Kuya Silih Duruk Jeung Maung Ditulis deui ku Budi Rahayu Tamsyah dina Dongeng Uing Sambungan tina

Sakadang Monyet Nabeuh Goong Batara Guru Dina hiji poe Sakadang Kuya ulin ka sisi basisir. Manehna cicing handapeun tangkal kalapa, katebak ku angin laut. Aya ku nimat. Bakating ku genah, nepi ka nundutan. Keur kitu, teu kanyahoan ti tadina, torojol Sakadang Maung, ngomong tarik ngagareuwahkeun anu keur anteng nundutan. "Ha...ha...ha, kabeneran, aing keur lapar manggih hakaneun!" pokna bari ngadeukeutan Sakadang Kuya. Sakadang Kuya reuwas kacida. Tapi teu bisa nyumput atawa lumpat. Dina bisana oge ketang kateuteuari, da angger bakal katewak ku Sakadang Maung anu kaceluk tarik lumpatna. "Ke heula, Sakadang Maung," ceuk Sakadang Kuya, neger-neger maneh. "Naon deui? Anu jelas, sia bakal jadi eusi kadut aing!" ceuk Sakadang Maung, ngomongna angger bedas dibarung ku ngagerem sagala. "Ti kamari aing can baranghakan. Lumayan kuya kolot oge!" "Sabar, Sakadang Maung, sabar," ceuk Sakadang Kuya, ngomongna leuleuy, "Lamun memang geus waktuna jadi hakaneun anjeun, uing mah rido. Katambah uing sorangan geus kolot, geus bosen hirup. Ngan anjeun kudu nyaho, daging uing teh tiis jeung hampos. Lamun hayang ngeunah jeung gurih, euweuh deui carana, uing kudu diduruk heula." "Diduruk heula? Kumaha carana?" ceuk Sakadang Maung. "Gampang atuh. Awak uing bugbrugan ku suluh, tuluy duruk." "Ari suluhna ti mana?" "Ngala ka leuweung!" "Ngala ka leuweung? Ha...ha...ha...! Aing apal kana akal licik sia, dasar kuya! Waktu aing ka leuweung neangan suluh, sia rek kabur! Aing moal bisa katipu deuleu!" ceuk Sakadang Maung. "Bisi anjeun teu percaya mah, pek tah talian awak uing, tuluy cangcang kana tangkal!" tembal Sakadang Kuya. "Heug atuh ari kitu mah!" ceuk Sakadang Maung. Tuluy neangan areuy keur nalian kuya. Geus manggih, reketek awak Sakadang Kuya teh ditalian. Tungtung talina ditalikeun kana tangkal

Liangna kawilang jero oge. teu bina ti nu keur nyieun api unggun. Tuluy manehna cicing dina luhureun eta liang. Sanggeus yakin talina pageuh." Suluhna ditambahan deui. "Ah. Sabot Sakadang Maung ka leuweung. Awakna jadi bodas ku lebu. aneh di dieu mah seuneu teh bet haneut!" tembal Sakadang Kuya. "Sakadang Kuya!" Sakadang Kuya teu nembalan. tuluy dibugbrugkeun kana awak Sakadang Kuya. Jol Sakadang Maung manggul suluh. Sakadang Maung indit ka leuweung rek ngala suluh. seuneuna teh jadi haneut di lebah dieu mah!" tembal Sakadang Kuya kalem. terus bae mubus kana liang anu aya di handapeunana. da kitu pamenta Sakadang Kuya teh.kalapa. Suluhna ditambahan deui. kawantu suluh gararing. Keur kitu. seuneuna kurang gede. "Sakadang Kuya. gedena sapaseun awakna. "Sakadang Kuya!" "Kuk!" "Can paeh keneh?" "Encan. . Teu hese teurakna seuneu teh. "Puguh ceuk uing ge tadi. Sakeudeung oge seuneuna geus ngabebela. Sakadang Maung kurah-koreh kana durukan. Ari Sakadang Kuya." Barang durukan geus pareum. jigana ayeuna mah geus paeh Sakadang Kuya teh. barang durukan hurung teh. geuning sia hirup keneh?" ceul Sakadang Maung kacida kagetna. neangan daging kuya. Gur bae suluh teh diseungeut. Ngahaja talina dipanjangan. Sakadang Kuya ngurumuy tina jero lebu durukan. "Sakadang Kuya!" ceuk Sakadang Maung. "Kuk!" "Can paeh?" "Encan. buru-buru Sakadang Kuya nyieun liang dina keusik. nepi ka henteu kaciri aya liang.

Ayeuna oge cacakan coreleng geus tegep. Komo Sakadang Maung mah. Rada sopan ayeuna mah ngomongna teh. Pok ngomong. ti baheula aing teh hayang boga kulit bodas. "Diduruk? Moal panas kitu?" "Moal. Sakadang Maung indit ka leuweung rek ngala suluh. tuluy dibugbrugan ku suluh. teu uang-aing teuing. "Sakadang Maung!" "Heuy!" "Hirup keneh?" "Hirup. asal daek diduruk we siga uing tadi. "Nya bisa atuh."Baruk tiis nya?" ceuk Sakadang Maung deui bari nilik-nilik awak Sakadang Kuya. ditanya deui ku Sakadang Kuya. "Jeung deui awak silaing jadi bodas kitu? Asa leuwih kasep euy!" Sakadang Kuya mesem. hirup keneh?" "Hirup euy. Geus sawatara lilana. Meureun bakal leuwih tegep. puguh we. engke mah moal geura. Sakadang Maung datang bari manggul suluh gararing." Suluhna ditambahan deui. Meunang sawatara lilana." "Bisa kitu mun kulit uing hayang bodas kawas silaing ayeuna?" ceuk Sakadang Maung." ceuk Sakadang Kuya. malah kulit jadi bodas. ngan panas geuning!" "Panas soteh mimitina. . euy." tembal Sakadang Kuya. jung atuh neangan suluhna heula!" Teu loba tatanya deui. nya!" "Tangtu we atuh." tembal Sakadang Maung. "Sakadang Maung hayang siga kuring?" "Ih. Sut atuh suluh diseungeut. ditanya deui ku Sakadang Kuya. ngan panas. ku uing urang bugbrugan ku suluh!" ceuk Sakadang Kuya. "Lamun arek. Sakadang Maung ngagoler. "Pek ngagoler di dinya. bakal leuwih gagah jeung kasep. Jegur bae hurung. tangka ngabebela. sorana ngalaunan. Geus sawatara lilana. Apan uing oge henteu nanaon. lamun boga kulit bodas teh. "Sakadang Maung. Suluhna ditambahan deui.

Kambeu deuih bau hangit daging jeung kulit anu kaduruk. sorana beuki teu kadenge bae. Keun. itung-itung wawalesna ka sato anu sok ngahakanan sato laleutik. han hanas heuy. "Lah. "Yakin geus paeh Si Belang teh. hirup keneh euy?" Sakadang Maung teu nembalan. pok ditanya deui ku Sakadang Kuya." ceuk Sakadang Kuya.. (*) . hirup keneh?" "Iup." ceuk Sakadang Kuya... Teu talangke." Sakadang Maung nembal. kawasna mah geus paeh Si Belang teh."Sakadang Maung. "Sakadang Maung. Sirah jeung awak Sakadang Maung baritu. suluhna dibugbrugan deui. Sanggeus sawatara lilana. Teu lila kadenge sora tingbeletuk tina durukan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful