Anda di halaman 1dari 3

SUSUNAN PENGURUS DHARMA WANITA PERSATUAN

(DWP)
KECAMATAN MADAPANGGA
PERIODE 2010-2015

Penasehat : NY. MARIATI BURHANUDDIN

Ketua : NY. SITTI FATMAH SYAMSUDDIN


Wakil Ketua I : NY. ASIAH M. SAID
Wakil Ketua II : NY. ROCHMIASIH H. ADI WINARKO
Wakil Ketua III : NY. HJ. MAAWIAH H. ANWAR

Sekretaris : NY. FARIDAH SUDIRMAN


Wakil Sekretaris : NY. MARIATI M. SALEH

Bendahara : NY. HJ. SARAFIAH H. HANAFI


Wakil Bendahara : NY. JULAEHA MUHTAR

1. SEKSI PENDIDIKAN

Ketua : NY. Dra. EMI H. DIAN


Wakil Ketua : NY. MAANI M. SALEH
Sekretaris : NY. NINI KUSBANDIA IDRIS
Bendahara : NURNASANAH MUSTAFA
Anggota-anggota : 1. NY. SARAFIAH SYAFRUDDIN
2. NY. TIMON NURDIN
3. NY. ASNAH ANWAR
4. NY. HADIJAH IKHWAN
5. NY. FATIMAH SYAMSUDDIN
6. NY. SUHARTI H. AMEN

2. SEKSI SOSIAL BUDAYA

Ketua : NY. HJ. HALWATI H. ANWAR


Wakil Ketua : NY. HJ. SARAFIAH H. MUHAMMAD
Sekretaris : NY. H. NURBAYA H. NASARUDDIN
Bendahara : NY. NURLAELA HAFILUDDIN
Anggota-anggota : 1. NY. SARAFIAH AHMAD
2. NY. SUHARNI MAHLAN
3. NY. JULEHA M. AMIN
4. NY. NURAENI ASRAH
5. NY. IGI JUFRIN
6. NY. SARAFIAH JAINUDIN

3. SEKSI EKONOMI

Ketua : NY. HJ. NURSIAH H. SIRAJUDIN


Wakil Ketua : NY. HJ. SAADIAH H. MURSALIN
Sekretaris : NY. SRI ISHAKA
Bendahara : NY. MAANI MANSYUR
Anggota-anggota : 1. NY. RAMLAH RIDWAN
2. NY. HJ. TURAYA H. NURDIN
3. NY. HJ. ATIKAH H. IMRAN
4. NY. SAHLAN A. TALIB
5. NY. KAMLAH MANSYUR
6. NY. SALMAH HASAN

Dena, 5 April 2010


Ketua DWP Kec. Madapangga,

NY. SITTI FATMAH SYAMSUDDIN


Lampiran : Surat Keputusan DPD Pengajian AL-HIDAYAH Kabupaten Bima
Nomor : 01/DPD/Peng. Al-Hid-Bima/2010
Tanggal : 14 April 2010
Tentang :

SUSUNAN PERSONALIA KEPENGURUSAN


DEWAN PIMPINAN CABANG PENGAJIAN AL-HIDAYAH
KECAMATAN MADAPANGGA
MASA BHAKTI 2010-2015

I. PELINDUNG/PENASEHAT : 1. Burhanuddin, BA.


2. Ny. Mariati Burhanuddin
II. KETUA : Ny. Hj. Nursiah H. Sirajudin
Wakil ketua : Ny. Hj. Maawiah H. Anwar
III. SEKRETARIS : Ny. Hj. Sarafiah H. Hanafi
Wakil sekretaris : Ny. Sri Ishaka
IV. BENDAHARA : Ny. Hartati H. M. Ali
Wakil bendahara : Ny. Sarafiah Ahmad
V. SEKSI-SEKSI :
a). Seksi Ubudiah :
Anggota : 1. Ny. Dahlia Ishaka, BA.
2. Ny. Sarafiah Syafiudin
3. Ny. Siti Maani M. Saleh
b). Seksi Muamalah :
Anggota : 1. Ny. Hj. Umratun H. Muchdar
2. Ny. Hj. Turaya H. Nurdin
3. Ny. Mariati M. Saleh
c). Seksi Organisasi :
Anggota : 1. Ny. Fatmah Syamsuddin
2. Ny. Turaya Dahlan
3. Ny. Dra. Fatimah Arsyad

d). Seksi Ekonomi :


Anggota : 1. Ny. Hj. Nurbaya H. Nasarudin
2. Ny. Hj. Atikah H. Imran
3. Ny. Nini Kusbandiah
e). Seksi Pendidikan :
Anggota : 1. Ny. Fatimah Syamsuddin
2. Ny. Hj. Sarafiah H. Muhammad
3. Ny. Sri Azhar
f). Seksi Penelitian dan Pengembangan :
Anggota : 1. Ny. Rocmiati Adi Winarko
2. Ny. Hadijah Ikhwan
3. Ny. Hj. Maani Mansyur

Ditetapkan : di Raba-Bima
Pada Tanggal : 14 April 2010

Ketua, Sekretaris,

------------------------------ -------------------------------
DHARMA WANITA PERSATUAN
(DWP)
KECAMATAN MADAPANGGA

Nomor : 04/Set/DWP-MP/2010. Dena, 12 April 2010.


Lampiran : 1 (satu) lembar.
Perihal ; Susunan Pengurus DWP
Kec. Madapangga.
Kepada Yth,

Ketua DWP Kab. Bima

di –

R A B A.

Dengan hormat.
Memenuhi maksud surat Pengurus Dharma Wanita Persatuan
(DWP) Kabupaten Bima Nomor : B.06/Set/DWP-KAB.BM/III/2010
tanggal 29 Maret 2010 perihal penegasan hasil Musda II DWP
Kabupaten Bima, bersama ini kami kirim/sampaikan susunan pengurus
DWP Kecamatan Madapangga masa bhakti 2010-2015, yaitu
sebagaiman daftar terlampir.
Demikian untuk maklum dan mendapat pengesahan
pengangkatan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Ketua DWP Kec. Madapangga,

NY. SITTI FATMAH SYAMSUDDIN