PENILAIAN KURIKULUM KHSR

MUHAMMAD ZIKERY BIN HASSAN ABDUL HAKIM BIN ABDUL RAHIM

Melaksanakan penilaian. . menganalisis maklumat penilaian. melapor dan membuat tindakan susulan. merekod hasil penilaian. kebolehan. merancang dan membina instrumen penilaian. kemajuan dan pencapaian pelajar Menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai.PENILAIAN Konsep Mengesan perkembangan.

Menghakimi pelajar: Menghakimi program: ‡ menaksir apa yang pelajar tahu dan boleh buat sebagai hasil mengalami isi kandungan kurikulum . dan kaedah penyampaiannya ‡ Iaitu. direka bentuk.PENILAIAN KURIKULUM Aktiviti mengumpul data bagi menghakimi pelajar atau program kurikulum. dan dilaksana ) menerbitkan hasil yang diharapkan . organisasinya . ‡ Menilai isi kandungan tertentu. menentukan sama ada kurikulum (seperti yang dibina.

TUJUAN PENILAIAN KURIKULUM untuk mendiagnosis untuk menyemak semula untuk membandingkan untuk menjangka keperluan pendidikan untuk menentukan apakah tujuan telah dicapai .

Input. Process & Product (CIPP) Model Saylor.MODELMODEL-MODEL PENILAIAN KURIKULUM Model-model penilaian terhad: menilai komponen/aspek kurikulum tertentu Model-model penilaian menyeluruh: menilai keseluruhan kurikulum ‡ Menilai objektif kurikulum ‡ Menilai prinsip kurikulum ‡ Model Context. Alexander & Lewis .

Menaksir urutan isi kandungan . urutan. integrasi.Menaksir sejauh manakan sekolah/guru mentaati / mengikuti prinsipprinsip asas tersebut.Menaksir keseimbangan dalam pengajaran sesuatu mata pelajaran .Menaksir kecukupan skop dalam pemilihan isi kandungan . .Memetakan kurikulum: menganalisis isi kandungan yang diajar dan masa yang diperuntukan bagi setiap topik . .MODEL ENILAIAN TERHAD Menilai prinsip kurikulum: skop.

Jika objektif tercapai. langkah baru diambil dan jika objektif dikeluarkan daripada program .MODEL ENILAIAN TERHAD Menilai Objektif Kurikulum Menaksir pencapaian objektif program i. keutamaan baru disasarkan Jika tidak tercapai. Penglibatan dalam ko-kurikulum Pencapaian dalam Matematik. dsb. Bahasa Inggeris. ii.

Alexander & Lewis Tujuan. sub-tujuan & Objektif o Adalah tujuan memenuhi keperluan masyarat atau o keperluan pelajar? o Adakah tujuan bersesuaian dengan disiplin tertentu? o Perlukah pendidikan KHSR dimasukkan dalam kurikulum? o Kenapa pelajar perlu tahu tentang KH? o Bolehkah ibubapa mengajar tentang KH kepada anak-anak mereka? o Aspek manakah tentang KH yang perlu diketahui oleh pelajar? o Bagaimana pendidikan KHSR mampu memperbaiki masyarakat? .MODEL ENILAIAN MENYELURUH Model Saylor.

. o Menggunakan ujian objektif (URK & URN) bagi mengutip data Segmen-segmen khusus program pendidikan o Menilai domain.) o Pada peringkat berbeza: negara. negeri. ciri-ciri guru. ciri-ciri pelajar. interaksi bilik darjah. pemikiran (kritikal. aktiviti. matematik. kreatif. daerah. serta peluang pembelajaran formal/informal lain o Keupayaan membaca.MODEL ENILAIAN MENYELURUH Pengajaran o Menilai pelbagai konteks yang menentukan kejayaan pengajaran: persekitaran pembelajaran. inovatif dsb. perkhidmatan. susunan isi kandungan. kursus.

ujian objektif atau ujian esei. . produk. ibubapa.MODEL ENILAIAN MENYELURUH Penilaian instrumen penilaian o Menilai teknik dan instrumen mengutip data o Yang mana lebih sesuai. kuantitatif atau kualitatif. proses. Penilaian program secara total o Mengaudit kurikulum: menyemak rekod. ujian. o Menggunakan kaedah tinjauan. penghakiman pakar. kepercayaan berkaitan dengan kurikulum o Memeriksa dokumen dan amalan dalam sekolah. ujian-pra-ujian-pasca. peristiwa. pandangan pelajar dan keputusan ujian. kajian berterusan. tindakan.

MODEL PENILAIAN MENYELURUH Model CIPP o Dibina oleh Daniel Stufflebeam o Empat komponen: Konteks Apa yang perlu dilakukan ? Kenalpasti audien yang dituju dan keperluan yang dihasratkan Input. dan bagaimana memenuhi kehendak yang ditetapkan Proses. apakah perancangan yang diperlukan pada masa depan . sama ada keperluan dipenuhi. strategi alternatif. Hasil Adakah ia berjaya? Memeriksa keputusan yang dicapai.Bagaimana ia patut dilakukan ? Tentukan sumber yang sedia ada.Bagaimana ia dilakukan? Memeriksa sejauh mana perancangan dilaksanakan.

melihat bahagian perkembangan kurikulum.CI : Elemen-elemen Penaksiran Elemen- Dua langkah pertama: mengumpul maklumat dan membuat keputusan: .Penilaian Pengajaran guru .Kontek sama ada kursus ditawarkan atau tidak. melihat bahagian reka bentuk pengajaran.Penilaian kurikulum sekolah .apakah tujuan dan objektif yang perlu difokuskan.Penilaian Ko-kurikulum .sumber dan strategi yang digunakan. Dua langkah berikutnya: mengukur kesan kurikulum: . .Input.Produk kesan ke atas bekas pelajar Contoh-contoh Penilaian CIPP .Proses kesan ke atas pelajar .

. Maklumat yang diperoleh dapat memberi maklum balas tentang sejauh mana sesuatu hasil pembelajaran telah dikuasai ‡ dapat mengetahui tentang kelemahan dan kekuatan serta potensi seseorang murid dan mengambil tindakan susulan yang sewajarnya. Penilaian sumatif ‡ Penilaian sumatif dikaitkan dengan penilaian pada akhir semester atau tahun. Penilaian ini memberikan nilai yang membezakan pencapaian seorang pelajar dengan pelajar lain dan seringkali digunakan untuk membuat pemilihan/ pengredan.JENIS PENILAIAN Penilaian formatif ‡ Penilaian dijalankan secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

SEKIAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful