Panel Perunding Modul Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Negeri Johor

1
1. Cadangan Format Penyediaan Minit Mesyuarat KaIi Pertama

LAMPIRAN 1
SK SAWAH DATO' MERSING
KM 5, JALAN ENDAU
86800 MERSING JOHOR

MINIT MESYUARAT PANITIA PSK SK SAWAH DATO' BIL 1/2009

Tarikh : 27 JANUARÌ 2009
Masa : SELASA
Tempat : BÌLÌK BÌMBÌNGAN DAN KAUNSELÌNG
Kehadiran : 1. PUAN ZANARÌAH BT ÌSHAK
2. PUAN HALÌZA BÌNTÌ JELANÌ
3. PUAN NOORÌN BT ABD KARÌM
4. PUAN ANÌTA BÌNTÌ ATAN
5. ENCÌK ANUAR BÌN MOHD AZMÌ
Tidak Hadir : 1: PUAN SANÌAH BÌNTÌ ÌBRAHÌM

AGENDA MESYUARAT
1. Ucapan Aluan Pengerusi
2. Pengesahan Minit Mesyurat yang lalu
3. Perkara Berbangkit
4. Pengurusan Panitia
5. Ujian dan Peperiksaan
6. Hal-hal Lain

Panel Perunding Modul Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Negeri Johor
2


1.0 Ucapan Pengerusi
1.1 Pengerusi mengucapkan terima kasih atas kedatangan ahli
jawatankuasa panitia.
1.2 Beliau berharap agar mesyuarat kali ini berjalan dengan lancar agar
dapat memantapkan pengurusan dan program-program yang
dirancang.
1.3 Sebagai panitia baru, banyak perkara perlu dilakukan terutama sistem
pemfailan.

Tindakan: Semua Guru Mata Pelajaran
2.0 Pengesahan Minit Mesyuarat
2.1 Minit Mesyuarat Kali ke 3, 2008 telah di sahkan oleh Puan Noorin Binti
Abd Karim.
2.2 Pengesahan telah disokong oleh Encik Anuar Bin Mohd Azmi

Tindakan :

3.0 Perkara Berbangkit
3.1 Tiada perkara berbangkit

Tindakan

4.0 Pengurusan panitia
4.1 Agenda 1 ÷ Penulisan Buku Rekod Mengajar

4.1.1 Pengerusi mengingatkan dan menegaskan tentang Akta
berkenaan Penulisan Buku Rancangan Mengajar.
4.1.2 Pengerusi juga mengingatkan guru-guru perkara yang mesti
lengkapkan di dalam buku rekod mengajar bertepatan dengan
akta di bawah :
Panel Perunding Modul Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Negeri Johor
3


Mengikut peruntukan akta Pendidikan (Akta 1996 : PU(A) 531,
Per 7,8,9,)
O PU(A) 531 Per. 7 : Sukatan terkini/ Huraian Sukatan
Pelajaran/ Rancangan Mengajar dan mempunyai senarai
nama murid dalam satu kelas
O PU(A) Per. 8 : Guru hendaklah menyimpan dan mengguna
BRMG
O Peraturan 11 (1) Guru hendaklah mengajar mengikut
sukatan yang diluluskan
O Format Rancangan harian
O Tempoh penghantaran (Diserahkan kepada Guru Besar 2
minggu selepas sekolah dibuka)
Penalti pelanggaran peraturan 7-8 : RM500.00
Penalti pelanggaran Peraturan 11(1) : RM5000.00
Tindakan : Semua guru mata pelajaran PSK

4.2 Agenda 2: Sukatan Pelajaran, Huraian Sukatan Pelajaran dan
Rancangan Tahunan
4.2.1 Pengerusi meminta persetujuan ramai cara menguruskan
perkara di atas samada ditulis di dalam buku rekod atau dikumpul
didalam sebuah fail sebagai lampiran.
4.2.2. Jawatankuasa memutuskan untuk mewujud fail untuk menyimpan
perkara-perkara di atas dan dilampirkan dalam buku rekod
mengajar.

Tindakan : Semua guru mata pelajaran PSK
Panel Perunding Modul Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Negeri Johor
4

4.3 Agenda 3 - Pengurusan Fail
4.3.1 Pengerusi meminta setiausaha mengemaskini fail
4.3.2 Guru-guru matapelajaran PSK dikehendaki melengkap butir
peribadi diri dan memasukkan maklumat tersebut kedalam fail.

4.4 Agenda 4- Projek Kewarganegaraan
4.4.1 Pengerusi mengingatkan berkenaan projek kewarganegaraan
wajip dilaksanakan oleh setiap pelajar mengikut tempoh masa 10
jam setahun di luar waktu P&P.
4.4.2 Tajuk projek mestilah mengikut tema dan tahun yang telah
ditetapkan oleh KPM iaitu Tahun 4 menggunakan Tema 1 dan 2,
Tahun 5 menggunakan Tema 3 dan 4, Tahun 6 pula
menggunakan Tema 5 dan 6.
4.4.3 Untuk mendapatkan segala keperluan bagi melaksanakan projek,
guru-guru dikehendaki mengisi borang nota minta dan meminta
pengesahan dari guru besar sebelum memesan bahan dari
pembekal.
4.4.4 Jawatankuasa juga memutuskan perlaksanaan Projek
Kewarganegaraan adalah sepanjang tahun dan hasilan mestilah
dinilai sebelum Peperiksaan Akhir Tahun

Tindakan : Semua guru mata pelajaran PSK
5.0 Agenda 5- Ujian dan Peperiksaan
5.1.1 Soalan Peperiksaan Pertengahan Tahu dan Akhir Tahun akan
dibekalkan oleh MGB.
5.1.2 Ujian akan dibuat sebanyak 2 kali dan disediakan oleh :-
Tahun 4- Puan Haliza dan Zanariah
Tahun 5- Puan Anita dan Puan Noorin
Tahun 6-Puan Saniah dan Encik Anuar
5.1.3 Ujian akan dilaksanakan pada semester pertama, pada semester
Panel Perunding Modul Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Negeri Johor
5
kedua penilaian akan dibuat berdasarkan Folio Projek
Kewarganegaraan.

6.0 HaI-HaI Lain : Program Yang Dirancang Untuk 2009
6.1 Hal 1 - Sambutan Hari Kemerdekaan dan Hari Raya Aidifitri
6.1.1 Panitia PSK akan bekerjasa sama dengan Panitia KT untuk
melaksanakan Program Bulan Kemerdekaan dan Sambutan Hari Raya
Aidil Fitri.

Tindakan : Semua Guru PSK

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 1.30 petang
Disediakan Oleh
________________________
(HALÌZA BÌNTÌ JELANÌ )
Setiausaha Panitia PSK
SK SAWAH DATO' MERSÌNG

Disahkan Oleh
___________________
(ZANARÌAH BÌNTÌ ÌSHAK)
Pengerusi Panitia PSK
SK SAWAH DATO' MERSÌNG


Panel Perunding Modul Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Negeri Johor
6

2. Cadangan Format Penyediaan Minit Mesyuarat KaIi Kedua

LAMPIRAN 1
SK SAWAH DATO' MERSING
KM 5, JALAN ENDAU
86800 MERSING JOHOR

MINIT MESYUARAT PANITIA PSK SK SAWAH DATO' BIL 2/2009

Tarikh : 23 JUN 2009
Masa : SELASA
Tempat : BÌLÌK BÌMBÌNGAN DAN KAUNSELÌNG
Kehadiran : 1. PUAN ZANARÌAH BT ÌSHAK
2. PUAN HALÌZA BÌNTÌ JELANÌ
3. PUAN NOORÌN BT ABD KARÌM
4. PUAN ANÌTA BÌNTÌ ATAN
5. ENCÌK ANUAR BÌN MOHD AZMÌ
6. PUAN SANÌAH BÌNTÌ ÌBRAHÌM
Tidak Hadir : 1: -TÌADA
AGENDA MESYUARAT
1.Ucapan Aluan Pengerusi
2.Pengesahan Minit Mesyurat yang lalu
3.Perkara Berbangkit
4.Perlaksanaan Projek Kewarganegaraan
5.Hal-hal Lain
Panel Perunding Modul Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Negeri Johor
7


1.0 Ucapan Pengerusi
1.1 Pengerusi mengucapkan terima kasih atas kedatangan ahli
jawatankuasa panitia.

Tindakan: Semua Guru Mata Pelajaran
2.0 Pengesahan Minit Mesyuarat
2.1 Minit Mesyuarat Kali ke 1, 2009 telah di sahkan oleh Puan Anita Binti
Atan.
2.2 Pengesahan telah disokong oleh Puan Noorin Binti Abd Karim

Tindakan :

3.0 Perkara Berbangkit
3.1 Ujian/PKSR 1 dan 2
3.1.1 Pengerusi meminta maklum balas berkenaan pembinaan soalan
PKSR 1 dan 2, serta mengingatkan guru-guru agar memasukkan
kertas soalan ke dalam fail bank soalan.
3.1.2 Guru-guru memaklumkan bahawa pembinaan soalan PKSR
telah dilaksanakan dan berjalan dengan lancar mengikut
ketetapan dan segala tindakan telah diambil

Tindakan : Semua guru matapelajaran PSKPanel Perunding Modul Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Negeri Johor
8
2.0 PerIaksanaan Projek Kewarganegaraan
2.1 Pengerusi mengingatkan sekali lagi berkenaan perlaksanaan projek
kewarganegaraan dilaksanakan oleh setiap pelajar luar waktu P&P.
2.2 Guru-guru memaklumkan tentang perancangan projek kewarganegraan
telah telah diperbincangkan dan mulai merancang perlaksanaan oleh para
pelajar.

Tindakan : Semua guru mata pelajaran PSK3.0 HaI-HaI Lain
3.1 Cadangan Aktiviti Panitia PSK sebagai Program Selepas UPSR
3.1.1 Jawatankuasa telah memutuskan untuk mengadakan pertandingan
permainan tradisional galah panjang dan lempar tin sebagai aktiviti
pelajar tahun 6 selepas UPSR
Tindakan : Guru matapelajaran PSK

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 1.30 petang.


Disediakan Oleh

________________________
(HALÌZA BÌNTÌ JELANÌ )
Setiausaha Panitia PSK
SK SAWAH DATO' MERSÌNG

Panel Perunding Modul Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Negeri Johor
9
O Cadangan Format Penyediaan Minit Mesyuarat KaIi Ketiga

LAMPIRAN 1
SK SAWAH DATO' MERSING
KM 5, JALAN ENDAU
86800 MERSING JOHOR

MINIT MESYUARAT PANITIA PSK SK SAWAH DATO' BIL 3/2009

Tarikh : 6 OKTOBER 2009
Masa : SELASA
Tempat : BÌLÌK BÌMBÌNGAN DAN KAUNSELÌNG
Kehadiran : 1. PUAN HALÌZA BÌNTÌ JELANÌ
2. PUAN NOORÌN BT ABD KARÌM
3. PUAN ANÌTA BÌNTÌ ATAN
4. ENCÌK ANUAR BÌN MOHD AZMÌ
5. PUAN SANÌAH BÌNTÌ ÌBRAHÌM
Tidak Hadir : 1: -TÌADA
AGENDA MESYUARAT
1.Ucapan Aluan Pengerusi
2.Pengesahan Minit Mesyurat yang lalu
3.Perkara Berbangkit
4.Laporan Projek Kewarganegaraan
5.Laporan Akhir Tahun
6. Perancangan Aktiviti Tahun Hadapan
7.Hal-hal Lain

Panel Perunding Modul Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Negeri Johor
10

1.0 Ucapan Pengerusi
1.1 Pengerusi mengucapkan terima kasih atas kedatangan ahli
jawatankuasa panitia.
1.2 Pengerusi juga menyampai salam takzim dari Puan Zanariah Binti Ìshak
kerana tidak lagi menjadi Pengerusi Panitia PSK kerana tidak mengajar
subjek ini lagi.
1.3 Buat sementara waktu Setiausaha Panitia, Puan Haliza Binti Jelani akan
merangkap jawatan sebagai Pegerusi dan Setiausaha sehingga GPK 1
mendapat pengganti.


Tindakan: Semua Guru Mata Pelajaran
2.0 Pengesahan Minit Mesyuarat
2.1 Minit Mesyuarat Kali ke 2, 2009 telah di sahkan oleh Puan Saniah Binti
Ìbrahim.
2.2 Pengesahan telah disokong oleh Puan Noorin Binti Abd Karim

Tindakan :

3.0 Perkara Berbangkit
3.1 Program Selepas UPSR
3.1.1 Permainan trasional Galah Panjang dan Lempar Tin telah
dilaksanakan dengan jayanya walaupun terpaksa menukar tempat dari
padang ke tapak perhimpunan kerana padang terlalu lecak.
3.1.2 Pengerusi mengucapkan terima kasih guru matapelajaran PSK
tahun 6 yang telah menjayakan aktiviti ini.

Tindakan : Guru Matapelajaran PSK Tahun 6

Panel Perunding Modul Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Negeri Johor
11
4.0 PeIaporan Projek Kewarganegaraan
4.1 Pengerusi meminta Jawatankuasa melaporkan Pelaksanaan Projek
Kewarganegaraan yang telah dijalankan.
4.2 Guru-guru memaklumkan pelajar-pelajar gembira membuat aktiviti projek
kewarganegaraan dan dapat menghasilkan bahan yang dirancang dengan
baik. Masalah yang timbul adalah untuk membuat pelaporan projek dalam
bentuk folio. Kebanyakkan pelajar tidak berupaya untuk membuat penulisan
seperti yang diharapkan.
4.3 Jawatankuasa memutuskan menerima hasilan kerja pelajar, walau pun tidak
ada pelaporan dalam bentuk folio. Keputusan ini diambil, memandangkan
pelajar-pelajar masih lemah dalam penulisan folio dan perlu banyak
dibimbing.
4.4 Puan Noorin mencadangkan untuk tahun 2010, panitia menyediakan format
penulisan folio yang lengkap, pelajar hanya menyalin format tersebut.

Tindakan : Semua guru mata pelajaran PSK

5.0 PeIaporan Akhir Tahun
5.1 Pengurusan Panitia dan aktiviti-aktiviti yang dirancang sepanjang tahun 2009
dapat dilaksanakan dengan jayanya.
5.2 Pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru kerana
memberi kerjasama dalam melaksanakan segala aktiviti yang dirancang.

Tindakan : Semua Guru Matapelajaran PSK

6.0 Perancangan Tahun Hadapan
6.1 Cadangan Aktiviti Panitia PSK 2010
6.1.1 Jawatankuasa telah memutuskan untuk meneruskan aktiviti tahun
2009 untuk tahun 2010 mengikut perancang strategik SKSD 2009-
2011 yang telah buat. Walau bagaimanapun Jawatankusa Panitia
memperbaiki segala kelemahan sepanjang 2009.
Tindakan : Guru matapelajaran PSK

Panel Perunding Modul Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Negeri Johor
12
7.0 Hal-hal lain
7.1 Puan Haliza mencadangkan jawatan Pengerusi dan Setiausaha digilir-
gilirkan agar semua berpeluang mempelajari selok-belok Pengurusan Panitia.

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 1.30 petang.


Disediakan Oleh

________________________
(HALÌZA BÌNTÌ JELANÌ )
Setiausaha Panitia PSK
SK SAWAH DATO' MERSÌNG


Disahkan Oleh


___________________
(MOHD AZHAR BÌN SHAHRUDÌN)
GPK KURÌKULUM
SK SAWAH DATO' MERSÌNG

Panel Perunding Modul Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Negeri Johor
13

7.3.3:. %025.33908:7.39.5.3  .3!0307:8  !0308..3  .07-.. .3!05078.9.39  !03:7:8./7.:  !07..3!.3     !&%%% &# %/.9 0.  &..3/./7  !&$%#  $&#%  &..

8..3:.3$.9.7..9.9.7.507.3 .2-::704/203.3::#.7 /.3/03.0 90.39.3.5.7..3   !0308.39./8.2.3/.39.7-07905.9.3.303.3!03:8..5.3::#04/03..2. -0703.72  !0308.340!:.9.7208:.3-07.39     %3/.32089 03.3/03.3   !03:7:8./-.-.390.2 5747.3.32030.7. !03:8.35747..  .3007447    &.2033.:..9202.3503:7:8..3/.507..7.7: -../8443403.3907:9.39039.3.7.5.30!07:3/34/:!03//.39072.80/..3:7: :7:507.5..3.-07-.39..7. .. 03/.7    !0307:82033.3..5.!0./.5.3//.8.9...9.3       %3/..88902 5021.30..5.3  $0-.3!0307:8 !0307:8203:.:-07.3:.3 /7.9.:7:.!...5.30.35..7..9 3908:.39      %3/..507:/.9.7.734/2   !07.07-.3.  0.3$02:.3  %.33908:.7.8...9..7.39.3447339 -/./.7 !0307:8:.7.3.

9.30..7.!&  !07  !& !07 $:.3007447  03:9507:39:.3.3$.30.3 9.30!07:3/34/:!03//.39073.!03//.9.!./.7.

:7.3.3 !0.9.3$:..7..

7.3 O 472.3..3!0.3 #..7.39.3$02:.$:.:3..257.37.9./.7.:7:2../.7203:9 8:..507809::.7.3/::8.3   ..7. 507.2-::704/.7.:/:25: //.9.203:7:8...8804.3.9:7./9:8//..3/. 3.3/.9.3  !0307:820239.3.950.3.9.3!$    .7....3 :7.9#.2:7//..9:0.50.9..3203:3.9:7..7 O 23:8005.7.3..257.9..203.32025:3.7       %3/.3507..3 :7:03/.7.950..3:39:20::/1. !03./.3:.#.3 507./-:.305.2..7.:7:2.7.3/..803.:39:20325.88..9.3%.8.3$02:.280-:.9..3!07.50.3 507.2.2.202:9:8.3 %0254503.7.3!0.80-.9:7.1.3.:7:08.7/..8/..2-::704/ 203.28.3.303.3!$  03/.3$:.3.9.20325.3 # %3/. # O !07.8 O !& !07 :7:03/.3 807./.3 # O !03.3.3.7.3/.

3%02..2.5/..809.3!$/003/.:35:.5-:97 507-.3%02...3!:.3    $4.8:.30.:3/:.32.8.9.:3.:8.7./.. &.380.3-.3!$  03/./...2038-47.990780-:90/.340809./..3$..0507:.3!740 0.3  !0307:82033.:3/.9:%.8./..80-0:2!05078.7203:9902542./..5.50.202:9:8..340!.8.7.//7/.3-.7.   03/.3. %.39.5...802089075079.3.:/.7.3/80/.3. /909.357400..2003.9:! !   %.9.7.39.80208907  .8.:3203:3.30!07:3/34/:!03//.3/.3.:3.:7:2.340 &.:3 !:./.8.34473 %.32089. !7400..3/-:.3.3   &39:203/. 50308.21.8..7.20.:.50.:2.33.340 %./..339..:3203:3.3 /-0.3..:3 !:.3007447  03/.7  &. !0307:820239.30.3 %.:57402089.2809.3-0703.7.3.7 502-0.3.9.. 203:3..3.9.3202.3/.3!07903.7.37%.390.30.780-0:220208.   :7: :7:2.3349.3./..3%02.37%.3!05078.35740 :7: :7:/003/./.3./.320239...30.3$.239.3!05078.:3 !:..980-.7:7:-08.3..:3 %3/..3:.3 %./...8.7. /3...7.3. !03:7:8. .3.3.35.   .20302.3507.831.3 .3%.550.30./..3/.3/./..203:9902.9..!.3$02:. 5.805.3:.7.7.

.!.3 0 ************************ % $09.3 80/.7.3...30207/0.3/-:..!...7.30.3-007.8..3   .2-:9.3..2-:9./03.70207/0./197  !.39.3.8..!$.37.3 0 ******************* #%$ !0307:8!.7.3007447 0/:.3$.8.7#.39.39.:7:!$     08:.8.3$.9-07/.3!.7..3!747..3.3..35.3!747.:8.7.30.2.344!740 0.!$ $$% #$ 8.9/9.30!07:3/34/:!03//.39..7#.2 509./../. $.7.!$ $$% #$   .30.2:. /97      %3/.3:.503.3&39:  .3$02:.2.. .3.%:39: 20..3/.3/..

30!07:3/34/:!03//.0/:.9.9!030/.     & $$ &$ !&#%$ !&% !& #%# ../.7.!.3472.3.30.33908:.7 .8. !# $$% #$ & #$ # %$&#%!%!$$$% %.3007447   ../.30.3$.7.7.

.33908:7.8..9 0.3 .3:. .3!0307:8 !0308.7.07-.: !07./7.39 !07.5..3.3.30.7..3     !&%%% &#  !&$%# %/.7../7  %   $&#% &.9..3!7400. %025.3  .

/844340!:.9.30.:7:.390.39....30!07:3/34/:!03//..0 90.30./.3$.5.7.39 9.7.9 3908:.3:..72   !07.39072.3...3447339-/.3$02:.07-..3 !0308.3.7.!0..5.80/.8.7.3  !0308.9.39  &.       %3/.9.3007447  &.5.8.!.9..9.3.340!:.3!0307:8 !0307:8203:.339.7.7.33908:. ./8.

2-          %3/..:2-.!$#/...884.-.3:7: :7:.390.30/..50..3/.5.8.3  :7: :7:202...2033.3.384.3 079.3502-3.:7:2.3$02:.3 8079.3/..2.3/03.93/..7202.3.9..502-3./.7203:9 0909.3!$   ../.21.7.3 !$#/.3 %3/....9...3-07.:2.8:.384.3!$# 90.8-0703.3  !0307:820239.3...380.3-.384...

.357400.30!07:3/34/:!03//.30.3!7400./.8&!$#  .3.7.3007447 !07..:7:2.3:39:203.-0703./.!.3/.8.:38005.3$.3507.30.3.7  %3/.3/3.3.3.39.8&!$# %3/.8.3:..3 !0307:82033.39.35740 0.8.9 50.3/.3.3025...90./..202:9:8.7..7..3 5072.8.7..30.7.3..5.50.:2..35079.90.7../507-3.3:...3.9..3..9!.30.307.39.3507.35.2 509..3!$     08:.3405.8..207..79.39039.7.!747.550.7.3$02:.7.!$ $$% #$  .3.50.3:7:2. 50.3!$   .397.79380-.9.9.3/.3.32:.3  80/. .2$005.!..380.7:....3 .7..3.3507.9..:8.!$80-.340809..9/9./843..7.7..3 90.9:! !  :7: :7:202./.9..3 0 ************************ % $09...

9.30.7.3472./.30!07:3/34/:!03//.7 .9!030/.30.    % # $$ &$ ./.3$..7.09.7.3.!. !# $$% #$ & #$ # %$&#%!%!$$$% %.33908:.3007447 O .8..

3 .9%./.7./7.547.3   !&%  !& #%# !&%%% &#  !&$%# %/.3 . .3.9 0.33908:7.5..:3 !07.7..: !07.3!0307:8 !0308..547. %025.5.9.3  ../7  %   $&#% &.3!7400.39 .07-.3.7.37%.3.:3.30..3:.39..

50...9/./. 07.9.3..3.8&!$#  !072.3.3.!$07.7 8:-03..9.25.29..9..  :.8.5.72   !07.39072.!007:8/.3.39 -7.:0.3 !0308.9.9 3908:.3/03.93  %3/.3.203:.3 207..9.203.9..39  !747.7.340!:..5.  !0307:8203:.3007447  &.9..2/..3.7..:5:39075.3$.3./.3.3  .9:$09.3..!0.50725:3.3.2  !0308..8.3025.3!$%.8.3447339-/.3.30..3!$ 9..:3      %3/.7..79025.3:.!.5.:8.3.80/.380-.!...9/..0 90.3.3!0307:8 !0307:8203:.3$02:..307.203.39072...30!07:3/34/:!03//. ..390.3:7:.5.3.! 203/.9503.7.7.843..5.39.9.:3...8..3.  !0307:8:.398.9/./8.!.7 5.3$09.203..390.7.39       %3/.309..7!:..9802039.2$005.397.:8.3$.7%390.203.7.3907..50./844340!:.8..:7:.39.5.7.390.7. /..39.3.5.07-. !:./.7.803.9.5..33908:./!0307:8!.3/.30.8:7:2.

7.!$   .:3 203:9507...3.9.39.7..3!740 0.....3  :7: :7:202...79/..3.3$02:.. .3.:2.50.2 -039:144 0-.3.:7:.9.8.3:.9.350.303.2503:8.:-..9.3:.3$.8.392-:..3%..3007447 !0.3.3  %3/.3/.5:3.2-039:144 05:9:8...:3 5.8.!.3!0.3!$  !07.39.9503:8..80.3.50.20.3144/.8.37-:.:39:202-:.3.9!... 202-0707./..3.3 -..9.5.702-7.547.9/.547..3:.3.50.3!$  !0.7.3/.7.3:7:2./.3 .7.2.3-..3.9 .30./.547.:3 /....39072..390.3.3 !0307:820239.380./.5.3:39:9.3.3/.2.35740/.203.3507:-.3805.7.3.9.390.8.3.7...9.3.3./.30.950..50..39.3.39..3/03.99.3.37%...7.9.8..9203.8.3/03.:3 !03:7:8..202:9:8..3!..  !0307:8203:.3/7.3897.72.5.30. .2030/.31472.5.3:39:20307:8.3:8...350.8.3/7./..202:9:8..:7: :7:07.3 805079..7..39.202-:.3144..:7:2.3./.5 50.3.-07:5.7 .3$02:.3./. /-2-3  !:.9 503:8.5.34473203.805..9.3805..50.3/.31472.3.3../.90$$  ..:39:202-:.8.802.33/.7 50.9.9 ..3 50.3/7.002.-:.2- 202./.30.3.220.!..30!07:3/34/:!03//.90.:3 :39:9.7.9.8.3.547.39.3/..990780-:9  %3/.547..7.9.:5:39/.307.3.3  ./.9..3!$      .3  %3/.:3.95740 0.9.7 50. 202507-.7.3203072.9.30.3!7400.7.

/.7..7804 -04!03:7:8.3.. .30!07:3/34/:!03//.9.3!.:8..-0750:.3$09.  08:.39./.39..!..30.7.3!0307:8/.:8.!$ $$% #$  8.3:.35.3  80/.3.3$./7 7.3 0 ************************ % $09.3 0  ******************* #$#& !&#&& $$% #$  .3.3.7.2 509..../.!.7802:.320250.9/9...30.203.3 !:...3007447 .

3$.30.7.30!07:3/34/:!03//.30./.3007447     ..7.!.