Borang Soal Selidik

Nama Jantina Umur : : Lelaki ( ) ) ) ) Perempuan ( )

: 30 dan ke bawah ( 31 – 50 ( 51 dan ke atas (

Tempat tinggal: Tempat kerja:

Sebab-sebab berpindah ke Sri Hartamas
Arahan majikan Ikut keluarga Melanjutkan pelajaran Peluang pekerjaan Bersara Perkahwinan Governan Meningkatkan taraf hidup

(/)

Masalah-masalah yang berlaku
Masalah sosial Pengangguran Persaingan pekerjaan Masalah perumahan Struktur penduduk berubah

(/)

Langkah mengatasi masalah tersebut
Wujudkan Rukun Tetangga Kuat kuasa undang-undang Wujudkan peluang pekerjaan Meningkatkan kemudahan kesihatan

(/)

Tajuk: Migrasi Dalaman Penduduk di Sri Hartamas Senarai Kandungan No. 6. 2. 7. 3. 5. 4. 1. 8. Tajuk Penghargaan Pendahuluan Objektif Kajian Kawasan Kajian Kaedah Kajian Dapatan Kajian Rumusan Lampiran Muka Surat Kaedah Kajian .

3. saya telah menggunakan beberapa kaedah untuk mendapatkan maklumat. Rujukan Saya merujuk kepada buku-buku geografi dan risalah-risalah yang sedia ada di rumah serta melayari Internet untuk mendapat maklumat tambahan. Pemerhatian Saya telah membuat pemerhatian di seluruh kawasan kajian iaitu di Taman Sri Hartamas. Dalam kajian ini. Soal selidik Saya juga telah menyerahkan borang soal selidik kepada penduduk di sekitar Taman Sri Hartamas 8. migrasi penduduk ialah penghijrahan seseorang yang melintasi sempadan kawasan. migrasi yang dibincangkan ialah migrasi dalaman.1 Konsep Migrasi Penduduk Secara umum. .Semasa menjalankan kajian ini. 2. negara atau sempadan antarabangsa. 1. negeri.