Ketidakseimbangan pembangunan

Kajian kes Malaysia: Konsep Pembangunan Tidak Seimbang dan Indikatornya.

sriindayati

Konsep pembangunan tidak seimbang
- Aras kemajuan ekonomi yang tidak samarata dalam sesebuah negara dan wilayah. Terdapat dua keadaan iaitu kawasan yang maju dan kawasan yang mundur

sriindayati

Di Malaysia, pembangunan tidak seimbang ditunjukkan dari pelbagai kawasan Malaysia Barat vs Malaysia Timur Pantai Barat Semenanjung Malaysia vs Pantai Timur Semenanjung Malaysia Kawasan Bandar vs Luar Bandar Negeri Maju vs Negeri Mundur Kaum vs kaum sriindayati

Pembahagian Wilayah
Wilayah utara – Perlis, Kedah, Pulau pinang Wilayah Tengah – Perak, Selangor, Negeri 9, Melaka, WPKL Wilayah Selatan – Johor Wilayah Timur – Pahang, Kelantan, Terengganu Wilayah Sabah dan Sarawak WPLabuan
sriindayati

Matlamat
Mengukur, menilai, merancang dan melaksanakan strategi tertentu untuk mengatasi jurang ketidakseimbangan pembangunan antara wilayah-wilayah tersebut Jurang sosioekonomi antara wilayah sangat besar

sriindayati

indikator
1. 2. 3. 4. 5.

Pendapatan perkapita penduduk Kadar pengangguran mengikut kawasan Petunjuk ekonomi yang lain Petunjuk sosial Petunjuk demografi

sriindayati

1.Pendapatan perkapita
Ukuran mutlak Jumlah pendapatan dibahagikan dengan bilangan penduduk Tidak mewakili keadaan sebenar untuk membezakan golongan kaya dan miskin Berdasarkan pendapatan perkapita negeri-negeri kaya ialah Wilayah Tengah Negeri-negeri wilayah utara dan timur - mundur
sriindayati

Kadar pengangguran
Kadar pengangguran tinggi merupakan indikator kepada tahap pembangunan yang rendah Dapat mengukur sejauh mana peluang pekerjaan dapat menyerap lebihan buruh Mencerminkan juga kepelbagaian aktiviti ekonomi di kawasan berkenaan Terengganu dan Kelantan – tinggi Selangor, Pulau Pinang - rendah
sriindayati

Petunjuk Ekonomi Lain
Tabungan – ada / tiada ( banyak/ sikit) Kuasa beli - tinggi / rendah Pola perbelanjaan - (jenis barangan dibeli) Jenis ekonomi - tradisional / moden KDNK Keupayaan pinjaman Aliran tunai Pemilikan harta modal/ saham dan lain lain
sriindayati

Petunjuk sosial
Taraf kesihatan penduduk Indikator pendidikan Kemudahan sosial

sriindayati

Petunjuk demografi
Mengukur ketidakseimbangan pembangunan antara kawasan Perbezaan kadar kelahiran, kematian, kadar mortaliti, jangka hayat, struktur umur, nisbah tanggungan, komposisi tenaga kerja produktif, amalan pemakanan, kesedaran penjagaan kesihatan Negeri maju – lebih baik daripada negeri mundur Contoh :?????????????
sriindayati

Masalah
Ketidakseimbangan antara wilayah mempunyai ciri-ciri yang berbeza antara sebuah negara dengan negara lain Dipengaruhi oleh faktor faktor yang berbeza Di Malaysia permasalahan dalam pembangunan tidak seimbang boleh ditinjau dalam enam keadaan :
sriindayati

ketidakseimbangan ekonomi antara Malaysia Barat dengan Malaysia Timur Antara wilayah Pantai Barat dan Pantai Timur Semenanjung Bandar dan Luar bandar Antara kaum Jurang kaya miskin di kaawasan tertentu Minoriti – kaya dan sedikit tetapi menguasai ekonomi Majoriti – miskin dan ramai tertindas (sistem hutang dan orang tengah)
sriindayati

Mengapa berlaku Pembangunan Tidak Seimbang
Faktor Fizikal Taburan sumber alam tidak seimbang Kesan penjajahan Politik Kadar perindustrian yang berbeza Proses urbanisasi Penduduk sosial
sriindayati

latihan
Apakah yang dimaksudkan dengan pembangunan tidak seimbang (5) Jelaskan petunjuk-petunjuk yang dapat menunjukkan berlaku pembangunan tidak seimbang di Malaysia (10) Huraikan faktor yang mempengaruhi berlakunya pembangunan tidak seimbang di Malaysia (10)
sriindayati