Kuya Silih Duruk Jeung Maung Ditulis deui ku Budi Rahayu Tamsyah dina Dongeng Uing Sambungan tina

Sakadang Monyet Nabeuh Goong Batara Guru Dina hiji poe Sakadang Kuya ulin ka sisi basisir. Manehna cicing handapeun tangkal kalapa, katebak ku angin laut. Aya ku nimat. Bakating ku genah, nepi ka nundutan. Keur kitu, teu kanyahoan ti tadina, torojol Sakadang Maung, ngomong tarik ngagareuwahkeun anu keur anteng nundutan. "Ha...ha...ha, kabeneran, aing keur lapar manggih hakaneun!" pokna bari ngadeukeutan Sakadang Kuya. Sakadang Kuya reuwas kacida. Tapi teu bisa nyumput atawa lumpat. Dina bisana oge ketang kateuteuari, da angger bakal katewak ku Sakadang Maung anu kaceluk tarik lumpatna. "Ke heula, Sakadang Maung," ceuk Sakadang Kuya, neger-neger maneh. "Naon deui? Anu jelas, sia bakal jadi eusi kadut aing!" ceuk Sakadang Maung, ngomongna angger bedas dibarung ku ngagerem sagala. "Ti kamari aing can baranghakan. Lumayan kuya kolot oge!" "Sabar, Sakadang Maung, sabar," ceuk Sakadang Kuya, ngomongna leuleuy, "Lamun memang geus waktuna jadi hakaneun anjeun, uing mah rido. Katambah uing sorangan geus kolot, geus bosen hirup. Ngan anjeun kudu nyaho, daging uing teh tiis jeung hampos. Lamun hayang ngeunah jeung gurih, euweuh deui carana, uing kudu diduruk heula." "Diduruk heula? Kumaha carana?" ceuk Sakadang Maung. "Gampang atuh. Awak uing bugbrugan ku suluh, tuluy duruk." "Ari suluhna ti mana?" "Ngala ka leuweung!" "Ngala ka leuweung? Ha...ha...ha...! Aing apal kana akal licik sia, dasar kuya! Waktu aing ka leuweung neangan suluh, sia rek kabur! Aing moal bisa katipu deuleu!" ceuk Sakadang Maung. "Bisi anjeun teu percaya mah, pek tah talian awak uing, tuluy cangcang kana tangkal!" tembal Sakadang Kuya. "Heug atuh ari kitu mah!" ceuk Sakadang Maung. Tuluy neangan areuy keur nalian kuya. Geus manggih, reketek awak Sakadang Kuya teh ditalian. Tungtung talina ditalikeun kana tangkal

kawantu suluh gararing. Sakadang Maung indit ka leuweung rek ngala suluh." Barang durukan geus pareum." Suluhna ditambahan deui. Sakadang Kuya ngurumuy tina jero lebu durukan. teu bina ti nu keur nyieun api unggun. barang durukan hurung teh. terus bae mubus kana liang anu aya di handapeunana. "Ah. Ari Sakadang Kuya. geuning sia hirup keneh?" ceul Sakadang Maung kacida kagetna. "Sakadang Kuya. gedena sapaseun awakna. Teu hese teurakna seuneu teh. . aneh di dieu mah seuneu teh bet haneut!" tembal Sakadang Kuya.kalapa. Ngahaja talina dipanjangan. seuneuna teh jadi haneut di lebah dieu mah!" tembal Sakadang Kuya kalem. "Sakadang Kuya!" ceuk Sakadang Maung. nepi ka henteu kaciri aya liang. Sanggeus yakin talina pageuh. Liangna kawilang jero oge. Sabot Sakadang Maung ka leuweung. Jol Sakadang Maung manggul suluh. Tuluy manehna cicing dina luhureun eta liang. da kitu pamenta Sakadang Kuya teh. neangan daging kuya. jigana ayeuna mah geus paeh Sakadang Kuya teh. seuneuna kurang gede. "Kuk!" "Can paeh?" "Encan. Gur bae suluh teh diseungeut. Awakna jadi bodas ku lebu. "Puguh ceuk uing ge tadi. buru-buru Sakadang Kuya nyieun liang dina keusik. Keur kitu. "Sakadang Kuya!" "Kuk!" "Can paeh keneh?" "Encan. Sakeudeung oge seuneuna geus ngabebela. tuluy dibugbrugkeun kana awak Sakadang Kuya. "Sakadang Kuya!" Sakadang Kuya teu nembalan. Suluhna ditambahan deui. Sakadang Maung kurah-koreh kana durukan.

bakal leuwih gagah jeung kasep. Sut atuh suluh diseungeut." Suluhna ditambahan deui. Sakadang Maung datang bari manggul suluh gararing. Pok ngomong. "Diduruk? Moal panas kitu?" "Moal. "Sakadang Maung hayang siga kuring?" "Ih. asal daek diduruk we siga uing tadi. "Lamun arek. jung atuh neangan suluhna heula!" Teu loba tatanya deui. lamun boga kulit bodas teh. Jegur bae hurung. ditanya deui ku Sakadang Kuya. Meureun bakal leuwih tegep. Sakadang Maung indit ka leuweung rek ngala suluh. Suluhna ditambahan deui. Rada sopan ayeuna mah ngomongna teh. "Pek ngagoler di dinya. teu uang-aing teuing. Sakadang Maung ngagoler." "Bisa kitu mun kulit uing hayang bodas kawas silaing ayeuna?" ceuk Sakadang Maung. "Nya bisa atuh." tembal Sakadang Kuya. Geus sawatara lilana. ditanya deui ku Sakadang Kuya. sorana ngalaunan. malah kulit jadi bodas. "Jeung deui awak silaing jadi bodas kitu? Asa leuwih kasep euy!" Sakadang Kuya mesem. Ayeuna oge cacakan coreleng geus tegep. "Sakadang Maung. hirup keneh?" "Hirup euy. ngan panas geuning!" "Panas soteh mimitina. euy. nya!" "Tangtu we atuh. Geus sawatara lilana. "Sakadang Maung!" "Heuy!" "Hirup keneh?" "Hirup. tangka ngabebela."Baruk tiis nya?" ceuk Sakadang Maung deui bari nilik-nilik awak Sakadang Kuya. ku uing urang bugbrugan ku suluh!" ceuk Sakadang Kuya. ti baheula aing teh hayang boga kulit bodas." tembal Sakadang Maung. Apan uing oge henteu nanaon. . tuluy dibugbrugan ku suluh. Komo Sakadang Maung mah. engke mah moal geura. ngan panas. Meunang sawatara lilana. puguh we." ceuk Sakadang Kuya.

. "Lah. "Sakadang Maung."Sakadang Maung." Sakadang Maung nembal. "Yakin geus paeh Si Belang teh. sorana beuki teu kadenge bae. kawasna mah geus paeh Si Belang teh. suluhna dibugbrugan deui. Sanggeus sawatara lilana. hirup keneh?" "Iup. (*) .. Keun. Sirah jeung awak Sakadang Maung baritu. Teu talangke.. itung-itung wawalesna ka sato anu sok ngahakanan sato laleutik. hirup keneh euy?" Sakadang Maung teu nembalan. Teu lila kadenge sora tingbeletuk tina durukan. Kambeu deuih bau hangit daging jeung kulit anu kaduruk." ceuk Sakadang Kuya. han hanas heuy. pok ditanya deui ku Sakadang Kuya." ceuk Sakadang Kuya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful