Anda di halaman 1dari 3

Assalamualaikum dan Selamat Sejahtera

Untuk mendapatkan isi penuh kertas kerja ini anda akan


dikenakan cas sebanyak RM 50 kerana saya telah
menggunakan kos saya sendiri untuk menyiapkan kertas
kerja ini dengan menghadiri seminar, berjumpa dengan
pakar, dan lain-lain.

Saya juga memiliki suara panggilan burung walit berharga


RM 100untuk mengetahui adakah lokasi yang bakal di bina
rumah burung walit sesuai atau tidak.

Anda boleh menghubungi saya di

hazryizuan@gmail.com

ISI KANDUNGAN

Projekmeru.blogspot.com
PERKARA
MUKA SURAT

1.0 TUJUAN KERTAS 1

2.0 CADANGAN PROJEK 1

3.0 OBJEKTIF PROJEK 2

4.0 LATAR BELAKANG INDUSTRI SARANG BURUNG WALIT DI MALAYSIA


3

4.1 PENGENALAN BURUNG WALIT


6

4.2 KITARAN HIDUP BURUNG WALIT 10

4.3 FAKTOR-FAKTOR UTAMA YANG MEMPENGARUHI


12
KEJAYAAN RUMAH BURUNG WALIT

4.4 DUA PERINGKAT PENJAGAAN RUMAH BURUNG WALIT


17
5.0 KAEDAH PEMASARAN
20

6.0 JUMLAH POPULASI BURUNG WALIT


20

7.0 ANGGARAN KOS PERBELANJAAN 21

8.0 JANGKAAN PENDAPATAN 23

9.0 KESIMPULAN DAN CADANGAN


24

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 – PELAN PANDANGAN PERSPEKTIF RUMAH BURUNG WALIT


25

LAMPIRAN 2 – PELAN PANDANGAN HADAPAN RUMAH BURUNG WALIT


26

LAMPIRAN 3 – PELAN PANDANGAN SISI RUMAH BURUNG WALIT


27

Projekmeru.blogspot.com
LAMPIRAN 4 – UNJURAN ALIRAN TUNAI BAGI SEBUAH RUMAH
28
BURUNG WALIT

LAMPIRAN 5 – GRED SARANG BURUNG WALIT


29

Projekmeru.blogspot.com