P. 1
Buku Maklumat Skim an 1 Jan 2010

Buku Maklumat Skim an 1 Jan 2010

|Views: 2,205|Likes:
Dipublikasikan oleh Muhammad Nasruddin

More info:

Published by: Muhammad Nasruddin on Oct 01, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2013

pdf

text

original

DOK.BPO.BIL.

1/2010

KATA-KATA ALUAN KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

Assalamualaikum w.b.t. dan salam sejahtera. Gagasan 1 Malaysia yang dicetuskan oleh YAB Perdana Menteri menyaksikan hasrat kerajaan untuk mewujudkan sebuah kerajaan yang mengutamakan pencapaian berpaksikan keutamaan rakyat. Selaras dengan hasrat murni kerajaan ini, JPA melalui Bahagian Pembangunan Organisasi sentiasa berusaha memenuhi keperluan kerajaan dari semasa ke semasa untuk memperoleh penjawat awam yang mahir dan berkebolehan melalui penggubalan dan penambahbaikan skim-skim perkhidmatan yang berkuat kuasa. Setiap inisiatif yang dilaksanakan bermatlamat untuk mewujudkan perkhidmatan awam yang sentiasa relevan dan berupaya menangani perubahan persekitaran dan memenuhi tuntutan hari mendatang. Bagi mengetengahkan budaya ilmu yang diterapkan dalam aspek kedua gagasan 1 Malaysia iaitu Penerapan Nilai-Nilai Aspirasi, Buku Maklumat Skim Perkhidmatan Pada 1 Januari 2010 telah dimuatkan dengan beberapa maklumat baru seperti prinsipprinsip pelantikan ke perkhidmatan awam serta penghuraian konsep pemberian Hadiah Pergerakan Gaji. Edisi kali ini juga mengupas serba ringkas prinsip-prinsip saraan yang selama ini menjadi teras utama kepada pembentukan sistem saraan di Malaysia. Inisiatif pengenalan kandungan tambahan ini adalah untuk memberi kefahaman yang lebih mendalam terhadap prinsip-prinsip yang diguna pakai dalam pembentukan syaratsyarat perkhidmatan supaya kita dapat menilai prinsip-prinsip lalu seterusnya melakar haluan masa hadapan yang terbilang. Akhir kata, saya berharap supaya buku ini dapat dimanfaatkan oleh setiap pengurus sumber manusia dalam memastikan pengurusan sumber manusia di jabatan masingmasing dapat dilaksanakan dengan sempurna. Semoga kita sama-sama dapat menjayakan gagasan Satu Malaysia demi meningkatkan kecemerlangan penyampaian Perkhidmatan Awam kepada rakyat.

PENDAHULUAN

Dalam pengurusan sumber manusia sektor awam, skim perkhidmatan merupakan satu instrumen yang amat kritikal dalam menentukan bahawa perkhidmatan awam memperoleh sumber manusia terbaik dengan kelayakan akademik diperlukan bersesuaian dengan tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan. Menyedari akan peri pentingnya pengetahuan mengenai skim perkhidmatan, Bahagian Pembangunan Organisasi telah mengambil inisiatif dan secara berterusan akan mengeluarkan Buku Maklumat Skim Perkhidmatan yang dikemaskini setiap enam (6) bulan sekali bagi memastikan setiap Pengurus Sumber Manusia sentiasa peka dan mengemaskini segala perubahan maklumat berkaitan skim perkhidmatan dari semasa ke semasa. Dalam mengharungi arus perubahan semasa, skim-skim perkhidmatan yang merupakan asas kepada perolehan modal insan bagi menentukan keberkesanan perkhidmatan awam dan sistem penyampaian sentiasa melalui perubahan dan penambahbaikan selaras dengan hala tuju semasa perkhidmatan awam. Ini bagi memastikan perkhidmatan awam berupaya melaksanakan fungsi dan tanggungjawabnya dengan berkesan selaras dengan aspirasi kerajaan di bawah konsep 1 Malaysia yang mengutamakan pencapaian perkhidmatan awam dan mendahulukan kepentingan rakyat Bagi edisi Buku Maklumat Skim Perkhidmatan Pada 1 Januari 2010 ini, beberapa maklumat baru telah diperkenalkan, antaranya maklumat mengenai prinsip-prinsip saraan yang menjadi tunjang kepada penetapan struktur saraan dan syarat-syarat perkhidmatan di bawah pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia, konsep pemberian Hadiah Pergerakan Gaji (HPG), prinsip-prinsip pelantikan yang merangkumi punca kuasa skim perkhidmatan, pensejarahan Jawatankuasa Pengiktirafan dan Kelayakan serta Dasar Syarat Bahasa Malaysia bagi pelantikan ke dalam perkhidmatan awam. Akhir kata, saya berharap buku ini akan menjadi panduan dan rujukan serta dimanfaatkan sepenuhnya oleh setiap pengurus sumber manusia dalam melaksanakan pengurusan sumber manusia di jabatan masing-masing, Insya-Allah.

20 i .13 14 .17 D.KANDUNGAN TAJUK A. PEMBANGUNAN MODAL INSAN SEKTOR AWAM Sejarah Ringkas dan Peranan JPA Evolusi Sistem Saraan Sektor Awam Malaysia Senarai Laporan Gaji Berkaitan Sistem Saraan 1 2 3 MUKA SURAT B.15 16 . PRINSIP PELANTIKAN KE PERKHIDMATAN AWAM Punca Kuasa Pemakaian Oleh Perkhidmatan Selain Perkhidmatan Awam Persekutuan Pengiktirafan Kelayakan Syarat Kelayakan Bahasa Melayu/ Bahasa Malaysia 4 4 5-6 7-8 C.10 11 12 12 . HADIAH PERGERAKAN GAJI (HPG) Latar Belakang Kriteria Pemberian HPG Skim-skim Perkhidmatan Yang Layak Menerima HPG (Pekeliling Perkhidmatan Bil. SISTEM SARAAN MALAYSIA Prinsip Saraan Istilah-istilah Dalam Perkhidmatan Awam Kumpulan Perkhidmatan Kumpulan Pengurusan Tertinggi Lapisan Gred Baru Gred Jawatan dan Kod Gaji 9 . 2 Tahun 1995) 18 19 19 .

PERKHIDMATAN KRITIKAL Pensejarahan Perkhidmatan Kritikal Senarai Perkhidmatan Kritikal Pada 1 Januari 2009 Kriteria-kriteria Penentuan Perkhidmatan Kritikal Syarat Pemberian Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal Kadar Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal Pemberhentian Pemberian BIPK F. SKIM PERKHIDMATAN SEKTOR AWAM Konsep Klasifikasi Perkhidmatan Senarai Klasifikasi Perkhidmatan Pada 1 Januari 2010 Fungsi Utama Perkhidmatan Mengikut Klasifikasi Bilangan Skim Perkhidmatan Mengikut Klasifikasi Perkhidmatan Pada 1 Januari 2010 Bilangan dan Senarai Skim Perkhidmatan Dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional (P&P) Bilangan dan Senarai Skim Perkhidmatan Dalam Kumpulan Sokongan Berkelayakan Diploma/STPM Bilangan dan Senarai Skim Perkhidmatan Dalam Kumpulan Sokongan Berkelayakan SPM Bilangan dan Senarai Skim Perkhidmatan Dalam Kumpulan Sokongan Berkelayakan SRP/ PMR Bilangan dan Senarai Skim Perkhidmatan Dalam Kumpulan Sokongan Berkelayakan SRP/ PMR Ke Bawah Bilangan dan Senarai Skim Perkhidmatan Bersepadu MUKA SURAT 21 – 22 23 – 24 25 25 .26 26 27 28 28 29 – 40 41 – 42 43 – 47 48 – 52 53 – 57 58 – 59 60 – 61 62 – 64 ii .TAJUK E.

PERBEKALAN KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN (KPSL) BAGI SKIM PERKHIDMATAN YANG BERKUAT KUASA Syarat-Syarat Perkhidmatan Bagi Anggota Yang Dilantik Menerusi KPSL Di Bawah Sistem Saraan Malaysia (SSM) Senarai Skim Perkhidmatan Yang Diperuntuk Perbekalan KPSL MUKA SURAT 65 – 68 69 69 70 70 71 . SENARAI SKIM PERKHIDMATAN GUNASAMA Senarai Skim Perkhidmatan Di Bawah Perkhidmatan Gunasama 108 iii . PERBEKALAN KENAIKAN PANGKAT KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (P&P) DAN KENAIKAN PANGKAT GRED DGA38 PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA (PPPLD) Perbekalan Kenaikan Pangkat Gred 41 Hingga Gred Utama Sektor Awam/ Gred Khas Perbekalan Kenaikan Pangkat Gred 41 Hingga Gred 54 Perbekalan Kenaikan Pangkat Gred 41 Hingga Gred 52 Perbekalan Kenaikan Pangkat Gred 41 Hingga Gred 44 Perbekalan Kenaikan Pangkat Gred 38 Perbekalan Kenaikan Pangkat Skim Perkhidmatan Bersepadu H.72 73 74 – 94 I. SYARAT KPSL ISTIMEWA SKIM-SKIM PERKHIDMATAN JUMUD Syarat KPSL Istimewa Skim Perkhidmatan Jumud Kesan Dari Pelaksanaan Struktur Baru Perkhidmatan Teknikal Dan Struktur Baru Perkhidmatan Pentadbiran Ke Perkhidmatan Yang Lebih Tinggi Di Bawah Sistem Saraan Malaysia (SSM) Syarat KPSL Dalam Skim Perkhidmatan Jumud Tertentu Ke Perkhidmatan Yang Lebih Tinggi Di Bawah SSM Syarat KPSL Istimewa Bagi Skim-Skim Perkhidmatan Yang Ada Perbekalan KPSL Jumud 95 96 – 97 98 – 107 J.TAJUK G.

SSB DAN SSM Senarai Kod Skim Perkhidmatan Di Bawah Laporan Jawatankuasa Kabinet 1976 (JKK 1976) Senarai Kod Skim Perkhidmatan Di Bawah Sistem Saraan baru (SSB) Senarai Kod Skim Perkhidmatan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia (SSM) N. SENARAI KETUKANGAN BAGI SKIM PERKHIDMATAN TUKANG K1. SENARAI KOD SKIM PERKHIDMATAN DI BAWAH LAPORAN JKK 1976. SSB Dan SSM O.TAJUK K. SKIM PERKHIDMATAN LAPORAN JKK 1976. TUKANG K2 DAN TUKANG K3 Senarai Ketukangan-Ketukangan Yang Tertakluk Di Bawah Skim Perkhidmatan Tukang K1 Senarai Ketukangan-Ketukangan Yang Tertakluk Di Bawah Skim Perkhidmatan Tukang K2 Senarai Ketukangan-Ketukangan Yang Tertakluk Di Bawah Skim Perkhidmatan Tukang K3 MUKA SURAT 109 – 116 117 118 – 119 120 – 123 124 – 125 126 127 – 129 130 – 139 140 – 162 163 164 165 iv . SENARAI SKIM PERKHIDMATAN JUMUD Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah Laporan Jawatankuasa Kabinet (JKK) 1976 Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah Sistem Saraan Baru (SSB) Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah Sistem Saraan Malaysia (SSM) M. SSB DAN SSM Senarai Skim Perkhidmatan Di Bawah Laporan JKK 1976. SENARAI PEKELILING PERKHIDMATAN MULAI SISTEM SARAAN MALAYSIA (2002) Senarai Perubahan Skim Perkhidmatan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia (SSM) Senarai Perubahan Skim Perkhidmatan Di Bawah Sistem Saraan Baru (SSB) L.

Pada 1 Julai 1954. Sejarah Ringkas Jabatan Perkhidmatan Awam ditubuhkan pada 22 Ogos 1934 dengan nama ‘Malayan Establishment Office’ atau Pejabat Perjawatan Malaya. JPA menjalankan fungsi sebagai penggubal dasar-dasar perkhidmatan awam. pada 15 Ogos 1968. 2. Polis. 1 . JPA berperanan memastikan motivasi dan semangat pegawai sentiasa meningkat untuk mencapai kecemerlangan. ‘Federal Establishment Office’ atau Pejabat Perjawatan Persekutuan ditubuhkan dengan menggabungkan fungsi ‘Malayan Establishment Office’. JPA juga menjadi badan rujukan kepada perkhidmatan-perkhidmatan awam di luar tanggungjawabnya secara langsung seperti Angkatan Tentera. nama Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) telah mula digunakan bagi menggantikan Pejabat Perjawatan Malaysia. Ia berperanan menentukan supaya perkhidmatan awam memperoleh tenaga manusia yang bersesuaian dari segi bilangan. Peranannya ialah sebagai pusat penyelenggaraan seluruh jentera perkhidmatan awam. Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan. Setahun kemudian. ‘Service Branch of the Chief Secretary’s Office’ dan ‘Establishment Division. JPA juga bertanggungjawab menentukan bahawa pegawai awam memiliki kelayakan bersesuaian dan kemahiran yang tinggi untuk membolehkan tugas dijalankan dengan cekap dan berkesan. Pejabat Perjawatan Persekutuan ini berkembang menjadi satu badan kerajaan yang penting dan pada 1 Julai 1967. menyelaras dasar-dasar serta memastikan pegawai awam mendapat latihan berterusan untuk meningkatkan kemahiran dan mengawasi prestasi dan tatatertib pegawai awam. Sehubungan itu. Objektif JPA adalah: “Untuk Memastikan Supaya Kerajaan Mempunyai Organisasi Dan Keanggotaan Yang Sempurna Bagi Mencapai Kecemerlangan Perkhidmatan Awam” Oleh itu. Federal Treasury’. Selain itu. kelayakan dan kemahiran pada masa-masa yang diperlukan oleh jabatan-jabatan serta menentukan prestasi pegawai awam berada di dalam tahap yang tinggi. Perkhidmatan Awam Negeri. nama Pejabat Perjawatan Persekutuan ditukar kepada Pejabat Perjawatan Malaysia atau ‘Federal Establishment Office of Malaysia’ seiring dengan semangat pembentukan Malaysia. Peranan Jabatan Perkhidmatan Awam Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) adalah sebuah agensi pusat berkaitan dengan pegawai awam (central personnel agency). JPA turut bertanggungjawab menentukan bilangan tenaga manusia yang mencukupi bagi sesebuah kementerian/ jabatan. JPA ditempatkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Seorang Menteri di Jabatan Perdana Menteri bertanggungjawab terhadap perjalanan JPA.Sejarah Ringkas dan Peranan JPA 1. Selaras dengan peranan tersebut. JPA bertanggungjawab menentukan satu-satu kementerian/ jabatan memiliki struktur organisasi yang sesuai dan betul serta menepati tugas-tugas yang dijalankan selaras dengan peranan dan objektif jabatan tersebut.

• Peningkatan peluang kerjaya. n jay aG aji Ba in aji Be nham 19 20 aG jay aji Cow gill a ji us Tr t ed 1967 ERA 1971 PA SC A 19 72 Perkhidmatan Perundangan & Kehakiman 1973 1975 19 BA N 7 619 9 NA N RM 4 & K-3. Evolusi Skim Perkhidmatan MERDEKA B SE M LU E 1949 G anjaya Suruh 1950 Untuk Sabah & Sarawak Awam 47 19 n ha ru Su 19 56 Perkhidmatan Pendidikan Suruh anjaya G Su ru ha 19 ER A 1 KRM 62 8&9 Kini 2002 - Ma araan em S Sist n aa ar S Suruha n Diraja jaya Gaji Ibrahim Ali jaya Ga Suruhan run a DiRaja H 00 -2 La po ran G & m te is S aji a G lah jay ul an bd h ru h A Su eik Sh aji JK K 7 92 6 KRM 19 • Pengenalan PTK. iv. • 3 Kumpulan Perkhidmatan: Pengurusan Tertinggi. • Tambahan 3 prinsip: Perbandingan Adil. • Pengubahsuaian struktur Gaji & Elaun. Prinsip SSB (1992) • Mengekalkan empat (4) prinsip sedia ada di bawah Laporan JKK 1976. • Klasifikasi Perkhidmatan dan Penyusunan Semula Skim Perkhidmatan. PE M Teras SSM (2002) / 2 N AA EK RD ME KE 2 KRM Su Di ruh R a an ja ja Az ya m Ga i ji R MK 19 76 2 ji aja iR D ru Ba Suruh a DiRaj njaya Gaji a Aziz a laysi ji ya Ga hanja Suru Suffian ja DiRa 1919 ja an ya j Ga iW n so at Su C o b or mm din itte ate e Ser vic e Suruh anjaya Gaji B ucknil h ru Su i. Gaji Pokok dengan Komponen Berubah. Relativiti dan Pariti. . Pengasingan. dan Sokongan. iii. 5 GU 1 Perkhidmatan Angkatan Tentera Badan Berkanun & PBT Tidak dilaksanakan Prinsip Laporan JKK 1976 Kadar Upahan Untuk Kerja. Kelayakan Masuk dan Latihan. Gaji Bersih. Pengurusan & Profesional. • Penambahbaikan syarat-syarat perkhidmatan.3. ii.

4. 6. 14. 2. Sarawak & Brunei Sabah & Sarawak Perkhidmatan Pendidikan Perkhidmatan Perundangan & Kehakiman Perkhidmatan Angkatan Tentera Badan Berkanun & Pihak Berkuasa Tempatan Tidak Dilaksanakan - 1972 11. 12.Senarai Laporan Gaji Berkaitan Sistem Saraan Bil. 8. 10. Tahun 1919 1920 1947 1949 1950 1956 1962 1967 1971 Laporan Gaji Suruhanjaya Gaji Bucknil Subordinates Services Committee Suruhanjaya Gaji Trusted Suruhanjaya Gaji Cowgill Suruhanjaya Gaji Benham Suruhanjaya Gaji Bain Suruhangaji Gaji Watson Suruhanjaya Gaji DiRaja Suffian Suruhanjaya Gaji DiRaja Aziz Suruhanjaya Gaji DiRaja Azmi Catatan Sabah. 15. 9. 7. 5. 3. 1973 1975 1976 1992 2002 Suruhanjaya Gaji DiRaja Sheikh Abdullah Suruhanjaya Gaji DiRaja Harun Suruhanjaya Gaji DiRaja Ibrahim Ali Laporan Jawatankuasa Kabinet 1976 (JKK 1976) Sistem Saraan Baru (SSB) Sistem Saraan Malaysia (SSM) 3 . 13. 16. 1.

Perkara 5. Ketua Jabatan hendaklah terlebih dahulu mendapatkan kelulusan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. pemakaian skim-skim perkhidmatan yang sedang berkuat kuasa oleh Perkhidmatan Awam Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan adalah tertakluk kepada penerimaan Pihak Berkuasa masing-masing. skim perkhidmatan diwujudkan berdasarkan punca kuasa-punca kuasa berikut: a. Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 5. Tertakluk kepada subperaturan (1) jika apa-apa syarat yang dinyatakan dalam mana-mana skim perkhidmatan yang perlu dipinda. tertakluk kepada peruntukan mana-mana undang-undang Negeri itu. Pemakaian Oleh Perkhidmatan Selain Perkhidmatan Awam Persekutuan a. Walau bagaimanapun. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan. (1) Semua pelantikan ke dalam perkhidmatan awam hendaklah mengikut syarat yang dinyatakan dalam skim perkhidmatan yang sedang berkuat kuasa pada masa itu. dan kelayakan untuk perlantikan bagi orang-orang dalam perkhidmatan awam manamana Negeri dan syarat-syarat perkhidmatan mereka boleh dibuat peraturan oleh undang-undang Negeri dan juga. Punca Kuasa Sebagai satu dokumen yang mempunyai ikatan undang-undang. Perkara 132 (2) Perlembagaan Malaysia “ Kecuali sebagaimana selainnya diperuntukkan dengan nyata oleh Perlembagaan ini.Prinsip Pelantikan Ke Perkhidmatan Awam 1. ” b. b. tertakluk kepada peruntukan manamana undang-undang persekutuan itu. 4 . lain daripada orang-orang dalam perkhidmatan yang tersebut dalam perenggan (g) Fasal (1) boleh dibuat peraturan oleh undang-undang persekutuan dan juga. (2) 2. kelayakan untuk perlantikan bagi orang-orang dalam perkhidmatan awam dan syarat-syarat perkhidmatan mereka. oleh Raja atau Yang diPertua Negeri bagi Negeri itu ”. oleh Yang di-Pertuan Agong. Usaha penyeragaman syarat-syarat perkhidmatan bagi seluruh Perkhidmatan Awam telah wujud di antara Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan melalui Mesyuarat Menteri-menteri Besar/ Ketua Menteri Yang ke-37 pada 22 hingga 23 Februari 1980 yang memutuskan: “ Kerajaan-kerajaan Negeri mematuhi semua prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet dengan tujuan untuk mewujudkan keseragaman bagi kesemua Negeri.

Jawatankuasa Kecil Kelayakan Sains. i. Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 menyatakan: “ Jika ada keraguan dalam mana-mana skim perkhidmatan atau iklan khususnya tentang maksud kelulusan yang setaraf. Pengiktirafan kelayakan sama ada di peringkat Sijil. Ijazah Sarjana dan Ph. Jawatankuasa Tetap Penilaian dan Pengiktirafan Kelayakan (JTPPK) i. 5 .B. Diploma. Pengiktirafan Kelayakan a. Perkara 16. b. Ijazah Sarjana Muda. Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Y. Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Pembangunan) serta Naib Canselor dari Institusi-institusi Pengajian Tinggi Awam. c. Jawatankuasa Kecil Kelayakan Teknik. Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan. Perkara yang sama juga dinyatakan dalam Perkara 11. dan Jawatankuasa Kecil Kelayakan Perubatan dan Separa Perubatan. dan individu yang mempunyai kepakaran dalam bidang tertentu. Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. ” ii. maka perkara itu hendaklah dirujuk kepada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam untuk penentuan. ii. Kelayakan yang diiktiraf atau kelayakan yang diiktiraf setaraf adalah menjadi salah satu syarat utama untuk pelantikan ke dalam Perkhidmatan Awam sebagaimana yang dinyatakan dalam skim-skim perkhidmatan. Ketua Setiausaha dan Ketua Pengarah kementerian yang terlibat. ii. Jawatankuasa Tetap Penilaian dan Pengiktirafan Kelayakan dibantu oleh empat (4) Jawatankuasa Kecil Kelayakan mengikut bidang yang akan dikaji seperti berikut: Jawatankuasa Kecil Kelayakan Sastera dan Sains Kemasyarakatan. Jawatankuasa Kecil Kelayakan i. Menteri Pengajian Tinggi dan keahliannya terdiri daripada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam.D dari institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau luar negara diputuskan oleh Jawatankuasa Tetap Penilaian dan Pengiktirafan Kelayakan yang ditubuhkan secara rasminya oleh Jemaah Menteri pada 10 Oktober 1972.B. Perintah Am Bab A (1973) yang telah dimansuhkan. Pengerusi JTPPK.3. Keahlian Jawatankuasa Kecil Kelayakan terdiri daripada Ketua-Ketua Jabatan. Dekan-Dekan. Pengerusi bagi Jawatankuasa Kecil lazimnya dilantik dari kalangan ahli-ahli JTPPK oleh Y.

iii. e. Prinsip Penilaian Di antara prinsip-prinsip utama yang digunakan dalam menilai dan mengiktiraf sesuatu kelayakan ialah: i. Jurusan Kelayakan Secara umumnya. mencabar dari segi intelek dan memberi darjah autonomi dari segi membuat keputusan. pengiktirafan kelayakan-kelayakan profesional yang berkaitan dengan amalan diselaraskan antara Kerajaan dengan badan-badan profesional yang berkenaan. Bahagian Latihan. ii. Setiap Jawatankuasa Kecil Kelayakan adalah bertanggungjawab untuk mengkaji secara mendalam seterusnya membuat saranan dan perakuan pengiktirafan serta nilai taraf kelayakan-kelayakan yang berkenaan kepada JTPPK. penilaian dan pengiktirafan ke atas sesuatu kelayakan adalah bertujuan memenuhi keperluan Perkhidmatan Awam. ii. iii. Buku Jawatankuasa Tetap Penilaian Dan Pengiktirafan Kelayakan (JTPPK). Unit Pengiktirafan Kelayakan. v. Jurusan Vokasional dan Teknikal yang menggabungkan teori dan praktikal dalam proportion yang agak sama dan berorientasikan sesuatu pekerjaan. vi. Januari 2005 iv. kelayakan dari luar negara adalah dibanding dengan piawaian dan kualiti kelayakan yang serupa daripada institusi pengajian tinggi tempatan. dan keutamaan adalah diberi kepada kelayakan yang dikeluarkan oleh institusiinstitusi pengajian tinggi tempatan. penilaian dan pengiktirafan tidak berdasarkan kepada institusi tetapi kepada program dan kelayakan yang dikeluarkan.iii. nilai taraf yang diberi kepada sesuatu kelayakan akan dirujuk kepada struktur dan skim perkhidmatan dalam Perkhidmatan Awam. Jurusan Kemahiran berorientasikan praktikal yang diperolehi secara kumulatif dan lebih 70% latihan dilakukan di lokasi industri. kelayakan yang bersesuaian dengan keperluan Perkhidmatan Awam dan dinilai oleh JTPPK meliputi tiga (3) jurusan iaitu: i. Jabatan Perkhidmatan Awam.   Sumber:           6 . dan Jurusan Akademik dan Profesional yang terhasil dari program yang kompleks dari segi korpus ilmu. d.

Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) di peringkat SPM bagi perkhidmatan profesional. Syarat Kelayakan Bahasa Malaysia a.4.Peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Rendah Pelajaran Sumber: 7 .SULt 2781/Jld. dan v. Pensyarah. Jawatankuasa Jemaah Menteri pada bulan Ogos 1968 telah memutuskan supaya kelulusan dalam subjek Bahasa Melayu/ Bahasa Malaysia dijadikan sebagai satu syarat wajib untuk lantikan ke dalam perkhidmatan awam. Lulus dalam subjek Bahasa Malaysia di peringkat Sijil SRP/PMR bagi perkhidmatan Kumpulan Sokongan (peringkat SRP/ PMR dan ke bawah) dalam perkhidmatan teknikal. iv. Pelaksanaan syarat Bahasa Malaysia sebagai syarat wajib dalam skim-skim perkhidmatan adalah selaras dengan pelaksanaan Akta Bahasa Kebangsaan Tahun 1967 dan Surat Pekeliling Am Bilangan 12 Tahun 1967 yang menetapkan bahawa Bahasa Melayu/ Bahasa Malaysia hendaklah digunakan dalam semua urusan rasmi kerajaan mulai dari 1 September 1967.2/95 bertarikh 19 Februari 1974]l. Perguruan dan Perkeranian. Kepujian dalam subjek Bahasa Malaysia di peringkat Sijil Rendah Pelajaran (SRP)/ Penilaian Menengah Rendah (PMR) bagi perkhidmatan Kumpulan Sokongan (peringkat SRP/ PMR dan ke bawah) dalam perkhidmatan pentadbiran atau perkeranian. iii.: Surat PERJ. Sehubungan itu. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 1981 . b. Kepujian dalam subjek Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) bagi perkhidmatan dalam Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Kumpulan Sokongan (diploma/ STPM dan SPM) serta perkhidmatan-perkhidmatan yang mementingkan penguasaan Bahasa Melayu/ Bahasa Malaysia pada tahap yang tinggi seperti perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik. Syarat Bahasa Malaysia dalam skim-skim perkhidmatan yang sedang berkuat kuasa adalah terbahagi kepada beberapa kategori seperti berikut: i.Syarat Kelulusan Bahasa Malaysia Bagi Maksud Pengambilan . ii. membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan memuaskan bagi perkhidmatan Kumpulan Sokongan yang menetapkan syarat lantikan berpelajaran di peringkat sekolah rendah dan ke bawah. separa profesional dan teknika [Ruj. berkebolehan bertutur.

Pegawai Pergigian dan Pegawai Farmasi Bagi memastikan kekosongan jawatan-jawatan kritikal seperti jawatan Pegawai Perubatan. calon-calon berkenaan masih disyaratkan untuk lulus Bahasa Malaysia dalam tempoh percubaan sebelum disahkan dalam perkhidmatan. Syarat Bahasa Malaysia bagi pelantikan calon yang bertugas di luar negara/ mendapat pendidikan di luar negara/ mendapat biasiswa Kerajaan bagi mengikuti kursus di luar negara selepas peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran (SRP) Calon-calon berikut adalah layak dipertimbangkan untuk kelonggaran syarat Bahasa Malaysia bagi lantikan ke perkhidmatan awam: warganegara Malaysia yang ibubapanya adalah juga warganegara Malaysia yang bertugas di Jabatan-jabatan Kerajaan Malaysia di Singapura dan ia menamatkan pendidikan sekolah menengah di negara tersebut. JPA(S)324/1/1-1 Klt. ia adalah disyaratkan memperolehi kelulusan Bahasa Malaysia yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan berkenaan sebelum boleh disahkan dalam jawatan. Sekiranya berjaya dilantik.5(10) bertarikh 11 Oktober 2005: Permohonan Kelonggaran Syarat Bahasa Malaysia Bagi Pegawai Farmasi Gred U41 Di Kementerian Kesihatan Malaysia ii.4(66) bertarikh 16 September 2005: Permohonan Kelonggaran Syarat Bagi Pelantikan Pegawai Pergigian Gred U41 Yang Tidak Mempunyai Kelayakan Bahasa Malaysia Di Peringkat Sijil Pelajaran Malaysia Surat Ruj.3163/(17) bertarikh 30 Disember 1981 8 .SULIT. dan warganegara Malaysia yang mendapat biasiswa Kerajaan bagi mengikuti kursus di luar negara selepas mendapat kelulusan SRP dan anugerah biasiswa Kerajaan itu hendaklah diluluskan sebelum warganegara itu mengikut kursusn b di luar negara.JPA(S)324/1/1-1Klt. iii. Sumber : Surat Ruj. Walau bagaimanapun. warganegara Malaysia yang ibubapanya bertugas di Pejabat-pejabat Kedutaan atau lain-lain Pejabat Kerajaan Malaysia di luar negara di mana keadaan perkhidmatan ibu-bapanya menyebabkan ia terpaksa mendapatkan pendidikan persekolahan menengah di luar negara.c.8(40) bertarikh 17 November 2003: Permohonan Kelonggaran Syarat Bagi Pelantikan Pegawai Perubatan Yang Tidak Mempunyai Kelayakan Bahasa Malaysia Surat Ruj. d. Pegawai Pergigian dan Pegawai Farmasi dapat diisi dengan segera. boleh dipertimbangkan untuk lantikan ke jawatan tetap walaupun tidak memiliki kelulusan Bahasa Malaysia di peringkat SPM yang disyaratkan. Syarat Bahasa Malaysia bagi pelantikan Pegawai Perubatan. JPA(S)324/6/31 Klt. JPA. kelonggaran syarat Bahasa Malaysia di peringkat SPM telah diberi kepada penyandang skim perkhidmatan tersebut. Sumber : i. Surat Ruj.

elaun dan kemudahan) dan syarat-syarat perkhidmatan adalah berasaskan kepada prinsip-prinsip saraan yang telah ditetapkan dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet 1976 (JKK 1976) dan Sistem Saraan Baru (1992). unsur-unsur tersebut boleh dipertimbangkan sebagai kelayakan bagi maksud pelantikan. Kadar Upahan Perkhidmatan. Untuk Kerja Mengikut ii. Umumnya. Kadar Upahan Untuk Kerja Mengikut Jawatan. semakin tinggi upahan yang diterima.Sistem Saraan Malaysia 1. Sistem Saraan Malaysia (SSM) adalah penambahbaikan menyeluruh kepada Sistem Saraan Baru (SSB) bertujuan untuk memperkasa modal insan yang berasaskan pengetahuan dengan memberi keutamaan kepada peningkatan kompetensi. • Prinsip ini memerlukan seseorang calon itu memenuhi syarat kelayakan dan latihan yang ditetapkan bagi membolehkannya melaksanakan skop fungsi tugas sesebuah perkhidmatan dalam sektor awam. Prinsip Saraan i. iii. kelulusan akademik yang berkaitan hendaklah menjadi syarat asas bagi pelantikan dan penetapan gaji permulaan. Kelayakan Masuk Dan Latihan • Bagi perkhidmatan profesional. 2. Bil. • Bagi kerja-kerja yang mana keberkesanannya bergantung kepada sesuatu bakat. kemahiran. Semakin berat dan kompleks tugas dan tanggungjawab yang dijalankan. ii. Kadar Upahan Mengikut Prestasi Anggota. 1. prinsip saraan yang diterima pakai sebagai asas penetapan struktur saraan (gaji. 9 . Kadar Upah Untuk Kerja • Pemakaian prinsip ini disokong dan disesuaikan dengan beberapa prinsip tambahan seperti berikut: i. kepakaran atau pengalaman berkaitan. Terdapat enam (6) prinsip umum yang ditetapkan bermula dari pelaksanaan Laporan JKK 1976 sehingga SSM iaitu: Prinsip Saraan Huraian • Prinsip ini menetapkan bahawa seseorang pegawai yang menyandang sesuatu jawatan hendaklah dibayar upahan mengikut jenis kerja dan tanggungjawab yang dijalankan. dan iii.

Bil.

Prinsip Saraan

Huraian • Prinsip ini menetapkan supaya pegawai dibayar gaji yang mencukupi untuk menyara keperluan hidup asas (living wage) yang mengandungi keperluan bagi makanan, pakaian dan perumahan. • Ia juga mengandungi unsur komponen tambahan yang boleh berubah-ubah mengikut keperluan dan keadaan semasa. Komponen ini mengandungi bayaran-bayaran yang mengambil kira faktor berikut: i. prestasi ekonomi negara; perkhidmatan yang

3.

Gaji Pokok Dengan Komponen Berubah

ii. kedudukan sesuatu dianggap kritikal; dan

iii. penyediaan imbuhan bersifat galakan bagi perkhidmatan yang memerlukan kemahiran, kepakaran dan pengalaman yang khusus. • Prinsip Perbandingan Adil menetapkan saraan yang diterima oleh pegawai perlulah munasabah dan secara keseluruhannya setanding dengan saraan semasa bagi jawatan setaraf di pasaran bagi membolehkan sektor awam menarik dan mengekalkan modal insan berpengetahuan dan berkemahiran. • Prinsip ini menekankan kedudukan relatif, sama ada di dalam skim perkhidmatan yang sama (vertical relativity), ataupun di antara gred dalam skim-skim perkhidmatan yang berlainan (horizontal relativity) tetapi terhad kepada sesuatu Kumpulan Perkhidmatan sahaja. • Prinsip ini mengasingkan pentadbiran saraan bagi Badan-Badan Berkanun tertentu yang mempunyai kemampuan dari segi sumber kewangan dan jentera organisasi yang kukuh daripada sistem saraan sektor awam yang lain. 6. Pengasingan • Ia untuk memberi kebebasan dan tanggungjawab sepenuhnya kepada agensi-agensi tersebut untuk mengendalikan sendiri saraan masing-masing. • Pengasingan juga diguna pakai dalam mengurus perkhidmatan-perkhidmatan tertentu dalam sektor awam yang mana atas sifat-sifat tersendirinya lebih sesuai diperuntuk saraan yang berasingan.

4.

Perbandingan Adil

5.

Relativiti Dan Pariti

10

2.

Istilah-istilah dalam Perkhidmatan Awam

Bil.

Istilah

Definisi Satu dokumen yang mengandungi syarat-syarat bagi melantik seseorang ke mana-mana perkhidmatan dalam Perkhidmatan Awam seperti syarat kelulusan atau kelayakan akademik yang diperlukan, syarat umur, syarat pengalaman dan kemahiran serta gaji yang ditawarkan bagi jawatan tertentu di dalam perkhidmatan. Di samping itu, dimasukkan juga syarat-syarat bagi pengesahan jawatan, kenaikan pangkat dalam perkhidmatan tersebut, dan peperiksaanpeperiksaan atau latihan yang diperlukan dalam perkhidmatan. Skim perkhidmatan yang menggabungkan Kumpulan Perkhidmatan yang lebih rendah dengan Kumpulan Perkhidmatan yang lebih tinggi, contohnya kelompok Kumpulan Sokongan berkelayakan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), Kumpulan Sokongan berkelayakan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau diploma dengan Kumpulan Pengurusan dan Profesional. Skim perkhidmatan yang fungsi perkhidmatannya tidak diperlukan lagi berikutan pengambilalihan skop fungsinya oleh perkhidmatan lain atau diasingkan saraannya daripada perkhidmatan awam.

1.

Skim Perkhidmatan

2.

Skim Perkhidmatan Bersepadu

3.

Skim Perkhidmatan Jumud

11

3.

Kumpulan Perkhidmatan i. Kumpulan Perkhidmatan adalah kelompok perkhidmatan yang disusun mengikut keutamaan peranan, prinsip-prinsip kumpulan gaji dan kelayakan akademik yang ditetapkan sebagai syarat kelayakan masuk. Di bawah pelaksanaan SSB dan seterusnya SSM, struktur perkhidmatan sektor awam dibahagikan kepada tiga (3) Kumpulan Perkhidmatan iaitu Kumpulan Pengurusan Tertinggi, Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan Sokongan. Ciri-ciri kumpulan tersebut adalah seperti berikut:

ii.

Bil.

Kumpulan Perkhidmatan

Definisi Kumpulan Perkhidmatan berbentuk kenaikan pangkat daripada Kumpulan Pengurusan dan Profesional bagi jawatanjawatan strategik. Penyandang bertanggungjawab menggubal dasar-dasar berkaitan fungsi organisasi. Ia terdiri daripada Gred Jawatan Utama C dan ke atas. Juga mengandungi gred kenaikan pangkat ke jawatan Khas C dan ke atas bagi skimskim perkhidmatan tertentu seperti perubatan dan pensyarah. Kumpulan Perkhidmatan yang terdiri daripada skim perkhidmatan yang memperuntuk syarat kelayakan masuk sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda atau kelayakan-kelayakan lain yang lebih tinggi yang diiktiraf oleh Kerajaan. Kumpulan Perkhidmatan yang terdiri daripada skim-skim perkhidmatan memperuntuk syarat kelayakan masuk peringkat diploma dan ke bawah yang diiktiraf oleh Kerajaan.

1.

Pengurusan Tertinggi

2.

Pengurusan Dan Profesional

3.

Kumpulan Sokongan

4.

Kumpulan Pengurusan Tertinggi Dalam menjamin pengurusan sektor awam yang lebih berkesan, wujud satu keperluan penting bagi meningkatkan keupayaan dan kualiti kepimpinan pengurusan organisasi. Kepimpinan yang dinamik, berdaya inovatif dan kreatif memiliki peranan strategik ke arah meningkatkan kemampuan perkhidmatan awam dalam menghadapi perubahan dan cabaran-cabaran dalam proses pembangunan negara.

12

dan sebagai satu langkah strategik dalam usaha jangka panjang menerapkan nilai dan budaya persaingan yang mementingkan kebolehan dan prestasi berkualiti dalam perkhidmatan awam. 7. tugas dan tanggungjawab penyandang Jawatan Utama ini adalah: i. Pewujudan Jawatan Utama ini adalah berdasarkan keperluan berikut: i. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 18 Tahun 2007 . 6. ii. 2. 3.  13 . Selaras dengan taraf dan kedudukannya dalam perkhidmatan awam. kerajaan telah mewujudkan Jawatan-Jawatan Utama di peringkat Pengurusan Tertinggi dalam perkhidmatan-perkhidmatan tertentu. ii. Oktober 1991. merumus. menerajui dan menyelaras tugas-tugas perancangan dan pembentukan program-program pelaksanaan. 4. Struktur gred bagi Jawatan Utama adalah seperti berikut: Bil. 1. meningkatkan kemampuan dan kualiti kepimpinan pengurusan dalam pentadbiran awam. menyelaras. dan memastikan pengurusan dan penggunaan sumber-sumber organisasi secara berkesan dengan penuh tanggungjawab dan akauntabiliti iii. iv. menarik. mengawas dan menilai pelaksanaan program-program organisasi. 5. mendorong dan mengekalkan anggota Kumpulan Pengurusan Tertinggi yang berkualiti dan dinamik.Perubahan Kenaikan Gaji Tahunan Bagi Kumpulan Pengurusan Tertinggi Sektor Awam] 1                                                               Dikekalkan di bawah pelaksanaan SSM. Jawatan Utama Di dalam Sistem Saraan Baru (SSB) 19921. menggubal dan memberi nasihat dasar berkaitan bidang fungsi organisasi. iii.a. Jawatan Utama Ketua Setiausaha Negara Utama Turus I Utama Turus II Utama Turus III Utama ‘A’ Utama ‘B’ Utama ‘C’ Gred Gaji VU1 VU2 VU3 VU4 VU5 VU6 VU7 [Sumber: Laporan Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Gaji Sektor Awam.

2. Pewujudan lapisan gred baru ini bertujuan: i. Jawatanjawatan ini tidak bersifat pengurusan ataupun strategik. Jawatan Gred Khas Gred Khas ‘A’ Gred Khas ‘B’ Gred Khas ‘C’ Gred Gaji VK5 VK6 VK7 (Sumber: Laporan Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Gaji Sektor Awam. 3. dan satu lapisan gred baru bagi Kumpulan Sokongan berkelayakan Penilaian Menengah Rendah (PMR)/ Sijil Rendah Pelajaran (SRP) dan ke bawah. ii. iv. Lapisan gred baru yang diwujudkan adalah seperti berikut: i. iii. Oktober 1991) 5. satu (1) lapisan gred baru bagi Kumpulan Sokongan berkelayakan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan setaraf. 1. c. memberi imbuhan dan mengekalkan anggota berprestasi cemerlang. menggalakkan pembelajaran dan pembangunan diri anggota. dan memperbaiki peluang kenaikan pangkat anggota. mewujudkan jawatan mengikut gred yang sesuai. satu (1) lapisan gred baru bagi Kumpulan Sokongan berkelayakan Diploma/Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) dan setaraf. Struktur gred bagi Jawatan Gred Khas adalah seperti berikut: Bil. Lapisan Gred Baru a. ii. b. Jawatan Gred Khas Sementara itu. Tambahan lapisan gred baru bagi setiap skim perkhidmatan dilaksanakan berdasarkan kriteria berikut:                                                              2  Dikekalkan di bawah pelaksanaan SSM  14 . iii. Tambahan lapisan gred baru yang diperkenalkan adalah merupakan gred kenaikan pangkat dan keputusan kenaikan pangkat ke gred berkenaan terletak di bawah kuasa Lembaga Kenaikan Pangkat berkenaan. iv. dua (2) lapisan gred baru bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional. SSB2 juga mewujudkan Jawatan-Jawatan Gred Khas sebagai pengiktirafan tahap kepakaran dan pengalaman penyandang.b.

Gred 2. Kumpulan Perkhidmatan Lapisan Gred SSB Gred N1 Lapisan Gred Baru SSM Kekal Gred Baru Kekal Gred Baru Kekal Gred Baru Kekal  Kekal  Gred Baru Kekal  Kekal  Gred Baru Kekal Gred Baru SSM N54 N52 N48 N44 N41 N36 N32 N27 N26 N22 N17 N4 N1 Pengurusan dan Profesional Gred N2 Gred N3 Sokongan (Diploma/STPM dan setaraf) Sokongan (SPM dan setaraf) Sokongan (PMR/SRP dan ke bawah) Gred N5 Gred N6 Gred N7 Gred N9 Gred N13 15 . v. d. ii. skim-skim perkhidmatan bagi Kumpulan Sokongan berkelayakan Diploma/ STPM dan SPM yang mempunyai kurang daripada tiga lapisan ditambah satu lapisan gred. Gred 1 ditambah dua lapisan gred menjadi lima lapisan.i. skim-skim perkhidmatan bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang mempunyai dua lapisan. Bagi skimskim perkhidmatan dalam Kumpulan Sokongan. iii. iaitu Gred 3 dan Gred 2 ditambah dua lapisan gred menjadi empat lapisan. skim-skim perkhidmatan bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang mempunyai satu lapisan. iv. Pewujudan jawatan bagi lapisan gred baru adalah tertakluk kepada penelitian lanjut mengikut keperluan organisasi dari segi peranan dan tugas. Contoh tambahan lapisan gred baru bagi Klasifikasi Perkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan (N) adalah seperti jadual di bawah: e. Lapisan gred baru ini diwujudkan sebagai lapisan gred pertengahan untuk skimskim perkhidmatan dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional. lapisan gred baru ini adalah satu gred lebih tinggi daripada gred kenaikan pangkat yang tertinggi yang sedia ada. dan skim-skim perkhidmatan bagi Kumpulan Sokongan berkelayakan PMR/SRP ke bawah yang mempunyai satu lapisan ditambah dengan satu lapisan gred. iaitu Gred 3. skim-skim perkhidmatan bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang mempunyai tiga lapisan. iaitu Gred 3 ditambah satu lapisan gred menjadi dua lapisan.

g. (Sumber: Laporan Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Gaji Sektor Awam : Sistem Saraan Malaysia. ii. Laporan SSM Oktober 2002) h. (Rujuk Lampiran D2. lapisan gred kedua adalah gred lantikan lateral dan juga gred kenaikan pangkat.f. (Rujuk Lampiran D4 & D5. Ini bersesuaian dengan peranan dan fungsi bidang tugas skim-skim perkhidmatan tersebut. diperuntukkan satu lapisan gred tambahan iaitu lapisan gred pertengahan di antara Gred 2 dan Gred 1. Laporan SSM Oktober 2002) Lapisan gred baru juga tidak diperuntukkan kepada 94 skim perkhidmatan yang dijumudkan (29 skim perkhidmatan di bawah Laporan JKK 1976 dan 65 skim perkhidmatan di bawah SSB 1992). dan angka genap untuk gred kenaikan pangkat. bermula dengan angka 1 bagi gred yang terendah dan diikuti dengan angka yang lebih besar bagi gred yang lebih tinggi. angka ganjil untuk gred lantikan. dan SPM serta setaraf yang mempunyai tiga lapisan gred atau lebih. Polis. 16 . Skim-skim perkhidmatan bagi Kumpulan Sokongan berkelayakan PMR/ SRP ke bawah yang mempunyai dua lapisan gred atau lebih kekal dengan gred sedia ada. Perkhidmatan Tentera. peluang kenaikan pangkat dalam skim perkhidmatan yang dijumud masih dikekalkan. Bagi skim perkhidmatan Pensyarah Universiti/ Perubatan/ UiTM. dan Skim-skim perkhidmatan dalam Kumpulan Sokongan berkelayakan Diploma/ STPM dan setaraf. Gred Jawatan dan Kod Gaji Kaedah yang digunakan bagi menentukan gred jawatan dan kod gaji di bawah SSM adalah berdasarkan kaedah numeric data range iaitu satu set angka mengikut susunan nombor menaik bagi menyeragamkan semua gred jawatan dan kod gaji. i. Walau bagaimanapun. Bilangan angka numeric data range adalah berdasarkan kriteria kelayakan masuk dan bilangan kenaikan pangkat dalam setiap skim perkhidmatan. (Rujuk Lampiran D3. penggelaran gred jawatan dan gred gaji dilaksanakan seperti berikut:     a. Bagi perkhidmatan dan skim-skim perkhidmatan yang mana gred sedia ada mencukupi dalam menampung keperluan organisasi. Perkhidmatan dan skim-skim perkhidmatan tersebut adalah seperti berikut: i. Berdasarkan kepada kriteria tersebut. Bomba dan Penjara. Ini adalah selaras dengan dasar yang tidak membenarkan pengambilan dibuat bagi perkhidmatan yang telah dijumudkan. Bagi skim perkhidmatan bersepadu yang mengandungi beberapa gred meliputi satu atau lebih Kumpulan Perkhidmatan. Laporan SSM Oktober 2002) j. Skim perkhidmatan ini turut diperakukan untuk lapisan gred tambahan mengikut kaedah pewujudan tambahan lapisan gred di atas. Oktober 2002) 6. b. c. tiada tambahan lapisan gred baru diperuntukkan. Ini adalah berikutan dengan penekanan kepada pekerja berpengetahuan dan multi skilling.

Pemakaian numeric data range mengikut kelayakan masuk adalah seperti jadual di bawah: Bil. 4. 3. Oktober 2002) 17 . Kelayakan Masuk Ijazah Sarjana Muda atau lebih tinggi Diploma/ STPM SPM PMR/SRP dan ke bawah Gred 41-54 27-40 17-26 1-16 (Sumber: Laporan Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Gaji Sektor Awam : Sistem Saraan Malaysia. 2. 1.

3 Sarjana . PP Bilangan 1 Tahun 1995 PP Bilangan 2 Tahun 1995 Surat edaran JPA Ruj.D . 5. pemberian HPG dipanjangkan kepada skim-skim perkhidmatan tertentu yang dikenalpasti di bawah prinsip ‘need to have’ seperti berikut: Pekeliling Perkhidmatan (PP) Skim Perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah a.2 Diploma . 18 . Pensyarah KUSZA c.D . 6. 1.3 Ph. Hadiah Pergerakan Gaji (HPG) merupakan dasar pemberian faedah pelarasan gaji ke matagaji permulaan yang lebih tinggi bagi pegawai-pegawai awam yang memperolehi kelayakan yang lebih tinggi semasa dalam perkhidmatan. Pensyarah Universiti Pegawai Penyelidik 44 skim perkhidmatan (Rujuk perenggan 3) Pegawai Sistem Maklumat Pembantu Veterinar Pegawai Psikologi Bil.3 Sarjana .2 Ph. PP Bilangan 4 Tahun 1994 2. Bil. HPG STPM . 3. Seiring dengan perkembangan semasa. Pensyarah ITM b. 3 (58) bertarikh 2 Disember 1995 PP Bilangan 35 Tahun 2005 PP Bilangan 29 Tahun 2007 * Bagi anggota yang berada di matagaji lebih rendah daripada matagaji permulaan kelayakan lebih tinggi akan diberi HPG ke matagaji permulaan kelayakan lebih tinggi.2 Ph. JPA(S)324/6/43 Klt. iii.D .Hadiah Pergerakan Gaji 1. 4.3 1 HPG* 1 HPG*  1 HPG*  1 HPG*  ii. Latar Belakang i. Jika anggota berada pada matagaji permulaan atau telah melepasi matagaji permulaan kelayakan lebih tinggi akan diberi satu HPG sahaja. Tujuan utama pemberian HPG adalah bagi mengatasi masalah pelangkauan gaji yang berlaku di kalangan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah berikutan daripada pemansuhan banded scale semasa pelaksanaan Sistem Saraan Baru.

KP4 KX7. 1. 3. 6. A6 C7. 3. N5 N6. 1. KP4 KP5. * Kelayakan lebih tinggi yang diperolehi ketika dalam perkhidmatan dinyatakan sebagai syarat lantikan dalam skim perkhidmatan. 5. 1. ii. * Bagi skim perkhidmatan yang memperuntuk lantikan di gred kenaikan pangkat (lateral entry). N5 N6. N5 N9. G5 J7. 7. E G J 1. Kriteria Pemberian HPG i. N5 . K 3. Skim-skim Perkhidmatan Yang Layak Menerima HPG (Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2. N5 N9. P2 atau P3 dalam gred gaji maisng-masing. N5 N6. SKIM PERKHIDMATAN Pemeriksa Kereta Motor Pembantu Galian Penolong Pegawai Kimia Bumi Penolong Pegawai Sains Penolong Pegawai Makmal Filem Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi Penolong Pengurus Taman/ Ladang Merinyu Tali Air Penolong Pegawai Keselamatan Penolong Pegawai Pertahanan Awam Penolong Pegawai Pendaftaran Penolong Pegawai Pendaftaran Penolong Penguasa Imigresen Penolong Penguasa Penjara Pembantu Undang-Undang Jurubahasa Penolong Pegawai Tadbir Pembantu Tadbir (Perkeranian/ Operasi) Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) Penolong Pegawai Penerbitan Pembantu Penerbitan Penolong Pegawai Penguatkuasa Penolong Pengurus Asrama Penolong Pegawai Perangkaan Penolong Pegawai Penyelidik Sosial 19 GRED A7. N7 N9. N 5. 3. 6. L 1. C4 C5. C 2. N7. C4 C5. 8. 1. KP4 KP5. KX6 L5. 4. J6 KP5. 2. N5 N6. 2 Tahun 1995) KLASIFIKASI A 1. HPG diberi hanya pada gred lantikan bukan di setiap gred lateral entry tersebut. dan iii. 1. Pegawai berada di gred lantikan. L6 N6. 9. 4. C6 C5. Tertakluk kepada adanya ruang pergerakan gaji secara mendatar mengikut Peringkat (P) di mana seseorang pegawai itu berada iaitu P1. N7 N6.2. L4 L7. KP4 KP5. E4 G6. 4. C4 E5. KP4 KP5. 2.

W5 10. 2. S 6. S4 S5. 8. 9. Penolong Pegawai Kesatria 11. SKIM PERKHIDMATAN Penolong Pegawai Penyelidik Pembantu Penyelidik Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Penolong Pegawai Arkib Penolong Kurator Penolong Pegawai Perpustakaan Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat Penolong Pegawai Belia dan Sukan Penolong Pegawai Perhubungan Perusahaan Penolong Pegawai Penerangan Penolong Kaunselor GRED Q6. S4 S5. 4. S4 S5. W5 W6. 2. S4 S5. W 3. S4 S5. S4 S5. U6 W6. JUMLAH Jurupulih Perubatan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan Penolong Penguasa Kastam Penolong Juruaudit Pembantu Juruaudit 44 SKIM PERKHIDMATAN 20 . 4. W5 W6. W5 W8. 5.KLASIFIKASI Q 1. 5. S4 S5. S4 S5. 1. Q5 Q8. W7 W6. 1. Q7 S5. S4 U8. S4 S5. Penolong Pegawai Perancang Bahasa U 1. U7. 3. S4 S5. 2. 7.

2008 Pengguguran dua (2) Skim Perkhidmatan Tukang K1 dan Tukang K2 serta satu disiplin iaitu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (ketukangan) dan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan diploma (ketukangan). dan 5. 17 Tahun 2007 . 1. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. Pembantu Teknik Kapal Terbang. 2005 Tambahan satu (1) skim perkhidmatan Pengajar (bidang kejururawatan) Tambahan lima (5) skim perkhidmatan baru iaitu Pegawai Kawalan Trafik Udara. Tambahan empat (4) skim perkhidmatan iaitu Pegawai Pergigian. 10(45) SK1 (8) bertarikh 24 Mei 2005 2. Tambahan dua (2) disiplin baru. Surat JPA(S)256/21/3-2 Klt. Pembantu Perubatan. 1992 19 skim perkhidmatan dan disiplin tertentu di bawah tiga (3) lagi skim perkhidmatan ditetapkan sebagai kritikal. 21 .PERKHIDMATAN KRITIKAL Pensejarahan Perkhidmatan Kritikal Bil. Pegawai Farmasi. dan Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera. Surat JPA(S)256/21/3-2 Klt. Pergigian dan Farmasi.Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal bertarikh 11 Disember 2007. Penolong Jurutera Laut. Tahun Perkara Pelaksanaan Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (BIPK). 2003 4. Sumber Rujukan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1991 Pelaksanaan Sistem Saraan Baru berdasarkan Laporan Jawatankuasa Khas Mengenai Gaji Sektor Awam 1991. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002 Pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia Bagi Anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan. 2002 3. Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara. 8(25) bertarikh 29 Januari 2003. Penerbit Rancangan.

24(6) bertarikh 20 Mei 2008. Pemanjangan kemudahan BIPK kepada Pensyarah (Kejururawatan) di Jabatan Sains Kejururawatan. Tahun Perkara Pengiktirafan semula dua (2) Skim Perkhidmatan Tukang K1 dan Tukang K2 serta satu disiplin iaitu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (ketukangan) dan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan diploma (ketukangan) sebagai Perkhidmatan Kritikal. 28(32) bertarikh 21 April 2009. Universiti Malaya. Sumber Rujukan Surat JPA(BPO)(S)256/21/3-2 Klt.Bil. Pemanjangan kemudahan BIPK kepada Pensyarah Pelatih Pergigian dan Perubatan Gred DU45 Di IPTA. 26 (42) bertarikh 2 Disember 2008 Surat JPA(BPO)(S)256/21/3-2 Klt. Pemberian kemudahan BIPK pada kadar sebenar kepada Pegawai Perubatan yang sedang mengikuti latihan kepakaran melalui Sistem Tertutup serta Pegawai Pergigian yang sedang mengikuti Sarjana Pergigian. 6. Fakulti Perubatan. 7. 2009 Surat JPA(BPO)(S)256/21/3-2 Klt. 22 . 2008 Surat JPA(BPO)(S)256/21/3-2 Klt. 29(15) bertarikh 17 Julai 2009.

20. 15. 3. 16. 4. 12. 10. 17. 22. 19. 9. 14. 23. 24. 11. 18. 21. 2. 5. 6.Senarai Perkhidmatan Kritikal Pada 1 Januari 20091 BIL 1. Arkitek Jururawat Jurutera SKIM PERKHIDMATAN Juruterbang/ Pemeriksa Juruterbang Juruukur Bahan Pegawai Ehwal Ekonomi (di MIDA dan MATRADE) Pegawai Farmasi Pegawai Kawalan Trafik Udara Pegawai Laut Pegawai Penyelidik Pegawai Pergigian Pegawai Perikanan (kejuruteraan) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (kejuruteraan dan ketukangan*) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (kejuruteraan dan ketukangan*) Pegawai Pertanian (kejuruteraan) Pegawai Perubatan (termasuk mereka yang mengikuti latihan kepakaran di bawah Sistem Terbuka) Pegawai Undang-Undang Pembantu Pegawai Latihan Vokasional/ Penolong Pegawai Latihan Vokasional/ Pegawai Latihan Vokasional Pembantu Perubatan Pembantu Teknik Kapal Terbang Pemeriksa Kapal Terbang Pemeriksa Kilang dan Jentera Pengajar (kejururawatan dan Pembantu Perubatan) Penjaga Jentera Elektrik 1 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 17 Tahun 2007 23 . 7. 8. 13.

* Surat Edaran JPA(BPO)(S)256/21/3-2 Klt. 24 . ukur bahan. 35. ukur bahan.BIL 25. 33. 30. 34.24(6) bertarikh 20 Mei 2008. perundangan. 29. SKIM PERKHIDMATAN Penolong Pegawai Laut Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera Penerbit Rancangan Pensyarah Perubatan Pensyarah Pergigian Pensyarah UiTM (kejuruteraan. 31. seni bina. 28. 26. ukur bahan dan seni bina) Tukang K1* Tukang K2* 32. seni bina. farmasi dan kejururawatan) Pensyarah Universiti (kejuruteraan. 27. farmasi dan kejururawatan) Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi (kejuruteraan. perundangan.

Kriteria-kriteria Penentuan Perkhidmatan Kritikal a. Peranan dan sumbangan perkhidmatan ke arah pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara berdasarkan bidang-bidang fungsi yang telah diberi keutamaan di bawah rancangan-rancangan pembangunan negara; Kedudukan persaingan dalam pasaran buruh bagi tenaga anggota terlatih yang diperlukan, meliputi pertimbangan ke atas faktor-faktor seperti kedudukan penawaran dan permintaan, kadar pusing ganti, dan kadar saraan di pasaran bagi kategori tenaga kerja berkenaan; Kelayakan dan kebolehan yang perlu ada pada perkhidmatan iaitu dari segi kelayakan dan latihan, pengalaman, kepakaran, kemahiran dan bakat; dan Keadaan persekitaran tempat kerja yang dilihat dari segi kesan-kesan kepada kesihatan, pendedahan kepada risiko-risiko kemalangan dan sistem waktu kerja yang digunakan.

b.

c. d.

Syarat Pemberian Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal a. b. Mempunyai kelayakan/ kelulusan yang disyaratkan dalam skim-skim perkhidmatan yang telah ditetapkan sebagai Perkhidmatan Kritikal; Dilantik sebagai pegawai tetap/ sementara/ kontrak (pegawai kontrak dari dalam dan luar negara) dalam perkhidmatan-perkhidmatan yang telah ditetapkan sebagai Perkhidmatan Kritikal; Berada dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional atau Kumpulan Sokongan; Menggunakan kelayakan/ kelulusan yang dimilikinya untuk menjalankan skop fungsi bidang tugas skim perkhidmatan yang telah ditetapkan sebagai Perkhidmatan Kritikal; Skim perkhidmatan Pensyarah Universiti, Pensyarah UiTM, Pensyarah Perubatan dan Pensyarah Pergigian, bidang-bidang yang layak mendapat taraf kritikal ditentukan berasaskan kepada kelayakan yang diperolehi pegawai berkenaan pada peringkat sarjana/ doktor falsafah (Ph.D) dan bukannya pada peringkat ijazah pertama; Bagi skim perkhidmatan Pensyarah UiTM yang memperuntuk gred lantikan pada DM41, bidang-bidang yang layak mendapat taraf kritikal ditentukan berasaskan kepada kelayakan yang diperolehi pegawai berkenaan pada peringkat ijazah sarjana muda; Pegawai Perubatan dan Pegawai Pergigian yang mengikuti kursus Sarjana Perubatan atau Pergigian yang mana berkenaan di bawah program kepakaran yang dilaksanakan di dalam negara mengikut Sistem Terbuka layak diberi Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal mengikut kadar sebenar sebulan; Pegawai Perubatan dan Pegawai Pergigian yang mengikuti kursus Sarjana Perubatan atau Pergigian yang mana berkenaan di bawah program kepakaran yang dilaksanakan di dalam negara mengikut Sistem Tertutup layak diberi Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal atas kadar separuh daripada kadar sebenar sebulan;

c. d. e.

f.

g.

h.

25

i.

Jururawat serta Pembantu Perubatan yang mengikuti kursus Post Basic yang dikendalikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mana berkenaan, melaksanakan skop fungsi bidang tugas dan tanggungjawab sepenuh masa di samping berkursus, dibenarkan diberi Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal sepanjang tempoh berkursus tersebut; Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (kejuruteraan dan ketukangan) dan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (kejuruteraan dan ketukangan) yang mengajar di sekolah menengah perlu memenuhi syarat peruntukan waktu minimum mengajar sekurang-kurangnya mengajar 15 waktu seminggu; dan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (kejuruteraan dan ketukangan) dan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (kejuruteraan dan ketukangan) yang diberi Bayaran Insentif Subjek Pendidikan tidak layak menerima Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal.

j.

k.

Kadar Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal a. 5% daripada gaji pokok sebulan untuk Kumpulan Pengurusan dan Profesional kecuali bagi Pegawai Perubatan, Pegawai Pergigian, Pegawai Farmasi, Pensyarah Perubatan, Pensyarah Pergigian, Pensyarah Universiti (farmasi) dan Pensyarah UiTM (farmasi) adalah RM750 sebulan tanpa mengikut gred; 10% daripada gaji pokok sebulan untuk Kumpulan Sokongan kecuali bagi Jururawat dalam Kumpulan Sokongan adalah 15% daripada gaji pokok sebulan; 10% daripada gaji pokok sebulan secara Khas Untuk Penyandang kepada Jururawat dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang terlibat dalam pelaksanaan opsyen tukar lantik ke skim perkhidmatan Jururawat Bersepadu mengikut surat JPA(S)(BPO)256/21/3-2 Klt.10(45) SK1(9) bertarikh 24 Mei 2005; dan 10% daripada gaji pokok sebulan secara Khas Untuk Penyandang kepada Jururawat yang terlibat dalam pelaksanaan opsyen tukar lantik ke skim perkhidmatan Pengajar (kejururawatan) mengikut surat JPA(S)(BPO)256/21/3-2 Klt.10(45) SK1(8) bertarikh 24 Mei 2005.

b. c.

d.

26

Pemberhentian Pemberian BIPK a. Pegawai yang mengambil cuti-cuti berikut: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. cuti tanpa gaji; cuti belajar tanpa gaji; cuti separuh gaji; cuti belajar separuh gaji; cuti belajar bergaji penuh kerana berkursus melebihi tiga (3) bulan; cuti rehat yang melebihi 28 hari berturut-turut; cuti haji yang melebihi 28 hari berturut-turut; cuti sakit yang melebihi 28 hari berturut-turut; cuti bersalin; dan kombinasi mana-mana jenis cuti di perenggan (vi), (vii), (viii) dan (ix) di atas yang melebihi 28 hari berturut-turut.

b.

Pegawai dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang memangku jawatan Gred Utama/ Gred Khas selama tempoh pemangkuan.

27

Rasional pembentukan Klasifikasi Perkhidmatan ini adalah bagi membolehkan perhatian khusus dan berasingan dalam pelbagai aspek pengurusan personel boleh diberi kepada perkhidmatan-perkhidmatan mengikut keutamaan dan kepentingan. 17. 4. 8. 18. 10. 1. 20. Konsep Klasifikasi Perkhidmatan diperkenalkan di bawah pelaksanaan Sistem Saraan Baru pada 1 Januari 1992 apabila kesemua 576 skim perkhidmatan di bawah Laporan JKK 1976 telah digabungkan menjadi 274 skim perkhidmatan. 7. sebanyak 21 Klasifikasi Perkhidmatan telah diwujudkan seperti berikut: Senarai Klasifikasi Perkhidmatan Pada 1 Januari 2010 Bil. 11. . 14. 15. Klasifikasi Perkhidmatan Pengangkutan Bakat dan Seni Sains Pendidikan Ekonomi Sistem Maklumat Pertanian Kejuruteraan Keselamatan dan Pertahanan Awam Perundangan dan Kehakiman Tadbir dan Diplomatik Pentadbiran dan Sokongan Pencegahan Penyelidikan dan Pembangunan Mahir/ Separuh Mahir/ Tidak Mahir Perkhidmatan Sosial Perubatan dan Kesihatan Kewangan Penguatkuasa Maritim Polis Angkatan Tentera Malaysia 28 Kod A B C D E F G J K L M N P Q R S U W X Y Z 1 Januari 1992 1 Januari 2005 1 November 2002 1 Januari 1992 1 November 2002 1 Januari 2009 1 Januari 1992 1 November 2002 Tarikh Kuatkuasa SSB SSM 2. 5. 13. 19. Selaras dengan penggabungan tersebut. 16. Berdasarkan kajian yang telah dibuat terhadap peranan dan bidang-bidang fungsi yang perlu dijalankan oleh sektor awam. terutamanya dalam konteks proses pembangunan negara masa hadapan. 2. skim-skim perkhidmatan juga telah digolongkan kepada beberapa Klasifikasi Perkhidmatan mengambil kira kesamaan atau kesetandingan perkhidmatan dari segi peranan dan fungsi. 21. 6.Konsep Klasifikasi Perkhidmatan 1. 9. 12. 3.

Fungsi Utama Perkhidmatan Mengikut Klasifikasi 1. dan e. Fungsi-fungsi Utama a. 29 . Memastikan keselamatan pengangkutan darat melalui kawalan dan pengurusan ke atas kenderaan bermotor dan pemandu. Menguatkuasakan akta-akta yang berkaitan. penggambaran tarian dan hiasan). Menerbitkan filem-filem dan mempersembahkan program seni budaya untuk tujuan hiburan. Perkhidmatan Pengangkutan (A) Definisi: Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab dalam bidang pengangkutan (pengoperasian dan penguatkuasaan). galakan kebudayaan. Mengawas dan melaksanakan pengangkutan udara dari segi perkhidmatan dan penerbangan. Mengurus hal ehwal maritim. penyelidikan dan pembangunan seni muzik. menarik pelancongan dan memberi kesedaran dan kefahaman kepada rakyat mengenai dasar-dasar kerajaan. dan d. lukisan. c. Fungsi-fungsi Utama a. c. d. 2. b. Menerbitkan rancangan-rancangan media elektronik bagi mewujudkan komunikasi yang berkesan antara kerajaan dan rakyat ke arah pencapaian Dasar Kebudayaan Kebangsaan. Melahirkan ciptaan-ciptaan seni (muzik. mendidik. Membangunkan program-program kesenian. Perkhidmatan Bakat Dan Seni (B) Definisi: Perkhidmatan-perkhidmatan yang bidang tugasnya memerlukan bakat kreativiti dan/ atau kemahiran seni. b. Membuat persembahan kesenian.

DM. DG. Alam Sekitar b. dan d. siasatan dan nasihat dalam bidang sains. 4. Memberi perkhidmatan cerakinan. Fungsi-fungsi Utama Perlombongan a. Mengawasi perjalanan institusi pendidikan awam dan swasta. Melaksana dan menilai program pendidikan. Memberi pendidikan (sekolah rendah. galian. Pemakanan e. menengah dan tinggi). Fungsi-fungsi Utama a. kajibumi. DU. b. Merancang. Merancang dasar dan program pendidikan negara. Membekalkan perkhidmatan kajicuaca termasuk memungut data mengenai cuaca dan ramalan kajicuaca. c. menilai. Perkhidmatan Pendidikan (DS. Menjalankan kerja-kerja analisis dan pengawasan mutu makanan serta penyediaan makanan yang sesuai dan seimbang. DGA. 30 . Perkhidmatan Sains (C) Definisi: Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya memberi khidmat kepakaran analisis dan kawalan yang berkaitan dengan alam sekitar. Kajicuaca d.3. DH) Definisi: Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab secara langsung dalam bidang pendidikan/ pengajian akademik. Umum f. dan g. Menguatkuasakan akta-akta yang berkaitan. c. Mengawas keselamatan aktiviti perlombongan. Menjalankan penyelidikan dan ujian dalam bidang-bidang yang berkenaan. pemakanan dan sains tulen. DUG. menyelaras dan menjalankan aktiviti pengurusan alam sekitar. menyusun.

Fungsi-fungsi Utama a. Membangunkan sistem maklumat pengurusan berkomputer mengikut keperluan agensi-agensi. pelancongan dan perikanan). Merangka program pembangunan ekonomi (hutan. pemprosesan dan penstoran data berkomputer. Memberi khidmat nasihat/ kepakaran kepada kumpulan sasaran. dan f. Menguatkuasa akta-akta yang berkaitan. perusahaan. e. e. Perkhidmatan Ekonomi (E) Definisi: Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab dalam aktiviti-aktiviti perdagangan. perindustrian dan pemasaran. c. Mentadbir dan menguatkuasa akta/ pendaftaran perniagaan. dan f. Memasukkan maklumat ke dalam bank data dan bertanggungjawab atas keselamatan data-data. Merangka program penggalakan perusahaan. d. analisis. Akta Syarikat dan pendaftaran Akta Cop Dagangan. FT) Definisi: Perkhidmatan yang fungsinya terhadap dalam tugas-tugas pembangunan sistem maklumat. d. perdagangan/ perniagaan. perindustrian. Fungsi-fungsi Utama a. Melaksana dan mengawas program-program pembangunan dan perusahaan. 6. b. 31 . Merangka program-program perisian dan pengoperasian komputer. Bertanggungjawab dalam urusan penyelenggaraan sistem komputer. b. Memproses data dan mengeluarkan maklumat-maklumat seperti yang dikehendaki oleh pengguna. komoditi.5. c. Menjalankan kajian keperluan penggunaan komputer dan khidmat kepakaran berkaitan dengannya bagi agensi-agensi kerajaan. Perkhidmatan Sistem Maklumat (F.

penternakan dan perikanan. Menyediakan perkhidmatan latihan rundingcara dan menjalankan penyelidikan kejuruteraan. dan e. perikanan. b. haiwan dan perhutanan) ke arah mempertingkatkan daya pengeluaran hasil sektor pertanian. Fungsi-fungsi Utama a. Mengawal penyakit dan musuh pertanian dan yang berkaitan. Perkhidmatan Pertanian (G) Definisi: Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab di dalam pembangunan sektor pertanian. ternakan dan perhutanan (termasuk hidupan liar) yang memerlukan kelayakan dalam bidang berkaitan. Perkhidmatan Kejuruteraan (J) Definisi: Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab dalam pembangunan infrastruktur dan/ atau operasi berunsur kejuruteraan dan memerlukan kelayakan serta pengetahuan teknikal yang bersesuaian. 8. e. d. Menguatkuasakan akta-akta berkaitan. d. menguji. Menguatkuasakan akta-akta yang berkaitan. Mengawas pelaksanaan projek/ kerja dan pengendalian bengkel.7. Mengawas dan menilai pelaksanaan projek-projek pembangunan sektor pertanian. Memajukan sektor pertanian melalui penggunaan teknologi moden dan kaedah yang saintifik. Memberi khidmat kepakaran serta tunjuk ajar kepada pengusaha pertanian. Memeriksa. perikanan. dan f. 32 . c. Merancang program sektor pertanian (pertanian. c. mengawas dan menyelaras jentera/ khidmat teknikal. Merancang pelaksanaan dan menentukan tatacara/ strategi pelaksanaan projekprojek fizikal negara. Fungsi-fungsi Utama a. b.

Fungsi-fungsi Utama Perundangan a. 33 . melaksana dan menguatkuasa undang-undang dan mengekalkan keamanan dan keselamatan negara. pesaka dan khidmat bantuan guaman. Perkhidmatan Keselamatan Dan Pertahanan Awam (KB. c. Memberi arahan pendakwaannya. b. Mewakili dan membela kerajaan di mahkamah. pentafsiran. f. Mengurus. 10. KX) Definisi: Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bidang keselamatan dan pertahanan awam.9. Memelihara dan mengekalkan keselamatan dengan cara melaksanakan dasar yang berkaitan dengan imigresen dan pendaftaran negara serta dasar keselamatan perlindungan ke atas rahsia rasmi kerajaan. KP. b. bertanggungjawab dalam Fungsi-fungsi Utama a. dan ke atas penyiasatan kes-kes jenayah dan sivil serta Syariah g. d. Merancang dan melaksanakan program banduan-banduan dan pemulihan akhlak. pendakwaan dan kehakiman. Melaksanakan pentadbiran keadilan mengikut enakmen pentadbiran hukum syarak. Menggubal undang-undang. LS) Definisi: Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab dalam penggubalan undang-undang. Kehakiman e. dan d. Mentadbirkan undang-undang yang berkaitan dengan Amanah Raya. Perkhidmatan Perundangan Dan Kehakiman (L. Melaksanakan pentadbiran keadilan mengikut enakmen yang ditetapkan. Menguatkuasa undang-undang dan akta-akta yang berkaitan dengan keselamatan. Memberi nasihat perundangan kepada kerajaan. c.

11. 34 . f. Menilai keberkesanan program-program pengurusan dan pembangunan. Fungsi-fungsi Utama a. Mengawal dan memastikan supaya undang-undang dan peraturan dipatuhi sepenuhnya. Merangka dan mengurus sistem maklumat pengurusan. mengawal dan menyelaras pelaksanaan program dan projek awam serta menilai keberkesanan program dan kemajuan projek awam. Memulih organisasi yang telah menjadi lemah dan tidak lagi berkesan. b. Mentadbir peraturan yang dipakai. Merancang. Menguatkuasa akta-akta berkaitan. Menerajui keseluruhan jentera perkhidmatan awam. Fungsi-fungsi Utama a. d. NT) Definisi: Perkhidmatan-perkhidmatan yang bertanggungjawab dalam penggubalan dan pelaksanaan dasar-dasar serta peraturan-peraturan dalam pentadbiran awam dan/ atau berperanan dalam memberi khidmat sokongan kepada lainlain perkhidmatan supaya perkhidmatan tersebut dapat berfungsi dengan berkesan. Perkhidmatan Pentadbiran Dan Sokongan (N. Perkhidmatan Tadbir Dan Diplomatik (M) Definisi: Perkhidmatan utama yang bertanggungjawab dalam penggubalan. c. Merancang. organisasi. dan g. e. b. Memberi pelbagai perkhidmatan sokongan. menggubal dan melaksana dasar-dasar dan peraturan-peraturan mengenai personel. f. e. Memberi khidmat kepakaran dalam perkhidmatan awam. c. Membuat keputusan berdasar kepada kuasa-kuasa dan peraturan-peraturan yang berkaitan. 12. kewangan dan yang berkaitan dengannya. dan g. perancangan dan pengawalan pelaksanaan dasar-dasar awam dan perhubungan antarabangsa. Menggubal dasar-dasar awam. Mengenal pasti cabaran organisasi dan menentukan kaedah menangani. d.

Fungsi-fungsi Utama a. Melakukan pelbagai tugas rencam yang banyak menggunakan tenaga fizikal atau memerlukan sedikit kemahiran/ tidak memerlukan kemahiran. 15. b. Menjalankan siasatan berhubung gejala rasuah negara. Menjalankan tugas-tugas khusus seperti membaikpulih. Menguatkuasa akta-akta yang berkaitan. Perkhidmatan Penyelidikan dan Pembangunan (Q) Definisi: Perkhidmatan-perkhidmatan berasaskan sains tulen yang fungsinya bertanggungjawab dalam penyelidikan asas dan gunaan ke arah pembangunan teknologi dan ciptaan-ciptaan baru. dan e. Memandu/ mengendali jentera dan kenderaan. menyelenggara kemahiran/ ketukangan yang khusus. Menjalankan penyelidikan bagi mempertingkatkan kualiti ciptaan yang sedia ada. d. dan b. dan c. 35 . Menjalankan penyelidikan untuk memperbaiki pengeluaran. Fungsi-fungsi Utama a. Perkhidmatan Pencegahan (P) Definisi: Perkhidmatan yang bertanggungjawab dalam bidang pencegahan rasuah di Malaysia Fungsi-fungsi Utama a. c. 14. Meningkatkan keupayaan pencegahan rasuah negara. Menilai dan menentukan hasil penyelidikan itu dapat digunakan untuk tujuan pembangunan. Menjalankan penyelidikan untuk menghasil penemuan baru.13. Perkhidmatan Mahir/ Separuh Mahir/ Tidak Mahir (R) Definisi: Perkhidmatan-perkhidmatan yang menggunakan sepenuhnya tenaga fizikal dan memerlukan tahap kemahiran yang bersesuaian dengan tugas yang ditetapkan atau perkhidmatan-perkhidmatan yang memerlukan penyandangnya memiliki lesen-lesen tertentu seperti dari Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) dan Jabatan Kilang dan Jentera (JKJ) atau Sijil Kemahiran/ Latihan Kemahiran bagi membolehkan ianya berfungsi. b.

Kebajikan k. Menegakkan keadilan mengikut hukum-hukum Islam. n. c. Memberi galakan. Fungsi-fungsi Utama Keagamaan a. h. d. dorongan dan panduan kepada pertubuhan-pertubuhan sukarela untuk menyediakan perkhidmatan kebajikan. Memberi perkhidmatan perpustakaan kepada rakyat. l. m. j. Menghasilkan penyelidikan dan penulisan mengenai warisan-warisan sejarah dan kebudayaan dan mempamerkan untuk tatapan orang ramai. Menjalankan usaha untuk melahirkan sebuah masyarakat Islam yang patuh dan menghayati ajaran Islam seperti yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. 36 . keluarga dan orang miskin serta orang-orang cacat. memelihara dan menyimpan warisan-warisan sejarah dan kebudayaan negara. Membantu.16. Mengumpul dan memelihara segala rekod negara yang mempunyai nilai kebangsaan dan unsur sejarah untuk rujukan dan penyelidikan oleh agensi kerajaan atau awam. Mengurangkan masalah akhlak di kalangan remaja. Memungut zakat dari umat Islam. Memungut. Menjalankan aktiviti-aktiviti menyelamat dan memelihara khazanah peninggalan sejarah dan kebudayaan. f. Menjalankan penyelidikan dan perancangan untuk mewujudkan pentadbiran yang teratur dalam syiar Islam serta mendaulatkan undang-undang Islam. memulih dan meningkatkan kehidupan orang tua. Menjalankan aktiviti untuk pembangunan taraf sosio-ekonomi masyarakat. i. Perkhidmatan Sosial (S) Definisi: Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab dalam hal ehwal keagamaan. Khazanah Maklumat dan Warisan e. kebajikan dan riadah. b. g. kemasyarakatan. Memberi khidmat nasihat kepada agensi kerajaan mengenai kaedah menyimpan rekod dengan teratur dan sistematik mengikut undang-undang Arkib Negara.

f. dan Umum. Perkhidmatan Perubatan Dan Kesihatan (U. q. Menguatkuasakan akta-akta yang berkaitan.UD) Definisi: Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab dalam bidang perubatan dan kesihatan dari segi pencegahan diagnostik. Melatih belia-belia dalam kemahiran vokasional dan keusahawanan serta disiplin diri. Fungsi-fungsi Utama a. Merancang program perubatan dan kesihatan negara. Menguatkuasa akta-akta yang berkaitan. Mengawasi dan menentukan tahap kesihatan berada di peringkat yang ditetapkan oleh Badan Kesihatan Sedunia (WHO).Belia dan Sukan o. p. c. 37 . e. Menyediakan kemudahan dan latihan sukan. Mengawal dan mencegah penyakit serta memulih pesakit. d. b. perawatan dan pemulihan bagi mengawal dan mempertingkatkan taraf kesihatan awam. Memberi perkhidmatan rawatan dan kaunseling (khidmat nasihat kepada pesakit) serta menilai keberkesanan rawatan. Memberi perkhidmatan terapi pemakanan serta pemantauan pesakit dalam konteks dietetik. Menjalankan kerja penyelidikan berkaitan penyakit dan ubat-ubatan (bersama-sama dengan Pegawai Penyelidik dan lain-lain pegawai yang berkaitan). dan g. 17.

eksport barang-barang yang bertentangan dengan 38 .18. Menyedia perkhidmatan perakaunan kepada agensi-agensi awam. b. Kastam dan Eksais c. Memungut cukai tidak langsung (cukai kastam. Perkhidmatan Kewangan (W) Definisi: Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab dalam bidang pengutipan hasil dan/ atau pengurusan kewangan dan perakaunan. Membangun serta memajukan sistem dan kawalan perakaunan awam. jualan. Penilaian e. Fungsi-fungsi Utama Perakaunan a. Memberi perkhidmatan penilaian dan pengurusan harta untuk tujuan percukaian. dan Umum g. perkhidmatan dan dari kenderaan). Menguatkuasa akta-akta yang berkaitan. eksais. Audit f. Mengaudit agensi-agensi awam. d. Mengawal import dan kepentingan negara.

YT. Memberikan bantuan yang dipohon oleh negara luar setelah mendapat kebenaran daripada kerajaan. Perkhidmatan Polis (YA. bertanggungjawab dalam Fungsi-fungsi Utama a. Menguatkuasa undang-undang dan akta-akta yang berkaitan dengan keselamatan.19. b. Mengawal dan mencegah pencemaran maritim. Melaksanakan pengawasan udara dan pantai. YP) Definisi: Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bidang keselamatan dan ketenteraman awam. Mencegah dan menyekat aktiviti pelanunan serta pengedaran dadah narkotik secara haram. d. dan c. Fungsi-fungsi Utama a. 20. Mencegah dan menyekat perlakuan kesalahan. b. Melaksanakan semua dasar-dasar bagi memelihara kesejahteraan dan keselamatan negara. f. Menguatkuasa undang-undang dan ketenteraman di bawah undang-undang persekutuan di Zon Maritim Malaysia. Mengurus. c. Melaksanakan tugas mencari dan menyelamat. 39 . melaksana dan menguatkuasa undang-undang dan mengekal keamanan dan keselamatan negara. e. Perkhidmatan Penguatkuasaan Maritim (X) Definisi: Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab dalam bidang pengurusan Zon Maritim Malaysia (pengoperasian dan penguatkuasaan). dan g.

Mengurus sumber-sumber yang diperuntukkan bagi pertahanan negara. Mengurus hal pertahanan negara serta menyelenggara angkatan tentera negara. 40 . Perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia (Z) Definisi: Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab memelihara dan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara serta melindungi semua hak-hak dan kepentingan strategiknya. dan c.21. Fungsi-fungsi Utama a. b. Melaksana dasar pertahanan negara serta dasar-dasar kerajaan yang lain.

Bilangan Skim Perkhidmatan Mengikut Klasifikasi & Kumpulan Perkhidmatan Pada 1 Januari 2010 KUMPULAN PERKHIDMATAN BIL KLASIFIKASI PERKHIDMATAN KOD PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (P&P) 4 9 SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU JUMLAH SKIM PERKHIDMATAN SOKONGAN 1. 13. Pengangkutan Bakat dan Seni Sains A B C DS DU DUG DM DG DGA DH E F FT G J KB KP KX L LS M N NT P Q 7 13 7 - 11 7 22 4. Pendidikan 6 2 1 9 5. 8. 7. 3. 14. R - 10 - 10 41 . 2 5 - 7 11. 6 2 35 2 1 - 41 1 4 15. Ekonomi Sistem Maklumat Pertanian Kejuruteraan Keselamatan dan Pertahanan Awam Perundangan dan Kehakiman Tadbir dan Diplomatik Pentadbiran dan Sokongan Pencegahan Penyelidikan dan Pembangunan Mahir/ Separuh Mahir/ Tidak Mahir 3 1 7 9 7 2 17 16 1 10 3 24 26 9. 1 - - 1 12. 4 12 2 18 10. 6. 2.

KUMPULAN PERKHIDMATAN BIL KLASIFIKASI PERKHIDMATAN KOD PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (P&P) 13 SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU JUMLAH SKIM PERKHIDMATAN SOKONGAN 16. 19. 18. Polis 1 3 - 4 21 Angkatan Tentera Malaysia JUMLAH KESELURUHAN - 1 1 2 82 179 18 279 42 . 7 7 - 10 11 1 4 1 21 18 2 20. Perkhidmatan Sosial Perubatan dan Kesihatan Kewangan Penguatkuasa Maritim S U UD W X YA YT YP Z 25 - 38 17.

18. 8. 21. 9. 7. 10. 4. 11.Bilangan Skim Perkhidmatan Dalam Kumpulan Pengurusan Dan Profesional (P&P) Pada 1 Januari 2010 BIL. DH E F. 20. YT. 15. DUG. 5. 19. DG. 14. 2. DM. 6. KP. NT P Q R S U. FT G J KB. 17. KX L. DGA. DU. LS M N. UD W X YA. 13. 16. 12. KLASIFIKASI PERKHIDMATAN Pengangkutan Bakat dan Seni Sains Pendidikan Ekonomi Sistem Maklumat Pertanian Kejuruteraan Keselamatan dan Pertahanan Awam Perundangan dan Kehakiman Tadbir dan Diplomatik Pentadbiran dan Sokongan Pencegahan Penyelidikan dan Pembangunan Mahir/ Separuh Mahir/ Tidak Mahir Perkhidmatan Sosial Perubatan dan Kesihatan Kewangan Penguatkuasa Maritim Polis Angkatan Tentera Malaysia JUMLAH KESELURUHAN KOD A B C DS. 1. YP Z JUMLAH SKIM PERKHIDMATAN 4 9 6 3 1 7 9 4 2 1 6 2 13 7 7 1 82 43 . 3.

DG44. Pensyarah UiTM 5. Pegawai Makmal Filem Jumlah 1. Pegawai Kaji Bumi (Geofizik/ Kaji Bumi) 4. C44. C52. DUG51/52. Guru Bahasa Jumlah Gred A41. DG54 DG41. Pegawai Sains 7. A44. Gred Khas DM41. C52. C44. DM53/54. C52. A54 A41. DM. Pegawai Teknologi Makanan 8. A54 A41. C48. C52. C48. C44. Pegawai Galian 2. DU. C54 C41. A48. C52. C48. A54 A41. C48. A52. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah 6. Gred Khas DU45. C52. A48. DG48. C44. C48. DG. C54 C41. DS51/52. C54 C41. C54 C41. A44. C44. Pemeriksa Kapal Terbang 4. A44. DGA. Juruterbang/ Pemeriksa Juruterbang PENGANGKUTAN (A) 2. C44. Pegawai Penyediaan Makanan 9. DU53/54.Senarai Skim Perkhidmatan Kumpulan Pengurusan Dan Profesional Mengikut Klasifikasi Perkhidmatan Pada 1 Januari 2010 Klasifikasi Nama Skim Perkhidmatan 1. C44. C52 9 DS45. A54 4 C41. A52. C44. DM45/46. Gred Khas DG41. DUG53/54. Pegawai Kawalan Trafik Udara 3. A52. DH) 3. DG52. DM51/52. Pegawai Kimia Bumi 3. A52. A48. Pegawai Meteorologi SAINS (C) 5. DUG. A44. Pensyarah Universiti 2. C44. Gred Khas DUG45. C48. DG48. DS53/54. DG52 6 44 . C54 C41. Pegawai Laut Jumlah 1. C48. Pegawai Kawalan Alam Sekitar 6. Pensyarah Perubatan PENDIDIKAN (DS. C52. DU51/52. C54 C41. C54 C41. C48. DG44. C54 C41. A48. C52. C48. Pensyarah Pergigian 4.

J52. J52. G52 G41. Perangkawan Jumlah SISTEM MAKLUMAT (F. KX) 1. Penguasa Bomba 2. J44. Pegawai Perancang Bandar dan Desa 9. Pegawai Teknologi Maklumat Jumlah 1. J48. KP44. J52. Arkitek 2. J44. G54 G41. J44. E54 3 F41. J44. Pegawai Rancangan Tanah 7. KB54 KP41. J54 J41.Klasifikasi Nama Skim Perkhidmatan 1. E52. J52 J41. E54 E41. G52. J48. J48. G52. G54 G41. G48. G54 G41. J54 J41. G44. KB44. Pemeriksa Kilang dan Jentera Jumlah KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM (KB. G52. J48. KP52. G48. F48. E48. Pemelihara Hutan 5. Jurutera 4. J52. Juruukur Bangunan 7. E44. E52. J48. J48. J44. G44. J48. G48. J52. Juruukur 6. KP. KB48. E48. Pegawai Pertanian 2. E48. Arkitek Landskap 3. FT) 1. Pegawai Keselamatan 45 . E54 E41. Jurukartografi 8. F44. J54 J41. F54 1 G41. J44. G48. J48. G52. G54 G41. F52. G52. G48. Pengurus Taman/ Ladang Jumlah 1. G44. J52. G54 G41. J54 J41. G48. G44. E44. KP54 EKONOMI (E) 2. Pegawai Hidupan Liar 6. Pegawai Ehwal Ekonomi Gred E41. G48. E44. J52. J54 J41. Pegawai Veterinar PERTANIAN (G) 4. G52. E52. KP48. J44. G44. KB52. J54 9 KB41. Juruukur Bahan KEJURUTERAAN (J) 5. G44. J54 J41. J44. Pegawai Latihan 3. J48. J44.G54 7 J41. G44. J52. J54 J41. Pegawai Perikanan 3.

Pegawai Belia dan Sukan 7. L44. S44. S44. S44. S52. Q47/48. Pegawai Penerbitan PENTADBIRAN DAN SOKONGAN (N. Pustakawan 5. N44. Pegawai Undang-undang 2. S54 S41. Pegawai Syariah Jumlah TADBIR DAN DIPLOMATIK (M) 1. L48. N52. LS44. N52 N41. Q52. M52. S52. N48. S48. S52.Klasifikasi KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM (KB. Pegawai Tadbir dan Diplomatik Jumlah 1. Jurubahasa Serentak 6. S44. KX54 4 L41. S48. KX48. S52. KX44. KX) Nama Skim Perkhidmatan 3. N44. S48. N48. N44 6 Q41. N44. Q54 2 S41. N52. KP54 KX41. Pengurus Asrama Jumlah PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (Q) 1. Q53/54 Q41. S54 S41. KP. N48. Pegawai Penguatkuasa 4. S54 S41. N44. KP44. S52. M54 1 N41. Pegawai Penyelidik Sosial 5. Pegawai Pemeriksa Paten Jumlah 1. KP48. S48. Pegawai Pembangunan Masyarakat 6. S54 PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN (L. S54 S41. KP52. M48. N44. Pegawai Arkib 3. N54 N41. LS48.LS52. Kurator SOSIAL (S) 4. M44. N48. KX52. Q44. S48. N48. Q48. Pegawai Berita 46 . LS54 2 M41. S44. S52. S54 S41. Q51/52. LS) 1. S52. N54 N41. S44. Q43/44. S54 S41. S44. S48. N52 N41. N52. Pegawai Penyelidik 2. Pegawai Pertahanan Awam 4. S48. L54 LS41. Pegawai Tadbir 2. L52. NT) 3. Pegawai Hal Ehwal Islam 2. N54 N41. Penguasa Penjara Jumlah Gred KP41.

U52. Pegawai Perubatan 2. W52 7 YA13. U44. U48. Pengajar 7. Pegawai Farmasi 5. YA18. W54 W41. YA24 1 82 SOSIAL (S) 10.Klasifikasi Nama Skim Perkhidmatan 8. UD43/44. Pegawai Kewangan 7. Pegawai Perancang Bahasa 11. S52. W54 W41. S44. W52. S44. U52. Juruaudit KEWANGAN (W) 4. W44. U48. W54 W41. S54` S41. W44. U54 U41. S48. U44. Pegawai Antidadah Jumlah 1. Pegawai Penilaian 3. U52. S54 S41. S44. U54 U41. UD) 3. W48. W52. S54 13 UD41. Pegawai Psikologi 12. Pegawai Optometri PERUBATAN DAN KESIHATAN (U. U54 U41. W52. Penguasa Kastam 6. U48. U52. W52. W48. W44. U52. W44. Pegawai Kanan Polis Jumlah Jumlah Keseluruhan Skim Perkhidmatan Dalam Kumpulan Pengurusan Dan Profesional 47 . Pegawai Aktuari Jumlah POLIS (YA. Akauntan 2. W48. W54 W41. S52 S41. U54 U41. W48. UD47/48. U44. U54 U41. U44. YT. Pegawai Pemulihan Perubatan 6. W48. S48. YP) 1. Pegawai Kesatria 13. YA16. S52. S54 S41. S48. YA20. W52. W44. S44. YA22. S54 S41. W44. W52. W44. U48. S52. S44. Pegawai Pergigian 4. W48. U48. U44. U54 7 W41. U48. Pegawai Dietetik Jumlah 1. W54 W41. W48. W54 W41. S48. S48. S52. S44. UD51/52. Pegawai Penaksir 5. U52. S48. UD53/54 U41. U44. Pegawai Perhubungan Perusahaan 9. S52. Pegawai Penerangan Gred S41.

11. 12. 16. 9. 21. 1. 17. 20. DM DG. 19. 18. KP. 5. 8. DU. 4. YP Z JUMLAH SKIM PERKHIDMATAN 3 8 2 3 1 7 8 4 2 9 1 12 5 5 - 70 48 . 14. YT. NP. FT G J KB. 3. DUG. 15. 10. 7. DH E F. UD W X YA. 2. DGA. LS M N.Bilangan Skim Perkhidmatan Dalam Kumpulan Sokongan Berkelayakan Diploma/STPM Pada 1 Januari 2010 BIL. 6. 13. KX L. KLASIFIKASI PERKHIDMATAN Pengangkutan Bakat dan Seni Sains Pendidikan Ekonomi Sistem Maklumat Pertanian Kejuruteraan Keselamatan dan Pertahanan Awam Perundangan dan Kehakiman Tadbir dan Diplomatik Pentadbiran dan Sokongan Pencegahan Penyelidikan dan Pembangunan Mahir/ Separuh Mahir/ Tidak Mahir Perkhidmatan Sosial Perubatan dan Kesihatan Kewangan Penguatkuasa Maritim Polis Angkatan Tentera Malaysia JUMLAH KESELURUHAN KOD A B C DS. NT P Q R S U.

SAINS (C) 5.Senarai Skim Perkhidmatan Kumpulan Sokongan Berkelayakan Diploma/STPM Mengikut Klasifikasi Perkhidmatan Pada 1 Januari 2010 Klasifikasi 1. 8. DGA32. DGA38 2 E27. DU. C32. C32. A36. 6. C38 C27. F38 1 49 . C32. DGA34. DM32. C32. C38 C27. A36. A38 A29. C38 C27. Nama Skim Perkhidmatan Pembantu Teknik Kapal Terbang Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara Penolong Pegawai Laut Jumlah 1. 3. A38 A29. 7. C32. A36. DM34 DGA29. C38 C27. Penolong Pegawai Galian Penolong Pegawai Kimia Bumi Penolong Pegawai Meteorologi Penolong Pegawai Kawalan Alam Sekitar Penolong Pegawai Sains Penolong Pegawai Makmal Filem Penolong Pegawai Teknologi Makanan Penolong Pegawai Penyediaan Makanan Jumlah PENDIDIKAN (DS. 2. C38 C27. E38 3 F29. C32. Penolong Maklumat Jumlah Pegawai Teknologi Gred A29. DG. 4. FT) 1. EKONOMI (E) 2. DH) 1. C38 C27. F32. C32. E32. DM. C38 8 DM29. Penolong Pensyarah UiTM Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Jumlah 1. E38 E27. DGA. Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi Penolong Pegawai Perangkaan Penolong Pegawai Latihan Jumlah SISTEM MAKLUMAT (F. C38 C27. E32. DUG. 2. PENGANGKUTAN (A) 2. C32. E38 E27. 3. 3. E32. A38 3 C27.

J38 J29. Penolong Penguasa Bomba Penolong Pegawai Keselamatan Penolong Pegawai Pertahanan Awam Penolong Penguasa Penjara Jumlah Gred G27. G36 G27. KX38 4 L29. J38 J29. KB38 KP27. KP38 KP27. G32. 4. J36. Pembantu Undang-undang Penolong Pegawai Syariah Jumlah 50 . KP. LS32. J36.Klasifikasi 1. J36. 8. J36. 2. G32. G32. 5. 3. L38 LS27. KP38 KX27. 3. 2. KP32. KX) 2. 6. J36. G32. G36 7 J29. J38 J29. G36 G27. L32. Nama Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Pertanian Penolong Pegawai Perikanan Penolong Pegawai Veterinar Penolong Pemelihara Hutan Penolong Pegawai Hidupan Liar Penolong Pegawai Rancangan Tanah Penolong Pengurus Taman/ Ladang Jumlah 1. G36 G27. LS) 1. G32. KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM (KB. G36 G27. 2. J38 8 KB29. J38 J29. 6. PERTANIAN (G) 4. G32. 4. 3. J36. G32. Penolong Arkitek Landskap Penolong Jurutera Penolong Pegawai Senibina Penolong Juruukur Bahan Pembantu Teknik Ukur Pembantu Teknik Ukur Bangunan Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera Jumlah 1. KB32. J38 J29. PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN (L. LS38 2 KEJURUTERAAN (J) 5. J36. J38 J29. 7. KX32. 7. J36. G36 G27. KP32. G36 G27. J38 J29.

4. Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Penolong Pegawai Arkib Penolong Kurator Penolong Pegawai Perpustakaan Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat Penolong Pegawai Belia dan Sukan Penolong Pegawai Perhubungan Perusahaan Penolong Pegawai Penerangan Penolong Pegawai Perancang Bahasa 10. NT36 9 Q27.Klasifikasi 1. NP32. S38 S27. S32. 2. PENTADBIRAN DAN SOKONGAN (N. NP40 NT27. S32. 6. N32. NP36. S32. S32. N32. S32. Penolong Pegawai Psikologi 11. S38 S27. S38 S27. N36 N27. S32. 9. 4. S38 S27. 6. S38 S27. NP. S32. 9. 3. 5. N36 N27. NT) 5. S38 S27. S32. S38 S27. 8. Penolong Pegawai Kesatria 12. Nama Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Tadbir Penolong Pegawai Penerbitan Penolong Pegawai Penguatkuasa Penolong Pegawai Penyelidik Sosial Penolong Pengurus Asrama Penolong Pegawai Tadbir Tanah (Pemakaian di Sabah sahaja) Bentara Mesyuarat Penghulu Penolong Pegawai Tanah (Pemakaian di Semenanjung sahaja) Jumlah Gred N27. S32. 2. N32. S32. NT32. 8. N36 N27. 3. N36 N27. S38 12 PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (Q) 1. N32 NP27. SOSIAL (S) 7. S32. S38 S27. N32. S38 S27. Q32. N36 N27. N32. Q36 1 S27. S38 S27. Penolong Pegawai Penyelidik Jumlah 1. S38 S27. Penolong Pegawai Antidadah Jumlah 51 . N36 N27. 7. N32. S32.

U32. W36 W27. U38. U40 U29. U38. W32. U36. W36 W27. W32. U36. U40 U29.Klasifikasi 1. W32. U36. W32. Jumlah Keseluruhan Skim Perkhidmatan Kumpulan Sokongan Berkelayakan Diploma/ STPM 52 . U40 5 W27. PERUBATAN DAN KESIHATAN (U. 2. U32. Penolong Akauntan Penolong Pegawai Penilaian Penolong Juruaudit Penolong Pegawai Penaksir Penolong Penguasa Kastam Jumlah Gred U29. W36 W27. W36 W27. U38. 4. U36. W32. U32. W36 5 70 KEWANGAN (W) 3. U36. 2. U40 U29. U38. U32. U40 U29. Nama Skim Perkhidmatan Jurupulih Perubatan Juruteknologi Makmal Perubatan Juruteknologi Pergigian Jururawat Pergigian Penolong Pegawai Farmasi Jumlah 1. U32. 5. U38. UD) 3. 4. 5.

DGA. 8. YP Z JUMLAH SKIM PERKHIDMATAN 4 5 3 1 8 8 7 3 18 1 2 13 4 6 1 3 - 87 53 . YT. 17. 12. KLASIFIKASI PERKHIDMATAN Pengangkutan Bakat dan Seni Sains Pendidikan Ekonomi Sistem Maklumat Pertanian Kejuruteraan Keselamatan dan Pertahanan Awam Perundangan dan Kehakiman Tadbir dan Diplomatik Pentadbiran dan Sokongan Pencegahan Penyelidikan dan Pembangunan Mahir/ Separuh Mahir/ Tidak Mahir Perkhidmatan Sosial Perubatan dan Kesihatan Kewangan Penguatkuasa Maritim Polis Angkatan Tentera Malaysia JUMLAH KESELURUHAN KOD A B C DS. 10. 16. FT G J KB. 7. DUG. LS M N. NP. 18. KX L. 5. 6. 19. 11. NT P Q R S U. DU. 2. 4. UD W X YA. 15. 20. 14. 3. 13. DH E F.Bilangan Skim Perkhidmatan Dalam Kumpulan Sokongan Berkelayakan SPM Pada 1 Januari 2010 BIL. 21. DM DG. 9. KP. 1.

G26 G17. G22. G22. 3. AA14. G26 G17. E26 E17. G22. EKONOMI (E) 2. 7. 5. A22. G26 G17. G22. 2. E26 E17. G26 G17. SAINS (C) 3. G22. FT26 1 G17. AA36 A17. Pembantu Ehwal Ekonomi Pembantu Perangkaan Pembantu Pegawai Latihan Jumlah SISTEM MAKLUMAT (F. 4. A26 A17. E26 3 FT17. 3. 2. 4. C22. G26 G17. 5. G22. AA22. C26 C17. G22. Pembantu Pertanian Pembantu Perikanan Pembantu Veterinar Renjer Hutan Pembantu Hidupan Liar Penyelia Rancangan Tanah Pembantu Taman/ Ladang Pengajar Membalak Jumlah Gred AA13. PENGANGKUTAN (A) 2. C22. G26 G17. Juruteknik Komputer Jumlah 1. PERTANIAN (G) 4. C22. C22. A22. E22. A26 A17.Senarai Skim Perkhidmatan Kumpulan Sokongan Berkelayakan SPM Mengikut Klasifikasi Pada 1 Januari 2010 Klasifikasi 1. C22. A26 4 C17. Nama Skim Perkhidmatan Pemandu Lokomotif Sabah (Pemakaian di Sabah sahaja) Pemeriksa Kereta Motor Pembantu Kawalan Trafik Udara Pembantu Laut Jumlah 1. 6. 8. FT22. FT) 1. E22. G26 G17. C26 5 E17. AA17/18. C26 C17. E22. A22. G22. C26 C17. G26 8 54 . C26 C17. 3. Pembantu Galian Pembantu Kaji Bumi Pembantu Meteorologi Pembantu Makmal Pembantu Makmal Filem Jumlah 1.

J26 J17. KB26 KP17. LS) 1. KP22. 4. 7. KP26 KP17. 3. KX24. N27/28. Pegawai Bomba Pembantu Keselamatan Pembantu Pertahanan Awam Pembantu Pendaftaran Pegawai Imigresen Pegawai Perhubungan Preman Pegawai Penjara Jumlah Gred J17. 5. J22. Nama Skim Perkhidmatan Juruteknik Juruteknik Landskap Juruteknik Ukur Juruteknik Perancang Bandar dan Desa Pelukis Pelan Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera Penguasa Bekalan Air Merinyu Tali Air Jumlah 1. J26 J17. LS26 L17. N26 KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM (KB. J22. J26 8 KB17. LS22. N22. KP26 KP17. L26 3 N19. J22. J22. 2. KB22. KP22. PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN (L. KP22. J26 J17. 4. 8. L22. J26 J17. L26 LS17. N32. KX20. 6. 2. J22. KP26 KP19. J22. N22. KP26 KP17. J26 J17. Pembantu Tadbir (Undang-undang) Pembantu Syariah Jurubahasa Jumlah 1. N22. KX) 3. NP. KB24. KP22 KX17. Pengurus Stesyen Penolong Pegawai Tanah (Pemakaian di Sarawak sahaja) Pembantu Setiausaha Pejabat/ Setiausaha Pejabat Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Pembantu Penerbitan 55 . 6. 2. N22. N26 NT17. N36 N17. NT) 3. KX22. L22. J22. KEJURUTERAAN (J) 5. 4. 5. J22. N26 N17. NT22. J26 J17. KX26 7 L17. KP. KP22. 2.Klasifikasi 1. 7. J26 J17. 3. NT31/32. PENTADBIRAN DAN SOKONGAN (N. NT36 N17.

R24 2 S17. S22. 7. 2. Q26 1 R17. 6. N22. N22. N26 N17. N22. 9. Pembantu Penyelidik Jumlah MAHIR/ SEPARUH MAHIR/ TIDAK MAHIR (R) 1. S26 10. S22. N22 N17. 8. Peniup Kaca 17. N26 N17. N20. N22. Pembantu Pengurusan Murid Jumlah PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (Q) 1. N26 N17. S26 S17. S26 S17. N22. Operator Kamera Offset/ Pembuat Plet 18. S22. N26 N17. N26 N17. S26 S17.Klasifikasi 6. 4. Pegawai Khidmat Pelanggan 13. S22. S26 S17. S22. S26 S17. N22. S22. R22. Juruaudio Visual 12. N22 N17. 3. S22. N22. Penyelia Jurupakaian 16. Pemeriksa Cap Jari PENTADBIRAN DAN SOKONGAN (N. 2. 7. N26 N17. N26 N17. N22 18 Q17. NT) 11. Nama Skim Perkhidmatan Pembantu Penguatkuasa Pembantu Penyelidik Sosial Penyelia Asrama Pembantu Tadbir Tanah (Pemakaian di Sabah sahaja) Gred N17. N26 N17. Operator Wayarles 14. Q22. N20. Penjaga Jentera Elektrik Tukang K1 Jumlah 1. S22. S26 S17. Pembantu Hal Ehwal Islam Pembantu Arkib Pembantu Pemuliharaan Pembantu Muzium Pembantu Perpustakaan Pembantu Pembangunan Masyarakat Pembantu Belia dan Sukan Pembantu Perhubungan Perusahaan 56 . S26 S17. N22. R24 R17. N26 N17. 8. N22 N17. SOSIAL (S) 5. Tukang Masak 15. NP. N22.

YT. U24. YP8. S26 S17. YA2. W22. YP4. W22. S22. W26 W17. W22. YP10 YT1. W26 W17. U26 U19. 3. S26 S17. 2. PERUBATAN DAN KESIHATAN (U. YA4. KEWANGAN (W) 3. YP6. Nama Skim Perkhidmatan Pembantu Wartawan/ Wartawan Gred S17. U24 4 W17. Pembantu Akauntan Pembantu Penilaian Pembantu Juruaudit Pembantu Penaksir Pembantu Penguasa Kastam Pembantu Tadbir (Kewangan) Jumlah PENGUATKUASAAN MARITIM (X) 1. UD) 2. YA8. YT4. 4. Pembantu Antidadah Jumlah 1. S22. S26 S17. U26 U17. X8. 3. YT8. W26 W17. W22. Pembantu Penerangan SOSIAL (S) 11. X10. S22. Jurulatih Kawad 13. YT6. Pegawai Lain-Lain Pangkat Penguatkuasa Maritim Jumlah 1. Jururawat Masyarakat Juruteknik Perubatan Pembantu Kesihatan Awam Pembantu Pembedahan Pergigian Jumlah 1. POLIS (YA. YP) 2. S32 S17. Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Orang Asli Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Sokongan Jumlah Jumlah Keseluruhan Skim Perkhidmatan Kumpulan Sokongan Berkelayakan SPM 57 . S22. W26 W17. U24. X4. S27/28. 6. U22. W22. U22. W22. U24 U17. X2. 4. W26 6 X1. Pembantu Kesatria 12. YA10 YP1. YT10 3 87 10. YA5/YA6. YP2. W26 W17. 5. X6. S26 13 U19. YT2.Klasifikasi 9. X12 1 YA1.

DUG. 16. 9. FT G J KB. 21. NP. 19. KLASIFIKASI PERKHIDMATAN Pengangkutan Bakat dan Seni Sains Pendidikan Ekonomi Sistem Maklumat Pertanian Kejuruteraan Keselamatan dan Pertahanan Awam Perundangan dan Kehakiman Tadbir dan Diplomatik Pentadbiran dan Sokongan Pencegahan Penyelidikan dan Pembangunan Mahir/ Separuh Mahir/ Tidak Mahir Perkhidmatan Sosial Perubatan dan Kesihatan Kewangan Penguatkuasa Maritim Polis Angkatan Tentera Malaysia JUMLAH KESELURUHAN KOD A B C DS. 8. 10. LS M N. DM DG. KX L. 18. 15. 11. DU.Bilangan Skim Perkhidmatan Dalam Kumpulan Sokongan Berkelayakan SRP/PMR Pada 1 Januari 2010 BIL. YP Z JUMLAH SKIM PERKHIDMATAN 1 2 1 2 1 - 7 58 . 20. DH E F. 5. 12. 6. 1. 4. NT P Q R S U. 14. 2. 3. 13. KP. 7. DGA. 17. UD W X YA. YT.

KP14 1 G11. KX) 1. E22 1 59 . Pengawal Keselamatan Jumlah PENTADBIRAN DAN SOKONGAN (N. R22 1 7 N11. E17/18. 2. Nama Skim Perkhidmatan Pengajar Kraf Jumlah PERTANIAN (G) 1. N14 N11. G14 G11. Tukang K2 Jumlah Jumlah Keseluruhan Skim Perkhidmatan Kumpulan Sokongan Berkelayakan PMR/SRP R11. KP. Penolong Operator Kamera Bentara Parlimen Jumlah MAHIR/ SEPARUH MAHIR/ TIDAK MAHIR (R) 1. G14 2 Gred E11.Senarai Skim Perkhidmatan Kumpulan Sokongan Berkelayakan SRP/PMR Mengikut Klasifikasi Perkhidmatan Pada 1 Januari 2010 Klasifikasi EKONOMI (E) 1. Pengawas Hutan Pembantu Hidupan Liar Rendah Jumlah KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM (KB. NT) 1. 2. N14 2 KP11.

FT G J KB. 19. DU.Bilangan Skim Perkhidmatan Dalam Kumpulan Sokongan Berkelayakan PMR/SRP dan ke bawah Pada 1 Januari 2010 JUMLAH SKIM PERKHIDMATAN 6 7 1 1 BIL. 4. 7. LS M N. UD W X YA. 8. 5. 1. 15. 14. 6. DUG. KX L. YT. 2. 17. YP Z 15 60 . 11. 20. KP. 16. 21. DGA. DM DG. 9. 12. KLASIFIKASI PERKHIDMATAN Pengangkutan Bakat dan Seni Sains Pendidikan Ekonomi Sistem Maklumat Pertanian Kejuruteraan Keselamatan dan Pertahanan Awam Perundangan dan Kehakiman Tadbir dan Diplomatik Pentadbiran dan Sokongan Pencegahan Penyelidikan dan Pembangunan Mahir/ Separuh Mahir/ Tidak Mahir Perkhidmatan Sosial Perubatan dan Kesihatan Kewangan Penguatkuasa Maritim Polis Angkatan Tentera Malaysia JUMLAH KESELURUHAN KOD A B C DS. NT P Q R S U. 10. 18. DH E F. 3. 13. NP.

N12 N3. N12 N1. Z14 Jumlah 1 15 Jumlah Keseluruhan Skim Perkhidmatan Kumpulan Sokongan Berkelayakan PMR/SRP dan ke bawah 61 . N12 N1. 5. R6 R1. Angkatan Z1. R16 R3. 2. 4. 2. Nama Skim Perkhidmatan Atendan Kesihatan Jumlah 1. UD) 1. U12. R8 R3. 4. R12 R3. NT) 3. MAHIR/ SEPARUH MAHIR/ TIDAK MAHIR (R) 3. R6 R3. Penyelia Jeti Penghantar Notis Pembantu Kamera/ Pemandu Penyelamat Pengawas Pemulihan Pembantu Am Pejabat Jumlah 1. Z5/6. 5. Tentera Malaysia Z10. U14 1 Askar Laskar Angkatan Tetap. N4 6 Gred U3. R4 7 N3. 7. R9. Z3/4. Tukang K3 Pemandu Enjin (Keretapi Bukit Bendera) Pemandu/ Operator Jentera Pemunggah Operator Loji Pekerja Awam Khas Pemandu Kenderaan Pekerja Awam Jumlah ANGKATAN TENTERA MALAYSIA (Z) 1.Senarai Skim Perkhidmatan Kumpulan Sokongan Berkelayakan PMR/ SRP dan ke bawah Mengikut Klasifikasi Perkhidmatan Pada 1 Januari 2010 Klasifikasi PERUBATAN DAN KESIHATAN (U. R14. 6. Z12. N4 N1. PENTADBIRAN DAN SOKONGAN (N. Z8. R14 R9. 6. N12 N3.

13. YP Z JUMLAH SKIM PERKHIDMATAN 7 1 1 2 1 4 1 1 18 62 . 16. UD W X YA. 6. 18. KX L. 3. 19. NP. 4. 9. 8. 2. 1. 21. 10. LS M N.Bilangan Skim Perkhidmatan Bersepadu Pada 1 Januari 2010 BIL. KLASIFIKASI PERKHIDMATAN Pengangkutan Bakat dan Seni Sains Pendidikan Ekonomi Sistem Maklumat Pertanian Kejuruteraan Keselamatan dan Pertahanan Awam Perundangan dan Kehakiman Tadbir dan Diplomatik Pentadbiran dan Sokongan Pencegahan Penyelidikan dan Pembangunan Mahir/ Separuh Mahir/ Tidak Mahir Perkhidmatan Sosial Perubatan dan Kesihatan Kewangan Penguatkuasa Maritim Polis Angkatan Tentera Malaysia JUMLAH KESELURUHAN KOD A B C DS. 15. DUG. 12. DG. 14. NT P Q R S U. DM. FT G J KB. 20. DH E F. 5. 11. DGA. DU. 7. YT. 17. KP.

B43/44. B17/18. B17/18. B47/48. B27/28. B27/28. J37/38. J21/22. B13/14. B21/22. J47/48. Artis Budaya BAKAT DAN SENI (B) 4. J51/52. DG. B37/38 B11. DH33/34. B27/28.Senarai Skim Perkhidmatan Bersepadu Mengikut Klasifikasi Perkhidmatan Pada 1 Januari 2010 Klasifikasi Nama Skim Perkhidmatan Gred B17. DH43/44. B27/28. J29/30. KP52. KP32. B47/48. B31/32 B11. DH53/54 1 J17. B53/54 B17. B27/28. DH51/52. B21/22. KP41/42. B31/32. Pegawai Kebudayaan 6. Penerbit Rancangan 2. B31/32. B37/38. DGA. B43/44. B31/32. KP48. KP32. B25/26. KP54 2 1. KP41/42. J41/42. Penolong Penguasa Imigresen/ Penguasa Imigresen 2. B51/52. B53/54 B11. Penolong Pegawai Pendaftaran/ Pegawai Pendaftaran Jumlah KEJURUTERAAN (J) 63 . J43/44. B27/28. DH31/32. DH 47/48. B31/32. B41/42. B17/18. B21/22. DH41/42. B51/52. B17/18. J54 1 KP27. B21/22. B53/54 B11. Pembantu Pegawai Latihan Vokasional/ Penolong Pegawai Latihan Vokasional/ Pegawai Latihan Vokasional Jumlah KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM (KB. B51/52. DU. J35/36. DM. B47/48. KP48. B43/44. Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Jumlah 1. Pereka 7. KP38. B21/22. B31/32. B37/38. DH) 1. B25/26. B41/42. B41/42. B25/26 7 DH29. B25/26. B53/54 B17. KX) 1. B43/44. Ahli Fotografi 5. KP38. B21/22. Ahli Muzik 3. B41/42. KP52. B25/26. B51/52. KP44. DUG. KP44. KP54 KP27. Jurusolek Jumlah PENDIDIKAN (DS. B37/38. KP. B47/48.

PERUBATAN DAN KESIHATAN (U. X26 1 Z15. U54 U44. X16. Penolong Pegawai Kesihatan U29. P51/52. U54 4 X13. U44. U41/42. Z24. Z22. U32. Penolong Pegawai Perubatan Jumlah U29. U32. Penolong Pegawai Siasatan/ Pegawai Siasatan Jumlah 1. Z28 1 18 PENGUATKUASAAN MARITIM (X) 1. U54 Kesihatan Persekitaran 3. P53/54 1 U29. Angkatan Tentera Malaysia Jumlah Jumlah Keseluruhan Skim Perkhidmatan Bersepadu 64 . U44. X22. X20. Persekitaran/ Pegawai U48. U36. U52. U54 U29.Klasifikasi PENCEGAHAN (P) Nama Skim Perkhidmatan 1. Jururawat Gred P29. U36. P41/42. UD) 2. U41/42. U48. U41/42. U48. U41/42. U32. X17/18. U36. Pegawai Penguatkuasa Maritim Jumlah ANGKATAN TENTERA MALAYSIA (Z) 1. P37/38. P43/44. Z17/18. U36. U44. U52. Pegawai Angkatan Tetap. Juru X-Ray 4. P47/48. Z26. U32. U52. U48. U52. Z19/20. X24. P31/32.

C54 C41. C44. C44. C52. Perbekalan Kenaikan Pangkat Gred 41 Hingga Gred Jawatan Utama Sektor Awam (JUSA)/ Gred Khas Senarai Skim Perkhidmatan Bil Nama Skim Perkhidmatan Gred Kumpulan PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN (A) 1. Juruterbang/ Pemeriksa Juruterbang Pegawai Kawalan Trafik Udara Pemeriksa Kapal Terbang Pegawai Laut A41. DM53/54. A54 A41. DUG51/52. Pegawai Galian Pegawai Kaji Bumi (Geofizik/ Kaji Bumi) Pegawai Meteorologi Pegawai Kawalan Alam Sekitar Pegawai Sains C41. DS53/54. Pensyarah Perubatan 13. DG. 2. 9. A48. C54 C41. C44. 7. DUG. C44. A44. C52. C48. Pensyarah Universiti 12. C48. A54 PERKHIDMATAN SAINS (C) 5. DM. A44. DU. A54 A41. C48. Gred Khas DM41. 6. DU51/52. A52. Pensyarah UiTM DS45. DM45/46. DUG53/54. DH) 11. A48. C48. Gred Khas DUG45. DGA. 8. C44.1. DU53/54. 3. A48. C52. A44. 4. A52. Gred Khas DU45. DM51/52. C54 PERKHIDMATAN SAINS (C) 10. C48. A48. C54 C41. C52. C54 C41. A44. C52. Gred Khas P&P P&P P&P P&P 65 . DS51/52. C52. A52. Pegawai Teknologi Makanan C41. A54 A41. C44. C48. A52. Pensyarah Pergigian 14. C54 P&P P&P P&P P&P P&P P&P P&P P&P P&P P&P PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (DS.

J52. G52. J48. DGA. J48. Pegawai Perikanan G41. G48. E48. E54 E41. Pegawai Veterinar 22. E52. G54 P&P P&P P&P P&P P&P PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN (J) 25. E52. G52. E44. DG48. Pegawai Teknologi Maklumat F41. G54 G41. E54 E41. J52. DM. G54 G41. E48. J52. Pemeriksa Kilang dan Jentera 32. Pegawai Latihan 18. J44. G48. E44. DG. J54 J41. G52. J52. J54 Bandar J41. Pegawai Ehwal Ekonomi 17. E48. G44. J48. Juruukur Bangunan J41. J54 P&P P&P P&P P&P P&P P&P P&P P&P 66 . J48. J52. J44. DG54 P&P PERKHIDMATAN EKONOMI (E) 16. G54 G41. DU. Pegawai Hidupan Liar 24.Bil Nama Skim Perkhidmatan Gred Kumpulan PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (DS. J44. Pegawai Pertanian 21. Perangkawan E41. J54 J41. J54 J41. E44. Juruukur Bahan 29. G48. Arkitek Landskap 27. F44. Pegawai Perancang dan Desa 30. F52. J44. E54 PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT (F. G48. Pemelihara Hutan 23. J54 J41. J44. J44. G44. DG44. Jurutera 28. G52. J44. DH) 15. J48. F48. J54 J41. F54 P&P P&P P&P P&P PERKHIDMATAN PERTANIAN (G) 20. J54 J41. J48. G48. E52. J52. J52. DUG. J52. DG52. J44. FT) 19. J48. G52. G44. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah DG41. Juruukur 31. Arkitek 26. J48. G54 G41. G44. G44.

S54 S41. KX44. KB44. N48. S52. S44. Pegawai Tadbir dan Diplomatik M41. N48. S48. Pegawai Tadbir 39. Pustakawan 47. KB48. S44. N54 N41. S52. S48. L44. S54 S41. Kurator 46. Pegawai Arkib 45. S54 S41. Q44. LS48.Bil Nama Skim Perkhidmatan Gred Kumpulan PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM (KB. S48. Pegawai Undang-undang 36. N44. S44. Q53/54 Q41. N44. S52. KX54 P&P P&P PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN (L. KX48. L52. M52. S44. S52. Pegawai Penerbitan 40. S54 S41. N54 P&P P&P P&P PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (Q) 41. S48. Pegawai Syariah L41. M48. Pegawai Penguatkuasa N41. Penguasa Bomba 34. S44. KX) 33. M54 P&P PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN (N. S48. N52. Pegawai Pembangunan Masyarakat 48. L48. Q47/48. Q48. KB54 KX41. LS) 35. Pegawai Hal Ehwal Islam 44. S52. Penguasa Penjara KB41. N52. S52. S54 P&P P&P P&P P&P P&P P&P P&P 67 . S44. NT) 38. N44. S54 S41. N48. LS52. S48. Q54 P&P P&P PERKHIDMATAN SOSIAL (S) 43. S44. LS44. KP. N52. N54 N41. Pegawai Belia dan Sukan 49. Pegawai Pemeriksa Paten Q41. S52. M44. S54 S41. LS54 P&P P&P PERKHIDMATAN TADBIR DAN DIPLOMATIK (M) 37. Pegawai Penyelidik 42. KX52. Q43/44. L54 LS41. S48. KB52. Q52. Pegawai Berita S41. Q51/52.

W44. W48. S52. U52. S52. W54 W41. W44. S48. UD43/44. Pegawai Penerangan 52. W54 P&P P&P P&P P&P P&P P&P P&P P&P PERKHIDMATAN POLIS (YA. Pegawai Pemulihan Perubatan 60. S44. U48. U44. UD53/54 U41. W44. S54 S41. U54 P&P P&P P&P P&P PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATAN (U. UD) 59. Pegawai Kanan Polis YA13. W54 W41. S54 S41. YT) 67. S54 S41. W52. U54 U41. Pegawai Kewangan W41. U44. Pegawai Pergigian 58. Pegawai Perhubungan Perusahaan 51. Pegawai Penaksir 65. Pegawai Penilaian 63. Pegawai Dietetik U41. W44. W52. W48. W44. S52. UD47/48. U52. Pegawai Perubatan 56. U48. Pegawai Psikologi 54. U52. YA18. W48. U44. U44. Pegawai Farmasi UD41. W54 W41. S48. W48. S48. Penguasa Kastam 66. YA24 P&P Jumlah Skim Perkhidmatan 68 67 . U48. Pegawai Antidadah S41. UD) 55. S44. Pegawai Optometri 57. Juruaudit 64. W52. U52. W54 W41. W48. S48. U44. UD51/52. U48. YP. W44. U54 U41. W52. U54 U41. YA20. S54 P&P P&P P&P P&P P&P PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATAN (U. Akauntan 62. U54 PERKHIDMATAN KEWANGAN (W) 61. W48. W52. S48. S44. S44. W54 W41. S54 S41. W52. Pegawai Perancang Bahasa 53. S44. U52. YA16. YA22. S52. S52.Bil Nama Skim Perkhidmatan Gred Kumpulan PERKHIDMATAN SOSIAL (S) 50. U48.

DG44. DU. C44. G44. DUG. U52. C44. DG52 PERKHIDMATAN PERTANIAN (G) 3. KX) 4. Pegawai Rancangan Tanah G41. KP54 KP41. Pengajar U41. C48. UD) 6. Pegawai Kimia Bumi Pegawai Penyediaan Makanan C41. C52. G52. KP48. Pengurus Taman/ Ladang G41. KP. G44. KP44. G54 P&P PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM (KB. KP52. KP44. DGA. C54 C41. U54 P&P 6 Jumlah Skim Perkhidmatan 3. C52. C48. DH) 2. KP54 P&P P&P PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATAN (U. Pegawai Makmal Filem C41. DG. 5. Pegawai Keselamatan Pegawai Pertahanan Awam KP41. C48. C54 P&P P&P PERKHIDMATAN PERTANIAN (G) 3. G48. U44. Perbekalan Kenaikan Pangkat Gred 41 Hingga Gred 52 Senarai Skim Perkhidmatan Bil Nama Skim Perkhidmatan Gred Kumpulan PERKHIDMATAN SAINS (C) 1. DG48.2. C52 P&P PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (DS. G52 P&P P&P 69 . U48. G48. DM. C44. KP48. KP52. Guru Bahasa DG41. Perbekalan Kenaikan Pangkat Gred 41 Hingga Gred 54 Senarai Skim Perkhidmatan Bil Nama Skim Perkhidmatan Gred Kumpulan PERKHIDMATAN SAINS (C) 1. 2.

Nama Skim Perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29. Jurubahasa Serentak Pegawai Penyelidik Sosial N41. DGA32. Nama Skim Perkhidmatan Pengurus Asrama N41. DS. W48. S44. N52 N41. DUG. DG. Pegawai Kesatria S41. DGA34. J52 P&P PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN (N. N44.Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2007. Jurukartografi J41. W44. DM. N48. Pegawai Aktuari W41. N44. J48. S52 PERKHIDMATAN KEWANGAN (W) 8. Perbekalan Kenaikan Pangkat Gred 38 Senarai Skim Perkhidmatan PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (DH. 70 . DU. 6.Bil Nama Skim Perkhidmatan Gred Kumpulan PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN (J) 4. S48. DGA) Bil 1. N52 P&P P&P PERKHIDMATAN SOSIAL (S) 7. W52 P&P 8 P&P Jumlah Skim Perkhidmatan 4. NT) 5. N44 Gred Kumpulan P&P 1 Jumlah Skim Perkhidmatan 5. DGA38* Kumpulan Sokongan Jumlah Skim Perkhidmatan 1 * Kenaikan pangkat ke Gred DGA38 diperuntuk khusus untuk jawatan Guru Besar Cemerlang Sekolah Rendah dan Guru Besar Sekolah Kluster (Sekolah Rendah) di sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia . J44. N48. Perbekalan Kenaikan Pangkat Gred 41 Hingga Gred 44 Senarai Skim Perkhidmatan PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN (N. NT) Bil 1.

B37/38.6. Ahli Fotografi B11. DH33/34. B41/42. B53/54 B17. B51/52. DH31/32. B41/42. B37/38 B11. B31/32. B27/28. B53/54 B11. B27/28. Ahli Muzik Bersepadu 3. B31/32. B21/22. J54 Bersepadu Bersepadu 71 . B47/48. B31/32. B27/28. B27/28. B43/44. DH) 8. B13/14. J47/48. J41/42. B53/54 B11. J37/38. B25/26. Pereka Bersepadu 5. DH53/54 PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN (J) 9. Pembantu Pegawai Latihan Vokasional/ Penolong Pegawai Latihan Vokasional/ Pegawai Latihan Vokasional J17. B17/18. DGA. DM. J35/36. B43/44. B41/42. DU. B17/18. B31/32 Bersepadu 6. B47/48. B53/54 Bersepadu 2. B25/26 Bersepadu 7. DH43/44. Penerbit Rancangan B17. B21/22. B47/48. B27/28. B31/32. Jurusolek Bersepadu PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (DS. J29/30. B21/22. DG. Perbekalan Kenaikan Pangkat Skim Perkhidmatan Bersepadu Senarai Skim Perkhidmatan Bil Nama Skim Perkhidmatan Gred Kumpulan PERKHIDMATAN BAKAT DAN SENI (B) 1. B17/18. B21/22. B21/22. DH47/48. DUG. B47/48. Artis Budaya B17. Tinggi DH41/42. B51/52. B43/44. B17/18. B37/38. B31/32. J51/52. B21/22. Pegawai Kebudayaan Bersepadu 4. J43/44. B27/28. J21/22. B51/52. B25/26. B43/44. B51/52. B37/38. B41/42. Pegawai Pendidikan Pengajian DH29. DH51/52. B25/26. B25/26.

P53/54 Bersepadu Bersepadu PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATAN (U. U41/42. X26 Bersepadu PERKHIDMATAN ANGKATAN TENTERA MALAYSIA (Z) 18. KP38. Penolong Pegawai Siasatan/ Pegawai Siasatan P29. U48. Pegawai Angkatan Tetap. P41/42. U48. U44. U52. U38. U32. KP32. Penolong Pegawai Perubatan Bersepadu PERKHIDMATAN PENGUATKUASAAN MARITIM (X) 17. Juru X-Ray Bersepadu U29. KP54 PERKHIDMATAN PENCEGAHAN (P) 12. KP44. P47/48. U36. X22. U52. U36. U36. U41/42. U32. Angkatan Tentera Malaysia Jumlah Skim Perkhidmatan Z15. U54 Bersepadu 16. Z19/20. X16. U44. U52. KX) KP27. U48. U41/42. U36. P51/52. KP41/42. U54 Bersepadu 14. Z17/18. Z24. U41/42. Z26. Z22. KP54 Bersepadu 10. U32. P43/44. P31/32. KP41/42. KP52. X20. U32. U54 U29. KP52. Pegawai Pendaftaran KP44. X24. KP38. U44. U44. Z28 Bersepadu 18 72 . KP48. U54 U29. Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran/ Pegawai Kesihatan Persekitaran 15. Jururawat U29. Penolong Penguasa Imigresen/ Penguasa Imigresen 11. U52. KP32. U48. X17/18. KP48. KP. UD) 13. Pegawai Penguatkuasa Maritim X13.Bil Nama Skim Perkhidmatan Gred Kumpulan PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM (KB. P37/38. Penolong Pegawai Pendaftaran/ KP27.

PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN 5. Perbekalan TEMPOH PERCUBAAN Syarat Pegawai yang memasuki perkhidmatan melalui KPSL dikehendaki melalui tempoh percubaan satu hingga tiga tahun.Syarat-Syarat Perkhidmatan Bagi Anggota Yang Dilantik Menerusi Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Di Bawah SSM Bil. PERGERAKAN GAJI TAHUNAN Pergerakan gaji tahunan adalah tidak automatik dan akan ditetapkan oleh ketua perkhidmatan berdasarkan prestasi kecemerlangan perkhidmatan. di mana berkenaan. Pegawai yang memasuki perkhidmatan melalui KPSL boleh dikehendaki mengikuti kursus latihan yang ditetapkan oleh ketua perkhidmatan yang berkenaan. PEPERIKSAAN/ KURSUS INDUKSI 4. dan (c) diperaku oleh ketua perkhidmatan. syarat-syarat bagi perbekalan yang lain di bawah skim perkhidmatan berkenaan (di mana anggota itu meningkat menerusi KPSL) juga dikenakan ke atas anggota. Pegawai yang memasuki perkhidmatan melalui KPSL dikehendaki hadir dengan jayanya Kursus Induksi dan lulus peperiksaan perkhidmatan yang ditetapkan oleh ketua perkhidmatan. 1. Sumber : Lampiran B15. Pegawai yang memasuki perkhidmatan melalui KPSL adalah layak disahkan dalam perkhidmatan apabila telah: (a) memenuhi tempoh percubaan. LATIHAN 3. lulus 2. (b) hadir dengan jayanya kursus induksi dan peperiksaan perkhidmatan yang ditetapkan. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002 73 . Catatan: Selain daripada syarat-syarat perkhidmatan bagi perbekalan di atas.

A36. Nama Skim Perkhidmatan KPSL Ke Skim Perkhidmatan Lebih Tinggi Syarat KPSL PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN (A) 1. NP40) 6 Pemandu Lokomotif Sabah (Gred AA13. lulus pemeriksaan doktor dan tamat kursus dalam perkhidmatan di Kolej Penerbangan Awam. AA22) Pembantu Laut (Gred A17. A38) Pegawai Kawalan Trafik Udara (Gred A41. Lulus Ujian Kecenderungan. A52. NP32. A48. A36. A22. AA17/18. A52. A36. NP36. A54) Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara (Gred A29. A36. Penolong Pegawai Laut (Gred A29. Penolong Pegawai Laut (Gred A29. Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara (Gred A29. NP32. A54) Lulus Kursus Area Control dan mendapat Area Control Rating 2. A26) Penolong Jurutera (Gred J29. J38) Penghulu (Gred NP27. AA14. A38) Pembantu Teknik Kapal Terbang (Gred A29. A48. A44. A26) Penghulu (Gred NP27. A52. A54) Kelayakan akademik atau Aircraft Maintenance Engineer’s License 3. A38) Pembantu Kawalan Udara (Gred A17. A38) Kelayakan akademik atau Sijil Kompetensi 4. A48. A38) Kelayakan akademik atau Sijil Kompetensi 74 . NP36. NP36. A44. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 7. Malaysia dalam bidang Aerodrome Control serta mendapat Aerodrome Control Rating serta mendapat Approach Control Rating Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas Penghulu (Gred NP27.Senarai Skim Perkhidmatan Yang Memperuntuk Perbekalan KPSL Bil. J36. NP32. A44. NP40) 5. Pemeriksa Kereta Motor (Gred A17. A22. Pemeriksa Kapal Terbang (Gred A41. A22. A26) Trafik Pegawai Laut (Gred A41. A36.

C32. C32. C38) Penolong Pegawai Sains (Gred C27. Q44. Penolong Pegawai Galian (Gred C27. C26) Penolong Pegawai Kimia Bumi (Gred C27. C32. Kelayakan akademik 15. NP40) 75 Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 14. C44. C52. C32. Q54) 13. Kelayakan akademik 11. C48. C52. Q48. C44. Kelayakan akademik 10. C54) Pegawai Teknologi Makanan (Gred C41. C26) Pegawai Makmal Filem (Gred C41. C38) Penghulu (Gred NP27. C38) Pembantu Galian (Gred C17. C52. C54) Pegawai Kawalan Alam Sekitar (Gred C41. C52.Bil. C54) Penolong Pegawai Galian (Gred C27. C38) Penolong Pegawai Kimia Bumi (Gred C27. C52. C44. C44. NP32. C44. C54) Pegawai Penyediaan Makanan (Gred C41. C54) Pegawai Kimia Bumi (Gred C41. C32. C32. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 12. NP36. C32. C38) Penolong Pegawai Sains (Gred C27. C48. Q52. C52. C44. C48. C44. C48. Kelayakan akademik 16. C32. NP32. C48. Penolong Pegawai Makmal Filem (Gred C27. C32. C48. C38) Pegawai Galian (Gred C41. C54) Pegawai Meteorologi (Gred C41. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas . C52. C38) Penolong Pegawai Teknologi Makanan (Gred C27. C22. Pegawai Sains (Gred C41. NP36. C44. C48. C38) Penolong Pegawai Penyediaan Makanan (Gred C27. C38) Penghulu (Gred NP27. C54) Kelayakan akademik Pegawai Pemeriksa Paten (Gred Q41. Pembantu Makmal (Gred C17. C38) Penolong Pegawai Kawalan Alam Sekitar (Gred C27. C22. Nama Skim Perkhidmatan KPSL Ke Skim Perkhidmatan Lebih Tinggi Syarat KPSL PERKHIDMATAN SAINS (C) 8. C38) Penolong Pegawai Meteorologi (Gred C27. C52. C32. NP40) 17. C32. C54) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 9. C48.

E32. NP32. E52. E17/18. E26) Pegawai Ehwal Ekonomi (Gred E41. NP32. E38) Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi (Gred E27. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 25. C22. E44. C22. Penolong Pensyarah UiTM (Gred DM29. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 76 . DM34) Pensyarah UiTM (Gred DM41. DM51/52. NP36. C38) Penghulu (Gred NP27. DM32. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 26. NP40) Syarat KPSL Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 19. C22. DM45/46. E52. E38) Penghulu (Gred NP27. E32. Pembantu Kaji Bumi (Gred C17. Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi (Gred E27. E44. Nama Skim Perkhidmatan Pembantu Meteorologi (Gred C17. NP32. E44. C32. E52. NP32. E32. E22. E38) Penolong Pegawai Latihan (Gred E27. Pembantu Makmal Filem (Gred C17. E54) Pegawai Latihan (Gred E41. C26) Penolong Pegawai Makmal Filem (Gred C27. DM53/54. E54) Perangkawan (Gred E41. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 23. NP36. E48. C26) Penghulu (Gred NP27. E48. E22) Pembantu Ehwal Ekonomi (Gred E17. C32. C38) Penghulu (Gred NP27. E32.Bil. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 24. NP40) PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (DM) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 21. E54) Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi (Gred E27. NP36. E32. NP36. C26) KPSL Ke Skim Perkhidmatan Lebih Tinggi Penolong Pegawai Meteorologi (Gred C27. 18. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 20. E38) Pengajar Kraf (Gred E11. Gred Khas) PERKHIDMATAN EKONOMI (E) Kelayakan akademik 22. E48. E38) Penolong Pegawai Perangkaan (Gred E27.

NP32. NP40) Syarat KPSL Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 28. NP32. FT26) Pegawai Teknologi Maklumat (Gred F41. G36) Pegawai Pertanian (Gred G41. G36) Penolong Pegawai Veterinar (Gred G27. Mempunyai kelayakan yang disenaraikan di bawah Jadual II Bahagian II Akta Veterinar 1974 (Akta 147) yang diiktiraf setaraf dengan ijazah am dan lulus Peperiksaan Khas anjuran Jabatan Perkhidmatan Haiwan. F38) Penghulu (Gred NP27. G52. NP36. E22. G48. G32. Kelayakan akademik 77 . NP36. E38) Penghulu (Gred NP27. G54) Pegawai Veterinar (Gred G41. G48. G44. 27. G48. Penolong Pemelihara Hutan (Gred G27. G36) Penolong Pegawai Hidupan Liar (Gred G27. G54) Pegawai Hidupan Liar (Gred G41. Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (Gred F29. F38) Juruteknik Komputer (Gred FT17. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT (F. E32. G52. F44. Pembantu Pegawai Latihan (Gred E17. E22. UPM dan Majlis Veterinar Malaysia 33. F54) Kelayakan akademik 30. G36) Pemelihara Hutan (Gred G41. NP40) PERKHIDMATAN PERTANIAN (G) Kelayakan akademik Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 31. G54) Kelayakan akademik 32. Penolong Pegawai Pertanian (Gred G27. G44. G54) Kelayakan akademik 34. FT22. Nama Skim Perkhidmatan Pembantu Perangkaan (Gred E17. NP36. F32. E26) Penolong Pegawai Latihan (Gred E27. Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (Gred F29. E26) KPSL Ke Skim Perkhidmatan Lebih Tinggi Penolong Pegawai Perangkaan (Gred E27. NP32. G52. F52. G44. G32. E32. G44. E38) Penghulu (Gred NP27. F32. G32. G32. FT) 29. G52. F48. G48.Bil.

G32. G26) Penolong Pegawai Perikanan (Gred G27. G36) Penolong Pengurus Taman/ Ladang (Gred G27. G36) Penolong Pegawai Rancangan Tanah (Gred G27. G44. G44. G48. G26) KPSL Ke Skim Perkhidmatan Lebih Tinggi Pegawai Perikanan (Gred G41.Bil. Pembantu Veterinar (Gred G17. NP32. G32. G22. G44. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 42. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 41. G26) Penolong Pegawai Veterinar (Gred G27. G26) Penolong Pegawai Hidupan Liar (Gred G27. G52. G32. G32. G36) Pembantu Pertanian (Gred G17. G52) Syarat KPSL Kelayakan akademik 36. NP40) Kelayakan akademik 38. G36) Penghulu (Gred NP27. G54) Pegawai Rancangan Tanah (Gred G41. G22. NP32. G22. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 39. Nama Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Perikanan (Gred G27. G32. G48. G22. 35. G48. NP36. Pembantu Hidupan Liar (Gred G17. G32. G54) Penolong Pegawai Pertanian (Gred G27. G36) Penghulu (Gred NP27. NP32. G26) Penolong Pemelihara Hutan (Gred G27. NP32. Pembantu Perikanan (Gred G17. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 40. G52. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 78 . NP36. Pengurus Taman/ Ladang (Gred G41. NP36. G22. Lulus Peperiksaan Khas 37. G32. G36) Penghulu (Gred NP27. G36) Penghulu (Gred NP27. NP36. G36) Penghulu (Gred NP27. NP36. Renjer Hutan (Gred G17. NP32. G32.

G22. J52. J44. G36) Penghulu (Gred NP27. G32. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 47. J38) Penolong Pegawai Perancang Bandar Dan Desa (Gred J29. J38) Juruukur Bangunan (Gred J41. J48. J48. J48. J44. J54) 50. G22. J36. G36) Penghulu (Gred NP27. G22. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Badan Ikhtisas Bhgn. I dan II anjuran Lembaga Jurutera Malaysia/ Institut Jurutera Malaysia 79 . Pembantu Teknik Ukur Bangunan (Gred J29. J36. J48. G14) Pengawas Hutan (Gred G11. NP40) Pembantu Hidupan Liar (Gred G17. G22. J54) Pengalaman bidang Kartografi dalam Kelayakan akademik atau lulus peperiksaan Certificate of Competency oleh Lembaga Juruukur Tanah Kelayakan akademik 49. J36. J44. G26) Penolong Pengurus Taman/ Ladang (Gred G27.Bil. Pembantu Taman/ Ladang (Gred G17. Nama Skim Perkhidmatan Penyelia Rancangan Tanah (Gred G17. G26) Renjer Hutan (Gred G17. Kelayakan akademik 51. G26) Pembantu Hidupan Liar Rendah (Gred G11. J36. J38) Jurukartografi (Gred J41. NP40) Syarat KPSL Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 44. J54) Pemeriksa Kilang Dan Jentera (Gred J41. G22. J44. NP36. 43. NP36. J52. NP36. G26) PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN (J) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 46. J52. NP32. J38) Penolong Pemeriksa Kilang Dan Jentera (Gred J29. J54) Pegawai Perancang Bandar Dan Desa (Gred J41. NP32. J52. J44. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 48. NP32. G32. G14) Penghulu (Gred NP27. Pengajar Membalak (Gred G17. Pembantu Teknik Ukur (Gred J29. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 45. J48. G26) KPSL Ke Skim Perkhidmatan Lebih Tinggi Penolong Pegawai Rancangan Tanah (Gred G27. J52) Juruukur (Gred J41.

J38) Jurutera (Gred J41.Bil. NP32. J54) Arkitek (Gred J41. J52. Q48. NP36. J22. J36.Q44. J36. J38) Penghulu (Gred NP27. J38) Penghulu (Gred NP27. Nama Skim Perkhidmatan Penolong Arkitek Landskap (Gred J29. J22. J54) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Badan Ikhtisas Bhgn. Juruteknik Perancang Bandar dan Desa (Gred J17. J22. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 58. J26) Penolong Arkitek Landskap (Gred J29. J36. J54) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Badan Ikhtisas Bhgn. J26) Penolong Pegawai Perancang Bandar Dan Desa (Gred J29. J52. Juruteknik Landskap (Gred J17. NP32. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 57. J36. Q52. J44. J26) Pembantu Teknik Ukur (Gred J29. J44. J48. J38) Penghulu (Gred NP27. NP36. J38) KPSL Ke Skim Perkhidmatan Lebih Tinggi Arkitek Landskap (Gred J41. J52. J38) Penolong Pegawai Senibina (Gred J29. Penolong Jurutera (Gred J29. J48. J38) Juruukur Bahan (Gred J41. Penolong Juruukur Bahan (Gred J29. J54) Syarat KPSL Kelayakan akademik 53. Q54) 55. J36. J48. NP32. J44. J44. I dan II anjuran Lembaga Jurutera Malaysia/ Institut Jurutera Malaysia Kelayakan akademik Pegawai Pemeriksa Paten (Gred Q41. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Badan Ikhtisas Bhgn. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 80 . Juruteknik Ukur (Gred J17. 52. I dan II anjuran Lembaga Arkitek Malaysia/ Persatuan Arkitek Malaysia 54. J52. J36. J36. J48. I dan II anjuran Lembaga Juruukur Bahan Malaysia 56. NP36.

NP32. KP. Nama Skim Perkhidmatan Juruteknik (Gred J17. KB32) Penguasa Bomba (Gred KB41. Pelukis Pelan (Gred J17. J36. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 61. J26) Penolong Pegawai Senibina (Gred J29. KB48. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 62. NP40) Penghulu (Gred NP27. NP32. NP36. J22. J26) KPSL Ke Skim Perkhidmatan Lebih Tinggi Penolong Jurutera (Gred J29. KB44. J22. J36. C32. Penolong Penguasa Bomba (Gred KB29. A36. J26) Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera (Gred J29. C38) Penghulu (Gred NP27. NP36. NP32. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 63. NP36. J36. NP40) Syarat KPSL Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 60. J38) Penolong Pegawai Senibina (Gred J29. J26) Penghulu (Gred NP27. J38) Penghulu (Gred NP27. 59. J22. NP36. J36. NP36. Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera (Gred J17. Penguasa Bekalan Air (Gred J17. KB54) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 81 . NP32. A38) Penolong Pegawai Kawalan Alam Sekitar (Gred C27. J22.Bil. NP32. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM (KB. J38) Pembantu Teknik Ukur Bangunan (Gred J29. J22. J38) Penolong Juruukur Bahan (Gred J29. J38) Pembantu Teknik Kapal Terbang (Gred A29. KX) 64. J36. KB52. J38) Penghulu (Gred NP27. J36. J26) Merinyu Tali Air (Gred J17.

KX32) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 68. KP54) Penguasa Penjara (Gred KX41. NP36. KP32. NP32. Penolong Penguasa Penjara (Gred KX27. NP36. KB26) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 69. KP26) Penolong Penguasa Imigresen (Gred KP27. KP32. KP38) KPSL Ke Skim Perkhidmatan Lebih Tinggi Pegawai Keselamatan (Gred KP41. KP52. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 82 .KP38) Penghulu (Gred NP27. Pegawai Imigresen (Gred KP17. Pegawai Bomba (Gred KB17. KP26) Penolong Pegawai Keselamatan (Gred KP27. Pembantu Pendaftaran (Gred KP17. NP32.Bil. NP32. Penolong Pegawai Pertahanan Awam (Gred KP27. KP44. Pembantu Pertahanan Awam (Gred KP17. KP54) Pegawai Pertahanan Awam (Gred KP41. KP44. KP22. KP48. KP38) Penghulu (Gred NP27. 65. KP38) Penghulu (Gred NP27. KP22. KX44. NP36. KX52. KP32. KP32. KX54) Penolong Penguasa Bomba (Gred KB29. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 72. KP32. NP32. NP40) Syarat KPSL Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 66. Pembantu Keselamatan (Gred KP17. NP36. KP26) Penolong Pegawai Pendaftaran (Gred KP27) Penghulu (Gred NP27. NP32. KB32) Penghulu (Gred NP27. KB24. Nama Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Keselamatan (Gred KP27. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 70. KP22.KP38) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 67. KP52. KP22. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 71. KP26) Penolong Pegawai Pertahanan Awam (Gred KP27. KB22. KP48. KX48. NP36.

LS26) 78. NP36. NP36. KX26) KPSL Ke Skim Perkhidmatan Lebih Tinggi Penolong Penguasa Penjara (Gred KX27. KX24. N44. LS44. KX20. Kelayakan akademik 77. NP32. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas Kelayakan akademik 76. S54) Pegawai Pembangunan Masyarakat (Gred S41. NT) 79. L22. LS48. S44. KX22. KX32) Penghulu (Gred NP27. L32. NP. KP26) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN (L. Pembantu Tadbir (Undangundang) (Gred L17. NP32. KP22. N48. LS52. NP36. L38) Penghulu (Gred NP27. S48. S54) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 83 . L44. S44. LS54) Penolong Pegawai Syariah (Gred LS27. L52. NP40) Pegawai Tadbir (Gred N41. Pembantu Undang-Undang (Gred L29. LS38) Penghulu (Gred NP27. S52. KP14) Pembantu Keselamatan (Gred KP17. NP36. LS32. S48. L32. LS22. L26) Pembantu Undang-undang (Gred L29. L54) Pegawai Syariah (Gred LS41. S52. S54) Pegawai Belia dan Sukan (Gred S41. Nama Skim Perkhidmatan Pegawai Penjara (Gred KX17. L38) Penolong Pegawai Syariah (Gred LS27. LS38) Pegawai Undang-Undang (Gred L41. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN (N. Penghulu (Gred NP27. NP40) Syarat KPSL Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 74. N52. Pengawal Keselamatan (Gred KP11. L48. NP32. N54) Pegawai Penerangan (Gred S41. Pembantu Syariah (Gred LS17. L26) Jurubahasa (Gred L17. LS) 75. S44. L22. LS32.Bil. NP32. S48. 73. S52.

Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 86. N54) Pengurus Asrama (Gred N41. N52. N26) KPSL Ke Skim Perkhidmatan Lebih Tinggi Pegawai Tadbir (Gred N41. N48. N52. N36) Penolong Pegawai Penyelidik Sosial (Gred N27. Penolong Pegawai Tadbir (Gred N27. N52. N32. N54) Syarat KPSL Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 81. NP32. N44. N44. N44. N36) Penolong Pegawai Penguatkuasa (Gred N27. N44) Pegawai Penyelidik Sosial (Gred N41. N54) Pegawai Tadbir (Gred N41. N48. N44. N54) Pegawai Penguatkuasa (Gred N41. N44. NP40) Pengurus Stesyen (Gred N19. N36) [Sabah sahaja] Penolong Pegawai Tanah (Gred N27. N44. N54) Pegawai Penerbitan (Gred N41. N44. N36) Penolong Pegawai Tadbir Tanah (Gred N27.Bil. N22. N52. NT31/32. N36) Setiausaha Pejabat (Gred N27/28. N32. N48. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 87. N48. N54) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 88. N32. N36) Penghulu (Gred NP27. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 89. N32. N32. N48. N26) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas Lulus peperiksaan Sijil Pengurus Stesyen yg dikeluarkan oleh Pentadbiran Keretapi Tanah Melayu 84 . N32. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 85. NT36) [Sarawak sahaja] Pembantu Tadbir (Perkeranian/ Operasi) (Gred N17. N36) Penolong Pegawai Tanah (Gred NT17. NP36. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 83. N54) Pegawai Tadbir (Gred N41. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 84. N48. NT22. N52) Pegawai Tadbir (Gred N41. Nama Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Tadbir (Gred N27. N36) Penolong Pengurus Asrama (Gred N27. N52. N32. N36) Penolong Pegawai Penerbitan (Gred N27. N48. N32. 80. N22. Pegawai Tadbir (Gred N41. N44. N52. Kelayakan akademik dan hadir dengan jayanya kursus yang berkaitan 82. N48. N32. N52.

Pengurus Stesyen (Gred N19. Nama Skim Perkhidmatan Pembantu Penerbitan (Gred N17. C32. NP36. N26) Pembantu Setiausaha Pejabat (Gred N17. NP36. NP36. N22. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 85 . N36) Penghulu (Gred NP27. N22. N36) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 92. N26) Penolong Pegawai Penguatkuasa (Gred N27. C36) Penolong Pengurus Asrama (Gred N27. N36) Penghulu (Gred NP27. N32. N22) Pemeriksa Cap Jari (Gred N17. NP32. N26) KPSL Ke Skim Perkhidmatan Lebih Tinggi Penolong Pegawai Penerbitan (Gred N27. N36) Penolong Pegawai Tadbir (Gred N27. NP36. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 94. N36) Penghulu (Gred NP27. N32. NP32. N32. Pembantu Penyelidik Sosial (Gred N17. N22) Pegawai Khidmat Pelanggan (Gred N17. Penyelia Asrama (Gred N17. N26) Penolong Pegawai Penyelidik Sosial (Gred N27. N22. N26) Penolong Pegawai Penyediaan Makanan (Gred C27. N32. NP40) Syarat KPSL Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 91. NP32. N32. N22. N32. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 95. N32. N36) Penghulu (Gred NP27. Kelayakan akademik dan hadir dengan jayanya kursus yang berkaitan 93. N22. 90. N26) Penyelia Jurupakaian (Gred N17. N22. N26 Penolong Pegawai Tadbir (Gred N27. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 96. NP36. N22. NP32. N36) Penghulu (Gred NP27. Pembantu Penguatkuasa (Gred N17.Bil. NP32. Pegawai Tadbir (Gred N27. N20.

97. N26) Peniup Kaca (Gred N17. N22. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 99. N32. NP32. NP36. N22. Penghulu (Gred NP27. NP36. N22. NP32. Operator Wayarles (Gred N17. N22. NP36. Tukang Masak (Gred N17. N26) [*Sabah sahaja] KPSL Ke Skim Perkhidmatan Lebih Tinggi Penolong Pegawai Tadbir Tanah (Gred N27. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 105. NP40) Penghulu (Gred NP27. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 104.Bil. N26) Operator Kamera Offset/ Pembuat Plet (Gred N17. NP40) Penghulu (Gred NP27. N32. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 103. NP32. NP32. NP40) Penghulu (Gred NP27. N22. N22. NP32. NP32. NP40) Syarat KPSL Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 98. N26) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 102. N26) Pembantu Pengurusan Murid (Gred N17. N36) Penghulu (Gred NP27. C32. C36) Pembantu Tadbir (Perkeranian/ Operasi) (Gred N17. NP36. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 86 . N22. NP40) Kelayakan akademik 100. NP36. Pembantu Tadbir (Perkeranian/ Operasi) (Gred N17. N22. N26) Penghulu (Gred NP27. N26) Penolong Pegawai Penyediaan Makanan (Gred C27. NP32. NP36. N22 ) Juruaudio Visual (Gred N17. N26) Penolong Pegawai Tadbir (Gred N27. Bentara Parlimen (Gred N11. N14) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 101. NP36. N36) [*Sabah sahaja] Penghulu (Gred NP27. Nama Skim Perkhidmatan Pembantu Tadbir Tanah (Gred N17.

Bil. Q36) Penghulu (Gred NP27. NP32. Q53/54) Penolong Pegawai Penyelidik (Gred Q27. U22. NP36. Q26) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas PERKHIDMATAN MAHIR/ SEPARUH MAHIR/ TIDAK MAHIR (R) 109. N14) Penghantar Notis (Gred N3. R24) Penghulu (Gred NP27. Nama Skim Perkhidmatan Pembantu Am Pejabat (Gred N1. Q36) Pegawai Penyelidik (Gred Q41. Pembantu Penyelidik (Gred Q17. Q32. G14) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas. Q51/52. KP14) Syarat KPSL Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas Pengawas Hutan (Gred G11. Q32. N12) Bentara Parlimen (Gred N11. U24) PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (Q) 107. N4) KPSL Ke Skim Perkhidmatan Lebih Tinggi Pengawal Keselamatan (Gred KP11. N12) Penyelia Jeti (Gred N3. atau Sijil Perhutanan Pengawas Hutan drpd sekolah Latihan perhutanan kerajaan/ Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia Kelayakan akademik atau memiliki lesen memandu kelas D/ E2/ E1/ E yang sah dan lulus Peperiksaan Khas Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas Pembantu Kamera/ Pemandu (Gred N3. 106. Penolong Pegawai Penyelidik (Gred Q27. N12) Pembantu Kesihatan Awam (Gred U17. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 87 . Q47/48. Penjaga Jentera Elektrik (Gred R17. Q43/44. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas Kelayakan akademik 108. NP36. R22. NP32. Q22.

S44. S32. Pekerja Awam Khas (Gred R3. R22) Syarat KPSL Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 111. R24) Tukang K2 (Gred R11. S38) Pegawai Hal Ehwal Islam (Gred S41. S38) Penolong Kurator (Gred S27. S44. S48. S44. Nama Skim Perkhidmatan Tukang K1 (Gred R17. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 119. NP40) Tukang K1 (Gred R17. S54) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 116. S48. S52. S52. R4) Pekerja Awam Khas (Gred R3. R6) Berkebolehan menjalankan bidang kerja yang berkaitan Lesen memandu dan berkebolehan memandu. Sijil Kemahiran atau lulus Ujian Kemahiran 113. S52. NP32. S44. Pekerja Awam (Gred R1. S38) Penolong Pegawai Arkib (Gred S27.Bil. S32. R12 PERKHIDMATAN SOSIAL (S) Kelayakan akademik dan berkebolehan menjalankan bidang kerja yang berkaitan 115. S32. S54) Pegawai Arkib (Gred S41. Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam (Gred S27. S48. S52. S38) Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat (Gred S27. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 117. R6) Pemandu Kenderaan (Gred R3. R12) Tukang K3 (Gred R9. S48. S52. R24) Tukang K1 (Gred R17. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 118. S32. S54) Pegawai Pembangunan Masyarakat (Gred S41. NP36. R6) Pemandu Enjin (Kereta Api Bukit Bendera) Gred R9. R14) KPSL Ke Skim Perkhidmatan Lebih Tinggi Penghulu (Gred NP27. S54) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 88 . S32. S38) Penolong Pegawai Belia Dan Sukan (Gred S27. Pegawai Belia Dan Sukan (Gred S41. Sijil Kemahiran atau lulus Ujian Kemahiran 112. S44. S54) Kurator (Gred S41. menyelenggara kenderaan Sijil Kecekapan 114. 110. R24) Tukang K2 (Gred R11. R6) Operator Loji (Gred R3. S48.

S22. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 123. S44. S52) Pegawai Perancang Bahasa (Gred S41. 120. S38) Penolong Pegawai Perancang Bahasa (Gred S27. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 126. S26) KPSL Ke Skim Perkhidmatan Lebih Tinggi Pegawai Berita (Gred S41. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 124. S52. S48. NP32. S26) Penolong Pegawai Perpustakaan (Gred S27. S54) Pegawai Antidadah (Gred S41. NP36. S38) Penghulu (Gred NP27. S54) Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam (Gred S27. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 127. S48. S44. Pegawai Penerangan (Gred S41. S32. S54) Syarat KPSL Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 121. S38) Penolong Pegawai Antidadah (Gred S27. S32. S32. S32. S44. S38) Pembantu Hal Ehwal Islam (Gred S17. S26) Penolong Kurator (Gred S27. S44. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 125. S38) Penghulu (Gred NP27. S22. NP32. S48. S26) Penolong Pegawai Arkib (Gred S27. NP36.Bil. S32. S32. S54) Pegawai Kesatria (Gred S41. S54) Pegawai Perhubungan Perusahaan (Gred S41. S44. Pembantu Arkib (Gred S17. S48. S48. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 129. S32. NP36. S52. S52. S38) Penghulu (Gred NP27. S52. S48. S32) Penolong Pegawai Perhubungan Perusahaan (Gred S27. NP32. NP36. Pembantu Muzium (Gred S17. S44. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 128. S38) Penolong Pegawai Kesatria (Gred S27. S22. NP32. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 122. S32. S38) Penolong Pegawai Penerangan (Gred S27. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 89 . S22. S32. S38) Penghulu (Gred NP27. Pembantu Perpustakaan (Gred S17. S52. Nama Skim Perkhidmatan Wartawan (Gred S27/28.

Bil. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 135. S26) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 90 . NP40) Syarat KPSL Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 131. S22. Pembantu Kesatria (Gred S17. S22. NP36. S38) Penghulu (Gred NP27. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 132. S32. Pembantu Antidadah (Gred S17. S26) KPSL Ke Skim Perkhidmatan Lebih Tinggi Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat (Gred S27. NP32. S38) Penolong Pegawai Penerangan (Gred S27. NP32. Pembantu Belia dan Sukan (Gred S17. NP36. S26) Penolong Pegawai Perhubungan Perusahaan (Gred S27. S26) Penolong Pegawai Kesatria (Gred S27. NP32. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 133. S22. S38) Penghulu (Gred NP27. Nama Skim Perkhidmatan Pembantu Pembangunan Masyarakat (Gred S17. Pembantu Perhubungan Perusahaan (Gred S17. S22. NP32. S26) Pembantu Penerangan (Gred S17. 130. NP36. S32. S38) Penghulu (Gred NP27. S22. NP32. S32. NP36. S32. S22. S26) Jurulatih Kawad (Gred S17. NP40) Penolong Pegawai Antidadah (Gred S27. S38) Penghulu (Gred NP27. S22. S32. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 134. S26) Penolong Pegawai Belia Dan Sukan (Gred S27. NP36. S38) Penghulu (Gred NP27. S32.

U48. U48. Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran/ Pegawai Kesihatan Persekitaran (Gred U29. U48. NP32. Pegawai Pemulihan Perubatan (Gred U41. C52. U44. U36. U36. U44. U44. 136. U48. U54) 140. U41/42. U44. U52. C54) 91 . U52. U52. U52. Juru X-Ray (Gred U29. U36. U36. U38. U48. N36) Penghulu (Gred NP27. U40) Pengajar (Gred U41. U48. U54) Kelayakan akademik Pegawai Sains (Gred C41. U54) Kelayakan akademik Pegawai Sains (Gred C41. Pengajar (Gred U41. NP36. U44. Nama Skim Perkhidmatan Pembantu Pemuliharaan (Gred S17. Pembantu Wartawan (Gred S17) Penghulu (Gred NP27. C44. U44. U32. C52. C54) 142. S26) KPSL Ke Skim Perkhidmatan Lebih Tinggi Penolong Pegawai Arkib (Gred S27. S32. U32. U52. U54) Kelayakan akademik 139. S38) Penolong Pegawai Perpustakaan (Gred S27. NP40) Syarat KPSL Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 137. U44.Bil. UD) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 138. U41/42. U52. U54) Kelayakan akademik 141. U40) Pengajar (Gred U41. U36. U48. C44. U52. NP36. Juruteknologi Makmal Perubatan (Gred U29. U32. U52. U52. U54) Penolong Pegawai Perubatan (Gred U29. U41/42. U48. C48. U32. U44. U54) Pengajar (Gred U41. U38. U54) Kelayakan akademik Pengajar (Gred U41. U32. S22. N32. C48. NP40) PERKHIDMATAN PERUBATAN (U. S32. U54) Jurupulih Perubatan (Gred U29. S38) Penolong Pegawai Penerbitan (Gred N27. U44. NP32. U48.

U48. C52. C48. U22. C54) 145. U48. U44. U44. U44. Pembantu Kesihatan Awam (Gred U17. NP40) 149. U26) Jururawat (Gred U29. Jururawat Masyarakat (Gred U19. U52. U36. U44. Pengajar (Gred U41. U54) Kelayakan akademik Pegawai Sains (Gred C41. Jururawat Pergigian (Gred U29. Pembantu Pembedahan Pergigian (Gred U17. U32. U40) Pegawai Farmasi (Gred U41. U52. U40) Penghulu (Gred NP27. U54) Pegawai Sains (Gred C41. U52. U32. Penolong Pegawai Farmasi (Gred U29. U32. U48. U38. U32. U54) Syarat KPSL Kelayakan akademik 144. U36. U54) Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran (Gred U29. U52. U41/42. C52. U24) Kelayakan akademik Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas Juruteknologi Pergigian (Gred U29. U40) Kelayakan akademik Kelayakan akademik 148. U38. 143. U32. U36. U52. U48. U44. U32. U32. NP36. U24. U36. U22. U36. U38. U24) Jururawat Pergigian (Gred U29. U54) 147. NP36. C44. U40) KPSL Ke Skim Perkhidmatan Lebih Tinggi Pengajar (Gred U41. U48. U36. U36. NP32. C44. U48. U54) Juruteknologi Pergigian (Gred U29. U36) Penghulu (Gred NP27. U48. U54) Kelayakan akademik Pengajar (Gred U41. U52. NP32. U40) Pengajar (Gred U41. C54) Kelayakan akademik 146. C48. U32. Nama Skim Perkhidmatan Jururawat (Gred U29.Bil. U44. U52. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 92 . U38. U41/42. U38. U44.

Bil. 150.

Nama Skim Perkhidmatan Atendan Kesihatan (Gred U3, U12, U14)

KPSL Ke Skim Perkhidmatan Lebih Tinggi Jururawat Masyarakat (Gred U19, U24, U26)

Syarat KPSL

Kelayakan akademik

Pembantu Pembedahan Pergigian (Gred U17, U22, U24) Pembantu Kesihatan Awam (Gred U17, U22, U24) PERKHIDMATAN KEWANGAN (W) 151. Penolong Juruaudit (Gred W27, W32, W36) Penolong Akauntan (Gred W27, W32, W36) Juruaudit (Gred W41, W44, W48, W52, W54) Akauntan (Gred W41, W44, W48, W52, W54) Pegawai Kewangan (Gred W41, W44, W48, W52, W54) 153. Penolong Pegawai Penilaian (Gred W27, W32, W36) Pegawai Penilaian (Gred W41, W44, W48, W52, W54)
Kelayakan akademik atau Ahli Badan Ikthisas; atau lulus Peperiksaan Khas Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas

152.

Kelayakan akademik atau Ahli Badan Ikthisas

Kelayakan akademik atau Ahli Badan Ikthisas atau lulus Peperiksaan Khas

Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Ikhtisas Bhgn. I dan II anjuran Lembaga Penilai dan Penaksir Malaysia

154.

Penolong Pegawai Penaksir (Gred W27, W32, W36) Penolong Penguasa Kastam (Gred W27, W32, W36) Pembantu Akauntan (Gred W17, W22, W26)

Pegawai Penaksir (Gred W41, W44, W48, W52, W54) Penguasa Kastam (Gred W41, W44, W48, W52, W54) Penolong Akauntan (Gred W27, W32, W36) Penghulu (Gred NP27, NP32, NP36, NP40)

Kelayakan akademik atau Ahli Badan Ikthisas atau lulus Peperiksaan Khas

155.

Kelayakan akademik atau Ahli Badan Ikthisas atau lulus Peperiksaan Khas

156.

Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas

157.

Pembantu Penilaian (Gred W17, W22, W26)

Penolong Pegawai Penilaian (Gred W27, W32, W36) Penghulu (Gred NP27, NP32, NP36, NP40)

Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas

93

Bil. 158.

Nama Skim Perkhidmatan Pembantu Juruaudit (Gred W17, W22, W26)

KPSL Ke Skim Perkhidmatan Lebih Tinggi Penolong Juruaudit (Gred W27, W32, W36) Penghulu (Gred NP27, NP32, NP36, NP40)

Syarat KPSL

Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas

159.

Pembantu Penaksir (Gred W17, W22, W26)

Penolong Pegawai Penaksir (Gred W27, W32, W36) Penghulu (Gred NP27, NP32, NP36, NP40)

Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas

160.

Pembantu Penguasa Kastam (Gred W17, W22, W26)

Penolong Penguasa Kastam (Gred W27, W32, W36) Penghulu (Gred NP27, NP32, NP36, NP40)

Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas

161.

Pembantu Tadbir (Kewangan) (Gred W17, W22, W26)

Penolong Akauntan (Gred W27, W32, W36) Penolong Pegawai Tadbir (Gred N27, N32, N36) Penghulu (Gred NP27, NP32, NP36, NP40)
Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas

PERKHIDMATAN PENGUATKUASAAN MARITIM (X) 162. Pegawai Lain-lain Pangkat Penguatkuasaan Maritim (Gred X1, X2, X4, X6, X8, X10, X12) Pegawai Penguatkuasaan Maritim (Gred X13, X16, X17/X18, X20, X22, X24, X26)
Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas

PERKHIDMATAN POLIS (Y) 163. Pegawai Rendah Polis dan Konstabel (Gred YA1, YA2, YA4, YA5/6, YA8, YA10) Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Sokongan (Gred YT1, YT2, YT4, YT6, YT8, YT10) Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Orang Asli (Gred YP1, YP2, YP4, YP6, YP8, YP10) Pegawai Kanan Polis (Gred YA13, YA16, YA18, YA20, YA22, YA24)
Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas

164.

165.

Pegawai Rendah Polis dan Konstabel (Gred YA1, YA2, YA4, YA5/6, YA8, YA10)

Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas

94

Syarat KPSL Istimewa Skim Perkhidmatan Jumud Kesan Dari Pelaksanaan Struktur Baru Perkhidmatan Teknikal Dan Struktur Baru Perkhidmatan Pentadbiran Ke Perkhidmatan Yang Lebih Tinggi Di Bawah SSM Bil. 1. Klasifikasi Perkhidmatan Kejuruteraan (J) Syarat Pertimbangan KPSL 1.1 Syarat KPSL Juruteknik Rendah ke jawatan Juruteknik Gred J17: (a) telah disahkan dalam perkhidmatan Juruteknik Rendah; (b) memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau mereka yang tidak memiliki SPM hendaklah berkhidmat selama tidak kurang dari 6 tahun dalam perkhidmatan Juruteknik Rendah;dan (c) telah berjaya dalam temuduga memasuki perkhidmatan Juruteknik. 1.2 Syarat KPSL Juruteknik Ukur Rendah ke jawatan Juruteknik Ukur Gred J17: (a) disahkan dalam perkhidmatan Juruteknik Ukur Rendah; (b) memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau mereka yang tidak memiliki SPM hendaklah berkhidmat selama tidak kurang dari 6 tahun dalam perkhidmatan Juruteknik Ukur Rendah;dan (c) berjaya dalam temuduga memasuki perkhidmatan Juruteknik. 2. Pentadbiran dan Sokongan (N, NT) 2.1 Syarat KPSL Pegawai Kerani Rendah ke jawatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17: (a) telah disahkan dalam perkhidmatan Pegawai Kerani Rendah; (b) memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau mereka yang tidak memiliki SPM hendaklah berkhidmat selama tidak kurang dari 6 tahun dalam perkhidmatan Pegawai Kerani Rendah;dan (c) berjaya dalam temuduga untuk memasuki perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi).
Catatan: Peluang peningkatan bagi perkhidmatan-perkhidmatan di atas menerusi KPSL secara istimewa sebanyak 3 kali yang diperuntuk di bawah pelaksanaan Struktur Baru Perkhidmatan Teknikal dan Struktur Baru Perkhidmatan Pentadbiran masih diteruskan setakat peluang yang masih ada. Jika peluang sebanyak 3 kali itu telah diguna sedangkan anggota masih tidak berjaya untuk dilantik ke jawatan yang lebih tinggi, pertimbangan KPSL hendaklah mengikut syarat-syarat yang ditetapkan bagi skim-skim perkhidmatan berkenaan. Sumber : Lampiran B13, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002 95

B27/28. Perubatan dan Kesihatan (U.Syarat KPSL Dalam Skim Perkhidmatan Jumud Tertentu Ke Perkhidmatan Yang Lebih Tinggi Di Bawah SSM Bil. berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan. U32.1 Syarat KPSL Pembantu Rendah Penerbitan Rancangan ke jawatan Penerbit Rancangan Gred B17:(a) (b) telah disahkan dalam perkhidmatan. 3. berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan. 3. B21/22. mempunyai kelayakan yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan Jurutera (Gred J41. B31/32.2 Syarat KPSL Pembantu Teknologi Makmal Perubatan ke jawatan Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U29:(a) (b) telah disahkan dalam perkhidmatan. 1. mempunyai kelayakan di para 1(c) skim perkhidmatan Pembantu Perubatan (Gred U29.1 Syarat KPSL Penolong Jurutera ke jawatan Jurutera J41:(a) (b) dan (c) telah disahkan dalam perkhidmatan. B37/38. U36. U38. J52. B41/42. U40).1 Syarat KPSL Pembantu Hospital Rendah ke jawatan Pembantu Perubatan Gred U29:(a) (b) dan (c) telah disahkan dalam perkhidmatan. berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan. dan (c) 2. U36. dan (c) 96 . J48. Kejuruteraan (J) 2. Klasifikasi Perkhidmatan Bakat dan Seni (B) Syarat Pertimbangan KPSL 1. berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan. U38. B47/48). U40). UD) 3. B25/26. mempunyai kelayakan di para 1(c) skim perkhidmatan Juruteknologi Makmal Perubatan (Gred U29. U32. B43/44. J44. J54). mempunyai kelayakan di para 1(C) dan 1(C)(I)(a) dan 1(C)(ii)(a) skim perkhidmatan Penerbit Rancangan (Gred B17.

Bil. Kewangan (W) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan. berkhidmat tidak kurang dari perkhidmatan Pemeriksa Cukai. Klasifikasi Perkhidmatan Syarat Pertimbangan KPSL 3. dan (c) 4.U22).3 Syarat KPSL Bidan ke jawatan Jururawat Desa Gred U17:(a) (b) telah disahkan dalam perkhidmatan. serta (ii) mempunyai Sijil Perbidanan yang diiktiraf kerajaan. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002 97 .1 Syarat KPSL Pemeriksa Cukai ke jawatan Pegawai Penaksir Gred W41:(a) (b) dan (c) telah disahkan dalam perkhidmatan. (i) mempunyai kelayakan di para 1(c) skim perkhidmatan Jururawat Desa (Gred U17. 5 tahun dalam berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan. 4. Sumber : Lampiran B14.

(c) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.2 Senarai Skim Perkhidmatan Bil 1. J8) Pegawai Imigresen Rendah (Gred KP10) Pembantu Pendaftaran Rendah (Gred KP10) Pembantu Trafik Rendah (Gred N11) Atendan Letak Kereta (Gred N13. dan (d) berjaya dalam urusan temu duga yang dikendalikan oleh Pihak Berkuasa Melantik yang berkenaan. Syarat Pertimbangan KPSL Istimewa SYARAT KPSL ISTIMEWA KE PERKHIDMATAN LEBIH TINGGI YANG MENSYARATKAN KELAYAKAN MASUK MINIMA SPM TANPA LAIN-LAIN SYARAT TAMBAHAN 1. atau (ii) jika memiliki kelayakan lebih rendah dari SPM atau setaraf hendaklah berkhidmat sekurang-kurangnya 6 tahun dalam perkhidmatan sekarang dan lulus peperiksaan khas atau peperiksaan perkhidmatan dalam skim perkhidmatan lebih tinggi yang berkaitan. pertimbangan untuk ke perkhidmatan lebih tinggi hendaklah mengikut syarat KPSL biasa iaitu tertakluk kepada kekosongan jawatan. 3. 1. N11) Peningkatan Ke Skim Perkhidmatan Lebih Tinggi Pembantu Ehwal Ekonomi (Gred E17) Pembantu Taman Ladang (Gred G17) Merinyu Taliair (Gred J17) Pegawai Imigresen (Gred KP17) Pembantu Pendaftaran (Gred KP17) Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) (Gred N17) Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) (Gred N17) 98 . Skim Perkhidmatan Jumud Pembantu Pemasaran Rendah (Gred E9) Pembantu Rendah Taman Sabah (Gred G10) Pengawas Taliair (Gred J9.1 Syarat KPSL Istimewa (a) (i) memiliki SPM atau setaraf. 7. 6. 5.Syarat KPSL Istimewa Bagi Skim-Skim Perkhidmatan Jumud Yang Ada Perbekalan KPSL Bil. 1. Peluang temu duga diberi sebanyak 3 kali dan sekiranya masih gagal. (b) telah disahkan dalam perkhidmatan sekarang. 2. 4.

14. 15. 13 (76) bertarikh 2 Jun 2009 99 .Bil. Bil 8. S8) (Gred S17) Pembantu Luar Hal Ehwal Orang Pembantu Pembangunan Masyarakat Asli (Gred S9. N10) Pemeriksa Filem Rendah (Gred N11. SYARAT KPSL ISTIMEWA UNTUK PENYELENGGARA STOR RENDAH PERKHIDMATAN PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N17 2. (c) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan. Syarat Pertimbangan KPSL Istimewa Skim Perkhidmatan Jumud Juruteknik Percetakan Rendah (Gred N11. N10) Penyelia Asrama Rendah (Gred N11) Penyemak Perpustakaan (Gred S9. pertimbangan untuk ke perkhidmatan lebih tinggi hendaklah mengikut syarat KPSL biasa iaitu tertakluk kepada kekosongan jawatan. S8) Pembantu Muzium Rendah (Gred S9) Peningkatan Ke Skim Perkhidmatan Lebih Tinggi Pembantu Penerbitan (Gred N17) Pembantu Penerbitan (Gred N17) Pembantu Penerbitan (Gred N17) Penyelia Asrama (Gred N17) Pembantu Perpustakaan (Gred S17) Pembantu Muzium (Gred S17) Pembantu Ekonomi Rumahtangga Pembantu Pembangunan Masyarakat Rendah (Gred S9. 11. atau KE (ii) jika memiliki kelayakan lebih rendah dari SPM atau setaraf hendaklah berkhidmat sekurang-kurangnya 6 tahun dalam perkhidmatan sekarang dan hadir dengan jayanya kursus peralihan yang ditetapkan oleh ketua perkhidmatan. 13. 12. * (b) telah disahkan dalam perkhidmatan sekarang. 9. S8) (Gred S17) 2. N10) Pembantu Percetakan Rendah (Gred N11.1 Syarat KPSL Istimewa (a) (i) memiliki SPM atau setaraf. * Surat Edaran JPA: JPA(S)(BPO)324/1/7-20 Klt. Peluang temu duga diberi sebanyak 3 kali dan sekiranya masih gagal. 10. dan (d) berjaya dalam urusan temu duga yang dikendalikan oleh Pihak Berkuasa Melantik yang berkenaan.

Bil. dan berjaya dalam urusan temu duga yang dikendalikan oleh Pihak Berkuasa Melantik yang berkenaan. III 4. berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan. dan berjaya dalam urusan temu duga yang dikendalikan oleh Pihak Berkuasa Melantik yang berkenaan.1 Syarat KPSL Istimewa (a) (i) memiliki SPM atau setaraf serta memiliki Sijil Kemahiran Malaysia Peringkat Pertengahan/Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang pertukangan yang berkenaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. Peluang temu duga diberi sebanyak 3 kali dan sekiranya masih gagal. Syarat Pertimbangan KPSL Istimewa SYARAT KPSL ISTIMEWA UNTUK OPERATOR KOMPUTER KE PERKHIDMATAN PENOLONG PEGAWAI SISTEM MAKLUMAT GRED F29 3.1 Syarat KPSL Istimewa (a) (b) (c) (d) (e) (f) memiliki SPM/SPVM atau setaraf. SYARAT KPSL ISTIMEWA UNTUK PENGAJAR KETUKANGAN GRED KE PERKHIDMATAN PEMBANTU PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL GRED 29 4. atau (ii) jika memiliki kelayakan lebih rendah dari SPM hendaklah berkhidmat tidak kurang dari 6 tahun dalam perkhidmatan sekarang serta memiliki Sijil Kemahiran Malaysia Peringkat Pertengahan/Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 atau lulus Peperiksaan Kemahiran Jabatan yang diiktiraf kerajaan bagi ketukangan yang tiada piawaian atau lulus peperiksaan khas atau peperiksaan perkhidmatan dalam skim perkhidmatan Pembantu Pegawai Latihan Vokasional Gred J17. pertimbangan untuk ke perkhidmatan Penolong Pegawai Sistem Maklumat hendaklah mengikut syarat KPSL biasa iaitu tertakluk kepada kekosongan jawatan. pertimbangan untuk ke perkhidmatan Pengajar Gred J17 hendaklah mengikut syarat KPSL biasa iaitu tertakluk kepada kekosongan jawatan. berkhidmat dalam perkhidmatan sekarang tidak kurang dari 9 tahun. berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan. 3. lulus peperiksaan khas atau menamatkan dengan jayanya Kursus Komputer di INTAN yang setaraf dengan peperiksaan khas. Peluang temu duga diberi sebanyak 3 kali dan sekiranya masih gagal. (b) (c) (d) telah disahkan dalam perkhidmatan. 100 . telah disahkan dalam perkhidmatan.

1 Syarat KPSL Istimewa RENDAH (a) (i) memiliki SPM atau setaraf serta lulus matematik di peringkat peperiksaan tersebut. atau (ii) jika memiliki kelayakan lebih rendah dari SPM atau setaraf hendaklah berkhidmat sekurang-kurangnya 6 tahun dalam perkhidmatan sekarang serta lulus peperiksaan khas atau peperiksaan perkhidmatan dalam skim perkhidmatan Pembantu Perangkaan. (c) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan. (c) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan. Peluang temu duga diberi sebanyak 3 kali dan sekiranya masih gagal. 101 . SYARAT KPSL ISTIMEWA UNTUK PEMBANTU PERANGKAAN KE PERKHIDMATAN PEMBANTU PERANGKAAN GRED N17 6. (b) telah disahkan dalam perkhidmatan.1 Syarat KPSL Istimewa (a) (i) memiliki SPM atau setaraf atau bekas anggota Polis/Tentera berpangkat Koperal ke atas. Syarat Pertimbangan KPSL Istimewa SYARAT KPSL ISTIMEWA UNTUK PEMBANTU PENGUATKUASA KE PERKHIDMATAN PEMBANTU PENGUATKUASA GRED N17 5. pertimbangan untuk ke perkhidmatan Pembantu Perangkaan hendaklah mengikut syarat KPSL biasa iaitu tertakluk kepada kekosongan jawatan. hendaklah telah berkhidmat sekurang-kurangnya 6 tahun dalam perkhidmatan sekarang serta lulus peperiksaan khas atau peperiksaan perkhidmatan dalam skim perkhidmatan Pembantu Penguatkuasa.Bil. 5. (b) telah disahkan dalam perkhidmatan. Peluang temu duga diberi sebanyak 3 kali dan sekiranya masih gagal. pertimbangan untuk ke perkhidmatan Pembantu Penguatkuasa hendaklah mengikut syarat KPSL biasa iaitu tertakluk kepada kekosongan jawatan RENDAH 6. dan (d) berjaya dalam urusan temu duga yang dikendalikan oleh Pihak Berkuasa Melantik yang berkenaan. atau (ii) jika tidak memiliki kelayakan di a(i) di atas. dan (d) berjaya dalam urusan temu duga yang dikendalikan oleh Pihak Berkuasa Melantik yang berkenaan.

PEMBANTU KAJICUACA RENDAH. 102 .1 Syarat KPSL Istimewa (a) (i) memiliki SPM atau setaraf serta lulus matapelajaran matematik atau salah satu daripada matapelajaran sains di peringkat peperiksaan tersebut. pertimbangan untuk ke perkhidmatan Pembantu Kajibumi hendaklah mengikut syarat KPSL biasa iaitu tertakluk kepada kekosongan jawatan. (b) (c) (d) KAJIBUMI RENDAH telah disahkan dalam perkhidmatan. 8. berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan. Syarat Pertimbangan KPSL Istimewa SYARAT KPSL ISTIMEWA UNTUK PEMBANTU KE PERKHIDMATAN PEMBANTU KAJIBUMI GRED C17 7. pertimbangan untuk ke perkhidmatan lebih tinggi hendaklah mengikut syarat KPSL biasa iaitu tertakluk kepada kekosongan jawatan. (ii) jika memiliki kelayakan lebih rendah dari SPM atau setaraf hendaklah berkhidmat sekurang-kurangnya 6 tahun dalam perkhidmatan sekarang serta lulus peperiksaan khas atau peperiksaan perkhidmatan dalam skim perkhidmatan Pembantu Kajibumi. Peluang temu duga diberi sebanyak 3 kali dan sekiranya gagal. (ii) jika memiliki kelayakan lebih rendah dari SPM atau setaraf. (c) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan. (b) telah disahkan dalam perkhidmatan. hendaklah berkhidmat sekurang-kurangnya 6 tahun dalam perkhidmatan sekarang serta lulus peperiksaan khas atau peperiksaan perkhidmatan lebih tinggi yang berkaitan. 7. Peluang temu duga diberi sebanyak 3 kali dan sekiranya masih gagal.1 Syarat KPSL Istimewa (a) (i) memiliki SPM atau setaraf serta lulus matapelajaran matematik atau fizik atau kimia atau sains paduan atau sains am atau geografi di peringkat peperiksaan tersebut. SYARAT KPSL ISTIMEWA UNTUK PEMBANTU MAKMAL RENDAH.Bil. (d) berjaya dalam urusan temu duga yang dikendalikan oleh Pihak Berkuasa Melantik yang berkenaan. dan berjaya dalam urusan temu duga yang dikendalikan oleh Pihak Berkuasa Melantik yang berkenaan. PEMBANTU MAKMAL FILEM RENDAH 8.

Peluang temu duga diberi sebanyak 3 kali dan sekiranya masih gagal.Bil.1 Syarat KPSL Istimewa (a) (i) (ii) memiliki kelayakan seperti yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan Penyelia Jurupakaian. ehwal semasa dan lain-lain yang berkaitan. dan (d) berjaya dalam urusan temu duga yang dikendalikan oleh Pihak Berkuasa Melantik yang berkenaan. atau memiliki SPM.1 Syarat KPSL Istimewa (a) (i) mempunyai bakat. 10. Peluang temu duga diberi sebanyak 3 kali dan sekiranya masih gagal. Syarat Pertimbangan KPSL Istimewa SYARAT KPSL ISTIMEWA UNTUK PEMBANTU RENDAH PENERBITAN RANCANGAN KE PERKHIDMATAN PENERBIT RANCANGAN (GRED B17) 9. 9. (ii) (b) (c) lulus ujian khas bagi menentukan kesesuaian mutu dan tahap bakat. (d) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan. kebolehan dan daya kreativiti. telah disahkan dalam perkhidmatan. atau lulus peperiksaan khas atau peperiksaan perkhidmatan dalam skim perkhidmatan Penyelia Jurupakaian. SYARAT KPSL ISTIMEWA UNTUK JURUPAKAIAN MENINGKAT KE PERKHIDMATAN PENYELIA JURUPAKAIAN GRED N17 10. drama. kebolehan dan daya kreativiti dan mempunyai pengalaman yang telah terbukti dan diakui mutunya dalam bidang perfileman dan/atau penerbitan rancangan radio atau televisyen termasuk pementasan. pertimbangan untuk ke perkhidmatan Penyelia Jurupakaian hendaklah mengikut syarat KPSL biasa iaitu tertakluk kepada kekosongan jawatan. hiburan. (b) telah disahkan dalam perkhidmatan. (c) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan. teater. 103 . dan (e) berjaya dalam urusan temu duga yang dikendalikan oleh Pihak Berkuasa Melantik yang berkenaan. pertimbangan untuk ke perkhidmatan Penerbit Rancangan Gred B17 hendaklah mengikut syarat KPSL biasa iaitu tertakluk kepada kekosongan jawatan.

Bil. 11.

Syarat Pertimbangan KPSL Istimewa SYARAT KPSL ISTIMEWA UNTUK JURULATIH KE PERKHIDMATAN JURULATIH KAWAD GRED S17 11.1 Syarat KPSL Istimewa (a) (i) (ii) memiliki SPM/SPVM atau setaraf atau bekas anggota Polis/Tentera yang berpangkat Koperal dan ke atas; atau jika tidak memiliki kelayakan seperti di (a)(i) di atas hendaklah telah berkhidmat sekurang-kurangnya 6 tahun dalam perkhidmatan sekarang serta lulus peperiksaan khas atau peperiksaan perkhidmatan dalam skim perkhidmatan Jurulatih Kawad; KAWAD RENDAH

(b) telah disahkan dalam perkhidmatan; (c) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan; dan (d) berjaya dalam urusan temu duga yang dikendalikan oleh Pihak Berkuasa Melantik yang berkenaan. Peluang temu duga diberi sebanyak 3 kali dan sekiranya masih gagal, pertimbangan untuk ke perkhidmatan Jurulatih Kawad hendaklah mengikut syarat KPSL biasa iaitu tertakluk kepada kekosongan jawatan. 12. SYARAT KPSL ISTIMEWA UNTUK PELUKIS PELAN RENDAH KE PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN GRED J17 12.1 Syarat KPSL Istimewa (a) (i) (ii) (iii) memiliki SPVM dalam bidang berkaitan dan setaraf; atau memiliki SPM serta mendapat kepujian dalam matapelajaran seni lukis atau lukisan geometri di peringkat peperiksaan tersebut; atau jika tidak memiliki kelayakan seperti di (a)(i) atau (a)(ii) di atas hendaklah telah berkhidmat sekurang-kurangnya 6 tahun dalam perkhidmatan sekarang serta lulus peperiksaan khas atau peperiksaan perkhidmatan dalam skim perkhidmatan Pelukis Pelan;

(b) (c) (d)

telah disahkan dalam perkhidmatan; berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan; dan berjaya dalam urusan temu duga yang dikendalikan oleh Pihak Berkuasa Melantik yang berkenaan. Peluang temu duga diberi sebanyak 3 kali dan sekiranya masih gagal, pertimbangan untuk ke perkhidmatan Pelukis Pelan hendaklah mengikut syarat KPSL biasa iaitu tertakluk kepada kekosongan jawatan.

104

Bil. 13.

Syarat Pertimbangan KPSL Istimewa SYARAT KPSL ISTIMEWA UNTUK JURUTEKNIK RENDAH PROSTETIK/ORTOTIK KE PERKHIDMATAN JURUTEKNIK PERUBATAN GRED U19 13.1 Syarat KPSL Istimewa (a) (i) (ii) (iii) memiliki SPVM; atau memiliki SPM serta lulus matapelajaran matematik atau salah satu matapelajaran sains; atau jika tidak memiliki kelayakan seperti di (a)(i) atau (a)(ii) di atas hendaklah telah berkhidmat sekurang-kurangnya 6 tahun dalam perkhidmatan sekarang serta lulus peperiksaan khas atau peperiksaan perkhidmatan dalam skim perkhidmatan Juruteknik Perubatan;

(b) telah disahkan dalam perkhidmatan; (c) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan; dan (d) berjaya dalam urusan temu duga yang dikendalikan oleh Pihak Berkuasa Melantik yang berkenaan. Peluang temu duga diberi sebanyak 3 kali dan sekiranya masih gagal, pertimbangan untuk ke perkhidmatan Juruteknik Perubatan hendaklah mengikut syarat KPSL biasa iaitu tertakluk kepada kekosongan jawatan. 14. SYARAT KPSL ISTIMEWA UNTUK JURUTEKNIK KE PERKHIDMATAN PEMBANTU PERTANIAN GRED G17 14.1 Syarat KPSL Istimewa (a) (i) (ii) (iii) memiliki SPM atau SPVM dalam bidang yang berkaitan; atau Sijil Institut Pertanian; atau jika memiliki kelayakan lebih rendah dari (a)(i) atau (a)(ii) di atas hendaklah telah berkhidmat sekurang-kurangnya 6 tahun dalam perkhidmatan sekarang serta lulus peperiksaan khas atau peperiksaan perkhidmatan dalam skim perkhidmatan Pembantu Pertanian; PERTANIAN RENDAH

(b) telah disahkan dalam perkhidmatan; (c) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan; dan (d) berjaya dalam urusan temu duga yang dikendalikan oleh Pihak Berkuasa Melantik yang berkenaan. Peluang temu duga diberi sebanyak 3 kali dan sekiranya masih gagal, pertimbangan untuk ke perkhidmatan Pembantu Pertanian hendaklah mengikut syarat KPSL biasa iaitu tertakluk kepada kekosongan jawatan.

105

Bil. 15.

Syarat Pertimbangan KPSL Istimewa SYARAT KPSL ISTIMEWA UNTUK PEMBANTU KE PERKHIDMATAN PEMBANTU PENYELIDIK GRED Q17 15.1 Syarat KPSL Istimewa (a) (i) (ii) memiliki SPM atau Sijil Politeknik Kementerian Pendidikan atau Sijil Institut Pertanian Malaysia (SIP); atau jika memiliki kelayakan lebih rendah SPM hendaklah telah berkhidmat sekurang-kurangnya 6 tahun dalam perkhidmatan sekarang serta lulus peperiksaan khas atau peperiksaan perkhidmatan dalam skim perkhidmatan Pembantu Penyelidik; PENYELIDIK RENDAH

(b) telah disahkan dalam perkhidmatan; (c) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan; dan (d) berjaya dalam urusan temu duga yang dikendalikan oleh Pihak Berkuasa Melantik yang berkenaan. Peluang temu duga diberi sebanyak 3 kali dan sekiranya masih gagal, pertimbangan untuk ke perkhidmatan lebih tinggi hendaklah mengikut syarat KPSL biasa iaitu tertakluk kepada kekosongan jawatan. 16. SYARAT KPSL ISTIMEWA UNTUK PEGAWAI PERPUSTAKAAN KE PERKHIDMATAN PUSTAKAWAN GRED S41 16.1 Syarat KPSL Istimewa (a) (i) memiliki Ijazah Sarjana Muda Kepujian dari universiti-universiti tempatan atau setaraf serta Diploma Lanjutan Sains Perpustakaan dari ITM atau kelayakan dalam bidang berkaitan yang diiktiraf setaraf; atau telah berkhidmat sekurang-kurangnya 3 tahun dalam perkhidmatan Pegawai Perpustakaan.

(ii)

(b) telah disahkan dalam perkhidmatan; (c) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan; dan (d) berjaya dalam urusan temu duga yang dikendalikan oleh Pihak Berkuasa Melantik yang berkenaan. Peluang temu duga diberi sebanyak 3 kali dan sekiranya masih gagal, pertimbangan untuk ke perkhidmatan Pustakawan hendaklah mengikut syarat KPSL biasa iaitu tertakluk kepada kekosongan jawatan.

106

Bil. SYARAT KPSL ISTIMEWA UNTUK PEGAWAI KASTAM KE PERKHIDMATAN PEMBANTU PENGUASA KASTAM 18. (b) telah disahkan dalam perkhidmatan. atau telah berkhidmat sekurang-kurangnya 3 tahun dalam perkhidmatan Pegawai Perangkaan (KUP). (c) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan. 18. pertimbangan untuk ke perkhidmatan Pembantu Penguasa Kastam hendaklah mengikut syarat KPSL biasa iaitu tertakluk kepada kekosongan jawatan.1 Syarat KPSL Istimewa (a) (i) (ii) Memiliki Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang yang berkaitan atau setaraf atau Associateship Institute of Statisticians. London. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002 * : Surat edaran JPA(S)(BPO)324/1/7-20 Klt. pertimbangan untuk ke perkhidmatan Perangkawan hendaklah mengikut syarat KPSL biasa iaitu tertakluk kepada kekosongan jawatan. Sumber : Lampiran B16. (c) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan. Catatan: Surat JPA(S)256/21 Klt.3 Peny.(37) bertarikh 16 Mei 1994 adalah berkaitan. atau jika memiliki kelayakan lebih rendah dari SPM/SPVM hendaklah berkhidmat sekurang-kurangnya 6 tahun dalam perkhidmatan sekarang serta lulus Peperiksaan Khas atau Peperiksaan Perkhidmatan dalam skim perkhidmatan Pembantu Penguasa Kastam. Peluang temu duga diberi sebanyak 3 kali dan sekiranya masih gagal.1 Syarat KPSL Istimewa (a) (i) (ii) memiliki SPM/SPVM atau setaraf serta kepujian matapelajaran matematik di peringkat peperiksaan tersebut. Peluang temu duga diberi sebanyak 3 kali dan sekiranya masih gagal. dan (d) berjaya dalam urusan temu duga yang dikendalikan oleh Pihak Berkuasa Melantik yang berkenaan. dan (d) berjaya dalam urusan temu duga yang dikendalikan oleh Pihak Berkuasa Melantik yang berkenaan. Syarat Pertimbangan KPSL Istimewa SYARAT KPSL ISTIMEWA UNTUK PEGAWAI PERANGKAAN (KHAS UNTUK PENYANDANG) KE PERKHIDMATAN PERANGKAWAN 17. 17. TINGKATAN II (b) telah disahkan dalam perkhidmatan. 13(76) bertarikh 2 Jun 2009 107 .

F32. F36 N27. M52. 12. M48. S52. J35/36. F44. Skim Perkhidmatan Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Tadbir dan Diplomatik Pegawai Psikologi * Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Penolong Pegawai Tadbir ** Penolong Pegawai Psikologi Juruteknik Komputer Pembantu Tadbir (Perkeranian/ Operasi) *** Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) Pegawai Khidmat Pelanggan Pembantu Tadbir (Kewangan) Pegawai Latihan Vokasional/ Penolong Pegawai Latihan Vokasional/ Pembantu Penolong Pegawai Latihan Vokasional Gred F41. N22. 5. M44. J29/30. S54 F27. 10. F48. S48. S32. N26 N17. 4. 9. S38 FT17. J54 Kumpulan P&P P&P P&P Sokongan Sokongan Sokongan Sokongan Sokongan Sokongan Sokongan Sokongan Bersepadu Catatan: * Kecuali bagi Pegawai Psikologi di Kementerian Kesihatan ** Kecuali bagi Penolong Pegawai Tadbir di Kementerian Pertahanan *** Kecuali bagi Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) di Kementerian Kesihatan. Lampiran Kepada Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 12 Tahun 2008 108 . J21/22. N32. W26 J17. FT22. 3. 7. N26 N17. N36 S27. F54 M41. J51/52. N22. 11. Kementerian Pelajaran dan Polis Diraja Malaysia Skim Perkhidmatan Pembantu Tadbir Rendah Gred N11. J41/42. N26 W17. N22. S44. J37/38. J43/44. FT26 N17. F52. 8. W22. J47/48. M54 S41. Kementerian Pertahanan. N14 dijumudkan berkuat kuasa mulai 2 Julai 2009 mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2009. 2.Senarai Skim Perkhidmatan Di Bawah Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Perkhidmatan Gunasama) PERKHIDMATAN Bil. 1. Sumber: Muka Surat 4. 6.

5/2002 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Pindaan Skim Perkhidmatan Pemandu Lokomotif Sabah. 9/2003 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Penggubalan Skim Perkhidmatan Penggubalan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Pekeliling Perkhidmatan Bil. Skim Perkhidmatan Pengurusan Murid.Senarai Perubahan Skim Perkhidmatan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia (SSM) (1 November 2002 Hingga 1 Januari 2010) PEKELILING/ SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN TARIKH KUAT KUASA BIL SKIM PERKHIDMATAN KATEGORI TAHUN 2002 1. Pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia Bagi Anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan. Pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia Bagi Perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia Pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia Bagi Pasukan Polis Diraja Malaysia. 8/2003 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Skim Perkhidmatan Masyarakat. 1. 12/2003 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Januari 2003 109 . Jururawat 1 Januari 2004 4. 10/2003 1 Januari 2004 2. 11/2003 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3. 1 Januari 2004 6. Pindaan Skim Perkhidmatan Atendan Kesihatan. Pembantu Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penggubalan Skim Perkhidmatan Urusan Tukar Lantik Pekeliling Perkhidmatan Bil. 14/2003 1 Januari 2004 5. Penambahbaikan Sistem Saraan Penggubalan Skim Perkhidmatan TAHUN 2003 1 November 2002 1 Januari 2003 4. Penambahbaikan Sistem Saraan Penambahbaikan Sistem Saraan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Januari 2004 3. 4/2002 Surat JPA(S)256/21/172(3) bertarikh 20 Ogos 2002 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Urusan Pertukaran Pelantikan Anggota ke Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Syariah dan Pembantu Syariah di Bawah Bidang Perundangan dan Kehakiman Syariah. Skim Perkhidmatan Pegawai Pemulihan Perubatan. Pindaan Skim Perkhidmatan Pegawai Kanan Polis dan Pegawai Rendah Polis dan Konstabel. 13/2003 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Januari 2004 7. Skim Perkhidmatan Pemandu Lokomotif Sabah. 14/2002 1 November 2002 1 November 2002 2.

10. Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Surat JPA(S)(BPO)324/ 14/15-4 bertarikh 24 Jun 2005 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Juruteknologi Makmal Perubatan dan Pegawai Sains. 14(19) bertarikh 15 Disember 2004 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 16/2003 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Skim Perkhidmatan Pembantu Pemuliharaan Gred S17. 4/2005 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5/2005 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1/2005 Pekeliling Perkhidmatan Bil. N26. Pindaan Skim Perkhidmatan Pembantu Kesihatan Awam. Pindaan Skim Perkhidmatan Pembantu Pertanian Gred G17. Juruteknologi Pergigian. Garis Panduan Pelaksanaan Pindaan Syarat-Syarat Perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia Pindaan Skim Perkhidmatan Akauntan dan Penolong Akauntan. Skim Perkhidmatan Pegawai Penguatkuasa Maritim dan Pegawai LainLain Pangkat Penguatkuasa Maritim. Garis Panduan Pelaksanaan Pindaan Syarat-Syarat Perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Surat JPA(S)(BPO)324/ 14/15 Klt. S22. Pindaan Skim Perkhidmatan Pegawai Belia dan Sukan. G26. Jururawat Pergigian. 1 Januari 2005 5. J22. 2/2005 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Pindaan Skim Perkhidmatan Pembantu Perubatan. 6/2004 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Januari 2005 6. Pindaan Skim Perkhidmatan Pembantu Pembedahan Pergigian. 1 Januari 2005 4. 17/2003 TARIKH KUAT KUASA 1 November 2002 1 Januari 2004 8. 7/2005 1 Januari 2004 2. N22. Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penggubalan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penggubalan Skim Perkhidmatan 1 Januari 2005 3. 15/2003 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Januari 2004 1. 1 Januari 2005 TAHUN 2005 1. 7/2004 1 Oktober 2004 1. 1 Januari 2005 110 . G22. Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan TAHUN 2004 9. Penggubalan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan 1 Januari 2005 2. Pindaan Skim Perkhidmatan Juruteknik Gred J17. Skim Perkhidmatan Pegawai Khidmat Pelanggan Gred N17.BIL SKIM PERKHIDMATAN KATEGORI PEKELILING/ SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN Pekeliling Perkhidmatan Bil. J26. S26.

1 Januari 2006 19. Penolong Penguasa Penjara dan Pegawai Penjara. Penolong Pegawai Antidadah dan Pembantu Antidadah. Perubahan Skim Perkhidmatan Pengurus Asrama dan Penolong Pengurus Asrama. 1 Julai 2005 12. 10/2005 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 31/2005 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Julai 2005 13. 1 Januari 2006 16. 27/2005 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Januari 2005 11. 24/2005 Pekeliling Perkhidmatan Bil.BIL SKIM PERKHIDMATAN KATEGORI PEKELILING/ SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN Pekeliling Perkhidmatan Bil. Skim Perkhidmatan Pensyarah Pergigian. Perubahan Skim Perkhidmatan Pustakawan dan Penolong Pegawai Pustakawan. 9/2005 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Pindaan Skim Perkhidmatan Jururawat. Perubahan Jurubahasa. 30/2005 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Penggubalan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan 1 Januari 2006 17. Skim Perkhidmatan Pegawai Antidadah. 34/2006 TARIKH KUAT KUASA 1 Januari 2005 7. 1 Januari 2006 20. 11/2005 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Juru X-Ray dan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran/ Pegawai Kesihatan Persekitaran. 23/2005 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Skim Perkhidmatan Pembantu Teknik Landskap dan Juruteknik Landskap. Skim Perkhidmatan 1 Januari 2006 18. 8/2005 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Januari 2005 10. 19/2005 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 33/2005 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Julai 2005 14. 1 Julai 2005 15. Pindaan Skim Perkhidmatan Juru X-Ray. Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Dietetik. 1 Januari 2005 9. Skim Perkhidmatan Pengajar. Pindaan Skim Perkhidmatan Jururawat. 15/2005 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Pindaan Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran. Penggubalan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penggubalan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penggubalan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan 8. Perubahan Skim Perkhidmatan Pensyarah Universiti/ Perubatan/ UiTM. Perubahan Skim Perkhidmatan Penguasa Penjara. 32/2005 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Januari 2006 111 .

Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Penerangan dan Penolong Pegawai Penerangan. Perubahan Skim Perkhidmatan Penguasa Bomba. 12/2006 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 13/2006 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Januari 2006 1. Pembatalan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2006 Skim Perkhidmatan Pensyarah UDM Bagi Universiti Darul Iman Malaysia. Penolong Penguasa Bomba. Perubahan Skim Perkhidmatan Jurupulih Perubatan. 1 November 2002 6. 37/2005 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5/2006 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Perubahan Skim Perkhidmatan Pembantu Veterinar. 35/2005 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Januari 2007 112 . Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penjumudan Skim Perkhidmatan TAHUN 2006 22. 1 Julai 2006 3. 1/2006 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 36/2005 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Januari 2006 23. Skim Perkhidmatan Pensyarah UDM Bagi Universiti Darul Iman Malaysia. 4/2006 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Pegawai Bomba dan Ahli Bomba. 7/2006 Pekeliling Perkhidmatan Bil.BIL SKIM PERKHIDMATAN KATEGORI PEKELILING/ SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN Pekeliling Perkhidmatan Bil. Perubahan Skim Perkhidmatan Renjer Hutan. 1 Januari 2006 25. 38/2005 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Perubahan Skim Perkhidmatan Dengan Memperuntuk Perbekalan Kenaikan Pangkat Ke Gred Yang Lebih Tinggi Untuk 11 Skim Perkhidmatan. Penjumudan Skim Perkhidmatan Atendan Haiwan. Pembatalan Skim Perkhidmatan 14 Disember 2006 7. Perubahan Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Tanah. 1 Ogos 2006 5. 14/2006 1 Julai 2004 2. 1 Julai 2006 4. 1 Januari 2006 24. Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan 1 Januari 2007 8. Perubahan Skim Perkhidmatan Pembantu Perubatan. Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penggubalan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Pekeliling Perkhidmatan Bil. Perubahan Skim Pengawas Hutan. Perubahan Nama Skim Perkhidmatan Pembantu Am Rendah Dan Pembantu Kenderaan Bermotor. 6/2006 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 39/2005 TARIKH KUAT KUASA 1 Januari 2004 21.

22/2007 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Lepasan Diploma. Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Perubatan. 1 Julai 2007 4. 1 Julai 2007 5. 9/2007 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Skim Perkhidmatan Bersepadu Penolong Penguasa Imigresen/ Penguasa Imigresen. Penghuraian Pembantu Tugas Kesihatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan 10. 1 Januari 2008 7. Perubahan Perkhidmatan Awam. 24/2007 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Januari 2007 12. Pemberian Hadiah Kenaikan Gaji Kepada Pegawai Pendidikan Siswazah Gred DG41 Yang Dilantik Dari Kalangan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma. Penolong Pegawai Sistem Maklumat dan Juruteknik Komputer. N32. Perubahan Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Tadbir. 1 Julai 2007 3. Perubahan Skim Perkhidmatan Operator Wayarles. 11/2007 Pekeliling Perkhidmatan Bil. N22. Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Sistem Maklumat. 1 Januari 2007 13. 1 Januari 2006 1. Perubahan Nama Skim Perkhidmatan Pekerja Rendah Awam (PRA) Dan Pekerja Rendah Awam Khas (PRAK). Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 25/2007 1 Januari 2008 6. 1 Januari 2008 8. Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel Orang Asli. 16/2006 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Januari 2008 113 . Skim Perkhidmatan Perubahan Skim Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) Gred N17. Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Dasar Pekeliling Perkhidmatan Bil. Perubahan Skim Perkhidmatan Operator Penambahbaikan Mesin Prosesan Data Gred F11. 20/2007 1 Julai 2007 2. 3/2006 TARIKH KUAT KUASA 1 Januari 2007 9. 17/2006 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10/2007 Pekeliling Perkhidmatan Bil.BIL SKIM PERKHIDMATAN KATEGORI PEKELILING/ SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN Pekeliling Perkhidmatan Bil. Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan TAHUN 2007 1 Januari 2007 11. 18/2006 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel Tambahan. 15/2006 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 21/2007 Pekeliling Perkhidmatan Bil. F14.

1 Julai 2008 4. 17/2007 1 Januari 2008 14. W22. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (Ketukangan) Dan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (Ketukangan) Sebagai Perkhidmatan Kritikal. 1 Januari 2008 12. KX32. Perubahan Skim-skim Perkhidmatan Perangkawan. Perubahan Skim-skim Perkhidmatan Kaunselor Dan Penolong Kaunselor Kepada Skim Perkhidmatan Pegawai Psikologi Dan Penolong Pegawai Psikologi. Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan 10. Perubahan Skim Perkhidmatan Penolong Penguasa Penjara Gred KX27. Perubahan Skim Perkhidmatan Pemeriksa Kereta Motor Gred A17. Pelaksanaan Dasar Surat Edaran JPA(BPO)(S)256/2 1/3-2 Klt. 1 Januari 2008 15. Skim Perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi. Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penggubalan Skim Perkhidmatan Pelaksanaan Dasar Pekeliling Perkhidmatan Bil. Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal. 11/2008 1 Januari 2008 2. A48. Skim Perkhidmatan Pegawai Laut Gred A41. 27/2007 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Pengiktirafan Skim Perkhidmatan Tukang K1. Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Pendaftaran/ Pegawai Pendaftaran. Tukang K2. 26/2007 Pekeliling Perkhidmatan Bil. A26. 1 Januari 2008 16. 28/2007 Pekeliling Perkhidmatan Bil. A36.BIL SKIM PERKHIDMATAN KATEGORI PEKELILING/ SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN Pekeliling Perkhidmatan Bil. Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penggubalan Skim Perkhidmatan 1 Julai 2008 3. A38. 29/2007 TARIKH KUAT KUASA 1 Januari 2008 9. 1 Julai 2008 114 . A22.24(6) Bertarikh 20 Mei 2008 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10/2008 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Januari 2008 13. 9/2008 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Penolong Pegawai Perangkaan Dan Pembantu Perangkaan. 32/2007 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Perubahan Skim Perkhidmatan Bentara Parlimen. Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Perhubungan Perusahaan. A52. 1 Januari 2008 TAHUN 2008 1. A54 Dan Penolong Pegawai Laut Gred A29. Perubahan Skim Perkhidmatan Pembantu Penilaian Gred W17. 1 Januari 2008 11. 31/2007 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 33/2007 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. A44. W26.

N14 Skim Perkhidmatan Gred A17. 20/2008 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 13 (76) Bertarikh 2 Jun 2009 Pekeliling Perkhidmatan Bil.Penyelenggara Stor Rendah Gred N11. 2 Julai 2009 7. 6/2009 2 Jun 2009 2. Menaik Taraf Skim Perkhidmatan Penolong Jururawat Kepada Skim Perkhidmatan Jururawat Masyarakat. 21/2008 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Julai 2009 8. Pensyarah Perubatan. 12/2009 2 Julai 2009 5. Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Kanan Polis dan Pegawai Rendah Polis dan Konstabel. Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penggubalan Skim Perkhidmatan TAHUN 2009 1 Julai 2008 7. Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Siasatan/ Pegawai Siasatan. 1 Januari 2009 1. 5/2009 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Penambahbaikan Skim Perkhidmatan 6. Urusan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Secara Isitimewa Bagi Anggota-anggota Dalam Skim Perkhidmatan Jumud Yang Ada Perbekalan KPSL . 7/2009 Pekeliling Perkhidmatan Bil. A26 Pembantu Laut Pelaksanaan Dasar Surat Edaran JPA(S)(BPO)324/1 /7-20 Klt. Perubahan Skim Perkhidmatan Pensyarah Universiti. 9/2009 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Penjumudan Skim Perkhidmatan Pembantu Tadbir Rendah Dan Operator Mesin Prosesan Data Serta Perubahan Syarat Lantikan Skim Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Penjumudan Skim Perkhidmatan Jaga 2 Julai 2009 4. 25/2008 TARIKH KUAT KUASA 1 Julai 2008 5. Pensyarah Pergigian dan Pensyarah UiTM. 2 Julai 2009 115 . 8/2009 Pekeliling Perkhidmatan Bil.BIL SKIM PERKHIDMATAN KATEGORI PEKELILING/ SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN Pekeling Perkhidmtan Bil. A22. Penggubalan Skim Perkhidmatan Pegawai Penyediaan Makanan Dan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Tukang Masak Perubahan Nama Skim Perkhidmatan Pembantu Perubatan Dan Pembantu Farmasi Perubahan Nama Skim Perkhidmatan Pembantu Teknik Dan Pembantu Teknik Landskap Perubahan Skim Perkhidmatan Kurator. Penolong Kurator Dan Pembantu Muzium 2 Julai 2009 6. Penambaikan Skim Perkhidmatan Penambaikan Skim Perkhidmatan 2 Julai 2009 3. 11/2009 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 24/2008 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Januari 2009 8. Penambaikan Skim Perkhidmatan Penggubalan Dan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Pekeliling Perkhidmatan Bil.

NT36 Perubahan Skim Perkhidmatan Kanan Polis dan Pegawai Rendah Polis dan Konstabel. A36. 14/2009 1 Januari 2010 15. 27/2009 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Julai 2009 11. A38 Kelayakan Sijil Tinggi Agama Malaysia Oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia Bagi Maksud Pelantikan Ke Perkhidmatan Awam 2 Julai 2009 12.BIL SKIM PERKHIDMATAN KATEGORI PEKELILING/ SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN Pekeliling Perkhidmatan Bil. NT32. Skim Perkhidmatan Pembantu Setiausaha Pejabat/ Setiausaha Pejabat Perubahan Syarat Lantikan Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Laut Gred A29. Penjumudan Skim Perkhidmatan Pembantu Rendah Hal Ehwal Islam Skim Perkhidmatan Penghulu NP27. NP36. Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Kaji Cuaca. 15/2009 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Pelaksanaan Dasar Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Januari 2009 13. 25/2009 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 13/2009 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Tanah Gred NT27. Penambahbaikan Skim Perkhidmatan 1 Januari 2010 14. Penolong Pegawai Meteorologi Dan Pembantu Meterologi. 16/2009 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Januari 2010 116 . NP40 Gred Penjumudan Skim Perkhidmatan Penggubalan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan 10. 1 Januari 2010 16. NP32. 26/2009 TARIKH KUAT KUASA 2 Julai 2009 9. Penolong Pegawai Kaji Cuaca Dan Pembantu Kaji Cuaca Kepada Pegawai Meteorologi. 15/2009 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.

Pegawai NO RUJUKAN SURAT JPA(S)324/13/11Klt. Skim Perkhidmatan Perubatan.6/(25) 24 Mei 1993 27 Mei 1993 1 April 1993 1 Jun 1993 5. Skim Perkhidmatan 25 Ogos 1994 1 Oktober 1994 10.SULIT. Perkhidmatan 25 Ogos 1994 1 Oktober 1994 9. JPA. Perubahan Jurubahasa.6/(43) 1 Julai 1994 1 Julai 1994 7.Senarai Perubahan Skim Perkhidmatan Di Bawah Sistem Saraan Baru (SSB) TARIKH SURAT 19 Oktober 1992 23 Ogos 1995 TARIKH KUATKUASA 1 Oktober 1992 Bil 1. Kaunselor dan JPA(S)324/14/31 Klt.324/14/31 Klt.324/14/3 Klt.6/(58) 1 Julai 1994 1 Julai 1994 8. Perubahan Skim Pegawai Tadbir.9(18) 24 Ogos 1995 1 April 1995 11. Skim Perkhidmatan Penolong Kaunselor. JPA(S)324/14/14-3/ Klt.324/10/5 Klt.3/ (26) 17 Mei 1995 1 Julai 1995 117 . JPA(S)324/14/7 Klt.2(9) 28 September 1994 1 Oktober 1993 6.SULIT.6/(29) 2.6/(59) JPA. Skim Perkhidmatan Jurubahasa. Penggabungan Perkhidmatan Setiausaha Yang DiPertua Dewan Rakyat/ Dewan Negara/ Hakim dan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) serta Perubahan Skim Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan).SULIT. 4.6/(42) JPA.12 (50) JPA(S)324/6/31Klt. NAMA SKIM PERKHIDMATAN Skim Perkhidmatan Pensyarah Institut Teknologi MARA. Skim Perkhidmatan JPA. JPA. Perubahan Skim Perkhidmatan Di Bawah Klasifikasi Perkhidmatan Bakat dan Seni. Perubahan Pengajar.4(42) JPA(S)324/14/26 Klt.324/14/31 Klt. 4 Februari 1993 3. Perubahan Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Tadbir dan Skim Perkhidmatan Pembantu Undangundang.SULIT.SULIT. Skim Perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah (PPPBS).324/14/3 Klt.

iii. SKIM PERKHIDMATAN SSM Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kategori D3 DGA41 (KUP) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kategori T4 DG17 (KUP) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kategori B1 DG17 (KUP) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kategori B2 DG17 (KUP) Pemelihara Hutan Gred II G41. 4. J14 2. Pertanian (G) Kejuruteraan (J) Pertanian Kejuruteraan 5. Operator Mesin (Gred N13) 16. Penyelia Bangunan N17.Senarai Skim Perkhidmatan Dijumudkan1 Di Bawah Laporan JKK 1976 BIL i. N10) 10. N22 12. 2. SKIM PERKHIDMATAN SSB Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kategori D3 (Gred DG7) (KUP) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kategori T4 (Gred DG8) (KUP) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kategori B1 (Gred DG8) (KUP) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kategori B2 (Gred DG8) (KUP) Pemelihara Hutan Gred II (Gred G3. ii. 118 . J4) Juruteknik Rendah (Gred J9. Pencari Fail (Gred N13) 15. KLASIFIKASI PERKHIDMATAN Pendidikan (D) BIDANG Pendidikan Sekolah 1. Pentadbiran dan Sokongan (N) Pentadbiran 9. J8) Juruteknik Ukur Rendah (Gred J9. 8. G2) Penerbit Teknik (Gred J10) (KUP) Penolong Jurutera (Sarawak) (Gred J5. N2) 11. Penyelia Bangunan Rendah (Gred N11. Pekerja Trafik (Gred N13) 17. 4. jawatan kenaikan pangkat dalam perkhidmatan jumud dikekalkan bagi kemajuan kerjaya penyandang. diambil alih oleh perkhidmatan lain yang setanding atau yang berada dalam hierarki kerja yang sama atau diswastakan. Pekerja Trafik N1 17. Ukur Tanah iv. 7. Penyelia Bangunan Rendah N11. 10. Pegawai Tadbir Am N41. 6. 3. Penghantar Cepat (Gred N13) 18. 3. Penghantar Cepat N1 18. Pengambilan baru ke perkhidmatan yang dijumudkan adalah tidak dibenarkan. 7. Operator Mesin N1 16. Penyelia Bangunan (Gred N9. Pegawai Tadbir Am (Gred N3. Penjaga Pejabat (Gred N13) 1 Perkhidmatan yang fungsinya tidak lagi diperlukan. N7) 12. N48 11. J14 Juruteknik Ukur Rendah J11. Pencari Fail N1 15. 9. J36 Juruteknik Rendah J11. Walau bagaimanapun. Penjaga Pejabat N1 13. 5. N14 13. J8) 1. Pegawai Kerani Rendah Gred N11 14. 8. 6. G48 Penerbit Teknik JP41 (KUP) Penolong Jurutera (Sarawak) J29. Pegawai Kerani Rendah (Gred N11) 14.

Atendan Perpustakaan N1 23. N14 27. Kewangan (W) Perubatan dan Kesihatan (U) Percukaian Perubatan Sumber : Lampiran B11. Atendan Perpustakaan (Gred N13) 23. Atendan Arkib (Gred N13) SKIM PERKHIDMATAN SSM 19. Penjilid Buku N11. Pegawai Perangkaan Khas Untuk Penyandang (Gred N3) 28. Pegawai Perangkaan Khas Untuk Penyandang N41 28. vi. Penayang/Penyemak/ Penghantar Filem N1 21. Pelayan Asrama (Gred N13) 24. Jurutayang Studio N1 20. Penjilid Buku (Gred N11. Penayang/Penyemak/ Penghantar Filem (Gred N13) 21. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002 119 . Pelayan Mes N1 25. U13) v. Atendan Makmal (Gred N13) 22. Pelayan Asrama N1 24. U13 Penerbitan Perangkaan 26. Atendan Makmal N1 (Kecuali di Kem. Pemeriksa Cukai (Gred W3) 29. Atendan Arkib N1 26. Pemeriksa Cukai W41 29. Kesihatan) 22.BIL KLASIFIKASI PERKHIDMATAN BIDANG SKIM PERKHIDMATAN SSB 19. N10) 27. Inspektor Pencegah Malaria (Gred U14. Inspektor Pencegah Malaria U14. Jurutayang Studio (Gred N13) 20. Pelayan Mes (Gred N13) 25.

SKIM PERKHIDMATAN SSB Pembantu Laut (Gred A6) Pengajar Merin (Gred A6) Pemandu Lokomotif Rendah (Gred A9. B8) Penari (Gred B9) Pencatit Data Gerudi (Gred C9. SKIM PERKHIDMATAN SSM Pembantu Laut A21 Pengajar Merin A21 Pemandu Lokomotif Rendah A11. 6. C8) 11. A14 Pembantu Rendah Penerbitan Rancangan B11. 4. 2. Pengajar Bahasa (UM) (Gred DG6. Pengambilan baru ke perkhidmatan yang dijumudkan adalah tidak dibenarkan. Pembantu Pemasaran Rendah E11 v. Pemanduan 3. 6. Pembantu Pemasaran Rendah (Gred E9) vi. Penolong Pensyarah ITM (Gred DG6. Pengajar Bahasa (UM) DG27. C14 11. vii. A8) Pembantu Rendah Penerbitan Rancangan (Gred B9. F6) 17. Juruteknik Pertanian Rendah (Gred G9) 16. DG5) 10. Penolong Pensyarah ‘A’ (UTM) (Gred DG3) 12. 7. 2. 1 120 . C8) Pembantu Kaji Bumi Rendah (Gred C9. 7. 3. Juruteknik Pertanian Rendah G11 Perkhidmatan yang fungsinya tidak lagi diperlukan. DG5) 14. Penolong Pensyarah ITM DG27. 9.Senarai Skim Perkhidmatan Dijumudkan1 Di Bawah Sistem Saraan Baru (SSB) 1992 BIL i. Pendidikan (D) Pendidikan Tinggi 10. C14 ii. 8. 5. Pembantu Makmal Filem Rendah (Gred C9. Penolong Pensyarah ‘B’ (UTM) DG27 13. diambil alih oleh perkhidmatan lain yang setanding atau yang berada dalam hierarki kerja yang sama atau diswastakan. C8) Pembantu Kaji Cuaca Rendah (Gred C9) Pembantu Makmal Rendah (Gred C9. Penolong Pensyarah ‘B’ (UTM) (Gred DG6) 13. jawatan kenaikan pangkat dalam perkhidmatan jumud dikekalkan bagi kemajuan kerjaya penyandang. iii. 9. Operator Komputer F17. C14 Pembantu Kaji Cuaca Rendah C11 Pembantu Makmal Rendah C11. Penolong Pensyarah ‘A’ (UTM) DG41 12. Bakat dan Seni (B) Penerbitan Rancangan Kebudayaan (Sokongan) 4. F22 17. Walau bagaimanapun. Sains (C) Galian Kaji Bumi Kaji Cuaca Sains 8. Ekonomi (E) Perdagangan/ Perusahaan/ Pemasaran/ Promosi Sistem Maklumat Pertanian 15. Pembantu Makmal Filem Rendah C11. DG32 15. Makmal Filem iv. KLASIFIKASI PERKHIDMATAN Pengangkutan (A) BIDANG Kejuruteraan Laut 1. C14 Pembantu Kaji Bumi Rendah C11. Operator Komputer (Gred F7. Sistem Maklumat (F) Pertanian (G) 16. B14 Penari B11 Pencatit Data Gerudi C11. 5. DG32 14. C8) 1.

Pembantu Pemilih Padi dan Beras (Gred N11) 33. Amra (Gred KP10. N48 viii. N10) 32. Pegawai Imigresen Rendah KP11 27. J22 23. Amra KP11. Pelukis Pelan Rendah J11. Pembantu Pendaftaran Rendah KP11 26. Penyelia Dobi N17. Jurupakaian N11 36. Jurubina Model J17. Penimbang (Gred N11) 35. N8) 31. KP9) 25. Penyelia Dobi (Gred N9. Pembantu Kebudayaan. Pentadbiran dan Sokongan (N) Pentadbiran 27. Pengawas Taliair (Gred J7. Pegawai Kebudayaan. Penimbang N11 35. Belia dan Sukan N41. J14 21. J6) 23. Pembantu Rendah Taman Sabah G11 20. Keselamatan dan Pertahanan Awam (K) Teknikal Keselamatan Pentadbiran Keselamatan x. Pegawai Kebudayaan. Penolong Pegawai Kebudayaan. Pencatit Masa (Gred N11. Pembantu Trafik Rendah (Gred N11) 34. Pembantu Pemilih Padi dan Beras N11 33. N32 29. Pelukis Pelan Rendah (Gred J9. KP14 25. Pengajar Ketukangan Gred III J17 22. N14 121 . Belia dan Sukan (di Semenanjung) (Gred N6. N20 31. Kejuruteraan (J) Senibina Pengajar Ketukangan Binaan Model Taliair/ Pengairan ix. Pencatit Masa N11. Penyelenggara Stor Rendah (Gred N11. Penyelenggara Stor Rendah N11. N14 32. Pengajar Ketukangan Gred III (Gred J7) 22.BIL KLASIFIKASI PERKHIDMATAN BIDANG Haiwan (Veterinar) Pengurusan Taman/Ladang SKIM PERKHIDMATAN SSB 18. Pembantu Rendah Taman Sabah (Gred G10) 20. Penyelia Kandang Haiwan (Gred G10) 19. Belia dan Sukan (di Semenanjung) (Gred N3. Penolong Pegawai Kebudayaan. J6) 24. Pengawas Taliair J17. Pegawai Imigresen Rendah (Gred KP10) SKIM PERKHIDMATAN SSM 18. N5) 29. Jurubina Model (Gred J7. J22 24. Pembantu Kebudayaan. N2) 28. Penyelia Kandang Haiwan G11 19. Pembantu Pendaftaran Rendah (Gred KP10) 26. Belia dan Sukan (di Semenanjung) (Gred N9. Belia dan Sukan N17. Belia dan Sukan N27. Pembantu Trafik Rendah N11 34. N10) 28. N22 30. Jurupakaian (Gred N11) 36. N7) 30. J8) 21.

Penyemak Perpustakaan S11. Pembantu Perangkaan Rendah N11 49. Pembantu Penyelidik Rendah Q11 53. N10) 46. Pembaca Pruf N11. Pembantu Percetakan Rendah N11. N10) 45. Penghantar Berita N13 41. N14 47. Pembuat Set N17 39. Pembantu Percetakan Rendah (Gred N11. Pemungut Sewa N3 40. S8) 122 . S14 56. Operator Mesin Addressograf N11. Pemeriksa Filem Rendah N11. Juruteknik Percetakan Rendah N11. Pembantu Penguatkuasa Rendah N11. Pembantu Perangkaan Rendah (Gred N11) 49. Pembantu Ekonomi Rumah Tangga Rendah S11. Pembantu Penguatkuasa Rendah (Gred N11. S14 Penerbitan 42. Pegawai Perpustakaan S41 55. N14 46. Penyelia/ Pengasuh Pelajar N11 52. Pembantu Muzium Rendah S11 54. Pembaca Pruf (Gred N11. Pembantu Kamera Offset N3 48. Atendan Letak Kereta (Gred N13. Pembantu Muzium Rendah (Gred S9) 54. N14 43. Pemeriksa Filem Rendah (Gred N11. Pembantu Penyelidik Rendah (Gred Q10) 53. Pembuat Set (Gred N9) 39. N12 42. N14 45. Juruteknik Percetakan Rendah (Gred N11. Penjaga Kolam Ikan N1 38. Penjaga Kolam Ikan (Gred N13) 38. Pemungut Sewa (Gred N12) 40. N10) 43. Pembantu Kamera Offset (Gred N12) Perangkaan Penguatkuasaan Pengurusan Domestik 48. Penghantar Berita (Gred N12) 41. N10) 44. S8) xii. N10) 47. N11) SKIM PERKHIDMATAN SSM 37. Atendan Letak Kereta N1. Penyelia/ Pengasuh Pelajar (Gred N11) xi. Pembantu Ekonomi Rumah Tangga Rendah (Gred S9. Penyemak Perpustakaan (Gred S9. N14 50. Operator Mesin Addressograf (Gred N11. N10) 50. Penyelia Asrama Rendah N11 51. Penyelia Asrama Rendah (Gred N11) 51. Pegawai Perpustakaan (Gred S3) 55. N14 44.BIL KLASIFIKASI PERKHIDMATAN BIDANG SKIM PERKHIDMATAN SSB 37. Perpustakaan Pembangunan Masyarakat 56. Penyelidikan dan Pembangunan (Q) Sosial (S) Penyelidikan dan Pembangunan Muzium 52.

Pembantu Pembangunan Keluarga (Gred S9. Bidan (Gred U14. U13) 61. S8) SKIM PERKHIDMATAN SSM 57. Pembantu Teknologi Makmal Perubatan U11. U14 65. U14) Teknikal Perubatan 64. U14 63. Pembantu Hospital Rendah (Gred U14. Juruteknik Rendah Prostetik/Ortotik U11. S8) 58. Juruproses Filem X-Ray (Gred U14. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002 123 .BIL KLASIFIKASI PERKHIDMATAN BIDANG SKIM PERKHIDMATAN SSB 57. Jurulatih Kawad Rendah (Gred S9) 60. Jurulatih Kawad Rendah S11 60. Juruproses Filem X-Ray U11. U13) 65. Pembantu Hospital Rendah U11. Bidan U11. U13) 63. Pembantu Pembangunan Keluarga S11. U14 66. S14 59. Juruteknik Penilaian Rendah W11 Kesatria/ Kawad XIII. Juruteknik Penilaian Rendah (Gred W10) Sumber : Lampiran B11. S14 58. Telah dimansuhkan 64. Pemungut Jentik-jentik (Gred U15. Perubatan dan Kesihatan (U) Perubatan 59. Pembantu Teknologi Makmal Perubatan (Gred U14. Pembantu Luar Hal Ehwal Orang Asli S11. U14 62. U13) XIV Kewangan (W) Penilaian 66. Pembantu Luar Hal Ehwal Orang Asli (Gred S9. U14 61. Juruteknik Rendah Prostetik/Ortotik (Gred U14. U13) 62.

Kelasi/ Jurumudi (Gred A1. A38) Merinyu Laut (Gred A17. A11/12. 3. Operator Mesin Prosesan Data (Gred F11. A48. A22) 2. 9. 8. Pensyarah KUSZA (Gred DG41.Senarai Skim Perkhidmatan Dijumudkan1 Di Bawah Sistem Saraan Malaysia (SSM) BIL i. FT) Sistem Maklumat 4. A36. A26) Pembantu Juruenjin Laut/ Juruenjin Laut (Gred A1. A52) Malim (Gred A41. A48. A54) Jurutera Laut (Gred A41. A14) ii. DG52. A44. F14) 14. A26) Serang (Gred A17. KLASIFIKASI PERKHIDMATAN Pengangkutan (A) BIDANG Kejuruteraan Laut 1. G14. A52. Pengangkutan Laut 7. DG54) 13. A44. A36. A44. A48. Penjaga Rumah Api (Gred A1. A22. diambil alih oleh perkhidmatan lain yang setanding atau yang berada dalam hierarki kerja yang sama atau diswastakan.9(22) bertarikh 18 Mac 2004 iii. Pertanian (G) Perikanan 5. A18. A52. 10. Perkhidmatan yang fungsinya tidak lagi diperlukan. A38) Penolong Pegawai Laut (Gred A29. A3/4) 11. A22. G18) 3. A44. DG44. iv. 1 124 . Pengajar Rendah (Gred G11. SUMBER Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 31 Tahun 2007 berkuat kuasa 1 Januari 2008 2. 4. Pendidikan (D) Pendidikan Tinggi 12. 6. SKIM PERKHIDMATAN Pegawai Laut (Gred A41. Walau bagaimanapun. A48. A52) Penolong Jurutera Laut (Gred A29. Sistem Maklumat (F. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2009 berkuat kuasa 2 Julai 2009 1. Pengambilan baru ke perkhidmatan yang dijumudkan adalah tidak dibenarkan. DG48. 5. A54) Arkitek Laut (Gred A41. jawatan kenaikan pangkat dalam perkhidmatan jumud dikekalkan bagi kemajuan kerjaya penyandang. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 12 Tahun 2006 berkuat kuasa 1 Ogos 2006 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2009 berkuat kuasa 2 Julai 2009 Surat JPA(S)324/14/5-2 Klt.

S44. G12) 6. S14) viii. Pengawet (Gred N11. Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) (Gred N17. Pembantu Tadbir Rendah (Gred N11. N14) 8. S52) 22. Perkhidmatan Mahir/ Separuh Mahir/ Tidak Mahir Sosial (S) Keselamatan 20. Kaunselor (Gred S41. Atendan Haiwan (Gred G1. S38) 23. N32) 9. vii. KB14. Penolong Jururawat (Gred U11. R4) 10. N22. Perubatan dan Kesihatan (U) Perubatan 24. Ahli Bomba (Gred KB11.BIL KLASIFIKASI PERKHIDMATAN BIDANG Haiwan (Veterinar) SKIM PERKHIDMATAN 15. S32. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 29 Tahun 2007 berkuat kuasa 1 Januari 2008 13. KB16) 7. N14) 19. Pentadbiran dan Sokongan (N) Penerbitan 17. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2009 berkuat kuasa 2 Julai 2009 11. Jaga (Gred R1. U14) 125 . S48. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 29 Tahun 2007 berkuat kuasa 1 Januari 2008 12. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 13 Tahun 2009 berkuat kuasa 2 Julai 2009 14. Pembantu Rendah Hal Ehwal Islam (Gred S11. vi. Keselamatan dan Pertahanan Awam (KB) Bomba 16. SUMBER Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 39 Tahun 2005 berkuat kuasa 1 Januari 2006 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 37 Tahun 2005 berkuat kuasa 1 Januari 2006 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2005 berkuat kuasa 1 Januari 2005 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2009 berkuat kuasa 2 Julai 2009 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 27 Tahun 2009 berkuat kuasa 1 Januari 2009 v. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 21 Tahun 2008 berkuat kuasa 1 Januari 2009 viii Perkhidmatan Sosial 21. Pentadbiran 18. Penolong Kaunselor (Gred S29.

19. 7. 1. 12. 31. 29. 3. 24. 23. 8. 5. 16. 17. 26. 21. 13. 30. 10. 18. 2. 28. 27. 25. 4. 11. 9. 20. 6.Senarai Kod Skim Perkhidmatan Di Bawah Laporan Jawatankuasa Kabinet 1976 (JKK 1976) Bil. Skim Perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kategori B1 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kategori B2 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kategori D3 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kategori T4 Pembantu Luar Pemelihara Hutan Gred II Juruteknik Rendah Juruteknik Ukur Rendah Penerbit Teknik Atendan Arkib Atendan Makmal Atendan Perpustakaan Jurutayang Studio Operator Mesin Pegawai Kerani Rendah Pegawai Tadbir Am Pekerja Trafik Pelayan Asrama Pelayan Mes Penayang/ Penyemak/ Penghantar Filem Pencari Fail Penghantar Cepat Penjaga Pejabat Penjilid Buku Penyelia Bangunan Penyelia Bangunan Rendah Setiausaha Sulit Setiausaha Sulit Kanan Inspektor Kesihatan Inspektor Pencegah Malaria Pemeriksa Cukai Kod 3413 3414 2219 2226 7257 1164 5461 3926 3808 5003 6010 5012 5456 5711 5751 2308 6227 6494 5788 6127 5801 6213 5784 3109 3110 5791 2033 1049 2751 3009 2214 126 . 22. 15. 14.

8. 14. Operator Komputer PERKHIDMATAN PERTANIAN (G) 17. 21. 13. 7. 10. Jurubina Model Pelukis Pelan Rendah Pengajar Ketukangan Gred III Pengawas Taliair 4213 5795 4544 4421 3930 4454 3008 3201 4639 2011 1069 2369 2174 3908 3909 6266 3911 6317 5775 6221 6498 2065 3341 Kod 127 . Pembantu Kaji Bumi Rendah Pembantu Kaji Cuaca Rendah Pembantu Makmal Filem Rendah Pembantu Makmal Rendah Pencatit Data Gerudi PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (D) 11. 3. 9. 2. 18. Pembantu Pemasaran Rendah PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT (F) 16. 22. Pembantu Rendah Penerbitan Rancangan Penari PERKHIDMATAN SAINS (C) 6. Juruteknik Pertanian Rendah Pembantu Rendah Taman Sabah Penyelia Kandang Haiwan PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN (J) 20. 12.Senarai Kod Skim Perkhidmatan Di Bawah Sistem Saraan Baru (SSB) Bil. 23. Skim Perkhidmatan PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN (A) 1. 5. Pengajar Bahasa (UM) Penolong Pensyarah A (UTM) Penolong Pensyarah B (UTM) Penolong Pensyarah UiTM PERKHIDMATAN EKONOMI (E) 15. Pemandu Lokomotif Rendah Pembantu Laut Pengajar Merin PERKHIDMATAN BAKAT DAN SENI (B) 4. 19.

36. 48. 42. 51. 49. Amra Pegawai Imigresen Rendah Pembantu Pendaftaran Rendah 3025 5759 5764 PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN (N) 27. Atendan Letak Kereta Jurupakaian Juruteknik Percetakan Rendah Operator Mesin Adressograf Pegawai Kebudayaan Belia Dan Sukan Pembaca Pruf Pembantu Kamera Offset Pembantu Kebudayaan Belia Dan Sukan Pembantu Pemilih Padi Dan Beras Pembantu Penguatkuasa Rendah Pembantu Perangkaan Rendah Pembantu Percetakan Rendah Pembantu Trafik Rendah Pembuat Set Pemeriksa Filem Rendah Pemungut Sewa Pencatit Masa Penghantar Berita Penimbang Penjaga Kolam Ikan Penolong Pegawai Kebudayaan Belia Dan Sukan Penyelenggara Stor Rendah Penyelia Asrama Rendah Penyelia Dobi Penyelia/Pengasuh Pelajar 6491 6268 5462 6329 1884 3609 4722 3037 6456 6459 5767 5463 6497 4724 3016 4601 4856 6306 6450 5783 2118 5771 6275 4114 4720 PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (Q) 52. 46. 44. 26. Skim Perkhidmatan Kod PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM (K) 24. 25. 29. 34. 50. 28. Pembantu Penyelidik Rendah 6451 128 . 43. 35. 31. 45. 47. 40. 39. 32.Bil. 30. 37. 38. 41. 33.

Bidan Juru Proses Filem X-Ray Juruteknik Rendah Prostetik/Ortotik Pembantu Hospital Rendah Pembantu Teknologi Makmal Perubatan PERKHIDMATAN KEWANGAN (W) 4211 4945 3936 3904 5800 65. 57.Bil. Jurulatih Kawad Rendah Pegawai Perpustakaan Pembantu Ekonomi Rumahtangga Rendah Pembantu Luar Hal Ehwal Orang Asli Pembantu Muzium Rendah Pembantu Pembangunan Keluarga Penyemak Perpustakaan PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATAN (U) 6265 1072 4650 3506 5760 4704 6448 60. 54. Skim Perkhidmatan PERKHIDMATAN SOSIAL (S) Kod 53. 62. 61. 63. 59. 58. 56. Juruteknik Penilaian Rendah 6484 129 . 55. 64.

20.Senarai Kod Skim Perkhidmatan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia (SSM) Bil. 24. A22. A26 Pemeriksa Kapal Terbang Pemeriksa Kereta Motor Penjaga Rumah Api Penolong Jurutera Laut Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara Penolong Pegawai Laut Serang PERKHIDMATAN BAKAT DAN SENI (B) 22. 17. 18. 7. 11. 13. 23. 16. Skim Perkhidmatan PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN (A) 1. 9. 14. Ahli Fotografi Ahli Muzik Artis Budaya Jurusolek Pegawai Kebudayaan Penerbit Rancangan Pereka 4518 2611 3240 4205 1900 1768 2887 1032 1229 1425 6125 1031 3107 1039 1603 3337 3338 5452 3212 2903 2098 1763 4902 4110 2064 2071 2062 4742 Kod 130 . 26. 2. 25. 21. 15. Arkitek Laut Jurutera Laut Juruterbang/Pemeriksa Juruterbang Kelasi/Jurumudi Malim Merinyu Laut Pegawai Kawalan Trafik Udara Pegawai Laut Pemandu Lokomotif Pemandu Lokomotif Sabah Pembantu Juruenjin/ Juruenjin Laut Pembantu Kawalan Trafik Udara Pembantu Teknik Kapal Terbang Pembantu Laut Gred A17. 27. 3. 19. 12. 4. 6. 8. 10. 5. 28.

51. 49. 37. 39. 41. 38. 48. 59. 32. 53. 35. 54. 45. 42. 44. 34. 57. Guru Bahasa Guru Sandaran Tak Terlatih Bukan Siswazah Guru Sandaran Tak Terlatih Siswazah Guru Sandaran Terlatih Siswazah Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Pegawai Perkhidmatan Pendidik Bukan Siswazah/ Lepasan Diploma Penolong Pensyarah UiTM Pensyarah KUSZA 1553 3190 1190 1189 1188 3188 2172 1952 131 . 30. Skim Perkhidmatan PERKHIDMATAN SAINS (C) Kod 29. 33. Pegawai Dietetik Pegawai Penyediaan Makanan Pegawai Galian Pegawai Meteorologi Pegawai Kajibumi (Geofizik/Kajibumi) Pegawai Kawalan Alam Sekitar Pegawai Kimia Bumi Pegawai Makmal Filem Pegawai Sains Pegawai Teknologi Makanan Pembantu Galian Pembantu Meteorologi Pembantu Kajibumi Pembantu Makmal Pembantu Makmal Filem Penolong Pegawai Galian Penolong Pegawai Meteorologi Penolong Pegawai Kawalan Alam Sekitar Penolong Pegawai Kimia Bumi Penolong Pegawai Makmal Filem Penolong Pegawai Penyediaan Makanan Penolong Pegawai Sains Penolong Pegawai Teknologi Makanan PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (D) 1127 7176 1407 1606 1305 1245 1304 1068 1855 1264 2601 4210 2303 2555 3387 2154 2606 2061 2161 2076 2272 2455 2079 52.Bil. 36. 46. 56. 31. 55. 47. 58. 40. 43. 50.

68. 84. Juruteknik Komputer Operator Mesin Prosesan Data Pegawai Sistem Maklumat Penolong Pegawai Sistem Maklumat PERKHIDMATAN PERTANIAN (G) 3005 5721 1871 2764 74. 80. 87.Bil. 82. 69. 65. 77. 67. 81. 90. 88. 83. 64. 89. Skim Perkhidmatan Pensyarah Perubatan Pensyarah UiTM Pensyarah Universiti PERKHIDMATAN EKONOMI (E) Kod 1002 1971 1004 63. 85. 75. 79. 73. 76. 86. 60. 61. 62. 78. 72. 71. Atendan Haiwan Pegawai Hidupan Liar Pegawai Perikanan Pegawai Pertanian Pegawai Rancangan Tanah Pegawai Veterinar Pembantu Hidupan Liar Pembantu Hidupan Liar Rendah Pembantu Perikanan Pembantu Pertanian Pembantu Taman/ Ladang Pembantu Veterinar Pemelihara Hutan Pengajar Membalak Pengajar Rendah Pengawas Hutan Pengurus Taman/Ladang 132 6007 1301 1258 1015 1970 1951 3013 6303 3512 4830 3955 2950 1005 4117 5773 5787 1955 . Pegawai Ehwal Ekonomi Pegawai Latihan Pembantu Ehwal Ekonomi Pembantu Pegawai Latihan Pengajar Kraf Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi Penolong Pegawai Latihan PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT (F) 1967 1085 3967 3140 4140 2967 2240 70. 66.

91. 111. 101. 120. 94. 112. 104. 102. 103. 110. 122. 114. 118. 106. 107. 116. 105. 123. 96.Bil. Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Hidupan Liar Penolong Pegawai Perikanan Penolong Pegawai Pertanian Penolong Pegawai Rancangan Tanah Penolong Pegawai Veterinar Penolong Pemelihara Hutan Penolong Pengurus Taman/ Ladang Penyelia Rancangan Tanah Renjer Hutan PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN (J) Kod 2305 2085 2022 2829 2019 2877 2955 3333 3514 100. 113. 92. 109. Arkitek Arkitek Landskap Jurukartografi Juruteknik Juruteknik Bangunan Juruteknik Landskap Juruteknik Perancang Bandar Dan Desa Juruteknik Ukur Jurutera Juruukur Juruukur Bahan Juruukur Bangunan Merinyu Taliair Pegawai Latihan Vokasional Pegawai Perancang Bandar Dan Desa Penolong Jurutera Penolong Pegawai Senibina Penolong Juruukur Bahan Pelukis Pelan Pembantu Pegawai Latihan Vokasional Pembantu Pemeriksa Kilang Dan Jentera Pembantu Teknik Pembantu Teknik Landskap Pembantu Teknik Ukur 133 1033 1025 1106 4813 4843 6025 4828 4826 1227 1869 1790 1062 3809 1109 1113 2087 2088 2089 3313 3059 3912 2939 4025 2919 . 93. 98. 108. 97. 99. 117. 115. 95. 119. 121.

133. 129. Jurubahasa Pegawai Syariah Pegawai Undang-Undang Pembantu Syariah 134 3814 1081 1555 3081 . 137. 155. 131. 150. 125. 136. 138. 142. 145. 124. 148. 146. 144. 139. 149. 135. Ahli Bomba Pegawai Bomba Pegawai Imigresen Pegawai Keselamatan Pegawai Penjara Pegawai Perhubungan Preman Pegawai Pertahanan Awam Pegawai Siasatan Pembantu Keselamatan Pembantu Pendaftaran Pembantu Pertahanan Awam Pembantu Siasatan Pengawal Keselamatan Penguasa Bomba Penguasa Penjara Penolong Pegawai Keselamatan Penolong Pegawai Pendaftaran Penolong Pegawai Pertahanan Awam Penolong Pegawai Siasatan Penolong Penguasa Bomba Penolong Penguasa Imigresen Penolong Penguasa Penjara 3525 3528 4535 1307 4522 3944 1873 1410 4536 4605 3940 3838 5776 1102 1174 2302 2078 2854 2051 2885 2160 2037 PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN (L) 152. 132. 134. 140. 143. 128. Skim Perkhidmatan Pembantu Teknik Ukur Bangunan Pemeriksa Kilang Dan Jentera Penguasa Bekalan Air Penolong Pegawai Latihan Vokasional Penolong Pegawai Perancang Bandar Dan Desa Penolong Pemeriksa Kilang Dan Jentera Kod 2262 1406 4731 2366 2059 2602 PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM (K) 130. 127.Bil. 126. 154. 147. 141. 153. 151.

156. 181. 171. 173. 167. Perangkawan Pegawai Tadbir Pegawai Penerbitan Pegawai Penguatkuasa Pegawai Penyelidik Sosial Pengurus Asrama Penolong Pegawai Penerbitan Penolong Pegawai Penguatkuasa Penolong Pegawai Penyelidik Sosial Penolong Pegawai Perangkaan Penolong Pegawai Tadbir Penolong Pegawai Tadbir Tanah Penolong Pegawai Tanah Gred NT17. 185. 162. 175.Bil. Pegawai Tadbir Dan Diplomatik 1609 PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN (N) 160. 184. 180. 178. 157. Skim Perkhidmatan Pembantu Tabdir (Undang-Undang) Pembantu Undang-Undang Penolong Pegawai Syariah PERKHIDMATAN TADBIR DAN DIPLOMATIK (M) Kod 3557 2556 2281 159. 177. 165. 161. 182. NT36 Penolong Pengurus Asrama Penghulu Penolong Pegawai Tanah Penyelia Asrama Bentara Mesyuarat Bentara Parlimen Juruaudio Visual Jurubahasa Serentak Operator Kamera Offset/ Pembuat Plet Operator Wayarles Pegawai Khidmat Pelanggan Pembantu Am Rendah Pembantu Kamera/Pemandu 1870 2038 1771 1108 1701 1966 2763 1024 2701 2873 2200 2772 2205 2109 2063 4504 2205 4728 4732 4733 5214 1876 3605 5725 3232 5454 6267 135 . NT36 Penolong Pegawai Tanah Gred NT27. 163. 176. NT31/32. 172. 186. 169. 158. NT32. NT22. 168. 179. 166. 174. 170. 183. 164.

189. 193. 200. N4 Tukang Masak Gred N17. 211. 190. 205. 191. 215. 203. 194. 187. 212. N26 Kod 3368 3369 4730 3701 3427 3220 3227 3229 3200 4200 3772 3228 5803 4636 4320 3338 3613 5796 5017 6257 3388 6339 6361 PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (Q) 210. 204. 195. 206. 213. N22. 207 208 209 Skim Perkhidmatan Pembantu Penerbitan Pembantu Penguatkuasa Pembantu Pengurusan Murid Pembantu Penyelidik Sosial Pembantu Perangkaan Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) Pembantu Setiausaha Pejabat Setiausaha Pejabat Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Pembantu Tadbir Rendah Pembantu Tadbir Tanah Pemeriksa Cap Jari Pengawas Pemulihan Pengawet Penghantar Notis Pengurus Stesen Peniup Kaca Penolong Operator Kamera Penyelamat Penyelia Jeti Penyelia Jurupakaian Tukang Masak Gred N1. 188. 217. 199. Jaga Operator Loji Pekerja Rendah Awam (PRA) Pekerja Rendah Awam Khas (PRAK) Pemandu Enjin 136 6601 6775 6580 6680 6810 . 216. 192.Bil. 218. Pegawai Pemeriksa Paten Pegawai Penyelidik Pembantu Penyelidik Penolong Pegawai Penyelidik 1011 1801 4634 2075 PERKHIDMATAN MAHIR/ SEPARUH MAHIR/ TIDAK MAHIR (R) 214. 196. 197. 202. 201. 198.

222. 227.Bil. 243. 249. 238. 240. 248. 251. 245. 219. 244. 233. 241. Skim Perkhidmatan Pemandu Kenderaan Bermotor Pemandu/Operator Jentera Pemunggah Penjaga Jentera Eletrik Tukang K1 Tukang K2 Tukang K3 PERKHIDMATAN SOSIAL (S) Kod 6700 6751 6616 6970 6920 6860 225. 230. 246. 239. 236. 226. 223. 232. 235. 237. 234. Jurulatih Kawad Kaunselor Kurator Pegawai Antidadah Pegawai Arkib Pegawai Belia Dan Sukan Pegawai Berita Pegawai Hal Ehwal Islam Pegawai Kesatria Pegawai Pembangunan Masyarakat Pegawai Penerangan Pegawai Perancang Bahasa Pegawai Perhubungan Perusahaan Pembantu Antidadah Pembantu Arkib Pembantu Belia Dan Sukan Pembantu Hal Ehwal Islam Pembantu Kesatria Pembantu Muzium Pembantu Pembangunan Masyarakat Pembantu Penerangan Pembantu Perhubungan Perusahaan Pembantu Perpustakaan Pembantu Rendah Hal Ehwal Islam Pembantu Wartawan/Wartawan Penolong Kaunselor Penolong Kurator 137 3384 1152 1121 1162 1018 1901 1980 2409 1987 1994 1888 1079 1956 3662 3256 3041 3910 3365 4214 3994 3386 3956 4112 6242 2249 2052 2162 . 247. 228. 229. 221. 231. 224. 220. 250. 242.

261. 279. 274. 259. 278. 269. 277. 282. Atendan Kesihatan Juru X-Ray Jurupulih Perubatan Jururawat Jururawat Desa Jururawat Masyarakat Jururawat Pergigian Juruteknik Perubatan Juruteknologi Makmal Perubatan Juruteknologi Pergigian Pegawai Farmasi Pegawai Optometri Pegawai Pemulihan Perubatan Pegawai Pergigian Pegawai Perubatan Pembantu Farmasi Pembantu Kesihatan Awam Pembantu Pembedahan Pergigian Pembantu Perubatan Pengajar Penolong Jururawat 6011 2970 2021 4310 4641 7163 3314 4832 2613 3306 1128 1071 1602 1155 1604 4533 4526 3325 2354 1156 3018 138 . 268. 266. 276. 275.Bil. 257. 265. 255. 273. 262. 256. 272. 281. 280. 260. 283. 271. 253. 270. Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Antidadah Penolong Pegawai Arkib Penolong Pegawai Belia Dan Sukan Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Penolong Pegawai Kesatria Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat Penolong Pegawai Penerangan Penolong Pegawai Perancang Bahasa Penolong Pegawai Perhubungan Perusahaan Penolong Pegawai Perpustakaan Pustakawan PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATAN (U) Kod 2462 2035 2131 2165 2238 2994 2404 2017 2956 2010 1558 263. 264. 267. 258. 252. 254.

301.Bil. YA18. 308. 1788 3788 139 . 289. 290. 295. YA10 Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel Orang Asli Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel Tambahan ANGKATAN TENTERA MALAYSIA (Z) Pegawai Angkatan Tetap. 302. YA16. 288. Angkatan Tentera Malaysia Askar Laskar Angkatan Tetap. 286. 300. 297. 291. Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran/ Pegawai Kesihatan Persekitaran PERKHIDMATAN KEWANGAN (W) Akauntan Juruaudit Pegawai Aktuari Pegawai Kewangan Pegawai Penaksir Pegawai Penilaian Pembantu Akauntan Pembantu Juruaudit Pembantu Penaksir Pembantu Penguasa Kastam Pembantu Penilaian Pembantu Tadbir (Kewangan) Penguasa Kastam Penolong Akauntan Penolong Juruaudit Penolong Pegawai Penaksir Penolong Pegawai Penilaian Penolong Penguasa Kastam PERKHIDMATAN PENGUATKUASAAN MARITIM (X) Kod 2802 285. 310. 307. YA4. YA2. YA22. YA24 Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel Gred YA1. Angkatan Tentera Malaysia 1198 3198 305. 306. 287. 298. 304. 1104 1006 1009 1020 1019 1950 3436 3222 4805 4611 4901 3461 1883 2210 2215 2713 2951 2001 303. 293. 296. 292. Pegawai Penguatkuasa Maritim Pegawai Lain-Lain Pangkat Penguatkuasa Maritim PERKHIDMATAN POLIS (Y) Pegawai Kanan Polis Gred YA13. YA20. YA8. YA5/6. 299. 284. 294. 1778 3780 3779 3778 309.

Penolong Jurutera Laut A29. Kelasi/Jurumudi D27. Pegawai Laut A41. A4 6. A36. A10 1. C1. Pemeriksa Kereta Motor C10. A10 2. Serang C14. A2 18. A4 10. Pembantu Juruenjin Laut/ Juruenjin Laut D27. B3 3. A11. Pemeriksa Kapal Terbang A18. A24 3. A22 12. Merinyu Laut A17. A12. Pembantu Laut C1 4. A2. A11. Pengajar Merin C2 5. B1. Arkitek Laut A17. A3/4 18. Pemandu Lokomotif A7. A36 22. Pengajar Merin A21(dijumudkan) 11. Pemeriksa Kapal Terbang A41. A54 140 . A6 6. C5. A26 21. A36. Jurutera Laut A41. A26 5. Juruterbang/ Pemeriksa Juruterbang A41. A52 19. Serang A7. A22. B3/A24 1. A7. A48. C2 4. Pembantu Kawalan Trafik Udara A7. A4 17. Pembantu laut A21(dijumudkan) 10. Pegawai Kawalan Trafik Udara A3. A10 2. Operator Aerobridge A9. A48. B1. A9. D14-1. A6 5. Penolong Pegawai Laut A5. Penolong Jurutera Laut B7. Pemandu Lokomatif Rendah A11. A1 3. C5. Penjaga Rumah Api A11. A1 14. A14(dijumudkan) 15. A36. A1 9. A10 2. Pemeriksa Kapal Terbang A3. Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara A29. Serang A17. A24 3. A2. D3. Penolong Jurutera Laut A5. C3. A10 2. Kelasi/Jurumudi A1. Penolong Pegawai Laut A29. C2 Reka Bentuk (Laut) 1. A44. Pembantu Teknik Kapal Terbang A29. A54 2. Pembantu Juruenjin Laut/ Juruenjin Laut A11. Pegawai Laut A18. C3. A14 20. A44. B3/A24 Kejuruteraan Penerbangan Perkhidmatan Aerobridge Kejuruteraan Laut 1. Malim A20. A4 7. A1 Skim Perkhidmatan SSM 1. A10 2. D7 Pemaliman 1. D1 Kejuruteraan (Darat) Pemanduan 1. Pegawai Perhubungan C10. Merinyu Laut C10. C1 Maritim 1. A44. Pembantu Teknik Kapal Terbang A5. A22. Malim A3. Jurutera Laut A18. Pemeriksa Kereta Motor A17. A26 14. A22. A38 4. Pegawai Kawalan Trafik Udara A21. D3 1. A38 PENGANGKUTAN (A) Skim Perkhidmatan SSB 1. Juruterbang/ Pemeriksa Juruterbang A18. C3. A26 11. A44. D21. Pemandu Lokomotif C9. Pembantu/Penjaga Rumah Api D27. Pembantu Kawalan Trafik Udara A17. A48. Malim A41. A52. Pegawai Kawalan Trafik Udara A41. A52. Jurutera Laut A3. A22. Pemandu Lokomotif A17. A8 8. A48. A10 2. B3. A11. A48. A6 16. A18. B3. A36. A48.Senarai Skim Perkhidmatan Di Bawah Laporan JKK 1976. Operator Aerobridge D10. A2. A1 2. Kelasi/Jurumudi A11. Juruterbang/ Pemeriksa Juruterbang A3. A52 13. Pemeriksa Kereta Motor A7. SSB Dan SSM Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Penerbangan Kawalan Trafik Udara Skim Perkhidmatan JKK 1976 1. A8 19. A10 17.D3 16. A38 Operator Aerobridge * (dimansuhkan) 7. Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara B9. A2. A48. Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara A5. A54 3. C14. Pemandu Lokomatif Rendah D10. C1 1. A52. Ketua Pegawai C3 5. B3 2. A6 13. A38 9. A22. A6 20. Pembantu Teknik Kapal Terbang B7. Arkitek Laut A41. A44. A11. A44. A54 8. Pembantu Teknik Penerbangan B7. C1 Kejuruteraan Kapal Terbang 1. A2. A6. A2 12. Pegawai Laut A3. D18-1. Pembantu Juruenjin Laut/ Juruenjin Laut A1. Penjaga Rumah Api A1. Penolong Pegawai Laut B8. A11. A4 4. A54 15. C3. A44. Arkitek Laut A3. Merinyu Laut A7. A52. A52. A11/12. A11.

B27/28. C11. C10. B5 8. Jurulatih Seni Budaya C14-1. B53/54 4. B47/48. Penari B11(dijumudkan) 141 . Penerbit Rancangan B17. B31/32. B5 Fotografi 1. B7. B43/44. C5. A10 g g y 3. Artis Budaya B17. B21/22. B51/52. B53/54 1. B21/22. B5. B31/32. B37/38 6. B4 5. B47/48. B31/32. B37/38. Ahli Muzik B17. B5. B5. B3. B13/14. B3. B53/54 B9. Pegawai Kebudayaan A22. B2 4. B27/28. B43/44. Penolong Jurukamera Filem/ Jurukamera Filem D10. B8. B37/38. C3. B14(dijumudkan) 3. A10 2. B51/52. B7. C3. B2. B25/26. B51/52. B1 6. B2. B21/22. C3. Penerbit Rancangan B17. Pegawai Seni Muzik A22. B12. B1 5. C1 5. B3. B6. Pegawai Kebudayaan B9. B21/22. D3 Muzik 1. Artis Budaya B7. B47/48. B31/32 8. B7. Ahli Fotografi B11. B9.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Penerbitan Rancangan Skim Perkhidmatan JKK 1976 1. Pembantu Rendah Penerbitan Rancangan D11. B17/18. Pemuzik/Ahli Seni Muzik C14-1. B31/32. B14(dijumudkan) 3. C3. Pembantu Rendah Penerbitan Rancangan B11. B25/26. A12. B47/48. B47/48 B51/52 B53/54 7. Jurusolek B11. B1 Seni Reka 1. Pegawai Seni Reka A22. C3. B41/42. C3. B3. B27/28. B6. Penolong Pegawai Penerbitan Rancangan B9. B21/22. B51/52. D3 Kebudayaan (Sokongan) 1. B41/42. C11. B3 2. A10 2. B31/32. B4. A12. B4. B3. B7. B2. B31/32. B27/28. B6 9. Penari D11 4. C1 4. Pegawai Penerbitan Rancangan A22. A10 2. B41/42. B17/18. Pereka B11. B12. B5 2. C10. Pembantu Kebudayaan C11. Pegawai Kebudayaan B11. Penolong Pelukis/ Pelukis/ Penolong Pegawai Seni Reka D11. B25/26. B37/38. Pembantu Rendah Penerbitan Rancangan B11. B27/28. C1 4. B43/44. B21/22. B3. Jurusolek B9. Artis Budaya/Jurulatih Budaya C11. B5 3. B27/28. B1 2. B21/22. Pegawai Kebudayaan (Universiti) A22. Jurutulis Cina C11. Pembantu Rendah Kebudayaan D11. B47/48. Jurusolek Rendah/Jurusolek D11. B37/38. B25/26. B6. B41/42. A12. B41/42. A10 2. B43/44. B53/54 2. C5. Ahli Muzik B7. Penolong Jurufoto/ Jurufoto/Penolong Pegawai Foto D10. B1 Kebudayaan (Induk) 1. A12. B5. B1 3. Pereka BAKAT DAN SENI (B) Skim Perkhidmatan SSB Skim Perkhidmatan SSM 1. B5. B17/18. A12. B25/26 9. B27/28. B12. B17/18. B51/52. B9. B43/44. Pembantu Penerbitan Rancangan C11. B4. Ahli Fotografi B9. C1 5. Penari B9 (dijumudkan) 7. B25/26. Penolong Pegawai Kebudayaan B11.

Penolong Pegawai Kaji Cuaca B8. C26 19. C22. Penolong Pegawai Kimia Bumi B11. Pegawai Percubaan 3 P iP b B11. C2. Pegawai Makmal Filem C41. Pegawai Sains C41. B1 SAINS (C) Skim Perkhidmatan SSB 1. C52. C26 13. Penolong Pegawai Kawalan Alam Sekitar B8. C38 26. Pembantu Kaji Bumi C7. C54 11. B3. C1 4. B2 4. Pembantu Makmal Filem Rendah C9. C52. C3. B3. A10 2.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Galian Skim Perkhidmatan JKK 1976 1. A10 2. C6 23. B4. Pembantu Makmal Filem C10. C54 2. A10 2. Penolong Pegawai Kaji Cuaca C5. Pegawai Kaji Bumi (Geofizik/Kaji Bumi) C3. B1 3. C52. C32. C44. C1 3. Pegawai Teknologi Makanan C3. B4. Penolong Pegawai Galian C27. Pencatit Data Gerudi C9. Pembantu Makmal Filem Rendah D10. C8 (dijumudkan) 5. C2. C38 142 . Pembantu Makmal C10. Pegawai Kaji Bumi (Geofizik/Kaji Bumi) C41. C48. Juruteknik Makmal C10 6. C2. C38 16. C2 21. Pembantu Makmal Rendah Makmal Filem D10. B1 3. A11. Pembantu Kaji Cuaca Rendah Alam Sekitar D10 1. Pegawai Kawalan Alam Sekitar A20. C14(dijumudkan) 5. A10 2. A11. Pencatit Data Gerudi D10. Pegawai Dietetik C3. Pembantu Makmal Filem C7. C4 19. B4. C48. C52. Penolong Pegawai Kawalan Alam Sekitar C5. C48. C54 17. C32. C1 2. C38 7. C38 22. Penolong Pegawai Teknologi Makanan C5. C44. C44. Penolong Pegawai Teknologi Makanan B8. A11. C54 27. C26 4. A10 4. Penolong Pegawai Makmal Filem C27. C6 Skim Perkhidmatan SSM 1. Pembantu Kaji Bumi Rendah C9. Pegawai Makmal Filem C3. Pembantu Makmal Rendah C9. Ahli Kajicuaca A20. C54 8. Pembantu Kaji Cuaca C17. Penolong Pegawai Penyediaan Makanan B9. C54 6. Pegawai Kawalan Alam Sekitar C41. Penyelia Jenis Makanan A22. Pembantu Makmal Filem C17. B1 3. A10 2. C48. C14 (dijumudkan) 20. Pembantu Makmal Rendah C11. C52. Pegawai Penyelidik A20. C8 (dijumudkan) 24. C2. C3. C1 6. Penolong Pegawai Kawalan Alam Sekitar C27. Pembantu Kaji Bumi C10. C6 13. B1 Sains 1. Pegawai Kawalan Alam Sekitar C3. C48. Pegawai Sains A20. C44. C38 3. Pegawai Teknologi Makanan A20. C3. D3 1. C4 22. C38 18. D3 Kimia Bumi 1. A12. C44. Pegawai Kimia Bumi C41. Pembantu Kaji Cuaca C10. C38 12. Pembantu Makmal C7. C1 4. Penolong Pegawai Galian C5. Pegawai Sains C3. A10 2. C44. C26 23. Pembantu Makmal Filem Rendah C11. A11. C14 (dijumudkan) 10. Pegawai Galian A18. Pencatit Data Gerudi C11. D3 Pemakanan 1. C54 15. C4 18. Pegawai Kaji Cuaca C3. C32. Pembantu Kaji Bumi Rendah D10. Penyiasat Luar C15 7. Pembantu Kaji Bumi C17. Pegawai Galian C3. Pembantu Kaji Cuaca C7. B3. C2. Pegawai Galian C41. Penolong Pegawai Penyediaan Makanan C5. C22. C4 16. Penolong Pegawai Galian B8. C22. Penolong Pegawai Penyediaan Makanan C27. Penolong Pegawai Teknologi Makanan C27. C44. A10 2. C48. Pembantu Galian C17. D3 Kaji Cuaca 1. A11. C6 4. Penolong Pegawai Kaji Cuaca C27. Pegawai Kimia Bumi A20. B2 Kaji Bumi 1. C4 12. Penolong Pegawai Sains 17 P l P iS i C27. C32. C48. C4 26. C4 7. C22. C1 25. Penolong Pegawai Kimia Bumi C27. Penolong Pegawai Makmal Filem C5. B3. A11. Penolong Pegawai Kimia Bumi C5. C1 11. C52 21. C14 (dijumudkan) 24. C1 5. C1 4. C44. Pegawai Teknologi Makanan C41. A11. P 17 Penolong Pegawai Sains l P iS i C5. C52. C22. C44. C1 15. Pembantu Kaji Cuaca Rendah C11(dijumudkan) 14. C32. C2. C1 27. A10 3. C32. Pembantu Galian C10. C2. C4 3. Pegawai Kimia Bumi C3. C2. Pegawai Kaji Cuaca C41. C32. C1 17. C3. Pegawai Makmal Filem A20. C8 (dijumudkan) 20. Pembantu Kaji Cuaca Rendah C9 (dijumudkan) 14. C54 25. C8 (dijumudkan) 10. C3. C52. C48. Pegawai Kaji Bumi (Geofizik/Kaji Bumi) A20. C52. Pembantu Galian C7. A11. Pembantu Makmal C17. A10 2. C6 9. C1 8. Pembantu Kaji Bumi Rendah C11. B2 3. C32. Pegawai Dietetik C41. C48. A11. C26 9. Penolong Pegawai Makmal Filem B11. B3.

DUG. DS53/54. A10 5. B4. DG52. DG. Guru Bahasa DG41. DM2. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah C8/B10/B8. DS1. A18. DM1. Penolong Pensyarah 'A' UTM DG3 (dijumudkan) 7. Pensyarah Universiti DS45. DG44. Pegawai Peperiksaan A19. C1 13. Khas 3. DS51/52. B4 8. DG52. Guru MARA Kategori D2 A21 6. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma DG6. Pengajar Bahasa (UM) B11. B4. DG54 12. Guru MARA Kategori D1 A19. A10 4. DG2 5. DM51/52. DG5. DG2. DGA32. Penolong Pensyarah 'B' UTM DG6 (dijumudkan) 8. DM32. Penolong Pensyarah 'A' UTM DG41 (dijumudkan) 7. DU51/52. DM53/54. A10 2. Pensyarah KUSZA Skim Ad hoc 5. Khas 2. A11. Pegawai Keselamatan Peperiksaan C1 PENDIDIKAN (DH. C2. DG48. Jurulatih (ITM) B11. Penolong Pensyarah 'B' UTM DG27 (dijumudkan) 8. A10 3. DG1 6. Pensyarah UiTM DM3. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma DGA29. DG44. C1 12. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kategori C1 B10. B1 9. DG5 (dijumudkan) 9. C2. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kategori D1 A19. Pensyarah Perubatan DU45. DG54 6. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kategori T3 C8. B3 9. DGA34 143 . Pensyarah KUSZA DG3. Pensyarah Perubatan DU2. DG1 Pendidikan 11. DG48. A16. Guru Bahasa DG3. Penolong Pensyarah 'B' UTM B8 7. B2 Pendidikan Sekolah 1. Pensyarah ITM A20/A11. Penolong Pensyarah ITM B7. Pegawai Perkhidmatan Siswazah DG3.Profesor (A7/A6) 2. A17. Guru (Universiti-universiti) A20. Pengajar Bahasa (UM) DG6. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kategori D2 A21 g 7. A10/A9/A8. Pensyarah KUSZA DG41. DG2. A17. DG52 5. Penolong Pensyarah ITM DM6. A11. Khas 4. Khas 3. DM45/46. C5-1. DM. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kategori T2 C7. DS. DU53/54. Penolong Pensyarah UiTM DM29. Pensyarah UiTM DM41. DG4 12. DGA) Skim Perkhidmatan SSB 1. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kategori T1 B8. Penolong Pensyarah ITM DM27. B1 8. Pensyarah Universiti DS2. Pengajar Bahasa (UM) DG27. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kategori C2 C8. Pensyarah Universiti . A10 4. Khas 4.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Pendidikan Tinggi Skim Perkhidmatan JKK 1976 1. A7 3. DM5 (dijumudkan) 10 Penolong Pensyarah UiTM DM6. DM32 (dijumudkan) 10. DM34 11. B3. DG48. B2 10. DU. A16. A11. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah DG41. A18. C1 11. A11. DG32 (dijumudkan) 9. Khas 2.Pensyarah (A14/A11. DG44. DU1. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah A9. B3. Penolong Pensyarah 'A' UTM A20/A11 6. DM5 Skim Perkhidmatan SSM 1.Profesor Madya (A9/A8) . A11. A10) . C2.

Penolong Pegawai Perniagaan B9. E48. Pegawai Kemajuan Perindustrian A20. B1 17. Pegawai Ehwal Ekonomi E3. A12. A12. A10 4. B2 EKONOMI (E) Skim Perkhidmatan SSB Skim Perkhidmatan SSM 1. A10 8. Penolong Pegawai Kemajuan MARA B9. E1 1. Pegawai Ehwal Ekonomi E41. A11. A10 2. Penolong Pegawai Pembangunan P B9. A10 13. Penolong Pegawai Kemajuan Perindustrian B9. A12. B1 21. Ahli Ekonomi Hutan A20. A11. Ahli Ekonomi (MIDA) A22. A10 3. A10 10. B3. A10 9. B4. B3. B2 27. A10 15. E38 144 . A10 7. Pegawai Perusahaan Komoditi A22. B1 18. A12. A10 5. Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi E5. B4. Penolong Pegawai Pembangunan B9. E52. B4. Pegawai Ehwal Ekonomi E41. B1 19. B2 25. A12. E54 2. A10 6. Pegawai Kemajuan Perikanan A22. A10 12. Penolong Pegawai Pembangunan Koperasi B11. Pegawai Ehwal Ekonomi E3. Pegawai Kemajuan Kraf A22. Penolong Pegawai Pemasaran B11. A12. B3 23. A11. B3. A12. A10 14. E32. A12. Penolong Pegawai Perusahaan Komoditi B9. Pegawai Pelancongan A22. B3. Pegawai Khidmat Peladang A22. B3. E52. E1 1. E44. Penolong Pegawai Kemajuan Kraf B11. Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi E27. Pegawai Pembangunan Koperasi A22. B3. E48. E54 1.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Perdagangan/ Perusahaan/ Pemasaran/ Promosi Skim Perkhidmatan JKK 1976 1. A10 11. Penolong Pegawai Khidmat Peladang B9. B2 24. A11. A12. B1 20. Pegawai Pendaftaran Perdagangan A22. Penolong Pegawai Pelancongan B11. E2. Ahli Ekonomi Pertanian A20. Penolong Pegawai Pendaftaran Perdagangan B9. Penolong Pegawai Kemajuan Perikanan B11. B2 26. A12. B3. B4. B4. Pegawai Kemajuan MARA A22. Pegawai Pemasaran A22. Pegawai Pembangunan Pemasaran A20. E4 2. B1 22. E44. B1 16. E2.

Penolong Jurulatih Kraf/Jurulatih Kraf D10. C3 37. C3. Pembantu Pemasaran Rendah D11 Latihan 1. Pengatur Program Komputer B8. C3. Pengajar Perdagangan Gred I B9. Penolong Pegawai Sistem Maklumat F5.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Skim Perkhidmatan JKK 1976 28. E38 7. Pembantu Pegawai Latihan E17. FT) Skim Perkhidmatan SSB 1. Pengajar Kraf E11. Pengajar Kraf E9. Pembantu Pemasaran Rendah E11 (dijumudkan) 5. C3. F44. Pegawai Latihan E3. Pembantu Penyelidik C10. C1 4. F4 3. Operator Mesin Prosesan Data F9. F14 145 . C3. E54 6. Juruteknik Komputer FT7. E26 4. Pembantu Ehwal Ekonomi E7. Pembantu Perusahaan Komoditi C10. F8 6. Pembantu Pembangunan Pemasaran C11. Pengajar Perdagangan Gred II C11. C3. C1 32. C1 30. A11. D3. E6 8. E1 4. E48. C1 Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Sistem Maklumat Skim Perkhidmatan JKK 1976 1. C1 34. F32. C1 35. B3. C10. A10 2. A11. F52. E6 3. E4 7. D1 Kerjasama EKONOMI (E) Skim Perkhidmatan SSB Skim Perkhidmatan SSM 3. C3. C1 33. A10 2. Operator Komputer F17. Pembantu Pegawai Latihan E7. Operator Mesin Prosesan Data F11. C1 29. C3. Penolong Pegawai Latihan E5. Pembantu Pembangunan C10. B1 3. F22 (dijumudkan) 4. Pegawai Sistem Maklumat F41. C1 6. Pegawai Sistem Maklumat F3. E32. Pembantu Pelancongan C16. E2. Penolong Pensyarah Maktab B9. F1 2. Pembantu Ehwal Ekonomi E17. C3. E26 8. C6 38. Pensyarah Maktab Kerjasama A22. Pembantu Kemajuan Perikanan C11 36. Pembantu Khidmat Peladang C11. Juruanalisa Sistem A20. FT6 4. A12. Pembantu Pemasaran Rendah E9 (dijumudkan) 5. F54 2. B1 5. Pembantu Pembangunan Koperasi C11. Pembantu Pemasaran C11. Penolong Pegawai Sistem Maklumat F29. F38 3. E22. Pegawai Latihan dan Penyiasatan A20. Merinyu Perniagaan C11. E44. Pegawai Latihan E41. E17/18. E52. B3 4. F2. E6 SISTEM MAKLUMAT (F. Operator Komputer C11. E7. Operator Mesin Prosesan Data D11. Penolong Pegawai Latihan E27. C3. B3. E22 Skim Perkhidmatan SSM 1. A10 3. C3 (Perbadanan Kemajuan Kraftangan) 31. E22. F48.

C3. Pembantu Perkebunan B8. Penolong Pemelihara Hutan G27. G5. C3 5. Atendan Haiwan G1. Penyelia Kandang Haiwan D10 (Di IMR) 5. B3. G52. Pengawas Hutan G11. G2. Penolong Pegawai Veterinar B7. A10 2. Pegawai Hidupan Liar A22. Penolong Pegawai Pertanian G27. Penolong Pengurus Ladang B11. G44. G22. B3. Penolong Pegawai Perikanan G6. C12 C3 C1 4. Pegawai Veterinar A17. D7 Perhutanan 1. A10 2. Penolong Pegawai Pertanian B8. A24 3. C3. D3. G44. A12. G7 29. C3. G54 16. G10 10. G48. B3. D21. G1 6. C1 4. G32. G9. Pengawas Hutan G10. Renjer Hutan C10. Pembantu Perikanan C10. B3. G2 24. Penolong Pegawai Hidupan Liar G27. G1 16. Juruteknik Pertanian Rendah Haiwan (Veterinar) D10 1. A11. G22. A10 2. Pengajar Membalak C14. Pengurus Taman/ Ladang G3. G5. Atendan Haiwan G11. Penolong Pegawai Rancangan Tanah G6. G9 15. Pembantu Hidupan Liar Rendah G10. G2. G44. Juruteknik Pertanian Rendah G9(dijumudkan) 5. G26 26. Pembantu Taman Sabah C10. G4 3. Renjer Hutan G8. Pembantu Pertanian G8. D3 1. G26 22. Penyelia Rancangan Tanah G8. G52. G26 8. G48. B2 4. C3. G1 11. G22. G2. C1 4. G32. G2. G14 19. Penolong Pegawai Hidupan Liar G6. G36 12. Pemelihara Hutan G41. Pengurus Taman/ Ladang G41. B3 4. Penolong Pegawai Veterinar G6. G32. Pegawai Hidupan Liar G41. G22. G2. G18 23. G1 Skim Perkhidmatan SSM 1. G52. Pembantu Rendah Taman Sabah G10 (dijumudkan) 27. G36 17. G26 14. Pegawai Veterinar G41. G54 2. G26 13. G1 2. A12 2. B1 3. B14. G44. A10 3. G26 4. G32. G7 13. B1. Pegawai Perikanan G3. Penolong Pegawai Rancangan Tanah G27. Pembantu Veterinar G17. A11. Atendan Haiwan D27. G8 23. B1. G52. G5 12. G12 10. Penolong Pegawai Rancangan Tanah B9. G44. Penyelia Kandang Haiwan G10 (dijumudkan) 9. Pegawai Hidupan Liar G3. G8 G7 18. G5 28. A24 3. G48. G36 28. Penolong Pemelihara Hutan G6. A24 3. Pengurus Taman Sabah A22. G54 11. A11. G1 20. D3 Perhilitan/ Hidupan Liar 1. G22. A10 2. G22. Pengajar Rendah D7. Pembantu Taman/Ladang G8. Penolong Pegawai Taman Sabah B11. Pemelihara Hutan G3. B14 5. A10 2. Pegawai Pertanian G3. G54 6. Pengajar Membalak G17. G32. Pegawai Rancangan Tanah G41. C3. Renjer Hutan G17. G7 4. Pembantu Hidupan Liar Rendah Perikanan D10. G7 22. Pegawai Pertanian A19. Penolong Pegawai Veterinar G27. Pembantu Hidupan Liar C12. G36 7. Pembantu Hidupan Liar G8.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Pertanian Skim Perkhidmatan JKK 1976 1. B1. G44. Pegawai Perikanan A20. Penyelia Rancangan Tanah G17. Pengajar Rendah G10. G54 20. Pengawas Hutan D10. G9 19. C1 6. G36 25. G26 29. C3 Pengurusan Taman/Ladang 1. C1 5. C1 4. Pembantu Pertanian G17. G22. B1 3. C6 Pembangunan Tanah 1. G14. G4 7. Penolong Pegawai Hidupan Liar B9. G48. G36 3. G52 24. G48. Pemelihara Hutan Gred I A19. G2. G48. G5. Penolong Pegawai Pertanian G6. G17 G22 G26 18. G4 21. Pembantu Veterinar G8. Penolong Pemelihara Hutan B8. Pegawai Perikanan G41. G32. Penyelia Kandang Haiwan G11 (dijumudkan) 9. B3 3. G52. Pembantu Taman/Ladang G17. Pegawai Rancangan Tanah G3. Pembantu Hidupan Liar G17. Pengajar Membalak G8. G52. G22. Penolong Pegawai Perikanan G27. G48. A11. Penyelia Rancangan Tanah C10. Pembantu Veterinar C10. Juruteknik Pertanian Rendah G11(dijumudkan) 5. Pengurus Ladang A22. C6. Pegawai Rancangan Tanah A25. G5 17. Pembantu Hidupan Liar Rendah G11. A12. G54 27. G7 26. Juruteknik Pertanian C10. G5 25. A12. Penolong Pengurus Taman/ Ladang G27. G7 14. G32. Pembantu Rendah Taman Sabah G11 (dijumudkan) 146 . Pembantu Perikanan G17. A10 2. C3. G36 21. G7 8. B3. G14 15. Pembantu Rendah Taman Sabah D10 PERTANIAN (G) Skim Perkhidmatan SSB 1. G44. Pegawai Veterinar G3. Pengajar Rendah G11. Pembantu Perikanan G8. Penolong Pengurus Taman/ Ladang G6. Pegawai Pertanian G41. Penolong Pegawai Perikanan B8.

J1 7. J1 20.J37/38. J22. J14 (dijumudkan) 6. J36. Pelukis Pelan Rendah D10. J22. A10 2. J6. Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera B8. J26 12. J2. J22. J2 13.J51/52. J38 3. Pembantu Teknik B7. Pelukis Pelan C10. B3.J47/48. C2. J26 22. Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera C10. Jurukartografi J41. Penguasa Bekalan Air C10. Pengajar Ketukangan Gred II C7. J22 (dijumudkan) 23. Juruukur Bahan J41. C3. J44. B3. A10 2. A11. Juruteknik Ukur C7. Pemeriksa Kilang dan Jentera J41. J48. J44. J36. Juruteknik Ukur J7. Pengajar Ketukangan Gred III J17 (dijumudkan) 21. J6 24. Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera J17. C3/C1 Kartografi Ukur Tanah 1. Juruukur Bahan A18. J1 14. Pemeriksa Kilang dan Jentera A18. A11. J52. J54 9. C1 1. B1. J22. C3. J4. A10 1. Arkitek Landskap J3.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Senibina Skim Perkhidmatan JKK 1976 1. J36. A11. Pembantu Pegawai Latihan Vokasional/Penolong Pegawai Latihan Vokasional/Pegawai Latihan Vokasional J17. C3. Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera J29. Juruteknik Ukur J17. J3. A24 3. J54 2. A11. Pengajar Ketukangan Gred III J7 (dijumudkan) 21. J1 9. A11. J54 14. Pelukis Pelan Rendah J11. J2. J2. C1 6. J38 18. Pengajar Ketukangan Gred I B8. A10 1. A10 2. Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera J5. C1 4. J44. Pemeriksa Taliair C10. C3 1. Juruteknik Perancang Bandar dan Desa C7. C1 5. J36. Pengawas Taliair J11. J52 13.J54 20. B3/A24 3. Jurukartografi J3. A10 1. Jurubina Model C10. J52. J22. Pembantu Teknik J5. Juruteknik Perancang Bandar dan Desa J7. Jurutera A18/A11. J6 3. 44. Juruteknik J7. J52.J29/30. J5. J48. J54 17. J26 19. J2. B3/A24 (Skim perkhidmatan gunasama yang dipakai juga untuk bidang kejuruteraan dan ukur bahan) 3. J6 12. Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa J5. J2. J44. B1. J1 10. J1 17. J52. J26 4. Arkitek Landskap A18. J38 15. J54 8. Pembantu Pegawai Latihan Vokasional/Penolong Pegawai latihan Vokasional/Pegawai Latihan Vokasional J7. Penguasa Bekalan Air J17. C3. J48. Juruukur J41. A11. Pengawas Taliair J9. Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera J7. B1. Arkitek J3. Pembantu Teknik Ukur J5. J2. J2. Pegawai Perancang Bandar dan Desa J3. Jurutera J41.J21/22. C3/C1 (Skim perkhidmatan gunasama yang dipakai juga untuk bidang kejuruteraan dan ukur bahan) 4. B3. J14 (dijumudkan) Pengajar Ketukangan 147 . A12. Jurubina Model J17. J48. J44. Pelukis Pelan J7. A10 2. J6 16. Pengajar Ketukangan Gred III Bekalan Air Binaan Model Tali Air/ Pengairan C13-1 1. D3 Senibina Taman/ Landskap Kejuruteraan Ukur Bahan Perancangan Bandar dan Desa 1. J38 11. A24 5. Pemeriksa Kilang dan Jentera J3. A24 3. J6 19. C3. A10 1. J8 (dijumudkan) 6. Juruteknik J17. Pelukis Pelan J17. Jurutera J3. J48. J26 16. J52.J35/36. Juruukur J3. J22. J54 7. Arkitek J41. J26 5. J52. Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa B8. J54 10. Pembantu Teknik Ukur B7. Juruteknik C7. J48. Juruteknik Perancang Bandar dan Desa J17. J26 24. Juruukur Bahan J3. J44. Pembantu Teknik Ukur J29. Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa J29. C1 3. Jurukartografi A25. J6 (dijumudkan) 23 Merinyu Tali Air J7. Merinyu Tali Air J17. J6 22. J4 11. Pegawai Perancang Bandar dan Desa J41. Pelukis Pelan Rendah J9. J48. J6 5. C3/C1 Pemeriksaan Kilang dan Jentera 1. J4 15. J8 (dijumudkan) 4. J22. J44. Pegawai Perancang Bandar dan Desa A18. J4 Skim Perkhidmatan SSM 1. J52. J1 2. C1 2. Jurubina Model J7. Pengawas Taliair D10. J44. Pembantu Teknik J29. Arkitek A17. Arkitek Landskap J41. Juruukur A18. J48. Penguasa Bekalan Air J7. J4 18. Merinyu Tali Air C10. J1 8. J2. D3 KEJURUTERAAN (J) Skim Perkhidmatan SSB 1.

KP4 14. KB9. KP22. KP32. Pegawai Penjara PJ13. KB24 4. KP26 15. KB4. Pegawai Pertahanan Awam KP3. Ahli Bomba KB13. KB14. Pegawai Imigresen Rendah KP11 (dijumudkan) 19. KP14 (dijumudkan) 6. Penolong Pegawai Siasatan KR27. A12. KP32. KP2. Pegawai Bomba KB17. KX48. KX8 Pegawai Perhubungan Preman KP7 23. C1 4. Pembantu Keselamatan C11. C3. KP14 10. KB8 4. B4. Pembantu Pendaftaran Rendah KP10 (dijumudkan) 15. C11 C3 C1 13. C1 148 . KP22. A10 2. Pegawai Penjara KX11. A10 2. C3. KX9. Penolong Pegawai Pertahanan Awam B11. KB2. KP2. KP1 11. D1 5. KR4 25. KB48. KP32. KR52. A11. Penguasa Bomba KB41. Penguasa Penjara KX5. Penguasa Penjara KX41. KX2. KP48. D3. Pembantu Siasatan KR17. KX42. B2 7. KR54 24. KB22. KP22. KP17 KP22 KP26 18. Pegawai Imigresen KP17. Penolong Pegawai Pendaftaran KP27. KP44. B3. Pegawai Siasatan A20. Amra KP11. Pegawai Perhubungan Preman C14. Pengawal Keselamatan D11. KP32. KR22. KP9 10. KP1 7. KB12. KR1 24. KR. Penolong Penguasa Imigresen KP5. KB42. KP4 8. Pembantu Siasatan C12. KP38 17. KP54 11. KB32 3. KR2. Pembantu Pertahanan Awam KP17. KP44. KX4. PJ3. B3 3. Pembantu Pendaftaran Rendah KP11 (dijumudkan) 16. PJ10. D1 1. KP4 12. Pembantu Siasatan KR7. KB6 3. KX18. Penolong Pegawai Keselamatan B11. KP54 7. Penolong Pegawai Siasatan B9. Pegawai Keselamatan A22. Ahli Bomba D10. A10 6. Pembantu Keselamatan KP8. Pegawai Bomba KB10. KX1 20. Penolong Pegawai Keselamatan KP27. Pembantu Pendaftaran C11. KR26 A22. Pegawai Imigresen C11. Pegawai Pertahanan Awam KP41. Pegawai Bomba C10. Penolong Penguasa Imigresen KP27. KP9 (dijumudkan) 6. Pegawai Imigresen Rendah KP10 (dijumudkan) 19. KX24 22. KB54 2. C1 10. Pegawai Penjara KX12. A12. KP38 14. PJ2. Ahli Bomba KB11. C3. KB1 2. Penolong Pegawai Siasatan KR5. Penolong Penguasa Bomba KB29. PJ12. Penolong Penguasa Penjara KX27. Penolong Penguasa Bomba B9. Pegawai Siasatan KR41. Penolong Pegawai Pertahanan Awam KP27. Pembantu Pendaftaran Rendah D11 11. KP48. KX11. Pembantu Pendaftaran KP17. Penguasa Bomba A22. KP38 12. Penolong Penguasa Penjara PJ8. B4. Pegawai Perhubungan Preman KP19. D1 Teknikal Keselamatan Pentadbiran Keselamatan 1. Penolong Pegawai Pendaftaran B11. A12. Penolong Penguasa Bomba KB7. KP22 23. KP6 9. KP26 9. A10 2. KP52. C1 8. KP4 16. Penguasa Penjara PJ6. Penguasa Bomba KB5. PJ4. KP6 13. KR6 Skim Perkhidmatan SSM 1. Pengawal Keselamatan KP10. B2 9. C5 1. KX54 20. Amra D10. C3. B2 12. D3. Pegawai Pertahanan Awam KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM (KB. Penolong Penguasa Penjara KX7. KX3. C3. B4 3. Penolong Pegawai Keselamatan KP5. Pegawai Siasatan KR3. Pegawai Keselamatan KP3.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Bomba Skim Perkhidmatan JKK 1976 1. Pengawal Keselamatan KP11. PJ7 3. KB3. Pembantu Keselamatan KP17. Pegawai Imigresen KP8. D3. B4. KP26 13. Penolong Penguasa Imigresen B11. KP22. C3. Penolong Pegawai Pertahanan Awam KP5. KR38 25. Pegawai Imigresen Rendah D11 Penjara 1. KP6 15. KB16 5. KX) Skim Perkhidmatan SSB 1. KX32 21. KB50. Amra KP10. KP8 KP6 18. KR44. KX6 21. KP52. KR32. C1 4. KX14. PJ9 Perisikan Tentera Siasatan 1. Pembantu Pendaftaran KP8. Penolong Pegawai Pendaftaran KP5. Pegawai Keselamatan KP41. KX50. KB11 5. PJ11. Pembantu Pertahanan Awam C11. KP. KR48. PJ5. KX10. B1 3. KP38 8. KX22. PJ1 2. Pembantu Pertahanan Awam KP8.

Pegawai Undang-undang L41. LS44. Pegawai Tadbir N 6 P i T dbi Negeri i A22. B3/B1 18.B Menteri dan Timbalan Menteri) 3. Pegawai Stor A22. LS6 Skim Perkhidmatan SSM Pesuruhjaya Penyemak Undang-undang * Khas C (dimansuhkan) 1. Pegawai Undang-undang A19. Pembantu Undang-undang L29. Pegawai Tadbir N3. NT) Skim Perkhidmatan SSM 1. N5 2. Pegawai Tadbir dan Diplomatik M3. N1 1. N32. LS) Skim Perkhidmatan SSB 1 Pesuruhjaya Penyemak Undang-undang Khas C 2. A12. A10 12. Pegawai Undang-undang L3. L26 Perundangan Syariah 4. LS22. A10 15. A12. LS48. A10 3. Pembantu Syariah LS17. A11. N52. L32. Pembantu Tadbir (Undang-undang) L17. Belia dan Sukan A22. N44. Penolong Pegawai Syariah ** LS5. B1 PERUNDANGAN DAN KERHAKIMAN (L. L4 4. L6 TADBIR DAN DIPLOMATIK (M) Skim Perkhidmatan JKK 1976 1. B3. Pegawai Syariah LS41. B4. A12. A12. L52. Pegawai Tadbir N3. LS38 6. L6 5. A10 Skim Perkhidmatan SSB 1. Pegawai Tadbir dan Trafik A22.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Perundangan Sivil Skim Perkhidmatan JKK 1976 1. L48. N54 2. Pegawai Tadbir N41. L22. Pegawai Pentadbir Parlimen A20. A11. A10 (di Sarawak) 17. LS2. N52. M2. Skim Perkhidmatan SSM Jawatan terbuka skim perkhidmatan tidak diwujudkan kecuali jadual gaji N36 untuk Setiausaha Sulit dan N41 untuk Setiausaha Sulit Kanan. Pegawai Analisis Pengurusan A22. A12. A11. LS32. LS52. Pembantu Tadbir (Undang-undang) L7. Pegawai Tadbir Universiti A20. A11. A12. A12. A10 Pentadbiran Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Pengurusan Utama Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Pentadbiran 1. Pegawai Tadbir Negeri Sarawak A20. N2. A10 9. Pegawai Eksekutif B9. M54 Skim Perkhidmatan JKK 1976 1. A10 4. L2. N54 1. Pegawai Tadbir dan Diplomatik M41. LS26 7. Pegawai Tadbir N41. A10 6. N2. Pegawai Rekod Perubatan A22. Pembantu Undang-undang L5. 1. N1 1.B Menteri dan Timbalan Menteri) 2. L1 3. Pegawai Tadbir Negeri Sabah A20. A10 8. L44. A10 5. L22. A12. A12. N36 149 . Jurubahasa C11. M52. Penolong Pegawai Tadbir (Parlimen) B11. B2 Skim Perkhidmatan SSB Jawatan terbuka skim perkhidmatan tidak diwujudkan kecuali jadual gaji atas Gred N4 untuk Setiausaha Sulit dan N3 untuk Setiausaha Sulit Kanan. Setiausaha Sulit Kanan (Y. A12. Pegawai Syariah LS3. N48. A11. Penolong Pegawai Syariah LS27. Pegawai Pelabuhan A22. A10 11. LS54 5. Pengurus Hotel A22. LS4 7. L38 3. Pesuruhjaya Penyemak Undang-undang A6 2. Penolong Pegawai Tadbir N6. Jurubahasa L17. Pegawai Kebudayaan. Setiausaha Sulit (Y. M1 PENTADBIRAN DAN SOKONGAN (N. Pembantu Undang-undang B9. A10 13. LS1 6. L26 4. Pembantu Syariah ** LS7. N44. Pegawai Syariah A19. A11. A10 16. A10 14. Penolong Pegawai Tadbir N27. C1 8 Jurubahasa L7. M44. Pegawai Tadbir A22. A10 10. L54 2. A10 7. C3. N48. M48. Pegawai Tadbir dan Diplomatik A19/A11. Pegawai Tadbir Tanah Sarawak A22.

B3 28. B2 (di MEXPO) 26. Belia dan Sukan (di Sarawak) B11. Pembantu Tadbir Tanah N17. B4. Penolong Pegawai Analisis B11. Pegawai Petempatan C10. Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N17. B1 31. C1 35. C3. NT31/NT32 29. N22. Merinyu Kapal C11. C1 36. C3 40. C3. B4. Penolong Pegawai Tadbir dan Trafik B11. Penolong Pegawai Tadbir Tanah B11. B4. C1 34. Pegawai Kanan Tempatan B9. Penghulu/Penggawa B13. Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) N17. C3. C1 42. B2 24. Penguasa Kebun Bunga B11. N26 5. Penolong Pegawai Tanah N27.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Skim Perkhidmatan JKK 1976 19. C1 46. NT) Skim Perkhidmatan SSB Skim Perkhidmatan SSM 2. N32 6. B2 21. B3. Juruaudio/Operator Wayarless C10. B4 27. C3. Pegawai Kebudayaan. Jurutrengkas C12. N32. B4 22. C3. Belia dan Sukan C11. C3. C1 37. C3. B4. C1 44. C3/C1 32. Penolong Pegawai Tadbir Tanah B9. Pegawai Saifer C10. N22. Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N9. Perekod C12. Penyelenggara Stor C11. Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N9. Penolong Pegawai Stor B9. C3 /C1 33. B3. Penolong Pegawai Perlabuhan B11. B2 Pengurusan PENTADBIRAN DAN SOKONGAN (N. C1 (di Sarawak) 43. Pegawai Kerani C11. Pembantu Kebudayaan. N7 3. N5 4. Pembantu Tadbir Tanah N9. NT22. N7 6. C1 7. B4 25. C3 41. C1 47. Pegawai Kerani Trafik C11. Penyiasat Luar C11. Pelawat Rumah C11. N22. C3. C3. B4. Penolong Pegawai Tadbir N27. Pegawai Rekod Perubatan B11. C3. C3. Pembantu Trafik C11. NT7. NT5 150 . Penolong Pegawai Tanah N6. C3. N22. N32. Penolong Pegawai Tanah NT9. Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) N9. Pegawai Kerani Undang-Undang C11. C1 38. C1 39. Penolong Pegawai Tanah NT17. N7 7. N36 4. Pegawai Percubaan B11. B5. Penyelia Letak Kereta C11. N7 6. C3. B3 23. C1 45. N36 3. Pembantu Rekod Perubatan C11. N5 2. Pelapor Mahkamah C12. B2 20. B1 30. Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N17. N26 6. N26 5. Penolong Pegawai Tadbir N6.

Penyelia Jurupakaian N17. Pelapor Perbahasan Parlimen/Negeri N8. N8 27. Penyelia Jurupakaian N9. Operator Wayarles D10. Penyelenggara Stor Rendah D11. Pembantu Trafik Rendah D11 62. Pembantu Am Rendah D27. Bentara Mesyuarat N27. N22 27. Pembantu Am Rendah N13 18. Penimbang N11 (dijumudkan) 15. D23. Jurupakaian D11 65. N10 (dijumudkan) 11. Pemeriksa Cap Jari C10. D3. Operator Telefon D13. C3. Pengurus Stesen N19. D3 66. Jurutaip D11. Peniup Kaca C14. Pembantu Trafik Rendah N11 (dijumudkan) 14. D1 56. Bentara Mesyuarat B15-3 73. D3 51. Penyelia Dobi N17. N22. Pelapor Perbahasan Parlimen/Negeri C5. D21 67. Penjaga Kolam Ikan N13 (dijumudkan) 19. N7 Skim Perkhidmatan SSM 8. NT) Skim Perkhidmatan SSB 8. Pembantu Pemilih Padi dan Beras N11 (dijumudkan) 13. N32 22. Pembantu Bilik Gelap D27. D3. Pembantu Tadbir Rendah N11. N7. N32 21. Pembuat Set N9 (dijumudkan) 20. N26 10. D3 60. Pembuat Set C15. Pembantu Am Rendah N1. N8 26. N14 16. Peniup Kaca N9. N7 25. Penyambut Tetamu D11 55. N22. N32 23. Bentara Mesyuarat N6 22. N5 23. Setiausaha yang Dipertua Dewan Rakyat/Dewan Negara B4 71. Pengurus Stesen C8. Pegawas Ladang D11. Pemeriksa Cap Jari N9. Penyelia Jurupakaian C14. Penyelia Dobi N9. Pencatit Masa N11. Pembantu Pemilih Padi dan Beras D10 61. Pencatit Masa N11. D1 59. N22. D3 57. Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) N17. Penyelenggara Stor Rendah N11. Penyelia Dobi C14.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Skim Perkhidmatan JKK 1976 48. C3. N4 19. Penimbang D11 63. C5 76. Pemeriksa Cap Jari N17. Setiausaha yang Dipertua Dewan Rakyat/Dewan Negara N5 21. N14 (dijumudkan) 12. C3. Pembantu Tadbir Rendah N11. D3 58. N10 16. Penjaga Kolam Ikan D27 70. N20 (dijumudkan) 9. N14 11. Pembuat Set N17 (dijumudkan) 151 . C6 PENTADBIRAN DAN SOKONGAN (N. N20. N20. Jurupakaian N11 (dijumudkan) 17. D1 53. D3 54. D3. N10 10. Jurupakaian N11 (dijumudkan) 17. Pembantu Rendah (Jabatan Ukur) D23. Pembaca Meter D11. C5 49. C5 77. D21 68. C1 75. D21 69. Peniup Kaca N17. Pencatit Masa D11. Penyelenggara Stor Rendah N11. N10 (dijumudkan) 12. Setiausaha Kepada Hakim B4 72. C1 50. Pengawas D10. Operator Wayarles N11. Pembantu Pemilih Padi dan Beras N11 (dijumudkan) 13. Operator Wayarles N11. Penimbang N11 (dijumudkan) 15. Bailif D12. N22. D3 64. Pembantu Trafik Rendah N11 (dijumudkan) 14. N22 26. Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) N17. Pengurus Stesen N8. Penjaga Kolam Ikan N1 (dijumudkan) 20. N14 (dijumudkan) 18. C1 74. N26 25. N7 (dijumudkan) 9. Penyelia Rumah Pangsa D11 52. Jurutaip Teleprinter D11.

D3 21. Operator Kamera Offset / Pembuat Plet N9 5. Atendan Letak Kereta D24. D3 22. N12 34. A10 5. Penolong Penyunting C14. D3 23. Pegawai Penerbitan A22. B4. N12 32. Bentara Parlimen N3. Penolong Penyunting Berita B11. C6. Pemeriksa Penerbitan C11. Penghantar Notis D18-1 82. D3. N10 (dijumudkan) 7. C3. Pemungut Sewa N3 (dijumudkan) 30. Pembantu Penerbitan N17. Pengawas Pemulihan N13 35. C1 18. Pegawai Penerbitan N3. Bentara Parlimen D18-1. Penyunting Perbahasan Parlimen A22. Juruteknik Percetakan Rendah N11. A10 3. A12. Juruteknik Percetakan Rendah N11. Pegawai Penerbitan N41. N14 (dijumudkan) 7. B4.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Skim Perkhidmatan JKK 1976 78. Atendan Letak Kereta N1. N7 3. A10 6. Pemeriksa Filem Rendah N11. N4 35. Pemeriksa Filem Rendah D10. A12. B2 12. Pegawai Penterjemah A22. A12. N14 (dijumudkan) 8. A10 9. N10 (dijumudkan) 8. Pembantu Pencetakan Rendah N11. Penyelamat N1. Penterjemah C11. Penyunting A22. Pemungut Sewa D18-1 80. Pembantu Penerbit C11 13. Juruteknik Percetakan C10. Penyelia Jeti D18-1 81. Pengawas Pemulihan D21 85. N54 2. C3. N14 (dijumudkan) 6. Pemungut Sewa N12 (dijumudkan) 30. Pembantu Pencetakan Rendah N11. B2 11. Operator Kamera Offser / Pembuat Plet N17. Penolong Pegawai Penerbitan B11. C1 17. N10 (dijumudkan) 4. Pembaca Pruf D10. N11 (dijumudkan) Skim Perkhidmatan SSM 28. Penyelamat D20. C3. A10 4. Penolong Pegawai Penerbitan N5. Penghantar Notis N3. Pembantu Pencetakan Rendah D10. N44. Juruteknik Percetakan Rendah D10. Pemeriksa Filem C11. D21. N14 (dijumudkan) 152 . Pengawas Pemulihan N1. Pemeriksa Filem Rendah N11. N6 2. N32. A10 2. Bentara Parlimen N12. NT) Skim Perkhidmatan SSB 28. Penghantar Berita N13 (dijumudkan) 33. C3. N12 31. N12. C1 16. Pegawai Percetakan (BBB/KKT) A22. N10 (dijumudkan) 6. C3. N11 29. N1 1. N22 5. N12 32. N12 29. C1 15. D16 84. Pegawai Sains Penerangan A22. N26 4. Penghantar Berita D19-1 83. D7 Penerbitan 1. Pembaca Pruf N11. A12. A10 7. Operator Kamera Offset/Pembuat Plet C14 20. Penyelamat N13. A12. Pembantu Penerbitan N9. N52. Atendan Letak Kereta N13. Penerbit Filem A22. A10 8. A12. D1 PENTADBIRAN DAN SOKONGAN (N. N48. Penyelia Jeti N12 31. N11 34. Pembantu Percetakan (BBB/KKT) C10. Penghantar Notis N3. N36 3. Penghantar Berita N1 (dijumudkan) 33. Penolong Pegawai Penerbitan N27. N12 (dijumudkan) 1. N22. C1 14. A12. Penolong Pegawai Percetakan (BBB/KKT) B11. B4. Penyelia Jeti N3. B2 10. A12. D7 79. C3 19. Pembaca Pruf N11. Pegawai Percetakan A22.

C1 9. N4 1. Pencuci Filem D10 27. Pembantu Perangkaan N17. N7 4. Penolong Operator Kamera N11. D3 28. Penolong Pegawai Pengangkutan B11. C3. Pegawai Penyelidik A20. Penguasa Perlesenan A22. Penyelia/Pengasuh Pelajar N11 (dijumudkan) 6. D27. Pegawai Penguatkuasa A22. N14 10. D21 Penyelidikan Sosial 1. N22. N7 12. Pegawai Penguatkuasa N41. N5 20. N2. N44 2. N26 12. C3. N22. C3. Pembantu Penguatkuasa Rendah D11. Pembantu Kamera Offset N12 (dijumudkan) 15. Pembantu Penyelidik C11. N22. N52 153 . N44. N2. Juruaudio Visual N9. Tukang Masak N1. Pembantu Kamera/Pemandu D18. B2 4. N26 4. Pengurus Asrama A25. A12. C1 7. Perangkawan N41. N48. B2 6. Perangkawan N3. N5 3. N22. Penolong Penguasa Perlesenan B11. D3. N26 22. Pengurus Asrama N41. Operator Mesin Addressograf N11. Jurubahasa Serentak A22. D7 30. A10 2. Pegawai Penyelidik Sosial N41. A10 2. Pembantu Perangkaan C11. Pembantu Kamera/Pemandu N3. Kementerian Pengangkutan Dan Kementerian Penerangan) 2. N1 22. N44. Operator Mesin Addressograf D12. N36 21. Kementerian Perumahan. N2. Penolong Pengurus Asrama N27. C1 Jurubahasa Serentak 1. B4 3.N7 21. A10 Jalan PENTADBIRAN DAN SOKONGAN (N. Pembantu Penguatkuasa Rendah N11. C3. B4. C1 4. N12 14. N54 16. N52 2. N10 (dijumudkan) 1. N32. Pengawet N11. Penolong Pegawai Perangkaan B11. Penolong Pegawai Penguatkuasa B11. B2 5. N54 20. N10 11. N44. C3 4. N1 Skim Perkhidmatan SSM 9. Pembantu Perangkaan Rendah N11 (dijumudkan) 19. N48. Pembantu Penguatkuasa C11. N52. D3 29. B2 3. Pembantu Penguatkuasa N9. N36 3. Penolong Pegawai Penyelidik Sosial B11. Penyelia Asrama Rendah N11 (dijumudkan) 5. Penyelia Asrama C11. Penolong Pegawai Perangkaan N6. Pegawai Penguatkuasa N3. N48. Drebar/Operator Wayang Gambar D11. Operator Mesin Addressograf N11. Penolong Operator Kamera D10. N36 17. N32. Penolong Pengurus Asrama N6. Penolong Dapur/Tukang Masak D28. Pembantu Penyelidik Sosial N9. Pembantu Penguatkuasa Rendah N11. N32. N1 2. D3. N7 1. Penyelia Asrama N9.N7 18. N11 14. D1 25. N52. Pengawet D10. N5 17. Penolong Pegawai Penyelidik Sosial N27. Pembantu Penyelidik Sosial N17. A11. Pegawai Penyelidik Sosial N3.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Skim Perkhidmatan JKK 1976 24. C3 8. N44. NT) Skim Perkhidmatan SSB 9. N26 18. Penolong Pegawai Penguatkuasa N27. A11. Penolong Pegawai Perangkaan N27. Pemeriksa Lesen C11. N32. D3 26. Tukang Masak N13. Pengurus Asrama N3 2. N14 (dijumudkan) 1. Penolong Pegawai Penguatkuasa N6. N14 (dijumudkan) 13. N26 1. Penyelia Asrama N17. B4. Pembantu Penguatkuasa N17. Jurubahasa Serentak N41. N48. A10 3. Penyelia Asrama Rendah D11 5. Penyelia/Pengasuh Pelajar D11 6. N12 1. N10 10. B4. A12. Jurubahasa Serentak N3. Perangkawan A20. B4. A10 (SERU. D1 Pengurusan Domestik 1. Penyelia Asrama Rendah N11 (dijumudkan) 5. Pembantu Kamera Offset N3 (dijumudkan) 15. B4. Pembantu Penguatkuasa Jalan C11. B2 3. N22. A12 2. N36 3. Pembantu Perangkaan Rendah D11 Penguatkuasaan 1. N10 (dijumudkan) 13. Pembantu Perangkaan Rendah N11 (dijumudkan) 19. Penolong Pegawai Penyelidik Sosial N6. N2. Penolong Operator Kamera N11. Pembantu Perangkaan N9. N1 16. Juruaudio Visual N17. Pembantu Kamera Offset D18-1 Perangkaan 1. A12. Penolong Pengurus Asrama B11. Penyelia/Pengasuh Pelajar N11 (dijumudkan) 6. N5 3. N14 11. Pembantu Kamera/Pemandu N12. Pengawet N11.

Q53/54 3.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Penyelidikan dan Pembangunan Skim Perkhidmatan JKK 1976 1. C1 ( Di Pusat Penyelidikan Perhutanan. 4. Pembantu Penyelidik Rendah D10 Pemeriksa Paten 1. Jabatan Pertahanan Sabah) 6. Penolong Pegawai Penyelidik B9. MIMOS. FRIM. Q54 154 . Q2. Pembantu Penyelidik Rendah Q11 (dijumudkan) Pegawai Pemeriksa Paten Q41. Lembaga Koko Malaysia. Pegawai Penyelidik Q41. Pembantu Penyelidik C11. Pembantu Penyelidik Sains C10. Pegawai Penyelidik A20. Q43/44. Pegawai Penyelidik A20/A11/A10. Q2. B3. A10 (Di UTN. SIRIM. Q5 2. Q36 3. Pembantu Penyelidik Q17. Q26 4. Institut Penyelidikan Haiwan/Pusat Ternakan. Pusat Sains Teknologi Pertahanan(Kementerian Pertahanan) dan Institut Penyelidikan Galian) PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (Q) Skim Perkhidmatan SSB Skim Perkhidmatan SSM 1. C3. A7 (Di PORIM. Q51/52. 2. Q1 1. Pembantu Penyelidik Rendah Q10 (dijumudkan) Pegawai Pemeriksa Paten Q3. C3. B1 4. Penolong Pegawai Penyelidik Q29. Jabatan Pertanian Sarawak (Bahagian Penyelidikan Pertanian). Q1 1. Q47/48. IMR. C10. Q52. A11. Q32. Q44. Q48. Pusat Penyelidikan Perhutanan Sabah (Jabatan Perhutanan Sabah). MRRDB) 2. MARDI. Pegawai Penyelidik Q3. Pembantu Penyelidik Q8. C1 5. Q22. RRIM. A9/A8. Q7 3. Penolong Pegawai Penyelidik Q6.

Tukang Bahan Bakar D44 19. D43 D41 18. D45 5. D35 26. D43 15. 1 Pekerja Rendah Awam (PRA) R1. Pembiak Tumbuhan D46. R10 1. D45 21. Pekerja Am D47. D42 4. Pekerja Dermaga D42 17. D35 25. D43. Tukang Bateri D42 27. Pekerja Dobi D46. 1 Pekerja Rendah Awam (PRA) R11. Pekerja Landasan Pelabuhan D43. D38. D45 7. Pekerja Kilang dan Gudang D47 20. R10 1. Nelayan D46. Pekerja Perparitan Bawah Tanah D46.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Pekerja Rendah Awam Skim Perkhidmatan JKK 1976 1. D46. D42 3. Operator Loji Pembentungan D44. D45 13. D45 6. D42 12. Ketua Regu Pelabuhan D39. Pekerja Koservensi D46. Pekerja Sistem Pembentongan D46. Penjalan Jentera Pertanian Pandu Bergerak D46 11. D45 8. Atendan Pam Suis D47 22. Operator Pam Minyak/Gas D41 2. Pekerja Rendah Awam (PRA) R1. Penyelia D39. Pekerja Krematoria D46 9. Pendulang D47 24. R4 155 . Pekerja Rumah Tingkatan II D47 23. R4 1. Buruh Ukur D47 28. Pembuat Batu Sempadan D46 10. Pemerah Susu D47. D43. Pekerja Mengawal Makhluk Perosak D47. Pekerja Ujian Kayu D47. D43. D46 14. Pekerja Rendah Awam (PRA) R11. Pekerja Rendering D46 MAHIR/SEPARUH MAHIR/TIDAK MAHIR (R) Skim Perkhidmatan SSB Skim Perkhidmatan SSM 1. Operator Penggaris Jalan D42 16.

Konduktor Bukit Bendera (KBB) MAHIR/SEPARUH MAHIR/TIDAK MAHIR (R) Skim Perkhidmatan SSB Skim Perkhidmatan SSM 2. Pengecat D43. R9 3. R9 2. R6 3. D42 5. Lori dan Bas D43-1 Operator Loji Cutter Suction/ Pengorek Dipper D40. D42 7. Perawat Kenderaan D43. Pekerja Rendah Awam Khas (PRAK) R3. D41 4. D40. Penjaga Alat Air D45 13. D42 10. D42 6. Pekerja Hutan D44 12. Pemandu Kenderaan Bermotor R3. D42 9. D42. D41. D42 8. D42 11. D40). D34 17. Pekerja Mesin D43. Drebar Pemunggah D41. Penyelenggara Landasan dan Komunikasi (KBB) D42 3. D42 D41 16. Pemandu Pelonggok 4. Tukang Pakal Bekalan Air D43. Pekerja Rencam D43. Pengetuk Besi D43. D41 Pemandu Kereta. Pemandu Jentera Pembinaan/ Pertanian D41. Pekerja Logam Putih D43. Operator Loji Gred III D42 (Diasingkan dari skim perkhidmatan Operator Loji Gred II dan I (D42. R6 2. Operator Otokleb D42. II dan III (D42.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Pekerja Rendah Awam Khas (PRAK) D42 2. D39. Pemandu Kenderaan Bermotor R10. Loji 1. D39 Operator Loji Gred I dan II D41. 4. Operator Loji R10. Penjahit D46. Operator Loji Gred III atas D42 dipindah ke bidang kerja Pekerja Rendah Awam Khas) Skim Perkhidmatan JKK 1976 1. D40 18. Penjaga Landasan (Perlabuhan) D41. D40 Pemandu Penggelek D42. Penjaga Binatang DBKL D35. 15. Pengasing Bijih D44 Kenderaan Bermotor 1. Operator Loji Gred II dan I dipindah ke Operator Logi ). D40 (Diasingkan dari skim perkhidmatan Operator Loji Gred I. D40). 5. Pekerja Bateri D43. D41. R8 4. D41. R8 156 . Atendan Motor Letrik D42 19. D38 2. D45 14. Van. Pekerja Rendah Awam Khas (PRAK) R10. D39 3. Operator Loji R3.

B1 3. R4 Jentera Elektrik Ketukangan Landasan Kawalan Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Hal Ehwal Islam 1. Penolong Pegawai Arkib S5. R5 2. R14 Pelansir (KTM) * (dimansuhkan) 2. D39 4. B2 4. D13 Perpustakaan 1. Operator Troli/Kren (KTM) R11. C1 Penyemak Perpustakaan D11. A11. Penjaga Jentera Elektrik C14-1. S38 10. B2 3. R14. S48. Pemandu Enjin (KBB) R9. S52. S26 16. C3. D45 MAHIR/SEPARUH MAHIR/TIDAK MAHIR (R) Skim Perkhidmatan SSB 1. S1 9. Pembantu Rendah Hal Ehwal Islam Skim Perkhidmatan SSB Skim Perkhidmatan SSM Skim Perkhidmatan SSM 1. Pegawai Arkib S3. 5. S32. S1 1. S48. Pemandu/Operator Jentera Berat Landasan (KTM) D41. C5. S22. Pembantu Rendah Hal Ehwal Islam S9 5. S54 13. A12. Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam S27. Pegawai Hal Ehwal Islam S3. S52. S54 6. Penolong Kurator S27. S38 3. Pembantu Muzium 11. Pustakawan S41. B4. S2. Pegawai Penasihat Agama A22. Pembantu Rendah Hal Ehwal Islam S11. R2 3. Pemandu/Operator Jentera Pemunggah R3. R5 1. S7. Penolong Pegawai Muzium B11. D39 2. C3. A10 2. S14 (dijumudkan) Arkib Muzium D11 1. Pemandu/Operator Jentera Berat Landasan (KTM) R9 1. 3 Pembantu Hal Ehwal Islam S17. Mufti A12. A10 Pegawai Perpustakaan A22 Penolong Pegawai Perpustakaan B11. S52. S26 11. B4 Pembantu Perpustakaan C11. Tukang K3 D19/D8. Penjaga Jentera Elektrik R3. A10 3. S4 Pembantu Perpustakaan S7. C1 1. S26 4. S52. Kurator S3. S32. R22 3. S22. Penolong Pegawai Arkib S27. C11. S14 5. R24 1. S54 2. S1 Pegawai Perpustakaan S3 (dijumudkan) Penolong Pegawai Perpustakaan S5. R9 4. 5 Pembantu Hal Ehwal Islam C11. S2. Pemandu Injin D18-1. Pembantu Perpustakaan S17. Jaga R1. Tukang K2 R11. C1 Pembantu Muzium Rendah D11 Pustakawan A19. C1 6. Pelansir (KTM) D17. Jaga R11 SOSIAL (S) Skim Perkhidmatan JKK 1976 1. Pegawai Hal Ehwal Islam A22. A10 2. S22. Penolong Kurator S5. 15. S44. Pegawai Hal Ehwal Islam S41. Kurator S41. Penyemak Perpustakaan S11. Pegawai Arkib S41. R1 2. S44. Pelansir R7. S4 10. A12. 157 . 13. Pegawai Arkib A20. B3. S44. Pembantu Arkib S17. Tukang K3 R9. R12 Operator Troli/Kren (KTM) * (dimansuhkan) Pemandu Troli/Rel (KTM) * (dimansuhkan) Pemandu/Operator Jentera Berat Landasan (KTM) * (dimansuhkan) 1. Pembantu Arkib S7. R4 1. 4. Pemandu Troli/Rel (KTM) D43-1 5. Penolong Pegawai Perpustakaan S27. 14. Pegawai Perpustakaan S41 (dijumudkan) 14. Pembantu Muzium 5. A11. Penjaga Jentera Elektrik R17. S2. 3 Pembantu Hal Ehwal Islam S7. D41. 16. S54 9. S22. D7 3. Tukang K2 R6. Pemandu Troli/Rel (KTM) R10 5. S44. C5/C2 2. D40. Drebar Kren (Bergerak) D41. Pemandu Injin R7 3. S1 6. Pemandu/Operator Jentera Pemunggah R10. D5 1. R16 1. B2 5. Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam S5. D5 2. B4. S6 Penyemak Perpustakaan S9. D3/C5/C2 3. Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam B11. S6 4. S38 15. S2. S4 7. R10. D8.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Jentera Pemunggah Skim Perkhidmatan JKK 1976 1. C2 1. Tukang K3 R7. Penolong Kurator B8. S32. 12. Penolong Pegawai Arkib B11. Operator Troli/Kren (KTM) D44. S38 7. Tukang K2 D15-1/D7. B4. 2. R22. S6 8. Tukang K1 R17. Tukang K1 R3. Pembantu Muzium S17. A10 4. C3. R24 2. A11. Tukang K1 D5/D3. Kurator A20. A10 2. R5. Pemandu Jentera Pemunggahan D41 hingga D3 1. S6 Pembantu Muzium Rendah S9 (dijumudkan) Pustakawan S3. S32. S48. R1 1. R2. D39 1. S26 8. Pembantu Muzium Rendah S11 (dijumudkan) 12. Pembantu Arkib C11. C3. Jaga D46. 3. S4 3. S8 (dijumudkan) 2. S48.

A12. B2 10. B4 8. B4 6. A10 24. Pegawai Belia dan Sukan S41. Pembantu Belia dan Sukan C11. Pegawai Perhubungan Masyarakat A22. S14 (dijumudkan) 21. Penolong Pegawai Kemajuan Masyarakat B11. S38 25. Pembantu Wartawan/Wartawan C16. D3 1. C11. C3. Pegawai Pembangunan Masyarakat S3. A10 3. Pembantu Belia dan Sukan S17. Penolong Pegawai Perhubungan Masyarakat B11. S44. Penolong Pegawai Pembangunan Peneroka B11. B2 7. S8 (dijumudkan) 21. Pembantu Kebajikan Masyarakat 14. Pegawai Kanan Buruh A22. Pembantu Belia dan Sukan S7. Pembantu Luar Hal Ehwal Orang Asli S9. S54 27. Pembantu Wartawan/Wartawan S17. 16. C3 1. S52. S32 28. Pegawai Kebajikan Masyarakat B11. B4 11. Penolong Pegawai Belia dan Sukan B11. Pegawai Berita A22. C1 Pembantu Ekonomi Rumah Tangga Rendah 17. S2. Pembantu Pembangunan Masyarakat S7. S26 26. S4 28. Pegawai Berita S3. B4. Pembantu Luar Hal Ehwal Orang Asli S11. Pembantu Pembangunan Masyarakat S17. C3. B1 9. S22. S5. B4 4. Pegawai Pembangunan Masyarakat S41. S8 (dijumudkan) 23. S44. C3. A10 4. Pembantu Pembangunan Keluarga S11. S32. Pembantu Kemajuan Masyarakat C11. B2 5. C3. S48. B4. Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat S27. S2. A12. S54 Kewartawanan Perhubungan Perusahaan 158 . S52 D10. A10 2. Pegawai Belia dan Sukan A22.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Pembangunan Masyarakat Skim Perkhidmatan JKK 1976 1. A12. C1 Pegawai Luar Hal Ehwal Orang Asli C11. S2 20. S52. C13. S48. S38 19. B15. S27/28. A12. C1 Pembantu Pembangunan Peneroka C11. Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat S5. A12. Penolong Pegawai Belia dan Sukan S5. A12. Pegawai Belia dan Sukan S3. Penolong Pegawai Displin B11. S2. Pegawai Berita S41. B4 6. Pembantu Wartawan/Wartawan S7. S48. Pegawai Kanan Kebajikan Masyarakat SOSIAL (S) Skim Perkhidmatan SSB Skim Perkhidmatan SSM A22. C1 12. Pembantu Ekonomi Rumah Tangga Rendah S11. S52. S26 20. C3. S6 19. S6 26. S14 (dijumudkan) 22. D3 18. A12. Pegawai Buruh Perlabuhan A22. C3 13. S1 25. A10 3. D3 19. A12. S22. S8 (dijumudkan) 22. C1 Jurulatih Pembangunan Masyarakat C11. Pegawai Kemajuan Sukan A22. S44. C1 7. B3 1. 15. Pembantu Ekonomi Rumah Tangga C10. Jurulatih Jasmani C11. Pegawai Perhubungan Perusahaan S41. A10 2. B3. Pegawai Perhubungan Perusahaan S3. A10 2. B4. B6. A10 5. Pembantu Luar Hal Ehwal Orang Asli D11. Penolong Pegawai Belia dan Sukan S27. Pegawai Kemajuan Masyarakat A22. S4 24. Penolong Pegawai Kemajuan Sukan B11. 17. Pegawai Kebajikan Perubatan A22. S1 27. S44. Pembantu Pembangunan Keluarga Belia dan Sukan D11. Penolong Pegawai Kebajikan Peneroka B11. S48. A10 2. Pembantu Pembangunan Keluarga S9. A12. S1 17. S54 18. Penyelia Ekonomi Rumah Tangga B8. S14 (dijumudkan) 23. Pembantu Ekonomi Rumah Tangga Rendah S9. S32. S4 18.

B2 6. Jurulatih Kawad Rendah Perancang Bahasa D11 1. C11. S4 32. Pembantu Penerangan S7. A10 Pegawai Ilmu Jiwa A20. A12. B2 3. S2. B2 5. S37 30. Posmen S7. S14 (dijumudkan) 41. S2 37. S4 43. A10 Penolong Pegawai Pemulihan B11. A10 2. A11. B3 5. Pembantu Kesatria S17. A10 2. A10 2. S26 39. S5. S38 36. Kaunselor S41. Pegawai Kesatria S41. 4. Pembantu Kesatria S7. S48. Pembantu Penerangan S17. B4 4. S2. S32. Kaunselor S3. S27. S52 35. S44. B4 6. Penyelia Penderma Darah/Pegawai Seranta B11. B4. Pegawai Penerangan S41. S1 44. B4. A12. S22. Penolong Kaunselor S5. S52. A12. Penolong Pegawai Perhubungan Awam B11. 3. S54 42. Pegawai Pos A22. S2 34. A11. Jurulatih Kawad C11. S32. Pembantu Perhubungan Perusahaan S17. Pegawai Penerangan A22. Pegawai Perancang Bahasa A20. Pegawai Pelajaran Kesihatan A20. Pembantu Kesatria C11. S6 40. S4 36. Jurulatih Kawad Rendah S9 (dijumudkan) 41. B11. S22. S48. S22. Penolong Pegawai Kesatria . S48. A10 2. Jurulatih Kawad S17. Pembantu Penerangan Rundingcara 1. C3 5. S6 35. S4 45. A12. Kesatria/Kawad 1. Penolong Pegawai Kesatria . C3. Pegawai Pos S3. C1 Pegawai Bimbingan Nasihat A20. Penolong Pegawai Penerangan S27. S4 38. S38 Pegawai Pos * (dimansuhkan) Penolong Pegawai Pos * (dimansuhkan) Posmen * (dimansuhkan) A22. S32. A10 Pegawai Pemulihan A22. Pegawai Buruh B11. D3. Pembantu Perhubungan Perusahaan S7. Penolong Pegawai Perhubungan Perusahaan S5. Penolong Pegawai Pos S5. S1 31. S26 34. Penolong Pegawai Perancang Bahasa B11. Pegawai Perhubungan Awam A22. Penolong Pegawai Pos B11. Penolong Pegawai Kesatria .Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Skim Perkhidmatan JKK 1976 3. Pegawai Perancang Bahasa S3. S54 32. . B4. S38 33. C1 4. Penolong Pegawai Perhubungan Perusahaan S27. Penolong Pegawai Pekerjaan Perhubungan Awam C11. S32. Penolong Pegawai Perancang Bahasa S5. Penolong Pegawai Penerangan B11. S48. S4 29. A12. Penolong Kaunselor S27. A10 3. S6 39. B2 1. Penolong Pegawai Perancang Bahasa S27. S22. S52 37. Pegawai Perancang Bahasa S41. S26 40. C3. S2. B4. A11. 2. A10 4. C1 1. S44. A11. S52. S44. . S44. S6 33. Pegawai Kesatria S3. B4 7. Penolong Pegawai Penerangan S5. Penolong Pegawai Buruh Perlabuhan B11. Pegawai Pekerjaan B11. B4 Pegawai Kesatria SOSIAL (S) Skim Perkhidmatan SSB Skim Perkhidmatan SSM 29. B4 3. C3. Jurulatih Kawad S7. Pegawai Penerangan S3. S32. S6 30. S38 38. S1 42. D1 Pengurusan Pos 159 . Posmen D12. S26 31. Jurulatih Kawad Rendah S11.

Pegawai Perubatan U3. Juruteknologi Pergigian U29. U38. U48. B9. A24 9. U12 15. U52. Juru X-Ray U29. U36. U13 17. U35/36. U54 18. Atendan Hospital D27. U6. U38. U7. B3. A24 13. U47/48. A24 15. U5. Pegawai Perubatan U41. U6. B1. D3 PERUBATAN DAN KESIHATAN (UD. U14 17. Pembantu Hospital Rendah D14-1. U6. Pembantu Teknologi Makmal Perubatan D10. C4 17. B1/A24 10. U40 8. D16. U4 9. Pemungut Jentik-jentik U12 (dijumudkan) 16. Pegawai Optometri U41. U48. B1/A24 12. U32. A11. D26 ( di Kementerian Kesihatan) 24. Pengajar Inspektor Kesihatan B3. U40 20. Pembantu Kesihatan Awam U14. Jurupulih Perubatan U8. B5. Jururawat Pergigian C7. U36. U32. B3. Juruteknik Pergigian C7. A24 11. Pembantu Perubatan C7. Pegawai Perubatan A15. U44. B1. B12. Pegawai Pergigian A17. U5. U4 5. U14 13. U38. U7. U6. U2. U40 4. B2. Pembantu Perubatan U8. A24 5. U36. Pemungut Jentik-jentik D18-1. U36. B3. A24 5. Jururawat U29. U5. Pembantu Hospital Rendah U11. U5.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Perubatan Skim Perkhidmatan JKK 1976 1. U7. Pembantu Hospital Rendah U14. U14 160 . B12. U43/44. U7. A24 16. B3. D21. U13 (dijumudkan) . U5. U13 13. B3. Pembantu Pembedahan Pergigian U14. U2. U32. U38. 18. Juruteknologi Makmal Perubatan U8. U40 19. U5. U31/32. U53/54 2. Jururawat Pergigian U8. B5. B1. B4. A10 2. U) Skim Perkhidmatan SSB 1. Pengajar Juruteknik Pergigian B5. U36. D3 21. B1. U7. U38. U14 (dijumudkan) 14. U32. B3. Pemungut Jentik-jentik U15. Pegawai Optometri U3. U38. U1 2. U15. B3. B3. U1 18. U5. Pengajar Juru X-Ray B1. B5. Juruteknologi Makmal Perubatan U29. B1. A10 3. D3 . Penolong Jururawat U14. A11. A24 6. Pembantu Teknologi Makmal Perubatan U14. D7 23. Jururawat U8. Penolong Jururawat D14-1. B12. A24 8. A24 3. B3. B1. D3. U13 19. Atendan Kesihatan U1. U14 (dijumudkan) 12. B12. Juruteknologi Pergigian U8. U40 6. B1. Pembantu Kesihatan Awam D10. U37/38. B1. Atendan Makmal D28. A10 2. U32. Pengajar Jururawat Pergigian B5. U40 5. B12. U32. U7. Penolong Jururawat U11. U14 (dijumudkan) 16. B1. U39/40 9. U5. U38. Pegawai Pergigian U3. Jururawat Desa U17. Pembantu Kesihatan Awam U11. U7. Jururawat Desa U12. B5. B3. U22 10. ( j ) 11. Pembantu Pembedahan Pergigian U11. Jurupulih Perubatan B9. Bidan D14-1. Atendan Hospital Otak D25. U32. B1. Juru X-Ray B9. U51/52. U2. Jurupulih Perubatan U29. Penolong Pegawai Sains Perubatan B9. Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran U29. B3. U4 20. Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran U8. U4 7. Atendan Kesihatan U16. U14 (dijumudkan) . U52. U44. Juruteknologi Makmal Perubatan C7. U2. A11. Jururawat C7. U1 3. U6. Jururawat Desa C17. U4 6. Bidan U14. Pegawai Optometri A19. U6. U36. U7. D8 25. D3 19. B1. B1. A24 7. B5. ( j ) 11. U4 4. Pengajar Jururawat B5. Pengajar Pembantu Perubatan B5. D3 20. A24 4. B3. Bidan U11. A24 6. U36. Pembantu Teknologi Makmal Perubatan U11. U4 Skim Perkhidmatan SSM 1. U4 15. B1. U14 14. Pembantu Perubatan U29. Pengajar Jurupulih Perubatan B3. U6. D1 Pergigian 1. U13 (dijumudkan) 8. Pegawai Pergigian U41. B3. Jururawat Pergigian U29. B3. Pembantu Pembedahan Pergigian D14-1. U6. Juru X-Ray U8. Inspektor Kesihatan B9. U13 (dijumudkan) 12. B1 14. Pengajar Makmal B5. D5 22. U54 3. U40 7. A24 4. U11 10.

W2. Pembantu Penaksir W17. W44. W36 3. Penyimpan Akaun C10. W54 12. W52. Pembantu Farmasi C7. C3.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Farmasi Skim Perkhidmatan JKK 1976 1. Pegawai Penaksir W3. W4 6. A11. Pembantu Juruaudit W8. Pegawai Kerani Audit C11. B4. W54 2. W44. U38. Juruteknik Perubatan U10. W22. Akauntan W3. U13 (dijumudkan) 25. C1 2. U7. Juruaudit 8 J dit W41. W5 3. W48. W2. W7 16. Pegawai Kewangan W3. B3. Juruteknik Rendah Prostetik/Ortotik U14. U44. Pegawai Farmasi A19. W52 Percukaian Aktuari 1. Pegawai Kewangan (Universiti) A20. Penolong Pegawai Penaksir W6. Juruteknik Perubatan U19. B3. C3. A10 2. U) Skim Perkhidmatan SSB 21. Pegawai Penaksir W41. W48. Penolong Pegawai Penilaian W27. W1 9. B5. W22. U1 Skim Perkhidmatan SSM 21. W48. Pegawai Penaksir A20. Juruteknik Penilaian Rendah W10 (dijumudkan) 8. C3. Penolong Juruaudit W27. W52. U2. W22. Pegawai Kewangan (BBB) A22. Penolong Juruaudit W6. B3. Pembantu Makmal Kimia Ubat C7. W1 13. B1 3. W48. Juruteknik Rendah Prostetik/Ortotik D10. U6. W48. W22. W36 15. A11. Pegawai Penilaian W41. B1. Penolong Penguasa Kastam B11. Pembantu Penilaian W17. D3 Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Perakaunan Skim Perkhidmatan JKK 1976 1. W52. W44. W5 14. Juruteknik Penilaian Rendah D10 Pengauditan P dit 1. B2 5. Pegawai Aktuari A18. A10 2. W2. Pegawai Kastam C11. W5 10. Penolong Pegawai Penilaian B08. C1 3. C3. W22. A24 4. Juruteknik Bilik Acuan C10. A10 3. A10 2. D3 4. W7 17. Penolong Akauntan W6. W44. A12. Juruproses Filem X-Ray U14. Pembantu Tadbir (Kewangan) W8. W26 19. W44. Juruteknik Prostetik/Ortotik C10. W7 4. W32. A10 2. W7 7. A11. Juruteknik Rendah Prostetik/Ortotik U11. W2. W48. U9 24. Penguasa Kastam W41. W5 15. U36. W2 161 . B1 4. Pegawai Farmasi U3. W5. B3. W48. A12. B3. A10 2. Pegawai Penilaian W3. W26 7. W52. Pembantu Penaksir C10. Penguasa Kastam W3. A11. W44. Pegawai Farmasi U41. Penolong Pegawai Penilaian W6. W1 12. W32. Pembantu Juruaudit W17. U54 22. W26 11. W26 4. Juruteknik Penilaian C10. W54 18. U14 (dijumudkan) 25. Pengajar Pembantu Farmasi B5. W1 18. Pemeriksa Kira-kira B9. Pembantu Farmasi U29. Pembantu Penguasa Kastam W17. W7 11. Pegawai Aktuari W3. Pembantu Penilaian W8. Pegawai Kerja Akaun B09. A10 2. A24 3. C3. W26 16. Akauntan (BBB/KKT) A16. A10 3. Pasukan Akauntan A16. Juruteknik Penilaian Rendah W10 (dijumudkan) 8. U24. W2. W32. W52. Penolong Pegawai Penaksir B09. Juruaudit 1 J dit A20. W32. U13 (dijumudkan) KEWANGAN (W) Skim Perkhidmatan SSB 1. C3. U5. C1 6. A10 19. W7 23. Pembantu Penguasa Kastam W8. W36 10. Pegawai Aktuari W41. W54 5. B1. Juruproses Filem X-Ray U11. Penolong Penguasa Kastam W6. Pembantu Tadbir (Kewangan) W17. B12. U40 23. W32. U32. W36 14. Penguasa Kastam A22. C1 4. Pembantu Akauntan W17. Juruaudit 8 J dit W3. B3 3. W26 17. Pembantu Akauntan W8. Juruproses Filem X-Ray D10. Penolong Penguasa Kastam W27. Pembantu Penaksir W8. W2. A10 PERUBATAN DAN KESIHATAN (UD. B1 4. W1 2. W54 9. Penolong Akauntan W27. C1 1. Pegawai Penilaian A18. U14 (dijumudkan) Skim Perkhidmatan SSM 1. C1 Penilaian 1. U26 24. W22. U4 22. C3. Pembantu Farmasi U8. U48. Akauntan W41. W54 13. A11. B5. W1 5. C1 Pengurusan Kewangan 1. Penolong Pegawai Penaksir W27. W52. W44. Pegawai Kewangan W41. B12. W36 6. A11. A11. B3 Teknikal Perubatan 1. A11. U52.

YT2. Y10. P14. PT5. Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel Tambahan PT6. YP8. PT2. PT3. P4. Y3. P6. Lampiran B6. Pegawai Kanan Polis P12. Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel Tambahan YT6. YY8. Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel YY1. YY22. Y9 3. YY18. P8. Y13. YY14. P11. YY20. P5. PT1 Nota: * Mansuh **Gubal baru POLIS (YY. Y11. YT3. P15. P1 2. Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel P18. P17. Y7.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Polis Skim Perkhidmatan JKK 1976 1. P13 3. YY24. Y2. Pegawai Kanan Polis Y8. YT1 Skim Perkhidmatan SSM 1. Y4. YP) Skim Perkhidmatan SSB 1. P2. YY15/16. Y5. YT. Pegawai Kanan Polis YY11. P9. PT4. YT4. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002 162 . YY10 3. YT5. P7. YY6. YP10 Sumber : Lampiran B2. YP6. P10. Y1 2. Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel Y14. Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel Tambahan YP1. Y6. P16. YY26 2. YY2. Y12. YP4. Lampiran B8. YP2. YY4. P3.

Pembuat Alat Tool Maker 4.Angkatan Tentera Instrument Mechanics .Pelaksanaan SSB Berdasarkan Laporan Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Gaji Sektor Awam 1991 163 .SENARAI KETUKANGAN-KETUKANGAN YANG TERTAKLUK DI BAWAH SKIM PERKHIDMATAN TUKANG K1 1. Letronik dan Loko Disel) . Tukang Letrik Kemahiran Tinggi (Penghawa Dingin. Electronic and Diesel Locomotive) .conditioning. Mekanik Alat . Millwright (Bertanggungjawab membina dan menyelenggara mesin dan loji) 2.Keretapi Tanah Melayu Sumber: Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1991 . Pembuat Corak Pattern Maker 5. Electrical Maintenance.Armed Forces 3.Keretapi Tanah Melayu Electrician Higher Skilled (Air. Penyelenggara Letrik.

Pendawai Alat (Letrik) Equipment Wireman (Electrical) 14. 8. 24. Pembaik Alat Instrument Repairer 15. 20. 6. 18. 26. 3. Pengimpal (Letrik) Welder (Electrical) Sumber: Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1991 . Pengukir (Cap Pencelup) Engraver (Dye Stamp) 12. Pendawai Alat (Radio) Equipment Wireman (Radio) 13. 25. Pengimpal (Astitilin) Welder (Actelene) 16. 32. 21. 28. 10. 4.Pelaksanaan SSB Berdasarkan Laporan Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Gaji Sektor Awam 1991 164 . Tukang Acuan Moulder Tukang Baki Angker (armature Winder) Tukang Besi Blacksmith Tukang Buat Bahagian Badan Kereta Panel Beater Tukang Alat Hias Kereta (Coach Trimer) Tukang Letrik (Kereta Motor) Electrician (Automobile) Tukang Letrik Electrician Tukang Letrik (Loji) Electrician (Plant) Tukang Larik Turner Tukang Mesin (Khas) Machinist (Special) Tukang Pembuat Dandang Boiler Maker Tukang Kunci Locksmith Tukang Sambungan Kabel Cable Jointer Tukang Tembaga Coppersmith Tukang Tanggam Joiner Ahli Pembina Kapal 5. 31. 27. Jurugegas (Disel) Fitter (Disel) Jurugegas (Jentera) Fitter (Mechanical) Mekanik (Radas) Mechanic (Apparatus) Mekanik (Kereta Motor) Mechanic (Motor Vehicle) Mekanik (Mesin Pejabat) Mechanic (Office Machinery) Mekanik (Taligeraf) Mechanic (Telegraph) Mekanik Penyejukan Refrigeration Mechanic Pemasang Aerial (Aerial Rigger) Pekerja Kepingan Logam Sheet Metal Worker 17. 19. 29.SENARAI KETUKANGAN-KETUKANGAN YANG TERTAKLUK DI BAWAH SKIM PERKHIDMATAN TUKANG K2 1. 9. 23. 22. 2. Pembuat Perabot Cabinet Maker 11. 30. 7.

Tukang Talian 23. Pengilat Polisher Sumber: Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1991 . Tukang Kasut Cobbler 20. 2. Tukang Jahit Tailor 18. Tukang Kayu Carpenter 19. Pendawai Letrik Wireman 24. Pencari Kerosakan Fault Finder 10. 5.Pelaksanaan SSB Berdasarkan Laporan Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Gaji Sektor Awam 1991 165 . Tukang Batu Mason 16. 9. Penyelenggara (Telekom) Maintenance Man (Telecom) 12. Pembaik Jangka Air Water Meter Repairer 14. 3. Tukang Pembaik Antik/Poselin 22.SENARAI KETUKANGAN-KETUKANGAN YANG TERTAKLUK DI BAWAH SKIM PERKHIDMATAN TUKANG K3 1. Jurugegas (Bekalan Air) Fitter (Water Supply) Mekanik (Mesin Taip) Mechanic (Typewriter) Pemasang Radas Apparatus Assembler Pemasang Dawai (Papan Suis) Wireman (Switch Board) Pemasang Dawai (Telekom) Wireman (Telecom Pekerja Mendirikan Jambatan Bridge Erector Pekerja Pengawet Haiwan Pembuat Gelung Coil Winder Penyadur Letrik Electroplater 13. 8. 6. Tukang Kasar Rough Smith 21. Tukang Alat Vulkan (Pembaik Tayar) Vulcaniser 15. Tukang Cat dan Tukang Tulis Painter and Letterer 17. 4. 7. Penegak (Alat-alat Letrik) Erector (Electrical Equipment) 11.

Disediakan oleh: Sektor Pembangunan Cawangan Skim Perkhidmatan BPO. JPA .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->