v

No. Daftar
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BORANG PERMOHONAN SEKOLAH BAGI KHIDMAT GURU KGSK/GURU GANTI
A.

B.

C.

MAKLUMAT SEKOLAH
Nama
Sekolah

:

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AIR ITAM

No. Tel.
Sekolah

:

8272688

Kod Sekolah

:

PEA 1094

Gred

:

A

Bil. Guru
Kurang

:

ENROLMENT
Bilangan
Murid

:

Bilangan
Kelas

:

1204

45

Guru Hak

:

Guru Ada

:

95

1

94

SEBAB MEMOHON GURU

JENIS KETIADAAN GURU
Tandakan ( / )
Cuti Menunaikan
Haji/Umrah
Cuti Sakit : Pembedahan
(Nyatakan) Buang Ovari

MAKLUMAT GURU TIADA / BERCUTI
1.

Nama

: WONG KING HEE

2.

No. KP

: 810703-13-5222

3. Tempoh Cuti
4.

Cuti Rehat Khas

Mata Pelajaran Utama Diajar
Kelas

5.

Cuti Bersalin

: (Dari 08.09.2010 Hingga 06.11.2010 )

: 1S1,1B,1A,1J,1M

Mata Pelajaran Lain:

6.

Jawatan

1.

Kelas :

:

Cuti Tanpa Gaji
Bertugas Koku /
Koakademik

: MATEMATIK

Pengetua

Guru Besar

Penolong Kanan 1

Penolong Kanan HEM

Penolong Kanan Ko

Penyelia Petang

Guru Cemerlang

Guru Penolong

7 Gred Jawatan :

Mesyuarat / Bengkel

Kursus Dalam
Perkhidmatan
…………………………………
…….

DG 52

DG 54

DG 48

DG 44

DG 41

DC 41

DGA 38

DGA 34

DGA 32

DGA 29

DB 27

DB 17

Lain-lain (Nyatakan)

...............................................

Lain-lain
…………………………………
…….
MAKLUMAT LAIN

:

CADANGAN GURU GANTI : (No. Ahli)

Nama:

Permohonan disertakan dengan 1
salinan
Surat Arahan

……………………………………………

Sijil Cuti Sakit

………….

Kenyataan Cuti

Cop)

(T.T. Pengetua / Guru Besar dan

Surat Akuan Tarikh Bersalin
Lain-lain
D.

Tarikh : …………………………………..

KEGUNAAN PEJABAT

[
] Diluluskan
[
] Ditolak
Ulasan :....................................................................................................................................
No. Ahli KGSK:
Nama Calon : ......................................................................................... Traikh
Penempatan : .....................

……………………………………………
…………
Tarikh : ………………………………………..
(Tandatangan)