Anda di halaman 1dari 2

Jibril Memberi Peringatan kepada Nabi Yusof as

FIRMAN Allah SWT:


“Dan bersama dengan Yusuf masuk pula ke dalam penjara dua orang pemuda.”
(Yusuf: 36)

Dua orang yang masuk ke dalam penjara tersebut, adalah tukang beri minum raja dan tukang
masak raja. Sedangkan ketika itu yang menjadi raja iaitu “Royyaan.”

Sebab dimasukkan kedua orang pemuda ke dalam penjara adalah kerana kedua pemuda
tersebut telah menerima rasuah daripada raja Rom dengan tugas memberi racun dalam
makanan dan minuman raja Royyaan.

Tukang masak menerima rasuah tersebut. Sementara itu tukang memberi air raja menolak
tawaran raja Rom, dan melaporkan kepada raja tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh
tukang masak. Namun tukang memberi air juga dimasukkan ke dalam penjara bersama dengan
tukang masak tadi.

Mereka berada di penjara lebih kurang selama tiga hari. Di dalam penjara, mereka berdua
melihat Nabi Yusuf as suka membuat penilaian tentang mimpi. Untuk mencuba kebenaran
tafsiran atau penilaian Yusuf as mereka mengatakan seakan akan mereka bermimpi, padahal
sesungguhnya mereka hanya berbohong.

Sebahagian ulamak mengatakan bahawa tukang memberi minum raja memang betul-betul
bermimpi sedangkan tukang masak tidak bermimpi sama sekali. Tukang memberi minum raja
berkata: “Aku bermimpi seakan-akan melihat ada tiga buah bekas atau mangkuk dari emas, aku
memerah anggur dan memasukkan ke dalam bekas itu. Lalu aku buat khamar dan aku berikan
kepada raja Royyaan.

Tukang masak raja berkata pula: “Aku bermimpi seakan akan diriku sedang memikul satu bakul
roti di atas kepalaku, dan burung-burung memakan roti tersebut.”

Kemudian Nabi Yusuf as meramal mimpi keduanya. Beliau berkata: “Wahai kedua temanku,
adapun salah seorang di antara kamu akan memberikan minuman untuk tuannya dengan
khamar, adapun yang seorang lagi ia akan di salib.”

Setelah Nabi Yusuf as selesai meramalkan mimpi mereka, berkata salah seorang di antara
mereka: “Sesungguhnya saya tidak bermimpi.’ Maka Nabi Yusuf menjawab: “Telahku ramal
mimpimu dan bahkan telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Firman Allah SWT maksudnya:


“Telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakannya kepadaku.”
(Yusuf: 41)

Tidak beberapa lama setelah itu, maka pegawai-pegawai raja membawa tukang masak
tersebut, kemudian mereka salib. Setelah tukang masak tersebut disalib, maka tinggallah
tukang memberi minum raja di penjara selama tiga hari. Kemudian datang utusan raja
membawanya keluar dari dalam penjara, dia diberi pakaian indah, lalu dibawa kepada raja
dengan segala kehormatan.

Ketika tukang memberi minum raja tersebut keluar, Nabi Yusuf sempat berkata: “Jelaskanlah
keadaanku ini kepada tuanmu.” KetikaYusuf berkata demikian, maka gunung-ganang pun
bergoncang dan turunlah Jibril as serta berkata:

“Wahai Yusuf sesungguhnya Allah SWT bertanya kepadamu: Siapakah yang menjadikan rasa
cinta di dalam hati Ya’kub terhadapmu? Yusuf menjawab; “Tuhanku”. Jibril bertanya: Siapakah
yang menyelamatkan dirimu dari tipu daya saudara-saudaramu? Yusuf menjawab; Tuhanku.
Siapakah yang telah memeliharamu di dalam perigi? Yusuf menjawab; Tuhanku. Siapakah
yang menjadikan rasa suka Zulaikha terhadapmu? Yusuf menjawab; Tuhanku. Kemudian Jibril
bertanya: Siapa pula yang telah menyelamatkan dirimu dari tipu daya Zulaikha? Yusuf
menjawab; Tuhanku.”

Selanjutnya Jibril berkata: “Wahai Yusuf, sesungguhnya Allah SWT telah membuat kebaikan ini
untukmu. Maka di manakah engkau melihat tidak mempunyai Allah, sehingga engkau meminta
pertolongan kepada yang lain? Wahai Yusuf, dulu datukmu Ibrahim as tidak mahu meminta
tolong kepada Jibril ketika ia akan dilemparkan ke dalam api oleh Namruz. Ketika itu aku
berkata kepadanya: “Apakah engkau memerlukan pertolongan wahai Ibrahim? Kemudian
Ibrahim menjawab: Kepadamu, aku tidak meminta pertolongan.”

Begitu pula datukmu Ismail, ia tidak meminta pertolongan apa pun kepada ayahnya Ibrahim,
ketika ia akan dikorbankan. Namun ia hanya berkata: “Insya Allah engkau akan memperolehi
aku termasuk golongan orang-orang yang sabar.”

“Tetapi engkau wahai Yusuf baru sahaja tiga hari berada di dalam penjara, sudah tidak sabar,
sehingga engkau minta pertolongan kepada raja.”

Maka bersujudlah Nabi Yusuf as. kepada Allah SWT, dan menangis selama empat puluh hari.
“YaAllah, demi kehormatan datukku Ibrahim as dan Ismail as dan Ishak as serta demi ayahku
Ya’kub as kasihanilah aku dan ampunkanlah kesalahanku.”

Maka turunlah Jibrail as menemui Nabi Yusuf as dan berkata:

“Sesungguhnya Allah SWT berfirman: “Aku telah memaafkanmu, akan tetapi Allah beri engkau
hukuman dengan tinggal di dalam penjara selama tujuh tahun lagi.”

Kembali