Ruj. Kami: Tarikh : 1 Julai 2009 Pengarah, IPGM Kampus Darulaman, 06000 Jitra, Kedah.

Melalui dan salinan, NAMA, Ketua Jabatan, Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, Institut Perguruan Darulaman, 06000 Jitra, Kedah. Tuan, MEMOHON KELULUSAN MENGADAKAN PROGRAM AMALI LUAR BILIK DARJAH PPISMP Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk. 2. Untuk pengetahuan pihak tuan, pelajar Program Pra-Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP) merancang mengadakan Program Amali Luar Bilik Darjah PPISMP. Program ini akan diadakan seperti yang berikut: Tarikh Hari Tempat : 1 Oktober 2009 – 4 Oktober 2009 : Khamis – Ahad : Tapak Perkhemahan Bendang Man, Kampung Bendang Man, Sik. Bil. Peserta : 94 orang Bil. Pensyarah : 13 orang

3. Sehubungan itu, kami memohon agar pihak tuan dapat mempertimbangkan dan seterusnya meluluskan permohonan ini. Bersama-sama ini disertakan kertas kerja Program Amali Luar Bilik Darjah tersebut sebagai semakan tuan. Kerjasama daripada pihak tuan amatlah diharapkan. Sekian, terima kasih. Yang benar, ............................................................ (MOHD SHAFUAN BIN ZULKAFLI) Setiausaha II, Program Amali Luar Bilik Darjah PPISMP PPISMP Pend. Khas (BM)/PJ/BI, Institut Perguruan Darulaman, 06000 Jitra, Kedah. s.k. KJ HEP Mentor-mentor