Anda di halaman 1dari 24

GEOGRAFI TING.

3
TEMA 2: CUACA DAN IKLIM SERTA PENGARUHNYA
Soalan 1 berdasarkan peta di bawah.

1 Maklumat di atas merujuk kepada corak kehidupan penduduk yang tinggal di


kawasan bertanda

A I C III
B II D IV

Soalan 2 berdasarkan rajah di bawah.

2 Berdasarkan rajah di sebelah , ekuinoks


berlaku apabila bumi berada pada
kedudukan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D II dan IV

Soalan 3 berdasarkan peta di bawah.

3 Maklumat di atas menerangkan keadaan iklim di kawasan peta bertanda

A I C III
B II D IV
GEOGRAFI TING.3
4 Antara berikut kawasan manakah berkemungkinan mengalami hujan asid ?
I Kuala Kedah III Petaling Jaya
II Prai IV Labis
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

5 Faktor – faktor yang mempengaruhi fenomena penipisan lapisan ozon ialah


I penggunaan CFC oleh industri III pembakaran bahan api fosil
II ujian senjata – senjata nuklear IV pembinaan bangunan konkrit
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

Soalan 6 berdasarkan rajah di bawah.

6 Rajah di atas dapat dikaitkan dengan

A Ekuinoks Musim Bunga


B Solstis Musim Panas
C Ekuinoks Musim Luruh
D Solstis Musim Dingin

Soalan 7 berdasarkan gambar rajah di bawah

7 Pergerakan bumi seperti dalam rajah di atas mengakibatkan

I Pembiasan angin
II siang dan malam
III kejadian pasang surut
IV kejadian empat musim

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
GEOGRAFI TING.3
Soalan 8 berdasarkan maklumat di bawah.

 Hujan tahunan : kira – kira 250 mm


 Suhu maksimum : 42oC

8 Ciri iklim di atas dapat dikaitkan dengan kegiatan

A Pertanian
B Penternakan
C Pembalakan
D Pelancongan

9 Antara pernyataan berikut manakah yang benar ketika peredaran bumi


mengelilingi matahari

Perkara Penerangan
A Ekuinoks musim bunga hemisfera selatan mengalami musim bunga
B Ekuinoks musim luruh berlaku dalam bulan september
C Solstis musim panas kutub utara 24 jam siang
D Solstis musim sejuk malam lebih panjang di hemisfera selatan

10 Antara berikut alasan manakah yang paling tepat menggambarkan mengapa


penduduk di sesuatu iklim berpindah – randah ?

Iklim Sebab
A gurun berpindah ke kawasan lain untuk mencari
tapak pertanian yang lebih subur
B tundra berpindah berhampiran laut ketika musim
sejuk dan pedalaman pada musim panas
C siberia menebang balak ketika musim sejuk dan
menjerat binatang ketika musim panas
D khatulistiwa berpindah – randah mencari sumber air
untuk minuman dan haiwan ternakan

11 Antara berikut pernyataan manakah benar tentang sistem angin di Malaysia

A Angin monsun timur laut bertiup ketika benua Australia mengalami


musim panas
B Angin monsun timur laut akan terpesong menjadi angin monsun barat
laut ketika merentasi lautan Pasifik
C Angin Sumatera bertiup pada bulan April hingga September ke seluruh
pantai barat Semenanjung Malaysia
D Pantai barat Semenanjung Malaysia kurang menerima pengaruh angin
monsun barat daya kerana terlindung oleh Pulau Jawa

12 Pilih pasangan yang benar

Jenis Iklim Ciri – ciri


I Tundra Sejuk sepanjang tahun
II Mediterranean Panas sepanjang tahun
III Monsun Tropika Lembab sepanjang tahun
IV Gurun Panas Kering sepanjang tahun

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
GEOGRAFI TING.3
13 Antara berikut yang manakah kesan angin
X terhadap kawasan berlorek di sebelah

I Hujan lebat
II Ombak besar
III Pantai terhakis
IV Tanaman musnah

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

14 Peredaran bumi mengelilingi matahari mengambil masa

A 1 hari
B 7 hari
C 30 hari
D 365 ¼ hari

15 Kegiatan manusia yang manakah membawa kesan buruk terhadap cuaca ?

I Penebangan hutan
II Pembakaran terbuka
III Penggunaan racun serangga meluas
IV Penggunaan kenderaan berkuasa solar

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

16 Antara berikut manakah yang


menerangkan kejadian hujan seperti rajah
di sebelah ?

I Disertai ribut petir


II Turun pada lewat petang
III Turun pada awal pagi
IV Pertembungan udara panas dengan
udara sejuk

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Soalan 17 berdasarkan peta dibawah


17 Apakah faktor yang mempengaruhi
perbezaan julat suhu harian di kawasan X
dan Y ?

A Kelautan
B Angin monsun
C Jumlah hujan tahunan
D Kedudukan di garisan lintang
GEOGRAFI TING.3

18 Berdasarkan graf di atas, pernyataan yang manakah benar ?

I Julat suhu tahunan 20oC


II Hujan lebat musim panas
III Suhu minimum pada bulan Disember
IV Hujan tahunan melebihi 1000 mm

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

Soalan 19 berdasarkan pernyataan di bawah

 Waktu siang dan malam sama panjang


 Matahari tengah hari tegak di garisan Khatulistiwa

19 Pernyataan di atas berlaku pada bulan

I Mac
II Jun
III Disember
IV September

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

20 Apakah kaitan angin lazim yang bertiup


antara bulan November – Mac di kawasan
yang berlorek ?

I Menyebabkan kenaikan aras laut


II Mengakibatkan ombak besar
III Membawa hujan lebat
IV Laut bergelora

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
GEOGRAFI TING.3
Soalan 21 berdasarkan rajah di bawah.

21 Antara berikut manakah faktor utama yang mempengaruhi iklim di tempat tersebut

A Ketinggian
B Angin Monsun
C Sifat Kebenuaan
D Sifat Kepulauan

22 Angin X ialah

A Angin Sumatera
B Siklon Tropika
C Monsun Barat Daya
D Monsun Timur Laut

23 Apakah kesan pergerakan bumi seperti


dalam rajah di sebelah?

A Gerhana bulan
B Siang dan malam
C Kejadian empat musim
D Ketinggian matahari berbeza

24 Kedudukan bumi seperti rajah di sebelah


berlaku pada tarikh

A 21 Mac
B 21 Jun
C 23 September
D 22 Disember
GEOGRAFI TING.3

ASIA

25 Angin lazim yang bertiup selepas merentasi garisan Khatulistiwa akan bergerak
ke arah

A C

B D

26 Antara berikut manakah boleh dikaitkan


dengan rajah di atas?

I Siang dan malam


II Pembiasan angin
III Kejadian empat musim
IV Perbezaan ketinggian matahari

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

 21 Mac
 Ekuinoks musim bunga

27 Antara berikut pernyataan manakah benar semasa kejadian di atas?

I Matahari berada tegak di atas Garisan Khatulistiwa


II Kutub utara mengalami masalah matahari tengah malam
III Waktu malam lebih panjang di hemisfera selatan
IV Semua tempat mengalami 12 jam siang dan 12 jam malam

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
GEOGRAFI TING.3

 Julat suhu harian besar


 Kemarau sepanjang tahun

28 Maklumat di atas menerangkan iklim jenis

A Gurun panas
B Khatulistiwa
C Mediterranean
D Tundra

Soalan 29 berdasarkan peta dan gambar rajah di bawah

29 Berdasarkan peta di atas, di kawasan manakah bentuk petempatan seperti yang


digambarkan?

A I C III
B II D IV

30 Antara berikut, pernyataan yang manakah BENAR tentang iklim di Malaysia ?

I Hujan tahunan melebihi 2000 mm


II Beza antara suhu tahunan melebihi 10oC
III Hujan maksimum pada bulan peralihan antara monsun
IV Monsun Barat Daya bertiup pada bulan Mei hingga September

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
GEOGRAFI TING.3
31 Kawasan paling banyak menerima hujan di Malaysia

A Bukit Larut C Bukit Fraser


B Kuala Pilah D Kuala Terengganu

 Kuala Lumpur 27oC


 Kundasang 18oC

32 Apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan suhu di kawasan tersebut?

A Ketinggian C Jarak dari laut


B Angin monsun D Kedudukan garis lintang

 Tinggal dalam igloo pada musim sejuk


 Menggunakan harpun untuk menangkap ikan

33 Pernyataan di atas merujuk kepada cara hidup penduduk di kawasan

A Siberia C Switzerland
B Greenland D Mediterranean

Purata suhu global bumi meningkat sebanyak 0.3 oC – 0.6 oC sejak


awal abad lalu
- Para Saintis

34 Fenomena di atas berkaitan dengan

I Penipisan lapisan ozon


II Pulau haba
III Kesan rumah hijau
IV Hujan asid

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 35 berdasarkan graf di bawah


GEOGRAFI TING.3
35 Pilih pernyataan yang benar tentang graf di atas

I Suhu minimum 28 oC
II Bulan April sangat lembab
III Bulan Ogos sangat kering
IV Suhu maksimum dua kali setahun

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

36 Apakah faktor yang mempengaruhi julat suhu tahunan di Malaysia ?

I dikelilingi laut
II kelembapan bandingan tinggi
III ketinggian
IV pembiasan angin

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

37 Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang iklim di Malaysia?

A Hujan turun dalam bentuk hujan perenggan


B Monsun barat daya bertiup pada bulan Mei hingga September
C Monsun timur laut membawa hujan lebat di pantai barat Semenanjung
D Angin Sumatera membawa hujan lebat ke seluruh pantai barat
Semenanjung

Soalan 38 berdasarkan rajah di bawah

38 Berdasarkan rajah, pada kedudukan manakah hemisfera selatan mengalami siang


dan malam yang sama panjang

A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
GEOGRAFI TING.3
Soalan 39 berdasarkan rajah di bawah

39 Antara berikut, apakah faktor yang menyebabkan fenomena di atas berlaku?

A Halangan tanah tinggi


B Kelembapan udara
C Pengaruh lautan
D Perbezaan tekanan udara

40 Pernyataan yang manakah benar tentang putaran bumi?

A Pembiasaan angin lazim


B Kejadian empat musim
C Siang dan malam tidak sama panjang
D Matahari tegak di garisan Khatulistiwa

Soalan 41 berdasarkan rajah di bawah

41 Apakah kesan pergerakan bumi seperti rajah di atas?

A Pasang surut
B Pembiasan angin
C Perbezaan waktu
D Perubahan musim
GEOGRAFI TING.3
Soalan 42 berdasarkan rajah dibawah

42 Antara berikut yang manakah kesan dari hujan lebat dalam


rajah di atas

Lokasi Kesan
A I Kemusnahan hutan
B II Banjir
C III Pemendapan lumpur
D IV Kenaikan aras laut

43 Apakah kesan putaran bumi

A Gerhana bulan C Perubahan musim


B Siang dan malam D Perbezaan waktu tempatan

Soalan 44 berdasarkan rajah di bawah

44 Pernyataan di atas merujuk kepada kedudukan matahari di lokasi

A I C III
B II D IV

45 Antara berikut yang manakah benar tentang nilai latitud yang dinyatakan

Latitud Nilai
o
I Garisan Jadi 23 ½ U
o
II Garisan Satan 23 ½ S
o
III Garisan Artik 66 ½ U
o
IV Garisan Antartik 66 ½ S
GEOGRAFI TING.3
A I dan II
B II dan III
C III dan IV  Bertiup pada April dan Oktober
D I dan IV  Membawa hujan lebat disertai ribut

46 Pernyataan di atas merujuk kepada angin

A Monsun barat daya C Sumatera


B Monsun timur laut D Tenggara

47 Antara berikut yang manakah merupakan ciri – ciri iklim di Malaysia

I Min suhu 27 oC
II Taburan hujan sekata
III Julat suhu tahunan kecil
IV Hujan paling lebat lebat semasa peralihan monsun

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Soalan 48 berdasarkan rajah di bawah

48 Apakah jenis iklim yang ditunjukkan dalam rajah di atas

A Gurun
B Tundra
C Khatulistiwa
D Sejuk sederhana kebenuaan

49 Faktor iklim yang mungkin sekali mempengaruhi industri pelancongan di Malaysia


ialah

A Hujan lebat sepanjang tahun


B Tiupan angin monsun yang sepoi – sepoi
C Mendapat cahaya matahari sepanjang tahun
D Mengalami keadaan yang panas dan lembab
GEOGRAFI TING.3

 Hemisfera utara mengalami musim sejuk dingin


 Waktu malam lebih panjang di Hemisfera Utara
 Hemisfera Selatan mengalami masalah musim panas

50 Maklumat di atas menerangkan iklim jenis

A Gurun panas
B Khatulistiwa
C Mediterranean
D Tundra

Soalan 51 berdasarkan peta di bawah

 Bertiup pada bulan Mei dan September


 Membawa hujan sederhana lebat

51 Pernyataan di atas dikaitkan dengan arah yang bertanda

A I
B II
C III
D IV
GEOGRAFI TING.3
Soalan 52 berdasarkan maklumat di bawah

Ekuinoks Musim Bunga

52 Antara berikut manakah yang berkaitan dengan pernyataan di atas

I Berlaku pada bulan September


II Musim luruh di Hemisfera Selatan
III Waktu siang dan malam sama panjang
IV Matahari tengah hari tegak di Garisan Jadi

A I dan II
B I dan III
C III dan IV
D I dan IV

Soalan 53 berdasarkan rajah di bawah

53 Ciri iklim yang dikaitkan dengan kawasan berlorek ialah

A Kering sepanjang malam


B Sejuk dalam musim sejuk
C Panas dalam musim panas
D Panas dan lembab sepanjang tahun

 Matahari di hemisfera selatan


 Berlaku November hingga Januari

54 Berdasarkan maklumat di atas, kawasan di hemisfera utara mengalami

A Musim panas
B Musim luruh
C Musim sejuk
D Musim bunga

Soalan 55 berdasarkan gambar rajah di bawah


GEOGRAFI TING.3
55 Antara bulan November hingga Mac aktiviti di atas dapat dilihat di perkampungan
nelayan

A Kuala Kedah
B Pulau Ketam
C Pontian Kecil
D Kuala Kemaman

Soalan 56 berdasarkan rajah di bawah


56 Kesan yang ditunjukkan dalam rajah di atas
ialah

I Suhu meningkat
II Mengurangkan sejat peluhan
III Jumlah hujan meningkat
IV Tiupan angin perlahan

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Soalan 57 berdasarkan peta dan maklumat di bawah

57 Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan bertanda

A I
B II
C III
D IV

58 Antara berikut yang manakah boleh dikaitkan dengan cara hidup di Gurun Thar ?

I Menjerat binatang
II Menanam ubi kentang
III Menternak secara nomad
IV Menanam gandum dan kapas

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
GEOGRAFI TING.3
Soalan 59 berdasarkan rajah di bawah

59 Julat suhu tahunan bagi Bandar Q ialah

A - 150C
B 50C
C 200C
D 250C

Soalan 60 berdasarkan peta di bawah

SEMENANJUNG MALAYSIA

60 Angin lazim bertanda X bertiup antara bulan

A April – Mei
B Mei – September
C September – Oktober
D November – Mac

Soalan 61 dan 62 berdasarkan rajah di bawah.

61 Berdasarkan rajah, kejadian


ekuinoks musim luruh berlaku
di kawasan bertanda

A I
B II
C III
D IV
GEOGRAFI TING.3
62 Pilih kombinasi yang tepat menggambarkan rajah di atas

Lokasi Ciri – ciri


A I Kutub utara siang 24 jam
B II Siang lebih panjang di hemisfera utara
C III Matahari tegak di garisan sartan
D IV Kutub selatan malam 24 jam

63 Pernyataan manakah yang benar tentang hujan di Malaysia

I Taburan hujan adalah tidak sekata


II Hujan maksimum semasa peralihan monsun
III Hujan lebat sepanjang tahun iaitu kurang dari 2000 mm
IV Pedalaman Sarawak menerima hujan lebat akibat hujan relif

A I,II dan III


B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

64 Kombinasi manakah yang benar tentang bayu laut dan bayu darat

Bayu Laut Bayu Darat


A Berlaku pada waktu malam Berlaku pada waktu siang
B Tekanan udara di lautan tinggi Tekanan udara di daratan tinggi
C Suhu di daratan lebih panas Suhu di lautan lebih sejuk
D Udara bergerak dari darat ke laut Udara bergerak dari laut ke darat

Soalan 65 berdasarkan rajah di bawah

65 Kedudukan manakah yang menunjukkan berlakunya ekuinoks ?

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

 Umiak
 Kayak
 Snowmobile

66 Senarai di atas merupakan jenis alat pengangkutan yang digunakan oleh.....

A puak badwi
B puak inuit
C puak samoyed
D puak nomad
GEOGRAFI TING.3
Soalan 67 berdasarkan gambar rajah di bawah

 Solstis musim sejuk


 24 jam malam di Kutub Utara

67 Maklumat di atas dapat dikaitkan dengan kedudukan bumi di

A I
B II
C III
D IV

Soalan 68 berdasarkan rajah di bawah

Hemisfera Solstis musim


Utara Panas
Selatan Sejuk

68 Maklumat di atas merujuk kedudukan bumi yang bertanda

A I
B II
C III
D IV

Soalan 69 berdasarkan pernyataan di bawah

 Membawa hujan lebat pada awal pagi


di Semenanjung Malaysia
 Bertiup pada April hingga Mei dan
September hingga Oktober
GEOGRAFI TING.3
69 Pernyataan di atas berkaitan dengan

A Siklon Tropika
B Angin Sumatera
C Monsun Timur Laut
D Monsun Barat Daya

70 Peredaran bumi mengelilingi matahari mengakibatkan

A empat musim
B pasang surut
C pembiasan angin
D siang dan malam

Soalan 71 berdasarkan rajah di bawah

71 Antara berikut yang manakah boleh


dikaitkan dengan gambar rajah di sebelah?

I Siang malam
II Pasang surut
III Kejadian empat musim
IV Pembiasan angin

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

72 Antara berikut manakah ciri iklim yang dialami oleh Malaysia ?

I Julat suhu tahunan kecil


II Hujan tahunan melebihi 2000 mm
III Musim kering yang nyata
IV Purata suhu tahunan 280C

A I,II dan III


B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

73 Antara berikut yang manakah boleh dikaitkan dengan kehidupan di kawasan


tundra ?

I Iglu
II Umiak
III Silo
IV Kereta Slad

A I,II dan III


B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
GEOGRAFI TING.3
Soalan 74 berdasarkan rajah di bawah

74 Kesan yang ditunjukkan dalam


rajah di atas ialah

I suhu meningkat
II mengurangkan sejat peluhan
III jumlah hujan meningkat
IV tiupan angin perlahan

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Soalan 75 berdasarkan rajah di bawah

75 Antara berikut yang manakah benar mengenai rajah di atas?

I Waktu siang lebih panjang di hemisfera utara


II Waktu malam lebih panjang di hemisfera utara
III Hemisfera selatan mengalami musim panas
IV Hemisfera selatan mengalami musim sejuk

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

 Tupik
 Igloo

76 Pernyataan di atas merujuk kepada cara hidup penduduk di

A Zurich
B Istanbul
C Upernavik
D Jacobabad

77 Antara berikut yang manakah menyebabkan suhu setempat meningkat?

I Menebang hutan
II Kegiatan kuari
III Penggunaan baja organik
IV Pembinaan bangunan – bangunan pencakar langit

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
GEOGRAFI TING.3

78 Antara berikut pernyataan manakah menerangkan tentang hujan di Malaysia ?

I Turun pada awal pagi


II Sering disertai ribut petir
III Paling lebat semasa peralihan monsun
IV Terbentuk akibat pertembungan udara panas dan udara sejuk

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

79 Antara berikut yang manakah kenderaan yang digunakan oleh penduduk eskimo ?

I Tupik
II Umiak
III Andur Salji
IV Igloo

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

 Menjerat binatang pada musim


dingin di Siberia

80 Faktor yang menggalakkan kegiatan di atas ialah

I sumber makanan utama


II kulit untuk dibuat khemah
III nilai perubatan yang tinggi
IV bulu tebal untuk dijadikan pakaian

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, II dan IV

81 Antara berikut, kombinasi manakah yang benar?

Iklim Kegiatan Utama


A Gurun Pembalakan
B Khatulistiwa Pertanian
C Siberia Perikanan
D Tundra Pertanian
GEOGRAFI TING.3
Soalan 82 berdasarkan peta di bawah

Binatang ternakan : unta dan lembu


Tanaman : gandum dan kapas

82 Maklumat di atas merujuk kepada corak kehidupan penduduk di kawasan peta


bertanda

A I
B II
C III
D IV
 Lindungan hujan
 Kawasan terkering di Malaysia

83 Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan

A Jelebu
B Seremban
C Bukit Larut
D Kuala Terengganu

Soalan 84 berdasarkan rajah di bawah

84 Antara berikut yang manakah dapat


dikaitkan dengan rajah di atas

A Daratan mengalami tekanan udara


tinggi
B Lautan mengalami tekanan udara
tinggi
C Suhu di permukaan lautan lebih rendah
D Udara bergerak dari laut ke darat

Soalan 85 berdasarkan gambar di bawah


GEOGRAFI TING.3
85 Berdasarkan gambar di atas apakah kesan perubahan tersebut terhadap cuaca
tempatan ?

A Suhu meningkat
B Jumlah hujan berkurang
C Litupan awan berkurang
D Kelembapan udara meningkat

Jawapan Kertas Soalan

CUACA DAN IKLIM SERTA PENGARUHNYA

1 B 21 A 41 D 61 C 81 B
2 D 22 D 42 C 62 B 82 B
3 D 23 B 43 B 63 B 83 A
4 B 24 D 44 D 64 A 84 A
5 A 25 C 45 C 65 C 85 A
6 B 26 A 46 C 66 B
7 A 27 D 47 C 67 B
8 B 28 A 48 B 68 D
9 C 29 A 49 C 69 B
10 B 30 C 50 D 70 A
11 A 31 A 51 D 71 B
12 D 32 A 52 B 72 B
13 B 33 B 53 A 73 B
14 D 34 A 54 C 74 A
15 A 35 C 55 D 75 D
16 A 36 A 56 A 76 C
17 A 37 B 57 C 77 D
18 B 38 B 58 C 78 B
19 D 39 D 59 D 79 B
20 D 40 A 60 D 80 B

Anda mungkin juga menyukai