Anda di halaman 1dari 2

Sisipan kata adjektif

 Dibentuk melalui gabungan kata dasar daripada jenis kata adjektif.


 Melibatkan empat sisipan iaitu em, el, er, dan in.
 Semua kata adjektif boleh digabung dengan beberapa kata dasar kecuali
in

(i) Sisipan –em-


 Sisipan –em- dapat menerbitkan kata adjektif apabila bergabung
dengan beberapa kata dasar .
 Contoh:

guruh = gemuruh
gilang = gemilang
serbak = semerbak.
santan = semantan
kertot = kemetot

 Contoh ayat

1) Bau bunga- bunga di taman itu semerbak nya .


2) Tepukan dari penyokong begitu gemuruh
3) Upacara gemilang itu menjadi bermakna dengan bacaan doa
selamat
4) Pokok- pokok kemetot belaka kerana kekurangan air

(ii) Sisipan –el


Serak = selerak
kebak = kelebak
gembung = gelembung

 Contoh ayat :

1) Bilik selerak itu bilik abang.


2) Kulitnya yang melencur itu gelembung.
3) Kain layar kelebak dipukul angin
(iii) Sisipan –er-
godak = gerodak
kelip = kerelip

 Contoh ayat :

1) Rumah itu dihiasi dengan lampu kerlip pada hari raya.


2) Bunyi gerodak kedengaran apabila tabung itu jatuh

(iv) Sisipan -in-


 Hanya terdapat satu kata terbitan yang terhasil dengan sisipan –in-
iaitu sinambung.
 contoh ayat :

1) Sastera Melayu moden ialah sastera sinambungan dari


Indonesia.

Anda mungkin juga menyukai