Kuya Silih Duruk Jeung Maung Ditulis deui ku Budi Rahayu Tamsyah dina Dongeng Uing Sambungan tina

Sakadang Monyet Nabeuh Goong Batara Guru Dina hiji poe Sakadang Kuya ulin ka sisi basisir. Manehna cicing handapeun tangkal kalapa, katebak ku angin laut. Aya ku nimat. Bakating ku genah, nepi ka nundutan. Keur kitu, teu kanyahoan ti tadina, torojol Sakadang Maung, ngomong tarik ngagareuwahkeun anu keur anteng nundutan. "Ha...ha...ha, kabeneran, aing keur lapar manggih hakaneun!" pokna bari ngadeukeutan Sakadang Kuya. Sakadang Kuya reuwas kacida. Tapi teu bisa nyumput atawa lumpat. Dina bisana oge ketang kateuteuari, da angger bakal katewak ku Sakadang Maung anu kaceluk tarik lumpatna. "Ke heula, Sakadang Maung," ceuk Sakadang Kuya, neger-neger maneh. "Naon deui? Anu jelas, sia bakal jadi eusi kadut aing!" ceuk Sakadang Maung, ngomongna angger bedas dibarung ku ngagerem sagala. "Ti kamari aing can baranghakan. Lumayan kuya kolot oge!" "Sabar, Sakadang Maung, sabar," ceuk Sakadang Kuya, ngomongna leuleuy, "Lamun memang geus waktuna jadi hakaneun anjeun, uing mah rido. Katambah uing sorangan geus kolot, geus bosen hirup. Ngan anjeun kudu nyaho, daging uing teh tiis jeung hampos. Lamun hayang ngeunah jeung gurih, euweuh deui carana, uing kudu diduruk heula." "Diduruk heula? Kumaha carana?" ceuk Sakadang Maung. "Gampang atuh. Awak uing bugbrugan ku suluh, tuluy duruk." "Ari suluhna ti mana?" "Ngala ka leuweung!" "Ngala ka leuweung? Ha...ha...ha...! Aing apal kana akal licik sia, dasar kuya! Waktu aing ka leuweung neangan suluh, sia rek kabur! Aing moal bisa katipu deuleu!" ceuk Sakadang Maung. "Bisi anjeun teu percaya mah, pek tah talian awak uing, tuluy cangcang kana tangkal!" tembal Sakadang Kuya. "Heug atuh ari kitu mah!" ceuk Sakadang Maung. Tuluy neangan areuy keur nalian kuya. Geus manggih, reketek awak Sakadang Kuya teh ditalian. Tungtung talina ditalikeun kana tangkal

Sanggeus yakin talina pageuh. seuneuna kurang gede. Sakadang Kuya ngurumuy tina jero lebu durukan. Ari Sakadang Kuya.kalapa. Teu hese teurakna seuneu teh. neangan daging kuya. Sakeudeung oge seuneuna geus ngabebela. gedena sapaseun awakna. kawantu suluh gararing. "Sakadang Kuya!" ceuk Sakadang Maung." Barang durukan geus pareum. "Ah. buru-buru Sakadang Kuya nyieun liang dina keusik. nepi ka henteu kaciri aya liang. Ngahaja talina dipanjangan. Awakna jadi bodas ku lebu." Suluhna ditambahan deui. geuning sia hirup keneh?" ceul Sakadang Maung kacida kagetna. "Sakadang Kuya!" "Kuk!" "Can paeh keneh?" "Encan. da kitu pamenta Sakadang Kuya teh. "Kuk!" "Can paeh?" "Encan. Suluhna ditambahan deui. tuluy dibugbrugkeun kana awak Sakadang Kuya. Keur kitu. Liangna kawilang jero oge. "Puguh ceuk uing ge tadi. Sakadang Maung kurah-koreh kana durukan. Sakadang Maung indit ka leuweung rek ngala suluh. barang durukan hurung teh. "Sakadang Kuya. jigana ayeuna mah geus paeh Sakadang Kuya teh. Jol Sakadang Maung manggul suluh. seuneuna teh jadi haneut di lebah dieu mah!" tembal Sakadang Kuya kalem. aneh di dieu mah seuneu teh bet haneut!" tembal Sakadang Kuya. Tuluy manehna cicing dina luhureun eta liang. . Gur bae suluh teh diseungeut. Sabot Sakadang Maung ka leuweung. teu bina ti nu keur nyieun api unggun. terus bae mubus kana liang anu aya di handapeunana. "Sakadang Kuya!" Sakadang Kuya teu nembalan.

nya!" "Tangtu we atuh. Jegur bae hurung. malah kulit jadi bodas. tuluy dibugbrugan ku suluh. puguh we. lamun boga kulit bodas teh." tembal Sakadang Maung." tembal Sakadang Kuya. "Sakadang Maung!" "Heuy!" "Hirup keneh?" "Hirup. engke mah moal geura." "Bisa kitu mun kulit uing hayang bodas kawas silaing ayeuna?" ceuk Sakadang Maung. teu uang-aing teuing. bakal leuwih gagah jeung kasep. jung atuh neangan suluhna heula!" Teu loba tatanya deui. . euy." Suluhna ditambahan deui. ngan panas geuning!" "Panas soteh mimitina. Geus sawatara lilana. hirup keneh?" "Hirup euy. ku uing urang bugbrugan ku suluh!" ceuk Sakadang Kuya." ceuk Sakadang Kuya. "Sakadang Maung. Sakadang Maung ngagoler. tangka ngabebela. Ayeuna oge cacakan coreleng geus tegep. Sakadang Maung datang bari manggul suluh gararing. ditanya deui ku Sakadang Kuya. Rada sopan ayeuna mah ngomongna teh. Suluhna ditambahan deui. "Pek ngagoler di dinya. ti baheula aing teh hayang boga kulit bodas. "Sakadang Maung hayang siga kuring?" "Ih. Komo Sakadang Maung mah. ngan panas. "Diduruk? Moal panas kitu?" "Moal. Sut atuh suluh diseungeut. Meunang sawatara lilana. "Lamun arek. "Nya bisa atuh. Apan uing oge henteu nanaon. Sakadang Maung indit ka leuweung rek ngala suluh. Meureun bakal leuwih tegep."Baruk tiis nya?" ceuk Sakadang Maung deui bari nilik-nilik awak Sakadang Kuya. "Jeung deui awak silaing jadi bodas kitu? Asa leuwih kasep euy!" Sakadang Kuya mesem. ditanya deui ku Sakadang Kuya. sorana ngalaunan. Pok ngomong. Geus sawatara lilana. asal daek diduruk we siga uing tadi.

"Sakadang Maung." Sakadang Maung nembal. "Yakin geus paeh Si Belang teh. pok ditanya deui ku Sakadang Kuya. Sanggeus sawatara lilana. Teu lila kadenge sora tingbeletuk tina durukan. Sirah jeung awak Sakadang Maung baritu. Kambeu deuih bau hangit daging jeung kulit anu kaduruk. hirup keneh euy?" Sakadang Maung teu nembalan. suluhna dibugbrugan deui. sorana beuki teu kadenge bae... hirup keneh?" "Iup. Keun. (*) . "Lah." ceuk Sakadang Kuya." ceuk Sakadang Kuya. itung-itung wawalesna ka sato anu sok ngahakanan sato laleutik. kawasna mah geus paeh Si Belang teh. "Sakadang Maung. han hanas heuy. Teu talangke..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful