Kuya Silih Duruk Jeung Maung Ditulis deui ku Budi Rahayu Tamsyah dina Dongeng Uing Sambungan tina

Sakadang Monyet Nabeuh Goong Batara Guru Dina hiji poe Sakadang Kuya ulin ka sisi basisir. Manehna cicing handapeun tangkal kalapa, katebak ku angin laut. Aya ku nimat. Bakating ku genah, nepi ka nundutan. Keur kitu, teu kanyahoan ti tadina, torojol Sakadang Maung, ngomong tarik ngagareuwahkeun anu keur anteng nundutan. "Ha...ha...ha, kabeneran, aing keur lapar manggih hakaneun!" pokna bari ngadeukeutan Sakadang Kuya. Sakadang Kuya reuwas kacida. Tapi teu bisa nyumput atawa lumpat. Dina bisana oge ketang kateuteuari, da angger bakal katewak ku Sakadang Maung anu kaceluk tarik lumpatna. "Ke heula, Sakadang Maung," ceuk Sakadang Kuya, neger-neger maneh. "Naon deui? Anu jelas, sia bakal jadi eusi kadut aing!" ceuk Sakadang Maung, ngomongna angger bedas dibarung ku ngagerem sagala. "Ti kamari aing can baranghakan. Lumayan kuya kolot oge!" "Sabar, Sakadang Maung, sabar," ceuk Sakadang Kuya, ngomongna leuleuy, "Lamun memang geus waktuna jadi hakaneun anjeun, uing mah rido. Katambah uing sorangan geus kolot, geus bosen hirup. Ngan anjeun kudu nyaho, daging uing teh tiis jeung hampos. Lamun hayang ngeunah jeung gurih, euweuh deui carana, uing kudu diduruk heula." "Diduruk heula? Kumaha carana?" ceuk Sakadang Maung. "Gampang atuh. Awak uing bugbrugan ku suluh, tuluy duruk." "Ari suluhna ti mana?" "Ngala ka leuweung!" "Ngala ka leuweung? Ha...ha...ha...! Aing apal kana akal licik sia, dasar kuya! Waktu aing ka leuweung neangan suluh, sia rek kabur! Aing moal bisa katipu deuleu!" ceuk Sakadang Maung. "Bisi anjeun teu percaya mah, pek tah talian awak uing, tuluy cangcang kana tangkal!" tembal Sakadang Kuya. "Heug atuh ari kitu mah!" ceuk Sakadang Maung. Tuluy neangan areuy keur nalian kuya. Geus manggih, reketek awak Sakadang Kuya teh ditalian. Tungtung talina ditalikeun kana tangkal

Gur bae suluh teh diseungeut. "Sakadang Kuya!" "Kuk!" "Can paeh keneh?" "Encan. Jol Sakadang Maung manggul suluh. Ngahaja talina dipanjangan. Teu hese teurakna seuneu teh." Barang durukan geus pareum. Keur kitu. geuning sia hirup keneh?" ceul Sakadang Maung kacida kagetna. Awakna jadi bodas ku lebu. Tuluy manehna cicing dina luhureun eta liang. barang durukan hurung teh. seuneuna teh jadi haneut di lebah dieu mah!" tembal Sakadang Kuya kalem. aneh di dieu mah seuneu teh bet haneut!" tembal Sakadang Kuya. "Kuk!" "Can paeh?" "Encan. buru-buru Sakadang Kuya nyieun liang dina keusik. kawantu suluh gararing. seuneuna kurang gede. gedena sapaseun awakna. nepi ka henteu kaciri aya liang. Suluhna ditambahan deui. tuluy dibugbrugkeun kana awak Sakadang Kuya. da kitu pamenta Sakadang Kuya teh. Liangna kawilang jero oge. neangan daging kuya." Suluhna ditambahan deui. "Sakadang Kuya!" ceuk Sakadang Maung. "Sakadang Kuya!" Sakadang Kuya teu nembalan. . jigana ayeuna mah geus paeh Sakadang Kuya teh. Sakeudeung oge seuneuna geus ngabebela. teu bina ti nu keur nyieun api unggun. Sanggeus yakin talina pageuh. "Ah. Ari Sakadang Kuya. terus bae mubus kana liang anu aya di handapeunana. Sakadang Maung indit ka leuweung rek ngala suluh. "Puguh ceuk uing ge tadi. "Sakadang Kuya.kalapa. Sakadang Kuya ngurumuy tina jero lebu durukan. Sabot Sakadang Maung ka leuweung. Sakadang Maung kurah-koreh kana durukan.

Pok ngomong. bakal leuwih gagah jeung kasep. ku uing urang bugbrugan ku suluh!" ceuk Sakadang Kuya. Jegur bae hurung. euy. Geus sawatara lilana. asal daek diduruk we siga uing tadi. lamun boga kulit bodas teh. Sakadang Maung ngagoler. nya!" "Tangtu we atuh. Meunang sawatara lilana."Baruk tiis nya?" ceuk Sakadang Maung deui bari nilik-nilik awak Sakadang Kuya. ngan panas." tembal Sakadang Maung. tangka ngabebela. ditanya deui ku Sakadang Kuya. puguh we. hirup keneh?" "Hirup euy. Rada sopan ayeuna mah ngomongna teh." ceuk Sakadang Kuya. Suluhna ditambahan deui. sorana ngalaunan. Meureun bakal leuwih tegep. "Jeung deui awak silaing jadi bodas kitu? Asa leuwih kasep euy!" Sakadang Kuya mesem." tembal Sakadang Kuya. "Diduruk? Moal panas kitu?" "Moal. Apan uing oge henteu nanaon. ditanya deui ku Sakadang Kuya. "Lamun arek. ngan panas geuning!" "Panas soteh mimitina." "Bisa kitu mun kulit uing hayang bodas kawas silaing ayeuna?" ceuk Sakadang Maung. "Nya bisa atuh. "Sakadang Maung hayang siga kuring?" "Ih. Ayeuna oge cacakan coreleng geus tegep. Geus sawatara lilana. engke mah moal geura. . malah kulit jadi bodas. "Sakadang Maung. Komo Sakadang Maung mah." Suluhna ditambahan deui. "Sakadang Maung!" "Heuy!" "Hirup keneh?" "Hirup. Sakadang Maung datang bari manggul suluh gararing. teu uang-aing teuing. "Pek ngagoler di dinya. Sut atuh suluh diseungeut. Sakadang Maung indit ka leuweung rek ngala suluh. tuluy dibugbrugan ku suluh. jung atuh neangan suluhna heula!" Teu loba tatanya deui. ti baheula aing teh hayang boga kulit bodas.

. hirup keneh euy?" Sakadang Maung teu nembalan. Keun." ceuk Sakadang Kuya.. sorana beuki teu kadenge bae. Sanggeus sawatara lilana. Teu lila kadenge sora tingbeletuk tina durukan." Sakadang Maung nembal. Sirah jeung awak Sakadang Maung baritu. hirup keneh?" "Iup. Teu talangke. han hanas heuy.. pok ditanya deui ku Sakadang Kuya. itung-itung wawalesna ka sato anu sok ngahakanan sato laleutik. suluhna dibugbrugan deui. (*) . kawasna mah geus paeh Si Belang teh. "Yakin geus paeh Si Belang teh."Sakadang Maung. Kambeu deuih bau hangit daging jeung kulit anu kaduruk. "Sakadang Maung." ceuk Sakadang Kuya. "Lah.