SMK AMINUDDIN BAKI KUALA LUMPUR

KERJA KURSUS GEOGRAFI 2010 HALANGAN DAN POTENSI BENTUK MUKA BUMI DI TAMAN BUNGA RAYA,SETAPAK KUALA LUMPUR.
NAMA NO.K/P TINKATAN NAMA GURU : : : : SHAHIDA BINTI MOHD KAMAL 970520-14-5498 1 JAYA PN.NORHIDAYAH BINTI MOHD DAUD

TANDATANGAN MURID …………………………………………… (SHAHIDA BINTI MOHD KAMAL) TANDATANGAN GURU ………………………………………… (PN.NORHIDAYAH BINTI MOHD DAUD)

SENARAI ISI KANDUNGAN

BIL

ISI KANDUNGAN

MUKASURAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Penghargaan Pendahuluan Objektif Kajian Kawasan Kajian Peta Daerah Kawasan Taman Bunga Raya Peta Bentuk Muka Bumi Peta Kawasan Kajian Kaedah Kajian Dapatan atau Hasil Kajian Bahan Grafik Rumusan Lampiran Gambar/Foto Rujukan

3 4 5 6 7 8 9 10 11-23 24-29 30-31 31-56 57-60 61

2

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

PENGHARGAAN
kepada Pengetua SMK Aminuddin Baki Kuala memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjalankan kerja kursus ini. Tidak lupa juga kepada guru matapelajaran Geografi saya iaitu Pn.Norhidayah Binti Mohd Daud yang telah banyak memberikan tunjuk ajar dan nasihat sepanjang kajian ini dijalankan. bapa saya kerana memberikan sokongan dan dorongan kepada saya untuk menyiapkan kerja
3 KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

Saya ingin merakamkan jutaan terima kasih

Lumpur,Pn Latifah Binti Hj Mahfod kerana telah

Ucapan terima kasih juga kepada kedua ibu

kursus ini. Banyak wang ringgit yang telah mereka habiskan demi memastikan kajian ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. banyak membantu saya memantapkan lagi hasil kajian saya ini. kepada pihak luar dan responden yang telah sudi memberikan kerjasama yang baik kepada saya semasa kajian ini dijalankan. Hanya Allah sahaja yang dapat membalas jasa dan budi baik kalian semua. Akhir sekali saya mengucapkan terima kasih Tidak lupa juga buat rakan-rakan yang telah

PENDAHULUAN
4 KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

geografi saya ialah HALANGAN DAN POTENSI BENTUK MUKA BUMI DI TAMAN BUNGA RAYA,SETAPAK,KUALA LUMPUR . Berdasarkan tajuk ini,saya memilih Taman Bunga Raya,Setapak,Kuala Lumpur sebagai lokasi kajian untuk melaksanakan kerja kursus yang diwajibkan bagi semua pelajar tingkatan 1. Saya memilih kawasan ini adalah kerana ianya merupakan tempat kediaman saya dan ini memudahkan saya untuk menjalankan kajian dan mencari maklumat.Saya juga lebih memehami keadaan persekitarannya kerana saya telah tinggal di sini selama 13 tahun lamanya. melalui keadaan kajian yang saya pilih telah
5 KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

Tajuk kajian yang telah diberi oleh guru

Semua maklumat dan data yang diperolehi

direkodkan dengan baik dan sempurna.Untuk menyiapkan kajian ini,saya mengambil masa selama 5 hingga 6 minggu. GEOGRAFI TEMPATAN yang saya hasilkan ini dapat memberi sedikit sebanyak sedikit sebanyak kefahaman kepada umum tentang halangan dan potensi bentuk muka bumi di Taman Bunga Raya,Setapak,Kuala Lumpur. Harapan saya semoga projek KAJIAN

OBJEKTIF KAJIAN
Saya menjalankan kajian ini dengan tujuan untuk menepati objektif-objektif yang berikut :
6 KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

Mengenalpasti bentuk muka bumi dan ciri-ciri di Taman Bunga Raya,Setapak,Kuala Lumpur. Menyelidik tentang potensi bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia . Mengkaji samada terdapat halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia. Mengetahui kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar di Taman Bunga Raya,Setapak,Kuala Lumpur. Menyenaraikan langkah atau kaedah yang sepatutnya untuk mengurangkan kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar di Taman Bunga Raya,Setapak,Kuala Lumpur. Dapat menerapkan nilai dan unsur patriotisme terhadap kawasan kajian saya.

7

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

KAWASAN KAJIAN
Taman Bunga Raya merupakan satu kawasan utama di Setapak.Tempat-tempat yang berhampiran Taman Bunga Raya ialah Setiawangsa, Titiwangsa, Taman Melati, Sentul, Chow Kit dan Kampung Bandar Dalam. Kawasan Taman Bunga Raya merangkumi keluasan 13.91 km persegi. Majoriti penduduk Taman bunga Raya terdiri daripada kaum Melayu, Cina, India dan lain-lain. Secara purata bilangan Bumiputera 83,200 (54%) dan bukan Bumiputera 69,700 (46%). Populasi Setapak ialah 52,900 orang pada tahun 2000. Bilangan Melayu - 26,693 orang Bilangan Cina - 19,382 orang India - 4,605 orang Bumiputera Sabah - 66 orang Bumiputera Sarawak- 218 orang Orang Asli - 36 Orang Lain-lain - 222
8 KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

Orang Jumlah 50,682 Orang ----> kajian daripada keputusan pilihanraya pada tahun 2004 Taman Bunga Raya sebagai kawasan utama di Setapak Pusat bandar Setapak ialah diTaman Bunga Raya. Taman Bunga Raya ialah sebuah perbandaran moden dan utama di Kuala Lumpur, Malaysia,dikelilingi oleh kawasan perumahan dan perdagangan Setapak. Wangsa maju Seksyen 10 terdiri dari perniagaan. Berhampiran dengannnya ada kondominum Sri Kinabalu, Sri Ledang dan Sri Loging. Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad (ITNM) terletak di Wangsa Maju. Dari segi sejarah, Taman Bunga Raya ini dahulunya ialah estet getah Setapak dari tahun 1900-an hingga 1980-an. Kawasan perbandaran Taman Bunga Raya ditubuhkan pada tahun 1984.Taman Bunag Raya telah menjadi salah satu perbandaran terancang di Kuala Lumpur selepas Bandar Tun Razak dan Bandar Tasik Selatan. blok penginapan blok A,B dan C serta ada dua blok bangunan

PETA DAERAH TAMAN BUNGA RAYA
9 KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

Taman Bunga Raya

PETA BENTUK MUKA BUMI
10 KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

PETA KAWASAN KAJIAN
11 KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

KAEDAH KAJIAN
12 KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

Saya melaksanakan kaedah-kaedah di bawah dalam proses menghasilkan kajian ini. PEMERHATIAN Saya membuat pemerhatian terhadap halangan dan potensi bentuk muka bumi di sekitar Taman Bunga Raya,Setapak,Kuala Lumpur.Dari pemerhatian ini,saya dapat mengenalpasti bentuk muka bumi dan ciri-cirinya dan langkah-langkah untuk mengurangkan kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar.Saya juga telah menangkap gambar di sekitar kawasan kajian sebagai sokongan dapatan kajian saya. SOAL SELIDIK Saya telah mengedarkan boring soal selidik kepada 20 orang penduduk di kawasan perumahan di
13 KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

sekitar Taman Bunga Raya,Setapak,Kuala Lumpur.Melalui boring soal selidik ini,saya dapat mengenalpasti halangan dan potensi bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia serta kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar. RUJUKAN Saya juga telah membuat rujukan di internet,bukubuku rujukan,buku teks,surat khabar dan saya banyak merujuk kepada ahli keluarga untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang kawasan yang saya kaji.

DAPATAN KAJIAN

14

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

Terdapat beberapa dapatan hasil kajian saya ini yang betajuk HALANGAN DAN POTENSI BENTUK MUKA BUMI DI TAMAN BUNGA RAYA, SETAPAK,KUALA LUMPUR. Antaranya ialah: 1.Terdapat beberapa bentuk muka bumi di kawasan Setapak dan ciri-cirinya. 2.Potensi bentuk muka bumi terhadap kegiatan penduduk dan pembangunan Raya. 3.Halangan bentuk muka bumi di Setapak terhadap kegiatan penduduk dan pembangunan. di Taman Bunga

15

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

4.Kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar di kawasan Setapak. 5.Langkah mengurangkan kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar di kawasan Setapak.

1.Bentuk muka bumi taman Bunga Raya,Setapak,Kuala Lumpur dan ciri-cirinya. TAMAN BUNGA RAYA Tanah Tinggi Kira-kira 60% kawasan Taman Bunga Raya adalah kawasan tanah kawasan penempatan bagi penduduk di sekitar
16 KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

tinggi.Ianya dijadikan

kawasan tersebut.Kawasan tanah tinggi ini juga dijadikan institusi pendidikan,pusat telekomunikasi dan selebihnya dijadikan hutan simpan untuk generasi akan datang.Antara institusi pendidikan yang terdapat di kawasan tanah tinggi Taman Bunga Raya adalah Universiti Tunku Abdul Tanah Pamah Setelah menkaji kawasan tanah pamah di Taman Bunga Raya,saya mendapati bahawa kawasan tanah pamah di sini sangat strategik dan sesuai untuk menjalan aktiviti perniagaan.Ini kerana terdapat pelbagai jenis perniagaan yang dijalankan di kawasan tersebut.Antaranya ialah kedai serbaneka,gerai-gerai makan,restoran mewah,pusat beli belah,pusat mendandan
17 KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

Rahman yang lebih dikenali sebagai UNITAR.

rambut,kedai cenderahati dan lain-lain.Terdapat juga sebilangan penduduk yang memilih untuk tinggal di kawsan tanah pamah.Walau bagaimanapun,kawasan penempatan di tanah pamah ini,kebanyakkan berkos rendah.

18

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

Saya bersyukur kerana dilahirkan di Malaysia yang selesa dan menetap di kawasan Taman Bunga besar. Oleh itu setiap individu mesti menanam rasa cinta dan tanggungjawab terhadap negara serta menjaga kedaulatannya setiap masa. Raya walaupun saiz keluasannya tidak terlalu

NILAI DAN UNSUR PATRIOTISME

19

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

2.Potensi bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia dan pembangunan kawasan kajian. TANAH TINGGI Petempatan

Kebanyakkan petempatan di kawasan tanah tinggi Taman Bunga Raya berkos tinggi.Penduduk di kawasan perumahan di kawasan tanah tinggi ini juga kebanyakkannya daripada golongan orang-orang kaya.Walaupun untuk membina rumah di kawasan tanah tinggi memakan jutaan ringgit,namun masih ramai yang membina dan membeli rumah di kawasan ini.
20 KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

Pembalakan

Memandangkan kawasan tanah tinggi di sini mempunyai hutan-hutan kecil yang subur,syarikat-syarikat yang memerlukan bekalan kayu balak di Taman Bunga Raya mendapat bekalan yang secukupnya kerana pembekal kayu balak tidak perlu bersusah-payah mencari kawasan pembalakan untuk mendapatkan kayu balak.Tambahan pula,kayu-kayu balak di sini berkualiti tinggi.

Pelancongan

Terdapat juga beberapa homestay yang beroperasi di kawasan tanah tinggi yang terletak di Taman Bunga Raya.Ada juga yang mengadakan aktiviti perkhemahan di hutan yang terdapat di sini.Ini kerana permandangan di
21 KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

kawasan tanah tinggi ini sangat indah dan menenangkan.

TANAH PAMAH Pengangkutan

Terdapat pelbagai kemudahan pengangkutan di kawasan tanah pamah yang terletak di Taman Bunga Raya.Antaranya ialah kereta,bas,motosikal, LRT dan lain-lain.Ini dapat memudahkan penduduk di kawasan Taman Bunga Raya untuk berhubung dengan kawasan lain.

Petempatan

22

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

Petempatan di kawasan tanah pamah ini kebanyakkanya berkos rendah dan sederhana rendah.Namun,di kawasan tanah pamah ini juga terdapat banyak pilihan rumah sama ada yang berkos rendah atau berkos tinggi.Antara jenis rumah yang terdapat di kawasan tanah pamah ini ialah rumah pangsa,rumah teres, rumah banglo dan lain-lain.Ini dapat memberikan tempat tinggal untuk golongan yang kurang berkemampuan untuk memebeli rumah yang berkos tinggi.

Perniagaan

Ramai peniaga yang memilih untuk berniaga di kawasan ini.Ini kerana kawasan tanah pamah yang terletak di Taman Bunga Raya sangat strategik dan sesuai untuk menjalankan aktiviti perniagaan.Kawasan yang ramai penduduk
23 KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

antara faktor yang menyebabkan kawasan ini sangat sesuai untuk menjalankan aktiviti perniagaan.

24

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

Terdapat pelbagai potensi bentuk muka bumi di kawasan Taman bunga Raya dan saya berasa bertanggungjawab untuk mengekalkan potensi menjejaskan kedaulatan di negara yang tercinta ini. bentuk muka bumi di seluruh Malaysia tanpa bersyukur .Rakyat Malaysia haruslah

NILAI DAN UNSUR PATRIOTISME

25

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

3.Halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia. TANAH TINGGI Cerun Curam

Terdapat beberapa halangan yang terjadi terhadap kegiatan manusia jika sesebuah cerun itu terlalu curam.Antaranya ialah kenderaan yang terlalu besar dan berat contohnya kenderaan yang memebawa simen dan batu-bata tidak boleh melalui kawasan cerun tersebut kerana boleh mengakibatkan kemalangan.Ini menyebabkan

26

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

kesukaran untuk membina rumah di kawasan Gelongsoran Tanih

tanah tinggi. Hujan yang turun terlalu kerap megakibatkan gelongsoran tanih.Gelongsoran tanih berlaku apabila kawasan tadahan air hujan tidak mampu lagi untuk menahan air hujan yang turun terlalu banyak terutamanya pada musim tengkujuh.Apabila kawasan tadahan air hujan tidak dapat menampung air hujan,lalu tanah di kawasan tanah tinggi pecah dan berlakunya Tanah Runtuh  13 Februari 2001 ialah kali terakhir berlakunya tanah runtuh di kawasan tanah tinggi yang terletak di Taman Bunga Raya.Tanah runtuh
27 KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

gelongsoran tanih.

berlaku kerana gelongsoran tanih yang terjadi terlalu kerap.Ini meyebabkan rumah,jalan perhubungan dan lain-lain musnah.

TANAH PAMAH Berpaya

Sesetengah kawasan tanah pamah di Taman Bunga Raya berpaya kerana hujan turun dengan lebat dan air hujan bertakung di kawasan tanah pamah yang rendah.Ini mengakibatkan kesukaran untuk membina bangunan,rumah dan jalan raya di kawasan tersebut.Pihak-pihak yang ingin menjalankan aktiviti membina bangunan,rumah

28

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

dan jalan raya di kawasan berpaya tersebut Mudah Banjir

perlulah menambaknya terlebih dahulu. Kawasan tanah pamah di Taman Bunga Raya mudah banjir kerana tanah runtuh dan gelongsoran tanih yang berlaku di kawasan tanah tinggi.Tanah dan air yang turun mengakibatkan kawasan tanah pamah ini mudah banjir. Selain itu,hujan lebat yang turun sepanjang tahun juga adalah antara faktor yang menjadikan kawasan Sempit

tanah pamah tersebut mudah banjir. Taman Bunga Raya adalah sebuah kawasan yang mula membangun.Sudah pasti aktiviti pembangunan sedang pesat dijalankan.Semakin lama,semakin banyak bangunan-bangunan yang
29 KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

dibangunkan.Jadi,kawasan tanah pamah di Taman Bunga Raya sangat sempit.Tambahan pula kepadatan penduduk yang makin meningkat.Kenderaan awam dan kenderaan sendiri semakin banyak menyusuri jalan raya.Ini menyebabkan kawasan tanah pamah di Taman Bunga Raya sangat sempit dan tiada lagi kawasan untuk dijadikan hutan simpan,pusat rekreasi dan sebagainya.

30

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

Walaupun terdapat pelbagai halangan bentuk muka yang berlaku terhadap manusia,kita masih boleh sayang akan bumi dan kita sebagai warga Malaysia seharusnya berbangga dengan bentuk muka bumi yang terdapat di negara kita. mengurangkannya dengan menanamkan sifat

NILAI DAN UNSUR PATRIOTISME

31

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

4.Kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar.

Tanah Runtuh

Antara kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar di Taman Bunga Raya ialah tanah runtuh.Manusia menjalankan aktiviti pembalakan di kawasan tanah tinggi yang menyebabkan pokok-pokok yang menahan tanah daripada runtuh di tebang.

32

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

Banjir / Banjir Kilat

Banjir / banjir kilat juga antara kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar yang semakin berleluasa.Sesetengah manusia yang tidak bertanggungjawab membuang sampah di sungai dan saliran yang menjadi tempat air hujan mengalir.Ini menyebabkan tempat air hujan megalir tersumbat lalu air hujan melimpah dan berlakulah banjir / banjir kilat.

Pencemaran Udara

Pembakaran terbuka,asap-asap kederaan dan juga asap-asap kilang antara kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar yang menyebabkan pencemaran udara yang sangat teruk.Selain itu,kesihatan penduduk di Taman
33 KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

Bunga Raya akan terjejas kerana menghirup udara yang tidak elok.

34

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

Seluruh warga Malaysia seharusnya menanamkan rasa tanggungjawab untuk mengurangkan kesan memperbaiki keadaan alam sekitar yang sedia ada ini.Dengan ini kita dapat memajukan Malaysia dari segi prasarana dan keindahan bumi yang tercinta ini. kegiatan manusia terhadap alam sekitar dan

NILAI DAN UNSUR PATRIOTISME

35

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

5.Langkah mengurangkan kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar. Penanaman Semula

Penanaman semula adalah cara yang paling baik untuk mengurangkan kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar iaitu tanah runtuh.Penanam semula boleh dilakukan di lereng bukit dan di puncak bukit.Ini kerana iainya dapat menahan tanah daripada runtuh.

Pembinaan Kolam ‘Takungan banjir’

Untuk mengurangkan banjir/banjir kilat,aktiviti pembinaan kolam takungan banjir boleh dijalankan.Ini kerana kolam takungan takungan
36 KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

banjir tersebut boleh menakung air hujan yang melimpah dari sungai atau saliran berdekatan.Pembinaan kolam takungan banjir sesuai dijalankan di kawasan tanah pamah yang luas. Alat catalytic converter

Alat catalytic converter atau lebih dikenali sebagai alat mengurangkan asap ekzos beracun anatara cara yang efektif untuk mengurangkan pencemaran udara.Memandangkan 70% punca pencemaran udara di Taman Bunga Raya adalah asap kenderaan,jadi wajarlah setiap pendudk di kawasan Taman Bunga Raya mendapatkan alat itu.Ini bagi mengurangkan asap kenderaan dan menjadikan udara lebih berkualiti.
37 KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

Walaupun kita terpaksa membelanjakan sejumlah manusia terhadap alam sekitar,tetapi ianya sangat alam ini.Tambahan pula,bumi ini akan diwariskan
38 KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

NILAI DAN UNSUR PATRIOTISME wang untuk mengurangkan kesan kegiatan bebaloi kerana ianya akan megekalkan warisan

kepada genersi akan datang.Kepada yang kurang secara kecil-kecilan,pergi ke mana-mana dengan lain.Ingatlah,cintai nagara kita yang bebas daripada ancaman penjajah ini. menaiki kenderaan awam dan lainberkemampuan,mereka boleh menanam pokok

BAHAN GRAFIK
MANUSIA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN KAJIAN.
39 KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

POTENSI BENTUK MUKA BUMI KEPADA KEGIATAN

JADUAL KEKERAPAN BUMI KEPADA KEGIATAN PEMBANGUNAN KAWASAN KAJIAN Petempatan Pembalakan Pelancongan Perniagaan Pengangkutan IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII MANUSIA DAN POTENSI BENTUK MUKA KEKERAPAN

JADUAL BILANGAN POTENSI BENTUK MUKA
40 KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

BILANGAN

BUMI KEPADA KEGIATAN PEMBANGUNAN KAWASAN KAJIAN Petempatan Pembalakan Pelancongan Perniagaan Pengangkutan CARTA PAI 45 10 5 15 25 MANUSIA DAN

41

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

HALANGAN BENTUK MUKA BUMI TERHADAP KEGIATAN MANUSIA JADUAL KEKERAPAN MUKA BUMI TERHADAP KEGIATAN MANUSIA Cerun Curam Gelongsoran Tanih IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII HALANGAN BENTUK KEKERAPAN

42

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

Tanah Runtuh Berpaya Mudah Banjir Sempit

IIIII II IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII III IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII

JADUAL BILANGAN MUKA BUMI TERHADAP KEGIATAN MANUSIA Cerun Curam Gelongsoran Tanih Tanah Runtuh Berpaya Mudah Banjir
43 KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

HALANGAN BENTUK

BILANGAN

25 10 7 20 8

Sempit

30

CARTA PAI

KESAN KEGIATAN MANUSIA TERHADAP ALAM SEKITAR
44 KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

JADUAL KEKERAPAN MANUSIA TERHADAP ALAM SEKITAR Tanah Runtuh Banjir / Banjir Kilat Pencemaran Udara IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII KESAN KEGIATAN KEKERAPAN

JADUAL BILANGAN MANUSIA TERHADAP ALAM SEKITAR
45 KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

KESAN KEGIATAN

BILANGAN

Tanah Runtuh Banjir / Banjir Kilat Pencemaran Udara

20 30 50

CARTA PAI

46

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

RUMUSAN
Menerusi kajian saya terhadap POTENSI DAN HALANGAN BENTUK MUKA BUMI DI TAMAN BUNGA RAYA telah membolehkan saya mengetahui objektif-objektif yang ingin dicapai semasa kajian dilakukan. Saya telah mengenalpasti cirri-ciri fizikal (bentuk muka bumi) Taman Bunga Raya yang sebahagian besarnya terdiri dari tanah pamah dan juga terdapat sebahagian kecil tanah tinggi.Melalui kajian Geografi ini juga,saya dapat mengetahui
47 KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

potensi bentuk muka bumi kepada kegiatan penduduk Taman Bunga Raya.Terdapat lima potensi bentuk muka bumi di Taman Bunga Raya iaitu petempatan,pembalakan,pelancongan,pengangkuta n dan perniagaan.Satu perkara yang amat menarik perhatian saya kerana selama ini saya tidak pernah mengetahui potensi ini sehinggalah kajian ini dibuat. Walaupun bentuk muka bumi Taman Bunga Raya berpoteni untuk kegiatan manusia dan pembagunan,namun masih terdapat beberapa halangan bentuk muka bumi di Taman Bunga Raya iaitu cerun yang curam,tanah runtuh, gelongsoran tanih,kawasan berpaya,tanah pamah yang mudah
48 KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

banjir dan kawasan yang sempit dan penuh dengan pembangunan.

Sepanjang kajian ini,saya telah menyelidik kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar dan kaedah yang sesuai untuk mengurangkan kesan terebut di Taman Bunga Raya.Pencemaran udara dan gangguan pada ekosistem adalah kesan utama yang terhasil akibat kegiatan peduduk di Taman Bunga Raya dan saya telah mencadangkan supaya kita menggunakan alat catalytic converter atau lebih dikenali sebagai alat mengurangkan asap ekzos beracun dan cuba untuk menggunakan kenderaan awam jika hendak ke mana-mana.Selain itu,saya mencadangkan usaha-usaha bagi penanaman
49 KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

semula untuk menggantikan tumbuhan hutan yang telah musnah hasil daripada proses pembangunan. Saya berasa amat bertuah dan bangga kerana menjadi penduduk di Taman Bunga Raya.Pembangunannya yang strategik,meyakinkan saya bahawa Taman Bunga Raya mampu berkembang menjadi sebuah bandar setelit yang berjaya.Saya juga memilih untuk menjalankan kajian Geografi di Taman Bunga Raya dengan tujuan untuk mengetahui tentang potensi dan halangan bentuk muka bumi di samping untuk saya mengenal lagi tentang tempat kediaman saya sendiri.Saya sentiasa memelihara nama baik Taman Bunga Raya dan akan terus memperkenalkannya kepada sesiapa juga yang
50 KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang kawasan ini.

51

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

52

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

53

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

54

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

55

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

56

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

57

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

58

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

59

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

60

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

61

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

62

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

63

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

64

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

65

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

66

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

67

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

68

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

69

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

70

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

71

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

72

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

73

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

74

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

75

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

76

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

77

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

78

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

79

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

80

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

81

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

82

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

83

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

84

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

85

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

86

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

87

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

88

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

GAMBAR / FOTO
GAMBAR MENUNJUKKAN ANTARA CONTOH RUMAH DI TAMAN BUNGA RAYA.

89

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

GAMBAR MENUNJUKKAN KAWASAN PERNIAGAAN DAN KOMERSIAL DI TAMAN BUNGA RAYA

90

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

GAMBAR MENUNJUKKAN LAIN-LAIN PEMBAGUNAN DI TAMAN BUNGA RAYA

91

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

GAMBAR MENUNJUKKAN HUTAN SIMPAN DI TAMAN BUNGA RAYA

92

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

RUJUKAN
93 KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

Saya telah membuat rujukan dari sumber-sumber berikut semasa menjalankan kajian geografi tempatan ini.  BUKU TEKS GEOGRAFI TEMPATAN TINGKATAN 1 Pengarang : Khalijah Binti Maimon Aziah Binti Ismail Penerbitan  LAMAN WEB WWW.GOOGLE.COM WWW.DROMOZ.COM  RUJUKAN DARI ORANG SUMBER
94 KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 

Rape’ah Binti Ahamed

Tahun Terbitan

:

Foo Ho Loke ARUS INTELEK SDN BHD : 2002

WWW.WIKIPEDIA.COM

Saya juga telah membuat rujukan dari maklumatmaklumat yang diberikan oleh responden dan borang soal selidik yang telah saya edarkan.Selain itu, saya juga telah merujuk kepada folio kajian geografi tempatan tahun lepas yang dibuat oleh senior saya untuk dijadikan contoh dan panduan semasa saya menjalankan kajian geogarafi tempatan ini.

95

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 