Anda di halaman 1dari 4

Carl Rogers (1902-1987)

• Terkenal sebagai pengasas teori kaunseling


terapi berpusatkan klien.
• Dilahirkan di Oak Park, Illinois, Amerika Syarikat.
• Beliau beranggapan bahawa manusia pada
dasarnya adalah baik dan mempunyai motivasi
yang tinggi untuk mencapai potensi diri.
Ciri-ciri personaliti manusia mengikut Carl
Rogers
• Realiti adalah fenomenologikal.

• Tingkah laku digerakkan oleh kehendak mencapai


sempurna kendiri.

• Tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh realiti


peribadinya.

• Konsep kendiri terbentuk oleh individu itu sendiri

• Tingkah laku kita selaras dengan pengertian kendiri.


Prinsip Pendekatan Pendidikan Humanis
Rogers

• pendidikan berpusat pelajar.

• Prinsip pembelajaran berasaskan kebebasan


(freedom to learn):
Prinsip Pendekatan Pendidikan Humanis
Rogers
Naluri ingin
pemikiran
tahu
reflektif dan
(curiosity)
kemahiran
kreatifnya
P&P berkaitan
pengalaman
demi ABM selari dengan
memupuk objektif
kemahiran pembelajaran
hidup pelajar

situasi belajar
pendidikan bagaimana
yang kurang belajar
terancam inisiatif (learning to
sendiri learn)