Anda di halaman 1dari 4

VISI

MEWUJUDKAN SEMANGAT PERPADUAN YANG SEJATI DALAM DIRI SELURUH WARGA


SEKOLAH DEMI KECEMERLANGAN DAN KEGEMILANGAN SK GONG BALAI.

MISI

MELAHIRKAN WARGA SK GONG BALAI YANG MEMPUNYAI SEMANGAT


BERTANGGUNGJAWAB DAN BERSATU PADU.
OBJEKTIF

1. Meringinkan beban kewangan semua ibu bapa dan penjaga.


2. Memastikan tiada murid tercicir dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
3. Menyemai perasaan sayangi buku kepada semua murid.
4. Menanamkan perasaan bertanggungjawab terhadap buku yang diamanahkan.
5. Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti dan efisien di sekolah dalam semua
aspek yang berkaitan dengan SPBT.

6. Mempertingkatkan system pengurusan SPBT yang berkesan dan cekap di sekolah


melalui perancangan yang teratur.

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA KERJA


SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
2010

PENASIHAT
ZAKARIA B. OTHMAN
( GURU BESAR )

PENGERUSI
AMINAH BT. ABDUL WAHAB
( GPK HEM )

SETIAUSAHA
AMRAN B. WAHAB

AJK

HAZLEENA ATMA BT. MOHD ATAM

ABDUL MAHADY B. ABU BAKAR

SEMUA GURU KELAS


PELAN TAKTIKAL PENGURUSAN SKIM PINJAMAN BUKU
TEKS (SPBT)
2010

Kumpulan
Senarai Program Tempoh Pelaksana
Sasaran
Pembentukan Ahli
Pihak Pentadbir Januari Pihak Pentadbir
Jawatankuasa.
Pengagihan buku-buku Guru-guru SPBT dan
Semua Murid Januari
teks. guru-guru kelas.
Pengagihan borang
SPBT ‘G’ kepada guru Guru-guru SPBT dan
Semua Murid Januari – Mac
kelas untuk tindakan guru-guru kelas.
selanjutnya.
Memberi maklum balas
kepada Jabatan tentang
HEM, Guru-guru SPBT,
masalah kekurangan dan Semua Murid Januari – Mac
Semua guru.
kelebihan buku untuk
tindakan selanjutnya.
Membuat unjuran
keperluan buku-buku Semua Murid Februari –Oktober Guru SPBT
SPBT.
Mengemaskini fail dan
Semua Murid Februari – Mac Pentadbir , Guru SPBT
buku-buku stok.
Penghantaran dan
pengambilan buku dari Penyelaras SPBT Januari – Mac Guru-guru SPBT
stok pusat.
Mengemaskini bilik
Guru-Guru SPBT Sepanjang tahun Guru-guru SPBT
BOSS.
Perlupusan buku-buku Guru-guru SPBT,
Penyelaras SPBT Mei – Jun
teks. Pentadbir
Perlantikan murid untuk
membantu pengurusan Murid 3 – 5 April Guru SPBT
SPBT
Menerima buku-buku
- Julai - September Guru SPBT
baru.
PELAN TAKTIKAL PENGURUSAN SKIM PINJAMAN BUKU
TEKS (SPBT)
2010