Anda di halaman 1dari 7

5.

2 Melindungi Hak Wanita


Nama : Ng Zi Xuan

Definisi
‡ Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga , masyarakat dan negara.

Kata Kunci 1
‡ Melindungi wanita sebagai individu yang boleh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga / masyarakat / negara.

Kata Kunci 2
‡ Mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga / masyarakat /negara.

KBKK
Kebaikan 1. Membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan peluang kenaikan pangkat kepada wanita. 2. Menekankan peluang pendidikan sepanjang hidup 3. Menyediakan peluang latihan vokasional.

KBKK
Keburukan 1. Runtuhannya institusi kekeluargaan 2. Golongan wanita akan tertindas 3. Wanita tidak dapat memberi sumbangan kepada negara

KBKK Soalan
1. Memberikan dua cara menghargai sumbangan wanita 2. Sumbangan yang dapat diberikan oleh wanita.