P. 1
Konsep Ekonomi Islam

Konsep Ekonomi Islam

|Views: 1,805|Likes:
Dipublikasikan oleh Rozita Rizal

More info:

Published by: Rozita Rizal on Sep 23, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2014

pdf

text

original

Falsafah Ekonomi Islam

   

Tauhid Uluhiyyah Tauhid Rububiyyah Khalifah Tazkiyah Ukhuwwah Hari pembalasan
1

nk

Pengenalan Ekonomi Islam

1) Uluhiyyah Dan 2) Rububiyyah  

Allah SWT Maha Esa ± beribadat kepadaNya dan mempercayai kekuasaanNya Menekankan konsep hubungan manusia dengan Penciptanya, dan hubungan manusia dengan alam. Allah SWT adalah Rab iaitu Pentadbir alam, oleh itu Dia sahaja yang berhak menentukan peraturan alam ini. Manusia mesti akur kepada peraturan-peraturan tersebut.
nk Pengenalan Ekonomi Islam

2

3. Khalifah 
  

Jawatan khalifah adalah umum Ia mempunyai dua tanggungjawab utama: a) Kepimpinan manusia b) Pembangunan alam Al-Quran, surah al-Fathir: 39

nk

Pengenalan Ekonomi Islam

3

4. surah al-A¶la: 14 Contoh tazkiyah: mengeluarkan zakat dan menghapuskan riba nk Pengenalan Ekonomi Islam 4 . Tazkiyah   Ia bermaksud penyucian dan pembinaan manusia sebagai agen pembangunan yang berjiwa dan bermatlamat Islam Ia merangkumi segala tindak tanduk manusia Al-Quran.

5. Ukhuwwah   Semua manusia bersaudara Semua berusaha menghindarkan penindasan. surah al-Hujurat: 13 5 nk Pengenalan Ekonomi Islam . eksploitasi. ketidakadilan. dsb Semua berusaha dan rela berkorban ke arah kemajuan bersama Al-Quran.

Hari Pembalasan  Ia akan menjadikan segala tindak tanduk manusia berada pada landasan yang dibenarkan oleh hukum syarak Setiap tindak tanduk akan dianalisis dari aspek kesan negatif atau positif di dunia mahupun di akhirat nk Pengenalan Ekonomi Islam 6 .6.

Prinsip Ekonomi Islam  Prinsip ekonomi merupakan peraturan Ilahi yang berkaitan dengan persoalan ekonomi Ia berkaitan dengan idea-idea umum mengenai ekonomi yang mesti dilaksanakan Cara perlaksanaannya terpulang kepada kebijaksanaan sarjana ekonomi 7 nk Pengenalan Ekonomi Islam .

Prinsip Ekonomi Islam   Kebebasan ekonomi yang terikat dengan nilai-nilai akhlak Konsep hak milik Keadilan sosial Campurtangan kerajaan nk Pengenalan Ekonomi Islam 8 .

1. Kebebasan Ekonomi Berpanduan  Salah satu daripada tanggungjawab khalifah ialah memakmurkan bumi seperti melakukan aktiviti ekonomi Aktiviti asas ekonomi seperti pengeluaran. pengagihan dan pasaran adalah dianggap sebagai satu ibadat dan jihad di jalan Allah Oleh itu. manusia diberi kebebasan berekonomi demi memperolehi manfaat ibadat dan jihad nk Pengenalan Ekonomi Islam 9 . penggunaan.

´ Peraturan Ilahi ini menjadi panduan (bukannya halangan) kepada manusia untuk mendapat kesan yang positif dalam memakmurkan bumi nk Pengenalan Ekonomi Islam 10 .surah al-Jumu¶ah:10 Rasulullah SAW bersabda :´Sesungguhnya Allah SWT mencintai orang mukmin yang bekerja.Kebebasan Ekonomi Berpanduan   Aktiviti tersebut dianggap sebagai ibadat dan jihad kerana ia mesti dilaksanakan berdasarkan syariat Al-Quran.1.

surah al-Baqarah: 229 Pengenalan Ekonomi Islam 11 . rasuah riba dan penipuan Al-Quran. jujur dan amanah 2.1.Kebebasan Ekonomi Berpanduan 1. bekerjasama. 2. Kebebasan jiwa lahir dari keimanan ± masyarakat pengasih. Kebebasan dalam lingkungan undangundang dan peraturan ± larangan eksplotasi. nk Dua aspek kebebasan: 1.

1. Kebebasan Ekonomi Berpanduan 1. 2. 3. 4. Kesan: Memupuk rasa tanggungjawab Menghapuskan cara-cara untuk melakukan kemudharatan Menggalakkan individu bekerja keras Menggalakkan pelaboran ke atas modal yang dibekukan nk Pengenalan Ekonomi Islam 12 .

Konsep Hakmilik   Allah SWT mempunyai hakmilik mutlak ke atas segala sesuatu Manusia diberi amanah untuk mengambil manfaat sahaja Al-Quran.2. surah al-Baqarah: 284 nk Pengenalan Ekonomi Islam 13 . surah al-Maidah:18 Al-Quran.

2.2. Terdapat dua jenis hakmilik yang diamanahkan: hakmilik individu dan hakmilik awam Tujuan pembahagian: Untuk mengimbangi kuasa politik antara individu dan awam Untuk menghayati konsep syura antara pihak swasta dan kerajaan nk Pengenalan Ekonomi Islam 14 . Konsep Hakmilik  1.

Hakmilik Individu   Islam mengiktiraf hakmilik individu ± setiap orang akan mendapat balasan dari apa yang diusahakan Setiap usaha mesti mengikut syariat Islam Harta peribadi hendaklah dikeluarkan zakat dan disumbangkan ke jalan Allah Pengagihan harta peribadi hendaklah tidak meluaskan jurang perbezaan dan membahayakan masyarakat nk Pengenalan Ekonomi Islam 15 .

rumput dan api.Hakmilik Awam  Ia bermaksud semua harta milik masyarakat yang memberi faedah kepada warganegaranya ± harta yang mempunyai utiliti awam Rasulullah SAW bersabda: ³Umat Islam adalah pemilik bersama ke atas tiga benda iaitu air. tanah tidak bertuan dan bahan galian yang terdapat dalam sesebuah negara nk Pengenalan Ekonomi Islam 16 .´ Contoh lain: tanah simpanan.

surah al-Hadid: 25 Al-Quran. Keadilan Sosial   Keadilan mesti ditegakkan dalam semua aspek kehidupan manusia supaya mereka terhindar dari perbuatan yang melampaui batas Al-Quran. 26 & 27 nk Pengenalan Ekonomi Islam 17 . surah al-Nisa: 29 Al-Quran.3. surah al-Isra¶: 16.

Campurtangan Kerajaan Syariat membenarkan pemerintah campurtangan dalam aktiviti ekonomi: al-Quran.4. Hak dan peluang yang saksama 5. eksploitasi. monopoli.dsb 7. Mengawasi pasaran 6. Melaksanakan polisi kerja dan upah nk Pengenalan Ekonomi Islam 18 . Merealisasikan nilai akhlak 2. Membasmi riba. Jaminan sosial 3. Pengagihan kekayaan yang adil 4. surah al-Nisa: 59 Aspek: 1.

Ciri-Cri Ekonomi Islam   Ekonomi Rabbani Ekonomi Akhlakiah Ekonomi Insaniah Ekonomi Wasatiah nk Pengenalan Ekonomi Islam 19 .

Ekonomi adalah ibadat 3. Ekonomi terkawal nk Pengenalan Ekonomi Islam 20 . Ekonomi menuju kebajikan 5. Ekonomi alat untuk mencapai kehidupan ukhrawi 4. Ekonomi Rabbani     Ekonomi yang bermatlamatkan Allah SWT dengan mengikut peraturan yang telah disyariatkanNya Al-Quran(al-Mulk: 15) Kesannya: 1. Perlaksanaan konsep khalifah 2.1.

maruah. Ekonomi Akhlakiah   Bermaksud ekonomi berlandaskan nilai akhlak Rasulullah SAW bersabda: ³ Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. akal. nyawa dan harta) nk Pengenalan Ekonomi Islam 21 .´ Menurut Jacque Ostorois: ³ Islam merupakan sistem hidup yang praktikal dan juga nilai akhlak yang luhur dan mulia «´ Nilai akhlak menghalang ekonomi darimerosakkan lima aspek keperluan manusia (agama.2.

hasad dengki. Membenteras permusuhan. adil. Menggalakkan persaudaraan. penindasan.3. khianat dsb Al-Quran(al-Taubah: 71) nk Pengenalan Ekonomi Islam 22 . kasih sayang.bantu membantu dsb 2. Ekonomi Insaniah   Ekonomi menyempurnakan kehidupan yang baik untuk manusia supaya mereka mampu menunaikan tanggungjawab Nilai insaniah: 1.

Ekonomi Wasatiah    Bermaksud ekonomi sederhana dan seimbang: 1. Material dan pahala Al-Quran (al-Baqarah: 143) Al-Quran (al-Qasas: 77) nk Pengenalan Ekonomi Islam 23 .4. Dunia dan akhirat 2. Rohani dan jasmani 3.

Etika Ekonomi Islam   Tauhid Adil Kebebasan kehendak Bertanggungjawab nk Pengenalan Ekonomi Islam 24 .

Yakin sistem Islam adalah terbaik 6. Melaksanakan amanah dan tanggungjawab 5. Tauhid     Kelakuan manusia dipengaruhi oleh sistem kepercayaan dan ideologinya Kesan: 1. Allah SWT sebagai tempat tumpuan hidup 2. Berusaha melaksanakan al-amru bi al-ma¶ruf dan nahyu µan al-munkar 4. Mentaati perintah Allah SWT tanpa keraguan 3. Menyeru manusia kepada keunggulan Islam nk Pengenalan Ekonomi Islam 25 .1.

halal dan kebajikan Berekonomi dengan melanggar larangan Allah SWT adalah zalim. cth. Adil   Bermaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya dan lawannya zalim Berekonomi menurut suruhan Allah SWT adalah adil.2. riba dan rasuah Al-Quran(Hud: 18) nk Pengenalan Ekonomi Islam 26 . cth.

Kebebasan Kehendak    Manusia bebas melakukan apa sahaja tetapi dalam lingkungan suruhan dan larangan Allah SWT kerana manusia adalah hambaNya Kesan: 1. Berusaha bersungguh-sungguh 2.3. Mempelbagaikan sumber 3. Mengoptimumkan sumber Al-Quran(al-Ahqaf: 19) nk Pengenalan Ekonomi Islam 27 .

Memupuk akhlak mulia. bertolak ansur dsb nk Pengenalan Ekonomi Islam 28 . Meningkatkan hasil kerja yang positif 3. bekerjasama. Bertanggungjawab    Manusia bertanggungjawab ke atas segala tindak-tanduknya Al-Quran(al-Hijr: 92 & 93) Kesan: 1. cth. ihsan. Menunaikan amanah dengan baik 2.4. Meninggalkan hasil kerja yang negatif 4.

Objektif Ekonomi Islam   nk Mencapai kesejahteraan ekonomi dan keperluan hidup Pengagihan pendapatan dan kekayaan yang adil dan saksama Persaudaraan Perkhidmatan dan kebajikan sosial Bebas dan tidak bergantung kepada orang lain Pengenalan Ekonomi Islam 29 .

Berdosa meminta-minta 3. Wajib berusaha memenuhi keperluan hidup 2. Berusaha mempelbagaikan sumber 3. Mampu mengeluarkan zakat Kesejahteraan ekonomi: 1. Keperluan Hidup Dan Kesejahteraan Ekonomi     Keperluan hidup: 1. Berusaha menguasai sumber 2. Bersederhana nk Pengenalan Ekonomi Islam 30 .1.

Pengagihan Pendapatan Dan Kekayaan    Prinsip adil dan saksama : Q(al-Dzariyat: 19) Cara: 1.2. Menggalakkan pemberian sunat nk Pengenalan Ekonomi Islam 31 . Menyediakan peluang pekerjaan 2. Menguatkuasakan undang-undang harta dan pemilikan 4. Menguatkuasakan perlaksanaan zakat 3.

menindas. Menghindarkan permusuhan . menipu dsb nk Pengenalan Ekonomi Islam 32 .3. pertalian darah dan keturunan Adam AS Al-Quran(al-Hujurat: 13) dan (al-Nahl: 90) Kesan: 1. Persaudaraan   Bersaudara.bekerjasama. bertolak ansur dsb 2. perkahwinan. Mewujudkan persefahaman .kepercayaan.

Perkhidmatan Dan Kebajikan Sosial    Berbuat baik antara satu sama lain Al-Quran(al-Maidah: 2) Mengutamakan masyarakat berbanding individu Kesan: 1. Perpaduan 2. Jurang perbezaan kecil 3.4. Meningkatkan pembangunan negara nk Pengenalan Ekonomi Islam 33 .

Tidak Bergantung Pada Orang Lain    nk Tidak bergantung kepada musuh Islam Wajib membina kekuatan diri .5. spiritual/materialdsb Al-Quran(al-Mumtahanah: 191) Kesan: 1. Meningkatkan kerjasama antara Islam Pengenalan Ekonomi Islam 34 . Menghapuskan kuasa monopoli musuh Islam 3. Berusaha memajukan diri 2.mental/fizikal.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->