P. 1
Konsep Ekonomi Islam

Konsep Ekonomi Islam

2.0

|Views: 1,805|Likes:
Dipublikasikan oleh Rozita Rizal

More info:

Published by: Rozita Rizal on Sep 23, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2014

pdf

text

original

Falsafah Ekonomi Islam

   

Tauhid Uluhiyyah Tauhid Rububiyyah Khalifah Tazkiyah Ukhuwwah Hari pembalasan
1

nk

Pengenalan Ekonomi Islam

1) Uluhiyyah Dan 2) Rububiyyah  

Allah SWT Maha Esa ± beribadat kepadaNya dan mempercayai kekuasaanNya Menekankan konsep hubungan manusia dengan Penciptanya, dan hubungan manusia dengan alam. Allah SWT adalah Rab iaitu Pentadbir alam, oleh itu Dia sahaja yang berhak menentukan peraturan alam ini. Manusia mesti akur kepada peraturan-peraturan tersebut.
nk Pengenalan Ekonomi Islam

2

3. Khalifah 
  

Jawatan khalifah adalah umum Ia mempunyai dua tanggungjawab utama: a) Kepimpinan manusia b) Pembangunan alam Al-Quran, surah al-Fathir: 39

nk

Pengenalan Ekonomi Islam

3

Tazkiyah   Ia bermaksud penyucian dan pembinaan manusia sebagai agen pembangunan yang berjiwa dan bermatlamat Islam Ia merangkumi segala tindak tanduk manusia Al-Quran.4. surah al-A¶la: 14 Contoh tazkiyah: mengeluarkan zakat dan menghapuskan riba nk Pengenalan Ekonomi Islam 4 .

dsb Semua berusaha dan rela berkorban ke arah kemajuan bersama Al-Quran. eksploitasi.5. ketidakadilan. Ukhuwwah   Semua manusia bersaudara Semua berusaha menghindarkan penindasan. surah al-Hujurat: 13 5 nk Pengenalan Ekonomi Islam .

Hari Pembalasan  Ia akan menjadikan segala tindak tanduk manusia berada pada landasan yang dibenarkan oleh hukum syarak Setiap tindak tanduk akan dianalisis dari aspek kesan negatif atau positif di dunia mahupun di akhirat nk Pengenalan Ekonomi Islam 6 .6.

Prinsip Ekonomi Islam  Prinsip ekonomi merupakan peraturan Ilahi yang berkaitan dengan persoalan ekonomi Ia berkaitan dengan idea-idea umum mengenai ekonomi yang mesti dilaksanakan Cara perlaksanaannya terpulang kepada kebijaksanaan sarjana ekonomi 7 nk Pengenalan Ekonomi Islam .

Prinsip Ekonomi Islam   Kebebasan ekonomi yang terikat dengan nilai-nilai akhlak Konsep hak milik Keadilan sosial Campurtangan kerajaan nk Pengenalan Ekonomi Islam 8 .

Kebebasan Ekonomi Berpanduan  Salah satu daripada tanggungjawab khalifah ialah memakmurkan bumi seperti melakukan aktiviti ekonomi Aktiviti asas ekonomi seperti pengeluaran. penggunaan. manusia diberi kebebasan berekonomi demi memperolehi manfaat ibadat dan jihad nk Pengenalan Ekonomi Islam 9 .1. pengagihan dan pasaran adalah dianggap sebagai satu ibadat dan jihad di jalan Allah Oleh itu.

surah al-Jumu¶ah:10 Rasulullah SAW bersabda :´Sesungguhnya Allah SWT mencintai orang mukmin yang bekerja.Kebebasan Ekonomi Berpanduan   Aktiviti tersebut dianggap sebagai ibadat dan jihad kerana ia mesti dilaksanakan berdasarkan syariat Al-Quran.´ Peraturan Ilahi ini menjadi panduan (bukannya halangan) kepada manusia untuk mendapat kesan yang positif dalam memakmurkan bumi nk Pengenalan Ekonomi Islam 10 .1.

 nk Dua aspek kebebasan: 1. jujur dan amanah 2. rasuah riba dan penipuan Al-Quran. surah al-Baqarah: 229 Pengenalan Ekonomi Islam 11 . 2.1. bekerjasama.Kebebasan Ekonomi Berpanduan 1. Kebebasan dalam lingkungan undangundang dan peraturan ± larangan eksplotasi. Kebebasan jiwa lahir dari keimanan ± masyarakat pengasih.

2. Kebebasan Ekonomi Berpanduan 1.1. 4. 3. Kesan: Memupuk rasa tanggungjawab Menghapuskan cara-cara untuk melakukan kemudharatan Menggalakkan individu bekerja keras Menggalakkan pelaboran ke atas modal yang dibekukan nk Pengenalan Ekonomi Islam 12 .

surah al-Maidah:18 Al-Quran. surah al-Baqarah: 284 nk Pengenalan Ekonomi Islam 13 . Konsep Hakmilik   Allah SWT mempunyai hakmilik mutlak ke atas segala sesuatu Manusia diberi amanah untuk mengambil manfaat sahaja Al-Quran.2.

Terdapat dua jenis hakmilik yang diamanahkan: hakmilik individu dan hakmilik awam Tujuan pembahagian: Untuk mengimbangi kuasa politik antara individu dan awam Untuk menghayati konsep syura antara pihak swasta dan kerajaan nk Pengenalan Ekonomi Islam 14 . Konsep Hakmilik  1.2. 2.

Hakmilik Individu   Islam mengiktiraf hakmilik individu ± setiap orang akan mendapat balasan dari apa yang diusahakan Setiap usaha mesti mengikut syariat Islam Harta peribadi hendaklah dikeluarkan zakat dan disumbangkan ke jalan Allah Pengagihan harta peribadi hendaklah tidak meluaskan jurang perbezaan dan membahayakan masyarakat nk Pengenalan Ekonomi Islam 15 .

tanah tidak bertuan dan bahan galian yang terdapat dalam sesebuah negara nk Pengenalan Ekonomi Islam 16 . rumput dan api.´ Contoh lain: tanah simpanan.Hakmilik Awam  Ia bermaksud semua harta milik masyarakat yang memberi faedah kepada warganegaranya ± harta yang mempunyai utiliti awam Rasulullah SAW bersabda: ³Umat Islam adalah pemilik bersama ke atas tiga benda iaitu air.

surah al-Isra¶: 16. surah al-Nisa: 29 Al-Quran. surah al-Hadid: 25 Al-Quran. 26 & 27 nk Pengenalan Ekonomi Islam 17 .3. Keadilan Sosial   Keadilan mesti ditegakkan dalam semua aspek kehidupan manusia supaya mereka terhindar dari perbuatan yang melampaui batas Al-Quran.

Membasmi riba. Hak dan peluang yang saksama 5. eksploitasi. surah al-Nisa: 59 Aspek: 1. Jaminan sosial 3. Merealisasikan nilai akhlak 2. Melaksanakan polisi kerja dan upah nk Pengenalan Ekonomi Islam 18 . Campurtangan Kerajaan Syariat membenarkan pemerintah campurtangan dalam aktiviti ekonomi: al-Quran. monopoli. Mengawasi pasaran 6.4. Pengagihan kekayaan yang adil 4.dsb 7.

Ciri-Cri Ekonomi Islam   Ekonomi Rabbani Ekonomi Akhlakiah Ekonomi Insaniah Ekonomi Wasatiah nk Pengenalan Ekonomi Islam 19 .

1. Ekonomi Rabbani     Ekonomi yang bermatlamatkan Allah SWT dengan mengikut peraturan yang telah disyariatkanNya Al-Quran(al-Mulk: 15) Kesannya: 1. Ekonomi adalah ibadat 3. Ekonomi alat untuk mencapai kehidupan ukhrawi 4. Ekonomi terkawal nk Pengenalan Ekonomi Islam 20 . Ekonomi menuju kebajikan 5. Perlaksanaan konsep khalifah 2.

akal.2. Ekonomi Akhlakiah   Bermaksud ekonomi berlandaskan nilai akhlak Rasulullah SAW bersabda: ³ Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak.´ Menurut Jacque Ostorois: ³ Islam merupakan sistem hidup yang praktikal dan juga nilai akhlak yang luhur dan mulia «´ Nilai akhlak menghalang ekonomi darimerosakkan lima aspek keperluan manusia (agama. nyawa dan harta) nk Pengenalan Ekonomi Islam 21 . maruah.

penindasan. Membenteras permusuhan. Menggalakkan persaudaraan. kasih sayang. Ekonomi Insaniah   Ekonomi menyempurnakan kehidupan yang baik untuk manusia supaya mereka mampu menunaikan tanggungjawab Nilai insaniah: 1. adil.3.bantu membantu dsb 2. hasad dengki. khianat dsb Al-Quran(al-Taubah: 71) nk Pengenalan Ekonomi Islam 22 .

Material dan pahala Al-Quran (al-Baqarah: 143) Al-Quran (al-Qasas: 77) nk Pengenalan Ekonomi Islam 23 .4. Rohani dan jasmani 3. Ekonomi Wasatiah    Bermaksud ekonomi sederhana dan seimbang: 1. Dunia dan akhirat 2.

Etika Ekonomi Islam   Tauhid Adil Kebebasan kehendak Bertanggungjawab nk Pengenalan Ekonomi Islam 24 .

Allah SWT sebagai tempat tumpuan hidup 2. Berusaha melaksanakan al-amru bi al-ma¶ruf dan nahyu µan al-munkar 4. Tauhid     Kelakuan manusia dipengaruhi oleh sistem kepercayaan dan ideologinya Kesan: 1. Menyeru manusia kepada keunggulan Islam nk Pengenalan Ekonomi Islam 25 .1. Mentaati perintah Allah SWT tanpa keraguan 3. Yakin sistem Islam adalah terbaik 6. Melaksanakan amanah dan tanggungjawab 5.

Adil   Bermaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya dan lawannya zalim Berekonomi menurut suruhan Allah SWT adalah adil. riba dan rasuah Al-Quran(Hud: 18) nk Pengenalan Ekonomi Islam 26 . cth.2. halal dan kebajikan Berekonomi dengan melanggar larangan Allah SWT adalah zalim. cth.

Mempelbagaikan sumber 3. Berusaha bersungguh-sungguh 2. Kebebasan Kehendak    Manusia bebas melakukan apa sahaja tetapi dalam lingkungan suruhan dan larangan Allah SWT kerana manusia adalah hambaNya Kesan: 1. Mengoptimumkan sumber Al-Quran(al-Ahqaf: 19) nk Pengenalan Ekonomi Islam 27 .3.

Bertanggungjawab    Manusia bertanggungjawab ke atas segala tindak-tanduknya Al-Quran(al-Hijr: 92 & 93) Kesan: 1. bekerjasama. Memupuk akhlak mulia. Menunaikan amanah dengan baik 2. Meninggalkan hasil kerja yang negatif 4. Meningkatkan hasil kerja yang positif 3. bertolak ansur dsb nk Pengenalan Ekonomi Islam 28 .4. ihsan. cth.

Objektif Ekonomi Islam   nk Mencapai kesejahteraan ekonomi dan keperluan hidup Pengagihan pendapatan dan kekayaan yang adil dan saksama Persaudaraan Perkhidmatan dan kebajikan sosial Bebas dan tidak bergantung kepada orang lain Pengenalan Ekonomi Islam 29 .

Berusaha mempelbagaikan sumber 3. Keperluan Hidup Dan Kesejahteraan Ekonomi     Keperluan hidup: 1. Berdosa meminta-minta 3. Wajib berusaha memenuhi keperluan hidup 2.1. Bersederhana nk Pengenalan Ekonomi Islam 30 . Berusaha menguasai sumber 2. Mampu mengeluarkan zakat Kesejahteraan ekonomi: 1.

Menguatkuasakan perlaksanaan zakat 3. Pengagihan Pendapatan Dan Kekayaan    Prinsip adil dan saksama : Q(al-Dzariyat: 19) Cara: 1. Menggalakkan pemberian sunat nk Pengenalan Ekonomi Islam 31 . Menguatkuasakan undang-undang harta dan pemilikan 4.2. Menyediakan peluang pekerjaan 2.

bertolak ansur dsb 2. menipu dsb nk Pengenalan Ekonomi Islam 32 .menindas. pertalian darah dan keturunan Adam AS Al-Quran(al-Hujurat: 13) dan (al-Nahl: 90) Kesan: 1.bekerjasama.3. Mewujudkan persefahaman . perkahwinan. Menghindarkan permusuhan . Persaudaraan   Bersaudara.kepercayaan.

Jurang perbezaan kecil 3. Perpaduan 2. Meningkatkan pembangunan negara nk Pengenalan Ekonomi Islam 33 . Perkhidmatan Dan Kebajikan Sosial    Berbuat baik antara satu sama lain Al-Quran(al-Maidah: 2) Mengutamakan masyarakat berbanding individu Kesan: 1.4.

Meningkatkan kerjasama antara Islam Pengenalan Ekonomi Islam 34 . Menghapuskan kuasa monopoli musuh Islam 3. Berusaha memajukan diri 2.5.mental/fizikal. Tidak Bergantung Pada Orang Lain    nk Tidak bergantung kepada musuh Islam Wajib membina kekuatan diri . spiritual/materialdsb Al-Quran(al-Mumtahanah: 191) Kesan: 1.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->