Teori Networking

Pengenalan Kepada Rangkaian Komputer

By :
Nor Azila binti Abu Zarim

pancaran infra merah atau satelit   . perisian.Definasi RangkaianW  Sambungan 2 atau lebih perkakasan komputer yang terpisah secara fizikal tetapi disambungkan secara operasinya Satu sistem perkongsian alat. pertukaran maklumat dan komunikasi Maklumat dapat dipindahkan dalam rangkaian melalui kabel. gelombang radio.

CD-Rom dll Menggunakan Mel Elektronik (E-Mail) . Pengimbas.Kebaikan menggunakan rangkaianW ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Berkongsi Fail Memindahkan Fail Berkongsi Perisian dan mengurangkan kos Berkongsi Pencetak.

Jenis RangkaianW ‡ Local Area Network (LAN) ‡ Metropolitan Area Network (MAN) ‡ Wide Area Network (WAN) .Jenis .

lebih kurang 10km ‡ Contoh : sekolah. makmal .Local Area Network (LAN) ‡ Merangkumi kawasan kecil .

negeri .Metropolitan Area Network (MAN) ‡ Kawasan lebih besar : antara 10 ² 50km ‡ Contoh: bandar.

Wide Area Network (WAN) ‡ Kawasan sangat besar ‡ Contoh : seluruh dunia. negara .

Jenis-jenis LAN Pengguna dan pelayan (Client-server) Pengguna-pengguna sebaya (Peer to peer) .

pencetak dan lainlain. data.Pengguna dan pelayan (Client-server) Terdiri daripada sebuah komputer pelayan (Server) untuk melayan komputer lain Komputer pelayan akan menjalankan pengurusan pusat (Centralized) untuk melayan pengguna-pengguna dari segi perkongsian perisian aplikasi. .

Server Keselamatan sumber dan data dikawal oleh pelayan. Perkongsian data dan perisian aplikasi boleh di lakukan. Semua komponen( client/ network/ server) kerja serentak. .Kelebihan Client .

‡ Perlu melakukan penyelenggaraan (maintenance) untuk menjamin keberkesanan sistem. . ‡ Rangkaian tidak berfungsi jika berlaku kerosakan pada pelayan.Kelemahan Client-Server ‡ Perbelanjaan yang lebih mahal untuk sebuah komputer pelayan.

Pengguna-pengguna sebaya (Peer to peer) ‡ tidak melibatkan komputer pelayan ‡ membenarkan perkongsian alat dan fail .

hanya perlu konfigurasi untuk peer to peer. ‡ Guna Sistem Operasi yang sedia ada (Windows XP). . ‡ Sesuai untuk organisasi yang kecil. tidak perlu pelayan.Kelebihan Peer to Peer ‡ Kosnya rendah.

‡ Keselamatan data tidak sebaik sistem client-server.Kelemahan Peer to Peer ‡ Tiada pengurusan pusat untuk fail dan perisian aplikasi. . ‡ Lambat berbanding dengan sistem clientserver.

Q&A .

Terima kasih..Sekian. ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful