Kuya Silih Duruk Jeung Maung Ditulis deui ku Budi Rahayu Tamsyah dina Dongeng Uing Sambungan tina

Sakadang Monyet Nabeuh Goong Batara Guru Dina hiji poe Sakadang Kuya ulin ka sisi basisir. Manehna cicing handapeun tangkal kalapa, katebak ku angin laut. Aya ku nimat. Bakating ku genah, nepi ka nundutan. Keur kitu, teu kanyahoan ti tadina, torojol Sakadang Maung, ngomong tarik ngagareuwahkeun anu keur anteng nundutan. "Ha...ha...ha, kabeneran, aing keur lapar manggih hakaneun!" pokna bari ngadeukeutan Sakadang Kuya. Sakadang Kuya reuwas kacida. Tapi teu bisa nyumput atawa lumpat. Dina bisana oge ketang kateuteuari, da angger bakal katewak ku Sakadang Maung anu kaceluk tarik lumpatna. "Ke heula, Sakadang Maung," ceuk Sakadang Kuya, neger-neger maneh. "Naon deui? Anu jelas, sia bakal jadi eusi kadut aing!" ceuk Sakadang Maung, ngomongna angger bedas dibarung ku ngagerem sagala. "Ti kamari aing can baranghakan. Lumayan kuya kolot oge!" "Sabar, Sakadang Maung, sabar," ceuk Sakadang Kuya, ngomongna leuleuy, "Lamun memang geus waktuna jadi hakaneun anjeun, uing mah rido. Katambah uing sorangan geus kolot, geus bosen hirup. Ngan anjeun kudu nyaho, daging uing teh tiis jeung hampos. Lamun hayang ngeunah jeung gurih, euweuh deui carana, uing kudu diduruk heula." "Diduruk heula? Kumaha carana?" ceuk Sakadang Maung. "Gampang atuh. Awak uing bugbrugan ku suluh, tuluy duruk." "Ari suluhna ti mana?" "Ngala ka leuweung!" "Ngala ka leuweung? Ha...ha...ha...! Aing apal kana akal licik sia, dasar kuya! Waktu aing ka leuweung neangan suluh, sia rek kabur! Aing moal bisa katipu deuleu!" ceuk Sakadang Maung. "Bisi anjeun teu percaya mah, pek tah talian awak uing, tuluy cangcang kana tangkal!" tembal Sakadang Kuya. "Heug atuh ari kitu mah!" ceuk Sakadang Maung. Tuluy neangan areuy keur nalian kuya. Geus manggih, reketek awak Sakadang Kuya teh ditalian. Tungtung talina ditalikeun kana tangkal

Sanggeus yakin talina pageuh. kawantu suluh gararing. Liangna kawilang jero oge." Barang durukan geus pareum. Sakadang Maung kurah-koreh kana durukan. seuneuna teh jadi haneut di lebah dieu mah!" tembal Sakadang Kuya kalem. nepi ka henteu kaciri aya liang. terus bae mubus kana liang anu aya di handapeunana. "Puguh ceuk uing ge tadi. barang durukan hurung teh. buru-buru Sakadang Kuya nyieun liang dina keusik. "Ah. "Sakadang Kuya!" Sakadang Kuya teu nembalan. da kitu pamenta Sakadang Kuya teh. seuneuna kurang gede. aneh di dieu mah seuneu teh bet haneut!" tembal Sakadang Kuya. Sakadang Maung indit ka leuweung rek ngala suluh. Keur kitu. "Sakadang Kuya. Sakadang Kuya ngurumuy tina jero lebu durukan.kalapa. tuluy dibugbrugkeun kana awak Sakadang Kuya. Ari Sakadang Kuya. Sakeudeung oge seuneuna geus ngabebela. teu bina ti nu keur nyieun api unggun. "Sakadang Kuya!" ceuk Sakadang Maung. Awakna jadi bodas ku lebu. neangan daging kuya. jigana ayeuna mah geus paeh Sakadang Kuya teh. Gur bae suluh teh diseungeut. gedena sapaseun awakna. "Kuk!" "Can paeh?" "Encan. ." Suluhna ditambahan deui. Suluhna ditambahan deui. Tuluy manehna cicing dina luhureun eta liang. Ngahaja talina dipanjangan. Sabot Sakadang Maung ka leuweung. Teu hese teurakna seuneu teh. "Sakadang Kuya!" "Kuk!" "Can paeh keneh?" "Encan. Jol Sakadang Maung manggul suluh. geuning sia hirup keneh?" ceul Sakadang Maung kacida kagetna.

ngan panas geuning!" "Panas soteh mimitina. euy. ti baheula aing teh hayang boga kulit bodas. Komo Sakadang Maung mah. Ayeuna oge cacakan coreleng geus tegep. "Lamun arek. Rada sopan ayeuna mah ngomongna teh. "Sakadang Maung hayang siga kuring?" "Ih. Pok ngomong. ditanya deui ku Sakadang Kuya. nya!" "Tangtu we atuh. Jegur bae hurung." Suluhna ditambahan deui. "Diduruk? Moal panas kitu?" "Moal. Geus sawatara lilana. ditanya deui ku Sakadang Kuya." tembal Sakadang Kuya. Suluhna ditambahan deui." tembal Sakadang Maung. teu uang-aing teuing. puguh we. asal daek diduruk we siga uing tadi." "Bisa kitu mun kulit uing hayang bodas kawas silaing ayeuna?" ceuk Sakadang Maung. ngan panas. jung atuh neangan suluhna heula!" Teu loba tatanya deui. . Sakadang Maung ngagoler. ku uing urang bugbrugan ku suluh!" ceuk Sakadang Kuya. Geus sawatara lilana. bakal leuwih gagah jeung kasep. sorana ngalaunan."Baruk tiis nya?" ceuk Sakadang Maung deui bari nilik-nilik awak Sakadang Kuya. Sakadang Maung indit ka leuweung rek ngala suluh. Meunang sawatara lilana. tuluy dibugbrugan ku suluh. "Nya bisa atuh. lamun boga kulit bodas teh. Apan uing oge henteu nanaon. engke mah moal geura. "Pek ngagoler di dinya. tangka ngabebela. Sakadang Maung datang bari manggul suluh gararing. Meureun bakal leuwih tegep. "Jeung deui awak silaing jadi bodas kitu? Asa leuwih kasep euy!" Sakadang Kuya mesem. malah kulit jadi bodas." ceuk Sakadang Kuya. Sut atuh suluh diseungeut. "Sakadang Maung. hirup keneh?" "Hirup euy. "Sakadang Maung!" "Heuy!" "Hirup keneh?" "Hirup.

itung-itung wawalesna ka sato anu sok ngahakanan sato laleutik.." ceuk Sakadang Kuya. pok ditanya deui ku Sakadang Kuya." Sakadang Maung nembal. (*) .. sorana beuki teu kadenge bae. Teu lila kadenge sora tingbeletuk tina durukan. han hanas heuy. "Sakadang Maung. "Yakin geus paeh Si Belang teh."Sakadang Maung. Kambeu deuih bau hangit daging jeung kulit anu kaduruk. kawasna mah geus paeh Si Belang teh. suluhna dibugbrugan deui. "Lah. Sanggeus sawatara lilana.. Teu talangke." ceuk Sakadang Kuya. Sirah jeung awak Sakadang Maung baritu. Keun. hirup keneh euy?" Sakadang Maung teu nembalan. hirup keneh?" "Iup.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful