PENILAIAN KURIKULUM KHSR

MUHAMMAD ZIKERY BIN HASSAN ABDUL HAKIM BIN ABDUL RAHIM

merekod hasil penilaian. Melaksanakan penilaian. . menganalisis maklumat penilaian. merancang dan membina instrumen penilaian. kemajuan dan pencapaian pelajar Menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai. kebolehan. melapor dan membuat tindakan susulan.PENILAIAN Konsep Mengesan perkembangan.

dan dilaksana ) menerbitkan hasil yang diharapkan . Menghakimi pelajar: Menghakimi program: ‡ menaksir apa yang pelajar tahu dan boleh buat sebagai hasil mengalami isi kandungan kurikulum . ‡ Menilai isi kandungan tertentu. menentukan sama ada kurikulum (seperti yang dibina.PENILAIAN KURIKULUM Aktiviti mengumpul data bagi menghakimi pelajar atau program kurikulum. dan kaedah penyampaiannya ‡ Iaitu. organisasinya . direka bentuk.

TUJUAN PENILAIAN KURIKULUM untuk mendiagnosis untuk menyemak semula untuk membandingkan untuk menjangka keperluan pendidikan untuk menentukan apakah tujuan telah dicapai .

Input.MODELMODEL-MODEL PENILAIAN KURIKULUM Model-model penilaian terhad: menilai komponen/aspek kurikulum tertentu Model-model penilaian menyeluruh: menilai keseluruhan kurikulum ‡ Menilai objektif kurikulum ‡ Menilai prinsip kurikulum ‡ Model Context. Alexander & Lewis . Process & Product (CIPP) Model Saylor.

Menaksir kecukupan skop dalam pemilihan isi kandungan .Memetakan kurikulum: menganalisis isi kandungan yang diajar dan masa yang diperuntukan bagi setiap topik .Menaksir urutan isi kandungan .Menaksir keseimbangan dalam pengajaran sesuatu mata pelajaran . integrasi. . urutan. .MODEL ENILAIAN TERHAD Menilai prinsip kurikulum: skop.Menaksir sejauh manakan sekolah/guru mentaati / mengikuti prinsipprinsip asas tersebut.

Jika objektif tercapai. langkah baru diambil dan jika objektif dikeluarkan daripada program . Penglibatan dalam ko-kurikulum Pencapaian dalam Matematik. Bahasa Inggeris.MODEL ENILAIAN TERHAD Menilai Objektif Kurikulum Menaksir pencapaian objektif program i. keutamaan baru disasarkan Jika tidak tercapai. ii. dsb.

MODEL ENILAIAN MENYELURUH Model Saylor. sub-tujuan & Objektif o Adalah tujuan memenuhi keperluan masyarat atau o keperluan pelajar? o Adakah tujuan bersesuaian dengan disiplin tertentu? o Perlukah pendidikan KHSR dimasukkan dalam kurikulum? o Kenapa pelajar perlu tahu tentang KH? o Bolehkah ibubapa mengajar tentang KH kepada anak-anak mereka? o Aspek manakah tentang KH yang perlu diketahui oleh pelajar? o Bagaimana pendidikan KHSR mampu memperbaiki masyarakat? . Alexander & Lewis Tujuan.

interaksi bilik darjah. negeri. matematik. inovatif dsb. kursus. daerah. serta peluang pembelajaran formal/informal lain o Keupayaan membaca. o Menggunakan ujian objektif (URK & URN) bagi mengutip data Segmen-segmen khusus program pendidikan o Menilai domain. . perkhidmatan. kreatif. ciri-ciri pelajar. susunan isi kandungan.MODEL ENILAIAN MENYELURUH Pengajaran o Menilai pelbagai konteks yang menentukan kejayaan pengajaran: persekitaran pembelajaran. pemikiran (kritikal. ciri-ciri guru.) o Pada peringkat berbeza: negara. aktiviti.

ujian. ujian-pra-ujian-pasca. kuantitatif atau kualitatif.MODEL ENILAIAN MENYELURUH Penilaian instrumen penilaian o Menilai teknik dan instrumen mengutip data o Yang mana lebih sesuai. . ujian objektif atau ujian esei. Penilaian program secara total o Mengaudit kurikulum: menyemak rekod. kepercayaan berkaitan dengan kurikulum o Memeriksa dokumen dan amalan dalam sekolah. o Menggunakan kaedah tinjauan. kajian berterusan. produk. tindakan. peristiwa. proses. pandangan pelajar dan keputusan ujian. ibubapa. penghakiman pakar.

apakah perancangan yang diperlukan pada masa depan . strategi alternatif. sama ada keperluan dipenuhi.Bagaimana ia dilakukan? Memeriksa sejauh mana perancangan dilaksanakan.MODEL PENILAIAN MENYELURUH Model CIPP o Dibina oleh Daniel Stufflebeam o Empat komponen: Konteks Apa yang perlu dilakukan ? Kenalpasti audien yang dituju dan keperluan yang dihasratkan Input.Bagaimana ia patut dilakukan ? Tentukan sumber yang sedia ada. dan bagaimana memenuhi kehendak yang ditetapkan Proses. Hasil Adakah ia berjaya? Memeriksa keputusan yang dicapai.

melihat bahagian reka bentuk pengajaran.sumber dan strategi yang digunakan.Penilaian Ko-kurikulum .CI : Elemen-elemen Penaksiran Elemen- Dua langkah pertama: mengumpul maklumat dan membuat keputusan: .Input. Dua langkah berikutnya: mengukur kesan kurikulum: .Produk kesan ke atas bekas pelajar Contoh-contoh Penilaian CIPP .Penilaian Pengajaran guru .Kontek sama ada kursus ditawarkan atau tidak. . melihat bahagian perkembangan kurikulum.apakah tujuan dan objektif yang perlu difokuskan.Proses kesan ke atas pelajar .Penilaian kurikulum sekolah .

Maklumat yang diperoleh dapat memberi maklum balas tentang sejauh mana sesuatu hasil pembelajaran telah dikuasai ‡ dapat mengetahui tentang kelemahan dan kekuatan serta potensi seseorang murid dan mengambil tindakan susulan yang sewajarnya. Penilaian ini memberikan nilai yang membezakan pencapaian seorang pelajar dengan pelajar lain dan seringkali digunakan untuk membuat pemilihan/ pengredan. .JENIS PENILAIAN Penilaian formatif ‡ Penilaian dijalankan secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penilaian sumatif ‡ Penilaian sumatif dikaitkan dengan penilaian pada akhir semester atau tahun.

SEKIAN .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.