Sektor Perkhidmatan

sriindayati

Jenis dan Ciri
Dikenali sebagai sektor ekonomi tertiar atau peringkat ketiga Definisi industri tertiar Sektor yang tidak mengeluarkan barangan sebaliknya membekalkan perkhidmatan kepada pengguna.

sriindayati

Contoh: Pengangkutan, kewangan dan insuran, hartanah perkhidmatan perniagaan, Sektor ekonomi kedua terpenting Mempunyai potensi untuk dimajukan sebagai sektor utama megara pada masa hadapan

sriindayati

Industri Pelancongan
Ciri
1.

2. 3.

Paling banyak menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia Contoh :::: Pada 2000, Malaysia menerima hampir 10.2 juta pelancong asing

sriindayati

Pengangkutan dan telekomunikasi
Sektor ekonomi kedua penting Melibatkan tiga bidang utama : Pengangkutan darat Pengangkutan air Pengangkutan udara Telekomunikasi melibatkan penggunaan telefon, faksimili internet dan ict Konsep e dagang
sriindayati

1. 2. 3.

Kewangan, hartanah dan perniagaan
Melibatkan syarikat kewangan dan bank Menyediakan kemudahan perbankan dan pinjaman wang kepada pengusaha dan peniaga Contoh bank: Insuran menyediakan perkhidmatan perlindungan daripada bencana alam, kemalangan, dan pendidikan Dua jenis insuran iaitu konvensional dan takaful
sriindayati

Utiliti dan gas
Utiliti elektrik melibatkan pembekalan dan penyelenggaraan sumber tenaga kepada kediaman penduduk, industri, komersil dan organisasi Dimonopoli oleh Syarikat Bersekutu Kerajaan iaitu Tenaga Nasional Berhad Bekalan air dikendalikan oleh Jabatan Bekalan Air Negeri Ada juga yang diswastakan seperti ????
sriindayati

Perkhidmatan Kerajaan
Masih lagi sektor yang penting kerana keupayaan rakyat membayar perkhidmatan kos swasta masih rendah Sektor yang disediakan relevan dengan kesejahteraan, keselesaan, kebajikan dan keselamatan rakyat Perkhidmatan kerajaan berlangsung dalam tiga peringkat iaitu
sriindayati

Kerajaan negeri Kerajaan pussat pbt

sriindayati

latihan
1.

2.

Apakah yang dimaksudkan dengan industri tertiar? (5) Huraikan 5 ciri industri tertiar yang terdapat di Malaysia. (10)

sriindayati

Faktor yang mempengaruhi perkembangan sektor perkhidmatan
Fizikal Ekonomi Governan teknologi

sriindayati

Faktor fizikal
kekayaan semulajadi- penemuan gas asli memajukan sektor pengangkutan, pelabuhan, bekalan tenaga dan gas – contoh – kerteh, Sungai – sektor pengangkutan air .. Contoh : sungai rejang, sungai kinabatangan, Keindahan alam sekitar – memajukan pelancongan – contoh – cameron highland, langkawi, pulau redang, hutan simpan
sriindayati

Faktor ekonomi
Kemajuan sektor primer dan sekunder menjadi asas penting yang memperkembangkan sektor perkhidmatan Sektor perkhidmatan memerlukan sektor primer dan sekunder sebagai input Aktiviti penghantaran dan pengangkutan bahan mentah,

sriindayati

Faktor governan
Menggalakkan pelabur asing menanam modal dala pelancongan, pendidikan, insurans dan bank Diberikan pengecualian cukai 85% hingga 100% Mempromosikan pelancongan di luar negara Mengembangkan francais Memperluaskan konsep e dagang Msc Menyediakan infrastruktur lengkap dan sistem telekomunikasi canggih
sriindayati

Faktor teknologi
Dibantu oleh R&D yang berterusan Ada juga yang dipindahkan dari luar negara Teknologi telekomunikasi berkembang dan membantu perkembangan sektor perkhidmatan yang lain

sriindayati

Kepentingan kepada pembangunan ekonomi dan sosial negara
Meningkatkan KDNK Mengurangkan kadar pengangguran Memperkembangkan sektor ekonomi yang lain Meningkatkan taraf sosioekonomi penduduk Meningkatkan teknologi dan kualiti buruh menambah aliran masuk modal ke dalam negara

sriindayati

Kajian kes 1 Kumpulan 1 Sektor pelancongan di Malaysia : Produk dan faktor yang mempengaruhi perkembangannya.
sriindayati

Kajian kes 2 Kumpulan 2 Sektor pelancongan di Malaysia: Kepentingan , kesan terhadap alam sekitar fizikal dan cara mengatasi

sriindayati

Kajian kes 3 Kumpulan 3 Sistem pengangkutan dan perhubungan di Malaysia: Faktor dan kepentingan

sriindayati

Kajian kes 4 Kumpulan 4 Sistem pengangkutan air di Malaysia: Faktor yang mempengaruhi perkembangan dan masalah yang dihadapi.
sriindayati

Kajian kes 5 Kumpulan 5 Sistem pengangkutan awam dan moden di bandar: Kesan terhadap manusia dan alam sekitar dan cara mengatasi
sriindayati