PENILAIAN KURIKULUM KHSR

MUHAMMAD ZIKERY BIN HASSAN ABDUL HAKIM BIN ABDUL RAHIM

melapor dan membuat tindakan susulan. merancang dan membina instrumen penilaian. menganalisis maklumat penilaian. kemajuan dan pencapaian pelajar Menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai. . kebolehan. Melaksanakan penilaian. merekod hasil penilaian.PENILAIAN Konsep Mengesan perkembangan.

direka bentuk. dan kaedah penyampaiannya ‡ Iaitu. Menghakimi pelajar: Menghakimi program: ‡ menaksir apa yang pelajar tahu dan boleh buat sebagai hasil mengalami isi kandungan kurikulum . dan dilaksana ) menerbitkan hasil yang diharapkan . menentukan sama ada kurikulum (seperti yang dibina. ‡ Menilai isi kandungan tertentu.PENILAIAN KURIKULUM Aktiviti mengumpul data bagi menghakimi pelajar atau program kurikulum. organisasinya .

TUJUAN PENILAIAN KURIKULUM untuk mendiagnosis untuk menyemak semula untuk membandingkan untuk menjangka keperluan pendidikan untuk menentukan apakah tujuan telah dicapai .

Process & Product (CIPP) Model Saylor. Input.MODELMODEL-MODEL PENILAIAN KURIKULUM Model-model penilaian terhad: menilai komponen/aspek kurikulum tertentu Model-model penilaian menyeluruh: menilai keseluruhan kurikulum ‡ Menilai objektif kurikulum ‡ Menilai prinsip kurikulum ‡ Model Context. Alexander & Lewis .

Menaksir urutan isi kandungan . urutan.Menaksir sejauh manakan sekolah/guru mentaati / mengikuti prinsipprinsip asas tersebut.Menaksir keseimbangan dalam pengajaran sesuatu mata pelajaran .MODEL ENILAIAN TERHAD Menilai prinsip kurikulum: skop. integrasi.Menaksir kecukupan skop dalam pemilihan isi kandungan . . .Memetakan kurikulum: menganalisis isi kandungan yang diajar dan masa yang diperuntukan bagi setiap topik .

Jika objektif tercapai.MODEL ENILAIAN TERHAD Menilai Objektif Kurikulum Menaksir pencapaian objektif program i. Penglibatan dalam ko-kurikulum Pencapaian dalam Matematik. Bahasa Inggeris. langkah baru diambil dan jika objektif dikeluarkan daripada program . keutamaan baru disasarkan Jika tidak tercapai. dsb. ii.

Alexander & Lewis Tujuan.MODEL ENILAIAN MENYELURUH Model Saylor. sub-tujuan & Objektif o Adalah tujuan memenuhi keperluan masyarat atau o keperluan pelajar? o Adakah tujuan bersesuaian dengan disiplin tertentu? o Perlukah pendidikan KHSR dimasukkan dalam kurikulum? o Kenapa pelajar perlu tahu tentang KH? o Bolehkah ibubapa mengajar tentang KH kepada anak-anak mereka? o Aspek manakah tentang KH yang perlu diketahui oleh pelajar? o Bagaimana pendidikan KHSR mampu memperbaiki masyarakat? .

perkhidmatan.) o Pada peringkat berbeza: negara. kreatif. . serta peluang pembelajaran formal/informal lain o Keupayaan membaca. kursus. susunan isi kandungan. aktiviti. pemikiran (kritikal. negeri. interaksi bilik darjah. ciri-ciri guru. ciri-ciri pelajar. matematik. inovatif dsb. o Menggunakan ujian objektif (URK & URN) bagi mengutip data Segmen-segmen khusus program pendidikan o Menilai domain. daerah.MODEL ENILAIAN MENYELURUH Pengajaran o Menilai pelbagai konteks yang menentukan kejayaan pengajaran: persekitaran pembelajaran.

kuantitatif atau kualitatif. Penilaian program secara total o Mengaudit kurikulum: menyemak rekod. ibubapa. . pandangan pelajar dan keputusan ujian. peristiwa.MODEL ENILAIAN MENYELURUH Penilaian instrumen penilaian o Menilai teknik dan instrumen mengutip data o Yang mana lebih sesuai. produk. penghakiman pakar. o Menggunakan kaedah tinjauan. kajian berterusan. tindakan. ujian objektif atau ujian esei. kepercayaan berkaitan dengan kurikulum o Memeriksa dokumen dan amalan dalam sekolah. ujian. proses. ujian-pra-ujian-pasca.

strategi alternatif. apakah perancangan yang diperlukan pada masa depan . Hasil Adakah ia berjaya? Memeriksa keputusan yang dicapai.Bagaimana ia dilakukan? Memeriksa sejauh mana perancangan dilaksanakan. dan bagaimana memenuhi kehendak yang ditetapkan Proses. sama ada keperluan dipenuhi.MODEL PENILAIAN MENYELURUH Model CIPP o Dibina oleh Daniel Stufflebeam o Empat komponen: Konteks Apa yang perlu dilakukan ? Kenalpasti audien yang dituju dan keperluan yang dihasratkan Input.Bagaimana ia patut dilakukan ? Tentukan sumber yang sedia ada.

apakah tujuan dan objektif yang perlu difokuskan. Dua langkah berikutnya: mengukur kesan kurikulum: .Penilaian Pengajaran guru .Proses kesan ke atas pelajar .CI : Elemen-elemen Penaksiran Elemen- Dua langkah pertama: mengumpul maklumat dan membuat keputusan: .sumber dan strategi yang digunakan.Produk kesan ke atas bekas pelajar Contoh-contoh Penilaian CIPP .Penilaian Ko-kurikulum .Kontek sama ada kursus ditawarkan atau tidak.Input.Penilaian kurikulum sekolah . melihat bahagian perkembangan kurikulum. . melihat bahagian reka bentuk pengajaran.

Penilaian sumatif ‡ Penilaian sumatif dikaitkan dengan penilaian pada akhir semester atau tahun. Penilaian ini memberikan nilai yang membezakan pencapaian seorang pelajar dengan pelajar lain dan seringkali digunakan untuk membuat pemilihan/ pengredan. .JENIS PENILAIAN Penilaian formatif ‡ Penilaian dijalankan secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Maklumat yang diperoleh dapat memberi maklum balas tentang sejauh mana sesuatu hasil pembelajaran telah dikuasai ‡ dapat mengetahui tentang kelemahan dan kekuatan serta potensi seseorang murid dan mengambil tindakan susulan yang sewajarnya.

SEKIAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful