Anda di halaman 1dari 12

c  


 


Bulan Ramadhan makin menghampiri kita. Bagi mereka yg merasai kemanisan
iman, mereka seakan tak dapat bersabar menyambut bulan mulia lagi barakah.
Semoga amalan kita di bulan ini nanti diterima Allah S.W.T. So, entry aku kali ni, nak
share ilmu dunia yg berkaitan dengan ibadah puasa kita. Aku tak dapatlah terangkan
secara detail, tapi apa yg aku mampu saja. Sumbernya, aku dp t dari sebuah buku yg
agak menarik. Dapatkan lah buku ni untuk maklumat terperinci.

c 

 3nama saintifik) bertindak balas dengan glikogen di dalam darah.
Hipotalamus terbahagi kepada dua bahagian, iaitu   
 3 usat
Lapar) dan  
  3 usat Kenyang). Apabila
kandungan glikogen rendah, pusat lapar akan memerintahkan tubuh untuk makan
dan apabila kandungan glikogen tadi sudah tinggi, pusat kenyang menyuruh tubuh
berhenti makan.

{    
  


Apabila Hipotalamus memerintahkan tubuh untuk makan tetapi ki ta berpuasa, otak
akan menghidupkan program autolisis sebagai pengganti sumber tenaga. Apabila
program ini aktif, seluruh bahagian tubuh menyampaikan laporan kpd bahagian
tubuh yg mempunyai lemak. Selepas mendapat laporan bahawa terdapat lemak,
program ini memburu lemak dan segera mengubahnya menjadi sumber nutrien
3ganti makanan) dan sumber tenaga. Kedua -dua sumber ini 3sumber
nutrien&tenaga), seterusnya diedarkan melalui darah. Dengan kandungan glikogen
dalam darah yg mencukupi, hipotalamus tidak lagi memerintahkan tubuh un tuk
makan.

0 c   

Dalam otak, kita berniat puasa mulai dari Subuh hingga Maghrib. Dengan niat itu,
apabila tiba hari siang, apabila hipotalamus mengesan kadar glikogen yg rendah dlm
darah dan memberi perintah makan pada tubuh, otak segera mengambil alih tugas
perintah itu. Otak mengarah kita supaya tidak makan kerana kita sedang berpuasa.
Oleh kerana kadar glikogen dalam darah rendah dan kita tidak makan ataupu n
minum, otak memberi perintah bagi menjalankan program autolisis. Apabila lapar
tapi kita berniat berpuasa, kita dapat manfaat drpd proses autolisis dan detoksifikasi
yg menyihatkan dan menyegarkan tubuh.

Apabila kita tidak berniat puasa, semasa kita lapar dan hipotalamus
memerintahkan diri untuk makan, otak tidak mengambil alih kerana kita tidak berniat
puasa. Otak merestui dan membiarkan perintah hipotalamus itu. Kesannya seluruh
tubuh organ pencernaan bersiap sedia:

 mulut mula mengeluarkan air liur


 limpa mengeluarkan asid
 hati & pankreas mengeluarkan enzim pengurai
 otot-otot usus melakukan pemanasan bagi proses penyerapan nutrien.

apabila persiapan organ ini sudah berlaku, dan kita tidak makan, maka zat -zat kimia
yang sudah disiapkan ini dapat meros akkan organ-organ pencernaan kita. perut
terasa sakit dan kita boleh mendapat £{ 

Ô  


 Ô  
Posted by Cikgu Farizal under Blog
1 Comment

{  


 

       


    
    {   
   
       !    

Ô     Ô c 

           "
#         
   

$    


      
 % &  '   { 

           
        
( 

  {       

            
      
   
  
         ) ( ) 
   *  

 { +    {     


       
   ,

   
    
     
   
  
   - . 
   
   
  

 
 {        
  $   / %  +   
0112 (        34 

   
         
 
        
5      
    
    

 /    6   

/ {7  $    % (8 / { 9

   $  % & 8 / 
{  (9 :

{( { (;*    <

=== ====== ======== ======= ====== ==== ====== ======== ===== ===== ========= ========
======== ====== ===== === ========= ======== =========== ======== =========== ========
==========

$ ; {        
{   
  - . 
         % & 8/
 ;*

     

9  >? {(8  $7    


       - 
 . 
     %

{  6  $@       


 <          
   (   
 (%

  {(8 {(   <$7  {    
         %

 
  <$      
   %

/ (   (    {A *B

0 
         
    
     
     *   { 
#           
    6

C      (    
      
 { 
        (
   9  < $   
       % -( < 5#.

5           
  
        
(      {   
        D
          
     /   <
${          
  -   .%
{         
  E       
         B
        { 
       (  

3 F       
        {
      

{  c 

        

@/{8,/    /   


 {
           
  

/     < $      
 % -8   { ;* 9  
 .
           
       

{    *       E 
 9 -  . 8   /   
    < $ *       
-E  9 .   %

      {    {      9  < $  
  % -8  8.
            / 
 < $  {    - 
  {    .     %
-8 { (;.

     


        
     {   {  
 /    < $     
          %

             


 G ;   < $       
   - .
G  < $    ( -    
 .=%
  G< $  34 (H% -8  .

  9       
       
 
  
  #5
  

+ 9  I #44C        


       
  
      8)      
   
  
     


 
 
        34
            
 
   8  
    (
     (     
    


  
      
       (   
    


;    
  ;  9 
  
  I44 
 >  
     
      *    
    -    
 .

8   9 ) + ; #5   #440
F         
       
  >  
        
   
  

c{{Ô {{Ôc {{Ô !


   /       
  (? 0JC $7 (   

     
   (  
  
 (  %   0J5 $
     %

        *    
     F       
          
  K
 6      K L  6  

*          
 F      K 6   
      

   A      
G {         
$  (  8 A   
 
          
    A 
   % 

 
    
     

         
*     + @  7 8 < 8 { 
 )      $    > F 
{)  ;  ' $ {     
         
         * 
           
           
        (   
          
  ( %

        { / { / 
           
   $        
    7    
   %
         
 
   
; >   $  
         F 
       (    
  %
   
  
     
           
   8  {(9 
  
 * 
  
,)    + 
   
 
 $     
  01J4 
   
    
  
 #4#4     04     
 (        
      {
 ( 
     


{9;{/{ 8{8 >{9 @/,{{ {/ , ,; @8{;{9

0   ; 

   C23      
 #5
         

#      -  .

            ' 
     
 $    
     (   (  
  
     
   


C  (  


       
 
      (   
 54      (    - .
     0I    

 C4 54       
  

5    

{   (      
   ;      
            


3     

     
     ( 
  
(
      
     
( 
     
         
      
  
{   J52   )  
   I3  (     
   04 

2   


  9   
      
    (       ( 
        
 (
          
            
     
)    
 
 

I    

  
  0444       
       23     
    E 9 )  $ /   
        ;   
(  (     
     
       K  6  
      

J   

  ,)        $8 
  (        
        
      (   
 -.M @>{{; @9F{>{9 { {8 ,{{M

 #C N42 00<4# 


   
 ) 

•  


 

•• 
 
    
  

  
 
•  
  
 

  ! •   
 " #

•  
"  
  
  


  
$

%
  •  
  &
  '
 
& •  
    $

&
 •    
 

  
'  
(
 
'
•  

)*
  
 
 

 

' 


 

) 

+  "
  

,
 "
 
   

 *  
 
•  
 
 
 

+  
  
  #-

) 
   
 

"
  

 *  
 '
* " 
    
  
 &   

   
" 
 $

&" 
 


 
 
(

  


& . 
  •  
 
   

  
 
$

 
   ( 
 

&  
 
  
 (

 
  
 

   (" 

* /
   

     ' 
 

 
 $

 " 
 
 
   


   $

 
   

    (" 
 ( 
 
 

  * 


 01

 + 


º 

!
 2 
 

 *  
  
  * 

   
 "  

 3 % !
 
 
 
 
 
  

" ' 4 5


' +
  6
3
" 
 271 8 $

 
"
   

   "
 2 8  71

c"#    =


$# H ! ' 

 G 


c 
  

 


 

  
  
$ •  

*   
  " 
 
 
* 
 2  

 
&

"     

 

 
'  
 

  

"
   
 


 
 
""  

 " '
•  9


 

 
 (
 " 

"  


+  


6

,

+"
 


   

•" 

  
 "  
 "  
' 9%
 '


 9%


 
 

'  

" 
 

 

" 

'

 

" 


 * " 
    
 

  
  


  -+ 
 ! - 


 
  
 - 
 -


 
  '

   
 

+ 
' 
  
 
 
 
 
  
 
2  
 
 

" 

' 

 

   
  


  
" 

   


 

 
   " 
"

 9%

 
" 

   
 •  9
  
'  $ •*  : / 
 
 
  
 •  9

" 

 
"   
 
 


9  (  


"
   01
 07

 
 + 

•  9" 


 
  
  


 271 2 8  

'(