P. 1
Buku Maklumat Skim an 1 Jan 2010

Buku Maklumat Skim an 1 Jan 2010

|Views: 2,205|Likes:
Dipublikasikan oleh Muhammad Nasruddin

More info:

Published by: Muhammad Nasruddin on Oct 01, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2013

pdf

text

original

DOK.BPO.BIL.

1/2010

KATA-KATA ALUAN KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM, MALAYSIA

Assalamualaikum w.b.t. dan salam sejahtera. Gagasan 1 Malaysia yang dicetuskan oleh YAB Perdana Menteri menyaksikan hasrat kerajaan untuk mewujudkan sebuah kerajaan yang mengutamakan pencapaian berpaksikan keutamaan rakyat. Selaras dengan hasrat murni kerajaan ini, JPA melalui Bahagian Pembangunan Organisasi sentiasa berusaha memenuhi keperluan kerajaan dari semasa ke semasa untuk memperoleh penjawat awam yang mahir dan berkebolehan melalui penggubalan dan penambahbaikan skim-skim perkhidmatan yang berkuat kuasa. Setiap inisiatif yang dilaksanakan bermatlamat untuk mewujudkan perkhidmatan awam yang sentiasa relevan dan berupaya menangani perubahan persekitaran dan memenuhi tuntutan hari mendatang. Bagi mengetengahkan budaya ilmu yang diterapkan dalam aspek kedua gagasan 1 Malaysia iaitu Penerapan Nilai-Nilai Aspirasi, Buku Maklumat Skim Perkhidmatan Pada 1 Januari 2010 telah dimuatkan dengan beberapa maklumat baru seperti prinsipprinsip pelantikan ke perkhidmatan awam serta penghuraian konsep pemberian Hadiah Pergerakan Gaji. Edisi kali ini juga mengupas serba ringkas prinsip-prinsip saraan yang selama ini menjadi teras utama kepada pembentukan sistem saraan di Malaysia. Inisiatif pengenalan kandungan tambahan ini adalah untuk memberi kefahaman yang lebih mendalam terhadap prinsip-prinsip yang diguna pakai dalam pembentukan syaratsyarat perkhidmatan supaya kita dapat menilai prinsip-prinsip lalu seterusnya melakar haluan masa hadapan yang terbilang. Akhir kata, saya berharap supaya buku ini dapat dimanfaatkan oleh setiap pengurus sumber manusia dalam memastikan pengurusan sumber manusia di jabatan masingmasing dapat dilaksanakan dengan sempurna. Semoga kita sama-sama dapat menjayakan gagasan Satu Malaysia demi meningkatkan kecemerlangan penyampaian Perkhidmatan Awam kepada rakyat.

PENDAHULUAN

Dalam pengurusan sumber manusia sektor awam, skim perkhidmatan merupakan satu instrumen yang amat kritikal dalam menentukan bahawa perkhidmatan awam memperoleh sumber manusia terbaik dengan kelayakan akademik diperlukan bersesuaian dengan tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan. Menyedari akan peri pentingnya pengetahuan mengenai skim perkhidmatan, Bahagian Pembangunan Organisasi telah mengambil inisiatif dan secara berterusan akan mengeluarkan Buku Maklumat Skim Perkhidmatan yang dikemaskini setiap enam (6) bulan sekali bagi memastikan setiap Pengurus Sumber Manusia sentiasa peka dan mengemaskini segala perubahan maklumat berkaitan skim perkhidmatan dari semasa ke semasa. Dalam mengharungi arus perubahan semasa, skim-skim perkhidmatan yang merupakan asas kepada perolehan modal insan bagi menentukan keberkesanan perkhidmatan awam dan sistem penyampaian sentiasa melalui perubahan dan penambahbaikan selaras dengan hala tuju semasa perkhidmatan awam. Ini bagi memastikan perkhidmatan awam berupaya melaksanakan fungsi dan tanggungjawabnya dengan berkesan selaras dengan aspirasi kerajaan di bawah konsep 1 Malaysia yang mengutamakan pencapaian perkhidmatan awam dan mendahulukan kepentingan rakyat Bagi edisi Buku Maklumat Skim Perkhidmatan Pada 1 Januari 2010 ini, beberapa maklumat baru telah diperkenalkan, antaranya maklumat mengenai prinsip-prinsip saraan yang menjadi tunjang kepada penetapan struktur saraan dan syarat-syarat perkhidmatan di bawah pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia, konsep pemberian Hadiah Pergerakan Gaji (HPG), prinsip-prinsip pelantikan yang merangkumi punca kuasa skim perkhidmatan, pensejarahan Jawatankuasa Pengiktirafan dan Kelayakan serta Dasar Syarat Bahasa Malaysia bagi pelantikan ke dalam perkhidmatan awam. Akhir kata, saya berharap buku ini akan menjadi panduan dan rujukan serta dimanfaatkan sepenuhnya oleh setiap pengurus sumber manusia dalam melaksanakan pengurusan sumber manusia di jabatan masing-masing, Insya-Allah.

20 i .KANDUNGAN TAJUK A.17 D. HADIAH PERGERAKAN GAJI (HPG) Latar Belakang Kriteria Pemberian HPG Skim-skim Perkhidmatan Yang Layak Menerima HPG (Pekeliling Perkhidmatan Bil.10 11 12 12 . PEMBANGUNAN MODAL INSAN SEKTOR AWAM Sejarah Ringkas dan Peranan JPA Evolusi Sistem Saraan Sektor Awam Malaysia Senarai Laporan Gaji Berkaitan Sistem Saraan 1 2 3 MUKA SURAT B.15 16 .13 14 . SISTEM SARAAN MALAYSIA Prinsip Saraan Istilah-istilah Dalam Perkhidmatan Awam Kumpulan Perkhidmatan Kumpulan Pengurusan Tertinggi Lapisan Gred Baru Gred Jawatan dan Kod Gaji 9 . PRINSIP PELANTIKAN KE PERKHIDMATAN AWAM Punca Kuasa Pemakaian Oleh Perkhidmatan Selain Perkhidmatan Awam Persekutuan Pengiktirafan Kelayakan Syarat Kelayakan Bahasa Melayu/ Bahasa Malaysia 4 4 5-6 7-8 C. 2 Tahun 1995) 18 19 19 .

PERKHIDMATAN KRITIKAL Pensejarahan Perkhidmatan Kritikal Senarai Perkhidmatan Kritikal Pada 1 Januari 2009 Kriteria-kriteria Penentuan Perkhidmatan Kritikal Syarat Pemberian Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal Kadar Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal Pemberhentian Pemberian BIPK F. SKIM PERKHIDMATAN SEKTOR AWAM Konsep Klasifikasi Perkhidmatan Senarai Klasifikasi Perkhidmatan Pada 1 Januari 2010 Fungsi Utama Perkhidmatan Mengikut Klasifikasi Bilangan Skim Perkhidmatan Mengikut Klasifikasi Perkhidmatan Pada 1 Januari 2010 Bilangan dan Senarai Skim Perkhidmatan Dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional (P&P) Bilangan dan Senarai Skim Perkhidmatan Dalam Kumpulan Sokongan Berkelayakan Diploma/STPM Bilangan dan Senarai Skim Perkhidmatan Dalam Kumpulan Sokongan Berkelayakan SPM Bilangan dan Senarai Skim Perkhidmatan Dalam Kumpulan Sokongan Berkelayakan SRP/ PMR Bilangan dan Senarai Skim Perkhidmatan Dalam Kumpulan Sokongan Berkelayakan SRP/ PMR Ke Bawah Bilangan dan Senarai Skim Perkhidmatan Bersepadu MUKA SURAT 21 – 22 23 – 24 25 25 .26 26 27 28 28 29 – 40 41 – 42 43 – 47 48 – 52 53 – 57 58 – 59 60 – 61 62 – 64 ii .TAJUK E.

SENARAI SKIM PERKHIDMATAN GUNASAMA Senarai Skim Perkhidmatan Di Bawah Perkhidmatan Gunasama 108 iii .TAJUK G. SYARAT KPSL ISTIMEWA SKIM-SKIM PERKHIDMATAN JUMUD Syarat KPSL Istimewa Skim Perkhidmatan Jumud Kesan Dari Pelaksanaan Struktur Baru Perkhidmatan Teknikal Dan Struktur Baru Perkhidmatan Pentadbiran Ke Perkhidmatan Yang Lebih Tinggi Di Bawah Sistem Saraan Malaysia (SSM) Syarat KPSL Dalam Skim Perkhidmatan Jumud Tertentu Ke Perkhidmatan Yang Lebih Tinggi Di Bawah SSM Syarat KPSL Istimewa Bagi Skim-Skim Perkhidmatan Yang Ada Perbekalan KPSL Jumud 95 96 – 97 98 – 107 J. PERBEKALAN KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN (KPSL) BAGI SKIM PERKHIDMATAN YANG BERKUAT KUASA Syarat-Syarat Perkhidmatan Bagi Anggota Yang Dilantik Menerusi KPSL Di Bawah Sistem Saraan Malaysia (SSM) Senarai Skim Perkhidmatan Yang Diperuntuk Perbekalan KPSL MUKA SURAT 65 – 68 69 69 70 70 71 .72 73 74 – 94 I. PERBEKALAN KENAIKAN PANGKAT KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (P&P) DAN KENAIKAN PANGKAT GRED DGA38 PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA (PPPLD) Perbekalan Kenaikan Pangkat Gred 41 Hingga Gred Utama Sektor Awam/ Gred Khas Perbekalan Kenaikan Pangkat Gred 41 Hingga Gred 54 Perbekalan Kenaikan Pangkat Gred 41 Hingga Gred 52 Perbekalan Kenaikan Pangkat Gred 41 Hingga Gred 44 Perbekalan Kenaikan Pangkat Gred 38 Perbekalan Kenaikan Pangkat Skim Perkhidmatan Bersepadu H.

SKIM PERKHIDMATAN LAPORAN JKK 1976. TUKANG K2 DAN TUKANG K3 Senarai Ketukangan-Ketukangan Yang Tertakluk Di Bawah Skim Perkhidmatan Tukang K1 Senarai Ketukangan-Ketukangan Yang Tertakluk Di Bawah Skim Perkhidmatan Tukang K2 Senarai Ketukangan-Ketukangan Yang Tertakluk Di Bawah Skim Perkhidmatan Tukang K3 MUKA SURAT 109 – 116 117 118 – 119 120 – 123 124 – 125 126 127 – 129 130 – 139 140 – 162 163 164 165 iv . SENARAI SKIM PERKHIDMATAN JUMUD Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah Laporan Jawatankuasa Kabinet (JKK) 1976 Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah Sistem Saraan Baru (SSB) Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah Sistem Saraan Malaysia (SSM) M.TAJUK K. SSB DAN SSM Senarai Kod Skim Perkhidmatan Di Bawah Laporan Jawatankuasa Kabinet 1976 (JKK 1976) Senarai Kod Skim Perkhidmatan Di Bawah Sistem Saraan baru (SSB) Senarai Kod Skim Perkhidmatan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia (SSM) N. SSB Dan SSM O. SENARAI KETUKANGAN BAGI SKIM PERKHIDMATAN TUKANG K1. SENARAI PEKELILING PERKHIDMATAN MULAI SISTEM SARAAN MALAYSIA (2002) Senarai Perubahan Skim Perkhidmatan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia (SSM) Senarai Perubahan Skim Perkhidmatan Di Bawah Sistem Saraan Baru (SSB) L. SSB DAN SSM Senarai Skim Perkhidmatan Di Bawah Laporan JKK 1976. SENARAI KOD SKIM PERKHIDMATAN DI BAWAH LAPORAN JKK 1976.

JPA menjalankan fungsi sebagai penggubal dasar-dasar perkhidmatan awam. Polis. Seorang Menteri di Jabatan Perdana Menteri bertanggungjawab terhadap perjalanan JPA. JPA juga menjadi badan rujukan kepada perkhidmatan-perkhidmatan awam di luar tanggungjawabnya secara langsung seperti Angkatan Tentera. Sehubungan itu. ‘Federal Establishment Office’ atau Pejabat Perjawatan Persekutuan ditubuhkan dengan menggabungkan fungsi ‘Malayan Establishment Office’. nama Pejabat Perjawatan Persekutuan ditukar kepada Pejabat Perjawatan Malaysia atau ‘Federal Establishment Office of Malaysia’ seiring dengan semangat pembentukan Malaysia. Selaras dengan peranan tersebut. Perkhidmatan Awam Negeri. nama Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) telah mula digunakan bagi menggantikan Pejabat Perjawatan Malaysia. Peranannya ialah sebagai pusat penyelenggaraan seluruh jentera perkhidmatan awam.Sejarah Ringkas dan Peranan JPA 1. Ia berperanan menentukan supaya perkhidmatan awam memperoleh tenaga manusia yang bersesuaian dari segi bilangan. pada 15 Ogos 1968. JPA berperanan memastikan motivasi dan semangat pegawai sentiasa meningkat untuk mencapai kecemerlangan. JPA ditempatkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Federal Treasury’. Selain itu. JPA juga bertanggungjawab menentukan bahawa pegawai awam memiliki kelayakan bersesuaian dan kemahiran yang tinggi untuk membolehkan tugas dijalankan dengan cekap dan berkesan. JPA bertanggungjawab menentukan satu-satu kementerian/ jabatan memiliki struktur organisasi yang sesuai dan betul serta menepati tugas-tugas yang dijalankan selaras dengan peranan dan objektif jabatan tersebut. Setahun kemudian. 2. menyelaras dasar-dasar serta memastikan pegawai awam mendapat latihan berterusan untuk meningkatkan kemahiran dan mengawasi prestasi dan tatatertib pegawai awam. Sejarah Ringkas Jabatan Perkhidmatan Awam ditubuhkan pada 22 Ogos 1934 dengan nama ‘Malayan Establishment Office’ atau Pejabat Perjawatan Malaya. kelayakan dan kemahiran pada masa-masa yang diperlukan oleh jabatan-jabatan serta menentukan prestasi pegawai awam berada di dalam tahap yang tinggi. Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan. Pejabat Perjawatan Persekutuan ini berkembang menjadi satu badan kerajaan yang penting dan pada 1 Julai 1967. JPA turut bertanggungjawab menentukan bilangan tenaga manusia yang mencukupi bagi sesebuah kementerian/ jabatan. Peranan Jabatan Perkhidmatan Awam Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) adalah sebuah agensi pusat berkaitan dengan pegawai awam (central personnel agency). 1 . Pada 1 Julai 1954. Objektif JPA adalah: “Untuk Memastikan Supaya Kerajaan Mempunyai Organisasi Dan Keanggotaan Yang Sempurna Bagi Mencapai Kecemerlangan Perkhidmatan Awam” Oleh itu. ‘Service Branch of the Chief Secretary’s Office’ dan ‘Establishment Division.

Relativiti dan Pariti. Pengasingan. iv. Kelayakan Masuk dan Latihan. dan Sokongan. Pengurusan & Profesional. iii. • Pengubahsuaian struktur Gaji & Elaun. Gaji Pokok dengan Komponen Berubah. PE M Teras SSM (2002) / 2 N AA EK RD ME KE 2 KRM Su Di ruh R a an ja ja Az ya m Ga i ji R MK 19 76 2 ji aja iR D ru Ba Suruh a DiRaj njaya Gaji a Aziz a laysi ji ya Ga hanja Suru Suffian ja DiRa 1919 ja an ya j Ga iW n so at Su C o b or mm din itte ate e Ser vic e Suruh anjaya Gaji B ucknil h ru Su i. • Tambahan 3 prinsip: Perbandingan Adil. n jay aG aji Ba in aji Be nham 19 20 aG jay aji Cow gill a ji us Tr t ed 1967 ERA 1971 PA SC A 19 72 Perkhidmatan Perundangan & Kehakiman 1973 1975 19 BA N 7 619 9 NA N RM 4 & K-3. • Klasifikasi Perkhidmatan dan Penyusunan Semula Skim Perkhidmatan. Prinsip SSB (1992) • Mengekalkan empat (4) prinsip sedia ada di bawah Laporan JKK 1976. ii. Gaji Bersih. • Penambahbaikan syarat-syarat perkhidmatan. • Peningkatan peluang kerjaya.3. 5 GU 1 Perkhidmatan Angkatan Tentera Badan Berkanun & PBT Tidak dilaksanakan Prinsip Laporan JKK 1976 Kadar Upahan Untuk Kerja. Evolusi Skim Perkhidmatan MERDEKA B SE M LU E 1949 G anjaya Suruh 1950 Untuk Sabah & Sarawak Awam 47 19 n ha ru Su 19 56 Perkhidmatan Pendidikan Suruh anjaya G Su ru ha 19 ER A 1 KRM 62 8&9 Kini 2002 - Ma araan em S Sist n aa ar S Suruha n Diraja jaya Gaji Ibrahim Ali jaya Ga Suruhan run a DiRaja H 00 -2 La po ran G & m te is S aji a G lah jay ul an bd h ru h A Su eik Sh aji JK K 7 92 6 KRM 19 • Pengenalan PTK. . • 3 Kumpulan Perkhidmatan: Pengurusan Tertinggi.

5. 13. 14. Tahun 1919 1920 1947 1949 1950 1956 1962 1967 1971 Laporan Gaji Suruhanjaya Gaji Bucknil Subordinates Services Committee Suruhanjaya Gaji Trusted Suruhanjaya Gaji Cowgill Suruhanjaya Gaji Benham Suruhanjaya Gaji Bain Suruhangaji Gaji Watson Suruhanjaya Gaji DiRaja Suffian Suruhanjaya Gaji DiRaja Aziz Suruhanjaya Gaji DiRaja Azmi Catatan Sabah. 7. 1973 1975 1976 1992 2002 Suruhanjaya Gaji DiRaja Sheikh Abdullah Suruhanjaya Gaji DiRaja Harun Suruhanjaya Gaji DiRaja Ibrahim Ali Laporan Jawatankuasa Kabinet 1976 (JKK 1976) Sistem Saraan Baru (SSB) Sistem Saraan Malaysia (SSM) 3 . 16. 2. 15. Sarawak & Brunei Sabah & Sarawak Perkhidmatan Pendidikan Perkhidmatan Perundangan & Kehakiman Perkhidmatan Angkatan Tentera Badan Berkanun & Pihak Berkuasa Tempatan Tidak Dilaksanakan - 1972 11. 9. 12. 1. 10.Senarai Laporan Gaji Berkaitan Sistem Saraan Bil. 4. 6. 8. 3.

Pemakaian Oleh Perkhidmatan Selain Perkhidmatan Awam Persekutuan a. (1) Semua pelantikan ke dalam perkhidmatan awam hendaklah mengikut syarat yang dinyatakan dalam skim perkhidmatan yang sedang berkuat kuasa pada masa itu. oleh Raja atau Yang diPertua Negeri bagi Negeri itu ”. tertakluk kepada peruntukan manamana undang-undang persekutuan itu. skim perkhidmatan diwujudkan berdasarkan punca kuasa-punca kuasa berikut: a. Walau bagaimanapun. Tertakluk kepada subperaturan (1) jika apa-apa syarat yang dinyatakan dalam mana-mana skim perkhidmatan yang perlu dipinda.Prinsip Pelantikan Ke Perkhidmatan Awam 1. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan. Usaha penyeragaman syarat-syarat perkhidmatan bagi seluruh Perkhidmatan Awam telah wujud di antara Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan melalui Mesyuarat Menteri-menteri Besar/ Ketua Menteri Yang ke-37 pada 22 hingga 23 Februari 1980 yang memutuskan: “ Kerajaan-kerajaan Negeri mematuhi semua prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet dengan tujuan untuk mewujudkan keseragaman bagi kesemua Negeri. b. Ketua Jabatan hendaklah terlebih dahulu mendapatkan kelulusan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 5. lain daripada orang-orang dalam perkhidmatan yang tersebut dalam perenggan (g) Fasal (1) boleh dibuat peraturan oleh undang-undang persekutuan dan juga. ” b. oleh Yang di-Pertuan Agong. Punca Kuasa Sebagai satu dokumen yang mempunyai ikatan undang-undang. Perkara 132 (2) Perlembagaan Malaysia “ Kecuali sebagaimana selainnya diperuntukkan dengan nyata oleh Perlembagaan ini. dan kelayakan untuk perlantikan bagi orang-orang dalam perkhidmatan awam manamana Negeri dan syarat-syarat perkhidmatan mereka boleh dibuat peraturan oleh undang-undang Negeri dan juga. pemakaian skim-skim perkhidmatan yang sedang berkuat kuasa oleh Perkhidmatan Awam Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan adalah tertakluk kepada penerimaan Pihak Berkuasa masing-masing. Perkara 5. 4 . kelayakan untuk perlantikan bagi orang-orang dalam perkhidmatan awam dan syarat-syarat perkhidmatan mereka. tertakluk kepada peruntukan mana-mana undang-undang Negeri itu. (2) 2.

Diploma. ii.D dari institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau luar negara diputuskan oleh Jawatankuasa Tetap Penilaian dan Pengiktirafan Kelayakan yang ditubuhkan secara rasminya oleh Jemaah Menteri pada 10 Oktober 1972. Ijazah Sarjana dan Ph. Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan. maka perkara itu hendaklah dirujuk kepada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam untuk penentuan. dan individu yang mempunyai kepakaran dalam bidang tertentu. Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Y. Pengiktirafan Kelayakan a. b. Keahlian Jawatankuasa Kecil Kelayakan terdiri daripada Ketua-Ketua Jabatan. Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. Perkara yang sama juga dinyatakan dalam Perkara 11. i. ” ii. Dekan-Dekan. Jawatankuasa Tetap Penilaian dan Pengiktirafan Kelayakan (JTPPK) i. Jawatankuasa Kecil Kelayakan Teknik. Pengiktirafan kelayakan sama ada di peringkat Sijil. Menteri Pengajian Tinggi dan keahliannya terdiri daripada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. dan Jawatankuasa Kecil Kelayakan Perubatan dan Separa Perubatan. Pengerusi JTPPK. Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Jawatankuasa Kecil Kelayakan Sains. Perkara 16. Pengerusi bagi Jawatankuasa Kecil lazimnya dilantik dari kalangan ahli-ahli JTPPK oleh Y. ii. Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Pembangunan) serta Naib Canselor dari Institusi-institusi Pengajian Tinggi Awam. c. Kelayakan yang diiktiraf atau kelayakan yang diiktiraf setaraf adalah menjadi salah satu syarat utama untuk pelantikan ke dalam Perkhidmatan Awam sebagaimana yang dinyatakan dalam skim-skim perkhidmatan. 5 . Ijazah Sarjana Muda. Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 menyatakan: “ Jika ada keraguan dalam mana-mana skim perkhidmatan atau iklan khususnya tentang maksud kelulusan yang setaraf.B.3.B. Ketua Setiausaha dan Ketua Pengarah kementerian yang terlibat. Jawatankuasa Tetap Penilaian dan Pengiktirafan Kelayakan dibantu oleh empat (4) Jawatankuasa Kecil Kelayakan mengikut bidang yang akan dikaji seperti berikut: Jawatankuasa Kecil Kelayakan Sastera dan Sains Kemasyarakatan. Jawatankuasa Kecil Kelayakan i. Perintah Am Bab A (1973) yang telah dimansuhkan.

Prinsip Penilaian Di antara prinsip-prinsip utama yang digunakan dalam menilai dan mengiktiraf sesuatu kelayakan ialah: i. penilaian dan pengiktirafan tidak berdasarkan kepada institusi tetapi kepada program dan kelayakan yang dikeluarkan. iii. Jurusan Kelayakan Secara umumnya. penilaian dan pengiktirafan ke atas sesuatu kelayakan adalah bertujuan memenuhi keperluan Perkhidmatan Awam. Jabatan Perkhidmatan Awam. Setiap Jawatankuasa Kecil Kelayakan adalah bertanggungjawab untuk mengkaji secara mendalam seterusnya membuat saranan dan perakuan pengiktirafan serta nilai taraf kelayakan-kelayakan yang berkenaan kepada JTPPK. nilai taraf yang diberi kepada sesuatu kelayakan akan dirujuk kepada struktur dan skim perkhidmatan dalam Perkhidmatan Awam. Bahagian Latihan. dan Jurusan Akademik dan Profesional yang terhasil dari program yang kompleks dari segi korpus ilmu. kelayakan dari luar negara adalah dibanding dengan piawaian dan kualiti kelayakan yang serupa daripada institusi pengajian tinggi tempatan. Unit Pengiktirafan Kelayakan. Januari 2005 iv. iii. dan keutamaan adalah diberi kepada kelayakan yang dikeluarkan oleh institusiinstitusi pengajian tinggi tempatan. Jurusan Kemahiran berorientasikan praktikal yang diperolehi secara kumulatif dan lebih 70% latihan dilakukan di lokasi industri. Jurusan Vokasional dan Teknikal yang menggabungkan teori dan praktikal dalam proportion yang agak sama dan berorientasikan sesuatu pekerjaan. pengiktirafan kelayakan-kelayakan profesional yang berkaitan dengan amalan diselaraskan antara Kerajaan dengan badan-badan profesional yang berkenaan. vi. Buku Jawatankuasa Tetap Penilaian Dan Pengiktirafan Kelayakan (JTPPK).   Sumber:           6 . v. kelayakan yang bersesuaian dengan keperluan Perkhidmatan Awam dan dinilai oleh JTPPK meliputi tiga (3) jurusan iaitu: i. ii.iii. d. ii. e. mencabar dari segi intelek dan memberi darjah autonomi dari segi membuat keputusan.

membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan memuaskan bagi perkhidmatan Kumpulan Sokongan yang menetapkan syarat lantikan berpelajaran di peringkat sekolah rendah dan ke bawah. Lulus dalam subjek Bahasa Malaysia di peringkat Sijil SRP/PMR bagi perkhidmatan Kumpulan Sokongan (peringkat SRP/ PMR dan ke bawah) dalam perkhidmatan teknikal. Pelaksanaan syarat Bahasa Malaysia sebagai syarat wajib dalam skim-skim perkhidmatan adalah selaras dengan pelaksanaan Akta Bahasa Kebangsaan Tahun 1967 dan Surat Pekeliling Am Bilangan 12 Tahun 1967 yang menetapkan bahawa Bahasa Melayu/ Bahasa Malaysia hendaklah digunakan dalam semua urusan rasmi kerajaan mulai dari 1 September 1967.Peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Rendah Pelajaran Sumber: 7 . b. Syarat Kelayakan Bahasa Malaysia a. ii. Kepujian dalam subjek Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) bagi perkhidmatan dalam Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Kumpulan Sokongan (diploma/ STPM dan SPM) serta perkhidmatan-perkhidmatan yang mementingkan penguasaan Bahasa Melayu/ Bahasa Malaysia pada tahap yang tinggi seperti perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik. Sehubungan itu. Kepujian dalam subjek Bahasa Malaysia di peringkat Sijil Rendah Pelajaran (SRP)/ Penilaian Menengah Rendah (PMR) bagi perkhidmatan Kumpulan Sokongan (peringkat SRP/ PMR dan ke bawah) dalam perkhidmatan pentadbiran atau perkeranian. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 1981 . separa profesional dan teknika [Ruj. Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) di peringkat SPM bagi perkhidmatan profesional. Perguruan dan Perkeranian.Syarat Kelulusan Bahasa Malaysia Bagi Maksud Pengambilan . iii.2/95 bertarikh 19 Februari 1974]l. Pensyarah. iv.SULt 2781/Jld.4. dan v. Jawatankuasa Jemaah Menteri pada bulan Ogos 1968 telah memutuskan supaya kelulusan dalam subjek Bahasa Melayu/ Bahasa Malaysia dijadikan sebagai satu syarat wajib untuk lantikan ke dalam perkhidmatan awam. Syarat Bahasa Malaysia dalam skim-skim perkhidmatan yang sedang berkuat kuasa adalah terbahagi kepada beberapa kategori seperti berikut: i.: Surat PERJ. berkebolehan bertutur.

boleh dipertimbangkan untuk lantikan ke jawatan tetap walaupun tidak memiliki kelulusan Bahasa Malaysia di peringkat SPM yang disyaratkan. iii. JPA. Sekiranya berjaya dilantik. Syarat Bahasa Malaysia bagi pelantikan calon yang bertugas di luar negara/ mendapat pendidikan di luar negara/ mendapat biasiswa Kerajaan bagi mengikuti kursus di luar negara selepas peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran (SRP) Calon-calon berikut adalah layak dipertimbangkan untuk kelonggaran syarat Bahasa Malaysia bagi lantikan ke perkhidmatan awam: warganegara Malaysia yang ibubapanya adalah juga warganegara Malaysia yang bertugas di Jabatan-jabatan Kerajaan Malaysia di Singapura dan ia menamatkan pendidikan sekolah menengah di negara tersebut.SULIT. kelonggaran syarat Bahasa Malaysia di peringkat SPM telah diberi kepada penyandang skim perkhidmatan tersebut.8(40) bertarikh 17 November 2003: Permohonan Kelonggaran Syarat Bagi Pelantikan Pegawai Perubatan Yang Tidak Mempunyai Kelayakan Bahasa Malaysia Surat Ruj.4(66) bertarikh 16 September 2005: Permohonan Kelonggaran Syarat Bagi Pelantikan Pegawai Pergigian Gred U41 Yang Tidak Mempunyai Kelayakan Bahasa Malaysia Di Peringkat Sijil Pelajaran Malaysia Surat Ruj. Pegawai Pergigian dan Pegawai Farmasi Bagi memastikan kekosongan jawatan-jawatan kritikal seperti jawatan Pegawai Perubatan. d.3163/(17) bertarikh 30 Disember 1981 8 . warganegara Malaysia yang ibubapanya bertugas di Pejabat-pejabat Kedutaan atau lain-lain Pejabat Kerajaan Malaysia di luar negara di mana keadaan perkhidmatan ibu-bapanya menyebabkan ia terpaksa mendapatkan pendidikan persekolahan menengah di luar negara. Sumber : i. JPA(S)324/1/1-1 Klt. Sumber : Surat Ruj.c. calon-calon berkenaan masih disyaratkan untuk lulus Bahasa Malaysia dalam tempoh percubaan sebelum disahkan dalam perkhidmatan. Surat Ruj. Syarat Bahasa Malaysia bagi pelantikan Pegawai Perubatan.JPA(S)324/1/1-1Klt. ia adalah disyaratkan memperolehi kelulusan Bahasa Malaysia yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan berkenaan sebelum boleh disahkan dalam jawatan.5(10) bertarikh 11 Oktober 2005: Permohonan Kelonggaran Syarat Bahasa Malaysia Bagi Pegawai Farmasi Gred U41 Di Kementerian Kesihatan Malaysia ii. dan warganegara Malaysia yang mendapat biasiswa Kerajaan bagi mengikuti kursus di luar negara selepas mendapat kelulusan SRP dan anugerah biasiswa Kerajaan itu hendaklah diluluskan sebelum warganegara itu mengikut kursusn b di luar negara. JPA(S)324/6/31 Klt. Walau bagaimanapun. Pegawai Pergigian dan Pegawai Farmasi dapat diisi dengan segera.

• Prinsip ini memerlukan seseorang calon itu memenuhi syarat kelayakan dan latihan yang ditetapkan bagi membolehkannya melaksanakan skop fungsi tugas sesebuah perkhidmatan dalam sektor awam. Prinsip Saraan i. dan iii. • Bagi kerja-kerja yang mana keberkesanannya bergantung kepada sesuatu bakat. Kelayakan Masuk Dan Latihan • Bagi perkhidmatan profesional. Terdapat enam (6) prinsip umum yang ditetapkan bermula dari pelaksanaan Laporan JKK 1976 sehingga SSM iaitu: Prinsip Saraan Huraian • Prinsip ini menetapkan bahawa seseorang pegawai yang menyandang sesuatu jawatan hendaklah dibayar upahan mengikut jenis kerja dan tanggungjawab yang dijalankan. 9 . elaun dan kemudahan) dan syarat-syarat perkhidmatan adalah berasaskan kepada prinsip-prinsip saraan yang telah ditetapkan dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet 1976 (JKK 1976) dan Sistem Saraan Baru (1992). prinsip saraan yang diterima pakai sebagai asas penetapan struktur saraan (gaji. Umumnya. semakin tinggi upahan yang diterima. 1. kelulusan akademik yang berkaitan hendaklah menjadi syarat asas bagi pelantikan dan penetapan gaji permulaan. iii. unsur-unsur tersebut boleh dipertimbangkan sebagai kelayakan bagi maksud pelantikan. 2. Sistem Saraan Malaysia (SSM) adalah penambahbaikan menyeluruh kepada Sistem Saraan Baru (SSB) bertujuan untuk memperkasa modal insan yang berasaskan pengetahuan dengan memberi keutamaan kepada peningkatan kompetensi. Kadar Upahan Mengikut Prestasi Anggota. kemahiran. Untuk Kerja Mengikut ii. Semakin berat dan kompleks tugas dan tanggungjawab yang dijalankan. Bil. kepakaran atau pengalaman berkaitan. Kadar Upahan Perkhidmatan. Kadar Upah Untuk Kerja • Pemakaian prinsip ini disokong dan disesuaikan dengan beberapa prinsip tambahan seperti berikut: i.Sistem Saraan Malaysia 1. ii. Kadar Upahan Untuk Kerja Mengikut Jawatan.

Bil.

Prinsip Saraan

Huraian • Prinsip ini menetapkan supaya pegawai dibayar gaji yang mencukupi untuk menyara keperluan hidup asas (living wage) yang mengandungi keperluan bagi makanan, pakaian dan perumahan. • Ia juga mengandungi unsur komponen tambahan yang boleh berubah-ubah mengikut keperluan dan keadaan semasa. Komponen ini mengandungi bayaran-bayaran yang mengambil kira faktor berikut: i. prestasi ekonomi negara; perkhidmatan yang

3.

Gaji Pokok Dengan Komponen Berubah

ii. kedudukan sesuatu dianggap kritikal; dan

iii. penyediaan imbuhan bersifat galakan bagi perkhidmatan yang memerlukan kemahiran, kepakaran dan pengalaman yang khusus. • Prinsip Perbandingan Adil menetapkan saraan yang diterima oleh pegawai perlulah munasabah dan secara keseluruhannya setanding dengan saraan semasa bagi jawatan setaraf di pasaran bagi membolehkan sektor awam menarik dan mengekalkan modal insan berpengetahuan dan berkemahiran. • Prinsip ini menekankan kedudukan relatif, sama ada di dalam skim perkhidmatan yang sama (vertical relativity), ataupun di antara gred dalam skim-skim perkhidmatan yang berlainan (horizontal relativity) tetapi terhad kepada sesuatu Kumpulan Perkhidmatan sahaja. • Prinsip ini mengasingkan pentadbiran saraan bagi Badan-Badan Berkanun tertentu yang mempunyai kemampuan dari segi sumber kewangan dan jentera organisasi yang kukuh daripada sistem saraan sektor awam yang lain. 6. Pengasingan • Ia untuk memberi kebebasan dan tanggungjawab sepenuhnya kepada agensi-agensi tersebut untuk mengendalikan sendiri saraan masing-masing. • Pengasingan juga diguna pakai dalam mengurus perkhidmatan-perkhidmatan tertentu dalam sektor awam yang mana atas sifat-sifat tersendirinya lebih sesuai diperuntuk saraan yang berasingan.

4.

Perbandingan Adil

5.

Relativiti Dan Pariti

10

2.

Istilah-istilah dalam Perkhidmatan Awam

Bil.

Istilah

Definisi Satu dokumen yang mengandungi syarat-syarat bagi melantik seseorang ke mana-mana perkhidmatan dalam Perkhidmatan Awam seperti syarat kelulusan atau kelayakan akademik yang diperlukan, syarat umur, syarat pengalaman dan kemahiran serta gaji yang ditawarkan bagi jawatan tertentu di dalam perkhidmatan. Di samping itu, dimasukkan juga syarat-syarat bagi pengesahan jawatan, kenaikan pangkat dalam perkhidmatan tersebut, dan peperiksaanpeperiksaan atau latihan yang diperlukan dalam perkhidmatan. Skim perkhidmatan yang menggabungkan Kumpulan Perkhidmatan yang lebih rendah dengan Kumpulan Perkhidmatan yang lebih tinggi, contohnya kelompok Kumpulan Sokongan berkelayakan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), Kumpulan Sokongan berkelayakan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau diploma dengan Kumpulan Pengurusan dan Profesional. Skim perkhidmatan yang fungsi perkhidmatannya tidak diperlukan lagi berikutan pengambilalihan skop fungsinya oleh perkhidmatan lain atau diasingkan saraannya daripada perkhidmatan awam.

1.

Skim Perkhidmatan

2.

Skim Perkhidmatan Bersepadu

3.

Skim Perkhidmatan Jumud

11

3.

Kumpulan Perkhidmatan i. Kumpulan Perkhidmatan adalah kelompok perkhidmatan yang disusun mengikut keutamaan peranan, prinsip-prinsip kumpulan gaji dan kelayakan akademik yang ditetapkan sebagai syarat kelayakan masuk. Di bawah pelaksanaan SSB dan seterusnya SSM, struktur perkhidmatan sektor awam dibahagikan kepada tiga (3) Kumpulan Perkhidmatan iaitu Kumpulan Pengurusan Tertinggi, Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan Sokongan. Ciri-ciri kumpulan tersebut adalah seperti berikut:

ii.

Bil.

Kumpulan Perkhidmatan

Definisi Kumpulan Perkhidmatan berbentuk kenaikan pangkat daripada Kumpulan Pengurusan dan Profesional bagi jawatanjawatan strategik. Penyandang bertanggungjawab menggubal dasar-dasar berkaitan fungsi organisasi. Ia terdiri daripada Gred Jawatan Utama C dan ke atas. Juga mengandungi gred kenaikan pangkat ke jawatan Khas C dan ke atas bagi skimskim perkhidmatan tertentu seperti perubatan dan pensyarah. Kumpulan Perkhidmatan yang terdiri daripada skim perkhidmatan yang memperuntuk syarat kelayakan masuk sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda atau kelayakan-kelayakan lain yang lebih tinggi yang diiktiraf oleh Kerajaan. Kumpulan Perkhidmatan yang terdiri daripada skim-skim perkhidmatan memperuntuk syarat kelayakan masuk peringkat diploma dan ke bawah yang diiktiraf oleh Kerajaan.

1.

Pengurusan Tertinggi

2.

Pengurusan Dan Profesional

3.

Kumpulan Sokongan

4.

Kumpulan Pengurusan Tertinggi Dalam menjamin pengurusan sektor awam yang lebih berkesan, wujud satu keperluan penting bagi meningkatkan keupayaan dan kualiti kepimpinan pengurusan organisasi. Kepimpinan yang dinamik, berdaya inovatif dan kreatif memiliki peranan strategik ke arah meningkatkan kemampuan perkhidmatan awam dalam menghadapi perubahan dan cabaran-cabaran dalam proses pembangunan negara.

12

mendorong dan mengekalkan anggota Kumpulan Pengurusan Tertinggi yang berkualiti dan dinamik. menyelaras. 5. 2.a. iv. dan sebagai satu langkah strategik dalam usaha jangka panjang menerapkan nilai dan budaya persaingan yang mementingkan kebolehan dan prestasi berkualiti dalam perkhidmatan awam. ii. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 18 Tahun 2007 . ii.  13 . Jawatan Utama Di dalam Sistem Saraan Baru (SSB) 19921. 4. kerajaan telah mewujudkan Jawatan-Jawatan Utama di peringkat Pengurusan Tertinggi dalam perkhidmatan-perkhidmatan tertentu. menerajui dan menyelaras tugas-tugas perancangan dan pembentukan program-program pelaksanaan. tugas dan tanggungjawab penyandang Jawatan Utama ini adalah: i. Oktober 1991. meningkatkan kemampuan dan kualiti kepimpinan pengurusan dalam pentadbiran awam. Jawatan Utama Ketua Setiausaha Negara Utama Turus I Utama Turus II Utama Turus III Utama ‘A’ Utama ‘B’ Utama ‘C’ Gred Gaji VU1 VU2 VU3 VU4 VU5 VU6 VU7 [Sumber: Laporan Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Gaji Sektor Awam. menggubal dan memberi nasihat dasar berkaitan bidang fungsi organisasi. 3.Perubahan Kenaikan Gaji Tahunan Bagi Kumpulan Pengurusan Tertinggi Sektor Awam] 1                                                               Dikekalkan di bawah pelaksanaan SSM. merumus. 7. 1. Struktur gred bagi Jawatan Utama adalah seperti berikut: Bil. menarik. iii. 6. dan memastikan pengurusan dan penggunaan sumber-sumber organisasi secara berkesan dengan penuh tanggungjawab dan akauntabiliti iii. Pewujudan Jawatan Utama ini adalah berdasarkan keperluan berikut: i. mengawas dan menilai pelaksanaan program-program organisasi. Selaras dengan taraf dan kedudukannya dalam perkhidmatan awam.

Struktur gred bagi Jawatan Gred Khas adalah seperti berikut: Bil. menggalakkan pembelajaran dan pembangunan diri anggota. iii. mewujudkan jawatan mengikut gred yang sesuai. ii. c. Tambahan lapisan gred baru bagi setiap skim perkhidmatan dilaksanakan berdasarkan kriteria berikut:                                                              2  Dikekalkan di bawah pelaksanaan SSM  14 . 3. Pewujudan lapisan gred baru ini bertujuan: i. iv. Jawatan Gred Khas Sementara itu. Lapisan gred baru yang diwujudkan adalah seperti berikut: i. iv. 1. dua (2) lapisan gred baru bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional. Oktober 1991) 5. satu (1) lapisan gred baru bagi Kumpulan Sokongan berkelayakan Diploma/Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) dan setaraf. 2.b. Tambahan lapisan gred baru yang diperkenalkan adalah merupakan gred kenaikan pangkat dan keputusan kenaikan pangkat ke gred berkenaan terletak di bawah kuasa Lembaga Kenaikan Pangkat berkenaan. memberi imbuhan dan mengekalkan anggota berprestasi cemerlang. iii. b. dan memperbaiki peluang kenaikan pangkat anggota. Jawatan Gred Khas Gred Khas ‘A’ Gred Khas ‘B’ Gred Khas ‘C’ Gred Gaji VK5 VK6 VK7 (Sumber: Laporan Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Gaji Sektor Awam. satu (1) lapisan gred baru bagi Kumpulan Sokongan berkelayakan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan setaraf. ii. SSB2 juga mewujudkan Jawatan-Jawatan Gred Khas sebagai pengiktirafan tahap kepakaran dan pengalaman penyandang. Lapisan Gred Baru a. dan satu lapisan gred baru bagi Kumpulan Sokongan berkelayakan Penilaian Menengah Rendah (PMR)/ Sijil Rendah Pelajaran (SRP) dan ke bawah. Jawatanjawatan ini tidak bersifat pengurusan ataupun strategik.

Pewujudan jawatan bagi lapisan gred baru adalah tertakluk kepada penelitian lanjut mengikut keperluan organisasi dari segi peranan dan tugas. iaitu Gred 3 dan Gred 2 ditambah dua lapisan gred menjadi empat lapisan. Kumpulan Perkhidmatan Lapisan Gred SSB Gred N1 Lapisan Gred Baru SSM Kekal Gred Baru Kekal Gred Baru Kekal Gred Baru Kekal  Kekal  Gred Baru Kekal  Kekal  Gred Baru Kekal Gred Baru SSM N54 N52 N48 N44 N41 N36 N32 N27 N26 N22 N17 N4 N1 Pengurusan dan Profesional Gred N2 Gred N3 Sokongan (Diploma/STPM dan setaraf) Sokongan (SPM dan setaraf) Sokongan (PMR/SRP dan ke bawah) Gred N5 Gred N6 Gred N7 Gred N9 Gred N13 15 . skim-skim perkhidmatan bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang mempunyai tiga lapisan. Gred 1 ditambah dua lapisan gred menjadi lima lapisan. v. dan skim-skim perkhidmatan bagi Kumpulan Sokongan berkelayakan PMR/SRP ke bawah yang mempunyai satu lapisan ditambah dengan satu lapisan gred. lapisan gred baru ini adalah satu gred lebih tinggi daripada gred kenaikan pangkat yang tertinggi yang sedia ada. iaitu Gred 3 ditambah satu lapisan gred menjadi dua lapisan. skim-skim perkhidmatan bagi Kumpulan Sokongan berkelayakan Diploma/ STPM dan SPM yang mempunyai kurang daripada tiga lapisan ditambah satu lapisan gred. Lapisan gred baru ini diwujudkan sebagai lapisan gred pertengahan untuk skimskim perkhidmatan dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional.i. iii. Bagi skimskim perkhidmatan dalam Kumpulan Sokongan. iv. ii. iaitu Gred 3. skim-skim perkhidmatan bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang mempunyai dua lapisan. d. Contoh tambahan lapisan gred baru bagi Klasifikasi Perkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan (N) adalah seperti jadual di bawah: e. skim-skim perkhidmatan bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang mempunyai satu lapisan. Gred 2.

Ini adalah selaras dengan dasar yang tidak membenarkan pengambilan dibuat bagi perkhidmatan yang telah dijumudkan.f. Perkhidmatan Tentera. Ini bersesuaian dengan peranan dan fungsi bidang tugas skim-skim perkhidmatan tersebut. (Rujuk Lampiran D4 & D5. i. Laporan SSM Oktober 2002) Lapisan gred baru juga tidak diperuntukkan kepada 94 skim perkhidmatan yang dijumudkan (29 skim perkhidmatan di bawah Laporan JKK 1976 dan 65 skim perkhidmatan di bawah SSB 1992). penggelaran gred jawatan dan gred gaji dilaksanakan seperti berikut:     a. Berdasarkan kepada kriteria tersebut. c. b. angka ganjil untuk gred lantikan. Bagi skim perkhidmatan bersepadu yang mengandungi beberapa gred meliputi satu atau lebih Kumpulan Perkhidmatan. Laporan SSM Oktober 2002) j. Oktober 2002) 6. Bilangan angka numeric data range adalah berdasarkan kriteria kelayakan masuk dan bilangan kenaikan pangkat dalam setiap skim perkhidmatan. Skim-skim perkhidmatan bagi Kumpulan Sokongan berkelayakan PMR/ SRP ke bawah yang mempunyai dua lapisan gred atau lebih kekal dengan gred sedia ada. dan Skim-skim perkhidmatan dalam Kumpulan Sokongan berkelayakan Diploma/ STPM dan setaraf. Walau bagaimanapun. ii. dan SPM serta setaraf yang mempunyai tiga lapisan gred atau lebih. Ini adalah berikutan dengan penekanan kepada pekerja berpengetahuan dan multi skilling. dan angka genap untuk gred kenaikan pangkat. Bagi perkhidmatan dan skim-skim perkhidmatan yang mana gred sedia ada mencukupi dalam menampung keperluan organisasi. Laporan SSM Oktober 2002) h. (Sumber: Laporan Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Gaji Sektor Awam : Sistem Saraan Malaysia. Polis. Bagi skim perkhidmatan Pensyarah Universiti/ Perubatan/ UiTM. peluang kenaikan pangkat dalam skim perkhidmatan yang dijumud masih dikekalkan. (Rujuk Lampiran D2. (Rujuk Lampiran D3. lapisan gred kedua adalah gred lantikan lateral dan juga gred kenaikan pangkat. Bomba dan Penjara. 16 . Skim perkhidmatan ini turut diperakukan untuk lapisan gred tambahan mengikut kaedah pewujudan tambahan lapisan gred di atas. g. diperuntukkan satu lapisan gred tambahan iaitu lapisan gred pertengahan di antara Gred 2 dan Gred 1. tiada tambahan lapisan gred baru diperuntukkan. bermula dengan angka 1 bagi gred yang terendah dan diikuti dengan angka yang lebih besar bagi gred yang lebih tinggi. Gred Jawatan dan Kod Gaji Kaedah yang digunakan bagi menentukan gred jawatan dan kod gaji di bawah SSM adalah berdasarkan kaedah numeric data range iaitu satu set angka mengikut susunan nombor menaik bagi menyeragamkan semua gred jawatan dan kod gaji. Perkhidmatan dan skim-skim perkhidmatan tersebut adalah seperti berikut: i.

Kelayakan Masuk Ijazah Sarjana Muda atau lebih tinggi Diploma/ STPM SPM PMR/SRP dan ke bawah Gred 41-54 27-40 17-26 1-16 (Sumber: Laporan Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Gaji Sektor Awam : Sistem Saraan Malaysia. 3.Pemakaian numeric data range mengikut kelayakan masuk adalah seperti jadual di bawah: Bil. 1. 2. Oktober 2002) 17 . 4.

3 Sarjana .Hadiah Pergerakan Gaji 1.D . Pensyarah Universiti Pegawai Penyelidik 44 skim perkhidmatan (Rujuk perenggan 3) Pegawai Sistem Maklumat Pembantu Veterinar Pegawai Psikologi Bil. Latar Belakang i. Seiring dengan perkembangan semasa. PP Bilangan 4 Tahun 1994 2. Pensyarah KUSZA c.D . Hadiah Pergerakan Gaji (HPG) merupakan dasar pemberian faedah pelarasan gaji ke matagaji permulaan yang lebih tinggi bagi pegawai-pegawai awam yang memperolehi kelayakan yang lebih tinggi semasa dalam perkhidmatan.2 Ph.3 Sarjana . 5. pemberian HPG dipanjangkan kepada skim-skim perkhidmatan tertentu yang dikenalpasti di bawah prinsip ‘need to have’ seperti berikut: Pekeliling Perkhidmatan (PP) Skim Perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah a.2 Diploma .2 Ph.3 Ph. 4. Pensyarah ITM b. JPA(S)324/6/43 Klt. Jika anggota berada pada matagaji permulaan atau telah melepasi matagaji permulaan kelayakan lebih tinggi akan diberi satu HPG sahaja. iii. 6. Tujuan utama pemberian HPG adalah bagi mengatasi masalah pelangkauan gaji yang berlaku di kalangan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah berikutan daripada pemansuhan banded scale semasa pelaksanaan Sistem Saraan Baru. 3 (58) bertarikh 2 Disember 1995 PP Bilangan 35 Tahun 2005 PP Bilangan 29 Tahun 2007 * Bagi anggota yang berada di matagaji lebih rendah daripada matagaji permulaan kelayakan lebih tinggi akan diberi HPG ke matagaji permulaan kelayakan lebih tinggi.D . PP Bilangan 1 Tahun 1995 PP Bilangan 2 Tahun 1995 Surat edaran JPA Ruj. 18 .3 1 HPG* 1 HPG*  1 HPG*  1 HPG*  ii. Bil. HPG STPM . 3. 1.

C4 C5. K 3. C 2. 4. E G J 1. P2 atau P3 dalam gred gaji maisng-masing.2. L 1. KP4 KP5. * Kelayakan lebih tinggi yang diperolehi ketika dalam perkhidmatan dinyatakan sebagai syarat lantikan dalam skim perkhidmatan. 2. SKIM PERKHIDMATAN Pemeriksa Kereta Motor Pembantu Galian Penolong Pegawai Kimia Bumi Penolong Pegawai Sains Penolong Pegawai Makmal Filem Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi Penolong Pengurus Taman/ Ladang Merinyu Tali Air Penolong Pegawai Keselamatan Penolong Pegawai Pertahanan Awam Penolong Pegawai Pendaftaran Penolong Pegawai Pendaftaran Penolong Penguasa Imigresen Penolong Penguasa Penjara Pembantu Undang-Undang Jurubahasa Penolong Pegawai Tadbir Pembantu Tadbir (Perkeranian/ Operasi) Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) Penolong Pegawai Penerbitan Pembantu Penerbitan Penolong Pegawai Penguatkuasa Penolong Pengurus Asrama Penolong Pegawai Perangkaan Penolong Pegawai Penyelidik Sosial 19 GRED A7. C6 C5. 1. N5 N6. 2. L4 L7. * Bagi skim perkhidmatan yang memperuntuk lantikan di gred kenaikan pangkat (lateral entry). J6 KP5. L6 N6. 6. ii. N5 N9. 9. 1. E4 G6. HPG diberi hanya pada gred lantikan bukan di setiap gred lateral entry tersebut. KP4 KP5. KX6 L5. 3. KP4 KP5. KP4 KX7. 1. N7. Pegawai berada di gred lantikan. N 5. C4 C5. 7. 1. N7 N9. 5. 3. 3. N5 N6. 2. C4 E5. N5 N6. 8. Tertakluk kepada adanya ruang pergerakan gaji secara mendatar mengikut Peringkat (P) di mana seseorang pegawai itu berada iaitu P1. Kriteria Pemberian HPG i. Skim-skim Perkhidmatan Yang Layak Menerima HPG (Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6. dan iii. N5 . N7 N6. A6 C7. N5 N9. 1. G5 J7. 4. N5 N6. 4. 2 Tahun 1995) KLASIFIKASI A 1. KP4 KP5.

S4 S5. S4 S5.KLASIFIKASI Q 1. S4 S5. U7. U6 W6. 4. W5 W6. S4 S5. S4 S5. 7. 3. S4 S5. W5 W6. S4 U8. S 6. 9. S4 S5. SKIM PERKHIDMATAN Penolong Pegawai Penyelidik Pembantu Penyelidik Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Penolong Pegawai Arkib Penolong Kurator Penolong Pegawai Perpustakaan Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat Penolong Pegawai Belia dan Sukan Penolong Pegawai Perhubungan Perusahaan Penolong Pegawai Penerangan Penolong Kaunselor GRED Q6. Penolong Pegawai Kesatria 11. 1. W 3. 5. 2. 4. W5 10. Q5 Q8. S4 S5. S4 S5. 8. S4 S5. 5. JUMLAH Jurupulih Perubatan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan Penolong Penguasa Kastam Penolong Juruaudit Pembantu Juruaudit 44 SKIM PERKHIDMATAN 20 . 1. W5 W8. 2. Q7 S5. W7 W6. 2. Penolong Pegawai Perancang Bahasa U 1.

Penerbit Rancangan. Penolong Jurutera Laut. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. Surat JPA(S)256/21/3-2 Klt. Sumber Rujukan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1991 Pelaksanaan Sistem Saraan Baru berdasarkan Laporan Jawatankuasa Khas Mengenai Gaji Sektor Awam 1991. dan 5. 17 Tahun 2007 . 8(25) bertarikh 29 Januari 2003. 2002 3. Pembantu Teknik Kapal Terbang. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002 Pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia Bagi Anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan. 21 . Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara. 1992 19 skim perkhidmatan dan disiplin tertentu di bawah tiga (3) lagi skim perkhidmatan ditetapkan sebagai kritikal. 2005 Tambahan satu (1) skim perkhidmatan Pengajar (bidang kejururawatan) Tambahan lima (5) skim perkhidmatan baru iaitu Pegawai Kawalan Trafik Udara. Tahun Perkara Pelaksanaan Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (BIPK). dan Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera. Tambahan dua (2) disiplin baru. 2003 4. 1. Pembantu Perubatan. 10(45) SK1 (8) bertarikh 24 Mei 2005 2. Tambahan empat (4) skim perkhidmatan iaitu Pegawai Pergigian. Pegawai Farmasi.Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal bertarikh 11 Disember 2007. Pergigian dan Farmasi. 2008 Pengguguran dua (2) Skim Perkhidmatan Tukang K1 dan Tukang K2 serta satu disiplin iaitu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (ketukangan) dan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan diploma (ketukangan). Surat JPA(S)256/21/3-2 Klt.PERKHIDMATAN KRITIKAL Pensejarahan Perkhidmatan Kritikal Bil.

24(6) bertarikh 20 Mei 2008. 7. Sumber Rujukan Surat JPA(BPO)(S)256/21/3-2 Klt. 2009 Surat JPA(BPO)(S)256/21/3-2 Klt. Pemberian kemudahan BIPK pada kadar sebenar kepada Pegawai Perubatan yang sedang mengikuti latihan kepakaran melalui Sistem Tertutup serta Pegawai Pergigian yang sedang mengikuti Sarjana Pergigian. 29(15) bertarikh 17 Julai 2009. Tahun Perkara Pengiktirafan semula dua (2) Skim Perkhidmatan Tukang K1 dan Tukang K2 serta satu disiplin iaitu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (ketukangan) dan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan diploma (ketukangan) sebagai Perkhidmatan Kritikal. Universiti Malaya.Bil. 22 . Pemanjangan kemudahan BIPK kepada Pensyarah (Kejururawatan) di Jabatan Sains Kejururawatan. Pemanjangan kemudahan BIPK kepada Pensyarah Pelatih Pergigian dan Perubatan Gred DU45 Di IPTA. 28(32) bertarikh 21 April 2009. Fakulti Perubatan. 6. 2008 Surat JPA(BPO)(S)256/21/3-2 Klt. 26 (42) bertarikh 2 Disember 2008 Surat JPA(BPO)(S)256/21/3-2 Klt.

3. 15. Arkitek Jururawat Jurutera SKIM PERKHIDMATAN Juruterbang/ Pemeriksa Juruterbang Juruukur Bahan Pegawai Ehwal Ekonomi (di MIDA dan MATRADE) Pegawai Farmasi Pegawai Kawalan Trafik Udara Pegawai Laut Pegawai Penyelidik Pegawai Pergigian Pegawai Perikanan (kejuruteraan) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (kejuruteraan dan ketukangan*) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (kejuruteraan dan ketukangan*) Pegawai Pertanian (kejuruteraan) Pegawai Perubatan (termasuk mereka yang mengikuti latihan kepakaran di bawah Sistem Terbuka) Pegawai Undang-Undang Pembantu Pegawai Latihan Vokasional/ Penolong Pegawai Latihan Vokasional/ Pegawai Latihan Vokasional Pembantu Perubatan Pembantu Teknik Kapal Terbang Pemeriksa Kapal Terbang Pemeriksa Kilang dan Jentera Pengajar (kejururawatan dan Pembantu Perubatan) Penjaga Jentera Elektrik 1 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 17 Tahun 2007 23 . 4. 18. 7. 24. 9. 21. 13. 2. 20. 22. 10.Senarai Perkhidmatan Kritikal Pada 1 Januari 20091 BIL 1. 23. 19. 5. 17. 6. 12. 11. 14. 8. 16.

ukur bahan. 35.BIL 25. 28. seni bina. 29. farmasi dan kejururawatan) Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi (kejuruteraan.24(6) bertarikh 20 Mei 2008. * Surat Edaran JPA(BPO)(S)256/21/3-2 Klt. farmasi dan kejururawatan) Pensyarah Universiti (kejuruteraan. ukur bahan dan seni bina) Tukang K1* Tukang K2* 32. 30. seni bina. 26. 33. SKIM PERKHIDMATAN Penolong Pegawai Laut Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera Penerbit Rancangan Pensyarah Perubatan Pensyarah Pergigian Pensyarah UiTM (kejuruteraan. ukur bahan. 24 . 34. perundangan. 31. perundangan. 27.

Kriteria-kriteria Penentuan Perkhidmatan Kritikal a. Peranan dan sumbangan perkhidmatan ke arah pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara berdasarkan bidang-bidang fungsi yang telah diberi keutamaan di bawah rancangan-rancangan pembangunan negara; Kedudukan persaingan dalam pasaran buruh bagi tenaga anggota terlatih yang diperlukan, meliputi pertimbangan ke atas faktor-faktor seperti kedudukan penawaran dan permintaan, kadar pusing ganti, dan kadar saraan di pasaran bagi kategori tenaga kerja berkenaan; Kelayakan dan kebolehan yang perlu ada pada perkhidmatan iaitu dari segi kelayakan dan latihan, pengalaman, kepakaran, kemahiran dan bakat; dan Keadaan persekitaran tempat kerja yang dilihat dari segi kesan-kesan kepada kesihatan, pendedahan kepada risiko-risiko kemalangan dan sistem waktu kerja yang digunakan.

b.

c. d.

Syarat Pemberian Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal a. b. Mempunyai kelayakan/ kelulusan yang disyaratkan dalam skim-skim perkhidmatan yang telah ditetapkan sebagai Perkhidmatan Kritikal; Dilantik sebagai pegawai tetap/ sementara/ kontrak (pegawai kontrak dari dalam dan luar negara) dalam perkhidmatan-perkhidmatan yang telah ditetapkan sebagai Perkhidmatan Kritikal; Berada dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional atau Kumpulan Sokongan; Menggunakan kelayakan/ kelulusan yang dimilikinya untuk menjalankan skop fungsi bidang tugas skim perkhidmatan yang telah ditetapkan sebagai Perkhidmatan Kritikal; Skim perkhidmatan Pensyarah Universiti, Pensyarah UiTM, Pensyarah Perubatan dan Pensyarah Pergigian, bidang-bidang yang layak mendapat taraf kritikal ditentukan berasaskan kepada kelayakan yang diperolehi pegawai berkenaan pada peringkat sarjana/ doktor falsafah (Ph.D) dan bukannya pada peringkat ijazah pertama; Bagi skim perkhidmatan Pensyarah UiTM yang memperuntuk gred lantikan pada DM41, bidang-bidang yang layak mendapat taraf kritikal ditentukan berasaskan kepada kelayakan yang diperolehi pegawai berkenaan pada peringkat ijazah sarjana muda; Pegawai Perubatan dan Pegawai Pergigian yang mengikuti kursus Sarjana Perubatan atau Pergigian yang mana berkenaan di bawah program kepakaran yang dilaksanakan di dalam negara mengikut Sistem Terbuka layak diberi Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal mengikut kadar sebenar sebulan; Pegawai Perubatan dan Pegawai Pergigian yang mengikuti kursus Sarjana Perubatan atau Pergigian yang mana berkenaan di bawah program kepakaran yang dilaksanakan di dalam negara mengikut Sistem Tertutup layak diberi Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal atas kadar separuh daripada kadar sebenar sebulan;

c. d. e.

f.

g.

h.

25

i.

Jururawat serta Pembantu Perubatan yang mengikuti kursus Post Basic yang dikendalikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mana berkenaan, melaksanakan skop fungsi bidang tugas dan tanggungjawab sepenuh masa di samping berkursus, dibenarkan diberi Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal sepanjang tempoh berkursus tersebut; Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (kejuruteraan dan ketukangan) dan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (kejuruteraan dan ketukangan) yang mengajar di sekolah menengah perlu memenuhi syarat peruntukan waktu minimum mengajar sekurang-kurangnya mengajar 15 waktu seminggu; dan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (kejuruteraan dan ketukangan) dan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (kejuruteraan dan ketukangan) yang diberi Bayaran Insentif Subjek Pendidikan tidak layak menerima Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal.

j.

k.

Kadar Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal a. 5% daripada gaji pokok sebulan untuk Kumpulan Pengurusan dan Profesional kecuali bagi Pegawai Perubatan, Pegawai Pergigian, Pegawai Farmasi, Pensyarah Perubatan, Pensyarah Pergigian, Pensyarah Universiti (farmasi) dan Pensyarah UiTM (farmasi) adalah RM750 sebulan tanpa mengikut gred; 10% daripada gaji pokok sebulan untuk Kumpulan Sokongan kecuali bagi Jururawat dalam Kumpulan Sokongan adalah 15% daripada gaji pokok sebulan; 10% daripada gaji pokok sebulan secara Khas Untuk Penyandang kepada Jururawat dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang terlibat dalam pelaksanaan opsyen tukar lantik ke skim perkhidmatan Jururawat Bersepadu mengikut surat JPA(S)(BPO)256/21/3-2 Klt.10(45) SK1(9) bertarikh 24 Mei 2005; dan 10% daripada gaji pokok sebulan secara Khas Untuk Penyandang kepada Jururawat yang terlibat dalam pelaksanaan opsyen tukar lantik ke skim perkhidmatan Pengajar (kejururawatan) mengikut surat JPA(S)(BPO)256/21/3-2 Klt.10(45) SK1(8) bertarikh 24 Mei 2005.

b. c.

d.

26

Pemberhentian Pemberian BIPK a. Pegawai yang mengambil cuti-cuti berikut: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. cuti tanpa gaji; cuti belajar tanpa gaji; cuti separuh gaji; cuti belajar separuh gaji; cuti belajar bergaji penuh kerana berkursus melebihi tiga (3) bulan; cuti rehat yang melebihi 28 hari berturut-turut; cuti haji yang melebihi 28 hari berturut-turut; cuti sakit yang melebihi 28 hari berturut-turut; cuti bersalin; dan kombinasi mana-mana jenis cuti di perenggan (vi), (vii), (viii) dan (ix) di atas yang melebihi 28 hari berturut-turut.

b.

Pegawai dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang memangku jawatan Gred Utama/ Gred Khas selama tempoh pemangkuan.

27

14. 11. 7. . 21. 10. Selaras dengan penggabungan tersebut. 13. 15. 9. Klasifikasi Perkhidmatan Pengangkutan Bakat dan Seni Sains Pendidikan Ekonomi Sistem Maklumat Pertanian Kejuruteraan Keselamatan dan Pertahanan Awam Perundangan dan Kehakiman Tadbir dan Diplomatik Pentadbiran dan Sokongan Pencegahan Penyelidikan dan Pembangunan Mahir/ Separuh Mahir/ Tidak Mahir Perkhidmatan Sosial Perubatan dan Kesihatan Kewangan Penguatkuasa Maritim Polis Angkatan Tentera Malaysia 28 Kod A B C D E F G J K L M N P Q R S U W X Y Z 1 Januari 1992 1 Januari 2005 1 November 2002 1 Januari 1992 1 November 2002 1 Januari 2009 1 Januari 1992 1 November 2002 Tarikh Kuatkuasa SSB SSM 2. 2. 5. sebanyak 21 Klasifikasi Perkhidmatan telah diwujudkan seperti berikut: Senarai Klasifikasi Perkhidmatan Pada 1 Januari 2010 Bil. 12. Berdasarkan kajian yang telah dibuat terhadap peranan dan bidang-bidang fungsi yang perlu dijalankan oleh sektor awam. 20. Konsep Klasifikasi Perkhidmatan diperkenalkan di bawah pelaksanaan Sistem Saraan Baru pada 1 Januari 1992 apabila kesemua 576 skim perkhidmatan di bawah Laporan JKK 1976 telah digabungkan menjadi 274 skim perkhidmatan. 19. 6. 8. 16. 1. skim-skim perkhidmatan juga telah digolongkan kepada beberapa Klasifikasi Perkhidmatan mengambil kira kesamaan atau kesetandingan perkhidmatan dari segi peranan dan fungsi. 3. Rasional pembentukan Klasifikasi Perkhidmatan ini adalah bagi membolehkan perhatian khusus dan berasingan dalam pelbagai aspek pengurusan personel boleh diberi kepada perkhidmatan-perkhidmatan mengikut keutamaan dan kepentingan. 18. 17.Konsep Klasifikasi Perkhidmatan 1. terutamanya dalam konteks proses pembangunan negara masa hadapan. 4.

dan e. c. Menerbitkan filem-filem dan mempersembahkan program seni budaya untuk tujuan hiburan. Menguatkuasakan akta-akta yang berkaitan. Membuat persembahan kesenian. Memastikan keselamatan pengangkutan darat melalui kawalan dan pengurusan ke atas kenderaan bermotor dan pemandu. Menerbitkan rancangan-rancangan media elektronik bagi mewujudkan komunikasi yang berkesan antara kerajaan dan rakyat ke arah pencapaian Dasar Kebudayaan Kebangsaan. b. c. b. 29 . lukisan. Mengurus hal ehwal maritim. Perkhidmatan Pengangkutan (A) Definisi: Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab dalam bidang pengangkutan (pengoperasian dan penguatkuasaan). Perkhidmatan Bakat Dan Seni (B) Definisi: Perkhidmatan-perkhidmatan yang bidang tugasnya memerlukan bakat kreativiti dan/ atau kemahiran seni. Mengawas dan melaksanakan pengangkutan udara dari segi perkhidmatan dan penerbangan. penggambaran tarian dan hiasan).Fungsi Utama Perkhidmatan Mengikut Klasifikasi 1. Membangunkan program-program kesenian. menarik pelancongan dan memberi kesedaran dan kefahaman kepada rakyat mengenai dasar-dasar kerajaan. penyelidikan dan pembangunan seni muzik. Fungsi-fungsi Utama a. mendidik. dan d. d. Fungsi-fungsi Utama a. Melahirkan ciptaan-ciptaan seni (muzik. 2. galakan kebudayaan.

Memberi perkhidmatan cerakinan. DU. Mengawasi perjalanan institusi pendidikan awam dan swasta. kajibumi. Alam Sekitar b. Perkhidmatan Sains (C) Definisi: Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya memberi khidmat kepakaran analisis dan kawalan yang berkaitan dengan alam sekitar. siasatan dan nasihat dalam bidang sains. Fungsi-fungsi Utama Perlombongan a. galian. menengah dan tinggi). b. Menjalankan kerja-kerja analisis dan pengawasan mutu makanan serta penyediaan makanan yang sesuai dan seimbang. Fungsi-fungsi Utama a. Perkhidmatan Pendidikan (DS. dan d. c. c. Pemakanan e. 30 . menyusun. dan g. Menguatkuasakan akta-akta yang berkaitan. Merancang. DGA. DM. Mengawas keselamatan aktiviti perlombongan. Menjalankan penyelidikan dan ujian dalam bidang-bidang yang berkenaan. menyelaras dan menjalankan aktiviti pengurusan alam sekitar. DH) Definisi: Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab secara langsung dalam bidang pendidikan/ pengajian akademik. Kajicuaca d. Melaksana dan menilai program pendidikan. DUG. 4. Memberi pendidikan (sekolah rendah. pemakanan dan sains tulen. DG. menilai. Merancang dasar dan program pendidikan negara.3. Membekalkan perkhidmatan kajicuaca termasuk memungut data mengenai cuaca dan ramalan kajicuaca. Umum f.

e. Akta Syarikat dan pendaftaran Akta Cop Dagangan. Memberi khidmat nasihat/ kepakaran kepada kumpulan sasaran. komoditi. Memasukkan maklumat ke dalam bank data dan bertanggungjawab atas keselamatan data-data. Menjalankan kajian keperluan penggunaan komputer dan khidmat kepakaran berkaitan dengannya bagi agensi-agensi kerajaan. d. Fungsi-fungsi Utama a. Bertanggungjawab dalam urusan penyelenggaraan sistem komputer. Merangka program penggalakan perusahaan. 6. b. b. Merangka program-program perisian dan pengoperasian komputer. Perkhidmatan Sistem Maklumat (F. d. c. e. pelancongan dan perikanan). pemprosesan dan penstoran data berkomputer. perindustrian dan pemasaran. Memproses data dan mengeluarkan maklumat-maklumat seperti yang dikehendaki oleh pengguna. dan f. Menguatkuasa akta-akta yang berkaitan. 31 . perindustrian. Merangka program pembangunan ekonomi (hutan. Mentadbir dan menguatkuasa akta/ pendaftaran perniagaan. Fungsi-fungsi Utama a. perusahaan. Membangunkan sistem maklumat pengurusan berkomputer mengikut keperluan agensi-agensi.5. c. Perkhidmatan Ekonomi (E) Definisi: Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab dalam aktiviti-aktiviti perdagangan. dan f. FT) Definisi: Perkhidmatan yang fungsinya terhadap dalam tugas-tugas pembangunan sistem maklumat. Melaksana dan mengawas program-program pembangunan dan perusahaan. perdagangan/ perniagaan. analisis.

8. Merancang program sektor pertanian (pertanian. Perkhidmatan Pertanian (G) Definisi: Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab di dalam pembangunan sektor pertanian. e. Fungsi-fungsi Utama a. Menguatkuasakan akta-akta yang berkaitan. Fungsi-fungsi Utama a. b. Mengawas dan menilai pelaksanaan projek-projek pembangunan sektor pertanian. Merancang pelaksanaan dan menentukan tatacara/ strategi pelaksanaan projekprojek fizikal negara. b. Mengawas pelaksanaan projek/ kerja dan pengendalian bengkel. d. Memberi khidmat kepakaran serta tunjuk ajar kepada pengusaha pertanian. penternakan dan perikanan. 32 . Perkhidmatan Kejuruteraan (J) Definisi: Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab dalam pembangunan infrastruktur dan/ atau operasi berunsur kejuruteraan dan memerlukan kelayakan serta pengetahuan teknikal yang bersesuaian. haiwan dan perhutanan) ke arah mempertingkatkan daya pengeluaran hasil sektor pertanian. Menguatkuasakan akta-akta berkaitan. c. d. dan f. perikanan.7. Memeriksa. c. ternakan dan perhutanan (termasuk hidupan liar) yang memerlukan kelayakan dalam bidang berkaitan. Memajukan sektor pertanian melalui penggunaan teknologi moden dan kaedah yang saintifik. dan e. perikanan. Mengawal penyakit dan musuh pertanian dan yang berkaitan. Menyediakan perkhidmatan latihan rundingcara dan menjalankan penyelidikan kejuruteraan. mengawas dan menyelaras jentera/ khidmat teknikal. menguji.

bertanggungjawab dalam Fungsi-fungsi Utama a. f. c. Mewakili dan membela kerajaan di mahkamah. dan ke atas penyiasatan kes-kes jenayah dan sivil serta Syariah g. 10. Kehakiman e. b. KP. Perkhidmatan Perundangan Dan Kehakiman (L. Mentadbirkan undang-undang yang berkaitan dengan Amanah Raya. Fungsi-fungsi Utama Perundangan a. melaksana dan menguatkuasa undang-undang dan mengekalkan keamanan dan keselamatan negara. Melaksanakan pentadbiran keadilan mengikut enakmen yang ditetapkan. LS) Definisi: Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab dalam penggubalan undang-undang. pesaka dan khidmat bantuan guaman. c. Menguatkuasa undang-undang dan akta-akta yang berkaitan dengan keselamatan. Melaksanakan pentadbiran keadilan mengikut enakmen pentadbiran hukum syarak. Memberi nasihat perundangan kepada kerajaan. Merancang dan melaksanakan program banduan-banduan dan pemulihan akhlak. dan d. Memelihara dan mengekalkan keselamatan dengan cara melaksanakan dasar yang berkaitan dengan imigresen dan pendaftaran negara serta dasar keselamatan perlindungan ke atas rahsia rasmi kerajaan. Mengurus. pentafsiran. 33 . pendakwaan dan kehakiman. Memberi arahan pendakwaannya. b. KX) Definisi: Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bidang keselamatan dan pertahanan awam. Perkhidmatan Keselamatan Dan Pertahanan Awam (KB.9. Menggubal undang-undang. d.

d. d. mengawal dan menyelaras pelaksanaan program dan projek awam serta menilai keberkesanan program dan kemajuan projek awam. perancangan dan pengawalan pelaksanaan dasar-dasar awam dan perhubungan antarabangsa. e. Perkhidmatan Tadbir Dan Diplomatik (M) Definisi: Perkhidmatan utama yang bertanggungjawab dalam penggubalan. Merancang. NT) Definisi: Perkhidmatan-perkhidmatan yang bertanggungjawab dalam penggubalan dan pelaksanaan dasar-dasar serta peraturan-peraturan dalam pentadbiran awam dan/ atau berperanan dalam memberi khidmat sokongan kepada lainlain perkhidmatan supaya perkhidmatan tersebut dapat berfungsi dengan berkesan. Menilai keberkesanan program-program pengurusan dan pembangunan. Perkhidmatan Pentadbiran Dan Sokongan (N. menggubal dan melaksana dasar-dasar dan peraturan-peraturan mengenai personel. Mengawal dan memastikan supaya undang-undang dan peraturan dipatuhi sepenuhnya. Merancang. dan g. f. Mengenal pasti cabaran organisasi dan menentukan kaedah menangani. dan g. Fungsi-fungsi Utama a. c. Mentadbir peraturan yang dipakai. e. Membuat keputusan berdasar kepada kuasa-kuasa dan peraturan-peraturan yang berkaitan. Fungsi-fungsi Utama a. Memberi pelbagai perkhidmatan sokongan. b. f. kewangan dan yang berkaitan dengannya. Menguatkuasa akta-akta berkaitan. c.11. Memulih organisasi yang telah menjadi lemah dan tidak lagi berkesan. 12. b. Menerajui keseluruhan jentera perkhidmatan awam. Memberi khidmat kepakaran dalam perkhidmatan awam. Menggubal dasar-dasar awam. 34 . organisasi. Merangka dan mengurus sistem maklumat pengurusan.

c. Menjalankan siasatan berhubung gejala rasuah negara. Memandu/ mengendali jentera dan kenderaan. Perkhidmatan Penyelidikan dan Pembangunan (Q) Definisi: Perkhidmatan-perkhidmatan berasaskan sains tulen yang fungsinya bertanggungjawab dalam penyelidikan asas dan gunaan ke arah pembangunan teknologi dan ciptaan-ciptaan baru. Menjalankan tugas-tugas khusus seperti membaikpulih. Menjalankan penyelidikan untuk menghasil penemuan baru. dan b. Meningkatkan keupayaan pencegahan rasuah negara. Fungsi-fungsi Utama a. d. Perkhidmatan Pencegahan (P) Definisi: Perkhidmatan yang bertanggungjawab dalam bidang pencegahan rasuah di Malaysia Fungsi-fungsi Utama a. 15. 14. 35 . Menjalankan penyelidikan bagi mempertingkatkan kualiti ciptaan yang sedia ada. b. Perkhidmatan Mahir/ Separuh Mahir/ Tidak Mahir (R) Definisi: Perkhidmatan-perkhidmatan yang menggunakan sepenuhnya tenaga fizikal dan memerlukan tahap kemahiran yang bersesuaian dengan tugas yang ditetapkan atau perkhidmatan-perkhidmatan yang memerlukan penyandangnya memiliki lesen-lesen tertentu seperti dari Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) dan Jabatan Kilang dan Jentera (JKJ) atau Sijil Kemahiran/ Latihan Kemahiran bagi membolehkan ianya berfungsi. Menilai dan menentukan hasil penyelidikan itu dapat digunakan untuk tujuan pembangunan. menyelenggara kemahiran/ ketukangan yang khusus. dan e. Menguatkuasa akta-akta yang berkaitan.13. dan c. Menjalankan penyelidikan untuk memperbaiki pengeluaran. b. Melakukan pelbagai tugas rencam yang banyak menggunakan tenaga fizikal atau memerlukan sedikit kemahiran/ tidak memerlukan kemahiran. Fungsi-fungsi Utama a.

memelihara dan menyimpan warisan-warisan sejarah dan kebudayaan negara. j. Memberi perkhidmatan perpustakaan kepada rakyat. Memberi galakan. Khazanah Maklumat dan Warisan e. n. kemasyarakatan. kebajikan dan riadah. m. Kebajikan k. Perkhidmatan Sosial (S) Definisi: Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab dalam hal ehwal keagamaan. Menjalankan aktiviti untuk pembangunan taraf sosio-ekonomi masyarakat. i. Membantu. dorongan dan panduan kepada pertubuhan-pertubuhan sukarela untuk menyediakan perkhidmatan kebajikan. keluarga dan orang miskin serta orang-orang cacat. Menghasilkan penyelidikan dan penulisan mengenai warisan-warisan sejarah dan kebudayaan dan mempamerkan untuk tatapan orang ramai.16. Menjalankan usaha untuk melahirkan sebuah masyarakat Islam yang patuh dan menghayati ajaran Islam seperti yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Mengurangkan masalah akhlak di kalangan remaja. Menjalankan aktiviti-aktiviti menyelamat dan memelihara khazanah peninggalan sejarah dan kebudayaan. h. Memberi khidmat nasihat kepada agensi kerajaan mengenai kaedah menyimpan rekod dengan teratur dan sistematik mengikut undang-undang Arkib Negara. Fungsi-fungsi Utama Keagamaan a. b. Memungut zakat dari umat Islam. l. f. 36 . Menegakkan keadilan mengikut hukum-hukum Islam. Mengumpul dan memelihara segala rekod negara yang mempunyai nilai kebangsaan dan unsur sejarah untuk rujukan dan penyelidikan oleh agensi kerajaan atau awam. d. memulih dan meningkatkan kehidupan orang tua. c. Menjalankan penyelidikan dan perancangan untuk mewujudkan pentadbiran yang teratur dalam syiar Islam serta mendaulatkan undang-undang Islam. Memungut. g.

Mengawasi dan menentukan tahap kesihatan berada di peringkat yang ditetapkan oleh Badan Kesihatan Sedunia (WHO). Melatih belia-belia dalam kemahiran vokasional dan keusahawanan serta disiplin diri. Memberi perkhidmatan terapi pemakanan serta pemantauan pesakit dalam konteks dietetik. Perkhidmatan Perubatan Dan Kesihatan (U.UD) Definisi: Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab dalam bidang perubatan dan kesihatan dari segi pencegahan diagnostik.Belia dan Sukan o. dan Umum. dan g. 37 . p. Memberi perkhidmatan rawatan dan kaunseling (khidmat nasihat kepada pesakit) serta menilai keberkesanan rawatan. q. Fungsi-fungsi Utama a. perawatan dan pemulihan bagi mengawal dan mempertingkatkan taraf kesihatan awam. f. Mengawal dan mencegah penyakit serta memulih pesakit. d. b. Menjalankan kerja penyelidikan berkaitan penyakit dan ubat-ubatan (bersama-sama dengan Pegawai Penyelidik dan lain-lain pegawai yang berkaitan). e. Merancang program perubatan dan kesihatan negara. Menguatkuasakan akta-akta yang berkaitan. c. Menguatkuasa akta-akta yang berkaitan. 17. Menyediakan kemudahan dan latihan sukan.

Memungut cukai tidak langsung (cukai kastam. perkhidmatan dan dari kenderaan). Mengaudit agensi-agensi awam. b. Menyedia perkhidmatan perakaunan kepada agensi-agensi awam. Penilaian e. eksais. dan Umum g. Membangun serta memajukan sistem dan kawalan perakaunan awam. Perkhidmatan Kewangan (W) Definisi: Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab dalam bidang pengutipan hasil dan/ atau pengurusan kewangan dan perakaunan. Kastam dan Eksais c. Mengawal import dan kepentingan negara. Fungsi-fungsi Utama Perakaunan a. eksport barang-barang yang bertentangan dengan 38 . jualan. Audit f. Memberi perkhidmatan penilaian dan pengurusan harta untuk tujuan percukaian. Menguatkuasa akta-akta yang berkaitan. d.18.

Perkhidmatan Polis (YA. dan c. Perkhidmatan Penguatkuasaan Maritim (X) Definisi: Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab dalam bidang pengurusan Zon Maritim Malaysia (pengoperasian dan penguatkuasaan). Mengawal dan mencegah pencemaran maritim. Mencegah dan menyekat aktiviti pelanunan serta pengedaran dadah narkotik secara haram. YP) Definisi: Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bidang keselamatan dan ketenteraman awam. YT. 39 . b. b. 20. Fungsi-fungsi Utama a. melaksana dan menguatkuasa undang-undang dan mengekal keamanan dan keselamatan negara. Menguatkuasa undang-undang dan akta-akta yang berkaitan dengan keselamatan. Memberikan bantuan yang dipohon oleh negara luar setelah mendapat kebenaran daripada kerajaan. Menguatkuasa undang-undang dan ketenteraman di bawah undang-undang persekutuan di Zon Maritim Malaysia. e. Melaksanakan pengawasan udara dan pantai. dan g. Mencegah dan menyekat perlakuan kesalahan. bertanggungjawab dalam Fungsi-fungsi Utama a. d. f. Mengurus.19. c. Melaksanakan tugas mencari dan menyelamat. Melaksanakan semua dasar-dasar bagi memelihara kesejahteraan dan keselamatan negara.

Mengurus sumber-sumber yang diperuntukkan bagi pertahanan negara. b. dan c. Melaksana dasar pertahanan negara serta dasar-dasar kerajaan yang lain. Perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia (Z) Definisi: Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab memelihara dan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara serta melindungi semua hak-hak dan kepentingan strategiknya. Mengurus hal pertahanan negara serta menyelenggara angkatan tentera negara. 40 .21. Fungsi-fungsi Utama a.

Ekonomi Sistem Maklumat Pertanian Kejuruteraan Keselamatan dan Pertahanan Awam Perundangan dan Kehakiman Tadbir dan Diplomatik Pentadbiran dan Sokongan Pencegahan Penyelidikan dan Pembangunan Mahir/ Separuh Mahir/ Tidak Mahir 3 1 7 9 7 2 17 16 1 10 3 24 26 9. R - 10 - 10 41 . 1 - - 1 12. 6. 4 12 2 18 10. Pendidikan 6 2 1 9 5. 2 5 - 7 11. 2. 14. Pengangkutan Bakat dan Seni Sains A B C DS DU DUG DM DG DGA DH E F FT G J KB KP KX L LS M N NT P Q 7 13 7 - 11 7 22 4. 13. 8. 7. 6 2 35 2 1 - 41 1 4 15.Bilangan Skim Perkhidmatan Mengikut Klasifikasi & Kumpulan Perkhidmatan Pada 1 Januari 2010 KUMPULAN PERKHIDMATAN BIL KLASIFIKASI PERKHIDMATAN KOD PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (P&P) 4 9 SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU JUMLAH SKIM PERKHIDMATAN SOKONGAN 1. 3.

Polis 1 3 - 4 21 Angkatan Tentera Malaysia JUMLAH KESELURUHAN - 1 1 2 82 179 18 279 42 . 18. 19.KUMPULAN PERKHIDMATAN BIL KLASIFIKASI PERKHIDMATAN KOD PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (P&P) 13 SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU JUMLAH SKIM PERKHIDMATAN SOKONGAN 16. Perkhidmatan Sosial Perubatan dan Kesihatan Kewangan Penguatkuasa Maritim S U UD W X YA YT YP Z 25 - 38 17. 7 7 - 10 11 1 4 1 21 18 2 20.

21. 2. YP Z JUMLAH SKIM PERKHIDMATAN 4 9 6 3 1 7 9 4 2 1 6 2 13 7 7 1 82 43 . DGA. DM. KX L. 18. 3. DH E F. 8. 16. 9. DUG. FT G J KB. 6. KP. 17. 10. LS M N. DG. 14. DU. 13. 15. 12. YT. KLASIFIKASI PERKHIDMATAN Pengangkutan Bakat dan Seni Sains Pendidikan Ekonomi Sistem Maklumat Pertanian Kejuruteraan Keselamatan dan Pertahanan Awam Perundangan dan Kehakiman Tadbir dan Diplomatik Pentadbiran dan Sokongan Pencegahan Penyelidikan dan Pembangunan Mahir/ Separuh Mahir/ Tidak Mahir Perkhidmatan Sosial Perubatan dan Kesihatan Kewangan Penguatkuasa Maritim Polis Angkatan Tentera Malaysia JUMLAH KESELURUHAN KOD A B C DS. 4. 1. 5. 11. 7. 19.Bilangan Skim Perkhidmatan Dalam Kumpulan Pengurusan Dan Profesional (P&P) Pada 1 Januari 2010 BIL. NT P Q R S U. UD W X YA. 20.

C48. A52. C44. Pensyarah Pergigian 4. C44. DUG51/52. DG48. A44. C52. A52. DM53/54. C44. C54 C41. C48. Pensyarah UiTM 5. DG44. C54 C41. DS53/54. Pegawai Teknologi Makanan 8. DG52 6 44 . Pegawai Penyediaan Makanan 9. C48. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah 6. C48. C44. C44. Pegawai Laut Jumlah 1. C52. A48. Pegawai Kaji Bumi (Geofizik/ Kaji Bumi) 4. C54 C41. DM51/52. A44. C44. DS51/52. Guru Bahasa Jumlah Gred A41. C52. A48. DU53/54. C44. A54 A41. Gred Khas DU45. Pegawai Kimia Bumi 3. Gred Khas DUG45. Pegawai Makmal Filem Jumlah 1. DG48. DU. DUG53/54. DM45/46. DG52. C52. C52. Gred Khas DG41. A54 4 C41. C44. C54 C41. C52 9 DS45. A48. DU51/52. C48. Pegawai Galian 2. DG54 DG41. DGA. A52. Pemeriksa Kapal Terbang 4. C52. DH) 3. DUG. C48. C44. C52. Pensyarah Universiti 2.Senarai Skim Perkhidmatan Kumpulan Pengurusan Dan Profesional Mengikut Klasifikasi Perkhidmatan Pada 1 Januari 2010 Klasifikasi Nama Skim Perkhidmatan 1. A48. DG. Pegawai Meteorologi SAINS (C) 5. DG44. A52. C54 C41. Pensyarah Perubatan PENDIDIKAN (DS. C54 C41. Juruterbang/ Pemeriksa Juruterbang PENGANGKUTAN (A) 2. C48. Gred Khas DM41. Pegawai Sains 7. C54 C41. DM. A44. Pegawai Kawalan Trafik Udara 3. Pegawai Kawalan Alam Sekitar 6. C52. C54 C41. C48. C48. A54 A41. A54 A41. A44.

G44. G54 G41. Pegawai Keselamatan 45 . J54 J41. KB54 KP41. FT) 1. J44. F54 1 G41. J52. KP. Jurukartografi 8. Pegawai Ehwal Ekonomi Gred E41. G52 G41. Jurutera 4. J44. G44. E54 E41. G48. E48. Pegawai Hidupan Liar 6. Pegawai Rancangan Tanah 7. G48. Pemeriksa Kilang dan Jentera Jumlah KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM (KB. J48. KX) 1. J54 J41. Pegawai Perikanan 3.G54 7 J41. KB52. J44. E54 3 F41. J54 J41. KP48. J48. G52. J48. E44. G44. Pengurus Taman/ Ladang Jumlah 1. J48. G52. G48.Klasifikasi Nama Skim Perkhidmatan 1. G52. J44. J48. KB48. J48. Pegawai Veterinar PERTANIAN (G) 4. J44. J52. Juruukur Bahan KEJURUTERAAN (J) 5. KP54 EKONOMI (E) 2. E52. E52. J54 J41. Arkitek 2. G52. J44. G52. J54 J41. J52. E48. G54 G41. E48. J52. Pemelihara Hutan 5. F48. G44. G44. Juruukur 6. J52. Pegawai Pertanian 2. KB44. J52 J41. Pegawai Perancang Bandar dan Desa 9. G44. J52. Penguasa Bomba 2. J54 9 KB41. Juruukur Bangunan 7. J48. J52. Arkitek Landskap 3. J54 J41. G48. J52. G54 G41. E44. Pegawai Latihan 3. J44. F52. J48. G48. G48. J54 J41. F44. E44. Pegawai Teknologi Maklumat Jumlah 1. G48. G54 G41. J44. KP52. G44. E54 E41. Perangkawan Jumlah SISTEM MAKLUMAT (F. G52. E52. J44. G54 G41. KP44. J48.

N48. S54 S41. KP52. S52. LS54 2 M41. Kurator SOSIAL (S) 4. S48. N48. N54 N41. S54 PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN (L. M52. S48. L44. S48. N44. N52. N52 N41. S44. N44. S52. Pegawai Arkib 3. KX54 4 L41. N48. Q53/54 Q41. Pegawai Tadbir 2.LS52. Pegawai Hal Ehwal Islam 2. L52. N52. Jurubahasa Serentak 6. L54 LS41. N48. KP54 KX41. N44. Q52. N44 6 Q41. LS48. S44. M44. Q47/48. Q48. S44. S52. S54 S41. Penguasa Penjara Jumlah Gred KP41. Pegawai Penerbitan PENTADBIRAN DAN SOKONGAN (N. N52 N41. KP. NT) 3. S54 S41. Pegawai Undang-undang 2. S44. Q43/44. N52. S48. KP48.Klasifikasi KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM (KB. S44. Pegawai Pemeriksa Paten Jumlah 1. Pegawai Penguatkuasa 4. N54 N41. Pegawai Pertahanan Awam 4. Pegawai Penyelidik 2. Q51/52. S54 S41. S54 S41. S48. S52. KX52. Pegawai Belia dan Sukan 7. Q44. Pegawai Penyelidik Sosial 5. Q54 2 S41. KP44. M54 1 N41. N44. Pengurus Asrama Jumlah PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (Q) 1. N44. LS44. S52. M48. Pegawai Berita 46 . S52. S48. KX48. KX) Nama Skim Perkhidmatan 3. Pegawai Syariah Jumlah TADBIR DAN DIPLOMATIK (M) 1. L48. S54 S41. S48. N48. KX44. S44. Pegawai Tadbir dan Diplomatik Jumlah 1. Pegawai Pembangunan Masyarakat 6. Pustakawan 5. LS) 1. S44. N54 N41. S52.

UD51/52. YA20. YT. Pengajar 7. S48. W48. W54 W41. U48. U44. S48. W48. W44. UD53/54 U41. YA18. Pegawai Antidadah Jumlah 1. Pegawai Perhubungan Perusahaan 9. W44. S52. S48. S54 S41. Pegawai Pergigian 4. U44. S54 S41. W54 W41. S44. U54 U41.Klasifikasi Nama Skim Perkhidmatan 8. W52. Pegawai Aktuari Jumlah POLIS (YA. W54 W41. YA16. Pegawai Pemulihan Perubatan 6. U54 7 W41. S44. Pegawai Psikologi 12. Pegawai Kanan Polis Jumlah Jumlah Keseluruhan Skim Perkhidmatan Dalam Kumpulan Pengurusan Dan Profesional 47 . Pegawai Perubatan 2. Pegawai Dietetik Jumlah 1. Penguasa Kastam 6. Pegawai Penilaian 3. U44. YA22. Pegawai Farmasi 5. U52. Pegawai Penaksir 5. Pegawai Penerangan Gred S41. S48. W52. S44. S54 S41. S52. Pegawai Optometri PERUBATAN DAN KESIHATAN (U. S48. UD43/44. U52. S44. S44. S44. UD) 3. W54 W41. U48. W44. S52 S41. U48. U44. U52. YA24 1 82 SOSIAL (S) 10. UD47/48. W44. W52. S54` S41. W48. W54 W41. S52. W48. S52. S48. U48. U44. Akauntan 2. W48. W48. S52. U54 U41. U48. W52 7 YA13. U52. W44. W52. Pegawai Kewangan 7. U54 U41. W44. W44. YP) 1. W52. U48. W52. U54 U41. W54 W41. U52. S54 13 UD41. W48. U44. Juruaudit KEWANGAN (W) 4. U52. Pegawai Perancang Bahasa 11. Pegawai Kesatria 13. U54 U41.

LS M N. 19. KP. 6. 5. 9. YP Z JUMLAH SKIM PERKHIDMATAN 3 8 2 3 1 7 8 4 2 9 1 12 5 5 - 70 48 . 10.Bilangan Skim Perkhidmatan Dalam Kumpulan Sokongan Berkelayakan Diploma/STPM Pada 1 Januari 2010 BIL. 17. YT. UD W X YA. DGA. 4. 12. 16. 20. 18. NT P Q R S U. 14. KLASIFIKASI PERKHIDMATAN Pengangkutan Bakat dan Seni Sains Pendidikan Ekonomi Sistem Maklumat Pertanian Kejuruteraan Keselamatan dan Pertahanan Awam Perundangan dan Kehakiman Tadbir dan Diplomatik Pentadbiran dan Sokongan Pencegahan Penyelidikan dan Pembangunan Mahir/ Separuh Mahir/ Tidak Mahir Perkhidmatan Sosial Perubatan dan Kesihatan Kewangan Penguatkuasa Maritim Polis Angkatan Tentera Malaysia JUMLAH KESELURUHAN KOD A B C DS. 7. 3. 11. DU. DUG. KX L. 2. 21. DH E F. NP. 1. DM DG. 15. FT G J KB. 8. 13.

2. C32. DGA38 2 E27. C32. SAINS (C) 5. C38 C27. DGA.Senarai Skim Perkhidmatan Kumpulan Sokongan Berkelayakan Diploma/STPM Mengikut Klasifikasi Perkhidmatan Pada 1 Januari 2010 Klasifikasi 1. DGA32. Penolong Pensyarah UiTM Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Jumlah 1. 3. A36. A36. A36. Penolong Maklumat Jumlah Pegawai Teknologi Gred A29. DM34 DGA29. C38 C27. E32. FT) 1. 4. F32. C38 C27. DU. Nama Skim Perkhidmatan Pembantu Teknik Kapal Terbang Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara Penolong Pegawai Laut Jumlah 1. C32. E38 3 F29. C32. 3. C32. PENGANGKUTAN (A) 2. Penolong Pegawai Galian Penolong Pegawai Kimia Bumi Penolong Pegawai Meteorologi Penolong Pegawai Kawalan Alam Sekitar Penolong Pegawai Sains Penolong Pegawai Makmal Filem Penolong Pegawai Teknologi Makanan Penolong Pegawai Penyediaan Makanan Jumlah PENDIDIKAN (DS. C38 C27. DH) 1. 2. DG. F38 1 49 . C32. EKONOMI (E) 2. DM32. 3. 6. 8. Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi Penolong Pegawai Perangkaan Penolong Pegawai Latihan Jumlah SISTEM MAKLUMAT (F. A38 A29. E38 E27. A38 A29. C38 C27. 7. C32. C38 8 DM29. DUG. DGA34. DM. E32. E38 E27. C32. E32. A38 3 C27. C38 C27. C38 C27.

J36. 2. KB32. Penolong Arkitek Landskap Penolong Jurutera Penolong Pegawai Senibina Penolong Juruukur Bahan Pembantu Teknik Ukur Pembantu Teknik Ukur Bangunan Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera Jumlah 1. 5. J36. G36 G27. LS) 1. 4. J38 J29. KP38 KX27. J38 J29. G36 G27. 8. KP32. LS38 2 KEJURUTERAAN (J) 5.Klasifikasi 1. KP. PERTANIAN (G) 4. G36 G27. 6. KP38 KP27. G32. J36. J36. 7. KP32. G36 G27. J36. J38 J29. 2. J38 8 KB29. G32. J36. KB38 KP27. Pembantu Undang-undang Penolong Pegawai Syariah Jumlah 50 . 3. 2. J38 J29. J38 J29. G32. L38 LS27. G36 G27. 7. 3. 3. Penolong Penguasa Bomba Penolong Pegawai Keselamatan Penolong Pegawai Pertahanan Awam Penolong Penguasa Penjara Jumlah Gred G27. 6. KX38 4 L29. G32. J36. G32. PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN (L. J36. KX32. J38 J29. G36 G27. KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM (KB. L32. G32. 4. J38 J29. LS32. Nama Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Pertanian Penolong Pegawai Perikanan Penolong Pegawai Veterinar Penolong Pemelihara Hutan Penolong Pegawai Hidupan Liar Penolong Pegawai Rancangan Tanah Penolong Pengurus Taman/ Ladang Jumlah 1. G32. G36 7 J29. KX) 2.

Nama Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Tadbir Penolong Pegawai Penerbitan Penolong Pegawai Penguatkuasa Penolong Pegawai Penyelidik Sosial Penolong Pengurus Asrama Penolong Pegawai Tadbir Tanah (Pemakaian di Sabah sahaja) Bentara Mesyuarat Penghulu Penolong Pegawai Tanah (Pemakaian di Semenanjung sahaja) Jumlah Gred N27. S32. 5. S32. NT32. 9. 9. S38 12 PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (Q) 1. S38 S27. N36 N27. N36 N27. N36 N27. S32. S32. S32. Q32. N32. S38 S27. 3.Klasifikasi 1. S32. N32. S32. 2. 8. N36 N27. 8. N32. NP40 NT27. S38 S27. Q36 1 S27. 3. S38 S27. NP36. N32. Penolong Pegawai Antidadah Jumlah 51 . S38 S27. Penolong Pegawai Penyelidik Jumlah 1. S38 S27. S32. N32 NP27. Penolong Pegawai Kesatria 12. S38 S27. S38 S27. N36 N27. N32. NP. Penolong Pegawai Psikologi 11. 7. S32. S38 S27. 2. N32. 6. PENTADBIRAN DAN SOKONGAN (N. S32. S32. NP32. S38 S27. N36 N27. SOSIAL (S) 7. S38 S27. NT36 9 Q27. NT) 5. S32. 6. Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Penolong Pegawai Arkib Penolong Kurator Penolong Pegawai Perpustakaan Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat Penolong Pegawai Belia dan Sukan Penolong Pegawai Perhubungan Perusahaan Penolong Pegawai Penerangan Penolong Pegawai Perancang Bahasa 10. 4. 4.

U36. UD) 3. U40 U29. U36. 5. U38. U40 U29. 2. U36. Penolong Akauntan Penolong Pegawai Penilaian Penolong Juruaudit Penolong Pegawai Penaksir Penolong Penguasa Kastam Jumlah Gred U29. U38. 2. W36 W27. U40 U29. W32. U40 5 W27. W36 W27. W36 W27. W32. U38. U40 U29. W32. W32. U32. U32. 5. U36. U36. W32.Klasifikasi 1. U38. U38. Jumlah Keseluruhan Skim Perkhidmatan Kumpulan Sokongan Berkelayakan Diploma/ STPM 52 . 4. 4. W36 5 70 KEWANGAN (W) 3. W36 W27. U32. Nama Skim Perkhidmatan Jurupulih Perubatan Juruteknologi Makmal Perubatan Juruteknologi Pergigian Jururawat Pergigian Penolong Pegawai Farmasi Jumlah 1. U32. U32. PERUBATAN DAN KESIHATAN (U.

4. FT G J KB. DGA. 11. 15. 10. 19. NT P Q R S U. 14.Bilangan Skim Perkhidmatan Dalam Kumpulan Sokongan Berkelayakan SPM Pada 1 Januari 2010 BIL. 8. 2. 18. KLASIFIKASI PERKHIDMATAN Pengangkutan Bakat dan Seni Sains Pendidikan Ekonomi Sistem Maklumat Pertanian Kejuruteraan Keselamatan dan Pertahanan Awam Perundangan dan Kehakiman Tadbir dan Diplomatik Pentadbiran dan Sokongan Pencegahan Penyelidikan dan Pembangunan Mahir/ Separuh Mahir/ Tidak Mahir Perkhidmatan Sosial Perubatan dan Kesihatan Kewangan Penguatkuasa Maritim Polis Angkatan Tentera Malaysia JUMLAH KESELURUHAN KOD A B C DS. YP Z JUMLAH SKIM PERKHIDMATAN 4 5 3 1 8 8 7 3 18 1 2 13 4 6 1 3 - 87 53 . 13. 3. 16. 9. 12. DM DG. KP. 20. KX L. YT. 7. 5. UD W X YA. NP. DUG. 6. 17. DH E F. 1. DU. 21. LS M N.

FT22. 3. E22. G26 G17. A26 4 C17. 5. G26 8 54 . G22. E26 E17. Pembantu Galian Pembantu Kaji Bumi Pembantu Meteorologi Pembantu Makmal Pembantu Makmal Filem Jumlah 1. 6. 3. 2. AA22. C26 C17. 7. 3. G26 G17. AA14. G22. G26 G17. C22. AA17/18. E22. C26 C17. EKONOMI (E) 2. Juruteknik Komputer Jumlah 1. Pembantu Ehwal Ekonomi Pembantu Perangkaan Pembantu Pegawai Latihan Jumlah SISTEM MAKLUMAT (F. C26 C17. G22. C26 5 E17. E22. E26 E17. G22. 2. AA36 A17. G22. G26 G17. 4. E26 3 FT17. Nama Skim Perkhidmatan Pemandu Lokomotif Sabah (Pemakaian di Sabah sahaja) Pemeriksa Kereta Motor Pembantu Kawalan Trafik Udara Pembantu Laut Jumlah 1. A22. C22. C22. G26 G17. C26 C17. G26 G17. G22. C22. 8. A22. PERTANIAN (G) 4. A26 A17. G26 G17. SAINS (C) 3. PENGANGKUTAN (A) 2. G22. A22. 4. FT26 1 G17. FT) 1. A26 A17. C22. Pembantu Pertanian Pembantu Perikanan Pembantu Veterinar Renjer Hutan Pembantu Hidupan Liar Penyelia Rancangan Tanah Pembantu Taman/ Ladang Pengajar Membalak Jumlah Gred AA13. 5.Senarai Skim Perkhidmatan Kumpulan Sokongan Berkelayakan SPM Mengikut Klasifikasi Pada 1 Januari 2010 Klasifikasi 1. G22.

2. NT22. N22. KP22. NT36 N17. 4. KX) 3. Pegawai Bomba Pembantu Keselamatan Pembantu Pertahanan Awam Pembantu Pendaftaran Pegawai Imigresen Pegawai Perhubungan Preman Pegawai Penjara Jumlah Gred J17. J22. KP22. LS) 1. 3. J22. J22. KP22 KX17. N22. PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN (L. 7. J22. 6. L22. J26 J17. KP26 KP17. J22. KP22. N32. J22. N26 KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM (KB. 2. 5.Klasifikasi 1. J26 J17. KX20. KP22. 6. J26 J17. N22. PENTADBIRAN DAN SOKONGAN (N. L22. Pembantu Tadbir (Undang-undang) Pembantu Syariah Jurubahasa Jumlah 1. KP26 KP17. KX22. J26 J17. 7. LS22. 2. 3. KX26 7 L17. N26 N17. J22. Pengurus Stesyen Penolong Pegawai Tanah (Pemakaian di Sarawak sahaja) Pembantu Setiausaha Pejabat/ Setiausaha Pejabat Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Pembantu Penerbitan 55 . Nama Skim Perkhidmatan Juruteknik Juruteknik Landskap Juruteknik Ukur Juruteknik Perancang Bandar dan Desa Pelukis Pelan Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera Penguasa Bekalan Air Merinyu Tali Air Jumlah 1. 4. N26 NT17. KEJURUTERAAN (J) 5. NP. N36 N17. 2. KP. N22. KX24. J26 J17. N27/28. KB22. L26 3 N19. 5. LS26 L17. L26 LS17. J22. KB24. 8. NT31/32. KB26 KP17. J26 J17. KP26 KP17. NT) 3. 4. J26 8 KB17. J26 J17. KP26 KP19.

9. 6. N20. S26 S17. S26 S17. S22. N22. S22. Tukang Masak 15. N22 N17. 4. N26 N17. N26 N17. S22. 8. 2. N22. Operator Kamera Offset/ Pembuat Plet 18. Penyelia Jurupakaian 16. N22. N22. 7. NT) 11. NP. N22. N22. N22 N17. S26 S17. N26 N17.Klasifikasi 6. 7. N22. Pemeriksa Cap Jari PENTADBIRAN DAN SOKONGAN (N. N26 N17. S26 10. N22 N17. S22. Juruaudio Visual 12. Q22. Operator Wayarles 14. Pegawai Khidmat Pelanggan 13. R24 R17. N26 N17. N22 18 Q17. N26 N17. 8. N22. N26 N17. Q26 1 R17. Pembantu Pengurusan Murid Jumlah PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (Q) 1. SOSIAL (S) 5. R24 2 S17. S22. S22. S22. Pembantu Penyelidik Jumlah MAHIR/ SEPARUH MAHIR/ TIDAK MAHIR (R) 1. N26 N17. N26 N17. N22. Pembantu Hal Ehwal Islam Pembantu Arkib Pembantu Pemuliharaan Pembantu Muzium Pembantu Perpustakaan Pembantu Pembangunan Masyarakat Pembantu Belia dan Sukan Pembantu Perhubungan Perusahaan 56 . S26 S17. Nama Skim Perkhidmatan Pembantu Penguatkuasa Pembantu Penyelidik Sosial Penyelia Asrama Pembantu Tadbir Tanah (Pemakaian di Sabah sahaja) Gred N17. Penjaga Jentera Elektrik Tukang K1 Jumlah 1. S26 S17. Peniup Kaca 17. 2. S26 S17. 3. N20. R22. S22. S26 S17.

W22. W26 W17. X8. Jururawat Masyarakat Juruteknik Perubatan Pembantu Kesihatan Awam Pembantu Pembedahan Pergigian Jumlah 1. Pembantu Kesatria 12. YA8. W22. S22. 2. U24 U17. Pembantu Penerangan SOSIAL (S) 11. U26 U17. PERUBATAN DAN KESIHATAN (U. YP6. 5. UD) 2. S22. YP2. W22. YP) 2. 3. U24. X6. U22. S26 S17. Pembantu Akauntan Pembantu Penilaian Pembantu Juruaudit Pembantu Penaksir Pembantu Penguasa Kastam Pembantu Tadbir (Kewangan) Jumlah PENGUATKUASAAN MARITIM (X) 1. YA4. S22. U22. YA10 YP1. S27/28. YT8. 4. U24. W26 W17.Klasifikasi 9. 3. W22. Jurulatih Kawad 13. S32 S17. W26 W17. YP10 YT1. U24 4 W17. YA2. YT. 4. Pegawai Lain-Lain Pangkat Penguatkuasa Maritim Jumlah 1. YT6. Pembantu Antidadah Jumlah 1. YT4. X2. W26 W17. S26 13 U19. W26 W17. Nama Skim Perkhidmatan Pembantu Wartawan/ Wartawan Gred S17. POLIS (YA. YA5/YA6. W22. S26 S17. YT2. KEWANGAN (W) 3. Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Orang Asli Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Sokongan Jumlah Jumlah Keseluruhan Skim Perkhidmatan Kumpulan Sokongan Berkelayakan SPM 57 . W26 6 X1. X10. W22. X12 1 YA1. U26 U19. 6. X4. S26 S17. YT10 3 87 10. YP8. S22. YP4.

20. 6. 17. YP Z JUMLAH SKIM PERKHIDMATAN 1 2 1 2 1 - 7 58 . 19. 3. 11. 21. KLASIFIKASI PERKHIDMATAN Pengangkutan Bakat dan Seni Sains Pendidikan Ekonomi Sistem Maklumat Pertanian Kejuruteraan Keselamatan dan Pertahanan Awam Perundangan dan Kehakiman Tadbir dan Diplomatik Pentadbiran dan Sokongan Pencegahan Penyelidikan dan Pembangunan Mahir/ Separuh Mahir/ Tidak Mahir Perkhidmatan Sosial Perubatan dan Kesihatan Kewangan Penguatkuasa Maritim Polis Angkatan Tentera Malaysia JUMLAH KESELURUHAN KOD A B C DS. 1. NT P Q R S U. YT. DGA. UD W X YA. 5. 2. DU. 10. KX L. NP. 8. KP. LS M N.Bilangan Skim Perkhidmatan Dalam Kumpulan Sokongan Berkelayakan SRP/PMR Pada 1 Januari 2010 BIL. DUG. 12. 14. DH E F. 9. DM DG. 16. 18. 4. 15. 7. FT G J KB. 13.

2. E17/18. G14 2 Gred E11. Tukang K2 Jumlah Jumlah Keseluruhan Skim Perkhidmatan Kumpulan Sokongan Berkelayakan PMR/SRP R11. Nama Skim Perkhidmatan Pengajar Kraf Jumlah PERTANIAN (G) 1. R22 1 7 N11. Pengawas Hutan Pembantu Hidupan Liar Rendah Jumlah KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM (KB. Penolong Operator Kamera Bentara Parlimen Jumlah MAHIR/ SEPARUH MAHIR/ TIDAK MAHIR (R) 1. N14 2 KP11.Senarai Skim Perkhidmatan Kumpulan Sokongan Berkelayakan SRP/PMR Mengikut Klasifikasi Perkhidmatan Pada 1 Januari 2010 Klasifikasi EKONOMI (E) 1. E22 1 59 . Pengawal Keselamatan Jumlah PENTADBIRAN DAN SOKONGAN (N. NT) 1. N14 N11. KP. KP14 1 G11. 2. KX) 1. G14 G11.

KX L. 7. DM DG.Bilangan Skim Perkhidmatan Dalam Kumpulan Sokongan Berkelayakan PMR/SRP dan ke bawah Pada 1 Januari 2010 JUMLAH SKIM PERKHIDMATAN 6 7 1 1 BIL. FT G J KB. DUG. KLASIFIKASI PERKHIDMATAN Pengangkutan Bakat dan Seni Sains Pendidikan Ekonomi Sistem Maklumat Pertanian Kejuruteraan Keselamatan dan Pertahanan Awam Perundangan dan Kehakiman Tadbir dan Diplomatik Pentadbiran dan Sokongan Pencegahan Penyelidikan dan Pembangunan Mahir/ Separuh Mahir/ Tidak Mahir Perkhidmatan Sosial Perubatan dan Kesihatan Kewangan Penguatkuasa Maritim Polis Angkatan Tentera Malaysia JUMLAH KESELURUHAN KOD A B C DS. 11. 9. 4. 14. DU. 15. DH E F. 20. 10. UD W X YA. 12. 19. 3. 2. YP Z 15 60 . 8. YT. 5. 21. 1. 6. KP. NP. 16. 17. 13. 18. LS M N. NT P Q R S U. DGA.

2. Z14 Jumlah 1 15 Jumlah Keseluruhan Skim Perkhidmatan Kumpulan Sokongan Berkelayakan PMR/SRP dan ke bawah 61 . N12 N1. 4. Nama Skim Perkhidmatan Atendan Kesihatan Jumlah 1. PENTADBIRAN DAN SOKONGAN (N. 5. R9. Z3/4. R8 R3. Z12. 7. Tukang K3 Pemandu Enjin (Keretapi Bukit Bendera) Pemandu/ Operator Jentera Pemunggah Operator Loji Pekerja Awam Khas Pemandu Kenderaan Pekerja Awam Jumlah ANGKATAN TENTERA MALAYSIA (Z) 1. 6. 4. R6 R1. N12 N3. Z5/6. N4 N1. R12 R3. R4 7 N3. 2. R6 R3. N12 N1. N12 N3. R14. R14 R9. NT) 3. Angkatan Z1. N4 6 Gred U3. U12. 6. Tentera Malaysia Z10. MAHIR/ SEPARUH MAHIR/ TIDAK MAHIR (R) 3. R16 R3. Z8.Senarai Skim Perkhidmatan Kumpulan Sokongan Berkelayakan PMR/ SRP dan ke bawah Mengikut Klasifikasi Perkhidmatan Pada 1 Januari 2010 Klasifikasi PERUBATAN DAN KESIHATAN (U. U14 1 Askar Laskar Angkatan Tetap. 5. Penyelia Jeti Penghantar Notis Pembantu Kamera/ Pemandu Penyelamat Pengawas Pemulihan Pembantu Am Pejabat Jumlah 1. UD) 1.

FT G J KB. LS M N. 4. 2. 5. YP Z JUMLAH SKIM PERKHIDMATAN 7 1 1 2 1 4 1 1 18 62 . DGA. DU.Bilangan Skim Perkhidmatan Bersepadu Pada 1 Januari 2010 BIL. 20. 14. KX L. YT. 11. 19. 9. NT P Q R S U. 7. KLASIFIKASI PERKHIDMATAN Pengangkutan Bakat dan Seni Sains Pendidikan Ekonomi Sistem Maklumat Pertanian Kejuruteraan Keselamatan dan Pertahanan Awam Perundangan dan Kehakiman Tadbir dan Diplomatik Pentadbiran dan Sokongan Pencegahan Penyelidikan dan Pembangunan Mahir/ Separuh Mahir/ Tidak Mahir Perkhidmatan Sosial Perubatan dan Kesihatan Kewangan Penguatkuasa Maritim Polis Angkatan Tentera Malaysia JUMLAH KESELURUHAN KOD A B C DS. DG. 6. 3. DUG. KP. 18. DM. DH E F. 16. 21. NP. 12. UD W X YA. 10. 1. 8. 15. 13. 17.

Ahli Fotografi 5. B31/32. KP. B25/26. Artis Budaya BAKAT DAN SENI (B) 4. Penolong Penguasa Imigresen/ Penguasa Imigresen 2. B21/22. J29/30. B41/42. KP44.Senarai Skim Perkhidmatan Bersepadu Mengikut Klasifikasi Perkhidmatan Pada 1 Januari 2010 Klasifikasi Nama Skim Perkhidmatan Gred B17. B17/18. B21/22. Pereka 7. B43/44. B37/38. B17/18. B37/38. KP52. J43/44. DUG. DH) 1. B27/28. B43/44. DH 47/48. B51/52. B37/38. DH51/52. B17/18. DGA. B31/32 B11. B41/42. J51/52. B43/44. B27/28. DH41/42. KP54 2 1. B25/26. B31/32. Pegawai Kebudayaan 6. B53/54 B11. B13/14. B51/52. B53/54 B17. B17/18. J47/48. B31/32. B47/48. DM. KP32. KP48. Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Jumlah 1. B21/22. DH33/34. B21/22. B27/28. KP48. B41/42. B31/32. B27/28. B43/44. B27/28. Pembantu Pegawai Latihan Vokasional/ Penolong Pegawai Latihan Vokasional/ Pegawai Latihan Vokasional Jumlah KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM (KB. DG. B37/38 B11. J21/22. DU. J37/38. KP41/42. B51/52. Penolong Pegawai Pendaftaran/ Pegawai Pendaftaran Jumlah KEJURUTERAAN (J) 63 . B47/48. B25/26. B47/48. KP32. B21/22. Ahli Muzik 3. J35/36. DH53/54 1 J17. B31/32. Penerbit Rancangan 2. KP54 KP27. KP38. B51/52. B25/26 7 DH29. B53/54 B11. KP52. DH31/32. KX) 1. J54 1 KP27. J41/42. KP41/42. B27/28. DH43/44. B53/54 B17. B47/48. B21/22. Jurusolek Jumlah PENDIDIKAN (DS. KP38. B25/26. KP44. B41/42.

U54 4 X13. PERUBATAN DAN KESIHATAN (U. Angkatan Tentera Malaysia Jumlah Jumlah Keseluruhan Skim Perkhidmatan Bersepadu 64 . U52. Z19/20. U41/42. P47/48. U36. U32. U54 U44. U36. Pegawai Penguatkuasa Maritim Jumlah ANGKATAN TENTERA MALAYSIA (Z) 1. X17/18. Z17/18. Persekitaran/ Pegawai U48. U48. X16. Penolong Pegawai Siasatan/ Pegawai Siasatan Jumlah 1. Z22. U44. U54 U29. Pegawai Angkatan Tetap. U36. P43/44. U48. Jururawat Gred P29. P41/42. UD) 2. Z26. U44. P53/54 1 U29. Penolong Pegawai Kesihatan U29. P37/38. U52. X22. U41/42. P51/52. Juru X-Ray 4. U52. Z24. U44. U48. P31/32. X20.Klasifikasi PENCEGAHAN (P) Nama Skim Perkhidmatan 1. X26 1 Z15. U36. U32. U32. X24. Z28 1 18 PENGUATKUASAAN MARITIM (X) 1. U52. Penolong Pegawai Perubatan Jumlah U29. U54 Kesihatan Persekitaran 3. U41/42. U32. U41/42.

Perbekalan Kenaikan Pangkat Gred 41 Hingga Gred Jawatan Utama Sektor Awam (JUSA)/ Gred Khas Senarai Skim Perkhidmatan Bil Nama Skim Perkhidmatan Gred Kumpulan PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN (A) 1. DS53/54. DU53/54. DM51/52. 3. DU51/52. C44. 9. DUG. Gred Khas DM41. A52. C54 C41. 6. DGA. C48. Pensyarah Pergigian 14. C54 P&P P&P P&P P&P P&P P&P P&P P&P P&P P&P PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (DS. C44. C48. Gred Khas P&P P&P P&P P&P 65 . Gred Khas DUG45. A44. C52. Pensyarah Universiti 12. A44. A48. 8. DG. A48. C44. 4. C44. A54 A41. DU. C54 C41. A54 PERKHIDMATAN SAINS (C) 5. A54 A41. C54 PERKHIDMATAN SAINS (C) 10. A48. DUG53/54. Pegawai Galian Pegawai Kaji Bumi (Geofizik/ Kaji Bumi) Pegawai Meteorologi Pegawai Kawalan Alam Sekitar Pegawai Sains C41. C48. Pensyarah Perubatan 13. A52. A48. DS51/52. C52. A52. DH) 11. C52. DM53/54. 2. C44. A54 A41. Pensyarah UiTM DS45. DM45/46. Pegawai Teknologi Makanan C41. C44. 7. DUG51/52. DM. Juruterbang/ Pemeriksa Juruterbang Pegawai Kawalan Trafik Udara Pemeriksa Kapal Terbang Pegawai Laut A41. A44. A52. C54 C41.1. C52. A44. Gred Khas DU45. C54 C41. C52. C52. C48. C48. C48.

J54 P&P P&P P&P P&P P&P P&P P&P P&P 66 . J44. J48. E52. G48. J44. J44. DUG. G52. E48. G44. G52. Pegawai Latihan 18. E54 E41. DG. F54 P&P P&P P&P P&P PERKHIDMATAN PERTANIAN (G) 20. J54 J41. J48. G52. E44. E52. DU. Juruukur 31. J44.Bil Nama Skim Perkhidmatan Gred Kumpulan PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (DS. Arkitek 26. Pegawai Ehwal Ekonomi 17. J44. J54 J41. J54 J41. J52. G52. E54 PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT (F. E52. J48. Perangkawan E41. J48. J48. Pegawai Veterinar 22. G48. J52. F52. DG52. DG44. G44. Pemelihara Hutan 23. Jurutera 28. DGA. DG48. G48. G54 G41. DH) 15. Pemeriksa Kilang dan Jentera 32. Pegawai Teknologi Maklumat F41. E54 E41. G44. J52. G54 G41. J52. J52. J48. J48. J52. G54 G41. G52. Juruukur Bangunan J41. J52. Pegawai Perancang dan Desa 30. E48. G54 P&P P&P P&P P&P P&P PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN (J) 25. Pegawai Hidupan Liar 24. J54 J41. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah DG41. J54 Bandar J41. DM. G48. J44. J44. J52. G44. E44. Pegawai Perikanan G41. Pegawai Pertanian 21. E44. DG54 P&P PERKHIDMATAN EKONOMI (E) 16. FT) 19. J54 J41. E48. Arkitek Landskap 27. F48. G48. G54 G41. G44. J44. F44. Juruukur Bahan 29. J48. J54 J41.

Q44. Pegawai Pembangunan Masyarakat 48. S54 S41. N48. Q43/44. LS48. Pegawai Pemeriksa Paten Q41. KB44. S52. Pegawai Belia dan Sukan 49. Kurator 46. N44. Pegawai Penguatkuasa N41. N54 N41. S48. S44. N52. S52. Q54 P&P P&P PERKHIDMATAN SOSIAL (S) 43. S44. Pegawai Syariah L41. S54 S41. S54 S41. KX52. M48. N54 P&P P&P P&P PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (Q) 41. KX54 P&P P&P PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN (L. N52. N52. Q48. N44. Q52. LS54 P&P P&P PERKHIDMATAN TADBIR DAN DIPLOMATIK (M) 37. KP. S52. M52. LS52. S52. L54 LS41. Pegawai Tadbir dan Diplomatik M41. KB52. S52. Pegawai Penyelidik 42. Penguasa Penjara KB41. S44. S52. S54 P&P P&P P&P P&P P&P P&P P&P 67 . Q51/52. N48. S44. Pegawai Undang-undang 36. KX44. S44. S52. S48. S54 S41. S44. Q53/54 Q41. Pegawai Arkib 45. KX) 33. L52. KX48. N54 N41. M44. LS44. L44. Pegawai Hal Ehwal Islam 44. S48. S48. S48.Bil Nama Skim Perkhidmatan Gred Kumpulan PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM (KB. LS) 35. Pustakawan 47. S48. L48. N48. S48. KB54 KX41. M54 P&P PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN (N. Pegawai Berita S41. N44. S54 S41. S44. S54 S41. NT) 38. Pegawai Tadbir 39. Q47/48. KB48. Pegawai Penerbitan 40. Penguasa Bomba 34.

S48. Pegawai Perancang Bahasa 53. W48. W52. W54 W41. Pegawai Penaksir 65. W54 W41. U44. Pegawai Optometri 57. W52. U54 P&P P&P P&P P&P PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATAN (U. S54 S41. Pegawai Penilaian 63. Pegawai Psikologi 54. U52. S48. S54 P&P P&P P&P P&P P&P PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATAN (U. Pegawai Farmasi UD41. S54 S41. W44. S48. S52. U44. U48. W44. S52. Pegawai Pemulihan Perubatan 60. S52. Pegawai Penerangan 52. U48. U54 PERKHIDMATAN KEWANGAN (W) 61. YP. Pegawai Dietetik U41. Pegawai Perhubungan Perusahaan 51. S44. UD51/52. S52. YT) 67. YA22. UD) 55. S52. YA24 P&P Jumlah Skim Perkhidmatan 68 67 . S48. W48. YA20. W52. W44. UD47/48. Pegawai Antidadah S41. U54 U41.Bil Nama Skim Perkhidmatan Gred Kumpulan PERKHIDMATAN SOSIAL (S) 50. S44. YA18. W44. Pegawai Kanan Polis YA13. W44. S48. W44. W48. W48. W54 W41. S44. S54 S41. Pegawai Perubatan 56. S44. W52. U44. U52. U52. U44. U54 U41. YA16. W52. UD43/44. W48. U48. U44. W54 P&P P&P P&P P&P P&P P&P P&P P&P PERKHIDMATAN POLIS (YA. S54 S41. Pegawai Pergigian 58. U48. U52. W52. Juruaudit 64. UD53/54 U41. S44. U48. U52. W48. U54 U41. UD) 59. Penguasa Kastam 66. Akauntan 62. W54 W41. Pegawai Kewangan W41. W54 W41.

C54 C41. KP44. KP54 P&P P&P PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATAN (U. C52. G48. Perbekalan Kenaikan Pangkat Gred 41 Hingga Gred 52 Senarai Skim Perkhidmatan Bil Nama Skim Perkhidmatan Gred Kumpulan PERKHIDMATAN SAINS (C) 1. C52. G52. Pegawai Makmal Filem C41. C44. U54 P&P 6 Jumlah Skim Perkhidmatan 3. C44. KP48. 2. Pegawai Kimia Bumi Pegawai Penyediaan Makanan C41. KP52. C52 P&P PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (DS. DG44. KP. Perbekalan Kenaikan Pangkat Gred 41 Hingga Gred 54 Senarai Skim Perkhidmatan Bil Nama Skim Perkhidmatan Gred Kumpulan PERKHIDMATAN SAINS (C) 1. DG48. DU. UD) 6. C48. Pegawai Rancangan Tanah G41. KP48. C48. G54 P&P PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM (KB. KX) 4. Pengurus Taman/ Ladang G41. DH) 2. DGA. KP52. Guru Bahasa DG41. Pengajar U41. U52. C48. C54 P&P P&P PERKHIDMATAN PERTANIAN (G) 3. G52 P&P P&P 69 . G48. U44. KP54 KP41. DG. G44. DUG.2. G44. U48. C44. 5. DM. KP44. DG52 PERKHIDMATAN PERTANIAN (G) 3. Pegawai Keselamatan Pegawai Pertahanan Awam KP41.

DS. DGA38* Kumpulan Sokongan Jumlah Skim Perkhidmatan 1 * Kenaikan pangkat ke Gred DGA38 diperuntuk khusus untuk jawatan Guru Besar Cemerlang Sekolah Rendah dan Guru Besar Sekolah Kluster (Sekolah Rendah) di sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia .Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2007. Nama Skim Perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29. W44. N44 Gred Kumpulan P&P 1 Jumlah Skim Perkhidmatan 5. DG. Perbekalan Kenaikan Pangkat Gred 41 Hingga Gred 44 Senarai Skim Perkhidmatan PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN (N. Pegawai Aktuari W41. J48. NT) Bil 1. DM. N48.Bil Nama Skim Perkhidmatan Gred Kumpulan PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN (J) 4. J52 P&P PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN (N. N44. DU. N52 P&P P&P PERKHIDMATAN SOSIAL (S) 7. NT) 5. W48. S48. Perbekalan Kenaikan Pangkat Gred 38 Senarai Skim Perkhidmatan PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (DH. DUG. S52 PERKHIDMATAN KEWANGAN (W) 8. Jurukartografi J41. N44. W52 P&P 8 P&P Jumlah Skim Perkhidmatan 4. DGA32. N52 N41. J44. DGA34. 70 . Nama Skim Perkhidmatan Pengurus Asrama N41. DGA) Bil 1. Pegawai Kesatria S41. N48. 6. Jurubahasa Serentak Pegawai Penyelidik Sosial N41. S44.

B25/26. B25/26. Tinggi DH41/42. DH53/54 PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN (J) 9. B21/22. B43/44. B47/48. DU. B17/18. B17/18. B47/48. Pembantu Pegawai Latihan Vokasional/ Penolong Pegawai Latihan Vokasional/ Pegawai Latihan Vokasional J17. B31/32. B21/22. DG. B53/54 B11. J43/44. B51/52. B31/32. Ahli Fotografi B11. J29/30. B43/44. B37/38. B51/52. J54 Bersepadu Bersepadu 71 . Penerbit Rancangan B17. B27/28. Ahli Muzik Bersepadu 3. Jurusolek Bersepadu PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (DS. B21/22. B47/48. DH47/48. DH31/32. DH33/34. B53/54 Bersepadu 2. B31/32. DH51/52. B43/44. B27/28. DM. DUG.6. B37/38. B53/54 B11. B25/26. J35/36. B17/18. DH43/44. B27/28. B47/48. B21/22. B25/26. B31/32 Bersepadu 6. B13/14. DGA. B27/28. B41/42. B37/38. B43/44. B21/22. Artis Budaya B17. B27/28. B41/42. J47/48. Pereka Bersepadu 5. Pegawai Pendidikan Pengajian DH29. J21/22. Pegawai Kebudayaan Bersepadu 4. J51/52. B31/32. B27/28. B31/32. Perbekalan Kenaikan Pangkat Skim Perkhidmatan Bersepadu Senarai Skim Perkhidmatan Bil Nama Skim Perkhidmatan Gred Kumpulan PERKHIDMATAN BAKAT DAN SENI (B) 1. B51/52. J37/38. B25/26 Bersepadu 7. B53/54 B17. B37/38 B11. B21/22. B41/42. B41/42. J41/42. DH) 8. B17/18. B51/52.

U54 Bersepadu 14. P31/32. U32. KP38. KP. KP54 PERKHIDMATAN PENCEGAHAN (P) 12. KX) KP27. U48. U52. U36. Z24. Pegawai Angkatan Tetap. P51/52. U44. U32. Penolong Penguasa Imigresen/ Penguasa Imigresen 11. Penolong Pegawai Perubatan Bersepadu PERKHIDMATAN PENGUATKUASAAN MARITIM (X) 17. U48. Angkatan Tentera Malaysia Jumlah Skim Perkhidmatan Z15. Z28 Bersepadu 18 72 . P41/42. U36. Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran/ Pegawai Kesihatan Persekitaran 15. U41/42. U44. X24. UD) 13. U52. KP44. U48. U36. Penolong Pegawai Siasatan/ Pegawai Siasatan P29. KP41/42. U36. Jururawat U29.Bil Nama Skim Perkhidmatan Gred Kumpulan PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM (KB. KP38. Juru X-Ray Bersepadu U29. X22. X20. P53/54 Bersepadu Bersepadu PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATAN (U. U52. U41/42. U54 U29. Z19/20. U41/42. U44. KP52. KP48. P43/44. U54 Bersepadu 16. Penolong Pegawai Pendaftaran/ KP27. Z17/18. KP54 Bersepadu 10. Z26. U41/42. KP32. X16. U32. KP41/42. U48. X26 Bersepadu PERKHIDMATAN ANGKATAN TENTERA MALAYSIA (Z) 18. KP48. U32. P47/48. KP52. U54 U29. P37/38. U44. Pegawai Pendaftaran KP44. KP32. U52. Z22. U38. Pegawai Penguatkuasa Maritim X13. X17/18.

Pegawai yang memasuki perkhidmatan melalui KPSL dikehendaki hadir dengan jayanya Kursus Induksi dan lulus peperiksaan perkhidmatan yang ditetapkan oleh ketua perkhidmatan. Catatan: Selain daripada syarat-syarat perkhidmatan bagi perbekalan di atas. (b) hadir dengan jayanya kursus induksi dan peperiksaan perkhidmatan yang ditetapkan. PEPERIKSAAN/ KURSUS INDUKSI 4. Sumber : Lampiran B15. PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN 5. Perbekalan TEMPOH PERCUBAAN Syarat Pegawai yang memasuki perkhidmatan melalui KPSL dikehendaki melalui tempoh percubaan satu hingga tiga tahun. di mana berkenaan. Pegawai yang memasuki perkhidmatan melalui KPSL boleh dikehendaki mengikuti kursus latihan yang ditetapkan oleh ketua perkhidmatan yang berkenaan. Pegawai yang memasuki perkhidmatan melalui KPSL adalah layak disahkan dalam perkhidmatan apabila telah: (a) memenuhi tempoh percubaan. dan (c) diperaku oleh ketua perkhidmatan. syarat-syarat bagi perbekalan yang lain di bawah skim perkhidmatan berkenaan (di mana anggota itu meningkat menerusi KPSL) juga dikenakan ke atas anggota. lulus 2. 1. PERGERAKAN GAJI TAHUNAN Pergerakan gaji tahunan adalah tidak automatik dan akan ditetapkan oleh ketua perkhidmatan berdasarkan prestasi kecemerlangan perkhidmatan. LATIHAN 3. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002 73 .Syarat-Syarat Perkhidmatan Bagi Anggota Yang Dilantik Menerusi Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Di Bawah SSM Bil.

A54) Kelayakan akademik atau Aircraft Maintenance Engineer’s License 3. A36. A52. A52. NP32. A36. Pemeriksa Kapal Terbang (Gred A41. NP36. J38) Penghulu (Gred NP27. A36. Pemeriksa Kereta Motor (Gred A17. NP32. A38) Kelayakan akademik atau Sijil Kompetensi 4. A48. A48. A22. A38) Pegawai Kawalan Trafik Udara (Gred A41. A44. A48. NP40) 6 Pemandu Lokomotif Sabah (Gred AA13. NP32. J36. A52. lulus pemeriksaan doktor dan tamat kursus dalam perkhidmatan di Kolej Penerbangan Awam. NP40) 5. Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara (Gred A29. AA17/18. A22. Malaysia dalam bidang Aerodrome Control serta mendapat Aerodrome Control Rating serta mendapat Approach Control Rating Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas Penghulu (Gred NP27. AA22) Pembantu Laut (Gred A17. A36. A38) Pembantu Teknik Kapal Terbang (Gred A29. A54) Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara (Gred A29. A26) Trafik Pegawai Laut (Gred A41. NP36. AA14. NP36. A26) Penghulu (Gred NP27. Lulus Ujian Kecenderungan.Senarai Skim Perkhidmatan Yang Memperuntuk Perbekalan KPSL Bil. Penolong Pegawai Laut (Gred A29. A38) Pembantu Kawalan Udara (Gred A17. A26) Penolong Jurutera (Gred J29. A54) Lulus Kursus Area Control dan mendapat Area Control Rating 2. Penolong Pegawai Laut (Gred A29. A44. A36. A44. Nama Skim Perkhidmatan KPSL Ke Skim Perkhidmatan Lebih Tinggi Syarat KPSL PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN (A) 1. A38) Kelayakan akademik atau Sijil Kompetensi 74 . A22. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 7.

NP32. C22. C54) Pegawai Meteorologi (Gred C41. C32. NP36. Kelayakan akademik 15. C38) Penolong Pegawai Teknologi Makanan (Gred C27. C38) Penolong Pegawai Kawalan Alam Sekitar (Gred C27. C32. C44. C26) Pegawai Makmal Filem (Gred C41. C52. C48. Kelayakan akademik 16. C38) Penolong Pegawai Penyediaan Makanan (Gred C27. C48. C38) Penolong Pegawai Kimia Bumi (Gred C27. C32. C52. NP40) 17. C54) Pegawai Kawalan Alam Sekitar (Gred C41. C52. Q44. C52. C38) Penolong Pegawai Meteorologi (Gred C27. C48. NP40) 75 Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 14. C44. C38) Penghulu (Gred NP27. C38) Penghulu (Gred NP27. Nama Skim Perkhidmatan KPSL Ke Skim Perkhidmatan Lebih Tinggi Syarat KPSL PERKHIDMATAN SAINS (C) 8. C32. C32. C32. C32. C38) Pegawai Galian (Gred C41. C44. C44. C54) Pegawai Kimia Bumi (Gred C41. C48. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas . C22. C54) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 9. C44. C44. Penolong Pegawai Makmal Filem (Gred C27. Penolong Pegawai Galian (Gred C27. Pegawai Sains (Gred C41. C38) Pembantu Galian (Gred C17. C52. C32. C32. C38) Penolong Pegawai Sains (Gred C27. Q48. Kelayakan akademik 10. Q54) 13. C54) Penolong Pegawai Galian (Gred C27. C48. C52. C32. C48. C32. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 12. C52. C26) Penolong Pegawai Kimia Bumi (Gred C27. Pembantu Makmal (Gred C17. C44.Bil. NP32. C48. C54) Kelayakan akademik Pegawai Pemeriksa Paten (Gred Q41. C48. NP36. C54) Pegawai Penyediaan Makanan (Gred C41. C54) Pegawai Teknologi Makanan (Gred C41. Q52. C52. C38) Penolong Pegawai Sains (Gred C27. C44. Kelayakan akademik 11.

NP32. Nama Skim Perkhidmatan Pembantu Meteorologi (Gred C17. NP36. DM53/54. E38) Penolong Pegawai Latihan (Gred E27. NP32. C32. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 76 . C26) KPSL Ke Skim Perkhidmatan Lebih Tinggi Penolong Pegawai Meteorologi (Gred C27. E32. E32. Gred Khas) PERKHIDMATAN EKONOMI (E) Kelayakan akademik 22. C26) Penolong Pegawai Makmal Filem (Gred C27. Penolong Pensyarah UiTM (Gred DM29. E48. Pembantu Kaji Bumi (Gred C17. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 23. E52. E26) Pegawai Ehwal Ekonomi (Gred E41. C22. E54) Pegawai Latihan (Gred E41. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 20. NP36. NP40) PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (DM) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 21. E38) Penghulu (Gred NP27. C38) Penghulu (Gred NP27. NP36.Bil. C32. NP32. E22) Pembantu Ehwal Ekonomi (Gred E17. E32. C26) Penghulu (Gred NP27. E44. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 25. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 24. Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi (Gred E27. E22. E38) Penolong Pegawai Perangkaan (Gred E27. NP36. NP32. DM51/52. E38) Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi (Gred E27. E48. C38) Penghulu (Gred NP27. DM45/46. C22. E54) Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi (Gred E27. E32. 18. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 26. E44. E48. E52. NP40) Syarat KPSL Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 19. E17/18. DM34) Pensyarah UiTM (Gred DM41. E38) Pengajar Kraf (Gred E11. DM32. E52. E54) Perangkawan (Gred E41. E32. E44. C22. Pembantu Makmal Filem (Gred C17.

G54) Kelayakan akademik 32. G44. 27. G44. E32.Bil. E22. E26) KPSL Ke Skim Perkhidmatan Lebih Tinggi Penolong Pegawai Perangkaan (Gred E27. NP40) PERKHIDMATAN PERTANIAN (G) Kelayakan akademik Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 31. UPM dan Majlis Veterinar Malaysia 33. E22. NP36. G48. Penolong Pegawai Pertanian (Gred G27. F32. G44. E26) Penolong Pegawai Latihan (Gred E27. Pembantu Pegawai Latihan (Gred E17. G48. G36) Penolong Pegawai Veterinar (Gred G27. F38) Penghulu (Gred NP27. Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (Gred F29. NP36. G44. G36) Pegawai Pertanian (Gred G41. F38) Juruteknik Komputer (Gred FT17. F54) Kelayakan akademik 30. E38) Penghulu (Gred NP27. FT26) Pegawai Teknologi Maklumat (Gred F41. E38) Penghulu (Gred NP27. G52. G54) Kelayakan akademik 34. G32. NP32. G48. G32. FT22. NP32. NP32. Mempunyai kelayakan yang disenaraikan di bawah Jadual II Bahagian II Akta Veterinar 1974 (Akta 147) yang diiktiraf setaraf dengan ijazah am dan lulus Peperiksaan Khas anjuran Jabatan Perkhidmatan Haiwan. G36) Pemelihara Hutan (Gred G41. G52. G54) Pegawai Veterinar (Gred G41. Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (Gred F29. G52. G52. G32. NP40) Syarat KPSL Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 28. F32. F48. E32. F52. Nama Skim Perkhidmatan Pembantu Perangkaan (Gred E17. NP36. Penolong Pemelihara Hutan (Gred G27. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT (F. F44. G32. G36) Penolong Pegawai Hidupan Liar (Gred G27. G48. FT) 29. G54) Pegawai Hidupan Liar (Gred G41. Kelayakan akademik 77 .

G32. G22. NP32. NP40) Kelayakan akademik 38. 35. NP36. G36) Penghulu (Gred NP27. G32. G26) Penolong Pegawai Hidupan Liar (Gred G27. NP32. G44. G54) Penolong Pegawai Pertanian (Gred G27. Pembantu Perikanan (Gred G17. NP32. G36) Penghulu (Gred NP27. NP36. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 40. G26) Penolong Pegawai Perikanan (Gred G27. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 41. G36) Penghulu (Gred NP27. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 39. G26) KPSL Ke Skim Perkhidmatan Lebih Tinggi Pegawai Perikanan (Gred G41. G54) Pegawai Rancangan Tanah (Gred G41. Pengurus Taman/ Ladang (Gred G41. G44. G32. G26) Penolong Pemelihara Hutan (Gred G27.Bil. Lulus Peperiksaan Khas 37. NP36. Nama Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Perikanan (Gred G27. Renjer Hutan (Gred G17. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 78 . G52) Syarat KPSL Kelayakan akademik 36. NP36. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 42. G52. NP32. G22. G32. G48. NP32. G36) Penolong Pegawai Rancangan Tanah (Gred G27. G22. G36) Penghulu (Gred NP27. Pembantu Veterinar (Gred G17. G52. G32. G44. G32. G26) Penolong Pegawai Veterinar (Gred G27. G32. G36) Pembantu Pertanian (Gred G17. G36) Penghulu (Gred NP27. Pembantu Hidupan Liar (Gred G17. G22. G22. G32. G48. G36) Penolong Pengurus Taman/ Ladang (Gred G27. NP36. G48.

G22. J48. G26) KPSL Ke Skim Perkhidmatan Lebih Tinggi Penolong Pegawai Rancangan Tanah (Gred G27. Pembantu Teknik Ukur (Gred J29. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Badan Ikhtisas Bhgn. G26) Renjer Hutan (Gred G17. G36) Penghulu (Gred NP27. J44. NP32. J52. J48. J52. J44. J52. J36. Pembantu Taman/ Ladang (Gred G17. J44. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 45. G14) Pengawas Hutan (Gred G11. NP32. NP40) Pembantu Hidupan Liar (Gred G17. J36. NP40) Syarat KPSL Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 44. G26) Penolong Pengurus Taman/ Ladang (Gred G27. NP36. Nama Skim Perkhidmatan Penyelia Rancangan Tanah (Gred G17. Pembantu Teknik Ukur Bangunan (Gred J29. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 48. G22. Pengajar Membalak (Gred G17. J48. J38) Juruukur Bangunan (Gred J41. J52. G22. G26) PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN (J) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 46. J38) Penolong Pegawai Perancang Bandar Dan Desa (Gred J29. G14) Penghulu (Gred NP27. G32. G22. 43. J52) Juruukur (Gred J41. G36) Penghulu (Gred NP27. G32. J54) Pemeriksa Kilang Dan Jentera (Gred J41. Kelayakan akademik 51. G22. I dan II anjuran Lembaga Jurutera Malaysia/ Institut Jurutera Malaysia 79 . J44.Bil. J48. NP36. NP36. J38) Jurukartografi (Gred J41. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 47. J36. G26) Pembantu Hidupan Liar Rendah (Gred G11. J38) Penolong Pemeriksa Kilang Dan Jentera (Gred J29. J54) Pengalaman bidang Kartografi dalam Kelayakan akademik atau lulus peperiksaan Certificate of Competency oleh Lembaga Juruukur Tanah Kelayakan akademik 49. J44. J54) 50. J36. J54) Pegawai Perancang Bandar Dan Desa (Gred J41. J48. NP32.

J54) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Badan Ikhtisas Bhgn. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Badan Ikhtisas Bhgn. J26) Penolong Pegawai Perancang Bandar Dan Desa (Gred J29. J52. J38) Penolong Pegawai Senibina (Gred J29. J38) KPSL Ke Skim Perkhidmatan Lebih Tinggi Arkitek Landskap (Gred J41. J36. J22. J36. J26) Pembantu Teknik Ukur (Gred J29. J26) Penolong Arkitek Landskap (Gred J29. J36. J36. NP32. J44. J54) Arkitek (Gred J41. J38) Penghulu (Gred NP27. J52. J36. Penolong Jurutera (Gred J29. I dan II anjuran Lembaga Jurutera Malaysia/ Institut Jurutera Malaysia Kelayakan akademik Pegawai Pemeriksa Paten (Gred Q41. Q52. J38) Jurutera (Gred J41. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 80 . J48. NP36. NP32. Q54) 55. J44. J54) Syarat KPSL Kelayakan akademik 53. Penolong Juruukur Bahan (Gred J29. J38) Penghulu (Gred NP27. J38) Penghulu (Gred NP27. J52. J36. J48. I dan II anjuran Lembaga Arkitek Malaysia/ Persatuan Arkitek Malaysia 54. NP32. J52. J38) Juruukur Bahan (Gred J41. J22.Bil. J54) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Badan Ikhtisas Bhgn. NP36. J48. Juruteknik Perancang Bandar dan Desa (Gred J17. J44. I dan II anjuran Lembaga Juruukur Bahan Malaysia 56. NP36. J44. Q48.Q44. Nama Skim Perkhidmatan Penolong Arkitek Landskap (Gred J29. J36. 52. Juruteknik Ukur (Gred J17. J48. Juruteknik Landskap (Gred J17. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 58. J22. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 57.

J22. J36. NP36. J22. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 61. C32. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 63. KP. J22. NP36. C38) Penghulu (Gred NP27. Nama Skim Perkhidmatan Juruteknik (Gred J17. J22. NP36. J26) Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera (Gred J29. A38) Penolong Pegawai Kawalan Alam Sekitar (Gred C27. J38) Penolong Juruukur Bahan (Gred J29. J36. J38) Penghulu (Gred NP27. J38) Penghulu (Gred NP27. J36. Pelukis Pelan (Gred J17. J36. NP32. A36. J22. KB48. KB44. NP36. J26) Merinyu Tali Air (Gred J17. NP40) Syarat KPSL Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 60. J26) KPSL Ke Skim Perkhidmatan Lebih Tinggi Penolong Jurutera (Gred J29.Bil. Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera (Gred J17. KB54) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 81 . J38) Pembantu Teknik Ukur Bangunan (Gred J29. J38) Penolong Pegawai Senibina (Gred J29. NP40) Penghulu (Gred NP27. NP36. J38) Pembantu Teknik Kapal Terbang (Gred A29. J36. NP32. Penolong Penguasa Bomba (Gred KB29. NP32. J26) Penolong Pegawai Senibina (Gred J29. NP32. Penguasa Bekalan Air (Gred J17. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 62. KB52. KB32) Penguasa Bomba (Gred KB41. J36. J26) Penghulu (Gred NP27. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM (KB. NP32. KX) 64. 59.

Pembantu Pendaftaran (Gred KP17. KX32) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 68. 65. NP36. KX54) Penolong Penguasa Bomba (Gred KB29.Bil. KP32. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 70. NP36. NP32. KP38) Penghulu (Gred NP27. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 71. Penolong Penguasa Penjara (Gred KX27. KP32. NP32. KP26) Penolong Pegawai Pertahanan Awam (Gred KP27. KX44. KP26) Penolong Pegawai Keselamatan (Gred KP27. KP26) Penolong Penguasa Imigresen (Gred KP27. NP36. Pembantu Keselamatan (Gred KP17. Penolong Pegawai Pertahanan Awam (Gred KP27. KP22. KP32. KP44. KP54) Pegawai Pertahanan Awam (Gred KP41. Pegawai Imigresen (Gred KP17. KP48. KX52. KP22. Nama Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Keselamatan (Gred KP27. NP32. KB24. NP36. NP40) Syarat KPSL Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 66. KP52.KP38) Penghulu (Gred NP27. KB22. Pembantu Pertahanan Awam (Gred KP17. KP22. NP36. NP32. KP38) Penghulu (Gred NP27. KP32. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 82 . KP44. NP32. KP38) KPSL Ke Skim Perkhidmatan Lebih Tinggi Pegawai Keselamatan (Gred KP41. KB32) Penghulu (Gred NP27. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 72. KP54) Penguasa Penjara (Gred KX41. KX48. Pegawai Bomba (Gred KB17. KP32.KP38) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 67. KP22. KP52. KP48. KB26) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 69. KP26) Penolong Pegawai Pendaftaran (Gred KP27) Penghulu (Gred NP27.

KX20. LS38) Pegawai Undang-Undang (Gred L41. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN (N. N44. L38) Penolong Pegawai Syariah (Gred LS27. KX22. L38) Penghulu (Gred NP27. KP22. Nama Skim Perkhidmatan Pegawai Penjara (Gred KX17. L26) Jurubahasa (Gred L17. S54) Pegawai Pembangunan Masyarakat (Gred S41. NP36. S52. Penghulu (Gred NP27. Pengawal Keselamatan (Gred KP11. S44. S48. S44. Pembantu Tadbir (Undangundang) (Gred L17. S48. Kelayakan akademik 77. LS32. N52. L48. KP26) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN (L. L44. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas Kelayakan akademik 76. LS52. LS44. KX26) KPSL Ke Skim Perkhidmatan Lebih Tinggi Penolong Penguasa Penjara (Gred KX27. S52. LS) 75. 73. NP40) Syarat KPSL Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 74. NP40) Pegawai Tadbir (Gred N41. S52.Bil. NP32. LS26) 78. L32. S54) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 83 . N48. NP32. KX32) Penghulu (Gred NP27. KP14) Pembantu Keselamatan (Gred KP17. NP36. L22. L32. L22. L26) Pembantu Undang-undang (Gred L29. S54) Pegawai Belia dan Sukan (Gred S41. LS48. NP. NP36. Pembantu Syariah (Gred LS17. NP32. N54) Pegawai Penerangan (Gred S41. S48. NP36. LS22. L52. LS32. NP32. LS38) Penghulu (Gred NP27. Pembantu Undang-Undang (Gred L29. LS54) Penolong Pegawai Syariah (Gred LS27. NT) 79. KX24. S44. L54) Pegawai Syariah (Gred LS41.

N44. NT22.Bil. N48. N48. N32. N52) Pegawai Tadbir (Gred N41. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 85. N52. NP36. N26) KPSL Ke Skim Perkhidmatan Lebih Tinggi Pegawai Tadbir (Gred N41. N26) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas Lulus peperiksaan Sijil Pengurus Stesyen yg dikeluarkan oleh Pentadbiran Keretapi Tanah Melayu 84 . N44. Nama Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Tadbir (Gred N27. N44. N36) Penolong Pegawai Penerbitan (Gred N27. N36) Penolong Pengurus Asrama (Gred N27. N52. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 87. N54) Pegawai Penguatkuasa (Gred N41. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 83. N44. N54) Pegawai Tadbir (Gred N41. 80. N44. N54) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 88. N48. N32. N54) Pegawai Penerbitan (Gred N41. N36) Penghulu (Gred NP27. Kelayakan akademik dan hadir dengan jayanya kursus yang berkaitan 82. N22. N48. N44. N54) Pegawai Tadbir (Gred N41. N36) Penolong Pegawai Penyelidik Sosial (Gred N27. NP32. N52. N32. NP40) Pengurus Stesyen (Gred N19. N52. N44. N48. N22. N36) Setiausaha Pejabat (Gred N27/28. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 86. N32. N48. N36) [Sabah sahaja] Penolong Pegawai Tanah (Gred N27. N32. NT31/32. N54) Syarat KPSL Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 81. N36) Penolong Pegawai Tadbir Tanah (Gred N27. NT36) [Sarawak sahaja] Pembantu Tadbir (Perkeranian/ Operasi) (Gred N17. N36) Penolong Pegawai Tanah (Gred NT17. N52. N44. Pegawai Tadbir (Gred N41. N48. N48. Penolong Pegawai Tadbir (Gred N27. N44) Pegawai Penyelidik Sosial (Gred N41. N32. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 84. N32. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 89. N32. N32. N36) Penolong Pegawai Penguatkuasa (Gred N27. N52. N54) Pengurus Asrama (Gred N41. N52.

N32. N36) Penghulu (Gred NP27. N36) Penghulu (Gred NP27. Pembantu Penyelidik Sosial (Gred N17. N22. N36) Penolong Pegawai Tadbir (Gred N27. Kelayakan akademik dan hadir dengan jayanya kursus yang berkaitan 93. NP36. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 95. Pengurus Stesyen (Gred N19. N36) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 92. NP36. N36) Penghulu (Gred NP27. N22. N26) Penyelia Jurupakaian (Gred N17. C32. N22. N22) Pegawai Khidmat Pelanggan (Gred N17. NP32. N26 Penolong Pegawai Tadbir (Gred N27. N22. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 85 . N32. 90. N32. NP32. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 96. N22) Pemeriksa Cap Jari (Gred N17. NP40) Syarat KPSL Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 91. NP36. N32. N22. N22. N32. N26) KPSL Ke Skim Perkhidmatan Lebih Tinggi Penolong Pegawai Penerbitan (Gred N27. NP32. C36) Penolong Pengurus Asrama (Gred N27. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 94. N26) Penolong Pegawai Penguatkuasa (Gred N27. N26) Penolong Pegawai Penyediaan Makanan (Gred C27. Nama Skim Perkhidmatan Pembantu Penerbitan (Gred N17. N32. NP32. N36) Penghulu (Gred NP27.Bil. N20. Pegawai Tadbir (Gred N27. N32. Penyelia Asrama (Gred N17. N22. NP36. NP32. N26) Pembantu Setiausaha Pejabat (Gred N17. NP36. Pembantu Penguatkuasa (Gred N17. N26) Penolong Pegawai Penyelidik Sosial (Gred N27. N36) Penghulu (Gred NP27.

Penghulu (Gred NP27. N26) Operator Kamera Offset/ Pembuat Plet (Gred N17. NP32. NP36. Nama Skim Perkhidmatan Pembantu Tadbir Tanah (Gred N17. N26) Penolong Pegawai Penyediaan Makanan (Gred C27. 97. N22. NP36. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 86 . N32. NP36. NP36. NP36. NP40) Penghulu (Gred NP27. N26) [*Sabah sahaja] KPSL Ke Skim Perkhidmatan Lebih Tinggi Penolong Pegawai Tadbir Tanah (Gred N27. NP32. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 105. N26) Penolong Pegawai Tadbir (Gred N27. NP32. N22. N22. Pembantu Tadbir (Perkeranian/ Operasi) (Gred N17. N26) Peniup Kaca (Gred N17. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 99. N36) Penghulu (Gred NP27. NP32. Operator Wayarles (Gred N17. N22. N32. N26) Pembantu Pengurusan Murid (Gred N17. NP32.Bil. Bentara Parlimen (Gred N11. NP36. NP40) Syarat KPSL Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 98. NP40) Kelayakan akademik 100. C36) Pembantu Tadbir (Perkeranian/ Operasi) (Gred N17. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 103. NP32. C32. N26) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 102. N26) Penghulu (Gred NP27. NP32. N22. N22. N22. Tukang Masak (Gred N17. NP36. N22. N14) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 101. NP40) Penghulu (Gred NP27. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 104. NP40) Penghulu (Gred NP27. N22 ) Juruaudio Visual (Gred N17. N36) [*Sabah sahaja] Penghulu (Gred NP27.

Q22.Bil. NP32. Penolong Pegawai Penyelidik (Gred Q27. R22. Q26) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas PERKHIDMATAN MAHIR/ SEPARUH MAHIR/ TIDAK MAHIR (R) 109. Q43/44. 106. Q36) Penghulu (Gred NP27. N12) Bentara Parlimen (Gred N11. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 87 . Q36) Pegawai Penyelidik (Gred Q41. U22. Penjaga Jentera Elektrik (Gred R17. N12) Penyelia Jeti (Gred N3. NP32. NP36. R24) Penghulu (Gred NP27. N12) Pembantu Kesihatan Awam (Gred U17. U24) PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (Q) 107. Q32. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas Kelayakan akademik 108. Q51/52. NP36. N4) KPSL Ke Skim Perkhidmatan Lebih Tinggi Pengawal Keselamatan (Gred KP11. N14) Penghantar Notis (Gred N3. Pembantu Penyelidik (Gred Q17. Q53/54) Penolong Pegawai Penyelidik (Gred Q27. Q32. G14) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas. Q47/48. atau Sijil Perhutanan Pengawas Hutan drpd sekolah Latihan perhutanan kerajaan/ Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia Kelayakan akademik atau memiliki lesen memandu kelas D/ E2/ E1/ E yang sah dan lulus Peperiksaan Khas Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas Pembantu Kamera/ Pemandu (Gred N3. KP14) Syarat KPSL Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas Pengawas Hutan (Gred G11. Nama Skim Perkhidmatan Pembantu Am Pejabat (Gred N1.

S44. NP32. Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam (Gred S27. R12) Tukang K3 (Gred R9. S44. S38) Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat (Gred S27. R6) Pemandu Kenderaan (Gred R3. S52. Sijil Kemahiran atau lulus Ujian Kemahiran 113. S54) Kurator (Gred S41. S52. Sijil Kemahiran atau lulus Ujian Kemahiran 112. S32. menyelenggara kenderaan Sijil Kecekapan 114. R14) KPSL Ke Skim Perkhidmatan Lebih Tinggi Penghulu (Gred NP27. NP40) Tukang K1 (Gred R17. R24) Tukang K2 (Gred R11. R6) Pemandu Enjin (Kereta Api Bukit Bendera) Gred R9. S44. S32. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 119. S32. S44. R6) Berkebolehan menjalankan bidang kerja yang berkaitan Lesen memandu dan berkebolehan memandu. NP36. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 117. S32. S54) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 88 . S38) Penolong Kurator (Gred S27. S52. S48. S32. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 118. S52. R4) Pekerja Awam Khas (Gred R3. R12 PERKHIDMATAN SOSIAL (S) Kelayakan akademik dan berkebolehan menjalankan bidang kerja yang berkaitan 115.Bil. R6) Operator Loji (Gred R3. Pekerja Awam (Gred R1. S48. 110. S38) Penolong Pegawai Belia Dan Sukan (Gred S27. S48. S38) Penolong Pegawai Arkib (Gred S27. S54) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 116. S48. Nama Skim Perkhidmatan Tukang K1 (Gred R17. S44. R22) Syarat KPSL Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 111. S54) Pegawai Pembangunan Masyarakat (Gred S41. S54) Pegawai Arkib (Gred S41. R24) Tukang K2 (Gred R11. Pegawai Belia Dan Sukan (Gred S41. Pekerja Awam Khas (Gred R3. R24) Tukang K1 (Gred R17. S52. S38) Pegawai Hal Ehwal Islam (Gred S41. S48.

S48. S44. S22. S22. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 123. S38) Penghulu (Gred NP27. S52. S44. Pembantu Perpustakaan (Gred S17. S54) Pegawai Kesatria (Gred S41. NP36. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 125. S52. S26) KPSL Ke Skim Perkhidmatan Lebih Tinggi Pegawai Berita (Gred S41. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 127. S44. S32) Penolong Pegawai Perhubungan Perusahaan (Gred S27. S38) Penghulu (Gred NP27. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 122. S32. S38) Penolong Pegawai Kesatria (Gred S27. S32. S32. S54) Pegawai Antidadah (Gred S41. S22. S38) Pembantu Hal Ehwal Islam (Gred S17. S32. NP32. S52) Pegawai Perancang Bahasa (Gred S41. S44.Bil. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 124. S54) Pegawai Perhubungan Perusahaan (Gred S41. S48. NP32. S26) Penolong Pegawai Perpustakaan (Gred S27. S32. Pembantu Arkib (Gred S17. S38) Penghulu (Gred NP27. S26) Penolong Pegawai Arkib (Gred S27. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 129. S48. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 126. S52. S38) Penghulu (Gred NP27. Pembantu Muzium (Gred S17. S48. S32. Pegawai Penerangan (Gred S41. NP36. NP32. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 89 . S38) Penolong Pegawai Perancang Bahasa (Gred S27. S48. S52. Nama Skim Perkhidmatan Wartawan (Gred S27/28. S32. S52. S26) Penolong Kurator (Gred S27. NP32. S54) Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam (Gred S27. S48. NP36. 120. S38) Penolong Pegawai Antidadah (Gred S27. S38) Penolong Pegawai Penerangan (Gred S27. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 128. S44. S32. S44. S22. NP36. S32. S54) Syarat KPSL Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 121.

NP36. S38) Penolong Pegawai Penerangan (Gred S27. S26) Pembantu Penerangan (Gred S17. Pembantu Perhubungan Perusahaan (Gred S17. NP32. S26) Jurulatih Kawad (Gred S17. NP32. S22. Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 134. Pembantu Antidadah (Gred S17. S22. S22. S32. NP32. S22. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 133. S38) Penghulu (Gred NP27. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 135. Pembantu Belia dan Sukan (Gred S17. S32.Bil. S32. S26) Penolong Pegawai Belia Dan Sukan (Gred S27. S32. S26) Penolong Pegawai Kesatria (Gred S27. S26) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 90 . NP40) Penolong Pegawai Antidadah (Gred S27. NP32. S32. S22. S38) Penghulu (Gred NP27. S38) Penghulu (Gred NP27. NP36. NP40) Syarat KPSL Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 131. Pembantu Kesatria (Gred S17. S38) Penghulu (Gred NP27. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 132. S22. 130. Nama Skim Perkhidmatan Pembantu Pembangunan Masyarakat (Gred S17. S38) Penghulu (Gred NP27. NP36. NP32. S22. S26) KPSL Ke Skim Perkhidmatan Lebih Tinggi Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat (Gred S27. NP36. S26) Penolong Pegawai Perhubungan Perusahaan (Gred S27. NP36. S32.

C52. U36. U32. U44. U36. Nama Skim Perkhidmatan Pembantu Pemuliharaan (Gred S17. U32. U52. S32. U41/42. U48. U54) 140. U44. C54) 142. Pegawai Pemulihan Perubatan (Gred U41. U36. U52. NP36. U38. U54) Kelayakan akademik Pegawai Sains (Gred C41. U54) Kelayakan akademik 141. U48. C44. Juru X-Ray (Gred U29. U54) Penolong Pegawai Perubatan (Gred U29. U52. NP32. NP40) Syarat KPSL Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 137. N32. C48. C48. S22. S38) Penolong Pegawai Perpustakaan (Gred S27. U32. U54) Kelayakan akademik Pengajar (Gred U41. U48. U48. Pengajar (Gred U41. U54) Kelayakan akademik 139. UD) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 138. C54) 91 . NP40) PERKHIDMATAN PERUBATAN (U. 136. U52. U52. U41/42. S32. U40) Pengajar (Gred U41. N36) Penghulu (Gred NP27. C52. S26) KPSL Ke Skim Perkhidmatan Lebih Tinggi Penolong Pegawai Arkib (Gred S27. NP36. U54) Pengajar (Gred U41. U52. U40) Pengajar (Gred U41. S38) Penolong Pegawai Penerbitan (Gred N27. U52. U38. U48. U48. U44. Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran/ Pegawai Kesihatan Persekitaran (Gred U29. Pembantu Wartawan (Gred S17) Penghulu (Gred NP27. U44. U48. U32. U36. U54) Kelayakan akademik Pegawai Sains (Gred C41. U44. U44. U36. U54) Jurupulih Perubatan (Gred U29. NP32. U41/42.Bil. Juruteknologi Makmal Perubatan (Gred U29. U48. U52. U44. U32. C44. U52. U44. U48. U44.

NP36. U24. U36. U36. U36) Penghulu (Gred NP27. U26) Jururawat (Gred U29. U40) Kelayakan akademik Kelayakan akademik 148. U48. C44. U48. U32. Pembantu Kesihatan Awam (Gred U17. C54) Kelayakan akademik 146. NP40) Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas 92 . U40) Pegawai Farmasi (Gred U41. U48. U54) Juruteknologi Pergigian (Gred U29. Jururawat Pergigian (Gred U29. U52. U36. U40) Pengajar (Gred U41. U32. U32. U48. U44. NP40) 149. NP32. U44. U24) Jururawat Pergigian (Gred U29. U54) Kelayakan akademik Pegawai Sains (Gred C41. C54) 145. Jururawat Masyarakat (Gred U19. U44. U32. U36. NP36. U38. U48. U44. U32. U44. U22. U22. U54) 147. U38. U54) Pegawai Sains (Gred C41. Nama Skim Perkhidmatan Jururawat (Gred U29. U40) KPSL Ke Skim Perkhidmatan Lebih Tinggi Pengajar (Gred U41. C52. U32. U38.Bil. U52. U52. U52. U52. U32. Pengajar (Gred U41. C48. U38. U41/42. U48. 143. U48. U54) Kelayakan akademik Pengajar (Gred U41. U44. U44. Penolong Pegawai Farmasi (Gred U29. U24) Kelayakan akademik Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas Juruteknologi Pergigian (Gred U29. C52. U36. U52. U32. C48. C44. U52. U36. U54) Syarat KPSL Kelayakan akademik 144. U54) Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran (Gred U29. Pembantu Pembedahan Pergigian (Gred U17. U36. U41/42. NP32. U38. U40) Penghulu (Gred NP27.

Bil. 150.

Nama Skim Perkhidmatan Atendan Kesihatan (Gred U3, U12, U14)

KPSL Ke Skim Perkhidmatan Lebih Tinggi Jururawat Masyarakat (Gred U19, U24, U26)

Syarat KPSL

Kelayakan akademik

Pembantu Pembedahan Pergigian (Gred U17, U22, U24) Pembantu Kesihatan Awam (Gred U17, U22, U24) PERKHIDMATAN KEWANGAN (W) 151. Penolong Juruaudit (Gred W27, W32, W36) Penolong Akauntan (Gred W27, W32, W36) Juruaudit (Gred W41, W44, W48, W52, W54) Akauntan (Gred W41, W44, W48, W52, W54) Pegawai Kewangan (Gred W41, W44, W48, W52, W54) 153. Penolong Pegawai Penilaian (Gred W27, W32, W36) Pegawai Penilaian (Gred W41, W44, W48, W52, W54)
Kelayakan akademik atau Ahli Badan Ikthisas; atau lulus Peperiksaan Khas Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas

152.

Kelayakan akademik atau Ahli Badan Ikthisas

Kelayakan akademik atau Ahli Badan Ikthisas atau lulus Peperiksaan Khas

Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Ikhtisas Bhgn. I dan II anjuran Lembaga Penilai dan Penaksir Malaysia

154.

Penolong Pegawai Penaksir (Gred W27, W32, W36) Penolong Penguasa Kastam (Gred W27, W32, W36) Pembantu Akauntan (Gred W17, W22, W26)

Pegawai Penaksir (Gred W41, W44, W48, W52, W54) Penguasa Kastam (Gred W41, W44, W48, W52, W54) Penolong Akauntan (Gred W27, W32, W36) Penghulu (Gred NP27, NP32, NP36, NP40)

Kelayakan akademik atau Ahli Badan Ikthisas atau lulus Peperiksaan Khas

155.

Kelayakan akademik atau Ahli Badan Ikthisas atau lulus Peperiksaan Khas

156.

Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas

157.

Pembantu Penilaian (Gred W17, W22, W26)

Penolong Pegawai Penilaian (Gred W27, W32, W36) Penghulu (Gred NP27, NP32, NP36, NP40)

Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas

93

Bil. 158.

Nama Skim Perkhidmatan Pembantu Juruaudit (Gred W17, W22, W26)

KPSL Ke Skim Perkhidmatan Lebih Tinggi Penolong Juruaudit (Gred W27, W32, W36) Penghulu (Gred NP27, NP32, NP36, NP40)

Syarat KPSL

Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas

159.

Pembantu Penaksir (Gred W17, W22, W26)

Penolong Pegawai Penaksir (Gred W27, W32, W36) Penghulu (Gred NP27, NP32, NP36, NP40)

Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas

160.

Pembantu Penguasa Kastam (Gred W17, W22, W26)

Penolong Penguasa Kastam (Gred W27, W32, W36) Penghulu (Gred NP27, NP32, NP36, NP40)

Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas

161.

Pembantu Tadbir (Kewangan) (Gred W17, W22, W26)

Penolong Akauntan (Gred W27, W32, W36) Penolong Pegawai Tadbir (Gred N27, N32, N36) Penghulu (Gred NP27, NP32, NP36, NP40)
Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas

PERKHIDMATAN PENGUATKUASAAN MARITIM (X) 162. Pegawai Lain-lain Pangkat Penguatkuasaan Maritim (Gred X1, X2, X4, X6, X8, X10, X12) Pegawai Penguatkuasaan Maritim (Gred X13, X16, X17/X18, X20, X22, X24, X26)
Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas

PERKHIDMATAN POLIS (Y) 163. Pegawai Rendah Polis dan Konstabel (Gred YA1, YA2, YA4, YA5/6, YA8, YA10) Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Sokongan (Gred YT1, YT2, YT4, YT6, YT8, YT10) Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Orang Asli (Gred YP1, YP2, YP4, YP6, YP8, YP10) Pegawai Kanan Polis (Gred YA13, YA16, YA18, YA20, YA22, YA24)
Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas

164.

165.

Pegawai Rendah Polis dan Konstabel (Gred YA1, YA2, YA4, YA5/6, YA8, YA10)

Kelayakan akademik atau lulus Peperiksaan Khas

94

Syarat KPSL Istimewa Skim Perkhidmatan Jumud Kesan Dari Pelaksanaan Struktur Baru Perkhidmatan Teknikal Dan Struktur Baru Perkhidmatan Pentadbiran Ke Perkhidmatan Yang Lebih Tinggi Di Bawah SSM Bil. 1. Klasifikasi Perkhidmatan Kejuruteraan (J) Syarat Pertimbangan KPSL 1.1 Syarat KPSL Juruteknik Rendah ke jawatan Juruteknik Gred J17: (a) telah disahkan dalam perkhidmatan Juruteknik Rendah; (b) memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau mereka yang tidak memiliki SPM hendaklah berkhidmat selama tidak kurang dari 6 tahun dalam perkhidmatan Juruteknik Rendah;dan (c) telah berjaya dalam temuduga memasuki perkhidmatan Juruteknik. 1.2 Syarat KPSL Juruteknik Ukur Rendah ke jawatan Juruteknik Ukur Gred J17: (a) disahkan dalam perkhidmatan Juruteknik Ukur Rendah; (b) memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau mereka yang tidak memiliki SPM hendaklah berkhidmat selama tidak kurang dari 6 tahun dalam perkhidmatan Juruteknik Ukur Rendah;dan (c) berjaya dalam temuduga memasuki perkhidmatan Juruteknik. 2. Pentadbiran dan Sokongan (N, NT) 2.1 Syarat KPSL Pegawai Kerani Rendah ke jawatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17: (a) telah disahkan dalam perkhidmatan Pegawai Kerani Rendah; (b) memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau mereka yang tidak memiliki SPM hendaklah berkhidmat selama tidak kurang dari 6 tahun dalam perkhidmatan Pegawai Kerani Rendah;dan (c) berjaya dalam temuduga untuk memasuki perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi).
Catatan: Peluang peningkatan bagi perkhidmatan-perkhidmatan di atas menerusi KPSL secara istimewa sebanyak 3 kali yang diperuntuk di bawah pelaksanaan Struktur Baru Perkhidmatan Teknikal dan Struktur Baru Perkhidmatan Pentadbiran masih diteruskan setakat peluang yang masih ada. Jika peluang sebanyak 3 kali itu telah diguna sedangkan anggota masih tidak berjaya untuk dilantik ke jawatan yang lebih tinggi, pertimbangan KPSL hendaklah mengikut syarat-syarat yang ditetapkan bagi skim-skim perkhidmatan berkenaan. Sumber : Lampiran B13, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002 95

U40). dan (c) 2. 3.Syarat KPSL Dalam Skim Perkhidmatan Jumud Tertentu Ke Perkhidmatan Yang Lebih Tinggi Di Bawah SSM Bil. U40). B21/22. J44.1 Syarat KPSL Penolong Jurutera ke jawatan Jurutera J41:(a) (b) dan (c) telah disahkan dalam perkhidmatan. J52. B27/28. B31/32. berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan. berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan. 3. Perubatan dan Kesihatan (U. U38. U36. mempunyai kelayakan di para 1(c) skim perkhidmatan Pembantu Perubatan (Gred U29. mempunyai kelayakan di para 1(C) dan 1(C)(I)(a) dan 1(C)(ii)(a) skim perkhidmatan Penerbit Rancangan (Gred B17. U38. U32.1 Syarat KPSL Pembantu Rendah Penerbitan Rancangan ke jawatan Penerbit Rancangan Gred B17:(a) (b) telah disahkan dalam perkhidmatan. berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan. U36. B25/26. dan (c) 96 . UD) 3. 1. B41/42. Kejuruteraan (J) 2. mempunyai kelayakan di para 1(c) skim perkhidmatan Juruteknologi Makmal Perubatan (Gred U29. mempunyai kelayakan yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan Jurutera (Gred J41. Klasifikasi Perkhidmatan Bakat dan Seni (B) Syarat Pertimbangan KPSL 1.1 Syarat KPSL Pembantu Hospital Rendah ke jawatan Pembantu Perubatan Gred U29:(a) (b) dan (c) telah disahkan dalam perkhidmatan. B43/44. J48. berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan. B47/48). J54). B37/38.2 Syarat KPSL Pembantu Teknologi Makmal Perubatan ke jawatan Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U29:(a) (b) telah disahkan dalam perkhidmatan. U32.

(i) mempunyai kelayakan di para 1(c) skim perkhidmatan Jururawat Desa (Gred U17. Kewangan (W) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan. Klasifikasi Perkhidmatan Syarat Pertimbangan KPSL 3. berkhidmat tidak kurang dari perkhidmatan Pemeriksa Cukai.3 Syarat KPSL Bidan ke jawatan Jururawat Desa Gred U17:(a) (b) telah disahkan dalam perkhidmatan. dan (c) 4.U22). 4.1 Syarat KPSL Pemeriksa Cukai ke jawatan Pegawai Penaksir Gred W41:(a) (b) dan (c) telah disahkan dalam perkhidmatan. serta (ii) mempunyai Sijil Perbidanan yang diiktiraf kerajaan. 5 tahun dalam berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.Bil. Sumber : Lampiran B14. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002 97 .

2.1 Syarat KPSL Istimewa (a) (i) memiliki SPM atau setaraf. N11) Peningkatan Ke Skim Perkhidmatan Lebih Tinggi Pembantu Ehwal Ekonomi (Gred E17) Pembantu Taman Ladang (Gred G17) Merinyu Taliair (Gred J17) Pegawai Imigresen (Gred KP17) Pembantu Pendaftaran (Gred KP17) Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) (Gred N17) Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) (Gred N17) 98 . 1. (b) telah disahkan dalam perkhidmatan sekarang. dan (d) berjaya dalam urusan temu duga yang dikendalikan oleh Pihak Berkuasa Melantik yang berkenaan. 3. 1. Skim Perkhidmatan Jumud Pembantu Pemasaran Rendah (Gred E9) Pembantu Rendah Taman Sabah (Gred G10) Pengawas Taliair (Gred J9. 5.2 Senarai Skim Perkhidmatan Bil 1. atau (ii) jika memiliki kelayakan lebih rendah dari SPM atau setaraf hendaklah berkhidmat sekurang-kurangnya 6 tahun dalam perkhidmatan sekarang dan lulus peperiksaan khas atau peperiksaan perkhidmatan dalam skim perkhidmatan lebih tinggi yang berkaitan. Peluang temu duga diberi sebanyak 3 kali dan sekiranya masih gagal. (c) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan. 4. 7. pertimbangan untuk ke perkhidmatan lebih tinggi hendaklah mengikut syarat KPSL biasa iaitu tertakluk kepada kekosongan jawatan. 6. J8) Pegawai Imigresen Rendah (Gred KP10) Pembantu Pendaftaran Rendah (Gred KP10) Pembantu Trafik Rendah (Gred N11) Atendan Letak Kereta (Gred N13. Syarat Pertimbangan KPSL Istimewa SYARAT KPSL ISTIMEWA KE PERKHIDMATAN LEBIH TINGGI YANG MENSYARATKAN KELAYAKAN MASUK MINIMA SPM TANPA LAIN-LAIN SYARAT TAMBAHAN 1.Syarat KPSL Istimewa Bagi Skim-Skim Perkhidmatan Jumud Yang Ada Perbekalan KPSL Bil.

Syarat Pertimbangan KPSL Istimewa Skim Perkhidmatan Jumud Juruteknik Percetakan Rendah (Gred N11. S8) (Gred S17) 2. (c) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan. 15.Bil. 13 (76) bertarikh 2 Jun 2009 99 . N10) Penyelia Asrama Rendah (Gred N11) Penyemak Perpustakaan (Gred S9. 11. * Surat Edaran JPA: JPA(S)(BPO)324/1/7-20 Klt. N10) Pemeriksa Filem Rendah (Gred N11. 10. N10) Pembantu Percetakan Rendah (Gred N11. S8) Pembantu Muzium Rendah (Gred S9) Peningkatan Ke Skim Perkhidmatan Lebih Tinggi Pembantu Penerbitan (Gred N17) Pembantu Penerbitan (Gred N17) Pembantu Penerbitan (Gred N17) Penyelia Asrama (Gred N17) Pembantu Perpustakaan (Gred S17) Pembantu Muzium (Gred S17) Pembantu Ekonomi Rumahtangga Pembantu Pembangunan Masyarakat Rendah (Gred S9. 12. dan (d) berjaya dalam urusan temu duga yang dikendalikan oleh Pihak Berkuasa Melantik yang berkenaan. atau KE (ii) jika memiliki kelayakan lebih rendah dari SPM atau setaraf hendaklah berkhidmat sekurang-kurangnya 6 tahun dalam perkhidmatan sekarang dan hadir dengan jayanya kursus peralihan yang ditetapkan oleh ketua perkhidmatan. 13. S8) (Gred S17) Pembantu Luar Hal Ehwal Orang Pembantu Pembangunan Masyarakat Asli (Gred S9. 9. pertimbangan untuk ke perkhidmatan lebih tinggi hendaklah mengikut syarat KPSL biasa iaitu tertakluk kepada kekosongan jawatan.1 Syarat KPSL Istimewa (a) (i) memiliki SPM atau setaraf. Bil 8. Peluang temu duga diberi sebanyak 3 kali dan sekiranya masih gagal. 14. * (b) telah disahkan dalam perkhidmatan sekarang. SYARAT KPSL ISTIMEWA UNTUK PENYELENGGARA STOR RENDAH PERKHIDMATAN PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N17 2.

1 Syarat KPSL Istimewa (a) (b) (c) (d) (e) (f) memiliki SPM/SPVM atau setaraf. III 4. telah disahkan dalam perkhidmatan. Peluang temu duga diberi sebanyak 3 kali dan sekiranya masih gagal. pertimbangan untuk ke perkhidmatan Pengajar Gred J17 hendaklah mengikut syarat KPSL biasa iaitu tertakluk kepada kekosongan jawatan. SYARAT KPSL ISTIMEWA UNTUK PENGAJAR KETUKANGAN GRED KE PERKHIDMATAN PEMBANTU PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL GRED 29 4. (b) (c) (d) telah disahkan dalam perkhidmatan. berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan. dan berjaya dalam urusan temu duga yang dikendalikan oleh Pihak Berkuasa Melantik yang berkenaan. 100 . lulus peperiksaan khas atau menamatkan dengan jayanya Kursus Komputer di INTAN yang setaraf dengan peperiksaan khas. pertimbangan untuk ke perkhidmatan Penolong Pegawai Sistem Maklumat hendaklah mengikut syarat KPSL biasa iaitu tertakluk kepada kekosongan jawatan. Peluang temu duga diberi sebanyak 3 kali dan sekiranya masih gagal. berkhidmat dalam perkhidmatan sekarang tidak kurang dari 9 tahun. atau (ii) jika memiliki kelayakan lebih rendah dari SPM hendaklah berkhidmat tidak kurang dari 6 tahun dalam perkhidmatan sekarang serta memiliki Sijil Kemahiran Malaysia Peringkat Pertengahan/Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 atau lulus Peperiksaan Kemahiran Jabatan yang diiktiraf kerajaan bagi ketukangan yang tiada piawaian atau lulus peperiksaan khas atau peperiksaan perkhidmatan dalam skim perkhidmatan Pembantu Pegawai Latihan Vokasional Gred J17.1 Syarat KPSL Istimewa (a) (i) memiliki SPM atau setaraf serta memiliki Sijil Kemahiran Malaysia Peringkat Pertengahan/Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang pertukangan yang berkenaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.Bil. Syarat Pertimbangan KPSL Istimewa SYARAT KPSL ISTIMEWA UNTUK OPERATOR KOMPUTER KE PERKHIDMATAN PENOLONG PEGAWAI SISTEM MAKLUMAT GRED F29 3. berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan. 3. dan berjaya dalam urusan temu duga yang dikendalikan oleh Pihak Berkuasa Melantik yang berkenaan.

Bil. pertimbangan untuk ke perkhidmatan Pembantu Perangkaan hendaklah mengikut syarat KPSL biasa iaitu tertakluk kepada kekosongan jawatan. atau (ii) jika tidak memiliki kelayakan di a(i) di atas. (c) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan. (c) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan. pertimbangan untuk ke perkhidmatan Pembantu Penguatkuasa hendaklah mengikut syarat KPSL biasa iaitu tertakluk kepada kekosongan jawatan RENDAH 6. Peluang temu duga diberi sebanyak 3 kali dan sekiranya masih gagal. Syarat Pertimbangan KPSL Istimewa SYARAT KPSL ISTIMEWA UNTUK PEMBANTU PENGUATKUASA KE PERKHIDMATAN PEMBANTU PENGUATKUASA GRED N17 5. dan (d) berjaya dalam urusan temu duga yang dikendalikan oleh Pihak Berkuasa Melantik yang berkenaan. 5. hendaklah telah berkhidmat sekurang-kurangnya 6 tahun dalam perkhidmatan sekarang serta lulus peperiksaan khas atau peperiksaan perkhidmatan dalam skim perkhidmatan Pembantu Penguatkuasa. Peluang temu duga diberi sebanyak 3 kali dan sekiranya masih gagal. atau (ii) jika memiliki kelayakan lebih rendah dari SPM atau setaraf hendaklah berkhidmat sekurang-kurangnya 6 tahun dalam perkhidmatan sekarang serta lulus peperiksaan khas atau peperiksaan perkhidmatan dalam skim perkhidmatan Pembantu Perangkaan. (b) telah disahkan dalam perkhidmatan. (b) telah disahkan dalam perkhidmatan.1 Syarat KPSL Istimewa RENDAH (a) (i) memiliki SPM atau setaraf serta lulus matematik di peringkat peperiksaan tersebut. 101 .1 Syarat KPSL Istimewa (a) (i) memiliki SPM atau setaraf atau bekas anggota Polis/Tentera berpangkat Koperal ke atas. SYARAT KPSL ISTIMEWA UNTUK PEMBANTU PERANGKAAN KE PERKHIDMATAN PEMBANTU PERANGKAAN GRED N17 6. dan (d) berjaya dalam urusan temu duga yang dikendalikan oleh Pihak Berkuasa Melantik yang berkenaan.

PEMBANTU KAJICUACA RENDAH. 7. (c) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.Bil. pertimbangan untuk ke perkhidmatan lebih tinggi hendaklah mengikut syarat KPSL biasa iaitu tertakluk kepada kekosongan jawatan. pertimbangan untuk ke perkhidmatan Pembantu Kajibumi hendaklah mengikut syarat KPSL biasa iaitu tertakluk kepada kekosongan jawatan.1 Syarat KPSL Istimewa (a) (i) memiliki SPM atau setaraf serta lulus matapelajaran matematik atau fizik atau kimia atau sains paduan atau sains am atau geografi di peringkat peperiksaan tersebut. SYARAT KPSL ISTIMEWA UNTUK PEMBANTU MAKMAL RENDAH. (b) telah disahkan dalam perkhidmatan. berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan. 102 . 8. (d) berjaya dalam urusan temu duga yang dikendalikan oleh Pihak Berkuasa Melantik yang berkenaan. Syarat Pertimbangan KPSL Istimewa SYARAT KPSL ISTIMEWA UNTUK PEMBANTU KE PERKHIDMATAN PEMBANTU KAJIBUMI GRED C17 7. dan berjaya dalam urusan temu duga yang dikendalikan oleh Pihak Berkuasa Melantik yang berkenaan. (b) (c) (d) KAJIBUMI RENDAH telah disahkan dalam perkhidmatan. (ii) jika memiliki kelayakan lebih rendah dari SPM atau setaraf hendaklah berkhidmat sekurang-kurangnya 6 tahun dalam perkhidmatan sekarang serta lulus peperiksaan khas atau peperiksaan perkhidmatan dalam skim perkhidmatan Pembantu Kajibumi.1 Syarat KPSL Istimewa (a) (i) memiliki SPM atau setaraf serta lulus matapelajaran matematik atau salah satu daripada matapelajaran sains di peringkat peperiksaan tersebut. (ii) jika memiliki kelayakan lebih rendah dari SPM atau setaraf. Peluang temu duga diberi sebanyak 3 kali dan sekiranya gagal. Peluang temu duga diberi sebanyak 3 kali dan sekiranya masih gagal. PEMBANTU MAKMAL FILEM RENDAH 8. hendaklah berkhidmat sekurang-kurangnya 6 tahun dalam perkhidmatan sekarang serta lulus peperiksaan khas atau peperiksaan perkhidmatan lebih tinggi yang berkaitan.

hiburan. (b) telah disahkan dalam perkhidmatan. dan (e) berjaya dalam urusan temu duga yang dikendalikan oleh Pihak Berkuasa Melantik yang berkenaan. drama. (d) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan. dan (d) berjaya dalam urusan temu duga yang dikendalikan oleh Pihak Berkuasa Melantik yang berkenaan. kebolehan dan daya kreativiti dan mempunyai pengalaman yang telah terbukti dan diakui mutunya dalam bidang perfileman dan/atau penerbitan rancangan radio atau televisyen termasuk pementasan. atau memiliki SPM. pertimbangan untuk ke perkhidmatan Penerbit Rancangan Gred B17 hendaklah mengikut syarat KPSL biasa iaitu tertakluk kepada kekosongan jawatan. teater. kebolehan dan daya kreativiti. 9.Bil. (c) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.1 Syarat KPSL Istimewa (a) (i) (ii) memiliki kelayakan seperti yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan Penyelia Jurupakaian. pertimbangan untuk ke perkhidmatan Penyelia Jurupakaian hendaklah mengikut syarat KPSL biasa iaitu tertakluk kepada kekosongan jawatan. Peluang temu duga diberi sebanyak 3 kali dan sekiranya masih gagal. (ii) (b) (c) lulus ujian khas bagi menentukan kesesuaian mutu dan tahap bakat. Syarat Pertimbangan KPSL Istimewa SYARAT KPSL ISTIMEWA UNTUK PEMBANTU RENDAH PENERBITAN RANCANGAN KE PERKHIDMATAN PENERBIT RANCANGAN (GRED B17) 9.1 Syarat KPSL Istimewa (a) (i) mempunyai bakat. Peluang temu duga diberi sebanyak 3 kali dan sekiranya masih gagal. ehwal semasa dan lain-lain yang berkaitan. SYARAT KPSL ISTIMEWA UNTUK JURUPAKAIAN MENINGKAT KE PERKHIDMATAN PENYELIA JURUPAKAIAN GRED N17 10. atau lulus peperiksaan khas atau peperiksaan perkhidmatan dalam skim perkhidmatan Penyelia Jurupakaian. telah disahkan dalam perkhidmatan. 103 . 10.

Bil. 11.

Syarat Pertimbangan KPSL Istimewa SYARAT KPSL ISTIMEWA UNTUK JURULATIH KE PERKHIDMATAN JURULATIH KAWAD GRED S17 11.1 Syarat KPSL Istimewa (a) (i) (ii) memiliki SPM/SPVM atau setaraf atau bekas anggota Polis/Tentera yang berpangkat Koperal dan ke atas; atau jika tidak memiliki kelayakan seperti di (a)(i) di atas hendaklah telah berkhidmat sekurang-kurangnya 6 tahun dalam perkhidmatan sekarang serta lulus peperiksaan khas atau peperiksaan perkhidmatan dalam skim perkhidmatan Jurulatih Kawad; KAWAD RENDAH

(b) telah disahkan dalam perkhidmatan; (c) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan; dan (d) berjaya dalam urusan temu duga yang dikendalikan oleh Pihak Berkuasa Melantik yang berkenaan. Peluang temu duga diberi sebanyak 3 kali dan sekiranya masih gagal, pertimbangan untuk ke perkhidmatan Jurulatih Kawad hendaklah mengikut syarat KPSL biasa iaitu tertakluk kepada kekosongan jawatan. 12. SYARAT KPSL ISTIMEWA UNTUK PELUKIS PELAN RENDAH KE PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN GRED J17 12.1 Syarat KPSL Istimewa (a) (i) (ii) (iii) memiliki SPVM dalam bidang berkaitan dan setaraf; atau memiliki SPM serta mendapat kepujian dalam matapelajaran seni lukis atau lukisan geometri di peringkat peperiksaan tersebut; atau jika tidak memiliki kelayakan seperti di (a)(i) atau (a)(ii) di atas hendaklah telah berkhidmat sekurang-kurangnya 6 tahun dalam perkhidmatan sekarang serta lulus peperiksaan khas atau peperiksaan perkhidmatan dalam skim perkhidmatan Pelukis Pelan;

(b) (c) (d)

telah disahkan dalam perkhidmatan; berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan; dan berjaya dalam urusan temu duga yang dikendalikan oleh Pihak Berkuasa Melantik yang berkenaan. Peluang temu duga diberi sebanyak 3 kali dan sekiranya masih gagal, pertimbangan untuk ke perkhidmatan Pelukis Pelan hendaklah mengikut syarat KPSL biasa iaitu tertakluk kepada kekosongan jawatan.

104

Bil. 13.

Syarat Pertimbangan KPSL Istimewa SYARAT KPSL ISTIMEWA UNTUK JURUTEKNIK RENDAH PROSTETIK/ORTOTIK KE PERKHIDMATAN JURUTEKNIK PERUBATAN GRED U19 13.1 Syarat KPSL Istimewa (a) (i) (ii) (iii) memiliki SPVM; atau memiliki SPM serta lulus matapelajaran matematik atau salah satu matapelajaran sains; atau jika tidak memiliki kelayakan seperti di (a)(i) atau (a)(ii) di atas hendaklah telah berkhidmat sekurang-kurangnya 6 tahun dalam perkhidmatan sekarang serta lulus peperiksaan khas atau peperiksaan perkhidmatan dalam skim perkhidmatan Juruteknik Perubatan;

(b) telah disahkan dalam perkhidmatan; (c) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan; dan (d) berjaya dalam urusan temu duga yang dikendalikan oleh Pihak Berkuasa Melantik yang berkenaan. Peluang temu duga diberi sebanyak 3 kali dan sekiranya masih gagal, pertimbangan untuk ke perkhidmatan Juruteknik Perubatan hendaklah mengikut syarat KPSL biasa iaitu tertakluk kepada kekosongan jawatan. 14. SYARAT KPSL ISTIMEWA UNTUK JURUTEKNIK KE PERKHIDMATAN PEMBANTU PERTANIAN GRED G17 14.1 Syarat KPSL Istimewa (a) (i) (ii) (iii) memiliki SPM atau SPVM dalam bidang yang berkaitan; atau Sijil Institut Pertanian; atau jika memiliki kelayakan lebih rendah dari (a)(i) atau (a)(ii) di atas hendaklah telah berkhidmat sekurang-kurangnya 6 tahun dalam perkhidmatan sekarang serta lulus peperiksaan khas atau peperiksaan perkhidmatan dalam skim perkhidmatan Pembantu Pertanian; PERTANIAN RENDAH

(b) telah disahkan dalam perkhidmatan; (c) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan; dan (d) berjaya dalam urusan temu duga yang dikendalikan oleh Pihak Berkuasa Melantik yang berkenaan. Peluang temu duga diberi sebanyak 3 kali dan sekiranya masih gagal, pertimbangan untuk ke perkhidmatan Pembantu Pertanian hendaklah mengikut syarat KPSL biasa iaitu tertakluk kepada kekosongan jawatan.

105

Bil. 15.

Syarat Pertimbangan KPSL Istimewa SYARAT KPSL ISTIMEWA UNTUK PEMBANTU KE PERKHIDMATAN PEMBANTU PENYELIDIK GRED Q17 15.1 Syarat KPSL Istimewa (a) (i) (ii) memiliki SPM atau Sijil Politeknik Kementerian Pendidikan atau Sijil Institut Pertanian Malaysia (SIP); atau jika memiliki kelayakan lebih rendah SPM hendaklah telah berkhidmat sekurang-kurangnya 6 tahun dalam perkhidmatan sekarang serta lulus peperiksaan khas atau peperiksaan perkhidmatan dalam skim perkhidmatan Pembantu Penyelidik; PENYELIDIK RENDAH

(b) telah disahkan dalam perkhidmatan; (c) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan; dan (d) berjaya dalam urusan temu duga yang dikendalikan oleh Pihak Berkuasa Melantik yang berkenaan. Peluang temu duga diberi sebanyak 3 kali dan sekiranya masih gagal, pertimbangan untuk ke perkhidmatan lebih tinggi hendaklah mengikut syarat KPSL biasa iaitu tertakluk kepada kekosongan jawatan. 16. SYARAT KPSL ISTIMEWA UNTUK PEGAWAI PERPUSTAKAAN KE PERKHIDMATAN PUSTAKAWAN GRED S41 16.1 Syarat KPSL Istimewa (a) (i) memiliki Ijazah Sarjana Muda Kepujian dari universiti-universiti tempatan atau setaraf serta Diploma Lanjutan Sains Perpustakaan dari ITM atau kelayakan dalam bidang berkaitan yang diiktiraf setaraf; atau telah berkhidmat sekurang-kurangnya 3 tahun dalam perkhidmatan Pegawai Perpustakaan.

(ii)

(b) telah disahkan dalam perkhidmatan; (c) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan; dan (d) berjaya dalam urusan temu duga yang dikendalikan oleh Pihak Berkuasa Melantik yang berkenaan. Peluang temu duga diberi sebanyak 3 kali dan sekiranya masih gagal, pertimbangan untuk ke perkhidmatan Pustakawan hendaklah mengikut syarat KPSL biasa iaitu tertakluk kepada kekosongan jawatan.

106

Peluang temu duga diberi sebanyak 3 kali dan sekiranya masih gagal. Syarat Pertimbangan KPSL Istimewa SYARAT KPSL ISTIMEWA UNTUK PEGAWAI PERANGKAAN (KHAS UNTUK PENYANDANG) KE PERKHIDMATAN PERANGKAWAN 17. 17.Bil. atau jika memiliki kelayakan lebih rendah dari SPM/SPVM hendaklah berkhidmat sekurang-kurangnya 6 tahun dalam perkhidmatan sekarang serta lulus Peperiksaan Khas atau Peperiksaan Perkhidmatan dalam skim perkhidmatan Pembantu Penguasa Kastam. pertimbangan untuk ke perkhidmatan Perangkawan hendaklah mengikut syarat KPSL biasa iaitu tertakluk kepada kekosongan jawatan. Catatan: Surat JPA(S)256/21 Klt. London. (b) telah disahkan dalam perkhidmatan.1 Syarat KPSL Istimewa (a) (i) (ii) Memiliki Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang yang berkaitan atau setaraf atau Associateship Institute of Statisticians. TINGKATAN II (b) telah disahkan dalam perkhidmatan. pertimbangan untuk ke perkhidmatan Pembantu Penguasa Kastam hendaklah mengikut syarat KPSL biasa iaitu tertakluk kepada kekosongan jawatan.3 Peny. 18. Sumber : Lampiran B16. SYARAT KPSL ISTIMEWA UNTUK PEGAWAI KASTAM KE PERKHIDMATAN PEMBANTU PENGUASA KASTAM 18. (c) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan. (c) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.1 Syarat KPSL Istimewa (a) (i) (ii) memiliki SPM/SPVM atau setaraf serta kepujian matapelajaran matematik di peringkat peperiksaan tersebut. atau telah berkhidmat sekurang-kurangnya 3 tahun dalam perkhidmatan Pegawai Perangkaan (KUP). Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002 * : Surat edaran JPA(S)(BPO)324/1/7-20 Klt.(37) bertarikh 16 Mei 1994 adalah berkaitan. 13(76) bertarikh 2 Jun 2009 107 . dan (d) berjaya dalam urusan temu duga yang dikendalikan oleh Pihak Berkuasa Melantik yang berkenaan. dan (d) berjaya dalam urusan temu duga yang dikendalikan oleh Pihak Berkuasa Melantik yang berkenaan. Peluang temu duga diberi sebanyak 3 kali dan sekiranya masih gagal.

F48. J54 Kumpulan P&P P&P P&P Sokongan Sokongan Sokongan Sokongan Sokongan Sokongan Sokongan Sokongan Bersepadu Catatan: * Kecuali bagi Pegawai Psikologi di Kementerian Kesihatan ** Kecuali bagi Penolong Pegawai Tadbir di Kementerian Pertahanan *** Kecuali bagi Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) di Kementerian Kesihatan. N26 W17. J21/22. N36 S27. W22. J41/42. S52. 1. 12. N32. Skim Perkhidmatan Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Tadbir dan Diplomatik Pegawai Psikologi * Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Penolong Pegawai Tadbir ** Penolong Pegawai Psikologi Juruteknik Komputer Pembantu Tadbir (Perkeranian/ Operasi) *** Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) Pegawai Khidmat Pelanggan Pembantu Tadbir (Kewangan) Pegawai Latihan Vokasional/ Penolong Pegawai Latihan Vokasional/ Pembantu Penolong Pegawai Latihan Vokasional Gred F41. F32. 6. FT22. N22. N14 dijumudkan berkuat kuasa mulai 2 Julai 2009 mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2009. N26 N17. J47/48. F52. J37/38. M48. S38 FT17. 2. N22. M44. 7. J29/30.Senarai Skim Perkhidmatan Di Bawah Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Perkhidmatan Gunasama) PERKHIDMATAN Bil. S32. FT26 N17. 11. 8. W26 J17. N22. J51/52. Sumber: Muka Surat 4. 9. 10. M54 S41. N26 N17. M52. 4. S44. Kementerian Pelajaran dan Polis Diraja Malaysia Skim Perkhidmatan Pembantu Tadbir Rendah Gred N11. F44. F54 M41. F36 N27. S48. S54 F27. Lampiran Kepada Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 12 Tahun 2008 108 . Kementerian Pertahanan. 3. 5. J43/44. J35/36.

12/2003 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3. 1 Januari 2003 109 . Skim Perkhidmatan Pegawai Pemulihan Perubatan. Penambahbaikan Sistem Saraan Penggubalan Skim Perkhidmatan TAHUN 2003 1 November 2002 1 Januari 2003 4. 1 Januari 2004 7. 5/2002 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 13/2003 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia Bagi Anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan. Skim Perkhidmatan Pemandu Lokomotif Sabah. 11/2003 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Januari 2004 3. Skim Perkhidmatan Pengurusan Murid. 8/2003 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 14/2002 1 November 2002 1 November 2002 2. 9/2003 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia Bagi Perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia Pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia Bagi Pasukan Polis Diraja Malaysia. 14/2003 1 Januari 2004 5. Penambahbaikan Sistem Saraan Penambahbaikan Sistem Saraan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Januari 2004 6. Jururawat 1 Januari 2004 4. Pindaan Skim Perkhidmatan Pemandu Lokomotif Sabah.Senarai Perubahan Skim Perkhidmatan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia (SSM) (1 November 2002 Hingga 1 Januari 2010) PEKELILING/ SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN TARIKH KUAT KUASA BIL SKIM PERKHIDMATAN KATEGORI TAHUN 2002 1. Pindaan Skim Perkhidmatan Pegawai Kanan Polis dan Pegawai Rendah Polis dan Konstabel. 1. Pembantu Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penggubalan Skim Perkhidmatan Urusan Tukar Lantik Pekeliling Perkhidmatan Bil. Skim Perkhidmatan Masyarakat. Pindaan Skim Perkhidmatan Atendan Kesihatan. Penggubalan Skim Perkhidmatan Penggubalan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10/2003 1 Januari 2004 2. 4/2002 Surat JPA(S)256/21/172(3) bertarikh 20 Ogos 2002 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Urusan Pertukaran Pelantikan Anggota ke Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Syariah dan Pembantu Syariah di Bawah Bidang Perundangan dan Kehakiman Syariah.

S22. 1 Januari 2004 1. 1 Januari 2005 TAHUN 2005 1. J22. 2/2005 Pekeliling Perkhidmatan Bil.BIL SKIM PERKHIDMATAN KATEGORI PEKELILING/ SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Januari 2005 4. Pindaan Skim Perkhidmatan Pembantu Pertanian Gred G17. 14(19) bertarikh 15 Disember 2004 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Pindaan Skim Perkhidmatan Pembantu Kesihatan Awam. 5/2005 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Pindaan Skim Perkhidmatan Pegawai Belia dan Sukan. Pindaan Skim Perkhidmatan Pembantu Pembedahan Pergigian. Skim Perkhidmatan Pegawai Khidmat Pelanggan Gred N17. Penggubalan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan 1 Januari 2005 2. Juruteknologi Makmal Perubatan dan Pegawai Sains. Pindaan Skim Perkhidmatan Pembantu Perubatan. N26. Pindaan Skim Perkhidmatan Juruteknik Gred J17. Juruteknologi Pergigian. 1/2005 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2005 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Garis Panduan Pelaksanaan Pindaan Syarat-Syarat Perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia Pindaan Skim Perkhidmatan Akauntan dan Penolong Akauntan. N22. Garis Panduan Pelaksanaan Pindaan Syarat-Syarat Perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Surat JPA(S)(BPO)324/ 14/15 Klt. Jururawat Pergigian. Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan TAHUN 2004 9. 1 Januari 2005 6. Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Surat JPA(S)(BPO)324/ 14/15-4 bertarikh 24 Jun 2005 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 15/2003 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 17/2003 TARIKH KUAT KUASA 1 November 2002 1 Januari 2004 8. S26. 10. Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penggubalan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penggubalan Skim Perkhidmatan 1 Januari 2005 3. 6/2004 Pekeliling Perkhidmatan Bil. G22. J26. 1 Januari 2005 110 . Skim Perkhidmatan Pegawai Penguatkuasa Maritim dan Pegawai LainLain Pangkat Penguatkuasa Maritim. 16/2003 Pekeliling Perkhidmatan Bil. G26. 1 Januari 2005 5. 7/2005 1 Januari 2004 2. Skim Perkhidmatan Pembantu Pemuliharaan Gred S17. 7/2004 1 Oktober 2004 1.

Penggubalan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan 1 Januari 2006 17. Perubahan Skim Perkhidmatan Pensyarah Universiti/ Perubatan/ UiTM. 1 Januari 2006 111 . 1 Januari 2005 11. 1 Julai 2005 13. Skim Perkhidmatan Pembantu Teknik Landskap dan Juruteknik Landskap. 1 Januari 2006 19. Perubahan Skim Perkhidmatan Pengurus Asrama dan Penolong Pengurus Asrama. Penolong Pegawai Antidadah dan Pembantu Antidadah. 1 Januari 2006 20. Pindaan Skim Perkhidmatan Jururawat. Skim Perkhidmatan Pegawai Antidadah. Penolong Penguasa Penjara dan Pegawai Penjara. Pindaan Skim Perkhidmatan Jururawat. Perubahan Jurubahasa. Perubahan Skim Perkhidmatan Penguasa Penjara. 19/2005 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 15/2005 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 32/2005 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 27/2005 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Julai 2005 12. 11/2005 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Julai 2005 15.BIL SKIM PERKHIDMATAN KATEGORI PEKELILING/ SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN Pekeliling Perkhidmatan Bil. 23/2005 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9/2005 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10/2005 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Skim Perkhidmatan Pensyarah Pergigian. 30/2005 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 31/2005 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Perubahan Skim Perkhidmatan Pustakawan dan Penolong Pegawai Pustakawan. Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Dietetik. 1 Januari 2006 16. 24/2005 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Januari 2005 10. 8/2005 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Skim Perkhidmatan 1 Januari 2006 18. 1 Julai 2005 14. Juru X-Ray dan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran/ Pegawai Kesihatan Persekitaran. 34/2006 TARIKH KUAT KUASA 1 Januari 2005 7. Pindaan Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran. 1 Januari 2005 9. Pindaan Skim Perkhidmatan Juru X-Ray. Skim Perkhidmatan Pengajar. Penggubalan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penggubalan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penggubalan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan 8. 33/2005 Pekeliling Perkhidmatan Bil.

Perubahan Skim Perkhidmatan Jurupulih Perubatan. 7/2006 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Perubahan Skim Pengawas Hutan. 37/2005 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2006 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penggubalan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 13/2006 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 November 2002 6. 6/2006 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Penjumudan Skim Perkhidmatan Atendan Haiwan. Perubahan Skim Perkhidmatan Dengan Memperuntuk Perbekalan Kenaikan Pangkat Ke Gred Yang Lebih Tinggi Untuk 11 Skim Perkhidmatan. Perubahan Skim Perkhidmatan Renjer Hutan. 12/2006 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penjumudan Skim Perkhidmatan TAHUN 2006 22. Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Penerangan dan Penolong Pegawai Penerangan. Perubahan Nama Skim Perkhidmatan Pembantu Am Rendah Dan Pembantu Kenderaan Bermotor. Skim Perkhidmatan Pensyarah UDM Bagi Universiti Darul Iman Malaysia. 39/2005 TARIKH KUAT KUASA 1 Januari 2004 21. 1 Januari 2006 25. 36/2005 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Januari 2006 1. Penolong Penguasa Bomba. 1 Julai 2006 4. 38/2005 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Perubahan Skim Perkhidmatan Pembantu Veterinar. Pegawai Bomba dan Ahli Bomba. Pembatalan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2006 Skim Perkhidmatan Pensyarah UDM Bagi Universiti Darul Iman Malaysia. 1 Januari 2006 23. 35/2005 Pekeliling Perkhidmatan Bil.BIL SKIM PERKHIDMATAN KATEGORI PEKELILING/ SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Julai 2006 3. 1 Januari 2006 24. 1 Ogos 2006 5. 1 Januari 2007 112 . Perubahan Skim Perkhidmatan Pembantu Perubatan. Perubahan Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Tanah. 5/2006 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1/2006 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan 1 Januari 2007 8. 14/2006 1 Julai 2004 2. Perubahan Skim Perkhidmatan Penguasa Bomba. Pembatalan Skim Perkhidmatan 14 Disember 2006 7.

Penghuraian Pembantu Tugas Kesihatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan 10. 1 Julai 2007 4. 15/2006 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Skim Perkhidmatan Perubahan Skim Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) Gred N17. 10/2007 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Penolong Pegawai Sistem Maklumat dan Juruteknik Komputer. Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel Orang Asli. Perubahan Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Tadbir. N22. 1 Januari 2008 113 . 1 Januari 2008 7. Perubahan Skim Perkhidmatan Operator Penambahbaikan Mesin Prosesan Data Gred F11. Perubahan Nama Skim Perkhidmatan Pekerja Rendah Awam (PRA) Dan Pekerja Rendah Awam Khas (PRAK). Pemberian Hadiah Kenaikan Gaji Kepada Pegawai Pendidikan Siswazah Gred DG41 Yang Dilantik Dari Kalangan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma. 21/2007 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 20/2007 1 Julai 2007 2. 1 Julai 2007 3. F14. Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9/2007 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel Tambahan. Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Sistem Maklumat. 17/2006 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Skim Perkhidmatan Bersepadu Penolong Penguasa Imigresen/ Penguasa Imigresen. 11/2007 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan TAHUN 2007 1 Januari 2007 11. 1 Julai 2007 5. N32. 22/2007 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3/2006 TARIKH KUAT KUASA 1 Januari 2007 9. 25/2007 1 Januari 2008 6. Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Lepasan Diploma. 16/2006 Pekeliling Perkhidmatan Bil.BIL SKIM PERKHIDMATAN KATEGORI PEKELILING/ SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN Pekeliling Perkhidmatan Bil. Perubahan Skim Perkhidmatan Operator Wayarles. 24/2007 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Dasar Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Januari 2008 8. 18/2006 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Januari 2006 1. Perubahan Perkhidmatan Awam. 1 Januari 2007 13. 1 Januari 2007 12. Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Perubatan.

A36.24(6) Bertarikh 20 Mei 2008 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Januari 2008 12. Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penggubalan Skim Perkhidmatan Pelaksanaan Dasar Pekeliling Perkhidmatan Bil.BIL SKIM PERKHIDMATAN KATEGORI PEKELILING/ SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10/2008 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (Ketukangan) Dan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (Ketukangan) Sebagai Perkhidmatan Kritikal. A54 Dan Penolong Pegawai Laut Gred A29. 26/2007 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Tukang K2. 1 Januari 2008 15. Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan 10. 33/2007 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Januari 2008 16. 32/2007 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Julai 2008 4. Skim Perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi. 1 Januari 2008 TAHUN 2008 1. 17/2007 1 Januari 2008 14. Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Pendaftaran/ Pegawai Pendaftaran. A52. Pengiktirafan Skim Perkhidmatan Tukang K1. Perubahan Skim Perkhidmatan Pemeriksa Kereta Motor Gred A17. Perubahan Skim Perkhidmatan Penolong Penguasa Penjara Gred KX27. Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Perhubungan Perusahaan. 1 Januari 2008 11. KX32. A44. 27/2007 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 29/2007 TARIKH KUAT KUASA 1 Januari 2008 9. Perubahan Skim-skim Perkhidmatan Kaunselor Dan Penolong Kaunselor Kepada Skim Perkhidmatan Pegawai Psikologi Dan Penolong Pegawai Psikologi. 31/2007 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Perubahan Skim Perkhidmatan Bentara Parlimen. Skim Perkhidmatan Pegawai Laut Gred A41. Pelaksanaan Dasar Surat Edaran JPA(BPO)(S)256/2 1/3-2 Klt. A48. Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal. A38. 9/2008 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Julai 2008 114 . W26. 11/2008 1 Januari 2008 2. 1 Januari 2008 13. A22. Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penggubalan Skim Perkhidmatan 1 Julai 2008 3. 28/2007 Pekeliling Perkhidmatan Bil. A26. W22. Perubahan Skim-skim Perkhidmatan Perangkawan. Penolong Pegawai Perangkaan Dan Pembantu Perangkaan. Perubahan Skim Perkhidmatan Pembantu Penilaian Gred W17.

BIL SKIM PERKHIDMATAN KATEGORI PEKELILING/ SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN Pekeling Perkhidmtan Bil. 7/2009 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 8/2009 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Pensyarah Perubatan. 13 (76) Bertarikh 2 Jun 2009 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Perubahan Skim Perkhidmatan Pensyarah Universiti. A26 Pembantu Laut Pelaksanaan Dasar Surat Edaran JPA(S)(BPO)324/1 /7-20 Klt. A22. Pensyarah Pergigian dan Pensyarah UiTM. 25/2008 TARIKH KUAT KUASA 1 Julai 2008 5. Urusan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Secara Isitimewa Bagi Anggota-anggota Dalam Skim Perkhidmatan Jumud Yang Ada Perbekalan KPSL . 24/2008 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Penjumudan Skim Perkhidmatan Pembantu Tadbir Rendah Dan Operator Mesin Prosesan Data Serta Perubahan Syarat Lantikan Skim Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Penjumudan Skim Perkhidmatan Jaga 2 Julai 2009 4. 9/2009 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6/2009 2 Jun 2009 2. Penambaikan Skim Perkhidmatan Penggubalan Dan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Pekeliling Perkhidmatan Bil. Penggubalan Skim Perkhidmatan Pegawai Penyediaan Makanan Dan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Tukang Masak Perubahan Nama Skim Perkhidmatan Pembantu Perubatan Dan Pembantu Farmasi Perubahan Nama Skim Perkhidmatan Pembantu Teknik Dan Pembantu Teknik Landskap Perubahan Skim Perkhidmatan Kurator. Penambahbaikan Skim Perkhidmatan 6. 21/2008 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Siasatan/ Pegawai Siasatan.Penyelenggara Stor Rendah Gred N11. Penolong Kurator Dan Pembantu Muzium 2 Julai 2009 6. Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Kanan Polis dan Pegawai Rendah Polis dan Konstabel. Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penggubalan Skim Perkhidmatan TAHUN 2009 1 Julai 2008 7. 1 Januari 2009 1. 11/2009 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 20/2008 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Menaik Taraf Skim Perkhidmatan Penolong Jururawat Kepada Skim Perkhidmatan Jururawat Masyarakat. 5/2009 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Penambaikan Skim Perkhidmatan Penambaikan Skim Perkhidmatan 2 Julai 2009 3. 2 Julai 2009 7. 2 Julai 2009 8. N14 Skim Perkhidmatan Gred A17. 2 Julai 2009 115 . 12/2009 2 Julai 2009 5. 1 Januari 2009 8.

15/2009 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Januari 2010 16. NP36. Penambahbaikan Skim Perkhidmatan 1 Januari 2010 14. Penolong Pegawai Kaji Cuaca Dan Pembantu Kaji Cuaca Kepada Pegawai Meteorologi. 15/2009 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 27/2009 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Januari 2010 116 . Perubahan Skim Perkhidmatan Pegawai Kaji Cuaca. Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Pelaksanaan Dasar Pekeliling Perkhidmatan Bil. A38 Kelayakan Sijil Tinggi Agama Malaysia Oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia Bagi Maksud Pelantikan Ke Perkhidmatan Awam 2 Julai 2009 12.BIL SKIM PERKHIDMATAN KATEGORI PEKELILING/ SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Julai 2009 11. NT36 Perubahan Skim Perkhidmatan Kanan Polis dan Pegawai Rendah Polis dan Konstabel. 25/2009 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 16/2009 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 26/2009 TARIKH KUAT KUASA 2 Julai 2009 9. 1 Januari 2009 13. Skim Perkhidmatan Pembantu Setiausaha Pejabat/ Setiausaha Pejabat Perubahan Syarat Lantikan Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Laut Gred A29. NP40 Gred Penjumudan Skim Perkhidmatan Penggubalan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan 10. NP32. Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Tanah Gred NT27. A36. 14/2009 1 Januari 2010 15. NT32. Penjumudan Skim Perkhidmatan Pembantu Rendah Hal Ehwal Islam Skim Perkhidmatan Penghulu NP27. Penolong Pegawai Meteorologi Dan Pembantu Meterologi. 13/2009 Pekeliling Perkhidmatan Bil.

Perubahan Jurubahasa. Perubahan Skim Pegawai Tadbir.2(9) 28 September 1994 1 Oktober 1993 6.324/14/31 Klt.12 (50) JPA(S)324/6/31Klt. Skim Perkhidmatan Perubatan. Perubahan Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Tadbir dan Skim Perkhidmatan Pembantu Undangundang. Skim Perkhidmatan JPA.3/ (26) 17 Mei 1995 1 Julai 1995 117 . NAMA SKIM PERKHIDMATAN Skim Perkhidmatan Pensyarah Institut Teknologi MARA.6/(25) 24 Mei 1993 27 Mei 1993 1 April 1993 1 Jun 1993 5.SULIT.324/14/3 Klt. Perkhidmatan 25 Ogos 1994 1 Oktober 1994 9.9(18) 24 Ogos 1995 1 April 1995 11. Perubahan Pengajar. Skim Perkhidmatan Jurubahasa. JPA. 4.4(42) JPA(S)324/14/26 Klt.6/(29) 2.324/14/3 Klt. Skim Perkhidmatan Penolong Kaunselor.6/(43) 1 Julai 1994 1 Julai 1994 7. Skim Perkhidmatan 25 Ogos 1994 1 Oktober 1994 10. Pegawai NO RUJUKAN SURAT JPA(S)324/13/11Klt.6/(58) 1 Julai 1994 1 Julai 1994 8. JPA(S)324/14/14-3/ Klt.SULIT.Senarai Perubahan Skim Perkhidmatan Di Bawah Sistem Saraan Baru (SSB) TARIKH SURAT 19 Oktober 1992 23 Ogos 1995 TARIKH KUATKUASA 1 Oktober 1992 Bil 1.324/14/31 Klt. 4 Februari 1993 3.324/10/5 Klt. JPA(S)324/14/7 Klt. Penggabungan Perkhidmatan Setiausaha Yang DiPertua Dewan Rakyat/ Dewan Negara/ Hakim dan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) serta Perubahan Skim Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan).SULIT. Skim Perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah (PPPBS).SULIT. JPA.6/(59) JPA. Perubahan Skim Perkhidmatan Di Bawah Klasifikasi Perkhidmatan Bakat dan Seni.6/(42) JPA. Kaunselor dan JPA(S)324/14/31 Klt.SULIT.

ii. G2) Penerbit Teknik (Gred J10) (KUP) Penolong Jurutera (Sarawak) (Gred J5. 5. Pegawai Kerani Rendah Gred N11 14. Pencari Fail (Gred N13) 15. Pentadbiran dan Sokongan (N) Pentadbiran 9. Penghantar Cepat N1 18. Penjaga Pejabat (Gred N13) 1 Perkhidmatan yang fungsinya tidak lagi diperlukan. J8) 1. Penghantar Cepat (Gred N13) 18. 4. N48 11. 3. SKIM PERKHIDMATAN SSM Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kategori D3 DGA41 (KUP) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kategori T4 DG17 (KUP) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kategori B1 DG17 (KUP) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kategori B2 DG17 (KUP) Pemelihara Hutan Gred II G41. 8. 8. 9. J4) Juruteknik Rendah (Gred J9. Walau bagaimanapun. N7) 12. 6. 118 . Operator Mesin (Gred N13) 16. 7. 10. Penjaga Pejabat N1 13. SKIM PERKHIDMATAN SSB Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kategori D3 (Gred DG7) (KUP) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kategori T4 (Gred DG8) (KUP) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kategori B1 (Gred DG8) (KUP) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kategori B2 (Gred DG8) (KUP) Pemelihara Hutan Gred II (Gred G3. J14 Juruteknik Ukur Rendah J11. Pegawai Tadbir Am N41. 2. iii. 7. Pencari Fail N1 15. Pekerja Trafik N1 17. N10) 10. jawatan kenaikan pangkat dalam perkhidmatan jumud dikekalkan bagi kemajuan kerjaya penyandang. Penyelia Bangunan Rendah (Gred N11. J14 2. Operator Mesin N1 16. Penyelia Bangunan Rendah N11. G48 Penerbit Teknik JP41 (KUP) Penolong Jurutera (Sarawak) J29. KLASIFIKASI PERKHIDMATAN Pendidikan (D) BIDANG Pendidikan Sekolah 1. Ukur Tanah iv. Penyelia Bangunan N17. J36 Juruteknik Rendah J11. 6. J8) Juruteknik Ukur Rendah (Gred J9. 3. Pegawai Kerani Rendah (Gred N11) 14. Pengambilan baru ke perkhidmatan yang dijumudkan adalah tidak dibenarkan. N22 12. Pertanian (G) Kejuruteraan (J) Pertanian Kejuruteraan 5. 4. Penyelia Bangunan (Gred N9. diambil alih oleh perkhidmatan lain yang setanding atau yang berada dalam hierarki kerja yang sama atau diswastakan. Pekerja Trafik (Gred N13) 17.Senarai Skim Perkhidmatan Dijumudkan1 Di Bawah Laporan JKK 1976 BIL i. N14 13. N2) 11. Pegawai Tadbir Am (Gred N3.

Penjilid Buku (Gred N11. Pelayan Asrama N1 24. Atendan Perpustakaan N1 23. Pegawai Perangkaan Khas Untuk Penyandang (Gred N3) 28. Atendan Makmal N1 (Kecuali di Kem. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002 119 . Pelayan Mes N1 25. N14 27. Pelayan Mes (Gred N13) 25. Penayang/Penyemak/ Penghantar Filem N1 21. Penjilid Buku N11. Pemeriksa Cukai W41 29. Inspektor Pencegah Malaria U14. Atendan Makmal (Gred N13) 22. Jurutayang Studio (Gred N13) 20. Kewangan (W) Perubatan dan Kesihatan (U) Percukaian Perubatan Sumber : Lampiran B11. Kesihatan) 22.BIL KLASIFIKASI PERKHIDMATAN BIDANG SKIM PERKHIDMATAN SSB 19. Penayang/Penyemak/ Penghantar Filem (Gred N13) 21. Pelayan Asrama (Gred N13) 24. Inspektor Pencegah Malaria (Gred U14. Atendan Perpustakaan (Gred N13) 23. U13 Penerbitan Perangkaan 26. Atendan Arkib (Gred N13) SKIM PERKHIDMATAN SSM 19. U13) v. Pemeriksa Cukai (Gred W3) 29. Pegawai Perangkaan Khas Untuk Penyandang N41 28. Jurutayang Studio N1 20. vi. N10) 27. Atendan Arkib N1 26.

5. B8) Penari (Gred B9) Pencatit Data Gerudi (Gred C9. 9. KLASIFIKASI PERKHIDMATAN Pengangkutan (A) BIDANG Kejuruteraan Laut 1. DG5) 14. C8) Pembantu Kaji Bumi Rendah (Gred C9. 9. Sistem Maklumat (F) Pertanian (G) 16. DG32 14. Pembantu Makmal Filem Rendah C11. DG32 15. DG5) 10. Juruteknik Pertanian Rendah (Gred G9) 16. Pembantu Makmal Filem Rendah (Gred C9. B14 Penari B11 Pencatit Data Gerudi C11. 8. vii. 6. iii. C8) 11. F22 17. 2. Pengajar Bahasa (UM) DG27. 2. 3. Makmal Filem iv.Senarai Skim Perkhidmatan Dijumudkan1 Di Bawah Sistem Saraan Baru (SSB) 1992 BIL i. F6) 17. C14 ii. 1 120 . Sains (C) Galian Kaji Bumi Kaji Cuaca Sains 8. Ekonomi (E) Perdagangan/ Perusahaan/ Pemasaran/ Promosi Sistem Maklumat Pertanian 15. SKIM PERKHIDMATAN SSB Pembantu Laut (Gred A6) Pengajar Merin (Gred A6) Pemandu Lokomotif Rendah (Gred A9. Penolong Pensyarah ‘A’ (UTM) DG41 12. Penolong Pensyarah ‘B’ (UTM) (Gred DG6) 13. Penolong Pensyarah ITM (Gred DG6. 5. 7. SKIM PERKHIDMATAN SSM Pembantu Laut A21 Pengajar Merin A21 Pemandu Lokomotif Rendah A11. C8) Pembantu Kaji Cuaca Rendah (Gred C9) Pembantu Makmal Rendah (Gred C9. A8) Pembantu Rendah Penerbitan Rancangan (Gred B9. Pemanduan 3. jawatan kenaikan pangkat dalam perkhidmatan jumud dikekalkan bagi kemajuan kerjaya penyandang. C14 11. 6. Pengambilan baru ke perkhidmatan yang dijumudkan adalah tidak dibenarkan. 4. Juruteknik Pertanian Rendah G11 Perkhidmatan yang fungsinya tidak lagi diperlukan. Penolong Pensyarah ‘B’ (UTM) DG27 13. Pendidikan (D) Pendidikan Tinggi 10. Penolong Pensyarah ‘A’ (UTM) (Gred DG3) 12. Pembantu Pemasaran Rendah E11 v. Pembantu Pemasaran Rendah (Gred E9) vi. Pengajar Bahasa (UM) (Gred DG6. Bakat dan Seni (B) Penerbitan Rancangan Kebudayaan (Sokongan) 4. C14 Pembantu Kaji Cuaca Rendah C11 Pembantu Makmal Rendah C11. Operator Komputer F17. Walau bagaimanapun. Penolong Pensyarah ITM DG27. C8) 1. C14 Pembantu Kaji Bumi Rendah C11. A14 Pembantu Rendah Penerbitan Rancangan B11. diambil alih oleh perkhidmatan lain yang setanding atau yang berada dalam hierarki kerja yang sama atau diswastakan. 7. Operator Komputer (Gred F7.

Pembantu Kebudayaan. Belia dan Sukan (di Semenanjung) (Gred N9. Pegawai Imigresen Rendah KP11 27. Pembantu Pemilih Padi dan Beras (Gred N11) 33. Pembantu Rendah Taman Sabah G11 20. Pentadbiran dan Sokongan (N) Pentadbiran 27. N48 viii. Pembantu Trafik Rendah (Gred N11) 34. Penimbang N11 35. N7) 30. J6) 23. Pelukis Pelan Rendah (Gred J9. Belia dan Sukan N41. Belia dan Sukan N27. Pencatit Masa N11. Belia dan Sukan (di Semenanjung) (Gred N6. Jurubina Model (Gred J7. Pengawas Taliair J17. J8) 21. Pegawai Imigresen Rendah (Gred KP10) SKIM PERKHIDMATAN SSM 18. J6) 24. Pengajar Ketukangan Gred III J17 22. Jurubina Model J17. N10) 32. Keselamatan dan Pertahanan Awam (K) Teknikal Keselamatan Pentadbiran Keselamatan x. Penolong Pegawai Kebudayaan. Penyelia Dobi N17. Pegawai Kebudayaan. J14 21. Pembantu Trafik Rendah N11 34. N8) 31. N22 30. Penolong Pegawai Kebudayaan. N5) 29. Penyelenggara Stor Rendah N11. Penyelia Dobi (Gred N9. Penimbang (Gred N11) 35. Kejuruteraan (J) Senibina Pengajar Ketukangan Binaan Model Taliair/ Pengairan ix. N32 29. Jurupakaian N11 36. Pembantu Pendaftaran Rendah KP11 26. Pembantu Pendaftaran Rendah (Gred KP10) 26. Jurupakaian (Gred N11) 36. Pencatit Masa (Gred N11. Penyelenggara Stor Rendah (Gred N11.BIL KLASIFIKASI PERKHIDMATAN BIDANG Haiwan (Veterinar) Pengurusan Taman/Ladang SKIM PERKHIDMATAN SSB 18. N20 31. J22 24. KP9) 25. Amra (Gred KP10. N14 121 . Pegawai Kebudayaan. N10) 28. Amra KP11. Pembantu Pemilih Padi dan Beras N11 33. Pengawas Taliair (Gred J7. Belia dan Sukan (di Semenanjung) (Gred N3. Pembantu Rendah Taman Sabah (Gred G10) 20. Belia dan Sukan N17. Pelukis Pelan Rendah J11. N14 32. Pembantu Kebudayaan. Pengajar Ketukangan Gred III (Gred J7) 22. Penyelia Kandang Haiwan (Gred G10) 19. Penyelia Kandang Haiwan G11 19. KP14 25. J22 23. N2) 28.

Penjaga Kolam Ikan N1 38. Pembantu Percetakan Rendah (Gred N11. Penyelia Asrama Rendah N11 51. Juruteknik Percetakan Rendah N11. N14 43. S14 56. Penjaga Kolam Ikan (Gred N13) 38.BIL KLASIFIKASI PERKHIDMATAN BIDANG SKIM PERKHIDMATAN SSB 37. N14 45. Pembantu Percetakan Rendah N11. Pegawai Perpustakaan S41 55. Pembantu Perangkaan Rendah (Gred N11) 49. Pembantu Muzium Rendah (Gred S9) 54. Pembuat Set (Gred N9) 39. Penghantar Berita N13 41. Operator Mesin Addressograf N11. Pemungut Sewa N3 40. Atendan Letak Kereta N1. N12 42. Juruteknik Percetakan Rendah (Gred N11. Pembantu Kamera Offset N3 48. Pembantu Penyelidik Rendah Q11 53. N14 47. Pembantu Perangkaan Rendah N11 49. Pembantu Kamera Offset (Gred N12) Perangkaan Penguatkuasaan Pengurusan Domestik 48. N10) 46. N14 44. N10) 50. Pemungut Sewa (Gred N12) 40. Operator Mesin Addressograf (Gred N11. N14 46. Penyelia/ Pengasuh Pelajar N11 52. Pembantu Penguatkuasa Rendah N11. Pembantu Muzium Rendah S11 54. Penyemak Perpustakaan S11. Pembaca Pruf N11. Pemeriksa Filem Rendah N11. Penyelia/ Pengasuh Pelajar (Gred N11) xi. N10) 45. Pembantu Ekonomi Rumah Tangga Rendah S11. Pembaca Pruf (Gred N11. Penyelidikan dan Pembangunan (Q) Sosial (S) Penyelidikan dan Pembangunan Muzium 52. Penghantar Berita (Gred N12) 41. Penyelia Asrama Rendah (Gred N11) 51. Pembantu Penyelidik Rendah (Gred Q10) 53. Perpustakaan Pembangunan Masyarakat 56. Atendan Letak Kereta (Gred N13. S8) xii. N10) 43. S14 Penerbitan 42. Pembantu Ekonomi Rumah Tangga Rendah (Gred S9. Pembantu Penguatkuasa Rendah (Gred N11. N11) SKIM PERKHIDMATAN SSM 37. Penyemak Perpustakaan (Gred S9. N14 50. Pemeriksa Filem Rendah (Gred N11. N10) 44. Pembuat Set N17 39. Pegawai Perpustakaan (Gred S3) 55. N10) 47. S8) 122 .

Juruteknik Penilaian Rendah W11 Kesatria/ Kawad XIII. S8) 58.BIL KLASIFIKASI PERKHIDMATAN BIDANG SKIM PERKHIDMATAN SSB 57. Bidan (Gred U14. Pembantu Pembangunan Keluarga S11. U14 61. S14 59. U13) 63. U14 62. U13) 62. Juruteknik Rendah Prostetik/Ortotik (Gred U14. S8) SKIM PERKHIDMATAN SSM 57. Perubatan dan Kesihatan (U) Perubatan 59. U14 66. Jurulatih Kawad Rendah S11 60. Juruteknik Penilaian Rendah (Gred W10) Sumber : Lampiran B11. Pemungut Jentik-jentik (Gred U15. Juruteknik Rendah Prostetik/Ortotik U11. U13) XIV Kewangan (W) Penilaian 66. U14 63. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002 123 . Pembantu Hospital Rendah (Gred U14. U13) 65. Pembantu Luar Hal Ehwal Orang Asli S11. Pembantu Hospital Rendah U11. Pembantu Teknologi Makmal Perubatan U11. U14 65. Pembantu Teknologi Makmal Perubatan (Gred U14. Juruproses Filem X-Ray U11. Juruproses Filem X-Ray (Gred U14. Pembantu Pembangunan Keluarga (Gred S9. U14) Teknikal Perubatan 64. Bidan U11. Pembantu Luar Hal Ehwal Orang Asli (Gred S9. Telah dimansuhkan 64. Jurulatih Kawad Rendah (Gred S9) 60. S14 58. U13) 61.

A54) Jurutera Laut (Gred A41. 10. diambil alih oleh perkhidmatan lain yang setanding atau yang berada dalam hierarki kerja yang sama atau diswastakan. Perkhidmatan yang fungsinya tidak lagi diperlukan. SKIM PERKHIDMATAN Pegawai Laut (Gred A41. DG52. Pengangkutan Laut 7. A36. A26) Pembantu Juruenjin Laut/ Juruenjin Laut (Gred A1. 4. Pengajar Rendah (Gred G11. 3. A26) Serang (Gred A17. A48. A14) ii. A22. A44. DG48. A11/12. F14) 14. A36. Sistem Maklumat (F. A44. Operator Mesin Prosesan Data (Gred F11. DG44. 8. A54) Arkitek Laut (Gred A41. A48. A52. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2009 berkuat kuasa 2 Julai 2009 1. A44. Kelasi/ Jurumudi (Gred A1. Pensyarah KUSZA (Gred DG41. KLASIFIKASI PERKHIDMATAN Pengangkutan (A) BIDANG Kejuruteraan Laut 1. Penjaga Rumah Api (Gred A1. A48. A48. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 12 Tahun 2006 berkuat kuasa 1 Ogos 2006 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2009 berkuat kuasa 2 Julai 2009 Surat JPA(S)324/14/5-2 Klt. A22. DG54) 13. iv. FT) Sistem Maklumat 4. SUMBER Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 31 Tahun 2007 berkuat kuasa 1 Januari 2008 2. A44. A22) 2. Walau bagaimanapun. Pertanian (G) Perikanan 5. G18) 3. 1 124 . jawatan kenaikan pangkat dalam perkhidmatan jumud dikekalkan bagi kemajuan kerjaya penyandang. A18. A3/4) 11. 5. A52) Penolong Jurutera Laut (Gred A29. G14.Senarai Skim Perkhidmatan Dijumudkan1 Di Bawah Sistem Saraan Malaysia (SSM) BIL i. Pendidikan (D) Pendidikan Tinggi 12. 9. A38) Penolong Pegawai Laut (Gred A29. 6. A52) Malim (Gred A41. A52.9(22) bertarikh 18 Mac 2004 iii. A38) Merinyu Laut (Gred A17. Pengambilan baru ke perkhidmatan yang dijumudkan adalah tidak dibenarkan.

Perkhidmatan Mahir/ Separuh Mahir/ Tidak Mahir Sosial (S) Keselamatan 20. Pengawet (Gred N11. U14) 125 . KB16) 7. S48. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 13 Tahun 2009 berkuat kuasa 2 Julai 2009 14. N14) 8. S52) 22. vii. R4) 10. S44. Kaunselor (Gred S41. Penolong Kaunselor (Gred S29. S38) 23. Jaga (Gred R1. Keselamatan dan Pertahanan Awam (KB) Bomba 16. vi. Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) (Gred N17. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 21 Tahun 2008 berkuat kuasa 1 Januari 2009 viii Perkhidmatan Sosial 21. N32) 9. S14) viii. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 29 Tahun 2007 berkuat kuasa 1 Januari 2008 13. G12) 6. Perubatan dan Kesihatan (U) Perubatan 24. SUMBER Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 39 Tahun 2005 berkuat kuasa 1 Januari 2006 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 37 Tahun 2005 berkuat kuasa 1 Januari 2006 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2005 berkuat kuasa 1 Januari 2005 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2009 berkuat kuasa 2 Julai 2009 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 27 Tahun 2009 berkuat kuasa 1 Januari 2009 v. N22. S32. Ahli Bomba (Gred KB11. Pembantu Tadbir Rendah (Gred N11. KB14. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 29 Tahun 2007 berkuat kuasa 1 Januari 2008 12. Pentadbiran 18. Pembantu Rendah Hal Ehwal Islam (Gred S11. Pentadbiran dan Sokongan (N) Penerbitan 17. Penolong Jururawat (Gred U11.BIL KLASIFIKASI PERKHIDMATAN BIDANG Haiwan (Veterinar) SKIM PERKHIDMATAN 15. Atendan Haiwan (Gred G1. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2009 berkuat kuasa 2 Julai 2009 11. N14) 19.

24. 5. 22. 28. 21. 17. 18. 3. 13. 2. 20. 7. 23. 6. 25. 11. Skim Perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kategori B1 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kategori B2 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kategori D3 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kategori T4 Pembantu Luar Pemelihara Hutan Gred II Juruteknik Rendah Juruteknik Ukur Rendah Penerbit Teknik Atendan Arkib Atendan Makmal Atendan Perpustakaan Jurutayang Studio Operator Mesin Pegawai Kerani Rendah Pegawai Tadbir Am Pekerja Trafik Pelayan Asrama Pelayan Mes Penayang/ Penyemak/ Penghantar Filem Pencari Fail Penghantar Cepat Penjaga Pejabat Penjilid Buku Penyelia Bangunan Penyelia Bangunan Rendah Setiausaha Sulit Setiausaha Sulit Kanan Inspektor Kesihatan Inspektor Pencegah Malaria Pemeriksa Cukai Kod 3413 3414 2219 2226 7257 1164 5461 3926 3808 5003 6010 5012 5456 5711 5751 2308 6227 6494 5788 6127 5801 6213 5784 3109 3110 5791 2033 1049 2751 3009 2214 126 . 12. 1. 10. 8. 9. 14. 27. 30. 29.Senarai Kod Skim Perkhidmatan Di Bawah Laporan Jawatankuasa Kabinet 1976 (JKK 1976) Bil. 26. 4. 16. 19. 15. 31.

Pengajar Bahasa (UM) Penolong Pensyarah A (UTM) Penolong Pensyarah B (UTM) Penolong Pensyarah UiTM PERKHIDMATAN EKONOMI (E) 15. Pembantu Pemasaran Rendah PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT (F) 16. Pembantu Rendah Penerbitan Rancangan Penari PERKHIDMATAN SAINS (C) 6. Skim Perkhidmatan PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN (A) 1. Pembantu Kaji Bumi Rendah Pembantu Kaji Cuaca Rendah Pembantu Makmal Filem Rendah Pembantu Makmal Rendah Pencatit Data Gerudi PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (D) 11. 3. 5. 2. Jurubina Model Pelukis Pelan Rendah Pengajar Ketukangan Gred III Pengawas Taliair 4213 5795 4544 4421 3930 4454 3008 3201 4639 2011 1069 2369 2174 3908 3909 6266 3911 6317 5775 6221 6498 2065 3341 Kod 127 . 23. Operator Komputer PERKHIDMATAN PERTANIAN (G) 17. Juruteknik Pertanian Rendah Pembantu Rendah Taman Sabah Penyelia Kandang Haiwan PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN (J) 20. 22.Senarai Kod Skim Perkhidmatan Di Bawah Sistem Saraan Baru (SSB) Bil. 7. 14. 10. 8. 9. 19. 18. 21. 12. Pemandu Lokomotif Rendah Pembantu Laut Pengajar Merin PERKHIDMATAN BAKAT DAN SENI (B) 4. 13.

49. 42. 51. 39. 50. 31. 25. Amra Pegawai Imigresen Rendah Pembantu Pendaftaran Rendah 3025 5759 5764 PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN (N) 27. 45. 28. 30. 32. 33. Atendan Letak Kereta Jurupakaian Juruteknik Percetakan Rendah Operator Mesin Adressograf Pegawai Kebudayaan Belia Dan Sukan Pembaca Pruf Pembantu Kamera Offset Pembantu Kebudayaan Belia Dan Sukan Pembantu Pemilih Padi Dan Beras Pembantu Penguatkuasa Rendah Pembantu Perangkaan Rendah Pembantu Percetakan Rendah Pembantu Trafik Rendah Pembuat Set Pemeriksa Filem Rendah Pemungut Sewa Pencatit Masa Penghantar Berita Penimbang Penjaga Kolam Ikan Penolong Pegawai Kebudayaan Belia Dan Sukan Penyelenggara Stor Rendah Penyelia Asrama Rendah Penyelia Dobi Penyelia/Pengasuh Pelajar 6491 6268 5462 6329 1884 3609 4722 3037 6456 6459 5767 5463 6497 4724 3016 4601 4856 6306 6450 5783 2118 5771 6275 4114 4720 PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (Q) 52. Skim Perkhidmatan Kod PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM (K) 24. 47. 34.Bil. 40. 46. 37. 43. 35. 29. 41. 38. Pembantu Penyelidik Rendah 6451 128 . 44. 26. 48. 36.

Bidan Juru Proses Filem X-Ray Juruteknik Rendah Prostetik/Ortotik Pembantu Hospital Rendah Pembantu Teknologi Makmal Perubatan PERKHIDMATAN KEWANGAN (W) 4211 4945 3936 3904 5800 65. Jurulatih Kawad Rendah Pegawai Perpustakaan Pembantu Ekonomi Rumahtangga Rendah Pembantu Luar Hal Ehwal Orang Asli Pembantu Muzium Rendah Pembantu Pembangunan Keluarga Penyemak Perpustakaan PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATAN (U) 6265 1072 4650 3506 5760 4704 6448 60. 64. 57. 61. 59. Juruteknik Penilaian Rendah 6484 129 . 63.Bil. Skim Perkhidmatan PERKHIDMATAN SOSIAL (S) Kod 53. 54. 55. 56. 58. 62.

26. 27. 12. 9. 28. 23. 13. 16. 18. 19. Ahli Fotografi Ahli Muzik Artis Budaya Jurusolek Pegawai Kebudayaan Penerbit Rancangan Pereka 4518 2611 3240 4205 1900 1768 2887 1032 1229 1425 6125 1031 3107 1039 1603 3337 3338 5452 3212 2903 2098 1763 4902 4110 2064 2071 2062 4742 Kod 130 . 8.Senarai Kod Skim Perkhidmatan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia (SSM) Bil. 21. 20. 11. 3. 2. A26 Pemeriksa Kapal Terbang Pemeriksa Kereta Motor Penjaga Rumah Api Penolong Jurutera Laut Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara Penolong Pegawai Laut Serang PERKHIDMATAN BAKAT DAN SENI (B) 22. 15. 17. 5. Skim Perkhidmatan PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN (A) 1. 6. 14. 25. 10. 24. Arkitek Laut Jurutera Laut Juruterbang/Pemeriksa Juruterbang Kelasi/Jurumudi Malim Merinyu Laut Pegawai Kawalan Trafik Udara Pegawai Laut Pemandu Lokomotif Pemandu Lokomotif Sabah Pembantu Juruenjin/ Juruenjin Laut Pembantu Kawalan Trafik Udara Pembantu Teknik Kapal Terbang Pembantu Laut Gred A17. 4. 7. A22.

35. 48. 36. 32. Skim Perkhidmatan PERKHIDMATAN SAINS (C) Kod 29. 30. 54. 41. 43. 57. 56. 37. 44. 47. 59. 55. 50. 38. 45. 58. 51. 53. 49. 39. 33. 31. 40.Bil. 42. Guru Bahasa Guru Sandaran Tak Terlatih Bukan Siswazah Guru Sandaran Tak Terlatih Siswazah Guru Sandaran Terlatih Siswazah Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Pegawai Perkhidmatan Pendidik Bukan Siswazah/ Lepasan Diploma Penolong Pensyarah UiTM Pensyarah KUSZA 1553 3190 1190 1189 1188 3188 2172 1952 131 . Pegawai Dietetik Pegawai Penyediaan Makanan Pegawai Galian Pegawai Meteorologi Pegawai Kajibumi (Geofizik/Kajibumi) Pegawai Kawalan Alam Sekitar Pegawai Kimia Bumi Pegawai Makmal Filem Pegawai Sains Pegawai Teknologi Makanan Pembantu Galian Pembantu Meteorologi Pembantu Kajibumi Pembantu Makmal Pembantu Makmal Filem Penolong Pegawai Galian Penolong Pegawai Meteorologi Penolong Pegawai Kawalan Alam Sekitar Penolong Pegawai Kimia Bumi Penolong Pegawai Makmal Filem Penolong Pegawai Penyediaan Makanan Penolong Pegawai Sains Penolong Pegawai Teknologi Makanan PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (D) 1127 7176 1407 1606 1305 1245 1304 1068 1855 1264 2601 4210 2303 2555 3387 2154 2606 2061 2161 2076 2272 2455 2079 52. 46. 34.

88. 77. 79. 75. 64. 87. Juruteknik Komputer Operator Mesin Prosesan Data Pegawai Sistem Maklumat Penolong Pegawai Sistem Maklumat PERKHIDMATAN PERTANIAN (G) 3005 5721 1871 2764 74. Skim Perkhidmatan Pensyarah Perubatan Pensyarah UiTM Pensyarah Universiti PERKHIDMATAN EKONOMI (E) Kod 1002 1971 1004 63. 90. Pegawai Ehwal Ekonomi Pegawai Latihan Pembantu Ehwal Ekonomi Pembantu Pegawai Latihan Pengajar Kraf Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi Penolong Pegawai Latihan PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT (F) 1967 1085 3967 3140 4140 2967 2240 70. 85. 66. 62. 86. 78. 67. 61. 60. Atendan Haiwan Pegawai Hidupan Liar Pegawai Perikanan Pegawai Pertanian Pegawai Rancangan Tanah Pegawai Veterinar Pembantu Hidupan Liar Pembantu Hidupan Liar Rendah Pembantu Perikanan Pembantu Pertanian Pembantu Taman/ Ladang Pembantu Veterinar Pemelihara Hutan Pengajar Membalak Pengajar Rendah Pengawas Hutan Pengurus Taman/Ladang 132 6007 1301 1258 1015 1970 1951 3013 6303 3512 4830 3955 2950 1005 4117 5773 5787 1955 . 80. 65. 71. 68. 84. 81. 89. 82. 69. 72. 73.Bil. 83. 76.

Bil. 103. 113. 92. 114. 121. 117. 107. 119. 104. 102. 97. 118. 96. 112. 95. 105. 123. 106. 110. 99. Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Hidupan Liar Penolong Pegawai Perikanan Penolong Pegawai Pertanian Penolong Pegawai Rancangan Tanah Penolong Pegawai Veterinar Penolong Pemelihara Hutan Penolong Pengurus Taman/ Ladang Penyelia Rancangan Tanah Renjer Hutan PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN (J) Kod 2305 2085 2022 2829 2019 2877 2955 3333 3514 100. 120. 108. 111. Arkitek Arkitek Landskap Jurukartografi Juruteknik Juruteknik Bangunan Juruteknik Landskap Juruteknik Perancang Bandar Dan Desa Juruteknik Ukur Jurutera Juruukur Juruukur Bahan Juruukur Bangunan Merinyu Taliair Pegawai Latihan Vokasional Pegawai Perancang Bandar Dan Desa Penolong Jurutera Penolong Pegawai Senibina Penolong Juruukur Bahan Pelukis Pelan Pembantu Pegawai Latihan Vokasional Pembantu Pemeriksa Kilang Dan Jentera Pembantu Teknik Pembantu Teknik Landskap Pembantu Teknik Ukur 133 1033 1025 1106 4813 4843 6025 4828 4826 1227 1869 1790 1062 3809 1109 1113 2087 2088 2089 3313 3059 3912 2939 4025 2919 . 91. 115. 122. 98. 94. 109. 101. 93. 116.

131. 134.Bil. 126. 155. 144. 142. 141. 125. 128. 135. 132. 136. 150. 147. 145. Jurubahasa Pegawai Syariah Pegawai Undang-Undang Pembantu Syariah 134 3814 1081 1555 3081 . 148. 153. 140. 137. 154. 151. 129. Skim Perkhidmatan Pembantu Teknik Ukur Bangunan Pemeriksa Kilang Dan Jentera Penguasa Bekalan Air Penolong Pegawai Latihan Vokasional Penolong Pegawai Perancang Bandar Dan Desa Penolong Pemeriksa Kilang Dan Jentera Kod 2262 1406 4731 2366 2059 2602 PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM (K) 130. 143. 127. 149. 139. 146. 138. 124. Ahli Bomba Pegawai Bomba Pegawai Imigresen Pegawai Keselamatan Pegawai Penjara Pegawai Perhubungan Preman Pegawai Pertahanan Awam Pegawai Siasatan Pembantu Keselamatan Pembantu Pendaftaran Pembantu Pertahanan Awam Pembantu Siasatan Pengawal Keselamatan Penguasa Bomba Penguasa Penjara Penolong Pegawai Keselamatan Penolong Pegawai Pendaftaran Penolong Pegawai Pertahanan Awam Penolong Pegawai Siasatan Penolong Penguasa Bomba Penolong Penguasa Imigresen Penolong Penguasa Penjara 3525 3528 4535 1307 4522 3944 1873 1410 4536 4605 3940 3838 5776 1102 1174 2302 2078 2854 2051 2885 2160 2037 PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN (L) 152. 133.

162. 171. 177. 180. 163. 158. 165. NT32. 157. 172. 174. 184. 169. 167. Skim Perkhidmatan Pembantu Tabdir (Undang-Undang) Pembantu Undang-Undang Penolong Pegawai Syariah PERKHIDMATAN TADBIR DAN DIPLOMATIK (M) Kod 3557 2556 2281 159. 170. 182. Perangkawan Pegawai Tadbir Pegawai Penerbitan Pegawai Penguatkuasa Pegawai Penyelidik Sosial Pengurus Asrama Penolong Pegawai Penerbitan Penolong Pegawai Penguatkuasa Penolong Pegawai Penyelidik Sosial Penolong Pegawai Perangkaan Penolong Pegawai Tadbir Penolong Pegawai Tadbir Tanah Penolong Pegawai Tanah Gred NT17. 185.Bil. 156. 175. 178. 186. 181. NT22. NT36 Penolong Pengurus Asrama Penghulu Penolong Pegawai Tanah Penyelia Asrama Bentara Mesyuarat Bentara Parlimen Juruaudio Visual Jurubahasa Serentak Operator Kamera Offset/ Pembuat Plet Operator Wayarles Pegawai Khidmat Pelanggan Pembantu Am Rendah Pembantu Kamera/Pemandu 1870 2038 1771 1108 1701 1966 2763 1024 2701 2873 2200 2772 2205 2109 2063 4504 2205 4728 4732 4733 5214 1876 3605 5725 3232 5454 6267 135 . NT36 Penolong Pegawai Tanah Gred NT27. 166. Pegawai Tadbir Dan Diplomatik 1609 PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN (N) 160. 168. NT31/32. 179. 183. 161. 173. 164. 176.

N22. 190. N4 Tukang Masak Gred N17. N26 Kod 3368 3369 4730 3701 3427 3220 3227 3229 3200 4200 3772 3228 5803 4636 4320 3338 3613 5796 5017 6257 3388 6339 6361 PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (Q) 210. 211. 193. 205. 197. 187. 201. 191. 202. 196. 192. 204. 200. Jaga Operator Loji Pekerja Rendah Awam (PRA) Pekerja Rendah Awam Khas (PRAK) Pemandu Enjin 136 6601 6775 6580 6680 6810 . 194. 203. 218. 188.Bil. 213. 206. 212. Pegawai Pemeriksa Paten Pegawai Penyelidik Pembantu Penyelidik Penolong Pegawai Penyelidik 1011 1801 4634 2075 PERKHIDMATAN MAHIR/ SEPARUH MAHIR/ TIDAK MAHIR (R) 214. 198. 199. 216. 189. 215. 195. 207 208 209 Skim Perkhidmatan Pembantu Penerbitan Pembantu Penguatkuasa Pembantu Pengurusan Murid Pembantu Penyelidik Sosial Pembantu Perangkaan Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) Pembantu Setiausaha Pejabat Setiausaha Pejabat Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Pembantu Tadbir Rendah Pembantu Tadbir Tanah Pemeriksa Cap Jari Pengawas Pemulihan Pengawet Penghantar Notis Pengurus Stesen Peniup Kaca Penolong Operator Kamera Penyelamat Penyelia Jeti Penyelia Jurupakaian Tukang Masak Gred N1. 217.

250. 245. 247. 233. 242.Bil. 249. 239. 219. 229. 226. 230. 236. 224. 237. 232. 231. 235. 227. 238. 228. 248. 243. 246. Jurulatih Kawad Kaunselor Kurator Pegawai Antidadah Pegawai Arkib Pegawai Belia Dan Sukan Pegawai Berita Pegawai Hal Ehwal Islam Pegawai Kesatria Pegawai Pembangunan Masyarakat Pegawai Penerangan Pegawai Perancang Bahasa Pegawai Perhubungan Perusahaan Pembantu Antidadah Pembantu Arkib Pembantu Belia Dan Sukan Pembantu Hal Ehwal Islam Pembantu Kesatria Pembantu Muzium Pembantu Pembangunan Masyarakat Pembantu Penerangan Pembantu Perhubungan Perusahaan Pembantu Perpustakaan Pembantu Rendah Hal Ehwal Islam Pembantu Wartawan/Wartawan Penolong Kaunselor Penolong Kurator 137 3384 1152 1121 1162 1018 1901 1980 2409 1987 1994 1888 1079 1956 3662 3256 3041 3910 3365 4214 3994 3386 3956 4112 6242 2249 2052 2162 . 234. 222. 223. 221. Skim Perkhidmatan Pemandu Kenderaan Bermotor Pemandu/Operator Jentera Pemunggah Penjaga Jentera Eletrik Tukang K1 Tukang K2 Tukang K3 PERKHIDMATAN SOSIAL (S) Kod 6700 6751 6616 6970 6920 6860 225. 220. 251. 244. 240. 241.

Bil. 279. Atendan Kesihatan Juru X-Ray Jurupulih Perubatan Jururawat Jururawat Desa Jururawat Masyarakat Jururawat Pergigian Juruteknik Perubatan Juruteknologi Makmal Perubatan Juruteknologi Pergigian Pegawai Farmasi Pegawai Optometri Pegawai Pemulihan Perubatan Pegawai Pergigian Pegawai Perubatan Pembantu Farmasi Pembantu Kesihatan Awam Pembantu Pembedahan Pergigian Pembantu Perubatan Pengajar Penolong Jururawat 6011 2970 2021 4310 4641 7163 3314 4832 2613 3306 1128 1071 1602 1155 1604 4533 4526 3325 2354 1156 3018 138 . 265. 254. 255. 262. 277. 267. 278. 269. 266. 264. 274. Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Antidadah Penolong Pegawai Arkib Penolong Pegawai Belia Dan Sukan Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Penolong Pegawai Kesatria Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat Penolong Pegawai Penerangan Penolong Pegawai Perancang Bahasa Penolong Pegawai Perhubungan Perusahaan Penolong Pegawai Perpustakaan Pustakawan PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATAN (U) Kod 2462 2035 2131 2165 2238 2994 2404 2017 2956 2010 1558 263. 252. 256. 258. 282. 257. 259. 272. 253. 283. 271. 275. 273. 276. 270. 261. 260. 280. 268. 281.

YA8. 1104 1006 1009 1020 1019 1950 3436 3222 4805 4611 4901 3461 1883 2210 2215 2713 2951 2001 303. 288.Bil. 1788 3788 139 . 306. 290. YA4. 298. 295. YA24 Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel Gred YA1. 1778 3780 3779 3778 309. 299. 304. 293. 291. Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran/ Pegawai Kesihatan Persekitaran PERKHIDMATAN KEWANGAN (W) Akauntan Juruaudit Pegawai Aktuari Pegawai Kewangan Pegawai Penaksir Pegawai Penilaian Pembantu Akauntan Pembantu Juruaudit Pembantu Penaksir Pembantu Penguasa Kastam Pembantu Penilaian Pembantu Tadbir (Kewangan) Penguasa Kastam Penolong Akauntan Penolong Juruaudit Penolong Pegawai Penaksir Penolong Pegawai Penilaian Penolong Penguasa Kastam PERKHIDMATAN PENGUATKUASAAN MARITIM (X) Kod 2802 285. 300. 289. 286. 310. 307. 302. YA20. Pegawai Penguatkuasa Maritim Pegawai Lain-Lain Pangkat Penguatkuasa Maritim PERKHIDMATAN POLIS (Y) Pegawai Kanan Polis Gred YA13. 292. YA18. YA22. 308. YA10 Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel Orang Asli Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel Tambahan ANGKATAN TENTERA MALAYSIA (Z) Pegawai Angkatan Tetap. 296. YA2. YA5/6. Angkatan Tentera Malaysia Askar Laskar Angkatan Tetap. 287. 284. 301. 297. Angkatan Tentera Malaysia 1198 3198 305. YA16. 294.

A22. A6 20. A24 3. Pembantu Teknik Kapal Terbang A29. Pengajar Merin C2 5. A11. A10 1. Penolong Pegawai Laut B8. D3. Pemandu Lokomatif Rendah D10. A52. A3/4 18. A11. Pemandu Lokomotif A7. Penolong Jurutera Laut B7. B3 3. D3 1. B3 2. Pembantu Teknik Kapal Terbang B7. Arkitek Laut A41. C5. C3. B1. A24 3. D1 Kejuruteraan (Darat) Pemanduan 1. D21. B3/A24 Kejuruteraan Penerbangan Perkhidmatan Aerobridge Kejuruteraan Laut 1. Pemeriksa Kereta Motor A17. Pemandu Lokomotif C9. Operator Aerobridge D10. A1 Skim Perkhidmatan SSM 1. C3. A48. Pemeriksa Kapal Terbang A3. A8 8. A11. Pembantu Kawalan Trafik Udara A7. Merinyu Laut A7. A44. A11. Serang A17. A22 12. A1 14. A48. Merinyu Laut A17. A18. A48. C1 Maritim 1. C2 4. C3. A36 22. A10 17. Pembantu Juruenjin Laut/ Juruenjin Laut A1. Arkitek Laut A3. A4 10. A26 14. A36. Pembantu Teknik Kapal Terbang A5. A4 7. Ketua Pegawai C3 5. A10 2. Malim A41. Serang C14. A6 6. A44. A8 19. Jurutera Laut A18. A22. A48. A4 6.Senarai Skim Perkhidmatan Di Bawah Laporan JKK 1976. A36. A44. C1. A10 2. A10 2. A11. A2 18. A44. B1. A10 2. C1 Kejuruteraan Kapal Terbang 1. A26 5. Pembantu Juruenjin Laut/ Juruenjin Laut A11. Pembantu/Penjaga Rumah Api D27. Merinyu Laut C10. A22. Penolong Pegawai Laut A29. C5. B3/A24 1. A10 2. C2 Reka Bentuk (Laut) 1. Pengajar Merin A21(dijumudkan) 11. Pegawai Laut A3. Pemeriksa Kapal Terbang A18. Penolong Jurutera Laut A29. A54 3. A6 13. D14-1. Kelasi/Jurumudi A1. A38 9. A44. A44. A48. A22. A36. A14(dijumudkan) 15. Juruterbang/ Pemeriksa Juruterbang A3. A6 16. Arkitek Laut A17. A36. Serang A7. A1 2. SSB Dan SSM Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Penerbangan Kawalan Trafik Udara Skim Perkhidmatan JKK 1976 1. Kelasi/Jurumudi D27.D3 16. Pegawai Laut A18. A38 4. A14 20. A11. Jurutera Laut A41. A54 15. Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara A5. Pegawai Laut A41. A52. Penjaga Rumah Api A11. D18-1. Pegawai Kawalan Trafik Udara A3. A54 2. A6 5. A2. Pegawai Kawalan Trafik Udara A21. A22. A1 9. A52 13. A4 4. A6. A26 21. B3. A2. Operator Aerobridge A9. C3. A12. C14. Pembantu Teknik Penerbangan B7. D7 Pemaliman 1. Pemeriksa Kereta Motor C10. Penolong Jurutera Laut A5. Pembantu laut A21(dijumudkan) 10. A44. A2. Pegawai Kawalan Trafik Udara A41. A54 140 . A48. Kelasi/Jurumudi A11. A10 2. Pemandu Lokomotif A17. Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara A29. Pemeriksa Kereta Motor A7. Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara B9. Malim A3. Juruterbang/ Pemeriksa Juruterbang A41. Malim A20. A26 11. Juruterbang/ Pemeriksa Juruterbang A18. A1 3. Pemeriksa Kapal Terbang A41. A52. A52. Pembantu Laut C1 4. A2 12. Pembantu Juruenjin Laut/ Juruenjin Laut D27. Penolong Pegawai Laut A5. A48. A52 19. A11/12. B3. A7. A9. Pembantu Kawalan Trafik Udara A17. A38 PENGANGKUTAN (A) Skim Perkhidmatan SSB 1. A38 Operator Aerobridge * (dimansuhkan) 7. Pemandu Lokomatif Rendah A11. A4 17. Penjaga Rumah Api A1. A52. A54 8. Jurutera Laut A3. A2. Pegawai Perhubungan C10. C1 1. A2.

B2. B25/26. B43/44. B5 3. Pembantu Rendah Penerbitan Rancangan B11. C3. B12. B27/28. B37/38. B53/54 1. Penolong Jurufoto/ Jurufoto/Penolong Pegawai Foto D10. B41/42. B21/22. Penolong Pegawai Kebudayaan B11. A12. B4 5. B3. B2. Artis Budaya/Jurulatih Budaya C11. B9. B25/26. B9. C1 5. A10 2. B1 3. B27/28. Penerbit Rancangan B17. B5. C3. Pegawai Seni Reka A22. B4. Penolong Jurukamera Filem/ Jurukamera Filem D10. Pereka BAKAT DAN SENI (B) Skim Perkhidmatan SSB Skim Perkhidmatan SSM 1. B47/48. B3. B25/26. C5. B43/44. B17/18. B41/42. Pegawai Penerbitan Rancangan A22. B43/44. Pegawai Kebudayaan B9. B12. Pegawai Kebudayaan B11. B41/42. B27/28. B3. Pemuzik/Ahli Seni Muzik C14-1. B53/54 2. A12. Jurutulis Cina C11. Jurulatih Seni Budaya C14-1. B6 9. A12. B14(dijumudkan) 3. C11. B47/48. Penari D11 4. B1 5. Pembantu Kebudayaan C11. B8. A10 2. B6. B21/22. B3. B43/44. Pembantu Rendah Penerbitan Rancangan B11. B25/26 9. B6. Jurusolek Rendah/Jurusolek D11. Pegawai Kebudayaan (Universiti) A22. B31/32. B3 2. B27/28. Jurusolek B9.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Penerbitan Rancangan Skim Perkhidmatan JKK 1976 1. B31/32 8. Jurusolek B11. C10. B37/38. D3 Kebudayaan (Sokongan) 1. C1 4. Ahli Fotografi B9. B3. B31/32. A10 2. B4. B53/54 4. C3. C11. A10 g g y 3. Pembantu Rendah Kebudayaan D11. Pembantu Penerbitan Rancangan C11. A10 2. B5. B43/44. C10. B4. B47/48 B51/52 B53/54 7. B13/14. B6. C3. C3. B7. Pembantu Rendah Penerbitan Rancangan D11. Ahli Fotografi B11. D3 Muzik 1. Penolong Pegawai Penerbitan Rancangan B9. B17/18. B31/32. B27/28. Ahli Muzik B7. B17/18. B51/52. B7. B47/48. B1 2. B5. B21/22. B31/32. C1 4. B21/22. B51/52. B37/38 6. B17/18. B14(dijumudkan) 3. Pegawai Kebudayaan A22. Penari B11(dijumudkan) 141 . B53/54 B9. B21/22. B12. B37/38. Artis Budaya B7. B51/52. Pegawai Seni Muzik A22. B41/42. Penolong Pelukis/ Pelukis/ Penolong Pegawai Seni Reka D11. Penerbit Rancangan B17. B51/52. Penari B9 (dijumudkan) 7. A12. B25/26. B27/28. B25/26. C5. C3. B1 Kebudayaan (Induk) 1. B7. A12. B47/48. B3. B5 Fotografi 1. B2 4. B5. B51/52. B47/48. B5. Ahli Muzik B17. B41/42. B7. B27/28. B1 6. B5 2. B31/32. B21/22. B5 8. B1 Seni Reka 1. B2. Pereka B11. B21/22. C1 5. B31/32. B37/38. Artis Budaya B17.

C54 8. C52. Pegawai Kimia Bumi C3. Penolong Pegawai Kimia Bumi C27. A10 4. C8 (dijumudkan) 20. B3. C6 23. C44. B1 3. B4. C8 (dijumudkan) 10. Pegawai Kaji Bumi (Geofizik/Kaji Bumi) C41. C2 21. A10 2. C26 23. C44. Juruteknik Makmal C10 6. Pembantu Makmal Rendah C9. B1 SAINS (C) Skim Perkhidmatan SSB 1. C4 22. Pembantu Makmal Filem C7. C1 27. C6 9. Pegawai Galian C41. C14(dijumudkan) 5. C1 15. B1 3. Pegawai Dietetik C3. C26 19. C52. C52. Penolong Pegawai Kimia Bumi B11. A10 2. C54 11. C32. C26 9. A12. Pembantu Galian C17. C44. Pembantu Makmal Rendah C11. Penolong Pegawai Galian C27. Pegawai Makmal Filem C41. A10 2. A10 2. C3. C2. C6 13. Pegawai Galian A18. Pegawai Kaji Bumi (Geofizik/Kaji Bumi) C3. C48. C8 (dijumudkan) 24. C4 7. Pembantu Kaji Bumi C17. Pembantu Kaji Cuaca Rendah C9 (dijumudkan) 14. D3 Kaji Cuaca 1. C14 (dijumudkan) 10. A10 3. B3. C48. Pegawai Teknologi Makanan A20. A10 2. C48. Pegawai Makmal Filem C3. C44. Pegawai Penyelidik A20. C3. Penolong Pegawai Teknologi Makanan B8. C52. Pegawai Kawalan Alam Sekitar C3. A11. Pembantu Kaji Cuaca C7. C44. Pegawai Teknologi Makanan C41. Penolong Pegawai Penyediaan Makanan C5. Pegawai Kaji Cuaca C41. B1 Sains 1. Pembantu Kaji Cuaca Rendah C11(dijumudkan) 14. C48. C1 8. Penolong Pegawai Sains 17 P l P iS i C27.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Galian Skim Perkhidmatan JKK 1976 1. Penolong Pegawai Makmal Filem B11. C26 13. C52. C1 17. Pembantu Makmal C17. C1 4. P 17 Penolong Pegawai Sains l P iS i C5. C38 12. A11. Penyiasat Luar C15 7. Pembantu Kaji Bumi C7. C38 22. C48. B2 4. Pembantu Kaji Cuaca C10. C8 (dijumudkan) 5. B4. C44. Pembantu Makmal Filem Rendah C9. C32. C38 142 . Penolong Pegawai Teknologi Makanan C27. A11. C52 21. D3 Kimia Bumi 1. Penolong Pegawai Penyediaan Makanan B9. A10 2. Pencatit Data Gerudi C11. C4 19. C38 26. Pembantu Kaji Bumi Rendah C9. C32. A11. C3. C1 25. C54 6. Pembantu Kaji Cuaca Rendah Alam Sekitar D10 1. C2. Pegawai Kimia Bumi C41. Pencatit Data Gerudi D10. Pegawai Sains A20. C6 4. B2 3. C54 17. Penolong Pegawai Teknologi Makanan C5. C22. Pembantu Makmal Filem C17. B3. C4 18. C4 16. Pembantu Makmal C10. D3 1. Penolong Pegawai Kawalan Alam Sekitar C5. C52. B2 Kaji Bumi 1. Pegawai Sains C3. C38 7. Ahli Kajicuaca A20. C32. C6 Skim Perkhidmatan SSM 1. Penolong Pegawai Kawalan Alam Sekitar B8. C48. C48. Pembantu Kaji Cuaca C17. C32. Pembantu Galian C10. C22. C2. Pegawai Kawalan Alam Sekitar A20. Pegawai Kawalan Alam Sekitar C41. C2. C22. Pegawai Percubaan 3 P iP b B11. B3. C54 2. C4 12. A11. C54 25. C4 3. Penolong Pegawai Penyediaan Makanan C27. A11. Pegawai Makmal Filem A20. D3 Pemakanan 1. Pembantu Makmal Filem Rendah D10. Pembantu Kaji Bumi C10. A10 2. Pembantu Kaji Bumi Rendah C11. C48. Penolong Pegawai Kimia Bumi C5. C1 11. C2. C52. C54 15. Penolong Pegawai Kaji Cuaca B8. C1 4. Pembantu Galian C7. Pencatit Data Gerudi C9. C14 (dijumudkan) 24. Penolong Pegawai Makmal Filem C27. B3. C14 (dijumudkan) 20. B1 3. Pembantu Makmal C7. C52. Penolong Pegawai Galian C5. C2. C4 26. C48. Pegawai Teknologi Makanan C3. C2. Pegawai Galian C3. Pembantu Makmal Filem C10. A11. Penolong Pegawai Kaji Cuaca C5. C38 3. Pembantu Kaji Bumi Rendah D10. C26 4. C54 27. C32. C1 5. C1 6. Pegawai Sains C41. Penolong Pegawai Makmal Filem C5. Penolong Pegawai Kawalan Alam Sekitar C27. C1 4. C32. Penolong Pegawai Galian B8. B4. C38 16. Pegawai Dietetik C41. A11. C1 2. Penolong Pegawai Kaji Cuaca C27. Pegawai Kaji Bumi (Geofizik/Kaji Bumi) A20. C1 3. C44. Pembantu Makmal Filem Rendah C11. C44. C2. A11. C3. Pembantu Makmal Rendah Makmal Filem D10. Pegawai Kimia Bumi A20. A10 2. C22. C32. Pegawai Kaji Cuaca C3. C3. C44. Penyelia Jenis Makanan A22. C38 18. C22.

DM51/52. DG54 6. A18. DG1 6. DS1. A10/A9/A8. Pensyarah KUSZA Skim Ad hoc 5. DU1. Pegawai Keselamatan Peperiksaan C1 PENDIDIKAN (DH. Penolong Pensyarah ITM B7. DM. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah C8/B10/B8. Pensyarah Perubatan DU2. DG52. Pensyarah UiTM DM41. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah DG41. DG44. Penolong Pensyarah ITM DM6. B4 8. Pengajar Bahasa (UM) B11. DG4 12. Jurulatih (ITM) B11. DM1. DM34 11.Profesor (A7/A6) 2. C1 13. A18. A11. Penolong Pensyarah 'A' UTM DG3 (dijumudkan) 7. DGA) Skim Perkhidmatan SSB 1. A11. DG52 5. DG52. B2 10. Penolong Pensyarah 'A' UTM A20/A11 6. DGA34 143 . DG48. DU. Khas 4. A10) . DGA32. C2. DG1 Pendidikan 11. Pensyarah KUSZA DG3. DU51/52. A11. B4. DM5 (dijumudkan) 10 Penolong Pensyarah UiTM DM6. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kategori C2 C8. Pensyarah Universiti DS2. DG2. B1 8. Penolong Pensyarah 'B' UTM DG6 (dijumudkan) 8. Pengajar Bahasa (UM) DG27. DM5 Skim Perkhidmatan SSM 1. Penolong Pensyarah 'B' UTM B8 7. Pengajar Bahasa (UM) DG6.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Pendidikan Tinggi Skim Perkhidmatan JKK 1976 1. DG48. DM53/54. Guru MARA Kategori D1 A19. C1 11. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kategori T3 C8. Penolong Pensyarah ITM DM27. DG32 (dijumudkan) 9. Khas 3. C5-1. DS53/54. C2. DG5 (dijumudkan) 9. Guru (Universiti-universiti) A20. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kategori T1 B8. DS51/52. Pensyarah Universiti DS45. DS. DG. DG44. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kategori T2 C7. DU53/54. Penolong Pensyarah 'B' UTM DG27 (dijumudkan) 8. DG2 5.Profesor Madya (A9/A8) . Pensyarah KUSZA DG41. A17. A10 4. Guru Bahasa DG3. DM32 (dijumudkan) 10. DM32. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah A9. Pegawai Perkhidmatan Siswazah DG3. DM45/46. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kategori C1 B10. Pensyarah ITM A20/A11. Penolong Pensyarah UiTM DM29. DG2. DG48.Pensyarah (A14/A11. A17. C2. Pensyarah Perubatan DU45. Khas 2. B1 9. B3. A10 2. Penolong Pensyarah 'A' UTM DG41 (dijumudkan) 7. C1 12. A11. Khas 3. Guru MARA Kategori D2 A21 6. DG5. A10 5. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma DGA29. B3. Guru Bahasa DG41. Pegawai Peperiksaan A19. DG54 12. A10 3. B3 9. B4. Khas 4. A10 4. DG44. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kategori D1 A19. DM2. Khas 2. A7 3. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma DG6. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kategori D2 A21 g 7. DUG. A11. Pensyarah UiTM DM3. B2 Pendidikan Sekolah 1. A16. A16. Pensyarah Universiti .

A10 6. A10 9. E1 1. Pegawai Pendaftaran Perdagangan A22. Penolong Pegawai Perusahaan Komoditi B9. A11. Penolong Pegawai Pendaftaran Perdagangan B9. Pegawai Pembangunan Koperasi A22. B3 23. A10 11. E4 2. A10 10. Penolong Pegawai Pelancongan B11. Penolong Pegawai Pemasaran B11. B4. A11. B4. Penolong Pegawai Pembangunan P B9. A11. A12. E1 1. B3. B1 18. A12. A12. Penolong Pegawai Perniagaan B9. B2 24. A10 15. Pegawai Kemajuan MARA A22. E52. A10 2. E52. A10 3. Ahli Ekonomi Hutan A20. E54 2. A12. A12. E48. Pegawai Ehwal Ekonomi E3. E44. B3. B3. E38 144 . B4. A10 8. A10 13. B1 22. Pegawai Kemajuan Perindustrian A20. A10 12. A12. B2 27.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Perdagangan/ Perusahaan/ Pemasaran/ Promosi Skim Perkhidmatan JKK 1976 1. Penolong Pegawai Pembangunan Koperasi B11. A12. A10 4. Pegawai Kemajuan Kraf A22. Pegawai Perusahaan Komoditi A22. B4. B3. A10 14. E2. Penolong Pegawai Khidmat Peladang B9. B1 17. E32. A10 5. B3. E2. B3. Pegawai Pemasaran A22. A11. Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi E27. Pegawai Khidmat Peladang A22. B3. B4. Ahli Ekonomi (MIDA) A22. A12. B1 21. Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi E5. A12. B2 25. Penolong Pegawai Kemajuan Perikanan B11. E54 1. Pegawai Ehwal Ekonomi E41. B1 16. Pegawai Ehwal Ekonomi E3. Pegawai Kemajuan Perikanan A22. B1 20. Penolong Pegawai Pembangunan B9. Pegawai Pelancongan A22. B1 19. Penolong Pegawai Kemajuan Perindustrian B9. E48. Penolong Pegawai Kemajuan Kraf B11. E44. B2 26. B2 EKONOMI (E) Skim Perkhidmatan SSB Skim Perkhidmatan SSM 1. A12. Penolong Pegawai Kemajuan MARA B9. Pegawai Ehwal Ekonomi E41. Pegawai Pembangunan Pemasaran A20. Ahli Ekonomi Pertanian A20. A10 7.

A10 2.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Skim Perkhidmatan JKK 1976 28. Penolong Pegawai Latihan E5. Pengajar Perdagangan Gred II C11. C6 38. Pembantu Ehwal Ekonomi E7. E38 7. Pembantu Pembangunan C10. E44. C3. Penolong Pegawai Sistem Maklumat F5. F52. Pengajar Kraf E9. E32. Juruanalisa Sistem A20. F38 3. F14 145 . F1 2. A10 2. Pegawai Latihan E41. Pembantu Pemasaran Rendah E9 (dijumudkan) 5. F22 (dijumudkan) 4. Operator Mesin Prosesan Data F9. Pembantu Penyelidik C10. E26 4. F8 6. C1 34. E6 SISTEM MAKLUMAT (F. F54 2. B1 5. A11. C3. C3. A12. E1 4. Pembantu Pembangunan Koperasi C11. Penolong Pegawai Sistem Maklumat F29. Operator Komputer C11. C3 (Perbadanan Kemajuan Kraftangan) 31. C1 35. Pegawai Sistem Maklumat F41. F2. C1 29. C1 32. Pensyarah Maktab Kerjasama A22. E22. Merinyu Perniagaan C11. Pembantu Pembangunan Pemasaran C11. Operator Mesin Prosesan Data F11. Pembantu Perusahaan Komoditi C10. C3. E22 Skim Perkhidmatan SSM 1. E17/18. Pembantu Pemasaran Rendah E11 (dijumudkan) 5. Pembantu Khidmat Peladang C11. B1 3. Pembantu Pemasaran C11. Pembantu Ehwal Ekonomi E17. C1 30. F48. Juruteknik Komputer FT7. E48. C3. F4 3. F32. Pegawai Latihan dan Penyiasatan A20. E2. E22. D3. C10. E6 3. C3. C1 33. C1 Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Sistem Maklumat Skim Perkhidmatan JKK 1976 1. B3. C3 37. C3. C1 4. B3 4. Pembantu Pemasaran Rendah D11 Latihan 1. A11. E6 8. Penolong Pegawai Latihan E27. E7. Penolong Jurulatih Kraf/Jurulatih Kraf D10. Operator Mesin Prosesan Data D11. Operator Komputer F17. E54 6. C3. F44. D1 Kerjasama EKONOMI (E) Skim Perkhidmatan SSB Skim Perkhidmatan SSM 3. Pembantu Kemajuan Perikanan C11 36. Penolong Pensyarah Maktab B9. C3. Pengajar Kraf E11. Pegawai Sistem Maklumat F3. Pembantu Pelancongan C16. B3. Pembantu Pegawai Latihan E17. Pengatur Program Komputer B8. Pengajar Perdagangan Gred I B9. E26 8. A10 3. Pegawai Latihan E3. C1 6. E4 7. Pembantu Pegawai Latihan E7. FT) Skim Perkhidmatan SSB 1. E52. FT6 4.

G52. G32. G7 13. A11. Penolong Pegawai Veterinar G27. Pegawai Hidupan Liar G3. G1 2. G22. Penyelia Rancangan Tanah G17. Pegawai Pertanian A19. G22. G52. Penolong Pengurus Ladang B11. Pembantu Taman Sabah C10. G32. Pegawai Veterinar G41. Pembantu Taman/Ladang G17. Pembantu Pertanian G17. Pemelihara Hutan Gred I A19. Renjer Hutan G17. G9. B3 3. G14. Pegawai Rancangan Tanah G3. Penolong Pemelihara Hutan G27. G32. G26 4. B14 5. A12 2. B1 3. Pemelihara Hutan G3. Atendan Haiwan G1. Renjer Hutan C10. A12. C1 4. Penolong Pegawai Hidupan Liar B9. Pengurus Taman/ Ladang G41. Pembantu Taman/Ladang G8. Penolong Pegawai Pertanian G27. B3. A11. Pembantu Veterinar G17. G1 6. G14 19. Pegawai Rancangan Tanah A25. G2. Pembantu Perkebunan B8. G48. G32. A10 2. G5. D21. Pembantu Hidupan Liar G8. G44. G54 2. G12 10. G44. G5 12. G22. G44. A10 2. B14. G22. G10 10. Penolong Pegawai Veterinar B7. G7 8. C3. G52. Juruteknik Pertanian Rendah G9(dijumudkan) 5. C3. Juruteknik Pertanian Rendah G11(dijumudkan) 5. G26 29. G48. G26 13. Pengajar Membalak G17. Pengawas Hutan G11. Penolong Pegawai Perikanan G6. G5. A10 2. A12. G36 28. G9 19. Pegawai Pertanian G3. A10 3. D3 1. G1 16. G52. C3. Penolong Pegawai Pertanian G6. B1. D7 Perhutanan 1. A10 2. Pegawai Perikanan G41. C3 5. G22. G44. G18 23. G44. G4 7. A11. G26 26. Pegawai Pertanian G41. Penyelia Kandang Haiwan G11 (dijumudkan) 9. Pengawas Hutan G10. Pengawas Hutan D10. G52. A24 3. G32. Penyelia Kandang Haiwan G10 (dijumudkan) 9. G54 6. G22. Pembantu Rendah Taman Sabah G10 (dijumudkan) 27. G9 15. C3 Pengurusan Taman/Ladang 1. C6 Pembangunan Tanah 1. Pembantu Hidupan Liar Rendah G11. Penolong Pegawai Rancangan Tanah B9. A11. D3 Perhilitan/ Hidupan Liar 1. C3. G48. Penolong Pegawai Perikanan G27. G52. Pembantu Hidupan Liar Rendah Perikanan D10. Pembantu Rendah Taman Sabah D10 PERTANIAN (G) Skim Perkhidmatan SSB 1. G36 21. G48. G7 22. G5 25. G7 14. C12 C3 C1 4. Pembantu Veterinar C10. Pegawai Perikanan G3. A10 2. Pembantu Hidupan Liar Rendah G10. Pembantu Hidupan Liar G17. Pegawai Rancangan Tanah G41. G54 11. G48. G44. Pegawai Hidupan Liar G41. A10 2. Pengurus Taman/ Ladang G3. Pemelihara Hutan G41. Penolong Pegawai Rancangan Tanah G27. Pembantu Veterinar G8. B1. G2. G7 4. C3. G4 21. C1 4. G44. Penolong Pemelihara Hutan B8. G36 7. Pengajar Rendah G11. Pengajar Membalak G8. G54 16. G8 23. B2 4. Pembantu Perikanan G8. G2 24. G36 17. G26 14. B1 3. G36 3. G7 29. Pembantu Perikanan G17.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Pertanian Skim Perkhidmatan JKK 1976 1. G4 3. G52 24. C6. G1 20. Atendan Haiwan G11. G5 28. Penolong Pegawai Taman Sabah B11. Pegawai Hidupan Liar A22. B3. G22. Penyelia Kandang Haiwan D10 (Di IMR) 5. G22. Penolong Pemelihara Hutan G6. G8 G7 18. G2. Pegawai Veterinar G3. Penolong Pegawai Rancangan Tanah G6. Pembantu Perikanan C10. Penolong Pegawai Pertanian B8. Pengurus Ladang A22. A24 3. A12. G5. B3. Penolong Pegawai Perikanan B8. G48. B3 4. Pembantu Rendah Taman Sabah G11 (dijumudkan) 146 . G36 25. Penolong Pegawai Hidupan Liar G6. Pembantu Pertanian G8. G2. C1 4. C3. G26 8. G2. A24 3. Penolong Pegawai Hidupan Liar G27. Pengurus Taman Sabah A22. G7 26. Juruteknik Pertanian Rendah Haiwan (Veterinar) D10 1. Pengajar Rendah G10. G48. Penolong Pengurus Taman/ Ladang G27. B3. C1 6. G5 17. G1 11. G32. G54 27. B3. Pengajar Membalak C14. Juruteknik Pertanian C10. Renjer Hutan G8. Pengajar Rendah D7. D3. Pegawai Veterinar A17. Penolong Pegawai Veterinar G6. G2. Pembantu Hidupan Liar C12. Penyelia Rancangan Tanah C10. G32. Atendan Haiwan D27. G26 22. G54 20. Penyelia Rancangan Tanah G8. G14 15. G1 Skim Perkhidmatan SSM 1. G17 G22 G26 18. Pegawai Perikanan A20. G36 12. C1 5. Penolong Pengurus Taman/ Ladang G6. B1.

J3. J52. C3. J26 4. J38 3. J1 7. J22. J22. C3. B3/A24 (Skim perkhidmatan gunasama yang dipakai juga untuk bidang kejuruteraan dan ukur bahan) 3. Arkitek J41. J44. Juruteknik J7. Pegawai Perancang Bandar dan Desa J3. J48. Juruteknik Ukur C7. C1 1. J26 22. Juruteknik C7. Jurukartografi J41. A10 1. Pengajar Ketukangan Gred II C7. J2. J6 5. Jurutera J41. J54 2. J6. J2. Arkitek A17. Pelukis Pelan C10. Juruukur Bahan J3. J38 11. J26 5. B3. A12. Pembantu Teknik B7. B3/A24 3. J48. Pemeriksa Kilang dan Jentera J41. J1 20. B3. J22. Jurubina Model J17. A10 1. J44. Juruteknik Perancang Bandar dan Desa C7. Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa B8. Penguasa Bekalan Air J7. J6 16. Juruukur J3. Pelukis Pelan Rendah J11. J22. J22 (dijumudkan) 23. Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera J7. J44. J52.J54 20. C1 4.J51/52. Juruteknik Perancang Bandar dan Desa J7. Juruteknik Ukur J7. A10 1. Jurutera A18/A11. Merinyu Tali Air J17. Pemeriksa Taliair C10. Pelukis Pelan Rendah D10. J6 22. Penguasa Bekalan Air C10. C3. Juruteknik Perancang Bandar dan Desa J17. J22. J2. J5. C1 6.J29/30. C1 2. Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera J5. C3/C1 (Skim perkhidmatan gunasama yang dipakai juga untuk bidang kejuruteraan dan ukur bahan) 4. Arkitek Landskap J3. B1. Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa J5. J1 9. J36. Pengawas Taliair J11. J54 17. Pengajar Ketukangan Gred I B8. J4 11.J37/38. A24 3. J44. J44. J26 24. Pembantu Teknik Ukur J29. B3. Jurukartografi A25. A10 1. J6 19. J44. J8 (dijumudkan) 6. J2. Pegawai Perancang Bandar dan Desa J41. Merinyu Tali Air C10. J4. B1. C3. J48. A11. J52. Pelukis Pelan Rendah J9. J48. J26 16. Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera C10. J1 14. Pemeriksa Kilang dan Jentera J3. Pelukis Pelan J17. J22. J14 (dijumudkan) 6. A11. Jurutera J3. J1 17. J38 15. J26 12. J2. C3/C1 Pemeriksaan Kilang dan Jentera 1. J54 8. J8 (dijumudkan) 4. J54 7. C3. Pegawai Perancang Bandar dan Desa A18. Pelukis Pelan J7. Arkitek Landskap A18. Juruukur A18. J44. J6 12. A11. A11. J48.J21/22. J52. Pengawas Taliair J9. J1 2. Pembantu Pegawai Latihan Vokasional/Penolong Pegawai latihan Vokasional/Pegawai Latihan Vokasional J7. A11. Pembantu Teknik J29. C3/C1 Kartografi Ukur Tanah 1. Pengajar Ketukangan Gred III J7 (dijumudkan) 21. Juruukur J41. J6 3. C1 3. Penguasa Bekalan Air J17. D3 KEJURUTERAAN (J) Skim Perkhidmatan SSB 1. J2. A24 5. Pemeriksa Kilang dan Jentera A18. J6 24. Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera B8. J52.J47/48. J22. J48. Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera J17. A10 2. J36. Pembantu Teknik Ukur J5. J4 15. J52 13. J1 10. J52. J48. Juruukur Bahan A18. J1 8. Arkitek Landskap J41. A10 2. B1. Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera J29. J54 9. J36. Pembantu Teknik J5. A11. J36. J2. J54 10. Juruteknik Ukur J17. Pembantu Pegawai Latihan Vokasional/Penolong Pegawai Latihan Vokasional/Pegawai Latihan Vokasional J17. J48. Juruteknik J17. Jurubina Model J7. J4 18. Juruukur Bahan J41. J38 18. 44. Pengajar Ketukangan Gred III J17 (dijumudkan) 21. Pembantu Teknik Ukur B7. C1 5. C2. Pengawas Taliair D10. A10 2. A10 2. J6 (dijumudkan) 23 Merinyu Tali Air J7. J4 Skim Perkhidmatan SSM 1. Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa J29. Jurubina Model C10.J35/36. J54 14. Arkitek J3. J44. D3 Senibina Taman/ Landskap Kejuruteraan Ukur Bahan Perancangan Bandar dan Desa 1. J52. J2 13. J2. A24 3. Pengajar Ketukangan Gred III Bekalan Air Binaan Model Tali Air/ Pengairan C13-1 1. J14 (dijumudkan) Pengajar Ketukangan 147 . Jurukartografi J3.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Senibina Skim Perkhidmatan JKK 1976 1. C3 1. J26 19.

Pembantu Pertahanan Awam KP17. B3 3. Pegawai Pertahanan Awam KP41. Penguasa Penjara KX5. Pegawai Imigresen Rendah D11 Penjara 1. KP32. Pengawal Keselamatan KP11. Pegawai Penjara KX12. KB4. KB8 4. A12. KB54 2. Penolong Pegawai Siasatan B9. Pembantu Pendaftaran KP8. B4. PJ7 3. Pegawai Bomba KB17. B4. Pegawai Siasatan KR41. KR22. Amra KP11. PJ12. Penolong Penguasa Penjara KX27. A10 6. KP. Penolong Pegawai Pertahanan Awam B11. KB22. KP22. Penolong Penguasa Bomba KB29. Penguasa Penjara KX41. Pembantu Keselamatan C11. B2 7. KX32 21. KR44. KR. B4 3. Penolong Pegawai Pendaftaran KP27. B3. KB50. KB42. Penolong Penguasa Bomba KB7. KX48. KB12. KB11 5. Pegawai Imigresen KP8. Penolong Penguasa Imigresen B11. PJ4. Penolong Pegawai Pertahanan Awam KP5. Pegawai Imigresen Rendah KP10 (dijumudkan) 19. D3. KP4 8. D1 5. Pegawai Perhubungan Preman KP19. Penguasa Bomba KB5. KP32. Pengawal Keselamatan D11. KB14. Pembantu Keselamatan KP17. KP6 9. Pegawai Pertahanan Awam KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM (KB. KB3. Penolong Penguasa Bomba B9. KP22. KP2. Pembantu Pendaftaran Rendah D11 11. Pembantu Siasatan KR7. KP4 14. Pegawai Imigresen Rendah KP11 (dijumudkan) 19. KP9 10. C5 1. KX1 20. Pegawai Bomba C10. Penolong Penguasa Imigresen KP5. Penolong Pegawai Siasatan KR27. KR48. KX10. KP26 15. Pegawai Penjara PJ13. A11. B1 3. KP22. Pembantu Keselamatan KP8. Pegawai Pertahanan Awam KP3. KP48. KR38 25. Penolong Penguasa Penjara PJ8. KP48. Pegawai Imigresen KP17. KB6 3. Pegawai Siasatan A20. Pegawai Penjara KX11. KP17 KP22 KP26 18. KX18. Ahli Bomba KB13. KP14 (dijumudkan) 6. KP38 8. C3. A12. KR26 A22. KP1 7. Ahli Bomba D10. KX4. Penolong Pegawai Pendaftaran B11. Penolong Penguasa Penjara KX7. KP54 11. D1 Teknikal Keselamatan Pentadbiran Keselamatan 1. Pembantu Pendaftaran KP17. KR54 24.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Bomba Skim Perkhidmatan JKK 1976 1. PJ10. KX) Skim Perkhidmatan SSB 1. KR1 24. Pegawai Bomba KB10. KP4 16. KP4 12. KP52. KP14 10. KR32. KB9. Pembantu Siasatan C12. KX14. KP32. C11 C3 C1 13. Pegawai Perhubungan Preman C14. Pengawal Keselamatan KP10. Pegawai Imigresen C11. KP26 9. Penolong Penguasa Imigresen KP27. Pegawai Keselamatan KP41. Penolong Pegawai Pertahanan Awam KP27. KB24 4. D3. KX3. Pembantu Pertahanan Awam C11. PJ3. KP2. KP44. KB1 2. KX22. KP38 14. KP22 23. KB16 5. KP6 15. A10 2. C3. Penguasa Bomba KB41. KB2. KX24 22. KX11. C1 10. KR2. KP9 (dijumudkan) 6. D3. KP32. Pembantu Pendaftaran Rendah KP10 (dijumudkan) 15. Penolong Pegawai Keselamatan B11. B2 12. C3. KP38 17. Penguasa Penjara PJ6. C3. KP52. PJ5. Pembantu Pendaftaran C11. A12. Pegawai Keselamatan A22. A10 2. KP1 11. KP26 13. Amra D10. KP38 12. Pegawai Siasatan KR3. KX6 21. C1 148 . KB48. KR52. A10 2. Penolong Pegawai Keselamatan KP5. Pembantu Pendaftaran Rendah KP11 (dijumudkan) 16. PJ9 Perisikan Tentera Siasatan 1. Penolong Pegawai Pendaftaran KP5. KP22. C1 4. Ahli Bomba KB11. KX50. KX8 Pegawai Perhubungan Preman KP7 23. KP6 13. KX42. B4. Pembantu Pertahanan Awam KP8. KP8 KP6 18. KX54 20. D1 1. Penolong Pegawai Siasatan KR5. KB32 3. KX9. Pembantu Siasatan KR17. Penolong Pegawai Keselamatan KP27. KR6 Skim Perkhidmatan SSM 1. C1 4. PJ2. Pegawai Keselamatan KP3. KP54 7. PJ1 2. Penguasa Bomba A22. C3. C1 8. KR4 25. Amra KP10. B2 9. KP44. KX2. C3. PJ11.

Penolong Pegawai Syariah LS27. Pegawai Tadbir Universiti A20. B2 Skim Perkhidmatan SSB Jawatan terbuka skim perkhidmatan tidak diwujudkan kecuali jadual gaji atas Gred N4 untuk Setiausaha Sulit dan N3 untuk Setiausaha Sulit Kanan. N54 1. Pembantu Tadbir (Undang-undang) L17. A10 14. N44. L4 4. N32. Setiausaha Sulit (Y. LS) Skim Perkhidmatan SSB 1 Pesuruhjaya Penyemak Undang-undang Khas C 2. N2. L48. Penolong Pegawai Syariah ** LS5. NT) Skim Perkhidmatan SSM 1. L22. L2. Pegawai Tadbir N41. Penolong Pegawai Tadbir (Parlimen) B11. LS4 7. Pegawai Tadbir Negeri Sarawak A20. A10 3. LS52. A11. C3. Jurubahasa L17. L26 4. A10 Skim Perkhidmatan SSB 1. Pegawai Tadbir dan Trafik A22. N44. LS32. Pegawai Tadbir Tanah Sarawak A22. L32. B4. A11. L6 5. A12. Skim Perkhidmatan SSM Jawatan terbuka skim perkhidmatan tidak diwujudkan kecuali jadual gaji N36 untuk Setiausaha Sulit dan N41 untuk Setiausaha Sulit Kanan. M54 Skim Perkhidmatan JKK 1976 1. Pengurus Hotel A22. N54 2. A10 5. L38 3. L44. N1 1. LS22. A10 8. Pegawai Tadbir N3. Pegawai Syariah LS3.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Perundangan Sivil Skim Perkhidmatan JKK 1976 1. B3/B1 18. L54 2. LS2. A10 Pentadbiran Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Pengurusan Utama Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Pentadbiran 1. L26 Perundangan Syariah 4. N48. C1 8 Jurubahasa L7. Pegawai Undang-undang L41. Pembantu Tadbir (Undang-undang) L7. LS44. L1 3. Pegawai Tadbir dan Diplomatik A19/A11. A12.B Menteri dan Timbalan Menteri) 2. Pegawai Syariah A19. Pegawai Syariah LS41. A12. Pegawai Eksekutif B9. A10 9. Belia dan Sukan A22. A11. A11. N48. LS1 6. M2. LS54 5. N36 149 . Pembantu Syariah LS17. A10 10. B1 PERUNDANGAN DAN KERHAKIMAN (L. Pegawai Analisis Pengurusan A22. LS6 Skim Perkhidmatan SSM Pesuruhjaya Penyemak Undang-undang * Khas C (dimansuhkan) 1. 1. A10 13. Pegawai Tadbir dan Diplomatik M3. A11. Pegawai Pentadbir Parlimen A20. M1 PENTADBIRAN DAN SOKONGAN (N. M44. N5 2. B3. Pegawai Tadbir N3. Penolong Pegawai Tadbir N6. Penolong Pegawai Tadbir N27. L52. N2. A12. Pegawai Tadbir A22. N1 1. A10 11. A12. Setiausaha Sulit Kanan (Y. LS26 7. A12.B Menteri dan Timbalan Menteri) 3. Pegawai Tadbir N 6 P i T dbi Negeri i A22. A10 12. A12. A10 4. Pegawai Pelabuhan A22. A10 16. A10 (di Sarawak) 17. LS48. Pegawai Kebudayaan. Pembantu Undang-undang L5. A12. Pegawai Stor A22. A10 15. Pembantu Undang-undang L29. M52. Pegawai Undang-undang L3. A12. A11. A10 7. Pembantu Undang-undang B9. Pegawai Tadbir dan Diplomatik M41. Pesuruhjaya Penyemak Undang-undang A6 2. L22. Pegawai Tadbir Negeri Sabah A20. Jurubahasa C11. A10 6. Pegawai Undang-undang A19. L6 TADBIR DAN DIPLOMATIK (M) Skim Perkhidmatan JKK 1976 1. N52. LS38 6. A12. Pegawai Tadbir N41. N52. M48. Pembantu Syariah ** LS7. Pegawai Rekod Perubatan A22.

Penolong Pegawai Tadbir Tanah B11. N22. C3. N22. B4. C3 40. B2 (di MEXPO) 26. C3. B4 27. B1 31. Penolong Pegawai Tanah NT17. Pembantu Rekod Perubatan C11. Pelapor Mahkamah C12. Penyelia Letak Kereta C11. Penolong Pegawai Stor B9. NT31/NT32 29. Pembantu Tadbir Tanah N9. C3. C1 (di Sarawak) 43. Penyiasat Luar C11. B4. N7 7. C3 /C1 33. C3 41. B1 30. N5 4. B4. B2 24. C1 45. C1 37. C1 42. Penolong Pegawai Analisis B11. B2 21. Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N9. B3. C1 38. Penguasa Kebun Bunga B11. Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) N9. B2 20. Juruaudio/Operator Wayarless C10. Penolong Pegawai Tadbir N6. N36 4. Pegawai Kerani Trafik C11. N26 5. Penolong Pegawai Tadbir dan Trafik B11. C3. Pegawai Percubaan B11. Pegawai Kebudayaan. N36 3. C3. B3. Penolong Pegawai Tanah N6. Pegawai Kanan Tempatan B9. C3. B4. C1 7. N7 6. Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N17. Penolong Pegawai Tadbir Tanah B9. Penolong Pegawai Tanah NT9. Pembantu Trafik C11. C3. Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) N17. N26 6. Penolong Pegawai Perlabuhan B11. Pegawai Kerani C11. Pembantu Kebudayaan. N22. C3. Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N9. B4 25. Belia dan Sukan (di Sarawak) B11. Belia dan Sukan C11. NT5 150 . Penyelenggara Stor C11. Pegawai Petempatan C10. NT7. Pelawat Rumah C11. C3/C1 32.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Skim Perkhidmatan JKK 1976 19. N32. C1 39. Perekod C12. C3. N32. C1 35. NT22. Penolong Pegawai Tadbir N27. C3. C3. B3 28. Jurutrengkas C12. Pegawai Saifer C10. N7 3. C3. Pembantu Tadbir Tanah N17. C1 34. Merinyu Kapal C11. N22. Pegawai Rekod Perubatan B11. N32 6. N26 5. Penghulu/Penggawa B13. Pegawai Kerani Undang-Undang C11. C1 46. C1 36. B2 Pengurusan PENTADBIRAN DAN SOKONGAN (N. Penolong Pegawai Tanah N27. C1 44. NT) Skim Perkhidmatan SSB Skim Perkhidmatan SSM 2. C1 47. B5. B3 23. C3. B4 22. N5 2. B4. Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N17. N7 6.

Pembantu Tadbir Rendah N11. Bentara Mesyuarat B15-3 73. Penyelia Dobi N17. N7. C1 74. Jurutaip Teleprinter D11. D23. C3. Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) N17. N7 Skim Perkhidmatan SSM 8. Peniup Kaca N17. N20 (dijumudkan) 9. N14 11. D3. Setiausaha Kepada Hakim B4 72. D3 64. C3. N8 27. C5 49. N4 19. D1 56. Operator Telefon D13. Pencatit Masa N11. Penyelenggara Stor Rendah N11. Penyambut Tetamu D11 55. Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) N17. N22. C5 77. Pemeriksa Cap Jari C10. Penjaga Kolam Ikan D27 70. Penimbang D11 63. N14 16. Penyelenggara Stor Rendah D11. N14 (dijumudkan) 18. Bentara Mesyuarat N27. C1 50. N22 27. N26 25. Operator Wayarles N11. D3. C1 75. N32 21. N14 (dijumudkan) 12. Pelapor Perbahasan Parlimen/Negeri C5. D3 51. N10 10.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Skim Perkhidmatan JKK 1976 48. Penimbang N11 (dijumudkan) 15. N10 (dijumudkan) 11. Operator Wayarles D10. Operator Wayarles N11. C3. Pembantu Pemilih Padi dan Beras D10 61. Penyelia Jurupakaian N17. N22 26. Pembantu Rendah (Jabatan Ukur) D23. D3 54. Penyelia Rumah Pangsa D11 52. N32 23. Penyelia Jurupakaian N9. Pengurus Stesen N19. Pembantu Tadbir Rendah N11. Pembuat Set N9 (dijumudkan) 20. Setiausaha yang Dipertua Dewan Rakyat/Dewan Negara N5 21. Setiausaha yang Dipertua Dewan Rakyat/Dewan Negara B4 71. Pembantu Trafik Rendah D11 62. N10 16. D21 67. N26 10. Penyelia Dobi N9. Penjaga Kolam Ikan N1 (dijumudkan) 20. Penjaga Kolam Ikan N13 (dijumudkan) 19. Pembantu Am Rendah N13 18. Pemeriksa Cap Jari N9. Pembuat Set N17 (dijumudkan) 151 . N7 (dijumudkan) 9. Jurupakaian D11 65. N22. N22. Jurupakaian N11 (dijumudkan) 17. D1 53. Penimbang N11 (dijumudkan) 15. Pembantu Pemilih Padi dan Beras N11 (dijumudkan) 13. C6 PENTADBIRAN DAN SOKONGAN (N. Penyelia Jurupakaian C14. D21 69. Pembantu Trafik Rendah N11 (dijumudkan) 14. D3 60. N10 (dijumudkan) 12. D3 57. N8 26. D3 66. Pencatit Masa D11. N22. D1 59. NT) Skim Perkhidmatan SSB 8. Pegawas Ladang D11. Peniup Kaca C14. Jurupakaian N11 (dijumudkan) 17. Jurutaip D11. N20. Pengawas D10. Penyelia Dobi C14. Pengurus Stesen N8. N20. Pembuat Set C15. D21 68. Peniup Kaca N9. N5 23. Penyelenggara Stor Rendah N11. C5 76. Pembaca Meter D11. N7 25. Pencatit Masa N11. D3 58. Pembantu Pemilih Padi dan Beras N11 (dijumudkan) 13. Pembantu Am Rendah D27. Pembantu Bilik Gelap D27. Pemeriksa Cap Jari N17. D3. Pengurus Stesen C8. Pembantu Trafik Rendah N11 (dijumudkan) 14. N32 22. Pelapor Perbahasan Parlimen/Negeri N8. Bailif D12. Bentara Mesyuarat N6 22. Pembantu Am Rendah N1.

N22. B4. A10 2. N14 (dijumudkan) 152 . Pemeriksa Filem Rendah N11. Pemeriksa Filem Rendah N11. NT) Skim Perkhidmatan SSB 28. C3. N12 29. N7 3. Penghantar Berita D19-1 83. Penyunting A22. D1 PENTADBIRAN DAN SOKONGAN (N. A10 7. Pembantu Penerbitan N9. Penolong Penyunting Berita B11. A10 5. N6 2. N10 (dijumudkan) 8. A12. Bentara Parlimen D18-1. N54 2. A12. A12. Penghantar Berita N1 (dijumudkan) 33. Pemeriksa Filem Rendah D10. Pembantu Pencetakan Rendah N11. Pengawas Pemulihan D21 85. A10 9. Atendan Letak Kereta D24. B2 10. N48. Penterjemah C11. Penyelia Jeti N3. Penolong Pegawai Penerbitan N5. D21. Penolong Pegawai Penerbitan B11. B4. Pegawai Penerbitan N3. Pegawai Sains Penerangan A22. Atendan Letak Kereta N13. N44. Pegawai Penerbitan A22. Pemungut Sewa N12 (dijumudkan) 30. N12 32. A12. Pembaca Pruf D10. Pemeriksa Penerbitan C11. Pembantu Percetakan (BBB/KKT) C10. N10 (dijumudkan) 7. Pengawas Pemulihan N13 35. Penghantar Notis N3. Juruteknik Percetakan Rendah N11. Pemungut Sewa N3 (dijumudkan) 30. D3 21.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Skim Perkhidmatan JKK 1976 78. N10 (dijumudkan) 6. D7 Penerbitan 1. C1 18. B2 11. Penolong Penyunting C14. N32. B4. Penyelamat D20. N52. C6. Pembantu Penerbit C11 13. N11 34. Atendan Letak Kereta N1. A12. N4 35. D3. D3 23. Pembaca Pruf N11. N12 32. N14 (dijumudkan) 6. Pengawas Pemulihan N1. A10 4. Juruteknik Percetakan C10. C3. N10 (dijumudkan) 4. N11 29. C3. Pembantu Pencetakan Rendah N11. Operator Kamera Offset / Pembuat Plet N9 5. C1 14. N36 3. Operator Kamera Offser / Pembuat Plet N17. Pemeriksa Filem C11. Pemungut Sewa D18-1 80. D3 22. Pegawai Penterjemah A22. Penghantar Notis D18-1 82. Operator Kamera Offset/Pembuat Plet C14 20. Juruteknik Percetakan Rendah N11. C3. Penyelia Jeti D18-1 81. A10 6. A10 3. C3 19. N1 1. B2 12. Penghantar Berita N13 (dijumudkan) 33. N11 (dijumudkan) Skim Perkhidmatan SSM 28. C1 17. Pegawai Penerbitan N41. N14 (dijumudkan) 8. Pembantu Pencetakan Rendah D10. A10 8. Juruteknik Percetakan Rendah D10. Pegawai Percetakan A22. A12. N22 5. Bentara Parlimen N3. N14 (dijumudkan) 7. Penyelamat N13. A12. C1 15. Penyelia Jeti N12 31. Penolong Pegawai Penerbitan N27. D7 79. N12 (dijumudkan) 1. Pembaca Pruf N11. Penolong Pegawai Percetakan (BBB/KKT) B11. Penyelamat N1. N26 4. Pegawai Percetakan (BBB/KKT) A22. C1 16. Pembantu Penerbitan N17. N12 34. Penghantar Notis N3. Penerbit Filem A22. Bentara Parlimen N12. A12. N12 31. D16 84. N12. Penyunting Perbahasan Parlimen A22. C3.

Pembantu Penguatkuasa Rendah D11. Penyelia Asrama Rendah D11 5. Penolong Pengurus Asrama N27. Penolong Pengurus Asrama N6. N44. D3 26. B2 3. N1 Skim Perkhidmatan SSM 9. Penyelia/Pengasuh Pelajar N11 (dijumudkan) 6. B2 5. Penolong Pegawai Penyelidik Sosial B11. Penyelia Asrama C11. N22. B4. Pembantu Penguatkuasa N17.N7 18. Penolong Operator Kamera N11. Juruaudio Visual N9. Kementerian Pengangkutan Dan Kementerian Penerangan) 2. N5 20. Pembantu Perangkaan Rendah N11 (dijumudkan) 19. A12 2. N52. Penolong Pegawai Pengangkutan B11. Penyelia/Pengasuh Pelajar N11 (dijumudkan) 6. C3. B2 3. N1 16. N48. Pembantu Kamera Offset D18-1 Perangkaan 1. N14 10. N5 3. N14 11. A11. N26 22. Penolong Pegawai Penyelidik Sosial N27. B2 4. Pengurus Asrama N3 2. N26 12. N14 (dijumudkan) 13. N32. A12. N52. N54 20. N4 1. B4 3. N10 (dijumudkan) 13. Pegawai Penguatkuasa A22. N26 18. C3. Pegawai Penyelidik A20. C3. Pembantu Perangkaan N17. N14 (dijumudkan) 1. Penolong Operator Kamera D10. Penyelia Asrama Rendah N11 (dijumudkan) 5. Perangkawan A20. Kementerian Perumahan. N48. Pegawai Penguatkuasa N3. N36 21. N36 3. Pemeriksa Lesen C11. Pembantu Perangkaan Rendah N11 (dijumudkan) 19. Penyelia Asrama N17. Penolong Pegawai Penguatkuasa N27. A10 2. Pembantu Perangkaan C11. Perangkawan N41. Penyelia Asrama Rendah N11 (dijumudkan) 5. Penguasa Perlesenan A22. N48. D3 29. Pembantu Penguatkuasa Jalan C11. N52 2. A12. Penolong Pengurus Asrama B11. Penolong Operator Kamera N11. N22. N44. Pembantu Kamera/Pemandu N3. Pembantu Penguatkuasa Rendah N11. A10 2. Penolong Pegawai Penguatkuasa B11. Pembantu Perangkaan Rendah D11 Penguatkuasaan 1. N48. Penolong Pegawai Perangkaan B11. Pengurus Asrama A25.N7 21. Penolong Pegawai Perangkaan N6. Pengawet N11. Pengawet N11. Drebar/Operator Wayang Gambar D11. NT) Skim Perkhidmatan SSB 9. C3 4. Tukang Masak N13. N36 17. Operator Mesin Addressograf D12. N10 11. N5 3.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Skim Perkhidmatan JKK 1976 24. Pembantu Kamera/Pemandu D18. B4. Pembantu Penyelidik C11. Pembantu Kamera Offset N12 (dijumudkan) 15. N36 3. Penolong Pegawai Penyelidik Sosial N6. D27. Pembantu Penyelidik Sosial N17. N22. Pembantu Kamera Offset N3 (dijumudkan) 15. N54 16. Pegawai Penyelidik Sosial N41. C3. C1 Jurubahasa Serentak 1. C1 9. D3. Penolong Pegawai Penguatkuasa N6. N5 17. Penolong Dapur/Tukang Masak D28. N22. N2. D3. N44. Pembantu Penyelidik Sosial N9. A10 3. N22. N11 14. D3 28. N32. N10 (dijumudkan) 1. Penyelia/Pengasuh Pelajar D11 6. N26 1. N1 22. C1 4. Pembantu Penguatkuasa Rendah N11. C3 8. A10 (SERU. N10 10. Pencuci Filem D10 27. D1 Pengurusan Domestik 1. N32. Jurubahasa Serentak A22. C1 7. N52 153 . Pegawai Penyelidik Sosial N3. B4. B4. Pembantu Penguatkuasa N9. Pembantu Perangkaan N9. Operator Mesin Addressograf N11. N2. Juruaudio Visual N17. N44. N7 1. Jurubahasa Serentak N3. Jurubahasa Serentak N41. D1 25. A10 Jalan PENTADBIRAN DAN SOKONGAN (N. B4. Pengurus Asrama N41. Tukang Masak N1. N1 2. Pengawet D10. Pegawai Penguatkuasa N41. Penyelia Asrama N9. N12 1. N26 4. N2. Pembantu Kamera/Pemandu N12. D21 Penyelidikan Sosial 1. D7 30. N12 14. N7 4. A11. N2. Operator Mesin Addressograf N11. N44 2. Pembantu Penguatkuasa C11. Penolong Pegawai Perangkaan N27. A12. Penolong Penguasa Perlesenan B11. N32. Perangkawan N3. N7 12. B2 6.

Penolong Pegawai Penyelidik Q29. Pembantu Penyelidik Sains C10. C1 ( Di Pusat Penyelidikan Perhutanan. MARDI. B1 4. Q22. C1 5. Pembantu Penyelidik Rendah Q11 (dijumudkan) Pegawai Pemeriksa Paten Q41. A7 (Di PORIM. Pegawai Penyelidik A20/A11/A10. Q52. A11. Q26 4. B3. Q2. SIRIM. Q51/52. A9/A8. Q32. C3. 2. Q43/44. Pembantu Penyelidik Rendah D10 Pemeriksa Paten 1. C3. Pegawai Penyelidik Q41. Q36 3. Penolong Pegawai Penyelidik B9. Q7 3. MRRDB) 2. IMR. Pembantu Penyelidik Q17. A10 (Di UTN. Q1 1. Q1 1. Pusat Penyelidikan Perhutanan Sabah (Jabatan Perhutanan Sabah). Q2. Jabatan Pertahanan Sabah) 6. C10. Q44. Institut Penyelidikan Haiwan/Pusat Ternakan. Q53/54 3. MIMOS. RRIM. 4. Q54 154 . FRIM. Pusat Sains Teknologi Pertahanan(Kementerian Pertahanan) dan Institut Penyelidikan Galian) PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (Q) Skim Perkhidmatan SSB Skim Perkhidmatan SSM 1. Q48. Pembantu Penyelidik Q8. Pegawai Penyelidik Q3. Pembantu Penyelidik Rendah Q10 (dijumudkan) Pegawai Pemeriksa Paten Q3. Pegawai Penyelidik A20. Pembantu Penyelidik C11. Jabatan Pertanian Sarawak (Bahagian Penyelidikan Pertanian). Q5 2. Lembaga Koko Malaysia. Penolong Pegawai Penyelidik Q6.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Penyelidikan dan Pembangunan Skim Perkhidmatan JKK 1976 1. Q47/48.

Pekerja Am D47. D35 25. Pekerja Perparitan Bawah Tanah D46. R4 155 . Pendulang D47 24. Pemerah Susu D47.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Pekerja Rendah Awam Skim Perkhidmatan JKK 1976 1. Pekerja Dermaga D42 17. D45 13. Pembuat Batu Sempadan D46 10. Pekerja Rendah Awam (PRA) R11. Pekerja Rendah Awam (PRA) R1. D45 21. D43. D45 6. D42 4. Penyelia D39. Pekerja Krematoria D46 9. Atendan Pam Suis D47 22. Tukang Bahan Bakar D44 19. D38. D45 5. D45 8. D46. R10 1. Pekerja Rendering D46 MAHIR/SEPARUH MAHIR/TIDAK MAHIR (R) Skim Perkhidmatan SSB Skim Perkhidmatan SSM 1. D43 D41 18. Pekerja Landasan Pelabuhan D43. Buruh Ukur D47 28. D42 12. Operator Loji Pembentungan D44. Pekerja Koservensi D46. D35 26. Ketua Regu Pelabuhan D39. D46 14. D45 7. Operator Penggaris Jalan D42 16. Pekerja Mengawal Makhluk Perosak D47. D43 15. 1 Pekerja Rendah Awam (PRA) R1. Operator Pam Minyak/Gas D41 2. Nelayan D46. Pekerja Rumah Tingkatan II D47 23. D43. D42 3. R10 1. Pekerja Sistem Pembentongan D46. 1 Pekerja Rendah Awam (PRA) R11. Pembiak Tumbuhan D46. Pekerja Dobi D46. Tukang Bateri D42 27. Penjalan Jentera Pertanian Pandu Bergerak D46 11. Pekerja Kilang dan Gudang D47 20. Pekerja Ujian Kayu D47. D43. R4 1.

Pemandu Kenderaan Bermotor R10. Van. D39. 4. Penjaga Binatang DBKL D35. D42 8. Pemandu Jentera Pembinaan/ Pertanian D41. 5. D42 7. Penjaga Landasan (Perlabuhan) D41. R9 2. 15. Pekerja Rencam D43. Pengetuk Besi D43. Pemandu Pelonggok 4. Tukang Pakal Bekalan Air D43. Loji 1. D42 D41 16. Operator Loji Gred III D42 (Diasingkan dari skim perkhidmatan Operator Loji Gred II dan I (D42. R6 3. R8 156 . Operator Loji R3. D42 5. D41 Pemandu Kereta. R8 4. D42 10. R6 2. D34 17. D38 2.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Pekerja Rendah Awam Khas (PRAK) D42 2. Operator Loji R10. Pekerja Bateri D43. Pekerja Rendah Awam Khas (PRAK) R10. D41. Pekerja Logam Putih D43. D42 9. D40). D40. Penjahit D46. Operator Loji Gred II dan I dipindah ke Operator Logi ). D41. D45 14. Operator Loji Gred III atas D42 dipindah ke bidang kerja Pekerja Rendah Awam Khas) Skim Perkhidmatan JKK 1976 1. D40 Pemandu Penggelek D42. Konduktor Bukit Bendera (KBB) MAHIR/SEPARUH MAHIR/TIDAK MAHIR (R) Skim Perkhidmatan SSB Skim Perkhidmatan SSM 2. R9 3. D41. Drebar Pemunggah D41. Penyelenggara Landasan dan Komunikasi (KBB) D42 3. D42 6. Pengasing Bijih D44 Kenderaan Bermotor 1. Lori dan Bas D43-1 Operator Loji Cutter Suction/ Pengorek Dipper D40. D39 Operator Loji Gred I dan II D41. Pemandu Kenderaan Bermotor R3. Atendan Motor Letrik D42 19. D40 18. D42 11. Perawat Kenderaan D43. D40 (Diasingkan dari skim perkhidmatan Operator Loji Gred I. D40). Operator Otokleb D42. Penjaga Alat Air D45 13. Pekerja Rendah Awam Khas (PRAK) R3. II dan III (D42. D41 4. D39 3. Pekerja Hutan D44 12. D42. Pengecat D43. Pekerja Mesin D43.

Tukang K1 R17. R24 1. S52. Pemandu Enjin (KBB) R9. S26 11. 12. Tukang K1 D5/D3. B4. C3. S4 7. S52. A11. D41. Tukang K2 R6. A12. S4 Pembantu Perpustakaan S7. C1 1. S7. S54 9. Pegawai Arkib S41. Penolong Kurator S27. A10 2. R2 3. R12 Operator Troli/Kren (KTM) * (dimansuhkan) Pemandu Troli/Rel (KTM) * (dimansuhkan) Pemandu/Operator Jentera Berat Landasan (KTM) * (dimansuhkan) 1. C11. Kurator S41. S52. A10 3. Tukang K2 D15-1/D7. S38 10. Mufti A12. D45 MAHIR/SEPARUH MAHIR/TIDAK MAHIR (R) Skim Perkhidmatan SSB 1. Pembantu Muzium 5. Penjaga Jentera Elektrik R17. Pemandu Injin D18-1. S44. A11. S1 Pegawai Perpustakaan S3 (dijumudkan) Penolong Pegawai Perpustakaan S5. Pegawai Penasihat Agama A22. Pegawai Hal Ehwal Islam S41. S14 5. S6 Pembantu Muzium Rendah S9 (dijumudkan) Pustakawan S3. C1 Pembantu Muzium Rendah D11 Pustakawan A19. R4 Jentera Elektrik Ketukangan Landasan Kawalan Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Hal Ehwal Islam 1. B4. S32. S6 Penyemak Perpustakaan S9. D39 2. S38 7. S44. S54 6. 5. C5/C2 2. S44. S52. Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam B11. Pemandu/Operator Jentera Berat Landasan (KTM) D41. S2. Pembantu Muzium 11. R10. R24 2. R5. Pembantu Muzium S17. Pegawai Arkib A20. C3. Penjaga Jentera Elektrik C14-1. A12. S8 (dijumudkan) 2. Pemandu/Operator Jentera Pemunggah R10. Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam S5. Tukang K3 R9. R5 1. D39 1. Pembantu Arkib S7. B1 3. Jaga R11 SOSIAL (S) Skim Perkhidmatan JKK 1976 1. B4 Pembantu Perpustakaan C11. 3 Pembantu Hal Ehwal Islam S17. S2. C1 Penyemak Perpustakaan D11. 3 Pembantu Hal Ehwal Islam S7. Pembantu Rendah Hal Ehwal Islam S9 5. Tukang K1 R3. 5 Pembantu Hal Ehwal Islam C11. S22. A10 2. Pembantu Arkib C11. S54 13. Penolong Pegawai Arkib S27. S54 2. D13 Perpustakaan 1. A10 4. D39 4. Pemandu Injin R7 3. S26 4. B3. 157 . S32. S38 3. Pembantu Arkib S17. Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam S27. S14 (dijumudkan) Arkib Muzium D11 1. R14. Penolong Pegawai Perpustakaan S27. D7 3. R1 2. C3. 3. S4 3. Pemandu Jentera Pemunggahan D41 hingga D3 1. Pemandu Troli/Rel (KTM) R10 5. S38 15. Pelansir (KTM) D17. C2 1. R9 4. Pelansir R7. Pemandu/Operator Jentera Pemunggah R3. D5 2. Penolong Pegawai Muzium B11. Kurator A20. S2. B4. A10 2. R14 Pelansir (KTM) * (dimansuhkan) 2. C5. S1 9. Pegawai Perpustakaan S41 (dijumudkan) 14.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Jentera Pemunggah Skim Perkhidmatan JKK 1976 1. R4 1. Pegawai Arkib S3. Drebar Kren (Bergerak) D41. Pegawai Hal Ehwal Islam S3. Tukang K2 R11. S22. Penolong Pegawai Arkib B11. Penolong Kurator S5. A11. 16. S26 8. B2 5. Penolong Kurator B8. R5 2. Pegawai Hal Ehwal Islam A22. Tukang K3 R7. B2 4. Pembantu Rendah Hal Ehwal Islam S11. S1 6. R22. 15. 13. 4. 14. S48. S26 16. S2. S4 10. S48. Pemandu Troli/Rel (KTM) D43-1 5. D5 1. C3. Penjaga Jentera Elektrik R3. Operator Troli/Kren (KTM) R11. S48. R2. Penolong Pegawai Arkib S5. R22 3. S48. D40. Operator Troli/Kren (KTM) D44. Jaga R1. S6 4. S44. R1 1. R16 1. D3/C5/C2 3. S1 1. S6 8. S32. C1 6. Pembantu Rendah Hal Ehwal Islam Skim Perkhidmatan SSB Skim Perkhidmatan SSM Skim Perkhidmatan SSM 1. Tukang K3 D19/D8. D8. Penyemak Perpustakaan S11. Pembantu Perpustakaan S17. 2. Pustakawan S41. B2 3. A10 Pegawai Perpustakaan A22 Penolong Pegawai Perpustakaan B11. Pemandu/Operator Jentera Berat Landasan (KTM) R9 1. Jaga D46. S22. S22. Pembantu Muzium Rendah S11 (dijumudkan) 12. Kurator S3. S32.

A12. Pegawai Belia dan Sukan A22. S8 (dijumudkan) 23. B4. B1 9. S38 19. A10 2. S44. B2 7. S14 (dijumudkan) 21. Pegawai Buruh Perlabuhan A22. Pegawai Perhubungan Perusahaan S3. 16. Pembantu Ekonomi Rumah Tangga Rendah S11. C13. C3. Pembantu Kebajikan Masyarakat 14. S44. S54 Kewartawanan Perhubungan Perusahaan 158 . A10 2. Penolong Pegawai Belia dan Sukan S27. Pegawai Berita S3. Pembantu Wartawan/Wartawan C16. Pembantu Ekonomi Rumah Tangga C10. Pembantu Kemajuan Masyarakat C11. Penolong Pegawai Pembangunan Peneroka B11. S52. B3. Penolong Pegawai Perhubungan Masyarakat B11. Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat S27. B4. A10 4. 17. S1 25. S32. Penolong Pegawai Belia dan Sukan B11. C1 Pembantu Ekonomi Rumah Tangga Rendah 17. Pegawai Pembangunan Masyarakat S41. S52. S26 26. C1 Jurulatih Pembangunan Masyarakat C11. C3. B3 1. S32. Pembantu Ekonomi Rumah Tangga Rendah S9. Pegawai Pembangunan Masyarakat S3. S48. B2 10. Pembantu Luar Hal Ehwal Orang Asli D11. A12. S44. Pegawai Berita S41. S2. A12. Penolong Pegawai Displin B11. Penyelia Ekonomi Rumah Tangga B8. Pegawai Berita A22. Pembantu Luar Hal Ehwal Orang Asli S9. Pembantu Belia dan Sukan S7. D3 19. A12. A10 3. C3. A12. S1 27. Pegawai Kemajuan Sukan A22. B4 4. S22. A12. S2. B4 6.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Pembangunan Masyarakat Skim Perkhidmatan JKK 1976 1. S52 D10. Penolong Pegawai Kebajikan Peneroka B11. S44. S14 (dijumudkan) 22. Penolong Pegawai Belia dan Sukan S5. Pembantu Belia dan Sukan S17. S2. S2 20. C3 13. Pegawai Kebajikan Masyarakat B11. S1 17. C11. S26 20. Pembantu Wartawan/Wartawan S17. Penolong Pegawai Kemajuan Masyarakat B11. Pegawai Kanan Buruh A22. Pegawai Kemajuan Masyarakat A22. B15. S6 26. B4 11. Pembantu Pembangunan Masyarakat S7. Pegawai Kebajikan Perubatan A22. B4 8. Pegawai Kanan Kebajikan Masyarakat SOSIAL (S) Skim Perkhidmatan SSB Skim Perkhidmatan SSM A22. C1 Pegawai Luar Hal Ehwal Orang Asli C11. B4. S4 28. S4 24. Jurulatih Jasmani C11. C1 12. A12. B2 5. Pegawai Perhubungan Masyarakat A22. S5. S4 18. Penolong Pegawai Kemajuan Sukan B11. A10 2. S8 (dijumudkan) 22. C1 Pembantu Pembangunan Peneroka C11. 15. B4 6. Pembantu Luar Hal Ehwal Orang Asli S11. S54 27. Pegawai Perhubungan Perusahaan S41. S8 (dijumudkan) 21. D3 18. C3. A10 24. C1 7. Pegawai Belia dan Sukan S3. Pembantu Pembangunan Keluarga S9. S32 28. D3 1. S48. Pembantu Pembangunan Keluarga Belia dan Sukan D11. Pembantu Pembangunan Keluarga S11. Pembantu Wartawan/Wartawan S7. Pembantu Belia dan Sukan C11. Pembantu Pembangunan Masyarakat S17. C3. S52. A10 3. S27/28. S48. Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat S5. A10 2. Pegawai Belia dan Sukan S41. C3 1. S54 18. A12. S22. S14 (dijumudkan) 23. A12. S38 25. B6. S48. A10 5. S6 19.

S1 31. Penolong Pegawai Penerangan B11. S2. S27. A11. S6 33. Penolong Pegawai Penerangan S27. Pegawai Perhubungan Awam A22.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Skim Perkhidmatan JKK 1976 3. Pegawai Penerangan A22. A10 Pegawai Pemulihan A22. Jurulatih Kawad Rendah S11. B4 Pegawai Kesatria SOSIAL (S) Skim Perkhidmatan SSB Skim Perkhidmatan SSM 29. S26 31. S32. A11. B4 4. S5. S4 32. S22. B2 3. S2. A12. S1 44. B4. C11. Penolong Pegawai Kesatria . C1 4. A10 4. Penolong Pegawai Buruh Perlabuhan B11. C3. B11. S32. S2 37. S6 39. S48. A10 2. S37 30. Posmen S7. S32. Pegawai Pekerjaan B11. S6 40. Pembantu Kesatria C11. S14 (dijumudkan) 41. S38 38. S2. S26 40. Jurulatih Kawad Rendah S9 (dijumudkan) 41. S48. S44. S4 43. D1 Pengurusan Pos 159 . S44. A10 2. S2 34. A10 2. Posmen D12. B2 1. Jurulatih Kawad Rendah Perancang Bahasa D11 1. S52. B4. A10 Pegawai Ilmu Jiwa A20. Penolong Pegawai Perhubungan Perusahaan S27. Pegawai Buruh B11. S44. B4. S22. B4. Pegawai Kesatria S41. A10 Penolong Pegawai Pemulihan B11. B4 7. S48. A12. Penolong Pegawai Pos S5. Pegawai Perancang Bahasa S41. S32. S48. S22. C1 Pegawai Bimbingan Nasihat A20. Penolong Pegawai Kesatria . Penolong Pegawai Perancang Bahasa B11. Pegawai Kesatria S3. Penolong Pegawai Penerangan S5. S38 33. S38 Pegawai Pos * (dimansuhkan) Penolong Pegawai Pos * (dimansuhkan) Posmen * (dimansuhkan) A22. Penolong Pegawai Kesatria . A12. Penolong Pegawai Pos B11. S54 32. Penolong Pegawai Perhubungan Perusahaan S5. S44. Penolong Pegawai Perhubungan Awam B11. C3. S26 34. Penolong Kaunselor S27. . A10 3. S22. S52. S6 35. . S54 42. B2 5. Penolong Kaunselor S5. Pegawai Pos S3. Pegawai Penerangan S41. A11. Pembantu Perhubungan Perusahaan S17. Pegawai Perancang Bahasa A20. B3 5. C3 5. Pegawai Penerangan S3. B4 6. S52 37. Penolong Pegawai Perancang Bahasa S27. Pembantu Penerangan Rundingcara 1. Jurulatih Kawad C11. A12. A11. S26 39. Pembantu Penerangan S7. S4 45. B4 3. Pembantu Kesatria S7. Kaunselor S3. S4 29. S6 30. Kaunselor S41. 2. A10 2. 3. C3. Pegawai Perancang Bahasa S3. C1 1. Pembantu Perhubungan Perusahaan S7. Penolong Pegawai Pekerjaan Perhubungan Awam C11. Kesatria/Kawad 1. A12. Penyelia Penderma Darah/Pegawai Seranta B11. S38 36. S1 42. Penolong Pegawai Perancang Bahasa S5. Pegawai Pelajaran Kesihatan A20. S4 38. B2 6. Pegawai Pos A22. D3. S32. S52 35. S4 36. Pembantu Penerangan S17. Jurulatih Kawad S7. 4. Jurulatih Kawad S17. Pembantu Kesatria S17.

B2. B1. U36. A24 6. U5. U4 6. C4 17. B1. Pengajar Jurupulih Perubatan B3. B1. B1. B3. B12. Penolong Jururawat D14-1. U39/40 9. U36. Penolong Pegawai Sains Perubatan B9. Pembantu Pembedahan Pergigian U11. U36. Penolong Jururawat U11. Bidan U14. U5. U14 (dijumudkan) . Pembantu Perubatan U8. B3. ( j ) 11. U7. B9. U5. D1 Pergigian 1. A11. Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran U8. A10 2. U53/54 2. Pegawai Pergigian U41. Juru X-Ray U29. B1. U32. U36. U13 19. U13 (dijumudkan) 8. U22 10. U4 20. A10 2. Pembantu Perubatan U29. B12. U32. U6. Pembantu Hospital Rendah U14. A24 16. Inspektor Kesihatan B9. U6. B3. U7. U4 5. U38. U32. U7. Penolong Jururawat U14. U2. U4 9. D26 ( di Kementerian Kesihatan) 24. B1. U5. U38. U36. U32. D3 . Jururawat C7. U35/36. B3. B1/A24 10. B1. Pembantu Pembedahan Pergigian U14. B3. Juruteknik Pergigian C7. U) Skim Perkhidmatan SSB 1. B1 14. D21. B1. U5. U40 19. U6. A10 3. Pembantu Kesihatan Awam U14. B12. Jururawat Pergigian U29. Jururawat Pergigian C7. U37/38. B5. B4. D3. U40 7. D7 23. Juruteknologi Pergigian U29. Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran U29. Atendan Makmal D28. Jururawat U8. B5. U5.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Perubatan Skim Perkhidmatan JKK 1976 1. B1. Bidan D14-1. Juru X-Ray U8. Pembantu Kesihatan Awam D10. Pengajar Makmal B5. Juruteknologi Makmal Perubatan U29. U7. U6. U1 2. A24 9. U15. Pembantu Hospital Rendah U11. U11 10. Pengajar Inspektor Kesihatan B3. A24 6. Juruteknologi Makmal Perubatan U8. U14 17. Jururawat Desa U12. U48. Pemungut Jentik-jentik U15. U1 3. Pembantu Teknologi Makmal Perubatan D10. A24 8. A24 4. U4 15. U52. Jururawat Pergigian U8. U5. Pembantu Pembedahan Pergigian D14-1. U7. Pegawai Pergigian A17. U40 20. U13 17. U38. Pembantu Perubatan C7. U2. U44. Pegawai Optometri A19. B3. B5. U1 18. U14 (dijumudkan) 12. Atendan Hospital Otak D25. U51/52. Pembantu Hospital Rendah D14-1. Juruteknologi Pergigian U8. B3. D3 19. A11. B5. Pengajar Jururawat Pergigian B5. U40 8. A24 4. Jururawat Desa C17. Atendan Kesihatan U16. U54 18. ( j ) 11. D3 PERUBATAN DAN KESIHATAN (UD. U7. Jurupulih Perubatan U8. U4 4. B1. U6. Bidan U11. U13 (dijumudkan) 12. B3. B3. B1. B1/A24 12. Pengajar Jururawat B5. U40 6. B3. U54 3. B12. U52. U31/32. U2. Atendan Hospital D27. A24 3. U14 (dijumudkan) 16. Pegawai Perubatan U41. U43/44. Pegawai Optometri U3. A24 5. U38. U40 4. U14 160 . B3. U4 Skim Perkhidmatan SSM 1. U32. Jururawat Desa U17. A24 11. U38. Pengajar Juruteknik Pergigian B5. U7. U6. U38. B3. U48. U14 14. B1. Pegawai Optometri U41. U36. U32. Pemungut Jentik-jentik U12 (dijumudkan) 16. D3 20. U47/48. Pengajar Juru X-Ray B1. Pembantu Teknologi Makmal Perubatan U11. U6. U14 (dijumudkan) 14. U14 13. U4 7. U32. Pengajar Pembantu Perubatan B5. D3 21. D16. D8 25. A24 7. U6. B5. Pegawai Perubatan A15. U12 15. U2. D5 22. Jurupulih Perubatan U29. U38. U7. A24 5. B3. Pembantu Teknologi Makmal Perubatan U14. U13 (dijumudkan) . A24 15. Juru X-Ray B9. Pemungut Jentik-jentik D18-1. U36. A11. Jururawat U29. A24 13. Juruteknologi Makmal Perubatan C7. B3. U13 13. Pembantu Kesihatan Awam U11. 18. Pegawai Perubatan U3. U44. B12. Pegawai Pergigian U3. U5. Atendan Kesihatan U1. Jurupulih Perubatan B9. B1. U40 5.

Pengajar Pembantu Farmasi B5. W44. W36 3. W22. Penyimpan Akaun C10. U13 (dijumudkan) 25. Penolong Juruaudit W27. U24. Penolong Penguasa Kastam W27. C1 Penilaian 1. W54 9. Pegawai Aktuari W3. W48. A12. Akauntan W41. Pegawai Penilaian W41. B1. A12. Juruproses Filem X-Ray D10. W44. B5. W52. U40 23. U13 (dijumudkan) KEWANGAN (W) Skim Perkhidmatan SSB 1. U4 22. W22. Juruteknik Rendah Prostetik/Ortotik U14. W5 3. W44. W2. A10 2. W5 10. C3. W26 4. W7 7. Pegawai Penaksir A20. A11. W32. U14 (dijumudkan) Skim Perkhidmatan SSM 1. B3. Juruaudit 1 J dit A20. A10 2. Pegawai Kerani Audit C11. Penolong Pegawai Penilaian W27. A11. Pembantu Tadbir (Kewangan) W17. W36 10. W5 15. W54 2. Pegawai Farmasi U3. W2 161 . Penguasa Kastam A22. W7 4. B1. W7 17. W2. B1 3. W22. W52. C3. Pembantu Penilaian W17. C3. W32. C1 1. W7 11. Juruproses Filem X-Ray U11. Pegawai Kewangan W3. D3 Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Perakaunan Skim Perkhidmatan JKK 1976 1. W32. W1 18. W1 5. U52. U32. C1 2. W52. Pembantu Penaksir W17. A11. U48. A10 19. Pegawai Kewangan (BBB) A22. A11. A11. C3. W1 13. W2. Pembantu Farmasi U8. A10 3. Akauntan W3.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Farmasi Skim Perkhidmatan JKK 1976 1. W26 7. W1 12. Pembantu Makmal Kimia Ubat C7. U36. A10 2. W2. Pegawai Kerja Akaun B09. W48. W26 17. W1 2. Juruaudit 8 J dit W3. Juruteknik Prostetik/Ortotik C10. W22. B12. W4 6. Pembantu Juruaudit W17. Penolong Akauntan W6. W1 9. C3. Pembantu Penilaian W8. C1 4. Pembantu Juruaudit W8. Pembantu Akauntan W17. W26 16. Pegawai Penilaian A18. Pegawai Aktuari W41. Akauntan (BBB/KKT) A16. A10 2. W44. Juruteknik Penilaian Rendah D10 Pengauditan P dit 1. W48. W26 11. Penolong Akauntan W27. C1 Pengurusan Kewangan 1. B3. C1 6. B4. Penguasa Kastam W41. W32. Penguasa Kastam W3. C3. Pegawai Penaksir W3. U5. U14 (dijumudkan) 25. U54 22. W48. W48. B1 4. U6. W5 14. Juruteknik Perubatan U19. A11. Penolong Juruaudit W6. W48. A11. U1 Skim Perkhidmatan SSM 21. W5. Pegawai Kewangan W41. Pegawai Aktuari A18. W52. Juruaudit 8 J dit W41. W2. W52 Percukaian Aktuari 1. A24 4. W2. Penolong Penguasa Kastam B11. Juruteknik Rendah Prostetik/Ortotik U11. U7. B3. W44. B12. W22. Pembantu Farmasi U29. A10 3. Juruteknik Penilaian C10. Juruteknik Perubatan U10. B1 4. Pegawai Kewangan (Universiti) A20. B3. W54 18. W32. B3 3. Pegawai Kastam C11. A10 2. B3 Teknikal Perubatan 1. Pembantu Tadbir (Kewangan) W8. Pegawai Penilaian W3. Pegawai Farmasi U41. U26 24. Juruteknik Penilaian Rendah W10 (dijumudkan) 8. U) Skim Perkhidmatan SSB 21. Pembantu Penguasa Kastam W17. Penolong Penguasa Kastam W6. W36 6. W44. W48. W44. D3 4. A11. Pembantu Penaksir W8. B3. Pembantu Farmasi C7. Pembantu Akauntan W8. B5. B2 5. A10 PERUBATAN DAN KESIHATAN (UD. C1 3. U2. W36 15. W54 13. U9 24. Penolong Pegawai Penilaian W6. W26 19. W7 16. Penolong Pegawai Penilaian B08. W36 14. W54 5. Pegawai Farmasi A19. U44. W7 23. A24 3. Pembantu Penaksir C10. Penolong Pegawai Penaksir B09. Pemeriksa Kira-kira B9. U38. A10 2. Juruteknik Penilaian Rendah W10 (dijumudkan) 8. Penolong Pegawai Penaksir W27. Penolong Pegawai Penaksir W6. Juruteknik Bilik Acuan C10. Pegawai Penaksir W41. Pembantu Penguasa Kastam W8. W52. C3. W22. W52. Juruproses Filem X-Ray U14. Pasukan Akauntan A16. W54 12. Juruteknik Rendah Prostetik/Ortotik D10.

YY4. PT5. YY26 2. YY22. Pegawai Kanan Polis YY11. YY15/16. Y7. Lampiran B8. YT2. PT1 Nota: * Mansuh **Gubal baru POLIS (YY. Y12. Y5. P4. YT. Y2. YP10 Sumber : Lampiran B2. P14. Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel Y14. PT3. Y6. P11. P8. YY20. Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel P18. P3. YY14. YP8. YY18. Pegawai Kanan Polis P12. Y9 3. YP6. P10. P1 2. P15. YP2. P6. Y11. Y4. YY2. YP4. P9. YY24. P17. Y13. YY8. Y3. YT3. Y10. P5.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Polis Skim Perkhidmatan JKK 1976 1. P16. Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel Tambahan PT6. Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel Tambahan YP1. PT4. Y1 2. PT2. Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel Tambahan YT6. YP) Skim Perkhidmatan SSB 1. YT5. P13 3. YT4. YY10 3. YT1 Skim Perkhidmatan SSM 1. P7. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002 162 . Lampiran B6. Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel YY1. Pegawai Kanan Polis Y8. YY6. P2.

Armed Forces 3.Angkatan Tentera Instrument Mechanics . Pembuat Corak Pattern Maker 5. Penyelenggara Letrik. Millwright (Bertanggungjawab membina dan menyelenggara mesin dan loji) 2. Letronik dan Loko Disel) .Keretapi Tanah Melayu Sumber: Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1991 .SENARAI KETUKANGAN-KETUKANGAN YANG TERTAKLUK DI BAWAH SKIM PERKHIDMATAN TUKANG K1 1.Keretapi Tanah Melayu Electrician Higher Skilled (Air. Mekanik Alat . Pembuat Alat Tool Maker 4.Pelaksanaan SSB Berdasarkan Laporan Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Gaji Sektor Awam 1991 163 . Electronic and Diesel Locomotive) .conditioning. Electrical Maintenance. Tukang Letrik Kemahiran Tinggi (Penghawa Dingin.

21. Pembuat Perabot Cabinet Maker 11. Pengimpal (Astitilin) Welder (Actelene) 16. Pembaik Alat Instrument Repairer 15. 10. 24. 2. Pendawai Alat (Radio) Equipment Wireman (Radio) 13. 20. 27. 4. 29. 31. 25. 6. Tukang Acuan Moulder Tukang Baki Angker (armature Winder) Tukang Besi Blacksmith Tukang Buat Bahagian Badan Kereta Panel Beater Tukang Alat Hias Kereta (Coach Trimer) Tukang Letrik (Kereta Motor) Electrician (Automobile) Tukang Letrik Electrician Tukang Letrik (Loji) Electrician (Plant) Tukang Larik Turner Tukang Mesin (Khas) Machinist (Special) Tukang Pembuat Dandang Boiler Maker Tukang Kunci Locksmith Tukang Sambungan Kabel Cable Jointer Tukang Tembaga Coppersmith Tukang Tanggam Joiner Ahli Pembina Kapal 5. 23. 18. 19. 30. Pengukir (Cap Pencelup) Engraver (Dye Stamp) 12. 7. 32.SENARAI KETUKANGAN-KETUKANGAN YANG TERTAKLUK DI BAWAH SKIM PERKHIDMATAN TUKANG K2 1. 9. Jurugegas (Disel) Fitter (Disel) Jurugegas (Jentera) Fitter (Mechanical) Mekanik (Radas) Mechanic (Apparatus) Mekanik (Kereta Motor) Mechanic (Motor Vehicle) Mekanik (Mesin Pejabat) Mechanic (Office Machinery) Mekanik (Taligeraf) Mechanic (Telegraph) Mekanik Penyejukan Refrigeration Mechanic Pemasang Aerial (Aerial Rigger) Pekerja Kepingan Logam Sheet Metal Worker 17.Pelaksanaan SSB Berdasarkan Laporan Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Gaji Sektor Awam 1991 164 . 22. Pendawai Alat (Letrik) Equipment Wireman (Electrical) 14. 3. 8. Pengimpal (Letrik) Welder (Electrical) Sumber: Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1991 . 28. 26.

Tukang Kayu Carpenter 19. 2. Penegak (Alat-alat Letrik) Erector (Electrical Equipment) 11. Pembaik Jangka Air Water Meter Repairer 14.SENARAI KETUKANGAN-KETUKANGAN YANG TERTAKLUK DI BAWAH SKIM PERKHIDMATAN TUKANG K3 1. 4. 6. Tukang Kasut Cobbler 20. Penyelenggara (Telekom) Maintenance Man (Telecom) 12. 7. Tukang Alat Vulkan (Pembaik Tayar) Vulcaniser 15.Pelaksanaan SSB Berdasarkan Laporan Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Gaji Sektor Awam 1991 165 . 5. Jurugegas (Bekalan Air) Fitter (Water Supply) Mekanik (Mesin Taip) Mechanic (Typewriter) Pemasang Radas Apparatus Assembler Pemasang Dawai (Papan Suis) Wireman (Switch Board) Pemasang Dawai (Telekom) Wireman (Telecom Pekerja Mendirikan Jambatan Bridge Erector Pekerja Pengawet Haiwan Pembuat Gelung Coil Winder Penyadur Letrik Electroplater 13. 9. 8. Tukang Jahit Tailor 18. Pencari Kerosakan Fault Finder 10. Tukang Talian 23. Tukang Kasar Rough Smith 21. Tukang Cat dan Tukang Tulis Painter and Letterer 17. Tukang Batu Mason 16. 3. Tukang Pembaik Antik/Poselin 22. Pengilat Polisher Sumber: Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1991 . Pendawai Letrik Wireman 24.

JPA .Disediakan oleh: Sektor Pembangunan Cawangan Skim Perkhidmatan BPO.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->