Anda di halaman 1dari 17

Kegiatan

Pelancongan

sriinday
ati
Produk pelancongan di
Malaysia
 Eko pelancongan
 Pelancongan pertanian
 Pelancongan kesihatan
 Pelancongan pendidikan
 Pelancongan budaya dan warisan
sejarah
 Pelancongan MICE
 Pelancongan
 Pelancongan sukan dan rekreasi
sriinday
ati
Faktor yang mempengaruhi
pekembangan pelancongan
 Alam sekitar fizikal
 Alam sekitar manusia

sriinday
ati
Alam sekitar fizikal
 Keadaan geografi negara Malaysia.
 Sekililing adalah laut berpantai dan
berpasir – contoh ?????
 Pulau pulau - ????
 Terumbu karang ?????? Taman
laut???????
 Kawasan tanah tinggi ????????????
 Hutan ?????????
sriinday
ati
 Hutan simpan..?????????????
 Batu kapur ?????
 Keadaan iklim???????

sriinday
ati
Faktor manusia
 Tempat bersejarah contoh???
 Ciri-ciri budaya contoh ???
 Prasarana ????????????
 Kemudahan pengangkutan dan
perhubungan
 promosi

sriinday
ati
Kajian kes 1.
Faktor faktor yang mempengaruhi
kegiatan pelancongan di Pulau
Langkawi

sriinday
ati
Tarikan fizikal
 Pesisiran pantai yang cantik, lagun,
teluk m tanjung – contoh pantai
chenang, tanjung rhu
 Laut cetek, tenang, bersih dan kaya
dengan hidupan maritim dan
karangan laut
 Kawasan tanah tinggi, gunung raya
dan gunung mat cincang – kereta
kabel menghubungkan kedua-dua
gunung sriinday
ati
Tarikan buatan
 Tempat bersejarah – arkeologi
 Perisytiharan sebagai kawasan bebas
cukai
 Kemudahan perhubungan dan
pengangkutan
 Kemudahan penginapan dan riadah
 Pelancongan MICE

sriinday
ati
Kepentingan sektor
pelancongan
1. Sumbangan kepada pendapatan negara
– pelancong asing – matawang asing
2. Perbelanjaan semasa melancong –
menambah pendapatan
3. Menyediakan peluang pekerjaan –
meningkatan pendapatan perkapita
4. Menggalakkan perkembangan industri
berkaitan
5. Membangunkan kawasan mundur –
menukar struktur ekonomi tradisional
kepada struktur ekonomi moden
sriinday
ati
Masalah yang timbul
 Masalah terhadap persekitaran fizikal
 Masalah terhadap persekitaran
manusia

sriinday
ati
Masalah terhadap
persekiran fizikal
 Hakisan di kawasan tanah tinggi –
akibat??????????
 Pencemaran air
 Gangguan kepada ekosistem
 Perubahan iklim mikro

sriinday
ati
Masalah terhadap alam
sekitar manusia
 Pencemaran budaya
 Kesesakan di pusat pelancongan
popular / pintu masuk
 Wabak penyakit
 Masalah sosial

sriinday
ati
Cadangan memajukan
sektor pelancongan
 Memperhebatkan promosi
 Membangunkan sumber sumber
setempat yang berpotensi
 Memperkenalkan konsep dan produk
pelancongan baru
 Menyediakan dan memajukan sistem
pengangkutan dan perhubungan
 Menjalankan kempen
sriinday
ati