <1;1 1> ) ^ Q 2 63 .) @ 2 ? <c


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# $% & ' 117


Z|1 > < .? 3 6 9 2 <c

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|1 a> ) b .): ./ + /c

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

>1 > /] > 6 9: +2 3 Q6 9 3 1

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

•1 Z1 6 < 3 Q < / .S / 1

<1 1 1> ) = O 6 9 2 <1 >39 3 > < @ 2?


} ± 8@ jgh!p> > , - > O M /1

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZ1 3 / .S / 1

> 3 3 3 < 6 @ )& / 2


+ 3 3 >39 3 / 23 6 9 2 <1
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

81 = O 92 - 1

# $% & ' 118


6 7 '2) _ 1jh

+ , , ¨ >

, Q 3 +2 (

.S / B 3
> 3
8 9 - 83< 3
O ( / /
3 = 3 , Q 3
3 @] -
+ / , 2 <1

, Q 3
6 9: 6
3 = 3 )
O ( / )
> 3 3 = ?/
>) QO ,
+) + 2 1
_ j1m1 !!f U± 3 :\

= _ m1!! 0
+@ 3
( < 6 9:
> _
O ( / + < -
6 M 6s3
3 <
= 6 : +M K
M- 6 2 + 2 1

+) )
F9 -S <
6 < - !jhphn!gg"g

# $% & ' 119


+1 +,} 6 9 - 6 , , 1

Z1 B p
ZZ1 3 p
ZZZ1 , p
Z|1 p
|1 M- 6 2 p

B1 - 1

Z1 + ) = 3 /c

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZ1 , Q 3 >39 2 3 < 3 <c

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZZZ1 9 @ -Q 6 >3 ^, < 6 2


@ 3 )& .) 6 C 3 @ c
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Z|1 ( / + < - / ,/ 3 c
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|1 ( / 9 2 =` .) +2 )2 C c
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

>1 F9 2 3 6 @ > = 1

Z1 > ………………………………………………………… +): = 6 : 1

ZZ1 >T …………………………………………………… > 3 8 B9 : <1

ZZZ1 >? = Q 3 ………………………………………………………… .*


6 3 1

Z|1 >? = Q 6 M 6s3 K ……………………………………………… =


8 /1

|1 >T ………………………………………………………………… < = 1

# $% & ' 120


•1 ` ] 3 0 9: 8, + 3 M
@ .S / 1

Z1 .S / B 3 > 3 8 9-
83< 3 < O ( < ( /1
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

81 • +P? > 3 I ) 6 3< 3G 1

# $% & ' 121


6 2) 1j

Vy’ j
+1
Z1 6 L & < ?
ZZ1 6 /
ZZZ1 3
Z|1 <Q
|1 6 & M 3

B1
Z1
ZZ1 z
ZZZ1 ` =
Z|1 2@ & 2
|1 > ? <

>1
Z1 > -0 ( 3 )1
ZZ1 6 ) L 3 )1
ZZZ1 < .* + + < )1
Z|1 < .* + 2 6 C )

Z1 .T 3, /) : < Q )1
ZZ1 ( 6 63 ): 6 S 6 B @ )1

•1
Z1
p ? * O . 6 F2 ? <1
ZZ
p =9 : .) 6 C 6 F2 3/
ZZZ
p 3 3 3 8 =@ < , / -
+ /Q 6 )2 <1
Z|
p B > , )* 1
| (
p ( - < 6 3 8 8 = A <? /
9: 1
|Z (
p ) ) 3 - 3 ( . )1

# $% & ' 122


81
p 6 8
p > -0
p )
p 3

Vy’

+1
Z1 3 & 8 6
ZZ1 = & 3
ZZZ1 & 8:

B1
Z1 0
ZZ1 6 23 3
ZZZ1 r <
Z|1 6 39
|1 6 9

>1
Z1 0
ZZ1
ZZZ1 +QO 6 2
Z|1 >3? )
|1 > 0 3

•1
Z1 +, ) + 0 @ 9 2 -
)1
ZZ1 +, ) + 0 3) ? 3 6 3 92 )1

81
j1 0 & & +QO 6 2 9 : 3Q 6 3
)2 9 2 6 @ /1
1 j"hmp> 0 Q 6 3 Q 6 C 3 ^, 3 , 3
a < §b 0 8, 0 3,? <1
h1 0 / 2 + 3 ? 3 Q 6 3 Q 6 C )2/1
m1 6 9 >3? M >3 0
8 2/1

• F9 3 > F9 : 6 1

# $% & ' 123


J1
^9 :
p > @ 3 6 @ /
p >3 A 3/
9:
0 QO 6 2
p O >3 A 3/ p = 3
p , / / O p , / /
• F9 3 > F9 : 6 1
Vy’ h
+1
Z1 -: 3 = & 6 S
ZZ1 = -
ZZZ1
Z|1 3
|1 6 C

B1
Z1 >M-
ZZ1 >:
ZZZ1 2?
Z|1 >
|1 <

>1
Z1 +
p 6 + < ) 6 ) + - 3 B 9 - .S <1

ZZ1 + 2
p + 3 + 23 O 3 `) 2 <1

ZZZ1 -
p B 3 ) - 0 < >, 3 + <? <1

Z|1 -2
p , -2 6 B3 / ()r 9 : ( / -2 8 1

|1
p ) 2 F2 3 (, ) (2 ? / `
S? )1

|Z1 2
p ~ ? < B@ ) < 2 <
? <1
• 9 2 F9 3

# $% & ' 124


•1
Z1 -@ 6 = M & S M L
= 1
ZZ1 >,@ /1
ZZZ1 (S = ^, 6= 3 S ? /1
Z|1 + ) > - 8 L + 3K 6 @ <1

81
Z1 - F9 )2
ZZ1 6 ,
ZZZ1 = = - ?/ /1

2) 1

Vy’ j

+1
Z1
ZZ1 B0
ZZZ1
Z|1 `<
|1 +2 3 )

B1
Z1 ` ) -, )* ) ( L .): )1
ZZ1 -,= < ) + 3 < / -
6 @ <1

>1
Z1 3 <& .) / 6 @ 6 )2 0 c
ZZ1 + 3 d Q 1 d ?/ 8 <1
ZZZ1 & >/ ) 1 >? B9 : =` ) /̀ = ? B9 2 ?/
)1
Z|1 B9 2 F2 ?/ B@ ) - /
/& F) o? / , M 0̀ @ c ?/ `@
, c = < > ) @ - M =
- 2 < 1

•1
j1 9
1 9 -2
h1 -2
m1 80 <Q -2

# $% & ' 125


81
− = = 3 3) @ 1
− =) , 3M = Q 6 @ 1
− -, ) ) 92 @ 1
• F9 3 > F9 : 6 1

Vy’

+1
Z1 <? +2
ZZ1 =
ZZZ1 6 , Q & 8
Z|1 3
|1 +*

B1
Z1 •F 3 ° 3 < = ( 3 J, - ? , 2 c€ .)2 <
+ 3 <1
ZZ1 •>? 3 8M - B @ / .) c€ .)2 < ° 3 <1
ZZZ1 •ƒ d M >, L 92 J )€ .)2 < ° 3 <1
Z|1 •ƒ 11 3 c + 96 = - ƒC /c ^ /c .)2 <
+ 3 <1

>1
Z1 6 < >, , < @ 3 3 3 . < /
6 92 0 < 1
ZZ1 > 3 +* 6 < ) / ° 3 <
> 3 6 /1
ZZZ1 < 9 -Q 6 ): / > & < ( ?/ 3
`? @ / >

# $% & ' 126


•1
Z1 ° 3 < ^, <1 + < B ? 8 3 <1
ZZ1 6 < ° 3 >, L ?/ <1
ZZZ1 6 < > ± 9 2 < & >: 6 @ < & > -0
> < & < 2) > < & 9 22 ? /Q
.@] < 1
Z|1 ° 3 < 6 < ?/ : ) 0 & + <
?/ 9 - 8 ? 83< @ > .) - 1
|1 ° 3 < ?/ : / )1 F6 83<?
@ < L L ?/ 3 + <& + 9 -
. < 2 < 92 , 1

• F9 3 > F9 : 6 1

p 9: 8 <
p ) <
p O3 <
p /0 Q <
p 6 @ <
p F 0 Q ? L 3 <
p 6 3 <

• F9 3 > F9 : 6 1

# $% & ' 127


Vy’ h

+1
Z1
ZZ1
ZZZ1
Z|1 6 ,
|1 8 •<

B1
Z1 <
ZZ1 6 /
ZZZ1 = 3< & 6 /

>1
Z1 6 ´ ¨
ZZ1 ± 3: ´
ZZZ1 = ´ B 3
Z|1 @ ´ <
|1 M ´

•1 p 8 ? ^) 2 3 1

. /

6
2 Q K
3 ? < -_
p i!l ) 3 6
p > -:? i!!1111
p ^T 6 , ( 2 + K 11111
p 3 9 - .M- + K ^ 0 11111

81 6 - 3 8 , / ~ ): : 6 - /
.S / 1

# $% & ' 128


6 2) 1h

Vy’ j

+1
Z1 2 k +2 ± <
ZZ1 3)
ZZZ1 9 :&
Z|1 & 6 ,
|1 8 -

B1
Z1 + . ) )- @ <1
ZZ1 + 8 S M Q 6 C/ + - <1
ZZZ1 ^, - ? : 3 . 6 3 2 + 6 @ 9
. M- .) J / +2 3 1
Z|1 + ) (39 6 9 2 - - /1

>1
Z1 >,
ZZ1 .S ? /
ZZZ1
Z|1 +):
|1

•1
Z1 } ±
ZZ1 -0
ZZZ1 M <
Z|1 6 @
|1 >?
|Z1 S ?/
|ZZ1 M
|ZZZ1 +?
Z¬1 -} O
¬1 .@0 3

81
B . ) 8 6 92 } ± ‚ )
@ 1 B CQ -0 - 3 + 3 0 /1 :
3 3 = 23 <1 Ÿ @ <1
8 6 M- B 6 @ , - @ , B
. ) B 1
• > F9 3

# $% & ' 129


J1
j1 +2 3 .) / >39 6 3 ?/ 6 9- B C Q
6 C/ ): K ) =, 9- 3) 2/1
1 BC 6 CL / B 3< / 0 L ) 6 C 1
h1 , / / 23 +2 3 @ + = ` /& /
<Q 3 ? / , 2/1 8 0 & > 0 3 ) +: Q 9:
¨ @/ +: Q L Uˆ ZWvw‹X•yv ŽvyX’• yY’\
m1 6 ¨ `3 } ± <Q ( 3 M 9 : 2/1
i1 80 ( 2& 80 6 >, 9- 6 / / 0 2/1
• > F9 3

Vy’

+1
Z1
ZZ1 •
ZZZ1 O ?
Z|1
|1 >2? <& <

B1
Z1 3 0 O?
ZZ1 ,1 , ( 3 <
ZZZ1 .S <& B 3<
Z|1 p `< , + / > ,? /
p 6 @0 ) 6 , + / / 0
|1 3 80 < L 6 9 2L 6 < L <
2 0 3 9 2L <1
|Z1 jgihp B@

>1
Z1 j""h B B@ 2? ,1 1 1 jgihpB B@ >39 .C <1
ZZ1 >? 3 = ) M- 6 9 2 ,1 1 1 2?
B 3 M <1

•1
Z1 .) )
ZZ1 -
ZZZ1 > )
Z|1 3
|1
|Z1 >
|ZZ1 0
|ZZZ1 =
Z¬1 6 3)
¬1 > , -

# $% & ' 130


81 1 1 /
Z1 92 <
ZZ1 ,0 & B9 2M 3 & 9 3
ZZZ1 +2 ± <
• F9 3 > , /

Vy’ h

+1
Z1 8 & { &
ZZ1 +2
ZZZ1 +2 & Q
Z|1 3
|1 B C & z0

B1
6 92 < p ? <
= < p =)2 <
3 p ( 23
• F9 3 > F9 : 6 1

>1
Z1 > 3 >39 2 3 < -3 36 ,
ZZ1 > 3 92 < /) ? )1
ZZZ1 > < >? 3< ) 6 : <1
Z|1 9 2 = ) +2 /& + < 6 @ ? <‚ ^,
< <‚ A 2 + <‚ >? 3< - ? <‚
B) ` • 6 @ < .) - 1

•1
Z1 A 2 >3 8, 3 <1
ZZ1 = 9 - >? 3 - 6 C <1
ZZZ1 ^9 : 6 @0 1

81
>? = < F 3 >,? K 3 >, A /
.) =² - @0 & ^): - / 6 ` 3
>? 3< 6 9: 6 jn M -Q
6 ? < B <1

# $% & ' 131


6 2) 1m

Vy’ j
+1
Z1 & ƒ
ZZ1 0
ZZZ1 = ƒ =9 9 =,̀ - 6 K >,
Z|1 M- & ^/M-
|1 . 9 - 3) 6 , 1
8 0 _ 6 3 & 2-& =
|Z1 ?z

B1
Z1 & B
ZZ1 , 6 & = ) ) 6 1
ZZZ1 Q ` & +
Z|1 + < 3 - ) 6 =2 6 - & 6 @60 C
|1 &

>1
Z1 - 9- 3) & + M - > 1
ZZ1 30 L - L F9 2 Q 6 K 1
ZZZ1 F9 : & >2 - 6 CL 1

•1
Z1 C ´ B )
ZZ1 • ´ 9:
ZZZ1 ´ z
Z|1 < ´
|1 ´

81
p .) /̀ ?/ J M ‚ ƒ 3
-
p - ? d +M ,M d <
,? / 2? / 6 2/1 .) + -d
/ 2( p + d 83<? / =9 - d B &
+/ ) M 1
J1
p 0 3) 6 3<
p
p 8,
p S ž
p 80
p (

# $% & ' 132


Vy’

+1
Z1 > 3 ,? )
ZZ1 J &
ZZZ1 J 3 & ,
Z|1 C
|1 & +3
|Z1 ) 3 3Q 6 C /
|ZZ1 - 3 & • 3
|ZZZ1 6 -

B1
Z1 6 & 0
ZZ1 BQ 3
ZZZ1 8: 3
Z|1 6 C )
|1 B ?

>1
• & =M̀ .M ( B * 3
8 * & 6 : 3 6 / * & + 9 - 8M -
8: @ € .)2 <1

•1
• 6 p (39 L 3 < > Q 3 3 <
• , -2 p (39 , 3 -
p (39 3) >) -
• > 0 6 p + K K
• 8 6 < p -)2 ) -
• > p

81
j1 ) ) 3 • @
1 (S ~ QO * (39 L * 6 3 @
h1 -2 = ` = @ 1
m1 . <6 /0 Q @

Vy’ h

+1
Z1
ZZ1 6 - =
ZZZ1 ? < M
Z|1 3 <
|1 B &

# $% & ' 133


B1
Z1 :& Q
ZZ1 & `<
ZZZ1 . 6 S/ & , ,
Z|1 ^, & ^, 6 -
|1
|Z1 F9

>1
Z1 ` 9 3 6 92 , ` 923 -
ZZ1 3 , 9 = 3 ) 9: , / 2 3Q
<? <1
ZZZ1 + < 2? J< ) ) B- 1
Z|1 + ) 0 < /1
|1 > - 80 < / , /& C , .): , <
.): 6 9 2 3 6 ( 3 /‚ C 8, - <
3 < .) 3 - 1

•1
Z1 ^, 0 6 = >,? / ? <1
ZZ1 ^, ` 3 ) jgm!p> 2? <1
ZZZ1 = 3 >, +2 Q 6 C <1

81
Z1 3 )
ZZ1 ) )
ZZZ1 = M
Z|1 3
|1 3
|Z1 = L
|ZZ1 @
|ZZZ1 ) ) 9-

J1
Z1 B 3 6 S/ -
ZZ1 ? 2 < 2/1
ZZZ1 / L / L < 2/1
• > F9 3 , /

# $% & ' 134


6 2) 1i

Vy’ j

+1
Z1 6 )& >, )2 6 ,
ZZ1
ZZZ1 , Q 2 3/
Z|1 F9
|1 .?

B1
Z1 +Q - / 2
ZZ1 .)2 } O <
ZZZ1 j""!
Z|1 6
|1 =` B M

>1
Z1 +6 @ < 6
ZZ1 + . )
ZZZ1 +6 @ < 3
Z|1 <
|1 < ^ ) 6t C <

•1
Z1 8, 3 8 6 @ .S / +QO 8@ 3 < 3 <c
ZZ1 ) 6 j"hfp> .? = 3) /c
ZZZ1 >3? 0 3 .? B@ 8, /c

81
Z1 ( / +Q jmfnp> 3 6 8, /1
ZZ1 ( / 6s >3? .)2 6 23 3 jgh!p>
@ /1

J1

.) <? @ 1 0 z - 9-
> - 8 2/1

# $% & ' 135


Vy’
+1
Z1 = 92
ZZ1
ZZZ1 /
Z|1 B CQ 3 <
|1 k & B

B1
& & & 0 & = & 2
? ) @
6 8@0 8,
+ ?/ ] F9
6 - ,
=` =` +2 ? /
^ 3 @ ) +) 23
- @ 2
<Q 3 ): 9 - -
.S ? >) 23 <
~M ) B 3
/ . :
BC < ) = +2 ± <
: @ > 32
- ( 2
M- 923

3
+2 3
=
<

>1
Z1 B ) ( +2 ? / ƒ 1
ZZ1 6 - 8, ] () +) 23 ) 6 C 2 3 &
> )2 & ƒ )2 =` & M ) + & 2 )
ƒ 3 & , M ) - > 3 8, 6 @ )1
ZZZ1 > ): 9 - + 3 >,? / ~ M - 1
Z|1 ~M > Q <? / .) / >) 23 3 +2 ± < )
( 1
|1 9 - >)23 3 / > 33 - 1

# $% & ' 136


•1
B ´
8, ´
´ 9:
´ >3
´ >
Vy’ h

+1
Z1 ±
ZZ1 6 3 ( 2
ZZZ1 3
Z|1 =
|1 8 +M

B1
Z1 8
ZZ1 ( 2 ` < 6 C
ZZZ1 9 2 ` 0 <

>1
8, > @ . /
o = 92 & 3
B & ƒ & 8 ) >,? ,? & <
- ~ -
> & >,? /& >) ^)2 ,? /& 2 )
+/& 8 3& >) 8M 3& /
> & > 6 3 & 3

•1
Z1 8)* 3
ZZ1 =`
ZZZ1
Z|1 = Q
|1 >3?

81
= 92 39 .) / 92 B = 6 2Q 6 C L
(39 3 - 1 = 92 39 ~ 92 = A 2 ( L 1
(39 3 ) = 2 6 - < / 6 1
M /‚ + 3 .S ? / (? 3 92
` < 6 C / ~ = A : 2 < / 6 @
1 B 3 ~ -& ` 0 < ~ ( ? ` ~ (
6 / 6 @ >,? = 92 1

# $% & ' 137


6 2) 1n

Vy’ j

+\
Z1
ZZ1 >
ZZZ1 M
Z|1 F9 <
|1

B\
Z1 + 92 - 2/1
ZZ1 3 + / = 6 2 /1
ZZZ1 >T M 9- 3 < 0 < B <1
Z|1 = M 6 : < ,1 0 & , + 9: ,1
? ) B <1
|1 6 : < ) 0 3 /& 6 < M M
0 < ?/ 6 - 1

>\ s A < = + h1!g1 !!fp = 6 : 1


0^) / 6 M =@ 0 ^):
3 >? = Q = 6 : )2 1 > ) 6 : < ,1 )1
= + ! 1j!1 !!fp = 6 : 1
0 ^) / 6 M =@ 0 ^):
3 >? = Q = 6 : )2 1 > ) 6 : < ,1
M 1

Vy’
Z1 9 ] -2 !!ip B@ 3 9- , ?
O 9 : 30 ) .@0 3 2/1
ZZ1 MA < = 9- + O 9 : 30 , ?/ <
ZZZ1 = 9- - 2 O 9 : 30 , ?/ <1
Z|1 !!ip B@ 3 9- , ? O 9 : 30 ) 6
.@0 >, / ƒ 3 / .S : < B- 1
|1 MA <& = M - + O 9 : 30 ,
9- 0 M & O 9 : 30 , O 9: M
9 :Q 2 > M + >, B- 1

# $% & ' 138


Vy’ h
|Z1 9 @ -2 & !!fp B@ ) 6 92 6 )
9 3 2/1
|ZZ1 { 6 + 9 3 L 1
|ZZZ1 M 6 3) 9 - { 6 3) 9 -
8 3 h! B- 1
Z¬1 = C 6 - 2 9 3 B- 1
¬1 6 3 3 )1 : < - M
8, - )1 U 0 ) ? B9 2K - F9 2 \

Vy’ m

Z1 ) {M ) { 89 3 2/1
ZZ1 + 89 6 C3 / s -
ZZZ1 6 @ - 2 89 3 - { -
Z|1 +) 6 3) / { >, & s ) 9
+ / 9 0 B- 1
|1 j1 { s -
1 M 3M -
h1 + M 9-
|Z1 < - + 6 ) < 9- 0
- + 9 2 9 - F9 2 6 = 3 6 @ 3 - 1

# $% & ' 139


6 2) 1f
Vy’ j

+1
Z1 , 3
ZZ1 / & 8 =
ZZZ1 0 3) / 2 /

B1
Z1 ,
ZZ1 6
ZZZ1 6 / = /
Z|1

>1
Z1 A = k : k 6 9 2 ) )
ZZ1 80 <Q ( 3
ZZZ1 3 =)6 2 @ >
Z|1 3 3 >

• F9 3 92 F9 : 6 1
•1
Z1 ^)2 ,? /
ZZ1 6 C3 )
ZZZ1 =` )2
Z|1 / 2 -
|1 = 3

81
Z1 B / + 3 3) ( 3 /
ZZ1 O 9 :Qž ) . 6
ZZZ1 O 9: / 23 ) ) <Q 3 6 = 3
3 923 2 @ 0 F9 1

• F9 3 92 F9 : 6 1

Vy’

+1
Z1 3 & F9 3
ZZ1 6 3
ZZZ1 F9
Z|1 2
|1 B

# $% & ' 140


B1
p >M-
p +):
p +M-
p =):
p 6 C/
p @
p +Ÿ /
p 6 @

>1
Z1 > 3Q 6 9 3) O
ZZ1 9 2 & ( 3
ZZZ1 9 2 ) 80 < -

• F9 3 92 F9 : 6 1

•1
^, 0 < =9 @ + * 3 6 S M- `<6 1
+ * 3 . < - +/ = + 3 /1

81
p - ) +) 6 : )
p +@ +3 3 =9 6 3< -
p 89 2 < 82 3 =) - 1
p () 8 0 0 )

Vy’ h

+1
Z1 ` 3
ZZ1 :
ZZZ1 6 ,-
Z|1 +*

B1
Z1 • > 0 39 2& = :
ZZ1 + > Q 6 -
ZZZ1 6=, + 3 /& 3̀ + 3 /
Z|1 92 < .M-Q 6 )2 K 6 : <1
|1 9: 6 ? / 23 + B- 1

>1
Z1 2 6 M =` K 6=, K + 3 A 3 1 B & Q
6 6 + 3 /‚ 6 ? /‚ 6 3 ( 3 /‚
6 K - 23 /1

# $% & ' 141


•1
Z1 +2 ´ > )
ZZ1 ´ +
ZZZ1 6 , ´ 6
Z|1 6 , ´ <

81 = >/ 92 3 / - 2? + 3 - 1 - + 1
= 3M >)* 8 1

• F9 3 92 F9 : 6 1

6 2) 1"

Vy’ j

+\
Z1 > ¡: &
ZZ1 •<
ZZZ1 &
Z|1
|1 ^S

B\ 6 < = M < - 6 @ + 92 6 9 :&


+ 9 2 6 <? / < @ 3 9- 8 )2 <1
+ 9 & M ` Q Q 6 C3 = M
< M = - 3 ^/ - )2 <1

>\
Z1 6 3 ( ^ 6 S/ - + M
6 <Q 3 ^ 3& 9 23 M /
= 9 )2 .* 6 9 62 -2 2/1
ZZ1 ,? ) , & 3 = 3 < 9- > ¡2
>, & ( ?/ + < 8 1

•\ =)
j1 6 S / -
1 Q
U^, = M \

`
j1 = 3
1

• F9 3 >

# $% & ' 142


8\
j1 6 C
p 8 Q 6 C
p 3 Q 6 C

1 : < +M
p , 6
p > 3 M
p U= M \
p : < + M

h1 < + M
p 3 +M
p , / -2
p + - -2
p ` -2
p 6 , 6 CL ( 2
p :6 6 CL B
p )( QO

m1 6 /
p -9 2
p = =
p S/
p hn!J
p 30 M
p +Q +Q
p
p = /
p = ( )
• > F9 3 = Q F9 : 6
Vy’

+\
Z1 @ 3 (S F9
ZZ1 83 < /2? < k >2? <
ZZZ1 ^ 2 )2 A 2& = 3
Z|1 & + 0 =3 M U @ \
|1 3̀ - 6 @ 6 ( 2 < k ? 3 ,

B\
Z1 ¢
8,@ 3 ~ -& /M =)2 @ & - 3
8, & C? = & 92 6 @ <1
ZZ1 ¢ > ± < - ) ?/ 6 / ) 8@ 3
+2 .): 92 < +2 3 8 B 3 9: 6
@ .): L : / 2 <1

# $% & ' 143


>\
Z1 ´ 8 )
ZZ1 + < ´ +/
ZZZ1 0 ´ B9 2
Z|1 ´
|1 +) ´ 8 )

•\
Z1 & { ,? M- ) 2 A 9- = ? < ¢ 1
ZZ1 =} > , @ 3 1 9: = / , 1
ZZZ1 ¢À ) ? .) 6 L c

8\
j1 •6 < ˜ € p 3 Q - 2 / 6 @
3 L ) 6 3 +2 3 - 1

1 • ) {˜ 3 € q . 83 K +) Q 6 K / 83 3 @ - 1

• 92 / ± ) , / F9 : 6 1

Vy’ h

+\
Z1 <& < <
ZZ1 6 9 26 2
ZZZ1
Z|1 3 0 < <
|1 = 2

B\
Z1 ) >,? 23 3 3) 92 9- 0 - 1
ZZ1 ^T 6 , ) ( O 3(39 L ) 6 92 3 =<0 3 - 1
ZZZ1 . - { 3 @ 3 >,? & +/ { 3 2 .@0 3/1
Z|1 . + ) , 9 9 8, 9: 6 3 <
M6 @ <1
|1 8 ) = 3 & -, Q ? Q 6 )2 )1
|Z1 8 ) ) >, 6 @ , + 3 )1

# $% & ' 144


>\ . / @ 1

()*
s ( / ( 2 + ? <1
<? / } -? <1

<Q
+M ^, - 3 ? )* < <1 9 : ` 3/ ?
+:? / /1 `@ 3 ) 3/1 : L 9: ` 3 `@
+:? / /1 ? 6 <? / 3 ) 6 @ >,? /1 >
89 : = 3 s ( / ) ` 80 <? <1 6 <? / (39 6 C /
<1

(
F / ( 2 6 9 2 @ <1
=` _ (39 L 3 < > Q 3 3 <1

• F9 3 92 F9 : 6 1
•\
Z1 3 U6 2& M-\& < U \
ZZ1 O& ( k
ZZZ1 @0 3 3)& =3 k ^S M-
Z|1 =< & 0

8\
j
) L & O 3(39 L 6 92 3 =<0 3 - 1

3 .) / = 8, + > 1 2 = .@0 M ) + 3 )
8 /1

h
= 3 6 - 1

# $% & ' 145


6 2) 1g
Vy’ j

+\
Z1 ( ?/
ZZ1 6 - & M-
ZZZ1 +
Z|1 `@ 6
|1 6 C & =
|Z1 ^ &
|ZZ1 + ?/
|ZZZ1 6 ,}
Z¬1 (9 2K & (S /
¬1 + ? /& (9 2 ? /

B\
Z1 6 39
ZZ1 = 2?
ZZZ1 `
Z|1 )
|1 ( 3 O

>\
Z1 >39 M + F9 92 - 2/1
ZZ1 + >39 M + < 3 < J .
-2 2 <1
ZZZ1 hn B@ - () (/6 K M M 0 L
9 2 - 23 (9 2 + ? 1

•\
Z1 83 M ) .@0 +
ZZ1 0 L
ZZZ1 ) +
Z|1 ^, ˜ M-

8\ 0 < M 9 2* 9 > 0 3 ) &


& = , / Q / 3 <1

• F9 3 F9 : 6 1

# $% & ' 146


Vy’
+\
Z1 9 3) +, 8 =
ZZ1 + -
ZZZ1 ):
Z|1 `@
|1
|Z1 6 C 2

B\
Z1
ZZ1 3
ZZZ1 2
Z|1
|1 ()

>\
Z1 9
ZZ1 `
ZZZ1 @
Z|1 8
|1
•\
p 6 B B 9 /
p =` K * > B< - 1
p + 3 `@ B ? = B 1
p 6 3 > 9: 8 6 , d , d 6 S >) 1

Vy’ h

+1
Z1 / 2
ZZ1 + k 0
ZZZ1 k =
Z|1 = )
|1 6 ) 3

B1

Z1 0 < .)1. 1 ,e 0 ) . ? , 2 <c


ZZ1 0 < F) <c
ZZZ1 B@ : 0 < .M-Q 6 <c
Z|1 0 ) @ M 3 0 6 ) c
|1 0 9 2 3 8)* 3 , / .) c

# $% & ' 147


>1
Z1 = QO 3 <
ZZ1 6 3 k
ZZZ1 > -0 6 @ <

81

6 3 3 (9 :
= QO = < ( ?/ M- < .@0 )
6 , > A 2 < A 2 <
M <

6 2) 1j!

Vy’ j

+\
Z1 ~ <
ZZ1 `< - 3 /
ZZZ1 6 3
Z|1 & )2
|1 B0 & 6 , -& < & + ? &

B\
Z1 +M- >M-
ZZ1 `
ZZZ1 ^, <
Z|1 -)2 ) > -
|1 ` A < < c
|Z1
|ZZ1 , S

>\
Z1 = () 9 23 : ` /1
= () 923 : @ 8 3/1
= () 923 : S 9 2/1

ZZ1 6 3 Q 2 3/1
3 Q 2 3/1
@ Q 2 3/1

# $% & ' 148


•\
Z1 6 3 ` 3 . = 3 3 < > 6 S/ + )
<Q 3 @ 3 / 3 <1
ZZ1 @6 -Q 6 ): ? O ) -)2 ) > -
8 6 M K ^ ` 3/1
ZZZ1 9 3 =)- 9 : 23 e ] & ` A < < /
) B 3 - + )1
Z|1 3? = +M- >M- >: 3
+ @ 3 + ? 1
|1 3 2? / M 3 +( 9- , S 3/1
|Z1 ) 6 M- ) 3 ^, < / + < 9 <1

• F9 3 92 F9 : 6 1

8\ ) < ` < 1 . < / 2)


< 1 2(/- < & 6=} + .C ` 0
+ ? < 1 92 < - .? = K 8 ?/ S .@0
6 @ < 1 ( - < 6 ) < 6 - ƒ<
8 0 1 = ) < @ S & Q ) 0
-@ - ? < 1

• F9 3 92 F9 : 6 1
Vy’
+\
Z1
ZZ1 =Q 3
ZZZ1 J & 8? / & z@
Z|1 = /
|1 6 3 2)
B\
Z1 6 /
ZZ1 B + < CQ 6 K +
J 8 3 ) 8

>\
Z1 < > J 8 3 ) > & B / + ) 8
> 9- 6 @ C ,
ZZ1 ^, 6 3 Q 6 C 3 .@] 2 < 8: L 3 < >,?
.@0 3 9 2Q 6 C / ( ( L 1

•\ * - 89 > 63)2 : Q A +
): 1 89 ^, ) ? 2 / / 1
@ + < 6 89 2/1 ^,
6 3 6 923 3Q 6 C 3 89 >)2 3 3 /1

• F9 3 92 F9 : 6 1

# $% & ' 149


Vy’ h

+\
Z1
ZZ1 = - ?/
ZZZ1 S
Z|1 2
|1 @ 6 C <

B\
Z1 = } F9 -3 ) = ƒ )1
ZZ1 -3 6 3 ` , + * - Q K M 3 & + <
6 C 2 - 1
ZZZ1 - 3 -3 ) ` S? & 6=9 23 A < 3 -
3 /1
Z|1 -3 ) = 6 S > )‚ 6 : 9 2 )‚ K . < /
> 2 )1

>\
Z1 + K K
ZZ1 (
ZZZ1 ƒ 3)
Z|1 B2
|1 =2=2
|Z1 - -

•\
Z1 92 =
ZZ1 `< &

8\
p B K
p B3 *
p B

J\
p -)2) - k , S
p ` A < < c

# $% & ' 150


6 2) 1jj

Vy’ j

+\
Z1 &
ZZ1 -2 & > -
ZZZ1 = 2 : & 6 926 :
Z|1 =
|1 /3 &

B\ , 6 , q 3 ) 3 . < /
6 9 2 =Q 3 1

>\
Z1 ^, 6 3 ) 3 • @1
ZZ1 /) M >) . < / @ 1
ZZZ1 =` / ) 6 3 8) 3 K 6 ( 3 /1
Z|1 = = .@0 M = = 6 : 1
|1 ^, 3 ) L * (39 L * . 3
> 3 L + 3 1

•\ Z\ p 3 q O
ZZ\ - p 8 -
ZZZ\ 2 p
8\
p 3 >) /) M ? , )2 1
p ^T 6 , * - ) 1
p ) 3 6 CL 3 6 92 6 : 1
p . <6 @ 1
p 6=2 3 +2 ? / 6 3 @ 1
p 83< > 3M 1
p 3 .@0 / @ (39 6 C / 6 92 6 2 @ 1
• > F9 3 F9 : 6 1

Vy’

+\ 6 C/ A :

B\
Z1 8 = 6 ,
ZZ1 3 6 ,
ZZZ1 z 6 ,
Z|1 2< -Q 6 C L M̀ L / 3 9 2L 6 ,

# $% & ' 151


|1 2 ) 92 L 6 ,
|Z1 92 < ) z9 2 6 ,
|ZZ1 3
|ZZZ1 6 3 6 923 3 8: 3 .@0 6 @ ^, <1

Vy’ h

+\
Z1 + ( 23 <
ZZ1 + & > 3
ZZZ1 +< 0 & 3
Z|1 8 = & = C 6=
|1 +2

B\
./
Z1 ( 3 Z1 ( 3
+(
( <? , /
ZZ1 , ZZ1 +(
> 3 +2
ZZZ1 F0
0 ZZZ1 ,
, )2 <
Z|1 B 3< Z|1 B 3<
` +< 0 /

>\
Z1 ( 3 -Q C
ZZ1 +( +? @0 {?
ZZZ1 -, .@60 C > = 3
Z|1 > 3 >, + 3
|1 +< 0 / 6 @ 6 S/

• > F9 3 F9 : 6 1

•\
Z1 { ´
ZZ1 +2 ´ ^
ZZZ1 F0 ´ .
Z|1 >, ´ ƒ
|1 BO ´ > 3<

# $% & ' 152


8\
Z1 0
< )
ZZ1 0
< - =) ` <1
ZZZ1 0
< ) +2 @ 2 <1
Z|1 ( 3 83 < 6 2 <1
|1 2? 3 M- <1
|Z1 +< 0 80 < 6 3 <1

• > F9 3 F9 : 6 1

6 2) 1j

Vy’ j

+\
Z1 B<
ZZ1 ?/ 6 K /
ZZZ1 6 @ ? )
Z|1 L 3<? 6 ,
|1 6 6 C3
|Z1 3) ` 2 + ? + 2
|ZZ1 3
|ZZZ1 A <

B\
Z1 ) <
ZZ1 >2M
ZZZ1 6 3
Z|1 +M-
|1 6 /

>\
Z1 +
p ) < UO 3= \
p ? <
p ? <
p 3
p +) <
ZZ1 <s3
p
p O <
p 3
p 3 L 3 <

>\ Z 9: ZZ - F9 3 92 F9 : 6 1

# $% & ' 153


•\
Z1 ) , < A 2 3/1
ZZ1 6 3< ) / A 2 3/1

8\ ) )
p 8 3 ¨ 2? /
p +2 3 >, B9 2 )
• F9 3 92 F9 : 6 1

Vy’

+\
Z1 8 & + & B 6
ZZ1
ZZZ1
Z|1 + 3 0 &
|1 3

B\
Z1 <
p 9: <
p ) 9: <
p 6 /=
p A < <
p +) <
p 3 L <

ZZ1 )
p 9: <
p ) <
p B
p ` <

ZZZ1 6 M 0 )
p ) 9 2 80 < <
p ` 6 3 <
p 9: <
p - 2 <

B\ Z& ZZ 9: ZZZ - F9 3 92 F9 :
6 1

# $% & ' 154


>\
Z1 <
ZZ1 `)
ZZZ1 ž )
Z|1 ) < ) 0 >, 6 2
|1 ) < ) 6 M 0 )
|Z1 + Q <
|ZZ1 < 6 C 3 <

•\
Z1 = 3 /
ZZ1 <
ZZZ1 96 , )
Z|1 ƒ ,@ 3
|1 = =:

8\ 0 < =

Vy’ h

+\
Z1 +2 3 <
ZZ1 +2 & =)6 2 A 9:
ZZZ1
Z|1 8 & B 0
|1 ?

B\
Z1 +2 ± < ) , - .K Q M 6 )6 A 2 + @ -
, <1
ZZ1 +2 ± K + ) .M- = 3, K + Q <
+ < /̀ 6 2 6 @ <1
ZZZ1 p = = < - =) L 1 3̀
= < - ` 3 L 1
p 6 ) = )

>\
Z1 +2 ± <
p 6 /=
p . < < <
p 6 :
p = 3 = <

# $% & ' 155


ZZ1 + Q )
p 6 2 -0 6 @ )
p 6 CL )
p ?

ZZZ1 + )
p ` 6 3 <
p O3 +9 2 <

• >\ Z& ZZ 9: ZZZ - F9 3 92 F9 :


6 1

•\
Z1 ƒ< J +2± < >,? < 1 + < F 3 < 1 = :
.K Q M . / 6 @ + @ -Q 6 < 1
ZZ1 =` 3 6 )2 C c

8\
p = = < - & = 3 6 C < - =) 3 L 1
p 3̀ = < - 3̀ Q 6 C < - ` 3 L 1

6 2) 1jh

Vy’ j

+\
Z1 8 /
ZZ1 O
ZZZ1 O
Z|1 ?/
|1 8

B\
Z1 = ) <Q 3 = =: >) 23 0 < ,M z@
@ 1
ZZ1 3 6 : < = 3 ) < / @0 1

• UF9 3 92 F9 : 6 \

# $% & ' 156


>\
0 < M 3 . < . <6 3 Q
O ^, 6 , 3 8, , 2/1 3 L: / 6 9 2 < &
+ 3 0 < . <6 @ 2?/ `< (3
@ 1 M 0 < ) = @ 63 3 >,
A /1 } O 8 M ) 80 < L > ? < ) 6 ) 3L
6 @ B = >2M @ 1 Q 3 ž = 3
9- C 8, @ 3/ 6 9 2 < & B 3< + M )
3 - 1
• F9 3 92 F9 : 6 1

•\
• 6 , 6 3< p & ~ & = & & z@ & ) <& &
+ & 0 1
• > 6 3< p @6 & A
• 6 3< p =
• 6 3< p (/-& {&
• @ 6 3< p ? /&
• 6 9 6 3< p = < & = & z - & 6 : & < & = &
- 3: & 6 K 1
8\

, 6 ,
Q O 0 < - ^, 1

p ƒ B 3 , 0 < Q O 3 6 / = <? /
6 K ž F9 2/1
p 0 < . 3 M- . 6 @ 3Q O -
+ F9 2/1
p 0 < ) >QO z - - ^ + 2/1
p > 0 < 3 6 : - = F9 2/1

• UF9 3 92 F9 : 6 \

# $% & ' 157


Vy’

+\
Z1 + • & + ` ,
ZZ1 3/
ZZZ1 ^ < 6 2
Z|1 9:

B\
Z1 <1 1> ) = O 6 9 2 <1
ZZ1 + < >39 3 / 23 • <1
ZZZ1 + < ^ Q 2 9 23 3 8@ @ 2 ? <1
Z|1 > < 2 3 6 9 2 <1
|1 ^ Q 2 ) + < : @ 2 ? /& + ) ~ A 2)
8 - : : L =² <1 >/ > )
. + 2/1

>\
Z1 >39 3
ZZ1 ^ Q 2
ZZZ1 + <
Z|1 ~ A :
|1 L @

•\
Z1 >39 3 @ 2? } ± 8@ jgh!p <1 1> * -
= O M /1
ZZ1 > ) > 3 3 3 < 6 @ <1
> ) / 2 + 3 >39 3 / 23 6 9 2 <1

8\
p O `) = Q <? } ± ™ ‹•vyx ‰ wÂy‹p B j"nipB ,
>? = O +M ` /1
p >Ÿ / 83 3 - 1
p & B CQ & 96 @ 9 M - 1
p >Ÿ / +: / 2 6 2/1
Z1 +
ZZ1 > 3
ZZZ1 6 ,
Z|1 6 `
|1 3 k > 3
|Z1 , /

• U K +23 > 0 3 ) \

# $% & ' 158


Vy’ h

+\
Z1 2
ZZ1 3
ZZZ1 +*
Z|1 -
|1 > 6 2 k ?/ 6

B\
Z1 , Q 3 +2 ( 9- + /
>T ) = - 1
ZZ1 , Q 3 >39 23 < O ( /1
ZZZ1 9 @ 9- 6 ( 3 ^, <& 6 2 @ 3)
6 ~ F9 -S , ) 6 < 6 @ 1
Z|1 ( / + < - / ,/ O& 3= 3 )&
6 ( < B- 1
|1 ( / ^, 2? .S <& Q < 9: ± < B <1

>\
Z1 ± 3:
ZZ1 ± < ( /
ZZZ1 , Q 3
Z|1 3
|1 3

•\
Z1 .S / B 3 Uj\ > 3 U \ 8 9 - Uh\
83< 3 < O ( /1

j1 B
1 o
h1 -

8\ 0 < M +2 ? > 3 -2

# $% & ' 159