PENILAIAN KURIKULUM KHSR

MUHAMMAD ZIKERY BIN HASSAN ABDUL HAKIM BIN ABDUL RAHIM

. kemajuan dan pencapaian pelajar Menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai. menganalisis maklumat penilaian. Melaksanakan penilaian. melapor dan membuat tindakan susulan. merekod hasil penilaian. kebolehan. merancang dan membina instrumen penilaian.PENILAIAN Konsep Mengesan perkembangan.

‡ Menilai isi kandungan tertentu. organisasinya . Menghakimi pelajar: Menghakimi program: ‡ menaksir apa yang pelajar tahu dan boleh buat sebagai hasil mengalami isi kandungan kurikulum . dan dilaksana ) menerbitkan hasil yang diharapkan . direka bentuk. menentukan sama ada kurikulum (seperti yang dibina.PENILAIAN KURIKULUM Aktiviti mengumpul data bagi menghakimi pelajar atau program kurikulum. dan kaedah penyampaiannya ‡ Iaitu.

TUJUAN PENILAIAN KURIKULUM untuk mendiagnosis untuk menyemak semula untuk membandingkan untuk menjangka keperluan pendidikan untuk menentukan apakah tujuan telah dicapai .

MODELMODEL-MODEL PENILAIAN KURIKULUM Model-model penilaian terhad: menilai komponen/aspek kurikulum tertentu Model-model penilaian menyeluruh: menilai keseluruhan kurikulum ‡ Menilai objektif kurikulum ‡ Menilai prinsip kurikulum ‡ Model Context. Input. Alexander & Lewis . Process & Product (CIPP) Model Saylor.

. urutan. integrasi. .Menaksir urutan isi kandungan .MODEL ENILAIAN TERHAD Menilai prinsip kurikulum: skop.Menaksir kecukupan skop dalam pemilihan isi kandungan .Menaksir keseimbangan dalam pengajaran sesuatu mata pelajaran .Menaksir sejauh manakan sekolah/guru mentaati / mengikuti prinsipprinsip asas tersebut.Memetakan kurikulum: menganalisis isi kandungan yang diajar dan masa yang diperuntukan bagi setiap topik .

keutamaan baru disasarkan Jika tidak tercapai. Penglibatan dalam ko-kurikulum Pencapaian dalam Matematik. Bahasa Inggeris. langkah baru diambil dan jika objektif dikeluarkan daripada program . ii.MODEL ENILAIAN TERHAD Menilai Objektif Kurikulum Menaksir pencapaian objektif program i. dsb. Jika objektif tercapai.

sub-tujuan & Objektif o Adalah tujuan memenuhi keperluan masyarat atau o keperluan pelajar? o Adakah tujuan bersesuaian dengan disiplin tertentu? o Perlukah pendidikan KHSR dimasukkan dalam kurikulum? o Kenapa pelajar perlu tahu tentang KH? o Bolehkah ibubapa mengajar tentang KH kepada anak-anak mereka? o Aspek manakah tentang KH yang perlu diketahui oleh pelajar? o Bagaimana pendidikan KHSR mampu memperbaiki masyarakat? . Alexander & Lewis Tujuan.MODEL ENILAIAN MENYELURUH Model Saylor.

pemikiran (kritikal. .) o Pada peringkat berbeza: negara. kursus. ciri-ciri pelajar. ciri-ciri guru. matematik. kreatif. interaksi bilik darjah. inovatif dsb. perkhidmatan. aktiviti. negeri. daerah.MODEL ENILAIAN MENYELURUH Pengajaran o Menilai pelbagai konteks yang menentukan kejayaan pengajaran: persekitaran pembelajaran. o Menggunakan ujian objektif (URK & URN) bagi mengutip data Segmen-segmen khusus program pendidikan o Menilai domain. susunan isi kandungan. serta peluang pembelajaran formal/informal lain o Keupayaan membaca.

. pandangan pelajar dan keputusan ujian. produk. ujian-pra-ujian-pasca. ujian. kepercayaan berkaitan dengan kurikulum o Memeriksa dokumen dan amalan dalam sekolah. ibubapa. peristiwa. penghakiman pakar. kuantitatif atau kualitatif. ujian objektif atau ujian esei.MODEL ENILAIAN MENYELURUH Penilaian instrumen penilaian o Menilai teknik dan instrumen mengutip data o Yang mana lebih sesuai. Penilaian program secara total o Mengaudit kurikulum: menyemak rekod. o Menggunakan kaedah tinjauan. proses. kajian berterusan. tindakan.

Bagaimana ia patut dilakukan ? Tentukan sumber yang sedia ada. sama ada keperluan dipenuhi. strategi alternatif.Bagaimana ia dilakukan? Memeriksa sejauh mana perancangan dilaksanakan. apakah perancangan yang diperlukan pada masa depan . Hasil Adakah ia berjaya? Memeriksa keputusan yang dicapai. dan bagaimana memenuhi kehendak yang ditetapkan Proses.MODEL PENILAIAN MENYELURUH Model CIPP o Dibina oleh Daniel Stufflebeam o Empat komponen: Konteks Apa yang perlu dilakukan ? Kenalpasti audien yang dituju dan keperluan yang dihasratkan Input.

Kontek sama ada kursus ditawarkan atau tidak.sumber dan strategi yang digunakan. melihat bahagian perkembangan kurikulum.CI : Elemen-elemen Penaksiran Elemen- Dua langkah pertama: mengumpul maklumat dan membuat keputusan: .apakah tujuan dan objektif yang perlu difokuskan. Dua langkah berikutnya: mengukur kesan kurikulum: .Produk kesan ke atas bekas pelajar Contoh-contoh Penilaian CIPP .Penilaian kurikulum sekolah .Penilaian Pengajaran guru .Input.Proses kesan ke atas pelajar .Penilaian Ko-kurikulum . . melihat bahagian reka bentuk pengajaran.

Penilaian ini memberikan nilai yang membezakan pencapaian seorang pelajar dengan pelajar lain dan seringkali digunakan untuk membuat pemilihan/ pengredan. Penilaian sumatif ‡ Penilaian sumatif dikaitkan dengan penilaian pada akhir semester atau tahun. Maklumat yang diperoleh dapat memberi maklum balas tentang sejauh mana sesuatu hasil pembelajaran telah dikuasai ‡ dapat mengetahui tentang kelemahan dan kekuatan serta potensi seseorang murid dan mengambil tindakan susulan yang sewajarnya. .JENIS PENILAIAN Penilaian formatif ‡ Penilaian dijalankan secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

SEKIAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful