Anda di halaman 1dari 2

Bentuk Pangkat

Bilangan Rasional
 Bilangan bulat (-3,-2,-1,0,1,2,3)

 Bilangan pecahan (- 1 , - 1 , 1 , 1 )
2 4 2 4
Bilangan Irasional ( 2 , 3 ,5, 7 , log 3)
Bilangan Irasional inilah yang dimaksud dengan bentuk akar yaitu akar suatu bilangan
yang bukan bilangan irasional
5 = bentuk akar 9 = bukan bentuk akar
20 = bentuk akar 100 = 10 = bukan bentuk akar

Menyederhanakan bentuk akar


18 = 9 x2 = 9 x 2 =3 2
300 = 100x3 = 100 x 3 = 10 3

Penjumlahan dan Pengurangan Bentuk Akar


 7 5 +6 5 = (7+6) 5 = 13 5

5 2 + 3 2 = (5+3) 2 =8 2
 6 3 -2 3 = (6-2) 3 =4 3

11 5 -5 5 = (11-5) 5 =6 5

a b +c b = (a+c) b
Jadi Simpulan
a b -c b = (a-c) b

Perkalian dan Pembagian Bentuk Akar


6 x 3 = 6x3 = 18 = 9 x2 = 9 x 2 =3 6
5 x 2 = 5x 2 = 10

25 x 4 = 25x 4 = 100 = 10
4 21 4 21
= =2 7
2 3 2 3

Jadi a x b = ab

a a
=
b b