Lampiran A Ruj. Surat.

: JP(SB)/900/100/31/06(10)

DOKUMEN SOKONGAN YANG DIPERLUKAN BAGI TUJUAN PEMBAYARAN GAJI BAGI KAKITANGAN / GURU YANG BARU DILANTIK.

BIL 1

TINDAKAN Dokumen sokongan yang diperlukan: - Salinan kad pengenalan yang telah disahkan. - Salinan surat lantikan yang telah disahkan. - Salinan surat lapor diri yang telah disahkan. - Salinan buku akaun yang telah disahkan. - Salinan nombor KWSP yang telah disahkan.

TANDAKAN

NOTA:  Sila pastikan semua dokumen sokongan dikemukakan dalam tempoh 7 hari dari tarikh lapor diri.  Untuk perhatian PPD / Sekolah (PTJ) Sila Pastikan gaji pegawai ini dibayar selewat-lewatnya pada bulan berikutnya.