Anda di halaman 1dari 1

MEMBANDING DAN MEMBEZAKAN

PERSAMAAN Mod Tutorial dan Mod Penerokaan

Menggunakan alat Teknologi Maklumat dan Komunikasi seperti komputer dan


perisian pendidikan sama ada yang disimpan di dalam CD-ROM, cakera keras ataupun laman
web.

PERBEZAAN MOD TUTORIAL MOD PENEROKAAN

Murid hanya menerima Murid boleh mengawal dan


PEMBELAJARAN bahan pelajaran yang menentukan maklumat
dikawal dan ditentukan oleh yang diterima melalui ICT
MURID sistem

- Pembelajaran ekspositori - pemikiran kritis,


- Demonstrasi - penyelesaian masalah,
MERANGKUMI - latihan atau latihtubi - pengalaman pembelajaran
(disampai dan dikawal oleh yang autentik, pengetahuan
sistem)
melalui interaksi sosial.

Corak persamaan dan perbezaan yang penting

KESIMPULAN