KAEDAH PELARASAN

KENAIKAN PANGKAT

GAJI

UNTUK

MENETAPKAN

GAJI

PERMULAAN

Nama

: FLORENCE KOUJU @ FAIZAH

No. K/P

: 571024-12-5350

Jawatan

: PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH
GRED DG 44

Tarikh Dilantik

: 22.09.2008

Tarikh Pergerakan Gaji : JULAI
GAJI PPPS
DG 41

Tarikh

GAJI PPPS
DG 44

Catatan

21.09.2008

RM 4,044.73
P1 T23

Gaji Pegawai pada 21.09.2008 dalam Gred
DG 41

22.09.2008

RM 4,044.73
P1 T23

Tarikh Kenaikan Pangkat dari Gred DG 41 ke
DG 44

22.09.2008

RM 4,044.73
P1 T23

RM 4,335.51
P1 T10

Tarikh Kenaikan Pangkat ke Gred DG 44
Penetapan Gaji Permulaan di Gred DG 44
Tarikh Pergerakan Gaji Gred DG 44 ialah
01 Julai

01.04.2009

RM 4,195.01
P1 T24

RM 4,335.51
P1 T10

Telah diberi Pergerakan Gaji Biasa mulai
01.04.2009 dalam Gred DG 41

01.07.2009

RM 4,195.01
P1 T24

RM 4,485.79
P1 T11

Tarikh Pergerakan Gaji di Gred DG 44
mulai 01.07.2009.
Diluluskan Pergerakaan Gaji Biasa.

05.01.2010

RM 4,195.01
P1 T24

RM 4,485.79
P1 T11

Tarikh Surat Penyiaran Kenaikan Pangkat
ke Gred DG 44

01.04.2010

RM 4,345.29
P1 T25

RM 4,485.79
P1 T11

Telah diberi Pergerakan Gaji Biasa mulai
01.04.2010 dalam Gred DG 41

01.07.2010

RM 4,345.29
P1 T25

RM 4,636.07
P1 T12

Tarikh Pergerakan Gaji di Gred DG 44
mulai 01.07.2010.
Diluluskan Pergerakan Gaji Biasa.

Disediakan Oleh,

Disahkan Oleh,

Tandatangan

:

Tandatangan

:

Nama

:

Nama

:

Jawatan

:

Jawatan

:

Tarikh

:

Tarikh

:

51 – RM 4.044.2008 RM 4.335.73 = RM 290.04.485.34 01.2008 RM 4.78 x 9/30 = RM 01.09.2010 RM 4. GAJI POKOK 22.79 – RM 4.12.78 x 10 = RM2.907.345.23 .51 – RM 4.01 = RM 290. I.03.2009 – 31.2008 – 31.34 01.79 – RM 4.07.195.06.09.2008 – 30. WILAYAH 87.50 x 3 = RM 421.73 = RM 290.09.78 x 3 = RM 872.06.2010 RM 4.Nama : FLORENCE KOUJU @ FAIZAH No.50 01.51 – RM 4.29 = RM 140.01 = RM 140.2009 RM 4.10.50 X 3 = RM 421.04.335.01.485.2010 – 30.50 JUMLAH = RM5.335.2008 – 30.044.80 01. 2. K/P : 571024-12-5350 Jawatan : PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH GRED DG 44 No. Gaji : 52552529 PENYATA PENGIRAAN TUNGGAKAN KENAIKAN GAJI MULAI 22.71 ELAUN/B.03.73 = RM 290.582.335.06.2009 RM 4.78 x 3 = RM 872.044.2010 1.195.2009 – 31.2009 – 30.51 – RM 4.