Anda di halaman 1dari 21

c 

Sesungguhnya Islam amat menekankan aspek halal dan haram tentang apa jua perkara di

dalam kehidupan sama ada dalam betuk perbuatan, pemakanan, percakapan dan

sebagainya. ``Dalam Islam, konsep asas makanan terbahagi kepada tiga iaitu halal, haram dan
syubhah. Halal, seperti termaktub dalam al-Quran bermaksud dibenar atau dibolehkan.

``Manakala dari segi bahasa pengertian halal adalah perkara atau perbuatan yang dibolehkan,
diharuskan, diizinkan atau dibenarkan,'' kata Prof. Dr Yaakob Che Man, seorang saintis
penyelidikan minyak dan lemak serta analisis makanan halal serta pensyarah Fakulti Sains
dan Teknologi Makanan Universiti Putra Malaysia (UPM).

Beliau juga berkata, haram yang dimaksudkan oleh al-Quran pula ialah ditegah atau dilarang
keras manakala syubhah bermaksud statusnya dicurigai sama ada halal atau haram.

Jelas, dalam hal-hal makanan, bagi orang Islam yang mempunyai pengetahuan agama, mereka
boleh membezakan yang mana halal dan haram.

Makanan terproses halal sekiranya ia memenuhi ciri-ciri berikut:

* Bahan-bahan mentah yang digunakan adalah halal.

* Komponen ramuan dan aditif (bahan tambahan) adalah halal.

* Proses penghasilannya berdasarkan garis panduan Islam.

Malangnya, dalam aspek pemakanan juga, perkembangan teknologi makanan menyebabkan


banyak keraguan timbul mengenai soal sama ada bahan dan proses yang digunakan adalah
halal dan bersih.

Inilah yang membimbangkan masyarakat Islam kini kerana kesedaran mereka dalam
penggunaan makanan halal yang tinggi sama ada di dalam atau luar negara.

Pada masa ini, daripada dua bilion umat Islam di dunia, 16 juta terdapat di Malaysia manakala
nilai perdagangan makanan halal mencapai RM1.317 bilion setahun di seluruh dunia.

Sensitiviti masyarakat Islam Malaysia kepada makanan halal dan haram kini dikejutkan
dengan banyak pendedahan produk terutama makanan yang selama ini dianggap halal tetapi
sebaliknya berlaku penipuan dengan mencampurkan makanan tersebut dengan bahan haram
atau menggunakan bahan pembungkus, penyalahgunaan logo halal dan sebagainya.

Beberapa contoh yang terdapat kini ialah, produk seperti kek bulan, lemak dalam roti, susu
tepung, roti ban untuk burger, berus bulu babi dan terbaru sosej usus babi adalah contoh
penipuan yang dilaporkan.

Masyarakat Islam sekali lagi berada dalam dilema kerana mereka tidak ada keupayaan untuk
memastikan makanan atau produk barangan yang ada di pasaran halal.
1.0 Garis Panduan Produk Halal

Secara umumnya, JAKIM merupakan badan yang telah menyediakan garis panduan

produk halal secara komperehensif. Garis panduan ini merangkumi prosedur

pemeriksaan, pengesahan dan permohonan sijil halal, kelulusan, syarat-syarat,

pemantauan dan penguatkuasaan.

K c
c   c

c 

Pemeriksaan akan dilakukan setelah permohonan memenuhi semua syarat yang

ditetapkan dan bayaran caj perkhidmatan dilaksanakan. Bagi prosedur pemeriksaan awal

ke atas kilang pengeluar produk dan premis makanan, pemeriksaan akan dilakukan oleh

sekurang-kurangnya dua orang pegawai iaitu Pegawai Hal Ehwal Islam dan Pegawai

Teknikal (Pegawai Teknologi Makanan) manakala pemeriksaan bagi rumah sembelih

pula boleh dilakukan oleh sekurang-kurangnya seorang Pegawai Hal Ehwal Islam dan

seorang Pegawai Teknikal.

Di antara skop pemeriksaan yang dibuat ialah dokumentasi, pemerosesan, pengendalian

dan pengedaran produk, peralatan, perkakasan, mesin dan bahan bantuan pemerosesan,

penyimpanan, peragaan dan penyajian produk, kebersihan, sanitasi dan keselamatan

makanan, pembungkusan dan pelabelan dan keseluruhan premis. Pemeriksaan semula

akan dilakukan jika terdapat perubahan-perubahan pada produk, seperti penambahan atau

perubahan bahan-bahan ramuan, premis seperti perpindahan premis atau perubahan

teknologi pemerosesan dan pengeluaran.


Kc
c   c    

Sijil Pengesahan Halal bagi produk makanan dan minuman, barangan gunaan, premis

makanan dan rumah sembelih yang dikeluarkan atau dikilangkan di Malaysia dikeluarkan

oleh JAKIM atau Jabatan atau Majlis Agama Islam Negeri. Bagi produk yang

dikilangkan di luar Malaysia, JAKIM tidak perlu lagi mengeluarkan sijil dan logo halal

kerana pihak syarikat terbabit boleh menggunakan sijil dan logo halal yang dikeluarkan

oleh Badan Islam di negara berkenaan yang diiktiraf oleh JAKIM.

Bagi mendapatkan kelulusan sijil pengesahan halal, ianya hanya akan dikeluarkan setelah

permohonan yang berkenaan diluluskan oleh Panel Pengesahan Halal. Sebarang rayuan

berkaitan dengan pensijilan halal hendaklah dibuat secara bertulis kepada Ketua Pengarah

JAKIM atau Pengarah Jabatan atau Majlis Agama Islam Negeri.

Tempoh sahlaku bagi Sijil Pengesahan Halal ialah dua tahun dan terbatal bila-bila masa

sahaja apabila didapati bercanggah dengan prosedur pensijilan halal Malaysia. Pemegang

Sijil Pengesahan Halal hendaklah mengemukakan permohonan pembaharuan empat

bulan sebelum tamat tempoh dan mana-mana pihak yang gagal memperbaharuinya tidak

dibenar menggunakan logo halal bagi premis atau produk yang dikeluarkan.

Dari aspek Logo Halal, ianya mesti menepati spesifikasi yang ditetapkan, dicetak dengan

terang pada setiap produk yang dikeluarkan dan dilabelkan. Bagi premis makanan, logo

halal hendaklah dipamerkan di premis berkenaan dan bagi hotel ianya hendaklah

dipamerkan di bahagian dapur atau di seksyen halal di restoran yang disahkan halal

sahaja. Pihak syarikat walaubagaimanapun dibenarkan mencetak warna logo mengikut

kesesuaian pembungkusan produk masing-masing selagi mana tidak mengubah

spesifikasi logo asal yang dikeluarkan.


K       
  

Sijil Pengesahan dan Logo Halal ini tidak boleh diniaga, diberi pinjam, ditukarmilik,

dipalsukan, disalahgunakan atau dipinda dengan apa caranya sekalipun. Sebarang

perubahan ke atas nama dan alamat syarikat, premis, jenama produk, bahan ramuan,

pengeluar-pengeluarnya dan yang berkaitan dengannya, hendaklah dimaklumkan kepada

Ketua Pengarah, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau Pengarah Jabatan Agama Islam

Negeri atau Setiausaha Majlis Agama Islam Negeri secara bertulis untuk tindakan

selanjutnya.

Pemegang sijil adalah bertanggungjawab ke atas apa-apa penyalahgunaan atau

penyelewengan sijil tersebut tertakluk kepada undang-undang. Sijil Pengesahan Halal

boleh ditarik balik atau ditamatkan tempoh sahnya pada bila-bila masa serta penggunaan

logo Halal tidak dibenarkan apabila didapati ianya menyalahi Prosedur Pensijilan Halal

Malaysia yang telah ditetapkan atau terdapat perkara atau cara pengendalian yang

meragui dari segi syarak. Pihak JAKIM atau Jabatan atau Majlis Agama Islam Negeri

juga boleh menyenaraihitamkan syarikat yang gagal mematuhi syarat dan peraturan

Prosedur Pensijilan Halal Malaysia dan boleh dipertimbangkan selepas Panel Pengesahan

Halal berpuas hati.


KES-KES PENYALAHGUNAAN LOGO
HALAL DI MALAYSIA
c    
   
  

ËY     Y


-Zaman moden sekarang,banyak pengguna yang tidak kisah tentang halal haram
makanan,ini disebabkan oleh sikap pengguna itu sendiri yg tidak peduli tentang asal
usul dan kandungan dalam barang yang mereka beli.Mereka hanya pentingkan harga
yang murah dah jenama sahaja. Oleh itu,penjual mengambil kesempatan untuk
menjual barang yang banyak permintaan pengguna tanpa mengira halal haram tetapi
mementingkan hasil jualan dan keuntungan yang berganda.

ËY    
    
-Pengguna sekarang kurang ilmu pengetahuan tentang hukum halal haram,ini
mengakibatkan mereka mengambil ringan tentang kandungan bahan yang terdapat
dalam makanan tersebut.Oleh itu,mereka akan membeli sesuatu barang itu tanpa
melihat kepada label halal kerana beranggapan semua barang adalah halal bagi
mereka.

ËY c                  
-Media massa merupakan pengaruh paling besar dalam industri pemakananan,dengan
ini.iklan-iklan di televisyen banyak mempengaruhi pengguna dari segi pemikiran
terutamanya pengguna cilik. Sebagai contoh,iklan makanan ringan opollo yang menarik
perhatian kanak-kanak untuk membeli tanpa mengetahui halal haram makanan tersebut.
ËY h 

-Logo halal sekarang mudah untuk ditiru dan dicetak secara haram. Ini disebabkan
terdapatnya teknologi yang moden yang banyak dihasilkan di Jepun.Syarikat yang
tidak mendapat kelulusan JAKIM akan menggunakan teknologi tersebut untuk
mencetak tanda halal secara haram. Ini menggalakkan penyalahgunaan logo halal di
Malaysia.

ËY  
     
Kes-kes penyalahgunaan logo halal semakin bertambah disebabkan oleh kurangnya
perhatian dari pihak JAKIM itu sendiri. Pihak JAKIM sepatutnya berusaha lebih kuat
lagi dan berkuat kuasa untuk membuat pemeriksaan pada setiap premis dan produk
yang dikeluarkan oleh pengusaha.

Y
¢ h ¢ h c  

1- Jual ayam tak halal,Tesco disaman RM1.6 juta
Y

Y
Y
Seorang peniaga dan empat anggota keluarganya hari inimemfailkan saman ganti rugi RM1.6
juta terhadap Tesco Stores (M) Sdn Bhd kerana didakwa cuai memastikan produk ayam segar
yang siap diproses dan dilabelkan halal, benar-benar halal megikut agama Islam.

Saman itu difailkan oleh Raja Muzaffar Kamar Raja Busu, Lijah Awang Kechik, Raja Kamar
Idris Raja Busu, Norhayati Abdullah dan Raja Teh Rahmah Raja Busu.

Writ saman itu difailkan oleh peguam Kamal Razali melalui firma guaman, Badruzzaman &
Kamal, Peguambela & Peguamcara, Peguam Syariah di Pejabat Pendaftar Mahkamah Tinggi,
di Pulau Pinang.

Dalam pernyataan tuntutannya, Raja Muzaffar Kamar yang mewakili empat plaintif lain dari
Bayan Baru, memohon ganti rugi am RM1 juta, ganti rugi teladan RM500,000 dan ganti rugi
teruk RM100,000.

Beliau turut menuntut surat permohonan maaf secara terbuka oleh defendan kepada semua
plaintif kerana mengalami trauma dan maruah plaintif tercalar kerana menjual ayam haram.
Raja Muzaffar Kamar berkata beliau mengalami trauma dan berasa berdosa kerana memakan
ayam yang haram bersama plaintif lain dan memberi makan produk ayam yang haram kepada
pelanggan di restoran miliknya di Astaka Gelugor, di Pulau Pinang.
Katanya pada 12 Mac lalu, beliau membeli tiga ekor ayam yang siap disembelih dan dipek
dengan bungkusanberjenama HyFresh tertera logo halal dikeluarkan Jabatan Kemajuan Islam
Malaysia (JAKIM YY

Y
Raja Muzaffar Kamar berkata beliau memasak ayam itu dan sebahagiannya dimakan bersama
keluarganya manakala bakinya dijual di premis perniagaannya.

Beliau berkata ketika membuang sisa ayam itu mereka mendapati kesan sembelihan pada
leher ayam berkenaan mencurigakan kehalalannya di sisi Islam dan membuat laporan kepada
Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang (JHEAIPP).

"Pada 16 Mac lepas, JHEAIPP kemudian membuat siasatan dan merampas ayam berjenama
HyFresh di pasar raya itukerana tidak disembelih mengikut kaedah ditetapkan Islam,"
katanya.

Katanya pada 31 Mac lalu, Jabatan Mufti Pulau Pinangmengeluarkan surat mengesahkan
ayam berkenaan tidak disembelih mengikut ketetapan syariat Islam dan haramdimakan oleh
orang Islam. ? 
] ilt 
i ti l lj  i 

Y

Y
c  
    
c Y
Y
B it   it l l l l
M/
it t 
 t B i l l
M i i
 B i 
 t ti   l i i 
 t j tl j l  t i j l t
iltj  i iB  t li 

! i it il t M 
i
ll tl ij l  ]"/ ]/]##$
l ij % ##t  i j $ &' l  l iiij 
i 
M
 tl  ti l l l
 
tl i  tt itj   li t 
 iijil l l  t tl t tt 

( il ii tl ij l i tiili tl 
 t  l l l
  t  tijil
 l l  ii 
M t 
 !l ii i t
tti titl l iijil l lM l i i l %) * "
i l   l l/B
+ii l l l l

M/
/M
 %'% 
t i l  %$*]ji it l 
l i i RM]'####,

 iti t j tl ilti  it 
tt ti l jt  il  ili i ttt il i
 it tt l RM] %jt 
Mt  l l
M i M t i  
ii ii t i   itj l l
l l ill - li l i l l lM l i il l 

M/
/M
 j i i iiti l j M l i 
Y

Y
 i i i  l l lM l i Y
Y

Y
 lt  l l lM l i 
Y

Y
ijil l l
 tl t tt j t ]##*

Y
3. 70 peratus bufet Ramadan campur arak ± Jakim

PUTRAJAYA 17 Ogos - Hampir 70 peratus daripada pemeriksaan Jabatan Kemajuan Islam


Malaysia (Jakim) ke atas hotel-hotel dan premis makanan di sekitar Lembah Klang yang
berselindung di sebalik terma bufet Ramadan diragui status halalnya.

Hotel terbabit yang tidak memiliki sijil halal telah mencampurkan alkohol dalam masakan
untuk penyediaan bufet Ramadan. Penolong Pengarah Cawangan Pemantauan dan
Penguatkuasaan Jakim, Mohd. Amri Abdullah berkata, penemuan itu hasil pemeriksaan oleh
20 penguat kuasa pasukan jabatan itu. Menurutnya, berikutan itu pihaknya mengarahkan hotel
terbabit dengan serta-merta tidak menggunakan alkohol agar tidak mengelirukan pengguna
Islam yang menikmati juadah berbuka puasa di situ.

"Kita melakukan pemeriksaan setiap hari dan meningkatkan pemantauan mulai 1 Ramadan
lalu di semua hotel di sekitar Lembah Klang dan didapati kebanyakan hotel gemar
mencampurkan arak dalam masakan," katanya ketika dihubungi Ä

 di sini hari
ini.

Jakim baru-baru ini mengeluarkan amaran kepada pengusaha hotel yang belum memiliki sijil
halal supaya tidak menyalahgunakan terma bufet Ramadan atau berdepan risiko diambil
tindakan di bawah Akta Perihal Dagangan 1972.

Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim), Datuk Wan Mohamad Sheikh
Abdul Aziz dilaporkan berkata, bufet Ramadan merupakan perbahasaan halal dan mereka
yang menyalahgunakan terma ini boleh dikenakan tindakan oleh Kementerian Perdagangan
Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan. "Pihak kami juga menasihati mereka supaya
segera memohon sijil halal daripada Jakim memandangkan mereka memberi alasan tidak tahu
bagaimana untuk membuat permohonan," katanya.

Dalam pada itu, Mohd. Amri menggalakkan umat Islam berbuka puasa atau menganjurkan
majlis berbuka puasa di hotel yang disahkan halal oleh Jakim atau Jabatan Agama Islam
Negeri.

"Saya harap masyarakat Islam negara ini tidak memilih hotel yang tidak memiliki sijil halal
kerana mencari yang halal adalah wajib dan jauhilah perkara yang meragukan," katanya
sambil memberi amaran akan terus memantau hotel-hotel yang mencurigakan.
 h 

Hadis Jabir bin Abdullah r.a:

Ketika pembukaan Kota Mekah, beliau mendengar Rasulullah s.a.w yang ketika itu
berada di Mekah bersabda: ?
  
   
         

         
    
     
       
  
 ? 
    ?
  

       
 
   
 
 

Nombor Hadis Dalam Sahih Muslim [Dalam Bahasa Arab sahaja]: 2960


Jelas disini menunjukkan bahawa makan makanan haram ialah satu perbuatan yang di
mungkari Allah S.W.T. Terdapat banyak kesan-kesan negatif apabila kita makan makanan
tidak halal, antaranya:

1.Y Mewariskan sifat keji binatang yang diharamkan.


2.Y Perubahan kearah kebaikan tidak akan berlaku kerana doa tidak dimaqbul oleh Allah
SWT.
3.Y Kehidupan tidak tenang dan tenteram.
4.Y Hati tidak akan menerima kebenaran.
5.Y Hilang rasa sensitif terhadap ibadat dan perkara kebaikan.
6.Y Bersemangat melakukan maksiat dan perkara keji.
7.Y Sumber rezeki Allah SWT digunakan untuk kejahatan.
8.Y Cerdik menipu manusia.
9.Y Mewarisi penyakit yang berbahaya.

Dalam satu riwayat disampaikan Ibn Mardawaihi daripada Ibn Abbas bahawa
seorang sahabat Rasulullah, Saad Ibn Abu Waqqas memohon Baginda memohon
kepada Allah supaya apa saja doa disampaikannya kepada Tuhan, supaya
dikabulkan.

Rasulullah bersabda yang maksudnya: : ? !        
    " 
      

 
   
  
 
       
 
    
     
           # 

Hadis ini secara jelas telah menunjukkan kesan atau akibat jika kita tidak mengambil
berat akan makanan kita terutamanya mengenai halal atau haram sesuatu makanan.
Maka kita perlu menjaga makanan yang disuap ke mulut kita.

Akibat lain daripada makan makanan haram ialah:

1.Y Terdedah kepada maksiat dan jenayah


2.Y Merosakkan kecerdasan akal fikiran
3.Y Merosakkan kesihatan badan
4.Y Mendapat balasan neraka di akhirat kelak
5.Y Makanan itu akan mempengaruhi jiwa pemakannya sehingga dia lebih gemar
membuat kejahatan dan maksiat serta benci kepada kerja-kerja kebajikan dan ketaatan.

Y
Y

 c

Justeru, golongan pengusaha makanan muslim adalah diseru untuk membuat permohonan
untuk mendapatkan pengiktirapan sijil pengesahan halal keatas produk keluaran syarikat
mereka dalam usaha untuk meningkatkan lagi pasaran serta dapat bersaing dengan pengusaha-
pengusaha bukan islam yang nyata tidak dapat memahami secara menyeluruh tentang konsep
halal haram yang perlu didiperkatikkan dalam perusahaan mereka berlandaskan syariat islam
yang sebenar. Selain itu, kerajaan telah megambil langkah bijak untuk mematenkan logo halal
supaya tidak ada lagi pihak yang menyalahgunakan logo halal untuk kepentingan sendiri.
Mereka yang tidak bertanggungjawab menggunakan logo halal ini untuk meenipu umat Islam
boleh dikenakan tindakan di bawah Peraturan Perihal Dagangan (Penggunaan Perbahasaan
Halal) 1975 yang dikuatkuasakan di bawah Akta Perihal Dagangan 1972. Dengan wujudnya
logo halal yang dikeluarkan kepada pengusaha makanan ini,maka kita perlu menggunakan
kuasa yang ada pada kita sebagai pengguna untuk memilih premis atau produk ang et lah
disahkan halal oleh pihak berkuasa agama sahaja.Pengguna adalah dinasihatkan agar tidak
sewenang-wenangnya membeli atau mendapatkan makanan dipremis-premis makanan tanpa
rasa syak atau bertanya adakah makanan yang disajikan kepada kita benar-benar halal dan
adakah dapur atau tempat penyediaan makanan tersebut bersih dan diselia oleh tukang masak
beragama islam?. Oleh itu, kita sebagai umat islam hendaklah sentiasa berhati-hati memilih
makanan bagi memastikan apa yang kita makan benar-benar halal.Mudah-mudahan dengan
demikian kita terhindar daripada azab Allah dan tidak termasuk kedalam golongan orang-
orang yang melanggar ketentuan hukum Allah.

Y
Y
c 

Contoh-contoh makanan tidak mempunyai sijil halal

Risalah Ini Diedarkan Oleh Dr. Rasheed Mos, Universiti Malaya Kl,Persatuan Pengguna
Malaysia, Majlis Agama Islam Malaysia & Jabatan Kastam Malaysia. Kajian Telah Dibuat
Oleh Mahasiswa Utm, UUM, USM,Um, UKM, & CAP.

Senarai Barang Yang Mengandungi Lemak Babi :

1. Minyak Masak Lam Soon (Cap Helang & Buruh )

2.. Ubat Pearl Cream Arche (Thai)

3. Ajinomoto (Thai)

   

 

5. Semua Tauhu Buatan Orang Cina

6.. Sabun Lux & Lotion Badan Buatan Malaysia, USA , & Thai

7. Sabun Fab Berbuku

8. Lobak Jeruk

9. Mee & Kueteow Basah (Buatan Cina)

10. Krim Muka Hazeline Snow


Senarai Barang Yg Mengandungi Kulit Babi, Uri & Binatang Yang Tidak Halal:

1.     h  

2. Pucuk, Kulit Popia, Fish Cake & Bebola Ikan Buatan Orang Cina

3. Daging Burger Import

4. Sardin, Kari Ayam Dlm Tin & Yong Taufu Buatan Orang Cina
5. Kasut Bola Jenis 'Gold Cup'
6. Berus Gigi Jenis 'Reach'
7. Mee Kering (Sanggol)
8. Semua Sabun Mandi Yang Diimport
9. Ajinomoto Kecuali Keluaran Kilang Lot 5710 Jalan Kuchai Lama Kl
10. Semua Jenis Shampoo Kecuali Keluaran Orang Islam

11. Have Pearl Cream

12. Ramuan Kentucky Fried Chicken & Mc Donald

13. Ubat Kurap Buatan Org Cina

14. Beehon Segera Siam

15.Mee Rebus Tulang & Kiub Perasa Ayam

16. Sabun Mandi Yang Berminyak

Senarai Barang Yang Mengandungi Gelatin Lemak Babi Dan Binatang Tidak Halal:
1. Bosset Wine Gum
2. Dairy Milk Coklat
3. Coklat Cadbury/ Chewing Gum
4. Sugus Strawberry
5. Passer Doily Mixture
6. Trebo Mint Chewing Gum/ Peppermint
7. Scothes Vikmin
8. Share Extra Atrenght
9. Black Current Jelly
10. Royal Gulaman & Decart Oranges
11.. Valvis Gelatin
12. Sarung Kapsul Ubat
13. Ais Krim Dalam Bekas Plastik
14. Gula-Gula Fruities
15. Cake Mets Vilber Punch
16.. Coklat Cake
17. Tepung Kastard Lady's Choice
18. Semua Jenis Jelly
19.    
20. Keseluruhan Jenis Sheisedo
21. Lady's Choice Jelly

Senarai Barang Yang Mengandungi Alkohol Unsur-Unsurnya

1. Barangan Avon Keseluruhannya

2. Pewangi Ketiak Terutama Jenama Vitalis & Concord

3. Minyak Rambut Brylcream (Hijau)

4. Racun Serangga Jenis Spray Seperti Sheltox, Baygon & Mortin

5. Seluruh Ubat Batuk Jenis Sirap


6. Keseluruhan Ball Pen Dakwat Kering

7. Tonik Bayi Grape Water, Tonik Waterberry Compound

Kami Dalam Keresahan Memohon Ampun Dan Maaf Terlewat Memberutahu Perkara Di
Atas. Pastikan Pakaian Anda Tidak Terkena Bahan-Bahan Diatas Terutama Pakaian
Sembahyang. Tolong Cetak Dan Edarkan Risalah Ini Kpd Semua Saudara Islam Kita.

¢ c c ¢ h


 

Y


1.Y http://www.halal.gov.my/v2/index.php?swidth=1366 
2.Y http://thecoloursofmylife-sue.blogspot.com/2010/06/plasma-darah-dalam-
bebola-ikan.html
3.Y Kamal Azzuri. (2009, Julai 27). Jakim Kena Tegas Tangani Kes Penipuan Sijil
Halal. Berita Harian. m.24.