Kuya Silih Duruk Jeung Maung Ditulis deui ku Budi Rahayu Tamsyah dina Dongeng Uing Sambungan tina

Sakadang Monyet Nabeuh Goong Batara Guru Dina hiji poe Sakadang Kuya ulin ka sisi basisir. Manehna cicing handapeun tangkal kalapa, katebak ku angin laut. Aya ku nimat. Bakating ku genah, nepi ka nundutan. Keur kitu, teu kanyahoan ti tadina, torojol Sakadang Maung, ngomong tarik ngagareuwahkeun anu keur anteng nundutan. "Ha...ha...ha, kabeneran, aing keur lapar manggih hakaneun!" pokna bari ngadeukeutan Sakadang Kuya. Sakadang Kuya reuwas kacida. Tapi teu bisa nyumput atawa lumpat. Dina bisana oge ketang kateuteuari, da angger bakal katewak ku Sakadang Maung anu kaceluk tarik lumpatna. "Ke heula, Sakadang Maung," ceuk Sakadang Kuya, neger-neger maneh. "Naon deui? Anu jelas, sia bakal jadi eusi kadut aing!" ceuk Sakadang Maung, ngomongna angger bedas dibarung ku ngagerem sagala. "Ti kamari aing can baranghakan. Lumayan kuya kolot oge!" "Sabar, Sakadang Maung, sabar," ceuk Sakadang Kuya, ngomongna leuleuy, "Lamun memang geus waktuna jadi hakaneun anjeun, uing mah rido. Katambah uing sorangan geus kolot, geus bosen hirup. Ngan anjeun kudu nyaho, daging uing teh tiis jeung hampos. Lamun hayang ngeunah jeung gurih, euweuh deui carana, uing kudu diduruk heula." "Diduruk heula? Kumaha carana?" ceuk Sakadang Maung. "Gampang atuh. Awak uing bugbrugan ku suluh, tuluy duruk." "Ari suluhna ti mana?" "Ngala ka leuweung!" "Ngala ka leuweung? Ha...ha...ha...! Aing apal kana akal licik sia, dasar kuya! Waktu aing ka leuweung neangan suluh, sia rek kabur! Aing moal bisa katipu deuleu!" ceuk Sakadang Maung. "Bisi anjeun teu percaya mah, pek tah talian awak uing, tuluy cangcang kana tangkal!" tembal Sakadang Kuya. "Heug atuh ari kitu mah!" ceuk Sakadang Maung. Tuluy neangan areuy keur nalian kuya. Geus manggih, reketek awak Sakadang Kuya teh ditalian. Tungtung talina ditalikeun kana tangkal

terus bae mubus kana liang anu aya di handapeunana. Sakadang Maung indit ka leuweung rek ngala suluh. "Puguh ceuk uing ge tadi. "Ah. seuneuna teh jadi haneut di lebah dieu mah!" tembal Sakadang Kuya kalem. teu bina ti nu keur nyieun api unggun." Barang durukan geus pareum. gedena sapaseun awakna. Ngahaja talina dipanjangan. Ari Sakadang Kuya. seuneuna kurang gede. jigana ayeuna mah geus paeh Sakadang Kuya teh. Gur bae suluh teh diseungeut. buru-buru Sakadang Kuya nyieun liang dina keusik. Tuluy manehna cicing dina luhureun eta liang.kalapa. Keur kitu. . Liangna kawilang jero oge. tuluy dibugbrugkeun kana awak Sakadang Kuya. geuning sia hirup keneh?" ceul Sakadang Maung kacida kagetna. Sakadang Maung kurah-koreh kana durukan. aneh di dieu mah seuneu teh bet haneut!" tembal Sakadang Kuya. Sanggeus yakin talina pageuh. "Kuk!" "Can paeh?" "Encan. nepi ka henteu kaciri aya liang. Jol Sakadang Maung manggul suluh. "Sakadang Kuya!" "Kuk!" "Can paeh keneh?" "Encan. Sakeudeung oge seuneuna geus ngabebela. "Sakadang Kuya!" Sakadang Kuya teu nembalan. barang durukan hurung teh. da kitu pamenta Sakadang Kuya teh. Sabot Sakadang Maung ka leuweung. kawantu suluh gararing. "Sakadang Kuya!" ceuk Sakadang Maung. Suluhna ditambahan deui. Awakna jadi bodas ku lebu. Sakadang Kuya ngurumuy tina jero lebu durukan." Suluhna ditambahan deui. neangan daging kuya. "Sakadang Kuya. Teu hese teurakna seuneu teh.

Pok ngomong. ti baheula aing teh hayang boga kulit bodas. tuluy dibugbrugan ku suluh. "Sakadang Maung hayang siga kuring?" "Ih."Baruk tiis nya?" ceuk Sakadang Maung deui bari nilik-nilik awak Sakadang Kuya. euy. Sut atuh suluh diseungeut. lamun boga kulit bodas teh. ngan panas." ceuk Sakadang Kuya. ngan panas geuning!" "Panas soteh mimitina. "Sakadang Maung!" "Heuy!" "Hirup keneh?" "Hirup. "Diduruk? Moal panas kitu?" "Moal." tembal Sakadang Kuya. Sakadang Maung ngagoler. ditanya deui ku Sakadang Kuya." tembal Sakadang Maung. Geus sawatara lilana. asal daek diduruk we siga uing tadi. Komo Sakadang Maung mah. teu uang-aing teuing. Rada sopan ayeuna mah ngomongna teh. ditanya deui ku Sakadang Kuya. Geus sawatara lilana. "Jeung deui awak silaing jadi bodas kitu? Asa leuwih kasep euy!" Sakadang Kuya mesem. sorana ngalaunan. "Pek ngagoler di dinya. Meunang sawatara lilana. nya!" "Tangtu we atuh. Ayeuna oge cacakan coreleng geus tegep. tangka ngabebela. hirup keneh?" "Hirup euy. . "Sakadang Maung. Apan uing oge henteu nanaon. engke mah moal geura. Sakadang Maung indit ka leuweung rek ngala suluh. "Lamun arek. Jegur bae hurung." "Bisa kitu mun kulit uing hayang bodas kawas silaing ayeuna?" ceuk Sakadang Maung. Sakadang Maung datang bari manggul suluh gararing." Suluhna ditambahan deui. Meureun bakal leuwih tegep. bakal leuwih gagah jeung kasep. malah kulit jadi bodas. ku uing urang bugbrugan ku suluh!" ceuk Sakadang Kuya. jung atuh neangan suluhna heula!" Teu loba tatanya deui. Suluhna ditambahan deui. puguh we. "Nya bisa atuh.

Kambeu deuih bau hangit daging jeung kulit anu kaduruk."Sakadang Maung." Sakadang Maung nembal. han hanas heuy." ceuk Sakadang Kuya.. hirup keneh?" "Iup. Sanggeus sawatara lilana. suluhna dibugbrugan deui. "Lah. (*) ." ceuk Sakadang Kuya. Teu talangke. "Sakadang Maung. kawasna mah geus paeh Si Belang teh. sorana beuki teu kadenge bae. hirup keneh euy?" Sakadang Maung teu nembalan.. Keun. itung-itung wawalesna ka sato anu sok ngahakanan sato laleutik. Teu lila kadenge sora tingbeletuk tina durukan. pok ditanya deui ku Sakadang Kuya.. "Yakin geus paeh Si Belang teh. Sirah jeung awak Sakadang Maung baritu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful