Anda di halaman 1dari 1

PAKEJ MATA PELAJARAN MENGIKUT ALIRAN YANG DITAWARKAN DI SEKOLAH BERASRAMA PENUH

ALIRAN Sains Tulen (ST) Sains Tulen Agama (STA) Agama (A) Sains Teknikat (ST)

Bahasa Malaysia Bahasa Malaysia


Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris
Matematik Matematik Bahasa Malaysia
Bahasa Malaysia
Sejarah Sejarah Bahasa Inggeris
Bahasa Inggeris
Sains Matematik
Matematik
Sejarah
Sejarah
Fizik Bahasa Arab Tinggi Pend. Islam / Moral
Pend. Islam / Moral
MATA PELAJARAN Kimia Pend. Al-Quran &
Fizik
Fizik Biologi Sunnah
Kimia
Kimia Matematik Tambahan Pengajian Syariah
Biologi
Lukisan Kejuruteraan
Matematik Tambahan Bahasa Arab Tinggi Prinsip Akaun
Teknologi Kejuruteraan
Pend. Al-Quran & Sunnah Ekonomi Asas
Pengajian Syariah Matematik Tambahan