Anda di halaman 1dari 1

SC ...........................................

SRL / SC
Sediu:..............................................
CF:..................................................
Inmatriculata sub nr. ................/............/........

NR.................

ADEVERINTA

Adeverim prin prezenta ca dl/dna ..........................................................................


domiciliat în .............................. , str. ........................................... , nr. ........... , bl. ..........
, sc. ....... , et. ...... , ap. ...... , judet/sector ............................... , este încadrat în unitatea
noastra pe durata nedeterminata de la data de ........................... în functia
de .................................................................. cu o retributie tarifar de.............. lei.
Prezenta s-a eliberat pentru a-i servi
la ............................................................................ ...........................................................
... .

Data Administrator