PENILAIAN KURIKULUM KHSR

MUHAMMAD ZIKERY BIN HASSAN ABDUL HAKIM BIN ABDUL RAHIM

merancang dan membina instrumen penilaian. kemajuan dan pencapaian pelajar Menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai. menganalisis maklumat penilaian. Melaksanakan penilaian.PENILAIAN Konsep Mengesan perkembangan. melapor dan membuat tindakan susulan. merekod hasil penilaian. . kebolehan.

PENILAIAN KURIKULUM Aktiviti mengumpul data bagi menghakimi pelajar atau program kurikulum. ‡ Menilai isi kandungan tertentu. dan dilaksana ) menerbitkan hasil yang diharapkan . dan kaedah penyampaiannya ‡ Iaitu. Menghakimi pelajar: Menghakimi program: ‡ menaksir apa yang pelajar tahu dan boleh buat sebagai hasil mengalami isi kandungan kurikulum . organisasinya . menentukan sama ada kurikulum (seperti yang dibina. direka bentuk.

TUJUAN PENILAIAN KURIKULUM untuk mendiagnosis untuk menyemak semula untuk membandingkan untuk menjangka keperluan pendidikan untuk menentukan apakah tujuan telah dicapai .

Process & Product (CIPP) Model Saylor.MODELMODEL-MODEL PENILAIAN KURIKULUM Model-model penilaian terhad: menilai komponen/aspek kurikulum tertentu Model-model penilaian menyeluruh: menilai keseluruhan kurikulum ‡ Menilai objektif kurikulum ‡ Menilai prinsip kurikulum ‡ Model Context. Alexander & Lewis . Input.

urutan.Menaksir keseimbangan dalam pengajaran sesuatu mata pelajaran . integrasi.MODEL ENILAIAN TERHAD Menilai prinsip kurikulum: skop. .Menaksir sejauh manakan sekolah/guru mentaati / mengikuti prinsipprinsip asas tersebut.Memetakan kurikulum: menganalisis isi kandungan yang diajar dan masa yang diperuntukan bagi setiap topik .Menaksir urutan isi kandungan .Menaksir kecukupan skop dalam pemilihan isi kandungan . .

dsb. langkah baru diambil dan jika objektif dikeluarkan daripada program . keutamaan baru disasarkan Jika tidak tercapai. Penglibatan dalam ko-kurikulum Pencapaian dalam Matematik. Bahasa Inggeris.MODEL ENILAIAN TERHAD Menilai Objektif Kurikulum Menaksir pencapaian objektif program i. Jika objektif tercapai. ii.

sub-tujuan & Objektif o Adalah tujuan memenuhi keperluan masyarat atau o keperluan pelajar? o Adakah tujuan bersesuaian dengan disiplin tertentu? o Perlukah pendidikan KHSR dimasukkan dalam kurikulum? o Kenapa pelajar perlu tahu tentang KH? o Bolehkah ibubapa mengajar tentang KH kepada anak-anak mereka? o Aspek manakah tentang KH yang perlu diketahui oleh pelajar? o Bagaimana pendidikan KHSR mampu memperbaiki masyarakat? .MODEL ENILAIAN MENYELURUH Model Saylor. Alexander & Lewis Tujuan.

serta peluang pembelajaran formal/informal lain o Keupayaan membaca. ciri-ciri guru. daerah.) o Pada peringkat berbeza: negara.MODEL ENILAIAN MENYELURUH Pengajaran o Menilai pelbagai konteks yang menentukan kejayaan pengajaran: persekitaran pembelajaran. susunan isi kandungan. negeri. perkhidmatan. matematik. aktiviti. kreatif. interaksi bilik darjah. pemikiran (kritikal. . ciri-ciri pelajar. o Menggunakan ujian objektif (URK & URN) bagi mengutip data Segmen-segmen khusus program pendidikan o Menilai domain. kursus. inovatif dsb.

peristiwa. o Menggunakan kaedah tinjauan. ibubapa. tindakan. proses. . kepercayaan berkaitan dengan kurikulum o Memeriksa dokumen dan amalan dalam sekolah. kuantitatif atau kualitatif. ujian objektif atau ujian esei.MODEL ENILAIAN MENYELURUH Penilaian instrumen penilaian o Menilai teknik dan instrumen mengutip data o Yang mana lebih sesuai. ujian. kajian berterusan. produk. Penilaian program secara total o Mengaudit kurikulum: menyemak rekod. pandangan pelajar dan keputusan ujian. ujian-pra-ujian-pasca. penghakiman pakar.

Bagaimana ia dilakukan? Memeriksa sejauh mana perancangan dilaksanakan. apakah perancangan yang diperlukan pada masa depan . dan bagaimana memenuhi kehendak yang ditetapkan Proses. Hasil Adakah ia berjaya? Memeriksa keputusan yang dicapai.MODEL PENILAIAN MENYELURUH Model CIPP o Dibina oleh Daniel Stufflebeam o Empat komponen: Konteks Apa yang perlu dilakukan ? Kenalpasti audien yang dituju dan keperluan yang dihasratkan Input. sama ada keperluan dipenuhi. strategi alternatif.Bagaimana ia patut dilakukan ? Tentukan sumber yang sedia ada.

apakah tujuan dan objektif yang perlu difokuskan.CI : Elemen-elemen Penaksiran Elemen- Dua langkah pertama: mengumpul maklumat dan membuat keputusan: .Kontek sama ada kursus ditawarkan atau tidak.Input. Dua langkah berikutnya: mengukur kesan kurikulum: . melihat bahagian perkembangan kurikulum.Penilaian Ko-kurikulum .Proses kesan ke atas pelajar .Penilaian kurikulum sekolah .Penilaian Pengajaran guru .Produk kesan ke atas bekas pelajar Contoh-contoh Penilaian CIPP . melihat bahagian reka bentuk pengajaran. .sumber dan strategi yang digunakan.

JENIS PENILAIAN Penilaian formatif ‡ Penilaian dijalankan secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Maklumat yang diperoleh dapat memberi maklum balas tentang sejauh mana sesuatu hasil pembelajaran telah dikuasai ‡ dapat mengetahui tentang kelemahan dan kekuatan serta potensi seseorang murid dan mengambil tindakan susulan yang sewajarnya. Penilaian sumatif ‡ Penilaian sumatif dikaitkan dengan penilaian pada akhir semester atau tahun. Penilaian ini memberikan nilai yang membezakan pencapaian seorang pelajar dengan pelajar lain dan seringkali digunakan untuk membuat pemilihan/ pengredan. .

SEKIAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful