Anda di halaman 1dari 14

sriindayati

AKTIVITI PERHUTANAN
sriindayati

HASIL DARIPADA SUMBER


PERHUTANAN

„ KAYUBALAK
„ HERBA
„ DAMAR
„ ROTAN
„ HAIWAN BURUAN
PENYAHUTANAN
sriindayati

„ FAKTOR:
1. KEGIATAN PEMBALAKAN YANG TIDAK
TERKAWAL
2. PEMBUKAAN HUTAN UNTUK AKTIVITI
PERTANIAN TERANCANG
3. KEGIATAN PERTANIAN PINDAH
4. PEMBINAAN EMPANGAN HIDRO
PEMBANGUNAN LESTARI
sriindayati

„ LANGKAH
1. PERUNDANGAN
2. PENGURUSAN STRATEGIK
3. PENDIDIKAN ALAM SEKITAR
LANGKAH PERUNDANGAN
sriindayati

„ DASAR PERHUTANAN NEGARA 1978


„ MENGISYTIHARKAN HUTAN SIMPAN
KEKAL BERTUJUAN UNTUK
1. MEWUJUDKAN HUTAN PERLINDUNGAN
2. MEWUJUDKAN HUTAN BERHASIL
3. MEWUJUDKAN HUTAN LIPUR
sriindayati

„ Akta perhutanan Negara 1984 dan Akta


Industri Berasaskan Kayu 1985
- Akta ini menggariskan beberapa
larangan :
1. Larangan memasuki hutan simpan kekal
2. Menebang, memotong dan
memindahkan sebarang hasil hutan dan
mineral
sriindayati

„ Menceroboh
„ Mebersihkan mana mana tanah untuk
tujuan tanaman
„ Menggunakan sebarang bahan beracun
dan letupan bagi tujuan menangkap ikan,
membuu dan menembak haiwan liar.
sriindayati

„ Memberikan kuasa kepada PERHILITAN


untuk melaksanakan
sriindayati Langkah pengurusan hutan
strategik
„ Dua sistem penebangan iaitu Sistem
Sebaya Malaya dan Sistem Pengurusan
Tebangan Memilih
„ Menitikberatkan kaedah penebangan
hutan secara sistematik dan berjadual.
„ Sistem sebaya malaya – menebang pokok
yang mempunyai nilai dagangan dalam
satu operasi dan tempoh pusingan adalah
antara 60 tahun hingga 80 tahun.
sriindayati

„ Sistem tebangan memilih – membuat satu


inventori di kawasan yang hendak
ditebang.
Pendidikan alam sekitar
sriindayati

„ Dilaksanakan secara dua peringkat iaitu


secara formal dan tidak formal
„ Kurikulum formal diajar dalam
matapelajaran Geografi dan matapelajaran
lain
„ Secara tidak formal dalam konteks
kempen kesedaran seperti kempen dan
sebagainya. Contoh kempen cintai hutan
kira, the green world dan lain lain lagi.
sriindayati

„ Bekerjasama dengan negara serantau dan


pertubuhan lain contoh : Asean ,
Malaysia turut menyertai Program Alam
Sekitar Malaysia
„ Melaksanakan program seperti hari
perhutanan sedunia – menanam pokok,
ceramah dan pameran.
sriindayati

„ Program silvikultur – satu cara pemulihan


hutan yang melibatkan penubuhan ladang
hutan, pertumbunan , penjagaan dan
penggantian yang teratur
„ Contoh : Projek ladang hutan
kompensatori yang bertujuan membekal
bahan kayu industri dan memenuhi
keperluan tempatan.
TAMAT
sriindayati